PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)"

Transcriptie

1 PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot een volledig en zelfs groter verlies dan het oorspronkelijk belegde kapitaal, ongeacht de tijdshorizon waarover de belegging wordt aangehouden. Alvorens te beleggen in het product, wordt aan de belegger aangeraden om het prospectus te lezen en na te gaan of het product wel degelijk een geschikte belegging is rekening houdend met zijn financiële situatie. Een belegging in vreemde valuta s vereist dat de geopende posities dagelijks, of zelfs tijdens de dag, worden opgevolgd wegens de volatiliteit van de belegging. INHOUDSTAFEL I. INFORMATION ABOUT RESPONSIBILITY FOR THIS PROSPECTUS 3 II. Samenvatting 3 A.Informatie over de emittent 3 B. Voorstelling en kenmerken van Forex (spot) 4 1. OTC-product 4 2. Hefboomeffect 5 3. shortselling 5 4. Overnight roll-over 5 5. Kosten 5 6. Provisiedrempel, automatische verwerking en target spreads 5 C. Werking van de marge en het hefboomeffect 5 D. Kosten die voortvloeien uit het verhandelen en aanhouden van een valutapaar 6 1. De transactiekosten of provisie 6 2. Overnight roll-over 7 3. De liquiditeitskosten 7 4. De kosten verbonden aan de wisselkoersconversie 7 E. Voorbeelden van posities genomen op Forex (spot) 8 F. Voorstelling en kenmerken van forwards op Forex 9 G. Belangrijkste risicofactoren 9 1. Risico gekoppeld aan het hefboomeffect 9 2. Marktrisico 9 3. Tegenpartijrisico 9 4. Liquiditeitsrisico 9 5. Risico van gerelateerde orders, niet-uitgevoerde take profit en stoploss 9 6. Wisselkoersrisico 9 7. Gaprisico 9 8. Risico van gedwongen vereffening Technologisch risico Risico verbonden aan de schorsing van het onderliggende product Risico op afsluiting van posities bij bijzondere marktomstandigheid Risico op belangenconflict Rol van commissionair van Keytrade Bank 12 III. RISKS 13 A. Risk warning 13 B. Risks of trading 13 C. Volatility of derivative markets 13 D. Main risk factors Risk linked to the leverage and margin Market risk Counterparty risk Related risk, take profit and no executed stop loss Currency risk Gap risk Forced liquidation risk Technological risk Risk associated with the suspension of the underlying Closing positions risk in case of exceptional market circumstances Conflit of interest s risk Liquidity Risk Keytrade Bank as commission agent 15 1.

2 IV. COMPANY INFORMATION 15 A. Keytrade Bank 15 B. Saxo Bank 16 C. Saxo Bank Group 16 D. Financial Data 16 E. Auditor 16 V. FOREX FEATURES 16 A. Definition 16 B. FOREX main features Leverage and margin Forex Products Short selling Overnight financing No interest paid for intraday trading Money management orders 17 C. FOREX products Forex spot FOREX forward 18 VI. FOREX TRADING 19 A. The trading platforms Keytrade Pro Trader Keytrade ProWebTrader Keytrade Pro MobileTrader 19 B. Available Orders Limit orders Stop Orders Stop if Bid / Stop if Offered Trailing Stop order If Done and O.C.O orders 20 C. FOREX Trading hours 20 D. FOREX prices 20 E. FOREX costs Transaction costs on FOREX Overnight roll-over Liquidity cost Currency conversion cost 22 F. Profits and losses 22 G. Taxation Considerations Taxes on income and capital gains Withholding tax and other taxes and duties 22 VII. CONDITIONS OF FOREX 22 A. Information before opening a trading account 22 B. Minimum trade sizes 23 C. Confirmations and statements 23 D. Payments 23 E. Monitoring the positions and account deficit 23 F. Security of the account 23 G. Conditions to close out a FOREX position 23 H. Additional Documents 23 VIII. COMPLAINTS PROCEDURE 23 IX. BEST EXECUTION AND CONFLICT OF INTEREST POLICIES 23 A. Best execution policy 23 B. Conflict of interest policy 24 X. ADDITIONAL INFORMATION 25 A. Saxo Bank Group annual report is available on 25 B. Swap points: 25 2.

3 Goedkeuring van het prospectus Dit prospectus dateert van 20 februari 2015 en werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 24 februari 2015 overeenkomstig artikel 43 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Die goedkeuring houdt geen beoordeling van de geschiktheid en de kwaliteit van de verrichting in, noch van de situatie van wie de verrichting doet. Terbeschikkingstelling van de prospectus en verantwoordelijkheid Deze prospectus is vertaald naar het Nederlands vanaf de Franse tekst van het overzicht. Keytrade Bank geeft aan de vertaling te hebben uitgevoerd en er de verantwoordelijkheid van te dragen. Deze prospectus is op de internetsite van Keytrade Bank beschikbaar op het adres I. INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DIT PROSPECTUS De kredietinstelling naar Deens recht Saxo Bank met maatschappelijke zetel te Saxo Bank A/S Philip Heymans Allé 15 DK-2900 Hellerup, verklaart alle redelijke zorg te hebben besteed om ervoor te zorgen dat de informatie in dit prospectus overeenstemt met de feiten en geen weglatingen bevat die nadelig kunnen zijn voor de betekenis ervan. Het is onze bedoeling om alle klanten die vreemde valuta (Forex) verhandelen de meest volledige informatie te verstrekken. De verspreiding van dit prospectus over Forex kan onderworpen zijn aan de wetgeving in bepaalde rechtsgebieden. Het prospectus vormt geen aanbod tot het verkopen noch een uitnodiging tot het kopen van Forex in een rechtsgebied waar dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging onwettig zou zijn. Het prospectus kan door alle klanten van Keytrade Bank worden geraadpleegd op de website van het Keytrade Pro-tradingplatform, op het volgende adres: (sectie Keytrade Pro). Gratis kopieën zijn op verzoek te verkrijgen bij Keytrade Bank door te bellen naar het volgende nummer: Klantendienst: adres: De datum van dit prospectus is 20 februari Het prospectus werd door de Belgische regulator goedgekeurd op 24 februari De Belgische regulator is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) die verantwoordelijk is voor de integriteit van de financiële makten en de eerlijke behandeling van financiële consumenten. Aanvullende disclaimer Vreemde valuta s of Forex zijn zeer risicovolle financiële instrumenten, die daardoor niet voor alle klanten geschikt zijn. Elke vermelding in een document dat de risico s beschrijft die gekoppeld zijn aan een specifiek product of een specifieke dienst kan en mag niet worden geïnterpreteerd als een exhaustieve opsomming noch een volledige beschrijving van alle risico s die aan die producten of diensten gekoppeld zijn, en dus raadt de bank elke betrokkene, rekening houdend met het gebruik van die producten en diensten, ten stelligste aan gespecialiseerde financiële adviseurs te raadplegen alvorens over te gaan tot een belegging of eender welke verrichting. Als een klant een tradingrekening wenst te openen en een commerciële relatie wenst aan te gaan met de bank, moet hij zich bewust zijn van de risico s. De klant moet over voldoende financiële middelen beschikken om de risico s te dragen en moet zijn geld en de risico s goed beheren. Elke order met betrekking tot een valutapaar is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de bank en aan het addendum bij de algemene voorwaarden van de bank met betrekking tot verrichtingen op het Keytrade Pro-platform. Die algemene voorwaarden, het addendum bij de algemene voorwaarden van de bank met betrekking tot verrichtingen op het Keytrade Pro-platform, de tarievenlijst beschikbaar op de website van de bank (rubriek Keytrade Pro) en (met als alias eveneens toegankelijk via de website van de bank onder de rubriek Keytrade Pro ) vervangen alle informatie die hier ter illustratie gegeven wordt. II. SAMENVATTING A.Informatie over de emittent Keytrade Bank Keytrade Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht ingeschreven bij de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, in de lijst van kredietinstellingen naar Belgisch recht. Keytrade Bank is een 100%-dochter van Crelan nv. Crelan is een coöperatieve bank waar de klanten voelen dat er een persoonlijk contact is. Op mensenmaat, dat is ons handelsmerk en dat uit zich elke dag in de vertrouwensrelatie die de bank heeft met haar klanten. Crelan hanteert een duurzaam model en toont een echt maatschappelijk engagement. Gezond verstand primeert: geen ingewikkelde constructies en onbegrijpelijke modellen, maar transparant bankieren. Daar staat Crelan voor. De Groep Crelan is samengesteld uit vier entiteiten: de coöperatieve bank Crelan en haar drie dochters, Crelan Insurance, de nichebank Europabank en de onlinebank Keytrade Bank. De groep telt medewerkers, 831 kantoren en 1,2 miljoen klanten. Het eigen vermogen bedraagt 1,1 miljard euro. Meer informatie vindt u in de wettelijke documentatie en in de algemene voorwaarden op Keytrade Bank heeft voor de verhandeling van valutaparen met de Deense kredietinstelling Saxo Bank een commissieovereenkomst gesloten. Dat houdt in dat Keytrade Bank zich ertoe verbindt om met Saxo Bank, in haar naam maar voor rekening van de klant, de door de klant gewenste contracten te sluiten. Saxo Bank Saxo Bank A/S is een kredietinstelling gevestigd in Denemarken. De Groep Saxo Bank A/S werd opgericht in 1992 en stelt wereldwijd bijna werknemers te werk. Meer informatie over de Groep Saxo Bank A/S, over haar jaarverslagen of elk ander wettelijk document vindt u in de wettelijke documentatie en de algemene voorwaarden op Keytrade Bank biedt beleggingen in vreemde valuta s van Saxo Bank aan via: 3.

4 de contantmarkt Spot Forex de termijnmarkt Forward Forex Hierna vindt u de belangrijkste kenmerken van de producten met hefboomeffect Spot FX en Forward FX die een vergelijkbare pay-off genieten, namelijk een pay-off met hefboomeffect. SPOT FX FORWARD FX KENMERKEN Trades geboekt op valutadatum D+2. Deze boeking is louter een registratie van de datum van de betaling van de vreemde valuta s. Die valutadatum heeft weinig belang aangezien hij geen invloed heeft op de P/L noch op het margeniveau van de rekening van de klant. Notering: huidige prijs Overnight roll-over Minimale provisiedrempel: 10 USD Strategie gebruikt op korte termijn, zo niet wordt de roll-over een relatief hoge kost op middellange/lange termijn Trades verricht voor vervaldagen langer dan twee dagen Vervaldatum op voorhand vastgelegd, gaande van twee dagen tot twaalf maanden Notering: Forward-punten die het renteverschil aangeven tussen twee vreemde valuta s over een bepaalde periode Geen overnight roll-over Minimale provisiedrempel: 10 USD Strategie gebruikt tot de vervaldatum B. Voorstelling en kenmerken van Forex (spot) De FX, Forex of Foreign Exchange is de valuta- of wisselmarkt waar beleggers een munt ten opzichte van een andere munt opwaarts of neerwaarts kunnen verhandelen met een hefboomeffect. De belegger kan zo meer dan 160 valutaparen verhandelen bij Saxo Bank waaronder de euro ten opzichte van de dollar (EUR/USD), de euro ten opzichte van het pond sterling (EUR/GBP), de dollar ten opzichte van de Japanse yen (USD/JPY)... Voor elk valutapaar wordt een dubbele notering gehanteerd die de koers bij aankoop of ask (laatkoers) en de koers bij verkoop of bid (biedkoers) aangeeft. Dus wanneer de EUR/USD gelijk is aan 1,2700 USD/1,2702 USD, dan stemt de laagste koers overeen met de prijs waaraan u kunt verkopen en de hoogste koers met de prijs waaraan u kunt kopen. Het verschil tussen de bid en de ask wordt de spread genoemd, of de aankoop-verkoopvork. Dat is de enige kost die u moet dragen als u op de valutamarkt intraday een verrichting doet vanaf een bepaalde provisiedrempel. Is de positie lager dan de provisiedrempel, dan worden extra kosten aangerekend (zie deel II.B.6). Bij behoud van de positie over meerdere dagen, ook overnight genoemd, is de klant onderworpen aan de roll-over (zie deel II.B.4). De valutamakelaars drukken de noteringseenheid van een wisselkoers die betrekking heeft op een valutapaar uit in punten die pips genoemd worden. Pip is het Engelse letterwoord voor price interest point, of swappunt in het Nederlands. Het duidt het laatst gebruikte decimaal uit, dat staat voor de kleinste mogelijke beweging van een wisselkoers en veel wegheeft van ticks of punten bij andere financiële instrumenten. In geval van de EUR/USD tegen een koers van 1,2700 USD/1,2702 USD, geeft een toename van de laatkoers met 10 pips een notering van 1,2712 USD. Een daling van de laatkoers met 10 pips levert dan weer een notering 1,2692 USD op. In valutaparen hangt de waarde van een pip af van twee variabelen: het valutapaar en het bedrag van de belegging. Tabel: Voorbeeld van de berekening van de waarde van 1 pip Cross Tegenpartij valuta Bedrag Pip positie Pip waarde EUR/USD USD EUR 4e decimaal 50000x0,0001= 5 USD USD/JPY JPY USD 2e decimaal x0,01= 2000 JPY USD/SKK SKK USD 3e decimaal x0,001= 500 SKK Ingeval de koers van de EUR/USD stijgt tussen het moment dat de positie open is en het moment dat de positie gesloten wordt, boekt de koper op de EUR/ USD een winst en de verkoper een verlies (uitgezonderd makelaarsloon). Die winst is dan gelijk aan de koersschommeling van de EUR/USD over de periode. We spreken van een longpositie als de klant de EUR/USD koopt omdat hij een stijging van de euro tegenover de dollar verwacht. Omgekeerd boekt de verkoper winst en de koper verlies als de koers van de EUR/USD daalt over de periode. We spreken van een shortpositie als de klant verwacht dat de euro zal dalen tegenover de dollar. Forex-verrichtingen worden verhandeld op de onderhandse markt (over the counter otc) tussen een financiële bemiddelaar, de bank (in dit geval Saxo Bank) en een klant. Dat betekent dat de klant blootgesteld kan zijn aan het defaultrisico van Saxo Bank. Bij niet-uitvoering of ingebrekeblijving van Saxo Bank blijft Keytrade Bank echter ertoe gehouden om alles in het werk te stellen om een vergoeding of de teruggave van alle bedragen of financiële instrumenten te krijgen die Saxo Bank verschuldigd is wegens het sluiten en/of uitvoeren van een contract voor rekening van de klant. Daarnaast zal ze de klant crediteren voor het bedrag dat Keytrade Bank aldus kon verkrijgen van Saxo Bank (na aftrek van de vergoeding die eventueel verschuldigd is aan Keytrade Bank en de kosten die opgelopen werden om die vergoedingen en teruggaven te bekomen). Keytrade Bank garandeert niet dat de klant recht heeft op de vergoedingen zoals bepaald door de regels met betrekking tot het beschermen van deposito s en financiële instrumenten waaraan Saxo Bank eventueel onderworpen kan zijn in haar land aangezien de bij Saxo Bank geopende rekening niet geopend is op naam van de klant. De met Saxo Bank aangegane contracten kunnen automatisch worden beëindigd (en de eruit voortvloeiende posities kunnen worden afgesloten) bij faillissement van Saxo Bank of elke andere vergelijkbare situatie die aanleiding geeft tot een situatie van samenloop van de schuldeisers van Saxo Bank. Vreemde valuta s zijn trouwens derivaten met een hefboomeffect die het mogelijk maken om de prestatie van de onderliggende waarde te vermenigvuldigen. Het hefboomeffect kan gaan tot 50 in bepaalde valutaparen. Als de klant bijvoorbeeld ervoor zou kiezen om een hefboomeffect van 50 te gebruiken en het valutapaar noteert een evolutie van 1%, dan maakt de klant een winst of verlies van 50% (uitgezonderd makelaarsloon). Forex-verrichtingen hebben de volgende kenmerken: 1. OTC product Les devises ne sont pas traitées sur les marchés réglementés mais sont livrées par des établissements spécialisés à l instar de Saxo Bank dans la négociation sur les devises. Saxo Bank en tant que market maker (teneur de marché) sur le FOREX est la contrepartie du client sur ce marché. Les devises sont négociées entre le courtier et le client via la plateforme de trading. 4.

5 5.

6 dollar - 1,1400 dollar) x euro] (uitgezonderd makelaarsloon), ofwel 870 euro (1.000 dollar omgerekend in euro tegen de wisselkoers van de dag van 1,15 dollar voor 1 euro). Terwijl de EUR/USD met 0,870% toenam, verwezenlijkte de klant in dit voorbeeld een winst van 8,70% dankzij het hefboomeffect van 10. Zijn rekening stijgt met euro tot euro. Indien de EUR/USD daalt met 1,1300 dollar en de klant zijn positie tegen de marktprijs verkoopt, dan zal het totale verlies dollar bedragen [(1,1400 dollar - 1,1300 dollar) x euro] (uitgezonderd makelaarsloon), ofwel 885 euro (1.000 dollar omgerekend in euro tegen de wisselkoers van de dag van 1,13 dollar voor 1 euro). Terwijl de EUR/USD met 0,877% zakte, boekte de klant in dit voorbeeld een verlies van 8,85% door het hefboomeffect van 10. Zijn rekening daalt met euro tot euro. Het hefboomeffect hangt af van de vereiste marge. Het niveau van de maximale hefboomwerking (of de minimale margevereiste) die door de makelaar wordt aangeboden, hangt af van de kenmerken van het valutapaar. Hoe risicovoller het onderliggende instrument, hoe hoger de vereiste marge en hoe lager de hefboomwerking in evenredige mate. Hoe hoger de marge, hoe lager het hefboomeffect. Een marge van 10% bijvoorbeeld vertegenwoordigt een hefboomeffect van 10, terwijl een marge van 2% overeenstemt met een hefboomeffect van 50. Ten slotte werkt de hefboom zowel voor de stijging als voor de daling van de koers. De klant moet de evolutie van de beschikbare marge op zijn rekening in het oog houden en ze boven het vereiste minimum zien te houden. De hefboomwerking kan zowel positieve als negatieve resultaten voortbrengen. Ingeval er een risico bestaat dat het kapitaal van de klant zijn lopende posities niet meer zal dekken, kan de bank een margin call sturen aan de klant. Concreet stuurt Saxo Bank de klant een waarin zij hem laat weten dat hij zijn marge maximaal gebruikt en dat hij geen bijkomende posities meer kan nemen. Drie opties zijn dan mogelijk: de klant sluit zijn positie gedeeltelijk of volledig af om zijn margebenutting terug te brengen tot onder de 100% om zodoende, indien hij het zou wensen, nieuwe posities te kunnen nemen op de markt; de klant zuivert zijn rekening aan met nieuwe liquiditeiten om zijn margebenutting te verminderen; de klant houdt geen rekening met de oproep en behoudt zijn positie in de hoop dat de markt zich zal omkeren. Het risico bestaat hier echter dat de makelaar zijn positie zal afsluiten indien de markt in de tegengestelde richting blijft evolueren. In het bovenstaande voorbeeld bedraagt de marge 100% wanneer de vereiste marge (2.000 euro) gelijk is aan de waarde van de rekening. Vanaf dat niveau van 100% wordt de klant door Saxo Bank per en via een pop-up op het tradingplatform gewaarschuwd voor het excessieve risiconiveau en behoudt de bank zich het recht voor om de positie op elk moment af te sluiten. Alle Forex-posities van de klant worden dan afgesloten door Saxo Bank (winnende en verliezende posities), en hij moet zijn verlies nemen. In ons voorbeeld, met een sluiting bij een margebenutting van 100% bedraagt het verlies euro. Er blijft dus euro marge over, die opnieuw beschikbaar is op zijn tradingrekening. De afsluiting bij margebenutting van 100% gebeurt niet automatisch. Ze kan gebeuren bij een niveau hoger dan 100% afhankelijk van de marktomstandigheden. D. Kosten die voortvloeien uit het verhandelen en aanhouden van een valutapaar De volledige lijst van de aan Forex verbonden kosten is hieronder te vinden. De tarieven en voorwaarden die worden bekendgemaakt in dit deel zijn ter informatie en kunnen evolueren. Vreemde valuta s noteren altijd tegenover elkaar. We spreken van een basismunt ten opzichte van een tegenpartijmunt. In het voorbeeld van het valutapaar EUR/USD noteert 1 euro tegen 1,1400 dollar. De basismunt van 1 euro is 1,1400 dollar waard in de tegenpartijmunt. In een ander voorbeeld van de USD/JPY is de dollar de basismunt en de Japanse yen de tegenpartijmunt. 1. De transactiekosten of provisie Voor elke transactie zullen de klant transactiekosten of een provisie worden aangerekend, berekend op basis van een spread. Voor vreemde valuta s stemmen de kosten overeen met de spread, d.w.z. het verschil tussen de bid en de ask, die eenzijdig wordt vastgelegd door Saxo Bank. De spread varieert ook afhankelijk van de grootte van de verrichting. Daarnaast kunnen er extra kosten worden aangerekend als de grootte van de verrichting lager is dan de provisiedrempel op de betrokken munt. De klant zal bijvoorbeeld een notering bij aankoop op de EUR/USD van 1,1400 dollar hebben en een notering bij verkoop van 1,1398 dollar. De target spread (in normale marktomstandigheden) is 2 pips. Voor een positie lager dan euro in de EUR/USD betaalt de klant de spread van 2 pips en 5 euro extra kosten gekoppeld aan de provisiedrempel. Voor een positie van euro in de EUR/USD betaalt de klant de spread van 2 pips, ofwel 20 dollar. Voor een positie hoger dan euro in de EUR/USD bedraagt de spread 3,5 pips. Voor een positie hoger dan euro in de EUR/USD stijgt de spread tot 4,5 pips. Alle target spreads en de provisiedrempels voor alle valutaparen zijn te vinden op onze website op het volgende adres: Voorbeeld van huidige spreads (op 13/02/2015): 6.

7 2. Overnight roll-over Het aanhouden van een positie gedurende meerdere dagen brengt een roll-over van de positie met zich mee. De positie wordt met andere woorden gerold, d.w.z. gesloten en vervolgens onmiddellijk weer geopend met een creditering of debitering van swappunten. Die swappunten worden toegepast op elke oorspronkelijke transactiekoers van de Forex-posities. De koers wordt berekend op grond van de overnightrente op de dagelijkse markt, vermeerderd of verminderd met de marge/waardevermindering toegepast op de klant. Voorbeeld van swap points in valuta EUR op 11/02/2015: Voorbeeld van een roll-over positie op de EURUSD : Voor een kooppositie van euro op de EUR/USD genomen op 11/02/2012 tegen 1, dollar, zal de toegepaste roll-over gelijk zijn aan 0, (kolom Long Positions ). De openingskoers zal dus stijgen van 1, dollar tot 1, dollar. De klant zal op zijn rekening de onderstaande lijn zien die een roll-over op een longpositie van euro op de EUR/USD aangeeft. We zien dat de openingskoers met 0, pips stijgt van 1, dollar tot 1, dollar: Voor een shortpositie van euro op de EUR/USD tegen 1, dollar zal de toegepaste roll-over gelijk zijn aan -0,000019, d.w.z. dat de openingskoers daalt van 1, dollar tot 1, dollar. De klant zal op zijn rekening de onderstaande lijn zien die een roll-over op een shortpositie van euro op de EUR/USD aangeeft. We zien dat de openingskoers met 0, pips daalt van 1, dollar tot 1, dollar: In de kolommen Long Positions en Short Positions wijst een positief bedrag erop dat er swappunten toegevoegd worden aan de openingskoers. Omgekeerd geldt dat wanneer de swappunten negatief zijn, er swappunten afgetrokken worden van de openingskoers. De toegepaste mark-up van +/- 0,45% zal voor de belegger een kost met zich meebrengen, ongeacht de richting van de positie. Het is overigens ook mogelijk om twee negatieve of positieve swaprentes in beide richtingen van de positie (long en short) te hebben zoals de EUR/AUD in de bovenstaande tabel die twee positieve swaprentes laat zien ongeacht de richting van de positie. Voor de berekening van de swaprentes vindt u hierna de gebruikte formule waarop een mark-up van +/- 0,45% toegepast wordt: Prijs van de swap = spot ((1+[R2/100 N/B2])/(1+[R1/100 N/B1] )-1) R1 = Base currency interest rate R2 = Terms currency interest rate N = Number of days in the period B1 = Base currency days basis B2= Terms currency days basis Een gedetailleerd voorbeeld vindt u aan het einde van het prospectus. De volledige historiek van de swappunten is verkrijgbaar op onze website: Rollovers 3. De liquiditeitskosten De liquiditeitskosten zijn te wijten aan het feit dat er op elk valutapaar een spread bestaat tussen de laatkoers en de biedkoers. Dat wil zeggen dat een klant die een Forex-positie bezit, ongeacht wat er gebeurt, het verschil tussen die twee koersen zal verliezen, en dat zelfs indien de koers van het onderliggende product niet is veranderd tussen de aan- en verkoop van de positie. Bijvoorbeeld: indien een klant een euro op EUR/USD wil aankopen waarbij de koers gelijk is aan 1,398 USD/1,400 USD, zal hij deze aankopen tegen de biedkoers, namelijk 1,1400 dollar. Indien hij zijn positie meteen verkoopt, zal hij dat tegen de laatkoers doen, namelijk 1,398 USD. M.a.w. de klant zal hier dus 2 pips ofwel 0,0002 verliezen, zelfs al is de koers van het onderliggende product niet veranderd. Dat noemen we de liquiditeitskosten. We merken ook op dat die liquiditeitskosten verschillen van de roll-overkosten. 4. De kosten verbonden aan de wisselkoersconversie Posities die door klanten genomen worden in een andere munt dan de euro worden omgerekend tegen de wisselkoers van de munt van de rekening vermeerderd met een rente van ongeveer 0,5%. Als een klant bijvoorbeeld een EUR/USD-positie opent, zal die worden uitgedrukt in de tegenpartijmunt, de USD. Elke winst of elk verlies op die positie zal in eerste instantie worden berekend in USD en vervolgens worden omgerekend in EUR met een wisselkoers vermeerderd met +/- 0,5%. De winsten en verliezen gerealiseerd in een andere munt dan die van de rekening van de klant worden dagelijks omgerekend. De klant kan ervoor kiezen om zijn rekening in één van de twee munten, ofwel de EUR ofwel de USD, aan te houden. 7.

8 E. Voorbeelden van posities genomen op Forex (spot) Winnende LONG positie De koers van de EUR/USD bedraagt 1,1398 USD/1,1400 USD. De klant verwacht dat de euro zal stijgen ten opzichte van de dollar en neemt voor euro een longpositie op de EUR/USD bij aankoop tegen 1,1400 USD. De nominale waarde bedraagt euro. De waarde van de pip is hier gelijk aan 10 dollar ( x 1/10.000). De vereiste marge voor dit valutapaar is 2% gelijk aan euro (2% van euro). Met andere woorden: de klant zet slechts euro van zijn kapitaal vast om de positie van euro te nemen. Op het vlak van de transactiekosten betaalt hij de spread die gelijk is aan het verschil tussen de intraday bied- en laatkoers, ofwel 2 pips. Hij behoudt zijn positie overnight en zal dus onderworpen zijn aan swappunten. Die vertegenwoordigen het renteverschil tussen de twee munten. Twee uur later stijgt de EUR/USD tot 1,450 USD/1,14521 USD. De klant beslist om zijn euro te verkopen tegen 1,1450 dollar. Hij verwezenlijkt dus een winst van 50 pips tegen 10 dollar/pip, ofwel 500 dollar. Details Berekening Bedrag Nominale waarde bij aankop x 1,1400$ $ Vereiste marge x 2% Nominale waarde bij verkoop x 1,1450$ $ Waarde $ $ 500$ LONG posities met verlies Met een kapitaal van euro beslist de klant om euro te kopen op de EUR/USD anticiperend op een stijging van de euro ten opzichte van de dollar tegen de koers van 1,1398 USD/1,1400 USD. De nominale waarde bedraagt euro. De vereiste marge voor deze positie is 2% gelijk aan euro (2% van euro). In termen van kosten betaalt hij de spread die gelijk is aan 2 pips, ofwel 20 dollar (2 pips x 10 dollar/pip). Twee uur later daalt de EUR/USD tot 1,1360 USD/1,1362 USD. De klant beslist om zijn positie af te sluiten. Hij boekt een verlies van 400 dollar (40 pips tegen 10 dollar/pip). Het detail van de berekening vindt u in de onderstaande tabel: Details Berekening Bedrag Nominale waarde bij aankoop x 1,1400$ $ Vereiste marge x 2% Nominale waarde bij verkoop x 1,1360$ $ Verlies $ $ -400$ SHORT positie met winst De klant verwacht dat de dollar zal dalen ten opzichte van de yen. Hij beslist om te shorten door een shortpositie te nemen op de USD/JPY. De koers van de USD/JPY bedraagt 117,50 JPY/117,52 JPY. Hij positioneert zich als verkoper van dollar tegen 117,50 yen. De nominale waarde bedraagt dollar. De vereiste marge voor deze positie is 3% gelijk aan dollar (3% van dollar). De klant zet slechts USD van zijn kapitaal vast om de positie te nemen. Op het vlak van de transactiekosten betaalt hij de spread die gelijk is aan het verschil tussen de bied- en laatkoers. In dit geval 2 pips (117,50 JPY/117,52 JPY). De waarde van de pip is gelijk aan yen ( x 1/100). Twee uur later daalt de USD/JPY tot 117,28 JPY/117,30 JPY. De klant koopt zijn dollar terug tegen 117,30 JPY. Hij boekt dus een winst van 20 pips tegen yen/pip, ofwel yen. Het detail van de berekening vindt u in de onderstaande tabel: Details Berekening Bedrag Nominale waarde bij verkoop $ x 117,50Y Y Vereiste marge $ x 3% 3.000$ Nominale waarde bij aankoop $ x 117,30Y Y Winst Y Y Y «Short» positie met verlies De klant verwacht dat de USD/JPY zal dalen, maar de koers stijgt. Hij beslist om zijn dollar te verkopen tegen 117,50 JPY. De vereiste marge voor deze positie is 3% gelijk aan dollar (3% van dollar). De klant zet slechts USD van zijn kapitaal vast om de positie te nemen. Op het vlak van de transactiekosten betaalt hij de spread die gelijk is aan het verschil tussen de bied- en laatkoers. In dit geval 2 pips (117,50 JPY/117,52 JPY). De waarde van de pip is gelijk aan yen ( x 1/100). Twee uur later stijgt de USD/JPY tot 117,88 JPY/117,90 JPY. De klant beslist om zijn positie af te sluiten door ze terug te kopen tegen 117,90 yen. Hij boekt een verlies van yen, ofwel 40 pips tegen yen/pip. Het detail van de berekening vindt u in de onderstaande tabel: Details Berekening Bedrag Nominale waarde bij verkoop $ x 117,50Y Y Vereiste marge $ x 3 % 3.000$ Nominale waarde bij aankoop $ x 117,90Y Y Verlies Y Y Y 8.

9 F. Voorstelling en kenmerken van forwards op Forex Het forwardcontract op Forex is een termijninstrument aan de hand waarvan munten kunnen worden aangekocht of verkocht op een toekomstige vereffeningsdatum vastgesteld bij het invoeren van de verrichting. Saxo Bank biedt meer dan 120 forwards op Forex aan die verkrijgbaar zijn via ons tradingplatform. Het forwardcontract toont in real time de renteverschillen tussen twee munten op een geselecteerde datum tussen twee dagen en een jaar. Als we bijvoorbeeld de EUR/TRY tegen spotkoers nemen, wordt de koers op 16/02/2015 geruild tegen een bid/askprijs van 2,7865/2,7878, terwijl de koers voor de forward op zes maanden voor hetzelfde EUR/TRY-paar gelijk is aan 2,9055/2,9125. De rente die geboden wordt op de euro is lager dan die op de Turkse lira. Om het feit dat de vergoeding op de euro lager is dan die op de Turkse lira te compenseren, zal de wisselkoers op de EUR/TRY hoger zijn binnen zes maanden. Met forwardcontracten op vreemde valuta s kunnen beleggers zich beschermen tegen wisselkoersschommelingen. De forward heeft dezelfde kenmerken als de Forex tegen spotkoers, namelijk: - het forwardcontract is een otc-product met notering in real time - het geniet een hefboomeffect - het maakt shortselling mogelijk - de provisiedrempel is identiek aan die van de spotpositie - de vereiste marge is dezelfde als die van de spotpositie Het forwardcontract onderscheidt zich door zijn eerste specifieke kenmerk, nl. de vervaldag. Nemen we bijvoorbeeld het valutapaar EUR/USD met een vervaldag van 1 maand: De koers van de forward bedraagt 1,13404 USD bij verkoop en 1,13426 USD bij aankoop. Dat betekent dat met de forward de EUR/USD tegen 1,13426 USD gekocht kan worden of tegen 1,13404 USD verkocht kan worden voor euro over een termijn van 1 maand. De kosten zijn gebaseerd op de spread die vastgesteld is op 2,2 pips voor deze termijn, die rekening houdt met de looptijd van de forward. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de spread. Aan de andere kant is er geen roll-over omdat de forward een vervaldatum heeft die vooraf vastgelegd is en omdat het renteverschil tussen de munten weerspiegeld wordt in de prijs van de forward. De particuliere belegger kan zijn positie op elk moment voor de vervaldag afwikkelen in geval van speculatieve strategieën op korte termijn. Aan de hand van de forward kan men zich overigens in het kader van een dekkingsstrategie beschermen tegen een eventueel schommelingsrisico op de EUR/USD tijdens de looptijd van de forward indien in de toekomst bijvoorbeeld uitgaande cashflows nodig zijn. G. Belangrijkste risicofactoren 1. Risico gekoppeld aan het hefboomeffect Het hefboomeffect op de Forex gebruikt door een klant werkt zowel opwaarts als neerwaarts en kan leiden tot zowel winst als verlies. De evolutie van de positie met hefboomeffect wordt dus vermenigvuldigd en kan grote verliezen met zich meebrengen door het gebruik van een buitensporig hefboomeffect. Als de koers bijvoorbeeld daalt met 1% op het valutapaar EUR/USD en de klant een stijging van de EUR/USD met een hefboomeffect van 20 verwacht, dan zal het verlies 20% bedragen. Voor een hefboomeffect van 50 zal het verlies gelijk zijn aan 50%. 2. Marktrisico De impact van de evolutie van de markten op een belegging in een valutapaar wordt vermenigvuldigd ten opzichte van een belegging in andere producten zonder hefboomeffect, zoals aandelen. Het marktrisico is dus veel hoger. Een belegging in Forex kan tot een groter verlies leiden dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. 3. Tegenpartijrisico De FOREX is een onderhandse markt die de klant bindt aan een tegenpartij, namelijk Saxo Bank. Er bestaat dus een tegenpartijrisico voor de klant als de tegenpartij haar verbintenis niet kan nakomen. 4. Liquiditeitrisico Een klant die zijn Forex-positie wil afsluiten, kan onderhevig zijn aan een liquiditeitsrisico ingeval hij zijn positie niet op het gewenste moment en tegen de gevraagde prijs kan afsluiten. De voorwaarden om zijn posities af te sluiten, zijn afhankelijk van de tegenpartij, in dit geval de bank. De bank kan weigeren om te verhandelen of een minder voordelige prijs aan te bieden. Wanneer de liquiditeit niet voldoende is op het gegeven moment kan het gebeuren dat de klant zijn positie niet kan laten uitvoeren door de bank. Daarom is het belangrijk dat de klant de liquiditeit van het onderliggende instrument nagaat. Op de Forex-markt zijn de volumes bijzonder groot. Dagelijks wordt meer dan miljard dollar verhandeld. De Forex-markt is dus de meest liquide markt ter wereld, ook al kan de markt minder liquide zijn in uitzonderlijke marktomstandigheden. 5. Risico van gerelateerde orders, niet-uitgevoerde take profit en stoploss Het is sterk aanbevolen dat de klant op voorhand zijn winst- (take profit) en verliesdoelstelling (stoploss) bepaalt. De stoploss biedt aldus de mogelijkheid om de koers vast te leggen waartegen de klant bij verlies de markt wil verlaten. Maar het kan zijn dat de order uitgevoerd wordt tegen een ongunstigere koers dan de stop-loss bepaald door de klant (zie liquiditeitsrisico). 6. Wisselkoersrisico Voor de winsten en verliezen op de posities die in een andere valuta worden aangehouden dan die van de rekening, kan de klant onderhevig zijn aan het wisselkoersrisico wanneer de valuta in kwestie tijdens het aanhouden van de positie een negatieve evolutie zou kennen. Voorbeeld: de klant heeft een rekening in euro en is belegd in het valutapaar USD/JPY. De gerealiseerde winsten en/of verliezen luiden in de tegenpartijmunt, namelijk de JPY. Als de JPY tussen het openen en afsluiten van de positie daalt tegenover de EUR, dan daalt ook de winst in evenredige mate. 7. Gaprisico De klant die zijn positie langer dan een dag aanhoudt, kan onderhevig zijn aan op- en neerwaartse afwijkingen bij het openen van de markt na het weekend. Het kan voorkomen dat de koers van vrijdag niet precies dezelfde is of zondagavond zelfs met x% gestegen of gedaald is als gevolg van orders die de vorige dag werden doorgegeven of door belangrijk economisch nieuws dat na de sluiting van de markt werd bekendgemaakt. De klant kan zo onderhevig zijn aan het risico van koerssprongen van de valutaparen en grote verliezen lijden door de hefboomwerking. 9.

10 8. Risico van gedwongen vereffening Wanneer de klant een margin call krijgt (100% margebenutting) kunnen zijn posities op elk moment door de tegenpartij worden afgesloten. De vereiste marge is dan gelijk aan het overgebleven kapitaal en dat laatste is niet voldoende om al zijn posities open te houden. De tegenpartij kan dus denken dat het risico te groot is en zo de openstaande posities eenzijdig afsluiten. De afsluiting bij margebenutting van 100% gebeurt niet automatisch. Ze kan gebeuren bij een niveau hoger dan 100% afhankelijk van de marktomstandigheden. 9. Technologisch risico De klant kan onderhevig zijn aan problemen die te wijten zijn aan het tradingplatform (trage uitvoering, problemen met de weergave van de koersen, compatibiliteit...) of aan de kwaliteit van zijn internetverbinding. 10. Risico verbonden aan de schorsing van het onderliggende product Wanneer de koers van het onderliggende product geschorst is, wordt de positie ook geschorst. De klant die het valutapaar bezit, kan zijn positie dus niet afsluiten, dus blijft hij onderhevig aan de roll-over. 11. Risico op afsluiting van posities bij bijzondere marktomstandigheden In geval van een dringende situatie of uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen de voorwaarden van het contract tussen de klant en de bank worden gewijzigd. Indien dergelijke situatie zich voordoet, zoals het onderbreken van de notering van een valutapaar (in geval van de schorsing van de munt bijvoorbeeld), kan Saxo Bank de notering van het valutapaar schorsen of kan ze het percentage vereiste marge voor het openstaande valutapaar wijzigen en/of de positie geheel of gedeeltelijk afsluiten. Maar vooraleer ze hiertoe overgaat, zal Saxo Bank alle nodige maatregelen treffen om de klant te laten weten dat Saxo Bank de situatie als uitzonderlijk beschouwt. 12. Risico op belangenconflict Aangezien de tegenpartij van de klant ook emittent is van het valutapaar kan een belangenconflict ontstaan want de twee partijen kunnen uiteenlopende belangen hebben. Saxo Bank In het kader van haar procedure tot het voorkomen en beheren van belangenconflicten heeft de bank een niet-uitputtende lijst van mogelijke scenario s van belangenconflicten opgesteld. Er kunnen bijvoorbeeld belangenconflicten zijn in de volgende situaties: Er is sprake van een belangenconflict dat nadelig kan zijn voor de belangen van de klant als de bank, een betrokken persoon of een persoon die aan de bank verbonden is door middel van een controlerende relatie zich in een van onderstaande situaties bevindt: (i)- de bank kan financiële winst boeken of een financieel verlies vermijden ten koste van de klant; (ii)- de bank heeft een belang in het resultaat van een aan de klant geleverde dienst of van een verrichting voor rekening van die klant dat strijdig is met het belang van de klant in dat resultaat; (iii)- de bank wordt om financiële of andere redenen ertoe aangezet om de belangen van een andere klant of groep van klanten te laten voorgaan op die van de betrokken klant; (iv)- de bank kan dezelfde beroepsactiviteit uitoefenen als de klant; (v)- de bank ontvangt nu of later van iemand anders dan de klant een voordeel met betrekking tot de aan de klant geleverde dienst, in de vorm van geld, goederen of diensten en buiten de provisie of kosten die normaal gelden voor dat soort van dienst; (vi)- de bank geeft de voorrang aan het aanbod van bepaalde financiële instrumenten die haar een hogere vergoeding opleveren ten nadele van het aanbod van andere financiële instrumenten aangepast aan de situatie van de klant maar die haar een lagere vergoeding opleveren. Over het algemeen is er sprake van een conflict zodra een situatie nadelig is voor de belangen van de klant. De drie categorieën van potentiële conflicten zijn: conflicten waarbij meerdere klanten betrokken zijn: de bank zou een van haar klanten bevoordelen in haar dienstverlening ten koste van andere klanten; conflicten waarbij de onderneming en haar klanten betrokken zijn: de bank zou kunnen handelen zonder rekening te houden met de belangen van haar klanten en zelfs voorrang kunnen geven aan haar eigen belang ten koste van dat van haar klanten; conflicten waarbij de medewerkers van de bank en haar klanten betrokken zijn: de medewerkers zouden kunnen handelen zonder rekening te houden met de belangen van de klanten van de bank en zelfs voorrang kunnen geven aan hun eigen belang ten koste van dat van de klanten. Een betrokken persoon is iedere persoon die: een bestuurder, een lid van de raad van bestuur, van de raad van toezicht of het directiecomité, een algemeen directeur of afgevaardigd algemeen directeur, elke andere sociale mandataris of verbonden agent is zoals vermeld in artikel L van de Monetaire en financiële code van de bank; een bestuurder, een lid van de raad van bestuur, van de raad van toezicht of het directiecomité, een algemeen directeur of afgevaardigd algemeen directeur, elke andere sociale mandataris of verbonden agent van de bank is; een werknemer van de dienstverlener of een verbonden agent van de bank is; een natuurlijke persoon is die ter beschikking gesteld is en onder het toezicht staat van de dienstverlener of de verbonden agent van de bank en die deelneemt aan het verlenen van beleggingsdiensten door de bank; een natuurlijke persoon is die volgens een outsourcingsakkoord deelneemt aan het verlenen van diensten aan de dienstverlener of zijn verbonden agent met het oog op het verlenen van beleggingsdiensten door de bank. De bank heeft de verschillende situaties van belangenconflicten geïdentificeerd en in kaart gebracht die zich kunnen voordoen rekening houdend met onze onderneming en haar activiteiten enerzijds en met de principes van voorrang van de belangen van de klanten en de integriteit van de markt anderzijds. Die bepalingen werden opgesteld door de bank zelf. Ze bepalen onder meer: procedures die informatie-uitwisselingen die nadelig kunnen zijn voor de belangen van haar klanten kunnen voorkomen, controleren of verbieden (bv. fysieke en informaticagebonden scheiding van bepaalde diensten); een procedure die een snelle melding aan de hiërarchie van belangenconflicten invoert; een opleiding van de medewerkers om ze te informeren over hun verantwoordelijkheden en plichten; de mogelijkheid om de uitvoering van een verrichting te weigeren. De bank heeft specifieke procedures uitgewerkt om belangenconflicten met een redelijke zekerheid te voorkomen. De medewerkers krijgen regelmatig een opleiding om zeker te zijn dat ze de na te leven procedures ook daadwerkelijk kennen. 10.

11 De procedures zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de betrokken medewerkers, die aangeworven zijn in activiteiten die een risico op belangenconflicten inhouden, die activiteiten uitoefenen met een graad van onafhankelijkheid aangepast aan de organisatie van de bank. Gevoelige of geprivilegieerde informatie Om aan deze vereiste te voldoen, heeft de bank de volgende maatregelen ingevoerd: : de invoering van regels met betrekking tot de toegang en de verspreiding van informatie beperkt tot uitsluitend beroepsmatige doeleinden (invoeren van Chinese muren) om de naleving van het geheimhoudingsprincipe van de informatie in het bezit van de medewerkers te garanderen; de invoering van een organigram binnen de bank dat rekening houdt met het niveau van onafhankelijkheid dat sommige entiteiten nodig hebben voor de uitoefening van hun activiteiten; het verbod tot het gebruiken van gevoelige of geprivilegieerde informatie waartoe de medewerkers toegang hebben voor eigen rekening of voor rekening van derden; de naleving door alle medewerkers van de regels die van toepassing zijn inzake beroepsgeheim en het intern delen van vertrouwelijke informatie; de loyaliteit waarvan alle medewerkers blijk moeten geven ten aanzien van de bank en overeenkomstig de deontologische code en alle procedures. Toezicht op gevoelige functies Om aan deze vereiste te voldoen, verzekert de bank het volgende: de naleving van het principe van gelijke behandeling van haar klanten; de traceerbaarheid en bewaring van informatie over verrichtingen op financiële instrumenten; de opname en bewaring van telefoongesprekken; de naleving van de procedures die van kracht zijn inzake persoonlijke verrichtingen. Bezoldiging van de medewerkers Om aan deze vereiste te voldoen, heeft de bank enkele efficiënte maatregelen ingevoerd, waaronder: de selectie van financiële bemiddelaars door het directiecomité op grond van objectieve criteria zoals de kwaliteit van de geleverde diensten; de transparantie van de voordelen en de bezoldiging gestort aan de medewerkers van de bank (met dien verstande dat elke storting van bonussen, gekoppeld aan het aantal of het volume klantenverrichtingen, geen significante invloed heeft op het bedrag van de bonus); de invoering van een bezoldigingsbeleid voor de medewerkers die sociale mandaten uitoefenen binnen de Groep Saxo Bank. Ongepaste beïnvloeding van de medewerkers Om aan deze vereiste te voldoen, heeft de bank enkele efficiënte maatregelen ingevoerd, waaronder: de selectie van financiële bemiddelaars op grond van strikt objectieve criteria (zie het vorige punt); de omkadering van de ontvangst en toekenning van voordelen en geschenken (verbodsprincipe, beperkingen, melding). Deelname van de werknemer aan aanverwante diensten Om aan deze vereiste te voldoen, heeft de bank enkele efficiënte regels ingevoerd, waaronder: elke werknemer beschikt uitsluitend over de toegangen en hulpmiddelen die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn functie. De toegang tot bepaalde informatie van een andere afdeling moet worden gevalideerd door de hiërarchische overste indien die toegang nodig is voor de uitoefening van de activiteiten van de werknemer; elke werknemer dient vooraf goedkeuring te vragen voor het uitoefenen van een administratieve, beheers- of directiefunctie of een bezoldigde tewerkstelling in een andere onderneming. Persoonlijke verrichtingen van de werknemer Om aan deze vereiste te voldoen, heeft de bank enkele efficiënte regels ingevoerd, waaronder: elke opening van een rekening voor een werknemer dient te worden voorgelegd aan de directie en de werknemer dient een overzicht van zijn verrichtingen te bezorgen aan de verantwoordelijke Conformiteit. De financiële analyse Om mogelijke belangenconflicten te voorkomen en te beheren, heeft de Groep Saxo Bank de hierna beschreven procedures en aangepaste organisatie ingevoerd. a. De analisten bezorgen geen rechtstreekse verslagen aan afdelingen waarvan de commerciële belangen strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de klant. De analyses worden aan het publiek bekendgemaakt op hetzelfde moment als dat gebeurt aan de medewerkers van Saxo Bank om elk belangenconflict en elk mogelijk misbruik van voorkennis te voorkomen. b. De bezoldiging van de analisten wordt vastgesteld naargelang de financiële resultaten van de Groep Saxo Bank. Ze berust niet op de resultaten van een specifieke afdeling of op bijzondere verrichtingen. c. Publicaties van research worden tegelijk aan de medewerkers van de Groep Saxo Bank en aan de klanten openbaar gemaakt. De analisten communiceren niet vroegtijdig over de resultaten van hun research noch de publicaties die te verwachten zijn van de departementen Trading en Distribution. d. De analisten worden los van de activiteiten van Trading en Distribution geëvalueerd. e. De Groep Saxo Bank heeft controleprocedures ingevoerd (waaronder Chinese muren voor een fysieke scheiding) om het informatieverkeer tussen de departementen Research, Trading en Distribution te regelen en/of beperken. f. Het personeel van het departement Trading mag de delen van publicaties die betrekking hebben op aanbevelingen, samenvattingen van research, koersdoelen of koersadviezen niet lezen voor hun publicatie. Keytrade Bank In het kader van haar procedure tot het voorkomen en beheren van belangenconflicten heeft Keytrade Bank een niet-uitputtende lijst van mogelijke scenario s van belangenconflicten opgesteld. - Keytrade Bank zou financiële winst kunnen boeken of een financieel verlies kunnen vermijden ten koste van de klant; Voorbeeld: Keytrade Bank kan massaal waarden uit haar portefeuille verkopen uit vrees voor een negatieve evolutie ervan, wat voor bepaalde klanten 11.

12 tot financiële verliezen kan leiden. - Keytrade Bank zou een belang kunnen hebben in het resultaat van een aan de klant geleverde dienst of van een verrichting voor rekening van die klant, die strijdig is met het belang van de klant in dat resultaat; Voorbeelden: - Keytrade Bank zou de financiële belangen van een klant niet kunnen respecteren ten gunste van haar eigen commerciële beleid of ten gunste van individuele doelstellingen van een werknemer, waardoor de klant benadeeld kan worden. - Keytrade Bank zou om financiële of andere redenen ertoe kunnen worden aangezet om de belangen van een andere klant of groep van klanten te laten voorgaan op die van de betrokken klant; Voorbeeld: Keytrade Bank zou geprivilegieerde informatie gekregen van een klant kunnen gebruiken in het nadeel van een andere klant of in het voordeel van enkele preferente klanten; - Keytrade Bank zou dezelfde beroepsactiviteit kunnen uitoefenen als de klant Voorbeeld: een broker, trader of beleggingsfonds kan een rekening hebben bij de bank en de raadpleging van de omzetten op die rekening kan leiden tot het gebruik van vertrouwelijke informatie, waardoor een belangenconflict ontstaat. - Keytrade Bank zou nu of later van iemand anders dan de klant een voordeel kunnen ontvangen met betrekking tot de aan de klant geleverde dienst, in de vorm van geld, goederen of diensten en buiten de provisie of kosten die normaal gelden voor dat soort van dienst; Voorbeeld: de bank kan van een emittent van gestructureerde producten voordelen in geld, goederen of diensten ontvangen, naast de provisies die gewoonlijk worden aangerekend en in de productfiches zijn vermeld, wat tot een lager rendement voor de klant kan leiden. Keytrade Bank heeft in het kader van de beleggingsdiensten en -activiteiten een organisatiesysteem ontwikkeld dat in een functiescheiding voorziet, bijvoorbeeld tussen het beheer van de orders van de bank voor eigen rekening en het beheer van de orders van de klanten, en dat ook op het niveau van het toezicht en de informaticatoepassingen, om de onafhankelijkheid en de autonome werking van de diverse betrokken entiteiten in het belang van de klanten te waarborgen. - Vertrouwelijkheidsbeleid Alle medewerkers van Keytrade Bank hebben een vertrouwelijkheidsplicht betreffende de gegevens over de klanten en hun beleggingsverrichtingen om belangenconflicten te vermijden. - Invoering van Chinese muren Keytrade Bank heeft organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de informatie te vrijwaren. Het betreft informaticamaatregelen, zoals de beveiliging van de omgeving, het gebruik van wachtwoorden of het beheer van de toegang tot de gegevens volgens de activiteiten die de verschillende medewerkers van de bank uitoefenen. - Voordelen Er worden door Keytrade Bank geen andersoortige vergoedingen aangeboden, gevraagd of aanvaard dan de hierna opgesomde: a) een provisie, een makelaarsloon of een niet-geldelijk voordeel verstrekt aan of door een klant of een persoon die voor rekening van de klant handelt; b) een provisie, een makelaarsloon of een niet-geldelijk voordeel verstrekt aan of door een derde of een persoon die voor rekening van een derde handelt, onder de volgende voorwaarden: het bestaan van die provisie, dat makelaarsloon of dat voordeel wordt aan de klant meegedeeld vóór het verstrekken van de dienst in ruil waarvoor die provisie, dat makelaarsloon of dat voordeel wordt toegekend; en die provisie, dat makelaarsloon of dat voordeel is bedoeld om de kwaliteit van de aan de klant verstrekte dienst te verbeteren en is in overeenstemming met de plicht van Keytrade Bank om in het belang van de klant te handelen c) de passende kosten die worden aangerekend in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten, die niet kunnen leiden tot conflicten met de verplichtingen van Keytrade Bank, namelijk eerlijk, billijk en professioneel handelen in het belang van haar klanten. - Procedures Keytrade Bank heeft specifieke procedures uitgewerkt om belangenconflicten te voorkomen, onder meer via haar integriteitsbeleid, een deontologische code die voor alle medewerkers van Keytrade Bank van toepassing is, een procedure voor de persoonlijke verrichtingen van de medewerkers en voor de externe mandaten en functies van de effectieve leiders en bestuurders, en een bezoldigingsbeleid. Het toezicht op de naleving van die procedures wordt uitgeoefend door de Compliance Officer, die zijn opdracht onafhankelijk vervult. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen: - er werden beleidsregels opgesteld voor het beheer van geschenken en uitnodigingen ontvangen door de medewerkers. Zo mogen de medewerkers geen geschenken of uitnodigingen aanbieden, geven, vragen of aanvaarden die als een bron van belangenconflicten worden beschouwd op grond van de aan de klant verschuldigde verplichtingen; - er bestaan deontologische regels voor de medewerkers met betrekking tot persoonlijke verrichtingen en externe mandaten en functies. Zo mogen de medewerkers van Keytrade Bank geen vertrouwelijke of bevoorrechte informatie gebruiken bij verrichtingen op effecten voor eigen rekening. Deze procedures worden besproken tijdens regelmatige opleidingen die door de Compliance Officer worden gegeven Rol van commissionair van Keytrade Bank Keytrade Bank treedt enkel op als commissionair. Zij is tegenover de klant dus niet aansprakelijk bij niet-uitvoering (inclusief als gevolg van een faillissement of elke andere vergelijkbare situatie die leidt tot een toestand van samenloop van de schuldeisers) door Saxo Bank. Keytrade Bank garandeert in geen geval de uitvoering van de verplichtingen van Saxo Bank. Het risico op niet-uitvoering en wanprestatie van Saxo Bank wordt dus gedragen door de klant. Warning Currencies are derivative products with a high risk, which are not appropriate for all clients. Any mentioning in a publication of the risks pertaining to a particular product or service may not and should neither be construed as a comprehensive disclosure nor full description of all risks pertaining to such product or service and the bank strongly encourages any recipient considering trading in its products and services to employ and continuously consult suitable financial advisors prior to the conclusion of any investment or transaction. 12.

13 If the client wants to open a trading account and to enter into a trading relationship with the bank, he has to be aware of the risks involved. The client must have adequate financial resources to bear such risks and must apply good money management. Any trade on any currencies shall be subject to the Bank s General Conditions and the Addendum to the General Terms and Conditions of Keytrade Bank SA Relating to Transactions on the Keytrade Pro Paltform. Such General Conditions and Addenda and the Price List referred to therein, shall supersede any information which may be given herein for illustrative purposes. III. RISKS A. Risk warning You must carefully consider whether using FOREX is appropriate for you in the light of your circumstances and financial position. You should be aware that margin trading is a high risk geared investment strategy and we do not consider it suitable for many members of the public. FOREX carry a high degree of risk and the gearing or leverage obtainable means that losses can exceed your initial deposit. You should not deal in FOREX unless you understand the nature of the contract you are entering into and the extent of your exposure to risk from that contract. Please find hereunder some important information that you should consider before deciding to trade FOREX. Investing with currencies requires monitoring at all times. If you don t have time to monitor your transactions, we advise you not to trade on currencies. Holding a position overnight on FOREX can expose to overnight risk exposure if markets next morning open far from close and it can lead to significant losses meaning more than the margin. Margin Trading carries a high level of risk. It is appropriate only for persons who, if they trade on margin, can assume risk of loss in excess of their margin deposit. Therefore, investors must ensure that they fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary before applying to open an account with the bank. B. Risk of trading The client must carefully consider whether trading FOREX is appropriate for him in the light of his experience, objectives, financial resources and other relevant circumstances. He should be aware that margin trading is a geared investment strategy involving high risks. Hence, it is not suitable for all clients. The client should not trade currencies unless he fully understands the nature of the contract he is entering into and the extent of his exposure to the risks arising from that currency. Indeed, FOREX involves different levels of exposure to risk, therefore in deciding whether to trade in such instruments, the client should be aware of the following points: Trading in FOREX carries a high degree of risk. The leverage involved in trading FOREX implies that a small initial margin payment can potentially lead to large losses. A relatively small market movement can lead to a proportionately much larger movement in the value of the investment, and this can work against the client as well as for the client. Currencies are traded Over The Counter, ie. off-exchange derivatives. Therefore, these off-exchange transactions may involve increased risks since the client can exclusively open and close his positions with the bank. Moreover, off-exchange transactions may be less regulated or subject to a separate regulatory regime. Therefore, before undertaking such transactions, the client should familiarize himself with applicable rules such as the identity of the broker, the leverage and margin and attendant risks. Foreign markets involve different risks from those arising from than European markets. With a EUR account for example, the potential for profit or loss from FOREX relating to a foreign market or denominated in a foreign currency will be affected by fluctuations in foreign exchange rates. The client may incur a loss if exchange rates change to his detriment, even if the price of the instrument to which the FOREX relates remains unchanged. The exchange rate risk is not incurred on the notional size of the position but only on the P&L as the notional value is not converted. The client may sustain a total loss of his initial margin funds and any additional funds deposited with the bank, to establish or maintain a position. If the market moves against him and/or margin requirements are increased, he may be called upon to pay substantial additional margin at short notice. Failing to comply with a request for a deposit of additional funds within the required time, may result in closure of the client s position(s) on his behalf and he will be liable for any resulting loss or deficit. He will be deemed to have received a notice requiring the payment of such funds, even if he does not receive the messages left for him, if the notices are delivered to his nominated contact points. A FOREX may still carry an obligation to make further payments under certain circumstances over and above any amount paid when the client entered into the position. For example, this may occur when market conditions may not allow the execution of such an order (ex: during an opening gap or during a period of low liquidity). Under certain trading conditions it may be difficult or impossible to liquidate a position. This may occur, for example, at times of rapid price movement if the price rises or falls in one trading session to such an extent that trading in the underlying market is suspended or restricted. There is no clearing house for FOREX, and the trading price of a currency is not guaranteed by an exchange or clearing house. The bank s insolvency or default may lead to the positions being liquidated or closed out without the client consent. While in such circumstances any cash deposits lodged with the bank would be totally protected (with a limit at ) as they are held on trust, any unrealized profits may not be fully recovered. The client would rank as an unsecured creditor of ours in relation to such unrealized profits. C. Volatility of derivative markets Financial markets can be highly volatile. The prices of a currency may fluctuate rapidly over wide ranges, in reflection of unforeseen events or changes in conditions, none of which can be controlled by the client. The prices of a currency will be influenced by the same unpredictable events that affect all financial instruments including a change in supply and demand relationships, governmental, agricultural, and commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics of the relevant marketplace. 13.

14 D. Main risk factors 1. Risk linked to the leverage and margin FOREX is traded on margin. This means that the client is able to leverage his investment by opening positions of larger size than the funds he has on his account on his account. The margin is the amount reserved on his trading account to cover any potential losses from an open FX position. It is possible that a loss may exceed the required margin. Margin requirements vary from instrument to instrument and can be changed at the bank sole discretion to reflect market conditions. For larger re-ratings or changing of margin requirements for very popular instruments clients will be notified in advance where possible. Margin requirements by FX type and instrument are always listed under the FX Trading Conditions on the trading platforms but can also be seen on our website. Because of the effect of leverage and therefore the speed at which profits or losses can be incurred, it is important that the client monitors his positions closely. It is his responsibility to monitor his trades and while he has open trades he should always be in a position to do so. Upon opening a FX position, the client will be immediately required to make a payment of margin to the bank, which will be a set percentage of the value of the underlying transaction. The initial margin requirement must be placed on his account before a position is opened. For example, the client buys on EURUSD at 1,1400$. For this deal, he is required to pay margin of 2% to the bank. The initial margin payment he makes is therefore ( x 2%). The initial margin requirement for any particular FX position is calculated as a percentage of the value of the opening FX. You can see margin required for all currencies on our website. The bank reserves the right to increase margin requirements for large position sizes, including client portfolios considered to be of very high risk. In extreme conditions or situations, percentage or per-contract margin requirements higher than those shown in the Position Details may apply. The client will be notified of the further amount of money required to keep the FX open if the bank changes the margin percentage on an open FX. The client should also be aware that if the bank increases margin rates; he may be required to deposit additional funds into his account to cover the increased margin rates. If he does not, he bank will be entitled to close all of his trades. It is the responsibility of the client to constantly monitor his open positions to ensure that he retains sufficient funds to cover the margin on open positions. To assess whether he is due to pay margin, he must add up the margin requirements for all open positions on his account. If the sum of the cash on the client s account and of the value of his open positions is less than the margin requirements on his account, he will be required to fund the shortfall. The amount for which he will be liable to pay will be sufficient to ensure that he has completely covered the margin requirements for all open positions on his account. The client s current margin position (and any deficit) will be displayed on his secure session on the bank s trading platform, or can be obtained from the bank sales traders by telephone. The bank may call the client to inform him that he is liable to make an additional margin payment (a margin call ); however the bank s failure to make a margin call in no way negates his obligation to monitor his margin position and pay any shortfall. If he does not pay the shortfall immediately, the Customer Agreement gives the bank significant rights against the client that he should be fully aware of. These rights include, but are not limited to, closing his open positions without prior notice to him. The bank is entitled to do so, as soon as the client has a margin shortfall however large or small. Payments of margin are not a cost, per se, but the client should be aware that the bank will not pay interest on margin payments. Margin payments are required in the form of cleared funds in the bank account. 2. Market risk Trading on Forex with leverage is more risky than trading on equities for example because the evolution on a currency with leverage is increased. Therefore, risk of market is higher. The client can loose more than his capital on Forex. 3. Counterparty risk Since Keytrade Bank only acts as commission agent ( commissionnaire / comissionnair ), Keytrade Bank assumes no liability to the client for non-performance by Saxo Bank (including due to a bankruptcy or any other similar situation involving a situation of competition among creditors. The risk of non-performance by, or failure of Saxo Bank is assumed by the client. Keytrade Bank may exculptate itself from any liability related to the selection of its counterparty for the conclusion of a contract by informing the client about the identity of the counterparty, i.e. Saxo Bank prior to the conclusion of such contract. However, in the event of non-performance by, or failure of Saxo Bank, Keytrade Bank will remain obliged to use its best efforts to obtain compensation or restitution of any money or financial instrument for which Saxo Bank is liable due to the conclusion and/or execution of a contract on behalf of the client, and will credit the client s account up to what Keytrade Bank will have been able to get from Saxo Bank (after deduction of any remuneration possibly due to Keytrade Bank and the costs incurred for these actions). Keytrade Bank does not guarantee that the client will be entitled to compensation under the rules relating to the protection of deposits and financial instruments Saxo Bank may possibly be subjected to in its country, as the account opened with Saxo Bank will not be opened in the client s name. Contracts entered into with Saxo Bank may be terminated (and the resulting positions may be closed) automatically in case of failure of Saxo Bank or any other similar situation involving a situation of concursus creditorum among creditors of Saxo Bank. 4. Related risk, take profit and no executed stop loss It s very important that the client defines a money management strategy in order to fix before taking a position his take profit and stop loss orders. Stop loss order allows to define his loss but sometimes, because of the lack of liquidity, the stop loss is executed at a worse rate than the stop loss defined by the client. (please see liquidity risk). 5. Currency risk Concerning gains and losses on positions held in a different currency from the account, the client may have a currency risk in case of unfavorable changes in the currency. For example, the client has an account in euros and he trades on the USDJPY. Gains or/and losses will be determined in the JPY counter currency. If the JPY goes down against the EUR between the opening and the closing of the position, gains will be lower. 2. Gap risk The client who maintains his positions more than one day and specially after the weekend may have a bullish or bearish gap at the opening of the market. 14.

15 Sometimes, the currency price on Friday is not exactly the same or increased or decreased by x% on next Sunday night due to placed orders the day before or due to a major economic announcement occurred off-market. Therefore, the client may have a gap risk in the currency price and have important losses due to the leverage. 7. Forced liquidation risk When the client has a margin call (100% margin utilisation), his positions on Forex can be closed by the counterparty at any time. Therefore, the required margin is the same as the account value. This capital is not quite enough important to keep all positions. Then the counterparty can estimate that the risk is excessive and can close positions of the client. The closing at 100% is not automatic, it can be done at a higher level than 100% depending on market conditions. 8. Technological risk The client may have problems linked to his trading platform such as slow execution, display problem, compatibility. because of his internet connection quality for example. 9. Risk associated with the suspension of the underlying When the currency is suspended, the position is also suspended. So the client can t close his position whereas he continues to pay the roll-over. 10. Closing positions risk in case of exceptional market circumstances In the case of an emergency or exceptional market conditions, Saxo Bank can modify the conditions of the contract between the client and the bank. If an extreme situation occurs such as the interruption of the market price on FX (in the case of the suspension of a currency for example) the bank may suspend the quotation or the bank may change the margin percentage required on the open FX and or close out some or all of the open FX. Before acting, the bank will take all reasonable steps to inform the client if the bank determines that any such extreme events exist. Actually, there is no complete list of emergency. However, the example mentioned above (regarding the suspension of a currency) shows that the mentioned situations are almost exceptional. The change of contract can be increased margins or closing on all FX positions by Saxo Bank. See IX, B 11. Conflit of interest s risk 12. Liquidity Risk a)liquidity Risk about FOREX The liquidity risk on FOREX is the risk that a currency cannot be traded when the client want to buy or sell (to avoid a loss or make a profit). Due to low volume or low liquidity, the client s order or position might not be executed. The interest of the bank and the interest of the investor is the same: to have liquid FOREX products. If the bank offers FOREX, it would always seek the maximum liquidity. Indeed, if the client would face bad liquidity on its FOREX position, the bank would find it difficult to hedge the risk that the position caused. b)liquidity Risk about the Bank The bank operates with a liquidity pool available at all times in the form of unencumbered, highly liquid securities and cash instruments to address the estimated potential cash needs during a liquidity crisis. The bank acknowledges the value of flexibility and the balance between the counterparty risks associated with holding cash during a liquidity crisis and the importance of being liquid during the first period of a liquidity crisis. The bank operates with the following main liquidity objectives: The bank has the capacity to fulfill all payment obligations as and when they fall due to their full extent and in the currency required; The bank continues as a going concern under its current business model in case of increasing cost of funding or even lack of funding The bank prevent that funding costs rise to disproportionate levels The bank has more obligations due on demand or within a short time frame than assets held by us maturing on demand or within a short time frame. In order to address this mismatch, the bank hold a buffer at all times in cash or cash like securities to meet any outgoing demands based on reasonable estimates. Furthermore, the bank s policy requires keeping an appropriate liquidity pool available at all times to meet any other payment obligations in due time. 13. Keytrade Bank as commission agent Since Keytrade Bank only acts as commission agent ( commissionnaire / comissionnair ), Keytrade Bank assumes no liability to the client for non-performance by Saxo Bank (including due to a bankruptcy or any other similar situation involving a situation of competition among creditors. The risk of non-performance by, or failure of Saxo Bank is assumed by the client. Keytrade Bank may exculptate itself from any liability related to the selection of its counterparty for the conclusion of a contract by informing the client about the identity of the counterparty, i.e. Saxo Bank prior to the conclusion of such contract. IV. COMPANY INFORMATION A. Keytrade Bank Keytrade Bank is a credit institution under Belgian law and is based in Brussels registered in the Company register under n : Vorstlaan Brussel Customer Service Tél (0)2 / Fax + 32 (0)2 / Keytrade Bank has concluded an agreement of «commission» with Saxo Bank A/S, credit institution under Danish law. Pursuant to this agreement, Keytrade Bank undertakes to conclude with Saxo Bank the contracts of the clients on its name but on behalf of the client. Keytrade Bank ensures that clients have supplied all information and completed all account-opening documentation in order to open an account for the client in accordance with the applicable regulations. 15.

16 Keytrade Bank is a Belgian internet bank. Keytrade Bank is headquartered in Brussels and has subsidiaries in Luxembourg, Geneva (Switzerland) and Rotterdam (Netherlands). Keytrade Bank is market leader in Belgium for online transactions.. Since January 2007 Keytrade Bank belongs to the Belgian Crelan which in turn half owned by the Crédit Agricole Group, one of the largest banking groups in Europe. Keytrade Bank offers full traditional banking services, but also offers individuals the opportunity to invest in major world markets via the Internet. Keytrade Bank has more than 180,000 customers, manages 7.8 billion in client assets and has a capital of 88 million euros. Crelan is a Belgian cooperative bank. Crelan has a policy of sustainable and continuous growth. The bank offers a wide range of banking and insurance products for individuals, independent contractors and farmers. The bank conducts a sound policy based on cooperative values: transparency, sustainability, trust and commitment. The Crelan Group is composed of Crelan and its subsidiaries: Crelan Insurance, banking niche Europabank and online bank Keytrade Bank. The Group has 3,658 employees, 831 branches and 1.2 million customers. Shareholders equity amounts to 1.1 billion. B. Saxo Bank Saxo Bank A/S is based in Copenhagen in Denmark. Saxo Banque offers more than financial products such as FX, CFDs, Equities, Futures, Options, ETF on more than 25 international stock exchanges including 9000 CFDs on a large number of individual shares of all major European, US stock indices and Asian stock exchanges. Saxo Banque also offers the ability to trade CFDs on FX, indices, commodities, bonds and shares. C. Saxo Bank Group Saxo Bank Group was founded in Denmark in 1992 and employs approximately staff worldwide. It is an international investment bank specializing in online trading and investment across global financial markets. Saxo Bank Group enables private clients and institutional clients to trade on derivative and listed products as FX, CFDs, ETFs, Stocks, Futures, Options and other derivatives via multi-award winning online trading platforms: the browser-based SaxoWebTrader, the downloadable SaxoTrader and the SaxoMobileTrader application available in over 20 languages. In addition, Saxo Bank Group offers professional portfolio and fund management. Safeguarding client information and securely controlling, executing and managing real-time internal systems are of utmost importance to the bank. A significant team of experienced IT professionals works diligently to firmly secure all of Saxo Bank s information and operating systems. Since 1992, Saxo Bank Group has been a facilitator in the global capital markets aggregating liquidity, offering access to exchanges around the world and providing its powerful suite of products and platforms to private clients, institutions, banks and brokerages. A fully licensed and regulated European bank in Denmark, Saxo Bank Group supports a global base of individual retail clients, corporations and financial institutions from its headquarters in Denmark and numerous regional offices throughout Europe, Asia, Middle East, Latin America and Australia. The two co-ceos and founders of Saxo Bank A/S are Kim Fournais and Lars Seier Christensen.Kristensen. D. Financial Data All the annual reports of Keytrade Bank are available for inspection (and copies can be obtained) on our website at the address: Financial information for Saxo Bank Group is available through this link: E. Auditor Keytrade Bank s auditors are KMPG 40 Avenue du Bourget 1130 Brussels Belgium Deloitte Berkenlaan 8b 1831 Diegem Belgium The independent auditor s report can be obtained for Keytrade Bank at the following address: Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles, Belgique) and for Saxo Bank Group at the following address: V. FOREX FEATURES A. Definition FOREX is the Foreign Exchange in which currencies are traded. Investors can trade on a currency against another one in order to anticipate a bullish or bearish movement with leverage. There is no central marketplace for FOREX, trade is conducted over the counter (OTC) where Saxo bank is the counterparty to the trade. FOREX is an investment product especially suited for risk seeking retail clients. We offer more than 160 currencies on trading platform such as EURUSD, ERUGBP and USDJPY B. FOREX main features 1. Leverage and margin FOREX positions are traded on margin. This means that the client is able to leverage his investment by opening positions of larger size than the funds he 16.

17 has to place as margin collateral. The margin is the amount reserved on the client s trading account to cover any potential losses from an open FX position. It is possible that a loss may exceed the required margin. Margin requirements vary from instrument to instrument and can be changed at any time to reflect market conditions. For larger re-ratings or changing of margin requirements for very popular instruments clients will be notified in advance where possible. Margin requirements by FX type and instrument are always listed under the FX Trading Conditions on the trading platforms. Please note that Saxo bank reserves the right to increase margin requirements for large position sizes, including client portfolios considered to be of very high risk. 2. Forex products FX positions can be traded on spot, with a forward. 3. Short selling FX positions can be sold short, opening up the possibility of showing a profit in a falling market and the efficient hedging of current positions. Only. 4. Overnight financing 5. No interest paid for intraday trading Only a spread paid for intraday position. 6. Money management orders Take profit and stop loss orders are available to control and managed open positions. C. FOREX products Keytrade Bank offers FOREX on spot and FOREX forward Spot FX FORWARD FX Features Trades have value date 2 business days after the trade. It s only an accounting line which transcribes the currency settlement date. This value date has no importance because it doesn t affect the P/L, the margin of the trading account. Pricing: Actual price Roll-over in overnight Minimum ticket fees: 10$ Short term strategy used, otherwise roll-over becomes a high cost on medium-long term strategy Trades are made for dates more than 2 days in the future Maturity date fixed in advance from 2 days to 12 months Pricing: Forward points represent the interest rate differential between the 2 currencies for the given period No roll-over in overnight Minimum ticket fees: 10$ Stratéegy used until the expiry date FOREX is quoted in the currency of the underlying instrument. For example, a FX position on EURUSD will be quoted in dollar whilst a FX position on EURJPY will be quoted in Japan yens. 1. FOREX spot Forex or Foreign Exchange is a global decentralized market for the trading of currencies. It gives the opportunity to take advantage of variations from one currency against another by taking long or short positions with leverage at the actual spot price. Example Short Position 1/ Short position with net profit When the client expects that the value of a currency decreases against another, he can choose to take a short position on that currency pair. In this example, he expects that the value of the Euro (EUR) is going to decrease against the American Dollar (USD) and that the price of the currency pair falls from his current level at 1,1398$ /1,1401$. The difference between these two prices (3 pips) is the spread which represents the transaction cost in intraday that the client will have to pay. The client decides to sell at market at the bid price of 1,1398$ for The required margin is ( x 2%) for that position. In other words, we immobilize on his account for a position of hours later, the offer price falls down to 1,1358$. The client decides to close his position at this price. The trade details are summarized in the table below. How to calculate Amount Notional transaction Value by selling x 1,1398 $ Margin used x2% 2000 Trade commission (spread) 3 pips x $10/pip $-30 Notional transaction Value by buying x1,1358 $ Trade Gain $ $ $ 400 2/Short position with net loss In this example, the client expects that the Euro is going to decrease against the dollar and decides to sell for He takes a short position on the 17.

18 EURUSD at the bid price 1,1398$. How to calculate Amount Notional transaction Value by selling x1,1398 $ Margin used x2% 2000 Trade Commission 3 pips x $ 10/pip $-30 Notional transaction Value by buying x1,1418 $ Trade loss $ $ $-200 Long position 1/ Long position with net profit In this example, we take as currency pair USD/JPY (American Dollar against the Japanese Yen). Unlike previous examples, in this case, the client thinks that the value of USD is going to increase relative to the value of Japanese Yen in the coming hours with a current price at 117,20Y/117,22Y. So he decides to buy for $ and has a long position on the USDJPY at 117,22Y. The required margin is 3.000$ (3% x $). After few hours, the bid price increases at 117,42Y (+ 20 pips) and he decides to close his postion at this price. The trade details are summarized in the table below: How to calculate Amount Notional transaction Value by buying $ x Margin used x3% $ Trade Commission 2 pips x 1.000/pip Notional transaction Value by selling x 117,42 $ Trade gain / Long position with net loss If the price of USDJPY goes down whereas the client expected the price goes up by taking a long position, the client will realize a loss on his long position on USD/JPY. In this example, the client expects the USDJPY to rise from its current price which is 117,20Y/117,22Y. The client decides to buy $ s at 117,22Y. 2 hours later, USDJPY has fallen to 116,62Y and the client decides to sell at this bid price 116,62Y. The trade details are summarized in the table below: How to calculate Amount Notional transaction Value by buying $ x 117, Margin used $ x 3% $ Trade Commission 2 pips x 1.000/pip Notional transaction Value by selling $ x 116, Trade loss FOREX forward A Forex forward is a non-standardized contract between two parties to buy or to sell a currency at a fixed settlement date in the future with a price agreed upon today. This is in contrast to a Forex spot which is an agreement to buy or sell a currency today. Saxo Bank offers more than 120 FX forwards available on the trading platform. Forex Forward enables investors to take advantage of the interest rate differentials between two currencies and to hedge foreign exchange exposure risks. By purchasing a currency for a future value date at a fixed price now, using a forward, investors can avoid risky exposure to fluctuations in the exchange rate. For example, investors that deal internationally can experience volatility in Forex markets, which in turn can cause major uncertainties for profits and capital. Forward can help mitigate these risks by enabling businesses to hedge foreign currency transactions for a future date at a swap point agreed now, with a 0,45% markup, thus neutralising exchange rate fluctuations. FX Forward has the same features than FX spot such as: FX Forward is an OTC product with real time Leverage available Short selling activated Same minimum fee Same margin required But just one different element between FX Forward and FX Spot is the expiry date. Examples will be the same as here above (Forex spot positions) with the difference that the spread will be slightly different because of calculation of swap points already included in a Forward. 18.

19 For these two derivative products spot and Forward Forex, margin required are the same. As mentioned previously, you will see below the difference in pricing on the trade ticket between a spot and a forward position for one month. The difference in prices can be explain by the fact that the different swap point on one month-time are already calculated in the price of the Forward. On FX forward, more the value date is far more the spread is high. V. FOREX TRADING A. The trading platforms A trading account enables clients to take control of their trading by managing their entire portfolio from a single account through the white-labelled platform of Saxo Bank (developed by Saxo Bank), i.e. Keytrade Pro s trading platform: Keytrade Pro Trader platform, Keytrade Pro WebTrader or (when it becomes available) Keytrade Pro MobileTrader. All the information regarding the functioning of trading platforms (color coded trade buttons, active trading operations ) is available on the trading platform through the button Help. The screenshots under the button «Help» are regularly updated according to the update of the platform. A new platform will be launched in Furthermore, the client can join directly client s services when needed. 1. Keytrade Pro Trader This platform is fully downloadable. Keytrade Pro provides traders with access to all of the market information, technical tools and features required to trade successfully. 2. Keytrade ProWebTrader Providing traders with 24 hour access to markets, the Keytrade ProWebTrader is a web based platform, requiring no download or installation and accessible from anywhere in the world. The Keytrade ProWebTrader offers full interface customization, allowing individuals to choose from an array of charts, prices, market research, data sources and news feeds. 3. Keytrade Pro MobileTrader (when it becomes available at Keytrade Bank) The client can take his trading with him by utilizing the Keytrade ProMobilerader, a portable yet comprehensive platform accessible through his mobile phone. The Keytrade ProMobileTrader establishes an environment in which positions, open orders, investment news and account status can be monitored. 1. Limit orders B. Available Orders Limit orders are commonly used to enter a market and to take profit at predefined levels. Limit orders to buy are placed below the current market price and are executed when the Ask price hits or breaches the price level specified. (If placed above the current market price, the order is filled instantly at the best available price below or at the limit price.) Limit orders to sell are placed above the current market price and are executed when the Bid price breaches the price level specified. (If placed below the current market price, the order is filled instantly at the best available price above or at the limit price.) When a limit order is triggered, it is filled as soon as possible at the price obtainable on the market. The price at which the order is filled may differ from the 19.

20 price the client sets for the order if the opening price of the market is better than his limit price. 2. Stop Orders Stop orders are commonly used to exit positions and to protect investments in the event that the market moves against an open position. Stop orders to sell are placed below the current market level. Stop orders to buy are placed above the current market level. 3. Stop if Bid / Stop if Offered Stop if Bid orders are typically used to limit losses on short positions. Stop if Bid orders to buy are when triggered most often filled at the order level plus the client spread, which means no slippage. Stop if Bid orders to sell are when triggered filled at the client Bid price at the time. Stop if Offered orders are typically used to limit losses on long positions. Stop if Offered orders to sell are when triggered most often filled at the stop order level minus the client spread, which means no slippage. Stop if Offered orders to buy are when triggered filled at the client Offer price at the time. 4. Trailing Stop order A Trailing Stop Order is a stop order with a trigger price which evolves with the spot price. If the market rises (for long positions), the stop price increases with the proportion defined by the user, but if the market is down, the stop price remains unchanged. This type of stop order allows the client to cap potential losses without limiting the possible gain on a position. It also reduces the need to constantly monitor market prices of open positions. 5. If Done and O.C.O orders Several types of related orders are available: If Done order O.C.O An If Done order consists of two orders: a primary order that will be executed as soon as market conditions allow it, and a secondary order that will be activated only if the first one is executed. A One Cancel the Other (O.C.O.) order consists of two orders. If either one of the orders is executed, the related order is automatically cancelled. C. FOREX trading hours Saxo Bank is open for Forex Trading from Monday morning 5:00 local Sydney time to Friday afternoon 17:00 Eastern Standard Time (New York time). D. FOREX prices The complete list of costs associated with FX is detailed below. ASSETS FEES FX spot FX forward Spread X X* Roll-over Premium Liquidity costs X X The spread of Forex Forward contracts will systematically be higher than the spread applicable to Forex Spot contracts. The Spread for Forex Forward contracts contains the equivalent of the roll-over spread of a Forex Spot position. 1. Transaction costs on FOREX Transaction costs are indicated on our website and on our trading platforms under Trading conditions -> Forex Trading Conditions. Below the Minimum Commission Threshold a Minimum Ticket fee is charged. FX spot and FX forward are priced the same way, the client pays the spread with a minimum for small trade sizes and the roll-over for FX spot in overnight. Spread is defined as the spread available on the bank website and on the trading platforms under normal market conditions. Volatile market conditions may affect the spreads shown on these instruments. 2. Overnight roll-over All open FX positions held overnight are subject to a debit or credit interest rate revaluation to reflect the position being rolled over to a new Value Date. The operation known as the Tom/Next Rollover is applied to spot positions held at 17:00 Eastern Standard Time (New York time) on any given trading day. X 20.

PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Waarschuwing: Financiële instrumenten deviezen (Forex) zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest Tradingstrategieën voor CFD's «Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Trenduitbraken

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef Scalping op Futuresaparen «Scalping strategieën op beursindexen» 1) Wat is scalping? 2) Futures op indexen 3) Trading Range Index Scalper 4) Wat kost een futures trade? WH SELFINVEST Maaltecenter Blok

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledig en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijk belegde

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call De waarde van uw rekening voldoet niet aan de vereiste marge (Margin Equity < Margin Requirement). 1. Om op de margin- en short rekening

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

Beleggen in valuta is een andere benaming voor beleggen in Forex, beleggen in FX en handelen in valuta.

Beleggen in valuta is een andere benaming voor beleggen in Forex, beleggen in FX en handelen in valuta. Basisvaluta In Forex is dit de valuta die de belegger koop of verkoopt. In EURUSD is EUR bijvoorbeeld de basisvaluta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn. Als u

Nadere informatie

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Deze gids helpt u uw rekeningoverzicht vermeld op Penson s intranet website te begrijpen. De eerste sectie geeft een uitleg van de meest belangrijke pagina s

Nadere informatie

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank!

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! Strategic Finance Solutions Interest Rate Risk Management Currency Risk Management Februari 2014 ICC White Paper Bedrijven die valutatransacties doen in de contante ( spot ) markt krijgen op het moment

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

De unieke AutoStop CFD s

De unieke AutoStop CFD s De unieke AutoStop CFD s Een mooi alternatief voor certificaten zoals turbo s enz. Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Factor Certificaten op Indices

Factor Certificaten op Indices Factor Certificaten op Indices Deze producten bieden geen kapitaalgarantie Het basisprospectus betreffende de Factor Certificaten is goedgekeurd door het BaFin, de Duitse regulerende instantie. De producten

Nadere informatie

Valutatermijn- transactiewijzer

Valutatermijn- transactiewijzer Valutatermijn- transactiewijzer U hebt of verwacht betalingen of ontvangsten in vreemde valuta. U loopt dan een mogelijk koersrisico. U kunt dit koersrisico afdekken met een valutatermijntransactie. Of

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten MiFID Beleid inzake belangenconflicten MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

FX Derivatives. FX Swap. ING Financial Markets

FX Derivatives. FX Swap. ING Financial Markets FX Derivatives FX Swap ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Kosten... 2 Voorbeeld van een FX Swap...

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR OP HET FX4BIZ TREASURER PLATFORM Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden. Mogelijkheid om een overdracht van derden te

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN Januari 2015 FX4Biz Tarieven en voorwaarden Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden Mogelijkheid om een overdracht

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN JANUARI 2015

TARIEVEN EN VOORWAARDEN JANUARI 2015 TARIEVEN EN VOORWAARDEN JANUARI 2015 Algemene Voorwaarden KENMERKEN VAN DE REKENING SAXO TRADER REKENING SAXO PREMIUM REKENING SAXO PLATINUM REKENING Toegang tot het downloadbaar platform (SaxoTrader)....

Nadere informatie

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar Optie-Grieken 21 juni 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Optie-Grieken Waarom zijn de grieken belangrijk? Mijn allereerste doel is steeds kapitaalbehoud. Het is even belangrijk om afscheid

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex)

Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex) Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex) Versie 03/2012 1 1. FOREX EEN OVERZICHT Valuta oftewel forex kunnen verhandeld worden als spot forex contract of als CFD forex contract. In beide gevallen

Nadere informatie

FX Derivatives. Valutaoptie. ING Financial Markets

FX Derivatives. Valutaoptie. ING Financial Markets FX Derivatives Valutaoptie ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Optiepremie... 2 Kosten... 3 Voorbeeld

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

FX Derivatives. Forward. ING Financial Markets

FX Derivatives. Forward. ING Financial Markets FX Derivatives Forward ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Kosten... 2 Voorbeeld van een Forward...

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Agenda Mifid complexiteit opdeling producten : Fx 1 : termijncontract Fx 2 : plain vanilla optie Fx 3 : barrier

Nadere informatie

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P Deze gebruiksaanwijzing voor het WH Basic platform is gemaakt om u snel op weg te helpen. Stap voor stap maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van het platform. [Status Button] Deze knop laat

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

PERSCOMMUNIQUÉ. Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België

PERSCOMMUNIQUÉ. Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België Brussel, 25 september 2007. PERSCOMMUNIQUÉ Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België In april 2007 hebben vierenvijftig centrale banken en

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Hedging strategies: Turbo

Hedging strategies: Turbo Hedging strategies: Turbo Hedging van aandelenposities met een Turbo short p. 2 Index 1. Inleiding 3 Principes 3 2. Voordeel van een Turbo tegenover een optie 4 Risico 4 Hefboom 4 3. Scenario s voor een

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV

GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV 1. Voorwoord De relatie tussen Progentis en haar cliënt is gebaseerd op loyaliteit, integriteit, billijkheid en professionaliteit. Deze principes

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen:

Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen: Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen: WHS ProStation WHS FutureStation Versie: 16.06 2011 1 Bischikbare rapporten Rekening Historiek rapport Geeft een overzicht over een bepaalde periode voor: alle uitgevoerde

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Valutatermijntransactie

Valutatermijntransactie Valutatermijntransactie Vooraf zekerheid over betalingen en ontvangsten in vreemde valuta Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie