De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016"

Transcriptie

1

2 De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 Guus Terlingen (FRAEY) en Maarten Groen (Woonbond Kennis- en Adviescentrum)

3 Vandaag De Woningwet over de invloed van huurders Invloed van huurders in de praktijk Kansen en inspiratie voor professionalisering van huurdersorganisaties

4 Waarde van zeggenschap Stem van de huurder heeft een plek in beleid en activiteiten van corporatie. Draagvlak voor keuzes Betrokkenheid en verbinding; versterkt relatie tussen huurder en corporatie Betere besluiten, meer kwaliteit Overlegwet Verheffing en versterking zelfredzaamheid van de huurder. De derde weg. Ruimte voor zeggenschap huurders bevestigt je bestaansrecht als corporatie en versterkt voor de gemeente de legitimiteit van de keuzes op wonen.

5 DE WONINGWET 2015 OVER INVLOED HUURDERS

6 Woningwet over invloed huurders Doel: Nieuw evenwicht tussen corporatie-huurdersoverheid. Meer rechten en faciliteiten: Bij prestatieafspraken als gelijkwaardige partij aan tafel en gelijkwaardige informatiepositie t.a.v. financiën en investeringskracht. Instemmingsrecht bij fusie en verbindingen. Huurdersraadpleging van individuele huurders. Voordracht huurderscommissaris: 1/3 e van de Raad. Faciliteiten voor professionalisering en ondersteuning huurdersorganisaties. Inspraak op het reglement over sloop en inspraak over complexgewijze verkoop.

7 Leidt de woningwet in de praktijk tot versterking van zeggenschap van huurders?

8 Leidt de woningwet in de praktijk tot versterking van zeggenschap van huurders? Enkele opmerkingen van corporaties: Het vraagt veel tijd van huurders. Het is te complex, gaat te snel; er is een kennisachterstand. Huurders hebben geen behoefte aan brede beleidsparticipatie. Interesse beperkt zich tot de betaalbaarheid van de huur. De vijver waarin de huurdersorganisatie vist wordt steeds kleiner, aantal kwetsbare groepen neemt toe. Bemensing is een probleem. Én: op diverse plekken gaat het ook heel goed!

9 Leidt de woningwet in de praktijk tot versterking van zeggenschap van huurders? Enkele opmerkingen van Huurdersorganisaties De wet vraagt meer tijd. Het is wel ingewikkeld, we hebben achterstand in kennis. Het is lastig om keuzes te maken. Corporatie en Gemeente kennen de wetgeving en de positie van de huurders onvoldoende! We gaan de uitdaging aan! We verstevigen/professionaliseren onze kunde, kennis en talenten. We boren juist door de contacten met de achterban nieuwe mogelijkheden aan voor het bestuur. Netwerk wordt belangrijker.

10 KANSEN EN INSPIRATIE VOOR PROFESSIONALISERING

11 1. Focus, waar leg ik mijn accenten? Onderwerpen om invloed op uit te oefenen algemeen beleid Ondernemingsplan en jaarplan Begroting Jaarverslag Fusie en verbindingen Klachtencommissie Participatiebeleid Nieuwbouw, sloop, verkoop, renovatie en herstructurering van specifieke projecten Prestatieafspraken specifieke thema s Huurbeleid en woonlasten Woonruimteverdeling Duurzaamheid Portfoliostrategie en DAEB-niet-DAEB Onderhoudsbeleid Leefbaarheid Servicepakket en -kosten Incassobeleid Mutatiebeleid Voordracht RvC huurderscommissaris Waar pro-actief en waar volgend? Besteed je tijd optimaal en doe dat waar de energie ligt

12 Gelijkwaardige partij bij prestatieafspraken Processtappen 1. 0-fase hoe gaan we op pad, wat speelt er? (ken de woonvisie) Afwegingen als huurdersorganisatie: Proces Wie namens ons aan tafel? 2. Bestuurlijke aftrap in stuurgroep -> inhoudsopgave en opdracht aan kerngroep 3. Kerngroep die voorbereidt -> uitwerking per thema (5/6 bijeenkomsten) Betrokkenheid in proces: Hele proces inclusief kerngroep? Enkel bij bestuurlijk overleg? Begin en eind aanwezig en verantwoorden Tussenvorm 4. Concept afspraken gereed Hoe verbinding met achterban? 5. Toets in bestuurlijk overleg Laat ik me ondersteunen? 6. Kerngroep past wijzigingen aan 7. Ondertekening in bestuurlijk overleg Inhoudelijk Meetekenen of meedenken? Welke prestaties leveren we zelf?

13 2. Hoe organiseer ik me? Vertegenwoordiging huurdersbelang beleidsniveau De traditionele HBV De brede HBV De complementaire HBV Toelichting Voordelen Dilemma s Kleine groep van betrokken huurders Traditionele HBV aangevuld met commissies en werkgroepen uit eigen achterban per thema Klantadviesraad Agendacommissie Thematische adviesgroepen Overzichtelijk Conform Overlegwet Kwaliteit per thema Verdeling werklast bestuursleden Conform Overlegwet Grotere diversiteit in perspectieven Waar leg ik accenten? Hoe houd ik kennis op peil? Continuïteit? Overbelasting Volledig beeld/blinde vlekken? Roulatie? Binding achterban Continuïteit? Volledig beeld/blinde vlekken? Roulatie? Binding achterban? Wie regisseert; corporatie of huurdersorganisatie? Verdringing van huurdersorganisatie (complementair of alternatief?) Formele status? Roulatie? De huurder of samenleving als HBV Digitaal panel Wijkpanel Pleinpeiling Social networks Bewonersbegroting Argumentenfabriek Grotere diversiteit in perspectieven Wisselende groep Representatieve groep Wie regisseert; corporatie of huurdersorganisatie? Verdringing van huurdersorganisatie (complementair of alternatief?) Formele status?

14 HBV als doe het zelf-organisatie of als netwerkorganisatie Netwerkregisseur participatie

15 3. Sturing van de huurdersorganisatie Eigen verenigingsplan Werkplan & begroting Kennisdelen is kracht Themabijeenkomsten Betrokken achterban Actuele Website/Nieuwsbrieven Wat laat je de corporatie voor je doen?

16 4. Kennis en vaardigheden Breed of specifiek? Waar kun je kennis opdoen?

17 5. Waarop laat ik me ondersteunen? Inhoudelijk Administratief Procesmatig Kennis & kunde Strategie en tactiek Onafhankelijk of door de corporatie? Onkosten- en vrijwilligersvergoeding

18 Ingroeien in de nieuwe rol

19 Meer informatie, klankborden of napraten? Woonbond Kennis en Adviescentrum Maarten Groen FRAEY, partners in publieke waarde Vrieseweg NV Dordrecht Guus Terlingen