LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011"

Transcriptie

1 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar ontwikkelingen als Passend onderwijs, regionale samenwerking en VVE-impulsen. We hebben het aanbod weer geactualiseerd. Verder is het grootste gedeelte gratis; een deel wordt kostendekkend aangeboden. Bijzonder in dit najaar zijn het nieuwe scholings- en trainingsaanbod rond LEA en Zorg en de jaarlijks veelbezochte cursussen LEA en nieuwe ontwikkelingen, die ditmaal in december plaats zullen vinden. Het aanbod is als volgt: 1) Regionale bijeenkomsten: Vijf jaar LEA; reflecteren en anticiperen. 2) LEA-coachingstrajecten voor gemeenten 3) Scholingsaanbod najaar ) Kenniskringen

2 2 1 Regionale bijeenkomsten: Vijf jaar LEA; reflecteren en anticiperen De Lokale Educatieve Agenda bestaat vijf jaar. Op veel plekken is lokale samenwerking in de vorm van de LEA succesvol gebleken, op andere plekken is men nog zoekende naar de juiste vorm. Veel gemeenten en schoolbesturen bezinnen zich na een eerste LEA-periode op de doelen voor de komende jaren: in het verander(en)de economische en politieke klimaat is dit een uitdagende klus. In vier regionale bijeenkomsten maken gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een pas op de plaats. Waar staan we na vijf jaar LEA? Wat hebben we bereikt? En vooral: wat zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode? De regionale bijeenkomsten beginnen met een plenair gedeelte, waarin een onafhankelijke deskundige zijn visie op de toekomst van de LEA presenteert. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen. Onder leiding van een deskundige op LEA-gebied wordt in de interactieve deelsessies gesproken over de toekomst van de eigen LEA. De thema s die in deze deelsessies aan bod komen, worden per regio afgestemd op de thema's die voor de betreffende regio belangrijk zijn. In het najaar van 2011 vinden twee regiobijeenkomsten plaats: 3 oktober 2011: Midden-Nederland Locatie: Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25 in Arnhem 3 november 2011: Zuid-Nederland Locatie: Regardz Gele Kegels, Kennedyplein 1-5 in Eindhoven Programma Ontvangst met lunch Plenair gedeelte: Korte inleiding door de dagvoorzitter De toekomst van de LEA : een onafhankelijke deskundige op het gebied van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid geeft zijn visie op de toekomst van de LEA. Vragen die aan bod komen: wat is belangrijk in de komende jaren, waarmee krijgen de partijen te maken en welke taken en rollen hebben gemeenten en schoolbesturen te vervullen? Interactieve discussie LEA: wat heeft het opgeleverd, hoe gaan we verder?, onder leiding van de dagvoorzitter. Gesproken column Korte Pauze Interactieve deelsessies: De thema s worden per regionale bijeenkomst vastgesteld. Voorbeelden van thema s die aan bod kunnen komen, zijn: Zorg op de LEA Bevolkingskrimp Strategieën voor lokale en regionale samenwerking Keuzes maken in tijden van bezuiniging Onderwijskwaliteit Napraten met een hapje en een drankje

3 3 De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenteambtenaren én schoolbestuurders. U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere schoolbesturen attent te maken op de bijeenkomst om gezamenlijk hierbij aanwezig te zijn. Wij zullen daarnaast schoolbesturen in de regio ook afzonderlijk benaderen voor deelname aan deze bijeenkomsten. Deelname aan deze regiobijeenkomsten is kosteloos. Aanmelden en verdere procedure 1. Als u een regiobijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Deelname regiobijeenkomst onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Wanneer u met meer mensen komt, vragen wij u om deze afzonderlijk aan te melden. Ook schoolbestuurders kunnen zichzelf op deze manier aanmelden. Hier vindt u ook de meest actuele informatie over het programma van de bijeenkomsten. Uiterste aanmelddatum regiobijeenkomst Midden-Nederland: 23 september 2011 Uiterste aanmelddatum regiobijeenkomst Zuid-Nederland: 21 oktober Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie over het programma en de locatie. Wij zijn gebonden aan een maximum aantal deelnemers. 3. Als u zich al heeft aangemeld voor één van de regiobijeenkomsten, hoeft u zich niet nogmaals aan te melden. U ontvangt zo spoedig mogelijk meer informatie over het programma en de locatie.

4 4 2 Coachingstrajecten voor gemeenten In 2011 kunnen maximaal 20 gemeenten gebruik maken van een kort coachingstraject. In het voorjaar van 2011 heeft een tiental gemeenten zich hier al voor aangemeld en is het coachingstraject momenteel in uitvoering. Voor het najaar kunnen maximaal 10 gemeenten zich aanmelden. De coaching vindt plaats in de periode vanaf september 2011 tot uiterlijk 1 maart Met behulp van een ervaren adviseur wordt u gecoacht bij het oplossen van knelpunten op het terrein van de Lokale Educatieve Agenda in uw gemeente. De ondersteuning aan deze gemeenten (eventueel samen met schoolbesturen) wordt gegeven in de vorm van een kort gericht coachingstraject van maximaal 2,5 dag. De precieze invulling van deze trajecten wordt afgestemd op de situatie en behoeften van de individuele gemeente(n). Bij een deel van deze trajecten wordt als voorwaarde gesteld dat de verantwoordelijke beleidsambtenaar dit jaar of voorgaande jaren de masterclass voor beleidsambtenaren heeft gevolgd (zie cursusaanbod masterclass Andere verhoudingen, een werkbare schaal?). Met de coachingstrajecten willen we ons richten op twee typen gemeenten die zich in een van de twee onderstaande LEA-ontwikkelingsstadia bevinden: Type 1: Gemeenten zonder LEA of met LEA in de opstartfase Als uw gemeente nog geen LEA heeft, maar dit wel ambieert of als uw gemeente blijft vastzitten in de overgang van het plannen maken naar concrete uitvoering, dan kunt u aanspraak maken op een gericht coachingstraject. Activiteiten die Oberon in het kader van deze gerichte coaching uitvoert, zijn het voeren van een voorgesprek, analyse van relevante beleidsstukken en het organiseren en voorzitten van een groepsbijeenkomst met alle relevante partijen. In overleg met de betrokken gemeente (en eventueel schoolbesturen) kan deze aanpak worden aangepast aan de specifieke lokale situatie. Kosten: wanneer uw gemeente OAB-middelen ontvangt, dan bestaan de kosten voor een ondersteuningstraject uit een eigen bijdrage van 800,- (inclusief btw). Als uw gemeente geen aanspraak kan maken op OAB-middelen dan wordt dit coachingstraject kosteloos aangeboden. Type 2: Gemeenten die de eerste LEA- fase hebben afgerond en aan het begin staan van de tweede fase De tweede categorie gemeenten die aanspraak kan maken op een gericht coachingstraject zijn gemeenten waarbij de eerste fase van de LEA is afgerond en de tweede fase moet worden opgestart. In deze fase kunnen gemeenten aanlopen tegen nieuwe thema s en ontwikkelingen en worstelen met de vraag hoe deze thema s een plek moeten krijgen in LEA-verband. Om voor coaching in aanmerking te komen, moet de gemeente in 2010 of dit jaar hebben deelgenomen aan de masterclass voor beleidsambtenaren (zie cursusaanbod). In deze masterclass komen vraagstukken, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen aan bod die bij inrichting en uitvoering van uw LEA kunnen spelen. Deze onderwerpen sluiten inhoudelijk aan op de inhoud van een ondersteuningstraject en deelname aan de masterclass kan helpen uw ondersteuningsvraag te preciseren. Aansluitend op de masterclass kunt u gebruik maken van het coachingstraject. Kosten: een eigen bijdrage van 800,- (inclusief btw) voor het coachingstraject; daarnaast deelname aan de masterclass (kosten 595,-, btw-vrij). Voorwaarde: deelname aan de masterclass voor beleidsambtenaren in 2010 of 2011.

5 5 Aanmelden en verdere procedure 1. Als u deel wilt nemen aan een coachingstraject, kunt u zich tot en met 21 september aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Coaching onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Bij het aanmelden wordt u gevraagd naar de stand van zaken rond de LEA in uw gemeente en uw ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van deze gegevens zal Oberon vaststellen of u in aanmerking komt voor een coachingstraject. Aangezien slechts ruimte is voor een beperkt aantal coachingstrajecten kunnen wij u helaas niet garanderen dat uw aanvraag zal worden toegekend. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding en zullen nadere afspraken worden gemaakt over mogelijke vervolgstappen.

6 6 3 Scholingsaanbod najaar 2011 In de periode september tot en met januari 2012 organiseert Oberon de volgende cursusmodules: a. Cursus LEA en nieuwe ontwikkelingen (1-daags) b. nieuw: Cursus Zorg op de agenda (1-daags) c. nieuw: Training Strategisch positioneren binnen de zorg (2-daags) d. Masterclass voor beleidsambtenaren: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? (1-daags) e. Masterclass voor wethouders: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? (1-daags) f. Monitoring en evaluatie van de LEA: Blauwe Ogen (1-daags) g. Training Strategisch positioneren (2-daags) Het scholingsaanbod is geactualiseerd op basis van nieuwe en te verwachten beleidsontwikkelingen op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid. Oberon maakt gebruik van docenten die veel ervaring hebben op het terrein van de Lokale Educatieve Agenda en de krachtenvelden die hiermee samenhangen. De kennis en vaardigheden die tijdens de cursussen worden bijgebracht zijn specifiek toegesneden op de situaties waarmee u tijdens uw dagelijkse praktijk in aanraking komt. De meeste cursussen worden gegeven op de bijzondere locatie De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, een statig pand met een rijke geschiedenis in het historische centrum van Utrecht (zie kader voor meer informatie). Enkele cursussen vinden plaats op een andere locatie in het centrum van Utrecht. Tijdens alle cursusdagen wordt een uitgebreide lunch geserveerd. De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, was een dame met vooruitstrevende ideeën. Op hoge leeftijd bestemde ze bijna haar hele vermogen voor de opleiding van weeskinderen. Bij haar overlijden in 1754 liet zij anderhalf miljoen gulden na aan de Burgerweeshuizen in Delft en Den Haag en aan het Stadsambachtskinderhuis in Utrecht. In 1756 gaf de Fundatie van Renswoude de opdracht voor de bouw van een statig pand. Bouwmeester Johan Verkerk werd ingeschakeld en er verrees aan de Agnietenstraat een fraai bouwwerk met een indrukwekkende gevel die al van ver vanuit de Lange Nieuwstraat zichtbaar is. De stichting Fundatie van Renswoude is nog steeds actief en heeft als opdracht om toelagen te verstrekken aan jongeren die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding aan het Hoger Beroepsonderwijs of aan de Universiteit zelf te betalen. Zie voor meer informatie de website:

7 7 a. Cursus LEA en nieuwe ontwikkelingen Docent: Petra van der Kwast / Paul Kooiman Datum: 6,8 en/of 13 december 2011* Doelgroep: Gemeenten en schoolbesturen Duur: 1 dag Tijd: 9:45 17:00 Kosten: gratis Maximum aantal deelnemers: 15 * De definitieve cursusdata worden vastgesteld op basis van de beschikbaarheid van de cursisten die zich voor de cursus hebben aangemeld. In deze cursus van 1 dag stellen we u op de hoogte van recente landelijke ontwikkelingen rondom onderwijs- en jeugdbeleid en de consequenties daarvan voor het lokale beleid. Geleidelijk wordt steeds duidelijker welke consequenties de plannen van dit kabinet hebben voor het lokale onderwijsen jeugdbeleid. Ingrijpend zijn met name de decentralisatie van de jeugdzorg en de maatregelen rondom het passend onderwijs; veranderingen die voor gemeenten en schoolbesturen nieuwe taken en nieuwe vormen van samenwerking met zich meebrengen. In deze cursus staan we uitgebreid stil bij deze veranderingen. De volgende thema s zullen in elk geval de revue passeren: Zorg (Passend Onderwijs, transitie jeugdzorg, CJG); VVE-ontwikkelingen (100% bereik); VSV & schoolverzuim; Kwaliteit onderwijs (taal en rekenen); Jeugdbeleid en LEA (o.a. brede school). Als er tussentijds belangrijke nieuwe ontwikkelingen bekend worden, krijgen deze uiteraard een plek in deze cursus. Achtergrond docenten Petra van der Kwast is werkzaam als zelfstandig adviseur in het onderwijs- en jeugdbeleid. Als onderwijskundige met ruime werkervaring in een politiek-bestuurlijke context gaat haar bijzondere belangstelling uit naar de bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs. Paul Kooiman is werkzaam bij Sardes als senior projectcoördinator en houdt zich bezig met thema s als onderwijsachterstandenbeleid, veiligheid op school, sociale competenties, VVE, de brede school, schakelklassen, onderwijstijdverlenging en passend onderwijs. Daarnaast adviseert hij gemeenten bij het onderwijsbeleid en begeleidt hij kenniskringen op het gebied van schakelklassen en de Lokale Educatieve Agenda.

8 8 b. Cursus Zorg op de agenda Docent: Pim Kalkman en Debbie Kooij Datum: 11 oktober en/of 29 november* Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 100,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 15 * De definitieve cursusdata worden vastgesteld op basis van de beschikbaarheid van de cursisten die zich voor de cursus hebben aangemeld. Met de invoering van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg worden onderwijs en gemeenten meer dan voorheen gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren. In goed onderling overleg zullen zij moeten zorgen voor samenhang tussen de leerlingenzorg in de school en jeugdvoorzieningen, opvoedings- en opgroeiondersteuning buiten de school. U bent als gemeente vrij om dit overleg met schoolbesturen en zorginstellingen naar eigen inzicht in te vullen. Het kan voor de hand liggen om gebruik te maken van de ervaringen met de Lokale Educatieve Agenda of de RMC regio. Uitgangspunt is dat u als gemeente de samenwerking tussen scholen en zorgpartners initieert, bevordert en/of regisseert. Dat vraagt om strategische keuzes ten aanzien van rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden. Met de cursus Zorg op de agenda De regierol van gemeenten bieden we gemeenten informatie over de meest actuele stand van zaken rondom de ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. Op basis daarvan laten we zien hoe het onderwijs hierin kan opereren en wat de mogelijkheden voor gemeenten zijn om de regie in te richten. Omdat de ontwikkelingen rondom Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg nog volop in beweging zijn en onze ervaring is dat de deelnemers aan deze cursus veelal in een verschillende fase zitten als het gaat om het inrichten van hun regierol, zullen we u voorafgaand aan de cursus vragen uw meest urgente vraag aan ons door te geven. Gedurende de cursusdag zullen we op zoek gaan naar een antwoord op uw vraag. De ervaringen van uw medecursisten zullen hierbij belangrijk zijn. Na het volgen van de cursus heeft u zicht op de actuele stand van zaken rondom de ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. Verder heeft u een beeld van welke regierol het beste bij u past, hoe u deze kunt inrichten als het gaat om deze thema s en hoe u de samenwerking vorm kunt geven. Achtergrond docenten Pim Kalkman heeft gewerkt als leidinggevende in het beroepsonderwijs, schoolbestuurder en directeur van een gemeentelijke afdeling onderwijs. Tegenwoordig is hij als adviseur en projectleider werkzaam voor overheden en onderwijsinstellingen op de vakgebieden onderwijs, zorg en werkgelegenheidsbeleid. Debbie Kooij is socioloog en als beleidsonderzoeker/-adviseur werkzaam bij Oberon. Daar is zij betrokken bij projecten die de afstemming tussen het onderwijs en de (jeugd)zorg bevorderen en waarin de samenwerking tussen de betrokken partijen centraal staat.

9 9 c. Training Strategisch positioneren binnen de zorg Docenten: Huib Zeevenhooven en Pim Kalkman Data: 21/22 november en 10/11 januari 2012 Duur: 2 dagen (zonder overnachting)* Tijd: uur Kosten: 150,- inclusief twee maal lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 * De definitieve cursusdata worden vastgesteld op basis van de beschikbaarheid van de cursisten die zich voor de cursus hebben aangemeld. Deze tweedaagse training gaat over onderhandelen over de samenwerking tussen gemeenten, zorgpartners en scholen. De training is nadrukkelijk bedoeld voor ambtenaren met voorkennis omtrent de invoering van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg, die willen leren hoe ze regie kunnen voeren bij de samenwerking en samenhang tussen scholen en zorgpartners. De voorkennis wordt verkregen door middel van de informatie op of (thema Zorg ) of door het volgen van de LEA-cursus Zorg op de agenda. Met de invoering van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg worden onderwijs en gemeenten meer dan voorheen gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren. In goed onderling overleg zullen zij moeten zorgen voor samenhang tussen de leerlingenzorg in de school en jeugdvoorzieningen, opvoedings- en opgroeiondersteuning buiten de school. U bent als gemeente vrij om dit overleg met schoolbesturen en zorginstellingen naar eigen inzicht in te vullen. Het kan voor de hand liggen om gebruik te maken van de ervaringen met de lokale educatieve agenda of de RMC regio. Uitgangspunt is dat u als gemeente de samenwerking tussen scholen en zorgpartners initieert, bevordert en/of regisseert. Dat vraagt om strategische keuzes ten aanzien van rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden. In de samenwerking heeft iedere partner zijn specifieke rol, verantwoordelijkheid en wensen. Hoe bind je deze mensen samen om tot aansprekende resultaten te komen? Deze training is op maat gemaakt voor onderwijsambtenaren binnen het LEA-krachtenveld. In deze training wordt gewerkt met acteurs. Aan de hand van realistische trainingssituaties, toegesneden op uw dagelijkse praktijk, traint u de vaardigheden om effectief en resultaat gericht samen te werken met uw partners in het veld. Na het volgen van de training heeft u meer inzicht in de dynamiek die speelt in de interactie met de verschillende partners en heeft u vaardigheden (verder) ontwikkeld om het optimale rendement uit uw functie te halen. U weet hoe u uw partners in de zorg en het onderwijs bereid krijgt om gerichter samen te werken, ieder met een belangrijk eigen aandeel. Achtergrond docenten Pim Kalkman heeft gewerkt als leidinggevende in het beroepsonderwijs, schoolbestuurder en directeur van een gemeentelijke afdeling onderwijs. Tegenwoordig is hij als adviseur en projectleider werkzaam voor overheden en onderwijsinstellingen op de vakgebieden onderwijs, zorg en werkgelegenheidsbeleid. Huib Zeevenhooven. De training wordt voor Oberon gegeven door Zeevenhooven-advies samen met Pim Kalkman. Zeevenhooven-advies is in 1997 opgericht en richt zich met name op het ontwikkelen van de professional in de samenwerking, een heel dynamische balans. De laatste jaren geeft hij veel trainingen bij grote en middelgrote gemeenten.

10 10 d. Masterclass voor beleidsambtenaren jeugd en onderwijs: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? Docenten: Rein Zunderdorp en Jur de Haan Data: 7 en/of 15 december 2011* Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 450,- inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 * De definitieve cursusdata worden vastgesteld op basis van de beschikbaarheid van de cursisten die zich voor de cursus hebben aangemeld. Gemeenten, schoolbesturen en besturen van andere maatschappelijke partners hebben in de regio en in de eigen gemeente te maken met grote veranderingen in het jeugd en onderwijsbeleid zoals bijvoorbeeld de transitie jeugdzorg, invoering passend onderwijs, verhoging van de onderwijsopbrengsten, harmonisatie VVE en de verdere ontwikkeling van brede scholen en dagarrangementen. Elke partij staat daarin voor eigen uitdagingen; samen moeten partijen opnieuw de onderlinge verhoudingen omschrijven om werkbare oplossingen te kunnen uitwerken. Deze opgave stelt aan gemeenten nieuwe en andere eisen m.b.t. positionering, sturing en samenwerking. In de eendaagse masterclass voor beleidsambtenaren zetten we de beleidsperspectieven van de verschillende partijen op een rij, verkennen we de strategische opties en komen verschillende varianten aan de orde van hoe het lokale en regionale spel gespeeld kan worden. Tevoren vindt een telefonische intake plaats om te helpen focussen en de onderlinge uitwisseling en meningsvorming te faciliteren. Achtergrond docenten Rein Zunderdorp is socioloog. Als leraar, wethouder en procesmanager was hij betrokken bij het jeugd- en onderwijsbeleid in ons land. De laatste jaren is hij projectleider en adviseur in opdracht van uiteenlopende overheden en besturen. Jur de Haan is bedrijfskundige en als beleidsadviseur betrokken bij uiteenlopende opdrachten om samenwerking te bevorderen tussen overheden en maatschappelijke partijen op onderwijs- en jeugdgebied en de zorg en maatschappelijke ondersteuning.

11 11 e. Masterclass voor wethouders: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? Docenten: Rein Zunderdorp en Jur de Haan Data: 23 november 2011 Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 450,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 Net als vorig jaar biedt Oberon ook in 2011 masterclasses aan voor wethouders. Dit najaar zal de masterclass Andere verhoudingen, een werkbare schaal? op 23 november plaatsvinden. Net als bij de beleidsambtenaren zal in deze masterclass worden stilgestaan bij belangrijke ontwikkelingen in het lokale jeugd- en onderwijsbeleid, veranderende verhoudingen tussen lokale en regionale spelers en de positionering van gemeenten binnen dit veranderende krachtenveld. In deze masterclass worden deze onderwerpen vanuit een politiek/ bestuurlijk perspectief benaderd. Doel is bestuurders meer houvast te bieden in succesvolle regie op het lokale en regionale veranderproces. Als u deze masterclass zinvol acht voor uw wethouder, wilt u hem/haar hier dan van op de hoogte brengen? Wethouders Onderwijs worden tevens per post rechtstreeks op de hoogte gesteld van deze masterclass. Achtergrond docenten Rein Zunderdorp is socioloog. Als leraar, wethouder en procesmanager betrokken bij het jeugd en onderwijsbeleid in ons land. De laatste jaren is hij projectleider en adviseur in opdracht van uiteenlopende overheden en besturen. Jur de Haan is bedrijfskundige en als beleidsadviseur betrokken bij uiteenlopende opdrachten om samenwerking te bevorderen tussen overheden en maatschappelijke partijen op onderwijs- en jeugdgebied en de zorg en maatschappelijke ondersteuning.

12 12 f. Monitoring en evaluatie van onderwerpen op de LEA: cursus Blauwe ogen Docenten: Walter de Wit en Madeleine Hulsen Datum: 17 november 2011 Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 250,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximaal aantal deelnemers: 15 Bij de uitvoering van de LEA wordt steeds vaker gevraagd naar de opbrengsten van het beleid. Opbrengstgericht werken is in opkomst, ook in het kader van de LEA. Monitor- en evaluatieonderzoek maakt het mogelijk op een objectieve manier te bepalen wat de opbrengsten zijn. De cursus Blauwe ogen richt zich op het opzetten en ontwikkelen van een beleidsrijke LEA-monitor en evaluatie (M&E). Daarbij staan de doelen van de LEA centraal. Wat willen de partners bereiken met betrekking tot de samenwerking, het onderwijsaanbod en vooral- de resultaten op leerlingniveau? De module is bedoeld voor LEA-partners die zich willen verdiepen in de facetten van monitoring en evaluatie van belangrijke thema s op de LEA. Doelen van de cursusmodule zijn: Inzicht krijgen in het belang van wederzijdse verantwoording en het uitwisselen van monitoringen evaluatiegegevens in een LEA-context. Kennis vergroten over de opzet, uitvoering en toepassing van een LEA-monitor en -evaluatie. Inzicht krijgen in de bronnen die bruikbaar zijn voor de LEA-monitor De contouren van uw eigen lokale M&E-plan opstellen. U wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over de relevante facetten van monitoring en evaluatie: het belang, het doel, de opzet en de instrumenten, organisatie, rapportages en privacyaspecten. Op verzoek kan aandacht worden besteed aan verdiepingsthema's, zoals een monitor VVE of monitoring van taal- en rekenprestaties. Aan het eind van de dag heeft u de contouren van uw eigen lokale M&Eplan opgesteld. Achtergrond docenten Walter de Wit en Madeleine Hulsen zijn werkzaam bij Oberon en hebben veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van LEA-monitoren, integrale jeugdmonitoren en alle aspecten die hierbij een rol spelen (zoals het formuleren van indicatoren en het opstellen van privacyprocedures). Zij zijn momenteel betrokken bij monitoring van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid in verschillende kleine, middelgrote en G4 gemeenten. Naast het monitoren zelf hebben de docenten expertise in het creëren van draagvlak voor uitkomsten van monitoring en het vertalen van deze uitkomsten naar implicaties voor de beleidscyclus.

13 13 g. Training Strategisch positioneren Docent: Huib Zeevenhooven Datum: 7 en 8 november 2011 Duur: 2 dagen (zonder overnachting) Tijd: uur Kosten: 595,-, inclusief tweemaal lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 Deze tweedaagse training met extra optionele terugkomdag gaat over onderhandelen over de samenwerking tussen gemeenten, schoolbesturen en andere LEA-partners. De training is bedoeld voor beginnende tot ervaren ambtenaren die beter willen leren onderhandelen met hun partners in het LEA-veld in de huidige gelijkwaardige verhoudingen. In de samenwerking heeft iedere partner zijn specifieke rol, verantwoordelijkheid en wensen. Hoe bind je dit samen om tot goede afspraken en resultaten te komen? In deze training wordt gewerkt aan de hand van realistische trainingssituaties, toegesneden op uw dagelijkse praktijk. Daarmee traint u de vaardigheden om effectief en resultaatgericht samen te werken met partijen binnen het lokale onderwijsveld. Op de eerste cursusdag staat de bewustwording en de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheid onderhandelen centraal. Er wordt gewerkt met de Harvard methode en de methode van Mastenbroek. Via tal van oefeningen wordt aan de ontwikkeling gewerkt. De tweede cursusdag staat geheel in het teken van een realistische simulatie, oefenen in de praktijk, met twee acteurs. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden om het geleerde op een veilige wijze te oefenen en gerichte feedback te ontvangen De cursusgroep wordt bewust klein gehouden, waardoor veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en casussen. Deze training is op maat gemaakt voor onderwijsambtenaren binnen het LEA-krachtenveld en is één van de hoogst gewaardeerde trainingen binnen het LEA-ondersteuningsaanbod. Feedback van cursisten in voorgaande jaren: Prima praktische training en goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Ik kreeg goede feedback op mijn gedrag met nieuwe tools om samenwerking en onderhandeling anders aan te pakken. Goede training met deskundige mensen die mij in goede sfeer écht iets hebben geleerd. Terugkomdag: Tijdens de (optionele) terugkomdag worden de in de praktijk toegepaste onderhandelingsvaardigheden besproken, op basis van de ervaringen van de cursusdeelnemers. De datum voor deze terugkomdag zal tijdens de training in samenspraak worden vastgesteld. Achtergrond docent De training wordt voor Oberon gegeven door Zeevenhooven-advies. De trainer Huib Zeevenhooven voert dit traject sinds 2006 uit. Samen met professionele acteurs, die het werkveld goed kennen, zijn de afgelopen trainingen zeer goed ontvangen en geëvalueerd. Huib is bij zowel kleine als grote gemeenten al enkele jaren betrokken bij dit onderwerp. Zeevenhooven-advies is in 1997 opgericht en richt zich met name op het ontwikkelen van de professional in de samenwerking, een heel dynamische balans.

14 14 Aanmelden en verdere procedure 1. U kunt zich tot en met woensdag 21 september voor één of meer onderdelen van het ondersteuningsaanbod aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl). U vindt de inschrijfformulieren voor cursusmodules onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Wanneer wij meer aanmeldingen ontvangen dan er cursusplaatsen zijn, worden de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst verwerkt. 2. Oberon neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om uw inschrijving te bevestigen. 3. U mag zich opgeven voor meerdere cursussen en u kunt ook met een collega samen een cursus volgen. In beide gevallen vragen wij u het aanmeldformulier voor iedere cursusmodule of cursist in te vullen. 4. Wanneer u voor aanmelding meer wilt weten over de mogelijkheden voor u of uw gemeente binnen het LEA-ondersteuningsaanbod, of wanneer u wilt weten welke cursus voor u het meest geschikt is, kunt u gebruik maken van de telefonische intakeservice. Voor een telefonische intake kunt u zich tot en met 14 september aanmelden via onder vermelding van intakeservice of telefonisch bij Maarten Reinink via telefoonnummer of Marco Zuidam via

15 15 4 Kenniskringen De kenniskringen zijn bedoeld voor ambtenaren die met collega s uit andere gemeenten ideeën en ervaringen willen uitwisselen met betrekking tot veelvoorkomende nieuwe thema s op de Lokale Educatieve Agenda. In elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen en aanpak inbrengen en dit spiegelen aan de ervaringen van hun collega s. Dit biedt gemeenten inzicht in aspecten als: Waar staan we als gemeente in vergelijking met anderen? Wat zijn sterke en zwakke punten van onze aanpak? Voor welke problemen hebben andere gemeenten een goede oplossing? De kenniskringen worden organisatorisch en inhoudelijk begeleid door een extern adviseur. Kenniskringen bestaan uit ambtenaren van ongeveer gemeenten uit hetzelfde deel van het land. Daarnaast is er een kenniskring speciaal voor de G32. Nieuwe deelnemers worden in bestaande kenniskringen ingedeeld. Er zijn vijf kenniskringen actief: Kenniskring Noord-Holland (begeleiding: Gaby Proper) Kenniskring Flevoland/ Veluwe (begeleiding: Dick Hattenberg) Kenniskring Midden en Zuid Nederland: Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, Noord-Brabant, Limburg (begeleiding: Marco Zuidam,) Kenniskring Noord Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel (begeleiding: Petra van der Kwast) Kenniskring Zeeland (begeleiding: Paul Kooiman en Emile Eshuis). Doelgroep Gemeenten die ambities hebben ten aanzien van het lokaal onderwijsbeleid, gemotiveerd zijn om hun wettelijke rol als gelijkwaardige partner van de schoolbesturen in te vullen en hun kennis en ervaring graag willen delen met collega s uit andere gemeenten. Looptijd De bestaande kenniskringen komen één tot driemaal per jaar bijeen. De looptijd van de kring wordt bepaald door de leden van de kring zelf. Kosten Aan deelname aan de kenniskring zijn geen kosten verbonden. Aanmelden en verdere procedure 1. Als u deel wilt nemen aan een kenniskring, kunt u zich aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Kenniskring onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Als u al lid bent van een kenniskring, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding. De locatie en data zullen onder meer afhangen van de hoeveelheid deelnemers en de regionale spreiding van de aanmeldingen.

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie