Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat"

Transcriptie

1 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI van 329 miljoen (Q3 2012: 314 miljoen) [1] Periodieke levenpremies 23% hoger, bij een lichte daling van het totaal bruto premie-inkomen naar 2,5 miljard (Q3 2012: 2,6 miljard) Bruto premie-inkomen Schade stabiel op 1,1 miljard (Q3 2012: 1,1 miljard) Totaal bruto premie-inkomen 4% gedaald naar 3,6 miljard (Q3 2012: 3,7 miljard) Nieuwe hypotheekproductie met 36% toegenomen naar 778 miljoen (Q3 2012: 572 miljoen) Instroom in particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten gestegen naar 409 miljoen (Q3 2012: - 24 miljoen) Eigen vermogen toegenomen naar 2,4 miljard (eind 2012: 2,3 miljard) Op basis van de binnen de verzekeringssector gangbare, meer conventionele waarderingsmethoden zou het eigen vermogen 3,3 miljard hebben bedragen (eind 2012: 3,3 miljard) Group embedded value met 5% toegenomen naar 4,2 miljard (eind 2012: 4,0 miljard) IGD solvabiliteit groep 175% (eind 2012: 177%) IGD solvabiliteit groep verbeterd naar 175%, van 165% per halfjaar na correctie voor de verlaging van de rating van Franse staatsleningen Effect verlaging Franse rating gecompenseerd door afdoende kapitaalontwikkeling Wettelijke solvabiliteit verzekeringsentiteiten: 212% (eind 2012: 212%) Kostenbesparingen voor op schema Bestuursvoorzitter Niek Hoek: "Op commercieel gebied hebben wij stevige stappen gemaakt: wij hebben onze toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen in Nederland versterkt met een duurzame sterke groei van de periodieke premies. Wij hebben ons succesvolle kostenbesparingsprogramma voortgezet en zijn er ook in geslaagd onze klanttevredenheidscore te verbeteren. Ondanks de marktontwikkelingen zijn ons eigen vermogen en onze solvabiliteit robuust gebleven. Wij hebben in de eerste negen maanden van 2013 ook goede voortgang geboekt met onze 'Toekomst Verzekerd' strategie. Met de overname van ZA Verzekeringen en het besluit om onze Belgische bankactiviteiten te verkopen hebben wij belangrijke stappen gezet om een toonaangevende pensioen- en levensverzekeraar op de Belgische markt te worden. Al met al een evenwichtige combinatie van toenemende klantentevredenheid, commerciële groei, een sterk operationeel resultaat en een solide kapitaalpositie." Kerncijfers derde kwartaal 2013 vergeleken met derde kwartaal 2012 (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Q Mutatie Bruto premie-inkomen % Kerncijfers derde kwartaal 2013 vergeleken met 2012 (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Mutatie Eigen vermogen na belang derden %

2 IGD solvabiliteit groep 175% 177% -2pp Conference call voor de media Op 6 november 2013 om uur, met Niek Hoek (bestuursvoorzitter) en Emiel Roozen (CFRO). Het nummer voor deze conference call voor de media (in het Nederlands) is +31 (0) Conference call voor analisten Op 6 november 2013 om uur, met Niek Hoek (bestuursvoorzitter) en Emiel Roozen (CFRO). Het nummer voor deze conference call voor analisten en beleggers (in het Engels) is +31 (0) Dit persbericht is in het Engels en in een Nederlandse vertaling beschikbaar op Belangrijke juridische informatie Bepaalde in dit persbericht opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen 'toekomstgerichte uitspraken'. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in zijn bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd Groep valt en die alle zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Risico's en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken, die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd Groep verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijken van die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken, als gevolg van risico's en onzekerheden waaraan Delta Lloyd Groep en haar dochterondernemingen onderhevig zijn. Tot dergelijke risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd Groep actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet- en regelgeving zoals Solvency II, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii) de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix) onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in de acceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd Groep of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating van Delta Lloyd Groep en (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken. Als één of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd Groep of kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als 'aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht'.

3 Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per 31 december 2012 voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep. [1] NAPI: New Annualised Premium Income bestaat uit 100% van de ontvangen nieuwe jaarpremies en 10% van de nieuwe koopsompremies [2] Exclusief beëindigde en in run-off geplaatste activiteiten PDF IMS Q Wilt u meer informatie over dit persbericht: Woordvoering +31 (0) Investor Relations +31 (0) Over Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en vermogensbeheer, evenals bancaire producten en diensten. De kernmarkten van Delta Lloyd Groep zijn Nederland en België. In Nederland opereert de Groep vooral onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen en in België onder de merknaam Delta Lloyd. Delta Lloyd Groep heeft medewerkers (fte's) in vaste dienst, waarvan in Nederland, in België en 194 in Duitsland, en is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en Brussel. Vul hier uw gegevens in om u in te schrijven voor onze persberichten service. Vul hier uw gegevens in om u uit te schrijven voor onze persberichten service.

4 Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van 329 miljoen (Q3 2012: 314 miljoen) - Periodieke levenpremies 23% hoger, bij een lichte daling van het totaal bruto premieinkomen naar 2,5 miljard (Q3 2012: 2,6 miljard) - Bruto premie-inkomen Schade stabiel op 1,1 miljard (Q3 2012: 1,1 miljard) - Totaal bruto premie-inkomen 4% gedaald naar 3,6 miljard (Q3 2012: 3,7 miljard) Nieuwe hypotheekproductie met 36% toegenomen naar 778 miljoen (Q3 2012: 572 miljoen) Instroom in particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten gestegen naar 409 miljoen (Q3 2012: - 24 miljoen) Eigen vermogen toegenomen naar 2,4 miljard (eind 2012: 2,3 miljard) Op basis van de binnen de verzekeringssector gangbare, meer conventionele waarderingsmethoden zou het eigen vermogen 3,3 miljard hebben bedragen (eind 2012: 3,3 miljard) Group embedded value met 5% toegenomen naar 4,2 miljard (eind 2012: 4,0 miljard) IGD solvabiliteit groep 175% (eind 2012: 177%) IGD solvabiliteit groep verbeterd naar 175%, van 165% per halfjaar na correctie voor de verlaging van de rating van Franse staatsleningen Effect verlaging Franse rating gecompenseerd door afdoende kapitaalontwikkeling Wettelijke solvabiliteit verzekeringsentiteiten: 212% (eind 2012: 212%) Kostenbesparingen voor op schema Bestuursvoorzitter Niek Hoek: Op commercieel gebied hebben wij stevige stappen gemaakt: wij hebben onze toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen in Nederland versterkt met een duurzame sterke groei van de periodieke premies. Wij hebben ons succesvolle kostenbesparingsprogramma voortgezet en zijn er ook in geslaagd onze klanttevredenheidscore te verbeteren. Ondanks de marktontwikkelingen zijn ons eigen vermogen en onze solvabiliteit robuust gebleven. Wij hebben in de eerste negen maanden van 2013 ook goede voortgang geboekt met onze Toekomst Verzekerd strategie. Met de overname van ZA Verzekeringen en het besluit om onze Belgische bankactiviteiten te verkopen hebben wij belangrijke stappen gezet om een toonaangevende pensioen- en levensverzekeraar op de Belgische markt te worden. Al met al een evenwichtige combinatie van toenemende klantentevredenheid, commerciële groei, een sterk operationeel resultaat en een solide kapitaalpositie." Kerncijfers derde kwartaal 2013 vergeleken met derde kwartaal 2012 (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Q Mutatie Bruto premie-inkomen % Delta Lloyd NV Amstelplein 6 1/ BC Amsterdam

5 Kerncijfers derde kwartaal 2013 vergeleken met 2012 (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Mutatie Eigen vermogen na belang derden % IGD solvabiliteit groep 175% 177% -2pp Leven en schade Bruto premie-inkomen (in miljoenen euro) Q Q Mutatie Leven % Schade % Totaal % Leven De ontvangen nieuwe jaarpremies (NAPI) kwamen uit op 329 miljoen (Q3 2012: 314 miljoen). Dit is 5% meer dan vorig jaar. Delta Lloyd heeft in Nederland haar toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden. Drie grote pensioencontracten (waarvan twee in het derde kwartaal) met een totale koopsompremie van 506 miljoen brachten het totaal van nieuwe koopsompremies op miljoen (-16% vergeleken met Q3 2012). De nieuwe periodieke premies namen sterk toe (+23% vergeleken met Q3 2012) naar 208 miljoen (Q3 2012: 169 miljoen). Het bruto premie-inkomen Leven daalde met 6% naar 2,5 miljard (Q3 2012: 2,6 miljard). In België daalde het bruto premie-inkomen naar 556 miljoen (Q3 2012: 631 miljoen) door de lage rentestand en de belastingverhoging op de premies voor individuele levensverzekeringen in 2013, die gevolgen hadden voor de markt. De totale Internal Rate of Return (IRR) was met 9% gelijk aan het derde kwartaal van 2012 maar verbeterde ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 (8%), omdat we in het derde kwartaal sterke marges hebben behaald. BeFrank, onze premiepensioeninstelling (PPI) joint venture met BinckBank, is verder gegroeid. De pensioenregelingen van BeFrank hebben inmiddels ruim deelnemers. De PPI-markt wordt op dit moment gekenmerkt door felle concurrentie. De Nederlandse verzekeraar De Goudse heeft besloten de PPI-activiteiten te beëindigen en haar klanten (met name MKB-segment) te adviseren over te stappen naar BeFrank. Schade In totaal bleef het bruto premie-inkomen stabiel op 1,1 miljard (Q3 2012: 1,1 miljard), maar onze commerciële schadebedrijven hebben wel verder marktaandeel gewonnen in een dalende markt. De Combined Ratio 2 (COR) heeft zich positief ontwikkeld dankzij effectieve maatregelen met betrekking tot de acceptatie, kostenbesparingen en prijsstelling. 2/9

6 Als onderdeel van onze beslissing om ons geleidelijk terug te trekken uit de WGA ER markt (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid), heeft Delta Lloyd per 1 januari 2014 de tarieven verhoogd. Vier klanten hebben tegen de verhoging een kort geding aangespannen. Op 30 oktober 2013 heeft de rechter in kort geding Delta Lloyd in het ongelijk gesteld. Op dit moment bestuderen wij het vonnis zorgvuldig en beraden ons op vervolgstappen. Bank en asset management Bank Q in vergelijking met 2012 (in miljoenen euro) Q Mutatie Spaartegoeden (exclusief banksparen) - Nederland % - België % Totaal spaartegoeden (exclusief banksparen) % Banksparen saldo % Hypotheekportefeuille - Nederland % - België % Totaal hypotheekportefeuille % Bank Q in vergelijking met Q (in miljoenen euro) Q Q Mutatie Nieuwe productie hypotheken - Nederland % - België % Totaal nieuwe productie hypotheken % Bank De Nederlandse woningmarkt is verder gekrompen, al waren er in het derde kwartaal wel tekenen van herstel zichtbaar. Ons marktaandeel in nieuwe hypotheken is verder gegroeid dankzij het aantrekkelijke nieuwe tariefsysteem dat wij hebben geïntroduceerd. Dit systeem pakt gunstig uit voor lage risicoprofielen: een lager hypotheekbedrag ten opzichte van de marktwaarde van de woning in plaats van aankoopprijs (loan-to-value ) zorgt voor een lagere rente. In België is de productie van hypotheken door Delta Lloyd Bank eveneens toegenomen, ondanks de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt. Dit heeft zich vertaald in een sterke toename van de hypotheekproductie met 36% naar 778 miljoen (Q3 2012: 572 miljoen). Zowel in België als Nederland beschikken wij over een aantrekkelijke pijplijn voor nieuwe hypotheken. Het spaarsaldo bedroeg per 30 september ,2 miljard, een daling van 6% ten opzichte van eind Dit hield verband met het besluit van Delta Lloyd Bank om de marges te verbeteren door de rente te verlagen, in plaats van te streven naar meer volume. De vraag naar producten voor banksparen nam verder toe, zij het in een aanzienlijk 3/9

7 lager tempo. Het saldo banksparen steeg naar 1,9 miljard (eind 2012: 1,8 miljard) tegen gunstiger tarieven. Asset management De inleg in particuliere beleggingsfondsen, institutionele fondsen en institutionele mandaten nam toe naar 409 miljoen (Q3 2012: - 24 miljoen). Dit was vooral te danken aan een toename van particuliere beleggingsfondsen en institutionele mandaten. Eigen vermogen en solvabiliteit Kapitaal (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q Mutatie Eigen vermogen Eigen vermogen na belang derden % - waarvan 'hard' kapitaal (tangible assets) % Solvabiliteit IGD solvabiliteit groep 175% 177% -2pp Wettelijke solvabiliteit verzekeringsactiviteiten 212% 212% 0pp BIS ratio (Bank NL) 14,4% 12,3% 2,1pp BIS ratio (Bank BE) 13,4% 12,0% 1,4pp Het eigen vermogen op basis van marktwaarde steeg met 5% naar 2,4 miljard (eind 2012: 2,3 miljard), na een daling in het eerste halfjaar 2013 tot 2,2 miljard. De toename van het eigen vermogen in het derde kwartaal was te danken aan de positieve acceptatie- en beleggingsresultaten en een uitbreiding van het aandelenkapitaal door de uitgifte van vier miljoen gewone aandelen. Daar stond de uitkering van contant interim dividend tegenover ( 30 miljoen). De kapitaalpositie van Delta Lloyd Groep blijft met een hoog percentage hard kapitaal (eigen vermogen exclusief onder meer goodwill en acquired value of in-force) van 84% van hoge kwaliteit. Op basis van de binnen de verzekeringssector gangbare, meer conventionele waarderingsmethoden zou het eigen vermogen 36% hoger zijn uitgekomen op 3,3 miljard, na een daling tot 3,0 miljard per 30 juni Per 30 september 2013 bedroeg de IGD solvabiliteit van de groep 175% (eind 2012: 177%). Hierin is het effect meegenomen van de verlaging van de rating voor Franse staatsleningen van AAA naar AA+ op 12 juli Het rendement op de uitstaande Franse overheidsschuld wordt daarom niet langer opgenomen in de ECB AAA curve. Deze afwaardering heeft gevolgen voor de IGD solvabiliteit van de Groep. Ondanks dit effect vertoonde onze solvabiliteitsratio een slechts relatief kleine daling ten opzichte van het eerste halfjaar (30 juni 2013: 184% gerapporteerd, 165% na correctie voor de verlaging van de rating van Franse staatsleningen). Dit weerspiegelt het positief rendement op acceptatie en beleggingen en de aandelenuitgifte. De uitkering van contant interim dividend drukte de IGD solvabiliteit van de groep met ongeveer 2 procentpunt. De wettelijke solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten bedroeg 212% (eind 2012: 212%), de wettelijke solvabiliteit van Delta Lloyd Levensverzekering was 221% (eind 2012: 227%). 4/9

8 De voorgestelde nieuwe regeling theoretisch solvabiliteitscriterium (Solvabiliteit 1.5) voor Nederlandse levensverzekeraars is ter consultatie voorgelegd, deze regeling wordt per 1 januari 2014 van kracht. Volgens een pro-forma berekening op basis van de huidige voorstellen per 30 september 2013 overtreffen de Nederlandse leven-entiteiten van Delta Lloyd de eisen. De BIS ratio van de bankactiviteiten in Nederland en België is verbeterd tot respectievelijk 14,4% (eind 2012: 12,3%) en 13,4% (eind 2012: 12,0%), hoofdzakelijk door de resultaten en een afname van de naar risico gewogen activa. Kerncijfers per gewoon aandeel Delta Lloyd (in euro) Q Slotkoers per 30 september ,73 Eigen vermogen 12,70 Group embedded value 22,12 Hieronder geven wij een overzicht van de IGD-gevoeligheden per 30 september 2013 in vergelijking met eind De gevoeligheden voor het renterisico worden sinds het eind van het eerste halfjaar van 2013 weergegeven voor renteveranderingen van 25 basispunten in plaats van 100 basispunten om het effect van de historisch lage rente beter weer te geven (een rentedaling van 100 basispunten zou voor kortere looptijden een negatieve rente opleveren). Gevoeligheid beschikbaar IGD solvabiliteitsvermogen Groep (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) Q ECB AAA rente (10-jaarspunt) 2,08% 1,74% Renterisico + 25 bp bp Kredietrisico + 50 bp bp Aandelenrisico + 10% % Vastgoed + 10% % Strategie update In september heeft Delta Lloyd Groep overeenstemming bereikt met Amodo Group over de overname van ZA Verzekeringen NV ( ZA ) in België. ZA Verzekeringen is gespecialiseerd in overlijdensrisicoverzekeringen en heeft een bruto premie-inkomen van circa 50 miljoen per jaar. De overname van ZA Verzekeringen past in de strategie van Delta Lloyd Groep om op de Belgische levensverzekerings- 5/9

9 en pensioenmarkt een toonaangevend speler te worden. De producten die ZA aanbiedt, sluiten goed aan bij de strategische focus van Delta Lloyd Life in België op 'bescherming' (overlijden en invaliditeit) en 'pensioen' (pensioensparen en -beleggen). Op 25 september 2013 heeft Delta Lloyd 4 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgegeven via een versnelde bookbuild-procedure. Delta Lloyd wil de opbrengst van deze emissie gebruiken voor het financieren van de overname van ZA. Op 2 oktober 2013 heeft Delta Lloyd een verkoopproces voor haar bankactiviteiten in België in gang gezet. De voorgenomen verkoop zal de focus op verzekeringen in België versterken en kapitaal vrijmaken om in strategische activiteiten te investeren. De verkoopopbrengst zal positief bijdragen aan de IGD solvabiliteit van de groep. Kosten Ons succesvolle kostenbesparingsprogramma ligt voor op de doelstelling. De kostenbesparingen bestaan onder meer uit maatregelen gericht op vereenvoudiging van onze organisatie en processen, sanering van verouderde systemen en producten en verdere digitalisering. Klanten Dit jaar heeft ABN AMRO Bank haar communicatieactiviteiten en reclame voor verzekeringsproducten duidelijk geïntensiveerd, waardoor het marktaandeel in reisverzekeringen en de verkoop van woningverzekeringen duidelijk zijn toegenomen. Delta Lloyd heeft de Optimist campagne gelanceerd op TV, radio en via het internet. Deze campagne gaat de basis vormen voor alle branding- en commerciële activiteiten in de komende jaren. Het concept en de campagne zijn goed ontvangen. Wij zullen meer differentiëren tussen de merknamen OHRA en Delta Lloyd om de aantrekkingskracht voor klanten te vergroten. In België heeft Delta Lloyd Life de campagne Generatiegeschenk geïntroduceerd om starters op de arbeidsmarkt te helpen ervaring op te doen. Mensen die op het punt staan met pensioen te gaan, worden hun coach. Daarnaast hebben wij de wedstrijd win een bunker georganiseerd. Deze campagne is erop gericht het publiek bewust te maken van de noodzaak om voldoende financiële bescherming voor het eigen gezin te creëren. Delta Lloyd Bank België heeft een spaarcampagne geïntroduceerd die goed is ontvangen door de markt en veel publiciteit heeft gekregen. In het kader van ons programma klantbelang centraal houden bij regelmatig enquêtes onder klanten om onze diensten en informatieverschaffing te verbeteren. In september vond een klantendialoog' plaats waarbij klanten en medewerkers van Delta Lloyd Groep ervaringen en ideeën uitwisselden. Wij gebruiken deze klantenpanels bijvoorbeeld om verbeterde productinformatie (zoals brieven en polisvoorwaarden) te testen. Uit enquêtes onder klanten en tussenpersonen kwam naar voren dat de klanttevredenheid verder is verbeterd. Deze was over het algemeen beter dan het marktgemiddelde en in meerdere gevallen (collectieve pensioenen, zakelijke schadeverzekeringen, ABN AMRO schadeverzekeringen) waren wij nummer 1. De OHRA autoverzekering kreeg van MoneyView 5 sterren voor productkwaliteit en prijs. 6/9

10 Duurzaamheid In september maakte RobecoSAM bekend dat Delta Lloyd op grond van haar duurzaamheidprestaties in aanmerking komt voor opname in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Delta Lloyd behoort met een score van 75 tot de zeven beste verzekeraars in de EU. Medewerkers Delta Lloyd Groep heeft medewerkers (fte s) in vaste dienst, waarvan in Nederland, in België en 190 in Duitsland. Het aantal medewerkers nam af met 2% ten opzichte van eind 2012 (5.276 fte s). Aantal medewerkers (in fte s) Q Vast Tijdelijk Totaal aantal medewerkers Financiële kalender 2013/ november 2013 Investor Day voor analisten en institutionele beleggers 20 februari 2014 Voorlopige resultaten april 2014 Jaarverslag mei 2014 Eerste kwartaal 2014 Interim Management Statement 22 mei 2014 Algemene vergadering van aandeelhouders 7 augustus 2014 Halfjaarcijfers november 2014 Derde kwartaal 2014 Interim Management Statement 21 november 2014 Investor Day voor analisten en institutionele beleggers Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Woordvoering +31 (0) Investor Relations +31 (0) Conference call voor de media Op 6 november 2013 om uur, met Niek Hoek (bestuursvoorzitter) en Emiel Roozen (CFRO). Het nummer voor deze conference call voor de media (in het Nederlands) is +31 (0) Conference call voor analisten Op 6 november 2013 om uur, met Niek Hoek (bestuursvoorzitter) en Emiel Roozen (CFRO). Het nummer voor deze conference call voor analisten en beleggers (in het Engels) is +31 (0) /9

11 Dit persbericht is in het Engels en in een Nederlandse vertaling beschikbaar op Over Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en vermogensbeheer, evenals bancaire producten en diensten. De kernmarkten van Delta Lloyd Groep zijn Nederland en België. In Nederland opereert de Groep vooral onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen en in België onder de merknaam Delta Lloyd. Delta Lloyd Groep heeft medewerkers (fte s) in vaste dienst, waarvan in Nederland, in België en 190 in Duitsland, en is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en Brussel. Belangrijke juridische informatie Bepaalde in dit persbericht opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in zijn bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico s en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd Groep valt en die alle zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Risico s en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken, die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd Groep verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijken van die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken, als gevolg van risico s en onzekerheden waaraan Delta Lloyd Groep en haar dochterondernemingen onderhevig zijn. Tot dergelijke risico s, onzekerheden en andere belangrijke factoren behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd Groep actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet- en regelgeving zoals Solvency II, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii) de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix) onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in de acceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd Groep of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating 8/9

12 van Delta Lloyd Groep en (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken. Als één of meer van deze risico s of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd Groep of kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht. Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per 31 december 2012 voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep. 1 NAPI: New Annualised Premium Income bestaat uit 100% van de ontvangen nieuwe jaarpremies en 10% van de nieuwe koopsompremies 2 Exclusief beëindigde en in run-off geplaatste activiteiten 9/9

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van

Nadere informatie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Interim management statement: Eerste drie maanden van 2014 Persbericht Amsterdam, 8 mei 2014 Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Groei jaarpremies: NAPI +16%; hypotheekproductie

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep

Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep Persbericht Amsterdam, 5 augustus Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep Netto operationeel resultaat neemt 5% toe tot 167 miljoen Eigen vermogen groeit met 666 miljoen tot 4,6 miljard Interim dividend

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 22 mei 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 22 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 22 mei 2014 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. 2013 Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV.

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Verslag Raad van Bestuur 1 Verslag Raad van Bestuur Kritisch op het juiste moment Delta Lloyd Groep heeft opnieuw laten zien goed in te kunnen spelen op volatiele markten.

Nadere informatie

Samenvatting 2013. 3 April 2014

Samenvatting 2013. 3 April 2014 Samenvatting 2013 3 April 2014 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Profiel 4 1.2. Uitgelicht 6 1.3. Bericht van de bestuursvoorzitter 7 1.4. Aan onze aandeelhouders 10 1.4.1. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur 1.1 Kerncijfers 1.2 Delta Lloyd in 2011 1.3 Resultaten 1.4 Segmenten 1.4.1 Leven 1.4.2 Schade 1.4.3 Bank 1.4.4 Asset Management 1.4.5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS)

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS) NETTO RESULTAAT 2010-225miljoen Exclusief property finance neemt de nettowinst toe met 56% tot 368 miljoen. DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN 195 % Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

Persbericht 14 augustus 2014 - Achmea halfjaarresultaten 2014

Persbericht 14 augustus 2014 - Achmea halfjaarresultaten 2014 Persbericht 14 augustus 2014 - Achmea halfjaarresultaten 2014 Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen op koers Stijging operationeel resultaat naar 142 miljoen Afwaardering goodwill en reorganisatielasten

Nadere informatie

Operationele doelstellingen behaald; sterke financiële positie behouden

Operationele doelstellingen behaald; sterke financiële positie behouden Persbericht 13 maart 2012 - Achmea maakt resultaten 2011 bekend Operationele doelstellingen behaald; sterke financiële positie behouden Winst voor belasting uit reguliere activiteiten 51 miljoen Sterke

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI 2004 ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI INHOUD 1.1 ONS PROFIEL PAGINA 2.1 JAARREKENING PAGINA ING IN HET KORT 2 BERICHT VAN DE VOORZITTER 6 STRATEGIE 8 1.2 ONZE RESULTATEN PAGINA

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2007. Focus op groei

Financieel Jaarverslag 2007. Focus op groei Financieel Jaarverslag 2007 Focus op groei Jaarverslag 2007 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam DEFINITIEF VERSLAG van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen De heer drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid PERSBERICHT, 20 augustus 2014 Stijgende resultaten bij duurzaam beleid Het sturen op het vervullen van klantbehoeften werpt zijn vruchten af. a.s.r. kende een uitstekend eerste halfjaar en ligt goed op

Nadere informatie

heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten.

heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DJAARREKENING e Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening 2000 ter goedkeuring aan. In onze vergadering

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie