BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN"

Transcriptie

1 BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN EN TREND SPECIFICATIES 1.1 De mutatievoorwaarden en vergoedingen voor de beleggingsdienstverlening van Trend Invest zijn opgenomen in: - Bijlage I Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen - Bijlage II Trend Specificaties 1.2 In de Bijlage I Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen zijn algemene mutatievoorwaarden en vergoedingen opgenomen, welke gelden voor alle Trends. 1.3 In de Bijlage II Trend Specificaties zijn specifieke bepalingen opgenomen, welke gelden voor een specifieke Trend. Hierin zijn onder meer de volgende onderdelen opgenomen: - Samenstelling van de Trend; en - Trend Update. 1.4 Indien de Belegger in het kader van deze voorwaarden een wil sturen naar Trend Invest dan kan het volgende adres gebruikt worden: 2. ABONNEMENT REGULIERE EN TUSSENTIJDSE BELEGGINGSAANBEVELINGEN 2.1 De Belegger heeft als cliënt van Trend Invest een abonnement op het ontvangen van reguliere en tussentijdse beleggingsaanbevelingen per aangekochte Trend. Zolang Trend Invest een Trend onderhoudt, kan zij beleggingsaanbevelingen naar de Belegger sturen, maar Trend Invest is hiertoe niet verplicht. 2.2 Voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen betaalt de Belegger per Trend 7,50 per kwartaal, tenzij er in een betreffend kwartaal geen beleggingsaanbevelingen zijn verstuurd. Deze vergoeding komt ten laste van de Trend Invest-rekening. Indien de Belegger geen toestemming heeft gegeven voor de in artikel 3 genoemde Trend Update dan dient de Belegger nog wel te betalen voor het ontvangen van de beleggingsaanbevelingen. Beleggingsaanbevelingen worden door Trend Invest namelijk doorlopend specifiek per Trend opgesteld en uitgebracht ten behoeve van de Belegger. Indien Trend Invest besluit om een Trend niet meer te onderhouden dan brengt zij geen beleggingsaanbevelingen voor betreffende Trend uit en brengt zij daarvan de Belegger op de hoogte. 3. TOESTEMMING VOOR REGULIERE EN TUSSENTIJDSE TREND UPDATE 3.1 Trend Invest brengt reguliere en tussentijdse beleggingsaanbevelingen uit om er voor te zorgen dat een Trend goed blijft aansluiten bij de marktontwikkelingen en bij de door Trend Invest gestelde criteria aan de Financiële Instrumenten. Reguliere beleggingsaanbevelingen worden doorgaans ieder kwartaal naar Belegger verstuurd. Indien bijzondere omstandigheden dat vereisen, kunnen ook tussentijdse beleggingsaanbevelingen verstuurd worden. De Belegger kan Trend Invest per Trend de opdracht geven om die Trend te volgen. Dat betekent dat Trend Invest in opdracht van de Belegger de Trend aanpast aan de beleggingsaanbevelingen. De Belegger koopt en verkoopt dan precies die beleggingen die nodig zijn om de Trend op eenzelfde wijze samen te stellen als de beleggingsaanbevelingen van Trend Invest. Dit wordt de reguliere of tussentijdse Trend Update genoemd. De kosten voor de Trend Update zijn 0,2% per update en worden berekend over de waarde van de Trend op de dag voorafgaand aan de start van de orderuitvoer. 3.2 De Belegger kan toestemming geven voor de Trend Update door op de Website bij de aankoop van de Trend het daartoe bestemde hokje Ik doe mee met de Trend Update aangevinkt te laten. Hiermee geeft de Belegger aan Trend Invest een doorlopende koop- en verkoopinstructie conform de beleggingsaanbevelingen van Trend Invest. Deze toestemming voor de doorlopende koop- en verkoopinstructie kan de Belegger te allen tijde intrekken en vervolgens weer activeren door een met het verzoek daartoe naar Trend Invest te sturen. 1 / 5 Versie 21 juli 2015

2 3.3.a Indien Trend Invest per reguliere beleggingsaanbevelingen met betrekking tot een Trend aan de Belegger verstuurt, gebeurt dit per iedere 2e maandag (indien dit geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag) van de maanden maart, juni, september en december. Indien de Belegger aan Trend Invest toestemming heeft gegeven voor de Trend Update, zal Trend Invest op de 4e handelsdag (zie Tijdschema Reguliere en Tussentijdse Trend Update) een aanvang maken met het uitvoeren van orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen. De Belegger heeft vóór de aanvang van de orderuitvoer, uiterlijk einde 3e handelsdag (zie Tijdschema Reguliere en Tussentijdse Trend Update), nog de mogelijkheid om per aan te geven om de orders niet uit te voeren. 3.3.b Indien Trend Invest per tussentijdse beleggingsaanbevelingen met betrekking tot een Trend aan de Belegger verstuurt, gebeurt dit op een maandag (indien dit geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag). Indien de Belegger aan Trend Invest toestemming heeft gegeven voor de Trend Update, zal Trend Invest 2 handelsdagen na de dag van verzending van de een aanvang maken met het uitvoeren van orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen. De Belegger heeft vóór de aanvang van de orderuitvoer, uiterlijk einde 3e handelsdag (zie Tijdschema Reguliere en Tussentijdse Trend Update), nog de mogelijkheid om per aan te geven om de orders niet uit te voeren. 3.3.c In het geval van uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de Trend, een Deel van een Trend of de markt kan Trend Invest, maar zij is daartoe niet verplicht, na het versturen van een reguliere of tussentijdse beleggingsaanbeveling en voorafgaande aan de Trend Update deze intrekken en reparatiebeleggingsaanbevelingen per naar de Belegger sturen. Trend Invest zal op de 4e handelsdag (zie Tijdschema Reguliere en Tussentijdse Trend Update) een aanvang maken met het uitvoeren van orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen. De Belegger heeft vóór de aanvang van de orderuitvoer, uiterlijk einde 3e handelsdag (zie Tijdschema Reguliere en Tussentijdse Trend Update), nog de mogelijkheid om per aan te geven om de orders niet uit te voeren. TIJDSCHEMA REGULIERE EN TUSSENTIJDSE TREND UPDATE Handelsdag 1e 2e 3e 4e Reguliere beleggingsaanbevelingen Op de 2e maandag van de maanden maart, juni, september en december. (indien dit geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag). Tussentijdse beleggingsaanbevelingen Op een maandag. Reparatie-beleggingsaanbevelingen Na het versturen van de reguliere of tussentijdse beleggingsaanbevelingen. Handeling Verzending met beleggingsaanbevelingen richting de Belegger. Mogelijkheden voor de Belegger om per aan te geven dat hij/zij orders niet wenst uit te voeren. Aanvang orderuitvoer door Trend Invest. 2 / 5

3 3.4 Indien de Belegger voorafgaande aan de koop van een Trend geen toestemming heeft gegeven voor de Trend Update of de Belegger heeft een eenmaal gegeven toestemming tussentijds ingetrokken, dan kan de Belegger op elk moment tijdens de gehele verdere duur van de Trend de toestemming voor de Trend Update en daarmee het uitvoeren van de beleggingsaanbevelingen (her)activeren door een met het verzoek daartoe naar Trend Invest te sturen. 3.5 Indien de Belegger gebruikmaakt van de Trend Update en vervolgens zelfstandig besluit een Deel van een Trend aan- dan wel te verkopen, dan wordt de doorlopende aanen verkoopinstructie, genoemd in artikellid 3.2 per direct ingetrokken. Indien de Belegger dat wenst kan de Belegger de doorlopende aan- en verkoopinstructie weer activeren door een met het verzoek daartoe naar Trend Invest te sturen. 4. AAN- EN VERKOOPORDERS 4.1 De initiële aankoop van een Trend vereist een minimale storting van 2.500, Een vervolgaankoop of verkoop moet minimaal 1.000,- bedragen. Indien de waarde van de Trend minder dan 1.000,- bedraagt, dan is bij een verkooporder een volledige verkoop van de Trend verplicht. 4.3 De transactiekosten bij Trend Invest bedragen 0,9% over de waarde van de order. Indien een Trend wordt verkocht en de Belegger geeft direct een aankoopopdracht voor een andere Trend op, dan worden er over de aankoop géén transactiekosten in rekening gebracht. Bij een order om de gehele trend te verkopen worden de transactiekosten berekend over de waarde van de trend aan het einde van de voorafgaande handelsdag. 4.4 Een aankooporder voor een Trend moet de Belegger in geld opgeven. 4.5 Indien een aankooporder op een handelsdag vóór 10:00 uur wordt opgegeven en het aankoopbedrag op de actieve Trend Invest-rekening is verwerkt, dan zal diezelfde handelsdag worden gestart met het aankopen van de Financiële Instrumenten van de Trend. Indien een aankooporder op een handelsdag nà 10:00 uur wordt opgegeven dan zal de volgende handelsdag worden gestart met het aankopen van de Financiële Instrumenten van de Trend. Voor specifieke Financiële Instrumenten in de Trend kan gelden dat later wordt gestart met de uitvoering, vanwege bijvoorbeeld de openingstijden van de beurzen waar deze Financiële Instrumenten worden verhandeld. Met het moment van opgegeven in dit artikellid wordt bedoeld het moment dat de order door Trend Invest is ontvangen. Dit kan op een later tijdstip zijn dan het moment dat de order door de Belegger naar Trend Invest is verstuurd. 4.6 Basis voor het aankopen van de Financiële Instrumenten van de Trend is de op dat moment actuele samenstelling van de Trend. De procentuele verhoudingen tussen de Financiële Instrumenten van de Trend op de Trend Invest-rekening van de Belegger kunnen afwijken van de verhoudingen zoals gepubliceerd op de website van Trend Invest doordat onder andere van tevoren de koersen waarop gehandeld zal worden niet bekend zijn. 4.7 Indien de Belegger: bij de initiële aanschaf van een Trend niet de door Trend Invest aanbevolen samenstelling (inclusief procentuele verhouding) aankoopt; of bij de laatste Trend Update niet is meegegaan; of tussentijds zelf aan- en/of verkopen heeft geïnitieerd binnen een Trend, waardoor de samenstelling (inclusief procentuele verhouding) van de betreffende Trend niet overeenkomt met de door Trend Invest aanbevolen samenstelling, dan kunnen afhankelijk van de opdracht van de Belegger: de Financiële Instrumenten binnen de Trend van de Belegger naar rato van de door de Belegger zelf gecreëerde samenstelling worden aangekocht; en/of een of meerdere specifieke Financiële Instrumenten worden aangekocht. 4.8 Indien de Belegger een aankooporder opgeeft en het bedrag waarvoor hij wil aankopen is groter dan hetgeen beschikbaar is, dan wordt de order uitgevoerd voor het bedrag dat beschikbaar is. 4.9 Bij meerdere aankooporders gaat uitvoering in volgorde waarop de orders bij Trend Invest zijn binnengekomen De Belegger kan een order opgeven voor het verkopen van de gehele Trend. Een verkooporder voor een Deel van de Trend moet de Belegger opgeven in geld. 3 / 5

4 4.11 Indien een verkooporder is opgegeven op een handelsdag vóór 10:00 uur, zal dezelfde handelsdag worden gestart met de verkoop van de Financiële Instrumenten van de Trend. Indien een verkooporder op een handelsdag nà 10:00 uur wordt opgegeven dan zal de volgende handelsdag worden gestart met het aankopen van de Financiële Instrumenten van de Trend. Voor specifieke Financiële Instrumenten in de Trend kan gelden dat later wordt gestart met de uitvoering, vanwege bijvoorbeeld de openingstijden van de beurzen waar deze Financiële Instrumenten worden verhandeld. Met het moment van opgegeven in dit artikellid wordt bedoeld het moment dat de order door Trend Invest is ontvangen. Dit kan op een later tijdstip zijn dan het moment dat de order door de Belegger naar Trend Invest is verstuurd Bij een deelverkoop van de Trend wordt uitgegaan van de actuele samenstelling van de Trend en worden Financiële Instrumenten naar rato verkocht Een verkooporder wordt uitgevoerd voor zover uw bezit in Trends of een Deel van een Trend dit toelaat Het is mogelijk dat op de Trend Invest-rekening een beperkt deel aan liquide middelen wordt aangehouden. Deze liquiditeiten zijn nodig om verschillen op te vangen tussen beurskoersen die worden gebruikt voor het berekenen van de aantallen aan- of te verkopen Financiële Instrumenten en de daadwerkelijke aan- of verkoopkoers van deze instrumenten Zolang nog geen start is gemaakt met het uitvoeren van de aan- en verkooporders, kan de Belegger deze annuleren door een opdracht tot annulering op een handelsdag vóór 10:00 uur in de ochtend telefonisch ( ) aan Trend Invest door te geven Ongeacht of de beurzen waar de Delen van Trends verhandeld worden open of gesloten zijn, vindt er op Nederlandse nationale feestdagen geen orderuitvoer plaats. 5. GELDEN BELEGD IN LIQUIDITEITENFONDS 5.1 In artikel van de Voorwaarden Trend Invest is aangegeven dat er geen saldo in geld op de Centrale Rekening kan worden aangehouden. Tenzij er een concrete opdracht van de Belegger bestaat om een of meerdere Financiële Instrumenten aan te kopen, zullen gelden op de Centrale Rekening op grond van een doorlopende opdracht van de Belegger belegd worden in deelnemingsrechten van een liquiditeitenfonds. In hoofdstuk 8 Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s van de Voorwaarden Trend Invest is uitgelegd wat de kenmerken en risico s van een liquiditeitenfonds inhouden. Het concrete liquiditeitenfonds waarin belegd wordt, is DWS Institutional Money Plus. Alle informatie, zowel de concrete kenmerken als de risico s, omtrent dit betreffende liquiditeitenfonds kunt u hier vinden. 5.2 Aan- en verkopen in het liquiditeitenfonds zijn voor de Belegger gratis. 5.3 De Belegger geeft een doorlopende opdracht om in het geval van een Trend Update de betreffende deelnemingsrechten in een liquiditeitenfonds te verkopen en conform de beleggingsaanbeveling te beleggen in de Trend(s). 5.4 De Belegger geeft een doorlopende opdracht om eventuele ontstane debetstanden op de Trend Invest-rekening van de Belegger op te heffen door het overboeken van gelden vanaf een andere Trend Invest-rekening van de Belegger. 5.5 Om de opdracht van de Belegger uit te kunnen voeren, geeft de Belegger bij iedere mutatie (aankoop, verkoop, Trend Update, overstap naar andere Trend, etc.) een doorlopende opdracht om de benodigde deelnemingsrechten in een liquiditeitenfonds te verkopen. 6. CORPORATE ACTIONS 6.1 De Belegger die toestemming heeft gegeven voor de Trend Update geeft een doorlopende opdracht om in het geval van een spin-off (afsplitsing) binnen een korte termijn vanaf het moment dat Trend Invest deze informatie heeft vernomen de aandelen van het afgesplitste onderdeel van het bedrijf te verkopen en te herbeleggen in het aandeel van het afsplitsende bedrijf. 6.2 De Belegger die toestemming heeft gegeven voor de Trend Update geeft een doorlopende opdracht om in het geval van een overname (waarbij het over te nemen bedrijf onderdeel is van de Trend) of een fusie het aandeel van het bedrijf binnen een korte termijn vanaf het moment dat Trend Invest deze informatie heeft vernomen te verkopen en vervolgens de opbrengst te herbeleggen in de Trend. 6.3 De Belegger die geen toestemming heeft gegeven voor de Trend Update ontvangt in het geval van een spin-off automatisch een positie in het aandeel van het afgesplitste bedrijf. 4 / 5

5 6.4 De Belegger die geen toestemming heeft gegeven voor de Trend Update geeft in het geval van een overname (waarbij het over te nemen bedrijf onderdeel is van de Trend) of een fusie een doorlopende opdracht om de aanmelding in de hierna opgenomen volgorde uit te voeren: 1. aandelen van het overnemende bedrijf of het nieuwe bedrijf; en 2. uitkering in cash. 7. BELEGGING OVEREENKOMSTIG VERHOUDINGEN TREND Ongeacht de mutatie geeft de Belegger die toestemming heeft gegeven voor de Trend Update een doorlopende opdracht om altijd te beleggen overeenkomstig de procentuele verhoudingen tussen de Financiële Instrumenten binnen de Trend zoals gepubliceerd op de website. Daarbij is van belang om te melden dat de daadwerkelijke procentuele verhoudingen tussen de Financiële Instrumenten van de Trend op de Trend Invest-rekening van de Belegger fractioneel kunnen afwijken doordat onder andere van tevoren de koersen waarop gehandeld zal worden niet bekend zijn. 8. AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN EN DE NEDERLANDSCHE BANK 9. BELANGRIJKE INFORMATIE 9.1 Trend Invest is geschikt voor de belegger die per trend, idee of thema meerdere Financiële Instrumenten in de portefeuille wil hebben en die daarbij periodiek beleggingsaanbevelingen van Trend Invest wenst te ontvangen. Op basis van deze beleggingsaanbevelingen kan de belegger orders door Trend Invest laten uitvoeren binnen de kaders van de beleggingsdienstverlening execution only. 9.2 Trend Invest is niet geschikt voor de belegger die behoefte heeft aan beleggingsadvies, toegesneden op de situatie van de belegger. Tevens is Trend Invest niet geschikt voor de belegger die behoefte heeft om zijn/haar vermogen te laten beheren. De meeste Trends zijn niet geschikt voor de belegger die pensioenafhankelijk of inkomensafhankelijk is. 9.3 In de meeste Trends zijn alleen aandelen opgenomen. Een belegging in aandelen is risicovol en heeft als voornaamste risico dat er forse fluctuaties, zowel naar boven als naar beneden, van de beurswaarde van aandelen ten opzichte van de inleg kunnen voorkomen. Een belegging in deze Trend is daarom alleen bestemd voor beleggers met een offensief profiel. Beleggers wordt aangeraden om het document Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s te lezen voor een volledig overzicht van alle risico s bij een belegging in aandelen. Trend Invest staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor dit toezicht worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zullen aan de Belegger jaarlijks worden doorbelast. Indien de Belegger de overeenkomst opzegt vóór de jaarlijkse doorbelasting dan worden deze kosten tijdens de opzegging bij de Belegger in rekening gebracht. 5 / 5

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Op deze pagina kunt u de volgende ontwikkelingen van uw portefeuille inzien:

Op deze pagina kunt u de volgende ontwikkelingen van uw portefeuille inzien: Portefeuille Op deze pagina kunt u de volgende ontwikkelingen van uw portefeuille inzien: De waarde van uw portefeuille op dagbasis De procentuele verdeling van de fondsen binnen uw portefeuille Een overzicht

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen Nadere informatie beleggingsdiensten Profielen Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Hoe beleg ik bij a.s.r. bank. Premiedepotrekening

Hoe beleg ik bij a.s.r. bank. Premiedepotrekening Hoe beleg ik bij a.s.r. bank Premiedepotrekening Met onze Premiedepotrekening kunt u zelf de beleggingsfondsen kiezen die u aan- en verkoopt. In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u opdracht

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening

Informatieblad Effectendienstverlening Informatieblad Effectendienstverlening Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Effectenverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Hoe beleg ik bij ASR Bank

Hoe beleg ik bij ASR Bank Hoe beleg ik bij ASR Bank Hypotheek Beleggersrekening Met onze Hypotheek Beleggersrekening kunt u zelf de beleggingsfondsen kiezen die u aan- en verkoopt. In deze handleiding leggen wij u stap voor stap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw en servicefee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

De kosten van ons vermogensbeheer

De kosten van ons vermogensbeheer 1 De kosten van ons sbeheer In dit document kunt u vinden welke vergoedingen u betaalt voor het sbeheer van Slim en aan wie. Bij financiële diensten zijn vaak meerdere partijen betrokken die vergoedingen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Portefeuillebeheer Beleggingsadvies Beleggingsadvies & portefeuillemonitoring Beheerhandelingen Vermogensmanagement Fondskosten Laten beleggen Beleggen met advies Zelf

Nadere informatie

De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015)

De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015) De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015) Online-beleggingsspel De KBC-Beleggerskoers is een spannend online beleggingsspel. Het is bij dit spel de bedoeling dat je een zo groot mogelijk

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank.

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-103 d.d. 26 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. dr. A. Buijs en G.J.P Okkema, leden en mr. M.J.M. Fennis, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat? Ik wil een wijziging van mijn e-mailadres doorgeven, hoe doe ik dat?

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat? Ik wil een wijziging van mijn e-mailadres doorgeven, hoe doe ik dat? Insinger de Beaufort MyChoice & MyPortfolio Inhoudsopgave Stortingen en onttrekkingen Hoe kan ik een extra inleg doen op mijn MyChoice-rekening? Hoe kan ik een extra inleg doen op mijn MyPortfolio-rekening?

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions Nadere informatie beleggingsdiensten Corporate actions Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

Hoe beleg ik bij ASR Bank. Fondsenrekening.

Hoe beleg ik bij ASR Bank. Fondsenrekening. Hoe beleg ik bij ASR Bank Fondsenrekening. Met onze Fondsenrekening kunt u zelf de beleggingsfondsen kiezen die u aan- en verkoopt. In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u opdracht geeft

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

BNDHW Handig om te weten

BNDHW Handig om te weten BNDHW290616 Handig om te weten Handig om te weten Inhoudsopgave > > Contactgegevens Klantenservice 3 > > Hoe boek ik geld over? 3 > > Wanneer moet het geld op de rekening zijn bijgeschreven? 3 > > Waar

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 11 5. Orderuitvoeringsbeleid... 16 6.

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advies-kosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten op uw nota

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Fonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 27 november 2017

Fonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 27 november 2017 Fonds- en Tarievenoverzicht Inhoudsopgave Pagina 1. Actueel fondsaanbod 1 2. Kosten beleggen 2 3. Doorgeven beleggingsorders 3 4. Feestdagen 3 5. Verwerking beleggingsorders 3 6. Verwerking overboekingen

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Alle tarieven per 10 december 2010 Beleggen met advies van ABN AMRO. Beleggingsfondsen ABN AMRO girale beleggingsrekening Vestiging of 0900-92 15 met advies 0900-92 15 zonder

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Voorwaarden Opties ABN AMRO

Voorwaarden Opties ABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Bestaande uit: Voorwaarden Opties Bijlage Opties April 2016 Inhoudsopgave Voorwaarden Opties ABN AMRO Begrippenlijst Voorwaarden Opties 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Rekeningspecificaties Fondsenrekening

Rekeningspecificaties Fondsenrekening Rekeningspecificaties Fondsenrekening ASR Bank N.V. De Fondsenrekening is een ASR Effectenrekening in de zin van en waarop het Algemeen reglement Geldtegoeden Effectenrekeningen, de Voorwaarden Effectenbemiddeling

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-077 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-077 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-077 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Klacht ontvangen op : 4 februari 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Wilt u weten op welke kosten u kunt rekenen wanneer u uw vermogen via ons belegt? En vindt u het fijn dat u inzicht heeft

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Groeirente Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Groeirente. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Laat uw geld beleggen door Axento

Laat uw geld beleggen door Axento Introductiebrochure Laat uw geld beleggen door Axento Focus op vermogensbehoud Altijd actueel inzicht Duurzaam beleggen Bewezen aanpak Welkom bij Axento Beleggen met Axento is eenvoudig en kan al vanaf

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding JOE Mining. Software versie 4.21

Gebruikershandleiding JOE Mining. Software versie 4.21 Software versie 4.21 JOE 4.21 1 juli 2017 Hey-Day Trading B.V. all rights reserved Inhoud 1. INLEIDING...3 1.1. LEES DIT EERST...3 1.2. DOELGROEP...3 1.3. UITGANGSPUNTEN...4 1.3.1. Kennis en ervaring...4

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Rekeningspecificaties Fondsenrekening

Rekeningspecificaties Fondsenrekening Rekeningspecificaties Fondsenrekening ASR Bank N.V. De Fondsenrekening is een ASR Effectenrekening in de zin van en waarop het Algemeen reglement Geldtegoeden Effectenrekeningen, de Voorwaarden Effectenbemiddeling

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AEGON Bank N.V. Inhoud. Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. A. Algemeen deel. www.aegon.nl. 1. Openen AEGON Rekening

Algemene voorwaarden. AEGON Bank N.V. Inhoud. Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. A. Algemeen deel. www.aegon.nl. 1. Openen AEGON Rekening AEGON Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 1 B. Deel Beleggen 5 C. Definitielijst 9 Orderuitvoeringsbeleid 11 Voorwaarden Internet 11 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig

Nadere informatie

Reglement bij de Allianz Design Levensloop

Reglement bij de Allianz Design Levensloop Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement bij de Allianz Design Levensloop Versie 1.2 December 2015 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Hoe werkt de Allianz Design Levensloop? 3 Vraag advies

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie