Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april Activiteitenplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid en dienstbaarheid van Hestia voor de huurders Het meer betrekken van huurders en leden bij de vereniging Een betrouwbaar en gewild gesprekspartner zijn voor Portaal, gemeente en HBV s Basisactiviteiten van Hestia zijn inzet op het gebied van: Bewonerszaken Inhoudelijke advisering en beleidsbeïnvloeding Ook de speerpunten van Hestia zijn ongewijzigd: Speerpunt 1: Participatie Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie In het activiteitenplan en de begroting zijn de speerpunten apart benoemd en begroot. Individuele activiteiten per speerpunt zijn hierbij ook benoemd en begroot. Meerjarenvisie Hestia heeft in 2014 een aantal kwaliteiten die we in de toekomst willen vasthouden: Dienstvaardig Deskundig Betrouwbaar Betrokken Respectvol Naast deze kwaliteiten wil Hestia in de komende jaren inzetten op het verder ontwikkelen en/of benadrukken van de volgende kwaliteiten: Innovatief Onafhankelijk Toegankelijk Eigentijds Prikkelend Om dit te bereiken zal Hestia een aantal bestaande activiteiten verder ontwikkelen en versterkt inzetten. Deze activiteiten worden aangevuld door versterking en vernieuwing van het communicatiebeleid. 1

2 Basisactiviteiten in Bewonerszaken Hestia zet in 2015 de lijn voor bewonerszaken voort. Doelstellingen: Sneller afhandelen van klachten door Portaal Waarborgen van de continuïteit van klachtenbemiddeling Kennisontwikkeling van huurders over rechten en plichten Kennisontwikkeling van huurders over het aanpakken van klachten Verbetering proces van klachtenbemiddeling en registratie Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van een klantvolgsysteem. Evt implementatie Evaluatie functioneren VOC Verduidelijking over de werking van de klachtencommissie van Portaal Hestia gaat door met kennisontwikkeling van huurders en leden via de inzet van website, nieuwsbrieven, Hestia Magazine. Ook de klachtenspreekuur blijft onveranderd. Leden ontvangen ook het cursusaanbod van de Woonbond, als specifiek ledenvoordeel. 2.2 Inhoudelijke advisering en beleidsbeïnvloeding Een belangrijk onderdeel van het werk van Hestia is de advisering en beleidsbeïnvloeding. Partijen die hierbij van belang zijn zijn: Portaal Eemland Portaal Centraal Huurdersbelangenverenigingen van Portaal Huurdersbelangenvereniging van Alliantie Gemeente Klachtencommissie Portaal - behandelt klachten van huurders die er met Portaal niet uitkomen (huurdersvertegenwoordiger via Hestia, geen bestuurslid) Klachtencommissie Woonruimteverdeling (bestuurlijke vertegenwoordiging Hestia) In 2015 zet Hestia in op het verbeteren van het adviseringsproces en het uitbouwen van invloedsfeer naar politiek en gemeente toe. In 2015 zal Hestia opnieuw inzetten op aanpassing van adviestermijnen zodat meer mogelijkheid is voor raadpleging van de huurders. Bij de voorbereiding van de jaarplanningen van Portaal Eemland en met Portaal Centraal zal Hestia aandringen op verlenging van specifieke trajecten. Hestia zoekt hierbij ook samenwerking met de andere HBV's. Algemeen Zelf agenderen van onderwerpen Ongevraagde adviezen uitbrengen Vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsontwikkelingen Investeren in persoonlijke werkrelaties tussen het bestuur en Portaal, gemeente en politiek 2

3 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Portaal Portaal wijzen op, en houden aan, adviestermijnen Betrokkenheid bij het traject 'Samenspraak' van Portaal. (hierin staat de vraag centraaal welke positie de HBV's krijgen in het kader van het Nieuwe Portaal en de herziene Woningwet) HBV's Samenwerking met de HBV's op centraal en regionaal niveau versterken Gemeente Bijeenkomst en/of regelmatig informeren van raadsleden over standpunten Hestia Bilateraal overleg met de wethouder Wonen Klachtencommissie Portaal Onderzoek naar de werkwijze en het functioneren van de commissie Vertegenwoordiging Hestia bij de commissie versterken Thema's en onderwerpen 2015 Portaal Voor zover dat al duidelijk is, staan voor 2015 de volgende inhoudelijke onderwerpen op de agenda voor overleg met Portaal. Een aantal onderwerpen zal op centraal niveau behandeld worden. - Jaarlijkse huurverhoging 2015 (start eind 2014) - Verder vormgeven van samenspraak - Portefeuillestrategie (start eind 2014) - Handreiking huurdersparticipatie in VvE s (doorloop van 2014) - Leveringsovereenkomst warmte (in overleg met HBV, insteek Portaal om standaard overeenkomst die de Woonbond en Aedes opstellen aan te houden) - Vervolg instaptarief onderhoudsabonnement: verlaging abonnementsprijs door kleine aanpassing inhoud abonnement komt in 2014 nog - Aanpassing standaard huurovereenkomst? Misschien nog in De portefeuillestrategie roept beleidsvragen op die in 2015 verder uitgewerkt zullen worden. Input van de HBV wordt verwacht. Gemeente - Prestatieafspraken 2016 Hestia zal in 2015 het thema Betaalbare Woonlasten blijven agenderen. Hestia staat een gezamenlijke aanpak voor met haar sociale partners corporaties, gemeente, HBV's én huurders. 3

4 Speerpunten in 2015 Naast de basisactiviteiten heeft Hestia een aantal speerpunten gericht op het veranderen en verbeteren van verenigingsactiviteiten. Speerpunt 1: Participatie Verbetering van de inzet van Hestia op het gebied van bewonersparticipatie. Dit gaat via twee sporen. De manier waarop Hestia contact heeft met en de meningen hoort van de huurders De dienstverlening aan bewonersgroepen Het horen, informeren en betrekken van huurders Doelstellingen 2015 Meer en beter weten wat er leeft onder huurders van Portaal Bevorderen van de betrokkenheid van huurders en leden bij Hestia Versterken van de inspraak van huurders Versnelling van berichtgeving aan huurders, waardoor de actualiteit van berichten toeneemt. Vergroten van het aantal bezoekers naar de website Openstellen van de ALV aan alle huurders Digitale nieuwsbrieven, op basis van de website Actieve inzet bij pilotproject participatie in VvE's (in samenwerking met Portaal) Inzet van nieuwe media zoals Facebook, Twitter, instellen RSS feed en openstellen van de site voor reacties van bezoekers. Naast deze nieuwe middelen, gaat Hestia door met het inzetten van Digitale Advies Panel en Bewoners Advies Groep. Via worden zo veel mogelijk huurders betrokken bij de meningsvorming van het bestuur. Acties gericht op het werven van adressen gaan door. Drie informele huurdersbijeenkomsten worden ingezet voor contact tussen bewonerscommissies, leden en huurders en krijgt zo vaak mogelijk een inhoudelijk thema. Bewonersgroepen De bekendheid van de financiële regeling voor bewonersgroepen is beperkt. In 2015 zal het accent liggen bij het 'aan de man' brengen van deze regeling. Dit is vooral de taak van het bestuurslid voor participatie (zie speerpunt 3). Deze activiteiten dragen ook bij aan de doelstellingen van speerpunt 2. Doelstellingen 2015 Bekendheid vergroten van de mogelijkheden die Hestia aan bewonersgroepen biedt. Bewonersgroepen financieel en inhoudelijk ondersteunen bij het tot stand komen van activiteiten Versterken van de relaties met bewonersgroepen. Activiteiten van bewonersgroepen en commissies bezoeken Contact leggen en onderhouden met Buurtbudget commissies Contact leggen en onderhouden met STIP medewerkers 4

5 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Hestia gaat door met de ondersteuning van bewonerscommissies en het bevorderen van onderlinge contacten tussen bewonerscommissies. Het beleid voor het aan BC's aanbieden van actuele cursussen via wordt voortgezet. Leden ontvangen ook het cursusaanbod, als deel van het beleid rondom bewonerszaken en klachtenbemiddeling en als specifiek ledenvoordeel. Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia De uitgezette lijnen worden voortgezet. Doelstellingen Vergroten van het aantal contactmomenten met leden en huurders Versterken van de voordelen van lidmaatschap en het profiel van Hestia Meer en beter uitdragen van de doelstellingen, inzet en resultaten van Hestia Aandacht voor en gebruik van de website door leden en huurders vergroten Inzet van social media om interesse voor Hestia en bezoek aan de website te vergroten. 2x Hestia Magazine onder alle huurders verspreiden Event organiseren Aanleggen en onderhouden van actueel persadreslijst Actief benaderen van de lokale pers over het werk van Hestia. Bestuursleden zichtbaar en actief in de (eigen)media Aandacht genereren naar aanleiding van 20 jaar Hestia op de Van Randwijcklaan Communiceren over de inhoudelijke advisering en de rol van Hestia hierbij Publiciteit zoeken naar aanleiding van adviestrajecten via opiniërende en prikkelende commentaren. Te denken valt aan het bekend maken van standpunten, successen, afgewezen adviezen en de gevolgen hiervan voor de huurders. Hestia gaat in 2015 door met het gebruik van van huurders en leden om die te informeren, uit te nodigen en te betrekken bij de advisering aan Portaal. Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie Hestia wil een betrouwbare en gewilde gesprekspartner zijn voor Portaal, gemeente en HBV s. Ook wil het bestuur individuele bewoners, groepen en bewonerscommissies in raad en daad gedegen kunnen bijstaan. Doelstellingen 2015 Betrekken van meer huurders bij adviestrajecten Versterken van de communicatie met verschillende doelgroepen Meer bestuurlijk aandacht voor actualiteiten en meningsvorming hierover Efficiëntere tijdsbesteding en inzet bestuursleden Instellen werkgroep communicatie Schriftelijk onderzoek naar de doelgroepen van Hestia en hoe die het beste te bereiken (inhoud en middelen). Via een bijeenkomst de achterban betrekken bij dit onderzoek Opstellen communicatieplan en -kalender 5

6 6 Verbetering interne organisatie (taakverdeling, tijdsbesteding, werkafspraken, vergaderstructuur) 'speurneus' aanwijzen die ontwikkelingen en nieuws bijhoudt, discussies aanzwengelt, prikkelende stukken schrijft. Werven en scholen van een bestuurslid voor bewonersgroepen

Jaarverslag Hestia 2013

Jaarverslag Hestia 2013 Jaarverslag Hestia 2013 Bewonersvereniging Hestia Van Randwijcklaan 33 3814 AB Amersfoort april 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Organisatie van Hestia... 2 2.1 Bestuur... 2 2.2

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Participatie als sleutel naar invloed Dit werkplan geeft inzicht in de activiteiten van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders in. Het werkplan bestaat uit drie onderdelen.

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem Verder in gesprek Haarlemse stijl van communiceren Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem februari 2014 1 Inleiding Op 20 juni 2013 heeft de commissie Bestuur het voortbestaan van de Stadskrant besproken.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad

Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Regionaal Huurdersberaad Postbus 13124 3507 LC UTRECHT Tel : 030 236 18 61 Fax : 030 234 29 67 E-mail : secretariaat@regionaalhuurdersberaad.nl www.regionaalhuurdersberaad.nl

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context.

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context. B & W-nota Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst Portefeuille P.H.M. Barnhoorn Auteur D. Lenterman Telefoon 5114197 E-mail: dlenterman@haarlem.nl PD/ Reg.nr.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken

Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken Bijlage 1 bij Aanvraag projectsubsidie 2013-2015 Nederlandse Hypofyse Stichting namens samenwerkende patiëntenorganisaties mei 2012 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 WILHELMINAOORD, OKTOBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiedoel pag. 3 3. groepen pag. 4 4. Afgeleide doelen pag. 6 5. Communicatie pag. 9 5.1 Communicatiemiddelen

Nadere informatie