Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren"

Transcriptie

1 Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren

2 Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst Wet maatregelen woningmarkt 2014 Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen Wet pensioenaanvullingsregelingen Fiscale verzamelwet 2013 Page 1

3 Inkomstenbelasting

4 Tarief inkomstenbelasting Aanpassing schijf : geen wijziging 2015: daling tarief met 0,29%-punt 2016: stijging tarief met 0,06%-punt Aanpassing schijf 2 en 3 Geleidelijke verlaging (gecombineerde) tarief schijf 2 en 3 Vanaf 2018 geleidelijk van 42% naar 38% Terugsluis aanpassing eigenwoningregeling per 2013 Geleidelijke verlenging schijf 3 Vanaf 2014 Terugsluis verlaging aftrektarief hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens Page 3

5 Algemene heffingskorting Maximum in periode van 4 jaar verhoogd met 196 Afbouw voor hogere inkomens Page 4

6 Arbeidskorting Maximum in periode van 4 jaar verhoogd met 836 Afbouw voor hogere inkomens >= Page 5

7 Beperking hypotheekrenteaftrek Beperking hypotheekrenteaftrek voor zover rente in schijf 4 (tegen 52%) wordt afgetrokken Jaarlijkse verlaging aftrektarief met 0,5%-punt Na 28 jaar uiteindelijk verlaging aftrektarief tot 38% (tarief schijf 3) Geldt ook voor rente van restschulden, kosten van geldleningen en periodieke betalingen m.b.t. erfpacht, opstal en beklemming Geldt niet voor ondernemingswoning Sluitstuk hervorming eigenwoningregeling Page 6

8 Loonbelasting

9 Stamrechtvrijstelling Stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft Bestaande stamrechten kunnen worden afgekocht Tegen reguliere tarief IB/LB Geen revisierente Als aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, wordt 80% van de uitkering in de heffing betrokken Page 8

10 Eenmalige werkgeversheffing Eenmalige werkgeversheffing (crisisheffing) in 2013 ingevoerd Eindheffing ten laste van werkgever 16% over loon 2012 voor zover meer dan Crisisheffing met 1 jaar verlengd Dus ook in 2014 over loon 2013 Page 9

11 Pensioenen

12 Verlaging maximumopbouw- en premiepercentages Verlaging jaarlijkse dotatieruimte fiscale oudedagsreserve (FOR) Huidig Wetsvoorstel Dotatiepercentage Verlaging jaarlijks dotatiepercentage voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd Maximum dotatie 2013: 12% 2014: 10,9% 2015: 8,9% 2014: 0,6%-punt 2015: 0,32%-punt 2013: : : Page 11

13 Verlaging maximumopbouw- en premiepercentages Verlaging jaarruimte aftrek lijfrentepremies Maximum aftrekpercentage Huidig 2013: 17% 2014: 15,5% Wetsvoorstel 2015: 12,7% Verlaging maximum aftrekpercentage voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd 2014: 0,6%-punt 2015: 0,5%-punt Vermindering jaarruimte (aantal maal aangroei aanspraken) vanwege pensioenopbouw in de tweede pijler (vermenigvuldigingsfactor) 2013: 7,5x 2014: 7,2x 2015: 6,4x Verlaging vermenigvuldigingsfactor voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd 2014: 0,3 2015: 0,25 Page 12

14 Verlaging maximumopbouw- en premiepercentages Verlaging maximumopbouwpercentages (eindloon- en middelloonstelsel) en verlenging richttermijn (beschikbare-premiestelsel) Uitgangspunt: na 40 jaar pensioenopbouw ten hoogste pensioen van 70% van gemiddelde loon Maximumopbouwpercentage eindloonstelsel Maximumopbouwpercentage middelloonstelsel Richttermijn pensioenopbouw beschikbare-premiestelsel Huidig 2013: 2% 2014: 1,9% 2013: 2,25% 2014: 2,15% 2013: 35 jaren 2014: 37 jaren Wetsvoorstel 2015: 1,55% 2015: 1,75% 2015: 40 jaren Page 13

15 Verlaging maximumopbouw- en premiepercentages Ook verlaging maximumopbouwpercentages partnerpensioen en wezenpensioen Huidig Wetsvoorstel Partnerpensioen Maximumopbouwpercentage eindloonstelsel Maximumopbouwpercentage middelloonstelsel Wezenpensioen Maximumopbouwpercentage eindloonstelsel Maximumopbouwpercentage middelloonstelsel 2013: 1,4% 2014: 1,33% 2013: 1,58% 2014: 1,51% 2013: 0,28% 2014: 0,27% 2013: 0,32% 2014: 0,3% 2015: 1,09% 2015: 1,23% 2015: 0,22% 2015: 0,25% Page 14

16 Maximering pensioengevend inkomen Pensioengevend loon maximaal Bij dienstbetrekking in deeltijd evenredig verminderd Inkomen t/m Fiscale faciliëring (omkeerregel) Inkomen vanaf Keuze voor splitsing pensioenaanspraak: tot gefaciliteerd Indien geen keuze voor splitsing: gehele aanspraak belast Page 15

17 Maximering pensioengevend inkomen Voor zover pensioenaanspraak niet gefaciliteerd DGA met pensioen in eigen beheer: pensioenaanspraak naar box 1 (tbs-regeling) Vóór 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken worden gerespecteerd Pensioenwet Afkoopverbod vervalt voor bovenmatig pensioen (dat niet wordt gefaciliteerd) Pensioenuitvoerder verplicht om op verzoek over te gaan tot afkoop bovenmatig pensioen Bovenmatig pensioen kan alleen vrijwillige pensioenregeling zijn Page 16

18 Pensioenaanvullingsregelingen Invoering spaarfaciliteit Aanvullende mogelijkheid voor pensioenopbouw Sparen uit netto loon Gespaard pensioen vrijgesteld in box 3 Inkomen t/m Sparen voor een nettopensioenuitkering die vergelijkbaar is met een bruto-uitkering van 0,10% Inkomen vanaf Sparen voor een nettopensioenuitkering die vergelijkbaar is met een bruto-uitkering van 1,85% Page 17

19 Pensioenaanvullingsregelingen Excedentregelingen voorzien in een pensioen- of lijfrenteopbouw voor inkomen t/m Optoppingsexcedentregelingen voorzien in een pensioenof lijfrenteopbouw voor inkomen vanaf Opbouw in eigen beheer niet mogelijk Invoering per 1 januari 2015 Page 18

20 Schenk- en erfbelasting

21 Verruiming vrijstelling schenkbelasting Vrijstelling voor schenking die verband houdt met Verwerving of verbouwing eigen woning Afkoop recht van erfpacht, opstal of beklemming Aflossing eigenwoningschuld Verruiming van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 Verhoging vrijstelling van naar Vervallen beperking dat schenking moet zijn gedaan aan kind tussen 18 en 40 jaar (dus ook een ander familielid of een derde) Structurele verruiming Ook voor aflossing restschuld Page 20

22 Algemene wet

23 Belasting- en invorderingsrente Geen belastingrente Indien inspecteur aanslag IB of Vpb oplegt Overeenkomstig aangifte die vóór de eerste dag van de vierde maand na afloop van het tijdvak is ingediend IB, LB, OB, erfbelasting, overdrachtsbelasting, BPM, accijns en verbruiksbelasting alcoholvrije dranken Minimaal 4% Vpb Minimaal 8% Voorkomen door tijdig te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen of reeds opgelegde aanslag te herzien Page 22

24 Heffingssysteem Nieuw heffingssysteem voor IB, schenkbelasting en erfbelasting Aanslag wordt opgelegd binnen 3 maanden na indienen aangifte Bericht indien de aanslag niet binnen drie maanden wordt opgelegd Dan aanslag binnen 15 maanden Herzieningstermijn 18 maanden na indienen aangifte Termijnen kunnen worden opgeschort met 6 maanden Page 23

25 Heffingssysteem Inspecteur neemt contact op indien hij van de aangifte afwijkt Belastingplichtige akkoord aanslag Belastingplichtige niet akkoord aanslag en voor bezwaar vatbare beschikking De aanslag moet worden betaald Verzoek om herziening schorst betalingsplicht niet Ontvanger kan tijdens herzieningstermijn invorderingsmaatregelen nemen Dit kan niet leiden tot schadeplicht ontvanger Nieuw heffingssysteem geldt niet voor Vpb Page 24

26 Navordering Nieuwe regels voor navordering Nieuw feit blijft vereist voor navorderingsaanslag Navorderingstermijn drie jaar na ontvangst aangifte Navorderingsbevoegdheid bij een redelijkerwijs kenbare fout vervalt Navorderingstermijn bij kwade trouw verlengd tot 12 jaar na ontvangst aangifte Ambtshalve vermindering beperkt tot gevallen waarin belastingplichtigen redelijkerwijs de aanvullende informatie niet eerder kon verstrekken dan na afloop herzieningstermijn Page 25

27 Elektronisch berichtenverkeer Ontwikkeling elektronisch berichtenverkeer tussen Belastingdienst, belastingplichtigen, belastingschuldigen en toeslaggerechtigden Al het formele berichtenverkeer wordt in principe elektronisch Aangiften, beschikkingen en verzoek van Belastingdienst om informatie Gebruik van Berichtenbox (persoonlijke, beveiligde elektronische postbus van iedere burger bij de overheid) Page 26

28 Thank you Deze presentatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemene leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel.

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016

Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016 Overzicht van belangrijkste wetswijzigingen 2013 2016 De plannen van Prinsjesdag 2013 zijn in de afgelopen maanden mede door het Begrotingsakkoord 2014 op nogal wat punten aangepast. Daarom heeft de redactie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2014 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013 18 september 2013 Prinsjesdag 2013 Voorwoord Op Prinsjesdag 2013 is het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Dit pakket omvat vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief februari 2015

bericht Nieuwsbrief februari 2015 1 van 6 Nieuwsbrief februari 2015 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date.

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28039 2 oktober 2014 Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partneren wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2012

RB Prinsjesdagspecial 2012 Het aan de Tweede Kamer aangeboden pakket Belastingplan 2013 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: (I) Belastingplan 2013, (II) Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer, (III) Wet herziening

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie