STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting"

Transcriptie

1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het derde kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het beleggingsbeleid in het Behoudfonds 6 Het portefeuillemanagement 8 1

2 De marktonwikkelingen in het derde kwartaal van beleggingsbeleid As tel 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud Groei Behoud Inleiding Het afgelopen kwartaal hadden aandelenbeleggers te maken met sterk wisselende omstandigheden. Per saldo bewogen de beurzen zich zijwaarts. De verzwakking van de euro zorgde er toch voor dat er sprake was van een positieve rendementen. Het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank was daarmee voor de beurzen belangrijker dan de geopolitieke ontwikkelingen, zoals het conflict in de Oekraine, de oorlog tegen IS of de protesten in Hong Kong. De marktonwikkelingen in het derde kwartaal Toen eind juli mager macronieuws over Europa naar buiten kwam en de geopolitieke zorgen om Oost-Europa en het Midden-Oosten domineerden, besloten veel beleggers hun aandelen en obligaties van de hand te doen. In Europa daalden de aandelen bijvoorbeeld met 5% à 9%. Maar aan die uitverkoop kwam al voor eind augustus net zo snel weer een einde als waarmee die begonnen was. Op veel Europese aandelenmarkten waren de koersdalingen eind september alweer nagenoeg goed gemaakt. In de VS bereikten de Dow Jones en de breed samengestelde S&P 500-index in september nieuwe recordstanden. De AEX-index steeg tijdelijk naar het hoogste niveau in de afgelopen zes jaar. De koersen op de obligatiemarken liepen aanvankelijk nog sterk op zodat de rente op Duitse 10 jaars staatsleningen zelfs onder de 1 procent dook, de helft van eind vorig jaar. Ook de rente op de perifere Zuid-Europese staatsleningen kwam eveneens sterk omlaag. De lage volatiliteit en dito spreads (= verschillen tussen staatsleningen en bedrijfsobligaties) op de financiële markten duidden erop dat de geopolitieke en macro-economische risico s door beleggers aan het einde van de verslagperiode als niet bijzonder hoog werden ingeschat. De Europese economie Economen en centrale bankiers hadden echter wel veel oog voor de deflatoire tendensen in de economie, met name in Europa. De inflatie in de Eurozone is dit jaar zienderogen De beleggingsresultaten De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groei ontwikkelde zich ontwikkelde zich van 10,74 eind 2013, naar 11,44 aan het einde van het derde kwartaal, waarmee het netto beleggingsresultaat voor de eerste 9 maanden uitkomt op 6,49%. De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud ontwikkelde zich ontwikkelde zich van 10,24 eind 2013, naar 10,79 aan het einde van het derde kwartaal, waarmee het netto beleggingsresultaat voor de eerste 9 maanden uitkomt op 5,27%. gedaald en dreigt om te slaan in deflatie. In augustus bleek het consumentenprijsindexcijfer voor de Eurozone slechts met 0,4%-punt te zijn gestegen in vergelijking met het voorafgaande jaar. De Europese Centrale Bank (hierna ECB) heeft hier in juni en in september op gereageerd met 2 renteverlagingen en een heel pakket aan andere maatregelen, voor miljard, die er op gericht zijn de bancaire kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf in Europa weer op gang te krijgen. De ECB verschaft de markten ruime liquiditeit, o.a. met zogeheten TLTRO s, waarbij de banken tegen onderpand vrijwel gratis geld kunnen verkrijgen van de ECB. Anders dan bij voorgaande liquiditeitsinjecties mogen de banken de verkregen middelen van de ECB niet meer uitzetten in Europese staatsleningen en moet deze echt worden gebruikt voor de kredietbehoefte van het bedrijfsleven. De ECB overweegt ook nog om voor pakketten verpakte hypotheekleningen (ABS, Prestaties in Euro's in % Geheel 2013 Derde kwartaal Eerste halfjaar Eerste drie kwartalen Nederlandse staatsleningen (2,08) 2,78 5,56 8,50 Europese staatsleningen in euro's Aggregaat Europese obligatiemarkt (*IG) Europese bedrijfsobligaties (*IG) Internationale aandelen (MSCI World) 2,39 2,88 7,34 10,43 2,17 2,52 6,04 8,71 2,37 1,84 4,81 6,74 21,20 6,04 6,86 13,32 Europese aandelen 19,82 0,79 6,16 7,00 Aandelen in de eurozone 23,36 (1,01) 5,60 4,53 Amerikaanse aandelen 24,24 8,87 6,76 16,22 Aandelen Emerging Markets (6,81) 4,59 6,82 11,73 Vastgoed Eurozone (EPRA) 6,54 (1,83) 17,68 15,52 Grondstoffen (DJ UBS) (13,49) (4,45) 7,75 2,95 Fundshare SBB Groeifonds 6,16 2,08 3,95 6,49 Fundshare SBB Behoudfonds 0,77 0,63 4,81 5,29 * IG = Investment Grade 2

3 asset-backed securities ) op te kopen om een extra injectie te geven aan het financiële systeem. De surprise-indicator, die de verschillen aangeeft tussen de verwachtingen van economen en de gerapporteerde cijfers over de economie, heeft in Europa anders dan die in de VS duidelijk een negatieve richting: de gerapporteerde macroeconomische cijfers blijven bij voortduring achter bij de verwachtingen. Prognoses voor de groei in en 2015 in de eurozone worden steeds naar beneden toe bijgesteld. Italië bleek zelfs weer in een recessie beland te zijn, en in Frankrijk treedt een zodanige stagnatie op dat het vertrouwen in het beleid van President Hollande naar een dieptepunt zakte. ECB-president Draghi liet in augustus weten dat de ECB nu met het monetaire beleid wel zo ongeveer aan het einde van de mogelijkheden was gekomen. Hij riep de regeringen van de eurolanden op om meer bij te dragen aan het economisch herstel. Mogelijk worden in landen als Frankrijk en Italie door de EU tijdelijk hogere begrotingstekorten toegestaan als zij werk maken van structurele hervormingen. In Frankrijk komt het begrotingstekort dit jaar uit op 4,4%, zelfs 0,3%-punt hoger dan vorig jaar. Wat de ECB in ieder geval wel is gelukt is om de euro te verzwakken. Begin mei was de euro nog $ 1,40 waard. Aan het einde van het derde kwartaal was dit nog maar $ 1,27, een daling van bijna 10%. De concurrentiekracht van Europa op de wereldmarkt verbetert zo. En tegelijk worden importen duurder, hetgeen de kans op een negatieve prijsspiraal (deflatie) kleiner maakt. De spanningen als gevolg van de annexatie door de Russische Federatie van de Krim, en het optreden van de separatisten in de Oekraïne maken duidelijk dat dat het proces van Europese integratie niet slechts eenrichtingsverkeer is. Dit blijkt ook uit de afscheidingskwesties binnen Europa, zoals die van Schotland en Catalonië en die van het VK in relatie tot het lidmaatschap van de Europese Unie. De sancties van de Europese Unie tegen Rusland zal het economisch herstel in de eurozone temperen en het Europese bedrijfsleven ook aanmerkelijke schade berokkenen. De Amerikaanse economie In de VS doemen heel andere perspectieven op dan in Europa. In de Verenigde Staten is, afgezien van de effecten van de afgelopen strenge winter, al geruime tijd sprake van een redelijk economisch herstel, waarbij de verwachtingen worden overtroffen en de surprise indicator dus positief is. Door de banengroei van gemiddeld meer dan per maand is de werkloosheid sterk teruggelopen en de inflatie zit met 1,7% rond de doelstelling van de centrale bank. In de VS kan daarom ook veel sneller een einde komen aan het ruime monetaire beleid. Het monetaire stimuleringsprogramma ( QE2 ), de extra aankopen van staatsobligaties en hypotheekpapier, wordt in oktober beëindigd ( tapering ). Veel economen en analisten spreken al over een naderende verhoging van de basisrente door de Fed die ook tot een (verdere) stijging van de lange rente zal kunnen gaan leiden. Verwacht wordt dat medio 2015 de eerste renteverhoging volgt. Mede om die reden stond de euro ten opzichte van de dollar het afgelopen kwartaal onder druk. De aantrekkende economie zorgt ook voor een teruglopend overheidstekort door de stijgende belastinginkomsten, waarbij ook het betalingsbalanstekort van de VS afneemt door de afnemende energie-importen omdat de VS door schaliegas en olie steeds meer zelf in de eigen energiebehoefte kan voorzien. Ook deze ontwikkelingen ondersteunen de dollar. In september bleken de financiële markten, vooruitlopend op nadere mededelingen van Fed-presidente Janet Yellen, wel verontrust over de nadere verhoging van de beleidsrente. Yellen trachtte vervolgens de markten gerust te stellen door aan te geven dat zij geen haast heeft en dat een rentverhoging nog geruime tijd op zich laat wachten. De aanpassing van het beleid zal dus zeer geleidelijk gaan, omdat de Fed nog steeds structurele onevenwichtigheden ziet op de arbeidsmarkt. De daling van werkloosheid zou de Underemployment, waarbij veel werknemers onder hun niveau werken, maskeren. Ook is de participatiegraad in de VS lager dan ooit, omdat veel mensen de hoop op een fatsoenlijke baan hebben opgegeven. Tegelijkertijd wordt het risico van een sterk oplopende inflatie in de VS gering geacht. In ieder geval probeerde Yellen met deze forward guidance een negatieve reactie van de financiële markten, zoals die kwam na de eerste tapering-aankondiging van de voormalige Fed-president Ben Bernanke op 22 mei 2013, te voorkomen. Deze aankondiging leidde toen tot een zodanige stijging van de kapitaalmarktrente in de VS, dat dit de richting van de geld- en kapitaalstromen naar de Emerging Markets deed omkeren, wat wereldwijd tot een toename van de volatiliteit (beweeglijkheid) van financiële markten leidde. beleggingsbeleid De economic surprisefactors geven voor Europa een negatieve richting aan; macro-economische rapporten blijven achter bij de verwachtingen, al wordt er wel groei verwacht. In de VS is richting van de surprise-factor positief en ligt de verwachte economische groei hoger. De economic surprisefactors geven voor Europa een nega eve rich ng aan; macro-economische rapporten blijven achter bij de verwach ngen, al wordt er wel groei verwacht. In de VS is rich ng van de surprise-factor posi ef en ligt de verwachte economische groei hoger. 3

4 Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei Beheerd Beleggen Groei De koers van het Groeifonds steeg in het derde kwartaal met +2,08%, waarmee de performance in de eerste 9 maanden van uitkwam op +6,49%. Het belegde vermogen in het Groeifonds steeg met 0,5 miljoen naar 7,8 miljoen. De aandelenbeurzen in het derde kwartaal De belangrijkste aandelenbeurzen bewogen zich in het derde kwartaal per saldo nagenoeg zijwaarts. De sterk wisselende stemming was vooral het gevolg van de geopolitieke spanningen naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Oekraïne en het Midden Oosten en de verslechtering van de economische vooruitzichten in Europa. In Europa steeg de beurs, gemeten aan de MSCI Europe, slechts nipt met 0,5%, evenals in de VS. Evenwel, door de sterke stijging van de dollar bedroeg het resultaat van een belegging op de Amerikaanse beurs (MSCI Noord Amerika) in he derde kwartaal +9%. De resultaten voor een belegging in de Emerging Markets was -4%, maar gemeten in euro +4%. Aan het begin van verkozen veel vermogensbeheerders Europese aandelen boven Amerikaanse, maar Europese aandelen maken hun gedroomde hoofdrol niet waar. In Europa vielen bedrijfsresultaten veelal tegen, terwijl die in de VS opnieuw de verwachtingen overtroffen. Het aanvankelijke enthousiasme voor Europa had alles te maken met waarderingsverschillen. Begin waren Amerikaanse aandelen relatief duur, en Europese aandelen goedkoop en dat aan de vooravond van een verdere Amerikaanse rentestijging en een (verwacht) economisch herstel in Europa. Voorlopig is er in de VS een sterker momentum. Voor heel achten analisten in de VS een winstgroei van 8 à 9% mogelijk, tegen een slordige 4% à 5% voor Europese ondernemingen. Feit is dat de grote Europese multinationals een nog internationaler karakter hebben dan hun Amerikaanse tegenspelers, maar zij hebben dit jaar nog last gehad van de valutaperikelen van vorig jaar in de opkomende markten. Wapengekletter in de achtertuin en een dreigende handelsoorlog met Rusland waarvoor Europa gevoeliger is dan de VS maken het klimaat voor Europese aandelen er niet beter op. Bij de stagnatie van de Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio s USA 15,8% 6,7% 7,7% 8,0% 12,0% Europa -1,4% -5,3% -0,8% 5,3% 13,6% Japan -10,9% 18,0% 63,5% 7,0% 11,5% Azië-Pac, ex-japan 3,2% 1,9% 7,3% 9,1% 5,3% Bron: Citi Research, MSCI, Worldscope, Factset estimates, eind sept 0,9% Onderverdeling Onderverdeling in Regio in Regio Geen regio (5.2%) Europa (18.9%) Noord Amerika (38.1) Opkomende Markten (23.6%) Overig (14.3%) economische groei in de eurozone gaat het nu niet meer om kleinere landen maar om de nummer 2 en 3, Frankrijk en Italië. Buitenlandse beleggers komen, aangelokt door een lagere K/W, pas terug als het vertrouwen in de groei van de eurozone is hersteld en de dollar haar stijging achter de rug heeft. Omdat het dividendrendement in de meeste landen nog ruim boven het rendement op staatsleningen ligt, blijven aandelenbeleggingen de meest aantrekkelijke beleggingscategorie en is er feitelijk geen alternatief. Het beleggingsbeleid in de Groeiportefeuille en visie voor het komende kwartaal In de Groeiportefeuille heeft de beheerder het accent verschoven van aandelenbeleggingen in Europa naar aandelenbeleggingen in de VS en de Emerging Markets. Ook is toen de spanningen in augustus zich sterk manifesteerden tijdelijk een wat groter dan gebruikelijke positie in liquide middelen aangehouden. Hiermee werd zekerheid gesteld boven het rendement op korte termijn. Aan het einde van het kwartaal was deze positie weer grotendeels verdwenen en bedroeg afgerond nog 5%. De portefeuille bestaat nagenoeg volledig uit aandelen en aandelenfondsen. In andere risicovolle categorieën is niet of nauwelijks belegd. De kleine positie in commodity s betreft een ETF in goudmijnaandelen. In de VS is bijna 40% van de portefeuille belegd, in de Emerging Markets 23% en in Europa 19%. De 14% positie Overig in de bijgaande grafiek Onderverdeling in Regio betreft een wereldwijde belegging in Ishares MSCI World, een indexfonds. 4

5 Toelichting op de aankoop van individuele aandelen Precision Castparts (PCP), is een belangrijke toeleverancier van de vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. Precision Castparts is daarbij onafhankelijk van wie de meeste orders mag noteren, of wie de motoren voor de nieuwe toestellen mag leveren. Daarnaast levert ook onderdelen voor de vervangingsmarkt. Deze industriële maatschappij is sinds 1968 beursgenoteerd, sinds 1989 aan de NYSE. Sinds 2007 maakt Precision Castparts deel uit van de S&P 500. PCP realiseert zo n 68% van de omzet uit de luchtvaartindustrie, circa 18% van elektriciteitsmaatschappijen en 14% met overige industriële toepassingen. Over het eind maart afgesloten boekjaar meldde het een omzet van USD 9,6 miljard en een nettowinst van USD 1,777 miljard. PCP heeft producten die moeten voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, zodat cliënten niet lichtvaardig zullen overstappen naar een concurrent. Volgens cijfers van onder meer de IATA, groeit de luchtvaart sinds het begin van de jaren 80 gemiddeld met 2 keer de groeivoet van de mondiale economie. General Electric is al meer dan veertig jaar de grootste en zeer trouwe cliënt van PCP. PCP realiseert zeer hoge nettowinstmarges. De onderneming betaalt nauwelijks dividend, want de cashflow wordt aangewend voor financiering van de groei en de inkoop van eigen aandelen. Wij beschouwen dit aandeel als een aantrekkelijk gewaardeerd groeiaandeel voor de langere termijn, waarbij de overreactie van de koers op licht tegenvallende bedrijfsresultaten als een gunstig instapmoment wordt gezien. In tegenstelling tot vorig jaar presteerde het aandeel Randstad Holding in de eerste helft van dit jaar niet goed en in juli zette de koersdaling door. Na een koersverlies van meer dan 20% achtten wij de waardering weer voldoende aantrekkelijk. Wij verwachten dat de bedrijfsresultaten van Randstad verder zullen verbeteren. Met name de Nederlandse markt herstelt zich. De vooruitzichten in de Verenigde Staten en Zuid-Europa zijn voor de uitzendorganisatie ook goed. Voor en latere jaren wordt door analisten ondanks neerwaartse aanpassingen nog steeds een groei van de winst per aandeel voorzien van meer dan 15% per jaar. Randstad heeft belangrijke kostenbesparingen doorgevoerd die de komende kwartalen tot een aanzienlijke margeverbetering zullen leiden. Wanneer daarna de economie weer aantrekt, is Randstad goed gepositioneerd om te profiteren van de structurele groei van de vraag naar flexibele arbeid. Schlumberger is actief in de dienstverlening aan de olieindustrie en daarbij uitgegroeid tot het grootste bedrijf op het gebied van metingen in het boorgat (wireline logging). Gezien het beheer en het gebruik van seismografische data kan Schlumberger feitelijk als een technologiebedrijf worden beschouwd. Hoewel in het derde kwartaal commodity- en ook olieprijzen onder druk staan is het op de langere termijn nog steeds noodzakelijk de afnemende oliereserves aan te vullen en de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden te intensiveren. Medio juli bleek dat bij Schlumberger de winst per aandeel in het tweede kwartaal van met 19% was gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Alle divisies droegen bij aan de winstgroei. Opnieuw wist Schlumberger zijn marktaandeel uit te breiden door de inzet van nieuwe technologie die tot een hogere boorefficiency leiden. Ondanks de impact van geopolitieke incidenten menen wij dat Schlumberger een aanhoudend constante winstgroei kan laten zien en dat tegen die achtergrond het aandeel voldoende aantrekkelijk was gewaardeerd om het aandeel aan te kopen. Pentair is een van oorsprong Amerikaanse industriële onderneming die een uitgebreide reeks toepassingen levert, variërend van filtratiesystemen, proces- en regelsystemen voor de behandeling van afvalwater en de productie van drinkwater en andere vloeistoffen tot oplossingen voor thermisch beheer (warmte- en koudetechniek) en apparatuur voor de beveiliging van machines. Door innovaties en de constante aan- en verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen heeft de onderneming meerdere keren zich zelf opnieuw uitgevonden. Zo is Pentair marktleider op het gebied van membraantechnologie, een zuiverings- en scheidingstechnologie, waarvan de kracht ligt in het werken zonder toevoeging van chemicaliën en met een relatief lage energiebehoefte. Het enorme aanpassingsvermogen aan veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen is een succesformule geworden die ook de aandeelhouders van Pentair geen windeieren heeft gelegd. De overreactie op recente tegenvallers biedt langere termijnbeleggers een goed rendementsperspectief en daarom besloten wij tot aankoop van dit aandeel. De beheerder heeft de navolgende fondsen verkocht die aan het begin van het tweede kwartaal deel uitmaakten van de Groeiportefeuille: Royal Dutch Shell, Vopak, Imtech, Orpea, Schneider, LVMH, Pfizer, Yahoo. Stroeve Beheerd Beleggen Groei SBB Groei kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzichte van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macroeconomische indicatoren en trends zoals flow of funds, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio s. In de regio s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd, bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers. Beheerd Beleggen Groei 5

6 Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Behoud Beheerd Beleggen Behoud De marktomstandigheden voor de risicomijdende Behoudportefeuille waren in het derde kwartaal iets minder gunstig dan in de eerste helft van. Het netto beleggingsresultaat steeg licht tot +5,27%. Eind tweede kwartaal was dit +4,81%. Het vermogen onder beheer bedroeg eind september 6,6 miljoen tegen 5,7 miljoen een kwartaal eerder. Inleiding De obligatiemarkten lieten in het derde kwartaal een omslag zien. Onder invloed van de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank daalde de rente op 10 jaars Nederlandse staatsleningen in het derde kwartaal, van 1,5% naar 1,0% eind augustus, waarna een lichte stijging volgde tot 1,1%. De rentedaling lijkt daarmee even ten einde. In de VS steeg de rente dit kwartaal licht nu de steun van de Amerikaanse Centrale Bank aan de markt afloopt. De obligaties van bedrijfsleningen stonden dit kwartaal onder druk. Vooral de achtergestelde leningen van banken en high yield obligaties bleven qua performance achter. De markt koos voor zekerheid, vooral op momenten dat internationaal de politieke spanningen oplaaiden. De Europese obligatiemarkt Nadat de markten begin dit jaar nog optimistisch waren over het herstel van de economie in Europa is dit in de loop van het jaar omgeslagen. De groeiverwachtingen zijn keer op keer neerwaarts bijgesteld. Na positieve groeicijfers over het eerste kwartaal bleken in het tweede kwartaal verschillende Europese economieën te stagneren (Frankrijk), dan wel weer terug te vallen in een recessie (Italië). Zelfs Duitsland, dat toch als motor voor de Europese economie moet dienen, had het moeilijk, mede vanwege de sancties die het Westen aan de Russen oplegde als gevolg van de annexatie van de Krim en de steun aan de separatisten in het oosten van de Oekraïne. Ook de werkloosheid neemt in Europa niet af en blijft op het hoge peil van 11,5% hangen. Verdeling portefeuille de risicomijdende sfeer, Daar komt dan Stroeve nog bij Beheerd dat Beleggen de inflatie Behoud per blijft 31 maart dalen en inmiddels ver is verwijderd van de doelstelling van de Europese Centrale Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 30 september Bank, die een inflatie van juist beneden 2% nastreeft. Het inflatiecijfer van de eurozone over september ligt nog maar juist boven het nulpunt en kwam uit op 0,3% tegen 0,4% een maand eerder, het laagste niveau in bijna 5 jaar. Belangrijk hierbij was de daling van de olieprijs, maar ook de onderliggende inflatie (dus exclusief voedsel en energie) daalde met 0,2% naar 0,7%. De rente op 10 jaars Nederlandse staatsleningen daalde tot 1,0% eind augustus, waarna onder invloed van een oplopende Amerikaanse rente aan die daling een eind kwam. Rente 10-jarige leningen (in %) ultimo 2013 ult. maart ult. juni ult. sept Nederlandse Staat 2,23 1,91 1,48 1,09 Duitsland 1,93 1,57 1,25 0,95 Italie 4,13 3,29 2,85 2,33 Spanje 4,15 3,23 2,66 2,14 USA 3,03 2,72 2,53 2,49 De Europese Centrale Bank, de ECB, maakt zich zorgen over de verankering van de inflatieverwachtingen. Het gevaar is dat consumenten hun aankopen gaan uitstellen, als zij gaan denken dat ze de producten later goedkoper kunnen aanschaffen. Tot 2 maal toe werd de rente verlaagd, waarbij de tweede verlaging vroeger kwam dan de markt anticipeerde. De rente waartegen banken geld bij de ECB kunnen lenen is nu 0,05%; de rente waartegen banken geld bij de ECB kunnen stallen ligt op -0,2%. Daarmee is de ECB qua rentebeleid aan het einde van de mogelijkheden gekomen en kunnen alleen aankopen van obligaties in de markt nog een drukkend effect op de rente hebben. De ECB heeft aangekondigd dit op verschillende manieren te gaan doen. Voorts heeft de ECB aangegeven voor een langere tijd de officiële tarieven laag te houden. 1,4% 6,6% 2,9% 20,0% 13,7% 3,8% 6,6% 1,5% 1,5% 42,1% Bedrijfswaarden (via indexbeleggingen) Bedrijfswaarden High Yield Euro (via index) Bedrijfswaarden High Yield USD (via index) Bedrijfswaarden Individueel Europese Staatsleningen (via index) Garantienote 100% Emerging Markets Loc.Currency Bonds Liquiditeiten Achtergestelde leningen Var.rentende lening De lage rente maakte dat bedrijfsobligaties dit jaar aanvankelijk in de belangstelling stonden. De renteverschillen tussen staatsleningen aan de ene kant en bedrijfsobligaties en high yield (hoog rentende obligaties) anderzijds liepen hierop terug. Aan het einde van het derde kwartaal vond evenwel een omslag plaats, toen de markt meer risico avers werd vanwege de internationale politieke spanningen. 6

7 Rendement in % e kwartaal Aggregat Europese bedrijfsobligaties (IG*) (Markit iboxx-index) Euro Bedrijfsobligaties High Yield Barclays Em. Markets Local Currency Staatsleningen in USD 1e drie kwartalen 2,37 1,84 6,74 7,85 (0,54) 3,48 (10,56) (5,41) 0,51 (Barclays-index) EuroAgg Treasury 2,24 2,91 10,09 Nederlandse staatsleningen (2,08) 2,78 8,50 Europese staatsleningen 2,39 2,88 10,43 Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR 0,08 0,02 0,12 0,14 0,05 0,19 De Amerikaanse obligatiemarkt Waar in Europa de rente in het derde kwartaal daalde, steeg in de Verenigde Staten de rente in beperkte mate. De rentestijging deed zich vooral voor bij de kortere looptijden en weerspiegelde daarmee de verwachtingen van de markt dat met het herstel van de economische groei in het tweede en derde kwartaal de Amerikaanse Centrale Bank niet tot uitstel van het afbouwen van de marktsteun over zou gaan. Het additioneel aankopen van obligaties door de Centrale Bank loopt inmiddels ten einde. Per saldo bleef het effectieve rendement op 10 jaars treasuries liggen op 2,52%. Evenwel, het rendement op 5 jaars treasuries liep op van 1,63% naar 1,79%, hetgeen betekende dat er sprake van een beperkte negatieve total return in het derde kwartaal. Inmiddels heeft Fed president Yellen aangegeven dat een rentestijging nog geruime tijd op zich laat wachten en is de Amerikaanse obligatiemarkt weer tot rust gekomen. Het beleggingsbeleid in de obligatieportefeuille Het beleggingsbeleid in de Behoudportefeuille wijzigde zich in het derde kwartaal slechts in geringe mate. Onverminderd bleef de nadruk liggen op het aankopen van individuele titels. Hierdoor liep het aandeel van de indexfondsen in de portefeuille nog beperkt verder terug van 39% naar 33%. De high yield indexbeleggingen werden grotendeels afgebouwd. Deze markt komt onder druk als er sprake is van internationale politieke spanningen. Aan de andere kant werd een beperkte positie opgebouwd in een Emerging Markets Local Currency Bonds Indexfonds, dat belegt in obligaties uit de nieuwe economieën. Ook de positie in individuele bedrijfsobligaties, waaronder achtergestelde leningen, werd opgehoogd. De positie liquide middelen bedroeg aan het einde van het kwartaal ruim 1%. De vooruitzichten Voor het eerst in jaren lijkt er nu een duidelijk verschil in de richting van het monetaire beleid tussen de Verenigde Staten en Europa. De rente in Amerika zal in de loop van volgend jaar gaan stijgen, als, zoals wij verwachten, het economische herstel doorzet en de Federal Reserve haar tarieven gaat verhogen. De markt verwacht dat de eerste renteverhoging medio 2015 zal plaatsvinden. In Europa gaat het economisch nog niet crescendo en probeert de ECB juist om de rente laag te houden. De vraag is dan of cq. in welke mate de obligatiemarkten in Europa zich kunnen loskoppelen van de Amerikaanse. Dus, als de rente in de VS gaat stijgen, zullen dan ook hier de rentes gaan stijgen? Toen in mei vorig jaar de Amerikaanse Centrale Bank aankondigde de steun aan de obligatiemarkt te gaan verminderen, bleken de Europese rentes ook te gaan stijgen. Wat is er nu anders? In ieder geval is de markt veel minder optimistisch dat de economie in Europa ook uit het dal zal komen. Wij zien geen recessie op Europese schaal, maar ook geen acceleratie van de groei richting het peil van voor de crisis. Een stagnatie betekent een hoog blijvende werkloosheid in Europa en een langdurig ruim monetair beleid. Dat zou een rentestijging aan het lange einde van de rentecurve minder fors kunnen maken dan tussen mei en september vorig jaar het geval was. Daar komt bij dat bij een rentestijging in de VS eventuele verliezen op obligaties voor de buitenlandse belegger (deels) worden gecompenseerd door de koersstijging van de dollar. Hoe zien wij als uw beheerder van het Behoudfonds deze ontwikkeling? Wij zullen in de komende maanden voor gaan sorteren op een beperkte rentestijging van langlopende obligaties in Europa. De portefeuille zal dan meer gaan beleggen in kortlopende leningen, die minder gevoelig zijn voor een rentestijging, en in leningen met een variabele rente. Indien de lange rente inderdaad stijgt dan zal het rendement op deze laatstgenoemde obligaties mee gaan stijgen. Wij verwachten op deze wijze de goede rendementen die het Behoudfonds in het verleden heeft gemaakt te kunnen consolideren. Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De voornaamste doelstelling van SBB Behoud is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat aandelenmarkten slecht presteren. Een andere belangrijke doelstelling is om inkomen te genereren met de beleggingen. Een strakke risicobeheersing staat voorop. Dit betekent dat wij in tijden van lage effectieve rendementen op leningen ons niet volledig kunnen richten op riskante obligaties in het zogeheten high yield -segment, of op obligaties uit de Emerging Markets om een hoger rendement te behalen. In een breder gespreide portefeuille vinden wij beleggingen in deze categorieën, mits begrensd, wel acceptabel. SBB Behoud belegt in staatsobligaties, maar ook in bedrijfs- en bancaire obligaties, waarbij de keuze afhankelijk is van de aantrekkelijkheid van de risico-opslag ( spreads ), afgezet tegen de additionele (debiteuren)risico s. Ook kan worden belegd in zogeheten Inflation-linked bonds en in variabel rentende leningen. Een voordeel van SBB Behoud is dat we voor onze cliënten veelal in individuele namen, vermogenstitels, kunnen beleggen, dus ook in institutionele obligaties met coupures van meer dan ,- bij uitgifte kunnen handelen. Wij werken bij het beheer met een visie op de renteontwikkeling en op looptijden ( modified duration ) en wij houden ook nauwlettend de vraag en aanbod-verhoudingen ( flow of funds ) in het oog. Kort samengevat, het behoud van vermogen en een stabiel rendement staan voorop bij het beheer van dit fonds. Beheerd Beleggen Behoud 7

8 Met de fondsen Stroeve Beheerd Beleggen, FundShare SBB Groei en FundShare SBB Behoud, staat het eigen beleggingsbeleid van Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer centraal. Met FundShare (www.fundshare.nl) heeft Stroeve & Lemberger een platform en een partner gevonden om dit te realiseren. FundShare heeft een state-of-the art infrastructuur, zodat de kosten van beleggen laag zijn en de fondsen volledig transparant zijn. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer heeft daarbij gekozen om niet voor ieder risicoprofiel een afzonderlijk fonds op te richten, maar voor een tweetal fondsen, een risicovol en een risicomijdend fonds. Iedere belegger kan dan een eigen keuze maken voor ieder gewenst risicoprofiel, door een combinatie van deze twee fondsen. Dit heeft als voordeel dat u meer flexibel bent en kunt schuiven afhankelijk van uw behoefte, uw risicobeleving of de vooruitzichten voor financiële markten. Portefeuillemanagement Stroeve & Lemberger beschikt over een vergunning van de AFM. Op de website treft u bij Stroeve Beheerd Beleggen alle informatie aan over de 2 beleggingsfondsen. Dat betreft de prospectus, de Factsheet en de Essentiele Beleggers Informatie. Het portefeuillemanagement is in handen van Evert Zaat, Cok Inden, Tom Stroeve en Wim Zwanenburg. De algemene richting van het aan- en verkoopbeleid in de portefeuilles ligt bij Evert Zaat. Hij is binnen de directie van Stroeve & Lemberger verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Voor het Behoudfonds wordt het dagelijks beleid mede bepaalt en uitgevoerd door Cok Inden. Voor het Groeifonds neemt Tom Stroeve die taak op zich. Wim Zwanenburg is adviseur van beide beleggingsfondsen. Hieronder treft u meer informatie aan over de portefeuillemanagers. Evert Zaat, macro-econoom en MSc. verzekeringskunde en financial planning, begeleidt zijn cliënten en stuurt het beleggingsbeleid van Stroeve & Lemberger aan. Evert s leerscholen waren het Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank. Al zo n 20 jaar bekleedt hij leidinggevende functies. Evert heeft grote belangstelling voor Behavioral Finance, de psychologie van de particuliere belegger. Daarom staan transparantie en communicatiekracht voor hem centraal in dit vertrouwensvak. Evert Zaat Directeur Cok Inden is een snel denkende en schakelende, door alle ontwikkelingen in het effectenvak gevormde praktijkman. Hij stond vele jaren lang met beide voeten op de beursvloer: van zijn start als pure beginner, tot functies als directeur en (mede) - eigenaar van meerdere hoekmansbedrijven. Op 43-jarige leeftijd neemt Cok afscheid van het hoekmansvak om zijn loopbaan als beleggingsadviseur voort te zetten. Eerst bij Theodoor Gilissen Bankiers en sinds 2006, als senior beleggingssadviseur, voor Stroeve & Lemberger. Cok Inden Senior vermogensadviseur Tom Stroeve, inmiddels als zevende generatie Stroeve werkzaam in het effectenvak, is sinds mei 2013 verbonden met Stroeve & Lemberger. Na zijn studie geschiedenis aan de UvA, kreeg Tom een gedegen opleiding in het beleggingsvak bij BinckBank. Tom was er actief als broker en coördinator van de Alex Academy, waar hij verantwoordelijk was voor alle klassikale- en onlinetrainingen. Tom Stroeve Beleggingsadviseur De econoom Wim Zwanenburg is onze lead beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger. Een man met een helikopterview, een gepassioneerde professional en een zorgvuldige denker. Na zijn studie werkte hij enkele jaren in diverse beleggingsfuncties bij ABN Amro en Mees Pierson. Daarna was hij lid van meerdere beleggingscommissies van Bank Degroof. Als beleggingsstrateeg treedt Wim, namens Stroeve & Lemberger, regelmatig op bij BNR Nieuwsradio. Wim Zwanenburg Senior Beleggingsstrateeg Op deze publicatie is een disclaimer van toepassing. Deze kunt kunt u lezen op onze website 8 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer T +31 (0) Weesp

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2015 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het derde van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen.

Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen. De marktontwikkelingen in het tweede beleid in het beleid in het Het portefeuille- Het beleggings- Het beleggings- kwartaal van 2 Groeifonds 4 Behoudfonds 6 management 8 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE 4E KWARTAAL 2014 TELEFOON 020 34 17 347 INFO@EFFECTENHUIS.NL Eén blik op een grafiek zegt meer dan duizend woorden We zien het als een jaar van consolidatie na eerdere jaren, waarin het gemiddelde rendement

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015

Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Kwartaalrapportage Q2 2015 Volendam, 10 juli 2015 Care IS toelichting rendement Inleiding Waar de beurzen in het eerste kwartaal alleen de weg omhoog konden vinden, is het tweede kwartaal een stuk moeizamer

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015

Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015 Kwartaalrapportage Q4 2014 Volendam, 16 januari 2015 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het vierde kwartaal van 2014

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie