Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer"

Transcriptie

1 Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV

2 Samenvatting Ostrica is een onafhankelijke vermogensbeheerder die haar portefeuilles actief beheert. Ostrica gebruikt hiervoor een kwantitatief model het zogenaamde Mens en Machine beleggingsproces. Uit de historische cijfers van Ostrica is gebleken dat Ostrica structureel een outperformance behaalt en dus haar benchmark verslaat. Eén van de pijlers om op lange termijn en na inhouding van kosten een outperformance te behalen is Active Share. Deze vorm van actief vermogensbeheer betaalt zich volgens onderzoek op lange termijn uit. Active Share is momenteel een interessant gespreksonderwerp met betrekking tot het meten van activiteit binnen aandelenfondsen. Waar de activiteit binnen aandelenfondsen eerst werd gemeten met tracking error, wordt er sinds 2006 voornamelijk naar het door Cremers en Petajisto geïntroduceerde Active Share gekeken. Active Share is het percentage van het aandelenfonds dat afwijkt van de gekozen benchmark index. Dit wordt gemeten door de helft van de som te nemen van de absolute verschillen in de gewichten van de aandelenposities binnen het aandelenfonds ten opzichte van de gewichten van de aandelenposities binnen de gekozen benchmark index. Hoe meer er binnen het aandelenfonds wordt afgeweken van de gekozen benchmark index, hoe hoger de Active Share. Hoe hoger de Active Share, hoe groter de kans op outperformance ten opzichte van de gekozen benchmark index. Beleggers worden nogal vaak misleid door aandelenfondsen. De aandelenfondsen beweren actief te beleggen, maar hebben in veel gevallen een Active Share tussen 0% en 60%. Aandelenfondsen met een Active Share groter dan 60% worden truly active genoemd en zijn in staat om outperformance te genereren. Cremers en Petajisto (2006) hebben een onderzoek gedaan naar Active Share ( ) en rendementen ( ) van Amerikaanse aandelenfondsen. Petajisto (2010) heeft dit onderzoek verlengd met de crisisjaren tot en met De aandelenfondsen worden in hun onderzoek op basis van Active Share en tracking error geclassificeerd. Hieruit blijkt dat alleen aandelenfondsen met een hoge Active Share én lage tracking error (Diversified stock picks) in staat zijn om, op lange termijn en na inhouding van kosten, de benchmark index te verslaan. De resultaten van de aandelenportefeuille van Ostrica, een actief beheerde beleggingsportefeuille die beschouwd kan worden als een aandelenfonds, zijn vergeleken met de bevindingen van zowel Cremers en Petajisto (2006) als Petajisto (2010) Het aandelenfonds van Ostrica komt overeen met wat Cremers en Petajisto (2006) Diversified stock picks noemen; het aandelenfonds heeft over de periode een hoog gemiddelde Active Share van 86.43% en een relatief lage tracking error van 3,97%. Het aandelenfonds heeft over de periode een gemiddelde outperformance behaald van 4.36% per jaar (netto 3.06%) Petajisto (2010) heeft onderzocht dat het gemiddelde Amerikaanse aandelenfonds in dezelfde categorie, maar over de periode , een outperformance heeft behaald van 2.61% (netto 1.26%) De overig geclassificeerde categorieën leveren allemaal underperformance op na inhouding van kosten. De resultaten van Ostrica laten zien dat actief beheer, in combinatie met een beheersbaar risico, op de lange termijn daadwerkelijk loont. 2

3 Inhoudsopgave 1. Beleggen Passief beheerde aandelenfondsen Actief beheerde aandelenfondsen Tracking error Active Share Combinatie Active Share en tracking error Active Share Ostrica Historische performance Ostrica Analyse resultaten Ostrica Conclusie Literatuurlijst Bijlage

4 1. Beleggen Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom mensen willen beleggen. Zo wordt er bijvoorbeeld belegd als alternatief voor sparen, omdat de huidige spaarrentes niet interessant zijn. Daarnaast beleggen mensen, omdat ze het leuk vinden en wordt het beleggen gezien als tijdverdrijf. Maar de voornaamste reden dat mensen beleggen is, dat men graag een extra rendement wil behalen op het vermogen. Beleggers wensen in dat geval een rendement dat boven het rendement van een spaarrekening ligt. Beleggers kunnen zelf hun beleggingen ter hand nemen of kunnen hun beleggingen uit handen geven aan bijvoorbeeld een bank of een vermogensbeheerder. Daarbij kunnen beleggers kiezen voor een belegging in bijvoorbeeld obligaties, vastgoed of aandelen. Wanneer beleggers willen beleggen in aandelen, dan hebben zij de keuze voor een belegging in individuele titels of een belegging in een aandelenfonds. Bij een belegging in een aandelenfonds hebben beleggers de keuze voor passief beheerde aandelenfondsen of actief beheerde aandelenfondsen. Het kiezen tussen passief en actief beleggen is vaak één van de belangrijkste keuzes die een belegger moet maken Passief beheerde aandelenfondsen Beleggers hebben de mogelijkheid om in aandelenfondsen te beleggen die een bepaalde benchmark index volgen, dit wordt ook wel indexbeleggen genoemd. Bij indexbeleggen worden er binnen het aandelenfonds dezelfde aandelen in dezelfde verhoudingen aangehouden als desbetreffende benchmark index. Hierdoor neemt het aandelenfonds een passieve houding aan. Een voorbeeld van een dergelijk passief aandelenfonds is het BNP Paribas AEX Index Fonds. De onderliggende aandelen van dit fonds zijn gerelateerd aan de opbouw van de aandelen binnen de Nederlandse AEX Index. Naast aandelenfondsen die indexbeleggen als strategie aanhouden, kan indexbeleggen ook met behulp van indextrackers, zogenoemde Exchange Traded Funds (ETF s). Voorbeelden van ETF s zijn bijvoorbeeld ishares AEX en SPDR AEX Index ETF. Deze fondsen proberen zo nauwkeurig mogelijk de Nederlandse AEX Index te volgen. Deze ETF s hebben een aantal voordelen en nadelen. De lage kostenstructuur is de voornaamste reden om te beleggen in ETF s. Daarnaast zijn ETF s relatief overzichtelijk, eenvoudig en weinig risicovol ten opzichte van de desbetreffende benchmark index. Verder zijn ETF s gemakkelijk aan te kopen en beschikt de belegger bij aankoop vaak over een gespreide portefeuille. Een nadeel van ETF s ten opzichte van passief beheerde aandelenfondsen is dat de liquiditeit voor sommige ETF s beperkt kan zijn, wat de prijsvorming niet ten goede komt. Daarnaast kan er met indexbeleggen, zowel met ETF s als passief beheerde aandelenfondsen, nooit een outperformance worden behaald ten opzichte van de benchmark index. Het nettorendement van het desbetreffende aandelenfonds zal door het inhouden van onder andere een beheervergoeding en transactiekosten afnemen en nog lager worden dan het rendement van de ETF. Het rendement van de ETF streeft het rendement van een bepaalde benchmark index na. Door het inhouden van de kosten kan het passief beheerde aandelenfonds dus nooit de benchmark index verslaan. 4

5 1.2. Actief beheerde aandelenfondsen Indien beleggers een kans willen maken om een outperformance te behalen ten opzichte van een benchmark index en dus een benchmark index willen verslaan, dan dienen beleggers te kiezen voor actief beheerde aandelenfondsen. Binnen actief beheerde aandelenfondsen wordt er afgeweken van de benchmark index. Door af te wijken van de benchmark index probeert het aandelenfonds een zo hoog mogelijk rendement te behalen ten opzichte van de benchmark index, zodat het na inhouding van onder andere de beheervergoeding en de transactiekosten alsnog een outperformance behaalt. Ondanks hogere kosten ten opzichte van passief beheerde aandelenfondsen zijn actief beheerde aandelenfondsen toch in trek doordat zij een grotere kans op outperformance genereren. Echter, wanneer is er eigenlijk echt sprake van een actief beheerd aandelenfonds? Met andere woorden; hoe wordt de activiteit van een aandelenfonds, de afwijking ten opzichte van de benchmark index, eigenlijk gemeten? Zijn alle actieve aandelenfondsen eigenlijk wel zo actief als zij zich voordoen? En leveren actief beheerde aandelenfondsen, ondanks een kans op outperformance, wel meer op dan passief beheerde aandelenfondsen? Om antwoord te geven op deze vragen is gebruik gemaakt van een artikel van Cremers en Petajisto (2006) en een update van dit artikel door Petajisto (2009). Cremers en Petajisto (2006) hebben een studie uitgevoerd, waarbij zij hebben gekeken naar de activiteit en het rendement van Amerikaanse aandelenfondsen, waarbij Petajisto (2010) hetzelfde onderzoek heeft verlengd met 6 jaar, zodat ook de crisisjaren zijn geanalyseerd Tracking error Voordat Cremers en Petajisto in 2006 hun artikel publiceerden werd de activiteit, de afwijking van het aandelenfonds ten opzichte van de benchmark index, binnen een aandelenfonds voornamelijk gemeten met de tracking error van het aandelenfonds. De tracking error wordt berekend met de volgende formule: Waar R fund = rendement van het aandelenfonds R index = rendement van de benchmark index Tracking error = Stdev [R fund R index ] De tracking error is dus de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het aandelenfonds en het rendement van de gekozen benchmark index. De tracking error kan gezien worden als een maatstaf voor het relatieve risico van het aandelenfonds. Bij actief beheerde aandelenfondsen is de 1 De periode is gebruikt voor het berekenen van de Active Share. Voor de rendementen is de periode gebruikt, omdat in de jaren 80 de meeste fondsen heel actief waren. Door de tijdsperiode te verleggen kan er een beter onderscheid worden gemaakt bij het analyseren van de rendementen. 5

6 tracking error hoger dan bij passief beheerde aandelenfondsen. Een hoge tracking error ten opzichte van de benchmark index, kan duiden op een actieve bet op een bepaalde sector of industrie. Door binnen een aandelenfonds veel af te wijken op sectorniveau en er dus in bepaalde sectoren meer wordt belegd, wordt door de onderlinge hoge correlatie van de aandelenrendementen binnen de sector een hoge tracking error bewerkstelligd ten opzichte van de gekozen benchmark index. Cremers en Petajisto (2006) zien een hoge tracking error als een soort van factor timing; fondsen proberen op juiste momenten een bepaalde sector of industrie te overwegen of onderwegen. Bij het berekenen van de tracking error wordt echter alleen gekeken naar verschil in rendementen. Daarnaast blijkt tracking error geen goede voorspeller voor outperformance. Ostrica is van mening, dat met alleen de calculatie van de tracking error niet de daadwerkelijke activiteit van een aandelenfonds wordt gemeten. Er wordt namelijjk geen rekening gehouden met de afwijkingen tussen de aandelenposities binnen het aandelenfonds en de benchmark index, de zogenoemde Active Share. 6

7 % van totaal fondsvermogen 2. Active Share De Active Share van een aandelenfonds wordt als volgt berekend: Waar w fund, i = gewicht aandeel i binnen het aandelenfonds, waarbij i = 1, 2,, N w index, i = gewicht aandeel i binnen de benchmark index, waarbij i = 1, 2,, N Active Share is dus simpelweg de helft van de som van de absolute verschillen in de gewichten van de aandelen binnen het aandelenfonds ten opzichte van de gewichten van de aandelen binnen de gekozen benchmark index. Doordat er twee kanten op wordt gerekend (zowel verschillen van de gewichten van de aandelen binnen het aandelenfonds ten opzichte van de benchmark index én de verschillen van de gewichten van de aandelen binnen de benchmark index ten opzichte van het aandelenfonds) moet de uitkomst worden gehalveerd, zodat er een score wordt berekend die tussen de 0% en 100% ligt. Uit onderzoek van Cremers en Petajisto (2006) is gebleken dat een aandelenfonds met een Active Share groter dan 60% een significante kans heeft om een outperformance te behalen. De aandelenfondsen met een Active Share groter dan 60% worden daardoor truly active genoemd.. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Active Share Amerikaanse aandelenfondsen 0% Figuur 1: overzicht Active Share Amerikaanse aandelenfondsen ( , Petajisto (2009)) 80% - 100% 60% - 80% 40% - 60% 20% - 40% 0% - 20% Uit figuur 1 en ook uit het onderzoek blijkt dat de Active Share binnen de Amerikaanse aandelenfondsen de laatste jaren flink is afgenomen. Daarnaast zijn er twee pieken te zien in het aantal Amerikaanse aandelenfondsen met een Active Share van minder dan 60%. De eerste periode is en de tweede piek geldt over de periode Hier zijn redenen voor te geven. Zo werd in 1998 door de Securites and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen, een verplichting ingesteld voor Amerikaanse aandelenfondsen 7

8 om in hun prospectus een benchmark index op te nemen. Hierdoor moesten deze aandelenfondsen hun performance kunnen meten met desbetreffende benchmark index. Dit leidde tot een lagere Active Share doordat de fondsbeheerders zich genoodzaakt voelden om meer richting benchmark te bewegen. Daarnaast geldt dat zowel in de periode en de markten volatiel waren en bovendien negatieve rendementen met zich meebrachten. In zulke situaties beleggen fondsen ook meer volgens de benchmark index, om zo hun financiële schade minimaal te houden. In tijden dat er overal verliezen worden geleden lijkt een verlies dat weinig afwijkt van het verlies van de benchmark index niet zo erg te zijn voor beleggers. Een ander argument voor de piek van de laatste periode is dat klanten tegenwoordig veel meer kiezen voor indexbeleggen vanwege de lage kostenstructuur. In 2009 had ongeveer 50% van de Amerikaanse aandelenfondsen een Active Share lager dan 60%. Daarnaast concluderen Cremers en Petajisto (2006) in hun onderzoek dat veel aandelenfondsen zich als actief beschouwen, terwijl de Active Share in veel gevallen dus niet hoger is dan 60%. Beleggers worden daardoor op het verkeerde been gezet door de fondsbeheerders. Een hoge Active Share voorspelt fondsperformance, maar Active Share is geen garantie voor een outperformance. Het geeft aan dat het aandelenfonds significant afwijkt van zijn benchmark index en zodoende in staat moet zijn om na inhouding van kosten nog steeds een outperformance te behalen. Uit het onderzoek van Cremers en Petajisto blijkt dat aandelenfondsen met een lage Active Share vaak een underperformance behalen, zeker na inhouding van kosten. Daarnaast stellen Cremers en Petajisto (2006) dat alleen aandelenfondsen met een hoge Active Share in combinatie met een lage tracking error in staat zijn om op de lange termijn, en na inhouding van kosten, een outperformance te behalen. Een hoge Active Share betekent dus, dat de positionele afwijking binnen het aandelenfonds veel afwijkt ten opzichte van de benchmark index. Echter, bij Active Share worden geen specifieke bets genomen op bepaalde sectoren of industrieën, maar wordt echt onderscheid gemaakt op basis van de geselecteerde aandelen. Active Share houdt ten opzichte van tracking error geen rekening met correlaties tussen rendementsafwijkingen. In vergelijking met de eerdere maatstaf voor activiteit, tracking error, richt Active Share zich op aandelenselectie, terwijl tracking error zich meet met factor timing Combinatie Active Share en tracking error Volgens Cremers en Petajisto (2006) zijn er twee manieren voor actief beheerde aandelenfondsen om een outperformance te behalen, namelijk door aandelenselectie en door factor timing. Active Share wordt in hun artikel gerelateerd aan aandelenselectie en tracking error aan factor timing. Bij het combineren van de Active Share en tracking error kunnen aandelenfondsen in verschillende klassen worden ingedeeld. In figuur 2, op de volgende pagina, wordt weergegeven hoe aandelenfondsen worden geclassificeerd op basis van zowel Active Share (aandelenselectie) als tracking error (factor timing). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende klassen aandelenfondsen. 8

9 Active share High Diversified stock picks Concentrated stock picks Low Closet indexing Factor bets 0 Pure indexing 0 Low High Tracking error Figuur 2: classificatie fondsen onder passief en actief management (Cremers en Petajisto (2006)) Bij Pure indexing liggen de Active Share en tracking error zo om en nabij de 0%. Pure indexing is hetzelfde als het eerder besproken indexbeleggen. Indexbeleggen is de laatste jaren in populariteit toegenomen, voornamelijk door de lage kostenstructuur. Verwacht wordt dat deze stijging zich de komende jaren blijft voortzetten. Onder Closet indexing vallen de fondsen die, ondanks een lage Active Share, aangeven actief te beleggen. Deze Closet indexing aandelenfondsen hebben door hun lage Active Share echter weinig afwijking ten opzichte van de benchmark index. Hierdoor zullen deze fondsen geen uitzonderlijke outperformance behalen. Aangezien deze aandelenfondsen in vergelijking met ETF s wel hoge kosten in rekening brengen, leiden beleggingen in deze fondsen bijna altijd tot underperformance. Onder Factor bets hangen fondsen die zich eerst richten op bepaalde sectoren of industrieën alvorens de aandelenselectie uit te voeren. Deze fondsen nemen een actieve bet op een bepaalde sector of industrie waarvan zij verwachten dat deze goed gaat renderen. Sectorfondsen vallen veelal in deze categorie. Daarnaast kiezen deze fondsen alleen titels binnen deze sector of industrie, veelal in lijn met hun benchmark index. De fondsen hebben hierdoor een lage Active Share, maar een hoge tracking error. Concentrated stock picks hebben weinig aandelen in de portefeuille, een hoge Active Share en een hoge tracking error door actieve bets in bepaalde sectoren en of industrieën. Een voorbeeld van een Concentrated stock pick aandelenfonds is BNP Paribas Obam Equity World. Dit fonds heeft in vergelijking met zijn benchmark index, MSCI World Index, flinke actieve bets in de sectoren Materialen, Industrie, Financiële diensten en Energie. Het fonds heeft momenteel negentig aandelen in de portefeuille en de tracking error van 15.32, berekend over de laatste zesendertig maanden, is relatief zeer hoog 2. Het risico dat men bij dit soort fondsen loopt, is dat als bepaalde sectoren of industrieën, waarin het fonds overwogen is, in een bepaald jaar flink kelderen, het fonds een enorme underperformance kan behalen ten opzichte van de gekozen benchmark index. 2 Zie voor meer details de factsheet per eind december 2011: 9

10 De laatste categorie zijn de Diversified stock picks. Deze fondsen hebben veel aandelen in de portefeuille, een hoge Active Share en een lage tracking error. Deze categorie wordt door Cremers en Petajisto (2006) veelal als beste geclassificeerd en wordt in staat geacht om de benchmark index op lange termijn, ook na kosten, te verslaan. Een voorbeeld van een Diversified stock pick aandelenfonds is de aandelenportefeuille van Ostrica. Ostrica selecteert circa honderdvijftig verschillende titels, wereldwijd verspreid en verdeeld over twaalf sectoren. Hierbij worden geen actieve bets genomen op bepaalde sectoren, maar worden in vergelijking met de gekozen benchmark index wel veel verschillende aandelen geselecteerd. De Active Share van Ostrica ligt daardoor heel hoog, terwijl de tracking error relatief laag wordt gehouden Active Share Ostrica Ostrica is een actieve vermogensbeheerder. Om te zien hoe actief de aandelenportefeuille van Ostrica daadwerkelijk is, wordt de Active Share van de aandelenportefeuille berekend. De aandelenportefeuille wordt afgezet tegen een benchmark index waarvan de onderliggende holdings beschikbaar zijn. Ostrica gebruikt voor zijn aandelenportefeuille de Vanguard Global Stock Index als benchmark index. De Vanguard Global Stock Index is een afgeleide benchmark index van de MSCI World Index. De Active Share van de aandelenportefeuille van Ostrica is eens per jaar berekend, waarbij 1 januari het meetmoment is 3 4. Jaar Active Share Ostrica ,09% ,81% ,51% ,63% ,99% ,83% ,49% ,52% ,41% ,87% ,61% ,42% Gemiddeld 86,43% Tabel 1: Active Share Ostrica ( ) In tabel 1 is de Active Share van Ostrica te zien. Hieruit blijkt dat de gemiddelde Active Share van Ostrica vanaf 1 januari 2001 ruim 86% bedraagt. 3 Voor de berekening van Active Share heeft Ostrica de onderliggende holdings van de Vanguard Global Stock Index per 30 december 2011 gebruikt. Daarnaast zijn voor deze onderliggende holdings de voor free-float aangepaste MarketCaps opgezocht per meetmoment. Met terugwerkende kracht zijn de percentages berekend voor de free-float aangepaste MarketCaps van de onderliggende holdings ten opzichte van de totale MarketCap van alle onderliggende holdings. De peildatum voor de data van free-float MarketCaps is jaarlijks per 1 januari. 4 Zie de bijlage voor extra informatie met betrekking tot corporate actions van holdings in de Ostrica aandelenportefeuille. 10

11 Om de Active Share van Ostrica wat duidelijker weer te geven is er tevens een grafische voorstelling van de Active Share te vinden in figuur 3. Hieruit blijkt dat over de gehele looptijd een gemiddelde te zien is dat weinig afwijkt op jaarbasis. De grootste negatieve uitschieter is het jaar 2004, waarin de Active Share van Ostrica bijna 77% bedroeg. Active Share Ostrica 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% truly active Ostrica Gemiddelde Figuur 3: Active Share Ostrica ten opzichte van Vanguard Global Stock Index Aangezien de gemiddelde en tevens jaarlijkse Active Share van Ostrica ruim boven de 60% ligt, kan op basis van de bevindingen van Cremers en Petajisto (2006) de portefeuille van Ostrica truly active worden genoemd. Daarnaast bedraagt de huidige tracking error 4.14% 5. De aandelenportefeuille van Ostrica kan naar aanleiding van het eerder besproken figuur 2 dus als Diversified stock picks worden beschouwd. Het actieve beheer zou volgens Cremers en Petajisto moeten inhouden dat Ostrica in staat moet zijn om op lange termijn en na inhouding van kosten, outperformance te behalen ten opzichte van de gekozen benchmark index. 5 De huidige tracking error is berekend op basis van kwartaaldata, berekend over de periode

12 2.3. Historische performance Ostrica De jaarrendementen van de aandelenportefeuille van Ostrica zijn te vinden in tabel 2. Deze cijfers zijn vanaf 1998, het jaar van oprichting van Ostrica. Jaar Ostrica Benchmark Verschil ,69% 15,42% 10,27% ,45% 44,40% 2,04% ,73% -7,61% 12,34% ,14% -13,02% 3,87% ,04% -32,50% 6,46% ,25% 10,52% 9,73% ,46% 5,99% 8,47% ,20% 25,75% 3,45% ,86% 7,03% 2,83% ,35% -1,99% 0,64% ,81% -37,83% -0,98% ,37% 25,35% 9,02% ,80% 19,04% 2,76% ,18% -2,73% -6,45% Gemiddeld 6,03% 1,67% 4,36% Tabel 2: overzicht jaarrendementen Ostrica en benchmark index ( ) 6 Om te zien wat deze jaarrendementen tot nu toe hebben opgeleverd, zijn de rendementen vóór kosten geïndexeerd. Zie tabel 3 voor de resultaten. Jaar Ostrica Benchmark ,00 100, ,69 115, ,06 166, ,77 153, ,15 133, ,53 90, ,77 99, ,29 105, ,36 133, ,07 142, ,65 139, ,76 86, ,27 108, ,02 129, ,06 126,08 Tabel 3: geïndexeerde rendementen Ostrica en benchmark indexvóór kosten ( ) 6 De rendementen van de Ostrica aandelenportefeuille zijn vanaf 2006 GIPS compliant. De cijfers van 2011 dienen nog te worden goedgekeurd door de accountant. 12

13 In figuur 4 volgt een grafische weergave van de geïndexeerde rendementen. In figuur 4 zijn de (bruto)rendementen van Ostrica vergeleken met de benchmark index. De tracking error vanaf 1998 bedraagt 3.97% Performance Ostrica Ostrica Benchmark Figuur 4: grafische weergave jaarrendementen Ostrica en benchmark index ( ) 7 De tracking error is berekend op basis van kwartaaldata, berekend over de periode

14 2.4. Analyse resultaten Ostrica Rekening houdende met de Active Share vanaf 2001 worden de resultaten uit tabel 2 en figuur 4 vergeleken met de resultaten van Petajisto (2010). Uit figuur 4 valt af te leiden dat Ostrica een hoge outperformance heeft behaald ten opzichte van haar benchmark index over de periode Uit tabel 2 valt af te lezen dat de aandelenportefeuille van Ostrica vanaf 1998 een gemiddeld jaarrendement heeft gemaakt van 6.03%, tegenover gemiddeld 1.67% voor de benchmark index 8. Deze cijfers leveren een gemiddelde outperformance op van 4.36%. Als de kostenvoet van Ostrica in de berekening wordt verwerkt 9, dan bedraagt het gemiddelde netto jaarrendement van de aandelenportefeuille van Ostrica 3.06%. Uit het uitgebreide onderzoek van Petajisto (2010) blijkt dat de zogenoemde Diversified stock picks over de periode met gemiddeld 2.61% de benchmark index verslaan. De nettorendementen van deze categorie fondsen bedragen in dat geval 1.26%. Ter vergelijking: Concentrated stock picks hebben over dezelfde tijdsperiode gemiddeld een brutorendement van 1.64% (-0.25% netto), Closet indexing hebben een gemiddeld rendement van 0.44% (-0.91%) rendement en Factor bets boeken gemiddeld slechts 0.06% (-1.28%) rendement. Uit deze cijfers blijkt dus dat alleen aandelenfondsen met een hoge Active Share en een lage tracking error in staat zijn om de benchmark index, op lange termijn en na inhouding van kosten, te verslaan. In tabel 4 is een korte samenvatting weergegeven van de behaalde outperformance van Ostrica en de geclassificeerde aandelenfondsen. Brutorendement Nettorendement Ostrica 4,36% 3,06% Diversified stock picks 2,61% 1,26% Concentrated stock picks 1,64% -0,25% Closet indexing 0,44% -0,91% Factor bets 0,06% -1,28% Tabel 4: overzicht behaalde outperformance Ostrica en geclassificeerde aandelenfondsen 8 Vanaf 2006 wordt voor het rendement van de benchmark de Vanguard Global Stock Index als leidraad genomen. Voor 2006 is de MSCI Daily TR Net World Index met een afslag als benchmark aangehouden. 9 De kostenvoet bestaat uit een beheervergoeding van 1.00% en een maximum van 0.30% per jaar voor bewaarloon, toezichtkosten, administratiekosten en transactiekosten. 14

15 3. Conclusie In deze paper wordt beschreven hoe de activiteit van een aandelenfonds gemeten kan worden. Dit gebeurt door middel van het berekenen van de afwijking van de posities binnen het aandelenfonds ten opzichte van de posities binnen de benchmark index, ook wel Active Share genoemd. Daarnaast wordt bij de activiteit van een aandelenfonds ook de tracking error in beschouwing genomen. De tracking error is de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het aandelenfonds en het rendement van de gekozen benchmark index. Cremers en Petajisto (2006) en Petajisto (2010) hebben in hun artikel Amerikaanse aandelenfondsen onderzocht op activiteit en rendement. Hierbij hebben zij de fondsen in verschillende klassen ingedeeld: Pure indexing, Closet indexing, Factor bets, Concentrated stock picks en Diversified stock picks. Hierbij zijn Diversified stock picks de aandelenfondsen met een hoge Active Share en lage tracking error. Active Share wordt door Cremers en Petajisto in verband gebracht met aandelenselectie, terwijl tracking error wordt gerelateerd aan factor timing. Een combinatie van een hoge Active Share én lage tracking error is volgens Cremers en Petajisto (2006) en Petajisto (2010) de enige manier om waarde toe te voegen voor beleggers, ook na inhouding van kosten. Ostrica valt met haar aandelenportefeuille binnen het door Cremers en Petajisto genoemde Diversified stock picks, met een gemiddelde Active Share van 86.43% over de periode en een tracking error van 3.97% over de periode Ostrica ligt met zowel zijn bruto- als nettorendement ruim boven het door de benchmark index gegenereerde rendement. Zo behaalt Ostrica een gemiddeld bruto rendement van 6.03% ten opzichte van 1.67% voor de benchmark index. Dit is een gemiddelde outperformance van 4.36%. Na kosten blijft hier nog 3.06% van over. Daarnaast ligt het rendement van de aandelenportefeuille van Ostrica ook boven het gemiddelde, door Petajisto (2010) geanalyseerde, Amerikaanse aandelenfonds. De Diversified stock picks behalen over de periode een bruto rendement van 2.61%, dat na kosten 1.26% bedraagt. Ondanks dat de resultaten van Ostrica een kortere tijdsperiode in beslag nemen, kan er op basis van alle getoonde resultaten geconcludeerd worden dat Active Share, dus actief vermogensbeheer, in combinatie met een lage tracking error op lange termijn wordt beloond. 15

16 Literatuurlijst Cremers, K.J.M., en Petajisto, A. (2006). How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance, Working Paper, Yale School of Management. Petajisto, A. (2010). Active Share and Mutual Fund Performance, Working Paper. Yale School of Management. 16

17 Bijlage In deze bijlage wordt beschreven hoe er bij de berekening van de Active Share is omgegaan met corporate actions van bedrijven uit de aandelenportefeuille van Ostrica. Gebeurtenis Details Actie Overname Bedrijf in aandelenportefeuille is overgenomen door ander bedrijf of heeft ander bedrijf overgenomen. Aanpassen data naar overnemend bedrijf. Kijk of overnemend bedrijf in benchmark aanwezig is en bereken Active Share. Fusie Bedrijf in aandelenportefeuille is gefuseerd met ander bedrijf. Aanpassen data naar gefuseerd bedrijf. Kijk of gefuseerd bedrijf in benchmark aanwezig is en bereken Active Share. Opsplitsing Bedrijf in aandelenportefeuille opgesplitst in 2 of meerdere bedrijven. Aanpassen data naar grootste bedrijf. Kijk of bedrijf in benchmark aanwezig is en bereken Active Share. Verwijdering Bedrijf in aandelenportefeuille is verwijderd van de beurs. Bedrijf niet langer verhandelbaar en dus niet aanwezig in benchmark. Allocatie binnen aandelenportefeuille wordt toegevoegd aan Active Share. 17

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

De Praktijk van het verdubbelen

De Praktijk van het verdubbelen De Praktijk van het verdubbelen Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 21 februari 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Eigenaar VOCbeleggen.nl Beleggingsexpert LYNX Verdubbelaar en blogger

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Den Haag, 11 oktober 2013 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch In welk land zou u willen beleggen? 800

Nadere informatie

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Trends Finance Day Brussel, 24 mei 2014 Ronald van Genderen, CFA Fund Analyst Morningstar Benelux 2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Overzicht Morningstar

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen 2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen Fondsen die wereldwijd in zowel large cap groei- als large cap waardeaandelen beleggen (Morningstar categorie Global Large-Cap Blend) beleefden in 2011

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en Managing Director

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015 Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg Dinsdag 17 februari 2015 De agenda Wat is een ETF De impact van kosten Wat is een index Manieren om een index te volgen Dividendlekkage Portefeuillemanagement & verhandeling

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Utrecht, 25 april 2014 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Pro-Beleggen symposium 23 juni 2017 18 mei 2017, Amsterdam Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices

Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices Mei 2010 1 1. Voorwoord Finles Capital Management heeft zich ten doel gesteld de Nederlandse hedge fund industrie te stimuleren. Een van de pijlers in

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Inhoud

IndexfondsWijzer. Inhoud IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR:

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: STICHTINGEN EN VERENIGINGEN KERKELIJKE EN CHARITATIEVE INSTELLINGEN UW VERMOGEN IS HET WAARD HOF HOORNEMAN BANKIERS vermogensbeheer - 2 - INTRODUCTIE Als

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze!

Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! Introductie Voor veel beleggers is de afweging tussen actief en passief 3 beheer een zeer actueel vraagstuk. Dit wordt vooral ingegeven door het

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Dinsdag 10 november 2015 Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en Managing Director Think

Nadere informatie

Beleggen met een goed gevoel

Beleggen met een goed gevoel Beleggen met een goed gevoel Verschenen in Economische Statistische Berichten (ESB), 13 april 2001 Rogér Otten Kees Koedijk In een recente bijdrage aan dit tijdschrift schetsen L.J.R. Scholtens en P. Sprengers

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

De povere prestaties van beleggingsfondsen

De povere prestaties van beleggingsfondsen De povere prestaties van beleggingsfondsen Auteur(s): Horst, J. ter (auteur) Nijman, T. (auteur) Roon, F. de (auteur) Ter Horst en Nijman: Katholieke Universiteit Brabant, De Roon: Erasmus Universiteit

Nadere informatie

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Alert Doelmeter 4 45.000 35.926 150 IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Doelbeleggen.nl maakt een geheel nieuwe manier van beleggen beschikbaar voor iedereen. Doelbeleggen.nl zorgt dat de beleggingen

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

De Weddenschap van Warren Buffett

De Weddenschap van Warren Buffett Maart 2017 Alternative Investment Research De Weddenschap van Warren Buffett In de 2016 Letter to Shareholders van Warren Buffett s Berkshire Hathaway kwam het onderwerp van passief versus actief beleggen

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie