Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)"

Transcriptie

1 Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo

2 Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam Team Detailhandel en Leisure: Sandra Beentjes MSc. Drs. Toine Hooft Voor meer informatie: Toine Hooft, In opdracht van: De Jong Retail Management B.V., Jumbo supermarkten en Plus Retail De in dit document verstrekte informatie mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht waarvoor deze is opgesteld. Elk ander gebruik behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Stedelijke Planning BV. Projectnummer: 2014.A.625 Referentie: 2014.A.625 Albert Heijn De Jong, Boxtel supermarktstructuur MEMO_ pagina 2

3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudelijk reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Actuele (regionale) behoefte extra supermarkt Boxtel (Centrum) niet aangetoond 1.2 Haalbaarheid uiterst twijfelachtig pagina 3

4 1 Inhoudelijk reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) De gemeente Boxtel laat de detailhandels- en horecavisie uit 2009 momenteel actualiseren. In september 2014 is een beeldvormend document opgesteld. 1 Hierin is de koers voor de dagelijkse en niet dagelijkse sector detailhandel in de gemeente en verschillende winkelgebieden uitgezet. Er is een uitbreidingscijfer becijferd van m² winkelvloeroppervlak (wvo) voor de dagelijkse sector [bijlage, pagina 2, eerste tabel). De uitbreidingsruimte wenst de gemeente in te zetten voor de toevoeging van een extra centrumsupermarkt. De Jong Retail Management B.V. (franchisenemer Albert Heijn Boxtel), PLUS Retail en Jumbo supermarkten exploiteren supermarkten in Boxtel. Zij hebben Bureau Stedelijke Planning verzocht een second opinion op te stellen. Dit rapport - Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel (10 december 2014) is zelfstandig leesbaar. In bijgaande memo is meer specifiek stil gestaan bij de verschillen in aannames, uitkomsten en interpretatie tussen beide rapporten. Deze vallen samen te vatten onder twee noemers: 1. De actuele (regionale) behoefte aan een extra supermarkt in Boxtel (Centrum) 2. De haalbaarheid 1.1 Actuele (regionale) behoefte extra supermarkt Boxtel (Centrum) niet aangetoond BRO baseert de actuele (regionale) behoefte op een distributieplanologische (DPO) berekening (Bijlage benadering marktruimte). Er is een uitbreidingsruimte in de dagelijkse sector becijferd van m² wvo. Bureau Stedelijke Planning heeft specifiek voor de supermarktbranche de distributieve mogelijkheden berekend. Bij alle supermarktorganisaties in Boxtel is nagevraagd hoeveel vierkante meters zij exploiteren, wat hun plannen en wensen zijn en welke omzet ze behalen. 2 Albert Heijn Boxtel, PLUS Retail en Jumbo supermarkten en hebben tevens omzetherkomstgegevens aangeleverd. Daardoor is een exact beeld verkregen van de omvang van het supermarktareaal, de huidige koopkrachtbinding en -toevloeiing aan de supermarkten in Boxtel. De aannames die Bureau Stedelijke Planning hanteert voor de distributieve berekening zijn anders en verfijnder (namelijk toegespitst op supermarkten, en op basis van werkelijke omzetcijfers en omzetherkomst) dan die BRO hanteert. Onderstaand zijn de verschillen aangegeven: inwoners in de gemeente Boxtel gebaseerd op de meest recente cijfers uit mei 2014 van het CBS (in plaats van inwoners die BRO gebruikt). 1 BRO, Detailhandels- en horecavisie Boxtel -Beeldvormend document, versie: 25 september De omzetgegevens van individuele supermarkten zijn strikt vertrouwelijk. In dit rapport zijn daarom alleen geaggregeerde cijfers opgenomen. pagina 4

5 Bestedingen per hoofd van de bevolking in supermarkten. Voor dit DPO is gebruik gemaakt van de totale omzet per hoofd van de bevolking (bestedingen door consumenten, bedrijven en instellingen) en van de totale omzet per m² die hoort bij de totale omzet per hoofd van de bevolking. Ook bedrijven en instellingen doen inkopen bij supermarkten in Boxtel. Door deze twee naast elkaar te gebruiken (in plaats van de consumentenbestedingen, zoals BRO doet) zijn uiteindelijke verschillen in de indicatieve uitbreidingsruimte hierdoor te verwaarlozen. Een lagere koopkrachtbinding van 93%, gebaseerd op de omzetgegevens van de supermarkten in Boxtel. BRO hanteert een koopkrachtbinding van 96% voor de dagelijkse sector. Dit cijfer blijkt te hoog. Een koopkrachttoevloeiing van 15%, gebaseerd op de omzetgegevens van de supermarkten in Boxtel. BRO hanteert een koopkrachttoevloeiing van 17% voor de dagelijkse sector. Dit cijfer blijkt te hoog. Een totaal supermarktareaal in de gemeente Boxtel van m² wvo, volgens opgave van de supermarktorganisaties. De uitkomst van een DPO-berekening is uiterst gevoelig voor koopstromen. Daar zowel de koopkrachtbinding als -toevloeiing lager blijkt te liggen, valt de uitkomst beduidend lager uit. Bureau Stedelijke Planning komt tot een distributieve ruimte van circa 500 m² wvo. Om de uitkomsten van de distributieve berekening te verifiëren is ook een benchmarkvergelijking gemaakt. Deze wijst in dezelfde richting. Tot slot: de supermarktdichtheid ligt in Boxtel rond het landelijk gemiddelde. Alleen als de toevloeiing aanmerkelijk groter zou zijn dan de afvloeiing is de toevoeging van een nieuwe supermarkt een optie. Dit is echter niet aan de orde. Conclusie Voor een goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte voorziet (eerste trede van de ladder voor duurzame verstedelijking ). Deze behoefte kan niet worden aangetoond. De distributieve ruimte voor de toevoeging van een extra supermarkt van m² wvo in (het centrum van) Boxtel ontbreekt. 1.2 Haalbaarheid uiterst twijfelachtig Daarnaast heeft Bureau Stedelijke Planning gerede twijfels over de markttechnische, financiële en ruimtelijk-functionele haalbaarheid van een derde supermarkt in het centrum van Boxtel. Dit geldt zowel voor een nieuwkomer als verplaatser. De beoogde locatie voor een extra (derde) supermarkt is tussen de Monseigneur Bekkersstraat en de Markt. Er kleven vele onzekerheden aan deze propositie: Het is zeer de vraag of hier een functionele supermarktlocatie kan worden gecreëerd. Dat wil zeggen een supermarkt van moderne afmeting met dito parkeren en een prima (auto)bereikbaarheid. De realisatie van een reguliere supermarkt (ca m²) met 75 parkeerplaatsen exclusief voor supermarktbezoekers vergt een (complexe) herontwikkeling. Het is noodzakelijk meerdere panden te verknopen en daarnaast haast onmogelijk om voldoende parkeerruimte te realiseren. De financiële haalbaarheid is uiterst onzeker. pagina 5

6 Tot slot: de derde supermarkt moet opboksen tegen diverse krachtige alternatieven (qua locatie-uitgangspunten, formule en maatvoering). Het betreft niet alleen de twee gevestigde supers in het centrum (Albert Heijn en Lidl), maar ook Oosterhof (Jumbo en Aldi). Supermarktorganisaties staan niet in de rij. Naar verluidt heeft zich nog geen enkele gegadigde gemeld. Aldi is gepolst, maar ziet echter geen mogelijkheden voor een winkel op de voorgestelde locatie in het centrum, vanwege de beperkte parkeermogelijkheden en hoge investeringskosten om tot een gewenst object (pand en parkeren) te komen. In het verleden hebben Jac. Hermans en Edah het centrum juist verlaten. Belang van extra supermarkt voor het overig centrumaanbod overtrokken Op pagina 27 van het rapport van het beeldvormend document wordt gewezen van het belang van supermarkten en het overig aanbod. Daarbij wordt gerefereerd aan eerdere onderzoeken van Strabo (voetnoot 8) en DTNP (voetnoot 9). Het Staboonderzoek is ons niet bekend. Strabo weet ook niet aan welk onderzoek wordt gerefereerd. Het onderzoek van DTNP heeft alleen betrekking op centra die bestaan uit één supermarkt en tenminste een drogist en drie speciaalzaken (bakker/groenteman/slager/kaasboer/visboer/slijter). Dit is een andere situatie dan in Boxtel. Hoewel het belang van centrumsupermarkten voor het functioneren van ander aanbod in het centrum evident is, dient het effect van een nieuwkomer niet te worden overtrokken. De impuls voor de lokale middenstand gaat alleen op voor de extra centrumbezoekers die de nieuwe supermarkt genereert 3, die tevens aan combinatiebezoek doen (en in andere centrumwinkels besteden). Bovendien concurreert de extra supermarkt ook met andere centrumwinkels. Vooral winkels in de dagelijkse sector zullen omzet verliezen. Het is zeer de vraag of dit per saldo een plus oplevert. Ook scheiden consumenten boodschappen veelal van winkelen. De kruisbestuiving tussen die twee is daarom gering. Bureau Stedelijke Planning onderschrijft overigens de koers van een compacter centrum en versterking van de ruimtelijk-functionele relatie tussen de centrumsupermarkten Albert Heijn en Lidl met het centrumhart. Dit geldt overigens ook voor Jumbo en Aldi in wijkwinkelcentrum Oosterhof, die op relatief korte afstand van het centrum liggen. De komst van een extra reguliere supermarkt in het centrum is niet verantwoord en realistisch. Een alternatieve invulling met een andere publiekstrekker (niet zijnde een reguliere supermark) is uiteraard welkom. Conclusie De toevoeging van een derde supermarkt in het centrum is geen reële optie en niet de oplossing voor de problemen van het centrum van Boxtel. 3 Bezoekers die zonder aanwezigheid van de nieuwe centrumsupermarkt niet naar het centrum zouden zijn gekomen. pagina 6

Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel

Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel 10 december 2014 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Reactie op rapport 'Second opinion DPO consumentenplein Woudenberg' (DTNP, 10-12-2014)

Reactie op rapport 'Second opinion DPO consumentenplein Woudenberg' (DTNP, 10-12-2014) Reactie op rapport 'Second opinion DPO consumentenplein Woudenberg' (DTNP, 10-12-2014) 27 januari 2015 Memo Status: Memo Datum: 27 januari 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil.

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil. Notitie supermarkten IJsselstein i.v.m. planologische procedures In september 2013 heeft Seinpost een update opgesteld ( Actualisatie DPO supermarktstructuur IJsselstein ) van de rapportage over de supermarktstructuur

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen

Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen Inleiding In november 2011 heeft Seinpost Adviesbureau BV (hierna aangeduid met Seinpost) onderzoek gedaan naar de distributieve

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Projectnummer: 855.0509 Datum: 28 oktober 2009 Functie en positie Eelde-Centrum DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem In opdracht van: IJsselhof Vastgoed BV De heer W.H. Boesveld Postbus 616 7000 AP DOETINCHEM Zwolle, 9 februari

Nadere informatie

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid Marktruimteberekening Supermarkt Santpoort-Zuid Vergroting supermarkt Dekamarkt De Dekamarkt is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 167, te Santpoort Zuid. Er zijn plannen om de supermarkt te vergroten

Nadere informatie

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s):

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s): gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 15-02-2016 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: Aldi

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s):

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s): Heusden Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 22-10-2015 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: Aldi Vastgoed B.V. auteur(s):

Nadere informatie

Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling

Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling 12 april 2016 Eindrapportage Status: Eindrapportage Datum: 12 april 2016 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein. Hoorne Vastgoed

Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein. Hoorne Vastgoed Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein Hoorne Vastgoed Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein Hoorne Vastgoed Rapportnummer: 203X00990.074724_6 Datum: 19

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Enkhuizen. ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi 4101265.18884.00 07-07-2015. drs. G. Welten. auteur(s):

Enkhuizen. ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi 4101265.18884.00 07-07-2015. drs. G. Welten. auteur(s): Enkhuizen ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi identificatie planstatus projectnummer: datum: 4101265.18884.00 07-07-2015 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Aldi Zaandam BV

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen Definitief

Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, Effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie, juni 2011 Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, Effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie, juni 2011 Gemeente Sittard-Geleen

Nadere informatie

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013.

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Dit schrijven wordt zowel per brief en mail aan u verzonden. Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Inleiding Voor de raadsvergadering van 16 december 2013 staat op de agenda het vaststellen van

Nadere informatie

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra. Gemeente Weert

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra. Gemeente Weert Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra Gemeente Weert Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra Gemeente Weert Rapportnummer: 203X01072.077889_4

Nadere informatie

Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015

Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015 Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015 1 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Samenvatting... 3 3 Aanleiding... 5 3.1 Ladder voor duurzame verstedelijking...

Nadere informatie

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond Rapportnummer: 203X00880.070038_2 Datum: 24 april 2012 Contactpersoon

Nadere informatie

Bodegraven Oud Bodegraafseweg/Doortocht DPO supermarkten

Bodegraven Oud Bodegraafseweg/Doortocht DPO supermarkten Bodegraven Oud Bodegraafseweg/Doortocht DPO supermarkten 29 november 2012 definitief rapport Status: definitief rapport Datum: 29 november 2012 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Klein Amerika

Nadere informatie

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Sittard-Geleen, DPO en effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie. Gemeente Sittard-Geleen Definitief

Sittard-Geleen, DPO en effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie. Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, DPO en effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, DPO en effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie Gemeente Sittard-Geleen

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein

RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein Rucphen onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein naar een toekomstgericht centrumgebied in Sint Willebrord identificatie planstatus

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Ede, DPO Albert Heijn Lunteren. Gemeente Ede Definitief

Ede, DPO Albert Heijn Lunteren. Gemeente Ede Definitief Ede, DPO Albert Heijn Lunteren Gemeente Ede Definitief Ede, DPO Albert Heijn Lunteren Gemeente Ede Concept Rapportnummer: 203X01052.077008_1 Datum: 18 september 2013 Contactpersoon opdrachtgever: De heer

Nadere informatie

: Boxmeer, Reacties op conceptrapportage. 1. Inleiding. 2. Reactie op schrijven dhr. M. Jansen

: Boxmeer, Reacties op conceptrapportage. 1. Inleiding. 2. Reactie op schrijven dhr. M. Jansen Notitie : Boxmeer, Reacties op conceptrapportage BRO Datum : 10 februari 2015 Opdrachtgever : Gemeente Boxmeer Ter attentie van Projectnummer : de heer B. Krebbers : 204X00494.080830_11 Opgesteld door

Nadere informatie

Zeist-De Wending Toets supermarkt aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Zeist-De Wending Toets supermarkt aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking Zeist-De Wending Toets supermarkt aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking 29 september 2015 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 29 september 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Effecten verplaatsing supermarkt Voorthuizen

Effecten verplaatsing supermarkt Voorthuizen Effecten verplaatsing supermarkt Voorthuizen Ruimtelijk-economisch onderzoek naar de gevolgen voor de supermarktstructuur Waalwijk, februari 2013 Effecten verplaatsing supermarkt Voorthuizen Ruimtelijk-economisch

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando

ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando 12.0018038 ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan 'Ekkersrijt; Grando' Inleiding In de periode van 2 augustus tot en met 12 september 2012

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle. Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle. Gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle Gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: Auteur : S. Nieuwesteeg Directie/Afd : VGEP/EZ Telefoon : 5293753 Datum : 22-06-2011 1 e : Weth. Arbouw 2 e : Weth. Meeuwis 3 e : 4 e : Besluit d.d. Conform

Nadere informatie

Distributieve toets en effecten ontwikkeling Rijssen - Stationsomgeving

Distributieve toets en effecten ontwikkeling Rijssen - Stationsomgeving Distributieve toets en effecten ontwikkeling Rijssen - Stationsomgeving 19 december 2013 Definitief Status: Definitief Datum: 19 december 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E

Nadere informatie

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur,

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur, Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen datum: 27-02-2013 projectnummer 1270.0213 onderwerp: Reactie op Supermarktenvisie Wijchen Geacht bestuur, De

Nadere informatie

Distributieve toets en effecten uitbreiding C1000 supermarkt Vriezenveen

Distributieve toets en effecten uitbreiding C1000 supermarkt Vriezenveen Distributieve toets en effecten uitbreiding C1000 supermarkt Vriezenveen 12 september2014 Eindrapport (definitieve versie) Status: Eindrapport (definitieve versie) Datum: 12 september2014 Een product van:

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Alkmaar. Visie dagelijkse winkelvoorzieningen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004

Alkmaar. Visie dagelijkse winkelvoorzieningen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004 Alkmaar Visie dagelijkse winkelvoorzieningen Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004 Droogh Trommelen Broekhuis bv Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen tel. (024) 379 20

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 Oudewater distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 In opdracht van: Artica Vastgoedontwikkeling B.V. De heer G. de Wit Postbus 75 5240 AB ROSMALEN Zwolle, 20 augustus 2010 S. Hiemstra

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

Herontwikkeling Den Haag- Kijkduin Bad (Deltaplein) Distributieve toets en effecten retailprogramma

Herontwikkeling Den Haag- Kijkduin Bad (Deltaplein) Distributieve toets en effecten retailprogramma Herontwikkeling Den Haag- Kijkduin Bad (Deltaplein) Distributieve toets en effecten retailprogramma 29 oktober 2014 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 29 oktober 2014 Een product van: Bureau Stedelijke

Nadere informatie

Apeldoorn - Westpoint DPO en effectenstudie detailhandel

Apeldoorn - Westpoint DPO en effectenstudie detailhandel Apeldoorn - Westpoint DPO en effectenstudie detailhandel 17 juni 2015 eindrapport Status: eindrapport Datum: 17 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625

Nadere informatie

Update onderzoek Enecolocatie

Update onderzoek Enecolocatie Update onderzoek Enecolocatie Zeist ontwikkeling supermarktsituatie 2011-2013 Uitgebracht aan: Woningcorporatie Seyster Veste Seinpost Adviesbureau BV drs. P.C. Draaijer drs. M.J.M. Vaessen Projectnummer:

Nadere informatie

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Rapportage 30-2146 DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Strabo bv, Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Herengracht

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Albert Heijn in Voorthuizen

Albert Heijn in Voorthuizen Albert Heijn in Voorthuizen Eindrapport maart 2011 Albert Heijn in Voorthuizen Eindrapport dossier : BA4560-101-100 registratienummer : versie : definitief maart 2011 INHOUD BLAD 1 UITBREIDING ALBERT HEIJN

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Nota Zienswijzen Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Gemeente Zoetermeer Juli 2015 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

Alvorens in te gaan op de juridische weigeringsgronden, geven wij eerste de resultaten van het dpo hier weer.

Alvorens in te gaan op de juridische weigeringsgronden, geven wij eerste de resultaten van het dpo hier weer. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Purmerend ons kenmerk 1074102 datum 16 april 2013

Nadere informatie

Deen Winkels B.V. t Bestemmingsplan Voorburggracht : 2140101

Deen Winkels B.V. t Bestemmingsplan Voorburggracht : 2140101 20/07 2015 12:57 FAX 0229547459 Loomans Advocaten 001/003 A D V O C A T E N mr. W.J.M. Loomans Advocaat Gemeente Langedijk t.a.v. de Raad Postbus 15 1723ZG NOORD-SCHARWOUDÊ Nieuwe Steen 5 Postbus 2310

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013

Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013 Bogor Projectontwikkeling B.V. T.a.v. de heer J. Bouter Spijksedijk 20L 4207 GN Gorinchem Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013 Betreft: Putte (NB) herontwikkeling Tervoplein Distributieve effectenrapportage

Nadere informatie

ADVIES DETAILHANDELSSTRUCTUUR TEYLINGEN SAMEN STERK(ER) Stec Groep samen met Gemeente Teylingen en ondernemers

ADVIES DETAILHANDELSSTRUCTUUR TEYLINGEN SAMEN STERK(ER) Stec Groep samen met Gemeente Teylingen en ondernemers ADVIES DETAILHANDELSSTRUCTUUR TEYLINGEN SAMEN STERK(ER) Stec Groep samen met Gemeente Teylingen en ondernemers Stec Groep B.V. Peter van Geffen, Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 10 december 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus Geldermalsen Visievorming op het winkellandschap Gerard Zandbergen Locatus Locatus Congres 2011 6 BIG RETAIL TRENDS Schaalvergroting en Ketenvorming Clustering Internet Vergrijzing Crisis Leegstand? Winkels

Nadere informatie

Ruimtelijk-economisch onderzoek planvorming Steynlaan

Ruimtelijk-economisch onderzoek planvorming Steynlaan Ruimtelijk-economisch onderzoek planvorming Steynlaan Naar een optimale invulling van de 'Eneco-locatie' Arnhem, november 211 Ruimtelijk-economisch onderzoek planvorming Steynlaan Naar een optimale invulling

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

BUREAU STEDELIJKE PLANNING

BUREAU STEDELIJKE PLANNING BUREAU STEDELIJKE PLANNING SILODAM 1E 1013 AL AMSTERDAM 020-625 42 67 WWW.STEDPLAN.NL AMSTERDAM@STEDPLAN.NL Tilburg Nieuw Stappegoor - effecten grootschalige supermarkt Eindrapportage 25 januari 2012 LID

Nadere informatie

De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur

De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur De supermarkt als drager van de Nederlandse winkelstructuur in verleden, heden en toekomst Aart Jan van Duren Annexum Academy, 28 januari 2014 Opbouw Over mijzelf Over mijn bedrijf Stellingen Over supermarkten,

Nadere informatie

De Meern, Actualisatie DPO 2010. Gemeente Utrecht Definitief

De Meern, Actualisatie DPO 2010. Gemeente Utrecht Definitief De Meern, Actualisatie DPO 2010 Gemeente Utrecht Definitief De Meern, Actualisatie DPO 2010 Gemeente Utrecht Definitief Rapportnummer: 203x00739.061080_2 Datum: 10 september 2010 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep aan Corio. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012

ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep aan Corio. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012 ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 2 1.3 Leeswijzer 2 2. ADVIES 3 2.1 Versterk met NHC marktpositie

Nadere informatie

ACTUALISATIE 2013 DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK COEVORDEN

ACTUALISATIE 2013 DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK COEVORDEN ACTUALISATIE 2013 DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK COEVORDEN In opdracht van Gemeente Coevorden 11 juli 2013 ACTUALISATIE 2013 DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK COEVORDEN MKB Reva Stationsstraat 80

Nadere informatie

DPO Albert Heijn Huissen. Ruimtelijk-economische effectstudie voor het centrumplan

DPO Albert Heijn Huissen. Ruimtelijk-economische effectstudie voor het centrumplan DPO Albert Heijn Huissen Ruimtelijk-economische effectstudie voor het centrumplan Waalwijk, oktober 2015 DPO Albert Heijn Huissen Ruimtelijk-economische effectstudie voor het centrumplan Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Capelle aan den IJssel Mevrouw J.M. Meijer Projectteam DTNP: De heer K. Trommelen De heer W. Frielink Projectnummer:

Nadere informatie

Compleet gerenoveerde karakteristieke winkel in winkelcentrum De Kwinkelier

Compleet gerenoveerde karakteristieke winkel in winkelcentrum De Kwinkelier Te huur Compleet gerenoveerde karakteristieke winkel in winkelcentrum De Kwinkelier Adres De Kwinkelier 13 te Bilthoven 1 Herontwikkeling en renovatie In januari 2014 is Real Estate Invest II BV eigenaar

Nadere informatie

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015 De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015 De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; Probleem of kans? 1.

Nadere informatie

Dagelijks aan bod? Analyse van ontwikkelingen en mogelijkheden supermarktaanbod Westland. December 2012

Dagelijks aan bod? Analyse van ontwikkelingen en mogelijkheden supermarktaanbod Westland. December 2012 Dagelijks aan bod? Analyse van ontwikkelingen en mogelijkheden supermarktaanbod Westland December 2012 Dagelijks aan bod? Analyse van ontwikkelingen en mogelijkheden supermarktaanbod Westland December

Nadere informatie

Leiden - winkelcentrum Kooiplein Motivering branchering herontwikkeling

Leiden - winkelcentrum Kooiplein Motivering branchering herontwikkeling Leiden - winkelcentrum Kooiplein Motivering branchering herontwikkeling 18 april 2012 definitieve rapportage Status: definitieve rapportage Datum: 18 april 2012 Een product van: Bureau Stedelijke Planning

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

Distributieve verkenning Industrierondweg Urk

Distributieve verkenning Industrierondweg Urk f Distributieve verkenning Industrierondweg Urk Economisch-ruimtelijke effectstudie voor Boni Supermarkten Waalwijk, augustus 2015 Distributieve verkenning Industrierondweg Urk Economisch-ruimtelijke

Nadere informatie

Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt. Grando Retail BV Definitief

Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt. Grando Retail BV Definitief Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt Grando Retail BV Definitief Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en

Nadere informatie

Distributieve onderbouwing en effectanalyse supermarkt Eerste Oosterparkstraat (Amsterdam)

Distributieve onderbouwing en effectanalyse supermarkt Eerste Oosterparkstraat (Amsterdam) Distributieve onderbouwing en effectanalyse supermarkt Eerste Oosterparkstraat (Amsterdam) 10 juni 2014 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 10 juni 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv

Nadere informatie

Ontwikkeling centrum Emmeloord

Ontwikkeling centrum Emmeloord Provast Ontwikkeling centrum Definitief Rapportnummer: 205X00211.042576_1_3 Datum: 08 april 2008 Contactpersoon opdrachtgever: H. de Jong Projectteam BRO: Felix Wigman, Tommy Walvius Trefwoorden: De Deel,

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Datum 7 december 2006 HLM081/Sdg Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Stadsdeel Nieuw-West Notitie GDV op Bedrijvencentrum Osdorp

Stadsdeel Nieuw-West Notitie GDV op Bedrijvencentrum Osdorp Stadsdeel Nieuw-West Notitie GDV op Bedrijvencentrum Osdorp 17 mei 2013 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 17 mei 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Warmenhuizen - Distributieve toets en effecten centrumplan

Warmenhuizen - Distributieve toets en effecten centrumplan Warmenhuizen - Distributieve toets en effecten centrumplan 12 februari 2015 definitief Status: definitief Datum: 12 februari 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam

Nadere informatie