EXCHANGE TRADED PRODUCTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXCHANGE TRADED PRODUCTS"

Transcriptie

1 ETF EDGE EXCHANGE TRADED PRODUCTS Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE

2 Rapport V Laatste update: 23 februari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 BASISBEGRIPPEN VAN EEN ETF... 3 HISTORIE... 3 CLASSIFICATIE... 3 HOE ONTSTAAT EEN ETF?... 6 KOSTEN... 8 POPULARITEIT... 9 DIVERSITEIT VERHANDELBAARHEID / DE LIQUIDITEIT VOLUME ETF S VS AANDELEN, INDEXFONDSEN EN BELEGGINGSFONDSEN AANDELEN INDEXFONDSEN BELEGGINGSFONDSEN DE WERKING VAN EEN ETF ACTIEF VERSUS PASSIEF COMPUTERPROGRAMMA RISICO S VAN EEN TRACKER ONDERSCHEID FYSIEKE EN SYNTHETISCHE ETF S FYSIEKE ETF S SYNTHETISCHE ETF S VOOR- EN NADELEN VOORDELEN ETF S NADELEN ETF S WAAR DIEN JE MEE REKENING TE HOUDEN ALS U ETF S KOOPT? GROOTSTE AANBIEDERS MEEST VERHANDELDE ETF S BESLUIT BRONNEN Boeken: Websites: FIGUREN EN TABELLEN

3 Inleiding De laatste 10 jaar is de vraag naar en het aanbod van ETF s (Equity Traded Funds = Trackers) enorm toegenomen bij zowel de professionele als de particuliere belegger. Beide groepen gebruiken deze beleggingsproducten op een actieve manier om hun rendement te verbeteren. Omwille van de groeiende interesse in ETF s zijn er daardoor ook meer ETF-verdelers op de markt gekomen die het assortiment van deze producten enorm hebben uitgebreid. Er zijn nu tal van ETF s te vinden die wel één of andere investeringsklasse volgen (obligaties, indexen, grondstoffen, ) of die zelfs een bepaalde investeringsstrategie nabootsen al naar gelang de vereisten van de belegger (Dividenden, High-Yield, Hedging, lage volatiliteit, ). ETF s vertonen op het eerste zicht heel wat gelijkenissen met traditionele beleggingsfondsen (de zogenaamde Mutual Funds), toch zijn er grote verschillen tussen beide beleggingsproducten en het zijn die verschillen waardoor ETF s aan populariteit winnen en die vooral de belegger ten goede komen. We vinden deze verschillen zowel terug in de operationele kenmerken van een ETF als in de structuur waaruit de ETF is opgebouwd. ETF s worden vooral gekenmerkt door de diversificatiemogelijkheden die de ETF bieden, met een lage investeringskost krijgt u meteen toegang tot een uitgebreide beleggingscategorie. U kan ETF s dagdagelijks verhandelen tijdens de openingsuren van de beurs aan intraday koersen en ETF s worden verhandeld zoals aandelen, u kan er opties op nemen, u kan ze shorten (beleggingstactiek waar men ervan uitgaat dat de koers zal dalen) en u kan er een hefboom op toepassen. Daarnaast zijn er ook zaken waar u rekening mee moet houden als u in ETF s gaat beleggen. ETF s kunnen een tracking-error hebben waardoor de koers kan afwijken van de onderliggende waarde en naast de beurskosten en taksen zijn er ook andere kosten waarmee u rekening dient te houden. Een ETF ziet er op het eerste zicht eenvoudig uit doch is een ETF veel meer dan simpelweg een replica van een bepaalde onderliggende waarde zoals een index, grondstof en of obligatie. Met dit rapport krijgt u een beknopte introductie over wat een ETF is, hoe een ETF is opgebouwd, wat de vooren nadelen zijn van een ETF en hoe u in een ETF kunt handelen. Veel leesplezier! De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier is om te beleggen. Wie dit pad volgt kan (na aftrek van beheer- en transactiekosten) zeker zijn van een hoger netto rendement dan dat van de grote meerderheid van professionele beleggers. (Bron: Warren Buffett) 2

4 Basisbegrippen van een ETF Historie ETF s zijn voor het eerst onder deze noemer gebruikt in 1993 in de Verenigde Staten. Voorheen waren er ook al gelijkaardige producten maar hieromtrent was nog geen eenduidige regelgeving en deze producten kwamen echter niet van wal. Maar sinds de eerste echte ETF die de S&P 500 index volgde is deze beleggingscategorie in sneltempo gegroeid. Aan het eind van 2013 waren er wereldwijd zo n ETF s met een totaal fondsvermogen van meer dan 1,5 triljoen dollar. ETF s zijn daardoor zeer gerespecteerde beleggingsinstrumenten geworden die in elke professionele beleggingsportefeuille aanwezig zijn. Maar de eerder passieve rol die ETF s binnen deze portefeuille hadden is de afgelopen jaren wel veranderd door de komst van nieuwe en specifiekere ETF s. Deze nieuwe ETF s hebben de keuze qua investeringsmogelijkheden en strategieën enorm heeft vergroot. Classificatie Alvorens we een uiteenzetting geven over de ETF als beleggingsinstrument gaan we eerst de classificatie bespreken van al deze producten. Een ETF is een onderdeel van de groep van beleggingsproducten ETP s genaamd: Equity Traded Products. Deze term wordt gebruikt hoofdterm om deze producten te classificeren als zijnde een soort beleggingsfonds dat vrij verhandelbaar is op de beurs. We kunnen ETP s meteen onderverdelen in 3 subgroepen: ETF exchange traded fund, ETC - exchange traded commodity en/of currency en ETN exchange traded note. 3

5 FIGUUR 1: OVERZICHT ETP-STRUCTUUR Bron: Morningstar.co.uk UCITS compliant: Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Opgesteld en gepubliceerd door de Europese Unie, zijn dit richtlijnen voor de beleggingsfondsen en aanbieders van deze beleggingsproducten. De regelgeving heeft betrekking op de creatie en distributie van de samengestelde beleggingsfondsen, waaronder ETF s vallen en dit binnen de Europese Unie. NON-UCITS compliant: dit zijn fondsen die niet-gediversifieerd zijn volgens de UCITS-standaard en dus meestal in één grondstof beleggen, of alleen in een forex-paar investeren, dergelijke trackers zijn uitgegeven onder de naam ETC. Trackers waarbij de portefeuille hoofdzakelijk is opgebouwd uit derivaten (minstens 10%) mogen zich echter ook geen ETF noemen, vandaar de naam ETN. Samengevat zit het verschil hem in de regelgeving omtrent de samenstelling van het fonds. 4

6 De term ETF is de meest gekende maar deze is ook het beleggingsproduct dat het meeste voorkomt. Daarom wordt de term ETF ook meestal (echter foutief) gebruikt voor de 3 andere ETP s te benoemen. Is dit erg? Ja, want de samenstelling en wetgeving omtrent deze producten kan heel verschillende zijn. Vooral voor de categorie ETN is het belangrijk om te weten wie uw tegenpartij is als u deze producten in portefeuille wenst te nemen. In het algemeen mogen we aannemen dat ETF s onder de noemer van het indexbeleggen vallen. Indexbeleggen ( indexfondsen) is een vorm van passief vermogensbeheer waarbij men geen poging doet om een hoger rendement dan zijn onderliggende index of andere activa te behalen maar er enkel getracht wordt de gekozen index te repliceren die dan dienst doet als benchmark. Hieronder geven we u een overzicht van de verschillende soorten ETP s die verhandelbaar. FIGUUR 2: OVERZICHT VERSCHILLENDE SOORTEN ETP S Bron: bmoinvesteronline.com 5

7 Hoe ontstaat een ETF? Om een ETF te creëren is er een sponsor nodig, dit is een financiële entiteit dat een investeringsdoel voor ogen heeft en om dat investeringsdoel te bereiken een ETF zal gebruiken. In het geval van een ETF die een index als benchmark zal hebben, kiest de sponsor zowel de te volgen index als de methode volgens welke de ETF de index zal volgen. ETF s die een index als benchmark hebben kunnen deze index op 2 verschillende manieren volgen: ofwel repliceren ze de index door elke entiteit van deze index in portefeuille te nemen en zal de ETF proportioneel in elke afzonderlijke entiteit investeren, ofwel zal de ETF slecht een deel van de index volgen en zal de samenstelling gebeuren volgens de vereisten van de sponsor die op die manier een zo goed mogelijke kopie van de index wilt krijgen door maar enkele entiteiten in portefeuille te nemen. In het tweede geval zal de mix van de entiteiten die als onderliggende waarde worden gebruikt voldoende representatief moeten zijn voor de benchmark na te bootsen. Ook hier zal de sponsor, net als bij volledige replicatie, proportioneel investeren in de entiteiten die in de ETF zitten. Veel ETF s die gebaseerd zijn op een index werken volgens de laatste methode aangezien ze anders alle entiteiten in portefeuille zouden moeten nemen wat de kostprijs enorm omhoog kan jagen. Denk maar een ETF op basis van de Russels Maar ook hier heeft bijvoorbeeld de IWM ishares Russell 2000 ETF alle entiteiten in de korf ( entiteiten). De sponsor van een actief beheerde ETF heeft ook zeggenschap over het investeringsdoel van het fonds en kan op die manier het fonds op een actieve manier beheren net zoals dat gebeurt bij een traditioneel beleggingsfonds. In theorie zou een actief beheerde ETF zijn portefeuille op reguliere basis kunnen herschikken. In de realiteit echter zal dit fonds zijn portefeuille wekelijks of soms maandelijks pas herschikken en dat kan voor tal van redenen zijn zoals het minimaliseren van het risico s tegenover andere uitgevende partijen en voor het drukken van de kosten. ETF s zijn verplicht dagelijks een publicatie te verspreiden van de holdings die ze in portefeuille beheren. Elke handelsdag geeft de ETF-sponsor deze lijst uit over de inhoud van de aandelenkorf (Creation Basket) met alle namen en de hoeveelheid aandelen van de holdings. Deze aandelenkorf kan zowel een volledige replicatie van de benchmark zijn of slechts een deel hiervan. Dat deel moet dan voldoende representatief zijn voor de benchmark. De uiteindelijke creatie van de ETF-aandelen kan enkel gebeuren door de samenwerking tussen enerzijds de ETF-sponsor en anderzijds een officiële erkende partner. Dit is meestal een grote institutionele partij zoals een financiële instelling (een market maker, investeringsfonds of een brokerbedrijf) die dan op zijn beurt de dagelijkse replicatie van de aandelenkorf garandeert en wanneer de ETF s verhandeld worden voorziet deze partner de geldelijke vergoeding. De ETF-sponsor kan ook aan de financiële instelling de toelating geven om cash te voorzien in plaats van de aandelen die normaal in de aandelenkorf zouden moeten zitten. Dit gebeurt soms als er bepaalde entiteiten op dat moment niet of moeilijk te vinden zijn. Of het gebeurt ook wel eens dat er voor een bepaalde reden (liquidatie bedrijf, politieke onrust in groeimarkten, ) er geen aandelen in de aandelenkorf kunnen worden opgenomen. De financiële instelling kan hiervoor dan in de plaats een geldelijke som uitbetalen aan de ETF-sponsor. De financiële instelling staat ook in voor de kosten die samengaan met de creatie van de aandelenkorf, maar ook alle andere kosten die hiermee gepaard gaan (bijvoorbeeld alle transactiekosten van het verhandelen van de aandelen voor het opstellen en het beheren van de portefeuille). In ruil hiervoor krijgt de financiële instelling het recht om de ETF s te verhandelen die ze ter beschikking krijgt van de ETF-sponsor. De transactie noemt men een creation unit en deze bestaat uit een specifiek aantal ETF-aandelen. De creation units bestaan meestal uit grote blokken van ETF-aandelen die schommelen tussen de en aandelen. De financiële instelling kan ofwel de ETF-aandelen zelf bijhouden ofwel de ETF-aandelen verkopen aan de beursvloer. De ETF-aandelen worden dan op verschillende beursvloeren verhandeld waar investeerders deze kunnen kopen net zoals ze gewone aandelen zouden kopen en verkopen van bedrijven. De creation unit wordt geliquideerd als de financiële instelling alle specifieke vereisten voor de ETFaandelenkorf kan vervullen. In ruil krijgt de financiële instelling de dagelijkse redemption basket. Dit is de dagelijkse vergoedingen die horen bij alle entiteiten die in deze aandelenkorf zitten (denk bijvoorbeeld aan de 6

8 dividenden van de aandelen in de aandelenkorf). De samenstelling van de redemption basket is een spiegeling van wat er oorspronkelijk in de creation basket zat. FIGUUR 3: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN EEN ETF ONTWIKKELING Één ETF-unit bv ETF-entiteiten Bezit en beheer van de ETF s ETF-Fonds of - Sponsor Financiële instelling Investeerders Waarde van de aandelenkorf of cash geld Verhandeld ETF s op de beursvloer 7

9 Kosten Een ETF is een vorm van passief beleggingsfonds waarbij de mogelijkheid tot toe- en uittreding onbeperkt is en dat vrij verhandeld wordt op een effectenbeurs tergen intraday koersen. We kunnen dit het best vergelijken met aandelen van bedrijven die op een effectenbeurs worden verhandeld. Zo is de kostprijs voor de aan- en verkoop van een ETF grotendeels gelijk aan dat van een afzonderlijk aandeel. Maar een ETF is geen aandeel dus er zijn nog bijkomende kosten waarmee u rekening moet houden. Bij ETF s is er echter geen front- and back-end load (in- en uitstapkosten) zoals dat bij gewone beleggingsfondsen wel is. U moet wel de TER mee in rekening brengen. De TER (Total Expense Ratio) is een kost die u op jaarbasis moet betalen. De TER bestaat uit alle kosten die betrekking hebben op het beheren van het fonds (management-fee, trading-fee, ). Houdt u de ETF korter in portefeuille dan zal u slechts een deel van deze kost worden aangerekend. Indexfondsen zijn over het algemeen goedkoper dan actief beheerde fondsen (crimineel duur) maar ze zijn nog steeds duurder dan ETF s/trackers. De gemiddelde kosten van een indexfonds bedragen 0,75 %, exclusief instap- en uitstapkosten (zeker niet te verwaarlozen!). Trackers variëren van de duurdere (ishares) 0,30 % tot de goedkopere (Spiders) 0,09 % en zelfs lager. Er is zelfs sprake dat de kostenratio binnen het ETF-spectrum nog verder naar omlaag zal gaan. Grote spelers zoals State Street (SPDR), Vanguard en Barclays kunnen zich blijven focussen op schaalvoordelen en dit zal blijven resulteren in lagere kosten. Samengevat hebt u dus 2 kosten waarmee u rekening moet houden: De kosten die u betaalt voor aan- en verkoop van ETF s en dat zijn de brokerkosten en de taksen. Tegenwoordig vindt u al ETF-verdelers die het u toelaten bepaalde ETF s kosteloos (dus geen brokerskosten) te verhandelen. Zoals elk beleggingsfonds worden er beheerskosten aangerekend maar de beheerskosten voor ETF s zijn veel lager, er is namelijk geen actief beheer zoals bij traditionele beleggingsfondsen en daardoor is de TER meestal onder de 1% per jaar. 8

10 Populariteit ETF s zijn sinds hun intrede in de jaren 90 steeds populairder geworden bij het algemene beleggerspubliek. In de VS hebben ETF s al lang de weg naar het grote publiek gevonden. Maar in Europa zijn ETF s nog steeds minder bekend bij de particuliere beleggers en worden deze producten tevens nog vaak bekeken als ingewikkelde beleggingsinstrumenten enkel ten dienste van de professionele beleggers, maar niets is minder waar. De voordelen van ETF s zijn enorm, van diversiteit, lage kosten, liquiditeit en volume tot het toetreden van markten en sectoren die voordien ontoegankelijk waren voor de gewone belegger. In de VS staat men anders tegenover deze beleggingsproducten en bekende namen als Warren Buffet, Jim Rogers en Marc Faber promoten het gebruik van deze producten bij de particuliere beleggers boven andere meer risicovolle varianten. Indexbeleggen of beleggen in trackers zijn nog niet of nauwelijks in België en Nederland bekend. Één van de redenen hiervoor is dat banken er bijna niets aan verdienen en het daarom niet promoten. Dit in tegenstelling tot de banken hun huisfondsen die een veel hogere TER (totale kost van het fonds) aanrekenen. Ze hangen het indexbeleggen en vooral het beleggen in trackers niet aan de grote klok en verkopen veel liever hun dure huisfondsen omdat die in tegenstelling tot ETF s of de indexfondsen veel veiliger zijn Waren het niet de huisfondsen (geïnjecteerd met CDO s 1 en CDS s 2 ) die banken onderling aan elkaar verkochten die de financiële crisis hebben veroorzaakt? FIGUUR 4: HET AANTAL VERKOCHTE CDO S (COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION) DIE DOOR BANKEN ONDERLING WERDEN VERHANDELD EN IN VELE GEVALLEN WERDEN DOORVERKOCHT AAN INVESTEERDERS ONDER DE NOEMER VEILIGE BELEGGING. bron: Asset-Backed Alert 1Collateral Debt Obligation 2Credit Default Swap Voor een korte maar bondige verklaring van beide termen in de praktijk => Youtube: CDO that caused the global financial crisis 9

11 Diversiteit Een ETF is een entiteit, verhandelbaar zoals een aandeel en die dus een bepaalde benchmark volgt. Met een ETF diversifieer je meteen en heb je een gespreid product dat het rendement van zijn onderliggende waarde tracht te volgen. Dat kan gaan van lokale munten/vreemde munten, obligaties, grondstoffen, groeimarkten, sectoren tot hele indexen. Bij de aanschaf van een ETF koop je één entiteit die als onderliggende waarde tal van entiteiten omvat van de door u gekozen sector, markt, etc. Een ETF wordt ook wel een indextracker genoemd omdat het merendeel van de ETF s indexen volgen of repliceren. Dus naast het volgen van een indexen zijn ETF s ook in staat om grondstoffen of andere activa zoals valuta of schuldbewijzen te volgen. Wie in zilver wil beleggen maar het zilver niet fysiek wil aankopen kan opteren voor een ETF zoals de SLV (ishares Siver Trust ETF). Deze tracker volgt de zilverkoers praktisch op de voet, stijgt de waarde van het zilver dan wordt de tracker SLV meer waard en net andersom als de waarde van het zilver daalt. FIGUUR 6: ZILVER ETF EN ZILVER PRIJS GENORMALISEERD WEERGEGEVEN bron: ETP s die grondstoffen volgen worden technisch gezien ETC genoemd; Exchange traded commodity en een ETP die een valuta volgt wordt tevens ETC genoemd maar hier staat de C voor currency. De verschillende soorten ETP s met al hun karakteristieken worden in het rapport ETF Portfolio uitgebreid besproken (op het moment van het schrijven is dit rapport nog volop in ontwikkeling). Hieronder tonen we u de ETF Arca Gold Bugs. U ziet meteen dat wanneer u in de goudindustrie wil investeren uw geld niet in één enkele entiteit steekt, maar dat u meteen mee in een gediversifieerde korf investeert. 10

12 FIGUUR 7: ARCA GOLD BUGS ETF EN ZIJN SAMENSTELLING bron: tradeville.eu Verhandelbaarheid / De liquiditeit ETF s kunnen heel de handelsdag door verhandeld worden op de beurs. De koers van de ETF fluctueert dan ook gedurende de hele handelsdag. Het verschil tussen bied- en laatprijzen (de spread) is over het algemeen zeer klein, zeker bij trackers op gangbare indices. Dit geeft je als voordeel dat je in- en uit de markt kan stappen wanneer je wil (op voorwaarde dat de beurs open is). Je kan jouw strategie meteen uitvoeren en je hoeft niet te wachten tot je vermogensbeheerder de orders uitvoert. Stel u maar eens voor dat de beurs crasht en u wil net als al die anderen beleggers uw vermogensbeheerder contacteren om uw posities te liquideren. Wat is de kans dat uw orders meteen uitgevoerd worden? ETF s laten het ook toe om short en long te gaan. Dus ook bij dalende beurzen kan er met ETF s rendement behaald worden. Maar bent u niet voor het shorten van entiteiten (dus uitgaan van een daling en tegen de beurs investeren) dan kan u eenvoudigweg ETF s aankopen die een inverse (tegengesteld) rendement behalen dan de index die ze volgen. Dus daalt de index dan kan u met deze inverse ETF rendement creëren. Zo zijn er ook voor de meer actievere beleggers Leveraged ETF s die dikwijls als bijnaam Bullish en Bearish ETF s x2 of x3 krijgen. Deze repliceren de benchmark met een veelvoud van x2 en x3. Hier is wel de nodige voorzichtigheid mee gemoeid omdat deze entiteiten werken met derivaten en dagelijks worden herwogen. Zoals reeds eerder vermeld laten ETF s het ook toe om verschillende beursorders door te voeren; je kan een stop-loss, market order, tracking order, etc. gebruiken als u handelt in ETF s. Wat je kan met aandelen kan je praktisch ook allemaal met een ETF. Hetzelfde geldt voor de kosten en de beurstaks. Hou er ook rekening mee dat wanneer je ETF s in je portefeuille hebt je een TER moet betalen (total expense ratio). Dit is een bijkomende kost die het algemene beheer van de ETF vertegenwoordigd. De liquiditeit of de verhandelbaarheid van de ETF is één van de meest misverstane onderdelen van een ETF. Het is een onderwerp dat veelvuldig ter discussie staat vooral omdat veel beleggers geen weet hebben van hoe een ETF wordt gewaardeerd in verhouding tot zijn onderliggende waarde. Het is net omwille van de manier waarop de ETF gewaardeerd wordt dat er alternatieve manieren bestaan om de liquiditeit van de ETF te verhogen of te verlagen. De waardering houdt in dat er op basis van wat er in de ETF-korf zit er aan elk van 11

13 deze afzonderlijke entiteiten een bepaald weging wordt gegeven. Hoe dat dit gebeurt kan u altijd lezen in de ETF prospectus dat u terugvindt op de website van de ETF-sponsor. Daarom, als investeerders enkel op basis van liquiditeit hun ETF s gaan selecteren dan missen veel van deze beleggers een groot deel van de opportuniteiten die het ETF-landschap allemaal te bieden heeft. Volume Is volume een belangrijke vereiste voor het verhandelen van ETF s? Wel stel uzelf dan eerst de volgende vraag: Handelt u dagelijks, wekelijks of eerder maandelijks op de beurs? Afhankelijk van uw beleggingsprofiel zal het volume al dan niet een meer prominente rol spelen. Zo zullen daytraders veel meer aandacht besteden aan volume in tegenstelling tot beleggers die wekelijks of maandelijks beleggen. In tegenstelling tot aandelen, waar het dagdagelijks volume een belangrijke rol speelt voor de liquiditeit van het aandeel (makkelijk aan- en verkopen), zijn ETF s minder afhankelijk van het volume om verhandeld te kunnen worden. Een ETF is een open-end fonds wat wil zeggen dat nieuwe entiteiten (aandelen) kunnen gecreëerd of verwijderd worden al naargelang de vraag of het aanbod en daarom speelt volume een minder belangrijke rol. Vandaar dat de liquiditeit bij ETF s geen doorslaggevende factor is. Zelfs al heeft een ETF geen kopers of verkopers voor een bepaalde tijdspanne dan nog zullen de bied- en laatkoersen in correlatie met de marktwaarde van de ETF evolueren en deze marktwaarde is afgeleid van de prijzen van de onderliggende entiteiten die de ETF in zijn korf heeft. Dit wil niet zeggen dat een lager volume geen invloed heeft op de bied- en laatkoersen, deze zullen bij laag volume groter zijn dan bij hoger volume, maar de impact zal niet in die mate zijn zoals dat het geval is bij aandelen met een laag volume. 12

14 ETF s vs aandelen, indexfondsen en beleggingsfondsen Aandelen Wat willen we als beleggers? Als beleggers hebben een doel voor ogen, we willen een rendement op onze investering en we willen dat behalen door het risico zo klein mogelijk te houden. We streven naar een beter rendement dan wat de markt ons te bieden heeft (alpha creëren) of we wensen in elk geval een beter rendement dat wat een spaarrekening ons kan geven. Om het risico zo klein mogelijk te maken willen we de volatiliteit (het op en neer gaan van de koers) van onze investeringen tot een minimum herleiden. Een investering die diversificatie biedt zal de volatiliteit in uw portefeuille al meteen doen verminderen. Diversificatie is meteen een reden waarom een ETF meer voordeel geniet ten opzichte van een individueel aandeel of enkele aandelen. Men gaat er van uit dat als u alpha wil creëren, dus de index wil verslaan, u genoodzaakt bent over te gaan tot een portefeuille met afzonderlijke, goed presterende aandelen. Niets is minder waar. Met een ETF kan u goed gepositioneerd zijn in een bepaalde sterke sector en zodoende wel de index op een gespreide manier verslaan. Dus als u in de juiste sector gepositioneerd bent, of net die ETF in portefeuille hebt die een bepaalde stijgende grondstof volgt (denk bijvoorbeeld aan goud sinds zijn sterke opmars in 2007 tot 2011), dan bent u wel degelijk in staat alpha te genereren. FIGUUR 8: CHART VERSCHIL GLD EN S&P DEC 2010 JAN 2012 Als u een goed inzicht heeft in een aantal aandelen en u kent deze entiteiten door en door dan kan het wel zijn dat u met aandelen een beter rendement neerzet dan met een ETF. In bepaalde sectoren zoals de dienstensector en de biotechnologie kan u met afzonderlijke aandelen hoge rendementen behalen. Maar dit kan ook in de tegengestelde richting werken. Om een hoger rendement te creëren dan wat er zou behaald worden met traditionele ETF s hebben sommige ETF-aanbieders een alternatief bedacht : de Leveraged ETF s of ETF s die met een hefboom werken (vooral terug te vinden onder de vorm ETN: Equity Trust Note). Heb je de trend goed onderzocht en speelt het verwachte scenario zich af dan kunnen er met deze entiteiten hoge rendementen behaald worden, maar dit werkt zoals bij aandelen ook in de tegenovergestelde richting als u het fout heeft. Als u een bepaalde markt wilt betreden omdat deze nog onontdekt is dan kunnen aandelen van sterke pioniers een goede keuze zijn. Op voorwaarde dat u meteen verschillende aandelen in portefeuille neemt zodat u het risico kan spreiden. Maar dan reist de volgende vraag: welke aandelen gaat u nemen, het is namelijk een nieuwe, onontdekte markt. Weet u dan iets meer? Waarschijnlijk niet. Daarbovenop komt nog eens de toegankelijkheid tot die markt. Kan u zomaar aandelen uit Mongolië in uw portefeuille nemen, of uit Saudi- Arabië? Met een ETF die dit land als benchmarkt heeft zit u meteen goed en veilig gepositioneerd. De 13

15 uitgever van de ETF zal waarschijnlijk wel iets meer weten over de bedrijven om in te investeren in een bepaalde nieuwe en/of onontdekte markt. Indexfondsen Indexfondsen hebben tot doel het rendement van een bepaalde benchmarkt na te bootsen en zoals de naam al zegt is dit meestal een index zoals de S&P 500, de Dow Jones, de Cac 40, enz. Op die manier gaat er geen geld verloren aan fondsbeheerders die op zoek zijn naar de beste kansen die de markt aanbiedt. Voor zover is dit de gelijkenis tussen een tracker en een indexfonds. Een belangrijk verschil tussen een indexfonds en een tracker is dat een tracker net zoals een aandeel verhandelbaar is op de beurs. U handelt via uw broker of bank en u betaalt de transactiekost. Eventueel na de verkoop van de ETF zal u nog de TER van de tracker moeten betalen. Het verschil tussen bied- en laatkoersen (de spread) van trackers is meestal zeer klein, in tegenstelling tot indexfondsen die omwille van hun beperkte verhandelbaarheid meer te maken hebben met spreads. Dus indexfondsen worden net zoals beleggingsfondsen slechts periodiek verhandeld. Dat is in de meeste gevallen slechts één keer per dag. Maar er zijn ook indexfondsen die pas wekelijks en maandelijks verhandeld worden. Als je dan net dit fonds in portefeuille had in en dan zat je gevangen in je positie en kon je dagelijks je rendement zien smelten voor de zon. Daarnaast zijn de kosten van indexfondsen hoger dan die van trackers. Een indexfonds op de AEX kost gemiddeld 0.76% per jaar, reken dan ook nog eens de in- en uitstapkosten erbij en je zit al snel boven de 1%. Een tracker op de AEX daarentegen kost gemiddeld 0.30 %. Maar er zijn nog zaken waarmee je moet rekening houden als je indexfondsen wilt verhandelen. Banken laten hun klanten niet zomaar de goedkopere indexfondsen verhandelen, neen, er moet nog iets tegenover staan en dit is een aparte rekening om deze entiteiten te kunnen verhandelen. Enkel via deze aparte rekening kan u koop- en verkooporders ingeven en deze rekening is in vele gevallen natuurlijk niet gratis. Nog een nadeel dat niet over het hoofd mag gezien worden is dat het beheer en het bewaarbedrijf van deze indexfondsen niet strikt gescheiden zijn. Als de aanbieder van het indexfonds failliet mocht gaan dan bent u als belegger niet beschermd. Bij de aanbieders van trackers is dat niet zo. Zo zal het beheer van de trackers in handen zijn van de aanbieder maar zullen uw effecten bij een custodian (een financiële instelling die effecten bewaart) geparkeerd staan. Beleggingsfondsen Het verschil tussen ETF s en traditionele beleggingsfondsen vinden we ten eerste terug in de wijze waarop beide fondsen beheerd worden: ETF s worden passief beheerd en beleggingsfondsen worde actief beheerd. Passief wil hier zeggen dat de ETF de index die het volgt niet wil verslaan maar zo goed mogelijk wil repliceren terwijl actief beheerde fondsen net de index willen verslaan wat in de realiteit maar voor ongeveer 20% van alle actief beheerde fondsen lukt 1. Mocht het actief beheerde fonds het dan toch beter doen dan de index dan is er geen enkele zekerheid dat dit in de toekomst terug gebeurd. Aan dit actief beheren van beleggingsfondsen hangt natuurlijk een prijskaartje: namelijk een hoge management fee of beheersvergoeding die u dus moet betalen. Als u daarbij nog alle andere kosten in rekening brengt; zoals de kosten van het herschikken van de aandelen binnen het fonds, het beheren van uw deel van het beleggingsfonds en hierbij nog eens de in- en uitstapkosten in rekening brengt dan weet u meteen waarom zoveel van deze fondsen het niet beter doen dan de benchmarkt. Er moet namelijk al wat rendement behaald worden alvorens u uit de kosten bent. Daarenboven zit u met een beleggingsfonds vast gedurende de handelsdag, mocht het fout gaan op de beurs dan kan u pas uitstappen wanneer het fonds zijn NAV (Net Asset Value) publiek stelt. Dan pas kan u handelen in het fonds. U weet ook niet in welke aandelen uw fonds gespreid zit, of wat er met de dividenden gebeurt van de aandelen die in het fonds zitten. U kan ook geen limietorders doorgeven aan uw bank, laat staan uw fonds shorten. Zoals u kunt lezen ligt het lot van uw investering in de handen van de bank

16 waaronder het fonds geregistreerd is en stel u dan even de volgende vraag: Welke belangen primeren voor een bank: die van u als particuliere belegger of die van de bank zelf als institutionele speler in de geldmarkt? Figuur 8 toont u het verschil aan in netto rendement tussen beleggingsfondsen en ETF s. De recente crisissen tonen u duidelijk waarom ETF s aan populariteit winnen. In tabel 1 tonen we u een samenvatting van de verschillen tussen ETF s en de 3 overige besproken beleggingsvormen. FIGUUR 9:MAANDELIJKS NETTO RENDEMENT PER ENTITEIT IN $ MILJARDEN TABEL 1: OVERZICHT VERSCHILLEN ETF S AANDELEN BELEGGINGSFONDSEN - INDEXFONDSEN Eigenschappen ETF s Aandelen Beleggingsfondsen Indexfondsen Diversificatie Ja Nee Ja Ja Beheerskosten Vanaf 0.07 % Nee Gemiddelde vanaf 1.5% > 1 % Intraday-prijzen Ja Ja Nee (1 x per dag): NAV 1 Nee Limietorder Ja Ja Nee Nee Transparant Ja Ja Nee Ja Verschil Bied- en Klein Afhankelijk van het Groot Groot laatkoersen volume Opties Ja Ja Nee Nee Hefboom Ja Ja Nee Nee Shorten Ja Ja Nee Nee Winstcontrole Ja Ja Nee Nee 1 Net Asset Value = De marktwaarde van een aandeel van een beleggingsfonds. Deze prijs loopt meestal gelijk met de biedprijs van dit aandeel. De prijs wordt elke dag berekend na het sluiten van de beurs. 15

17 De Werking van een ETF Actief versus passief We hebben al eerder aangehaald dat beleggen in ETF s onder de categorie passief vermogensbeheer valt. De tegenhanger van passief vermogensbeheer is actief vermogensbeheer. Bij actief vermogensbeheer tracht men, door middel van de beste aandelen te selecteren, een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Zowel professionele vermogensbeheerders als particuliere beleggers proberen alpha (de index te verslaan) te behalen. Bij actief beleggen wordt geprobeerd de index of een bepaalde index, die als benchmark fungeert, te verslaan. Behaalt men een beter rendement dan de index, dan heeft men de zogenaamd alpha gecreëerd. Indexbeleggen of beleggen in trackers zijn een vorm van passief vermogensbeheer. Bij deze vorm van beleggen wordt er een bepaalde index gevolgd. Bij passief beheerd vermogen probeert men niet om het beter te doen dan het marktgemiddelde. Het voordeel van deze methode is dat er geen fondsmanagers nodig zijn om het fonds te beheren en aandelenanalisten nodig zijn om de juiste effecten te selecteren. De besparingen die er zijn, door de hoge lonen die aan deze personen worden uitgereikt niet in rekening te brengen, komen enkel en alleen ten goede van uw rendement. Er wordt al decennia lang onderzoek gedaan naar wat er beter is: actief of passief beleggen. Telkens trekken onderzoekers dezelfde conclusie: er is praktisch geen fondsmanager die het lukt de index op de lange termijn te verslaan. Alleen het percentage van de fondsmanagers dat het slechter doet dan de index verschilt: dat varieert van 75% tot 95%. Als echter blijkt dat minder dan 1% van de beheerders van deze dure beleggingsfondsen er in slaagt om op een consistente basis de index te verslaan 2 waarom blijven we ze dan aankopen? Omdat banken en vermogensbeheerders er alles aan doen om deze fondsen aan u te verkopen. Deze fondsen brengen veel meer op voor de banken en vermogensbeheerders dan de indexfondsen of trackers. Dus gaan we nu allemaal overstappen op passief beleggen? Neen. Passief beleggen wil niet zeggen dat u op een afwachtende manier uw rendement gestaag ziet groeien. Ook door middel van passief beleggen kan u geld verliezen in tijden van crisis en correcties. Het nauwgezet volgen van het rendement van een index vereist verfijnde methoden en technieken, die als u ze uitbesteed aan een fondsbeheerder, weer geld kosten. Dan maar zelf doen? Weet dan dat u ook hier geld maar vooral tijd zal moeten investeren in uzelf als u op een consistente manier rendement wenst te genereren in uw portefeuille. Computerprogramma Hoe wordt zo een aandelenkorf nu samengesteld? Wel het zijn deze keer geen dure managers van het fonds, geen geleerde professoren of goeroes die targets moeten behalen. Het zijn simpelweg computeralgoritmen die aan de hand van variabelen, afhankelijk van het doel van de ETF, de selectie voor zich nemen. Dit computerprogramma zal de door de ETF-sponsor gewenste aandelen uit de index selecteren en ze in de juiste verhouding plaatsen. Mocht er in de toekomst een wijziging plaatsvinden in de index die de ETF volgt dan past de computer dit automatisch aan zodat de ETF op elk ogenblik zijn representativiteit behoudt. Misschien kan u wel twijfelen of het al dan niet verstandig is om uw kapitaal over te laten aan de algoritmen van een computerprogramma in plaats van uw kapitaal te plaatsen bij de dure fondsbeheerders. Wel volgende studie zal u dit meteen duidelijk maken. In 2010 werd er een wetenschappelijk experiment uitgevoerd waarbij een Chimpansee, Lusha genaamd, en beursmakelaars het tegen elkaar opnamen. Dit experiment heeft getoond dat de prestaties van de Chimpansee 94% beter waren dan die van de beursmakelaars. Hetzelfde experiment werd ook met dolfijnen gedaan en met hetzelfde resultaat. Tja dan is de keuze snel gemaakt. Trouwens één superbelangrijk voordeel van een computerprogramma tegenover een menselijk wezen => Er zijn geen emoties, vooroordelen of partijdigheid betrokken bij het selecteren van de aandelen in de korf. 2 Impossible.html?ArticleId= &p=6#.UvPOsRB5MRq 16

18 Risico s van een tracker Als u in een ETF belegt dan belegt u niet in één aandeel maar in één entiteit (de ETF) die verschillende aandelen, of andere onderliggende activa, volgt. Dat zal het risico dat gepaard gaat met het in portefeuille hebben van enkele aandelen reeds aanzienlijk verminderen. Dit geldt echter niet voor het marktrisico. Dat is net zoals bij aandelen of andere beleggingen ook van toepassing. Trackers die een index volgen (of andere onderliggende waarden zoals goud, graan, ) zijn mee onderhevig aan de golven van de financiële markten. Om uw risico s te verkleinen is een gedegen marktopvolging in combinatie met technische analyse een goede oplossing. U dient ook rekening te houden met de tracking error. Dit wil zeggen dat er een spread kan ontstaan tussen het rendement van de onderliggende waarde (de benchmark) en het rendement van de tracker. Dit verschil kan er zijn door het in rekening brengen van de beheerskosten (TER) van de tracker. Daarnaast tracht een tracker de index zo nauwkeurig mogelijk te volgen, doch vinden er soms ook herwegingen plaats in de aandelenkorf wat kan voorvloeien uit een wijziging in de onderliggende index. Deze wijzigingen kunnen invloed uitoefenen op het rendement. Wat tevens invloed kan uitoefenen op de tracking error is de buitenlandse dividendenpolitiek en de taxatie- of belastingregelgeving hieromtrent. Deze issues kunnen ook aan uw rendement knagen. We bespreken hieronder de risico s gelinkt aan het type van ETF: Index ETF s of aandelen ETF s: Index ETF s zijn blootgesteld aan gelijkaardige risico s zoals aan de risico s waaronder de onderliggende waarde is blootgesteld. Bijvoorbeeld, een ETF die een aandelen-index volgt wordt ook blootgesteld aan de risico s van de afzonderlijke aandelen binnen de aandelenkorf van de ETF. Een ETF die een fixed income index volgt (vooral gebaseerd op obligaties) ondergaat dezelfde risico s waaronder obligaties blootgesteld zijn (rentewijzigingen). Een index ETF zal niet altijd hetzelfde rendement genereren als de index of sector die de ETF volgt. Dat komt omdat niet alle wegingsmethoden volgens dewelke de ETF gewogen is hetzelfde zijn als wegingsmethoden volgens dewelke de index gewogen is. Daarbij kunnen ook de kosten en vergoedingen (voor het passief beheer) het rendement naar beneden duwen. Commidity ETF s of grondstoffen ETF s: Zijn blootgesteld aan een groter risico omdat deze ETF s vooral gericht zijn op één bepaalde sector. De prijzen binnen deze sector (grondstof) kunnen zeer hard fluctueren, denk maar aan olie en gas. Leveraged ETF s of hefboom ETF s: Deze ETF s zijn heel gevoelig aan marktvolatiliteit. Deze ETF s mikken vooral naar een dubbel of driedubbel dagelijks rendement van de onderliggende index. Maar je kan hier meteen van uitgaan dat je deze rendementen niet dagelijks zal halen. Zoals bij elke hefboom die je toepast geldt wat meerdere malen je winst kan zijn, kan ook meerdere malen je verlies zijn in het andere geval. 17

19 Onderscheid Fysieke en Synthetische ETF s Fysieke ETF s ETF die zijn samengesteld op fysieke basis hebben daadwerkelijk fysieke aandelen van de onderliggende benchmark in bezit. Deze ETF s kunnen dan een volledige fysieke replicatie hebben, dus alle aandelen van de benchmark in bezit nemen of slechts een bepaald deel van de benchmark, afhankelijk van het beleggingsdoel (value bedrijven, groeibedrijven, dividendbetalers, ). Zo heeft de SPDR S&P 500 (SPY) alle aandelen van alle 500 ondernemingen die deel uitmaken van deze index in de aandelenkorf. Afhankelijk van het gewicht dat elk bedrijf in de index heeft zal het computerprogramma de juiste verhouding creëren waaruit de SPY is samengesteld. Een ander belangrijk verschil zit hem in de risico s die verbonden zijn tegenover de tegenpartij. Bij fysieke trackers heb je geen kredietrisico tegenover de uitgevende financiële instelling en de custodian (het bewaarbedrijf) maar slechts op de onderliggende effecten. D.w.z. dat de trackers niet onder de uitgevende partij vallen maar het juridische eigendom blijft in handen van het bewaarbedrijf. Dit beschermt de belegger mocht er één van beide partijen failliet gaan. Het economische eigendom blijft in handen van diegene die de trackers in portefeuille heeft. Samengevat is fysieke replicatie een vorm van indexbeleggen waar de effecten uit de onderliggende index gekocht worden om deze na te bootsen. Dit kan op twee manieren gebeuren: door middel van volledige fysieke replicatie waarbij het fonds alle aandelen koopt of door middel van optimalisatie waarbij een indexfonds niet alle aandelen koopt, maar een selectie die dan representatief is volgens de beleggingsdoelstellingen. Synthetische ETF s Synthetische ETF s (ETN s: Exchange Traded Notes), ook wel ETF s op swapbasis genoemd, zijn ETF s die worden gebruikt in markten die niet liquide genoeg zijn of in markten en sectoren die moeilijker toegankelijk zijn. Deze ETF s bezitten slechts een deel van alle effecten van de onderliggende index of het kan zelfs zo zijn dat er geen entiteiten in portefeuille zitten. Aan de hand van swaps (overeenkomsten met tegenpartijen) zullen deze ETF s het rendement van de index trachten na te bootsen. Voor deze trackers geldt wel dezelfde juridische eigendomsstructuur, maar zij herbergen daartegenover wel het tegenpartijrisico van de tegenpartij met wie de swap is afgesloten. Deze partij neemt het op zich om het rendement van de index te leveren maar deze partij kan immers failliet gaan. Ook zal de tegenpartij meer gebruik maken van derivaten en andere hefboomproducten wat het risico ook meteen vergroot. Om dit tegenpartijrisico te verminderen zal men vaak swaps afsluiten bij meerdere andere partijen. Dit vormt meteen het grote verschil tussen synthetische- en fysieke ETF s. Samengevat is synthetische replicatie een manier waarbij een fondsbeheerder ervoor kiest niet de effecten uit de index te kopen, maar om een zogenaamde swap aan te gaan. Een door de fondsbeheerder geselecteerde tegenpartij levert dan tegen een vergoeding het rendement van de index aan het indexfonds. 18

20 Voor- en nadelen Om een index blindelings te volgen en een gelijkaardig rendement neer te zetten moet u al heel wat aandelen uit deze index aanschaffen. Daarnaast moet u tevens alle afzonderlijke aandelen een bepaalde weging gaan geven in uw portefeuille. Voor de Bel20 wil dat zeggen dat u op dit moment een x-aantal aandelen in portefeuille hebt van een 20-tal bedrijven. Maar stel je voor dat je de Eurotop 100 wil repliceren, begin daar maar eens aan. Met een ETF op een index hebt u meteen een grote spreiding over een bepaalde index en moet u niet al het kostelijk werk doen om uw eigen replica van een index te maken. Hieronder sommen we nog even de voor- en nadelen eigen aan ETF s voor u op: Voordelen ETF s Zeer lage vergoedingen en kosten in vergelijking met beleggingsfondsen en indexfondsen Geen fondsmanager, geen persoonlijke visies en geen targets te behalen Diversificatie: door één entiteit aan te schaffen beleg je meteen in een hele sector of markt Specialismen: met ETF s kunnen je in specifieke sectoren beleggen zoals vreemde munten (kronen, yen, roepie, ), grondstoffen (tarwe, suiker, graan, ), edelmetalen (palladium, goud, zilver, ), sectoren (smartphone-index, gentechnologie, ruimtevaart, ), Geen eisen qua belegging: of u nu 1 ETF koopt of ETF s dit maakt op zich geen verschil Toegang tot verschillende beleggingsstijlen: ETF s op basis van hedging strategieën, dividenden ETF s, ETF s die zich enkel richten op groeibedrijven, Verhandelbaarheid: ganse beursdag en mogelijkheid tot het inleggen van bepaalde orders (stop loss, limiet, ) Geen individueel bedrijfsrisico maar gespreid aantal aandelen van verschillende bedrijven Nadelen ETF s Geen hoger rendement dan de benchmark die de ETF volgt Tracking error Hoger kosten dan aandelen omdat je de TER in rekening moet brengen, dus als je vaker handelt dan stijgen ook je kosten proportioneel Niet elke ETF is geschikt voor iedere belegger. Beleg niet in wat je niet kent! Er zijn zeer heel veel verschillende ETF s en sommige meer gesofisticeerde ETF s zijn minder geschikt voor particuliere beleggers. ETF s gebruiken verschillende manieren om de gekozen index te repliceren en sommige methoden bieden juist extra risico voor beleggers. Wilt u meer weten over hoe ETF s zijn opgebouwd en waarmee u best rekening houdt als u ETF s met elkaar vergelijkt download dan het Rapport: ETF Selectie. Dit rapport vindt u op onze website onder het menu Rapporten. Omdat ETF s dezelfde handelseigenschappen hebben als aandelen kan het verleidelijk zijn dat u er frequent in wilt handelen, vooral als de markten volatiel zijn. Maar beleggers kunnen hierdoor aanzienlijke kosten genereren als ze vaak ETF s kopen en verkopen. Deze kosten hebben een negatieve invloed op uw rendement. Het is dan ook belangrijk om een gedegen strategie te volgen die zulke zaken in rekening brengt als u in ETF s gaat handelen. 19

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en Managing Director

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

ETF EDGE ETF SELECTIE. Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE

ETF EDGE ETF SELECTIE. Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE ETF EDGE ETF SELECTIE Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE Rapport V2014-01 Laatste update: 1 maart 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 DEEL 1: DE VERSCHILLEN

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Dinsdag 10 november 2015 Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en Managing Director Think

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Den Haag, 11 oktober 2013 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch In welk land zou u willen beleggen? 800

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Pro-Beleggen symposium 23 juni 2017 18 mei 2017, Amsterdam Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015 Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg Dinsdag 17 februari 2015 De agenda Wat is een ETF De impact van kosten Wat is een index Manieren om een index te volgen Dividendlekkage Portefeuillemanagement & verhandeling

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Een inleiding tot Exchange Traded Products

Een inleiding tot Exchange Traded Products Een inleiding tot Exchange Traded Products Voor particuliere beleggers De ETP-sector is enorm gegroeid over de afgelopen twintig jaar, waarin meer dan 539 miljard Amerikaanse dollar is geïnvesteerd in

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel ETF s 35% Wat is indexbeleggen? 5% 5% Indexbeleggen is een simpele manier om gespreid te beleggen. Met indexbeleggen volgt u een bepaalde index. Hiermee

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 12 september 2013 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Ontwikkelingen All Markets Fund; Ontwikkelingen Alpha Global

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

De ETF Gids. Het nieuwe Fondsbeleggen! << PLUS: Bonus Analyse >> Slim in Fondsen. De ETF Gids

De ETF Gids. Het nieuwe Fondsbeleggen! << PLUS: Bonus Analyse >> Slim in Fondsen. De ETF Gids De ETF Gids Het nieuwe Fondsbeleggen! > 1 ETF s, ze bestaan al een hele tijd, maar de jongste jaren beginnen zowel institutionele als individuele beleggers het als volwaardige bouwstenen

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved.

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved. HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank NYSE Euronext. All Rights Reserved. Gestructureerde producten markt van NYSE Euronext NYSE Euronext Brussel NYSE Euronext

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Inhoud

IndexfondsWijzer. Inhoud IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

Beleggen. voor beginners

Beleggen. voor beginners Beleggen voor beginners Beleggen voor beginners Inhoudsopgave Een uitgave van beginmetbeleggen.com Beleggen brengt altijd risico s met zich mee. Hoewel de informatie in dit document met de grootst mogelijke

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Participantenvergadering AHPF

Participantenvergadering AHPF Participantenvergadering AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 26 juni 2015 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed

Nadere informatie

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Datum: 6 maart 2012 Plaats: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19C Tijd: 15:00 uur Aanwezig: - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Meer rendement op uw vermogen met beleggen

Meer rendement op uw vermogen met beleggen Meer rendement op uw vermogen met beleggen Loege Schilder 27 januari 2017 Even voorstellen Professionele vermogensbeheerder Opgericht in 2010. Care IS beheert op dit moment 175 miljoen euro van ruim 500

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Core/Satellitebeleggingen

Core/Satellitebeleggingen Voor de professionele belegger Core/Satellitebeleggingen De samenstelling van een core/satelliteportefeuille heeft als doel de meest effectieve kenmerken van index- en alphagenererende strategieën te combineren.

Nadere informatie

De Praktijk van het verdubbelen

De Praktijk van het verdubbelen De Praktijk van het verdubbelen Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 21 februari 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Eigenaar VOCbeleggen.nl Beleggingsexpert LYNX Verdubbelaar en blogger

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

1 TOSTRAMS Week van de Belegger ETF s en Beleggingsfondsen

1 TOSTRAMS Week van de Belegger ETF s en Beleggingsfondsen 1 TOSTRAMS Week van de Belegger ETF s en Beleggingsfondsen Week van de Belegger (deel IV) ETF s en beleggingsfondsen. Op de vierde dag van de belegger bespreken we ETF s en beleggingsfondsen. Allereerst

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Rulebook Ohpen Indices

Rulebook Ohpen Indices Rulebook Ohpen Indices Ohpen, Indexbeleggen voor iedereen 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Corporate Actions 4 3. Waardering van de indices 6 4. Herweging 6 5. Beurs van verhandeling 7 6. Samenstelling indices

Nadere informatie