OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call"

Transcriptie

1 Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call De waarde van uw rekening voldoet niet aan de vereiste marge (Margin Equity < Margin Requirement). 1. Om op de margin- en short rekening overnight posities te houden, moet worden voldaan aan de volgende conditie: Margin Equity > Margin Requirement. Controleert u dit altijd! - Margin Equity geeft de waarde weer van de middelen die beschikbaar zijn om op marge te traden. - Margin Requirement geeft het maximale potentiële verlies weer waaraan uw portefeuille is blootgesteld, berekend volgens de volgende criteria: Type positie Margin Requirement in % Long aandeel > $3 35%* Long aandeel $3-$5 50% Long aandeel < $3 100% Short aandeel > $3 $5 per aandeel óf 30% óf $250, het hoogste bedrag wordt gebruikt Short aandeel < $3 $2.5 per aandeel óf 100% óf $250, het hoogste bedrag wordt gebruikt Long optie 100% 100% van de premie en: Short optie ongedekt het hoogste bedrag van óf 20% van het aandeel minus het verschil met out of the money óf 10% van het aandeel, Minimaal $250 per contract Credit optie spread Kleinste verschil tussen strikes en de marge van de ongedekte short optie Debit optie spread Debet Opmerking: Dit percentage is hoger dan het percentage gebruikt op het intranet van Penson. 2. Als de margin equity < 25% x posities, kan WHS posities liquideren zonder de klant te waarschuwen. 3. Aandelen op de OTCBB en Pink Sheets en aandelen met een waarde van <$3 moeten via de cash rekening worden aangekocht. Het is verboden te daytraden op de cash rekening. Een dekken U heeft 5 werkdagen om een te dekken, door middel van de volgende acties: - Het overmaken van een bedrag gelijk aan de call - Het liquideren van positions: Verkoop - $1 per verkocht aandeel t.w.v. < $3, dekt $1 van de call Verkoop - $1 per verkocht aandeel t.w.v. > $3, dekt $0.35 van de call Aankoop - $1 per gekocht, geshort aandeel, dekt $0.30 van de call - Gunstige marktontwikkeling Consequenties van het niet dekken van een WHS liquideert een gedeelte van uw posities. Page 1 of 8

2 Page 2 of 8

3 Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call Money Due Call Er is onvoldoende geld beschikbaar op de cash rekening om de gerealiseerde aankopen te kunnen financieren. 1. Op de cash account dient elke aankoop voor 100% te worden gefinancierd. Bijvoorbeeld: Een trader wil op 1 dag 2 achtereenvolgende day trades doen op zijn cash account, elke trade ter waarde van $ Hij kan dit alleen doen als er minstens $ op zijn cash account staat. 2. De volgende aandelen dienen verplicht te worden verhandeld op de cash account: - aandelen op de OTCBB en Pink Sheets; - alle andere aandelen < $5. 3. Volgens de Amerikaanse beursreglementering is day traden uitsluitend toegestaan op de margin- en short rekening, dus niét op de cash rekening. Een Money Due Call dekken U heeft 5 werkdagen om een Money Due Call te dekken, door het bedrag van de call over te maken op uw rekening. Consequenties van het niet dekken van een Money Due Call Als u de Money Due Call niet op tijd wordt gedekt, komt de rekening 90 dagen onder toezicht van Penson te staan. Tijdens deze periode kunt u wel gewoon traden. Als u tijdens de toezichtperiode een 2 e Money Due Call of een Fed Call krijgt, geeft Penson u slechts 1 werkdag de tijd om de call te dekken. Als deze 2 e Money Due Call niet binnen 24u wordt gedekt, wordt uw rekening 90 dagen bevroren. Zodra uw rekening is bevroren, heeft u geen buying power meer en kunnen er dus geen nieuwe posities worden geopend. U kunt alleen bestaande posities sluiten door het plaatsen van telefoonorders. Penson sluit uw rekening definitief wanneer de rekening twee keer achterelkaar moet worden bevroren. Het intranet van Penson toont op de pagina Account information/customer information uw rekeningstatus: Restricted = rekening 90 dagen onder toezicht, Closed = rekening 90 dagen bevroren. Page 3 of 8

4 Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call Fed Call Een overschrijding van de overnight buying power. 1. Het openen van nieuwe overnightposities is beperkt tot de aanwezige overnight buying power. 2. Op het tradingplatform is de overnight buying power echter niet zichtbaar, alleen de intraday buying power wordt weergegeven. 3. Aangezien uw intraday buying power altijd hoger is dan de overnight buying power, worden orders die een overschrijding van de overnight buying power veroorzaken daarom niet geweigerd door het platform! Het platform kan dergelijke orders niet voorkomen, omdat u de enige bent die kunt besluiten de positie voor het sluiten van de markt te sluiten of overnight te houden. Dekken U heeft 5 werkdagen om een Fed Call te dekken, door middel van de volgende acties: - Het bedrag van de call op uw rekening storten - Marginabele aandelen transfereren met een waarde van 2x de call Consequenties van het niet dekken van een Fed Call Penson liquideert het teveel aan posities en uw rekening komt 90 dagen onder toezicht van Penson te staan. Tijdens deze periode kunt u wel gewoon traden. Liquidaties worden uitgevoerd onder de volgende condities: $2 per geliquideerd aandeel t.w.v. >$5, dekt $1 van de Fed Call $1 per geliquideerd aandeel t.w.v. <$5, dekt $1 van de Fed Call Als u tijdens de periode van toezicht een 2 e Fed Call of een Money Due Call krijgt, geeft Penson u slechts 1 werkdag de tijd om de call te dekken. Als u de 2 e Fed Call niet binnen 24u dekt, wordt uw rekening 90 dagen bevroren. Zodra uw rekening is bevroren, heeft u geen buying power meer en kunnen er dus geen nieuwe posities worden geopend. U kunt alleen bestaande posities sluiten door het plaatsen van telefoonorders. Opmerkingen: Liquidatie van posities die de Fed Call veroorzaken is niet voldoende, om de Fed Call te dekken dient u ook contanten over te maken. Als u twee Fed Calls ontvangt, dient elke Fed Call afzonderlijk te worden gedekt. Penson sluit uw rekening definitief wanneer de rekening twee keer achterelkaar moet worden bevroren. Het intranet van Penson toont op de pagina Account information/customer information uw rekeningstatus: Restricted = rekening 90 dagen onder toezicht, Closed = rekening 90 dagen bevroren. Page 4 of 8

5 Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call Regular De waarde van uw rekening voldoet niet aan de vereiste marge (Margin Equity < Margin Requirement). Om op de margin- en short rekening overnight posities te houden, moet worden voldaan aan de volgende conditie: Margin Equity > Margin Requirement. Controleert u dit altijd! - Margin Equity geeft de waarde weer van de middelen die beschikbaar zijn om op marge te traden. - Margin Requirement geeft het maximale potentiële verlies weer waaraan uw portefeuille is blootgesteld, berekend volgens de volgende criteria: Type positie Margin Requirement* in % Long aandeel > $5 25% Long aandeel tussen $3 en $5 50% Long aandeel < $3 100% Short aandeel > $5 $5 per aandeel óf 30%, het hoogste bedrag wordt gebruikt Short aandeel < $5 $2.5 per aandeel óf 100%, het hoogste bedrag wordt gebruikt Long optie 100% 100% van de premie en: Short option ongedekt het hoogste bedrag van óf 20% van het aandeel minus het verschil met out of the money óf 10% van het aandeel, Minimaal $250 per contract Credit optie spread Kleinste verschil tussen strikes en de marge van de ongedekte short optie Debit optie spread Debet * De percentages kunnen worden verhoogd bij risicovolle handelingen (van 40% tot 100%) en met de geconcentreerde rekening (zie sectie Maintenance Concentrated Call). Een Regular dekken U heeft 3 werkdagen om een Regular Maintenance te dekken, door middel van de volgende acties: - Maak het bedrag van de call over op uw rekening - Liquideer aandelen: $1 per verkocht aandeel t.w.v. < $5, dekt $1 van de call $1 per verkocht aandeel t.w.v. > $5, dekt $0.25 van de call $1 per gekocht, geshort aandeel, dekt $0.30 van de call - Transfereer aandelen (neemt contact op met WHS) - Gunstige marktontwikkeling Consequenties van het niet dekken van een Regular Penson liquideert een gedeelte van uw posities. Page 5 of 8

6 Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call Concentrated Een positie op de margin- of short rekening overschrijdt de margin equity. 1. Zie de sectie «Regular». 2. Een geconcentreerde rekening vereist een marge van minstens 40% per positie. Een Concentrated dekken U heeft 3 werkdagen om een Concentrated te dekken, door middel van de volgende acties: - Maak het bedrag van de call over op uw rekening - Liquideer aandelen: $1 per verkocht aandeel t.w.v. < $5, dekt $1 van de call $1 per verkocht aandeel t.w.v. > $5, dekt $0.40 van de call $1 per gekocht, geshort aandeel, dekt $0.40 van de call - Transfereer aandelen (neemt contact op met WHS) - Gunstige marktontwikkeling Consequenties van het niet dekken van een Concentrated Penson liquideert een gedeelte van uw posities. Page 6 of 8

7 Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call Equity De waarde van uw rekening is gedaald tot onder $ Pattern Day trader en Non Pattern Day Trader - Elke nieuwe klant wordt bij aanvang door Penson beschouwd als een actieve day trader, ook wel «pattern day trader». - Een «pattern day trader» kan uitsluitend day traden als zijn rekening (total equity) meer dan $ bedraagt. Wat gebeurt er als een rekening onder de $ komt? 1. Een beperking van 3 day trades in een periode van 5 opeenvolgende werkdagen. 2. Een verlaging van de intraday buying power van 4 :1 naar 2 :1. Dekken van een Equity U kunt een Equity dekken door een bedrag en/of aandelen over te maken zodat de waarde van uw rekening stijgt tot boven $ Consequenties van het niet dekken van een Equity Het niet dekken van een Equity heeft geen directe consequenties. Echter, wanneer u meer dan 3 day trades uitvoert in de periode van de 5 opeenvolgende werkdagen, zult u een Day Trade Call ontvangen (zie de volgende sectie Day Trading Call). Page 7 of 8

8 Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call Day Trading Call Een overschrijding van de beperkte intraday buying power. Opmerking: Een Day Trading Call ontvangt u wanneer de waarde van uw rekening is gedaald tot onder $ Zoals uitgelegd in de sectie over de Equity, zult u in dit geval beperkt worden tot 3 day trades in een periode van 5 opeenvolgende dagen en is uw intraday buying power verlaagd van 4 :1 tot 2 :1. Een day trading call kan uitsluitend worden veroorzaakt door het uitvoeren van meer day trades dan toegestaan. 1. Een day trade bestaat uit het openen en sluiten van een positie gedurende dezelfde dag. 2. De verkoop van een overnight posities wordt niet gezien als een day trade. 3. Het sluiten van een overnight positie en het heropenen hiervan (zowel long als short) op dezelfde dag, wordt niet gezien als een day trade. 4. Op het tradingplatform wordt de ordergrootte beperkt door de intraday buying power die in real-time wordt berekend. Een Day Trading Call dekken U heeft 5 werkdagen om een Day Trading Call te dekken, door het bedrag van de call over te maken op uw rekening. Een Day Trading Call leidt tot de volgende beperkingen: u heeft geen buying power meer en er kunnen dus geen nieuwe posities worden geopend, u kunt alleen bestaande posities sluiten door het plaatsen van telefoonorders. Consequenties van het niet dekken van een Day Trading Call Als u de Day Trading Call niet binnen de gestelde tijd dekt, bevriest Penson uw rekening voor 90 dagen. Wanneer uw rekening is bevroren, heeft u geen buying power meer op het platform en kunnen dus geen nieuwe posities worden geopend. U kunt alleen bestaande posities sluiten door het plaatsen van telefoonorders. Page 8 of 8

FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN. WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands

FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN. WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands Copyrigh 2007-2011: all rights attached to this guide are the sole property of WH

Nadere informatie

WHS FX opties gids. Aan de slag gaan met FX opties. Voorspel de trend in de deviezenmarkt of hedge bestaande posities d.m.v. FX opties.

WHS FX opties gids. Aan de slag gaan met FX opties. Voorspel de trend in de deviezenmarkt of hedge bestaande posities d.m.v. FX opties. Aan de slag gaan met FX opties WHS FX opties gids Voorspel de trend in de deviezenmarkt of hedge bestaande posities d.m.v. FX opties. Verfijn uw trading en verbeter uw rendementen. Maak kennis met FX opties

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex)

Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex) Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex) Versie 03/2012 1 1. FOREX EEN OVERZICHT Valuta oftewel forex kunnen verhandeld worden als spot forex contract of als CFD forex contract. In beide gevallen

Nadere informatie

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P Deze gebruiksaanwijzing voor het WH Basic platform is gemaakt om u snel op weg te helpen. Stap voor stap maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van het platform. [Status Button] Deze knop laat

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 1/16 Inleiding In

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

do not print this layer Trading Manual

do not print this layer Trading Manual do not print this layer Trading Manual PureDMA Trading Manual Inhoud Inhoud 01 DMA handelen: een introductie Wat is DMA? Voordelen van DMA 02 Van Start Gaan DMA Activeren in PureDeal Permissions & Data

Nadere informatie

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

WHS Elite Lite. Handleiding

WHS Elite Lite. Handleiding WHS Elite Lite Handleiding versie 1.1 WH Elite Lite is een directe toegang platform met een uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding. Door het feit dat WHS dit platform laat draaien op één van de reserve

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s)

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve financiële instrumenten eventueel met hefboom die kunnen leiden tot

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

Handleiding Account Management

Handleiding Account Management Handleiding Account Management Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave is opgezet aan de hand van het Account Management. De hoofdstukken komen overeen met de menustructuur in het Account Management en zijn net

Nadere informatie

Handleiding Opties & Futures

Handleiding Opties & Futures Handleiding Opties & Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0 KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE Versie 4.0 Dit gratis e-book bestaat uit de eerste vier hoofdstukken van Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode. Door drs. Joost van der Laan www.ironcondor.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie