Pensioen in eigen beheer. 11 april 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen in eigen beheer. 11 april 2017"

Transcriptie

1 Pensioen in eigen beheer 11 april 2017

2 Pensioen in eigen beheer (PEB) 2

3 Uitfasering PEB: een complexe aangelegenheid Afkoop Compensatie Bevriezen Schenking Huwelijks Vermogen Erfrecht Zorgplicht Omzetting ODV Toeslagen Hoge sanctie! Tarief? VPB Pensioen Fiscaal/civiel Liquiditeit BV IB Verschuiving vermogen 3

4 Agenda 1. Pensioen eigen beheer 2. Prinsjesdag Uitfaseren pensioen eigen beheer 4. Knelpunten

5 1. Pensioen eigen beheer

6 Drie pijlers Werkgever 1. Overheidspensioen 2. Aanvullend pensioen PEB Werknemer Pensioenreglement Pensioenreglement Startbrief/UPO Pensioenuitvoerder 3. Individuele aanspraken 6

7 Wat is pensioen eigen beheer? Overeenkomst tussen de aandeelhouder en zijn BV. Aandeelhouder krijgt een aanspraak op de BV. Heffing in de toekomst. Geen bescherming. De BV is verplicht een uitkering te doen. 7

8 Voordelen pensioen eigen beheer Lagere vpb-druk. Gelden beschikbaar in de onderneming. Let op! Voordelen zijn nadelen geworden. Aftrek voor de BV. Uitkering lager belast. 8

9 Problematiek Hoog risico bij fouten: 72% heffing! Vpb tarief omlaag: minder voordeel. Verschillen tussen fiscale en commerciële waardering. Onvoldoende liquide middelen. Toegenomen complexiteit. De BV is verplicht een uitkering te doen. Administratieve lasten. Dividendklem. 9

10 2. Prinsjesdag 2016

11 Tijdspad - Uitfaseren pensioen eigen beheer 20 september 2016 Belastingplan december 2016 Uitstel stemmen Eerste Kamer 7 maart 2017 Eerste Kamer neemt Wetsvoorstel aan 1 april / 1 juli 2017 Einde PEB 1 juli 2016 Kamerbrief pensioen eigen beheer 17 november 2016 Tweede Kamer neemt Wetsvoorstel aan 23 januari 2017 Novelle 22 maart 2017 Verlenging tot 1 juli 11

12 20 september 2016: Belastingplan 2017 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Diverse factoren spelen een rol bij de keuze voor de meest voordelige optie. Drie fiscaal gefacilieerde opties, namelijk: 1. Afstempelen + afkoop. 2. Afstempelen + omzetten oudedagsverplichting. 3. Bevriezen. In beginsel met ingang van 1 januari

13 23 januari 2017: Novelle Mogelijkheden om bij uitfaseren in eigen beheer om (toekomstige) indexatie op het moment van afkoop of omzetting ineens ten laste van de fiscale winst te brengen?! 20 december 2016: verzoek Staatssecretaris uitstel stemming Eerste Kamer! Novelle: Alsnog mogelijkheid tot aftrek van de lasten van toekomstige indexatie. Conclusie: Budgettaire derving doet zich niet voor, maar, aftrekbeperking te stringent. 13

14 1 april 2017: Einde PEB 27 maart 2017: Publicatie Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in Staatsblad. Definitief per 1 april afgeschaft. Actiepunten?!» Premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen.» Aanpassen pensioenbrief.» Eventueel terughalen extern verzekerd pensioendeel. Tot 1 juli 2017 om de opbouw te beëindigen! 14

15 3. Uitfaseren pensioen eigen beheer

16 Uitfaseren pensioen eigen beheer Optie 1 Afkopen Optie 2 Omzetten in ODV Optie 3 Bevriezen 16

17 Algemeen Gevolgen van afwikkeling zijn afhankelijk van veel onzekerheden» Blijven leven?» Overlijden?» Scheiden?» Wijziging in marktomstandigheden?» Wijziging in de levensverwachting?» Ontwikkelingen in belastingtarieven en wetgeving? Zorgplicht!» Complex (financieel) product.» Adequate informatie voor beslissers.» Rekening houden met alle betrokken belangen.» Adequate dossiervorming. Afkopen, omzetten of niets doen? Leven Scheiden Overlijden Geen standaardoplossing!» Geen rekenkundige benadering.» Persoonlijke voorkeur.» Gemaakte keuze heeft grote gevolgen voor de toekomst. Afkopen Omzetten Bevriezen??? 17

18 Cijfervoorbeeld Commercieel: Fiscaal: Dividendklem:

19 Afstempelen» Afstempelen gaat fiscaal geruisloos, mits voldaan wordt aan de informatieplicht richting de fiscus.» Geen heffing van loonbelasting, vennootschapsbelasting of revisierente.» Geen aftrekpost van de fiscale winst.» Geen aanmerkelijk-belangheffing.» Geen verhoging van de verkrijgingsprijs.» Geen resultaat bij de BV (er zijn uitzonderingen denkbaar).» Bij middellijk belang: geen verhoging van opgeofferd bedrag. Commercieel: Fiscaal: Afstempelen: » Afstempelen kan alleen bij gelijktijdige afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting!» Wat te doen met vermogen? o Verdeling tussen partners (hoeveel?)? o Terugstorten in BV (box 2)? o Beleggen in privé (box 3)?» Let op! Aandelen in handen van bijvoorbeeld kinderen: schenking? 19

20 Welke afgeleide rechten heeft de partner?» Volgens de Wet pensioenverevening bij scheiding heeft de partner bij echtscheiding recht op: o het volledige partnerpensioen, o plus de helft van het staande huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, o tenzij de toepassing van deze bepalingen bij huwelijkse voorwaarden expliciet is uitgesloten. Commercieel: Fiscaal: Afstempelen: » Als gevolg van de afkoop krijgt de partner bij echtscheiding helemaal niets aan pensioen.» Voor compensatie dient de totale vermogensrechtelijke verhouding tussen de partners in de beschouwing te worden betrokken. Voorbeeld parlementaire behandeling» De partner heeft een afhankelijk recht van 50% op het ouderdomspensioen en 100% van het partnerpensioen.» Op basis van actuariële berekeningen heeft de partner recht op 73% van de (totale) commerciële pensioenaanspraak.» 73% x = (bruto waarde).» 27% x = (bruto waarde); verschil

21 Optie 1 Afstempelen + Afkoop

22 Optie 1 Afkoop Kenmerken» Afstempeling commerciële naar fiscale waarde gevolgd door afkoop.» Korting afkoop (grondslagvermindering) afhankelijk van afrekeningsmoment (2017, 2018 of 2019).» Maximale korting o.b.v. fiscale waardering per einde boekjaar 2015 (veelal 31 december 2015, maar bij gebroken boekjaar eerder!).» Niet enkel gevolgen voor inkomstenbelasting!» Rechten van partner op ouderdoms- en partnerpensioen vervallen.» Compenseren partner?» Is er genoeg vermogen in de BV?» Partner heeft vetorecht + binnen 1 maand melden bij fiscus. Effectief tarief Jaar Tarief Korting Effectief tarief % 34,5% 34,06% % 25,0% 39,00% % 19,5% 41,86% 22

23 Optie 1 - Afkopen Afkopen in 2017, 2018 of Korting niet altijd volledig van toepassing. - Effectieve dan (belasting)druk hoger. Commercieel: Fiscaal: Afstempelen: Commerciële waarde Fiscale waarde Kortingstarief - 34,50% 25,00% 19,50% Effectieve tarief - 35,22%?? 40,64%?? 43,73%?? Het voorbeeld is ontleend aan de parlementaire behandeling Berekening 2017 Loonheffingen over (100%-34,5%) x x 52%= Plus 100% x ( ) x 52%= Totale heffing Let op! Binnen een maand de fiscus informeren en partner heeft vetorecht! 23

24 Optie 1 overige gevolgen Overlijden» Tot 20% erfbelasting over netto afkoopsom (minus eventuele compensatie).» Langstlevende geen recht meer op ouderdoms- en partnerpensioen.» Partner vrijstelling erfbelasting wordt niet verlaagd (wel bij optie 2 en 3).» Voor erfbelasting niet gunstig indien overlijden spoedig volgt na afkoop. Scheiden» Gemeenschap van goederen; netto afkoopsom valt volledig in de gemeenschap.» Partner deelt mee in de waardestijging van de aandelen (vrijval in de BV).» Kan schenkbelasting verschuldigd zijn, maar uitzondering voor huwelijk in gemeenschap van goederen. Voor afkoop 100% partnerpensioen 50% ouderdomspensioen Na afkoop 50% netto afkoopsom 50% aandelen BV 24

25 Optie 2 Afstempelen + Oudedagsverplichting

26 Optie 2 Oudedagsverplichting (ODV) Algemene kenmerken» Vermogen blijft in de onderneming.» Afstempeling naar fiscale waarde gevolgd door omzetting in een ODV.» Uitkering ODV in 20 jaar vanaf AOW datum.» Verlenging maximaal 5 jaar voor ingaan AOW (uitkeringstermijn wordt langer, maximaal 25 jaar).» Indien de AOW datum al gepasseerd is, wordt de termijn van 20 jaar in zoverre verkort.» ODV geen grondslag vermindering / tarief korting.» Mogelijkheid tot afkoop blijft mogelijk in 2017, 2018 en 2019 met korting?» Hoogte ODV afhankelijk van ingangsmoment.» Partner heeft vetorecht + binnen 1 maand melden bij fiscus. 26

27 Optie 2 - Oudedagsverplichting Voorbeeld - aannames» Vastgestelde rente: 0,9% (U-rendement)» Aantal jaren uitkering: 20 Commercieel: Fiscaal: Afstempelen: Jaar Beginstand Uitkering Oprenting Eindstand (1/20) (1/19) (1/18) (1/17) Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. Het voorbeeld is ontleend aan de parlementaire behandeling Let op! Binnen een maand de fiscus informeren en partner heeft vetorecht! 27

28 Optie 2 Overige gevolgen Overlijden» Nog niet uitgekeerde termijnen van ODV naar erfgenamen.» Civielrechtelijk: nog veel onduidelijk!» Fiscaalrechtelijk: o Uitkering oudedagsreserve moet toekomen aan erfgenamen. o Samenstelling veranderen per testament? o Verkrijging ODV-rechten wel vrij van erfbelasting. o Langstlevende die ODV rechten verkrijgt: verlaging. partnervrijstelling erfbelasting. Scheiden» Partner krijgt bij echtscheiding hetgeen de DGA en zijn partner daarover afspreken.» Het is verstandig voor de omzetting afspraken te maken! Voor omzetting 100% partnerpensioen 50% ouderdomspensioen Na omzetting Wat is er afgesproken? Bijvoorbeeld: 50/50? 28

29 Optie 3 Bevriezen geen verdere opbouw

30 Optie 3 - Bevriezen Kenmerken» Opgebouwde pensioen blijft in de onderneming.» Geen verdere opbouw meer.» Jaarlijkse pensioenberekeningen maken.» Geen fiscale tegemoetkomingen (geen afstempeling en geen afkoopkorting).» Vrijgesteld van erfbelasting bij overlijden, maar wel vermindering partnervrijstelling. 30

31 Optie 3 Gevolgen overlijden en scheiden Overlijden» Langstlevende aanspraak op partnerpensioen.» Verkrijging van aanspraak partnerpensioen vrijgesteld van erfbelasting.» Partnervrijstelling van wordt verlaagd tot minimaal d.m.v. berekening.» De waarde van de BV wordt belast (10% tot 20% erfbelasting, pensioenvoorziening komt echter in aftrek).» Later overlijden leidt tot kleinere pensioenvoorziening die in aftrek komt. Scheiden» Geen andere verschillen dan bij regulier pensioen in eigen beheer. Bij bevriezen ongewijzigd 100% partnerpensioen 50% ouderdomspensioen 31

32 Meest voordelige optie?

33 Belastinggevolgen» Sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie en rendementen op vermogen!» Pensioenuitkering / ODV belast in box 1 belastingtarief maximaal 52%.» Heffingskorting wordt verminderd naarmate pensioeninkomen hoger is; (boven , vermindering 2,443% / 4,787%)» Over pensioenuitkering zijn bijdragen Zorgverzekeringswet verschuldigd (5,4%).» Overlijden kan voor een deel van het pensioenvermogen leiden tot de volgende heffingen: o Inkomstenbelasting (25%) o Vennootschapsbelasting (20%-25%) o Erfbelasting partner/kinderen (10%-20%)» Bevroren partnerpensioen, wezenpensioen of ODV gaat vrij van erfbelasting over.» Afkoopsom zorgt voor extra vermogen in box 3 (1,62% inkomstenbelasting); terugstorten in BV?» Terugstorting afkoopsom in BV kan leiden tot 25% tot 44% heffing (over het rendement). 33

34 Fiscaal voordeligste optie??? Fiscaal voordeel???? 2017 Toekomst Overlijden: Afkoop ODV Bevriezen? 34

35 Overzicht opties en kenmerken Kenmerk Optie 1: Afkoop in 2017, 2018 of 2019 Optie 2: Omzetting naar ODV Optie 3: Bevriezen Toestemming partner Vereist Vereist Nee Afstempeling naar fiscale waarde Ja Ja Nee Dividend / pensioenklem Nee Nee Ja Compensatie partner Ja Ja Nee Pensioenuitkeringen Nee 20 jaar Levenslang Actuariële waardering Nee Nee Ja Oprenting N.v.t. Ja, marktrente Ja, actuarieel 4% Informatieplicht Belastingdienst Ja Ja Nee Mogelijke schenking? Ja Ja Nee 35

36 4. Knelpunten

37 De positie van de (ex) partner Partner» Schriftelijk toestemming van partner vereist! Notaris inschakelen? Actiepunten» Compensatie.» Pensioen voor ex-partner.» Meetekenen nodig.» Zorgplicht. Ex-partner» Heeft een ex-partner een eigen aanspraak?» Pensioenverrekening wel in belaste sfeer! 37

38 De positie van de (ex) partner Compensatie? Algemeen» Waarom compensatie?» Ouderdomspensioen.» Nabestaandenpensioen.» Huwelijksgoederenregime. Hoe te compenseren?» Directe uitkering?» Toekomstige uitkering?» Schenkingsaspecten? Gang naar notaris? Staatssecretaris van Financiën» Niet nodig.» Onderhandse akte.» Niet het gevolg van echtscheiding.» Wordt via de fiscaliteit geregeld. 38

39 De positie van de partner compensatie schenking? Gemeenschap van goederen Geen schenking Huwelijkse voorwaarden met wederkerig finaal verrekenbeding Geen schenking Huwelijkse voorwaarden zonder verrekenbeding Mogelijke schenking Andere vorm van huwelijkse voorwaarden Mogelijke schenking Periodiek verrekenbeding (nog) niet uitgevoerd 39

40 De positie van de (belasting)adviseur Zorgplicht» Integer handelen.» DGA en (ex)-partner juist en volledig inlichten!» Feiten vastleggen.» Gemaakte keuzes vastleggen.» Berekeningen meezenden.» Documentatie (stoppen opbouw / afkoop / ODV). 40

41 Bijzondere situaties

42 Bijzondere situaties Aandelen bij ander dan DGA» Schenking?» Voltooide vermogensverschuiving?» Vrijgevigheid?» Alternatieve compensatie? Pensioenstichting» Afstempeling + afkoop of omzetting ODV mogelijk.» Maar in principe schenking aan stichting!» Aanwending restant vermogen? Externe verzekering» Geen korting voor zover ondergebracht in verzekeringsmaatschappij.» Gesplitste polissen?» Verschil in polissen!» Stopzetten en waardeverlies? Internationale situaties» Potentieel buitenlandse en Nederlandse belastingen! (belastingverdragen relevant)» Conserverende aanslagen. 42

43 Onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans Algemeen» Onjuiste waardering in aangifte van invloed op de omvang van de afkoop- of omzettingswaarde?» Nee!» Op formulier vermelden van de fiscale balanswaarde zoals die berekend zou moeten zijn (en dus niet de waarde zoals vermeld in de aangifte!). 43

44 Tussentijds overlijden Fiscale balanswaarde ouderdomspensioen Fiscale balanswaarde partnerpensioen Fiscale balanswaarde totaal 31 december december juli » DGA is in 2016 overleden.» Nabestaande/partner wil per 1 juli 2017 het partnerpensioen afkopen. Dat kan!» Afkoopwaarde van de af te kopen aanspraak op partnerpensioen?» Wat is de omvang van de afkoopkorting? 34,5% x

45 Tussentijds overlijden Fiscale balanswaarde ouderdomspensioen Fiscale balanswaarde partnerpensioen Fiscale balanswaarde totaal 31 december december juli » Partner van DGA is in 2016 overleden.» De DGA wil per 1 juli 2017 de pensioenaanspraak afkopen.» Afkoopwaarde van de af te kopen aanspraak op ouderdomspensioen?» Wat is de omvang van de afkoopkorting? 34,5% x

46 Bij afkoop: hoogte opbouw in 2016 / 2017 checken!» Opbouw pensioen in 2016/2017 wordt vergeleken met de opbouw in 2015.» Basis: de toename van de aanspraak op ouderdoms- en partnerpensioen.» Pensioenopbouw 2016/2017 meer dan 250% van de opbouw in 2015? In zoverre niet fiscaal geruisloos prijsgeven!» Voor opbouw na 1 april 2017 geldt een verruiming tot 25% naar rato aantal maanden.» Omzetten in ODV voor de volledige waarde?» Bij afkoop wordt het pensioen boven de grens volledig in de heffing betrokken; inclusief revisierente. 46

47 Informatieformulier Belastingdienst 47

48 Niet vergeten! Stopzetten opbouw pensioen eigen beheer voor 1 juli 2017! Beloning aanpassen?» Gebruikelijk loon!» Andere aandeelhouders? 48

49 Alternatieven voor vermogensopbouw voor de oude dag / verzekering» Verzekeringsmaatschappij: externe pensioenopbouw voor de DGA toegestaan!» In privé een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening afsluiten.» Netto gaan sparen in de eigen bv.» Het ondernemingsvermogen als oudedagsvoorziening.» Sparen in box 3.» Sparen in een VBI.» Let op! Is de verzorging van de partner adequaat geregeld? 49

50 Personalia Dank voor uw aandacht! Heeft u nog vragen? Jan Stigter T: M: E: 50

51 De algemene voorwaarden van Meijburg & Co, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn jegens een ieder van toepassing op alle door Meijburg & Co te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten. Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Meijburg & Co ( en worden op verzoek toegestuurd.

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer Acties?

Pensioen in Eigen Beheer Acties? 16 mei 2017 Pensioen in Eigen Beheer Acties? Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga s) om een pensioen op te bouwen in de eigen BV, ofwel Pensioen in Eigen

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 1 INHOUD Inleiding Huidige situatie pensioen in eigen beheer (PEB) De dividendklem Nieuwe situatie: Wat zijn de wijzigingen? Optie 1 Niets doen Optie

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 Op Prinsjesdag heeft de regering aangekondigd met ingang van 1 januari 2017 de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer af te schaffen.

Nadere informatie

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr.

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr. FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud plannen Wiebes definitieve keuzes: Wet uitfasering

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor de DGA

Pensioenkeuzestress voor de DGA Artikel P.P.M. Lavrijssen RB FFP 1 Pensioenkeuzestress voor de DGA Directeuren-grootaandeelhouders moeten kiezen wat ze gaan doen met hun in eigen beheer opgebouwd pensioen 10 Door de Wet Uitfasering pensioen

Nadere informatie

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Pensioen Periodiek Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Wat betreft het ingediende Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is bovenstaande wel een

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE PENSIOENMAATREGELEN Eindelijk is per 7 maart 2017 het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Nadere informatie

Dit artikel verscheen in EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, februari Drs. D.W. Bakker

Dit artikel verscheen in EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, februari Drs. D.W. Bakker Dit artikel verscheen in EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, februari 2017 Drs. D.W. Bakker Uitfasering DGA-pensioen eigen beheer kan niet om de partner heen In 2017 wordt de fiscale mogelijkheid van

Nadere informatie

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Agenda Inleiding Waarom gaan we aanpassen? Wat wordt de nieuwe situatie? Wat zijn de gevolgen voor de partner? 1 Inleiding

Nadere informatie

Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555)

Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555) Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555) Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met veel belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Aanleiding en context: de worsteling van het kabinet Fiscaal pensioen of echt pensioen That s the question! Onderwerpen

Nadere informatie

Ondernemend, net als U. HLB Blömer academy. 29 november Eindejaarstips. Herwin Hadders Hans Kouters

Ondernemend, net als U. HLB Blömer academy. 29 november Eindejaarstips. Herwin Hadders Hans Kouters Ondernemend, net als U HLB Blömer academy 29 november 2016 Eindejaarstips Herwin Hadders Hans Kouters Ondernemend, net als U Programma 16.00 uur Ontvangst 16.15 uur Introductie 16.20 uur Eindejaarstips

Nadere informatie

Symposium Mastercourse Financiële Planning 12 oktober pagina 1

Symposium Mastercourse Financiële Planning 12 oktober pagina 1 Symposium Mastercourse Financiële Planning 12 oktober 2016 pagina 1 Programma 16:00: Inleiding symposium 16:10: Jelle van den Berg: Belastingplan 2017 16:45: Theo Hoogwout: Schenkingsvrijstelling eigen

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer De drie keuzes van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange onzekerheid over het pensioen

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer Belangrijke informatie voor de (ex-)partner van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange

Nadere informatie

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 Mr. Peter A. ter Beest MPLA info@pensioenpodium.nl Inhoud Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer Inleiding V&A s belastingdienst

Nadere informatie

Mark van der Pol. Programma. Welkom en programma

Mark van der Pol. Programma. Welkom en programma WELKOM Nellie Mesman-Leenders drs Martijn van Hulten RB FFP mr Michiel van den Nieuwelaar RB FFP mr Mark van der Pol RB mr Marc van Vugt RB Anouk Pijnacker Mark van der Pol Welkom en programma Programma

Nadere informatie

ABC Prinsjesdaglezing Mr. Theo Gommer MPLA

ABC Prinsjesdaglezing Mr. Theo Gommer MPLA ABC Prinsjesdaglezing 2016 Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud wetsvoorstel Wiebes DGA-pensioen wet verbeterde premieregeling adviesrechten OR Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel Wetsvoorstel Wiebes DGA-pensioen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer PEB DE FINANSEURS, DECEMBER 2016 Wat houdt PEB in? De B.V. neemt de rol van de verzekeraar over: Je betaalt premies aan je eigen B.V. Je eigen B.V. reserveert deze premies Als

Nadere informatie

Artikelen De compensatie van de partner bij uitfasering van het pensioen in eigen beheer

Artikelen De compensatie van de partner bij uitfasering van het pensioen in eigen beheer Mw. M. Elling FFP en mw. mr. H. Kroonenberg FFP 1 De compensatie van de partner bij uitfasering van het pensioen in eigen beheer In het artikel Uitfaseren pensioen in eigen beheer niet voor iedere dga

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden 9 december 2016 De volgende kanttekeningen worden bij de adviesrapportage geplaatst: In de rapportage wordt uitgegaan de tekst en toelichting zoals opgenomen in

Nadere informatie

Artikelen Pensioen in eigen beheer. Huwelijkse voorwaarden en de compensatie van de partner

Artikelen Pensioen in eigen beheer. Huwelijkse voorwaarden en de compensatie van de partner Mw. M.J.G. Elling FFP en mw. mr. J. Kroonenberg 1 Pensioen in eigen beheer. Huwelijkse voorwaarden en de compensatie van de partner Inmiddels is de advisering over uitfasering van het pensioen in eigen

Nadere informatie

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor Vergelijking keuzemogelijkheden Algemene informatie Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (het is niet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE PENSIOENMAATREGELEN Veel DGA s hebben er reikhalzend naar uitgezien: een oplossing voor het pensioen in eigen beheer (PEB). Inderdaad oplossing!

Nadere informatie

Handleiding Pexit-Tool. 1. Inleiding. 2. Opzet Pexit-Tool. 1. Inleiding

Handleiding Pexit-Tool. 1. Inleiding. 2. Opzet Pexit-Tool. 1. Inleiding Handleiding Pexit-Tool 1. Inleiding 1. Inleiding 2. Opzet Pexit-Tool 3. Toelichting Invoer 4. Toelichting Uitvoer 5. Korte toelichting rekenbladen Op 1 januari 2017 treedt - onder voorbehoud van parlementaire

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

BESCHERM UW PENSIOEN ALS DGA

BESCHERM UW PENSIOEN ALS DGA BESCHERM UW PENSIOEN ALS DGA Alles over de risico s van nu, afkopen en de dividendklem Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer De directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet heel alert zijn op zijn pensioenopbouw.

Nadere informatie

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 34 662 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Nota naar aanleiding van het verslag Inleiding Het kabinet heeft met belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal mevrouw W.A.J.M. van Dooren Postbus 20017 2500 EA DEN

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

Belasting-tarief Tarief premie volksverzekeringen

Belasting-tarief Tarief premie volksverzekeringen Prinsjesdag Special 2016 Prinsjesdag 2016 Door de fiscalisten van VIVAT De Miljoenennota lag traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag al weer op straat. Toch zijn er op fiscaal terrein niet al te veel

Nadere informatie

Familie en vermogen in bedrijf

Familie en vermogen in bedrijf Familie en vermogen in bedrijf Einde van het pensioen in eigen beheer: hoe nu verder? Pensioen in eigen beheer is bij directeuren-grootaandeelhouders (dga s) lange tijd populair geweest. Een belangrijke

Nadere informatie

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve!

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! Vanaf 1 april 2017 kan de DGA niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Wel krijgt de DGA krijgt een afkoopmogelijkheid, waarbij een fiscale

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER De besluitvorming rondom het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld.

Nadere informatie

Vermogensrendementsheffing

Vermogensrendementsheffing 29 november 2016 Onderwerpen Vermogensrendementsheffing Vermogensrendementsheffing Elke sukkel haalt meer dan 4% rendement. Wie dat niet lukt kan bij mij staatsobligaties krijgen, met een procent of 6

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2016-15: ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 17 november 2016 is het voorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder?

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder? Pensioen in eigen beheer afgeschaft En hoe nu verder? Onderwerpen Wat is pensioen (in eigen beheer); Aandachtspunten voor 31-12-2016; Keuzemogelijkheden bij afschaffen; Aandachtspunten bij afschaffen En

Nadere informatie

Whitepaper: uitfasering pensioen in eigen beheer

Whitepaper: uitfasering pensioen in eigen beheer Stichting Bedrijf & Familie Drs. H.J. Blikslager Adres (alleen op afspraak): Van Hengellaan 2, NL - 1217 AS Hilversum KvK nr.: 6313488 Mobiel: +31 (0)6 466 123 58 Email blikslager@bedrijfenfamilie.nl Site

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Wetsvoorstel einde pensioen eigen beheer. Reden: Dividendklem. DGA kan bij huidige lage marktrente vaak geen dividend meer uitkeren.

Wetsvoorstel einde pensioen eigen beheer. Reden: Dividendklem. DGA kan bij huidige lage marktrente vaak geen dividend meer uitkeren. 21-11-2016 Wetsvoorstel einde pensioen eigen beheer Reden: Dividendklem DGA kan bij huidige lage marktrente vaak geen dividend meer uitkeren. Wetsvoorstel pensioen eigen beheer in 2016: April: Brief Wiebes,

Nadere informatie

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Kantoor Dinlda & Dinkla Bedrijfsadviseurs. Seminar: Pensioen in eigen beheer. Donderdag 17 november 2016

Kantoor Dinlda & Dinkla Bedrijfsadviseurs. Seminar: Pensioen in eigen beheer. Donderdag 17 november 2016 Kantoor Dinlda & Dinkla Bedrijfsadviseurs Seminar: Pensioen in eigen beheer Donderdag 17 november 2016 Over wie/ wat gaat het nu eigenlijk...? Ruim 190.000 DGA' s in Nederland. 140.000 DGA' s hebben pensioen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN WELKOM Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN Koersvast richting pensioen? Vrijdag 20 maart 2015 Meeùs Door: Peter Nederstigt Betrokken, pragmatisch, integer Agenda Voorstellen

Nadere informatie

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN

Nadere informatie

Weishaupt Pensioenconsultancy

Weishaupt Pensioenconsultancy Pensioenen in eigen beheer en erfbelasting Weishaupt Pensioenconsultancy In dit memo worden de fiscale aspecten beschreven van het DGA-pensioen in eigen beheer ingeval van overlijden van de DGA. 1 Algemeen:

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21. WELKOM Prinsjesdagavond 19.30 Ontvangst 19.45 Presentatie nieuwe website 20.00 Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.00 Hapje & Drankje Prinsjesdag en fiscale actualiteiten 2016 28-9-16, DE TOESTROOM WIL

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Pensioen: medezeggenschap, actualiteit en eigen beheer

Welkom bij de workshop Pensioen: medezeggenschap, actualiteit en eigen beheer Welkom bij de workshop Pensioen: medezeggenschap, actualiteit en eigen beheer Norbert Laane, advocaat medezeggenschapsrecht Alex Ter Horst, advocaat pensioenrecht Carl Luijken, pensioenfiscalist 1 11 april

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 662 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Datum 1 juli 2016 Betreft Brief naar aanleiding van het algemeen overleg inzake pensioen in eigen beheer op 23 maart 2016

Datum 1 juli 2016 Betreft Brief naar aanleiding van het algemeen overleg inzake pensioen in eigen beheer op 23 maart 2016 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

KDO NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016

KDO NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016 KDO NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016 1. Afschaffing pensioen in eigen beheer bijna rond! Nog even en dan is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit. De Tweede Kamer is al akkoord met dit plan

Nadere informatie

Verstegen Najaarsbijeenkomst. Belastingplan 2018 mr. Dick Klop RB

Verstegen Najaarsbijeenkomst. Belastingplan 2018 mr. Dick Klop RB Verstegen Najaarsbijeenkomst Belastingplan 2018 mr. Dick Klop RB Belastingplan 2018 Laatste Miljoenennota kabinet-rutte II Het gaat geweldig met de Nederlandse economie en overheidsfinanciën Economische

Nadere informatie