LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011"

Transcriptie

1 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren waar we na vijf jaar staan, welke hobbels nog genomen moeten worden en welke richting we willen inslaan. Met de LEA-ondersteuningsactiviteiten die Oberon dit jaar aanbiedt willen we aansluiten bij de ervaringen die gemeenten hebben opgedaan de afgelopen vijf jaar en u ondersteunen bij het verder vormgeven en uitvoeren van de LEA. Hierbij zullen we ook nadrukkelijk stilstaan bij nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs- en jeugdbeleid die door het huidige kabinet zijn ingezet. Nieuw dit jaar is dat we een viertal regionale bijeenkomsten organiseren, onder het motto Vijf jaar LEA: reflecteren en anticiperen, waarin we samen met u de stand van zaken willen opmaken en naar de toekomst willen kijken. Naast gemeenten worden voor deze regionale bijeenkomsten ook schoolbesturen uitgenodigd. Deze regionale bijeenkomsten bieden de gelegenheid om successen te laten zien, maar ook om te praten over knelpunten en om van gedachten te wisselen over hoe het verder kan. Ook bieden wij een aantal gerichte coachingstrajecten aan voor gemeenten die nog bezig zijn met het opstarten van een LEA en gemeenten die de eerste LEA fase hebben afgerond en aan het begin staan van de tweede fase. Net als vorig jaar worden ook in 2011 kenniskringen georganiseerd en biedt Oberon een cursus- en trainingsaanbod, gericht op ambtenaren (en bestuurders) die werkzaam zij binnen de LEA-context. Een verschil ten opzichte van vorig jaar is dat het Ministerie van OCW dit jaar veel cursussen niet langer subsidieert. Om deze reden biedt Oberon deze cursussen dit jaar tegen kostprijs aan. Dit heeft als gevolg dat deelname niet langer gratis is of dat de eigen bijdrage voor deelname aan cursussen en trainingen ten opzichte van vorig jaar omhoog is gegaan. Cursussen en trainingen bieden we dit jaar aan in twee tranches: de eerste tranche loopt van eind april tot eind juni en de tweede tranche van september tot eind dit jaar. Hierbij presenteren we het cursus- en trainingsaanbod van de eerste tranche. In de tweede tranche zullen veel cursussen en trainingen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) opnieuw worden aangeboden. Daarnaast zullen in de tweede tranche een aantal nieuwe cursussen worden aangeboden, waaronder de cursus LEA en nieuwe ontwikkelingen. Deze cursus wordt nog wel gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en zal daarom, evenals vorig jaar, kosteloos worden aangeboden. Het aanbod voorjaar 2011 bestaat uit de volgende activiteiten: 1) Regionale bijeenkomsten: Vijf jaar LEA; reflecteren en anticiperen. 2) LEA-coachingstrajecten voor gemeenten 3) Scholingsaanbod voorjaar ) Kenniskringen

2 2 1. Regionale bijeenkomsten: Vijf jaar LEA; reflecteren en anticiperen De Lokale Educatieve Agenda bestaat vijf jaar. Op veel plekken is lokale samenwerking in de vorm van de LEA succesvol gebleken, op andere plekken is men nog zoekende naar de juiste vorm. Veel gemeenten en schoolbesturen bezinnen zich na een eerste LEA-periode op de doelen voor de komende jaren: in het verander(en)de economische en politieke klimaat is dit een uitdagende klus. In vier regionale bijeenkomsten maken gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een pas op de plaats. Waar staan we na vijf jaar LEA? Wat hebben we bereikt? En vooral: wat zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode? De regionale bijeenkomsten beginnen met een plenair gedeelte, waarin een onafhankelijke deskundige zijn visie op de toekomst van de LEA presenteert. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen. Onder leiding van een deskundige op LEA-gebied wordt in de interactieve deelsessies gesproken over de toekomst van de eigen LEA. De thema s die in deze deelsessies aan bod komen, worden per regio afgestemd op de thema's die voor de betreffende regio belangrijk zijn. Deelnemers kunnen hun voorkeur hiervoor aangeven op het aanmeldformulier. In het voorjaar van 2011 vinden twee regiobijeenkomsten plaats: 10 mei 2011: Noord- en Zuid-Holland Locatie: Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33A in Leiden 24 mei 2011: Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel) Locatie: Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2 in Beilen In het najaar vinden bijeenkomsten plaats voor de regio s Midden- en Zuid-Nederland. Hierover zult u te zijner tijd geïnformeerd worden. Programma Ontvangst met lunch Plenair gedeelte: Korte inleiding door de dagvoorzitter De toekomst van de LEA : een onafhankelijke deskundige op het gebied van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid geeft zijn visie op de toekomst van de LEA. Vragen die aan bod komen: wat is belangrijk in de komende jaren, waarmee krijgen de partijen te maken en welke rollen hebben gemeenten en schoolbesturen te vervullen? Voorbeeld van lokale samenwerking uit de eigen regio Gesproken column Korte Pauze Interactieve deelsessies: Op basis van de voorkeur van de deelnemers worden de thema s per regionale bijeenkomst vastgesteld. Voorbeelden van thema s die aan bod kunnen komen, zijn: Zorg op de LEA Bevolkingskrimp Strategieën voor lokale en regionale samenwerking Keuzes maken in tijden van bezuiniging Onderwijskwaliteit Integratie/segregatie Napraten met een hapje en een drankje

3 3 Wij vragen gemeenteambtenaren en schoolbestuurders om zich, indien mogelijk, gezamenlijk voor de regiobijeenkomst aan te melden. Dus als u hier een mogelijkheid ziet, dan vragen wij u ook een of meerdere schoolbesturen uit te nodigen (zie aanmelden en verdere procedure). Wij zullen daarnaast schoolbesturen in de regio ook afzonderlijk benaderen voor deelname aan deze bijeenkomsten. Deelname aan deze regiobijeenkomsten is kosteloos. Aanmelden en verdere procedure 1. Als u een regiobijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich tot en met 8 april aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Deelname regiobijeenkomst onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Via dit formulier kunt u ook één of meerdere schoolbestuurders aanmelden. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie over het programma en locatie. Wij zijn geboden aan een maximum aantal deelnemers.

4 4 2. Coachingstrajecten voor gemeenten In 2011 kunnen maximaal 20 gemeenten gebruik maken van een kort coachingstraject. Met behulp van een ervaren adviseur wordt u gecoacht bij het oplossen van knelpunten op het terrein van de Lokale Educatieve Agenda in uw gemeente. De ondersteuning aan deze gemeenten (eventueel samen met schoolbesturen) wordt gegeven in de vorm van een kort gericht coachingstraject van maximaal 2,5 dag. De precieze invulling van deze trajecten wordt afgestemd op de situatie en behoeften van de individuele gemeenten. Bij een deel van deze trajecten wordt als voorwaarde gesteld dat de verantwoordelijke beleidsambtenaar dit jaar of voorgaande jaren de masterclass voor beleidsambtenaren heeft gevolgd (zie cursusaanbod masterclass Andere verhoudingen, een werkbare schaal?). Met de coachingstrajecten willen we ons richten op twee typen gemeenten die zich in een van de twee onderstaande LEA-ontwikkelingsstadia bevinden: Type 1: Gemeenten zonder LEA of met LEA in de opstartfase Als uw gemeente nog geen LEA heeft, maar dit wel ambieert of als uw gemeente blijft vastzitten in de overgang van het plannen maken naar concrete uitvoering, dan kunt u aanspraak maken op een gericht coachingstraject. In totaal zijn er tien trajecten beschikbaar voor gemeenten die in deze categorie vallen. Activiteiten die Oberon in het kader van deze gerichte coaching uitvoert, zijn het voeren van een voorgesprek, analyse van relevante beleidsstukken en het organiseren en voorzitten van een groepsbijeenkomst met alle relevante partijen. In overleg met de betrokken gemeente (en eventueel schoolbesturen) kan deze aanpak worden aangepast aan de specifieke lokale situatie. Kosten: wanneer uw gemeente OAB-middelen ontvangt, dan bestaan de kosten voor een ondersteuningstraject uit een eigen bijdrage van 800,- (inclusief btw). Als uw gemeente geen aanspraak kan maken op OAB-middelen dan wordt dit coachingstraject kosteloos aangeboden. Aantal deelnemende gemeenten: maximaal 10 Type 2: Gemeenten die de eerste LEA- fase hebben afgerond en aan het begin staan van de tweede fase De tweede categorie gemeenten die aanspraak kan maken op een gericht coachingstraject zijn gemeenten waarbij de eerste fase van de LEA is afgerond en de tweede fase moet worden opgestart. In deze fase kunnen gemeenten aanlopen tegen nieuwe thema s en ontwikkelingen en worstelen met de vraag hoe deze thema s een plek moeten krijgen in LEA-verband. Om voor coaching in aanmerking te komen, moet de gemeente in 2010 of dit jaar hebben deelgenomen aan de masterclass voor beleidsambtenaren (zie cursusaanbod). In deze masterclass komen vraagstukken, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen aan bod die bij inrichting en uitvoering van uw LEA kunnen spelen. Deze onderwerpen sluiten inhoudelijk aan op de inhoud van een ondersteuningstraject en deelname aan de masterclass kan helpen uw ondersteuningsvraag te preciseren. Aansluitend op de masterclass kunt u gebruik maken van het coachingstraject. Kosten: een eigen bijdrage van 800,- (inclusief btw) voor het coachingstraject; daarnaast deelname aan de masterclass (kosten 595,-, btw-vrij). Aantal deelnemende gemeenten: maximaal 10 Voorwaarde: deelname aan de masterclass voor beleidsambtenaren in 2010 of Aanmelden en verdere procedure 1. Als u deel wilt nemen aan een coachingstraject, kunt u zich tot en met 8 april aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Coaching onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Bij het aanmelden wordt u gevraagd naar de stand van zaken rond de LEA in uw gemeente en uw ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van deze gegevens zal Oberon vaststellen of u in

5 5 aanmerking komt voor een coachingstraject. Aangezien slechts ruimte is voor een beperkt aantal coachingstrajecten kunnen wij u helaas niet garanderen dat uw aanvraag zal worden toegekend. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding en zullen nadere afspraken worden gemaakt over mogelijke vervolgstappen.

6 6 3. Scholingsaanbod voorjaar 2011 In de periode april tot juli organiseert Oberon de volgende cursusmodules: a. Basiscursus LEA Thema s op de LEA (1-daags) b. Masterclass voor beleidsambtenaren: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? (2-daags) c. Masterclass voor wethouders: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? (1-daags) d. Monitoring en evaluatie van de LEA: Blauwe Ogen (1-daags) e. Training Strategisch positioneren (2-daags) f. nieuw: cursus LEA en Zorg (1-daags) De cursus LEA en Zorg wordt dit voorjaar voor het eerst aangeboden. De overige cursussen hebben wij ook eerdere jaren aangeboden. Omdat de belangstelling voor deze cursussen afgelopen jaren groot was en uit evaluaties naar voren kwam deze onderdelen goed gewaardeerd worden, bieden wij deze cursussen dit jaar opnieuw aan. Het cursusmateriaal is geactualiseerd op basis van nieuwe en te verwachten beleidsontwikkelingen. Oberon maakt gebruik van docenten die veel ervaring hebben op het terrein van de Lokale Educatieve Agenda en de krachtenvelden die hiermee samenhangen. De kennis en vaardigheden die tijdens de cursussen worden bijgebracht zijn specifiek toegesneden op de situaties waarmee u tijdens uw dagelijkse praktijk in aanraking komt. Alle cursussen worden gegeven op een bijzondere locatie De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, een statig pand met een rijke geschiedenis in het historische centrum van Utrecht (zie kader voor meer informatie). Tijdens alle cursusdagen wordt een uitgebreide lunch geserveerd. De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, was een dame met vooruitstrevende ideeën. Op hoge leeftijd bestemde ze bijna haar hele vermogen voor de opleiding van weeskinderen. Bij haar overlijden in 1754 liet zij anderhalf miljoen gulden na aan de Burgerweeshuizen in Delft en Den Haag en aan het Stadsambachtskinderhuis in Utrecht. In 1756 gaf de Fundatie van Renswoude de opdracht voor de bouw van een statig pand. Bouwmeester Johan Verkerk werd ingeschakeld en er verrees aan de Agnietenstraat een fraai bouwwerk met een indrukwekkende gevel die al van ver vanuit de Lange Nieuwstraat zichtbaar is. De stichting Fundatie van Renswoude is nog steeds actief en heeft als opdracht om toelagen te verstrekken aan jongeren die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding aan het Hoger Beroepsonderwijs of aan de Universiteit zelf te betalen. Zie voor meer informatie de website:

7 7 a. Basiscursus Thema s op de LEA Docent: Petra van der Kwast Datum: 26 april 2011 Duur: 1 dag Tijd: 9:45 17:00 Kosten: 395,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 15 Wilt u meer informatie over belangrijke thema s voor de LEA en vraagt u zich af hoe u deze thema s het beste kunt agenderen? Ben u benieuwd hoe andere gemeenten onderwerpen in LEA-verband oppakken en hoe partijen binnen het lokale onderwijsveld samenwerking op deze thema s kunnen vormgeven? En vraagt u zich af welke rol de gemeente kan spelen? De basiscursus Thema s op de LEA behandelt de inhoud van een aantal belangrijke thema s op de LEA. Dit zijn thema s als voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, brede school, zorg (passend onderwijs, CJG, ZAT, transitie jeugdzorg) en schooluitval. Ook wordt in de cursus stilgestaan bij de bestuurlijke verhoudingen tussen partners binnen het lokale onderwijsveld en het jeugdbeleid. Doelen van deze cursusmodule zijn onder meer: U krijgt inhoudelijk inzicht in de belangrijke LEA thema s; U heeft inzicht in de concrete implicaties van wet- en regelgeving (o.a. Wet OKE) voor onderwerpen op de LEA; U krijgt inzicht in de bestuurlijke krachtenvelden rond deze thema s; U weet met welke condities en uitgangspunten in de lokale context u rekening moet houden bij het agenderen van onderwerpen op de LEA. Deze cursus is specifiek bedoeld voor ambtenaren die niet of onvoldoende thuis zijn op een aantal veel voorkomende thema s van de Lokale Educatieve Agenda. Achtergrond docent Petra van der Kwast is werkzaam als zelfstandig adviseur in het onderwijs- en jeugdbeleid. Als onderwijskundige met ruime werkervaring in een politiek-bestuurlijke context gaat haar bijzondere belangstelling uit naar de bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs. b. Masterclass voor beleidsambtenaren Andere verhoudingen, een werkbare schaal? Docenten: Rein Zunderdorp en Jur de Haan Data: 9/16 mei of 13/20 juni 2011 Duur: 2 dagen (zonder overnachting) Tijd: uur Kosten: 595,-, inclusief twee maal lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 Welke ontwikkelingen zijn maatschappelijk en politiek het meest urgent in 2011 voor het lokale jeugd en onderwijsbeleid? Hoe veranderen de verhoudingen tussen de lokale en regionale spelers? Welke ruimte is er voor lokale keuzes? Hoe kiezen we positie en hoe geven we sturing in een context met nadruk op resultaten en met minder middelen?

8 8 Het kabinet heeft voor het onderwijs en de jeugdzorg een duidelijke agenda opgesteld die zowel voor gemeente als veld tot veranderingen leidt. Zo zal de invoering van Passend onderwijs in combinatie met de nadruk op opbrengstgericht werken naar verwachting een zware wissel op scholen trekken. De schaalvergroting en nieuwe verantwoordelijkheden van de samenwerkingsverbanden vragen echter ook om duidelijke positionering van de gemeente. Ook het jeugddomein verandert ingrijpend als gevolg van de geplande transitie jeugdzorg. De voornemens van het kabinet en de consequenties daarvan voor de gemeente stellen nieuwe en andere eisen aan bestuurders en medewerkers, en aan sturing en samenwerking. Voor veel gemeenten zullen deze ontwikkelingen aanleiding zijn om vormen van bovengemeentelijke of regionale samenwerking te ontwikkelen en lokale agenda s te verbreden. Beleidsambtenaren jeugd en onderwijs moeten vanuit een overzicht van wat allemaal gaande is de eigen wethouder adviseren hoe de gemeente zich lokaal en regionaal moet positioneren om kwaliteit, samenhang en resultaten te realiseren. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je het best je bestuurder ondersteunen op inhoud, strategie en spel? Waar liggen belangrijke kansen en risico s? In deze interactieve en inspirerende 2-daagse masterclass gaan we uitgebreid op deze vragen in. Achtergrond docenten Rein Zunderdorp is socioloog. Als leraar, wethouder en procesmanager betrokken bij het jeugd en onderwijsbeleid in ons land. De laatste jaren is hij projectleider en adviseur in opdracht van uiteenlopende overheden en besturen. Jur de Haan is bedrijfskundige en als beleidsadviseur betrokken bij uiteenlopende opdrachten om samenwerking te bevorderen tussen overheden en maatschappelijke partijen op onderwijs- en jeugdgebied en de zorg en maatschappelijke ondersteuning. c. Masterclass voor wethouders: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? Net als vorig jaar biedt Oberon ook in 2011 masterclasses aan voor wethouders. Dit voorjaar zal de masterclass op 9 juni plaatsvinden. Net als bij de beleidsambtenaren zal in deze masterclass worden stilgestaan bij belangrijke ontwikkelingen in het lokale jeugd- en onderwijsbeleid, veranderende verhoudingen tussen lokale en regionale spelers en de positionering van gemeenten binnen dit veranderende krachtenveld. In deze masterclass worden deze onderwerpen vanuit een politiek/ bestuurlijk perspectief benaderd. Doel is bestuurders meer houvast te bieden in succesvolle regie op het lokale en regionale veranderproces. Als u deze masterclass zinvol acht voor uw wethouder, wilt u hem/haar hier dan van op de hoogte brengen? Wethouders Onderwijs worden afzonderlijk op de hoogte gesteld van deze masterclass. d. Monitoring en evaluatie van onderwerpen op de LEA: cursus Blauwe ogen Docenten: Anne Luc van der Vegt en Madeleine Hulsen Datum: 14 juni 2011 Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 395,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximaal aantal deelnemers: 15 Waarom monitoren en evalueren? Om vast te stellen of uw lokaal beleid op koers ligt of dat bijstellingen nodig zijn. Omdat u de effecten van uw lokale educatieve agenda wilt vaststellen. Vertrouwen de lokale beleidspartners op elkaars blauwe ogen of gaat u wederzijds informatie uitwisselen en verantwoording afleggen?

9 9 De cursus Blauwe ogen richt zich op het opzetten en ontwikkelen van een beleidsrijke LEA-monitor en evaluatie (M&E). De module is bedoeld voor beleidsambtenaren die zich willen verdiepen in de facetten van monitoring en evaluatie van belangrijke thema s op de LEA. Doelen van de cursusmodule zijn: Inzicht krijgen in het belang van wederzijdse verantwoording en het uitwisselen van monitoring- en evaluatiegegevens in een LEA-context. Kennis vergroten over de opzet, uitvoering en toepassing van een LEA-monitor en -evaluatie. De contouren van uw eigen lokale M&E-plan opstellen. U wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over alle relevante facetten van monitoring en evaluatie: het belang, het doel, de opzet en de instrumenten, organisatie, rapportages en privacyaspecten. Op verzoek kan aandacht worden besteed aan verdiepingsthema's, zoals een monitor VVE of monitoring van taal- en rekenprestaties. Aan het eind van de dag heeft u de contouren van uw eigen lokale M&Eplan opgesteld. Achtergrond docenten Anne Luc van der Vegt en Madeleine Hulsen zijn werkzaam bij Oberon en hebben veel praktijkervaring met het opzetten en uitvoeren van LEA-monitoren, integrale jeugdmonitoren en alle aspecten die hierbij een rol spelen (zoals het formuleren van indicatoren en het opstellen van privacyprocedures). Zij zijn momenteel betrokken bij monitoring van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid in verschillende kleine, middelgrote en G4 gemeenten. Naast het monitoren zelf hebben de docenten expertise in het creëren van draagvlak voor uitkomsten van monitoring en het vertalen van deze uitkomsten naar implicaties voor de beleidscyclus. e. Strategisch positioneren Docent: Huib Zeevenhoven Datum: 23 en 24 mei 2011 Duur: 2 dagen Tijd: uur Kosten: 750,-, inclusief tweemaal lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 Deze tweedaagse training met optionele terugkomdag gaat over onderhandelen over de samenwerking tussen de gemeenten en de scholen. De training is bedoeld voor ambtenaren die beter willen leren onderhandelen met hun partners in het veld in de huidige gelijkwaardige verhoudingen. In de samenwerking heeft iedere partner zijn specifieke rol, verantwoordelijkheid en wensen. Hoe bind je dit samen om tot aansprekende resultaten te komen? Deze training is op maat gemaakt voor onderwijsambtenaren binnen het LEA-krachtenveld. In deze training wordt gewerkt met acteurs en aan de hand van realistische trainingssituaties, toegesneden op uw dagelijkse praktijk, traint u de vaardigheden om effectief en resultaat gericht samen te werken met partijen binnen het lokale onderwijsveld. Tijdens de (optionele) terugkomdag worden de in de praktijk toegepaste onderhandelingsvaardigheden besproken, op basis van de ervaringen van de deelnemers. De datum voor deze terugkomdag zal tijdens de training in samenspraak worden vastgesteld. Achtergrond docent De training wordt voor Oberon gegeven door Zeevenhooven-advies. De trainer Huib Zeevenhooven voert dit traject sinds 2006 uit. Samen met professionele acteurs, die het werkveld goed kennen, zijn de afgelopen trainingen zeer goed ontvangen en geëvalueerd. Huib is bij zowel kleine als grote

10 10 gemeenten al enkele jaren betrokken bij dit onderwerp. Zeevenhooven-advies is in 1997 opgericht en richt zich met name op het ontwikkelen van de professional in de samenwerking, een heel dynamische balans. f. Cursus LEA en Zorg Docent: Pim Kalkman en Debbie Kooij Datum: 21 juni Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 100,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 15 Met de invoering van Passend onderwijs worden onderwijs en gemeenten meer dan voorheen gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenhang tussen de leerlingenzorg in de school en jeugdvoorzieningen buiten de school. Dit betekent dat gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden zorg dragen voor een samenhangend geheel van Passend onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor kind en gezin. U bent als gemeente vrij om de samenwerking naar eigen inzicht in te vullen. Het ligt voor de hand dat u daarbij gebruik maakt van de werkwijze en ervaringen met de lokale educatieve agenda of RMCregio. Uitgangspunt is dat u als gemeente bij uitstek in staat bent om de samenwerking en samenhang tussen scholen en zorgpartners tot stand te brengen cq te versterken. Dat vraagt om strategische keuzes ten aanzien van rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden. Met de cursus Onderwijs en Zorg bieden we gemeenten informatie over de meest actuele ontwikkelingen rondom Passend onderwijs, leerlingenzorg en Zorgadviesteams, Centra voor Jeugd en Gezin en de beoogde transitie van de jeugdzorg. Op basis daarvan laten we zien hoe scholen en zorginstellingen hierin kunnen opereren en wat de mogelijkheden voor gemeente zijn om de regie in te richten. Aan het eind van de dag: kent u de actuele stand van zaken van de beleidsterreinen rondom Onderwijs en Zorg; heeft u inzicht in hoe gemeenten, scholen en zorginstellingen hierin kunnen opereren; heeft u handvatten gekregen om uw gemeentelijke regie nader in te richten. De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs volgen elkaar in snel tempo op. Om in de cursus uit te gaan van de actuele stand van zaken rond passend onderwijs zal de inhoud van de cursus regelmatig worden afgestemd met de implementatieorganisatie van passend onderwijs. Achtergrond docenten Pim Kalkman heeft gewerkt als leidinggevende in het beroepsonderwijs, schoolbestuurder en directeur van een gemeentelijke afdeling onderwijs. Tegenwoordig is hij als adviseur en projectleider werkzaam voor overheden en onderwijsinstellingen op de vakgebieden onderwijs, zorg en werkgelegenheidsbeleid. Debbie Kooij is socioloog en als beleidsonderzoeker/-adviseur werkzaam bij Oberon. Daar is zij betrokken bij projecten die de afstemming tussen het onderwijs en de (jeugd)zorg bevorderen en waarin de samenwerking tussen de betrokken partijen centraal staat. Aanmelden en verdere procedure 1. U kunt zich tot en met 8 april voor één of meer onderdelen van het ondersteuningsaanbod aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda

11 11 (www.delokaleeducatieveagenda.nl). U vindt de inschrijfformulieren voor cursusmodules onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Wanneer wij meer aanmeldingen ontvangen dan er cursusplaatsen zijn, worden de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst verwerkt. 2. Oberon neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om uw inschrijving te bevestigen. 3. U mag zich opgeven voor meerdere cursussen en u kunt ook met een collega samen een cursus volgen. In beide gevallen vragen wij u het aanmeldformulier voor iedere cursusmodule of cursist in te vullen. 4. Wanneer u voor aanmelding meer wilt weten over de mogelijkheden voor u of uw gemeente binnen het LEA-ondersteuningsaanbod, of wanneer u wilt weten welke cursus voor u het meest geschikt is, kunt u gebruik maken van de telefonische intakeservice. Voor een telefonische intake kunt u zich tot en met 31 maart aanmelden via onder vermelding van intakeservice of telefonisch bij Maarten Reinink via telefoonnummer of Marco Zuidam via

12 12 4. Kenniskringen De kenniskringen zijn bedoeld voor ambtenaren die met collega s uit andere gemeenten ideeën en ervaringen willen uitwisselen met betrekking tot veelvoorkomende nieuwe thema s op de Lokale Educatieve Agenda. In elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen en aanpak inbrengen en dit spiegelen aan de ervaringen van hun collega s. Dit biedt gemeenten inzicht in aspecten als: Waar staan we als gemeente in vergelijking met anderen? Wat zijn sterke en zwakke punten van onze aanpak? Voor welke problemen hebben andere gemeenten een goede oplossing? De kenniskringen worden organisatorisch en inhoudelijk begeleid door een extern adviseur. Kenniskringen bestaan uit ambtenaren van ongeveer gemeenten uit hetzelfde deel van het land. Daarnaast is er een kenniskring speciaal voor de G32. Nieuwe deelnemers worden in bestaande kenniskringen ingedeeld. Er zijn vijf kenniskringen actief: Kenniskring Noord-Holland (begeleiding: Gaby Proper) Kenniskring Flevoland/ Veluwe (begeleiding: Dick Hattenberg) Kenniskring Midden en Zuid Nederland: Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, Noord-Brabant, Limburg (begeleiding: Marco Zuidam,) Kenniskring Noord Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel (begeleiding:petra van der Kwast) Kenniskring Zeeland (begeleiding: Paul Kooiman en Emile Eshuis). De meeste kenniskringen zullen dit jaar eind maart/ april voor het eerst samenkomen. Doelgroep Gemeenten die ambities hebben ten aanzien van het lokaal onderwijsbeleid, gemotiveerd zijn om hun wettelijke rol als gelijkwaardige partner van de schoolbesturen in te vullen en hun kennis en ervaring graag willen delen met collega s uit andere gemeenten. Looptijd De bestaande kenniskringen komen één tot driemaal per jaar bijeen. De looptijd van de kring wordt bepaald door de leden van de kring zelf. Kosten Aan deelname aan de kenniskring zijn geen kosten verbonden. Aanmelden en verdere procedure 1. Als u deel wilt nemen aan een kenniskring, kunt u zich aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Kenniskring onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Als u al lid bent van een kenniskring, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding. De locatie en data zullen onder meer afhangen van de hoeveelheid deelnemers en de regionale spreiding van de aanmeldingen.

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 1. Cursusmodules a. Basismodule: Thema s op de LEA (1 dag) b. Basismodule: Lokale Educatieve Agenda (2 dagen) c. Module: Monitoring en evaluatie van de LEA (Blauwe

Nadere informatie

Het LEA-ondersteuningsaanbod 2009

Het LEA-ondersteuningsaanbod 2009 Het LEA-ondersteuningsaanbod 2009 1. Ondersteuning on the job 2. Telefonisch consult 3. Cursusmodules a. Basismodule: Thema s op de LEA (1 dag) b. Basismodule: Lokale Educatieve Agenda (2 dagen) c. Module:

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Basiscursus Onderwijsbeleid

Basiscursus Onderwijsbeleid Kennis van zaken Onderwijsbeleid blijft in beweging. Dit betekent nieuwe aandachtspunten maar ook ruimte om, in overleg met schoolbesturen en overige organisaties, zaken anders en beter te organiseren.

Nadere informatie

VNG Leertraject Onderwijs

VNG Leertraject Onderwijs VNG Leertraject Onderwijs 2016-2017 Neem uw educatieve regierol Introductie Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt de VNG Academie een leertraject dat

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE LOKALE EDUCATIEVE AGENDA

LANDELIJKE CONFERENTIE LOKALE EDUCATIEVE AGENDA Fortis Auditorium Utrecht 19 september 2007 LANDELIJKE CONFERENTIE LOKALE EDUCATIEVE AGENDA Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe wet op het onderwijsachterstandenbeleid van kracht. Bestuurlijke verhoudingen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je een methode uitvoert Hoe je data

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Uitnodiging Grote Studiedag Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Bij het VTV leert iedereen gewoon mee! Wat zou het VTV zijn zonder vrijwilligers? In het

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Programma: 13.00 13.30uur Inloop met koffie/thee. 13.30 13.35uur Opening symposium door Eric Dankbaar

Programma: 13.00 13.30uur Inloop met koffie/thee. 13.30 13.35uur Opening symposium door Eric Dankbaar Symposium: "Interdisciplinaire Zorgcommunicatie Anno Nu. Wat kun je 'halen' uit het RAPP". Vrijdag 11 december: 13.30 16.30uur / Sint Maartenskliniek, Ubbergen/Nijmegen Beste collega, we hebben een nieuwtje:

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10, mei 2011

Nieuwsbrief nr. 10, mei 2011 Nieuwsbrief nr. 10, mei 2011 Voor u ligt de tiende nieuwsbrief vanuit het landelijke LEA-ondersteuningstraject met informatie over: A. Actuele beleidsontwikkelingen; B. Vervolgactiviteiten LEA-ondersteuningstraject.

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS Werkt u als interne of externe vertrouwenspersoon in het onderwijs (po, vo of bve) en wilt u: zorgvuldig omgaan met meldingen

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

De Transformatie-Arena

De Transformatie-Arena De Transformatie-Arena Ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten Help je gemeente toekomstbestendig inrichten De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor adviseurs in gemeenten.

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Inventarisatie regionale cliëntenparticipatie

Inventarisatie regionale cliëntenparticipatie Inventarisatie regionale cliëntenparticipatie Stand van zaken en ondersteuningsmogelijkheden Resultaten enquête Doel & werkwijze onderzoek 2 Hoofddoelen Æ Onderzoeken of en hoe de cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Een scheiding is ingrijpend. Voor ouders én voor kinderen. CJG Zutphen heeft daarom samen met de

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Voor beginnende cliëntenraadsleden (niet langer dan 1 jaar lid) en aspirant cliëntenraadsleden.

Voor beginnende cliëntenraadsleden (niet langer dan 1 jaar lid) en aspirant cliëntenraadsleden. Actueel cursusaanbod Beginnerscursus Voor beginnende cliëntenraadsleden (niet langer dan 1 jaar lid) en aspirant cliëntenraadsleden. Duizelt het u ook wel eens als beginnend cliëntenraadslid? Waar gaat

Nadere informatie

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen 1 ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen Inleiding Bestuurders van VVT-instellingen zijn in de afgelopen jaren indringend betrokken geweest

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam dienst Ruimte, Economie en Welzijn Bezoekadres Prinsenhof A Prinsenhof 3 Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoon (026) 359 91 11 telefax (026) 359 94 80 e-mail post@gelderland.nl

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Teamleiders en HBO-ers opleiding

Teamleiders en HBO-ers opleiding Teamleiders en HBO-ers opleiding Start groep 5 dinsdag 24 januari 2017 Start groep 6 dinsdag 19 september 2017 45 accreditatiepunten voor farmaceutisch consulenten, managers, farmakundigen en teamleiders

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011)

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) Bijlage 2 Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) 1 Bestuursopdracht integraal jeugdbeleid 2012-2016 1. Aanleiding De vorige nota Jeugd- en onderwijsbeleid

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving Veel feiten binnen het domein Openbare Ruimte kunnen via het bestuursrecht

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie