HET WERKNEMERS PENSIOEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET WERKNEMERS PENSIOEN"

Transcriptie

1 HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Als werkgever bepaalt u zelf de hoogte van de premie en wat u aanvullend wilt verzekeren. Zo houdt u volledige regie over uw pensioenlasten. Flexibel Uw werknemer kan pensioen opbouwen op 2 manieren: 100% beleggen of 100% garantie. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid tot bijsparen. Hij maakt zelf de keuze en wij helpen hem hierbij. Overzichtelijk Bovendien is het Werknemers Pensioen 24/7 digitaal toegankelijk. Voor u én voor uw werknemer. Zo maken we pensioenopbouw een stuk overzichtelijker. Met blijvend lage kosten. Bent u toch niet tevreden? Dan zit u niet vast aan een lange contractstermijn. De Amersfoortse biedt u en uw werknemers een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden. Voordelen op een rij Zekerheid Flexibel Overzichtelijk Heeft u vragen? Neem contact op met uw pensioenadviseur.

2 Regeling Soort regeling Deelname Minimum aantal werknemers Minimale contractomvang Beschikbare premieregeling Defined Contribution (DC) systematiek voor de aanspraak op ouderdoms- en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Defined Benefits (DB) systematiek voor de aanspraak op partner-, wezen- en Anw Pensioen bij overlijden van uw werknemer voor de pensioendatum. Verplicht voor al uw werknemers, met uitzondering van de DGA of voor een specifieke groep werknemers 1 Geen Overeenkomst De overeenkomst start op de eerste dag van een maand. Looptijd overeenkomst is onbepaald. Looptijd overeenkomst Opnameleeftijd Voorportaalregeling Aanvang opbouwen pensioen Pensioenrichtleeftijd Onbepaald. Opzegtermijn voor u als werkgever: 2 maanden. Opzegtermijn De Amersfoortse: 6 maanden. - De Amersfoortse kan productkenmerken, voorwaarden en tarieven op enig moment aanpassen. - Een aanpassing wordt uiterlijk 3 maanden van te voren aangekondigd. Minimum opnameleeftijd in de hoofdregeling vanaf 15 t/m 21 jaar. Standaard is 21 jaar. Ja, verplicht. Voorportaal loopt vanaf 15 jaar tot opnameleeftijd. Bij start pensioenregeling of vanaf de 1ste van de maand waarin de werknemer in dienst is gekomen. Als de werknemer bij in dienst treden jonger is dan de opnameleeftijd, geldt de start van de pensioenopbouw vanaf de 1e van de maand waarin de opnameleeftijd wordt bereikt. U heeft als werkgever de keuze voor de pensioenrichtleeftijd tussen 60 en 67 jaar. Standaard is 67 jaar. Het pensioen gaat in op de 1ste dag van de maand waarin uw werknemer de pensioenrichtleeftijd bereikt. Deelnemersjaren Vanaf datum in dienst Dienstjaren voor de minimum opnameleeftijd worden niet meegenomen. U heeft de keuze om voor het partnerpensioen extra dienstjaren toe te staan in verband met een inkomende waardeoverdracht of voorliggende deelnemersjaren. Risico acceptatie Fiscaal maximaal pensioengevend salaris: (bedrag 2015) Maximum stijging pensioengevend salaris: 20% per jaar. Stijgingen boven dit percentage worden niet doorgevoerd. Gedeeltelijk ao ers worden opgenomen voor het deel dat zij nog arbeidsgeschikt zijn. Er geldt een anti-misbruikbepaling bij overlijden binnen een jaar en bij arbeidsongeschiktheid binnen een half jaar na aanvang deelname. 2

3 Dekking Ouderdoms- en partnerpensioen vanaf pensioendatum Voor de opbouw van het ouderdomspensioen (OP) en het nabestaandenpensioen (NP) na pensioendatum heeft uw werknemer de keuze tussen beleggen en verzekeren. Beleggen: Bij aanwending van de beschikbare premie voor Beleggen wordt er volgens het lifecycle principe belegd in een mixfonds en een fonds dat belegt in obligaties met lange looptijden. Bij leven van uw werknemer op pensioendatum moet met het aanwezige beleggingskapitaal ouderdomspensioen en partnerpensioen (PP) worden aangekocht in de verhouding 100:70. Uitruil van PP naar OP is mogelijk. Shoppen (aankoop bij een andere pensioenuitvoerder) is dan mogelijk. Bij overlijden van uw werknemer voor pensioendatum vervalt het beleggingskapitaal. Ter compensatie hiervoor wordt maandelijks een bonuspremie bijgeschreven. Gegarandeerde pensioenuitkering: Bij aanwending van de beschikbare premie voor een gegarandeerde pensioenuitkering wordt ongeacht de burgerlijke staat van uw werknemer ouderdomspensioen (OP) en (uitgesteld) partnerpensioen (PP) bij overlijden van uw werknemer na pensioendatum aangekocht. De verhouding tussen het OP:PP is 100:70. Op pensioendatum is uitruil van PP naar OP mogelijk. Ouderdoms- en partnerpensioen worden nominaal verzekerd. Er is geen toeslagverlening of verzekerde stijging mogelijk. Partnerpensioen voor pensioendatum Anw Pensioen voor pensioendatum Wezenpensioen voor pensioendatum Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Verplichte dekking; partnerpensioen wordt verzekerd voor iedere werknemer (onbepaald systeem). Hoogte (afhankelijk van pensioenleeftijd) max. 1,160% van de pensioengrondslag per dienstjaar (dit maximum geldt bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar). Aanvullend kan gekozen worden voor een 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% en 3% stijging van het partnerpensioen na ingang. U heeft als werkgever de keuze om wel of geen Anw dekking aan te bieden. Indien u kiest voor een Anw dekking dan is er een keuze tussen verplichte of vrijwillige deelname van uw werknemer. Er wordt een vast bedrag verzekerd ter hoogte van de wettelijke Anw uitkering voor een nabestaande zonder kinderen incl. vakantiegeld. De hoogte van het verzekerd bedrag wordt één keer per jaar vastgesteld. Na ingang wordt het Anw pensioen niet meer aangepast aan de hoogte van de wettelijke Anw uitkering. Bij de verplichte Anw dekking kan aanvullend gekozen worden voor een 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% en 3% stijging van het anw pensioen na ingang. Verplichte dekking: wezenpensioen wordt verzekerd voor iedere werknemer (onbepaald systeem). Hoogte (afhankelijk van pensioenleeftijd) max. 0,232% van de pensioengrondslag per dienstjaar (dit maximum geldt bij pensioenrichtleeftijd 67 jaar). Als gekozen is voor een stijgend partnerpensioen na ingang dan geldt dit ook voor het wezenpensioen. Er geldt een vaste eindleeftijd naar keuze van 18, 21, 27 of 30 jaar. Standaard is 21 jaar. Verplichte dekking: De premievrijstelling geldt voor alle dekkingen met uitzondering van waarde overdrachtverzekering en voor bijsparen. De dekking voor premievrijstelling is exclusief vrijstelling van de administratiekosten. 3

4 Keuzemogelijkheden Pensioenuitkering Bijsparen Flexibiliseringsmogelijkheden Onbetaald verlof Uw werknemer heeft de keuze tussen 100% beleggen of 100% gegarandeerde pensioenuitkering. U bepaalt als werkgever of bijsparen in de regeling mogelijk is. Bijsparen is alleen mogelijk voor de ruimte tussen de staffel van de regeling en de fiscaal maximale staffel. Opbouw in bijspaarregeling is conform keuze van de hoofdregeling (beleggen of gegarandeerde pensioenuitkering). Bijsparen is alleen mogelijk door middel van maandelijkse premiebetaling. Voor bijsparen worden geen extra kosten bij u, als werkgever, in rekening gebracht. Eerder of later met pensioen Variëren in de hoogte van de uitkering (hoog-laag) Deeltijdpensionering Uitruilen van partnerpensioen naar extra ouderdomspensioen U heeft als werkgever de mogelijkheid uit de volgende opties: De beschikbare premie, nabestaandenpensioenen (PP, WzP en ANW) en VPA dekking lopen ongewijzigd door tijdens onbetaald verlof. De beschikbare premie stopt tijdens onbetaald verlof. De nabestaandenpensioenen (PP, WzP en ANW) en VPA dekking blijven (op risicobasis) verzekerd. Na de verlofperiode is er weer een aanspraak op beschikbare premie. De periode van onbetaald verlof telt mee voor bepaling dienstjaren. Opbouw pensioen Beschikbare premie Bij opname in de hoofdregeling wordt de beschikbare premie van uw werknemer standaard volledig (100%) aangewend voor Beleggen. Na ontvangst van de startbrief kan uw werknemer de bestemming van de toekomstige beschikbare premies wijzigen (= premieherbestemming). Hierbij heeft uw werknemer de volgende keuze: - 100% beleggen of - 100% gegarandeerde pensioenuitkering. Als uw werknemer uiterlijk 3 maanden na opname kiest voor een gegarandeerde pensioenuitkering, dan wordt ook het tot aan dat moment opgebouwde beleggingskapitaal omgezet. Uw werknemer kan iedere maand zijn toekomstige premiebestemming wijzigen. Een opgebouwd beleggingskapitaal kan niet worden omgezet in een gegarandeerde Pensioenuitkering. Een gegarandeerde pensioenuitkering kan ook niet worden omgezet in beleggen. Staffelkeuze Fiscale 3% staffel (met toets aan middelloonregeling) Fiscale 4% staffel Percentage van fiscale staffel Gelijkblijvend percentage Premiebetaling 100% werkgever of - Werknemersbijdrage: standaard is een vast % van de pensioengrondslag in te houden op het brutosalaris van uw werknemer. Andere vormen van een werknemersbijdrage zijn ook mogelijk. Pensioengrondslag Pensioengevend salaris Franchise Pensioengevend salaris minus franchise. Het pensioengevend salaris kan bestaan uit de volgende bestanddelen: Maandsalaris (of 4 wekelijks) Vakantiegeld 13e maand Het is ook mogelijk een maximum pensioengevend salaris op te nemen. U heeft als werkgever de keuze uit de volgende mogelijkheden: Minimale fiscale franchises voor beschikbare premie en partner- en wezenpensioen (AOW volgend) Jaarlijks opgeven van de franchise bedragen voor beschikbare premie en partner- en wezenpensioen De franchise wordt één keer per jaar op de peildatum vastgesteld. 4

5 WIA excedentpensioen Betalen premie Niet van toepassing. Premie wordt via automatische incasso geïncasseerd. Beleggen Beleggen Opting out (vrije beleggingskeuze) Fondsen De premie wordt standaard belegd in een mixfonds en een fonds dat belegt in obligaties met lange looptijden. Hierbij wordt het lifecycle principe gevolgd. De verhouding wordt bepaald door de tijd die het nog duurt voordat de pensioenrichtleeftijd is bereikt. Niet mogelijk. Het pensioenkapitaal wordt opgebouwd in een mixfonds en, afhankelijk van de tijd die het nog duurt tot de richtpensioendatum, in een fonds dat belegt in staatsobligaties met lange looptijden. Het Werknemers Pensioen Mixfonds Dit mixfonds wordt beheerd door de beleggingsspecialisten van a.s.r. Het fonds belegt in een neutrale verhouding van aandelen, vastrentende waarden en vastgoed. De basisverhouding is 55% aandelen, 35% obligaties en 10% vastgoed. De beleggingen voldoen aan het duurzaamheidsbeleid van a.s.r. Door te beleggen in verschillende landen, sectoren en bedrijven, zoals aandelen van bedrijven die tot de Eurozone worden gerekend en wereldwijd opereren, wordt voldoende spreiding gerealiseerd. Het beleggingsbeleid kan worden omschreven als slim beleggen. De beleggings specialisten van a.s.r. zorgen ervoor dat de portefeuille zo dicht mogelijk de referentie-index van het fonds benadert, om een beter resultaat te behalen dan de referentie-index. Op deze wijze zijn er geen grote afwijkingen van de beleggingsportefeuille van het fonds ten opzichte van de referentie-benchmark. De afwijkingen zijn het gevolg van het duurzaamheidsbeleid en daarnaast het slim index beleggen, waarbij transactiekosten worden beperkt door het beperken van transacties of de timing van de beleggingstransacties. Lifecycle Het Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds Het Lange Staatsobligatiefonds is een essentieel onderdeel van het lifecycle beleggen. Het doel is om naarmate de pensioendatum nadert het aan te kopen pensioen op de pensioendatum minder afhankelijk te maken van schommelingen in de rentestand. Dit wordt bereikt door een steeds groter deel van het beleggingskapitaal in dit fonds te beleggen. De laatste 3 jaar voor de pensioenrichtleeftijd zit het hele pensioenkapitaal in dit fonds. Het fonds belegt voornamelijk in staatsobligaties met een lange looptijd met, bij aanvang van het fonds, een AAA rating. De lifecycle ziet er als volgt uit: Binnen de lifecycle wordt belegd in een het Werknemers Pensioen Mixfonds en het Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds. Tot 17 jaar voor de richtpensioenleeftijd wordt er volledig in het mixfonds belegd. Vanaf 17 jaar voor de richtpensioenleeftijd wijzigt de verhouding tussen het mixfonds en het Lange Staatsobligatiefonds en wordt er steeds meer in het Lange Staatsobligatiefonds belegd. Uiteindelijk wordt er 3 jaar voor richtpensioenleeftijd volledig belegd in het Lange Staatsobligatiefonds. In onderstaand schema staat de lifecycle uitgewerkt. 5

6 Lifecycle Werknemers Pensioen Hoe lang tot uw pensioendatum? Mixfonds Aandelen Vastgoed Obligaties Staatsobligaties met lange looptijden > 17 jaar 100,0% 55,0% 10,0% 35,0% 0,0% 17 jaar 93,3% 51,3% 9,3% 32,7% 6,7% 16 jaar 86,7% 47,7% 8,7% 30,3% 13,3% 15 jaar 80,0% 44,0% 8,0% 28,0% 20,0% 14 jaar 73,3% 40,3% 7,3% 25,7% 26,7% 13 jaar 66,7% 36,7% 6,7% 23,3% 33,3% 12 jaar 60,0% 33,0% 6,0% 21,0% 40,0% 11 jaar 53,3% 29,3% 5,3% 18,7% 46,7% 10 jaar 46,7% 25,7% 4,7% 16,3% 53,3% 9 jaar 40,0% 22,0% 4,0% 14,0% 60,0% 8 jaar 33,3% 18,3% 3,3% 11,7% 66,7% 7 jaar 26,7% 14,7% 2,7% 9,3% 73,3% 6 jaar 20,0% 11,0% 2,0% 7,0% 80,0% 5 jaar 13,3% 7,3% 1,3% 4,7% 86,7% 4 jaar 6,7% 3,7% 0,7% 2,3% 93,3% 3 jaar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2 jaar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 jaar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Opbouw tarieven Tariefopbouw Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Bijdrage werknemer Verschuldigde bedragen werkgever Administratiekosten Het tarief waarmee de risicopremies en de aan te kopen gegarandeerde pensioenuitkeringen worden bepaald, houdt onder meer rekening met de levensverwachting van de verzekerde en intrest in de vorm van een rentetermijnstructuur. Een rentetermijnstructuur bestaat uit een tabel waarbij voor iedere duur tot elke maandelijkse pensioenuitkering een bijbehorend rentepercentage geldt. De hoogte van de rentetermijnstructuur wordt iedere maand op basis van actuele gegevens opnieuw vastgesteld. Maandelijks wordt aan de hand van de leeftijd van de werknemer en het geldende tarief de risicopremie en indien van toepassing de voor de werknemer aan te kopen gegarandeerde pensioenuitkering voor de betreffende maand berekend. De hoogte van de risicopremies en aan te kopen pensioenen fluctueren dus per maand. U betaalt als werkgever zo altijd een actuele premie en uw werknemers kopen hun pensioen altijd aan tegen een actueel tarief. De actuele rentetermijnstructuur is te vinden op de website van De Amersfoortse. De hoogte van de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de pensioenrichtleeftijd en wordt uitgedrukt in een percentage van de beschikbare premie en risicopremies. Bij pensioenrichtleeftijd 67 is het percentage bij 3 klassen 3,75% en bij 6 klassen 3,90%. De hoogte van de werknemerbijdrage wordt bepaald door u, de werkgever. De kosten voor u als werkgever bestaan uit de volgende bestanddelen: Administratiekosten. Dit betreft een vast bedrag per actieve werknemer. Kosten voor mutaties en dienstverlening die niet onder het servicepakket vallen. Jaarlijks kan De Amersfoortse besluiten onderstaande bedragen per 1 januari te verhogen conform CPI-index. U betaalt als werkgever: Vaste kosten per actieve werknemer per maand. Bij de start van de regeling wordt aan de hand van het aantal werknemers het vaste bedrag aan administratiekosten bepaald aan de hand van onderstaande tabel. Jaarlijks zal vervolgens per 1 januari opnieuw het aantal actieve werknemers worden vastgesteld en de vaste kosten aan de hand van onderstaande tabel worden aangepast. Aantal werknemers Vaste kosten per maand 7,50 7,- 6,50 6,- 5,50 6

7 Inrichtings- en implementatiekosten Kosten wijzigingen 0,00 Prijslijst vaste kosten per mutatie. Werkgever betaalt: Wijziging: Verwerken individuele waardeoverdracht Voor de offerte worden geen kosten berekend Verstrekken output op papier aan werknemer Overige werkzaamheden Kosten: 150,- per betrokken pensioenuitvoerder 1,25 per maand per werknemer 112,50 per uur Kosten collectieve waardeoverdracht De kosten voor een inkomende collectieve waardeoverdracht zijn maatwerk. De kosten voor een uitgaande waardeoverdracht zijn afhankelijk van het aantal werknemers. De minimumkosten die in rekening worden gebracht zijn Het maximumbedrag is Aantal werknemers >50 Vaste kosten per werknemer 89,- 78,- 67 ADMINISTRATIE- EN BELEGGINGSKOSTEN WERKNEMER Kosten voor beleggen Kosten beleggingsfondsen Vergoeding beleggingsadministratie verzekeraar: De vergoeding voor de beleggingsadministratie van de verzekeraar bedraagt 0,0167% per maand van het belegd vermogen. De vergoeding wordt verrekend door maandelijks (aan het einde van de maand) units te onttrekken aan het unitsaldo. Lopende kosten. De lopende kosten worden verrekend in de koers van het fonds: Mixfonds(en): 0,35% Lange Staatsobligatiefonds: 0,25% Instap- en uitstapvergoeding: Voor de mixfondsen geldt geen in- en uitstapvergoeding. De aan de mixfondsen onderliggende fondsen kennen wel in- en uitstapvergoedingen. Deze zijn verwerkt in de uiteindelijke koers van de mixfondsen. De hoogte varieert van 0,10% tot 0,25%. Voor het Lange Staatsobligatiefonds geldt een in- en uitstapvergoeding van 0,15%. Deze is verwerkt in de uiteindelijke koers. Echtscheiding Voor afsplitsen van bijzonder partnerpensioen worden geen kosten in rekening gebracht. Bij verevening en afzien van afsplitsen bijzonder partnerpensioen wordt een bedrag van 225,00 in rekening gebracht bij de (ex) werknemer. INDIVIDUELE WAARDEOVERDRACHT Individuele wettelijke waardeoverdracht Inkomende waardeoverdrachten kunnen alleen worden aangewend voor beleggen. Hierdoor is er geen sprake van een eventuele bijbetalingsverplichting voor u. Bij uitgaande waardeoverdrachten worden bijbetalingen respectievelijk teruggaven nooit met u verrekend, maar zijn deze altijd voor rekening van De Amersfoortse. 7

8 COMMUNICATIE Werkgever U kunt voor advies terecht bij uw onafhankelijke pensioenadviseur. U kunt voor administratieve vragen (mutaties en nota) contact opnemen met De Amersfoortse. U heeft via de online portal 24 uur per dag inzicht in de pensioenregeling (o.a. invoeren nieuwe werknemer, doorgeven van mutaties, status van afhandeling mutatieverzoek, betalingsoverzicht inzien). Werknemer Uw werknemer kan met vragen terecht bij u als werkgever of bij de pensioenadviseur. Uw werknemer ontvangt eenmaal per jaar een UPO, evenals een kosten- en waardeoverzicht bij beleggen. Uw werknemer heeft via de online portal 24 uur per dag inzicht in zijn pensioen (o.a. raadplegen documenten, inzicht in opgebouwd pensioenkapitaal, doorgeven van mutaties, status van afhandeling mutatieverzoek, wijzigen premiebestemming naar beleggen of gegarandeerde pensioenuitkering, raadplegen pensioenplanner). Heeft u vragen? Neem contact op met uw pensioenadviseur. Datum afgifte Alle rechten voorbehouden De Amersfoortse is een handelsnaam van a.s.r. Levensverzekering N.V. Zij heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze productinformatie. Desondanks aanvaardt a.s.r. Levensverzekering N.V. geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. Zonder schriftelijke toestemming van a.s.r. Levensverzekering N.V. mag niets van deze productinformatie worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook, dan wel geheel of gedeeltelijk worden bewerkt. t-1784 (10-14) 8

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN Oktober 2014 Versie 1.1 Inhoudsopgave Handleiding MoneyView Collectief Pensioen... 3 Over MoneyView Collectief Pensioen... 3 Inloggen op MoneyView Collectief Pensioen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie