Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)"

Transcriptie

1 Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo

2 Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam Team Detailhandel en Leisure: Sandra Beentjes MSc. Drs. Toine Hooft Voor meer informatie: Toine Hooft, In opdracht van: De Jong Retail Management B.V., Jumbo supermarkten en Plus Retail De in dit document verstrekte informatie mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht waarvoor deze is opgesteld. Elk ander gebruik behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Stedelijke Planning BV. Projectnummer: 2014.A.625 Referentie: 2014.A.625 Albert Heijn De Jong, Boxtel supermarktstructuur MEMO_ pagina 2

3 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudelijk reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Actuele (regionale) behoefte extra supermarkt Boxtel (Centrum) niet aangetoond 1.2 Haalbaarheid uiterst twijfelachtig pagina 3

4 1 Inhoudelijk reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) De gemeente Boxtel laat de detailhandels- en horecavisie uit 2009 momenteel actualiseren. In september 2014 is een beeldvormend document opgesteld. 1 Hierin is de koers voor de dagelijkse en niet dagelijkse sector detailhandel in de gemeente en verschillende winkelgebieden uitgezet. Er is een uitbreidingscijfer becijferd van m² winkelvloeroppervlak (wvo) voor de dagelijkse sector [bijlage, pagina 2, eerste tabel). De uitbreidingsruimte wenst de gemeente in te zetten voor de toevoeging van een extra centrumsupermarkt. De Jong Retail Management B.V. (franchisenemer Albert Heijn Boxtel), PLUS Retail en Jumbo supermarkten exploiteren supermarkten in Boxtel. Zij hebben Bureau Stedelijke Planning verzocht een second opinion op te stellen. Dit rapport - Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel (10 december 2014) is zelfstandig leesbaar. In bijgaande memo is meer specifiek stil gestaan bij de verschillen in aannames, uitkomsten en interpretatie tussen beide rapporten. Deze vallen samen te vatten onder twee noemers: 1. De actuele (regionale) behoefte aan een extra supermarkt in Boxtel (Centrum) 2. De haalbaarheid 1.1 Actuele (regionale) behoefte extra supermarkt Boxtel (Centrum) niet aangetoond BRO baseert de actuele (regionale) behoefte op een distributieplanologische (DPO) berekening (Bijlage benadering marktruimte). Er is een uitbreidingsruimte in de dagelijkse sector becijferd van m² wvo. Bureau Stedelijke Planning heeft specifiek voor de supermarktbranche de distributieve mogelijkheden berekend. Bij alle supermarktorganisaties in Boxtel is nagevraagd hoeveel vierkante meters zij exploiteren, wat hun plannen en wensen zijn en welke omzet ze behalen. 2 Albert Heijn Boxtel, PLUS Retail en Jumbo supermarkten en hebben tevens omzetherkomstgegevens aangeleverd. Daardoor is een exact beeld verkregen van de omvang van het supermarktareaal, de huidige koopkrachtbinding en -toevloeiing aan de supermarkten in Boxtel. De aannames die Bureau Stedelijke Planning hanteert voor de distributieve berekening zijn anders en verfijnder (namelijk toegespitst op supermarkten, en op basis van werkelijke omzetcijfers en omzetherkomst) dan die BRO hanteert. Onderstaand zijn de verschillen aangegeven: inwoners in de gemeente Boxtel gebaseerd op de meest recente cijfers uit mei 2014 van het CBS (in plaats van inwoners die BRO gebruikt). 1 BRO, Detailhandels- en horecavisie Boxtel -Beeldvormend document, versie: 25 september De omzetgegevens van individuele supermarkten zijn strikt vertrouwelijk. In dit rapport zijn daarom alleen geaggregeerde cijfers opgenomen. pagina 4

5 Bestedingen per hoofd van de bevolking in supermarkten. Voor dit DPO is gebruik gemaakt van de totale omzet per hoofd van de bevolking (bestedingen door consumenten, bedrijven en instellingen) en van de totale omzet per m² die hoort bij de totale omzet per hoofd van de bevolking. Ook bedrijven en instellingen doen inkopen bij supermarkten in Boxtel. Door deze twee naast elkaar te gebruiken (in plaats van de consumentenbestedingen, zoals BRO doet) zijn uiteindelijke verschillen in de indicatieve uitbreidingsruimte hierdoor te verwaarlozen. Een lagere koopkrachtbinding van 93%, gebaseerd op de omzetgegevens van de supermarkten in Boxtel. BRO hanteert een koopkrachtbinding van 96% voor de dagelijkse sector. Dit cijfer blijkt te hoog. Een koopkrachttoevloeiing van 15%, gebaseerd op de omzetgegevens van de supermarkten in Boxtel. BRO hanteert een koopkrachttoevloeiing van 17% voor de dagelijkse sector. Dit cijfer blijkt te hoog. Een totaal supermarktareaal in de gemeente Boxtel van m² wvo, volgens opgave van de supermarktorganisaties. De uitkomst van een DPO-berekening is uiterst gevoelig voor koopstromen. Daar zowel de koopkrachtbinding als -toevloeiing lager blijkt te liggen, valt de uitkomst beduidend lager uit. Bureau Stedelijke Planning komt tot een distributieve ruimte van circa 500 m² wvo. Om de uitkomsten van de distributieve berekening te verifiëren is ook een benchmarkvergelijking gemaakt. Deze wijst in dezelfde richting. Tot slot: de supermarktdichtheid ligt in Boxtel rond het landelijk gemiddelde. Alleen als de toevloeiing aanmerkelijk groter zou zijn dan de afvloeiing is de toevoeging van een nieuwe supermarkt een optie. Dit is echter niet aan de orde. Conclusie Voor een goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte voorziet (eerste trede van de ladder voor duurzame verstedelijking ). Deze behoefte kan niet worden aangetoond. De distributieve ruimte voor de toevoeging van een extra supermarkt van m² wvo in (het centrum van) Boxtel ontbreekt. 1.2 Haalbaarheid uiterst twijfelachtig Daarnaast heeft Bureau Stedelijke Planning gerede twijfels over de markttechnische, financiële en ruimtelijk-functionele haalbaarheid van een derde supermarkt in het centrum van Boxtel. Dit geldt zowel voor een nieuwkomer als verplaatser. De beoogde locatie voor een extra (derde) supermarkt is tussen de Monseigneur Bekkersstraat en de Markt. Er kleven vele onzekerheden aan deze propositie: Het is zeer de vraag of hier een functionele supermarktlocatie kan worden gecreëerd. Dat wil zeggen een supermarkt van moderne afmeting met dito parkeren en een prima (auto)bereikbaarheid. De realisatie van een reguliere supermarkt (ca m²) met 75 parkeerplaatsen exclusief voor supermarktbezoekers vergt een (complexe) herontwikkeling. Het is noodzakelijk meerdere panden te verknopen en daarnaast haast onmogelijk om voldoende parkeerruimte te realiseren. De financiële haalbaarheid is uiterst onzeker. pagina 5

6 Tot slot: de derde supermarkt moet opboksen tegen diverse krachtige alternatieven (qua locatie-uitgangspunten, formule en maatvoering). Het betreft niet alleen de twee gevestigde supers in het centrum (Albert Heijn en Lidl), maar ook Oosterhof (Jumbo en Aldi). Supermarktorganisaties staan niet in de rij. Naar verluidt heeft zich nog geen enkele gegadigde gemeld. Aldi is gepolst, maar ziet echter geen mogelijkheden voor een winkel op de voorgestelde locatie in het centrum, vanwege de beperkte parkeermogelijkheden en hoge investeringskosten om tot een gewenst object (pand en parkeren) te komen. In het verleden hebben Jac. Hermans en Edah het centrum juist verlaten. Belang van extra supermarkt voor het overig centrumaanbod overtrokken Op pagina 27 van het rapport van het beeldvormend document wordt gewezen van het belang van supermarkten en het overig aanbod. Daarbij wordt gerefereerd aan eerdere onderzoeken van Strabo (voetnoot 8) en DTNP (voetnoot 9). Het Staboonderzoek is ons niet bekend. Strabo weet ook niet aan welk onderzoek wordt gerefereerd. Het onderzoek van DTNP heeft alleen betrekking op centra die bestaan uit één supermarkt en tenminste een drogist en drie speciaalzaken (bakker/groenteman/slager/kaasboer/visboer/slijter). Dit is een andere situatie dan in Boxtel. Hoewel het belang van centrumsupermarkten voor het functioneren van ander aanbod in het centrum evident is, dient het effect van een nieuwkomer niet te worden overtrokken. De impuls voor de lokale middenstand gaat alleen op voor de extra centrumbezoekers die de nieuwe supermarkt genereert 3, die tevens aan combinatiebezoek doen (en in andere centrumwinkels besteden). Bovendien concurreert de extra supermarkt ook met andere centrumwinkels. Vooral winkels in de dagelijkse sector zullen omzet verliezen. Het is zeer de vraag of dit per saldo een plus oplevert. Ook scheiden consumenten boodschappen veelal van winkelen. De kruisbestuiving tussen die twee is daarom gering. Bureau Stedelijke Planning onderschrijft overigens de koers van een compacter centrum en versterking van de ruimtelijk-functionele relatie tussen de centrumsupermarkten Albert Heijn en Lidl met het centrumhart. Dit geldt overigens ook voor Jumbo en Aldi in wijkwinkelcentrum Oosterhof, die op relatief korte afstand van het centrum liggen. De komst van een extra reguliere supermarkt in het centrum is niet verantwoord en realistisch. Een alternatieve invulling met een andere publiekstrekker (niet zijnde een reguliere supermark) is uiteraard welkom. Conclusie De toevoeging van een derde supermarkt in het centrum is geen reële optie en niet de oplossing voor de problemen van het centrum van Boxtel. 3 Bezoekers die zonder aanwezigheid van de nieuwe centrumsupermarkt niet naar het centrum zouden zijn gekomen. pagina 6

Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel

Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel 10 december 2014 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Distributieve toets en effectanalyse integrale herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage

Distributieve toets en effectanalyse integrale herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Distributieve toets en effectanalyse integrale herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Reactie op notitie 'Vergelijking Leidsenhage BSP-NSI' (29 januari 2015) 3 februari 2015 Aanvullende memo Status:

Nadere informatie

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Den Haag-Spuikwartier nadere onderbouwing effectenmethodiek

Den Haag-Spuikwartier nadere onderbouwing effectenmethodiek Den Haag-Spuikwartier nadere onderbouwing effectenmethodiek 30 april 2015 Definitief Status: Definitief Datum: 30 april 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

Reactie op rapport 'Second opinion DPO consumentenplein Woudenberg' (DTNP, 10-12-2014)

Reactie op rapport 'Second opinion DPO consumentenplein Woudenberg' (DTNP, 10-12-2014) Reactie op rapport 'Second opinion DPO consumentenplein Woudenberg' (DTNP, 10-12-2014) 27 januari 2015 Memo Status: Memo Datum: 27 januari 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil.

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil. Notitie supermarkten IJsselstein i.v.m. planologische procedures In september 2013 heeft Seinpost een update opgesteld ( Actualisatie DPO supermarktstructuur IJsselstein ) van de rapportage over de supermarktstructuur

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen

Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen Inleiding In november 2011 heeft Seinpost Adviesbureau BV (hierna aangeduid met Seinpost) onderzoek gedaan naar de distributieve

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

19 mei X _3-ABo/jve

19 mei X _3-ABo/jve Postbus 4, 5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 Boxtel www.bro.nl telefoon 0411 85 04 00 fax 0411 85 04 01 Gemeente Stein Afdeling MRB T.a.v. de heer B.B.M. Lemmens Postbus 15 6170 AA STEIN e-mail: boxtel@bro.nl

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties

Nota van inspraakreacties Nota van inspraakreacties t.a.v. Nota detailhandel en horeca Berlicum/Middelrode. (Met de onderdelen A. Visie en B. Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)) Sint-Michielsgestel juni 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kritische opmerkingen DPO april 16 Supermarkt Ter Borch - gemeente Tynaarlo

Kritische opmerkingen DPO april 16 Supermarkt Ter Borch - gemeente Tynaarlo Kritische opmerkingen DPO april 16 Supermarkt Ter Borch - gemeente Tynaarlo H.C. Croon - aug 2016 0. Oogmerk van dit document In dit document worden het uitgangspunt en de berekeningen van het DPO dat

Nadere informatie

Distributieve onderbouwing verplaatsing Hoogvlietsupermarkt

Distributieve onderbouwing verplaatsing Hoogvlietsupermarkt Distributieve onderbouwing verplaatsing Hoogvlietsupermarkt Woudenberg 11 februari 2016 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 11 februari 2016 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem In opdracht van: IJsselhof Vastgoed BV De heer W.H. Boesveld Postbus 616 7000 AP DOETINCHEM Zwolle, 9 februari

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s):

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s): gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 15-02-2016 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: Aldi

Nadere informatie

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid Marktruimteberekening Supermarkt Santpoort-Zuid Vergroting supermarkt Dekamarkt De Dekamarkt is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 167, te Santpoort Zuid. Er zijn plannen om de supermarkt te vergroten

Nadere informatie

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Projectnummer: 855.0509 Datum: 28 oktober 2009 Functie en positie Eelde-Centrum DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s):

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s): Heusden Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 22-10-2015 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: Aldi Vastgoed B.V. auteur(s):

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein. Hoorne Vastgoed

Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein. Hoorne Vastgoed Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein Hoorne Vastgoed Utrecht, De Meern, Effectenanalyse winkelcentrum Mereveldplein Hoorne Vastgoed Rapportnummer: 203X00990.074724_6 Datum: 19

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

Second opinion supermarkt Ter Borch

Second opinion supermarkt Ter Borch Second opinion supermarkt Ter Borch Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Enkhuizen. ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi 4101265.18884.00 07-07-2015. drs. G. Welten. auteur(s):

Enkhuizen. ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi 4101265.18884.00 07-07-2015. drs. G. Welten. auteur(s): Enkhuizen ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi identificatie planstatus projectnummer: datum: 4101265.18884.00 07-07-2015 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Aldi Zaandam BV

Nadere informatie

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Opdrachtgevers: zie bijlage 1 Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer J. Vlek Projectnummer: 941.0410 Datum: 12 juli 2010 Droogh Trommelen en Partners

Nadere informatie

Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling

Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling 12 april 2016 Eindrapportage Status: Eindrapportage Datum: 12 april 2016 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015

Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015 Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015 1 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Samenvatting... 3 3 Aanleiding... 5 3.1 Ladder voor duurzame verstedelijking...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor-

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING B i j l a g e 3 : A c t u a l i s a t i e D P O, m a a r t 2 0 1 5 5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING 1. Inleiding De gemeente Heerenveen is de afgelopen

Nadere informatie

Sittard-Geleen, DPO en effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie. Gemeente Sittard-Geleen Definitief

Sittard-Geleen, DPO en effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie. Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, DPO en effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, DPO en effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie Gemeente Sittard-Geleen

Nadere informatie

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond Rapportnummer: 203X00880.070038_2 Datum: 24 april 2012 Contactpersoon

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen Definitief

Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, Effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie, juni 2011 Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, Effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie, juni 2011 Gemeente Sittard-Geleen

Nadere informatie

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013.

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Dit schrijven wordt zowel per brief en mail aan u verzonden. Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Inleiding Voor de raadsvergadering van 16 december 2013 staat op de agenda het vaststellen van

Nadere informatie

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H.

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H. MEMO Van : drs. R.V. Bak Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Opdrachtgever : Aldi Ommen B.V. Datum : 22 juni 2017 Aan : Dhr. V.T.H. Hullegie CC : Betreft : Emmer-Compascuum: ladder voor

Nadere informatie

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra. Gemeente Weert

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra. Gemeente Weert Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra Gemeente Weert Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra Gemeente Weert Rapportnummer: 203X01072.077889_4

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Broekhuis Rijs Advisering 1 Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Opdrachtgever: Gemeente Haren Projectnummer: 1116.335

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek. Plus Nico de Witt Eindrapport

Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek. Plus Nico de Witt Eindrapport Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek Plus Nico de Witt Eindrapport Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek Plus Nico de Witt Eindrapport Rapportnummer:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5767 / 7 Betreft

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s):

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s): Hilvarenbeek Uitbreiding supermarkt Diessen identificatie planstatus projectnummer: datum: 161206.15891.00 13-07-2011 opdrachtleider: opdrachtgever: mw. I. de Feijter Plasmans Holding bv auteur(s): drs.

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein

RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein RUCPHEN onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein Rucphen onderbouwing detailhandelsontwikkeling Emmausplein naar een toekomstgericht centrumgebied in Sint Willebrord identificatie planstatus

Nadere informatie

Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15. Lidl Nederland GmbH Definitief

Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15. Lidl Nederland GmbH Definitief Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15 Lidl Nederland GmbH Definitief Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15 Lidl Nederland GmbH Definitief Rapportnummer: 203X00782.065415_4 Datum: 26 mei 2011 Contactpersoon: de

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Bodegraven Oud Bodegraafseweg/Doortocht DPO supermarkten

Bodegraven Oud Bodegraafseweg/Doortocht DPO supermarkten Bodegraven Oud Bodegraafseweg/Doortocht DPO supermarkten 29 november 2012 definitief rapport Status: definitief rapport Datum: 29 november 2012 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Klein Amerika

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

Bestemmingsplan "Dienstenterrein De Brier", Effectenanalyse

Bestemmingsplan Dienstenterrein De Brier, Effectenanalyse Bestemmingsplan "Dienstenterrein De Brier", Effectenanalyse Gemeente Venray Inhoudsopgave Bestemmingsplan "Dienstenterrein De Brier", Effectenanalyse Gemeente Venray Rapportnummer: 211x08182_2 IMRO-IDN-nr:

Nadere informatie

Distributieve toets en effecten ontwikkeling Rijssen - Stationsomgeving

Distributieve toets en effecten ontwikkeling Rijssen - Stationsomgeving Distributieve toets en effecten ontwikkeling Rijssen - Stationsomgeving 19 december 2013 Definitief Status: Definitief Datum: 19 december 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E

Nadere informatie

Zeist-De Wending Toets supermarkt aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Zeist-De Wending Toets supermarkt aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking Zeist-De Wending Toets supermarkt aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking 29 september 2015 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 29 september 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle. Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle. Gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle Gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle

Nadere informatie

Notitie supermarktstructuur IJsselstein Besluitvorming toestaan 2 e supermarkt in Panoven

Notitie supermarktstructuur IJsselstein Besluitvorming toestaan 2 e supermarkt in Panoven Notitie supermarktstructuur IJsselstein Besluitvorming toestaan 2 e supermarkt in Panoven De gemeente IJsselstein wil de winkelstructuur versterken. Hierbinnen moet de aanpak i.v.m. de vestiging van de

Nadere informatie

: Boxmeer, Reacties op conceptrapportage. 1. Inleiding. 2. Reactie op schrijven dhr. M. Jansen

: Boxmeer, Reacties op conceptrapportage. 1. Inleiding. 2. Reactie op schrijven dhr. M. Jansen Notitie : Boxmeer, Reacties op conceptrapportage BRO Datum : 10 februari 2015 Opdrachtgever : Gemeente Boxmeer Ter attentie van Projectnummer : de heer B. Krebbers : 204X00494.080830_11 Opgesteld door

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando

ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando 12.0018038 ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan 'Ekkersrijt; Grando' Inleiding In de periode van 2 augustus tot en met 12 september 2012

Nadere informatie

Actualisering DPO Groenestraat

Actualisering DPO Groenestraat Gemeente Nijmegen Actualisering DPO Groenestraat Sector dagelijkse artikelen Rapportnummer: 203X00452.050985_5 Datum: 30 september 2009 Contactpersoon opdrachtgever: mevrouw Van Gerwen Projectteam BRO:

Nadere informatie

Supermarkten in binnensteden: een must-have?

Supermarkten in binnensteden: een must-have? Supermarkten in binnensteden: een must-have? Aart Jan van Duren, Bureau Stedelijke Planning Expert-meeting Supermarkt en Ruimte Houten, 24 februari 2012 Supermarkten in binnensteden Koekoeksjong of Haarlemmerolie?

Nadere informatie

Ede, DPO Albert Heijn Lunteren. Gemeente Ede Definitief

Ede, DPO Albert Heijn Lunteren. Gemeente Ede Definitief Ede, DPO Albert Heijn Lunteren Gemeente Ede Definitief Ede, DPO Albert Heijn Lunteren Gemeente Ede Concept Rapportnummer: 203X01052.077008_1 Datum: 18 september 2013 Contactpersoon opdrachtgever: De heer

Nadere informatie

Nota Zienswijzen bestemmingsplan Begoniastraat I

Nota Zienswijzen bestemmingsplan Begoniastraat I Nota Zienswijzen bestemmingsplan Begoniastraat I Ten behoeve van het realiseren van een supermarkt op het perceel Begoniastraat 127 in Barneveld wordt het bestemmingsplan Begoniastraat I opgesteld. Van

Nadere informatie

ppj^ppjq «Is de komst van een tweede supermarkt (onder voorwaarden) ruimtelijk-economisch aanvaardbaar?

ppj^ppjq «Is de komst van een tweede supermarkt (onder voorwaarden) ruimtelijk-economisch aanvaardbaar? n -RBO UB uimlelijke ordening ppjppjq Postbus 430 4330 AK Middelburg Telefoon: 0118-689010 Fax:0118-623361 E-mail: mburg@rboi.nl Aan: Gemeente Steenbergen T.a.v.: dhr. M. Meulblok Onderwerp: Second opinion

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Apeldoorn - Westpoint DPO en effectenstudie detailhandel

Apeldoorn - Westpoint DPO en effectenstudie detailhandel Apeldoorn - Westpoint DPO en effectenstudie detailhandel 17 juni 2015 eindrapport Status: eindrapport Datum: 17 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 12 SEPTEMBER SUPERMARKT ENTREEGEBIED TER BORCH

INFORMATIEAVOND 12 SEPTEMBER SUPERMARKT ENTREEGEBIED TER BORCH INFORMATIEAVOND 12 SEPTEMBER EVEN VOORSTELLEN Inge Vermunt DURVT Bernard Sinnema Coen Jaspers Romke Lemstra Richard van der Velde Aart Jan van Duren BUREAU STEDELIJKE PLANNING AGENDA 1 e deel van de avond

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Stein, Toetsing uitbreiding Aldi aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Ontwikkelingsmaatschappij KIBO BV

Stein, Toetsing uitbreiding Aldi aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Ontwikkelingsmaatschappij KIBO BV Stein, Toetsing uitbreiding Aldi aan de Ladder voor duurzame verstedelijking Ontwikkelingsmaatschappij KIBO BV Stein, Toetsing uitbreiding Aldi aan de Ladder voor duurzame verstedelijking Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

West. leegstand. basis. De. Estate (De Reling wenselijkheid van Dronten-centrum. Context. groeiverwachting inwoners in maand

West. leegstand. basis. De. Estate (De Reling wenselijkheid van Dronten-centrum. Context. groeiverwachting inwoners in maand datum: : 22-2-2017 projectnummer: 1784.1016 Beoordeling marktruimte en effecten Lidl Dronten-W West Samenvatting Toevoeging van een moderne discountsupermarkt in Dronten-West leidt tot een structurele

Nadere informatie