Annuleringsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annuleringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Studiedagen 2015

2 In deze folder vindt u het cursusaanbod van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) in Alle cursussen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: Inhoudelijke kennis van actuele ontwikkelingen en landelijk beleid. Ruimte voor eigen inbreng. Aandacht voor de lokale situatie. Aanmelden U kunt zich aanmelden via de Woonbondwebsite: (Cursussen). Ongeveer 14 dagen vooraf gaand aan de cursus ontvangt u nadere gegevens en een route beschrijving. U kunt uitsluitend aan de cursus deelnemen na ontvangst van een bevestiging van deelname. Vragen? meer informatie neemt u telefonisch contact op met het secretariaat van de afdeling Scholing, telefoon De afdeling is bereikbaar van maandag t/m donderdag van uur. Prijs De deelnamekosten zijn 156,- per persoon voor leden van Woonbond-lidorganisaties, 180,- voor persoonlijke leden en leden van niet-lid organisaties. Beroepskrachten betalen 297,- (excl. btw) per persoon. Documentatie en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Annuleringsvoorwaarden Bij annulering gedurende twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 2

3 Studiedagen najaar 2015 De huursombenadering: inhoud en gevolgen 4 Prestatieafspraken maken: inhoud en vaardigheden 5 Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel: puzzelen met de punten 7 Werkplan: noodzaak voor een realistische begroting 8 Social media: mobiliseer uw achterban door slim gebruik 9 De Woningwet 2015: grijp uw kans de huurders organisatie aan het stuur! 10 Het onderhoudsbeleid: planmatig en vraaggestuurd 12 Werken met de vernieuwde Overlegwet: resultaten met regels 13 De huurdersorganisatie+: sterk en slagvaardig? 14 Werken met Corporaties in Perspectief (CiP) : ken uw verhuurder! 15 Juli 2015

4 De huursombenadering: inhoud en gevolgen Bestuursleden van huurdersorganisaties Data 1. Dinsdag 25 augustus 2. Dinsdag 1 september Woensdag 2 september Zwolle 2. Eindhoven 3. Amsterdam Minister Blok van bzk heeft aangekondigd dat hij na jaren inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2016 wil overstappen op de huursombenadering. In het onderhandelaarsakkoord Woonbond- Aedes over het sociaal huurbeleid is de huursombenadering het uitgangspunt. De huursombenadering is een systeem waarbij de stijging van de som van alle huren de maatstaf wordt voor het huurbeleid van een verhuurder en niet langer de huurverhoging per individuele huurder. In deze cursus maakt u kennis met de achtergronden en de werkwijze van het nieuwe systeem en de uitwerking en gevolgen ervan, maar ook de verschillen met de huursombenadering die we nog kennen uit de jaren negentig en die van het voorstel Wonen 4.0. Tijdens de dag bespreken we de verschillende manieren waarop een huursombenadering kan worden ingezet bij het huurbeleid van een verhuurder en we formuleren een eerste aanzet van een visie op huursombenadering. Weet u wat een huursombenadering in kan houden. Heeft u geleerd hoe een huursombenadering kan helpen om grote verschillen in huurprijzen te verminderen. Heeft u zich een mening gevormd over de praktische inzetbaarheid van een dergelijke benadering bij uw eigen verhuurder. Heeft u een overzicht van de voors en tegens van het nieuwe systeem. Projectnummer / /

5 Prestatieafspraken maken: inhoud en vaardigheden Tweedaagse cursus Bestuursleden van huurdersorganisaties uit de sociale huursector Data Vrijdag 4 en Zaterdag 5 september 2015 Vrijdag 6 en Zaterdag 7 november 2015 Soesterberg Van vrijdag uur tot zaterdag uur, met overnachting Prijs 450,- p.p. all-in (per weekend) De Woningwet 2015, die op 1 juli in werking is getreden, geeft huurdersorganisaties invloed en macht bij het maken van de prestatieafspraken. Huurdersorganisaties hebben het recht volwaardig mee te praten en te beslissen over het lokale volkshuisvestingsbeleid, op hetzelfde niveau als en dus gelijkwaardig aan gemeenten en corporaties. Hoe bepaalt u uw inzet, aan welke criteria dienen die afspraken te voldoen, hoe onderhandelt u met twee partijen: al deze zaken komen aan de orde en worden geoefend in deze tweedaagse. Basis voor de prestatieafspraken zijn de woonvisie van de gemeente én de meerjarenplannen van de corporatie. Belangrijke onderwerpen voor de huurdersorganisatie zijn o.a.: de mogelijke overheveling van te liberaliseren woningen naar de niet-daeb tak van de corporatie, de hoeveelheid betaalbare sociale huurwoningen in de kernvoorraad en voldoende beschikbare huurwoningen voor de middeninkomens en andere doelgroepen die in de knel dreigen te komen bij het zoeken naar een geschikte woning. Aan de orde komen mogelijke en wenselijke afspraken op basis van informatie, waar de huurdersorganisatie recht op heeft. De te maken afspraken laten concreet zien welke prestaties er geleverd moeten worden door corporatie of gemeente. U krijgt tips om tot zo concreet mogelijke afspraken te komen, waarbij duidelijk moet zijn wat er gebeurt als een afspraak niet gerealiseerd wordt. U leert welke mogelijkheden er zijn als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Projectnummer / Z.o.z. 5

6 Prestatieafspraken maken (vervolg) Op de tweede dag gaat u zelf aan de hand van concrete en realistische voorbeeldsituaties oefenen met onderhandelen in verschillende rollen, want als u weet wat de ander van plan is, bent u beter voorbereid om tegenspel te bieden. Weet u, welke onderwerpen bij het maken van prestatieafspraken aan de orde komen. Weet u over welke informatie u dient te beschikken en welke rechten u heeft. Weet u, welke onderhandelingstactieken u kunt hanteren. Weet u op welke wijze u strategisch kunt opereren. Wat u kunt doen, als de andere partijen zich niet aan de afspraken houden. 6

7 Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel: puzzelen met de punten Bestuursleden van huurdersorganisaties en commissieleden in zowel de particuliere als de sociale sector Data 1. Woensdag 9 september Donderdag 10 september Vrijdag 11 september Eindhoven 2. Amsterdam 3. Zwolle Het Woningwaarderingsstelsel wordt vanaf 1 oktober 2015 ingrijpend gewijzigd. Nadat vanaf 1 januari 2015 het Energielabel al op een andere manier verwerkt is in de puntentelling, is het punten systeem nu echt fundamenteel veranderd. In deze cursus leert u hoe. De verhuurder gebruikt het puntensysteem om de huurprijzen te bepalen. De regels voor de punten en de maximale huurprijs zijn in de wet voorgeschreven. Alle verhuurders gaan met deze voorschriften verschillend om en maken hun eigen keuzes. U leert welke onderdelen van het woningwaarderingssysteem (het wws of het puntenstelsel) veranderd zijn en op welke wijze dat is gebeurd. U leert aanvullend welke onderdelen van het puntensysteem verdwijnen en welke gevolgen dat heeft voor de maximale huur, de betaalde huur en de huurverhoging. U leert hoe vanaf 1 oktober 2015 de woz-waarde van de woning medebepalend wordt voor het puntenaantal. U leert wat er gebeurt met de punten voor de woonvorm, de woonomgeving en de recent geïntroduceerde schaarstepunten. Aanvullend leert u welke gevolgen het een en ander heeft voor de puntprijs. Projectnummer / / Kent u alle oude en nieuwe componenten die een rol spelen bij de puntentelling. Weet u welke gevolgen een ander puntenaantal heeft voor zittende en voor nieuwe huurders. Bent u in staat een aangeleverde puntentelling te controleren. Weet u welke gegevens u nodig hebt om een correcte puntentelling te maken. 7

8 Werkplan: noodzaak voor een realistische begroting Bestuursleden van huurdersorganisaties Datum Woensdag 30 september 2015 Utrecht Met een goed werkplan kunt u uw begroting realistischer en meer passend bij de werkelijkheid, maken. In uw werkplan beschrijft u uw werkzaamheden zowel op de korte als de lange termijn. U hoeft niet meer ad hoc zaken te regelen. Het is makkelijker om vrijwilligers voor afgeronde klussen in te schakelen. Met een werkplan en een daarop gebaseerde begroting kunt u uw corporatie overtuigen van de noodzaak tot financiering van uw huurdersorganisatie. In deze cursus maakt u kennis met de functie van een werkplan: het beschrijven van doelstellingen, werkwijze en plan van aanpak. U leert dit te vertalen in budgetten. Vervolgens past u deze kennis toe en stelt u een werkplan en begroting op voor uw eigen organisatie. Heeft u de aanzet voor een werkplan voor uw organisatie. Kent u de opzet van zo n plan, weet u wat de voordelen zijn en weet u hoe u de voornemens duidelijk kunt formuleren. Weet u hoe u het werkplan in een begroting kunt omzetten. Heeft discussie met andere huurdersorganisaties u op ideeën gebracht die u in uw eigen organisatie kunt toepassen. Projectnummer

9 Social media: mobiliseer uw achterban door slim gebruik Bestuursleden van huurdersorganisaties en bewonerscommissies Datum Woensdag 7 oktober 2015 Utrecht Als uw huurdersorganisatie afspraken wil maken met uw verhuurder of gemeente, kan een slim gebruik van social media daarbij behulpzaam zijn. Via Facebook, Twitter, Google+ en andere platforms kunt u uw achterban snel raadplegen en mobiliseren, maar u kunt ook meningen beïnvloeden. Als u jongeren wilt betrekken bij het huurderswerk, is het gebruik van social media essentieel. In deze cursus gaan we in op het strategisch inzetten van social media. We gaan er van uit dat u al bekend bent met de technische kant en we maken dan ook geen nieuwe accounts aan. Programma Welke social media kunt u in welke situaties het beste inzetten? Wat wilt u ermee bereiken? Wie wilt u ermee bereiken? Hoe organiseert u uw achterban via social media? Hoe houdt u de regie en hoe organiseert u continuïteit? Hoe reageert u op social media-gebruik door uw verhuurder, gemeente en achterban? Projectnummer

10 De Woningwet 2015: grijp uw kans de huurders organisatie aan het stuur! Bestuursleden van huurdersorganisaties (sociale sector) Data 1. Maandag 12 oktober Dinsdag 13 oktober Vrijdag 16 oktober Eindhoven 2. Amsterdam 3. Zwolle Er is lang naar uitgekeken, maar de Woningwet 2015 is sinds 1 juli een feit. De wet geeft nieuwe regels over de bevoegdheden van corporaties, t.a.v. het toezicht en de rol van gemeenten en huurdersorganisaties. Zowel de gemeentes als de huurdersorganisaties krijgen meer zeggenschap. Alle nieuwe mogelijkheden van de wet komen aan bod en we bespreken op welke wijze u daar vorm aan kunt geven. U krijgt op hoofdlijnen de inhoud van de wet uitgelegd. Daarbij gaat het natuurlijk vooral over wat de gevolgen zijn voor uw werk als huurdersorganisatie. De corporatie moet terug naar haar kerntaak en moet commerciële activiteiten scheiden van de sociale activiteiten. Wanneer er een scheidings-of splitsingsvoorstel aan de orde is, hebt u als huurdersorganisatie recht om daar een zienswijze op te geven. We bespreken wat daarbij belangrijke aandachtspunten kunnen en moeten zijn. De huurdersorganisatie is vanaf nu een gelijkwaardige gesprekspartner bij de prestatieafspraken. Aan de orde komt de interpretatie van deze gelijkwaardigheid en op welke manier u als huurdersorganisatie invloed kunt uitoefenen op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De huurdersorganisatie heeft daarnaast het recht gekregen om voor minimaal een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De wet stelt eisen aan de kwaliteit van die beoogde commissarissen. U leert welke dat zijn. Projectnummer / /

11 De wet regelt ook het instemmingsrecht van de huurdersorganisaties bij fusieplannen. We bespreken wanneer dat recht van toepassing is. Tenslotte bespreken we ook de wijzigingen in de Overlegwet en de mogelijkheid om een huurdersraadpleging in te zetten. Met dit laatste heeft de huurdersorganisatie meer middelen om te werken aan draagvlak en professionalisering, zodat ze haar positie ten opzichte van de verhuurder kan versterken. Hebt u een goed beeld van wat er verandert door de nieuwe wet. Weet u op welke manier die veranderingen het werk van de huurdersorganisatie raken. Hebt u nagedacht over hoe u vorm kunt geven aan de nieuwe rechten uit de wet. Heeft u zicht op welke keuzes uw huurdersorganisatie kan maken. 11

12 Het onderhoudsbeleid: planmatig en vraaggestuurd Bestuursleden van huurdersorganisaties (sociale sector) Datum Dinsdag 10 november 2015 Utrecht Corporaties hebben de wettelijke plicht hun woningen te onderhouden. Zij maken daar meerjarenplanningen voor. Huurdersorganisaties willen invloed uitoefenen op de keuzes van de corporaties. Aan de orde komt basiskennis over de onderhoudsverdeling tussen verhuurder en huurder. Begrippen uit de wet (o.a. de gebrekenregeling, kleine herstellingen, woningverbetering) komen aan bod. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden om onderhoud af te dwingen en de rol van de Huurcommissie daarbij. Kennis van de wettelijke regels met betrekking tot renovatie komen van pas, als er bijvoorbeeld overleg plaatsvindt over een sociaal plan of sociaal statuut. In het overleg over de meerjaren-onderhoudsplanning komt u als huurdersorganisatie voor de volgende vragen te staan: Is er een basiskwaliteit waar de woningen aan moeten voldoen? Zorgt de verhuurder ervoor dat de woningen betaalbaar blijven, ondanks de investering? Spelen de woonlasten daarbij een rol? Welke woningen worden als eerste aangepakt bij energiemaatregelen? Steeds meer verhuurders gaan over van planmatig naar vraaggestuurd onderhoud. De voor- en nadelen hiervan worden besproken. Projectnummer Weet u welke onderhoudsverplichtingen de huurder en de verhuurder hebben. Bent u bekend met de mogelijkheden om onderhoud af te dwingen (sociaal statuut dan wel een vraaggestuurde meerjarenplanning). Hebt u samen met andere huurdersorganisaties nagedacht over wat wenselijke beleidskeuzes zijn waar u op wilt inzetten bij uw corporatie.

13 Werken met de vernieuwde Overlegwet: resultaten met regels Bestuurleden van huurdersorganisaties Data Vrijdag 20 november 2015: voor corporatiehuurders Vrijdag 27 november 2015: voor de huurders in de particuliere sector Utrecht Werkelijk in sneltreinvaart is de Overlegwet na de Parlementaire Enquête Woningcorporaties verbeterd. Deze verbeteringen gelden voor alle huurdersorganisaties, zowel in de sociale als in de particuliere huursector. Op 27 november speciale en bijzondere aandacht voor de problemen in de particuliere sector! U leert wat de verbeteringen zijn in de Wet op het overleg huurders verhuurder (de wohv, of de Overlegwet). U leert wat er geregeld is voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies, wat er aanvullend kan worden afgesproken en op welke manier de wetgever met de recente wijzigingen heeft geprobeerd de positie van huurdersorganisaties te versterken. Want dat is de bedoeling van de verbeteringen. Bent u op de hoogte van de aard en de bedoeling van de wijzigingen. Weet u wat u aanvullend met uw verhuurder af mag spreken. Weet u hoe de nieuwe Overlegwet de financiën van de huurdersorganisatie en de facilitering van bewonerscommissies regelt. Hebt u nagedacht over de manier waarop bewonerscommissies en huurdersorganisaties elkaar kunnen versterken. Projectnummer /

14 De huurdersorganisatie+: sterk en slagvaardig? Bestuursleden van huurdersorganisaties Datum Dinsdag 24 november 2015 Utrecht Huurdersorganisaties hebben een sterkere positie ten opzichte van hun verhuurders gekregen. Dat vraagt het nodige van huurdersorganisaties. Deze cursus geeft u handvatten en tips om uw huurdersorganisatie op een zelfbewuste manier te presenteren. Een huurdersorganisatie staat sterker wanneer zij er in slaagt om de achterban goed te betrekken. Een eerste stap is daarom: zorgen dat de huurders de huurdersorganisatie kennen, dat de huurders een goed beeld hebben van wat de huurdersorganisatie is en wat ze doet. Daarvoor is nodig na te denken over hoe de bekendheid van uw huurdersorganisatie vergroot kan worden. Dit kan door goed na te denken over de communicatie en de ideeën daarover in een communicatieplan te zetten. Een huurdersorganisatie is slagvaardig als het bestuur er goed in slaagt om samen tot besluiten te komen en die naar buiten toe uit te dragen. Maar niet altijd is er eensgezindheid over een te nemen besluit. We bespreken manieren om tot besluiten te komen waar iedereen achter staat. Hoe kan uw huurdersorganisatie zijn invloed maximaal uitoefenen? Door te overtuigen. Dat kunt u, als u zélf overtuigd bent! Anders gezegd: zorg voor een goed verhaal waar u helemaal achter staat. U leert en oefent dan ook, op welke wijze u een betoog op een goede manier opbouwt en presenteert. Projectnummer Hebt u tips over hoe u uw huurdersorganisatie aan uw huurders en verhuurder kunt presenteren. Hebt u manieren geleerd om tot een gezamenlijk besluit te komen. Hebt u geleerd en geoefend met het houden van een opbouwend en overtuigend betoog.

15 Werken met Corporaties in Perspectief (CiP) : ken uw verhuurder! Bestuursleden van huurdersorganisaties uit de sociale sector Datum Vrijdag 11 december 2015 Utrecht Elk jaar in november worden over alle corporaties alle cijfers in Corporaties in Perspectief (Cip) online gepubliceerd (te vinden via de website van Aedes). Corporatie in Perspectief bevat met andere woorden alle kengetallen van alle corporaties in Nederland. Een absolute must voor ieder huurdersorganisatie die met een sociale verhuurder heeft te maken. Tijdens deze cursus leert u in grote lijnen de opzet en inhoud van CiP. U leert hoe deze analyses tot stand komen en wat u er in kunt vinden. U leert hoe in CiP de prestaties van uw corporatie worden vergeleken met de prestaties van de afgelopen jaren, met de prestaties van vergelijkbare corporaties (de referentiegroep) en met het landelijk gemiddelde. U leert hoe u de gegevens uit CiP kunt gebruiken om met de verhuurder in gesprek te gaan. Bent u goed op de hoogte van de opzet van Corporatie in Perspectief. Bent u op de hoogte van de belangrijkste kengetallen uit CiP. Bent u in staat de ontwikkeling die uw corporatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt te herkennen in CiP. Bent u in staat een aantal kengetallen uit CiP te gebruiken bij de voorbereiding van het overleg met uw verhuurder. Projectnummer

16

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inleiding 1. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de inschrijving en de spelregels (kosten en annulering).

Inleiding 1. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de inschrijving en de spelregels (kosten en annulering). Inleiding 1 In dit opleidingenboek is het aanbod van het wka voor 2016 op het gebied van opleidingen en trainingen opgenomen. Naast vertrouwde cursussen over bijvoorbeeld servicekosten of puntentelling

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016

De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 Guus Terlingen (FRAEY) en Maarten Groen (Woonbond Kennis- en Adviescentrum) Vandaag De Woningwet over de invloed van huurders

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Woonbond Kennis- en Adviescentrum. Studiedagen

Woonbond Kennis- en Adviescentrum. Studiedagen Woonbond Kennis- en Adviescentrum Studiedagen 2015 In deze folder vindt u het cursusaanbod van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) in 2015. Alle cursussen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Programma opleidingen en trainingen 2017

Programma opleidingen en trainingen 2017 Programma opleidingen en trainingen 2017 Programma opleidingen en trainingen 2017 Inleiding In deze programmagids vindt u een overzicht van de cursussen en trainingen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum,

Nadere informatie

Financiën van woningcorporaties

Financiën van woningcorporaties Financiën van woningcorporaties Financiën van woningcorporaties Handleiding en tips voor huurdersorganisaties Tweede, geheel herziene, druk, oktober 2016 Inhoud Inleiding 6 Verscherpte aandacht 7 Waarom

Nadere informatie

Opleiding en Training 2018

Opleiding en Training 2018 Opleiding en Training 2018 Opleiding en Training 2018 Inhoud Overzicht 6 Dagcursussen 8 Oriëntatie Volkshuisvesting (drie dagen) 9 Servicekosten en ontwikkelingen nieuwe Warmtewet 11 Onderhoudsbeleid

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 HUURDERSNETWERK MITROS ACTIVITEITENPLAN 2017 Januari 2017 1 - Inleiding In 2016 heeft HNM zich nadrukkelijk gepresenteerd. Op diverse manieren. Dat doen we ook in 2017, maar we zetten er wel wat tandjes

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 6: Het geld

Handboek huurdersorganisaties. Deel 6: Het geld Handboek huurdersorganisaties Deel 6: Het geld Handboek huurdersorganisaties Deel 6 Het geld De ¼nanciën in theorie en praktijk Handboek huurdersorganisaties Deel 6: Het geld - de financiën in theorie

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

VOORBEELD. Lokale prestatieafspraken. Handreiking voor huurdersorganisaties. Tweede (geheel herziene) druk, oktober 2016

VOORBEELD. Lokale prestatieafspraken. Handreiking voor huurdersorganisaties. Tweede (geheel herziene) druk, oktober 2016 Lokale prestatieafspraken Handreiking voor huurdersorganisaties Tweede (geheel herziene) druk, oktober 2016 LOKALE PRESTATIEAFSPRAKEN Tweede (geheel herziene) druk, oktober 2016 2016 Nederlandse Woonbond

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015 Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus 3151 3502 GD Utrecht Utrecht, 16 december 2015 Betreft: Verloop en uitkomsten prestatieafspraken met Bo-Ex Geachte heer Klinkenberg, STOK heeft zich in haar

Nadere informatie

Tips voor huurdersorganisaties

Tips voor huurdersorganisaties Huurbeleid 2016 Tips voor huurdersorganisaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Overleg en onderhandeling 5 3. In acht stappen naar het nieuwe huurbeleid 2016 7 4. Huurbeleid 2017 en volgende jaren 18 5. Aanbod

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Verenigingsplan

Verenigingsplan HUURDERSVERENIGING PATRIMONIUM VEENENDAAL Verenigingsplan 2016 2020 Samen staan we sterk 29 april 2016 1 1. Inleiding 2015 was een belangrijk jaar voor de volkshuisvesting en vooral voor huurdersorganisaties.

Nadere informatie

Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder

Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder De Overlegwet Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder Vijftiende (gewijzigde en herziene) druk, augustus 2015 DE OVERLEGWET Vijftiende druk, augustus 2015 2015 Nederlandse Woonbond

Nadere informatie

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Quick Start Guide digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Door Gerard Jager, 2 juni 2015 Pagina 2 van 12 1. Inleiding Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015

Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015 Huurdersorganisaties en de Woningwet 2015 Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015 Opbouw presentatie 1. Huurdersorganisaties in de Utrechtse Heuvelrug 2.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

Huurdersbijeenkomst 12 april 2016

Huurdersbijeenkomst 12 april 2016 Huurdersbijeenkomst 12 april 2016 Onderwerpen Woonbond Woningwet 2015 Huurdersvereniging anno 2016 Passend Toewijzen Woningwaarderingsstelsel Huurbeleid Wat is de Woonbond? Enige landelijke vereniging

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie Me er weten met de Woonbond Cursussen en -trainingen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie EEN MUST VOOR ELKE HUURDERSORGANISATIE De inzet en betrokkenheid van

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Diensten, abonnementen en tarieven 2018 De Woonbond ondersteunt zowel huurdersorganisaties in de corporatiesector als in de commerciële sector. In de commerciële

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 Voorwoord Het jaar 2015 stond voor een flink gedeelte in de het licht van de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015. Zoals uit diverse van

Nadere informatie

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Amsterdam mei 2015 Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Rapportage door Gerard Jager Colofon Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2866 Vragen van het lid

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Huurders aan tafel. Woningwet op weg 17 juni Guus Terlingen en Marije Pruis

Huurders aan tafel. Woningwet op weg 17 juni Guus Terlingen en Marije Pruis Huurders aan tafel Woningwet op weg 17 juni 2015 Guus Terlingen en Marije Pruis Vandaag De waarde van zeggenschap De Woningwet 2015 over invloed huurders Huurders aan tafel bij prestatieafspraken Professionalisering

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 24 juni 2015 Voostellen Henk Tegels Consulent Vereniging Nederlandse Woonbond htegels@woonbond.nl Onderwerpen 1. Ontstaan

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 4: Het overleg

Handboek huurdersorganisaties. Deel 4: Het overleg Handboek huurdersorganisaties Deel 4: Het overleg Handboek huurdersorganisaties Deel 4 Het overleg E ectief vergaderen, onderhandelen en adviseren Handboek huurdersorganisaties Deel 4: Het overleg - effectief

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

volkshuisvesting Woningmarkt - Huurmarkt

volkshuisvesting Woningmarkt - Huurmarkt volkshuisvesting Woningmarkt - Huurmarkt WELKOM op deze bijeenkomst van leden van bestuur en bewonerscommissies Programma presentatie Volkshuisvesting 19.30 uur Ontvangst met koffie, thee en cake 19.45

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016 SECRETARIEEL JAARVERSLAG 16 Het beleid van WijWonen voor het jaar 16 is voor het eerst opgesplitst in twee onderdelen: de algemene visie en doel van de huurdersorganisatie en zaken waarop gefocust wordt

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD Daeb / niet-daeb Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties Inhoud daeb / niet-daeb Samenvatting 4 1 De regelgeving in het kort 6 Beoordelingskader Daeb/niet-Daeb 7 Wat is Daeb bezit? 7 Wat

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Diensten en tarieven 2017 Platforms commerciële verhuurders In de commerciële sector bestaan ook enkele huurdersplatforms. De Woonbond ondersteunt deze huurdersplatforms.

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

VOORBEELD. Fusie van woningcorporaties. Over fusie van woningcorporaties. en de positie van huurders(organisaties)

VOORBEELD. Fusie van woningcorporaties. Over fusie van woningcorporaties. en de positie van huurders(organisaties) Fusie van woningcorporaties Over fusie van woningcorporaties en de positie van huurders(organisaties) Derde (gewijzigde) druk, november 2014 FUSIE VAN WONINGCORPORATIES Over fusie van woningcorporaties

Nadere informatie

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES INHOUD 1. Wat is de rol van Aedes? 2. Wat zijn de keuzes bij scheiden/splitsen? 3. Hoe neem je huurders en gemeenten mee in het proces? 4. Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel.

Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel. Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel. Bestuur Dagelijks bestuur We kwamen elke maand bij elkaar met uitzondering van de maand juli. In verband met alle extra werkzaamheden die zijn voortgekomen

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersNetwerkMitros

Jaarverslag HuurdersNetwerkMitros 2015 Jaarverslag HuurdersNetwerkMitros HuurdersNetwerkMitros (HNM) 01-02-2016 1 Inleiding Het jaar 2015 stond voor degenen met het volkshuisvestingsbloed in het teken van de nieuwe Woningwet. De nieuwe

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Accio. Nijmegen, zaterdag 26 november Welkom

Algemene Ledenvergadering Accio. Nijmegen, zaterdag 26 november Welkom Algemene Ledenvergadering Accio Nijmegen, zaterdag 26 november 2016 Welkom Algemene Ledenvergadering Accio Nijmegen, zaterdag 26 november 2016 Opening eerste ALV Accio Voorzitter oprichtingsbestuur Accio,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars.

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Ondergetekenden, WBV Arnemuiden, hierna te noemen de verhuurder en Bewonersorganisatie Arnemuiden De Hoogaars, hierna te noemen

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Landelijke ontwikkelingen: 1. De Woningwet 2015: De Woningwet 2015 geeft huurders meer rechten om mee te spreken met corporaties en gemeenten

Nadere informatie