Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat"

Transcriptie

1 Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen NAPI 1 20% gestegen tot 229 miljoen (eerste helft 2013: 191 miljoen) o Nieuwe periodieke levenpremies met 183 miljoen (eerste helft 2013: 126 miljoen) 46% hoger, marge nieuwe productie: 2,3% (eerste helft 2013: 1,5%) o Bruto premie-inkomen daalt 8% naar 2,2 miljard; bruto premie-inkomen Leven daalt 9% naar miljoen; bruto premie-inkomen Schade daalt 6% naar 764 miljoen, vooral door geleidelijke terugtrekking uit WGA ER markt en strikt acceptatiebeleid Hypotheekproductie met 53% toegenomen naar 564 miljoen (eerste helft 2013: 370 miljoen), volume nieuwe productie op de Nederlandse markt bijna verdubbeld Netto uitstroom van 350 miljoen uit particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten bij Asset Management Operationeel resultaat lager door gedaalde rente Operationeel resultaat 7% lager op 191 miljoen (eerste helft 2013: 206 miljoen 2 ) Operationele kosten 3% gedaald naar 369 miljoen (eerste helft 2013: 379 miljoen 2 ) Combined ratio (COR) 1,1 procentpunt gestegen naar 97,2% (eerste helft 2013: 96,1%) Wettelijke (IGD) solvabiliteit verzekeringsentiteiten 27 procentpunt hoger op 240% (eind 2013: 213%) IGD solvabiliteit groep 23 procentpunt gestegen naar 207% (eind 2013: 184%), ruim boven ambitieniveau van 200%, vooral door plaatsing van perpetuele achtergestelde lening Eigen vermogen met 8% toegenomen naar 2,8 miljard (eind 2013: 2.6 miljard) IFRS resultaat na belastingen en belang derden 280 miljoen (eerste helft 2013: -92 miljoen 2 ) Group EEV 2% gestegen naar 4,6 miljard (eind 2013: 4,4 miljard), of 23,38 per aandeel Interim dividend ongewijzigd 0.42 per gewoon aandeel Bestuursvoorzitter Niek Hoek: Delta Lloyd was toonaangevend in winstgevende nieuwe productie, met name in collectieve levensverzekeringen dat goede resultaten liet zien met goede marges en een aanzienlijke stijging van nieuwe periodieke levenpremies. Ons schadebedrijf presteert goed gezien de marktomstandigheden en ook onze hypotheekproductie laat een uitstekende groei zien. Wij hebben onze bedrijfsvoering verder verbeterd: de kostenefficiency is versterkt, terwijl de tevredenheid van onze klanten is toegenomen en wij ons marktaandeel hebben vergroot. De kapitaalpositie van Delta Lloyd is robuust en zowel de wettelijke solvabiliteit als het eigen vermogen zijn gestegen. 1/16

2 Kerncijfers (in miljoenen euro tenzij anders aangegeven) 30 juni juni 2013 Mutatie Bruto premie-inkomen % Operationele kosten % Operationeel resultaat na belastingen en belang derden % Resultaat (IFRS) na belastingen en belang derden n.m. COR 4 97,2% 96,1% 1.1pp Kerncijfers (in miljoenen euro tenzij anders aangegeven) 30 juni 2014 Eind 2013 Mutatie Internal rate of return nieuwe productie leven (t.o.v. half-jaar) 10% 8% 2pp Eigen vermogen na belang derden % Wettelijke (IGD) solvabiliteit verzekeringsentiteiten 240% 213% 27pp Wettelijke (IGD) solvabiliteit groep 207% 184% 23pp Group European Embedded Value % Life European Embedded Value % Kerncijfers per gewoon aandeel Delta Lloyd 5 (in euro) 30 juni 2014 Slotkoers per 30 juni ,54 Eigen vermogen 14,51 Resultaat (IFRS) na belastingen en belang derden 1,44 Operationeel resultaat na belastingen en belang derden 0,98 Group European Embedded Value 23,38 Operationele en financiële doelstellingen 30 juni 2014 Doelstelling 2014 Gang van zaken Internal rate of return 10% 9% Combined ratio door de gehele cyclus 97,2% 98% Efficiency Operationele kosten (in miljoenen euro) 369 <750 Winstgevendheid Operationeel rendement op eigen vermogen 14,6% 8-12% Jaarlijkse groei operationeel resultaat -7% 3% Vermogen IGD solvabiliteit groep 207% > % Interim dividend per gewoon aandeel 0,42-2/16

3 Belangrijkste ontwikkelingen in de eerste helft van 2014 Solide ontwikkeling in nieuwe productie In de eerste helft van 2014 hebben wij onze sterke positie in collectieve levensverzekeringen geconsolideerd. NAPI bedroeg 229 miljoen (eerste helft 2013: 191 miljoen), een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Doordat diverse nieuwe grote collectieve contracten gesloten konden worden, namen de jaarpremies sterk toe met 46% naar 183 miljoen (eerste helft 2013: 126 miljoen). De koopsompremies daalden met 29% door lagere annuïteiten en nadruk op margeverbetering. In het segment Schade was het bruto premie-inkomen 6% lager dan vorig jaar als gevolg van de geleidelijke terugtrekking uit de WGA ER markt en het strikte acceptatiebeleid (marge gaat boven volume). Het totale bruto premie-inkomen daalde hierdoor met 8% naar 2,2 miljard (eerste helft ,4 miljard). In Nederland is de hypotheekproductie bijna verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van In België liep de hypotheekproductie door hevige concurrentie met 6% terug. In het segment Asset Management was er sprake van een netto uitstroom uit particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten. Dit werd veroorzaakt door de beëindiging van een groot institutioneel mandaat en een verschuiving in de vraag naar aandelenfondsen ten koste van vastrentende fondsen, waarin wij van oudsher sterker zijn. Per saldo behaalden wij in de eerste helft van 2014 een solide commercieel resultaat, waarbij de nadruk lag op het genereren van structureel winstgevende omzet. Lager operationeel resultaat door gedaalde rente Het operationeel resultaat na belastingen en belang derden bedroeg 191 miljoen (eerste helft 2013: 206 miljoen), bij een positief onderliggend technisch resultaat en lagere operationele kosten. Het genormaliseerd beleggingsresultaat (LTIR) had een negatief effect op het operationeel resultaat. De LTIR kwam voor belastingen 15 miljoen lager uit door de scherpe daling (-79 basispunten) van de Collateralised AAA curve in de eerste zes maanden van De running yield daalde naar 3,14% door de gedaalde rente maar ligt nog ruimschoots boven de rendementscurve (1,65%) die wordt gebruikt voor het berekenen van de verplichtingen. Succesvol kostenbesparingsprogramma ligt voor op schema De totale operationele kosten in de eerste zes maanden van 2014 bedroegen 369 miljoen, 10 miljoen minder dan een jaar geleden (eerste helft 2013: 379 miljoen). De cijfers voor 2014 zijn ook inclusief de kosten van het onlangs overgenomen ZA Verzekeringen ( 20 miljoen op jaarbasis). Wij hebben onze bedrijfsvoering verder verbeterd. Sinds 2008 zijn de kosten gedaald met ruim 30%. Een groot deel van de besparingen is te danken aan ons succesvolle kostenverlagingprogramma, de toegenomen digitalisering en de focus op het vereenvoudigen van onze organisatie en processen. Zo zal bijvoorbeeld het aantal transacties dat op basis van straight through processing wordt verwerkt, naar verwachting snel stijgen door onze aandacht voor digitalisering en online diensten. Voor 2014 en 2015 hebben wij een kostendoelstelling van respectievelijk 750 miljoen en 720 miljoen vastgesteld, beide inclusief de kosten van het overgenomen ZA. Gedisciplineerd risicomanagement Delta Lloyd gebruikt voor het bepalen van de waarde van het grootste deel van de verzekeringsverplichtingen onder IFRS de Collateralised AAA curve met een ultimate forward rate (UFR). Op het 10-jaarspunt lag de Collateralised AAA curve per 30 juni 2014 op 1,65%, een scherpe daling van 79 basispunten ten opzichte van eind 2013, die vooral is toe te schrijven aan de algemene daling van de rentetarieven. Alle rendementcurves gingen gedurende de eerste helft van dit jaar 3/16

4 significant naar beneden. De ECB AAA curve liet de grootste daling zien: 82 basispunten op het 10- jaarspunt naar 1,45%. Het renterisico wordt beheerd door de looptijden en kasstromen van activa en verplichtingen op elkaar af te stemmen. Wijzigingen in de spread tussen de curve die wordt gehanteerd om de verzekeringsverplichtingen te waarderen en de curve waarop de waarde van de activa wordt gebaseerd kunnen de balans beïnvloeden en worden dan ook nauwlettend gevolgd. Per 30 juni 2014 bedroeg de waarde van de aandelenportefeuille van Delta Lloyd, die voor eigen risico wordt aangehouden, 3,4 miljard (eind 2013: 3,3 miljard). Exclusief private equity, preferente aandelen en obligatiefondsen maar inclusief aandelenderivaten bedroeg de waarde 2,2 miljard (eind 2013: 2,3 miljard). De aandelenportefeuille is voor een aanzienlijk deel belegd in middelgrote Nederlandse ondernemingen. Delta Lloyd heeft voor 0,3 miljard aan aandelenbelangen verkocht. Eigen vermogen en solvabiliteit Eigen vermogen met 8% toegenomen naar 2,8 miljard (eind 2013: 2,6 miljard) Wettelijke (IGD) solvabiliteit verzekeringsentiteiten: 27 procentpunt hoger op 240% (eind 2013: 213%) IGD solvabiliteit groep 23 procentpunt hoger op 207% (eind 2013: 184%) Vermogen en solvabiliteit (in miljoenen euro tenzij anders aangegeven) 30 juni 2014 Eind 2013 Mutatie Vermogen Totaal aandelenkapitaal en reserves % - waarvan 'hard' kapitaal (tangible assets) % Solvabiliteit Wettelijke (IGD) solvabiliteit groep 207% 184% 23pp Wettelijke solvabiliteit verzekeringsactiviteiten 240% 213% 27pp Total Capital Ratio Bank Nederland 20,6% 19,6% 1,0pp Total Capital Ratio Bank België 13,0% 13,7% -0,7pp In de eerste helft van 2014 verbeterde de wettelijke solvabiliteit van onze verzekeringsentiteiten naar 240% (eind 2013: 213%). De IGD solvabiliteit van de groep steeg naar 207% (eind 2013: 184%), vooral door de plaatsing in juni van een perpetuele achtergestelde lening van 750 miljoen met een coupon van 4,375%. De lening, die werd uitgegeven in het kader van het lopende EMTN-programma, had een positief effect van 19 basispunten op de IGD solvabiliteit van de groep. De toename van de IGD solvabiliteit van de groep werd ook gesteund door de ontwikkeling van de activa ten opzichte van de verplichtingen. Deze positieve effecten worden deels tenietgedaan door de uitkering van het slotdividend in contanten (-2 procentpunt) en het hoger vereist kapitaal omdat door de daling van de rentetarieven de verzekeringsverplichtingen stegen. Wij hebben dit halfjaar de voorzieningen voor polishouders (verzekeringsverplichtingen en beleggingscontracten) met 2,7 miljard versterkt. Toch steeg het eigen vermogen op basis van marktwaarde met 8% naar 2,8 miljard (eind 2013: 2,6 miljard). Dit was te danken aan het positief netto IFRS resultaat van 280 miljoen en de positieve herwaardering van de vastrentende en aandelenportefeuilles. Hier stonden actuariële verliezen op het eigen pensioenfonds en de uitkering van slotdividend 2013 in contanten ( 41 miljoen) tegenover. 4/16

5 De Total Capital Ratio van Bank Nederland bedraagt 20,6% en de Common Equity Tier 1 ratio 17,9%. Voor Bank België zijn deze percentages respectievelijk 13,0% en 10,8%. De ratio s zijn gebaseerd op infasering van Basel 3, inclusief halfjaar winst. IGD-gevoeligheden Gevoeligheid beschikbaar IGD solvabiliteitsvermogen Groep ECB AAA interest rate (10-year point) (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Renterisico Beschikbaar kapitaal effect 30 juni 2014 Eind ,45% 2,27% Vereist kapitaal effect IGD ratio effect Beschikbaar kapitaal effect Vereist kapitaal + 25 bp % % - 25 bp % % Kredietrisico + 50 bp % % - 50 bp % % Aandelenrisico + 10% 124 6% 131 7% - 10% % % Vastgoed + 10% 140 7% 133 7% - 10% % % Funding risk (hypotheken)* + 50bp -56-3% -55-3% - 50bp 60 3% 58 3% * De risicogevoeligheid voor de funding spread per eind 2013 is gecorrigeerd. NHG-hypotheken worden niet langer in aanmerking genomen. De IGD-gevoeligheden per 30 juni 2014 zijn in vergelijking met eind 2013 niet wezenlijk veranderd. Het effect van de gevoeligheden voor de credit spread nam toe door het gestegen kredietrisico in de obligatieportefeuille. Ratings S&P Ratings: stabiele outlook Groepsmaatschappij Delta Lloyd Levensverzekering NV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Delta Lloyd NV effect IGD ratio effect Rating Delta Lloyd Treasury BV A- Standard & Poor s heeft op 21 mei 2014 alle bestaande ratings voor Delta Lloyd bevestigd, met een stabiele outlook. A A BBB+ 5/16

6 Strategische ontwikkelingen Delta Lloyd heeft het verkoopproces voor het Belgische bankbedrijf in gang gezet. Deze desinvestering is in lijn met het streven om onze activiteiten in België te concentreren op levensverzekeringen en pensioenen. In de eerste helft van 2014 zijn besprekingen gestart met diverse gegadigden; inmiddels hebben wij één partij exclusiviteit gegeven. Een verkoop zal alleen tegen acceptabele voorwaarden worden gesloten. Op 24 maart 2014 is het aandeel Delta Lloyd NV opgenomen in de AEX van NYSE Euronext. De AEX is samengesteld uit de grootste 25 beursgenoteerde ondernemingen op NYSE Euronext Amsterdam. Opname in de AEX ondersteunt de strategie van Delta Lloyd, doordat het de naamsbekendheid en het beleggingsprofiel versterkt. Op 30 juni is de overeenkomst met Catalina afgerond, waarbij de in run-off geplaatste verplichtingen van de internationale scheepvaartverzekeringen per 1 januari 2014 door Glacier Reinsurance AG volledig worden herverzekerd. Op 18 juli 2014 verwierf Delta Lloyd Levensverzekering alle aandelen BeFrank (50%) die in het bezit van BinckBank waren. Hierdoor nam het belang van Delta Lloyd toe tot 100%. BeFrank blijft voor haar dienstverlening gebruikmaken van het platform van BinckBank. Door de overname versterkt Delta Lloyd haar profiel op de markt voor collectieve beschikbare-premieregelingen (defined contribution). BeFrank kreeg in 2011 als eerste premiepensioeninstelling (PPI) in Nederland een vergunning van De Nederlandsche Bank. Inmiddels is BeFrank marktleider op de snelgroeiende PPI markt, dankzij innovatieve pensioenproducten op basis van beschikbare-premieregelingen. Medewerkers Aantal medewerkers (in fte s) 30 juni 2014 Eind 2013 Vaste medewerkers Tijdelijke medewerkers Totaal aantal medewerkers Delta Lloyd heeft medewerkers (fte s), vergeleken met per eind Dit is met inbegrip van 523 tijdelijke medewerkers die in drukke periodes worden ingezet. Van de vaste medewerkers (5.086 fte s) zijn fte s werkzaam in Nederland, fte s in België en 187 fte s in Duitsland. Delta Lloyd voert momenteel onderhandelingen over een nieuwe cao voor alle medewerkers in Nederland en richt zich hierbij op duurzame inzetbaarheid en een beloningsniveau dat in lijn ligt met de markt. Het ondernemingspensioenfonds van Delta Lloyd is door het pensioenvakblad IPN en Het Financieele Dagblad uitgeroepen tot winnaar in de categorie toegezegd pensioen (defined benefit) op basis van excellentie en thought leadership. Met een dekkingsgraad van 130% behoort het pensioenfonds van Delta Lloyd volgens een onderzoek van de Volkskrant in 2013 bovendien tot de top 5 in Nederland, Raad van Commissarissen Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 mei 2014 zijn André Bergen en Rob Ruijter benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Fieke van der Lecq, Eric Fischer en Jan Haars zijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen, eveneens voor een periode van vier jaar. Er is nog één vacature in de Raad van Commissarissen, aangezien Pat Regan zich 6/16

7 niet beschikbaar heeft gesteld voor herbenoeming. De heer Regan heeft de functie van CFO aanvaard bij QBE in Sydney, Australië. Raad van Bestuur Per 22 mei 2014 is Ingrid de Graaf benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en is Emiel Roozen herbenoemd als CFO en lid van de Raad van Bestuur, beiden voor een periode van vier jaar. In april maakte de voorzitter van de Raad van Bestuur, Niek Hoek, bekend dat hij uiterlijk in mei 2015 vervroegd met pensioen gaat. Het benoemingproces voor een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur verloopt voorspoedig. Klantbelang centraal De klant heeft bij ons de hoogste prioriteit. Het Delta Lloyd programma Klantbelang Centraal helpt ons een langdurige relatie met onze klanten op te bouwen door het klantbelang te verankeren in onze processen, producten en bedrijfscultuur. Wij willen transparant en toegankelijk zijn en duidelijk communiceren. Goed luisteren naar klanten en voortdurend verbeteringen doorvoeren op basis van inzichten die uit onderzoeken en klachten naar voren komen, vinden wij eveneens heel belangrijk. Ons productgoedkeuring- & review-proces draagt er systematisch toe bij dat alle producten van Delta Lloyd kostenefficiënt, veilig en begrijpelijk zijn en aansluiten bij de behoeften van klanten. Eind 2014 zal dit proces ook volledig zijn ingevoerd voor onze beleggingsproducten. In de eerste helft van 2014 behaalde Delta Lloyd een hoge score in het Klantbelang Dashboard van de AFM voor Het Dashboard rangschikt de tien grootste banken en verzekeraars in Nederland naar de mate waarin zij op een schaal van 1 tot 5 het belang van hun klanten centraal stellen. Sinds de introductie van het Dashboard in 2010 heeft Delta Lloyd haar positie ieder jaar verbeterd en sinds 2011 doen wij het beter dan de benchmark. Onze totaalscore voor 2013 (3,6) is hoger dan die voor 2012 (3,4), waarbij wij uitblonken op een aantal terreinen, waaronder Klantcontact en Klachtenmanagement, maar iets achterbleven bij het marktgemiddelde in de nieuwe categorie Pensioenen. In de categorie Integrale verandering behaalden wij de maximale score, wat onze bereidheid onderstreept om in het belang van de klant organisatorische verbeteringen door te voeren. Wij behielden het Keurmerk klantgericht verzekeren (KKV) van de Stichting Toetsing Verzekeraars voor al onze Nederlandse labels: Delta Lloyd, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen en Erasmus Leven. Voortgang in duurzaamheid Delta Lloyd is een groepsbreed programma Duurzame Impact gestart, met als doel alle bedrijfsonderdelen te betrekken bij de ontwikkeling van de groep tot een volledig duurzame verzekeraar. Het programma zal resulteren in een meer samenhangende en structurele benadering van duurzaamheid en zal zich uitstrekken tot ons beleggingsbeleid, onze producten en diensten, manier van zaken doen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en merkpositionering. Het eerste doel van het programma is het definiëren van relevante thema s en het opzetten van een agenda. Deze agenda zal eind 2014 worden gepresenteerd. De wijze waarop Delta Lloyd Groep verslag uitbrengt over duurzaamheid, is erkend door het Global Reporting Initiative, dat aan ons jaarverslag 2013, dat op 3 april 2014 is gepubliceerd, de hoogste rating (A+) heeft toegekend. Delta Lloyd Life in België heeft ook een duurzaamheidsverslag gepubliceerd in overeenstemming met de GRI standaarden. Als pensioenexpert is Delta Lloyd Life 7/16

8 actief betrokken bij het ontwikkelen van oplossingen voor de sterke vergrijzing van de bevolking in het kader van het Sociale Vernieuwingsprogramma van de Belgische overheid. In Nederland hebben 524 medewerkers van Delta Lloyd zich in de eerste helft van 2014 als vrijwilliger ingezet voor de Delta Lloyd Foundation. Dit is meer dan het totale aantal vrijwilligers in 2013 (463). Vooruitzichten Voor heel 2014 verwachten wij dat het operationeel technisch resultaat in lijn met dat van 2013 zal uitkomen. Het genormaliseerd beleggingsresultaat (LTIR) zal afhankelijk zijn van de stand van de Collateralised AAA curve (10-jaars punt) per 31 december van dit jaar. Delta Lloyd streeft onverminderd naar een stabiel dividend. 8/16

9 Resultaten per segment Leven NAPI 20% gestegen naar 229 miljoen Jaarpremies 46% hoger dankzij verschillende nieuwe grote contracten Winstgevendheid verbeterd: marge nieuwe productie 2,3%, IRR 10% Leven (in miljoenen euro) 30 juni juni 2013 Mutatie Totaal bruto premie-inkomen (exclusief Duitsland) - Nederland % - België % Totaal bruto premie-inkomen (exclusief Duitsland) % NAPI % Operationeel resultaat na belastingen en belang derden % IFRS resultaat na belastingen en belang derden n.m. Wij hebben onze sterke positie op het gebied van collectieve levens- en pensioenverzekeringen behouden. NAPI bedroeg 229 miljoen (eerste helft 2013: 191 miljoen), een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Doordat diverse nieuwe collectieve contracten gesloten konden worden, namen de jaarpremies sterk toe met 46% naar 183 miljoen (eerste helft 2013: 126 miljoen). De koopsompremies daalden met 29% door lagere annuïteiten en nadruk op margeverbetering. De nieuwe productie was winstgevend en de marges kwamen ruim boven de doelstelling uit. Delta Lloyd heeft haar marktleiderschap in nieuwe collectieve levensverzekeringen in Nederland opnieuw verder vergroot. In de eerste zes maanden van 2014 daalde het bruto premie-inkomen Leven met 9% naar miljoen (eerste helft 2013: miljoen) doordat de markt voor individuele levensverzekeringen langdurig onder druk stond. Het operationeel resultaat na belastingen en belang derden van het segment Leven bleef sterk met een kleine daling naar 137 miljoen (eerste helft 2013: 153 miljoen). Het operationeel resultaat werd negatief beïnvloed door de lagere LTIR als gevolg van de rentedaling terwijl het resultaat over de eerste helft van 2013 profiteerde van een hogere technische winstdeling. In Nederland hebben wij in juni een hybride pensioenproduct geïntroduceerd. Voor dit product, dat een combinatie is van een defined benefit en een defined contribution regeling, hebben wij inmiddels al verschillende grote jaarpremiecontracten afgesloten. De ontwikkeling van verschillende aanvullende nieuwe pensioenproducten is in voorbereiding. Er is een begin gemaakt met de uitrol van het online portaal voor pensioendiensten. Dit jaar zullen alle medewerkers die deelnemen aan onze defined benefit pensioenregelingen, toegang krijgen tot dit portaal. De medewerkers van Delta Lloyd hebben in het eerste halfjaar van 2014 snel ingespeeld op de operationele uitdaging van de ontwikkelingen op de pensioenmarkt. In België daalde het bruto premie-inkomen naar 398 miljoen (eerste helft 2013: 414 miljoen) door de daling van collectieve koopsompensioencontracten. De distributieovereenkomst met Crelan in België leverde een aanzienlijke volumebijdrage aan het jaarlijkse premie-inkomen. De integratie van het onlangs overgenomen ZA Verzekeringen vordert. De rechtspersonen Delta Lloyd Life en ZA zijn samengevoegd en wij hebben overeenstemming bereikt met de vakbonden over de verhuizing van medewerkers van ZA van Antwerpen naar Brussel. 9/16

10 Delta Lloyd is nu volledig eigenaar van BeFrank, onze premiepensioeninstelling (PPI), die een verdere groei heeft doorgemaakt binnen de zich ontwikkelende markt voor beschikbare-premieregelingen. Waarde nieuwe productie (in miljoenen euro tenzij anders aangegeven) 30 juni juni 2013 Mutatie Waarde nieuwe productie % Internal rate of return 10% 8% 2pp New business margin 2,3% 1,5% 0.8pp Koopsompremies - Levensverzekeringen en spaarpremies % - Pensioenen en annuïteiten % Totaal koopsompremies % Periodieke premies - Levensverzekeringen en spaarpremies % - Pensioenen en annuïteiten % Totaal periodieke premies % De waarde van de nieuwe productie en de Internal Rate of Return (IRR) zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De marge op nieuwe productie verbeterde naar 2,3% (eerste helft 2013: 1,5%). De Internal Rate of Return (IRR) bedroeg in de eerste zes maanden van het jaar 10% (eerste helft 2013: 8%). Het effect van een actief prijsbeleid werd zichtbaar, vooral bij collectieve levensverzekeringen. In België behaalde wij een goed resultaat voor collectieve levensverzekeringen, maar de resultaten voor individuele levensverzekeringen moeten verder verbeteren. Life Embedded Value Ontwikkeling Embedded Value (in miljoenen euro) 30 juni 2014 Eind 2013 Life EEV aan het begin van de periode Operationele inkomsten (LEOR) Waarde nieuwe productie Waarde uit de bestaande portefeuille Totale operationele inkomsten (LEOR) Economische variantie Kapitaal (her-)allocatie Life EEV per einde periode De Life European Embedded Value steeg naar 4,5 miljard (eind 2013: 4,4 miljard). Het effect van een positief operationeel resultaat en economische variantie werd deels teniet gedaan door de herallocatie van kapitaal van het segment Leven naar andere segmenten. Schade Bruto premie-inkomen 6% gedaald naar 764 miljoen door geleidelijke terugtrekking uit WGA ER markt en strikt acceptatiebeleid COR in lijn met marktontwikkelingen 1,1 procentpunt gestegen naar 97,2% ten opzichte van eerste helft /16

11 Schade (in miljoenen euro) 30 juni juni 2013 Mutatie Totaal bruto premie-inkomen % Operationeel resultaat na belastingen en belang derden % IFRS resultaat na belastingen en belang derden n.m. De combined ratio (COR) was met 97,2% beter dan de doelstelling en ontwikkelde zich in de eerste helft van 2014 naar tevredenheid, ondanks de moeilijke marktsituatie. De COR was door hogere schadeclaims echter hoger dan in de eerste helft van 2013 (96,1%). Het bruto premie-inkomen daalde met 6% naar 764 miljoen, vooral door de geleidelijke terugtrekking uit de WGA ER markt en het strikte acceptatiebeleid. De nieuwe productie steeg naar 93 miljoen (eerste helft 2013: 85 miljoen). Het IFRS resultaat na belastingen en belang derden werd negatief beïnvloed door een boeterente van 32 miljoen voor het vervroegd aflossen van een achtergestelde lening van 100 miljoen alsmede een rentecurve-effect van 30 miljoen. Het operationeel resultaat na belastingen en belang derden daalde naar 34 miljoen (eerste helft 2013: 41 miljoen) als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden en het strikte acceptatiebeleid. Wij hebben het programma voor verbetering van de winstgevendheid op de lange termijn voortgezet door intensivering van het claimbeheer, een strikt acceptatie- en prijsbeleid en kostenbesparingen. Wij hadden succes in het MKB-segment en met onze focus op zakelijke klanten. Delta Lloyd Schade ontwikkelde Elektragarant, een veiligheidscertificering voor elektrische apparaten. Deze inspectiemethode helpt de kans op brand in elektrische installaties te verminderen en zorgt zo voor een daling van het aantal schadeclaims. In het tweede halfjaar van 2014 gaan wij in Nederland een nieuw WIA product introduceren. In mei heeft OHRA de eerste van een nieuwe serie online producten (autoverzekering) geïntroduceerd, dit is het eerste product met een volledig digitale polis. Delta Lloyd is een van de verzekeraars van het Nederlandse Gemini windparkproject. Gemini wordt qua omvang en productie een van de grootste windparken ter wereld. Wij verzekeren inmiddels in totaal 26 offshore windparken, waarmee wij tot de drie grootste verzekeraars van offshore windenergieprojecten in Europa behoren. Bank Operationeel resultaat 30% gestegen naar 12 miljoen, sterke toename IFRS resultaat Hypotheekproductie 53% gestegen naar 564 miljoen Saldo banksparen stabiliseert met stijging van 2% naar 2 miljard Bank - halfjaar 2014 in vergelijking met jaareinde 2013 (in miljoenen euro) 30 juni 2014 Eind 2013 Mutatie Spaartegoeden (exclusief banksparen) - Nederland % - België % Totaal spaartegoeden (exclusief banksparen) % Banksparen saldo % Hypotheekportefeuille - Nederland % - België Totale hypotheekportefeuille % 11/16

12 Bank - halfjaar 2014 in vergelijking met halfjaar 2013 (in miljoenen euro) 30 juni juni 2013 Mutatie Nieuwe productie hypotheken - Nederland % - België % Totaal nieuwe hypotheekproductie % Operationeel resultaat na belastingen en belang derden % IFRS resultaat na belastingen en belang derden n.m. Het totaal spaartegoeden (exclusief banksparen) per 30 juni 2014 bedroeg miljoen, een stijging van 4% ten opzichte van eind 2013 ( miljoen). In België stegen de spaartegoeden met 5% naar miljoen dankzij een succesvolle marketingcampagne. Het saldo banksparen steeg met 2% en stabiliseerde daarmee na een lange periode van dubbele groeicijfers. Tekenen van herstel van de Nederlandse woninghypotheekmarkt zijn inmiddels zichtbaar. De huizenprijzen stabiliseren of stijgen zelfs licht, gesteund door lagere hypotheekrentes. Dit herstel had een positief effect op onze hypotheekactiviteiten in Nederland, waar de hypotheekproductie in het eerste halfjaar van 2014 bijna verdubbelde en ons marktaandeel verder toenam. In België kenmerkt de hypotheekmarkt zich door meer concurrentie, waardoor het moeilijker is om nieuwe klanten aan te trekken. Bank België heeft een mobiele app voor bankdiensten en een hulpmiddel voor persoonlijke financiële planning geïntroduceerd. De klanttevredenheid bij de bank en de vestigingen verbeterde, hoewel klanten wel suggesties hebben gedaan voor verbeteringen van het productassortiment. Asset management Diverse fondsen kregen hoge Morningstar rating Operationeel resultaat gedaald, vooral door lager resultaat treasury Netto uitstroom uit fondsen en institutionele mandaten door overstap naar aandelenproducten Asset management (in miljoenen euro) 30 juni juni 2013 Mutatie Operationeel resultaat na belastingen en belang derden % IFRS resultaat na belastingen en belang derden % Totaal beheerd vermogen (in miljoenen euro) 30 juni 2014 Eind 2013 Mutatie Totaal beheerd vermogen % Het rendement op onze portefeuille voor eigen risico bedroeg 8,4% en was drie procentpunt hoger dan de benchmark. Er was sprake van een netto uitstroom van 350 miljoen uit fondsen en institutionele mandaten door het verlies van een groot mandaat en doordat twee retailbanken besloten hun klanten niet langer ons vastrentende fonds te adviseren maar aandelenproducten. Delta Lloyd haalde een mandaat binnen van 75 miljoen van een grote verzekeraar in Duitsland. 12/16

13 Het nieuwe Asia Participation Fund kreeg voor het eerst een Morningstar rating: het maximum van vier sterren voor een nieuw fonds. Het Delta Lloyd Corporate Bond Fund kreeg vijf sterren. In België kregen de fondsen Piano, Moderato en Crescendo elk vier sterren. De vraag naar commercieel vastgoed (vooral kantoren en winkels) in Nederland staat al enige tijd onder druk als gevolg van de toestand van de Nederlandse economie. Hierdoor is de leegstand toegenomen. Deze ontwikkeling komt tot uiting in de commerciële vastgoedportefeuille van Delta Lloyd. De vastgoedportefeuille voor eigen risico werd per 30 juni 2014 gewaardeerd op 2,3 miljard (eind 2013: 2,3 miljard ) na een afwaardering van 51 miljoen in het eerste halfjaar van 2014 (eerste helft 2013: 40 miljoen). De Duitse vastgoedmarkt is beter dan de Nederlandse, wat tot uiting komt in lage leegstandspercentages. Overige activiteiten Overige (in miljoenen euro) 30 juni juni 2013 Mutatie Operationeel resultaat na belastingen en belang derden n.m. IFRS resultaat na belastingen en belang derden n.m. Het segment Overige activiteiten bestaat met name uit holding (overhead) kosten, rentelasten, het resultaat van Amstelhuys en het resultaat van de commerciële zorgactiviteiten. Het operationeel resultaat van het segment Overige activiteiten verbeterde, voornamelijk door lagere operationele kosten. Dividend Delta Lloyd hecht veel belang aan haar dividenddoelstellingen. Op grond hiervan, en op basis van het operationele resultaat na belastingen en belang derden, hebben wij besloten om evenals vorig jaar een interim dividend van 0,42 per gewoon aandeel uit te keren. De dividenduitkering kan zowel geheel in contanten als geheel in aandelen plaatsvinden, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. Indien de aandeelhouder geen keuze bekend maakt, wordt de uitkering in aandelen gedaan. De waarde van het stockdividend zal ongeveer 4% hoger zijn dan de waarde van het contante dividend en zal ten laste worden gebracht van de agioreserve. Het contante dividend zal worden uitgekeerd ten laste van de ingehouden winst. Bij het vaststellen van de omruilverhouding voor het stockdividend zal Delta Lloyd Groep uitgaan van een fractie van een aandeel op basis van de gewogen gemiddelde slotkoers gedurende een periode van vijf opeenvolgende handelsdagen (om rekening te houden met de actuele marktprijs). Aandeelhouders kunnen tot en met 27 augustus 2014 aangegeven of ze het dividend contant of in aandelen willen ontvangen. Het aantal aandelen dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel (met een nominale waarde van 0,20) zal worden vastgesteld na uur CET op 27 augustus 2014 op basis van de gewogen gemiddelde slotkoers op NYSE Euronext Amsterdam gedurende de vijf handelsdagen van 21 augustus 2014 tot en met 27 augustus Het dividend is betaalbaar op 4 september /16

14 Financiële kalender Datum 11 augustus 2014 Ex dividend interim dividend 6 november 2014 Publicatie kwartaalbericht derde kwartaal november 2014 Investor day 24 februari 2015 Publicatie voorlopige resultaten maart 2015 Publicatie jaarverslag mei 2015 Publicatie kwartaalbericht eerste kwartaal mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 25 mei 2015 Ex dividend slotdividend 2014 Presentatie van het halfjaarresultaat 2014 op 7 augustus 2014 Op donderdag 7 augustus 2014 geven Niek Hoek (Voorzitter Raad van Bestuur) en Emiel Roozen (CFO) een presentatie voor analisten (in het Engels). De presentatie is ook te volgen als webcast op onze website. Presentatie voor analisten: Locatie: 7 augustus 2014, uur Conference call: Delta Lloyd, Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam Dit persbericht (in het Engels) en de presentatie voor analisten (alleen Engels) zijn ook beschikbaar op en via onze app voor beleggers en de media voor de ipad. Wilt u meer weten over dit persbericht: Woordvoering +31 (0) Martijn Donders, Anneloes Geldermans Investor Relations +31 (0) Roeland Haanen, Hans Duine, Marscha Corzilius Over Delta Lloyd NV Delta Lloyd is al sinds 1807 een vertrouwde partner voor verzekeren, pensioenen, beleggen en bankieren. Ons doel is het bieden van financiële zekerheid, nu en in de toekomst. Wij leveren duidelijke, betrouwbare en hedendaagse oplossingen die voldoen aan de behoeften van onze klanten. Zo creëren wij waarde voor onze klanten, voor onze aandeelhouders en medewerkers. Onze kernmarkten zijn Nederland en België. In Nederland zijn wij actief met de merken Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen en in België voeren wij het merk Delta Lloyd. Delta Lloyd heeft medewerkers (fte s) in vaste dienst, waarvan in Nederland, in België en 187 in Duitsland. In 2013 behaalden wij een premie-inkomen van 4,7 miljard en een netto operationeel resultaat van 430 miljoen. Ons eigen vermogen bedraagt 2,8 miljard en wij beheren beleggingen ter waarde van 80 miljard. Delta Lloyd is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Brussel, en opgenomen in de AEX en de BEL-20-index. Belangrijke juridische informatie Dit persbericht bevat de cijfers voor de eerste zes maanden van 2014 voor Delta Lloyd NV (Delta Lloyd), met inbegrip van Delta Lloyd Levensverzekering, Delta Lloyd Schadeverzekering, 14/16

15 ABN AMRO Verzekeringen, Delta Lloyd Life België, Delta Lloyd Asset Management, Delta Lloyd Bank Nederland, Delta Lloyd Bank België en Delta Lloyd Deutschland. Aangezien de Duitse activiteiten in run-off zijn en geen commerciële activiteiten ondernemen, is Delta Lloyd Duitsland in dit persbericht niet opgenomen in de op volume gebaseerde KPI s (bruto premie-inkomen en nieuwe productie). Alle overige kengetallen zijn inclusief Delta Lloyd Duitsland, aangezien de resultaten van de Duitse activiteiten worden geconsolideerd door Delta Lloyd. De resultaten en omzet van de joint venture ABN AMRO Verzekeringen zijn volledig in de cijfers geconsolideerd. Correctie voor het 49%-belang van ABN AMRO Bank Nederland is opgenomen als belang derden in de geconsolideerde winst- en verliesrekening. Op de cijfers in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. De cijfers zijn gedeeltelijk gebaseerd op het bijgevoegd Interim Financial Report 2014 en gedeeltelijk op interne managementrapportages. De toepassing van de nieuwe standaard IFRS 10 heeft gevolgen voor de financiële cijfers van Delta Lloyd (zie hoofdstuk van het financieel overzicht voor de eerste helft van 2014). Verschillende beleggingsfondsen moeten nu geconsolideerd worden; dit leidt tot balansverlenging voor belang derden ten bedrage van 3.790,0 miljoen per eind Bepaalde in dit persbericht opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in zijn bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico s en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd valt en die alle zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Risico s en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken, die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijken van die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken, als gevolg van risico s en onzekerheden waaraan Delta Lloyd en haar dochterondernemingen onderhevig zijn. Tot dergelijke risico s, onzekerheden en andere belangrijke factoren behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet- en regelgeving zoals Solvency II, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii) de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix) onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in de acceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating van Delta Lloyd en (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken. Als één of meer van deze risico s of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd of 15/16

16 kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht. Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per 31 december 2013 voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd. Het Nederlandstalige persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht. De Engelse versie is leidend. 1 NAPI: New Annualised Premium Income bestaat uit 100% van de ontvangen nieuwe jaarpremies en 10% van de nieuwe koopsompremies. 2 Gecorrigeerd voor toepassing van de nieuwe standaard IFRS 10 (zie hoofdstuk van het financieel overzicht voor de eerste helft van 2014). 3 Exclusief beëindigde en in run-off geplaatste activiteiten. 4 Exclusief beëindigde en in run-off geplaatste activiteiten en veranderingen in marktrentes. 5 Op basis van uitstaande aandelen. 16/16

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Interim management statement: Eerste drie maanden van 2014 Persbericht Amsterdam, 8 mei 2014 Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Groei jaarpremies: NAPI +16%; hypotheekproductie

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei

Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei Interim management statement: Eerste negen maanden van 2014 Amsterdam, 6 november 2014 Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei Nieuwe productie blijft sterk bij verbeterde winstgevendheid

Nadere informatie

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI van 329 miljoen (Q3 2012: 314 miljoen) [1] Periodieke levenpremies 23% hoger, bij een lichte

Nadere informatie

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling

Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling Interim management statement: Eerste drie maanden van 2013 Amsterdam, 2 mei 2013 Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling Stabiel commercieel resultaat in moeilijke markten Totaal

Nadere informatie

Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten

Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten Interim management statement Amsterdam, 8 november eerste negen maanden van Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten Solide commerciële resultaten 1 ondanks dalende rente Totaal bruto premie-inkomen

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Stabiele performance in turbulente markten

Stabiele performance in turbulente markten Amsterdam, 10 mei Stabiele performance in turbulente markten Commerciële performance zorgt voor stabiel bruto premie-inkomen Totaal bruto premie-inkomen blijft ondanks moeilijkere economische omstandigheden

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Sterke commerciële en operationele prestaties ondersteunen resultaten

Delta Lloyd in 2013: Sterke commerciële en operationele prestaties ondersteunen resultaten Persbericht Amsterdam, 20 februari 2014 Delta Lloyd in 2013: Sterke commerciële en operationele prestaties ondersteunen resultaten Sterk commercieel resultaat levensverzekeringen, asset management en hypotheken

Nadere informatie

Delta Lloyd: Veerkrachtig en transparant

Delta Lloyd: Veerkrachtig en transparant Persbericht Amsterdam, 23 november 2012 Delta Lloyd: Veerkrachtig en transparant Hoofdlijnen Delta Lloyd Investor Day op 23 november - Verkoop van Duitse activiteiten aan Nomura gestaakt. Onderzoek naar

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep 2012: prudentie in een aanhoudend lage rente omgeving

Delta Lloyd Groep 2012: prudentie in een aanhoudend lage rente omgeving Persbericht Amsterdam, 28 februari 2013 Delta Lloyd Groep 2012: prudentie in een aanhoudend lage rente omgeving Commerciële resultaten bevredigend gezien de moeilijke markt Totaal bruto premie-inkomen

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten. Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012

Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten. Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012 Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda I. 2011 in vogelvlucht - Niek Hoek II. Financiële resultaten - Emiel Roozen

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Resultaten tonen veerkracht in turbulente markten 1

Resultaten tonen veerkracht in turbulente markten 1 Persbericht Amsterdam, 2 augustus 2012 Resultaten tonen veerkracht in turbulente markten 1 Solide commerciële resultaten Totaal bruto premie-inkomen stijgt met 2% tot 2.877 miljoen ondanks moeilijke economische

Nadere informatie

Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit

Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit Persbericht Amsterdam, 4 augustus 2011 Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit Commercieel: Toonaangevende positie op Nederlandse pensioenmarkt bevestigd

Nadere informatie

Alle bedrijfsonderdelen ondersteunen solide operationeel resultaat

Alle bedrijfsonderdelen ondersteunen solide operationeel resultaat Amsterdam, 7 augustus 2013 Alle bedrijfsonderdelen ondersteunen solide operationeel resultaat Commercieel: bevredigend resultaat onder moeilijke marktomstandigheden Totaal bruto premie-inkomen 2,4 miljard

Nadere informatie

Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit

Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit Persbericht Amsterdam, 4 augustus 2011 Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit Commercieel: Toonaangevende positie op Nederlandse pensioenmarkt bevestigd

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB

Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB Persbericht Amsterdam, 31 juli 2015 Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB De bestuursrechter in Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de beroepen van Delta Lloyd tegen de door De Nederlandsche

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 22 mei 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 22 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 22 mei 2014 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. 2013 Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang

Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang PERSBERICHT Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang Utrecht, 19 augustus 2011 Netto resultaat gerealiseerd van 163 miljoen (H1 2010: 226 miljoen;

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

ASR Nederland. Jaarresultaat Financieel herstel. ASR NEDERLAND 23 maart

ASR Nederland. Jaarresultaat Financieel herstel. ASR NEDERLAND 23 maart ASR Nederland Jaarresultaat 2009 Financieel herstel ASR NEDERLAND 23 maart 2010 1 Disclaimer Disclaimer met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen Deze presentatie bevat bepaalde toekomstgerichte

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 23 mei 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 23 mei 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 mei 2013 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Amsterdam, 25 februari 2004 Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Kerncijfers Resultaat vóór belastingen en bijzondere baten en lasten 311 miljoen (+97%) Netto resultaat 247 miljoen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland 2 april 2009 Kern boodschappen 2008 Negatieve impact van financiële

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Belangrijke juridische informatie Deze presentatie wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden aan u beschikbaar gesteld en is bestemd voor gebruik tijdens

Nadere informatie

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009 ASR Nederland Interim resultaten 2009 ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen ASR Nederland 3 september 2009 Kernboodschap Financieel Netto resultaat

Nadere informatie

Financiële resultaten 2011

Financiële resultaten 2011 Financiële resultaten 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 87 miljoen in 2011 Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 16 februari 2012 I. Hoofdpunten; strategische update FINANCIËLE RESULTATEN

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament PERSBERICHT Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Utrecht, 6 maart 2013 Nettowinst over 2012 255 miljoen. Dividend 88 miljoen. De stabiele winstontwikkeling en de goede solvabiliteit onderstrepen

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Delta Lloyd: mooi begin van 2013

Delta Lloyd: mooi begin van 2013 Persbericht Amsterdam, 29 januari 2013 Delta Lloyd: mooi begin van 2013 Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd Groep heeft dinsdag 29 januari zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Tijdens een bijeenkomst

Nadere informatie

Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep

Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep Persbericht Amsterdam, 5 augustus Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep Netto operationeel resultaat neemt 5% toe tot 167 miljoen Eigen vermogen groeit met 666 miljoen tot 4,6 miljard Interim dividend

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

DELTA LLOYD GROEP VERDUBBELT RESULTAAT

DELTA LLOYD GROEP VERDUBBELT RESULTAAT PERSBERICHT Amsterdam, 11 augustus AANHOUDEND LAGE RENTE AANLEIDING TOT AANPASSING RENTEBELEID DELTA LLOYD GROEP VERDUBBELT RESULTAAT Kerncijfers Delta Lloyd Groep eerste zes maanden Inclusief Delta Lloyd

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarresultaten 2013. Een solide fundament voor Versnellen & Vernieuwen Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur

Jaarresultaten 2013. Een solide fundament voor Versnellen & Vernieuwen Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur Jaarresultaten 2013 Een solide fundament voor Versnellen & Vernieuwen Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur Huub Arendse Chief Financial Officer 4 maart 2014 Inhoudsopgave Algemeen overzicht

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB Persbericht Amsterdam, 3 augustus 2015 Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB DNB boete aan Delta Lloyd Leven bepaald op 22.680.000 Delta Lloyd respecteert het vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007 Persbericht Amsterdam, 27 juli 2007 BinckBank blijft hard groeien Nettowinst stijgt met 23% naar 13,8 miljoen in 1e halfjaar 2007 (H1 06: 11,2 miljoen) BinckBank activiteiten in België winstgevend over

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 107% Belegd vermogen 81,9 miljard Rendement derde kwartaal 9,1% Premie- en indexatiebesluit in vierde kwartaal Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep

Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep Persbericht Amsterdam, 3 maart 2011 Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep Commercieel succesvol; bruto premie-inkomen +8% Bruto premie-inkomen groeide autonoom met 8% tot 4,8 miljard

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Verslag Raad van Bestuur 1 Verslag Raad van Bestuur Kritisch op het juiste moment Delta Lloyd Groep heeft opnieuw laten zien goed in te kunnen spelen op volatiele markten.

Nadere informatie

Vergelijking verzekeraars en banken

Vergelijking verzekeraars en banken Vergelijking verzekeraars en banken Level playing field vanuit toezicht en kapitaaleisen? Presentatie door drs. Juriaan Borst AAG ACIS Symposium - Universiteit van Amsterdam 5 september 2014 2014 Towers

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie