Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat"

Transcriptie

1 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI van 329 miljoen (Q3 2012: 314 miljoen) [1] Periodieke levenpremies 23% hoger, bij een lichte daling van het totaal bruto premie-inkomen naar 2,5 miljard (Q3 2012: 2,6 miljard) Bruto premie-inkomen Schade stabiel op 1,1 miljard (Q3 2012: 1,1 miljard) Totaal bruto premie-inkomen 4% gedaald naar 3,6 miljard (Q3 2012: 3,7 miljard) Nieuwe hypotheekproductie met 36% toegenomen naar 778 miljoen (Q3 2012: 572 miljoen) Instroom in particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten gestegen naar 409 miljoen (Q3 2012: - 24 miljoen) Eigen vermogen toegenomen naar 2,4 miljard (eind 2012: 2,3 miljard) Op basis van de binnen de verzekeringssector gangbare, meer conventionele waarderingsmethoden zou het eigen vermogen 3,3 miljard hebben bedragen (eind 2012: 3,3 miljard) Group embedded value met 5% toegenomen naar 4,2 miljard (eind 2012: 4,0 miljard) IGD solvabiliteit groep 175% (eind 2012: 177%) IGD solvabiliteit groep verbeterd naar 175%, van 165% per halfjaar na correctie voor de verlaging van de rating van Franse staatsleningen Effect verlaging Franse rating gecompenseerd door afdoende kapitaalontwikkeling Wettelijke solvabiliteit verzekeringsentiteiten: 212% (eind 2012: 212%) Kostenbesparingen voor op schema Bestuursvoorzitter Niek Hoek: "Op commercieel gebied hebben wij stevige stappen gemaakt: wij hebben onze toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen in Nederland versterkt met een duurzame sterke groei van de periodieke premies. Wij hebben ons succesvolle kostenbesparingsprogramma voortgezet en zijn er ook in geslaagd onze klanttevredenheidscore te verbeteren. Ondanks de marktontwikkelingen zijn ons eigen vermogen en onze solvabiliteit robuust gebleven. Wij hebben in de eerste negen maanden van 2013 ook goede voortgang geboekt met onze 'Toekomst Verzekerd' strategie. Met de overname van ZA Verzekeringen en het besluit om onze Belgische bankactiviteiten te verkopen hebben wij belangrijke stappen gezet om een toonaangevende pensioen- en levensverzekeraar op de Belgische markt te worden. Al met al een evenwichtige combinatie van toenemende klantentevredenheid, commerciële groei, een sterk operationeel resultaat en een solide kapitaalpositie." Kerncijfers derde kwartaal 2013 vergeleken met derde kwartaal 2012 (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Q Mutatie Bruto premie-inkomen % Kerncijfers derde kwartaal 2013 vergeleken met 2012 (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Mutatie Eigen vermogen na belang derden %

2 IGD solvabiliteit groep 175% 177% -2pp Conference call voor de media Op 6 november 2013 om uur, met Niek Hoek (bestuursvoorzitter) en Emiel Roozen (CFRO). Het nummer voor deze conference call voor de media (in het Nederlands) is +31 (0) Conference call voor analisten Op 6 november 2013 om uur, met Niek Hoek (bestuursvoorzitter) en Emiel Roozen (CFRO). Het nummer voor deze conference call voor analisten en beleggers (in het Engels) is +31 (0) Dit persbericht is in het Engels en in een Nederlandse vertaling beschikbaar op Belangrijke juridische informatie Bepaalde in dit persbericht opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen 'toekomstgerichte uitspraken'. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in zijn bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd Groep valt en die alle zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Risico's en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken, die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd Groep verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijken van die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken, als gevolg van risico's en onzekerheden waaraan Delta Lloyd Groep en haar dochterondernemingen onderhevig zijn. Tot dergelijke risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd Groep actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet- en regelgeving zoals Solvency II, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii) de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix) onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in de acceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd Groep of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating van Delta Lloyd Groep en (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken. Als één of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd Groep of kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als 'aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht'.

3 Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per 31 december 2012 voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep. [1] NAPI: New Annualised Premium Income bestaat uit 100% van de ontvangen nieuwe jaarpremies en 10% van de nieuwe koopsompremies [2] Exclusief beëindigde en in run-off geplaatste activiteiten PDF IMS Q Wilt u meer informatie over dit persbericht: Woordvoering +31 (0) Investor Relations +31 (0) Over Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en vermogensbeheer, evenals bancaire producten en diensten. De kernmarkten van Delta Lloyd Groep zijn Nederland en België. In Nederland opereert de Groep vooral onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen en in België onder de merknaam Delta Lloyd. Delta Lloyd Groep heeft medewerkers (fte's) in vaste dienst, waarvan in Nederland, in België en 194 in Duitsland, en is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en Brussel. Vul hier uw gegevens in om u in te schrijven voor onze persberichten service. Vul hier uw gegevens in om u uit te schrijven voor onze persberichten service.

4 Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van 329 miljoen (Q3 2012: 314 miljoen) - Periodieke levenpremies 23% hoger, bij een lichte daling van het totaal bruto premieinkomen naar 2,5 miljard (Q3 2012: 2,6 miljard) - Bruto premie-inkomen Schade stabiel op 1,1 miljard (Q3 2012: 1,1 miljard) - Totaal bruto premie-inkomen 4% gedaald naar 3,6 miljard (Q3 2012: 3,7 miljard) Nieuwe hypotheekproductie met 36% toegenomen naar 778 miljoen (Q3 2012: 572 miljoen) Instroom in particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten gestegen naar 409 miljoen (Q3 2012: - 24 miljoen) Eigen vermogen toegenomen naar 2,4 miljard (eind 2012: 2,3 miljard) Op basis van de binnen de verzekeringssector gangbare, meer conventionele waarderingsmethoden zou het eigen vermogen 3,3 miljard hebben bedragen (eind 2012: 3,3 miljard) Group embedded value met 5% toegenomen naar 4,2 miljard (eind 2012: 4,0 miljard) IGD solvabiliteit groep 175% (eind 2012: 177%) IGD solvabiliteit groep verbeterd naar 175%, van 165% per halfjaar na correctie voor de verlaging van de rating van Franse staatsleningen Effect verlaging Franse rating gecompenseerd door afdoende kapitaalontwikkeling Wettelijke solvabiliteit verzekeringsentiteiten: 212% (eind 2012: 212%) Kostenbesparingen voor op schema Bestuursvoorzitter Niek Hoek: Op commercieel gebied hebben wij stevige stappen gemaakt: wij hebben onze toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen in Nederland versterkt met een duurzame sterke groei van de periodieke premies. Wij hebben ons succesvolle kostenbesparingsprogramma voortgezet en zijn er ook in geslaagd onze klanttevredenheidscore te verbeteren. Ondanks de marktontwikkelingen zijn ons eigen vermogen en onze solvabiliteit robuust gebleven. Wij hebben in de eerste negen maanden van 2013 ook goede voortgang geboekt met onze Toekomst Verzekerd strategie. Met de overname van ZA Verzekeringen en het besluit om onze Belgische bankactiviteiten te verkopen hebben wij belangrijke stappen gezet om een toonaangevende pensioen- en levensverzekeraar op de Belgische markt te worden. Al met al een evenwichtige combinatie van toenemende klantentevredenheid, commerciële groei, een sterk operationeel resultaat en een solide kapitaalpositie." Kerncijfers derde kwartaal 2013 vergeleken met derde kwartaal 2012 (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Q Mutatie Bruto premie-inkomen % Delta Lloyd NV Amstelplein 6 1/ BC Amsterdam

5 Kerncijfers derde kwartaal 2013 vergeleken met 2012 (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Mutatie Eigen vermogen na belang derden % IGD solvabiliteit groep 175% 177% -2pp Leven en schade Bruto premie-inkomen (in miljoenen euro) Q Q Mutatie Leven % Schade % Totaal % Leven De ontvangen nieuwe jaarpremies (NAPI) kwamen uit op 329 miljoen (Q3 2012: 314 miljoen). Dit is 5% meer dan vorig jaar. Delta Lloyd heeft in Nederland haar toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden. Drie grote pensioencontracten (waarvan twee in het derde kwartaal) met een totale koopsompremie van 506 miljoen brachten het totaal van nieuwe koopsompremies op miljoen (-16% vergeleken met Q3 2012). De nieuwe periodieke premies namen sterk toe (+23% vergeleken met Q3 2012) naar 208 miljoen (Q3 2012: 169 miljoen). Het bruto premie-inkomen Leven daalde met 6% naar 2,5 miljard (Q3 2012: 2,6 miljard). In België daalde het bruto premie-inkomen naar 556 miljoen (Q3 2012: 631 miljoen) door de lage rentestand en de belastingverhoging op de premies voor individuele levensverzekeringen in 2013, die gevolgen hadden voor de markt. De totale Internal Rate of Return (IRR) was met 9% gelijk aan het derde kwartaal van 2012 maar verbeterde ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 (8%), omdat we in het derde kwartaal sterke marges hebben behaald. BeFrank, onze premiepensioeninstelling (PPI) joint venture met BinckBank, is verder gegroeid. De pensioenregelingen van BeFrank hebben inmiddels ruim deelnemers. De PPI-markt wordt op dit moment gekenmerkt door felle concurrentie. De Nederlandse verzekeraar De Goudse heeft besloten de PPI-activiteiten te beëindigen en haar klanten (met name MKB-segment) te adviseren over te stappen naar BeFrank. Schade In totaal bleef het bruto premie-inkomen stabiel op 1,1 miljard (Q3 2012: 1,1 miljard), maar onze commerciële schadebedrijven hebben wel verder marktaandeel gewonnen in een dalende markt. De Combined Ratio 2 (COR) heeft zich positief ontwikkeld dankzij effectieve maatregelen met betrekking tot de acceptatie, kostenbesparingen en prijsstelling. 2/9

6 Als onderdeel van onze beslissing om ons geleidelijk terug te trekken uit de WGA ER markt (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid), heeft Delta Lloyd per 1 januari 2014 de tarieven verhoogd. Vier klanten hebben tegen de verhoging een kort geding aangespannen. Op 30 oktober 2013 heeft de rechter in kort geding Delta Lloyd in het ongelijk gesteld. Op dit moment bestuderen wij het vonnis zorgvuldig en beraden ons op vervolgstappen. Bank en asset management Bank Q in vergelijking met 2012 (in miljoenen euro) Q Mutatie Spaartegoeden (exclusief banksparen) - Nederland % - België % Totaal spaartegoeden (exclusief banksparen) % Banksparen saldo % Hypotheekportefeuille - Nederland % - België % Totaal hypotheekportefeuille % Bank Q in vergelijking met Q (in miljoenen euro) Q Q Mutatie Nieuwe productie hypotheken - Nederland % - België % Totaal nieuwe productie hypotheken % Bank De Nederlandse woningmarkt is verder gekrompen, al waren er in het derde kwartaal wel tekenen van herstel zichtbaar. Ons marktaandeel in nieuwe hypotheken is verder gegroeid dankzij het aantrekkelijke nieuwe tariefsysteem dat wij hebben geïntroduceerd. Dit systeem pakt gunstig uit voor lage risicoprofielen: een lager hypotheekbedrag ten opzichte van de marktwaarde van de woning in plaats van aankoopprijs (loan-to-value ) zorgt voor een lagere rente. In België is de productie van hypotheken door Delta Lloyd Bank eveneens toegenomen, ondanks de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt. Dit heeft zich vertaald in een sterke toename van de hypotheekproductie met 36% naar 778 miljoen (Q3 2012: 572 miljoen). Zowel in België als Nederland beschikken wij over een aantrekkelijke pijplijn voor nieuwe hypotheken. Het spaarsaldo bedroeg per 30 september ,2 miljard, een daling van 6% ten opzichte van eind Dit hield verband met het besluit van Delta Lloyd Bank om de marges te verbeteren door de rente te verlagen, in plaats van te streven naar meer volume. De vraag naar producten voor banksparen nam verder toe, zij het in een aanzienlijk 3/9

7 lager tempo. Het saldo banksparen steeg naar 1,9 miljard (eind 2012: 1,8 miljard) tegen gunstiger tarieven. Asset management De inleg in particuliere beleggingsfondsen, institutionele fondsen en institutionele mandaten nam toe naar 409 miljoen (Q3 2012: - 24 miljoen). Dit was vooral te danken aan een toename van particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten. Eigen vermogen en solvabiliteit Kapitaal (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Mutatie Eigen vermogen Eigen vermogen na belang derden % - waarvan 'hard' kapitaal (tangible assets) % Solvabiliteit IGD solvabiliteit groep 175% 177% -2pp Wettelijke solvabiliteit verzekeringsactiviteiten 212% 212% 0pp BIS ratio (Bank NL) 14,4% 12,3% 2,1pp BIS ratio (Bank BE) 13,4% 12,0% 1,4pp Het eigen vermogen op basis van marktwaarde steeg met 5% naar 2,4 miljard (eind 2012: 2,3 miljard), na een daling in het eerste halfjaar 2013 tot 2,2 miljard. De toename van het eigen vermogen in het derde kwartaal was te danken aan de positieve acceptatie- en beleggingsresultaten en een uitbreiding van het aandelenkapitaal door de uitgifte van vier miljoen gewone aandelen. Daar stond de uitkering van contant interim dividend tegenover ( 30 miljoen). De kapitaalpositie van Delta Lloyd Groep blijft met een hoog percentage hard kapitaal (eigen vermogen exclusief onder meer goodwill en acquired value of in-force) van 84% van hoge kwaliteit. Op basis van de binnen de verzekeringssector gangbare, meer conventionele waarderingsmethoden zou het eigen vermogen 36% hoger zijn uitgekomen op 3,3 miljard, na een daling tot 3,0 miljard per 30 juni Per 30 september 2013 bedroeg de IGD solvabiliteit van de groep 175% (eind 2012: 177%). Hierin is het effect meegenomen van de verlaging van de rating voor Franse staatsleningen van AAA naar AA+ op 12 juli Het rendement op de uitstaande Franse overheidsschuld wordt daarom niet langer opgenomen in de ECB AAA curve. Deze afwaardering heeft gevolgen voor de IGD solvabiliteit van de Groep. Ondanks dit effect vertoonde onze solvabiliteitsratio een slechts relatief kleine daling ten opzichte van het eerste halfjaar (30 juni 2013: 184% gerapporteerd, 165% na correctie voor de verlaging van de rating van Franse staatsleningen). Dit weerspiegelt het positief rendement op acceptatie en beleggingen en de aandelenuitgifte. De uitkering van contant interim dividend drukte de IGD solvabiliteit van de groep met ongeveer 2 procentpunt. De wettelijke solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten bedroeg 212% (eind 2012: 212%), de wettelijke solvabiliteit van Delta Lloyd Levensverzekering was 221% (eind 2012: 227%). 4/9

8 De voorgestelde nieuwe regeling theoretisch solvabiliteitscriterium (Solvabiliteit 1.5) voor Nederlandse levensverzekeraars is ter consultatie voorgelegd, deze regeling wordt per 1 januari 2014 van kracht. Volgens een pro-forma berekening op basis van de huidige voorstellen per 30 september 2013 overtreffen de Nederlandse leven-entiteiten van Delta Lloyd de eisen. De BIS ratio van de bankactiviteiten in Nederland en België is verbeterd tot respectievelijk 14,4% (eind 2012: 12,3%) en 13,4% (eind 2012: 12,0%), hoofdzakelijk door de resultaten en een afname van de naar risico gewogen activa. Kerncijfers per gewoon aandeel Delta Lloyd (in euro) Q Slotkoers per 30 september ,73 Eigen vermogen 12,70 Group embedded value 22,12 Hieronder geven wij een overzicht van de IGD-gevoeligheden per 30 september 2013 in vergelijking met eind De gevoeligheden voor het renterisico worden sinds het eind van het eerste halfjaar van 2013 weergegeven voor renteveranderingen van 25 basispunten in plaats van 100 basispunten om het effect van de historisch lage rente beter weer te geven (een rentedaling van 100 basispunten zou voor kortere looptijden een negatieve rente opleveren). Gevoeligheid beschikbaar IGD solvabiliteitsvermogen Groep (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q ECB AAA rente (10-jaarspunt) 2,08% 1,74% Renterisico + 25 bp bp Kredietrisico + 50 bp bp Aandelenrisico + 10% % Vastgoed + 10% % Strategie update In september heeft Delta Lloyd Groep overeenstemming bereikt met Amodo Group over de overname van ZA Verzekeringen NV ( ZA ) in België. ZA Verzekeringen is gespecialiseerd in overlijdensrisicoverzekeringen en heeft een bruto premie-inkomen van circa 50 miljoen per jaar. De overname van ZA Verzekeringen past in de strategie van Delta Lloyd Groep om op de Belgische levensverzekerings- 5/9

9 en pensioenmarkt een toonaangevend speler te worden. De producten die ZA aanbiedt, sluiten goed aan bij de strategische focus van Delta Lloyd Life in België op 'bescherming' (overlijden en invaliditeit) en 'pensioen' (pensioensparen en -beleggen). Op 25 september 2013 heeft Delta Lloyd 4 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgegeven via een versnelde bookbuild-procedure. Delta Lloyd wil de opbrengst van deze emissie gebruiken voor het financieren van de overname van ZA. Op 2 oktober 2013 heeft Delta Lloyd een verkoopproces voor haar bankactiviteiten in België in gang gezet. De voorgenomen verkoop zal de focus op verzekeringen in België versterken en kapitaal vrijmaken om in strategische activiteiten te investeren. De verkoopopbrengst zal positief bijdragen aan de IGD solvabiliteit van de groep. Kosten Ons succesvolle kostenbesparingsprogramma ligt voor op de doelstelling. De kostenbesparingen bestaan onder meer uit maatregelen gericht op vereenvoudiging van onze organisatie en processen, sanering van verouderde systemen en producten en verdere digitalisering. Klanten Dit jaar heeft ABN AMRO Bank haar communicatieactiviteiten en reclame voor verzekeringsproducten duidelijk geïntensiveerd, waardoor het marktaandeel in reisverzekeringen en de verkoop van woningverzekeringen duidelijk zijn toegenomen. Delta Lloyd heeft de Optimist campagne gelanceerd op TV, radio en via het internet. Deze campagne gaat de basis vormen voor alle branding- en commerciële activiteiten in de komende jaren. Het concept en de campagne zijn goed ontvangen. Wij zullen meer differentiëren tussen de merknamen OHRA en Delta Lloyd om de aantrekkingskracht voor klanten te vergroten. In België heeft Delta Lloyd Life de campagne Generatiegeschenk geïntroduceerd om starters op de arbeidsmarkt te helpen ervaring op te doen. Mensen die op het punt staan met pensioen te gaan, worden hun coach. Daarnaast hebben wij de wedstrijd win een bunker georganiseerd. Deze campagne is erop gericht het publiek bewust te maken van de noodzaak om voldoende financiële bescherming voor het eigen gezin te creëren. Delta Lloyd Bank België heeft een spaarcampagne geïntroduceerd die goed is ontvangen door de markt en veel publiciteit heeft gekregen. In het kader van ons programma klantbelang centraal houden bij regelmatig enquêtes onder klanten om onze diensten en informatieverschaffing te verbeteren. In september vond een klantendialoog' plaats waarbij klanten en medewerkers van Delta Lloyd Groep ervaringen en ideeën uitwisselden. Wij gebruiken deze klantenpanels bijvoorbeeld om verbeterde productinformatie (zoals brieven en polisvoorwaarden) te testen. Uit enquêtes onder klanten en tussenpersonen kwam naar voren dat de klanttevredenheid verder is verbeterd. Deze was over het algemeen beter dan het marktgemiddelde en in meerdere gevallen (collectieve pensioenen, zakelijke schadeverzekeringen, ABN AMRO schadeverzekeringen) waren wij nummer 1. De OHRA autoverzekering kreeg van MoneyView 5 sterren voor productkwaliteit en prijs. 6/9

10 Duurzaamheid In september maakte RobecoSAM bekend dat Delta Lloyd op grond van haar duurzaamheidprestaties in aanmerking komt voor opname in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Delta Lloyd behoort met een score van 75 tot de zeven beste verzekeraars in de EU. Medewerkers Delta Lloyd Groep heeft medewerkers (fte s) in vaste dienst, waarvan in Nederland, in België en 190 in Duitsland. Het aantal medewerkers nam af met 2% ten opzichte van eind 2012 (5.276 fte s). Aantal medewerkers (in fte s) Q Vast Tijdelijk Totaal aantal medewerkers Financiële kalender 2013/ november 2013 Investor Day voor analisten en institutionele beleggers 20 februari 2014 Voorlopige resultaten april 2014 Jaarverslag mei 2014 Eerste kwartaal 2014 Interim Management Statement 22 mei 2014 Algemene vergadering van aandeelhouders 7 augustus 2014 Halfjaarcijfers november 2014 Derde kwartaal 2014 Interim Management Statement 21 november 2014 Investor Day voor analisten en institutionele beleggers Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Woordvoering +31 (0) Investor Relations +31 (0) Conference call voor de media Op 6 november 2013 om uur, met Niek Hoek (bestuursvoorzitter) en Emiel Roozen (CFRO). Het nummer voor deze conference call voor de media (in het Nederlands) is +31 (0) Conference call voor analisten Op 6 november 2013 om uur, met Niek Hoek (bestuursvoorzitter) en Emiel Roozen (CFRO). Het nummer voor deze conference call voor analisten en beleggers (in het Engels) is +31 (0) /9

11 Dit persbericht is in het Engels en in een Nederlandse vertaling beschikbaar op Over Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en vermogensbeheer, evenals bancaire producten en diensten. De kernmarkten van Delta Lloyd Groep zijn Nederland en België. In Nederland opereert de Groep vooral onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen en in België onder de merknaam Delta Lloyd. Delta Lloyd Groep heeft medewerkers (fte s) in vaste dienst, waarvan in Nederland, in België en 190 in Duitsland, en is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en Brussel. Belangrijke juridische informatie Bepaalde in dit persbericht opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in zijn bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico s en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd Groep valt en die alle zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Risico s en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken, die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd Groep verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijken van die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken, als gevolg van risico s en onzekerheden waaraan Delta Lloyd Groep en haar dochterondernemingen onderhevig zijn. Tot dergelijke risico s, onzekerheden en andere belangrijke factoren behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd Groep actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet- en regelgeving zoals Solvency II, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii) de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix) onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in de acceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd Groep of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating 8/9

12 van Delta Lloyd Groep en (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken. Als één of meer van deze risico s of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd Groep of kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht. Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per 31 december 2012 voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep. 1 NAPI: New Annualised Premium Income bestaat uit 100% van de ontvangen nieuwe jaarpremies en 10% van de nieuwe koopsompremies 2 Exclusief beëindigde en in run-off geplaatste activiteiten 9/9

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van

Nadere informatie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Interim management statement: Eerste drie maanden van 2014 Persbericht Amsterdam, 8 mei 2014 Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Groei jaarpremies: NAPI +16%; hypotheekproductie

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling

Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling Interim management statement: Eerste drie maanden van 2013 Amsterdam, 2 mei 2013 Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling Stabiel commercieel resultaat in moeilijke markten Totaal

Nadere informatie

Stabiele performance in turbulente markten

Stabiele performance in turbulente markten Amsterdam, 10 mei Stabiele performance in turbulente markten Commerciële performance zorgt voor stabiel bruto premie-inkomen Totaal bruto premie-inkomen blijft ondanks moeilijkere economische omstandigheden

Nadere informatie

Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten

Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten Interim management statement Amsterdam, 8 november eerste negen maanden van Resultaten tonen veerkracht in moeilijke markten Solide commerciële resultaten 1 ondanks dalende rente Totaal bruto premie-inkomen

Nadere informatie

Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei

Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei Interim management statement: Eerste negen maanden van 2014 Amsterdam, 6 november 2014 Delta Lloyd: blijvende focus op winstgevende en autonome groei Nieuwe productie blijft sterk bij verbeterde winstgevendheid

Nadere informatie

Delta Lloyd: Veerkrachtig en transparant

Delta Lloyd: Veerkrachtig en transparant Persbericht Amsterdam, 23 november 2012 Delta Lloyd: Veerkrachtig en transparant Hoofdlijnen Delta Lloyd Investor Day op 23 november - Verkoop van Duitse activiteiten aan Nomura gestaakt. Onderzoek naar

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten. Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012

Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten. Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012 Delta Lloyd Groep 2011: Sterke commerciële en operationele resultaten Jaarcijfers Delta Lloyd Groep Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda I. 2011 in vogelvlucht - Niek Hoek II. Financiële resultaten - Emiel Roozen

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Sterke commerciële en operationele prestaties ondersteunen resultaten

Delta Lloyd in 2013: Sterke commerciële en operationele prestaties ondersteunen resultaten Persbericht Amsterdam, 20 februari 2014 Delta Lloyd in 2013: Sterke commerciële en operationele prestaties ondersteunen resultaten Sterk commercieel resultaat levensverzekeringen, asset management en hypotheken

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep 2012: prudentie in een aanhoudend lage rente omgeving

Delta Lloyd Groep 2012: prudentie in een aanhoudend lage rente omgeving Persbericht Amsterdam, 28 februari 2013 Delta Lloyd Groep 2012: prudentie in een aanhoudend lage rente omgeving Commerciële resultaten bevredigend gezien de moeilijke markt Totaal bruto premie-inkomen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit

Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit Persbericht Amsterdam, 4 augustus 2011 Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit Commercieel: Toonaangevende positie op Nederlandse pensioenmarkt bevestigd

Nadere informatie

Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit

Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit Persbericht Amsterdam, 4 augustus 2011 Eerste halfjaar 2011 Delta Lloyd Groep: Succesvol met groei, kostenbesparing en solvabiliteit Commercieel: Toonaangevende positie op Nederlandse pensioenmarkt bevestigd

Nadere informatie

Resultaten tonen veerkracht in turbulente markten 1

Resultaten tonen veerkracht in turbulente markten 1 Persbericht Amsterdam, 2 augustus 2012 Resultaten tonen veerkracht in turbulente markten 1 Solide commerciële resultaten Totaal bruto premie-inkomen stijgt met 2% tot 2.877 miljoen ondanks moeilijke economische

Nadere informatie

Delta Lloyd: andere kijk op risico s en rente

Delta Lloyd: andere kijk op risico s en rente Persbericht Amsterdam, 16 januari 2012 Delta Lloyd: andere kijk op risico s en rente Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd Groep heeft maandag 16 januari zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken.

Nadere informatie

Alle bedrijfsonderdelen ondersteunen solide operationeel resultaat

Alle bedrijfsonderdelen ondersteunen solide operationeel resultaat Amsterdam, 7 augustus 2013 Alle bedrijfsonderdelen ondersteunen solide operationeel resultaat Commercieel: bevredigend resultaat onder moeilijke marktomstandigheden Totaal bruto premie-inkomen 2,4 miljard

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 23 mei 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 23 mei 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 mei 2013 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 22 mei 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 22 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 22 mei 2014 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. 2013 Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV.

Nadere informatie

Delta Lloyd: mooi begin van 2013

Delta Lloyd: mooi begin van 2013 Persbericht Amsterdam, 29 januari 2013 Delta Lloyd: mooi begin van 2013 Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd Groep heeft dinsdag 29 januari zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Tijdens een bijeenkomst

Nadere informatie

Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep

Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep Persbericht Amsterdam, 5 augustus Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep Netto operationeel resultaat neemt 5% toe tot 167 miljoen Eigen vermogen groeit met 666 miljoen tot 4,6 miljard Interim dividend

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB

Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB Persbericht Amsterdam, 31 juli 2015 Rechter doet uitspraak in zaak Delta Lloyd - DNB De bestuursrechter in Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de beroepen van Delta Lloyd tegen de door De Nederlandsche

Nadere informatie

ASR Nederland. Jaarresultaat Financieel herstel. ASR NEDERLAND 23 maart

ASR Nederland. Jaarresultaat Financieel herstel. ASR NEDERLAND 23 maart ASR Nederland Jaarresultaat 2009 Financieel herstel ASR NEDERLAND 23 maart 2010 1 Disclaimer Disclaimer met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen Deze presentatie bevat bepaalde toekomstgerichte

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Belangrijke juridische informatie Deze presentatie wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden aan u beschikbaar gesteld en is bestemd voor gebruik tijdens

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009 ASR Nederland Interim resultaten 2009 ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen ASR Nederland 3 september 2009 Kernboodschap Financieel Netto resultaat

Nadere informatie

Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang

Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang PERSBERICHT Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang Utrecht, 19 augustus 2011 Netto resultaat gerealiseerd van 163 miljoen (H1 2010: 226 miljoen;

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Verslag Raad van Bestuur 1 Verslag Raad van Bestuur Kritisch op het juiste moment Delta Lloyd Groep heeft opnieuw laten zien goed in te kunnen spelen op volatiele markten.

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep

Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep Persbericht Amsterdam, 3 maart 2011 Krachtig resultaat 2010 toont sterke positie Delta Lloyd Groep Commercieel succesvol; bruto premie-inkomen +8% Bruto premie-inkomen groeide autonoom met 8% tot 4,8 miljard

Nadere informatie

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Amsterdam, 25 februari 2004 Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Kerncijfers Resultaat vóór belastingen en bijzondere baten en lasten 311 miljoen (+97%) Netto resultaat 247 miljoen

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Samenvatting 2012. 4 april 2013

Samenvatting 2012. 4 april 2013 Samenvatting 2012 4 april 2013 Inhoudsopgave 1. Delta Lloyd in 2012 1.1. Wie wij zijn 1.2. Bericht van de bestuursvoorzitter 1.3. Overzicht 1.4. Kerncijfers 1.5. Resultaten 1.6. Aandeel Delta Lloyd in

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB Persbericht Amsterdam, 3 augustus 2015 Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB DNB boete aan Delta Lloyd Leven bepaald op 22.680.000 Delta Lloyd respecteert het vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Financiële resultaten 2011

Financiële resultaten 2011 Financiële resultaten 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 87 miljoen in 2011 Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 16 februari 2012 I. Hoofdpunten; strategische update FINANCIËLE RESULTATEN

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Vergelijking verzekeraars en banken

Vergelijking verzekeraars en banken Vergelijking verzekeraars en banken Level playing field vanuit toezicht en kapitaaleisen? Presentatie door drs. Juriaan Borst AAG ACIS Symposium - Universiteit van Amsterdam 5 september 2014 2014 Towers

Nadere informatie

Versnellen & Vernieuwen op koers

Versnellen & Vernieuwen op koers Versnellen & Vernieuwen op koers Halfjaarresultaten 2014 Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur Huub Arendse Chief Financial Officer 14 augustus 2014 Programma Algemeen overzicht Groepsresultaten

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Achmea Jaarresultaten 2011

Achmea Jaarresultaten 2011 Achmea Jaarresultaten 2011 Operationele doelstellingen behaald, sterke financiële positie behouden 13 maart 2012 Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur Gerard van Olphen Chief Financial & Risk

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

PERSBERICHT VAN LANSCHOT VERSTERKT KAPITAALPOSITIE

PERSBERICHT VAN LANSCHOT VERSTERKT KAPITAALPOSITIE HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 32 25 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.COM KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Financiële resultaten halfjaarcijfers 2012

Financiële resultaten halfjaarcijfers 2012 Financiële resultaten halfjaarcijfers 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst over het eerste halfjaar 2012 van 115 miljoen Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 16 augustus 2012 I. Hoofdpunten, strategie

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie