LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011"

Transcriptie

1 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar ontwikkelingen als Passend onderwijs, regionale samenwerking en VVE-impulsen. We hebben het aanbod weer geactualiseerd. Verder is het grootste gedeelte gratis; een deel wordt kostendekkend aangeboden. Bijzonder in dit najaar zijn het nieuwe scholings- en trainingsaanbod rond LEA en Zorg en de jaarlijks veelbezochte cursussen LEA en nieuwe ontwikkelingen, die ditmaal in december plaats zullen vinden. Het aanbod is als volgt: 1) Regionale bijeenkomsten: Vijf jaar LEA; reflecteren en anticiperen. 2) LEA-coachingstrajecten voor gemeenten 3) Scholingsaanbod najaar ) Kenniskringen

2 2 1 Regionale bijeenkomsten: Vijf jaar LEA; reflecteren en anticiperen De Lokale Educatieve Agenda bestaat vijf jaar. Op veel plekken is lokale samenwerking in de vorm van de LEA succesvol gebleken, op andere plekken is men nog zoekende naar de juiste vorm. Veel gemeenten en schoolbesturen bezinnen zich na een eerste LEA-periode op de doelen voor de komende jaren: in het verander(en)de economische en politieke klimaat is dit een uitdagende klus. In vier regionale bijeenkomsten maken gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een pas op de plaats. Waar staan we na vijf jaar LEA? Wat hebben we bereikt? En vooral: wat zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode? De regionale bijeenkomsten beginnen met een plenair gedeelte, waarin een onafhankelijke deskundige zijn visie op de toekomst van de LEA presenteert. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen. Onder leiding van een deskundige op LEA-gebied wordt in de interactieve deelsessies gesproken over de toekomst van de eigen LEA. De thema s die in deze deelsessies aan bod komen, worden per regio afgestemd op de thema's die voor de betreffende regio belangrijk zijn. In het najaar van 2011 vinden twee regiobijeenkomsten plaats: 3 oktober 2011: Midden-Nederland Locatie: Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25 in Arnhem 3 november 2011: Zuid-Nederland Locatie: Regardz Gele Kegels, Kennedyplein 1-5 in Eindhoven Programma Ontvangst met lunch Plenair gedeelte: Korte inleiding door de dagvoorzitter De toekomst van de LEA : een onafhankelijke deskundige op het gebied van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid geeft zijn visie op de toekomst van de LEA. Vragen die aan bod komen: wat is belangrijk in de komende jaren, waarmee krijgen de partijen te maken en welke taken en rollen hebben gemeenten en schoolbesturen te vervullen? Interactieve discussie LEA: wat heeft het opgeleverd, hoe gaan we verder?, onder leiding van de dagvoorzitter. Gesproken column Korte Pauze Interactieve deelsessies: De thema s worden per regionale bijeenkomst vastgesteld. Voorbeelden van thema s die aan bod kunnen komen, zijn: Zorg op de LEA Bevolkingskrimp Strategieën voor lokale en regionale samenwerking Keuzes maken in tijden van bezuiniging Onderwijskwaliteit Napraten met een hapje en een drankje

3 3 De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenteambtenaren én schoolbestuurders. U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere schoolbesturen attent te maken op de bijeenkomst om gezamenlijk hierbij aanwezig te zijn. Wij zullen daarnaast schoolbesturen in de regio ook afzonderlijk benaderen voor deelname aan deze bijeenkomsten. Deelname aan deze regiobijeenkomsten is kosteloos. Aanmelden en verdere procedure 1. Als u een regiobijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda ( door middel van het inschrijfformulier voor Deelname regiobijeenkomst onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Wanneer u met meer mensen komt, vragen wij u om deze afzonderlijk aan te melden. Ook schoolbestuurders kunnen zichzelf op deze manier aanmelden. Hier vindt u ook de meest actuele informatie over het programma van de bijeenkomsten. Uiterste aanmelddatum regiobijeenkomst Midden-Nederland: 23 september 2011 Uiterste aanmelddatum regiobijeenkomst Zuid-Nederland: 21 oktober Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie over het programma en de locatie. Wij zijn gebonden aan een maximum aantal deelnemers. 3. Als u zich al heeft aangemeld voor één van de regiobijeenkomsten, hoeft u zich niet nogmaals aan te melden. U ontvangt zo spoedig mogelijk meer informatie over het programma en de locatie.

4 4 2 Coachingstrajecten voor gemeenten In 2011 kunnen maximaal 20 gemeenten gebruik maken van een kort coachingstraject. In het voorjaar van 2011 heeft een tiental gemeenten zich hier al voor aangemeld en is het coachingstraject momenteel in uitvoering. Voor het najaar kunnen maximaal 10 gemeenten zich aanmelden. De coaching vindt plaats in de periode vanaf september 2011 tot uiterlijk 1 maart Met behulp van een ervaren adviseur wordt u gecoacht bij het oplossen van knelpunten op het terrein van de Lokale Educatieve Agenda in uw gemeente. De ondersteuning aan deze gemeenten (eventueel samen met schoolbesturen) wordt gegeven in de vorm van een kort gericht coachingstraject van maximaal 2,5 dag. De precieze invulling van deze trajecten wordt afgestemd op de situatie en behoeften van de individuele gemeente(n). Bij een deel van deze trajecten wordt als voorwaarde gesteld dat de verantwoordelijke beleidsambtenaar dit jaar of voorgaande jaren de masterclass voor beleidsambtenaren heeft gevolgd (zie cursusaanbod masterclass Andere verhoudingen, een werkbare schaal?). Met de coachingstrajecten willen we ons richten op twee typen gemeenten die zich in een van de twee onderstaande LEA-ontwikkelingsstadia bevinden: Type 1: Gemeenten zonder LEA of met LEA in de opstartfase Als uw gemeente nog geen LEA heeft, maar dit wel ambieert of als uw gemeente blijft vastzitten in de overgang van het plannen maken naar concrete uitvoering, dan kunt u aanspraak maken op een gericht coachingstraject. Activiteiten die Oberon in het kader van deze gerichte coaching uitvoert, zijn het voeren van een voorgesprek, analyse van relevante beleidsstukken en het organiseren en voorzitten van een groepsbijeenkomst met alle relevante partijen. In overleg met de betrokken gemeente (en eventueel schoolbesturen) kan deze aanpak worden aangepast aan de specifieke lokale situatie. Kosten: wanneer uw gemeente OAB-middelen ontvangt, dan bestaan de kosten voor een ondersteuningstraject uit een eigen bijdrage van 800,- (inclusief btw). Als uw gemeente geen aanspraak kan maken op OAB-middelen dan wordt dit coachingstraject kosteloos aangeboden. Type 2: Gemeenten die de eerste LEA- fase hebben afgerond en aan het begin staan van de tweede fase De tweede categorie gemeenten die aanspraak kan maken op een gericht coachingstraject zijn gemeenten waarbij de eerste fase van de LEA is afgerond en de tweede fase moet worden opgestart. In deze fase kunnen gemeenten aanlopen tegen nieuwe thema s en ontwikkelingen en worstelen met de vraag hoe deze thema s een plek moeten krijgen in LEA-verband. Om voor coaching in aanmerking te komen, moet de gemeente in 2010 of dit jaar hebben deelgenomen aan de masterclass voor beleidsambtenaren (zie cursusaanbod). In deze masterclass komen vraagstukken, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen aan bod die bij inrichting en uitvoering van uw LEA kunnen spelen. Deze onderwerpen sluiten inhoudelijk aan op de inhoud van een ondersteuningstraject en deelname aan de masterclass kan helpen uw ondersteuningsvraag te preciseren. Aansluitend op de masterclass kunt u gebruik maken van het coachingstraject. Kosten: een eigen bijdrage van 800,- (inclusief btw) voor het coachingstraject; daarnaast deelname aan de masterclass (kosten 595,-, btw-vrij). Voorwaarde: deelname aan de masterclass voor beleidsambtenaren in 2010 of 2011.

5 5 Aanmelden en verdere procedure 1. Als u deel wilt nemen aan een coachingstraject, kunt u zich tot en met 21 september aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda ( door middel van het inschrijfformulier voor Coaching onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Bij het aanmelden wordt u gevraagd naar de stand van zaken rond de LEA in uw gemeente en uw ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van deze gegevens zal Oberon vaststellen of u in aanmerking komt voor een coachingstraject. Aangezien slechts ruimte is voor een beperkt aantal coachingstrajecten kunnen wij u helaas niet garanderen dat uw aanvraag zal worden toegekend. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding en zullen nadere afspraken worden gemaakt over mogelijke vervolgstappen.

6 6 3 Scholingsaanbod najaar 2011 In de periode september tot en met januari 2012 organiseert Oberon de volgende cursusmodules: a. Cursus LEA en nieuwe ontwikkelingen (1-daags) b. nieuw: Cursus Zorg op de agenda (1-daags) c. nieuw: Training Strategisch positioneren binnen de zorg (2-daags) d. Masterclass voor beleidsambtenaren: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? (1-daags) e. Masterclass voor wethouders: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? (1-daags) f. Monitoring en evaluatie van de LEA: Blauwe Ogen (1-daags) g. Training Strategisch positioneren (2-daags) Het scholingsaanbod is geactualiseerd op basis van nieuwe en te verwachten beleidsontwikkelingen op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid. Oberon maakt gebruik van docenten die veel ervaring hebben op het terrein van de Lokale Educatieve Agenda en de krachtenvelden die hiermee samenhangen. De kennis en vaardigheden die tijdens de cursussen worden bijgebracht zijn specifiek toegesneden op de situaties waarmee u tijdens uw dagelijkse praktijk in aanraking komt. De meeste cursussen worden gegeven op de bijzondere locatie De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, een statig pand met een rijke geschiedenis in het historische centrum van Utrecht (zie kader voor meer informatie). Enkele cursussen vinden plaats op een andere locatie in het centrum van Utrecht. Tijdens alle cursusdagen wordt een uitgebreide lunch geserveerd. De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, was een dame met vooruitstrevende ideeën. Op hoge leeftijd bestemde ze bijna haar hele vermogen voor de opleiding van weeskinderen. Bij haar overlijden in 1754 liet zij anderhalf miljoen gulden na aan de Burgerweeshuizen in Delft en Den Haag en aan het Stadsambachtskinderhuis in Utrecht. In 1756 gaf de Fundatie van Renswoude de opdracht voor de bouw van een statig pand. Bouwmeester Johan Verkerk werd ingeschakeld en er verrees aan de Agnietenstraat een fraai bouwwerk met een indrukwekkende gevel die al van ver vanuit de Lange Nieuwstraat zichtbaar is. De stichting Fundatie van Renswoude is nog steeds actief en heeft als opdracht om toelagen te verstrekken aan jongeren die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding aan het Hoger Beroepsonderwijs of aan de Universiteit zelf te betalen. Zie voor meer informatie de website:

7 7 a. Cursus LEA en nieuwe ontwikkelingen Docent: Petra van der Kwast / Paul Kooiman Datum: 6,8 en/of 13 december 2011* Doelgroep: Gemeenten en schoolbesturen Duur: 1 dag Tijd: 9:45 17:00 Kosten: gratis Maximum aantal deelnemers: 15 * De definitieve cursusdata worden vastgesteld op basis van de beschikbaarheid van de cursisten die zich voor de cursus hebben aangemeld. In deze cursus van 1 dag stellen we u op de hoogte van recente landelijke ontwikkelingen rondom onderwijs- en jeugdbeleid en de consequenties daarvan voor het lokale beleid. Geleidelijk wordt steeds duidelijker welke consequenties de plannen van dit kabinet hebben voor het lokale onderwijsen jeugdbeleid. Ingrijpend zijn met name de decentralisatie van de jeugdzorg en de maatregelen rondom het passend onderwijs; veranderingen die voor gemeenten en schoolbesturen nieuwe taken en nieuwe vormen van samenwerking met zich meebrengen. In deze cursus staan we uitgebreid stil bij deze veranderingen. De volgende thema s zullen in elk geval de revue passeren: Zorg (Passend Onderwijs, transitie jeugdzorg, CJG); VVE-ontwikkelingen (100% bereik); VSV & schoolverzuim; Kwaliteit onderwijs (taal en rekenen); Jeugdbeleid en LEA (o.a. brede school). Als er tussentijds belangrijke nieuwe ontwikkelingen bekend worden, krijgen deze uiteraard een plek in deze cursus. Achtergrond docenten Petra van der Kwast is werkzaam als zelfstandig adviseur in het onderwijs- en jeugdbeleid. Als onderwijskundige met ruime werkervaring in een politiek-bestuurlijke context gaat haar bijzondere belangstelling uit naar de bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs. Paul Kooiman is werkzaam bij Sardes als senior projectcoördinator en houdt zich bezig met thema s als onderwijsachterstandenbeleid, veiligheid op school, sociale competenties, VVE, de brede school, schakelklassen, onderwijstijdverlenging en passend onderwijs. Daarnaast adviseert hij gemeenten bij het onderwijsbeleid en begeleidt hij kenniskringen op het gebied van schakelklassen en de Lokale Educatieve Agenda.

8 8 b. Cursus Zorg op de agenda Docent: Pim Kalkman en Debbie Kooij Datum: 11 oktober en/of 29 november* Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 100,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 15 * De definitieve cursusdata worden vastgesteld op basis van de beschikbaarheid van de cursisten die zich voor de cursus hebben aangemeld. Met de invoering van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg worden onderwijs en gemeenten meer dan voorheen gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren. In goed onderling overleg zullen zij moeten zorgen voor samenhang tussen de leerlingenzorg in de school en jeugdvoorzieningen, opvoedings- en opgroeiondersteuning buiten de school. U bent als gemeente vrij om dit overleg met schoolbesturen en zorginstellingen naar eigen inzicht in te vullen. Het kan voor de hand liggen om gebruik te maken van de ervaringen met de Lokale Educatieve Agenda of de RMC regio. Uitgangspunt is dat u als gemeente de samenwerking tussen scholen en zorgpartners initieert, bevordert en/of regisseert. Dat vraagt om strategische keuzes ten aanzien van rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden. Met de cursus Zorg op de agenda De regierol van gemeenten bieden we gemeenten informatie over de meest actuele stand van zaken rondom de ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. Op basis daarvan laten we zien hoe het onderwijs hierin kan opereren en wat de mogelijkheden voor gemeenten zijn om de regie in te richten. Omdat de ontwikkelingen rondom Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg nog volop in beweging zijn en onze ervaring is dat de deelnemers aan deze cursus veelal in een verschillende fase zitten als het gaat om het inrichten van hun regierol, zullen we u voorafgaand aan de cursus vragen uw meest urgente vraag aan ons door te geven. Gedurende de cursusdag zullen we op zoek gaan naar een antwoord op uw vraag. De ervaringen van uw medecursisten zullen hierbij belangrijk zijn. Na het volgen van de cursus heeft u zicht op de actuele stand van zaken rondom de ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. Verder heeft u een beeld van welke regierol het beste bij u past, hoe u deze kunt inrichten als het gaat om deze thema s en hoe u de samenwerking vorm kunt geven. Achtergrond docenten Pim Kalkman heeft gewerkt als leidinggevende in het beroepsonderwijs, schoolbestuurder en directeur van een gemeentelijke afdeling onderwijs. Tegenwoordig is hij als adviseur en projectleider werkzaam voor overheden en onderwijsinstellingen op de vakgebieden onderwijs, zorg en werkgelegenheidsbeleid. Debbie Kooij is socioloog en als beleidsonderzoeker/-adviseur werkzaam bij Oberon. Daar is zij betrokken bij projecten die de afstemming tussen het onderwijs en de (jeugd)zorg bevorderen en waarin de samenwerking tussen de betrokken partijen centraal staat.

9 9 c. Training Strategisch positioneren binnen de zorg Docenten: Huib Zeevenhooven en Pim Kalkman Data: 21/22 november en 10/11 januari 2012 Duur: 2 dagen (zonder overnachting)* Tijd: uur Kosten: 150,- inclusief twee maal lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 * De definitieve cursusdata worden vastgesteld op basis van de beschikbaarheid van de cursisten die zich voor de cursus hebben aangemeld. Deze tweedaagse training gaat over onderhandelen over de samenwerking tussen gemeenten, zorgpartners en scholen. De training is nadrukkelijk bedoeld voor ambtenaren met voorkennis omtrent de invoering van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg, die willen leren hoe ze regie kunnen voeren bij de samenwerking en samenhang tussen scholen en zorgpartners. De voorkennis wordt verkregen door middel van de informatie op of (thema Zorg ) of door het volgen van de LEA-cursus Zorg op de agenda. Met de invoering van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg worden onderwijs en gemeenten meer dan voorheen gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren. In goed onderling overleg zullen zij moeten zorgen voor samenhang tussen de leerlingenzorg in de school en jeugdvoorzieningen, opvoedings- en opgroeiondersteuning buiten de school. U bent als gemeente vrij om dit overleg met schoolbesturen en zorginstellingen naar eigen inzicht in te vullen. Het kan voor de hand liggen om gebruik te maken van de ervaringen met de lokale educatieve agenda of de RMC regio. Uitgangspunt is dat u als gemeente de samenwerking tussen scholen en zorgpartners initieert, bevordert en/of regisseert. Dat vraagt om strategische keuzes ten aanzien van rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden. In de samenwerking heeft iedere partner zijn specifieke rol, verantwoordelijkheid en wensen. Hoe bind je deze mensen samen om tot aansprekende resultaten te komen? Deze training is op maat gemaakt voor onderwijsambtenaren binnen het LEA-krachtenveld. In deze training wordt gewerkt met acteurs. Aan de hand van realistische trainingssituaties, toegesneden op uw dagelijkse praktijk, traint u de vaardigheden om effectief en resultaat gericht samen te werken met uw partners in het veld. Na het volgen van de training heeft u meer inzicht in de dynamiek die speelt in de interactie met de verschillende partners en heeft u vaardigheden (verder) ontwikkeld om het optimale rendement uit uw functie te halen. U weet hoe u uw partners in de zorg en het onderwijs bereid krijgt om gerichter samen te werken, ieder met een belangrijk eigen aandeel. Achtergrond docenten Pim Kalkman heeft gewerkt als leidinggevende in het beroepsonderwijs, schoolbestuurder en directeur van een gemeentelijke afdeling onderwijs. Tegenwoordig is hij als adviseur en projectleider werkzaam voor overheden en onderwijsinstellingen op de vakgebieden onderwijs, zorg en werkgelegenheidsbeleid. Huib Zeevenhooven. De training wordt voor Oberon gegeven door Zeevenhooven-advies samen met Pim Kalkman. Zeevenhooven-advies is in 1997 opgericht en richt zich met name op het ontwikkelen van de professional in de samenwerking, een heel dynamische balans. De laatste jaren geeft hij veel trainingen bij grote en middelgrote gemeenten.

10 10 d. Masterclass voor beleidsambtenaren jeugd en onderwijs: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? Docenten: Rein Zunderdorp en Jur de Haan Data: 7 en/of 15 december 2011* Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 450,- inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 * De definitieve cursusdata worden vastgesteld op basis van de beschikbaarheid van de cursisten die zich voor de cursus hebben aangemeld. Gemeenten, schoolbesturen en besturen van andere maatschappelijke partners hebben in de regio en in de eigen gemeente te maken met grote veranderingen in het jeugd en onderwijsbeleid zoals bijvoorbeeld de transitie jeugdzorg, invoering passend onderwijs, verhoging van de onderwijsopbrengsten, harmonisatie VVE en de verdere ontwikkeling van brede scholen en dagarrangementen. Elke partij staat daarin voor eigen uitdagingen; samen moeten partijen opnieuw de onderlinge verhoudingen omschrijven om werkbare oplossingen te kunnen uitwerken. Deze opgave stelt aan gemeenten nieuwe en andere eisen m.b.t. positionering, sturing en samenwerking. In de eendaagse masterclass voor beleidsambtenaren zetten we de beleidsperspectieven van de verschillende partijen op een rij, verkennen we de strategische opties en komen verschillende varianten aan de orde van hoe het lokale en regionale spel gespeeld kan worden. Tevoren vindt een telefonische intake plaats om te helpen focussen en de onderlinge uitwisseling en meningsvorming te faciliteren. Achtergrond docenten Rein Zunderdorp is socioloog. Als leraar, wethouder en procesmanager was hij betrokken bij het jeugd- en onderwijsbeleid in ons land. De laatste jaren is hij projectleider en adviseur in opdracht van uiteenlopende overheden en besturen. Jur de Haan is bedrijfskundige en als beleidsadviseur betrokken bij uiteenlopende opdrachten om samenwerking te bevorderen tussen overheden en maatschappelijke partijen op onderwijs- en jeugdgebied en de zorg en maatschappelijke ondersteuning.

11 11 e. Masterclass voor wethouders: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? Docenten: Rein Zunderdorp en Jur de Haan Data: 23 november 2011 Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 450,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 Net als vorig jaar biedt Oberon ook in 2011 masterclasses aan voor wethouders. Dit najaar zal de masterclass Andere verhoudingen, een werkbare schaal? op 23 november plaatsvinden. Net als bij de beleidsambtenaren zal in deze masterclass worden stilgestaan bij belangrijke ontwikkelingen in het lokale jeugd- en onderwijsbeleid, veranderende verhoudingen tussen lokale en regionale spelers en de positionering van gemeenten binnen dit veranderende krachtenveld. In deze masterclass worden deze onderwerpen vanuit een politiek/ bestuurlijk perspectief benaderd. Doel is bestuurders meer houvast te bieden in succesvolle regie op het lokale en regionale veranderproces. Als u deze masterclass zinvol acht voor uw wethouder, wilt u hem/haar hier dan van op de hoogte brengen? Wethouders Onderwijs worden tevens per post rechtstreeks op de hoogte gesteld van deze masterclass. Achtergrond docenten Rein Zunderdorp is socioloog. Als leraar, wethouder en procesmanager betrokken bij het jeugd en onderwijsbeleid in ons land. De laatste jaren is hij projectleider en adviseur in opdracht van uiteenlopende overheden en besturen. Jur de Haan is bedrijfskundige en als beleidsadviseur betrokken bij uiteenlopende opdrachten om samenwerking te bevorderen tussen overheden en maatschappelijke partijen op onderwijs- en jeugdgebied en de zorg en maatschappelijke ondersteuning.

12 12 f. Monitoring en evaluatie van onderwerpen op de LEA: cursus Blauwe ogen Docenten: Walter de Wit en Madeleine Hulsen Datum: 17 november 2011 Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 250,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximaal aantal deelnemers: 15 Bij de uitvoering van de LEA wordt steeds vaker gevraagd naar de opbrengsten van het beleid. Opbrengstgericht werken is in opkomst, ook in het kader van de LEA. Monitor- en evaluatieonderzoek maakt het mogelijk op een objectieve manier te bepalen wat de opbrengsten zijn. De cursus Blauwe ogen richt zich op het opzetten en ontwikkelen van een beleidsrijke LEA-monitor en evaluatie (M&E). Daarbij staan de doelen van de LEA centraal. Wat willen de partners bereiken met betrekking tot de samenwerking, het onderwijsaanbod en vooral- de resultaten op leerlingniveau? De module is bedoeld voor LEA-partners die zich willen verdiepen in de facetten van monitoring en evaluatie van belangrijke thema s op de LEA. Doelen van de cursusmodule zijn: Inzicht krijgen in het belang van wederzijdse verantwoording en het uitwisselen van monitoringen evaluatiegegevens in een LEA-context. Kennis vergroten over de opzet, uitvoering en toepassing van een LEA-monitor en -evaluatie. Inzicht krijgen in de bronnen die bruikbaar zijn voor de LEA-monitor De contouren van uw eigen lokale M&E-plan opstellen. U wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over de relevante facetten van monitoring en evaluatie: het belang, het doel, de opzet en de instrumenten, organisatie, rapportages en privacyaspecten. Op verzoek kan aandacht worden besteed aan verdiepingsthema's, zoals een monitor VVE of monitoring van taal- en rekenprestaties. Aan het eind van de dag heeft u de contouren van uw eigen lokale M&Eplan opgesteld. Achtergrond docenten Walter de Wit en Madeleine Hulsen zijn werkzaam bij Oberon en hebben veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van LEA-monitoren, integrale jeugdmonitoren en alle aspecten die hierbij een rol spelen (zoals het formuleren van indicatoren en het opstellen van privacyprocedures). Zij zijn momenteel betrokken bij monitoring van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid in verschillende kleine, middelgrote en G4 gemeenten. Naast het monitoren zelf hebben de docenten expertise in het creëren van draagvlak voor uitkomsten van monitoring en het vertalen van deze uitkomsten naar implicaties voor de beleidscyclus.

13 13 g. Training Strategisch positioneren Docent: Huib Zeevenhooven Datum: 7 en 8 november 2011 Duur: 2 dagen (zonder overnachting) Tijd: uur Kosten: 595,-, inclusief tweemaal lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 Deze tweedaagse training met extra optionele terugkomdag gaat over onderhandelen over de samenwerking tussen gemeenten, schoolbesturen en andere LEA-partners. De training is bedoeld voor beginnende tot ervaren ambtenaren die beter willen leren onderhandelen met hun partners in het LEA-veld in de huidige gelijkwaardige verhoudingen. In de samenwerking heeft iedere partner zijn specifieke rol, verantwoordelijkheid en wensen. Hoe bind je dit samen om tot goede afspraken en resultaten te komen? In deze training wordt gewerkt aan de hand van realistische trainingssituaties, toegesneden op uw dagelijkse praktijk. Daarmee traint u de vaardigheden om effectief en resultaatgericht samen te werken met partijen binnen het lokale onderwijsveld. Op de eerste cursusdag staat de bewustwording en de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheid onderhandelen centraal. Er wordt gewerkt met de Harvard methode en de methode van Mastenbroek. Via tal van oefeningen wordt aan de ontwikkeling gewerkt. De tweede cursusdag staat geheel in het teken van een realistische simulatie, oefenen in de praktijk, met twee acteurs. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden om het geleerde op een veilige wijze te oefenen en gerichte feedback te ontvangen De cursusgroep wordt bewust klein gehouden, waardoor veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en casussen. Deze training is op maat gemaakt voor onderwijsambtenaren binnen het LEA-krachtenveld en is één van de hoogst gewaardeerde trainingen binnen het LEA-ondersteuningsaanbod. Feedback van cursisten in voorgaande jaren: Prima praktische training en goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Ik kreeg goede feedback op mijn gedrag met nieuwe tools om samenwerking en onderhandeling anders aan te pakken. Goede training met deskundige mensen die mij in goede sfeer écht iets hebben geleerd. Terugkomdag: Tijdens de (optionele) terugkomdag worden de in de praktijk toegepaste onderhandelingsvaardigheden besproken, op basis van de ervaringen van de cursusdeelnemers. De datum voor deze terugkomdag zal tijdens de training in samenspraak worden vastgesteld. Achtergrond docent De training wordt voor Oberon gegeven door Zeevenhooven-advies. De trainer Huib Zeevenhooven voert dit traject sinds 2006 uit. Samen met professionele acteurs, die het werkveld goed kennen, zijn de afgelopen trainingen zeer goed ontvangen en geëvalueerd. Huib is bij zowel kleine als grote gemeenten al enkele jaren betrokken bij dit onderwerp. Zeevenhooven-advies is in 1997 opgericht en richt zich met name op het ontwikkelen van de professional in de samenwerking, een heel dynamische balans.

14 14 Aanmelden en verdere procedure 1. U kunt zich tot en met woensdag 21 september voor één of meer onderdelen van het ondersteuningsaanbod aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda ( U vindt de inschrijfformulieren voor cursusmodules onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Wanneer wij meer aanmeldingen ontvangen dan er cursusplaatsen zijn, worden de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst verwerkt. 2. Oberon neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om uw inschrijving te bevestigen. 3. U mag zich opgeven voor meerdere cursussen en u kunt ook met een collega samen een cursus volgen. In beide gevallen vragen wij u het aanmeldformulier voor iedere cursusmodule of cursist in te vullen. 4. Wanneer u voor aanmelding meer wilt weten over de mogelijkheden voor u of uw gemeente binnen het LEA-ondersteuningsaanbod, of wanneer u wilt weten welke cursus voor u het meest geschikt is, kunt u gebruik maken van de telefonische intakeservice. Voor een telefonische intake kunt u zich tot en met 14 september aanmelden via onder vermelding van intakeservice of telefonisch bij Maarten Reinink via telefoonnummer of Marco Zuidam via

15 15 4 Kenniskringen De kenniskringen zijn bedoeld voor ambtenaren die met collega s uit andere gemeenten ideeën en ervaringen willen uitwisselen met betrekking tot veelvoorkomende nieuwe thema s op de Lokale Educatieve Agenda. In elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen en aanpak inbrengen en dit spiegelen aan de ervaringen van hun collega s. Dit biedt gemeenten inzicht in aspecten als: Waar staan we als gemeente in vergelijking met anderen? Wat zijn sterke en zwakke punten van onze aanpak? Voor welke problemen hebben andere gemeenten een goede oplossing? De kenniskringen worden organisatorisch en inhoudelijk begeleid door een extern adviseur. Kenniskringen bestaan uit ambtenaren van ongeveer gemeenten uit hetzelfde deel van het land. Daarnaast is er een kenniskring speciaal voor de G32. Nieuwe deelnemers worden in bestaande kenniskringen ingedeeld. Er zijn vijf kenniskringen actief: Kenniskring Noord-Holland (begeleiding: Gaby Proper) Kenniskring Flevoland/ Veluwe (begeleiding: Dick Hattenberg) Kenniskring Midden en Zuid Nederland: Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, Noord-Brabant, Limburg (begeleiding: Marco Zuidam,) Kenniskring Noord Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel (begeleiding: Petra van der Kwast) Kenniskring Zeeland (begeleiding: Paul Kooiman en Emile Eshuis). Doelgroep Gemeenten die ambities hebben ten aanzien van het lokaal onderwijsbeleid, gemotiveerd zijn om hun wettelijke rol als gelijkwaardige partner van de schoolbesturen in te vullen en hun kennis en ervaring graag willen delen met collega s uit andere gemeenten. Looptijd De bestaande kenniskringen komen één tot driemaal per jaar bijeen. De looptijd van de kring wordt bepaald door de leden van de kring zelf. Kosten Aan deelname aan de kenniskring zijn geen kosten verbonden. Aanmelden en verdere procedure 1. Als u deel wilt nemen aan een kenniskring, kunt u zich aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda ( door middel van het inschrijfformulier voor Kenniskring onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Als u al lid bent van een kenniskring, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding. De locatie en data zullen onder meer afhangen van de hoeveelheid deelnemers en de regionale spreiding van de aanmeldingen.

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 1. Cursusmodules a. Basismodule: Thema s op de LEA (1 dag) b. Basismodule: Lokale Educatieve Agenda (2 dagen) c. Module: Monitoring en evaluatie van de LEA (Blauwe

Nadere informatie

Het LEA-ondersteuningsaanbod 2009

Het LEA-ondersteuningsaanbod 2009 Het LEA-ondersteuningsaanbod 2009 1. Ondersteuning on the job 2. Telefonisch consult 3. Cursusmodules a. Basismodule: Thema s op de LEA (1 dag) b. Basismodule: Lokale Educatieve Agenda (2 dagen) c. Module:

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Basiscursus Onderwijsbeleid

Basiscursus Onderwijsbeleid Kennis van zaken Onderwijsbeleid blijft in beweging. Dit betekent nieuwe aandachtspunten maar ook ruimte om, in overleg met schoolbesturen en overige organisaties, zaken anders en beter te organiseren.

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

VNG Leertraject Onderwijs

VNG Leertraject Onderwijs VNG Leertraject Onderwijs 2016-2017 Neem uw educatieve regierol Introductie Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt de VNG Academie een leertraject dat

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE LOKALE EDUCATIEVE AGENDA

LANDELIJKE CONFERENTIE LOKALE EDUCATIEVE AGENDA Fortis Auditorium Utrecht 19 september 2007 LANDELIJKE CONFERENTIE LOKALE EDUCATIEVE AGENDA Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe wet op het onderwijsachterstandenbeleid van kracht. Bestuurlijke verhoudingen

Nadere informatie

De Transformatie-Arena

De Transformatie-Arena De Transformatie-Arena Ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten Help je gemeente toekomstbestendig inrichten De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor adviseurs in gemeenten.

Nadere informatie

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je een methode uitvoert Hoe je data

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Opgave: De ondersteuningsvraag betrof in eerste instantie de volgende vragen:

Opgave: De ondersteuningsvraag betrof in eerste instantie de volgende vragen: Traject Zwolle Aanvragers: Jan-Willem Dollekamp, senior beleidsadviseur, gemeente Zwolle, later vervangen door Marc Stevens, beleidsambtenaar ouderen- en gehandicaptenbeleid samen met Travers (Welzijn,

Nadere informatie

Master Leergang Regionale regie en management

Master Leergang Regionale regie en management Master Leergang Regionale regie en management RegioAcademie 2012-2013 Flexibel regionaal samenwerken is de sleutel voor de toekomst. Deze uitspraak op een conferentie voor regionale economische samenwerking

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs en ondersteuners, kaderconsulenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Uitnodiging Grote Studiedag Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Bij het VTV leert iedereen gewoon mee! Wat zou het VTV zijn zonder vrijwilligers? In het

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER

COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER BIJSCHOLINGSPROGRAMMA COACHTECHNIEKEN IN DE SPREEKKAMER VOOR ARBEIDS- EN BEDRIJFSGENEESKUNDIGE PROFESSIONALS Coaching Plaza Rotterdam Redactie: Caroline Koolhaas 4 september 2009 cp/ba-9001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. Hieronder

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Een scheiding is ingrijpend. Voor ouders én voor kinderen. CJG Zutphen heeft daarom samen met de

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING De Jan Schaper-leergang 2 Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP. Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN

COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN BIJSCHOLINGSPROGRAMMA COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN VOOR ARBEIDS- EN BEDRIJFSGENEESKUNDIGE PROFESSIONALS Coaching Plaza Rotterdam Redactie: Hans Polak Andrea Bierhuizen augustus 2011 cp/ba-9201

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Win-win onderhandelen

Win-win onderhandelen Beter onderhandelen, meer verdienen Win-win onderhandelen Training waarin je leert stevig je belangen te verdedigen zonder de relatie met de ander te beschadigen Leer hoe je je onderhandelingsdoelen bereikt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie