STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting"

Transcriptie

1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het beleggingsbeleid in het Behoudfonds 6 Het portefeuillemanagement 8 1

2 De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van beleggingsbeleid 14, , , ,6303 Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud 9, nov mrt jun okt jan mei sep jan. 18 mei SBB Groei SBB Behoud De beleggingsresultaten De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groei ontwikkelde zich in het tweede kwartaal van 13,53 naar 13,00 eind juni. Ultimo 2014 bedroeg de net asset value per aandeel 11,81. Per saldo komt het netto beleggingsresultaat voor het eerste half jaar van daarmee uit op + 9,95%. De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud ontwikkelde zich van 11,41 eind eerste kwartaal, naar 10,96 per eind juni. Begin 2014 was de waarde van de participatie 10,89. Het netto beleggingsrendement over het eerste half jaar van bedraagt daarmee +0,59%. Het belegde vermogen bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal van 8,9 miljoen, tegen 8,5 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal van. Het fondsvermogen onder beheer liep, met name onder invloed van de marktontwikkelingen, in het tweede kwartaal terug van 8,9 miljoen tot 8,2 miljoen. Inleiding Na een goed eerste kwartaal moesten zowel de aandelen- als de obligatiemarkt in het tweede kwartaal van een stap terug doen, vanwege het gecombineerde effect van een stijging van de rente in de Verenigde Staten alsook in Europa, de daling van de olieprijs en de stijging van de dollar. Ook de onzekerheid, die aan het einde van de verslagperiode werd veroorzaakt door de perikelen in Griekenland, waren negatief voor het marktsentiment. In onze visie is dit evenwel een tijdelijke zaak. De economische groei in blijft, zelfs na de eerdere neerwaartse bijstellingen, wereldwijd op tenminste het niveau van 2014 en de winstgevendheid van het bedrijfsleven blijft op peil. De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van De rentedaling tot medio april, onder invloed van de aankondiging van het opkoopprogramma van staatsleningen door de Europese Centrale Bank, was een belangrijke factor die de beurzen ondersteunde. Evenwel, de snelle stijging van de rente, die volgde toen de verwachtingen voor deflatie afnamen, leidde tot koersverliezen op de obligatiemarkt. Het rendement op de 10 jarige Nederlandse staatslening bedroeg in de eerste helft van dan ook -1,25%. De koersdaling was dus groter dan het couponrendement in deze periode. De schok op de obligatiemarkt trilde door op andere markten. De hogere rentes in de eurozone leidden ook tot een hogere eurokoers. De euro tikte medio juni $1,13 aan en was daarmee bijna 4% duurder dan eind april. In de VS bleek de economische groei over het eerste kwartaal fors gedaald en ook de kwartaalwinsten van Amerikaanse multinationals lieten slechts een geringe groei zien, omdat zij last hadden van de dure dollar en dalende bedrijfswinsten in de olie- en gassector. Tal van factoren duiden er evenwel op dat de groei van de Amerikaanse economie in de rest van weer zal aantrekken en dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, Prestaties in Euro's in % Geheel 2013 Geheel 2014 Eerste kwartaal Tweede kwartaal Eerste halfjaar Nederlandse staatsleningen 2,08-11,46 3,93 4,87-1,14- Europese staatsleningen in euro's 2,39 13,07 4,55 5,55-1,25- Aggregaat Europese obligatiemarkt (*IG) 2,17 11,10 3,27 4,35-1,22- Europese bedrijfsobligaties (*IG) 2,37 8,39 1,36 2,90-1,58- Internationale aandelen (MSCI World) 21,20 19,50 15,27 3,31-11,46 Europese aandelen MSCI 19,82 6,84 16,56 3,26-12,76 Aandelen in de eurozone 23,36 4,32 18,67 4,93-12,82 Amerikaanse aandelen 24,24 26,52 13,64 3,78-9,34 Aandelen Emerging Markets 6,81-11,38 15,19 2,94-11,81 Vastgoed Eurozone (EPRA) 6,54 23,07 19,62 11,01-6,44 Grondstoffen (DJ UBS) 13,49-5,53-5,95 0,91 6,91 Fundshare SBB Groeifonds 6,16 10,04 14,49 3,96-9,95 Fundshare SBB Behoudfonds 0,77 6,28 4,78 3,99-0,59 * IG = Investment Grade 2

3 de beleidsrente in september waarschijnlijk zal verhogen. De twijfel over de sterkte van de Amerikaanse economie onderbrak echter wel de koersstijging van de Amerikaanse dollar. Door de stijging van de obligatierentes zagen we wereldwijd, ook bij de aandelenkoersen, een flinke correctie, nadat in de eerste vier maanden van dit jaar de koersen nog wel zeer fors waren gestegen. De AEX verloor tussen eind april en medio juni 6,5% en dook weer onder de 500-puntengrens. Per saldo blijft er dit jaar nog steeds een winst van 11,3% over. De Duitse, wat meer cyclische DAX-index, verloor vanaf begin april zelfs 11%, maar de DAX is medio juni nog steeds één van de best presterende beurzen in Europa. In mei en juni gingen de financiële markten ook nadrukkelijk meer rekening houden met een Grexit, een eurozone zonder Griekenland. Dat maakt de onzekerheid op de markten op dit moment bovengemiddeld. Ook de daling van de Chinese beurs, die eerder in het jaar fors was opgelopen, droeg bij aan het negatieve marktsentiment aan het einde van het tweede kwartaal. De Amerikaanse economie De groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie voor zijn de afgelopen maanden geleidelijk neerwaarts bijgesteld. Het BNP cijfer in het eerste kwartaal kwam uit op -0,2% na een toename in het vierde kwartaal van 2014 van +2,2%. Ook in het tweede kwartaal waren de groeicijfers aanvankelijk nog teleurstellen, maar inmiddels heeft enig herstel plaatsgevonden. De markt gaat ervan uit dat de teruggang in de groei van tijdelijke aard is en voor geheel, wordt de economische groei ingeschat op +2,5%, een vergelijkbaar percentage als in De vraag is of de sterkere dollar (lagere exporten en de vertaalslag van de winsten die door Amerikaanse bedrijven in het buitenland worden gehaald) en de lage olieprijs (invloed op shale oil en de investeringen en werkgelegenheid daarin) voldoende gecompenseerd kunnen worden. Wij denken dat de Amerikaanse consument de economie blijft ondersteunen. De consumentenuitgaven zullen naar verwachting in de tweede helft van het jaar met ca. 3% zullen groeien. De groei van de werkgelegenheid (gemeten aan de zogeheten non farm payrolls) bedraagt ruim per maand en het werkloosheidpercentage is gedaald tot 5%. In de VS tekent zich een herstel af na de dip in het eerste kwartaal en groeiramingen in de Eurozone worden opwaarts bijgesteld De huizenmarkt blijft het goed doen, ondanks de inmiddels wat gestegen rente. De markt voorziet 1 tot 2 rentestijgingen door de Federal Reserve, te beginnen in september. De Europese economie De Europese economie laat een voorzichtig herstel zien en dat leidde tot nieuwe, meer optimistische prognoses van de Europese Commissie, OESO, het IMF en in Nederland van DNB en het Centraal Planbureau. Naar verwachting loopt de economische groei in Euroland dit jaar op tot +1,5%, tegen +0,8% in We zien dat ook terug in de orderportefeuilles van de inkoopmanagers, die duiden op een acceleratie. Een hogere groei gaat in het algemeen gepaard met hogere rentes. De vrees voor deflatie in de eurozone ebde weg zodra bleek dat de inflatie weer toenam. In mei bleken de prijzen verrassend 0,3% hoger te zijn dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van consumptiegoederen in januari nog 0,6% lager bleken dan in het voorafgaande jaar. De olieprijs daalde in de tweede helft van vorig jaar zeer fors, van meer dan $100 per vat (Brent) in juli 2014 naar $53 in januari 2014, maar sinds dat dieptepunt herstelde de olieprijs zich weer naar circa $64 medio juni. Het effect van de olieprijsdalingen zal in de tweede helft van uit de inflatiecijfers weglopen. Wij vinden het te ver gaan om de plotselinge rentestijging toe te schrijven aan de stijging van de olieprijs. Maar de komende jaren zal de inflatie waarschijnlijk wel verder toenemen, hoewel de markten er op rekenen dat deze ruim beneden de doelstelling van de ECB van maximaal 2% zal blijven en dat de stijging van de inflatie beperkt zal blijven tot 1 à 1,5%. Wij verwachten dat de positieve ontwikkeling van de groei in Europa, zich ook in de tweede helft van het jaar zal voortzetten. Alleen als de Griekse problemen overslaan naar andere Europese landen, door een stijging van de rente aldaar wat tevens kan leiden tot een aantasting van het consumentenvertrouwen, zou het positieve groeiscenario op de tocht komen. Wij achten die kans vooralsnog gering. De ontwikkelingen in Griekenland en de gevolgen daarvan, worden nader besproken in het verslag van het Behoudfonds, verder op in deze publicatie. De economie in de Emerging Markets De verwachtingen, omtrent de economische groei in de Emerging Markets (nu 4,3% voor ), zijn inmiddels duidelijk neerwaarts bijgesteld, met uitzondering van India. De belangrijkste landen vinden de weg omhoog niet. De teruggang in China zet door en de groei in Latijns Amerika stagneert. Ook de lage olieprijs is een factor. Hoewel de beurzen inmiddels goedkoop zijn, blijft het sentiment van de beleggers ten aanzien van de Emerging Markets vooralsnog negatief. beleggingsbeleid In de VS tekent zich een herstel af na de dip in het eerste kwartaal en groeiramingen in de Eurozone worden opwaarts bijgesteld Commerzbank Surprise Indicators Surprise indicator for EMU activity Surprise indicator for US activity 3

4 Beleggingsbeleid Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groei Beheerd Beleggen Groei In het tweede kwartaal van daalde de koers van het Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groeifonds van 13,53 naar 13,00. De performance van het Groeifonds bedroeg over het eerste half jaar van + 9,95%. De aandelenbeurzen in het tweede kwartaal van De beurzen konden in het tweede kwartaal van aanvankelijk het positieve sentiment uit het eerste kwartaal voortzetten. Eind april bereikte de AEX een stand van 509 tegen 424 aan het begin van, waarna de stijgende rente en later Griekenland voor een reactie zorgden. Eind juni noteerde de AEX 472. De AEX loopt daarmee dit jaar in lijn met het gemiddelde van de overige Europese beurzen. De aandelenbeurzen in de Verenigde Staten en in de Emerging Markets staan dit jaar slechts fractioneel boven hun slotkoersen van eind Evenwel, door de stijging van de dollar tegenover de euro van bijna 9%, lieten ook de beleggingen in deze regio s gemeten, over het eerste half jaar van een aantrekkelijk rendement zien. Wel is de relatieve outperformance van de beurzen in euroland, door de ontwikkelingen in Griekenland, nagenoeg verdwenen. Het beleggingsbeleid in het afgelopen kwartaal en de vooruitzichten voor de rest van Aangezien de fundamentele vooruitzichten voor de beurzen onveranderd goed zijn, is de portefeuille in grote lijnen onveranderd gebleven, ondanks dat de beurzen een stapje terug hebben gedaan. Gedurende het kwartaal is, dankzij de opgelopen koersen, een beperkt belang in liquide middelen opgebouwd (4,3% van het vermogen onder beheer), om later weer in te kunnen stappen. Ultimo juni was dit evenwel nog niet gebeurd, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in Griekenland en China. Beide factoren maken de markten wat onzeker. De positie in beursgenoteerde vastgoedfondsen is afgebouwd, omdat de vooruitzichten voor deze sector bij de oplopende rentes minder positief worden. In ons beleggingsbeleid hebben wij per saldo een onveranderd positieve visie op aandelen aangehouden. Wel hebben wij na de sterke rally van de Amerikaanse dollar, het afnemende winstmomentum in de VS en de verbetering van de Europese economie, de bakens relatief wat meer verzet in de richting van Europese aandelen. Ook bij onze beleggingen in aandelen(fondsen) uit de Opkomende Landen trekken wij middelen terug ten behoeve van extra investeringen in aandelen uit de Eurozone. Inmiddels zien we in Europa de omzetten weer toenemen. Het herstel van de bedrijfswinsten loopt nog fors achter op de VS, maar nu zien veel Europese ondernemers ruimte voor margeherstel, mede geholpen door de lagere euro, gunstige exportcondities, lagere energieprijzen en de lage rente. In Europa zien we ook dat de banken Onderverdeling in Regio de kredietverlening aan het bedrijfsleven weer langzaamaan uitbreiden. We zien ook een toenemende belangstelling van Amerikaanse fondsmanagers voor aandelen uit de Eurozone, waarbij de Amerikanen overigens wel steeds vaker de euro afdekken, omdat zij een verdere daling van de euro ten opzichte van de dollar verwachten. Ondanks de recente rentestijgingen, is het dividendrendement van aandelen momenteel in zeer veel landen aantrekkelijker dan de obligatierente of de spaarrente. In de zoektocht naar rendement zullen stabiele dividendaandelen steeds meer in de belangstelling komen te staan. Wij voorzien een aanhoudend, positieve rendementsontwikkeling voor aandelen, doch wel in een geringer tempo van koersstijgingen dan in de eerste maanden van dit jaar. De historie laat zien dat een rentestijging ook niet negatief hoeft uit te werken op het rendement van aandelenbeleggingen, indien de bedrijfswinsten behoorlijk groeien en wij nemen aan dat dit met het economisch herstel in de eurozone het geval zal zijn. Een kortdurende koerscorrectie, zoals die van medio juni van 5% tot 10%, biedt instapmogelijkheden, want een ineenstorting van de aandelenbeurzen achten wij, vanwege het nakende herstel van de economische groei in de eurozone, niet erg waarschijnlijk. Het adagium buy on dips blijft naar onze mening dan ook van toepassing. Amerikaanse bedrijven zien met de relatief dure dollar ook hun kans schoon om Europese ondernemingen over te nemen en deze fusie- en overnameactiviteiten stuwen ook de koersen van de aandelen op. Ook de inkoop van eigen aandelen door ondernemingen zal veel beurskoersen ondersteunen. 4

5 Toelichting op de aankoop van individuele aandelen Facebook is s werelds grootste sociale netwerksite. Het verdienmodel van de gratis site is voornamelijk gericht op het genereren van advertentie-inkomsten met de enorme informatiebestanden van gebruikers. Na de beursgang in mei 2012 wist het bedrijf veel beleggers te overtuigen toen het medio 2013 een forse toename liet zien van het aantal mobiele gebruikers, van advertenties op mobiele apparaten en de onderneming herhaaldelijk meevallende kwartaalcijfers wist te presenteren. Inmiddels heeft de social media -site meer dan 1,5 miljard maandelijkse gebruikers. Mede daar de acquisities van onder meer Instagram en WhatsApp, weet Facebook de applicaties verder te ontwikkelen en zo groeit ook het aantal videodownloads zeer fors. Facebook behaalt inmiddels ook meer dan de helft van de inkomsten buiten de VS. Hoewel de onderneming zelf geen gedetailleerde prognoses afgeeft, is wel bekend dat het management zeer fors investeert in de groei. Zo zullen de kosten in met 55% tot 70% stijgen. Maar Facebook is, tezamen met Google, wel de absolute grootmacht in het binnenhalen van internetadvertenties. In 2014 en het eerste kwartaal van steeg de winstgevendheid dan ook zeer sterk. Het van oorsprong Zwitserse Adecco, s werelds grootste uitzendorganisatie, behaalt, net zoals de branchegenoten Randstad en Manpower, ruim 60% van de omzet uit Europa. Adecco heeft zelf zo n mensen in dienst, waarmee de uitzender dagelijks in meer dan 60 landen meer dan mensen aan een tijdelijke invulling van functies helpt. De uitzendorganisaties profiteren allen sterk van het cyclische herstel van de economie in de Eurozone en structureel van de flexibilisatie van de arbeidsmarkt. Bij Adecco bleek dat ook uit rapportage van de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van. Adecco weet in het huidige economische klimaat een duidelijke verbetering van de winstmarges te realiseren, zowel door de omzetgroei als door herstructureringen en een betere focus op de winstgevendheid. In de onderlinge afweging ten opzichte van de branchegenoten bij onze rendements-risicoanalyse, kwam Adecco als duidelijke favoriet naar voren Ingenico is één van de twee absolute, mondiale marktleiders op het gebied van digitale betalingen en zet complexe betaaltransacties om tot vlotte betaaloplossingen (in winkels, online en mobiel). De onderneming behaalt momenteel meer dan 70% van de omzet uit betaalterminals (pinautomaten) in winkels, de horeca en tal van andere betaalpunten. Ingenico profiteert wereldwijd van het sterk toenemende elektronisch afwikkelen van transacties bij betaalterminals, met PIN-kaarten, creditcards en smartphones (via swipen ), maar ook van het betaalverkeer bij e-commerce en het online shoppen en bij de bestrijding en het voorkomen van fraude. In de VS wint het van oorsprong Franse Ingenico momenteel marktaandeel op de Amerikaanse marktleider Verifone. Ingenico groeit ook sterk in China en andere Emerging Markets. De laatste jaren overtroffen de bedrijfsresultaten herhaaldelijk de verwachtingen. In 2014 nam Ingenico het in Nederland gevestigde GlobalCollect over. Het Chinese Vipshop Holdings LTD verkoopt retail merkproducten (voornamelijk kleding) tegen een discount op internet. Met ruim medewerkers en een marktkapitalisatie van 13 miljard, is Vipshop een grote speler in de Chinese IT-sector. Het meest interessante aan dit aandeel is de winstgroei, met een verwachte winstgroei van ruim 68% voor en 55% voor 2016, is de huidige koerswinstverhouding van 42 gerechtvaardigd. Ook de omzet stijgt zeer fors, met meer dan 30% op jaarbasis. Het bedrijf heeft relatief weinig schulden en heeft volgens de analistenconsensus nog een koerspotentie van ruim 33%. 24 Van de 25 analisten geven Vipshop een koopaanbeveling. Met een fair value van ruim $30,00 vinden wij dit aandeel ondergewaardeerd en daarom erg aantrekkelijk op deze niveaus. Stroeve Beheerd Beleggen Groei SBB Groei kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzichte van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macroeconomische indicatoren en trends zoals flow of funds, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio s. In de regio s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd, bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers. Beheerd Beleggen Groei 5

6 Beleggingsbeleid Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud Beheerd Beleggen Behoud Het risicomijdende Behoudfonds had in het tweede kwartaal van te lijden van een scherp oplopende rente wereldwijd en met name Verdeling van portefeuille een in de risicomijdende rentestijging sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen in Behoud de per 31 maart Categorie Achtergestelde leningen Bedrijfswaarden (via indexbeleggingen) eurolanden. De koers daalde in het tweede kwartaal van 11,41 naar 10,96. Over Bedrijfswaarden Individueel EUR Bedrijfswaarden Individueel HY Emerging Markets Loc.Currency Bonds de eerste 6 maanden van kwam het rendement Europese daarmee Staatsleningen (via index) uit op +0,59%. Inleiding De daling van de rente waarvan in 2014 en het eerste kwartaal van sprake was kwam in het tweede kwartaal van abrupt ten einde. Belangrijkste ontwikkeling hierbij was de inschatting van de markt dat in Europa het gevaar van deflatie (prijsdalingen) flink was afgenomen. Daarnaast was de rentemarkt in het eerste kwartaal van al vooruitgelopen op de door de Europese Centrale Bank aangekondigde aankopen van staatsleningen. Ook de Griekse problematiek hielp de rentemarkt niet. De ontwikkelingen op de obligatiemarkt De lange rente was in het tweede kwartaal van dit jaar zeer volatiel. De rente op Duitse 10-jarige obligaties steeg op 10 juni voor het eerst sinds september 2014 weer boven de 1%. De Nederlandse lange rente, gewoonlijk 20 tot 25 basispunten (0,25%) hoger dan de Duitse, steeg naar een niveau boven de 1,25%. Daarmee werd een nieuwe mijlpaal bereikt in de plotselinge stijging van de Europese marktrentes sinds medio april. Onder invloed van het opkoopprogramma van staatsobligaties van de landen uit de eurozone door de Europese Centrale Bank (ECB), daalde de Duitse 10-jarige rente op 17 april nog naar een historisch dieptepunt van 0,05% en die van Nederland op 20 april naar 0,22%. Beleggers in Duitse en Nederlandse staatsobligaties met kortere looptijden dan 7 jaar, zagen medio april zelfs even een effectief rendement onder de nul procent. Eind juni lag de rente op 10 jaars Nederlandse staatsleningen op 1,05%. Garantienote 100% Liquiditeiten Note met beperkte hoofdsomgarantie Var.rentende lening Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 31 maart 1,8% 9,7% 1,1% 28,3% 2,2% 28,1% Achtergestelde leningen 3,7% 5,5% Achtergestelde leningen Bedrijfswaarden (via indexbeleggingen Bedrijfswaarden Individueel EUR Bedrijfswaarden Individueel HY Emerging Markets Loc.Currency Bonds 19,6% Europese Staatsleningen (via index) Garantienote 100% Liquiditeiten Note Achtergestelde met beperkte leningen hoofdsomgarantie Var.rentende lening Op 22 januari kondigde ECB-president Draghi aan dat de ECB maandelijks voor 60 miljard euro aan staatsobligaties zou gaan opkopen bij banken, om de economie en de inflatie in de eurozone te stimuleren. Voorafgaand aan het feitelijke besluit was er door de financiële markten al maanden op gerekend dat ECB-president Draghi het opkoopprogramma van de ECB zou doorzetten. In juli 2012 kondigde hij immers ook al aan dat hij al het nodige zou doen om de euro te redden en een herstel van de Europese economie te bewerkstelligen. Het opkoopprogramma ( QE ) zou eind maart, begin april van start gaan en minimaal negentien maanden duren. Het gaat dan om een totaalbedrag van 114 miljard. Het QE-plan van de ECB bestaat uit het opkopen van ongeveer 190% van de netto staatsuitgifte in de eurozone in, hetgeen betekent dat er een afname in het aanbod van staatsobligaties ontstaat beschikbaar voor beleggers. Eind april belandden de 10-jarige rentestanden in de eurozone een dieptepunt. Rente 10-jarige leningen (in %) ult. Dec ult. Juni 2014 ult. Dec ult. Maart ult. Juni Nederlandse Staat 2,23 1,48 0,69 0,34 1,04 Duitsland 1,93 1,25 0,54 0,18 0,76 Italie 4,13 2,85 1,89 1,24 2,33 Spanje 4,15 2,66 1,61 1,21 2,30 USA 3,03 2,53 2,17 1,92 2,35 Inmiddels is door de rentestijging gebleken dat het ruime monetaire beleid de obligatiekoersen niet langer automatisch opdrijft. Dit laat onverlet dat de huidige tarieven, ondanks de recente rentestijging, in historische context nog altijd uitzonderlijk laag zijn. Bovendien zijn de 10-jarige rentes in de Eurozone altijd nog fors lager dan de rente in de VS, waar de 10-jarige rente eind juni op 2,35% uitkwam. Ook in de VS is de 10-jarige rente dit jaar opgelopen vanaf een dieptepunt van 1,64%. Het herstel van de economie in de VS ligt een fase voor, maar in Europa heerste er optimisme dat de economie de draai naar een groeiversnelling heeft gemaakt. Voor de snelle stijging van de rente is geen volledig sluitende verklaring, maar er is wel een groot aantal factoren dat meespeelt. Zo waren de rentes in de eurozone wel naar een erg laag niveau gedaald, in feite neerwaarts (te ver) doorgeschoten, duidden de macrocijfers op een iets aantrekkende economie in de eurozone en ontstond er langzaam weer enige inflatie. De vrees 6

7 Rendement in % e 2e kwartaal kwartaal Aggregat Europese bedrijfsobligaties (IG*) (Markit iboxx-index) Euro Bedrijfsobligaties High Yield Barclays Em. Markets Local Currency Staatsleningen in USD (Barclays-index) EuroAgg Treasury cum. 2,37 8,40 1,36 (2,90) (1,58) 7,85 4,03 2,43 (1,00) 1,40 (10,56) (4,65) (3,23) (0,96) (4,15) 2,24 13,13 4,30 (5,41) (1,34) Nederlandse staatsleningen (2,08) 11,46 3,93 (4,87) (1,14) Europese staatsleningen 2,39 13,07 4,55 (5,55) (1,25) Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR Netherlands Cash Indices 3 maands LIBOR 0,08 0,13 0,00 (0,01) (0,01) 0,14 0,21 0,01 0,00 0,01 voor deflatie in de eurozone ebde weg zodra bleek dat de inflatie weer toenam. In mei bleken de prijzen verrassend 0,3% hoger dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van consumptiegoederen in januari nog 0,6% lager bleken dan in het voorafgaande jaar. Veel beleggers merken nu dat zij niet langer van verdere rentedalingen uit kunnen gaan, ofwel dat zij niet langer op verdere koersstijgingen van obligaties kunnen rekenen. Daar staat nog wel tegenover dat veel pensioenfondsen en verzekeraars een aanhoudende stroom premies binnenkrijgen, waarmee zij min of meer gedwongen moeten beleggen in vastrentende waarden. Het beroep van veel overheden op de kapitaalmarkt neemt geleidelijk af vanwege teruggedrongen begrotingstekorten, al neemt het beroep van het bedrijfsleven wel toe door uitgifte van nieuwe bedrijfsleningen. De vraag- en aanbodcondities duiden dan niet direct op een stijgende rente. De twijfel, die medio april ontstond over de vraag of de ECB het aangekondigde opkoopprogramma zou doorzetten, werd door ECB-president Draghi steevast de kop ingedrukt met vastberaden verklaringen, tijdens de persconferenties van de ECB, dat het ruime monetaire beleid zou worden voortgezet. Op 3 juni stelde Draghi dat de obligatiemarkten bij de huidige, nog steeds betrekkelijk lage rentestanden, maar rekening moeten houden met meer volatiliteit. Het beleid van de beheerder in het tweede kwartaal Van het begin van het tweede kwartaal tot eind april bleef de rente aanvankelijk onveranderd laag. Het beleid in het Behoudfonds uit het eerste kwartaal werd ongewijzigd doorgezet. Toen tussen eind april en begin mei de rente plotsklaps fors steeg zijn enkele obligaties gekocht waarvan de beheerder vond dat deze te sterk onderuit waren gekomen. Toen de Griekse kwestie ging door werken in de renteverschillen tussen enerzijds Duitsland en anderzijds landen als Spanje en Italië is het risico van de portefeuille teruggebracht door verkoop van Europese staatsleningen en aankoop van Duitse staatsobligaties. Vooruitzichten voor obligatiebeleggingen De Europese economie laat een voorzichtig herstel zien en dat leidde tot nieuwe, meer optimistische prognoses van de Europese Commissie, OESO, het IMF en in Nederland van DNB en het Centraal Planbureau. Een hogere groei gaat in het algemeen gepaard met hogere rentes. De olieprijs daalde in de tweede helft van vorig jaar zeer fors, van meer dan $100 per vat (Brent) in juli 2014 naar $53 in januari 2014, maar sinds dat dieptepunt herstelde de olieprijs zich weer naar circa $64 medio juni. Het effect van de olieprijsdalingen zal in de tweede helft van uit de inflatiecijfers weglopen. We rekenen er op dat de inflatie ruim beneden de doelstelling van de ECB van maximaal 2% zal blijven en dat de stijging van de inflatie beperkt zal blijven tot 1 à 1,5%. Door de rentedaling tot medio april was de rentecurve, de rentestanden voor de verschillende looptijden, erg vlak geworden. Het verschil tussen de korte (2-jaars) rente en de lange (10-jaars) rente bedroeg de afgelopen 15 jaar gemiddeld zo n 1,5%. Medio juni was het verschil weer opgelopen naar 1,2%. Het is mogelijk dat de lange rente verder doorschiet naar boven, maar aangezien het monetaire beleid in de eurozone tot in ieder geval eind 2016 nog ruim zal blijven en het opkoopprogramma nog tot oktober 2016 doorloopt, verwachten wij niet dat de lange rente nog veel verder zal doorstijgen. Het tweede kwartaal van dit jaar is opnieuw gebleken dat het afgeven van renteprognoses een hachelijke zaak is, maar op basis van de historische verschillen tussen de korte en lange rente denken we niet dat bij een korte rente nabij nul de lange rente op staatsleningen in Nederland boven 1,5% zal uitstijgen. De kans dat koersdalingen van obligaties het rendement van het fonds negatief beïnvloeden neemt daarmee af. Tevens komt een einde aan de onrealistisch lagere rente, behalve indien er vanwege politieke ontwikkelingen in Europa een vlucht naar veilige Duitse en Nederlandse staatsleningen zou ontstaan. Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De voornaamste doelstelling van SBB Behoud is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat aandelenmarkten slecht presteren. Een andere belangrijke doelstelling is om inkomen te genereren met de beleggingen. Een strakke risicobeheersing staat voorop. Dit betekent dat wij in tijden van lage effectieve rendementen op leningen ons niet volledig kunnen richten op riskante obligaties in het zogeheten high yield -segment, of op obligaties uit de Emerging Markets om een hoger rendement te behalen. In een breder gespreide portefeuille vinden wij beleggingen in deze categorieën, mits begrensd, wel acceptabel. SBB Behoud belegt in staatsobligaties, maar ook in bedrijfs- en bancaire obligaties, waarbij de keuze afhankelijk is van de aantrekkelijkheid van de risico-opslag ( spreads ), afgezet tegen de additionele (debiteuren)risico s. Ook kan worden belegd in zogeheten Inflation-linked bonds en in variabel rentende leningen. Een voordeel van SBB Behoud is dat we voor onze cliënten veelal in individuele namen, vermogenstitels, kunnen beleggen, dus ook in institutionele obligaties met coupures van meer dan ,- bij uitgifte kunnen handelen. Wij werken bij het beheer met een visie op de renteontwikkeling en op looptijden ( modified duration ) en wij houden ook nauwlettend de vraag en aanbod-verhoudingen ( flow of funds ) in het oog. Kort samengevat, het behoud van vermogen en een stabiel rendement staan voorop bij het beheer van dit fonds. Beheerd Beleggen Behoud 7

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2015 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het derde van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het derde kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE 4E KWARTAAL 2014 TELEFOON 020 34 17 347 INFO@EFFECTENHUIS.NL Eén blik op een grafiek zegt meer dan duizend woorden We zien het als een jaar van consolidatie na eerdere jaren, waarin het gemiddelde rendement

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Care IS toelichting rendement Inleiding Waar de beurzen in het eerste kwartaal alleen de weg omhoog konden vinden, is het tweede kwartaal een stuk moeizamer

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. "Whatever it takes to save the euro.

Kwartaalrapportage. Whatever it takes to save the euro. INSTITUTIONEEL 020 623 88 83 PARTICULIER 020 522 52 52 INFO@BOEROLIJ.NL 1 e KWARTAAL 2015 "Whatever it takes to save the euro. Mario Draghi Huidige situatie De inkt was nog droog van het vorige kwartaalverslag

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager

Vraag & antwoord. Update: koersen opnieuw lager ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Vraag & antwoord Update: koersen opnieuw lager Door Simon Wiersma, Investment Manager Twee weken geleden publiceerden we al een Vraag & antwoord naar

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND. Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 %

MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND. Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 % MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND Resultaat per 31december 2010 Participatiewaarde Fondsvermogen 32.500 EUR 7.495.000 EUR Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 % Cumulatief rendement sinds

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juli 2015

Maandbericht Beleggen Juli 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 juni 2015 Maandbericht Beleggen Juli 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie