Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht"

Transcriptie

1 Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010

2 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus GB Apeldoorn T E I Copyright MKB Reva 2010 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Reva te Apeldoorn. Hoewel de in dit rapport vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn opgesteld, aanvaarden wij voor de juistheid hiervan en eventuele wijzigingen hierin geen aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en op welke grond dan ook. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 De locatie en het verzorgingsgebied De locatie Het verzorgingsgebied Gemeentelijk beleid 7 3 Draagvlakanalyse 8 4 Conclusies 10 3

4 1 INLEIDING Er zijn plannen ontwikkeld voor het gebied liggend tussen de Händelstraat, Winnubstlaan en Schubertstraat in de Utrechtse wijk Oog in Al. De bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwbouw die voorziet in woningen en commerciële ruimte (een supermarkt). Voor de realisatie van een nieuwe supermarkt heeft de gemeente Utrecht als eis gesteld dat deze het bestaande voorzieningenniveau in de omgeving niet mag ontwrichten. Een distributie-planologisch onderzoek (dpo) zou dit dienen aan te tonen. Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt heeft MKB Reva BV, adviesbureau voor ruimtelijke economie en vastgoed, opdracht gegeven een dergelijk dpo uit te voeren. Het dpo bestaat uit een berekening van de marktruimte voor de supermarktbranche op basis van cijfers van de lokale situatie en landelijke gemiddelden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het aanbod in de omliggende buurten en wijken, en daarmee naar het bestaande voorzieningenniveau c.q. de detailhandelsstructuur. De voorliggende rapportage bevat de uitkomsten van het dpo. De rapportage is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee bevat een beschrijving van de locatie Händelstraat, inclusief het aangrenzende buurtwinkelcentrum, de wijk Oog in Al en de omliggende wijken met de daar gelegen detailhandelsvoorzieningen. Hoofdstuk drie bevat de berekening van de marktruimte voor de supermarktbranche in Oog in Al en hoofdstuk vier sluit af met conclusies. 4

5 2 De locatie en het verzorgingsgebied 2.1 De locatie Het bouwplan is gesitueerd tussen de Händelstraat, Winnubstlaan en Schubertstraat in Oog in Al, dat deel uitmaakt van de Utrechtse wijk West. non-foodzaken en dienstverleners en horeca die op dagelijkse voorzieningen zijn gericht. De trekker van het winkelcentrum is een Albert Heijn supermarkt. Deze is met 275 m² verkoopvloeroppervlak (vvo) echter zeer beperkt van omvang. Het plan grenst direct aan buurtwinkelcentrum Händelstraat. Dit winkelcentrum strekt zich uit langs een deel van de Händelstraat. Het noordelijke deel, gelegen tussen de Everard Meijsterlaan en de Winnubstlaan, kent tweezijdige bewinkeling; het zuidelijk deel, gelegen tussen de Winnubstlaan en de Palestrinastraat is eenzijdig bewinkeld (alleen de oostzijde). In het plan is de nieuwe supermarkt voorzien achter de zuidelijk gelegen winkelstrip. De entree van de supermarkt is in deze winkelstrip voorzien. Hierdoor gaat de nieuwe supermarkt direct deel uitmaken van het buurtwinkelcentrum. Buurtwinkelcentrum Händelstraat Het winkelcentrum beschikt over 15 units, waarvan er 5 door foodwinkels worden ingenomen, 6 door non-foodwinkels, 3 door dienstverleners en 1 door horeca. De branchering is sterk gericht op dagelijkse boodschappen, wat niet alleen wordt veroorzaakt door de 5 foodzaken, maar ook door enkele Doorgaans beschikken buurtwinkelcentra over grotere supermarkten; m² vvo is geen uitzondering voor een supermarkt in een dergelijk winkelcentrum. Supermarkten zijn meestal wel de trekkers voor buurtwinkelcentra; de andere winkels profiteren van zijn aanwezigheid. De vraag kan echter worden gesteld of de huidige supermarkt gezien zijn omvang wel als trekker kan worden betiteld. Andere winkels in het winkelgebied zijn onder meer een bakker, een slijter, tabak/ lectuurzaak, een drogist, een bloemist, een elektrozaak en een fietsenwinkel. De winkels worden aangevuld met o.a. een apotheek, een kapsalon en een broodjeszaak. 2.2 Het verzorgingsgebied Ligging en omvang Wanneer de officiële indeling van de gemeente Utrecht wordt 5

6 aangehouden, ligt het buurtwinkelcentrum Händelstraat in de buurt Oog in Al, in de subwijk Oog in Al/Welgelegen en in de wijk West. De buurt Oog in Al telde per december inwoners, de subwijk Oog in Al/Welgelegen inwoners en de wijk West inwoners. In Oog in Al is er momenteel één belangrijke herontwikkelingslocatie. Op het terrein van de voormalige Cereol fabriek worden 230 woningen ontwikkeld. Hierdoor zal naar verwachting het inwoneraantal van de wijk licht stijgen. De subwijk Oog in Al/Welgelegen wordt hier als primair verzorgingsgebied van het winkelgebied aan de Händelstraat gezien. Dit is een geografisch duidelijk afgebakend gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, het Merwedekanaal en de drukke verkeersas Weg der Verenigde Naties - Ds. Martin Luther Kinglaan. Aangrenzende subwijken zijn Lombok in het noorden/ noordoosten en Kanaleneiland en Transwijk in het zuiden. Ten westen van Oog in Al, aan de overzijde van het Amsterdam- Rijnkanaal ligt de Vinex-uitbreiding Leidsche Rijn. Oog in Al heeft geen direct verbinding met Leidsche Rijn over het kanaal. Wel is in de toekomst een fietsbrug voorzien. Oog in Al/Welgelegen is een subwijk die sociaal-economisch boven het stedelijk gemiddelde uitsteekt. Zo ligt het percentage bijstandsgerechtigden met 2,1% aanzienlijk onder het stedelijk gemiddelde van 3,4%. In drie van de vier buurten ligt dit percentage zelfs onder de 1%. Een ander kenmerk is de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. Deze ligt in de subwijk ruim 13% boven het stedelijk gemiddelde en in de buurt als Oog in Al zelfs 53% erboven. Aangrenzende subwijken als Lombok, Kanaleneiland en Transwijk scoren op deze indicatoren juist onder het stedelijk gemiddelde. Geconcludeerd kan dus worden dat het primaire verzorgingsgebied van winkelcentrum Händelstraat als relatief welvarend kan worden aangemerkt. In het genoemde verzorgingsgebied is de Händelstraat het belangrijkste winkelgebied. Aan het Herderplein, iets noordwestelijker gelegen in de wijk, ligt een oude winkelstrip met als enig overgebleven winkel een groenteboer. Concurrerend aanbod Vergelijkbare of grotere winkelgebieden liggen in aangrenzende wijken. In Lombok worden door de gemeente Utrecht de winkelclusters Groeneweg/Laan van Nieuw Guinea en Kanaalstraat/Damstraat onderscheiden en in Kanaleneiland het stadsdeelcentrum Grootwinkelcentrum Kanaleneiland en de buurtwinkelcentra Rijnbaan en Vasco da Gamalaan. In de onderstaande tabel staat de omvang van de genoemde winkelgebieden en hun supermarkten weergegeven. Aan de Groeneweg staat een herontwikkeling gepland, waarbij m² winkelruimte wordt gerealiseerd. Naast een herontwikkeling van de beide huidige supermarkten komt Winkelgebied Totaal vvo Dagelijks vvo Niet-dagelijks vvo Supermarkten Händelstraat m² 648 m² 632 m² Albert Heijn (275 m²) Kanaalstraat/Damstraat m² m² m² Albert Heijn (345 m²), Spar (215 m²) Groeneweg/Laan van Nieuw Guinea m² m² m² Aldi (750 m²), Nettorama (750 m²) GWC Kanaleneiland m² m² m² Albert Heijn (2.290 m²), Jumbo (790 m²) Rijnbaan 968 m² 728 m² 240 m² Aldi (750 m²)* Vasco da Gamalaan m² 762 m² 446 m² Lidl (1.000 m²)* Bron cijfers: Detailhandelsmonitor gemeente Utrecht 2005 en Supermarktgids 2009 * omvang bij benadering 6

7 er ruimte voor andere winkels, gericht op dagelijkse boodschappen voor de omliggende wijk. Het is de verwachting dat niet voor de tweede helft van 2010 met de bouw begonnen kan worden (bron: website gemeente Utrecht). De supermarkten aan de Kanaalstraat/Damstraat zijn naar mening van MKB Reva geen echte concurrenten voor de supermarkt aan de Händelstraat vanwege hun beperkte omvang. De supermarkten aan de Groeneweg zijn dat wel, zowel wat betreft hun omvang als de korte afstand tot Oog in Al. Zeker na de beoogde herontwikkeling is hier naar verwachting sprake van een aantrekkelijk winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen, waar het winkelgebied aan de Händelstraat zeker gevolgen van gaat merken. De buurtwinkelcentra in Kanaleneiland (Rijnbaan en Vasco da Gamalaan) ziet MKB Reva ook niet als grote concurrenten. De Rijnbaan is sterk op allochtone inwoners gericht en de Vasco da Gamalaan ligt aan de andere zijde van Kanaleneiland. Het Grootwinkelcentrum Kanaleneiland is wel een grote trekker, zeker ook op supermarktgebied. Koopstromen In de Detailhandelsmonitor 2005 van de gemeente Utrecht staat de kooporiëntatie per wijk weergegeven (cijfers uit 2004). Er zijn helaas geen gegevens per subwijk (het hier gehanteerde primaire verzorgingsgebied) voorhanden. De inwoners van de wijk West (totaal inwoners) zijn voor de dagelijkse artikelen voor 75% op de voorzieningen in de eigen wijk georiënteerd. Het winkelgebied Kanaalstraat/ Damstraat weet 43% van de koopkracht te binden, het winkelgebied Groeneweg/Laan van Nieuw Guinea 15% en buurtwinkelcentrum Händelstraat 16%. De meeste afvloeiing gaat naar het centrum (10%). Een belangrijke verklaring hiervoor is naar mening van MKB Reva dat het oostelijke deel van wijk West aan het centrum grenst. Verder vloeit 3% af naar Grootwinkelcentrum Kanaleneiland, 2% naar Grootwinkelcentrum Overvecht en 5% naar overig Utrecht. 2.3 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijk detailhandelsbeleid is verwoord in de detailhandelsnota Boodschap aan Winkels uit Volgens de website van de gemeente Utrecht wordt deze nota in 2009/2010 geactualiseerd; tot dan toe fungeert de nota uit 2000 als beleidskader. In 2005 is een Detailhandelsmonitor verschenen met de actuele ontwikkelingen in Utrecht op het gebied van detailhandel. In de detailhandelsnota wordt het winkelgebied aan de Händelstraat als een kwalitatief compleet buurtwinkelcentrum gezien. Vanuit het gezichtspunt van spreiding van winkelvoorzieningen vervult de Händelstraat volgens de nota een functie voor Oog in Al. Het winkelgebied zou deze functie kunnen blijven vervullen, mits de afvloeiing naar nabij gelegen gebieden niet verder oploopt. Daarom werd aangegeven dat behoud van de branchemix en op termijn enige schaalvergroting van het supermarktaanbod gewenst waren. De Detailhandelsmonitor uit 2005 heeft laten zien dat de Händelstraat tussen 2001 en 2004 zijn positie heeft weten vast te houden. De koopkrachtbinding op de inwoners van de wijk West bleef onveranderd. Tevens laat de Detailhandelsmonitor zien dat het winkelgebied aan de Händelstraat hoge waarderingscijfers krijgt voor o.a. sfeer en uitstraling en bereikbaarheid. Alleen de waardering voor de compleetheid van het winkelaanbod blijft enigszins achter, zeker vergeleken met de andere winkelclusters in de wijk West. 7

8 3 Draagvlakanalyse Dit hoofdstuk bevat de berekening van de marktruimte voor de supermarktbranche in buurtwinkelcentrum Händelstraat. Voor deze berekening worden indien mogelijk recente cijfers over de wijk gebruikt. Indien niet voorhanden, wordt gebruik gemaakt van landelijke gemiddelden. De berekening zal gemaakt worden aan de hand van de volgende vier variabelen: a. omvang verzorgingsgebied b. bestedingen en gemiddeld inkomen c. koopkrachtbinding d. koopkrachttoevloeiing e. omzetnorm/vloerproductiviteit Hierdoor kan voor het verzorgingsgebied worden uitgegaan van bestedingscijfers die in de foodsector ca. 1% boven het landelijke gemiddelde liggen. Dit betekent een gemiddeld besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking van 2.242,- aan levensmiddelen en een gemiddeld bestedingsbedrag per hoofd van 1.898,- in de supermarktbranche. Ad c. Koopkrachtbinding Er zijn geen cijfers bekend over de koopkrachtbinding van de inwoners van het verzorgingsgebied. Wel zijn cijfers uit 2004 bekend voor een groter gebied, namelijk de wijk West. Van de inwoners van de wijk West kwam destijds 16% van de koopkracht in de dagelijkse sector aan de Händelstraat terecht. Ad a. Omvang verzorgingsgebied Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven wordt als primair verzorgingsgebied de subwijk Oog in Al/Welgelegen gehanteerd. Dit gebied telt inwoners. Ad b. Bestedingen / gemiddeld inkomen Het gemiddelde bestedingsbedrag aan levensmiddelen bedroeg in per hoofd van de bevolking (bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2010). Het gaat hier om toonbankbestedingen, dat wil zeggen de bestedingen die door de consument worden gedaan in winkels. In de supermarkten werd gemiddeld per hoofd besteed. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking ligt in de gemeente Utrecht ongeveer 2% boven het landelijke gemiddelde (bron: CBS 2010). Voor de afzonderlijke (sub)wijken zijn voor deze variabele geen gegevens bekend. In het vorige hoofdstuk is echter geconcludeerd dat het primaire verzorgingsgebied welvarend is in vergelijking met de rest van de stad. Daarom wordt een voorzichtige veronderstelling gedaan dat het gemiddeld besteedbaar inkomen in het primaire verzorgingsgebied 4% boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor de foodsector geldt een inkomenselasticiteit van 0,25 (1% meer/minder inkomen betekent 0,25% meer/minder bestedingen). Landelijke gemiddelden en ervaringscijfers laten zien dat een modern buurtcentrum minimaal 50% (en soms meer dan 60%) van de koopkracht van de inwoners van de buurt (ca inw.) in de foodsector/dagelijkse sector weet te binden (bron: Bolt, Winkelvoorzieningen op waarde geschat, 2003). MKB Reva verwacht dat het, gezien de beperkte omvang van de supermarkt, in de huidige situatie moeilijk is deze 50% te halen. Door het vrij grote aantal overige winkels wordt echter verwacht dat de oriëntatie op het winkelgebied toch deze 50% in de foodsector kan halen. Hierbij speelt ook mee dat in direct aangrenzende buurten als het noordelijk deel van Kanaleneiland en het westelijke deel van Lombok alleen supermarkten in het lage segment te vinden zijn; de Albert Heijn aan de Händelstraat zit juist in het hoge segment. Dat de 50% koopkrachtbinding wel wordt gehaald, blijkt ook uit een omrekening van de 16% koopkrachtbinding op de inwoners van de wijk West. 16% van inwoners komt overeen met 58% binding op inwoners (het inwoneraantal van het primaire verzorgingsgebied). Bij deze 58% binding, zou geen sprake zijn van toevloeiing uit omliggende wijken. De ervaring leert dat toch vaak minimaal 10% van de omzet van buiten het verzorgingsgebied komt. Wanneer rekening wordt gehouden met een koopkrachtbinding van 50% blijft er ruimte voor enige koopkrachttoevloeiing. 8

9 Ad d. Koopkrachttoevloeiing MKB Reva verwacht dat het winkelgebied aan de Händelstraat ook enige toevloeiing weet te genereren van buiten het directe verzorgingsgebied. Deze omzet zal met name afkomstig zijn van inwoners uit het nabijgelegen westelijke deel van Lombok (waar alleen twee supermarkten in het lage segment gevestigd zijn) en passanten die over de nabijgelegen ringweg (Lessinglaan, Haydnlaan) komen. MKB Reva schat deze toevloeiing op minimaal 20% in. Dit percentage is vooral gebaseerd op de al vermelde kooporiëntatie zoals die uit de Detailhandelsmonitor van de gemeente Utrecht naar voren komt. Ad e. Omzetnorm/vloerproductiviteit De gemiddelde vloerproductiviteit in de foodsector bedroeg in /m² vvo. Voor de supermarktbranche lag deze op 7.600/m² vvo (bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2010). De vloerproductiviteit wordt door verschillende aspecten beïnvloed, waaronder de huisvestingslasten, de gehanteerde formule en de omvang van de winkel. In Utrecht is sprake van gemiddeld hoge huisvestingslasten, daarom wordt de omzetnorm naar boven bijgesteld, naar 7.300/m² voor de foodsector en 8.300/m² voor de supermarktbranche. Met deze variabelen kan de volgende berekening worden gemaakt: Foodsector Supermarktbranche Omvang verzorgingsgebied inw inw. Bestedingen per hoofd Koopkrachtbinding 50% 50% Koopkrachttoevloeiing 20% 20% Potentieel aanwezige omzet 10,3 miljoen 8,7 miljoen Vloerproductiviteit 7.300/m² 8.300/m² Haalbaar vvo m² m² Huidig vvo 500 m² 275 m² Bovenstaande tabel laat zien dat er in de foodsector ca m² vvo haalbaar is en in de supermarktbranche bijna m² vvo. Gezien het incomplete foodaanbod (een aantal speciaalzaken ontbreekt) zou de supermarktbranche een extra deel van de m² voor de foodsector kunnen invullen. Een omvang van m² vvo voor de supermarktbranche aan de Händelstraat is hiermee haalbaar. Bovendien kan met een supermarkt van deze omvang voldaan worden aan de eisen die aan een supermarkt in een dergelijk winkelgebied worden gesteld. Benadrukt wordt dat deze berekening gebaseerd is op de huidige situatie en referentiecijfers voor buurtwinkelcentra. Met een supermarkt van deze omvang wordt niet een onverantwoord beroep gedaan op inwoners van omliggende (sub)wijken. Evenmin wordt een extreem hoge binding van de eigen inwoners aan het winkelgebied toegerekend. 9

10 4 Conclusies Uit de berekening blijkt dat in de huidige situatie een supermarkt van m² vvo in het buurtwinkelcentrum Händelstraat passend is. Om deze meters te verantwoorden is dus geen extra beroep op consumenten uit omliggende wijk nodig. Een dergelijke uitbreiding van het supermarktaanbod aan de Händelstraat zal dus geen ontwrichtende werking op de bestaande detailhandelsstructuur hebben. MKB Reva verwacht dat een grotere supermarkt ( m² vvo is inmiddels een courante maat voor een supermarkt in een buurtwinkelcentrum) het buurtwinkelcentrum de nodige impuls zal geven. In de detailhandelsnota uit 2000 heeft de gemeente al aangegeven dat een uitbreiding van het supermarktaanbod nodig was om de overlevingskansen van het buurtwinkelcentrum te vergroten. Uit de Detailhandelsmonitor 2005 kwam naar voren dat de consumenten het huidige aanbod laag waarderen. Een uitbreiding is naar mening van MKB Reva dan ook wenselijk. Zonder een dergelijke uitbreiding verwacht MKB Reva dat het buurtwinkelcentrum het zeer moeilijk zal krijgen na de herontwikkeling van het supermarktcluster aan de Groeneweg, vooral gelet op de korte afstand van dit cluster tot Oog in Al en de uitstekende bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. Samengevat is een uitbreiding van de supermarktbranche aan de Händelstraat passend (tot een grootte van ca m² vvo), wenselijk en zelfs noodzakelijk. 10

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

t.b.v. de supermarktbranche

t.b.v. de supermarktbranche Actualisatie Distributie-planologisch onderzoek t.b.v. de supermarktbranche In opdracht van Gemeente Bernheze juni 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem In opdracht van: IJsselhof Vastgoed BV De heer W.H. Boesveld Postbus 616 7000 AP DOETINCHEM Zwolle, 9 februari

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Vastgoed ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 6 april 2010 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE ONDERBOUWING

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE ONDERBOUWING RUIMTELIJK-ECONOMISCHE ONDERBOUWING VESTIGING fastfoodrestaurant te Helmond 18 februari 2011 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl I www.mkbreva.nl

Nadere informatie

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 Oudewater distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 In opdracht van: Artica Vastgoedontwikkeling B.V. De heer G. de Wit Postbus 75 5240 AB ROSMALEN Zwolle, 20 augustus 2010 S. Hiemstra

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

ACTUALISATIE 2013 DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK COEVORDEN

ACTUALISATIE 2013 DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK COEVORDEN ACTUALISATIE 2013 DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK COEVORDEN In opdracht van Gemeente Coevorden 11 juli 2013 ACTUALISATIE 2013 DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK COEVORDEN MKB Reva Stationsstraat 80

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s):

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s): Hilvarenbeek Uitbreiding supermarkt Diessen identificatie planstatus projectnummer: datum: 161206.15891.00 13-07-2011 opdrachtleider: opdrachtgever: mw. I. de Feijter Plasmans Holding bv auteur(s): drs.

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Actualisering DPO Groenestraat

Actualisering DPO Groenestraat Gemeente Nijmegen Actualisering DPO Groenestraat Sector dagelijkse artikelen Rapportnummer: 203X00452.050985_5 Datum: 30 september 2009 Contactpersoon opdrachtgever: mevrouw Van Gerwen Projectteam BRO:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden Afdeling: Economische Zaken Auteur: A. Arendsen Datum: Mei 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Regiofunctie Centrum Koopstromenonderzoek 2004 3. Functioneren van de binnenstad 4. Vergelijking van met andere

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers te Velp In opdracht van: Goossens Tweewielers Velp Apeldoorn, 9 juli 2012 Copyright MKB Reva 2012 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H.

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H. MEMO Van : drs. R.V. Bak Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Opdrachtgever : Aldi Ommen B.V. Datum : 22 juni 2017 Aan : Dhr. V.T.H. Hullegie CC : Betreft : Emmer-Compascuum: ladder voor

Nadere informatie

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Broekhuis Rijs Advisering 1 Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Opdrachtgever: Gemeente Haren Projectnummer: 1116.335

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties

Nota van inspraakreacties Nota van inspraakreacties t.a.v. Nota detailhandel en horeca Berlicum/Middelrode. (Met de onderdelen A. Visie en B. Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)) Sint-Michielsgestel juni 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

ACTUALISATIE DPO OLDEBROEK

ACTUALISATIE DPO OLDEBROEK ACTUALISATIE DPO OLDEBROEK Apeldoorn, 20 februari 2006 S.J. Oegema Drs. R. Sluiskes Relatienr. 05-55038.old Copyright MKB Reva 2006 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil.

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil. Notitie supermarkten IJsselstein i.v.m. planologische procedures In september 2013 heeft Seinpost een update opgesteld ( Actualisatie DPO supermarktstructuur IJsselstein ) van de rapportage over de supermarktstructuur

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Alkmaar. Visie dagelijkse winkelvoorzieningen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004

Alkmaar. Visie dagelijkse winkelvoorzieningen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004 Alkmaar Visie dagelijkse winkelvoorzieningen Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004 Droogh Trommelen Broekhuis bv Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen tel. (024) 379 20

Nadere informatie

Effectenanalyse. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014. drs. M.

Effectenanalyse. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014. drs. M. De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20

Nadere informatie

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren Westwijk - Amstelveen Winkelen, Wonen & Parkeren Westijk Amstelveen WINKELS 2 Inhoudsopgave 3 Amstelveen... 4 De Wijk... 7 Het Winkelcentrum... 8 Het Plan... 11 Winkelinformatie... 12 Impressies... 14

Nadere informatie

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg

Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg Juli 2013 II Beoordeling effecten uitbreiding Winkelcentrum Sterrenburg te Dordrecht C orio Nederland BV IV Project: Uitbreidingstoets Opdrachtgever:

Nadere informatie

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid Marktruimteberekening Supermarkt Santpoort-Zuid Vergroting supermarkt Dekamarkt De Dekamarkt is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 167, te Santpoort Zuid. Er zijn plannen om de supermarkt te vergroten

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden

Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden PLAnUItLeG Het PLeIn Het centraal in Leiden-Noord gelegen winkelcentrum Kooiplein wordt uitgebreid tot ca. 7.000 m 2. Het nieuwe winkelcentrum Kooiplein

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

Apeldoorn. Beoordeling initiatief Schapendoesweg

Apeldoorn. Beoordeling initiatief Schapendoesweg Apeldoorn Beoordeling initiatief Schapendoesweg April 2012 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van detailhandelsinitiatieven... 4 1.1 Beleidsoriëntatie van de gemeente... 4 1.2 Drie pijlers ruimtelijk detailhandelsbeleid...

Nadere informatie

De Meern, Actualisatie DPO 2010. Gemeente Utrecht Definitief

De Meern, Actualisatie DPO 2010. Gemeente Utrecht Definitief De Meern, Actualisatie DPO 2010 Gemeente Utrecht Definitief De Meern, Actualisatie DPO 2010 Gemeente Utrecht Definitief Rapportnummer: 203x00739.061080_2 Datum: 10 september 2010 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond Rapportnummer: 203X00880.070038_2 Datum: 24 april 2012 Contactpersoon

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal per jaar

Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal per jaar Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal 20000 per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01)

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Inleiding Voor u ligt de eerste ontwerp partiële herziening van de Structuurvisie Detailhandel gemeente

Nadere informatie

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Rapportage 30-2146 DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Strabo bv, Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Herengracht

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

BUREAU STEDELIJKE PLANNING

BUREAU STEDELIJKE PLANNING SILODAM 1E 1013 AL 020-6254267 WWW.STEDPLAN.NL @STEDPLAN.NL Multi Vastgoed BV t.a.v. de heer R. H. (Rogier) Hendriks Postbus 875 2800 AW Amsterdam, 4 oktober 2012 Betreft: Gouda Zuidelijk Stationsgebied-herijking

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM

NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM Hengelo, mei 2012 INLEIDING Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Veldwijk Noord winkelcentrum, van 5 oktober

Nadere informatie

Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015

Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015 Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015 1 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Samenvatting... 3 3 Aanleiding... 5 3.1 Ladder voor duurzame verstedelijking...

Nadere informatie

www.raadhuispleindrachten.nl www.webscon.nl Deze brochure wordt u aangeboden door: 1 Demografische situatie a. Smallingerland heeft nu 55.516 inwoners. b. Drachten 45.000 inwoners; na Leeuwarden grootste

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Te huur diverse winkelunits Winkelcentrum De Eglantier te Apeldoorn

Te huur diverse winkelunits Winkelcentrum De Eglantier te Apeldoorn Van Herk Groep Lichtenauerlaan 30 3062 ME Rotterdam Postbus 4068 3006 AB Rotterdam T: (010) 241 15 55 E: info@vanherkgroep.nl I: www.vanherkgroep.nl Te huur diverse winkelunits Winkelcentrum De Eglantier

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra. Gemeente Weert

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra. Gemeente Weert Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra Gemeente Weert Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra Gemeente Weert Rapportnummer: 203X01072.077889_4

Nadere informatie

Gieten. Marktscan. 18 december 2012

Gieten. Marktscan. 18 december 2012 Marktscan Gieten 18 december 2012 De in dit rapport vermelde gegevens zijn met grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid opgesteld en bieden een goede indicatie van de marktmogelijkheden in het betreffende

Nadere informatie

Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15. Lidl Nederland GmbH Definitief

Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15. Lidl Nederland GmbH Definitief Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15 Lidl Nederland GmbH Definitief Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15 Lidl Nederland GmbH Definitief Rapportnummer: 203X00782.065415_4 Datum: 26 mei 2011 Contactpersoon: de

Nadere informatie

indeling winkellocaties

indeling winkellocaties Detail en marketing waar ligt de winkel indeling winkellocaties A1 A2 B1 B2 C hoofdwinkelgebied aanloopstraten naar A1 drukte-index bezoekersdrukte winkelstraat kenmerken: A1-locatie drukte-index 100-76

Nadere informatie

Westermarkt 24, 5042 MD Tilburg Huurprijs 1.200,00 per maand

Westermarkt 24, 5042 MD Tilburg Huurprijs 1.200,00 per maand Westermarkt 24, 5042 MD Tilburg Huurprijs 1.200,00 per maand Omschrijving Algemeen Het gezellige wijkwinkelcentrum Westermarkt in Tilburg-West is al meer dan 50 jaar toonaangevend op zowel dagelijkse als

Nadere informatie

Distributie Planologisch Onderzoek Studenten handleiding

Distributie Planologisch Onderzoek Studenten handleiding Inleiding Distributie Planologisch Onderzoek Deze inleiding vat een aantal concepten samen die uitgebreid worden behandeld in hoofdstuk 2 Waarom staat die winkel daar in Marketing voor Retailers, 2 e editie.

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Rolde. Advies uitbreiding supermarkten. Broekhuis Rijs Advisering 1

Rolde. Advies uitbreiding supermarkten. Broekhuis Rijs Advisering 1 Rolde Advies uitbreiding supermarkten Broekhuis Rijs Advisering 1 Rolde Advies uitbreiding supermarkten Opdrachtgever: Albert Heijn Rolde/C1000 Vastgoed Projectnummer: 1010.135 Datum: 21-7-2011 Broekhuis

Nadere informatie

Tenslotte wordt een oordeel uitgesproken of sprake zal zijn van duurzame ontwrichting van de bestaande winkelstructuur.

Tenslotte wordt een oordeel uitgesproken of sprake zal zijn van duurzame ontwrichting van de bestaande winkelstructuur. Overigens zullen de marktverhoudingen en de effecten in kaart worden gebracht met behulp van de gebruikelijke distributie-planologische expertise en op basis van bestaande informatie. In distributie-planologische

Nadere informatie

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1 Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur Werkatelier 1 Stelling 1 Een supermarkt in het centrum van Purmerend voorziet in een consumentenbehoefte en is ook goed voor de positie van

Nadere informatie

Notitie supermarktstructuur IJsselstein Besluitvorming toestaan 2 e supermarkt in Panoven

Notitie supermarktstructuur IJsselstein Besluitvorming toestaan 2 e supermarkt in Panoven Notitie supermarktstructuur IJsselstein Besluitvorming toestaan 2 e supermarkt in Panoven De gemeente IJsselstein wil de winkelstructuur versterken. Hierbinnen moet de aanpak i.v.m. de vestiging van de

Nadere informatie

Huur winkelruimte op Marsmanplein 0 ong te Haar 165 per vierkante meter per jaar

Huur winkelruimte op Marsmanplein 0 ong te Haar 165 per vierkante meter per jaar Huur winkelruimte op Marsmanplein 0 ong te Haar 165 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Nadere informatie

19 mei X _3-ABo/jve

19 mei X _3-ABo/jve Postbus 4, 5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 Boxtel www.bro.nl telefoon 0411 85 04 00 fax 0411 85 04 01 Gemeente Stein Afdeling MRB T.a.v. de heer B.B.M. Lemmens Postbus 15 6170 AA STEIN e-mail: boxtel@bro.nl

Nadere informatie

Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling

Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling 12 april 2016 Eindrapportage Status: Eindrapportage Datum: 12 april 2016 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle. Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle. Gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle Gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Projectinformatie Winkelcentrum Op de Brouwerij Enschede Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie