Jaarresultaten Een solide fundament voor Versnellen & Vernieuwen Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarresultaten 2013. Een solide fundament voor Versnellen & Vernieuwen Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 Jaarresultaten 2013 Een solide fundament voor Versnellen & Vernieuwen Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur Huub Arendse Chief Financial Officer 4 maart 2014

2 Inhoudsopgave Algemeen overzicht Groepsresultaten Groepsontwikkelingen Versnellen & Vernieuwen Financieel overzicht Resultaten per segment Kapitaalspositie en solvabiliteit Beleggingen Vragen & Antwoorden 2 Achmea jaarresultaten 2013

3 Solide financieel fundament voor Versnellen & Vernieuwen Nettowinst daalt met 27% naar 344 miljoen, vooral door afboeking van 232 miljoen op goodwill pensioendiensten en zorgverzekeringen. Operationeel resultaat stijgt met 4% tot 536 miljoen. Financiële positie onverminderd sterk met solvabiliteit op 202%. Kostendaling gerealiseerd van 5%; doelstelling kostenreductie aangescherpt. Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen gaat leiden tot betere online dienstverlening aan onze klanten, concurrerende kosten en een verantwoord rendement. 3 Achmea jaarresultaten 2013

4 Groepsontwikkelingen 2013 Klanten Goede marktposities behouden met sterke merken en hoge klanttevredenheid. Centraal zetten klantbelang onverminderd doorgegaan. Coöperatieve identiteit Achmea verder vorm gegeven, in samenwerking met Vereniging Achmea en merken. Rabobank en intermediair Samenwerking met Rabobank onverminderd succesvol; veelbelovende start in Australië. Intermediaire samenwerking versterkt met Avéro Achmea-initiatief De Waarde van Advies. Medewerkers Betrokkenheid en arbeidsmotivatie medewerkers op hoog niveau. Achmea hoogst genoteerde financiële dienstverlener in Beste Werkgeversonderzoek van NRC Handelsblad. Aandeelhouders en kapitaalverschaffers Stroomlijning bedrijfsactiviteiten voortgezet; activiteiten in Bulgarije, Roemenië en Ierland afgebouwd. Kapitaalpositie verder versterkt met succesvolle transacties; bevestiging goede toegang kapitaalmarkten. 4 Achmea jaarresultaten 2013

5 Resultaten 2013: nettowinst geraakt door goodwill afboeking Kerncijfers Nettowinst Operationeel resultaat Premie omzet Bruto bedrijfskosten Solvabiliteit verzekeringsentiteiten (IGD) 202% 212% Nettowinst van 344 miljoen behaald ondanks afboeking op de goodwill van 232 miljoen op pensioendiensten en zorgverzekeringen. Operationeel resultaat 4% toegenomen naar 536 miljoen door daling bedrijfskosten met circa 130 miljoen. Premieomzet stabiel, groei bij kernactiviteiten zorg- en schadeverzekeringen, ondanks krimpende markt. Bruto bedrijfskosten 5% lager door complexiteitsreductie, standaardisering processen en lagere IT-kosten. Kostenbesparingen creëren ruimte voor investeringen in de vernieuwing van ons bedrijf. Financiële positie sterk gebleven met een solvabiliteitsratio van 202% inclusief effecten downgrade Frankrijk en toepassing UFR methodiek. 5 Achmea jaarresultaten 2013

6 Alle Nederlandse verzekeringsonderdelen dragen bij aan resultaat Winst voor belasting Schade Zorg* Basis Aanvullend Pensioen & Leven * Structureel resultaat Resultaat Schade Nederland gestegen Enkele grote branden en stormen van oktober en december zorgden voor schade bij onze klanten en raakten ons resultaat. Ingrepen om winstgevendheid te herstellen bij inkomensverzekeringen WGA succesvol. Stijging marktaandeel schadeverzekeringen in krimpende markt. Resultaat Zorg Nederland gedaald Structureel resultaat van onze zorgverzekeringen lager als gevolg van het niet verhogen van onze premies in 2013 en het doorzetten van de stijging van de zorgkosten. Het incidenteel resultaat van onze zorgverzekeringen van 208 miljoen, heeft onze merken deels in staat gesteld om de premies te verlagen voor Resultaat Pensioen & Leven afgenomen Renteontwikkelingen in 2013 zorgden voor lager resultaat. Verdere kostendalingen gerealiseerd. 6 Achmea jaarresultaten 2013

7 Versnellen & Vernieuwen; een nieuwe episode voor Achmea Resultaten 2013 vormen een solide financieel fundament. Goede uitgangspositie met coöperatieve identiteit, sterke merken met hoge klanttevredenheid en sterke marktpositie. Versnellen in klantgerichtheid en kostenbesparingen en Vernieuwen van processen en online dienstverlening. Aanpassingen spelen in op snel veranderende wensen van klanten. 7 Achmea jaarresultaten 2013

8 Veranderend klantgedrag: versnelling in digitalisering Afsluitingspercentage per medium op basis van aantal: Online sterk in opkomst 80 Particuliere verzekeringen 80 Zorgverzekeringen Via internet Persoonlijk, via een adviseur Telefonisch Via de post Werkgever * Bron: Marktonderzoek GFK TOF tracker (2013) 8 Achmea jaarresultaten 2013

9 Versnellen & Vernieuwen; een nieuwe episode voor Achmea Resultaten 2013 vormen een solide financieel fundament. Goede uitgangspositie met coöperatieve identiteit, sterke merken met hoge klanttevredenheid en sterke marktpositie. Versnellen in klantgerichtheid en kostenbesparingen en Vernieuwen van processen en online dienstverlening. Aanpassingen spelen in op snel veranderende wensen van klanten. Afname van circa arbeidsplaatsen over periode van drie jaar is ingrijpend, maar onvermijdelijk. Achmea Transfer Centrum ondersteunt bij overgang naar nieuwe posities. Zorgvuldigheid voorop in belang van medewerkers, constructief overleg met bonden en medezeggenschap. Doel van Versnellen & Vernieuwen is dat wij nieuwe oplossingen kunnen aanbieden aan voor onze klanten, de klanttevredenheid hoog kunnen houden en ook op de lange termijn financieel gezond blijven. 9 Achmea jaarresultaten 2013

10 Versnellen & Vernieuwen; onze managementagenda Klantgedreven Medewerkers in verandering Herinrichting distributieorganisaties Investeringen in online dienstverlening merken Investeringen in duurzame inzetbaarheid via opleiding en begeleiding Flexibele arbeidsvoorwaarden voor nog betere klantbediening Verankering stem van de klant in bedrijfsvoering Klantgedreven Goed werkgeverschap centraal Verantwoord rendement Versterking commerciële slagkracht door dynamische prijsstelling Scherpere premiestelling met strikter batenmanagement Verantwoord rendement Medewerkers Medewerkers Concurrerende kosten Concurrerende kosten Verder reduceren van complexiteit in IT en migratie naar generieke IT-voorzieningen Aanscherping doelstelling kostenreductie naar 450 miljoen lagere kosten eind Achmea jaarresultaten 2013

11 Inhoudsopgave Algemeen overzicht Groepsresultaten Groepsontwikkelingen Versnellen & Vernieuwen Financieel overzicht Resultaten per segment Kapitaalspositie en solvabiliteit Beleggingen Vragen & Antwoorden 11 Achmea jaarresultaten 2013

12 Goede uitgangspositie Versnellen & Vernieuwen 344 Nettowinst 469 Operationeel resultaat Bruto premieomzet Nettowinst 344 miljoen ondanks afboeking van 232 miljoen op goodwill van pensioendiensten en zorgverzekeringen. Operationeel resultaat 4% toegenomen naar 536 miljoen Premieomzet stabiel, stijging bij zorg- en schadeverzekeringen ondanks krimpende markt. Bruto bedrijfskosten Solvabiliteitsratio (in %) Eigen vermogen Bruto bedrijfskosten 5% afgenomen door complexiteitsreductie, standaardisering processen en lagere IT-kosten. Financiële positie sterk gebleven met een IGD-solvabiliteitsratio van 202% Eigen vermogen 7% gedaald door aflossing en inkoop kapitaalinstrumenten en IAS 19R verwerking pensioenverplichting. 12 Achmea jaarresultaten 2013

13 Schade: aanhoudend sterke operationele prestaties in zeer concurrende markt Bruto premie omzet 604 Schade Inkomen Resultaat voor belasting Schadeverzekeringen Hogere omzet in krimpende markt resulteert in toegenomen marktaandeel Grote schades bij zakelijke klanten vergoed na vier grote bedrijfsbranden ( 45 miljoen) en stormen van oktober en december ( 74 miljoen) Aanhoudend sterke operationele prestaties resulteren in verder afgenomen kostenratio. Combined ratio (%) Schadeverzekeringen Schaderatio Kostenratio Combined ratio (%) Inkomensverzekeringen Schaderatio Kostenratio Inkomensverzekeringen Succesvol ingegrepen bij WGA-portefeuille om winstgevendheid te herstellen. 95,1 25,1 89,5 26,8 109,5 23,7 139,5 26,4 Beperkte aanvullende dotatie voorziening, vooral als gevolg van stijging wettelijke AOW-leeftijd. 70,0 62,7 85,8 113, Achmea jaarresultaten 2013

14 Zorg: structureel resultaat basiszorgverzekeringen afgenomen Bruto premie omzet Basis Aanvullend Combined ratio (%) Basis zorgverzekeringen Schaderatio Kostenratio 99,1 98,3 3,0 3,4 96,1 94,9 Structureel resultaat Combined ratio (%) Aanvullende zorgverzekeringen Schaderatio Kostenratio 95,5 94,5 9,8 85,7 10,5 84, Basiszorgverzekering Daling van premieomzet doordat klanten kiezen voor een hoger eigen risico en afname aantal verzekerden; bijdrage zorgvereveningsfonds compenseert omzetdaling. Structureel resultaat basiszorgverzekeringen over 2013 stabiel; premies gelijk gehouden ondanks hogere zorguitgaven. Aanvullende zorgverzekering Daling premieomzet doordat klanten minder aanvullende dekking afsluiten met name voor fysiotherapie en mondzorg. Afboeking van 90 miljoen op goodwill; toekomstige resultaten lager dan eerder verondersteld door toegenomen concurrentie en veranderend klantgedrag. Het incidenteel hoger resultaat van 208 miljoen heeft ons in staat gesteld om de premies voor de basiszorg in 2014 met gemiddeld 100 per verzekering te verlagen. 14 Achmea jaarresultaten 2013

15 Pensioen & Leven: resultaat lager door renteontwikkeling Bruto premie omzet Pensioen Leven Resultaat voor belasting Pensioen & Leven Daling van premieomzet door krimpende woning- en hypotheekmarkt, de opkomst van banksparen en lagere pensioenindexaties. Resultaat negatief beïnvloed door ongunstige renteontwikkelingen, waaronder het convergeren van de UFR curve en zero swap curve VNB* VNB marge* (in %) , ,8 Bruto bedrijfskosten 15% lager door aanhoudende focus op efficiency; bedrijfskosten dalen 3%. Uitvoeringskosten verder gedaald bij apart gezette, gesloten portefeuille met levensverzekeringen met behoud van hoge kwaliteit van dienstverlening. Investeringen in implementatie nieuwe wet- en regelgeving VNB marge negatief beïnvloed door verdere investeringen in nieuwe productie. *hypotheekproductie niet meegenomen (onderdeel bancaire activiteiten) 15 Achmea jaarresultaten 2013

16 Internationale en bancaire activiteiten Internationale activiteiten Bruto premieomzet met 1% toegenomen ondanks negatieve valuta-effecten en desinvesteringen. Beperkte positieve resultaatbijdrage van 2 miljoen (2012: -78 miljoen). Winstgevendheid hersteld door keuze voor resultaat boven omzetgroei. Resultaat 2012 sterk beïnvloed door eenmalige lasten en kosten door desinvesteringen. Verbetering van operationele prestaties, bedrijfskosten met 14% gedaald. Voortgang op stroomlijning van niet-kernactiviteiten in onze portefeuille. Commerciële samenwerking met Rabobank ook internationaal succesvol: eerste agrarische schadeverzekeringen verkocht in Australië. Bancaire activiteiten Hogere rentemarge banken tenietgedaan door investeringen in kwaliteit dienstverlening en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, waaronder SEPA. Toename kredietvoorziening als gevolg van verdere daling onderpand enkele grote hypotheken. Core Tier 1 ratio van onze bancaire activiteiten toegenomen tot 16,3% van 14,2%. 16 Achmea jaarresultaten 2013

17 Syntrus Achmea en holdingactiviteiten Syntrus Achmea Syntrus Achmea vormt een strategische aanvulling op de activiteiten van Achmea Groep. Beheerd vermogen in 2013 toegenomen met 6,3 miljard tot 70,0 miljard. Afboeking van 142 miljoen op goodwill; resultaten lager dan eerder verondersteld door tegenvallende groei beheerd vermogen, dalende beheerfees en aanhoudend lastige omstandigheden op Nederlandse vastgoedmarkt. Holdingactiviteiten Segment bevat onder meer gecombineerde resultaten van Shared Service Centers, strategische deelnemingen en activiteiten op holding niveau zoals centrale IT kosten, huisvesting, P&O, Risk and Compliance en Internal Audit. Hogere kosten door centralisatie IT projecten, minder doorbelasting voor holdingactiviteiten en hogere pensioenlasten. 17 Achmea jaarresultaten 2013

18 Sterke financiële positie behouden Ontwikkeling Eigen vermogen Ontwikkeling Solvabiliteit Totaal eigen vermogen afgenomen naar miljoen /12/2012 Nettoresultaat 212% 10% Aflossing van 358 miljoen Tier 1 kapitaalinstrumenten Dividend Inkoop hybrids Herwaardering -2% -9% -7% Succesvolle uitgifte van 500 miljoen Tier 2 kapitaalinstrumenten FX-mutaties IAS19 Eigen vermogen 31/12/2013 Lagere correctie immateriële activa -3% -7% 9% Gecorrigeerd voor UFR methodiek en downgrade Frankrijk is de IGD solvabiliteitsratio gestegen tot 199% (2012: 193%). Surplus Wft entiteiten Leven NL -11% Achtergestelde leningen Mutaties solvabiliteitseis Overige mutaties 31/12/ % 202% 2% -2% 18 Achmea jaarresultaten 2013

19 Overzicht van onze beleggingsportefeuille 10% Totale beleggingsportefeuille ( 44,8 miljard) 6% 22% 2% 4% 3% 2% 3% 8% 82% Vastrentend naar type ( 36,7 miljard) 1% 1% 8% 48% Vastrentend Deposito s Derivaten Aandelen Alternatief belegd Vastgoed Staatsobligaties Staatsgerelateerd Leningen en hypotheken Asset-backed securities Gedekte obligaties Bedrijfsobligaties Converteerbare obligaties Vastrentende fondsen Directe vastgoedportefeuille ( 1,2 miljard) 31% 12% 4% 29% 36% Woningen Kantoorpanden Winkelpanden Overige Vastrentend naar rating ( 36,7 miljard) 12% 20% 2% 2% 52% AAA AA A BBB <BBB Geen rating Omvang beleggingsportefeuille voor eigen rekening en risico 44,8 miljard. Ruim 80% van de beleggingsportefeuille belegd in vastrentende waarden. Verdere verschuiving van staatsobligaties naar bedrijfsobligaties en asset-backed securities. Onze vastgoedportefeuille bedroeg eind ,5 miljard (2012: 1,6 miljard) oftewel 3% van onze totale eigen beleggingsportefeuille. 19 Achmea jaarresultaten 2013

20 Solide fundament voor Versnellen & Vernieuwen Nettowinst daalt met 27% naar 344 miljoen, vooral door afboeking van 232 miljoen op goodwill pensioendiensten en zorgverzekeringen. Operationeel resultaat stijgt met 4% tot 536 miljoen. Financiële positie onverminderd sterk met solvabiliteit op 202%. Kostendaling gerealiseerd van 5%; doelstelling kostenreductie aangescherpt. Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen gaat leiden tot betere online dienstverlening aan onze klanten, concurrerende kosten en een verantwoord rendement. 20 Achmea jaarresultaten 2013

21 Jaarresultaten 2013 Een solide fundament voor Versnellen & Vernieuwen

22 Contactgegevens Stefan Kloet Bastiaan Postma Media Relaties Investor Relations (030) (030) Achmea jaarresultaten 2013

Versnellen & Vernieuwen over de volle breedte Jaarresultaten 2014

Versnellen & Vernieuwen over de volle breedte Jaarresultaten 2014 Versnellen & Vernieuwen over de volle breedte Jaarresultaten Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur Huub Arendse Chief Financial Officer Programma Algemeen overzicht Groepsresultaten Versnellen

Nadere informatie

Achmea behaalt nettowinst van 123 miljoen

Achmea behaalt nettowinst van 123 miljoen Persbericht 13 Augustus 2013 - Achmea maakt halfjaarresultaten 2013 bekend Achmea behaalt nettowinst van 123 miljoen Resultaat gerealiseerd in uitdagende economische en marktomstandigheden Scherpe kostenfocus

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid PERSBERICHT, 20 augustus 2014 Stijgende resultaten bij duurzaam beleid Het sturen op het vervullen van klantbehoeften werpt zijn vruchten af. a.s.r. kende een uitstekend eerste halfjaar en ligt goed op

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten

2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Profiel en merken 3 2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten 7 7 10 11 3 Het aandeel SNS REAAL 3.1 Aandelen en notering 3.2 Aantal aandelen en core Tier 1 capital

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Interim management statement: Eerste drie maanden van 2014 Persbericht Amsterdam, 8 mei 2014 Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Groei jaarpremies: NAPI +16%; hypotheekproductie

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging Financieel Jaarverslag 2006 Merk in beweging Jaarverslag 2006 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

4Interview. Inhoudsopgave. Colofon. Jos Baeten. Disclaimer. a.s.r. in vogelvlucht. Interview met intermediair

4Interview. Inhoudsopgave. Colofon. Jos Baeten. Disclaimer. a.s.r. in vogelvlucht. Interview met intermediair 2012 Jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl Redactie Corporate Communicatie Hans Vos (hoofdredactie)

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie