MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011"

Transcriptie

1 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Uw situatie en vragen Onze aanpak Leeswijzer 1 2. ADVIES Benut kansen voor versterking winkelstructuur Apeldoorn West Realiseer moderne full-service supermarkt als trekker 7 BIJLAGE A: MARKTRUIMTE BUURT ORDEN 11

3 1. INLEIDING In dit hoofdstuk gaan we in op uw situatie en vragen aan ons, leest u over onze aanpak en vindt u de leeswijzer van dit rapport. 1.1 Uw situatie en vragen Het Ordenplein is een verouderd en kleinschalig winkelcentrum. Dit centrum en haar omgeving staan aan de vooravond van een kwaliteitsimpuls. In het stedenbouwkundig plan Hart van Orden is de ambitie uitgesproken om een nieuw en modern centrum te realiseren, met een bijzondere combinatie van winkels, maatschappelijke functies en goede betaalbare woningen in een groen gebied. Voor het nieuwe winkelcentrum wordt in de planvorming uitgegaan van een moderne full-service supermarkt van m² bvo. Deze supermarkt is 750 m² bvo groter dan de huidige supermarkt aan het Ordenplein, die een andere functie krijgt en onderdeel gaat uitmaken van Het GOED. U wilt weten of er voldoende marktruimte is voor de voorgenomen uitbreiding van het supermarktmetrage in Orden en wat de effecten zijn op de winkelstructuur? In onze adviezen in hoofdstuk 2 krijgt u antwoord op deze vraag. 1.2 Onze aanpak Onze werkwijze bestaat uit de volgende stappen: stap 1: locatiebezoek; stap 2: markt- en effectanalyse; stap 3: conclusies en advies 1.3 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk leest u onze adviezen. In de bijlagen zijn analyses en achterliggende informatie opgenomen. Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 1

4 2. ADVIES In onze adviezen gaan we in op de winkelstructuur in Apeldoorn West, de positie van winkelcentrum Ordenplein en de mogelijkheden voor versterking 2.1 Benut kansen voor versterking winkelstructuur Apeldoorn West Apeldoorn West ontbeert een modern en compact wijkwinkelcentrum. Het winkelaanbod in dit deel van Apeldoorn omvat circa m² wvo, waarvan ruim de helft tot de dagelijkse sector behoort. Apeldoorn West kent relatief weinig m² levensmiddelen. Het aanbod ligt hier circa een kwart onder het landelijk en Apeldoorns gemiddelde. Het winkelaanbod in Apeldoorn West is verdeeld over de winkelgebieden Ordenplein, Asseltsestraat en Schapendoesweg. In de hiernavolgende tabel 1 vindt u een overzicht van het winkelaanbod per winkelgebied. Tabel 1: aanbod winkelgebieden Apeldoorn West per sector* sector Ordenplein Schapendoesweg Asseltsestraat Totaal winkels m² wvo** winkels m² wvo** winkels m² wvo** winkels m² wvo** dagelijks mode & luxe vrije tijd in & om het huis detailhandel overig Totaal * Bron: Locatus januari 2012 * * wvo= winkelvloeroppervlak: alle voor publiek toegankelijke ruimte, dus exclusief magazijn, kantoor en kantine Het Ordenplein ligt in het zuidelijk deel van Apeldoorn West en vervult vooral een functie voor de inwoners van de buurt Orden en de aangrenzende buurt Driehuizen. Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 2

5 Figuur 1: winkelgebieden Apeldoorn Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 3

6 Ordenplein: kleinschalig, gedateerd en lastig parkeren. Het winkelgebied aan het Ordenplein is sterk verouderd. Het winkelaanbod bestaat uit een kleinschalige Dekamarkt supermarkt, een bakkerij, bloemenzaak, slijterij, gemakswinkel en een natuurgenees- en cadeauwinkel. Daarnaast telt het Ordenplein een apotheek, kapsalon en een snackbar. Eén winkelunit staat leeg (voorheen drogisterij). Net buiten het winkelcentrum ligt een viswinkel die recent is afgebrand. Het winkelaanbod aan het Ordenplein is te kleinschalig en onvoldoende compleet om de inwoners in het zuidelijke deel van Apeldoorn West in sterke mate aan zich te binden. Daarnaast is het lastig parkeren. Rondom het winkelcentrum bevinden zich een beperkt aantal parkeerplaatsen. In de hiernavolgende tabel 2 zijn de sterke en zwakke punten van het Ordenplein en de kansen en bedreigingen kort samengevat. Tabel 2: SWOT-analyse Ordenplein sterk goed bereikbaar met auto; beperkt winkelaanbod kleinschalige winkels beperkt en onoverzichtelijk parkeren rondom winkelgebied naast te kleine supermarkt geen subtrekkers (vb. Zeeman, Marskramer, Blokker, Kruidvat of Action) gedateerde uitstraling kans bedreiging Ontwikkeling nieuw winkelgebied met voldoende massa Niet inspelen op wensen consumenten (compleet aanbod) en retailtrends (schaalvergroting) zwak Figuur 2: Winkelcentrum Ordenplein Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 4

7 Asseltsestraat en Schapendoesweg vormen ook geen compact en compleet boodschappencentrum Ook de rest van Apeldoorn West kent geen krachtig wijkwinkelcentrum. De Asseltsestraat is een langgerekte winkelstraat en is te beschouwen als een aanloopstraat van het centrum van Apeldoorn. De prijsvriendelijke Boni supermarkt is de belangrijkste trekker in de dagelijkse sector. Het overige winkelaanbod bestaat vooral uit doelgericht bezochte winkels en speciaalzaken, zoals dat vaak in aanloopstraten wordt aangetroffen. Verderop langs de Asseltsestraat ligt een C1000 supermarkt aan de Schapendoesweg. Tegenover de C1000 wordt een commerciële plint ontwikkeld met ruimte voor winkelunits van maximaal 300 m². Parkeren bij de C1000 aan de Schapendoesweg en de Bonimarkt aan de Asseltsestraat is mogelijk achter de supermarkt. Voor zowel de Asseltsestraat als de Schapendoesweg geldt dat het dagelijks aanbod niet compleet is en de bereikbaarheid niet optimaal. Ook deze winkelvoorzieningen zijn niet in staat om de inwoners van Apeldoorn West in sterke mate aan zich te binden. Figuur 3: C1000 Schapendoesweg en Boni Asseltsestraat Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 5

8 Verzorgingsgebied voldoende groot voor sterk wijkwinkelcentrum Apeldoorn West bezit, met ruim inwoners, voldoende draagvlak voor een sterk wijkwinkelcentrum. Het Ordenplein ligt in de grootste buurt Orden met circa inwoners. Daarnaast vervult het Ordenplein vooral een functie voor de aangrenzende buurt Driehuizen met circa inwoners. Tabel 3: inwoners Apeldoorn West per buurt* Buurt Aantal inwoners gemeente Orden Driehuizen Berg en Bos Sprengenbos Sprengenweg-Noord Brinkhorst Totaal * Bron: Gemeente Apeldoorn Vanwege het kleinschalige en gedateerde boodschappenaanbod in West, wijken de inwoners van dit deel van Apeldoorn voor het boodschappen doen uit naar winkelgebieden buiten West. Ongeveer de helft vloeit af, terwijl dit in andere stadsdelen vaak maar 25 tot 30% is.. Figuur 4: winkelcentrum Kerschoten Afvloeiing vanuit West vindt plaats naar winkelcentrum Kerschoten (gedateerd winkelcentrum, maar met twee supermarkten en vrij compleet dagelijks aanbod), de Koninginnelaan met een Aldi en sterke versspeciaalzaken en naar de grote Dekamarkt aan de Vlijtseweg in de noordelijke deel van Apeldoorn. Daarnaast vloeit koopkracht af naar het ten zuiden gelegen wijkwinkelcentrum Hart van Zuid en het dorp Ugchelen. Zowel Hart van Zuid als Ughelen kennen twee supermarkten en een vrij compleet dagelijks winkelaanbod. Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 6

9 Ontwikkelingsplannen Ordenplein Figuur 5: impressie Hart van Orden 1 De herontwikkeling van het winkelcentrum Ordenplein maakt onderdeel uit van een grotere gebiedsontwikkeling Hart van Orden. Deze ontwikkeling gaat op hoofdlijnen van het volgende uit 2 : nieuw winkelcentrum (circa m² bvo) op de locatie van de te slopen woningen aan de Arthur van Schendellaan en Frans Halslaan (even zijde); ontwikkeling van het GOED op de locatie van het bestaande winkelcentrum; woningbouw op de locatie van de Wasserij; verbeteren van de openbare ruimte, creëren van een groene zone en herstel van de oude beek. 2.2 Realiseer moderne full-service supermarkt als trekker Boodschappen doen moet efficiënt De moderne consument is kritisch en wil snel en gemakkelijk boodschappen doen. Bij de keuze voor een winkelgebied of supermarkt zijn de volgende zaken doorslaggevend: uitstekende bereikbaarheid en makkelijk parkeren; one stop shopping: zo compleet mogelijk assortiment aan dagelijkse boodschappen. Het nieuwe winkelcentrum Ordenplein is goed bereikbaar. Om de consument goed te bedienen is het gezien de vorige punten verder van belang dat voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd en de belangrijkste trekker de supermarkt een omvang heeft die past bij een moderne full-service supermarkt. Om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen is voor het nieuwe Hart van Orden een parkeerbalans uitgevoerd, die uitgaat van 1 Bron: Stedenbouwkundig plan Hart van Orden 2 Bron: Markt- en ontwikkelingsvisie winkelcentrum Ordenplein, WPM december 2010 Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 7

10 de toevoeging van 206 nieuwe parkeerplaatsen in het centrumgebied 3. Met de ontwikkeling van een supermarkt van m² bvo is sprake van een moderne en complete full-service supermarkt. Voldoende marktruimte voor uitbreiding supermarkt De moderne full-service supermarkt in het nieuwe Hart van Orden is 750 m² bvo groter dan de huidige supermarkt aan het Ordenplein. Binnen Apeldoorn West is marktruimte voor deze uitbreiding aanwezig. Zoals eerder aangegeven is het levensmiddelenaanbod in dit deel van Apeldoorn ondervertegenwoordigd. Daarbij komt dat de verouderde winkelstructuur een nieuwe impuls goed kan gebruiken. Op dit moment weet het dagelijkse winkelaanbod zoals gezegd maar de helft van de bestedingen van de eigen inwoners te binden, terwijl dit in andere stadsdelen rond de 70-75% ligt 5. In de hiernavolgende tabel ziet u dat de marktruimte in de dagelijkse sector in Apeldoorn West circa tot m² bvo bedraagt. Met een invulling van deze uitbreidingsruimte komt het aanbod in de dagelijkse sector in Apeldoorn West wat meer op het niveau van het Nederlands en Apeldoorns gemiddelde te liggen. Figuur 6: impressie Hart van Orden 4 3 Bron: Stedenbouwkundig plan Hart van Orden 4 Bron: Stedenbouwkundig plan Hart van Orden 5 Bron Koopstromenonderzoek Apeldoorn, I&O 2010 Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 8

11 Tabel 4: marktruimte dagelijkse sector Apeldoorn West inwonertal Apeldoorn West* bestedingen per inwoner** omzetpotentieel Apeldoorn West 49,3 mln. euro koopkrachtbinding Apeldoorn West*** 60-65% lokaal gebonden bestedingen 29,6-32,1 mln. euro koopkrachttoevloeiing 15% totale omzetpotentie 34,8-37,7 mln. euro normvloerproductiviteit** economische ruimte m² wvo aanwezig m² wvo Apeldoorn West**** uitbreidingsruimte m² wvo uitbreidingsruimte m² bvo * Bron: gemeente Apeldoorn ** Bron: HBD, bewerking Stec Groep *** Gebaseerd op koopstromenonderzoek Apeldoorn Situatie na realisatie full-service supermarkt inschatting Stec Groep **** Bron: Locatus, januari 2012 In onze analyse in tabel 4 zijn wij er niet van uitgegaan dat met de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum in Orden de koopkrachtbinding gelijk komt met die van andere stadsdelen (70 tot 75%), maar houden wij rekening met een toename van de binding naar 60 tot 65%. Indien naast een moderne fullservice supermarkt aan het Ordenplein, ook sprake is van een redelijk compleet dagelijks aanbod en een subtrekker als een Blokker, Zeeman, of Action is de bovenkant van de bandbreedte haalbaar. De ontwikkeling van Hart van Orden zorgt ervoor dat er minder koopkracht naar winkelcentra buiten West afvloeit, maar ook dat er minder koopkracht vanuit de buurten Orden en Driehuizen naar de C1000 aan de Schapendoesweg en Boni aan de Asseltsestraat afvloeit. Zoals aangegeven is de marktruimte in Apeldoorn West voldoende groot om dit als Asseltsestraat en Schapendoesweg op te vangen. Voor de inwoners Orden Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 9

12 en Driehuizen betekent de ontwikkeling van Hart van Orden dat zij nu de boodschappen dichtbij kunnen doen in een modern en aantrekkelijk winkelgebied met een complete full-service supermarkt. Als we de marktruimte analyseren op het niveau van de buurt Orden (zie bijlage A) is het beeld vergelijkbaar met dat van heel Apeldoorn West en is sprake van een marktruimte van circa tot m² bvo. Zonder nieuw winkelcentrum met sterke supermarkt kalft winkelaanbod Orden verder af Zonder een nieuw winkelcentrum Orden met een moderne full-service supermarkt als belangrijkste trekker,neemt de koopkrachtafvloeiing naar winkelcentra buiten West verder toe en verschraalt het winkelaanbod in West. Vooral aan het Ordenplein. Inwoners in Orden kunnen dan de boodschappen niet meer in de eigen buurt doen. Voor kwetsbare groepen zonder auto is dit bijzonder lastig, terwijl de groepen met auto zorgen voor extra verkeersbewegingen naar winkelgebieden buiten Orden en West. Met de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum Hart van Orden met een krachtige supermarkt als trekker wordt de afkalvende marktpositie een halt toe geroepen en is het mogelijk positie terug te winnen. De inwoners van Orden beschikken dan over een up to date en aantrekkelijk winkelcentrum, waar ook de inwoners van de aangrenzende wijk Driehuizen van profiteren. Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 10

13 BIJLAGE A: MARKTRUIMTE BUURT ORDEN Tabel 5: Marktruimte dagelijkse sector Orden inwonertal Orden* bestedingen per inwoner** omzetpotentieel Orden 14,9 mln. euro koopkrachtbinding Orden*** 70-75% lokaal gebonden bestedingen 10,4 11,2 mln. euro koopkrachttoevloeiing**** 25 30% totale omzetpotentie 13,9 16,0 mln. euro normvloerproductiviteit** economische ruimte m² wvo aanwezig m² wvo Orden***** 950 uitbreidingsruimte m² wvo uitbreidingsruimte m² bvo * Bron: gemeente Apeldoorn ** Bron: HBD, bewerking Stec Groep *** Gebaseerd op koopstromenonderzoek Apeldoorn Inschatting Stec Groep: situatie na ontwikkeling moderne full-service van m² bvo **** Inschatting Stec Groep: koopkrachttoevloeiing vooral afkomstig uit aangrenzende wijk Driehuizen ***** Bron: Locatus, januari 2012 Marktruimte en effect uitbreiding Dekamarkt Ordenplein 11

KANSEN VOOR VERSTERKING WINKELAANBOD ROCKANJE Stec Groep aan Gemeente Westvoorne. Stec Groep B.V. Guido Scheerder en Hub Ploem 27 maart 2012

KANSEN VOOR VERSTERKING WINKELAANBOD ROCKANJE Stec Groep aan Gemeente Westvoorne. Stec Groep B.V. Guido Scheerder en Hub Ploem 27 maart 2012 KANSEN VOOR VERSTERKING WINKELAANBOD ROCKANJE Stec Groep aan Gemeente Westvoorne Stec Groep B.V. Guido Scheerder en Hub Ploem 27 maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Datum 7 december 2006 HLM081/Sdg Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

Apeldoorn. Beoordeling initiatief Schapendoesweg

Apeldoorn. Beoordeling initiatief Schapendoesweg Apeldoorn Beoordeling initiatief Schapendoesweg April 2012 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van detailhandelsinitiatieven... 4 1.1 Beleidsoriëntatie van de gemeente... 4 1.2 Drie pijlers ruimtelijk detailhandelsbeleid...

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Binnen de ruimtelijk-economische structuur van Culemborg Datum 15 april 2009 Auteur Nienke Sipma Opdrachtgever CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch NSI

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep aan Corio. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012

ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep aan Corio. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012 ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 2 1.3 Leeswijzer 2 2. ADVIES 3 2.1 Versterk met NHC marktpositie

Nadere informatie

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Broekhuis Rijs Advisering 1 Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Opdrachtgever: Gemeente Haren Projectnummer: 1116.335

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H.

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H. MEMO Van : drs. R.V. Bak Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Opdrachtgever : Aldi Ommen B.V. Datum : 22 juni 2017 Aan : Dhr. V.T.H. Hullegie CC : Betreft : Emmer-Compascuum: ladder voor

Nadere informatie

Markt- en ontwikkelingsvisie Winkelcentrum Ordenplein

Markt- en ontwikkelingsvisie Winkelcentrum Ordenplein Markt- en ontwikkelingsvisie Winkelcentrum Ordenplein December 2010 II Mart- en ontwikkelingsvisie Winkelgebied Ordenplein te Apeldoorn Opnieuw alles in Orden D r eef B eheer B.V. IV Project: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren Westwijk - Amstelveen Winkelen, Wonen & Parkeren Westijk Amstelveen WINKELS 2 Inhoudsopgave 3 Amstelveen... 4 De Wijk... 7 Het Winkelcentrum... 8 Het Plan... 11 Winkelinformatie... 12 Impressies... 14

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING B i j l a g e 3 : A c t u a l i s a t i e D P O, m a a r t 2 0 1 5 5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING 1. Inleiding De gemeente Heerenveen is de afgelopen

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

1. Inleiding. Datum : 16 februari 2016 Opdrachtgever : Gemeente Apeldoorn Ter attentie van : de heer R. de Graaf Projectnummer : 203X01301.

1. Inleiding. Datum : 16 februari 2016 Opdrachtgever : Gemeente Apeldoorn Ter attentie van : de heer R. de Graaf Projectnummer : 203X01301. Advies : Apeldoorn, beoordeling ruimtelijkfunctionele onderbouwing Westpoint Datum : 16 februari 2016 Opdrachtgever : Gemeente Apeldoorn Ter attentie van : de heer R. de Graaf Projectnummer : 203X01301.087032_6

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties

Nota van inspraakreacties Nota van inspraakreacties t.a.v. Nota detailhandel en horeca Berlicum/Middelrode. (Met de onderdelen A. Visie en B. Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)) Sint-Michielsgestel juni 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Regionale afstemming voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Inhoud a. Gelet op de Omgevingsverordening Gelderland en gelet op een goede ruimtelijke ordening, heeft regionale afstemming plaats gevonden

Nadere informatie

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011 Bijlage 4 Haalbaarheidsonderzoek w i n k e l p r o g r a m m a P l e i n gemeente Bergen 11 januari 211 Haalbaarheidsonderzoek winkelprogramma Plein gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Opdrachtgevers: zie bijlage 1 Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer J. Vlek Projectnummer: 941.0410 Datum: 12 juli 2010 Droogh Trommelen en Partners

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Projectnummer: 855.0509 Datum: 28 oktober 2009 Functie en positie Eelde-Centrum DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

Quickscan centrum IJmuiden

Quickscan centrum IJmuiden Quickscan centrum IJmuiden Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Velsen de heer M. Tureay Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1149.0312 Datum: 23 april 2012 Droogh

Nadere informatie

NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM

NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM Hengelo, mei 2012 INLEIDING Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Veldwijk Noord winkelcentrum, van 5 oktober

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Second opinion supermarkt Ter Borch

Second opinion supermarkt Ter Borch Second opinion supermarkt Ter Borch Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Economische haalbaarheid ALDI Aarle- Rixtel

Economische haalbaarheid ALDI Aarle- Rixtel Economische haalbaarheid ALDI Aarle- Rixtel Een onderzoek naar de komst van een discounter Arnhem, november 2011 Economische haalbaarheid ALDI Aarle- Rixtel Een onderzoek naar de komst van een discounter

Nadere informatie

Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013

Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013 Bogor Projectontwikkeling B.V. T.a.v. de heer J. Bouter Spijksedijk 20L 4207 GN Gorinchem Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013 Betreft: Putte (NB) herontwikkeling Tervoplein Distributieve effectenrapportage

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

De Meern, Actualisatie DPO 2010. Gemeente Utrecht Definitief

De Meern, Actualisatie DPO 2010. Gemeente Utrecht Definitief De Meern, Actualisatie DPO 2010 Gemeente Utrecht Definitief De Meern, Actualisatie DPO 2010 Gemeente Utrecht Definitief Rapportnummer: 203x00739.061080_2 Datum: 10 september 2010 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01)

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Inleiding Voor u ligt de eerste ontwerp partiële herziening van de Structuurvisie Detailhandel gemeente

Nadere informatie

Reactie marktruimte binnenstad Breda

Reactie marktruimte binnenstad Breda Reactie marktruimte binnenstad Breda Aanvulling Second Opinion n.a.v. Strabo-onderzoek H. J. Gianotten Capelle aan den IJssel, 26 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Garma bv. Het

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Beoordeling Supermarkt-initiatief Euromarkt Alphen aan den Rijn

Beoordeling Supermarkt-initiatief Euromarkt Alphen aan den Rijn Beoordeling Supermarkt-initiatief Euromarkt Alphen aan den Rijn Juli 2011 Beoordeling Supermarkt-initiatief N SI Project: Opdrachtgever: Namens opdrachtgever: Referentienummer: Beoordeling Supermarkt-initiatief

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

Actualisering DPO Groenestraat

Actualisering DPO Groenestraat Gemeente Nijmegen Actualisering DPO Groenestraat Sector dagelijkse artikelen Rapportnummer: 203X00452.050985_5 Datum: 30 september 2009 Contactpersoon opdrachtgever: mevrouw Van Gerwen Projectteam BRO:

Nadere informatie

Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries

Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Synchroon Trends in boodschappenland Het grotere geheel Van Hogendorpkwartier Uitdagingen VHK Succesfactoren

Nadere informatie

Rolde. Advies uitbreiding supermarkten. Broekhuis Rijs Advisering 1

Rolde. Advies uitbreiding supermarkten. Broekhuis Rijs Advisering 1 Rolde Advies uitbreiding supermarkten Broekhuis Rijs Advisering 1 Rolde Advies uitbreiding supermarkten Opdrachtgever: Albert Heijn Rolde/C1000 Vastgoed Projectnummer: 1010.135 Datum: 21-7-2011 Broekhuis

Nadere informatie

Informatie-avond. De Nieuwe Tuinderij West

Informatie-avond. De Nieuwe Tuinderij West Informatie-avond De Nieuwe Tuinderij West Informatie-avond en klankbordsessie voorzieningen/supermarkt De Nieuwe Tuinderij West 8 juni 2015 1 Inhoud informatie-avond Ontvangst en welkom mevrouw Marjolijn

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen. Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen. Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Datum 13 februari 007 HGV05/Gsj/018 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 multifunctionele locaties vraag naar betere locaties welke locatietypen

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

ADVIES DETAILHANDELSSTRUCTUUR TEYLINGEN SAMEN STERK(ER) Stec Groep samen met Gemeente Teylingen en ondernemers

ADVIES DETAILHANDELSSTRUCTUUR TEYLINGEN SAMEN STERK(ER) Stec Groep samen met Gemeente Teylingen en ondernemers ADVIES DETAILHANDELSSTRUCTUUR TEYLINGEN SAMEN STERK(ER) Stec Groep samen met Gemeente Teylingen en ondernemers Stec Groep B.V. Peter van Geffen, Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 10 december 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ontwikkeling centrum Emmeloord

Ontwikkeling centrum Emmeloord Provast Ontwikkeling centrum Definitief Rapportnummer: 205X00211.042576_1_3 Datum: 08 april 2008 Contactpersoon opdrachtgever: H. de Jong Projectteam BRO: Felix Wigman, Tommy Walvius Trefwoorden: De Deel,

Nadere informatie

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M

W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M W I N K E L e n I N H E T N I E U W E B A N N E C E N T R U M B e z a a n j a c h t p l e i n - A m s t e r d a m N o o r d Het Nieuwe Banne Centrum Centraal gelegen in Amsterdam Noord, aan het Bezaanjachtplein

Nadere informatie

HAND-OUT werkbezoek Raadscie. De Gaard, 24-3-2015

HAND-OUT werkbezoek Raadscie. De Gaard, 24-3-2015 HAND-OUT Presentaties gemeente Utrecht en Top Vastgoed 24-3-2015 0 HAND-OUT werkbezoek Raadscie. De Gaard, 24-3-2015 Omvang winkelcentrum De Gaard in m2 wvo, vvo en bvo 2 Economisch perspectief winkelcentrum

Nadere informatie

Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg

Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg Juli 2013 II Beoordeling effecten uitbreiding Winkelcentrum Sterrenburg te Dordrecht C orio Nederland BV IV Project: Uitbreidingstoets Opdrachtgever:

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s):

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s): Hilvarenbeek Uitbreiding supermarkt Diessen identificatie planstatus projectnummer: datum: 161206.15891.00 13-07-2011 opdrachtleider: opdrachtgever: mw. I. de Feijter Plasmans Holding bv auteur(s): drs.

Nadere informatie

Ede, DPO Albert Heijn Lunteren. Gemeente Ede Definitief

Ede, DPO Albert Heijn Lunteren. Gemeente Ede Definitief Ede, DPO Albert Heijn Lunteren Gemeente Ede Definitief Ede, DPO Albert Heijn Lunteren Gemeente Ede Concept Rapportnummer: 203X01052.077008_1 Datum: 18 september 2013 Contactpersoon opdrachtgever: De heer

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

Bouwstenen detailhandelsnota Venray

Bouwstenen detailhandelsnota Venray Bouwstenen detailhandelsnota Venray Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Venray de heer D. Vervoort Contactpersoon DTNP: mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1078.0911 Datum: 26 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s):

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s): Zeewolde supermarkt Polderwijk ladder voor duurzame verstedelijking identificatie planstatus projectnummer: datum: 005000.20150857 26-10-2015 projectleider: mr. J. Poelstra opdrachtgever: gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april 2016 Veronique Bulthuis, sectormanager retail Rabobank Kennis en Inspiratie Véronique Bulthuis Sectormanager Retail Rabobank Nederland Agenda Stand van Nederland

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

1. Inleiding en vraagstelling

1. Inleiding en vraagstelling 1. Inleiding en vraagstelling In opdracht van V.O.F. Leidschendam Centrum heeft B@S Consultants de positie en het perspectief van het winkelaanbod in Leidschendam Centrum opnieuw geanalyseerd. De in 2005

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Vastgoed ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 6 april 2010 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

ons schrijven bijlagen

ons schrijven bijlagen BÜO Gemeente IJsselstein T.a.v. mevrouw M. Kalden Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN datum 2 december 2009 uw schrijven ons schrijven 204X00291.006.056904 1-RB/avdl onderwerp Eindrapportage bijlagen 3x Eindrapport

Nadere informatie