STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting"

Transcriptie

1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het beleggingsbeleid in het Behoudfonds 6 Het portefeuillemanagement 8 1

2 De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van beleggingsbeleid 14, , , ,6303 Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud 9, nov mrt jun okt jan mei sep jan. 18 mei SBB Groei SBB Behoud De beleggingsresultaten De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groei ontwikkelde zich in het tweede kwartaal van 13,53 naar 13,00 eind juni. Ultimo 2014 bedroeg de net asset value per aandeel 11,81. Per saldo komt het netto beleggingsresultaat voor het eerste half jaar van daarmee uit op + 9,95%. De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud ontwikkelde zich van 11,41 eind eerste kwartaal, naar 10,96 per eind juni. Begin 2014 was de waarde van de participatie 10,89. Het netto beleggingsrendement over het eerste half jaar van bedraagt daarmee +0,59%. Het belegde vermogen bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal van 8,9 miljoen, tegen 8,5 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal van. Het fondsvermogen onder beheer liep, met name onder invloed van de marktontwikkelingen, in het tweede kwartaal terug van 8,9 miljoen tot 8,2 miljoen. Inleiding Na een goed eerste kwartaal moesten zowel de aandelen- als de obligatiemarkt in het tweede kwartaal van een stap terug doen, vanwege het gecombineerde effect van een stijging van de rente in de Verenigde Staten alsook in Europa, de daling van de olieprijs en de stijging van de dollar. Ook de onzekerheid, die aan het einde van de verslagperiode werd veroorzaakt door de perikelen in Griekenland, waren negatief voor het marktsentiment. In onze visie is dit evenwel een tijdelijke zaak. De economische groei in blijft, zelfs na de eerdere neerwaartse bijstellingen, wereldwijd op tenminste het niveau van 2014 en de winstgevendheid van het bedrijfsleven blijft op peil. De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van De rentedaling tot medio april, onder invloed van de aankondiging van het opkoopprogramma van staatsleningen door de Europese Centrale Bank, was een belangrijke factor die de beurzen ondersteunde. Evenwel, de snelle stijging van de rente, die volgde toen de verwachtingen voor deflatie afnamen, leidde tot koersverliezen op de obligatiemarkt. Het rendement op de 10 jarige Nederlandse staatslening bedroeg in de eerste helft van dan ook -1,25%. De koersdaling was dus groter dan het couponrendement in deze periode. De schok op de obligatiemarkt trilde door op andere markten. De hogere rentes in de eurozone leidden ook tot een hogere eurokoers. De euro tikte medio juni $1,13 aan en was daarmee bijna 4% duurder dan eind april. In de VS bleek de economische groei over het eerste kwartaal fors gedaald en ook de kwartaalwinsten van Amerikaanse multinationals lieten slechts een geringe groei zien, omdat zij last hadden van de dure dollar en dalende bedrijfswinsten in de olie- en gassector. Tal van factoren duiden er evenwel op dat de groei van de Amerikaanse economie in de rest van weer zal aantrekken en dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, Prestaties in Euro's in % Geheel 2013 Geheel 2014 Eerste kwartaal Tweede kwartaal Eerste halfjaar Nederlandse staatsleningen 2,08-11,46 3,93 4,87-1,14- Europese staatsleningen in euro's 2,39 13,07 4,55 5,55-1,25- Aggregaat Europese obligatiemarkt (*IG) 2,17 11,10 3,27 4,35-1,22- Europese bedrijfsobligaties (*IG) 2,37 8,39 1,36 2,90-1,58- Internationale aandelen (MSCI World) 21,20 19,50 15,27 3,31-11,46 Europese aandelen MSCI 19,82 6,84 16,56 3,26-12,76 Aandelen in de eurozone 23,36 4,32 18,67 4,93-12,82 Amerikaanse aandelen 24,24 26,52 13,64 3,78-9,34 Aandelen Emerging Markets 6,81-11,38 15,19 2,94-11,81 Vastgoed Eurozone (EPRA) 6,54 23,07 19,62 11,01-6,44 Grondstoffen (DJ UBS) 13,49-5,53-5,95 0,91 6,91 Fundshare SBB Groeifonds 6,16 10,04 14,49 3,96-9,95 Fundshare SBB Behoudfonds 0,77 6,28 4,78 3,99-0,59 * IG = Investment Grade 2

3 de beleidsrente in september waarschijnlijk zal verhogen. De twijfel over de sterkte van de Amerikaanse economie onderbrak echter wel de koersstijging van de Amerikaanse dollar. Door de stijging van de obligatierentes zagen we wereldwijd, ook bij de aandelenkoersen, een flinke correctie, nadat in de eerste vier maanden van dit jaar de koersen nog wel zeer fors waren gestegen. De AEX verloor tussen eind april en medio juni 6,5% en dook weer onder de 500-puntengrens. Per saldo blijft er dit jaar nog steeds een winst van 11,3% over. De Duitse, wat meer cyclische DAX-index, verloor vanaf begin april zelfs 11%, maar de DAX is medio juni nog steeds één van de best presterende beurzen in Europa. In mei en juni gingen de financiële markten ook nadrukkelijk meer rekening houden met een Grexit, een eurozone zonder Griekenland. Dat maakt de onzekerheid op de markten op dit moment bovengemiddeld. Ook de daling van de Chinese beurs, die eerder in het jaar fors was opgelopen, droeg bij aan het negatieve marktsentiment aan het einde van het tweede kwartaal. De Amerikaanse economie De groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie voor zijn de afgelopen maanden geleidelijk neerwaarts bijgesteld. Het BNP cijfer in het eerste kwartaal kwam uit op -0,2% na een toename in het vierde kwartaal van 2014 van +2,2%. Ook in het tweede kwartaal waren de groeicijfers aanvankelijk nog teleurstellen, maar inmiddels heeft enig herstel plaatsgevonden. De markt gaat ervan uit dat de teruggang in de groei van tijdelijke aard is en voor geheel, wordt de economische groei ingeschat op +2,5%, een vergelijkbaar percentage als in De vraag is of de sterkere dollar (lagere exporten en de vertaalslag van de winsten die door Amerikaanse bedrijven in het buitenland worden gehaald) en de lage olieprijs (invloed op shale oil en de investeringen en werkgelegenheid daarin) voldoende gecompenseerd kunnen worden. Wij denken dat de Amerikaanse consument de economie blijft ondersteunen. De consumentenuitgaven zullen naar verwachting in de tweede helft van het jaar met ca. 3% zullen groeien. De groei van de werkgelegenheid (gemeten aan de zogeheten non farm payrolls) bedraagt ruim per maand en het werkloosheidpercentage is gedaald tot 5%. In de VS tekent zich een herstel af na de dip in het eerste kwartaal en groeiramingen in de Eurozone worden opwaarts bijgesteld De huizenmarkt blijft het goed doen, ondanks de inmiddels wat gestegen rente. De markt voorziet 1 tot 2 rentestijgingen door de Federal Reserve, te beginnen in september. De Europese economie De Europese economie laat een voorzichtig herstel zien en dat leidde tot nieuwe, meer optimistische prognoses van de Europese Commissie, OESO, het IMF en in Nederland van DNB en het Centraal Planbureau. Naar verwachting loopt de economische groei in Euroland dit jaar op tot +1,5%, tegen +0,8% in We zien dat ook terug in de orderportefeuilles van de inkoopmanagers, die duiden op een acceleratie. Een hogere groei gaat in het algemeen gepaard met hogere rentes. De vrees voor deflatie in de eurozone ebde weg zodra bleek dat de inflatie weer toenam. In mei bleken de prijzen verrassend 0,3% hoger te zijn dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van consumptiegoederen in januari nog 0,6% lager bleken dan in het voorafgaande jaar. De olieprijs daalde in de tweede helft van vorig jaar zeer fors, van meer dan $100 per vat (Brent) in juli 2014 naar $53 in januari 2014, maar sinds dat dieptepunt herstelde de olieprijs zich weer naar circa $64 medio juni. Het effect van de olieprijsdalingen zal in de tweede helft van uit de inflatiecijfers weglopen. Wij vinden het te ver gaan om de plotselinge rentestijging toe te schrijven aan de stijging van de olieprijs. Maar de komende jaren zal de inflatie waarschijnlijk wel verder toenemen, hoewel de markten er op rekenen dat deze ruim beneden de doelstelling van de ECB van maximaal 2% zal blijven en dat de stijging van de inflatie beperkt zal blijven tot 1 à 1,5%. Wij verwachten dat de positieve ontwikkeling van de groei in Europa, zich ook in de tweede helft van het jaar zal voortzetten. Alleen als de Griekse problemen overslaan naar andere Europese landen, door een stijging van de rente aldaar wat tevens kan leiden tot een aantasting van het consumentenvertrouwen, zou het positieve groeiscenario op de tocht komen. Wij achten die kans vooralsnog gering. De ontwikkelingen in Griekenland en de gevolgen daarvan, worden nader besproken in het verslag van het Behoudfonds, verder op in deze publicatie. De economie in de Emerging Markets De verwachtingen, omtrent de economische groei in de Emerging Markets (nu 4,3% voor ), zijn inmiddels duidelijk neerwaarts bijgesteld, met uitzondering van India. De belangrijkste landen vinden de weg omhoog niet. De teruggang in China zet door en de groei in Latijns Amerika stagneert. Ook de lage olieprijs is een factor. Hoewel de beurzen inmiddels goedkoop zijn, blijft het sentiment van de beleggers ten aanzien van de Emerging Markets vooralsnog negatief. beleggingsbeleid In de VS tekent zich een herstel af na de dip in het eerste kwartaal en groeiramingen in de Eurozone worden opwaarts bijgesteld Commerzbank Surprise Indicators Surprise indicator for EMU activity Surprise indicator for US activity 3

4 Beleggingsbeleid Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groei Beheerd Beleggen Groei In het tweede kwartaal van daalde de koers van het Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groeifonds van 13,53 naar 13,00. De performance van het Groeifonds bedroeg over het eerste half jaar van + 9,95%. De aandelenbeurzen in het tweede kwartaal van De beurzen konden in het tweede kwartaal van aanvankelijk het positieve sentiment uit het eerste kwartaal voortzetten. Eind april bereikte de AEX een stand van 509 tegen 424 aan het begin van, waarna de stijgende rente en later Griekenland voor een reactie zorgden. Eind juni noteerde de AEX 472. De AEX loopt daarmee dit jaar in lijn met het gemiddelde van de overige Europese beurzen. De aandelenbeurzen in de Verenigde Staten en in de Emerging Markets staan dit jaar slechts fractioneel boven hun slotkoersen van eind Evenwel, door de stijging van de dollar tegenover de euro van bijna 9%, lieten ook de beleggingen in deze regio s gemeten, over het eerste half jaar van een aantrekkelijk rendement zien. Wel is de relatieve outperformance van de beurzen in euroland, door de ontwikkelingen in Griekenland, nagenoeg verdwenen. Het beleggingsbeleid in het afgelopen kwartaal en de vooruitzichten voor de rest van Aangezien de fundamentele vooruitzichten voor de beurzen onveranderd goed zijn, is de portefeuille in grote lijnen onveranderd gebleven, ondanks dat de beurzen een stapje terug hebben gedaan. Gedurende het kwartaal is, dankzij de opgelopen koersen, een beperkt belang in liquide middelen opgebouwd (4,3% van het vermogen onder beheer), om later weer in te kunnen stappen. Ultimo juni was dit evenwel nog niet gebeurd, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in Griekenland en China. Beide factoren maken de markten wat onzeker. De positie in beursgenoteerde vastgoedfondsen is afgebouwd, omdat de vooruitzichten voor deze sector bij de oplopende rentes minder positief worden. In ons beleggingsbeleid hebben wij per saldo een onveranderd positieve visie op aandelen aangehouden. Wel hebben wij na de sterke rally van de Amerikaanse dollar, het afnemende winstmomentum in de VS en de verbetering van de Europese economie, de bakens relatief wat meer verzet in de richting van Europese aandelen. Ook bij onze beleggingen in aandelen(fondsen) uit de Opkomende Landen trekken wij middelen terug ten behoeve van extra investeringen in aandelen uit de Eurozone. Inmiddels zien we in Europa de omzetten weer toenemen. Het herstel van de bedrijfswinsten loopt nog fors achter op de VS, maar nu zien veel Europese ondernemers ruimte voor margeherstel, mede geholpen door de lagere euro, gunstige exportcondities, lagere energieprijzen en de lage rente. In Europa zien we ook dat de banken Onderverdeling in Regio de kredietverlening aan het bedrijfsleven weer langzaamaan uitbreiden. We zien ook een toenemende belangstelling van Amerikaanse fondsmanagers voor aandelen uit de Eurozone, waarbij de Amerikanen overigens wel steeds vaker de euro afdekken, omdat zij een verdere daling van de euro ten opzichte van de dollar verwachten. Ondanks de recente rentestijgingen, is het dividendrendement van aandelen momenteel in zeer veel landen aantrekkelijker dan de obligatierente of de spaarrente. In de zoektocht naar rendement zullen stabiele dividendaandelen steeds meer in de belangstelling komen te staan. Wij voorzien een aanhoudend, positieve rendementsontwikkeling voor aandelen, doch wel in een geringer tempo van koersstijgingen dan in de eerste maanden van dit jaar. De historie laat zien dat een rentestijging ook niet negatief hoeft uit te werken op het rendement van aandelenbeleggingen, indien de bedrijfswinsten behoorlijk groeien en wij nemen aan dat dit met het economisch herstel in de eurozone het geval zal zijn. Een kortdurende koerscorrectie, zoals die van medio juni van 5% tot 10%, biedt instapmogelijkheden, want een ineenstorting van de aandelenbeurzen achten wij, vanwege het nakende herstel van de economische groei in de eurozone, niet erg waarschijnlijk. Het adagium buy on dips blijft naar onze mening dan ook van toepassing. Amerikaanse bedrijven zien met de relatief dure dollar ook hun kans schoon om Europese ondernemingen over te nemen en deze fusie- en overnameactiviteiten stuwen ook de koersen van de aandelen op. Ook de inkoop van eigen aandelen door ondernemingen zal veel beurskoersen ondersteunen. 4

5 Toelichting op de aankoop van individuele aandelen Facebook is s werelds grootste sociale netwerksite. Het verdienmodel van de gratis site is voornamelijk gericht op het genereren van advertentie-inkomsten met de enorme informatiebestanden van gebruikers. Na de beursgang in mei 2012 wist het bedrijf veel beleggers te overtuigen toen het medio 2013 een forse toename liet zien van het aantal mobiele gebruikers, van advertenties op mobiele apparaten en de onderneming herhaaldelijk meevallende kwartaalcijfers wist te presenteren. Inmiddels heeft de social media -site meer dan 1,5 miljard maandelijkse gebruikers. Mede daar de acquisities van onder meer Instagram en WhatsApp, weet Facebook de applicaties verder te ontwikkelen en zo groeit ook het aantal videodownloads zeer fors. Facebook behaalt inmiddels ook meer dan de helft van de inkomsten buiten de VS. Hoewel de onderneming zelf geen gedetailleerde prognoses afgeeft, is wel bekend dat het management zeer fors investeert in de groei. Zo zullen de kosten in met 55% tot 70% stijgen. Maar Facebook is, tezamen met Google, wel de absolute grootmacht in het binnenhalen van internetadvertenties. In 2014 en het eerste kwartaal van steeg de winstgevendheid dan ook zeer sterk. Het van oorsprong Zwitserse Adecco, s werelds grootste uitzendorganisatie, behaalt, net zoals de branchegenoten Randstad en Manpower, ruim 60% van de omzet uit Europa. Adecco heeft zelf zo n mensen in dienst, waarmee de uitzender dagelijks in meer dan 60 landen meer dan mensen aan een tijdelijke invulling van functies helpt. De uitzendorganisaties profiteren allen sterk van het cyclische herstel van de economie in de Eurozone en structureel van de flexibilisatie van de arbeidsmarkt. Bij Adecco bleek dat ook uit rapportage van de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van. Adecco weet in het huidige economische klimaat een duidelijke verbetering van de winstmarges te realiseren, zowel door de omzetgroei als door herstructureringen en een betere focus op de winstgevendheid. In de onderlinge afweging ten opzichte van de branchegenoten bij onze rendements-risicoanalyse, kwam Adecco als duidelijke favoriet naar voren Ingenico is één van de twee absolute, mondiale marktleiders op het gebied van digitale betalingen en zet complexe betaaltransacties om tot vlotte betaaloplossingen (in winkels, online en mobiel). De onderneming behaalt momenteel meer dan 70% van de omzet uit betaalterminals (pinautomaten) in winkels, de horeca en tal van andere betaalpunten. Ingenico profiteert wereldwijd van het sterk toenemende elektronisch afwikkelen van transacties bij betaalterminals, met PIN-kaarten, creditcards en smartphones (via swipen ), maar ook van het betaalverkeer bij e-commerce en het online shoppen en bij de bestrijding en het voorkomen van fraude. In de VS wint het van oorsprong Franse Ingenico momenteel marktaandeel op de Amerikaanse marktleider Verifone. Ingenico groeit ook sterk in China en andere Emerging Markets. De laatste jaren overtroffen de bedrijfsresultaten herhaaldelijk de verwachtingen. In 2014 nam Ingenico het in Nederland gevestigde GlobalCollect over. Het Chinese Vipshop Holdings LTD verkoopt retail merkproducten (voornamelijk kleding) tegen een discount op internet. Met ruim medewerkers en een marktkapitalisatie van 13 miljard, is Vipshop een grote speler in de Chinese IT-sector. Het meest interessante aan dit aandeel is de winstgroei, met een verwachte winstgroei van ruim 68% voor en 55% voor 2016, is de huidige koerswinstverhouding van 42 gerechtvaardigd. Ook de omzet stijgt zeer fors, met meer dan 30% op jaarbasis. Het bedrijf heeft relatief weinig schulden en heeft volgens de analistenconsensus nog een koerspotentie van ruim 33%. 24 Van de 25 analisten geven Vipshop een koopaanbeveling. Met een fair value van ruim $30,00 vinden wij dit aandeel ondergewaardeerd en daarom erg aantrekkelijk op deze niveaus. Stroeve Beheerd Beleggen Groei SBB Groei kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzichte van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macroeconomische indicatoren en trends zoals flow of funds, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio s. In de regio s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd, bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers. Beheerd Beleggen Groei 5

6 Beleggingsbeleid Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud Beheerd Beleggen Behoud Het risicomijdende Behoudfonds had in het tweede kwartaal van te lijden van een scherp oplopende rente wereldwijd en met name Verdeling van portefeuille een in de risicomijdende rentestijging sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen in Behoud de per 31 maart Categorie Achtergestelde leningen Bedrijfswaarden (via indexbeleggingen) eurolanden. De koers daalde in het tweede kwartaal van 11,41 naar 10,96. Over Bedrijfswaarden Individueel EUR Bedrijfswaarden Individueel HY Emerging Markets Loc.Currency Bonds de eerste 6 maanden van kwam het rendement Europese daarmee Staatsleningen (via index) uit op +0,59%. Inleiding De daling van de rente waarvan in 2014 en het eerste kwartaal van sprake was kwam in het tweede kwartaal van abrupt ten einde. Belangrijkste ontwikkeling hierbij was de inschatting van de markt dat in Europa het gevaar van deflatie (prijsdalingen) flink was afgenomen. Daarnaast was de rentemarkt in het eerste kwartaal van al vooruitgelopen op de door de Europese Centrale Bank aangekondigde aankopen van staatsleningen. Ook de Griekse problematiek hielp de rentemarkt niet. De ontwikkelingen op de obligatiemarkt De lange rente was in het tweede kwartaal van dit jaar zeer volatiel. De rente op Duitse 10-jarige obligaties steeg op 10 juni voor het eerst sinds september 2014 weer boven de 1%. De Nederlandse lange rente, gewoonlijk 20 tot 25 basispunten (0,25%) hoger dan de Duitse, steeg naar een niveau boven de 1,25%. Daarmee werd een nieuwe mijlpaal bereikt in de plotselinge stijging van de Europese marktrentes sinds medio april. Onder invloed van het opkoopprogramma van staatsobligaties van de landen uit de eurozone door de Europese Centrale Bank (ECB), daalde de Duitse 10-jarige rente op 17 april nog naar een historisch dieptepunt van 0,05% en die van Nederland op 20 april naar 0,22%. Beleggers in Duitse en Nederlandse staatsobligaties met kortere looptijden dan 7 jaar, zagen medio april zelfs even een effectief rendement onder de nul procent. Eind juni lag de rente op 10 jaars Nederlandse staatsleningen op 1,05%. Garantienote 100% Liquiditeiten Note met beperkte hoofdsomgarantie Var.rentende lening Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 31 maart 1,8% 9,7% 1,1% 28,3% 2,2% 28,1% Achtergestelde leningen 3,7% 5,5% Achtergestelde leningen Bedrijfswaarden (via indexbeleggingen Bedrijfswaarden Individueel EUR Bedrijfswaarden Individueel HY Emerging Markets Loc.Currency Bonds 19,6% Europese Staatsleningen (via index) Garantienote 100% Liquiditeiten Note Achtergestelde met beperkte leningen hoofdsomgarantie Var.rentende lening Op 22 januari kondigde ECB-president Draghi aan dat de ECB maandelijks voor 60 miljard euro aan staatsobligaties zou gaan opkopen bij banken, om de economie en de inflatie in de eurozone te stimuleren. Voorafgaand aan het feitelijke besluit was er door de financiële markten al maanden op gerekend dat ECB-president Draghi het opkoopprogramma van de ECB zou doorzetten. In juli 2012 kondigde hij immers ook al aan dat hij al het nodige zou doen om de euro te redden en een herstel van de Europese economie te bewerkstelligen. Het opkoopprogramma ( QE ) zou eind maart, begin april van start gaan en minimaal negentien maanden duren. Het gaat dan om een totaalbedrag van 114 miljard. Het QE-plan van de ECB bestaat uit het opkopen van ongeveer 190% van de netto staatsuitgifte in de eurozone in, hetgeen betekent dat er een afname in het aanbod van staatsobligaties ontstaat beschikbaar voor beleggers. Eind april belandden de 10-jarige rentestanden in de eurozone een dieptepunt. Rente 10-jarige leningen (in %) ult. Dec ult. Juni 2014 ult. Dec ult. Maart ult. Juni Nederlandse Staat 2,23 1,48 0,69 0,34 1,04 Duitsland 1,93 1,25 0,54 0,18 0,76 Italie 4,13 2,85 1,89 1,24 2,33 Spanje 4,15 2,66 1,61 1,21 2,30 USA 3,03 2,53 2,17 1,92 2,35 Inmiddels is door de rentestijging gebleken dat het ruime monetaire beleid de obligatiekoersen niet langer automatisch opdrijft. Dit laat onverlet dat de huidige tarieven, ondanks de recente rentestijging, in historische context nog altijd uitzonderlijk laag zijn. Bovendien zijn de 10-jarige rentes in de Eurozone altijd nog fors lager dan de rente in de VS, waar de 10-jarige rente eind juni op 2,35% uitkwam. Ook in de VS is de 10-jarige rente dit jaar opgelopen vanaf een dieptepunt van 1,64%. Het herstel van de economie in de VS ligt een fase voor, maar in Europa heerste er optimisme dat de economie de draai naar een groeiversnelling heeft gemaakt. Voor de snelle stijging van de rente is geen volledig sluitende verklaring, maar er is wel een groot aantal factoren dat meespeelt. Zo waren de rentes in de eurozone wel naar een erg laag niveau gedaald, in feite neerwaarts (te ver) doorgeschoten, duidden de macrocijfers op een iets aantrekkende economie in de eurozone en ontstond er langzaam weer enige inflatie. De vrees 6

7 Rendement in % e 2e kwartaal kwartaal Aggregat Europese bedrijfsobligaties (IG*) (Markit iboxx-index) Euro Bedrijfsobligaties High Yield Barclays Em. Markets Local Currency Staatsleningen in USD (Barclays-index) EuroAgg Treasury cum. 2,37 8,40 1,36 (2,90) (1,58) 7,85 4,03 2,43 (1,00) 1,40 (10,56) (4,65) (3,23) (0,96) (4,15) 2,24 13,13 4,30 (5,41) (1,34) Nederlandse staatsleningen (2,08) 11,46 3,93 (4,87) (1,14) Europese staatsleningen 2,39 13,07 4,55 (5,55) (1,25) Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR Netherlands Cash Indices 3 maands LIBOR 0,08 0,13 0,00 (0,01) (0,01) 0,14 0,21 0,01 0,00 0,01 voor deflatie in de eurozone ebde weg zodra bleek dat de inflatie weer toenam. In mei bleken de prijzen verrassend 0,3% hoger dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van consumptiegoederen in januari nog 0,6% lager bleken dan in het voorafgaande jaar. Veel beleggers merken nu dat zij niet langer van verdere rentedalingen uit kunnen gaan, ofwel dat zij niet langer op verdere koersstijgingen van obligaties kunnen rekenen. Daar staat nog wel tegenover dat veel pensioenfondsen en verzekeraars een aanhoudende stroom premies binnenkrijgen, waarmee zij min of meer gedwongen moeten beleggen in vastrentende waarden. Het beroep van veel overheden op de kapitaalmarkt neemt geleidelijk af vanwege teruggedrongen begrotingstekorten, al neemt het beroep van het bedrijfsleven wel toe door uitgifte van nieuwe bedrijfsleningen. De vraag- en aanbodcondities duiden dan niet direct op een stijgende rente. De twijfel, die medio april ontstond over de vraag of de ECB het aangekondigde opkoopprogramma zou doorzetten, werd door ECB-president Draghi steevast de kop ingedrukt met vastberaden verklaringen, tijdens de persconferenties van de ECB, dat het ruime monetaire beleid zou worden voortgezet. Op 3 juni stelde Draghi dat de obligatiemarkten bij de huidige, nog steeds betrekkelijk lage rentestanden, maar rekening moeten houden met meer volatiliteit. Het beleid van de beheerder in het tweede kwartaal Van het begin van het tweede kwartaal tot eind april bleef de rente aanvankelijk onveranderd laag. Het beleid in het Behoudfonds uit het eerste kwartaal werd ongewijzigd doorgezet. Toen tussen eind april en begin mei de rente plotsklaps fors steeg zijn enkele obligaties gekocht waarvan de beheerder vond dat deze te sterk onderuit waren gekomen. Toen de Griekse kwestie ging door werken in de renteverschillen tussen enerzijds Duitsland en anderzijds landen als Spanje en Italië is het risico van de portefeuille teruggebracht door verkoop van Europese staatsleningen en aankoop van Duitse staatsobligaties. Vooruitzichten voor obligatiebeleggingen De Europese economie laat een voorzichtig herstel zien en dat leidde tot nieuwe, meer optimistische prognoses van de Europese Commissie, OESO, het IMF en in Nederland van DNB en het Centraal Planbureau. Een hogere groei gaat in het algemeen gepaard met hogere rentes. De olieprijs daalde in de tweede helft van vorig jaar zeer fors, van meer dan $100 per vat (Brent) in juli 2014 naar $53 in januari 2014, maar sinds dat dieptepunt herstelde de olieprijs zich weer naar circa $64 medio juni. Het effect van de olieprijsdalingen zal in de tweede helft van uit de inflatiecijfers weglopen. We rekenen er op dat de inflatie ruim beneden de doelstelling van de ECB van maximaal 2% zal blijven en dat de stijging van de inflatie beperkt zal blijven tot 1 à 1,5%. Door de rentedaling tot medio april was de rentecurve, de rentestanden voor de verschillende looptijden, erg vlak geworden. Het verschil tussen de korte (2-jaars) rente en de lange (10-jaars) rente bedroeg de afgelopen 15 jaar gemiddeld zo n 1,5%. Medio juni was het verschil weer opgelopen naar 1,2%. Het is mogelijk dat de lange rente verder doorschiet naar boven, maar aangezien het monetaire beleid in de eurozone tot in ieder geval eind 2016 nog ruim zal blijven en het opkoopprogramma nog tot oktober 2016 doorloopt, verwachten wij niet dat de lange rente nog veel verder zal doorstijgen. Het tweede kwartaal van dit jaar is opnieuw gebleken dat het afgeven van renteprognoses een hachelijke zaak is, maar op basis van de historische verschillen tussen de korte en lange rente denken we niet dat bij een korte rente nabij nul de lange rente op staatsleningen in Nederland boven 1,5% zal uitstijgen. De kans dat koersdalingen van obligaties het rendement van het fonds negatief beïnvloeden neemt daarmee af. Tevens komt een einde aan de onrealistisch lagere rente, behalve indien er vanwege politieke ontwikkelingen in Europa een vlucht naar veilige Duitse en Nederlandse staatsleningen zou ontstaan. Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De voornaamste doelstelling van SBB Behoud is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat aandelenmarkten slecht presteren. Een andere belangrijke doelstelling is om inkomen te genereren met de beleggingen. Een strakke risicobeheersing staat voorop. Dit betekent dat wij in tijden van lage effectieve rendementen op leningen ons niet volledig kunnen richten op riskante obligaties in het zogeheten high yield -segment, of op obligaties uit de Emerging Markets om een hoger rendement te behalen. In een breder gespreide portefeuille vinden wij beleggingen in deze categorieën, mits begrensd, wel acceptabel. SBB Behoud belegt in staatsobligaties, maar ook in bedrijfs- en bancaire obligaties, waarbij de keuze afhankelijk is van de aantrekkelijkheid van de risico-opslag ( spreads ), afgezet tegen de additionele (debiteuren)risico s. Ook kan worden belegd in zogeheten Inflation-linked bonds en in variabel rentende leningen. Een voordeel van SBB Behoud is dat we voor onze cliënten veelal in individuele namen, vermogenstitels, kunnen beleggen, dus ook in institutionele obligaties met coupures van meer dan ,- bij uitgifte kunnen handelen. Wij werken bij het beheer met een visie op de renteontwikkeling en op looptijden ( modified duration ) en wij houden ook nauwlettend de vraag en aanbod-verhoudingen ( flow of funds ) in het oog. Kort samengevat, het behoud van vermogen en een stabiel rendement staan voorop bij het beheer van dit fonds. Beheerd Beleggen Behoud 7

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggingsstrategie update 2015

Beleggingsstrategie update 2015 Beleggingsstrategie update 2015 Highlights Capvest beleggingsstrategie update 2015: 1. De rente op spaargeld is (en blijft) te laag om de inflatie te compenseren. 2. Traditionele obligatiebeleggingen worden

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie