Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken."

Transcriptie

1 De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op of na 1 januari U ontvangt een voorstel voor een andere pensioenregeling voor uw werknemers. In dit document brengen wij belangrijke verschillen tussen de twee producten zo goed mogelijk in beeld. Heeft u na het lezen van dit overzicht nog vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur of bel met Zwitserleven. De vernieuwing van uw overeenkomst Een ander product van Zwitserleven U heeft nu het Privilege Bedrijfspensioen Garantiekapitaal met winstdeling op basis van OverrenteAandeel. Er is overrente als het gewogen U-rendement, nadat wij de kosten er vanaf hebben gehaald, hoger is dan de rekenrente. Deze overrente wordt standaard aangewend voor verhoging van het verzekerde kapitaal. Uw werknemer loopt geen beleggingsrisico. Zwitserleven stopt met dit product. Het Zwitserleven I-Exclusief Pensioen op basis van beleggingen Uw werknemer belegt. Met de premie die beschikbaar is belegt uw werknemer in beleggingsfondsen van Zwitserleven, RZL en ASN. Rendementen op de beleggingen leiden tot meer of minder beleggingswaarde op de pensioendatum. Zwitserleven of een andere verzekeraar naar keuze van uw werknemer, zet de waarde van de beleggingen op de pensioendatum om naar pensioen. Veranderingen in de premie en kosten Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De premie voor u werknemers wordt belegd voor pensioen. Uw werknemer loopt beleggingsrisico. Dat is het risico dat lage (of hoge) rendementen kunnen leiden tot minder (of meer) beleggingswaarde die we op de pensioendatum omzetten naar pensioen. Het pensioen wordt dan lager (of hoger). Uw werknemers kunnen de beleggingsverantwoordelijkheid voor het beleggen overlaten aan Zwitserleven, of zelf de verantwoordelijkheid nemen. De werknemer krijgt via het Jaarlijks Waardeoverzicht inzicht in rendement. Technische winstdeling Uw huidige pensioenregeling kent technische winstdeling. Die bedraagt een jaarlijks vastgesteld percentage van de jaarpremie en wordt in de rekening courant geboekt. Het Zwitserleven Exclusief Pensioen kent geen technische winstdeling Er wordt geen technische winst meer uitgekeerd. 1

2 Risicopremie RekenrenteGarantie In de regeling die u nu heeft is, naast de verzekeringspremie soms een Risicopremie voor Rekenrentegarantie verschuldigd. Uw vernieuwingsvoorstel Wat merkt u hiervan? Wat merken uw werknemers hiervan? Het Zwitserleven Exclusief Pensioen kent geen Risicopremie Rekenrentegarantie. Betaalt u nu Risicopremie Rekenrentegarantie? Na verlenging van uw overeenkomst naar het Zwitserleven Exclusief Pensioen vervalt dit. We gaan uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2014 wettelijk naar 67 jaar gegaan. Is de leeftijd waarop uw werknemer met pensioen gaat volgens de regeling die u nu heeft geen 67 jaar? Dan verandert dat voor de nieuwe pensioenopbouw. De pensioenrichtleeftijd is 67. De beschikbare premiestaffel loopt tot pensioenrichtleeftijd 67. U stelt langer premie beschikbaar. Pensioenleeftijd is de regeling is gebaseerd op 67 jaar Uw werknemer bouwt twee jaar langer pensioen op. Vervroeging en uitstel van de pensioendatum blijft mogelijk. De pensioenopbouw heeft een maximale hoogte Met ingang van 1 januari 2014 zijn de fiscaal maximale staffels verlaagd. Per 1 januari 2015 worden deze nog verder verlaagd. U heeft nu een bruto staffel. Het Zwitserleven Exclusief Pensioen kent alleen netto staffels Mocht uw huidige staffel te hoog zijn, dan verlagen we deze naar de maximaal toegestane staffel. De nieuwe verlaagde staffel kan voor premieverlaging zorgen De beschikbare premie wordt voor 100% belegt en komt volledig ten goede van de opbouw voor het ouderdomspensioen. Door de verlaagde staffels is er mogelijk minder pensioenopbouw. De minimale AOW franchise is aangepast Per 1 januari 2015 wordt de fiscaal minimale AOW-franchise voor beschikbare premieregelingen verlaagd naar 100/75 van de enkele gehuwde AOW. Naar verwacht is dat (definitief bedrag bekend eind december). In het Zwitserleven Exclusief Pensioen gaan we, zoveel als mogelijk uit van een kostenneutraal voorstel. De franchise die we in het voorstel hanteren is minimaal 10/7 van de enkele gehuwde AOW. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op de franchise die u in uw voorstel ziet staan. U kunt ervoor kiezen om de werknemers voor de lagere opbouwpercentages te compenseren door de franchise in de nieuwe pensioenregeling te verlagen naar het nieuwe fiscale minimum. Zonder compensatie heeft uw werknemer een lagere pensioenopbouw. 2

3 Het pensioengevend loon heeft een maximale hoogte Het pensioengevend loon (fulltime) wordt vanuit fiscale wetgeving per 1 januari 2015 beperkt tot Heeft u werknemers in uw regeling met een pensioengevend loon boven ? Een wettelijke begrenzing van het pensioengevend loon per 1 januari 2015 tot Dit maximum geldt niet voor de berekening van een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor werknemers met een pensioengevend loon van meer dan Over het meerdere mag u geen pensioenpremie meer betalen. Voor pensioenopbouw daarboven is een andere oplossing nodig. Voor de toekomst (veel) lager pensioen voor werknemers met een pensioengevend loon boven Voor pensioenopbouw daarboven is een andere oplossing nodig. Het partnerpensioen en wezenpensioen voor de pensioendatum heeft een maximale hoogte Het fiscaal maximaal kader waarbinnen partner- en wezenpensioen mag worden opgebouwd wordt per 1 januari 2015 verder beperkt. Voor 2014 is het fiscaal maximaal opbouwpercentage voor partnerpensioen voor middelloon nog 1,51% (voor eindloon 1,33%) per dienstjaar. Voor het wezenpensioen is dat voor middelloon 0,3% (0,27% voor eindloon). Per 1 januari 2015 wordt dit voor middelloon verlaagd naar 1,313% (voor eindloon 1,160%) per dienstjaar. Voor het wezenpensioen is dat voor middelloon 0,263% (0,232% voor eindloon) Is het opbouwpercentage in uw regeling hoger dan fiscaal maximaal is toegestaan? Heeft u in de huidige regeling een nabestaandenpensioen op basis van eindloon? In het Zwitserleven Exclusief Pensioen bieden wij partner- en wezenpensioen op basis van middelloon aan. Het partner- en wezenpensioen van uw werknemers kan lager worden. Wilt u het partneren wezenpensioen toch op eindloon houden, dan gebruiken wij de hogere (100/66,28) AOWfranchise voor eindloonregelingen voor de gehele regeling, deze bedraagt minimaal Bij overlijden van de werknemer ontvangen de partner en de kinderen mogelijk lagere pensioenuitkeringen. De tarieven voor pensioen zijn aangepast De levensverwachting neemt toe en de rentestand is laag. Dit heeft gevolgen voor de tarieven die wij voor pensioen hanteren. Technische en bedrijfseconomische grondslagen van het Zwitserleven Exclusief Pensioen, voor de risicopensioenen zijn vastgesteld op overlevingstafel ZL 2012 en een vaste rekenrente van 2,5%. Het kan zijn dat uw risicopremie voor de aanvullende verzekeringen en voor geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid hierdoor verandert. Meer over de bepaling van tarieven vindt u in de bijlage Technische Grondslagen. 3

4 Tariefgarantie De regeling die u nu heeft kent tariefgarantie voor de termijn van de overeenkomst, behalve voor arbeidsongeschiktheidsdekkingen en Nabestaanden overbruggingspensioen (NOVP). Tariefsgarantie voor de termijn van de overeenkomst. Als de marktrente of het risico om arbeidsongeschikt te worden verandert, merkt u daar niets van tijdens de termijn van de overeenkomst. Solvabiliteit- en beheerkosten In uw huidige pensioenregeling geldt voor de vergoeding van de kosten van Solvabiliteit- en beheerkosten het volgende: Bij voldoende overrente: af te trekken van de overrente. Bij onvoldoende overrente wordt het tekort doorgeschoven en verrekent met positieve resultaten in de toekomst. Tijdens de duur van de overeenkomst: vanaf 0,35% van de voorziening. Na afloop van de overeenkomst: 0,75% van de voorziening. De beheerkosten in het Zwitserleven Exclusief Pensioen (nieuwe pensioenopbouw) zijn afhankelijk van de gekozen fondsen 0,54% - 1,08% als afslag op het rendement. De beheerkosten kunnen veranderen. Voor de opgebouwde aanspraken, in het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen Garantiekapitaal met OverrenteAandeel blijven kosten verschuldigd. Accepteert u dit verlengingsvoorstel? Dan geven wij korting op de kosten van het beëindigde Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel. Deze bedraagt dan 0,35% over de voorziening. Deze korting geldt voor de nieuwe contractperiode die hoort bij het Zwitserleven Exclusief Pensioen. Kiest u voor een ander product van Zwitserleven, dan geven wij minder korting op de kosten. Gedurende de nieuwe contractperiode rekenen wij dan 0,5% in plaats van 0,75% over de voorziening. De wijze waarop we die in rekening brengen is gelijk aan die voor een actief contract. De beheerkosten gaan ten laste van het rendement. Pensioenaanvullen In uw huidige regeling is het niet mogelijk dat werknemers zelf aanvullende pensioenpremie betalen om aan te vullen tot het fiscale maximum. Pensioen aanvullen mogelijk Hier zijn extra kosten aan verbonden. De werknemer kan aanvullen tot de maximale staffel. 4

5 De kosten voor advies De kosten voor advies konden vroeger onderdeel zijn van de premie die u aan ons betaalde. Wij betaalden dat door aan de adviseur. Dat heet provisie. De kosten voor advies mogen wettelijk geen onderdeel van de premie meer uitmaken. In het Zwitserleven Exclusief Pensioen betaalt u geen kosten voor advies. U maakt met uw adviseur afspraken over zijn vergoeding. De kosten apart, en geheel voor uw rekening Bij de regeling die u nu heeft is sprake van een bruto beschikbare premiestaffel. Daarin is een opslag voor geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, een opslag voor de kosten van administratie en een opslag voor de beloning van uw adviseur opgenomen. Het Zwitserleven Exclusief Pensioen kent een netto beschikbare premiestaffel. De kosten voor geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, administratie en beloning van uw adviseur zijn apart en geheel voor uw rekening. De kosten voor advies betaalt u rechtstreeks aan uw adviseur. De premie voor aanvullende verzekeringen is apart en geheel voor uw rekening. De uitvoerings- en administratiekosten en extra premie voor eventuele termijnbetaling zijn apart en geheel voor uw rekening. 172,52 (2014) per individuele inkomende of uitgaande waardeoverdracht. Korting volgens tabel, op de jaarlijkse administratiekosten per werknemer. Omdat u als werkgever zelf deze administratiekosten betaalt, is ook de korting voor u. U betaalt minder beschikbare premie aan Zwitserleven. Kosten en risicopremies betaalt u apart. U maakt met uw adviseur afspraken over zijn vergoeding. U betaalt alle premies voor de aanvullende verzekeringen zelf. U betaalt de uitvoerings- en administratiekosten en extra premie voor eventuele termijnbetaling zelf. Aparte kosten ook voor individuele uitgaande waardeoverdracht. De korting is na verlenging voor u. De beschikbare premie uit de netto beschikbare premiestaffel is 100% voor het beleggen. De beschikbare premie volgens de staffel is 100% voor het beleggen. De beschikbare premie volgens de staffel is 100% voor het beleggen. In de regeling die u nu heeft, gebruiken we de kwantumkorting volgens tabel voor een hoger verzekerd kapitaal voor uw werknemer. Na verlenging heeft uw werknemer geen voordeel meer uit de korting. 5

6 Veranderingen in de dekkingen De mogelijkheden voor vaste stijging van het partner-, wezen- en het nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) zijn veranderd Zwitserleven heeft de keuzes hierin beperkt. U kunt kiezen voor het meeverzekeren van 0 of 3% stijging van ingegane pensioenen. In het voorstel zie u waar we bij het Zwitserleven Exclusief Pensioen van uitgegaan zijn. Heeft u in uw huidige regeling een ander stijgingspercentage dan 0 of 3%? In het vernieuwde voorstel is de stijging van het Nabestaandenpensioen en/of het Nabestaandenoverbruggingspensioen 0% of 3%. Dit heeft gevolgen voor de premie. De werknemers kunnen een ander stijgingspercentage krijgen dan ze nu hebben. Voorportaalregeling Een voorportaalregeling is bedoeld voor werknemers, die de toetredingsleeftijd nog niet hebben bereikt, maar wel een partner hebben. Er is dan dekking bij overlijden. Heeft u een regeling met een voorportaalregeling? In het Zwitserleven Exclusief Pensioen is de voorportaalregeling inclusief geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid standaard opgenomen. Had u deze dekking niet, dan is deze nu wel standaard in ons voorstel opgenomen. Een werknemer in de voorportaalregeling, ontvangt bij arbeidsongeschiktheid een (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling. Had u deze dekking niet, dan is deze nu wel standaard in het voorstel opgenomen. Een werknemer in de voorportaalregeling ontvangt bij arbeidsongeschiktheid een (gehele of gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling. Direct na overlijden van de werknemer keren we partneren wezenpensioen uit. Arbeidsongeschiktheid verzekerd op basis van 6 klassen, net als de WIA Was in uw huidige regeling arbeidsongeschiktheid verzekerd op basis van een ander aantal klassen en Maatschappijbeoordeling? In het Zwitserleven Exclusief Pensioen geldt het volgende: Arbeidsongeschiktheid is verzekerd op basis van 6 klassen, zoals in de WIA. Staffelvolgende vrijstelling. WIA (UWV)-volgende beoordeling. 104 weken wachttijd. Gangbare arbeid. De dekking volgt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De dekking sluit beter aan bij de werkwijze van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De klassenindeling volgt de WIA. Beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid door UWV. 6

7 Heeft u in uw pensioenregeling een Arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd? De in- en uitlooprisico s veranderen. In uw huidige regeling is het inlooprisico niet verzekerd en het uitlooprisico kan op aanvraag verzekerd worden. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers die uit dienst gaan, zijn niet verzekerd voor toenemende arbeidsongeschiktheid. 1. Geen inlooprisico voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. 2. Uitlooprisico verzekerd in overeenstemming met het Convenant in- en uitlooprisico. 3. Heeft u gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspensioen, die uit dienst gaan? Zij zijn onder voorwaarden verzekerd voor toenemende arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een Arbeidsongeschiktheidspensioen die uit dienst gaan blijven voor hun Arbeidsongeschiktheidspensioen bij Zwitserleven verzekerd voor toenemende arbeidsongeschiktheid. Let op: Er zijn overgangsbepalingen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een Arbeidsongeschiktheidspensioen die uit dienst gaan blijven, onder voorwaarden voor hun Arbeidsongeschiktheidspensioen bij Zwitserleven verzekerd voor toenemende arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vormt geen belemmering meer voor arbeidsmobiliteit. Let op: Er zijn overgangsbepalingen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Maximaal te verzekeren Arbeidsongeschiktheidspensioen Het Arbeidsongeschiktheidspensioen in uw huidige pensioenregeling is gemaximeerd op In het Zwitserleven Exclusief Pensioen s het maximaal te verzekeren Arbeidsongeschiktheidspensioen U betaalt meer AOP-premie voor werknemers met een pensioengevend loon dat leidt tot een AOP van meer dan Het AOP dekt bij arbeidsongeschiktheid een groter deel van het loon voor deze werknemers. Aanmelding van nieuwe deelnemers In de regeling die u nu heeft moeten nieuwe deelnemers binnen drie maanden zijn aangemeld. Bij te late aanmelding geldt de ingang van de toestperiode, pensioenopbouw en dekking pas vanaf de datum van aanmelding. In het Zwitserleven Exclusief Pensioen moet u nieuwe werknemers binnen drie maanden aanmelden bij Zwitserleven. Bij te late aanmelding: ingang toetsperiode, pensioenopbouw en dekking alsof de werknemer tijdig was aangemeld. De kosten en eventuele schade die Zwitserleven lijdt wegens te laat aanmelden zijn voor uw rekening. Geen nadeel meer voor uw werknemer en zijn partner/kinderen door te late aanmelding. 7

8 Stagiairs en vakantiekrachten Stagiairs en vakantiekrachten meestal opgenomen in de pensioenregeling. In het Zwitserleven Exclusief Pensioen zijn stagiairs en vakantiekrachten standaard uitgesloten van deelname aan de pensioenregeling. Geen premie en kosten meer voor stagiairs en vakantiekrachten. Wilt u ze toch verzekeren dan kunt u daarvoor kiezen. Nieuwe stagiairs en vakantiekrachten bouwen geen nieuw pensioen meer op. Nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) verzekerd? Is de pensioenrichtleeftijd van uw huidige regeling 65 jaar? Als uw werknemer in de huidige regeling doorwerkt tot pensioendatum, loopt de dekking daarna gratis door totdat ook de jongere partner 65 is. Is de pensioenrichtleeftijd van uw huidige regeling 67 jaar? Als uw werknemer in de huidige regeling doorwerkt tot pensioendatum, loopt de dekking daarna gratis door totdat ook de jongere partner 67 is of de eerdere AOW-gerechtigde leeftijd. Als uw werknemer doorwerkt tot pensioenleeftijd 67 of de eerdere AOW-gerechtigde leeftijd, loopt de dekking daarna gratis door totdat ook de jongere partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De dekking van het overlijdensrisico en de premiebetaling lopen langer door vanwege de hogere pensioenleeftijd. Betaalt uw werknemer alle NOVP-premie? Dan is er geen verandering voor u. Het NOVP gaat naadloos over in de AOW. Veranderingen in overige zaken In uw huidige pensioenregeling betaalt u per jaar, half jaar, kwartaal of per maand. Betaalde u niet per jaar, dan betaalde u een termijnopslag. Premiebetaling per maand Geen rekening courant meer, maar maandelijkse facturen. De werkgever en werknemer hebben een persoonlijke website. Hierop is wettelijk verplichte informatie terug te vinden en de juridische documenten. U en uw werknemers krijgen meer inzicht in de pensioenregeling. Geen jaarbetaling meer. Geen opslag meer voor maandbetaling. Voor alle mutaties sturen wij maandelijks één verzamelnota. U ontvangt één maand voor de vervaldatum een prolongatiefactuur. Op uw persoonlijke website geeft u eenvoudig mutaties door. Ook heeft u altijd inzicht in uw facturen en alle documenten. Inzicht in de regeling. Terugvinden door uw werknemer van achtergrondinformatie. Zelf doorgeven door uw werknemer van veranderingen in zijn persoonlijke situatie. Zoals een vrijwillige dekking of Pensioen- Aanvullen. Zelf veranderen door uw werknemer van zijn beleggerprofiel en beleggingsfondsen. 8

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met OverrenteAandeel en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met RendementsDeling ECB-AAA en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

De verlenging van uw contract

De verlenging van uw contract De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met OverrenteAandeel en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) beide op basis van middelloon Voor

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zekerheidspensioen op basis van OverrenteAandeel (plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie).

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Productinformatie Het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen (Beschikbare Premie GarantieKapitaal)

Productinformatie Het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen (Beschikbare Premie GarantieKapitaal) Productinformatie Het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen (Beschikbare Premie GarantieKapitaal) Het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen is een collectieve pensioenregeling, zeer geschikt voor een

Nadere informatie

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2, 3% of 4% rekenrente.

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2, 3% of 4% rekenrente. Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 juli 2017. Zwitserleven en Zwitserleven PPI hebben het recht om op ieder moment

Nadere informatie

Zwitserleven Exclusief Pensioen.

Zwitserleven Exclusief Pensioen. Zwitserleven Exclusief Pensioen. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017. Zwitserleven heeft het

Nadere informatie

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2: 2%, 2,5%, 3% of 4% rekenrente.

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2: 2%, 2,5%, 3% of 4% rekenrente. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 juli 2017. Zwitserleven heeft het recht om op ieder moment deze productinformatie

Nadere informatie

Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen

Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 juni 2018. Zwitserleven en Zwitserleven PPI hebben het recht om op ieder moment

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen

Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 juni 2018. Zwitserleven heeft het recht om op ieder moment deze productinformatie

Nadere informatie

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen Technische en bedrijfseconomische grondslagen DGA Pensioen Voor nieuwe overeenkomsten en verlengingen Technische grondslagen Sterftetafel: - Kapitaal bij leven: ZL2011 sekseneutraal - Nabestaandenpensioen:

Nadere informatie

Zwitserleven Nu Pensioen Plus.

Zwitserleven Nu Pensioen Plus. Zwitserleven Nu Pensioen Plus. Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen Plus Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017. Zwitserleven en Zwitserleven

Nadere informatie

Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen

Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 juni 2019. Zwitserleven en Zwitserleven PPI hebben het recht om op ieder moment

Nadere informatie

Zwitserleven Netto Pensioen.

Zwitserleven Netto Pensioen. Zwitserleven Netto Pensioen. De wetgeving over netto pensioen is op 16 september 2014 in het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2014 opgenomen. Het product kan nog gewijzigd worden en in het uiterste

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Datum 23 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 23 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 23 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens Netto Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Voor pensioenopbouw boven de fiscaal Het Netto Werknemers Pensioen Het Netto Werknemers Pensioen van

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst voor Voorbeeld offerte. Een woord vooraf

Uitvoeringsovereenkomst voor Voorbeeld offerte. Een woord vooraf Uitvoeringsovereenkomst voor Voorbeeld offerte Een woord vooraf In deze uitvoeringsovereenkomst vindt u de afspraken over de uitvoering van de pensioenregeling tussen - u, als werkgever, en - ons, Delta

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 januari 2018

Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 januari 2018 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 januari 2018 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2017 Voor pensioenopbouw boven de fiscaal HET NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

20-jaars Euro Swap bid rente

20-jaars Euro Swap bid rente Onderwerp Uitleg 20-jaars Euro Swap bid rente Grote financiële instellingen ruilen onderling geld uit. Zo n uitruil heet een swap. Het onderlinge ruilgedrag van met name Europese instellingen ( Euro )

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2018

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2018 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2018 Inleiding Dit reglement excedent-premieregeling BPL Pensioen is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: Uw partner Y. Partner Geboren op: 5 februari 1975

Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: Uw partner Y. Partner Geboren op: 5 februari 1975 pagina 1 van 7 Uniform Pensioenoverzicht 2019 Stand per: 1 januari 2019 Uw persoonlijke gegevens De heer X. Deelnemer Geboren op: 2 januari 1972 Deelnemersnummer: 999999 Relatienummer: xyz123456 Uw partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Woordenlijst met toelichting

Woordenlijst met toelichting Woordenlijst met toelichting Onderwerp 20-jaars Euro Swap bid rente Uitleg Grote financiële instellingen ruilen onderling geld uit. Zo n uitruil heet een swap. Het onderlinge ruilgedrag van met name Europese

Nadere informatie

Woordenlijst met toelichting

Woordenlijst met toelichting 20-jaars Euro Swap bid rente 12-jaars Euro Swap bid rente Afkortingen gebruikt in de offerte AFM (Autoriteit Financiële Markten) Anw (Algemene nabestaandenwet) Bestemmingsreserve toeslagen BRP (Basisregistratie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

PNO DC LIFE CYCLE INFORMATIE VOOR WERKGEVERS VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE SECTOR

PNO DC LIFE CYCLE INFORMATIE VOOR WERKGEVERS VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE SECTOR PNO DC LIFE CYCLE INFORMATIE VOOR WERKGEVERS VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE SECTOR 1 DE HYBRIDE PENSIOENOPLOSSING VAN PNO MEDIA Voorspelbare kosten voor u als werkgever en voor uw werknemers het beste van

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Toelichting op het UPO Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Toelichting op het UPO 2018

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Uw eigen pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB

Uw eigen pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB Uw eigen pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Daarom is het belangrijk dat dit goed is geregeld. Op een manier die bij uw bedrijf past.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Inleiding ABP nettopensioenregeling Wat zijn de voordelen van de ABP nettopensioenregeling?

Inleiding ABP nettopensioenregeling Wat zijn de voordelen van de ABP nettopensioenregeling? 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen op. Ook wordt

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB1015 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt

Nadere informatie