Aegon Levensverzekering N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aegon Levensverzekering N.V."

Transcriptie

1 Voorbeeldbrief werkgever met DC-regeling (3%- staffel), en additioneel: - WIA-excedentpensioen, en - ANW-hiaatpensioen, en - netto pensioenregeling Aegon Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag Aegonplein 50, Den Haag Telefoon < xx xx> via KvK Behandeld door Ons kenmerk Den Haag [Naam medewerker] Telefoon [xx xx] [nummer] [Datum] Onderwerp: Aanpassing van uw pensioenregeling door verdere inperking fiscaal kader Geachte directie, Als gevolg van de gestegen levensverwachting van de Nederlandse bevolking wordt de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dit is een automatisme dat voortvloeit uit eerdere wetgeving. Samen met u en uw adviseur willen wij er graag voor zorgen dat uw pensioenregeling per 1 januari 2018 voldoet aan deze wetgeving. In deze brief lichten wij toe wat de nieuwe wetgeving betekent. U treft ook een voorstel aan voor de aanpassing van uw pensioenregeling. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenregeling bij Aegon? De verhoogde pensioenrichtleeftijd zorgt voor een verdere versobering van het fiscale pensioenkader per 1 januari De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijks maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. Uw pensioenregeling is fiscaal bovenmatig per 1 januari 2018 Uw pensioenregeling is bovenmatig per 1 januari Dit betekent dat u uw pensioenregeling moet aanpassen om aan de fiscale wetgeving te blijven voldoen. Als u dat niet zou doen, zou de werknemersbijdrage niet meer aftrekbaar zijn en de premie van de werkgever worden belast als loon. Bovendien zouden de pensioenaanspraken direct fiscaal worden belast. Daarbij komt dat Aegon geen fiscaal bovenmatige pensioenregelingen wil uitvoeren. Uw regeling is bovenmatig op de volgende punten: de beschikbare premiestaffel; uw netto pensioenregeling voor werknemers met een salaris boven (bedrag 2017). Deze regeling heeft de vorm van een abonnement waarin Aegon automatisch aanpassingen doorvoert om aan wetgeving te blijven voldoen. Later dit jaar informeren wij u over die aanpassingen. Voorstel In de bijlage 'Voorstel voor aanpassing van uw pensioenregeling' vindt u de uitwerking van ons voorstel. Hierbij gaan wij uit van handhaving pensioenleeftijd 67 en handhaving van uw huidige staffel. Daarmee blijft de beschikbare premie voor opbouw van waarde voor ouderdoms- en partnerpensioen gelijk. Handhaving is mogelijk door uw regeling onder het fiscale regime van een andere staffel te plaatsen. Houd er rekening mee dat u voor een aanpassing in de meeste gevallen toestemming nodig heeft van uw werknemers en instemming van de OR als uw bedrijf die heeft. Kosten Voor de aanpassing van uw regeling brengen wij kosten bij u in rekening. Deze kosten vindt u terug in de bijlage.

2 Uw adviseur helpt u bij het maken van uw keuze Aegon adviseert niet. Dit is de taak van een adviseur. Uw adviseur kent u en uw bedrijf. U kunt met hem de aanpassing van uw pensioenregeling bespreken. Uw adviseur kan u alles over de mogelijkheden vertellen. Samen bepaalt u dan of het voorstel dat we hebben bijgevoegd de passende oplossing is voor uw bedrijf. Of dat u uw pensioenregeling op een andere wijze aanpast. Doorgeven keuze Als u akkoord bent met ons voorstel kunt u dit aan ons laten weten via bijgaand antwoordformulier. Op dat formulier kunt u ook aangeven of u een andere oplossing wenst. Uw adviseur kan dan contact met ons opnemen om uw wensen te bespreken. Wij horen graag zo snel mogelijk - en uiterlijk 31 augustus aanstaande wat uw keuze is. U ontvangt vervolgens de juridische stukken die u moet ondertekenen. Daarna starten wij met de voorbereidingen voor de aanpassing van uw pensioenregeling in onze administratie. Wilt u meer informatie voor uw werknemers Wij kunnen ons voorstellen dat u uw werknemers wilt informeren over de wijzigingen rondom de verhoging van de pensioenleeftijd en wat dit voor hen betekent. U wilt uw werknemers graag in staat stellen bewuste keuzes te maken voor hun inkomen voor later. Uw adviseur en ook Aegon helpt u daar graag bij. Wilt u hier meer informatie over ontvangen, neemt u dan contact op met uw adviseur. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw adviseur, [naam]. Hij is op de hoogte van deze brief. Als u algemene vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact met ons op. U bereikt ons via telefoonnummer [telefoonnummer contactpersoon Aegon/afdeling] van maandag tot vrijdag tussen uur en uur. Gebruikt u liever ? Mail dan uw vraag naar met vermelding van uw klantnummer [klantnummer]. Met vriendelijke groet, Wim Hekstra Directeur Aegon Levensverzekering N.V. Bijlagen: - Voorstel voor aanpassing van uw pensioenregeling - Antwoordformulier 'Aanpassing pensioenregeling 2018'

3 Bijlage 1 Voorstel voor aanpassing van uw pensioenregeling Aegon heeft het volgende voorstel voor aanpassing van de regeling voor u uitgewerkt. Het uitgangspunt hierbij is de pensioenopbouw voor uw werknemers (gemiddeld) zo min mogelijk te verlagen en uw totale beschikbare premie voor opbouw van ouderdoms- en partnerpensioen zo veel mogelijk gelijk te houden. We passen uw regeling als volgt aan: Wij houden uw staffel voor de beschikbare premie gelijk en de pensioenleeftijd blijft 67 jaar. Dit is mogelijk door uw staffel die gebaseerd is op 3%-rekenrente te plaatsen onder het fiscale regime van de kostprijsstaffel. Dit is een staffel die gebaseerd is op de kostprijs van een fiscaal maximaal toegestane middelloonregeling. Deze staffel biedt meer fiscale ruimte voor pensioenopbouw. Wel gelden hiervoor voorwaarden. U leest hier verderop meer over onder het kopje Bijzondere voorwaarden staffel. De opbouwpercentages voor het partner- en wezenpensioen wijzigen niet. Bijzondere voorwaarden staffel Om de pensioenopbouw voor uw werknemers zoveel mogelijk gelijk te houden en tegelijkertijd voor u inlegneutraliteit te realiseren, kiezen wij voor toetsing van uw regeling aan een staffel gebaseerd op de kostprijs van een middelloonregeling. Aan deze staffel stelt de Belastingdienst dezelfde voorwaarden die ook nu al voor uw regeling gelden. Het pensioen mag op de pensioeningangsdatum niet hoger zijn dan een pensioen volgens een fiscaal maximale middelloonregeling zou zijn. Ook bij waardeoverdracht moeten wij de hoogte van het pensioen mogelijk toetsen. Als er dan sprake is van fiscale bovenmatigheid, moeten wij het pensioenkapitaal aftoppen. De toets op het fiscale maximum wordt uitgevoerd volgens de fiscale regels die daarvoor gelden op het moment van toetsing. Het bedrag van de eventuele korting komt, op grond van fiscale regelgeving, aan de pensioenuitvoerder (dus aan Aegon) toe. We toetsen met een algemeen rekenmodel. Uit de uitkomst kan blijken dat een specifieke toets door een specialist nodig is. In dat geval brengen wij kosten bij u in rekening (op dit moment 68,30 per toets). Tarieven Uw pensioenregeling kan gewijzigd worden binnen de huidige uitvoeringsovereenkomst. Dat betekent dat wij de tariefgrondslagen en kosten(opslagen) blijven hanteren die nu gelden. De premie voor het WIA-excedent wijzigt niet, de eindleeftijd van de uitkering blijft maximaal 67 jaar. De premie voor het ANW-hiaatpensioen wijzigt niet, de eindleeftijd van de uitkering wijzigt niet. Deze blijft maximaal de 67-jarige leeftijd van de partner. U kunt uw regeling ook anders aanpassen Wij kunnen ons voorstellen dat u een andere oplossing voor ogen heeft. U kunt hierover in gesprek gaan met uw adviseur. Hij kan de alternatieven met u doornemen. Uw bijdrage in de kosten Afhankelijk van de door u gewenste aanpassingen, vragen wij van u een bijdrage in de kosten. Voor het door Aegon hierboven geformuleerde aanpassingsvoorstel is uw bijdrage <***>. Uw bijdrage wordt gemaximeerd op 10% van uw prolongatiepremie per 1 januari 2018 op basis van uw in 2017 geldende pensioenregeling. Vanzelfsprekend is het mogelijk om andere aanpassingen overeen te komen. Graag vernemen wij dan uw wensen via uw adviseur. Wij bespreken dan met u en uw adviseur of de door u gewenste oplossing uitvoerbaar is voor Aegon. Voor de bepaling van uw bijdrage in de kosten hanteren wij dan het met u overeengekomen uurtarief in de Service Level Agreement. Waarom vragen wij van u een bijdrage? Wij realiseren ons u niet heeft gevraagd om deze wijziging van uw pensioenregeling. Ook Aegon heeft geen enkel belang bij de aanhoudende reeks van maatregelen waar de wetgever de pensioenwereld mee confronteert. Voor elke te wijzigen regeling moeten wij een uitgebreid communicatieproces doorlopen, de

4 administratie aanpassen, zorgen voor addenda bij de juridische stukken en zorgen dat uw werknemers een wijzigingsbrief ontvangen. Overigens benadrukken wij dat Aegon alle interne aanpassingskosten van deze door de wet opgelegde wijzigingen voor haar rekening neemt.

5 Voorbeeldbrief voor werkgever met combiregeling DB/DC (DB was 1,75% en DC was 4%-staffel) additioneel: - WIA-excedentpensioen - netto pensioenregeling Behandeld door Ons kenmerk Den Haag [Naam medewerker] Telefoon [xx xx] [nummer] [Datum] Onderwerp: Aanpassing van uw pensioenregeling door verdere inperking fiscaal kader Geachte directie, Als gevolg van de gestegen levensverwachting van de Nederlandse bevolking wordt de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dit is een automatisme dat voortvloeit uit eerdere wetgeving. Samen met u en uw adviseur willen wij er graag voor zorgen dat uw pensioenregeling per 1 januari 2018 voldoet aan deze wetgeving. In deze brief lichten wij toe wat de nieuwe wetgeving betekent. U treft ook een voorstel aan voor de aanpassing van uw pensioenregeling. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenregeling bij Aegon? De verhoogde pensioenrichtleeftijd zorgt voor een verdere versobering van het fiscale pensioenkader per 1 januari De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijks maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. Uw pensioenregeling is fiscaal bovenmatig per 1 januari 2018 Uw pensioenregeling is bovenmatig per 1 januari Dit betekent dat u uw pensioenregeling moet aanpassen om aan de fiscale wetgeving te blijven voldoen. Als u dat niet zou doen, zou de werknemersbijdrage niet meer aftrekbaar zijn en de premie van de werkgever worden belast als loon. Bovendien zouden de pensioenaanspraken direct fiscaal worden belast. Daarbij komt dat Aegon geen fiscaal bovenmatige pensioenregelingen wil uitvoeren. Uw regeling is bovenmatig op de volgende punten: het opbouwpercentage en de beschikbare premiestaffel in combinatie met de huidige pensioenleeftijd uw netto pensioenregeling voor werknemers met een salaris boven (bedrag 2017). Deze regeling heeft de vorm van een abonnement waarin Aegon automatisch aanpassingen doorvoert om aan wetgeving te blijven voldoen. Later dit jaar informeren wij u over die aanpassingen. Voorstel In de bijlage 'Voorstel voor aanpassing van uw pensioenregeling' vindt u de uitwerking van ons voorstel. Hierbij gaan wij uit van nieuwe opbouw op pensioenleeftijd 68 met als uitgangspunt dat de aanspraken van uw deelnemers zo veel mogelijk gelijk blijven. Houd er rekening mee dat u voor een aanpassing in de meeste gevallen toestemming nodig heeft van uw werknemers en instemming van de OR als uw bedrijf die heeft. Kosten Voor de aanpassing van uw regeling brengen wij kosten bij u in rekening. Deze kosten vindt u terug in de bijlage. Uw adviseur helpt u bij het maken van uw keuze Aegon adviseert niet. Dit is de taak van een adviseur. Uw adviseur kent u en uw bedrijf. U kunt met hem de aanpassing van uw pensioenregeling bespreken. Uw adviseur kan u alles over de mogelijkheden vertellen. Samen bepaalt u dan of het voorstel dat we hebben bijgevoegd de passende oplossing is voor uw bedrijf. Of dat u uw pensioenregeling op een andere wijze aanpast.

6 Doorgeven keuze Als u akkoord bent met ons voorstel kunt u dit aan ons laten weten via bijgaand antwoordformulier. Op dat formulier kunt u ook aangeven of u een andere oplossing wenst. Uw adviseur kan dan contact met ons opnemen om uw wensen te bespreken. Wij horen graag zo snel mogelijk - en uiterlijk 31 augustus aanstaande wat uw keuze is. U ontvangt vervolgens de juridische stukken die u moet ondertekenen. Daarna starten wij met de voorbereidingen voor de aanpassing van uw pensioenregeling in onze administratie. Wilt u meer informatie voor uw werknemers Wij kunnen ons voorstellen dat u uw werknemers wilt informeren over de wijzigingen rondom de verhoging van de pensioenleeftijd en wat dit voor hen betekent. U wilt uw werknemers graag in staat stellen bewuste keuzes te maken voor hun inkomen voor later. Uw adviseur en ook Aegon helpt u daar graag bij. Wilt u hier meer informatie over ontvangen, neemt u dan contact op met uw adviseur. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw adviseur, [naam]. Hij is op de hoogte van deze brief. Als u algemene vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact met ons op. U bereikt ons via telefoonnummer [telefoonnummer contactpersoon Aegon/afdeling] van maandag tot vrijdag tussen uur en uur. Gebruikt u liever ? Mail dan uw vraag naar met vermelding van uw klantnummer [klantnummer]. Met vriendelijke groet, Wim Hekstra Directeur Aegon Levensverzekering N.V. Bijlagen: - Voorstel voor aanpassing van uw pensioenregeling - Antwoordformulier 'Aanpassing pensioenregeling 2018'

7 Bijlage 1 Voorstel voor aanpassing van uw pensioenregeling Aegon heeft het volgende voorstel voor aanpassing van de regeling voor u uitgewerkt. Het uitgangspunt hierbij is de pensioenopbouw voor uw werknemers (gemiddeld) zo min mogelijk te verlagen. We passen uw regeling als volgt aan: De pensioendatum voor de vanaf 1 januari 2018 op te bouwen aanspraken wordt 68 jaar. De tot 1 januari 2018 opgebouwde pensioenen behouden de huidige pensioenleeftijd. Wij rekenen deze niet om naar 68 jaar. Rond de pensioeningangsdatum zetten wij op verzoek van uw werknemers deze opgebouwde pensioenen om naar de gewenste ingangsdatum. Het opbouwpercentage in uw pensioenregeling voor het ouderdomspensioen wordt 1,875 (het percentage was 1,75) De opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen blijven ongewijzigd. Voor het deel van uw pensioenregeling dat gebaseerd is op de beschikbare premieregeling, verlengen we de staffel met één jaar tot leeftijd 68. Verder houden wij die staffel gelijk. Dit is mogelijk door uw staffel die gebaseerd is op 4%-rekenrente te plaatsen onder het fiscale regime van de staffel die gebaseerd is op 3%-rekenrente. Deze staffel biedt meer fiscale ruimte voor pensioenopbouw. Wel gelden hiervoor voorwaarden. U leest hier verderop meer over onder het kopje Bijzondere voorwaarden staffel. Bijzondere voorwaarden staffel Om de pensioenopbouw voor uw werknemers zoveel mogelijk gelijk te houden en tegelijkertijd voor u inlegneutraliteit te realiseren, kiezen wij voor toetsing van uw regeling aan een staffel gebaseerd op 3%- rekenrente. Aan deze staffel stelt de Belastingdienst voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met de maximale hoogte van het pensioen. Het pensioen mag op de pensioeningangsdatum niet hoger zijn dan een pensioen volgens een fiscaal maximale middelloonregeling zou zijn. Ook bij waardeoverdracht moeten wij de hoogte van het pensioen mogelijk toetsen. Als er dan sprake is van fiscale bovenmatigheid, moeten wij het pensioenkapitaal aftoppen. De toets op het fiscale maximum wordt uitgevoerd volgens de fiscale regels die daarvoor gelden op het moment van toetsing. Het bedrag van de eventuele korting komt, op grond van fiscale regelgeving, aan de pensioenuitvoerder (dus aan Aegon) toe. We toetsen met een algemeen rekenmodel. Uit de uitkomst kan blijken dat een specifieke toets door een specialist nodig is. In dat geval brengen wij u kosten in rekening (op dit moment 68,30 per toets). Tarieven Uw pensioenregeling kan gewijzigd worden binnen de huidige uitvoeringsovereenkomst. Dat betekent dat wij de tariefgrondslagen en kosten(opslagen) blijven hanteren die nu gelden. De wijziging van de pensioenleeftijd heeft wel gevolgen voor de opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de premie voor het WIA-excedentpensioen. U kunt uw regeling ook anders aanpassen Wij kunnen ons voorstellen dat u een andere oplossing voor ogen heeft. U kunt hierover in gesprek gaan met uw adviseur. Hij kan de alternatieven met u doornemen. Uw bijdrage in de kosten Afhankelijk van de door u gewenste aanpassingen, vragen wij van u een bijdrage in de kosten. Voor het door Aegon hierboven geformuleerde aanpassingsvoorstel is uw bijdrage <***>. Uw bijdrage wordt gemaximeerd op 10% van uw prolongatiepremie per 1 januari 2018 op basis van uw in 2017 geldende pensioenregeling. Vanzelfsprekend is het mogelijk om andere aanpassingen overeen te komen. Graag vernemen wij dan uw wensen via uw adviseur. Wij bespreken dan met u en uw adviseur of de door u gewenste oplossing

8 uitvoerbaar is voor Aegon. Voor de bepaling van uw bijdrage in de kosten hanteren wij dan het met u overeengekomen uurtarief in de Service Level Agreement. Waarom vragen wij van u een bijdrage? Wij realiseren ons u niet heeft gevraagd om deze wijziging van uw pensioenregeling. Ook Aegon heeft geen enkel belang bij de aanhoudende reeks van maatregelen waar de wetgever de pensioenwereld mee confronteert. Voor elke te wijzigen regeling moeten wij een uitgebreid communicatieproces doorlopen, de administratie aanpassen, zorgen voor addenda bij de juridische stukken en zorgen dat uw werknemers een wijzigingsbrief ontvangen. Overigens benadrukken wij dat Aegon alle interne aanpassingskosten van deze door de wet opgelegde wijzigingen voor haar rekening neemt.

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête Pensioenwijzigingen 2014-2015 Resultaten enquête Hierbij treft u de resultaten aan van de enquête die Aon Hewitt in april-mei 2014 heeft gehouden onder 2000 werkgevers. De vraagstelling ging over zowel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Maximering pensioenopbouw. <Aanschrijfnaam> <C_adres_2MAP> (030) 277 55 77. Geachte <Aanhef>

Maximering pensioenopbouw. <Aanschrijfnaam> <C_adres_2MAP> (030) 277 55 77. Geachte <Aanhef> Datum Klantnummer Onderwerp Maximering pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij beantwoording

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling Inleiding Per 1 januari a.s. wordt het fiscale kader ten aanzien van pensioenregelingen opnieuw versoberd. In beginsel mag de opbouw van ouderdomspensioen nog maximaal 1,875% (thans 2,15%) van de pensioengrondslag

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde Basiscursus collectief Pensioen Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde 1 Onderwerpen Pensioen in Nederland Pensioen = loon Hoe wordt pensioen vastgesteld? Wat bepaalt de waarde van een

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij Behandeld door Bestuursbureau Bpf Koopvaardij Aan de aangesloten werkgevers bij Bpf Koopvaardij Doorkiesnummer 088 007 9891 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN Marktanalyse Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN AWVN Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93050 2509 AB Den Haag AWVN-werkgeverslijn: Telefoon 070 850 86 00 E-mail werkgeverslijn@awvn.nl Internet www.awvn.nl

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 18 december 2013 Dordrecht

Stichting CRH Pensioenfonds. 18 december 2013 Dordrecht Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 18 december 2013 Dordrecht Agenda 1. Opening 2. Wijziging pensioenovereenkomsten 2013 3. Wijziging pensioenreglementen 2013 en stemming 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Seminar MontClair. pensioenrichtleeftijd

Seminar MontClair. pensioenrichtleeftijd Seminar MontClair Verschuiving WIJZIGING AOW- VAN DEen pensioenrichtleeftijd ARBEIDSVOORWAARDE PENSIOEN Woensdag 5 juni 2013 Pensioenopleidingen in het groene hart 1 Welkom! Leeswijzer Stand van zaken

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Het werknemers pensioen

Het werknemers pensioen Het werknemers pensioen Productinformatie voor de adviseur Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. In het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse kan de werknemer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie