PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)"

Transcriptie

1 PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledig en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijk belegde kapitaal, onafhankelijk van de tijdshorizon waarover de belegging wordt aangehouden. Alvorens te beleggen in dit product worden investeerders aangespoord om kennis te nemen van deze brochure en te overwegen of dit product wel degelijk in overeenstemming is met hun financiële toestand. Het beleggen in CFD s vereist dat de geopende posities dagelijks, of zelfs tijdens de dag, worden opgevolgd, gezien de volatiliteit van deze investering. DE CFD S WAAROP DEZE PROSPECTUS BETREKKING HEEFT, ZIJN UITGEGEVEN DOOR SAXO BANK MAAR WORDEN DOOR KEYTRADE BANK VERKOCHT. INHOUDSTAFEL I. INFORMATION ABOUT RESPONSIBILITY FOR THIS PROSPECTUS 3 II. Overzicht 3 A. Informatie over de emittent 3 B. Voorstelling en kenmerken van CFD s 4 1. Geen Vervaldag 4 2. OTC-product 4 3. Identieke notering 4 4. Onderliggende waarden 4 5. Hefboomwerking 4 6. Shortselling 4 7. Ontvangen interesten voor CFD-shortposities 4 8. Leenkosten voor dag na dag CFD-shortposities 5 9. Financieringskosten voor CFD-longposities Geen intraday-interesten Impact van de dividenden Net Free Equity Rol van commissionair van Keytrade Bank 5 C. Werking van de marge en de hefboomwerking 5 D. Kosten die voortvloeien uit het verhandelen en aanhouden van CFD s 6 1. De transactiekosten of provisie 6 2. De financieringskosten 7 3. De dividendverrekeningen 8 4. De abonnementskosten 8 5. De leenkosten 8 6. De liquiditeitskosten 8 7. Les net free equity costs 8 E. Voorbeelden van genomen posities op CFD s op aandelen 8 F. Belangrijkste risicofactoren Het leveragerisico Het marktrisico Het tegenpartijrisico Het liquiditeitsrisico Het risico van gerelateerde orders, niet-uitgevoerde take profit en stoploss Het wisselkoersrisico Het gaprisico Het risico van gedwongen vereffening Het technologische risico Het risico verbonden aan de schorsing van het onderliggende product Het risico verbonden aan belangenconflicten Rol van commissionair van Keytrade Bank 12 III. RISKS 12 A. Risk warning 12 B. Risks of trading 12 C. Volatility of derivative markets 13 D. Currency risk 13 E. Counterparty risk Liquidity Risk about CFD 14 1.

2 2. Liquidity Risk of Saxo Bank 14 G. Leverage and margin 14 H. Keytrade Bank as commission agent 15 IV. COMPANY INFORMATION 15 A. Keytrade Bank 15 B. Saxo Bank 15 C. Saxo Bank Group 15 D. Financial Data 16 E. Auditor 16 V. CFD FEATURES 16 A. Definition 16 B. CFD main features Leverage and margin Wide range of assets Short selling Interest received for a short position Scalability Overnight financing for a long position No interest paid for intra-day trading Borrowing costs on short overnight positions Money management orders Net Free Equity 17 C. CFD underlying assets CFD Single stocks CFD Exchange-traded funds CFD Stock index CFD Commodities (not available on Keytrade Pro platform) CFD Forex (not available on Keytrade Pro platform) CFD Bonds(not available on Keytrade Pro platform) 25 VI. CFD trading 26 A. The trading platforms Keytrade ProTrader Keytrade ProWebTrader Keytrade Pro MobileTrader 26 B. Available Orders Limit orders Stop Orders Stop Limit Order Trailing Stop order Related orders 26 C. CFD Trading hours 26 D. CFD prices 27 E. CFD costs Commissions on CFDs Borrowing costs on short overnight positions Overnight Financing Dividend adjustments Live Exchange Data fees Liquidity cost Net Free equity 29 F. Corporate actions 29 G. Profits and losses 29 H. Taxation Considerations Taxes on income and capital gains Withholding tax and other taxes and duties 30 VII. CONDITIONS OF CFDs 30 A. Information before opening a trading account 30 B. Minimum trade sizes 30 C. Confirmations and statements 30 D. Payments 31 E. Monitoring the positions and account deficit 31 F. Security of the account 31 G. Conditions to close out a CFD position 31 H. Additional Documents 31 VIII. COMPLAINTS PROCEDURE 31 IX. BEST EXECUTION AND CONFLICT OF INTEREST POLICIES 31 A. Best execution policy 31 B. Conflict of interest policy 32 X. ADDITIONAL INFORMATION 32 2.

3 Goedkeuring van de CFD-prospectus Deze prospectus dateert van 20 mei 2014 en werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 20 mei 2014 goedgekeurd in toepassing van het artikel 43 van de prospectuswet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Terbeschikkingstelling van de prospectus en verantwoordelijkheid Deze prospectus is vertaald naar het Nederlands vanaf de Franse tekst van het overzicht. Keytrade Bank geeft aan de vertaling te hebben uitgevoerd en er de verantwoordelijkheid van te dragen. Deze prospectus is op de internetsite van Keytrade Bank beschikbaar op het adres https://www. keytradebank.com/pro/nl. I. INFORMATION ABOUT RESPONSIBILITY FOR THIS PROSPECTUS The credit institution under Danish law Saxo Bank with registered office at Saxo Bank A/S Philip Heymans Allé 15 DK-2900 Hellerup., declares that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in this prospectus is in accordance with the facts and contains no omissions likely to affect its import. Our aim is to inform all clients who trade with CFDs and to give them the fairest information. The distribution of this prospectus and the offer of CFDs may be restricted by law in certain jurisdictions. This prospectus does not constitute an offer to sell, or an invitation to purchase, the CFDs in any jurisdiction in which such offer or invitation would be unlawful. This prospectus will be available to customers of Keytrade Bank and will be posted on the website of Keytrade Pro trading platform at the following link: and free copies will be available upon request by contacting Keytrade Bank at the following number: Customer Service: The date of this prospectus is 20 May The prospectus has been approved by the Belgian regulator on the date of 20 May The Belgian regulator is the Financial Services and Markets Authority (FSMA) which takes responsibility for the integrity of the financial markets and fair treatment of financial consumers. Aanvullende waarschuwingen CFD s zijn financiële derivaten die een hoge risicograad inhouden en hierdoor niet geschikt zijn voor elke klant. Elke vermelding in documentatie die een beschrijving geeft van de risico s die aan een product of dienst in het bijzonder zijn verbonden, kan niet en zou niet mogen worden geïnterpreteerd als zijnde een exhaustieve opsomming van de risico s eigen aan het product of de dienst, en bijgevolg, rekening houdend met het gebruik van deze producten of diensten, maant de Bank elke betrokken persoon aan om gespecialiseerde financiële adviseurs te raadplegen alvorens elke beslissing tot belegging of transactie. Indien een klant een Keytrade Pro-rekening wenst te openen, dient hij zich bewust te zijn van de genomen risico s. De klant dient over voldoende financiële middelen te beschikken om de risico s te kunnen dragen en dient zijn geld en de risico s goed te beheren. Elke orderuitvoering op CFD s is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de Bank en het addendum bij de algemene voorwaarden van de Bank met betrekking tot transacties op het platform Keytrade Pro. Deze algemene voorwaarden, het addendum bij de algemene voorwaarden van de Bank met betrekking tot transacties op het platform Keytrade Pro en de prijslijst die beschikbaar is op de website van de Bank, (met als alias ook toegankelijk via de website van de Bank in de rubriek «Keytrade Pro» van deze site), vervangen elke informatie die hier ter illustratie kan worden gegeven. II. OVERZICHT A. Informatie over de emittent Keytrade Bank Keytrade Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht die bij de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, is ingeschreven op de lijst van de kredietinstellingen die onder het Belgische recht ressorteren. Keytrade Bank is een 100% dochteronderneming van Crelan nv. Crelan is een coöperatieve bank waar de klanten voelen dat er een persoonlijk contact is. Op mensenmaat, dat is ons handelsmerk, en dat uit zich elke dag in de vertrouwensrelatie die de bank heeft met haar klanten. Crelan hanteert een duurzaam model en toont een echt maatschappelijk engagement. Gezond verstand primeert: geen ingewikkelde constructies en onbegrijpelijke modellen, maar transparant bankieren. Daar staat Crelan voor. De Groep Crelan is samengesteld uit vier entiteiten: de coöperatieve bank Crelan en haar drie dochters, Crelan Insurance, de nichebank Europabank en de onlinebank Keytrade Bank. De Groep telt medewerkers, 831 kantoren en 1,2 miljoen klanten. Het eigen vermogen bedraagt 1,1 miljard euro. Raadpleeg de wettelijke documentatie en de algemene voorwaarden op voor meer informatie. Keytrade Bank heeft voor de verhandeling van CFD met Saxo Bank, een kredietinstelling naar Deens recht, een commissieovereenkomst gesloten. Dat betekent dat Keytrade Bank zich ertoe verbindt om met Saxo Bank, in haar naam maar voor rekening van de klant, de door de klanten gewenste contracten aan te gaan. 3.

4 Saxo Bank Saxo Bank Saxo Bank is een bank naar Deens recht die toegang biedt tot ruim financiële producten, zoals FX s, CFD s, equity, futures, opties, ETF s... op meer dan 25 internationale beurzen, waaronder CFD s op een aanzienlijk aantal individuele aandelen die aan de belangrijkste beurzen in Europa, de Verenigde Staten en Azië noteren. Keytrade Bank biedt de mogelijkheid om in de volgende CFD s van Saxobank te investeren: CFD s op indexen CFD op aandelen CFD op ETF B. Voorstelling en kenmerken van CFD s Een CFD, of Contract For Difference, is een financieel derivaat dat het mogelijk maakt om te profiteren van de koersschommeling van een onderliggende waarde (aandeel, index of andere activa) zonder er vooraf over te hoeven beschikken. De twee partijen verbinden zich in een gemeenschappelijk akkoord over het verschil tussen de prijs van een positie bij de opening en de prijs bij de sluiting ervan. Ingeval de prijs van de onderliggende waarde stijgt tussen het moment van het openen en afsluiten van de positie, dan boekt de koper van de CFD een winst en de verkoper een verlies (exclusief kosten). De winst is dan gelijk aan de koersschommeling van de onderliggende waarde over de betrokken periode. We spreken van een «longpositie» wanneer de klant zich als koper heeft geplaatst op de CFD met het oog op een koersstijging van de onderliggende waarde. Wanneer de prijs van de onderliggende waarde echter daalt tijdens de periode, dan maakt de verkoper van een CFD winst en de koper verlies. We spreken van een «shortpositie» wanneer de klant een prijsdaling verwacht van de onderliggende waarde. De CFD is een contract dat wordt verhandeld op de onderhandse markten (Over The Counter OTC) tussen een financiële tussenpersoon, de bank (in dit geval Saxo Bank) en een klant. Dat betekent dat de klant blootgesteld is aan het debiteurenrisico van Saxo Bank. Wanneer Saxo Bank haar verplichtingen als debiteur niet nakomt, blijft Keytrade Bank ertoe gehouden om alles in het werk te stellen voor het innen van vergoedingen of de teruggave van alle bedragen of financiële instrumenten die Saxo Bank is verschuldigd op grond van de afsluiting en/of de uitvoering van een contract voor rekening van de klant. Ze zal de klant crediteren voor het bedrag dat ze aldus van Saxo Bank heeft kunnen verkrijgen (na aftrek van de eventuele aan Keytrade Bank verschuldigde vergoeding en de gemaakte kosten om die vergoedingen en teruggaves te verkrijgen). Keytrade Bank garandeert niet dat de klant recht zal hebben op de vergoedingen zoals bepaald door de regels betreffende de bescherming van deposito s en financiële instrumenten waaraan Saxo Bank eventueel onderworpen is in haar land, aangezien de bij Saxo Bank geopende rekening niet in naam van de klant wordt geopend. De met Saxo Bank aangegane contracten kunnen automatisch worden ontbonden (en de posities die eruit voortvloeien, kunnen automatisch worden gesloten) bij faillissement van Saxo Bank of elke andere vergelijkbare situatie die leidt tot een toestand van samenloop tussen de schuldeisers van Saxo Bank. Bovendien zijn CFD s financiële derivaten met een hefboomwerking die het mogelijk maken om de prestatie van de onderliggende waarde te vermenigvuldigen. De hefboomwerking kan tot 200 gaan op bepaalde onderliggende activa. Als de klant er bijvoorbeeld voor zou kiezen om een hefboomwerking van 100 te gebruiken en de onderliggende waarde noteert een evolutie van 1%, dan maakt de klant een winst of verlies van 100% (excl. brokercommissie). CFD s hebben de volgende kenmerken: 1.Geen Vervaldag De CFD s op indexen, aandelen en ETF s hebben geen vervaldag. Zo kan de klant de positie aanhouden zolang de onderliggende waarde aan de beurs noteert en kan hij zijn positie afsluiten wanneer hij het wenst tijdens de openingsuren van de betreffende markten. 2. OTC-product De CFD s worden niet op de gereglementeerde markten verhandeld maar worden geleverd door instellingen die gespecialiseerd zijn in de handel van CFD s en ook market makers (markthouders) zijn. Die instellingen zijn de tegenpartij van de klant op deze markt. De CFD s worden tussen Keytrade Bank (in haar naam en voor rekening van de klant) en Saxo Bank verhandeld via het tradingplatform Keytrade Pro. 3. Identieke notering De CFD s op aandelen, futures en ETF s repliceren de koers van de onderliggende waarde. De prijs van een CFD is bijgevolg het spiegelbeeld van de prijs van zijn onderliggende waarde (exclusief spread). Voor CFD s op indexen is de koers een afgeleide van de prijs van de index op het eerstvolgende futurecontract waaraan een basis wordt toegevoegd (verschil tussen index en future) en de spread. 4. Onderliggende waarden De aandelen, de indexen, de termijncontracten (rentevoeten en obligaties) en de ETF s zijn via CFD s verhandelbaar 5. Hefboomwerking De klant heeft de mogelijkheid om een positie te openen die groter is dan het beschikbare bedrag op zijn rekening. Bijvoorbeeld, als de rekening van de klant een waarde heeft van euro en een hefboomwerking van 100 is toegestaan (de vereiste marge op het verhandelde product bedraagt dus 1% van de nominale waarde van de CFD-positie), dan zal de klant koop- of verkoopposities kunnen nemen tot een bedrag van euro. Het risico van de hefboomwerking bestaat erin dat het een verlies kan veroorzaken dat hoger uitkomt dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. 6. Shortselling De CFD s kunnen ongedekt worden verkocht (zonder dat de onderliggende waarde in de portefeuille zit). Zo kan de klant een prijsdaling van de onderliggende waarde verzilveren. 7. Ontvangen interesten voor CFD-shortposities Investeerders ontvangen creditinteresten wanneer zij een verkooppositie voor meer dan één dag aanhouden indien het verschil tussen de rentevoet die gebruikt wordt voor de berekening van de overnightinterest en de mark-up van Saxo Bank positief is. 4.

5 8. Leenkosten voor dag na dag CFD-shortposities Op de CFD s kunnen leenkosten van toepassing zijn wanneer de klant dag na dag verkoopposities aanhoudt. Deze kosten hangen af van de liquiditeit van het aandeel en kunnen onbestaand zijn bij een overvloedige liquiditeit. 9. Financieringskosten voor CFD-longposities De investeerders betalen financieringskosten wanneer zij een kooppositie aanhouden voor langer dan een dag. 10. Geen intraday-interesten De klant betaalt een provisie of spread wanneer hij intraday handelt, namelijk aankoop en verkoop van een positie (long of short) op dezelfde dag. Voor intradayposities wordt geen interestenafrekening gemaakt. 11. Impact van de dividenden Wanneer de klant CFD s verhandelt, bezit hij de onderliggende activa niet rechtstreeks. Nochtans ontvangt hij een compensatiebetaling voor het dividend dat door het aandeel wordt uitgekeerd wanneer hij koper is van CFD s op aandelen. Omgekeerd betaalt hij een compensatiebetaling voor het dividend dat door de onderliggende waarde wordt uitgekeerd wanneer hij verkoper is van de CFD s. 12. Net Free Equity Interesten zullen potentieel betaald of gekregen worden door de klant, volgens de berekening van zijn Net Free Equity. De details worden in punt V, B, 10 van deze prospectus beschreven. 13. Rol van commissionair van Keytrade Bank Keytrade Bank treedt enkel op als commissionair, zij is tegenover de klant dus niet aansprakelijk bij niet-uitvoering (inclusief als gevolg van een faillissement of elke andere vergelijkbare situatie die leidt tot een toestand van samenloop tussen de schuldeisers) door Saxo Bank. Keytrade Bank garandeert in geen geval de uitvoering van de verplichtingen van Saxo Bank. Het risico op niet-uitvoering en wanprestatie van Saxo Bank wordt dus gedragen door de klant. C. Werking van de marge en de hefboomwerking Wanneer een investeerder CFD s verhandelt, gebruikt hij enkel een gedeelte van het geïnvesteerde bedrag, de «vereiste marge». Deze marge vormt een kapitaal dat vaststaat op de rekening van de klant en niet meer beschikbaar is om nieuwe posities in te nemen. Het «resterende» kapitaal, dat overeenstemt met het totale kapitaal op de rekening van de klant verminderd met het vaststaande kapitaal, laat de klant toe om potentiële verliezen op lopende posities te dragen. Indien latente verliezen de waarde van de rekening in zulke mate verminderen dat ze gelijk wordt aan het vaststaande kapitaal, dan krijgt de klant een margin call. Het is bijgevolg nuttig op te merken dat de verliezen hoger kunnen oplopen dan het vaststaande kapitaal (vereiste marge). Margevereisten op CFD s vertegenwoordigen slechts een fractie van de waarde van de werkelijk genomen positie. Zo hoeft de klant niet het volledige bedrag van de genomen positie te storten. In de veronderstelling dat het kapitaal van de klant euro bedraagt en dat de klant een stijging verwacht van het aandeel KBC dat vandaag aan 29,98 euro / 30 euro noteert, beslist de klant om CFD s KBC aan te kopen tegen de marktprijs voor euro. De vereiste marge die gevraagd wordt door de bank op een CFD KBC is 5%. Het vaststaande kapitaal voor deze positie zal dan slechts 5% van de nominale waarde op de CFD KBC bedragen. Concreet: wanneer de klant beslist om CFD s KBC aan te kopen tegen de prijs van 30 euro, is de nominale waarde van deze positie euro. De vereiste marge bedraagt dan euro (5% x euro). Bijgevolg heeft de klant voor deze positie van euro op de CFD KBC slechts euro van zijn beschikbare kapitaal vastgezet. Indien de koers van KBC stijgt tot 31 euro/31,02 euro en de klant zijn CFD tegen de marktprijs verkoopt, dan bedraagt de totale winst euro [(31 euro - 30 euro) x CFD s] (excl. brokercommissie) In dit voorbeeld, heeft de klant een winst van 10% gerealiseerd, terwijl het aandeel KBC met 3,3% is gestegen, dankzij de hefboomwerking van 3 ( euro = 3 x euro). Zijn rekening stijgt van euro naar euro. Indien de koers van KBC daalt tot 29 euro/29,03 euro en de klant zijn CFD tegen de marktprijs verkoopt, dan bedraagt het totale verlies euro [(29 euro - 30 euro) x CFD s] (excl. brokercommissie). In dit voorbeeld heeft de klant een verlies van 10% geleden, terwijl het aandeel KBC met 3,3% is gedaald, vanwege de hefboomwerking van 3 ( euro = 3 x euro). Zijn rekening ondergaat een waardevermindering van euro naar euro. De hefboomwerking hangt af van de vereiste marge. Het niveau van de maximale hefboomwerking (of de minimale margevereiste) die door de broker wordt aangeboden, hangt af van de kenmerken van het onderliggende instrument van de CFD. Naarmate het risico van het onderliggende instrument hoger wordt, stijgt de vereiste marge en daalt de maximale hefboommogelijkheid in evenredige mate. Hoe hoger de marge, hoe kleiner de hefboomwerking. Een marge van 10% zal bijvoorbeeld een hefboom van 10 mogelijk maken, terwijl een marge van 1% een hefboom van 100 mogelijk maakt. Ten slotte werkt de hefboom zowel voor de stijging als voor de daling van de koers. De klant moet zijn beschikbare marge in het oog houden en ze boven het vereiste minimum zien te houden. De hefboomwerking kan zowel positieve als negatieve resultaten voortbrengen. Als het aandeel in het voormelde voorbeel een daling tot 29 euro zou hebben gekend, dan zou de klant een verlies van euro hebben gemaakt of 10% van zijn kapitaal. Ingeval er een risico bestaat dat het kapitaal van de klant zijn lopende posities niet meer zal dekken, kan de bank een margin call sturen naar de klant. Concreet stuurt de bank de klant een bericht waarin zij hem laat weten dat hij zijn marge maximaal gebruikt en dat hij geen bijkomende posities kan innemen. Drie opties zijn dan mogelijk: De klant sluit zijn positie gedeeltelijk of volledig af om zijn margebenutting terug te brengen tot onder de 100% om zodoende, indien hij het zou wensen, nieuwe posities te kunnen innemen op de markt; Nieuwe bevoorrading in liquiditeiten van zijn rekening om zijn margebenutting te verminderen; 5.

6 De klant houdt geen rekening met de oproep en behoudt zijn positie in de hoop dat de markt zich zal omkeren. Het risico bestaat hier echter dat de broker zijn positie zal afsluiten indien de markt in de tegengestelde richting blijft evolueren. In het bovenstaande voorbeeld bedraagt de marge 100% wanneer het beschikbare kapitaal gelijk is aan de vereiste marge van euro. Voor een rekening van euro bijvoorbeeld, wanneer de latente verliezen euro bedragen en euro marge vereist is voor de positie, is dat opgeteld 100% van het startkapitaal. Vanaf dat niveau van 100% waarschuwt de bank de klant voor het excessieve risiconiveau per en via een pop-up op het handelsplatform, en behoudt de bank zich het recht voor om de positie op elk moment af te sluiten Alle CFD-posities van de klant worden dan afgesloten door de bank (winnende et verliezende posities) en hij moet zijn verlies nemen. In ons voorbeeld, met een sluiting bij een margebenutting van 100% bedraagt het verlies euro, er blijft dus euro kapitaal over, dat voordien als marge op zijn rekening was vastgezet. D. Kosten die voortvloeien uit het verhandelen en aanhouden van CFD s De volledige lijst van de aan de CFD s verbonden kosten is hieronder te vinden. De tarieven en voorwaarden die worden bekendgemaakt in deze sectie zijn ter informatie en kunnen mogelijk worden aangepast (zie De CFD s zijn altijd gewaardeerd in de valuta van het onderliggende product: 1 punt = 1 van de valuta van het onderliggende product (bijvoorbeeld: de CFD CAC40 is in euro gewaardeerd en 1 punt van de CFD CAC40 is gelijk aan 1 euro; de CFD Footsee 100 is gewaardeerd in pond sterling en 1 punt van de CFD Footsee 100 is gelijk aan 1 pond sterling ). 1. De transactiekosten of provisie Voor elke transactie zullen de klant transactiekosten of een provisie worden aangerekend, afhankelijk van het type CFD, op basis van een spread of van een percentage van de nominale waarde van de transactie, of nog op basis van een vast bedrag per aandeel. Voor de CFD s op indexen stemmen de kosten overeen met de spread, of m.a.w. het verschil tussen de bid en de ask, die eenzijdig wordt vastgelegd door Saxo Bank. De spread wordt vastgelegd door Saxo Bank. De klant zal bijvoorbeeld een notering van krijgen voor de aankoop van een CFD CAC40 en een notering van voor een verkoop van de CFD CAC40. De target spread (in normale marktomstandigheden) is hier 2 punten, ofwel 2 euro voor 1 CFD CAC40. 6.

7 De klant wordt verzocht de actuele tarieven te raadplegen op de website https://www.keytradebank.com/pro/. Voor de CFD s op aandelen die noteren aan de Europese beurzen, bedragen de kosten 0,1% van de waarde van het order. Voor een positie van euro op een CFD KBC rekent men 0,1% x euro = 10 euro. Wanneer de klant zijn positie wenst af te sluiten, zal hem 0,1% worden aangerekend op het nominale bedrag op het moment van de sluiting. Indien de positie op de CFD KBC euro waard is op moment van de sluiting, dan betaalt de klant 11 euro (0,1% x euro). De klant wordt verzocht de actuele tarieven te raadplegen op de website https://www.keytradebank.com/pro/. Voor de CFD s op Europese ETF s zijn de kosten van dezelfde aard als de CFD s op Europese aandelen, met name 0,1% van de waarde van het order. Voor een positie van euro op een CFD Lyxor CAC40 bedragen de kosten 0,1% x euro = 10 euro. Wanneer de klant zijn positie wenst af te sluiten zal hem 0,1% worden aangerekend op het nominale bedrag op het moment van de sluiting. Indien de positie op de CFD KBC euro waard is op moment van de sluiting, dan betaalt de klant 11 euro (0,1% x ). De klant wordt verzocht de actuele tarieven te raadplegen op de website https://www.keytradebank.com/pro/. 2. De financieringskosten Het gebruik van een hefboomwerking op de longposities die langer worden aangehouden dan één dag (die overnight worden aangehouden), houdt kosten in. Omgekeerd zal de hefboomwerking op een shortpositie aanleiding geven tot een bijkomend voordeel in de vorm van een creditrente (behalve wanneer de interestvoeten uitzonderlijk laag zijn en tot een debetrente leiden). Wanneer de klant een overnight kooppositie aanhoudt, zal zijn rekening aan het einde van de maand worden gedebiteerd voor de financieringskosten op deze positie. Indien de financieringskosten 4% bedragen en de positie 3 dagen wordt aangehouden, zullen de financieringskosten gelijk zijn aan 4% x nominale waarde x 3/360 dagen. In het bovenvermelde voorbeeld bedragen de financieringskosten 4% x euro x 3/360 dagen = 3,33 euro. Wanneer de klant een overnight verkooppositie aanhoudt, wordt zijn rekening aan het einde van elke maand gecrediteerd met de financieringsopbrengsten van zijn positie. Indien de rentevoet 1% bedraagt en de positie 3 dagen wordt aangehouden, zullen de financieringsopbrengsten gelijk zijn aan 1% x nominale waarde x 3/360 dagen. In ons voorbeeld zijn de interesten gelijk aan 1% x nominale waarde x 3/360 dagen = 0,83 euro. De berekening van de financieringskosten voor een longpositie gebeurt als volgt: (Euro Libor-rente + mark-up van de emittent) x nominale waarde x n/

8 De berekening van de financieringsopbrengsten voor een shortpositie gebeurt als volgt: (Euro Libid-rente mark-down van de emittent) x nominale waarde x n/360 Indien de Euro Libid-rente lager ligt dan de mark-down van de emittent zal de klant geen creditrente ontvangen, het verschil is verschuldigd. In de huidige marktomgeving (2014) met een historisch lage rente betaalt de klant interesten op een overnight aangehouden shortpositie. 3. De dividendverrekeningen Wanneer dividenden worden betaald op de onderliggende aandelen maken de houders van CFD-longposities aanspraak op een gedeeltelijke betaling van het dividend. De aanpassing van het dividend wordt berekend op basis van de positie van de klant verminderd met de internationale standaard aanslagvoet die eigen is aan de CFD s. De houders van CFD-shortposities zullen een bedrag gelijk aan het volledige dividend (bruto) op het onderliggende aandeel moeten betalen. De dividenden op CFD-posities zijn aanpassingen in contanten, betaald of gedebiteerd door de bank zelf en niet door de onderliggende onderneming. Meer informatie in de sectie «IV.5.4 Dividend adjustments» VII, E 4. De abonnementskosten De initiële configuratie van het handelsplatform geeft toegang tot de prijzen van CFD s op aandelen met 15 minuten vertraging. Om over de «real time»-koersen te beschikken, moeten de klanten een maandelijks abonnement nemen. Het algemeen overzicht van de kosten van de abonnementen is beschikbaar op onze website: 5. De leenkosten De leenkosten kunnen worden toegepast op CFD s op aandelen wanneer klanten verkoop- of «short»-posities overnight aanhouden. Die kosten zijn afhankelijk van de liquiditeit van het onderliggende product en kunnen onbestaand zijn bij een overvloedige liquiditeit. 6. De liquiditeitskosten De liquiditeitskosten zijn te wijten aan het feit dat er op elke CFD een spread bestaat tussen de gevraagde prijs en de aangeboden prijs. Dit wil zeggen dat een klant die een CFD-positie bezit, ongeacht wat er gebeurt, het verschil tussen deze twee prijzen zal verliezen, en dit zelfs indien de prijs van het onderliggende product niet is veranderd tussen de aankoop en de verkoop van deze positie. Bijvoorbeeld: indien een klant een CFD op aandelen wil aankopen waarbij de koers gelijk is aan 10,00 euro/10,02 euro, zal hij deze aankopen tegen de aangeboden prijs, namelijk 10,02 euro. Indien hij dadelijk zijn positie verkoopt, zal hij dat tegen de gevraagde koers doen, namelijk 10 euro. M.a.w. de klant zal hier dus 0,02 euro verliezen, zelfs al is de prijs van het onderliggende product niet veranderd. Dit noemen we de liquiditeitskosten. We merken ook op dat deze liquiditeitskosten verschillen van de commissiekosten of van de financieringskosten. 7. De net free equity costs De klant kan eventueel interesten ontvangen/betalen op basis van de berekening van zijn Net Free Equity. De details van die berekening staan bij punt V, B, 10 van de prospectus. E. Voorbeelden van genomen posities op CFD s op aandelen «Long»-positie met winst Indien de klant anticipeert op een stijging van de CFD op het aandeel AB Inbev, zal hij een longpositie nemen op de CFD op het aandeel AB Inbev. De koers van de CFD op het aandeel AB Inbev bedraagt 66,60 euro/66,62 euro. Hij koopt CFD s tegen een koers van 66,62 euro. De nominale waarde is euro (1.000 * 66,62). De gevraagde marge voor deze CFD op het aandeel AB Inbev bedraagt 5% van de nominale waarde, wat gelijk is aan euro (5% van euro). De klant zet maar euro van zijn kapitaal vast om deze positie te nemen. De marge van 5% is afhankelijk van het risico dat verbonden is aan het onderliggende product. In dit geval is voor AB Inbev de maximale hefboomwerking gelijk aan 20 en is de gevraagde marge dus gelijk aan 5% (1/20). De klant zal transactiekosten betalen ten belope van 0,10% van de nominale waarde, wat op 66,62 euro neerkomt. Indien hij zijn positie overnight aanhoudt, zal hij financieringskosten verschuldigd zijn die overeenstemmen met de LIBOR + mark-up van de emittent (+/- 0,27144% +3% =3,27144%). Tien dagen later stijgt de CFD op het aandeel AB Inbev naar 70 euro en de klant verkoopt zijn CFD s tegen 70 euro. Hij betaalt 0,10% van de nominale waarde tegen euro, wat hier neerkomt op 70 euro, en zal aan het einde van de maand nog gedebiteerd worden voor de financieringskosten ten belope van 60,54 euro ( euro x 3,27% x 10/360). Hij boekt hier een winst van 3.182,84 euro. De details van de berekening zijn in de volgende tabel aangegeven: Détails Berekening Bedrag(euro) Berekening Bedrag ( ) Nominale waarde bij aankoop x 66, Vereiste marge x 5% Commissies x 0,10% -66,62 Financieringskosten 3,27144% x 10 days x / ,54 Nominale waarde bij verkoop x Commissies x 0,10% -70 Winst

9 Totale kosten 66, , ,16 Nettowinst , ,84 «Long»-positie met verlies Met een kapitaal van euro beslist hij CFD s te kopen tegen de prijs van 66,62 euro. De nominale waarde bedraagt euro (1.000 * 66,62 euro). De gevraagde marge voor de CFD op het aandeel AB Inbev is gelijk aan 5% of euro (5% van euro). De marge is afhankelijk van het risico dat verbonden is aan het onderliggende product. In dit geval is de maximale hefboomwerking gelijk aan 20, wat gelijk is aan een marge van 5% (1/20). De klant zet slechts euro van zijn kapitaal vast voor een positie van euro. Indien de klant een andere positie wil nemen, zal hij bijgevolg nog over euro van zijn kapitaal kunnen beschikken ( euro euro). Hij betaalt 0,10% transactiekosten, namelijk 66,62 euro. Tien dagen later staat de CFD op AB Inbev op 63 euro en de klant beslist om zijn positie te sluiten. Hij betaalt 0,10% van de nominale waarde van euro, wat neerkomt op 63 euro, en vermeerderd met 60,54 euro financieringskosten. Hij boekt zo een verlies van 3.810,16 euro. Ingeval de gevraagde marge gelijk is aan de waarde van de rekening wordt de klant een margin call toegestuurd. Want als het verlies het kapitaal van de klant op dezelfde hoogte brengt als zijn margeverbruik volgt er een margin call. Bijvoorbeeld: indien het startkapitaal van euro daalt tot euro, wat dus gelijk is aan het margeverbruik van de klant, ontvangt hij een margin call. Vanaf dat moment kan de bank de positie van de klant automatisch sluiten aangezien zijn kapitaal niet voldoende is om zijn positie in stand te houden. De details van de berekeningen zijn in de volgende tabel aangegeven: Détails Berekeningen Bedrag ( ) Nominale waarde bij aankop x 66, Vereiste marge x 5% Commissies x 0,10% -66,62 Financieringskosten 3,27144% x 10 days x / ,54 Nominale waarde bij verkoop x Commissies x 0,10% -63 Verlies Totale kosten 66, , ,16 Nettoverlies , ,16 «Short»-positie met winst De klant anticipeert op de daling van een CFD op aandelen. Hij beslist om short te gaan voor CFD s Colruyt door een verkooppositie te nemen tegen de prijs van 36,69 euro. De nominale waarde bedraagt euro (2.000 * 36,69 euro). De gevraagde marge voor deze CFD s Colruyt bedraagt 5% en is gelijk aan euro (5% van euro). De klant zet slechts euro van zijn kapitaal vast om deze positie te nemen. De marge van 5% is afhankelijk van het risico verbonden aan het onderliggende product. In dit geval is de maximale hefboomwerking voor Colruyt 20 en dus is er een marge van 5% nodig (1/20). De transactiekosten zijn gelijk aan 0,10% van euro of m.a.w. gelijk aan 73,83 euro. Op het einde van de maand ontvangt hij de financieringsopbrengsten ter hoogte van de LIBID-rentevoet markdown van de uitgever (bijvoorbeeld voor een LIBID-rente van 0,26561% en een markdown van 2,5%, bedragen de interesten 2,23439%). Aangezien de rentevoeten vandaag (april 2014) zo laag staan, zal de klant negatieve interesten aangerekend krijgen, de markdown is immers hoger dan de LIBID-rente. Tien dagen later daalt de CFD Colruyt tot 34,50 euro en de klant koopt zijn aandelen terug tegen 34,50 euro. Hij betaalt 0,10% van de nominale waarde van euro dus 69 euro en betaalt ook financieringskosten ter hoogte van 45,54 euro ( euro x 2,23% x 10/360). Hij maakt hier een winst van 4.192,08 euro. De details van de berekeningen zijn in de volgende tabel aangegeven: Détails Berekening Bedrag ( ) Nominale waarde bij verkoop x 36, Vereiste marge x 5 % Commissies x 0,10% -73,38 Financieringskosten 2,23439% x 10 days x / ,54 Nominale waarde bij aankoop x 34, Commissies x 0,10% -69 Winst Totale kosten 73, , ,92 Nettowinst , ,08 «Short»-positie met verlies De klant anticipeert op een daling van de CFD Colruyt. Hij beslist om CFD s te verkopen tegen 36,39 euro. De nominale waarde ervan bedraagt

10 euro (2.000 * 36,69 euro). De vereiste marge voor de CFD Colruyt is 5%, wat overeenkomt met euro (5% van euro). De klant zet slechts euro van zijn kapitaal vast om deze positie te nemen. De marge van 5% is afhankelijk van het risico eigen aan het onderliggende product. In dit geval is de maximale hefboomwerking voor Colruyt 20, wat dus een vereiste marge van 5% betekent (1/20). Hij betaalt 0,10% transactiekosten, of 73,38 euro. Tien dagen later staat het aandeel op 38 euro en de klant beslist om zijn positie af te sluiten. Hij betaalt 0,10% van de nominale waarde van euro, of 76 euro, en 45,54 euro aan financieringskosten. Hij maakt een verlies van 2.814,92 euro. De details van de berekeningen zijn in de volgende tabel aangegeven: Détails Berekening Bedrag ( ) Nominale waarde bij verkoop x 36, Vereiste marge x 5 % Commissies x 0,10% -73,38 Financieringskosten 2,23439% x 10 days x / ,54 Nominale waarde bij aankoop x Commissies x 0,10% -76 Verlies Totale kosten 73, , ,92 Nettoverlies , ,92 Voorbeeld van posities waar er liquiditeitskosten verbonden zijn aan de bid-ask spread Indien de klant beslist om zijn positie te sluiten terwijl de koers van het onderliggende product niet veranderd is, zal hij de liquiditeitskosten ondergaan die op de bid-ask spread rusten (exclusief makelaarskosten). Indien de aankoopprijs (ask) van de CFD KBC 40,07 euro bedraagt en de verkoopprijs (bid) 40,05 euro, volgens de wet van vraag en aanbod, dan zal de klant een verlies van 0,02 euro aan liquiditeitskosten lijden per CFD KBC. F. Belangrijkste risicofactoren 1. Het leveragerisico De door de klant gebruikte hefboomwerking op de CFD s werkt zowel voor stijgende als dalende posities, en zowel voor winst als voor verlies. De prestatie van de positie wordt overeenkomstig de gebruikte hefboomwerking vermenigvuldigd wat tot belangrijke verliezen kan leiden bij een buitensporige hefboomwerking. Bijvoorbeeld: indien de koers daalt met 1% op de CFD Bel20 en de klant een stijging verwacht van de Bel20 met een hefboomwerking van 50 dan zal hij een verlies van 50% lijden. Voor een hefboomwerking van 100, zal zijn verlies gelijk zijn aan 100%.. 2. Het marktrisico De impact van de het marktverloop op een investering in CFD s wordt vermenigvuldigd t.o.v. een investering in het overeenkomstige aandeel waardoor het marktrisico hoger is. Een investering via CFD s kan tot een groter verlies leiden dan het initiële kapitaal. 3. Het tegenpartijrisico De CFD is een financieel contract dat Over The Counter (OTC) verhandeld wordt en dat de klant bindt aan een tegenpartij, de uitgever van de CFD. Met gevolg dat er een tegenpartijrisico bestaat voor de klant indien de tegenpartij bijvoorbeeld failliet zou gaan. 4. Het liquiditeitsrisico Een klant die zijn CFD-positie wil sluiten, kan onderhevig zijn aan een liquiditeitsrisico ingeval hij zijn positie niet op het gewenste moment en tegen de gevraagde prijs kan sluiten. De voorwaarden om zijn posities te sluiten zijn afhankelijk van de tegenpartij, namelijk Saxo Bank. Saxo Bank kan weigeren om te verhandelen of een minder voordelige prijs aanbieden. Wanneer de liquiditeit niet voldoende is op het gegeven moment kan het gebeuren dat de klant zijn positie niet kan laten uitvoeren door Saxo Bank ofwel dat ze wordt uitgevoerd in verschillende schijven naargelang het aantal verhandelde CFD s en de gevraagde prijs door de klant (wet van vraag en aanbod). Dit is de reden waarom het belangrijk is dat de klant de liquiditeit van het onderliggende product nagaat, m.a.w. dat hij het op de markt verhandelde bestudeert op het handelsplatform in de rubriek «volume». 5. Het risico van gerelateerde orders, niet-uitgevoerde take profit en stoploss Het is sterk aanbevolen dat de klant op voorhand zijn winst- (take profit) en verliesdoelstelling (stoploss) bepaalt. De stoploss biedt aldus de mogelijkheid om de koers vast te leggen waartegen de klant bij verlies de markt wil verlaten. Maar het kan zijn dat de tegenpartij dat niveau niet kan garanderen doordat er een gebrek is aan liquiditeit. (zie liquiditeitsrisico). 6. Het wisselkoersrisico Voor de winsten en verliezen op de posities die in een andere valuta worden aangehouden dan die van de rekening, kan de klant onderhevig zijn aan het wisselkoersrisico wanneer de valuta in kwestie tijdens het aanhouden van de positie een negatieve evolutie zou kennen. 7. Het gaprisico De klant die zijn positie langer dan een dag aanhoudt, kan onderhevig zijn aan op- en neerwaartse afwijkingen bij het openen van de markt de volgende dag. Het kan voorkomen dat de openingskoers niet hetzelfde is als de sluitingskoers van de vorige avond en dat deze zelfs gestegen of gedaald is met x% als gevolg van orders die de vorige dag werden doorgegeven of door belangrijk economisch nieuws dat na de sluiting van de markt werd bekendgemaakt. De klant kan zo onderhevig zijn aan het risico van koerssprongen van de CFD en grote verliezen lijden door de hefboomwerking. 8. Het risico van gedwongen vereffening Wanneer de klant een margin call krijgt (100% margeverbruik) kunnen zijn posities op elk moment door de tegenpartij worden gesloten. De vereiste marge is dan gelijk aan het overgebleven kapitaal en dat laatste is niet voldoende om al zijn posities open te houden. De tegenpartij kan dus bijgevolg denken dat het risico te groot is en zo de openstaande posities eenzijdig sluiten. 10.

11 9. Het technologische risico De klant kan onderhevig zijn aan problemen die te wijten zijn aan het handelsplatform (trage uitvoering, problemen met de weergave van de koersen, verenigbaarheid ) of aan de kwaliteit van zijn internetverbinding. 10. Het risico verbonden aan de schorsing van het onderliggende product Wanneer de koers van het onderliggende product geschorst is, wordt de CFD die aan het onderliggende product is verbonden, ook geschorst. De klant die deze CFD bezit, kan dus zijn positie niet sluiten, ook al moet hij nog altijd financieringskosten betalen. 11. Het risico verbonden aan belangenconflicten Aangezien de tegenpartij van de klant ook emittent is van de CFD kan een belangenconflict ontstaan want de 2 partijen kunnen uiteenlopende belangen hebben. In het algemeen, in het kader van de activiteit voor de uitvoering van orders, kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen de bank en haar klanten. In het kader van haar procedure om belangenconflicten te beheersen en te voorkomen heeft Keytrade Bank een niet-uitputtende lijst van mogelijke scenario s van belangenconflicten vastgelegd. - Keytrade Bank zou in staat zijn om een winst te boeken of een verlies te vermijden ten koste van de klant. Bijvoorbeeld: Keytrade Bank zou massaal waarden uit haar eigen portefeuille kunnen verkopen waarvoor zij een negatief verloop vreest, wat voor sommige klanten financiële verliezen zou kunnen veroorzaken. - Keytrade Bank zou een belang kunnen hebben in het resultaat van een aan de klant verstrekte dienst of een voor zijn rekening verrichte transactie dat verschilt van het belang van die klant in het resultaat. Bijvoorbeeld: Keytrade Bank zou de financiële belangen van een klant niet kunnen naleven ten voordele van haar eigen commerciële beleid of van de individuele doelstellingen van een werknemer, waardoor de klant zou kunnen worden benadeeld. - Keytrade Bank zou er onder meer om financiële redenen toe aangezet kunnen worden om de belangen van een klant of een groep klanten voorrang te geven op de belangen van een andere klant of een andere groep klanten. Bijvoorbeeld: Keytrade Bank zou de bevoorrechte informatie die ze van een klant gekregen heeft, kunnen gebruiken ten koste van een andere klant of ten voordele van bepaalde bevoordeelde klanten. - Keytrade Bank zou dezelfde beroepsactiviteit als de klant kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld: een broker, trader of beleggingsfonds zou over een rekening bij Keytrade Bank kunnen beschikken en de raadpleging van de bewegingen op die rekening zou kunnen leiden tot het gebruik van vertrouwelijke informatie waardoor een belangenconflict ontstaat. - Keytrade Bank zou van een andere persoon dan de klant een voordeel kunnen ontvangen met betrekking tot de aan de klant verstrekte dienst, buiten de provisie of de normaal aangerekende kosten voor die dienst. Bijvoorbeeld: Keytrade Bank zou van de emittent van gestructureerde producten voordelen in geld, goederen of diensten kunnen ontvangen, buiten de gebruikelijk aangerekende provisies die in de productfiches vermeld staan, wat tot een lager rendement voor de klant zou kunnen leiden. Keytrade Bank heeft een organisatiesysteem uitgewerkt met betrekking tot de beleggingsdiensten en -activiteiten dat voorziet in de scheiding van de functies, bijvoorbeeld tussen het beheer van orders van Keytrade Bank voor eigen rekening en het beheer van orders van klanten, inclusief het toezichtsniveau en de informaticatoepassingen, om de onafhankelijkheid en de zelfstandige werking van de diverse betrokken entiteiten te garanderen, in het belang van de klant. - Vertrouwelijkheidsbeleid Alle medewerkers van Keytrade Bank hebben een geheimhoudingsplicht betreffende de gegevens van de klanten en hun beleggingsverrichtingen, om belangenconflicten te vermijden. - Invoering van Chinese Walls Keytrade Bank heeft organisatorische maatregelen genomen om de geheimhouding van de informatie te vrijwaren; het gaat om informaticamaatregelen, zoals de beveiliging van de omgeving, het gebruik van wachtwoorden of het beheer van de toegang tot de gegevens volgens de activiteiten die de verschillende medewerkers van Keytrade Bank uitoefenen. - Voordelen Er worden door Keytrade Bank geen andersoortige vergoedingen aangeboden, gevraagd of aanvaard dan de hierna opgesomde: a) een provisie, een makelaarsloon of een niet-geldelijk voordeel verstrekt aan of door een klant of een persoon die voor rekening van de klant handelt; b) een provisie, een makelaarsloon of een niet-geldelijk voordeel verstrekt aan of door een derde of een persoon die voor rekening van een derde handelt, onder de volgende voorwaarden: - het bestaan van die provisie, dit makelaarsloon of dit voordeel wordt aan de klant meegedeeld vóór het verstrekken van de dienst in ruil waarvoor die provisie, dit makelaarsloon of dit voordeel wordt toegekend en - die provisie, dit makelaarsloon of dit voordeel zijn bedoeld om de kwaliteit van de aan de klant verstrekte dienst te verbeteren en is in overeenstemming met de plicht van Keytrade Bank om in het belang van de klant te handelen. c) de passende kosten die worden aangerekend in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten, die niet kunnen leiden tot conflicten met de verplichtingen van Keytrade Bank, namelijk eerlijk, billijk en professioneel handelen in het belang van haar klanten. - Procedures Keytrade Bank heeft specifieke procedures uitgewerkt om belangenconflicten te voorkomen, onder meer via haar integriteitsbeleid, een deontologische code die voor alle medewerkers van Keytrade Bank van toepassing is, een procedure voor de persoonlijke transacties van de medewerkers en voor de externe mandaten en functies van de effectieve leiders en bestuurders, en een bezoldigingsbeleid. Het toezicht op de naleving van die procedures wordt uitgeoefend door de Compliance Officer die zijn opdracht onafhankelijk vervult. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen: - er werden beleidsregels opgesteld voor het beheer van geschenken en uitnodigingen ontvangen door de medewerkers. Zo mogen de medewerkers geen geschenken of uitnodigingen aanbieden, geven, vragen of aanvaarden die als een bron van belangenconflicten worden beschouwd op grond van de aan de 11.

12 klant verschuldigde verplichtingen; - er bestaan deontologische regels voor de medewerkers met betrekking tot persoonlijke transacties en externe mandaten en functies. Zo mogen de medewerkers van Keytrade Bank geen gebruik maken van vertrouwelijke of bevoorrechte informatie bij transacties op effecten voor eigen rekening. Deze procedures worden besproken tijdens regelmatige opleidingen die door de Compliance Officer worden gegeven. 12. Rol van commissionair van Keytrade Bank Keytrade Bank treedt enkel op als commissionair, zij is tegenover de klant dus niet aansprakelijk bij niet-uitvoering (inclusief als gevolg van een faillissement of elke andere vergelijkbare situatie die leidt tot een toestand van samenloop tussen de schuldeisers) door Saxo Bank. Keytrade Bank garandeert in geen geval de uitvoering van de verplichtingen van Saxo Bank. Het risico op niet-uitvoering en wanprestatie van Saxo Bank wordt dus gedragen door de klant. Voor de opening van een Keytrade Pro-rekening is het essentieel om kennis te nemen van deze prospectus, het document «Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten», beschikbaar op de homepage van de website https://www.keytradebank.com/pro/, zich te informeren over afgeleide producten met een marge en de Keytrade Pro-demorekening te testen die gratis en niet bindend is. CFD s zijn complexe afgeleide producten die door hun hefboomwerking een sterk speculatief karakter vertonen en de klant blootstellen aan het risico om hogere verliezen te lijden dan het geïnvesteerde kapitaal. Deze producten zijn bestemd voor ervaren beleggers die hun posities dagelijks kunnen raadplegen en financieel in staat zijn om zulke risico s te nemen. De CFD s zijn financiële producten zonder vervaldag (uitgezonderd CFD s op grondstoffen (niet beschikbaar bij Keytrade Bank), CFD s Forex (niet beschikbaar bij Keytrade Bank) en CFD s op obligaties (niet beschikbaar bij Keytrade Bank)) en de klant dient zijn posities zelf te sluiten. Warning CFDs are derivative products with a high risk, which are not appropriate for all clients. Any mentioning in a publication of the risks pertaining to a particular product or service may not and should neither be construed as a comprehensive disclosure nor full description of all risks pertaining to such product or service and Keytrade Bank strongly encourages any recipient considering trading in its products and services to employ and continuously consult suitable financial advisors prior to the conclusion of any investment or transaction. If the client wants to open a trading account and to enter into a trading relationship with Keytrade Bank, he has to be aware of the risks involved. The client must have adequate financial resources to bear such risks and must apply good money management. Any trade on any CFD shall be subject to the Bank s General Conditions. Such General Conditions and the Price List referred to therein, shall supersede any information which may be given herein for illustrative purposes III. RISKS A. Risk warning You must carefully consider whether using CFDs is appropriate for you in the light of your circumstances and financial position. You should be aware that margin trading is a high risk geared investment strategy and we do not consider it suitable for many members of the public. CFDs carry a high degree of risk and the gearing or leverage obtainable means that losses can exceed your initial deposit. You should not deal in CFDs unless you understand the nature of the contract you are entering into and the extent of your exposure to risk from that contract. Please find hereunder some important information that you should consider before deciding to trade CFDs. Investing with CFDs requires monitoring at all times. If you don t have time to monitor your transactions, we advise you not to trade on CFDs. Holding a position overnight on CFD can expose to overnight risk exposure if markets next morning open far from close and it can lead to significant losses meaning more than the margin. CFDs (expect CFDs on Bonds) don t have expiry date, so you can close your CFD position when you want during the opening hours. For Long CFDs the maximum risk is for the price to drop until zero. For Short CFDs the maximum risk is unlimited as there is no limitation to how far the price can go up. Margin Trading carries a high level of risk. It is appropriate only for persons who, if they trade on margin, can assume risk of loss in excess of their margin deposit. Therefore, investors must ensure that they fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary before applying to open an account with Keytrade Bank. B. Risks of trading The client must carefully consider whether trading CFDs is appropriate for him in the light of his experience, objectives, financial resources and other relevant circumstances. He should be aware that margin trading is a geared investment strategy involving high risks. Hence, it is not appropriate for all clients. The client should not trade CFDs unless he fully understands the nature of the contract he is entering into and the extent of his exposure to the risks arising from that contract. Indeed, CFDs involve different levels of exposure to risk, therefore in deciding whether to trade in such instruments, the client should be aware of the following points: Trading in CFDs carries a high degree of risk. The leverage involved in trading CFDs implies that a small initial margin payment can potentially lead to large losses. The geared nature of CFDs also means that CFD trading can carry greater risks than conventional share trading, which is generally not geared. A relatively small market movement can lead to a proportionately much larger movement in the value of the investment, and this can work against the client as well as for the client. Saxo Bank acts as a market maker in CFDs. As such, all CFDs are off-exchange derivatives and Saxo Bank is acting as the client s counterpart to the transaction. For these reasons, these off-exchange transactions may involve increased risks since the client can exclusively open and close his positions 12.

13 with Saxo Bank. Moreover, off-exchange transactions may be less regulated or subject to a separate regulatory regime. Therefore, before undertaking such transactions, the client should familiarize himself with applicable rules and attendant risks. Foreign markets involve different risks from those arising from than European markets. The potential for profit or loss from CFDs relating to a foreign market or denominated in a foreign currency will be affected by fluctuations in foreign exchange rates. The client may incur a loss if exchange rates change to his detriment, even if the price of the instrument to which the CFD relates remains unchanged. The exchange rate risk is not incurred on the notional size of the position but only on the Profit & Loss as the notional value is not converted. CFDs are contingent liability transactions which are margined and require the client to make a series of payments against the purchase price, instead of paying the whole purchase price immediately. Moreover, CFDs may only be settled in cash. The client may sustain a total loss of his initial margin funds and any additional funds deposited with Keytrade Bank, to establish or maintain a position. If the market moves against him and/or margin requirements are increased, he may be called upon to pay substantial additional margin at short notice. Failing to comply with a request for a deposit of additional funds within the required time, may result in closure of the client s position(s) on his behalf and he will be liable for any resulting loss or deficit. He will be deemed to have received a notice requiring the payment of such funds, even if he does not receive the messages left for him, if the notices are delivered to his nominated contact points. A CFD may still carry an obligation to make further payments under certain circumstances over and above any amount paid when the client entered into the contract. For example, this may occur when market conditions may not allow the execution of such an order (ex: during an opening gap or during a period of low liquidity).under certain trading conditions it may be difficult or impossible to liquidate a position. This may occur, for example, at times of rapid price movement if the price rises or falls in one trading session to such an extent that trading in the underlying market is suspended or restricted. There is no clearing house for CFDs, and the performance of a CFD is not guaranteed by an exchange or clearing house. Saxo Bank s insolvency or default may lead to the positions being liquidated or closed out without the client consent. While in such circumstances any deposits lodged with the Saxo Bank would be totally protected as they are held on trust, any unrealized profits may not be fully recovered. The client would rank as an unsecured creditor of ours in relation to such unrealized profits. C. Volatility of derivative markets Financial markets can be highly volatile. The prices of CFDs and the underlying securities, currencies, commodities, financial instruments or indices may fluctuate rapidly over wide ranges, in reflection of unforeseen events or changes in conditions, none of which can be controlled by the client. The prices of CFDs will be influenced by the same unpredictable events that affect all financial instruments including a change in supply and demand relationships, governmental, agricultural, and commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics of the relevant marketplace. D. Currency risk Balances in currencies other than Euro may be maintained by the client on his account and, when requested by the client and/or necessitated by his trading, conversions between currencies will be made at an exchange rate no more than 0.5% less favorable to the client than the prevailing interbank mid-market spot rate at the time of the conversion. For example, if the client opens a CFD on Apple stock, it will be priced in US dollars. Any crystallized profit or loss on the CFD will be calculated first in US dollars and then converted into Euros (again, at an exchange rate no more than 0,5% less favorable to the client than the current interbank mid-market spot rate) before being allocated to his account. A crystallized profit or loss that is realized in a currency other than the client base account currency will be converted daily. If provided by Keytrade Bank, the client may choose to maintain his account in Euros or in US dollars or a number of other major currencies. E. Counterparty risk Since Keytrade Bank only acts as commission agent ( commissionnaire / comissionnair ), Keytrade Bank assumes no liability to the client for non-performance by Saxo Bank (including due to a bankruptcy or any other similar situation involving a situation of competition among creditors. The risk of non-performance by, or failure of Saxo Bank is assumed by the client. Keytrade Bank may exculptate itself from any liability related to the selection of its counterparty for the conclusion of a contract by informing the client about the identity of the counterparty, i.e. Saxo Bank prior to the conclusion of such contract. However, in the event of non-performance by, or failure of Saxo Bank, Keytrade Bank will remainobliged to use its best efforts to obtain compensation or restitution of any money or financial instrument for which Saxo Bank is liable due to the conclusion and/or execution of a contract on behalf of the client, and will credit the client s account up to what Keytrade Bank will have been able to get from Saxo Bank (after deduction of any remuneration possibly due to Keytrade Bank and the costs incurred for these actions). Keytrade Bank does not guarantee that the client will be entitled to compensation under the rules relating to the protection of deposits and financial instruments Saxo Bank may possibly be subjected to in its country, as the account opened with Saxo Bank will not be opened in the client s name. Contracts entered into with Saxo Bank may be terminated (and the resulting positions may be closed) automatically in case of failure of Saxo Bank or any other similar situation involving a situation of concursus creditorum among creditors of Saxo Bank. F. Liquidity Risk 1. Liquidity Risk about CFD The liquidity risk on a CFD is the risk that a CFD cannot be traded when the client want to buy or sell (to avoid a loss or make a profit). Due to low volume or low liquidity, the client s order or position might not be executed. The interest of Saxo Bank and the interest of the investor is the same: to have liquid CFD products. If the Saxo Bank offers a CFD, it would always seek the maximum liquidity. Indeed, if the client would face bad liquidity on its CFD position, the Saxo Bank would find it difficult to hedge the risk that the position caused. 13.

14 2. Liquidity Risk of Saxo Bank Saxo Bank operates with a liquidity pool available at all times in the form of unencumbered, highly liquid securities and cash instruments to address the estimated potential cash needs during a liquidity crisis. Saxo Bank acknowledges the value of flexibility and the balance between the counterparty risks associated with holding cash during a liquidity crisis and the importance of being liquid during the first period of a liquidity crisis. Saxo Bank operates with the following main liquidity objectives: Saxo Bank has the capacity to fulfill all payment obligations as and when they fall due to their full extent and in the currency required; Saxo Bank continues as a going concern under its current business model in case of increasing cost of funding or even lack of funding Saxo Bank prevent that funding costs rise to disproportionate levels Saxo Bank has more obligations due on demand or within a short time frame than assets held by us maturing on demand or within a short time frame. In order to address this mismatch, Saxo Bank holds a buffer at all times in cash or cash like securities to meet any outgoing demands based on reasonable estimates. Furthermore, the Saxo Bank s policy requires keeping an appropriate liquidity pool available at all times to meet any other payment obligations in due time. G. Leverage and margin CFDs are traded on margin. This means that the client is able to leverage his investment by opening positions of larger size than the funds he has on his account on his account. The margin is the amount reserved on his trading account to cover any potential losses from an open CFD position. It is possible that a loss may exceed the required margin. Margin requirements vary from instrument to instrument and can be changed at tsaxo Bank s sole discretion to reflect market conditions. For larger re-ratings or changing of margin requirements for very popular instruments clients will be notified in advance where possible. Margin requirements by CFD type and instrument are always listed under the CFD Trading Conditions on the trading platforms but can also be seen on our website. Because of the effect of leverage and therefore the speed at which profits or losses can be incurred, it is important that the client monitors his positions closely. It is his responsibility to monitor his trades and while he has open trades he should always be in a position to do so. Upon opening a CFD, the client will be immediately required to make a payment of margin, which will be a set percentage of the value of the underlying transaction. The initial margin requirement must be placed on his account before a position is opened. For example, the client buys a CFD of ABC Group shares priced For this deal, he is required to pay margin of 10%. The initial margin payment he makes is therefore ( x 1.00 x 10%). The initial margin requirement for any particular equity CFD is calculated as a percentage of the value of the opening CFD. Margin percentages for particular shares vary according to volatility and market conditions, and are normally between 5% and 100%. The rating system for Stock Index Trackers and Single Stocks CFDS are as follows: Saxo Bank reserves the right to increase margin requirements for large position sizes, including client portfolios considered to be of very high risk. In extreme conditions or situations, percentage or per-contract margin requirements higher than those shown in the Contract Details may apply. The client will be notified of the further amount of money required to keep the CFD open if Saxo Bank changes the margin percentage on an open CFD. The client should also be aware that if Saxo Bank increases margin rates; he may be required to deposit additional funds into his account to cover the increased margin rates. If he does not, he bank will be entitled to close all of his trades. It is the responsibility of the client to constantly monitor his open positions to ensure that he retains sufficient funds to cover the margin on open positions. To assess whether he is due to pay margin, he must add up the margin requirements for all open positions on his account. If the sum of the cash on the client s account and of the value of his open positions is less than the margin requirements on his account, he will be required to fund the shortfall. The amount for which he will be liable to pay will be sufficient to ensure that he has completely covered the margin requirements for all open positions on his account. The client s current margin position (and any deficit) will be displayed on his secure session on Keytrade Bank strading platform, or can be obtained from the helpdesk of Keytrade Bank by telephone. Keytrade Bank may contact (via /sms) the client to inform him that he is liable to make an additional margin payment (a margin call ); however Keytrade Bank s failure to make a margin call in no way negates his obligation to monitor his margin position and pay any shortfall. If he does not pay the shortfall immediately, the Addendum to the Keytrade Bank General Terms and Conditions relating to transactions on the Keytrade Pro Platform gives Keytrade Bank significant rights against the client that he should be fully aware of. 14.

15 These rights include, but are not limited to, closing his open positions without prior notice to him. the bank is entitled to do so, as soon as the client has a margin shortfall however large or small. Payments of margin are not a cost, per se, but the client should be aware that the bank will not pay interest on margin payments. Margin payments are required in the form of cleared funds in the bank account. All CFDs have an underlying transaction value and deposits and margins are based on this. For example, a buy CFD on 10,000 ABC Group shares at 1.00 has a transaction value of ( 1.00 x ). If the relevant deposit rate is 10% the required deposit would equal The margin requirements are marked to market ; if ABC Group share rises to 2 then the deposit needs to be (the overall margin of course going down because of the geared latent profit). Indeed, the margin deposit is a percentage (here 10%) of the nominal value. If the nominal value grows, the margin deposit also. Nevertheless, there will be no impact in terms of margin call because the account value will also grow as the margin will grow. The margin requirements for stock index CFDs may be found on our website and also readily available in the trading station of the client under Trading Conditions. H. Keytrade Bank as commission agent Since Keytrade Bank only acts as commission agent ( commissionnaire / comissionnair ), Keytrade Bank assumes no liability to the client for non-performance by Saxo Bank (including due to a bankruptcy or any other similar situation involving a situation of competition among creditors. The risk of non-performance by, or failure of Saxo Bank is assumed by the client. Keytrade Bank may exculptate itself from any liability related to the selection of its counterparty for the conclusion of a contract by informing the client about the identity of the counterparty, i.e. Saxo Bank prior to the conclusion of such contract. IV. COMPANY INFORMATION A. Keytrade Bank Keytrade Bank is a credit institution under Belgian law and is based in Brussels registered in the Company register under n : Boulevard du Souverain Bruxelles Customer Service Tél (0)2 / Fax + 32 (0)2 / Keytrade Bank has concluded an agreement of «commission» with Saxo Bank A/S, credit institution under Danish law. Pursuant to this agreement, Keytrade Bank undertakes to conclude with Saxo Bank the contracts of the clients on its name but on behalf of the client. Keytrade Bank ensures that clients have supplied all information and completed all account-opening documentation in order to open an account for the client in accordance with the applicable regulations. Keytrade Bank is a Belgian internet bank. Keytrade Bank is headquartered in Brussels and has subsidiaries in Luxembourg, Geneva (Switzerland) and Rotterdam (Netherlands). Keytrade Bank is market leader in Belgium for online transactions.. Since January 2007 Keytrade Bank belongs to the Belgian Crelan which in turn half owned by the Crédit Agricole Group, one of the largest banking groups in Europe. Keytrade Bank offers full traditional banking services, but also offers individuals the opportunity to invest in major world markets via the Internet. Keytrade Bank has more than 180,000 customers, manages 7.8 billion in client assets and has a capital of 88 million euros. Crelan is a Belgian cooperative bank. Crelan has a policy of sustainable and continuous growth. The bank offers a wide range of banking and insurance products for individuals, independent contractors and farmers. The bank conducts a sound policy based on cooperative values: transparency, sustainability, trust and commitment. The Crelan Group is composed of Crelan and its subsidiaries: Crelan Insurance, banking niche Europabank and online bank Keytrade Bank. The Group has 3,658 employees, 831 branches and 1.2 million customers. Shareholders' equity amounts to 1.1 billion. B. Saxo Bank Saxo Bank A/S is based in Copenhagen in Denmark. Saxo Banque offers more than financial products such as FX, CFDs, Equities, Futures, Options, ETF on more than 25 international stock exchanges including 9000 CFDs on a large number of individual shares of all major European, US stock indices and Asian stock exchanges. Saxo Banque also offers the ability to trade CFDs on FX, indices, commodities, bonds and shares. C. Saxo Bank Group Saxo Bank Group was founded in Denmark in 1992 and employs approximately staff worldwide. It is an international investment bank specializing in online trading and investment across global financial markets. Saxo Bank Group enables private clients and institutional clients to trade on derivative and listed products as FX, CFDs, ETFs, Stocks, Futures, Options and other derivatives via multi-award winning online trading platforms: the browser-based SaxoWebTrader, the downloadable SaxoTrader and the SaxoMobileTrader application available in over 20 languages. In addition, Saxo Bank Group offers professional portfolio and fund management. Safeguarding client information and securely controlling, executing and managing real-time internal systems are of utmost importance to the bank. A significant team of experienced IT professionals works diligently to firmly secure all of Saxo Bank s information and operating systems. Since 1992, Saxo Bank Group has been a facilitator in the global capital markets aggregating liquidity, offering access to exchanges around the world and providing its powerful suite of products and platforms to private clients, institutions, banks and brokerages. A fully licensed and regulated European bank in Denmark, Saxo Bank Group supports a global base of individual retail clients, corporations and financial institutions from its headquarters in Denmark and numerous regional offices throughout Europe, Asia, Middle East, Latin America and Australia. The two co-ceos and founders of Saxo Bank A/S are Kim Fournais and Lars Seier Christensen.Kristensen. 15.

16 D. Financial Data All the annual reports of Keytrade Bank are available for inspection (and copies can be obtained) on our website at the address: Financial information for Saxo Bank Group is available through this link: E. Auditor Keytrade Bank s auditors are KMPG 40 Avenue du Bourget 1130 Brussels Belgium Deloitte Berkenlaan 8b 1831 Diegem Belgium The independent auditor s report can be obtained for Keytrade Bank at the following address: Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles, Belgique) and for Saxo Bank Group at the following address: V. CFD FEATURES A. Definition A Contract For Difference (CFD) is an agreement between two parties to exchange the difference in value of a particular financial instrument between the time at which the contract is opened and the time at which it is closed. There is no actual ownership of the underlying asset. A CFD is therefore a derivative product where the bank is the counterparty to the trade. Since the contract is not exchange traded, the product is said to be OTC (Over-the-Counter). A CFD is an investment product especially suited for risk seeking retail clients. B. CFD main features 1. Leverage and margin CFDs are traded on margin. This means that the client is able to leverage his investment by opening positions of larger size than the funds he has to place as margin collateral. The margin is the amount reserved on the client s trading account to cover any potential losses from an open CFD position. It is possible that a loss may exceed the required margin. Margin requirements vary from instrument to instrument and can be changed at any time to reflect market conditions. For larger re-ratings or changing of margin requirements for very popular instruments clients will be notified in advance where possible. Margin requirements by CFD type and instrument are always listed under the CFD Trading Conditions on the trading platforms. Please note that the bank reserves the right to increase margin requirements for large position sizes, including client portfolios considered to be of very high risk. 2. Wide range of assets A broad range of markets and assets from Stocks, Stock indices, Commodities (not available at Keytrade Bank), ETFs, Forex (not available at Keytrade Bank) to Government Bonds (not available at Keytrade Bank). 3. Short selling CFDs can be sold short, opening up the possibility of showing a profit in a falling market and the efficient hedging of current positions. 4. Interest received for a short position Clients receive a financing interest charge when going short overnight. If the LIBID rate minus the relevant markup carries a negative interest. Holding Short positions after 17:00 EST (New York time) creates a financing credit which is calculated as follows: Index Value * Number of CFDs * (relevant Inter-Bank Bid Rate 2.50%) * (Actual Number of Days/360 or Actual Number of Days/365). If relevant Inter-Bank Bid Rate is < 2.50% the client pays financing interest charge. 5. Scalability CFDs on stock indexes and commodities (not available at Keytrade Bank) allow clients to trade much smaller contract sizes than the underlying futures contracts. 6. Overnight financing for a long position Holding Long CFD Stock Index Tracker positions after 17:00 EST (New York time) incurs a financing charge which is calculated as follows: Index Value * Number of CFDs * (relevant Inter-Bank Offered Rate + 3%) * (Actual Number of Days/360 or Actual Number of Days/365) 7. No interest paid for intra-day trading 16.

17 Only commission or spread is paid for intra-day position 8. Borrowing costs on short overnight positions A borrowing cost may be applied to short Single Stock CFD positions held overnight. This borrowing cost depends on the liquidity of the underlying Stocks and may be zero (0) for high liquidity Stocks. The specific borrowing rate for a Stock can be seen as the 'Borrowing Rate' under 'Account' > 'Trading Conditions' > 'CFD Stock/Index Instrument List' in the trading platforms. When selling a CFD, the borrowing cost for holding the position overnight is shown in the CFD Trade module in the 'Estimated borrowing cost per day' field. The borrowing rate will be fixed when the position is opened and will be charged on a monthly basis. Please be aware, that for certain corporate action events, the borrowing rate on the short position may be reset to the current rate in the market, upon the execution of the corporate action. If the client opens and closes a CFD position within the same trading day, the client is not subject to borrowing costs. A borrowing cost may be applied to short Single Stock CFD positions held overnight. This borrowing cost is dependent on the liquidity of the underlying Stocks and may be zero (0) for high liquidity Stocks. 9. Money management orders Take profit and stop loss orders are available to control and manage open positions. 10. Net Free Equity To determine whether an account should receive or pay interest, Saxo Bank calculates the net interest-eligible value of the account at the end of each business day. This value is the Net Free Equity of the account. The Account Value of an account is defined as the value-dated cash on account, adjusted for any unrealized profit and loss from open trades in margin instruments where the interest element of the profit or loss is not included in the daily processing. Applicable financing collateral required to support the client s open trades are deducted from the Account Value to derive the Net Free Equity amount. Hence when the financing collateral required exceed the eligible collateral available, the client in effect becomes a net borrower. The client is then said to have negative Net Free Equity. Saxo Bank facilitates this borrow in an automated and seamless fashion. However, this negative balance is subject to an interest charge. Here it is essential to understand that in the case of OTC products, Intrinsic Risk (and thereby margin requirement or leverage) is not aligned with financing collateral requirements. In other words, Saxo Bank may provide a level of leverage for the trading of a given instrument and may apply different collateral rates for the financing of the open positions in the same instrument. It is important to note the risk management perspective (trading margin available) is different from the eligible collateral required for financing the positions (Net free equity ratio). For the financing of open positions in OTC products, Saxo Banque applies the following margin rates: Again, it is important to note that the NFE margin is different from the Trading Margin requirement. Please find some examples that illustrates this difference: FX Product Crosses NFE margin Margin risk requirement FX EURUSD 3% 0,5% FX GBPEUR 3% 1% FX USDJPY 3% 1% CFDs on Single Stocks and ETFs Product Rating NFE margin Margin risk requirement CFD 2 10% 5% CFD 3 10% 10% CFD 4 15% 15% 17.

18 CFD 5 20% 25% CFD 6 25% 50% When the client s account shows a negative Net Free Equity at the end of a given trading day, interest is calculated at a rate defined as the relevant market ask rate plus a mark-up on a daily basis and charged on a monthly basis. In case the client s account shows a positive value as Net Free Equity and this value is in excess of EUR 15k (or equivalent), interest is calculated at a rate defined as the relevant market bid rate minus a mark-down on a daily basis and credited on a monthly basis. For positive Net Free Equity equal or less than EUR 15k (or equivalent), no interest is paid. Calculation Examples Example 1 Client A only has one position and is long 20 DAX CFDs as follows: The end of day account summary looks as follows: As a result, we can show the Net Free Equity situation of the client as below: Cash Balance: +USD 100,000 Profit/Loss from open positions in CFDs: +USD 2, Financing Collateral requirements: -USD 10, (20* *5%* ) = Net Free Equity = + USD 91, The client has a positive NFE balance which is subject to credit interest if applicable. Example 2: Client B has the following portfolio at the end of a given trading day: The end of day account summary is shown below: As a result, we can show the Net Free Equity situation of the client as below: Cash Balance: +EUR Profit/Loss from open positions in CFDs only: -EUR 200 (the Forex Spot Position represents in this example a loss of EUR 539). Financing Collateral requirements: -EUR i.e. (5, 0000,0000*3%)+(20*9461*5%) = Net Free Equity = - EUR The difference between the Unrealised P/L in the Summary and the P/L in the open position represents a different indicative exchange rate. 18.

19 The client now has a negative NFE balance which is subject to debit interest charged on a daily basis at the relevant ask rate plus a mark-up if applicable. It is important to note that from a risk management perspective the client is effectively using 60% of the trading margin available whilst the eligible collateral required for financing the positions is insufficient, and an interest charge is applied. Account Interest (Retail) The following interest rates apply to funds deposited with Saxo Bank: Net Free Equity above EUR 15,000 (or equivalent): Interest paid on the full amount on the account is market bid rates minus 3% Positive Net Free Equity up to EUR 15,000 (or equivalent): No account interest Negative Net Free Equity: Interest will be charged at market ask (libor) rates plus 8% C. CFD underlying assets Keytrade Bank offers CFDs on single stocks, stock indexes and ETF. CFDs are quoted in the currency of the underlying instrument. For example, a CFD on Fortis shares will be quoted in Euros whilst a CFD on IBM shares will be quoted in US dollars. 1. CFD Single stocks A single stock CFD is a derivate product replicating the price of the underlying stock which gives the opportunity to take both long and short positions with leverage. Examples: Short Position 1/ Short position with net profit When the client expects the price of a stock to fall, he can choose to take a short position in a Single Stock CFD. In this example, he expects the Umicore share price to fall from its current 41.00/ offer level. The client decides to sell at market CFDs at the bid price of which gives him a position of (5.000* 41.00) in notional value. Financing costs are calculated on a daily basis and charged each end of month. The interest rate used is LIBID 2.5% ( %-2.5% = %). Since the rate is negative you effectively have to pay % overnight financing. 10 days later, the Umicore stock price has fallen to 35 and the client decides to buy at market CFDs Umicore. The trade details are summarized in the table below. 2/Short position with net loss How to calculate Amount ( ) Notional transaction Value x 41, Margin used x 0, Trade commission x 0,10% -205 Overnight costs 2,23439% x 10 days x / ,22 Notional transaction Value x Trade commission x 0,10% -175 Trade gain Total costs , ,22 Total gains , ,78 In this example, the client expects the Umicore share price to fall but the share price will rise. The client decides to sell at market 5,000 CFDs at the bid price of 41 which gives a position of (5,000* 41) 205,000 in notional value. Financing costs are calculated on a daily basis and charged each end of month. The interest rate used is LIBID 2.5% ( %-2.5% = %). Since the rate is negative you effectively have to pay % overnight financing. 10 days later, the Umicore share price has risen to 43 and the client decides to buy 5,000 CFDs. The trade details are summarized in the table below: How to calculate Amount ( ) 19.

20 Long Position 1/ Long position with net profit Notional transaction Value 5,000 x ,000 Margin used 205,000 x ,250 Trade commission 205,000 x 0.10% -205 Overnight costs % x 10 days x 205,000 / Notional transaction Value 5,000 x ,000 Trade commission 215,000 x 0.10% -215 Trade loss 215, ,000-10,000 Total costs Total losses ,22 When the client expects the price of a stock to go up, he can choose to take a long position in a Single Stock CFD. In this example, the client expects the Sanofi share price to rise from its current price of bid / ask. The client decides to buy CFDs at the asked price of which gives him a position of (1.000* 66.53) in notional value. Financing costs are calculated on a daily basis and charged each end of month. The interest rate used is LIBOR+3% (0, 27144%+3% = %). 10 days later, the Sanofi price has risen to 70, 53 and the client sells his CFDs. The trade details are summarized in the table below: 2/ Long position with net loss How to calculate Amount ( ) Notional transaction Value x 66, Margin used x 0, Trade commission x 0,10% -66,53 Overnight costs 3,27144% x 10 days x / ,45 Notional transaction Value x 70, Trade commission x 0,10% -70,53 Trade gain Total costs 66, ,45+ 70,53-197,51 Total gains , ,49 If the price of a stock goes down whereas the client expected the price goes up by taking a long position, the client will realize a loss on his long position in a Single Stock CFD. In this example, the client expects the Sanofi share price to RISE from its current price is bid / The client decides to buy 1,000 CFDs at which gives him a position of (10,000* 66.53) 66,530 in notional value. Financing costs are calculated on a daily basis and charged each end of month. The interest rate used is LIBOR+3% ( %+3% = %). 10 days later, the Sanofi share price has fallen to and the client decides to sell at market his 1,000 CFDs. The trade details are summarized in the table below: 2. CFD Exchange-traded funds How to calculate Amount ( ) Notional transaction Value 1,000 x ,530 Margin used 66,530 x ,326 Trade commission 66,530 x 0.10% Overnight costs % x 10 days x 66530/ Notional Transaction Value 10,000 x ,530 Trade commission 64,530 x 0.10% Trade Loss 66,530 64,530-2,000 Total costs Total Losses 2, , ETF stands for Exchange Traded Funds listed and traded on a stock exchange. ETFs generally aim to track the performance of an underlying benchmark, be it an equity index, fixed income index or any pre-defined basket of securities. ETFs can track the positive or negative performance of the underlying benchmark. Exchange-traded funds CFD allow the client to trade ETF with increased leverage. As a single stock CFD, an exchange-traded fund CFD can receive a dividend adjustment if the listed company decides to give a dividend. 20.

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Deze gids helpt u uw rekeningoverzicht vermeld op Penson s intranet website te begrijpen. De eerste sectie geeft een uitleg van de meest belangrijke pagina s

Nadere informatie

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest Tradingstrategieën voor CFD's «Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Trenduitbraken

Nadere informatie

De unieke AutoStop CFD s

De unieke AutoStop CFD s De unieke AutoStop CFD s Een mooi alternatief voor certificaten zoals turbo s enz. Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef Scalping op Futuresaparen «Scalping strategieën op beursindexen» 1) Wat is scalping? 2) Futures op indexen 3) Trading Range Index Scalper 4) Wat kost een futures trade? WH SELFINVEST Maaltecenter Blok

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call De waarde van uw rekening voldoet niet aan de vereiste marge (Margin Equity < Margin Requirement). 1. Om op de margin- en short rekening

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Uw CFD Forex rekeninguittreksels

Uw CFD Forex rekeninguittreksels Uw CFD Forex rekeninguittreksels Waar vind ik mijn dagelijkse uittreksels? De juiste gegevens selecteren Het uittreksel interpreteren Alternatieve rapporten en statistieken WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg,

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Waarschuwing: Financiële instrumenten deviezen (Forex) zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures Tycho Schaaf 1 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

Factor Certificaten op Indices

Factor Certificaten op Indices Factor Certificaten op Indices Deze producten bieden geen kapitaalgarantie Het basisprospectus betreffende de Factor Certificaten is goedgekeurd door het BaFin, de Duitse regulerende instantie. De producten

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Besluit: Definities Artikel 1 1. In deze regeling wordt, in afwijking van artikel

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen:

Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen: Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen: WHS ProStation WHS FutureStation Versie: 16.06 2011 1 Bischikbare rapporten Rekening Historiek rapport Geeft een overzicht over een bepaalde periode voor: alle uitgevoerde

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

CFD s handelen bij LYNX

CFD s handelen bij LYNX CFD s handelen bij LYNX Tycho Schaaf 6 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring in aandelen, CFD s, forex, opties

Nadere informatie

Trading Signals op WHS FutureStation

Trading Signals op WHS FutureStation Trading Signals op WHS FutureStation Versie: Aug. 2013 WH SELFINVEST S.A. Luxembourg, Paris, Frankfurt Ghent, Amsterdam Copyrigh 2007-2013: all rights attached to this guide are the sole property of WH

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Hoe weet u zeker dat u voldoende pensioen opbouwt?

Hoe weet u zeker dat u voldoende pensioen opbouwt? Hoe weet u zeker dat u voldoende d pensioen opbouwt? Vrijdag 20 april 2012 Jean-Paul au van Oudheusden, CFA jean.paul.van.oudheusden@rbs.com Actuele Spaarrente 2 April 2012 Bron: FX.nl Actuele Depositorente

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Jacco Minnaar - Triodos Investment Management 8 juni 2017 Instituut voor Pensioeneducatie 0 Triodos in een oogopslag Triodos Bank Onafhankelijke

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX

LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX Tycho Schaaf 17 augustus 2017 Spreker Tycho Schaaf Beleggingsspecialist bij LYNX Algemeen Uw vragen kunt u direct in de chat stellen Waar mogelijk/relevant probeer

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures Tycho Schaaf 8 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P Deze gebruiksaanwijzing voor het WH Basic platform is gemaakt om u snel op weg te helpen. Stap voor stap maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van het platform. [Status Button] Deze knop laat

Nadere informatie

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen

LYNX Masterclass: Futures handelen LYNX Masterclass: Futures handelen Tycho Schaaf 21 januari Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring in aandelen, opties & futures

Nadere informatie

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved.

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved. HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank NYSE Euronext. All Rights Reserved. Gestructureerde producten markt van NYSE Euronext NYSE Euronext Brussel NYSE Euronext

Nadere informatie

4/4/2009 SAXO BANK. Serieus Beleggen, Wereldwijd. Online, Realtime.

4/4/2009 SAXO BANK. Serieus Beleggen, Wereldwijd. Online, Realtime. SAXO BANK Serieus Beleggen, Wereldwijd. Online, Realtime. Beleggers Symposium HCC Beleggen in Commodities, Equities en FX/opties Agenda FX- Een vergeten asset class FX Opties CFD s Commodities Saxo Bank

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN. WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands

FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN. WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands Copyrigh 2007-2011: all rights attached to this guide are the sole property of WH

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

WHS opties gids. Aan de slag gaan met opties. Verfijn uw trading en verbeter uw rendementen. Hedge bestaande posities. Geniet van intelligente en

WHS opties gids. Aan de slag gaan met opties. Verfijn uw trading en verbeter uw rendementen. Hedge bestaande posities. Geniet van intelligente en Aan de slag gaan met opties WHS opties gids Verfijn uw trading en verbeter uw rendementen. Hedge bestaande posities. Geniet van intelligente en dynamische SPAN margin. Maak kennis met opties bij WH SelfInvest.

Nadere informatie

Commerzbank AG Factors

Commerzbank AG Factors Commerzbank AG Factors Corporates & Markets Ontdek de voordelen van de Factor, het populairste hefboomproduct in Europa! Deze producten zijn bestemd voor actieve en ervaren beleggers. Deze producten zijn

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar Optie-Grieken 21 juni 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Optie-Grieken Waarom zijn de grieken belangrijk? Mijn allereerste doel is steeds kapitaalbehoud. Het is even belangrijk om afscheid

Nadere informatie

Technische Forex-Market Update: 08 Mei 2012

Technische Forex-Market Update: 08 Mei 2012 Technische Forex-Market Update: 08 Mei 2012 Deze rapportage is ontwikkeld met als doel een trader te voorzien van handvaten tijdens het dagelijkse traden op de Forex-market. Deze handvaten zijn gebaseerd

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Voorstelling van de Beursvennootschap Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Aan uw zijde bij uw beleggingen 3 de grootste Beursvenootschap van België en 1 ste Onafhankelijke. Opgericht

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS db x-trackers Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Maatschappelijke zetel: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (de Vennootschap ) BELANGRIJK

Nadere informatie

Technische Forex-Market Update: 09 Mei 2012

Technische Forex-Market Update: 09 Mei 2012 Technische Forex-Market Update: 09 Mei 2012 Deze rapportage is ontwikkeld met als doel een trader te voorzien van handvaten tijdens het dagelijkse traden op de Forex-market. Deze handvaten zijn gebaseerd

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Technische Forex-Market Update: 10 Mei 2012

Technische Forex-Market Update: 10 Mei 2012 Technische Forex-Market Update: 10 Mei 2012 Deze rapportage is ontwikkeld met als doel een trader te voorzien van handvaten tijdens het dagelijkse traden op de Forex-market. Deze handvaten zijn gebaseerd

Nadere informatie