Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook"

Transcriptie

1 Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: projectnummer: Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd voor vestiging van een discountsupermarkt van circa m² bruto vloeroppervlak (bvo) op de hoek Rijksweg Prinses Beatrixstraat in Mook. De beoogde locatie is grotendeels eigendom van woningcorporatie Destion en gelegen naast winkelcentrum KoMook. Voor het planinitiatief is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk (ander bouwvlak en mogelijk beperkte uitbreiding toegestane omvang supermarkt). De ontwikkelcombinatie heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een principeuitspraak over de beoogde ontwikkeling. De gemeente Mook en Middelaar heeft aan DTNP opdracht gegeven een quick scan uit te voeren die kan dienen als ondersteuning van de principe-uitspraak. In deze quick scan worden de volgende twee vragen beantwoord: 1. Wat is de (toekomstige) marktruimte voor supermarkten in Mook en Middelaar? 2. Welke effecten heeft realisatie van de beoogde discountsupermarkt in Mook op de (ruimtelijke) winkelstructuur van de gemeente Mook en Middelaar? Huidige situatie Mook en Middelaar In de gemeente Mook en Middelaar zijn circa 20 winkels gevestigd met een totaal winkelvloeroppervlak (wvo) van circa m². Zowel Mook als Molenhoek hebben een centrum met een cluster aan winkels en andere voorzieningen. Grootste winkel in het centrum van Molenhoek is supermarkt Spar (470 m² wvo). Verder bestaat het winkelaanbod uit een groenteboer, bakker, lectuurwinkel, bloemist, opticien, kledingwinkel en fietsenwinkel. Het winkelaanbod in het centrum van Mook (KoMook) bestaat uit een vestiging van PLUS (766 m² wvo), een drogist, slijter en bloemist 1. Tabel 1 Omvang en branchering winkelaanbod gemeente Mook en Middelaar Centrum Molenhoek Centrum Mook Verspreid Dagelijks winkelaanbod waarvan supermarkten 698 m² wvo / 4 vkp m² wvo / 1 vkp m² wvo / 3 vkp 766 m² wvo / 1 vkp 80 m² wvo / 2 vkp - Niet-dagelijks aanbod 448 m² wvo / 4 vkp 40 m² wvo / 1 vkp 779 m² wvo / 6 vkp Totaal m² wvo / 8 vkp m² wvo / 4 vkp 859 m² wvo / 8 vkp Leegstand 580 m² wvo / 3 vkp m² wvo / 3 vkp Bron: Locatus Online (2014), Benchmarkverkenner, Huidige functie en positie supermarkten Mook en Molenhoek In de huidige situatie is in de gemeente sprake van twee relatief kleine supermarkten 3. De supermarkten hebben gelet op hun kleine omvang en het veel uitgebreidere supermarktaanbod 1 Locatus Online (2014), Benchmarkverkenner, Verkooppunten

2 in de regio (o.a. Malden, Groesbeek, Gennep, zie kaart in bijlage) vooral een functie voor de eigen inwoners. In het hoogseizoen profiteren de supermarkten van extra omzet door toeristen. Marktruimte voor tweede supermarkt in Mook In tabel 2 zijn twee berekeningen weergegeven die laten zien welk deel van de supermarktbestedingen van inwoners van de gemeente Mook en Middelaar in de eigen supermarkten gedaan moeten worden om een landelijk gemiddeld niveau te functioneren. De eerste berekening geldt voor de huidige situatie. Hieruit blijkt dat van alle supermarktaankopen die inwoners van de gemeente doen, 60% terecht moet komen in de twee supermarkten (koopkrachtbinding). Een dergelijke kooporiëntatie is in de huidige situatie niet haalbaar vanwege het zeer beperkte aanbod (kleine supermarkten, weinig keuze). De tweede berekening in tabel 2 laat zien dat in de situatie met een extra supermarkt het niet voldoende is als nagenoeg alle supermarktaankopen van inwoners van de gemeente (91 à 97%) in de eigen supermarkten gedaan worden. Alleen gecombineerd met een forse toevloeiing van omzet (koopkrachttoevloeiing) van buiten de eigen gemeente (15 à 20%, incl. toeristen) is er voldoende omzetpotentieel voor de huidige twee supermarkten plus een derde supermarkt. Naar onze inschatting is, gelet op het dan nog steeds beperkte supermarktenaanbod (weinig keuze, kleine servicesupermarkten), een dergelijk hoge kooporiëntatie niet haalbaar. Een koopkrachtbinding van 70% en een toevloeiing van 25% (incl. toeristen) is naar onze inschatting maximaal haalbaar in de gemeente Mook en Middelaar (tabel 3). In die situatie is er uitbreidingsruimte voor circa 600 m² wvo supermarktaanbod. Dit is onvoldoende voor een derde supermarkt. Gelet op de regio (veel aanbod in de regio, weinig inwoners in de directe omgeving van Mook en Molenhoek) zal een relatief groot deel van de koopkrachttoevloeiing uit Malden moeten komen (dichtstbijzijnde woonplaats). Om de kooporiëntatie van inwoners van Malden op Mook groot genoeg te laten zijn, zal de derde supermarkt in Mook een discountsupermarkt moeten zijn (Malden beschikt zelf niet over een discountsupermarkt). Alleen dan is een koopkrachttoevloeiing van 25% haalbaar. Als er geen discountsupermarkt in Mook komt, dan is een koopkrachttoevloeiing van 25% niet haalbaar. Ook de koopkrachtbinding van 70% is niet haalbaar als het aanbod beperkt blijft tot twee supermarkten. Er zal dan uit moeten worden gegaan van minder marktruimte. Wij merken op dat Lidl al jaren op zoek is naar een geschikte locatie in Malden. Recent heeft een ontwerpbeschikking voor afwijking van het bestemmingsplan ter inzage gelegen die een vestiging aan de Rijksweg 148a mogelijk zou maken. Als in Malden een discountsupermarkt zal komen, dan leidt dat tot een heroriëntatie van koopstromen. Een (groot) deel van de koopstromen uit Malden richting Mook (als gevolg van een discounter in Mook) zal wegvallen, met minder omzet voor supermarkten in Mook tot gevolg. Op het moment van schrijven is het 3 Tevens is op jachthaven/camping Eldorado is een kleine seizoenssupermarkt gevestigd, primair gericht op basisaankopen voor toeristen. De supermarkt is tijdens het hoogseizoen dagelijks geopend. In het voor- en naseizoen zijn er aangepaste openingstijden. Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 2 van 6

3 nog steeds onzeker of er op korte termijn ook daadwerkelijk een discountsupermarkt in Malden zal openen. Op basis de berekeningen concluderen wij dat er in Mook vanuit kwantitatief oogpunt geen marktruimte aanwezig is voor een derde supermarkt. Alleen in de meest optimistische situatie is er marktruimte voor een halve supermarkt. Tabel 2 Omzetclaim supermarktaanbod gemeente Mook en Middelaar, huidige en toekomstige situatie Huidige situatie Situatie met extra supermarkt Mook Omvang supermarktaanbod (m² wvo) Landelijk gem. omzet per m² wvo (excl. BTW) Omzetclaim supermarktaanbod (excl. BTW) 9,8 mln 17,7 mln Omzetaandeel van buiten gemeente 5% 15 à 20% Omzet van buiten gemeente (excl. BTW) 0,5 mln 2,6 à 3,5 mln Omzet uit gemeente (excl. BTW) 9,3 mln 15,0 à 14,1 mln Inwoners gemeente Supermarktomzet per hoofd (excl. BTW) Omzetpotentieel gemeente (excl. BTW) 15,5 mln 15,5 mln Benodigde koopkrachtbinding 60% 91 à 97% Tabel 3 Indicatieve berekening marktruimte supermarkten gemeente Mook en Middelaar (maximaal haalbare situatie) Maximaal haalbare situatie Inwoners gemeente Supermarktomzet per hoofd (excl. BTW) Maximaal haalbare koopkrachtbinding 70% Gebonden supermarktomzet (excl. BTW) 10,9 mln Omzetaandeel van buiten gemeente 25% Totale supermarktomzet (excl. BTW) 14,5 mln Landelijk gem. omzet per m² wvo (excl. BTW) Haalbaar supermarktaanbod (m² wvo) Omvang supermarktaanbod Uitbreidingsruimte (m² wvo) 599 Effecten op winkelstructuur Mook en Middelaar Bovenstaande berekeningen laten zien dat voor een volwaardige derde supermarkt in de gemeente geen marktruimte aanwezig is. Het toevoegen van een volwaardige derde supermarkt zal leiden tot verdringingseffecten bij het bestaande supermarktaanbod. De supermarkten zullen op een lager niveau met minder omzet per m² wvo gaan functioneren. Voor elke supermarkt wordt het steeds moeilijker om genoeg omzet te realiseren. Als reactie daarop halen supermarkten artikelen met een lage omloopsnelheid of met hoge derving uit het 4 StatLine/SBS (2014), stand per Gecorrigeerd voor het hoge gemiddelde inkomen in de gemeente. Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 3 van 6

4 assortiment. Keuzemogelijkheden voor de consumenten nemen af. De kwaliteit van het aanbod komt onder druk te staan. Deze effecten zullen eveneens optreden indien in Malden een discountsupermarkt opent. Indien in zowel Malden als in Mook een discountsupermarkt opent, dan zullen deze effecten versneld en versterkt optreden. Verdringingseffecten van een discountsupermarkt in Mook zullen naar verwachting verschillen per locatie en supermarkt. Het planinitiatief ligt direct naast/aansluitend aan KoMook. In de basis zijn er daardoor goede kansen aanwezig voor synergievoordelen (combinatiebezoek). In het winkelcentrum KoMook zal, indien een goede ruimtelijke koppeling gemaakt wordt met de nieuwe supermarkt, het aantal bezoekers toenemen 6. Er kan hierdoor een duurzame winkelconcentratie ontstaan, waar behalve kansen voor de supermarkten, ook meer kansen liggen voor aanvullend dagelijks en niet-dagelijks aanbod (meer potentiële klanten). Hiervoor zal het winkelaanbod echter wel meer dan nu bezoekers uit de hele gemeente aan zich moeten binden. Voor de Spar-supermarkt in Molenhoek kan de situatie echter anders uitpakken. De Spar heeft een minder gunstige uitgangspositie (het kleinst, dichter bij Malden). Bovendien kan de Spar niet profiteren van de synergievoordelen (combinatiebezoek) waarvan PLUS in Mook wel kan profiteren. Indien het zover komt dat de komst van een discounter naar Mook een andere supermarkt verdringt ( uit de markt duwt ), dan is vanuit de winkelstructuur gezien te verwachten dat Spar dat zal zijn. Daarmee zal de belangrijkste publiekstrekker en basisvoorziening van het dorp verdwijnen. Hierdoor nemen kansen voor (behoud van) overig winkelaanbod in Molenhoek af. Hier ontstaat een spanningsveld met de gemeentelijke ambities ten aanzien van detailhandel. Het gemeentelijke detailhandelsbeleid, vastgelegd in de Structuurvisie Mook & Middelaar 2025 (vastgesteld op 24 januari 2013), zet namelijk in op het handhaven van minimaal het basisniveau van de voorzieningen voor levensmiddelen en andere detailhandel in de kernen (p. 42). Voor Mook wordt geconstateerd dat het voorzieningenniveau reeds aan het basisniveau voldoet. Voor Molenhoek wordt ingezet op het invullen en voorts in stand houden van een basisvoorzieningenniveau in de kern. Samenvattende conclusie Voor het realiseren van een volwaardige discounter in Mook is onvoldoende economisch draagvlak aanwezig in de gemeente. Het toevoegen van een discounter zal leiden tot verdringingseffecten. Vanuit de detailhandelsstructuur is het het meest waarschijnlijk dat de Spar in Molenhoek het kind van de rekening wordt. Daarentegen ontstaat in Mook een winkelgebied dat naar verwachting veel trekkracht heeft en waar winkels van de aanwezigheid van twee supermarkten kunnen profiteren. 6 Uit eigen onderzoek onder ruim supermarktklanten blijkt dat wanneer een supermarkt een goede ruimtelijke relatie heeft met andere winkels, ruim 70% van de supermarktbezoekers gelijktijdig ook andere winkels bezoekt. Voor meer informatie wijzen we naar onder andere het onderzoeksverslag Supermarkt cruciale publiekstrekker in centrumgebieden in de kennisbank op onze website ( Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 4 van 6

5 Aanvullend hierop willen wij opmerken dat, gelet op trends in de winkelmarkt (schaalvergroting, verdringingsmarkt, internet) en het relatief kleine inwonertal van Molenhoek, afgevraagd kan worden hoe reëel het is in Molenhoek op termijn een compleet voorzieningenaanbod te behouden. Juist in kleine kernen staat het functioneren en behoud van winkelaanbod in toenemende mate onder druk. De keuze die voorligt bij de gemeente Mook en Middelaar is in hoofdlijnen als volgt: aansluiting zoeken bij het (detailhandels)beleid en dus streven naar een basisvoorziening in Mook en Molenhoek (impliceert niet meewerken derde supermarkt), waarbij het behoud en functioneren van het winkelaanbod in Molenhoek in toenemende mate onder druk komt te staan, of streven naar één duurzaam en compleet boodschappencentrum met twee supermarkten in Mook met een functie voor de hele gemeente? Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 5 van 6

6 Bijlage: kaart met supermarktaanbod in de regio Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 6 van 6

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Second opinion supermarkt Ter Borch

Second opinion supermarkt Ter Borch Second opinion supermarkt Ter Borch Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

West. leegstand. basis. De. Estate (De Reling wenselijkheid van Dronten-centrum. Context. groeiverwachting inwoners in maand

West. leegstand. basis. De. Estate (De Reling wenselijkheid van Dronten-centrum. Context. groeiverwachting inwoners in maand datum: : 22-2-2017 projectnummer: 1784.1016 Beoordeling marktruimte en effecten Lidl Dronten-W West Samenvatting Toevoeging van een moderne discountsupermarkt in Dronten-West leidt tot een structurele

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Opdrachtgevers: zie bijlage 1 Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer J. Vlek Projectnummer: 941.0410 Datum: 12 juli 2010 Droogh Trommelen en Partners

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem

Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur,

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur, Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen datum: 27-02-2013 projectnummer 1270.0213 onderwerp: Reactie op Supermarktenvisie Wijchen Geacht bestuur, De

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011 Bijlage 4 Haalbaarheidsonderzoek w i n k e l p r o g r a m m a P l e i n gemeente Bergen 11 januari 211 Haalbaarheidsonderzoek winkelprogramma Plein gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s):

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s): Hilvarenbeek Uitbreiding supermarkt Diessen identificatie planstatus projectnummer: datum: 161206.15891.00 13-07-2011 opdrachtleider: opdrachtgever: mw. I. de Feijter Plasmans Holding bv auteur(s): drs.

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Bouwstenen detailhandelsnota Venray

Bouwstenen detailhandelsnota Venray Bouwstenen detailhandelsnota Venray Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Venray de heer D. Vervoort Contactpersoon DTNP: mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1078.0911 Datum: 26 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H.

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H. MEMO Van : drs. R.V. Bak Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Opdrachtgever : Aldi Ommen B.V. Datum : 22 juni 2017 Aan : Dhr. V.T.H. Hullegie CC : Betreft : Emmer-Compascuum: ladder voor

Nadere informatie

Quickscan centrum IJmuiden

Quickscan centrum IJmuiden Quickscan centrum IJmuiden Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Velsen de heer M. Tureay Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1149.0312 Datum: 23 april 2012 Droogh

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Actualisatie winkelstructuur s-hertogenbosch-west

Actualisatie winkelstructuur s-hertogenbosch-west Actualisatie winkelstructuur s-hertogenbosch-west Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Distributieplanologisch Onderzoek. Centrum Callantsoog /

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Distributieplanologisch Onderzoek. Centrum Callantsoog  / DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Distributieplanologisch Onderzoek Centrum Callantsoog WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Distributieplanologisch Onderzoek Centrum Callantsoog Opdrachtgever:

Nadere informatie

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Projectnummer: 855.0509 Datum: 28 oktober 2009 Functie en positie Eelde-Centrum DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein

RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein Rucphen onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein naar een toekomstgericht centrumgebied in Sint Willebrord identificatie planstatus

Nadere informatie

Bestemmingsplan "Dienstenterrein De Brier", Effectenanalyse

Bestemmingsplan Dienstenterrein De Brier, Effectenanalyse Bestemmingsplan "Dienstenterrein De Brier", Effectenanalyse Gemeente Venray Inhoudsopgave Bestemmingsplan "Dienstenterrein De Brier", Effectenanalyse Gemeente Venray Rapportnummer: 211x08182_2 IMRO-IDN-nr:

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Beoordeling plan metaalgaasweverij Dinxperlo

Beoordeling plan metaalgaasweverij Dinxperlo Beoordeling plan metaalgaasweverij Dinxperlo Opdrachtgever: Contactpersoon: Aerarius BV De heer J. Klooster Projectteam DTNP: De heer R. Eijkelkamp De heer W. Frielink Projectnummer: 1310.0613 Datum:

Nadere informatie

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Capelle aan den IJssel Mevrouw J.M. Meijer Projectteam DTNP: De heer K. Trommelen De heer W. Frielink Projectnummer:

Nadere informatie

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Broekhuis Rijs Advisering 1 Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Opdrachtgever: Gemeente Haren Projectnummer: 1116.335

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

2 Trends en ontwikkelingen

2 Trends en ontwikkelingen 2 Trends en ontwikkelingen 2.1 Landelijke ontwikkelingen Bij winkelbezoek hangt het gedrag van de consument vooral samen met het bezoekmotief. Globaal kunnen we een onderscheid maken tussen boodschappen

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Oldenzaal

Detailhandelsvisie Oldenzaal Detailhandelsvisie Oldenzaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Oldenzaal Mevrouw A.M. van Oss Projectteam DTNP: De heer D.J. Droogh Mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1150.0412 Datum raadsbesluit:

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties

Nota van inspraakreacties Nota van inspraakreacties t.a.v. Nota detailhandel en horeca Berlicum/Middelrode. (Met de onderdelen A. Visie en B. Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)) Sint-Michielsgestel juni 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 15 mei 2012

Nadere informatie

Actualisering DPO Groenestraat

Actualisering DPO Groenestraat Gemeente Nijmegen Actualisering DPO Groenestraat Sector dagelijkse artikelen Rapportnummer: 203X00452.050985_5 Datum: 30 september 2009 Contactpersoon opdrachtgever: mevrouw Van Gerwen Projectteam BRO:

Nadere informatie

De Biezenkamp, Leusden

De Biezenkamp, Leusden Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) De Biezenkamp, Leusden Gemeente Leusden Datum: 15 december 2015 Projectnummer: 150465 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Het plan en de huidige detailhandelsstructuur 5 2.1

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur Grave

Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur Grave Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur Grave Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Beoordeling effecten herontwikkelingsplan Koningshoek Maassluis

Beoordeling effecten herontwikkelingsplan Koningshoek Maassluis datum: 3-3-2016 projectnummer: 1622.0615 Beoordeling effecten herontwikkelingsplan Koningshoek Maassluis Aanleiding Winkelcentrum Koningshoek in Maassluis is reeds meerdere jaren toe aan een grondige renovatie.

Nadere informatie

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Regionale afstemming voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Inhoud a. Gelet op de Omgevingsverordening Gelderland en gelet op een goede ruimtelijke ordening, heeft regionale afstemming plaats gevonden

Nadere informatie

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s):

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s): Heusden Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 22-10-2015 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: Aldi Vastgoed B.V. auteur(s):

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

KANSEN VOOR VERSTERKING WINKELAANBOD ROCKANJE Stec Groep aan Gemeente Westvoorne. Stec Groep B.V. Guido Scheerder en Hub Ploem 27 maart 2012

KANSEN VOOR VERSTERKING WINKELAANBOD ROCKANJE Stec Groep aan Gemeente Westvoorne. Stec Groep B.V. Guido Scheerder en Hub Ploem 27 maart 2012 KANSEN VOOR VERSTERKING WINKELAANBOD ROCKANJE Stec Groep aan Gemeente Westvoorne Stec Groep B.V. Guido Scheerder en Hub Ploem 27 maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2

Nadere informatie

Kernboodschap *BENW142048* Aanleiding

Kernboodschap *BENW142048* Aanleiding *BENW142048* memo aan de raad MEMO van het college aan de raad Memo Datum : 13 november 2014 Zaaknummer : Documentnummer : BENW142048 Aan : Gemeenteraad Van : College Onderwerp : supermarktontwikkeling

Nadere informatie

19 mei X _3-ABo/jve

19 mei X _3-ABo/jve Postbus 4, 5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 Boxtel www.bro.nl telefoon 0411 85 04 00 fax 0411 85 04 01 Gemeente Stein Afdeling MRB T.a.v. de heer B.B.M. Lemmens Postbus 15 6170 AA STEIN e-mail: boxtel@bro.nl

Nadere informatie

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus Geldermalsen Visievorming op het winkellandschap Gerard Zandbergen Locatus Locatus Congres 2011 6 BIG RETAIL TRENDS Schaalvergroting en Ketenvorming Clustering Internet Vergrijzing Crisis Leegstand? Winkels

Nadere informatie

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil.

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil. Notitie supermarkten IJsselstein i.v.m. planologische procedures In september 2013 heeft Seinpost een update opgesteld ( Actualisatie DPO supermarktstructuur IJsselstein ) van de rapportage over de supermarktstructuur

Nadere informatie

t.b.v. de supermarktbranche

t.b.v. de supermarktbranche Actualisatie Distributie-planologisch onderzoek t.b.v. de supermarktbranche In opdracht van Gemeente Bernheze juni 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Westvoorne

Detailhandelsvisie Westvoorne Detailhandelsvisie Westvoorne Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Westvoorne De heer J. Littel Projectteam DTNP: De heer K. Trommelen De heer W. Frielink Projectnummer: 1164.512 Datum: 15 oktober 212

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Vastgoed ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 6 april 2010 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

ppj^ppjq «Is de komst van een tweede supermarkt (onder voorwaarden) ruimtelijk-economisch aanvaardbaar?

ppj^ppjq «Is de komst van een tweede supermarkt (onder voorwaarden) ruimtelijk-economisch aanvaardbaar? n -RBO UB uimlelijke ordening ppjppjq Postbus 430 4330 AK Middelburg Telefoon: 0118-689010 Fax:0118-623361 E-mail: mburg@rboi.nl Aan: Gemeente Steenbergen T.a.v.: dhr. M. Meulblok Onderwerp: Second opinion

Nadere informatie

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem In opdracht van: IJsselhof Vastgoed BV De heer W.H. Boesveld Postbus 616 7000 AP DOETINCHEM Zwolle, 9 februari

Nadere informatie

Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek. Plus Nico de Witt Eindrapport

Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek. Plus Nico de Witt Eindrapport Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek Plus Nico de Witt Eindrapport Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek Plus Nico de Witt Eindrapport Rapportnummer:

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 12 juli 2012

Nadere informatie

Quickscan detailhandel hoofdkernen regio Achterhoek

Quickscan detailhandel hoofdkernen regio Achterhoek Quickscan detailhandel hoofdkernen regio Achterhoek Opdrachtgevers: Contactpersoon: Gemeente Aalten Gemeente Bronckhorst Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Winterswijk

Nadere informatie

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond Rapportnummer: 203X00880.070038_2 Datum: 24 april 2012 Contactpersoon

Nadere informatie

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s):

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s): gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 15-02-2016 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: Aldi

Nadere informatie

Sluis. DPO supermarkten. detailhandelsvisie Cadzand-Bad. identificatie planstatus 212.14539.00 09-02-2010. drs. J.H.M. Seerden gemeente Sluis

Sluis. DPO supermarkten. detailhandelsvisie Cadzand-Bad. identificatie planstatus 212.14539.00 09-02-2010. drs. J.H.M. Seerden gemeente Sluis Sluis DPO supermarkten detailhandelsvisie Cadzand-Bad identificatie planstatus projectnummer: datum: 212.14539.00 09-02-2010 opdrachtleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Sluis auteur(s):

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Datum 7 december 2006 HLM081/Sdg Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein. Hoorne Vastgoed

Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein. Hoorne Vastgoed Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein Hoorne Vastgoed Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein Hoorne Vastgoed Rapportnummer: 203X00990.074724_6 Datum: 19

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss

Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss datum: 21-9-2015 projectnummer: 1638.0915 Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss AANLEIDING De wereld van de bibliotheken is in korte tijd sterk aan het veranderen. Technologische ontwikkelen

Nadere informatie

Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen

Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Binnen de ruimtelijk-economische structuur van Culemborg Datum 15 april 2009 Auteur Nienke Sipma Opdrachtgever CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch NSI

Nadere informatie

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s):

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s): Zeewolde supermarkt Polderwijk ladder voor duurzame verstedelijking identificatie planstatus projectnummer: datum: 005000.20150857 26-10-2015 projectleider: mr. J. Poelstra opdrachtgever: gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Effecten verplaatsing winkelcentrum De Díkke Boom, Houten

Effecten verplaatsing winkelcentrum De Díkke Boom, Houten Effecten verplaatsing winkelcentrum De Díkke Boom, Houten Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-3792083 E info@)dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Strijen. Distributieplanologisch onderzoek Centrum

Strijen. Distributieplanologisch onderzoek Centrum Strijen Distributieplanologisch onderzoek Centrum Strijen Opdrachtgever: Croonen Adviseurs Projectnummer: 668.0607 Datum: 22 juli 2008 Distributieplanologisch onderzoek Centrum DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie