Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor"

Transcriptie

1 Vergelijking keuzemogelijkheden Algemene informatie Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (het is niet langer mogelijk om, behoudens actuariële oprenting en toegezegde indexaties, te doteren aan reeds opgebouwde pensioenaanspraken). De dga wordt gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid geboden zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen. Oudedagsvoorziening De dga voor wie een afkoop geen reële optie is, wordt de mogelijkheid geboden om op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak om te zetten in een aanspraak ingevolge een zogenoemde oudedagsverplichting. Inhoud rapportage Door de dga zal een keuze moeten worden gemaakt omtrent hoe met het moet worden omgegaan. Naast financiële consequenties heeft iedere optie ook fiscale en juridische consequenties alsmede gevolgen voor een eventuele (ex-)partner en/of het dividendbeleid. In deze rapportage worden de keuzemogelijkheden en bijbehorende consequenties in beeld gebracht. Gebruikte gegevens Bij het bepalen van de financiële gevolgen van de verschillende opties wordt gebruik gemaakt van een vermogens- en liquiditeitstoets. In de toetsing wordt rekening gehouden met de commerciële, best estimate en fiscale waardering van het pensioen in combinatie met onderstaande gegevens omtrent eigen vermogen, beschikbare liquide middelen en een eventuele rekening courant verplichting. Waardering pensioen Fase pensioendossier Premievrij Berekeningsdatum 1 april 2017 Waardering commercieel ,00 euro Idem best estimate ,00 euro Idem fiscaal ,00 euro Gegevens vermogen Aandelenkapitaal Bedrijfswinsten Vrije reserves Eigen vermogen Gegevens liquiditeit Liquide middelen Overige verplichtingen RC schuld dga ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro Toelichting toets Het bestuur van de vennootschap is verplicht om bij elke vorm van uitkering (i.c. afkoop of afstorten van het ) na te gaan of deze, gelet op de belangen van de vennootschap en schuldeisers, verantwoord is waaraan (aansprakelijkheids)sancties zijn gekoppeld. De geoorloofdheid van een uitkering wordt in de praktijk beoordeeld aan de hand van een vermogens- en liquiditeitstoets. RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 1

2 Vergelijking ouderdomspensioen Tabel ouderdomspensioen Resultaat berekening OP Impactanalyse OP Waardering commercieel ,00 Optie 1: voortzetten Idem best estimate ,00 Optie 2: omzetten Idem fiscaal ,00 Optie 3: afkopen Risico vooroverlijden ,00 Optie 4: afstorten Vermogen commercieel ,00 Idem fiscaal ,00 Liquiditeit commercieel ,00 Idem fiscaal ,00 Idem afkoopclaim ,00 Inbouw elders verzekerd Een deel van het pensioen van de dga is verzekerd bij een externe verzekeraar waarbij geldt dat overdracht van het verzekerd pensioen naar de vennootschap vanaf 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Het terughalen van het extern verzekerde deel is c.q. was uitluitend in 2016 nog wel mogelijk. In dat geval kan dit deel in 2017, 2018 of 2019 eventueel worden afgekocht, maar over dit deel wordt geen korting verleend. Voorwaarde toepassing De afkoop of omzetting komt niet direct tot uitdrukking in bijvoorbeeld de loonaangifte of de jaarrekening. Het is noodzakelijk dat de Belastingdienst beschikt over informatie van de dga over eventuele uitfasering van het. Hiermee kan het gebruik van deze facilitering worden gevolgd waarbij tevens kenbaar moet worden gemaakt dat de eventuele (ex-)partner heeft ingestemd met de wijziging. Informeren Belastingdienst De dga zal de Belastingdienst moeten informeren indien hij gebruik heeft gemaakt van een van de opties voor een gefaciliteerde beëindiging van het. Deze informatieverplichting is geen verzoek tot toepassing van de fiscaal gefaciliteerde beëindiging van het, maar een voorwaarde waaraan moet worden voldaan als hiervan gebruik wordt gemaakt. Vergelijking nabestaandenpensioen Nabestaandenpensioen Voor het inzichtelijk maken van de consequenties voor de (ex-)partner wordt in uitgegaan van een 'worst-case scenario'. Kortom, wat zijn de consequenties van de verschillende keuzemogelijkheden indien de dga op de berekeningdatum zou zijn overleden. Het betreft hier een moment opname waarbij de commerciële, best estimate en fiscale waardering gebaseerd is op het uit te keren nabestaandenpensioen. Tabel nabestaandenpensioen Resultaat berekening NP Impactanalyse NP Waardering commercieel ,00 Optie 1: voortzetten Idem best estimate ,00 Optie 2: omzetten Idem fiscaal ,00 Optie 3: afkopen Vermogen commercieel ,00 Idem fiscaal ,00 Optie 4: afstorten RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 2

3 Liquiditeit commercieel ,00 Idem fiscaal ,00 Idem afkoopclaim ,00 Positie van de (ex-)partner Met het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of het omzetten in een oudedagsverplichting, kunnen ook de pensioenrechten van de (ex-)partner van de dga worden verlaagd. De wet voorziet in de voorwaarde dat de (ex-)partner moet instemmen met de beoogde beëindiging van het waarmee primair de rechten van de (ex-)partner worden beschermd. Kleurstelling vlaggen De kleurstellingen zijn afhankelijk van verschillende factoren en geven een indicatie. Een rode vlag geeft aan dat er zijn (meer) negatieve dan positieve aspecten zijn, een oranje vlag geeft aan dat er zowel negatieve als positieve aspecten zijn en een groene vlag geeft aan dat er zijn (meer) positieve dan negatieve aspecten zijn. Aan de conclusies van kleurstellingen, vóór- en nadelen en resultaten kunnen géén rechten ontleend worden. RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 3

4 Bijlage: toelichting keuzemogelijkheden pensioen Overzicht deelconclusies Algemene informatie Hieronder wordt per optie een toelichting gegeven waarbij naast de financiële gevolgen ook de fiscale, juridische en consequenties voor het dividendbeleid in beeld worden gebracht. Positieve en negatieve gevolgen worden door middel van een kleurcodering weergegeven welke worden vertaald in een totaal waardering zoals weergegeven bij de impactanalyse. Toelichting ouderdomspensioen Bij de waardering van het ouderdomspensioen is uitgegaan en een levenslange uitkering van ,- ingaand op 1 januari 2032 (doelvermogen fiscaal ,-) Het risico vooroverlijden is groter dan de commericiële waardering waarmee de waarde van het vooroverlijdensrisico in de vermogenstoets is betrokken Bij de waardering van het nabestaandenpensioen is uitgegaan van het overlijden van de dga op de berekeningsdatum en een direct ingaand pensioen van ,- Hiernaast is ,- extern als kapitaal verzekerd welke in mindering is gebracht op de waardering van het nabestaandenpensioen Optie 1 - voortzetten Dit onderdeel beschrijft de deelconclusies en gevolgen voor het pensioen van de dga als gevolg van de optie voortzetten, zoals: Bij in leven: de onderneming beschikt over voldoende middelen om om de contante waarde van het ouderdomspensioen van ,- nominaal af te dekken (overschot ,-) Bij in leven: op basis van de thans beschikbare middelen kan het ouderdomspensioen gedurende 9,00 jaar worden uitgekeerd (actuariële levensverwachting 20,95 jaar) Overlijden: de onderneming beschikt over onvoldoende middelen om het direct ingaand nabestaandenpensioen nominaal uit te kunnen keren (tekort ,-) Overlijden: op basis van de beschikbare middelen kan het nabestaandenpensioen gedurende 12,00 jaar worden uitgekeerd (actuariële levensverwachting 43,45 jaar) Dividend: op basis van de vermogenstoets kan bij voortzetten op de berekeningsdatum géén dividend worden uitgekeerd Fiscaal: het totaal aan dotaties tot de pensioendatum bedraagt ,- waarbij gedurende de looptijd een Vpb-besparing wordt gerealiseerd van ,- Fiscaal: indien op pensioendatum sprake is van onderdekking dan bestaat de mogelijkheid om de pensioenrechten af te stempelen Fiscaal: indien het pensioen niet meer kan worden uitgekeerd dan is dit (onder voorwaarden) niet voor verwezenlijking vatbaar Juridisch: bij voortzetten is géén instemming van de aandeelhouder(s), gerechtigde en de (ex-)partner nodig Algemeen: omdat voortzetten binnen de vennootschap de bestaande situatie betreft is als kleurcodering bij voortzetten minimaal oranje opgenomen Optie 2 - omzetten Dit onderdeel beschrijft de deelconclusies en gevolgen voor het pensioen van de dga als gevolg van de optie omzetten, zoals: Bij in leven: de onderneming beschikt over voldoende middelen om de contante waarde van de pensioenuitkering van 5.351,- nominaal af te dekken (overschot ,-) Bij in leven: op basis van de thans beschikbare middelen kan de pensioenuitkering gedurende 31,77 jaar worden uitgekeerd (actuariële levensverwachting 20,95 jaar) Bij in leven: de minimale uitkeringsduur vanaf 1 januari 2032 bedraagt 20,00 jaar met een bruto uitkering van 5.351,- per jaar (verlaging ,- per jaar) RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 4

5 Overlijden: op basis van de beschikbare middelen kan de nabestaandenuitkering gedurende 68,47 jaar worden uitgekeerd (actuariële levensverwachting 43,45 jaar) Overlijden: de minimaal (resterende) uitkeringsduur voor de nabestaandenuitkering bedraagt 39,75 jaar met een bruto uitkering van 2.483,- per jaar (verlaging ,- per jaar) Dividend: op basis van de vermogenstoets kan bij omzetten op de berekeningsdatum ,- aan dividend worden uitgekeerd Fiscaal: het totaal aan dotaties tot de pensioendatum bedraagt 8.317,- waarbij gedurende de looptijd een Vpb-besparing wordt gerealiseerd van 1.663,- Fiscaal: indien de uitkering niet meer kan worden uitgekeerd dan leidt dit tot een aansprakelijkheid in privé (fiscale claim) Juridisch: bij omzetten is wel instemming van de aandeelhouder(s), gerechtigde en de (ex-)partner nodig Algemeen: na 2019 is waarschijnlijk omzetten met korting zonder fiscale sancties niet mogelijk Optie 3 - afkopen Dit onderdeel beschrijft de deelconclusies en gevolgen voor het pensioen van de dga als gevolg van de optie afkopen, zoals: Bij in leven: de onderneming beschikt over voldoende middelen om de loonbelasting van ,- én de onbelaste uitkering van ,- (overschot ,-) uit te kunnen keren Bij in leven: als de onbelaste uitkering van ,- in rekening courant wordt geboekt dan kan deze volledig worden afgelost (restant uitkering ,-) Bij in leven: met de beschikbare middelen van ,- kan vanaf 1 januari 2032 met een actuariële levensverwachting van 20,95 jaar een netto pensioen van 1.383,- worden uitgekeerd Overlijden: de onderneming beschikt over onvoldoende middelen om de loonbelasting van ,- én de onbelaste uitkering van ,- (tekort ,-) uit te kunnen keren Overlijden: als de onbelaste uitkering van ,- in rekening courant wordt geboekt dan kan deze volledig worden afgelost (restant uitkering ,-) Overlijden: met de beschikbare middelen van ,- kan direct ingaand met een actuariële levensverwachting van 43,45 jaar een netto pensioen van 1.798,- worden uitgekeerd Dividend: op basis van de vermogenstoets kan na afkopen op de berekeningsdatum ,- aan dividend worden uitgekeerd Fiscaal: het totaal aan netto-rendement tot de pensioendatum bedraagt 6.139,- waarbij gedurende de looptijd 3.290,- aan VRH-heffing wordt betaald Fiscaal: afkopen leidt niet tot een aanvullende Vpb-heffing doordat vrijval van de voorziening wegvalt tegen de uitkering (loonkosten) Juridisch: bij afkopen is wel instemming van de aandeelhouder(s), gerechtigde en de (ex-)partner nodig Algemeen: in 2017 geldt een korting van 34,5% over de fiscale voorziening en wordt géén revisierente berekend (na 2019 is afkoop met korting en zonder fiscale sancties niet mogelijk) Optie 4 - afstorten Dit onderdeel beschrijft de deelconclusies en gevolgen voor het pensioen van de dga als gevolg van de optie afstorten, zoals: Bij in leven: de onderneming beschikt over onvoldoende middelen om het pensioen af te kunnen storten naar een verzekeringsmaatschappij Overlijden: de onderneming beschikt over onvoldoende middelen om het nabestaandenpensioen af te kunnen storten naar een verzekeringsmaatschappij Dividend: op basis van de vermogenstoets kan na afstorten op de berekeningsdatum ,- aan dividend worden uitgekeerd Juridisch: bij afstorten is sprake van een complex financieel product waarmee de adviseur zich dient te conformeren aan artikel 4.23 Wft Juridisch: bij afstorten is wel instemming van de aandeelhouder(s), gerechtigde en de (ex-)partner nodig RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 5

6 Algemeen: de commerciële waardering is gebaseerd op de grondslagen zoals deze zijn ingevoerd waarmee de daadwerkelijk benodigde koopsom bij een verzekeraar kan afwijken RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 6

7 Bijlage: uitgangspunten keuzemogelijkheden pensioen Toelichting uitgangspunten Voortzetten voorziening Indien de dga er voor kiest zijn reeds opgebouwde aanspraken ingevolge het niet af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting blijft voor hem voor de tot en met 31 december 2016 de huidige regelgeving gelden. Aan deze reeds opgebouwde aanspraken kan niet meer worden gedoteerd. Actuariële oprenting van de opgebouwde aanspraken vindt nog wel plaats. Omzetting voorziening Bij omzetting in een oudedagsverplichting kan in ,00 worden gereserveerd als oudedagsverplichting. Indien deze omzetting later plaatsvindt dan kan het bedrag van de dan inmiddels (actuarieel) opgerente fiscale waarde worden omgezet. In alle gevallen rent vanaf het moment van omzetting het bedrag van de oudedagsvoorziening verplicht op met toepassing van het zogenaamde U-rendement. Afkopen voorziening Bij afkoop in 2017 vormt de fiscale waarde op de afkoopdatum per 1 april 2017 van ,00 het uitgangspunt voor de vaststelling van de grondslag voor de loonbelasting. Bij een premievrij pensioen geldt dat op de fiscale (balans)waarde per 31 december 2015 van ,00 een korting wordt verleend van 34,5%. Er is géén revisierente is verschuldigd. De korting daalt bij afkoop in 2018 naar 25,0% en in 2019 naar 19,5%. Grondslagen berekening Fase pensioendossier Premievrij Beoogde afkoopdatum 1 april 2017 Beoogde pensioendatum 1 januari 2032 Waardering commercieel ,00 euro Idem best estimate ,00 euro Idem fiscaal ,00 euro Afkoopkorting ,5 procent Berekening afkoop Loonbelasting anticipatie-effect Idem reguliere dotatie Totaal loonbelasting (52,00%) Onbelaste uitkering Overige grondslagen Fiscale stand Overig vermogen Box III Heffingsvrij vermogen Loonbelasting Inkomstenbelasting Rendement Box III Rendement ODV Tarief Vpb ,00 euro 0,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro ,00 euro 52,00 procent 42,00 procent 2,50 procent 0,55 procent 20,00 procent Premievrij pensioen Als de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop hoger is dan de fiscale balanswaarde per ultimo van het boekjaar dat in 2015 is geëindigd, wordt over het verschil tussen de fiscale balanswaarde ultimo dat boekjaar en die op het moment van afkoop geen korting verleend; om anticipatie-effecten te voorkomen, wordt dit bedrag vanaf ultimo 2015 voor de volledige waarde in de heffing betrokken. RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 7

8 Vaststelling VRH Naast de beschikbare netto uitkering van ,00 is er ,00 aan vrij vermogen aanwezig. Er is sprake van een fiscale partner waarmee ,00 van het heffingsvrij vermogen aan de dga wordt toegerekend. Rekening houdend met het aanwezige vermogen, heffingsvrije vermogen en het fictief rendement in Box III wordt indicatief het netto rendement en de belastingheffing bij afkoop weergegeven. Tabel berekening VRH Fiscaal jaar Aanvangswaarde Bruto rendement Heffingsgrondslag Voordeel uit vermogen Belastingheffing Netto rendement ,- 428, ,- 663,- 149,- 279, ,- 578, ,- 672,- 202,- 376, ,- 587, ,- 682,- 205,- 382, ,- 597, ,- 694,- 208,- 389, ,- 606, ,- 705,- 212,- 394, ,- 616, ,- 716,- 215,- 401, ,- 626, ,- 728,- 218,- 408, ,- 636, ,- 740,- 222,- 414, ,- 647, ,- 752,- 226,- 421, ,- 657, ,- 764,- 229,- 428, ,- 668, ,- 777,- 233,- 435, ,- 679, ,- 789,- 237,- 442, ,- 690, ,- 802,- 241,- 449, ,- 701, ,- 815,- 245,- 456, ,- 713, ,- 828,- 248,- 465, ,- 0, ,- 842,- 0,- 0,- Totaal , , , ,- RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 8

9 Bijlage: fiscale waardering pensioenaanspraak Vaststelling fiscale waarde Algemene informatie Hieronder treft u de uitgangspunten en de rekenresultaten aan voor de fiscale waardering van de pensioenaanspraak. De (actuariële) grondslagen voor de fiscale waardering zijn wettelijk voorgeschreven en vloeien voort uit wetgeving en jurisprudentie. De fiscale waarde van het is van belang voor de (fiscale) balanswaarde van het pensioen en de aangifte vennootschapsbelasting. Grondslagen actuarieel Uitgangspunt reservering Reserveringsmethode Systeem Actuarieel Koopsommethode Uitgangspunt actuarieel Soort sterftetafel Periodetafel Sterftetafel GBM/GBV Sekseneutraal tarief Sekseneutraal Uitbetaling uitkeringen Uitbetalingsfrequentie Uitbetalingswijze Rekenrente fiscaal Rekenrente afbouw Rekenrente opbouw Rekenrente risicokapitaal Rekenrente risicokapitaal gedurende de eerste en daarna Stijging uitkeringen Stijging na pensioendatum Stijging voor pensioendatum Leeftijdsterugstellingen Terugstelling man Terugstelling vrouw Terugstelling risico man Terugstelling risico vrouw Kostenopslag risicokapitaal Kostenopslag risicokapitaal Maximale kostenopslag Nee Maand Postnumerando 4,0 procent 4,0 procent 0,55 procent 20 jaar en 0 maanden 0,55 procent 0,0 procent 2,0 procent 0 jaar 0 jaar 5 jaar 6 jaar 10,0 procent 5.000,00 euro RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 9

10 Vaststelling pensioenaanspraken Aanspraak na pensioendatum Ingangsdatum pensioenuitkering 1 januari 2032 Bereikt ouderdomspensioen ,00 euro Nabestaandenpensioen ,00 euro Aanspraak voor pensioendatum Nabestaandenpensioen Hoogte fiscale claim Belasting over vrijval ,00 euro ,00 euro Doelvermogen en reserve Vaststelling doelvermogen Benodigd doelvermogen per 1 januari 2032 Ouderdomspensioen ,00 euro Nabestaandenpensioen ,00 euro Subtotaal doelvermogen ,00 euro Reserve en dotatie Contante waarde doelvermogen ,00 euro Inbouw verzekerd kapitaal ,00 euro -/- (beleggingsverzekering) Contante waarde na inbouw ,00 euro Fiscale waarde Op de berekeningsdatum van 1 april 2017 bedraagt de fiscale waarde ,00 euro Verzekeren van de pensioenaanspraken Het is mogelijk om het nabestaandenpensioen dat is toegezegd bij overlijden voor de pensioendatum veilig te stellen door middel van een overlijdensrisicoverzekering. Dit is raadzaam indien de onderneming niet over voldoende financiele middelen beschikt om na overlijden van de verzekerde de pensioenaanspraken uit te kunnen keren waardoor de continuiteit van de onderneming in gevaar kan komen. Aanspraak vóór pensioendatum Hoogte nabestaandenpensioen ,00 euro Te verzekeren risicokapitaal Benodigd risicokapitaal per 1 april 2017 Hoogte overlijdensrisico nu ,00 euro Kostenopslag risicokapitaal 5.000,00 euro Subtotaal risicokapitaal nu ,00 euro Inbouw verzekerd kapitaal ,00 euro -/- Totaal te verzekeren risico nu ,00 euro en op pensioendatum ,00 euro Reeds aanwezige pensioenreserve RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 10

11 Als de pensioengelden daadwerkelijk aanwezig zijn kan er rekening worden gehouden met de al opgebouwde reserve zodat alleen het meerdere wordt verzekerd. Voor de bepaling van de hoogte van het te verzekeren kapitaal wordt in deze berekening geen rekening gehouden met een reeds aanwezige reserve. Stijging van de uitkeringen In deze berekening is rekening gehouden met een stijgende uitkering van het nabestaanden-, wezen- en/of nabestaandenoverbruggingspensioen. De hoogte van de pensioenuitkeringen zullen na het overlijden van de verzekerde voor de pensioendatum jaarlijks met 2,0 procent toenemen. Nabestaandenpensioen voor pensioendatum Om het nabestaandenpensioen op de berekeningsdatum volledig af te kunnen dekken moet er op 1 april 2017 een kapitaal verzekerd zijn van ,00 euro. Dit kapitaal daalt gedurende 14 jaar en 9 maanden totdat er vlak voor pensioendatum een verzekerd kapitaal resteert van ,00 euro. Fiscale claim Om de fiscale claim op de berekeningsdatum af te kunnen dekken moet er op 1 april 2017 een kapitaal verzekerd zijn van ,00 euro. RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 11

12 Bijlage: commerciële waardering pensioenaanspraak Vaststelling commerciële waarde Algemene informatie Hieronder treft u de uitgangspunten en de rekenresultaten aan voor de commerciële waardering van de pensioenaanspraak. De commerciële waardering geeft een beeld van de hoogte van de verplichting zoals deze tussen professioneel handelende partijen kan worden overeengekomen. Het is raadzaam om in de toelichting van de jaarrekening ook de commerciële waarde van de pensioenaanspraak op te nemen. Grondslagen actuarieel Uitgangspunt reservering Reserveringsmethode Systeem Actuarieel Koopsommethode Uitgangspunt actuarieel Soort sterftetafel Periodetafel Sterftetafel GBM/GBV Sekseneutraal tarief Sekseneutraal Uitbetaling uitkeringen Uitbetalingsfrequentie Uitbetalingswijze Rekenrente commercieel Rente uitkeringsperiode Rente opbouwperiode Stijging uitkeringen Stijging na pensioendatum Leeftijdsterugstellingen Terugstelling man Terugstelling vrouw Dekking vooroverlijdensrisico Aanvang nabestaandenrisico Kostenopslag kapitaal Kostenopslag kapitaal Nee Maand Postnumerando 0,55 procent 0,55 procent 2,0 procent 5 jaar 6 jaar Direct ingaand Conform fiscus Vaststelling pensioenaanspraken Aanspraak na pensioendatum Ingangsdatum pensioenuitkering 1 januari 2032 Bereikt ouderdomspensioen ,00 euro Nabestaandenpensioen ,00 euro RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 12

13 Doelvermogen en reserve Vaststelling doelvermogen Benodigd doelvermogen per 1 januari 2032 Ouderdomspensioen ,00 euro Nabestaandenpensioen ,00 euro Subtotaal doelvermogen ,00 euro Vaststelling reserve Contante waarde doelvermogen ,00 euro Koopsom bij vooroverlijden ,00 euro Subtotaal na vooroverlijden ,00 euro Inbouw verzekerd kapitaal ,00 euro -/- (beleggingsverzekering) Subtotaal na inbouw ,00 euro Kostenopslag commercieel ,00 euro Commerciele waarde reserve ,00 euro Commerciele waarde Op de berekeningsdatum van 1 april 2017 bedraagt de commerciele waarde ,00 euro RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 13

14 Bijlage: best estimate waardering pensioenaanspraak Vaststelling best estimate waarde Algemene informatie Op grond van RJ-Uiting is het niet langer toegestaan dat voorzieningen voor pensioenregelingen in eigen beheer worden gewaardeerd op fiscale grondslagen. De waardering moet zijn gebaseerd op de 'beste schatting' van de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting. Alleen als de fiscale waardering niet materieel afwijkt van deze 'beste schatting' kan de voorziening voor dat bedrag worden opgenomen. RJ-Uiting Volgens de grondslagen van de Richtlijnen moet een voorziening worden opgenomen voor de op de balansdatum opgebouwde pensioenverplichting. Deze bestaat uit de opgebouwde pensioenaanspraken inclusief onvoorwaardelijk overeenkomen (toekomstige) indexaties daarvan. Daarnaast is het toegestaan om rekening te houden met toekomstige salarisstijgingen en/of verwachte voorwaardelijke indexaties. Grondslagen actuarieel Uitgangspunt reservering Reserveringsmethode Systeem Actuarieel Koopsommethode Uitgangspunt actuarieel Soort sterftetafel Periodetafel Sterftetafel GBM/GBV Sekseneutraal tarief Sekseneutraal Uitbetaling uitkeringen Uitbetalingsfrequentie Uitbetalingswijze Rekenrente best estimate Soort rentestructuur Uitgangspunt duur Resterende duur Rekenrente afbouw Rekenrente opbouw Stijging uitkeringen Stijging na pensioendatum Indexatie aanspraken Indexatie voor pensioendatum Leeftijdsterugstellingen Terugstelling man Terugstelling vrouw Nee Maand Postnumerando Rentetermijnstructuur (RTS) Levensverwachting 34,2 jaar 2,269 procent 2,269 procent 2,0 procent 2,0 procent 5 jaar 6 jaar RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 14

15 Vaststelling pensioenaanspraken Aanspraak na pensioendatum Ingangsdatum pensioenuitkering 1 januari 2032 Bereikt ouderdomspensioen ,00 euro Nabestaandenpensioen ,00 euro Doelvermogen en reserve Vaststelling doelvermogen Benodigd doelvermogen per 1 januari 2032 Ouderdomspensioen ,00 euro Nabestaandenpensioen ,00 euro Subtotaal doelvermogen ,00 euro Vaststelling reserve Contante waarde doelvermogen ,00 euro Inbouw verzekerd kapitaal ,00 euro -/- (beleggingsverzekering) Subtotaal na inbouw ,00 euro Best estimate waarde Op de berekeningsdatum van 1 april 2017 bedraagt de best estimate waarde ,00 euro RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 15

16 Bijlage: overzicht ingebouwde aanspraken en/of kapitalen Inbouw verzekerde aanspraken en kapitalen Algemene informatie Hieronder treft u een overzicht aan van de elders verzekerde pensioenaanspraken en kapitalen. Afhankelijk van de gekozen methodiek worden de verzekerde kapitalen bij leven naar een aanspraak omgerekend (herleidingsmethode) of van het doelvermogen afgehaald (inbouwmethode). Eventueel elders verzekerde risicokapitalen wordt van het berekende risico op de berekeningsdatum en de pensioendatum afgehaald. Overzicht ingebouwde kapitalen Tabel ingebouwde kapitalen Pensioenuitvoerder Deelname Verzekerd kapitaal Herleiding kapitaal Soort levensverzekering Aanvang Kapitaal bij leven Aanspraak OP Naam verzekeraar Expiratie Idem bij overlijden Idem NP na PD Universal life/unit linked De Aanbieder ,00 euro ,00 euro RTF / VERSIE / Rapport gegenereerd met software van finact Pagina 16

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden 9 december 2016 De volgende kanttekeningen worden bij de adviesrapportage geplaatst: In de rapportage wordt uitgegaan de tekst en toelichting zoals opgenomen in

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2016-15: ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 17 november 2016 is het voorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen

Nadere informatie

Berekeningen DGA en echtscheiding voor bijeenkomst 26 mei 2011 Netlaw

Berekeningen DGA en echtscheiding voor bijeenkomst 26 mei 2011 Netlaw Berekeningen DGA en echtscheiding voor bijeenkomst 26 mei 2011 Netlaw 1. PENSIOENBEREKENING DGA Fiscale waardering Algemeen Geboortedatum verzekerde (man) 01-01-1960 Geboortedatum partner (vrouw) 01-01-1963

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Rekenresultaat berekening overdrachtswaarde. Grondslagen algemeen. Grondslagen overdracht. Grondslagen actuarieel. Waardering aanspraken

Rekenresultaat berekening overdrachtswaarde. Grondslagen algemeen. Grondslagen overdracht. Grondslagen actuarieel. Waardering aanspraken Grondslagen algemeen Algemene gegevens Datum van de berekening 1 januari 2012 Gegevens verzekerde Geslacht verzekerde Man Geboortedatum verzekerde 1 januari 1961 Gegevens partner Partner systeem Geslacht

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening Hierin wordt de fiscale berekening gemaakt voor een DGA geboren vóór 1 januari 1950, dus met een regeling die niet op de Wet VPL hoefde te worden aangepast. N.A.W. Gegevens Pensioengerechtigde

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde V van Backservice Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde V van Backservice Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening Hierin wordt een fiscale berekening gemaakt voor een DGA die bij de overgang in het kader van de Wet VPL de pensioenregeling heeft laten staan, zonder backservice over pre-vpl

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer Acties?

Pensioen in Eigen Beheer Acties? 16 mei 2017 Pensioen in Eigen Beheer Acties? Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga s) om een pensioen op te bouwen in de eigen BV, ofwel Pensioen in Eigen

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve!

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! Vanaf 1 april 2017 kan de DGA niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Wel krijgt de DGA krijgt een afkoopmogelijkheid, waarbij een fiscale

Nadere informatie

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 1 INHOUD Inleiding Huidige situatie pensioen in eigen beheer (PEB) De dividendklem Nieuwe situatie: Wat zijn de wijzigingen? Optie 1 Niets doen Optie

Nadere informatie

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 Mr. Peter A. ter Beest MPLA info@pensioenpodium.nl Inhoud Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer Inleiding V&A s belastingdienst

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting Voorstel voor een eenvoudiger pensioen in eigen beheer Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: het RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Handleiding Pexit-Tool. 1. Inleiding. 2. Opzet Pexit-Tool. 1. Inleiding

Handleiding Pexit-Tool. 1. Inleiding. 2. Opzet Pexit-Tool. 1. Inleiding Handleiding Pexit-Tool 1. Inleiding 1. Inleiding 2. Opzet Pexit-Tool 3. Toelichting Invoer 4. Toelichting Uitvoer 5. Korte toelichting rekenbladen Op 1 januari 2017 treedt - onder voorbehoud van parlementaire

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

Adviesrapport pensioen en echtscheiding. Gegevens verzekerde. Grondslagen algemeen. Grondslagen verdeling. Grondslagen actuarieel. Versie 2010.06.

Adviesrapport pensioen en echtscheiding. Gegevens verzekerde. Grondslagen algemeen. Grondslagen verdeling. Grondslagen actuarieel. Versie 2010.06. Gegevens verzekerde Naam en adresgegevens Naam verzekerde De heer Naam partner Mevrouw L. Voorbeeld Adres Voorbeeldweg 2 Postcode en plaats 5800 AA VENRAY Grondslagen algemeen Algemene gegevens Datum van

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer PEB DE FINANSEURS, DECEMBER 2016 Wat houdt PEB in? De B.V. neemt de rol van de verzekeraar over: Je betaalt premies aan je eigen B.V. Je eigen B.V. reserveert deze premies Als

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor de DGA

Pensioenkeuzestress voor de DGA Artikel P.P.M. Lavrijssen RB FFP 1 Pensioenkeuzestress voor de DGA Directeuren-grootaandeelhouders moeten kiezen wat ze gaan doen met hun in eigen beheer opgebouwd pensioen 10 Door de Wet Uitfasering pensioen

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER De besluitvorming rondom het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld.

Nadere informatie

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr.

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr. FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud plannen Wiebes definitieve keuzes: Wet uitfasering

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Algemeen RJ-Uiting 2014-4 bevat aanpassingen inzake de verwerking van de pensioenvoorziening van directeuren-grootaandeelhouder in Richtlijn

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 Op Prinsjesdag heeft de regering aangekondigd met ingang van 1 januari 2017 de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer af te schaffen.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer. 11 april 2017

Pensioen in eigen beheer. 11 april 2017 Pensioen in eigen beheer 11 april 2017 Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Uitfasering PEB: een complexe aangelegenheid Afkoop Compensatie Bevriezen Schenking Huwelijks Vermogen Erfrecht Zorgplicht Omzetting

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs Eigen beheer berekening o nieuwe DGA-relaties 195,-- fiscaal en commercieel, dekking nabestaandenpensioen inclusief rapport, inbouw

Nadere informatie

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs PensioenDossier PensioenDossier Continuïteitsanalyse PensioenDossier eigen beheer. Inclusief fiscale en bedrijfseconomische pensioenberekening,

Nadere informatie

Inhoud. Pensioen Akkoord (1)

Inhoud. Pensioen Akkoord (1) RB Studiekring Gelderland Pensioenactualiteiten 2015 13 en 20 april 2015 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium. www.pensioenpodium.nl Inhoud AOW en Witteveen 2015 fiscale kaders; Netto

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs ten behoeve van het pensioen van de Directeur-grootaandeelhouder

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs ten behoeve van het pensioen van de Directeur-grootaandeelhouder Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs ten behoeve van het pensioen van de Directeur-grootaandeelhouder PensioenDossier PensioenDossier Continuïteitsanalyse PensioenDossier

Nadere informatie

Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555)

Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555) Reactie RB op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 555) Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met veel belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Aanleiding en context: de worsteling van het kabinet Fiscaal pensioen of echt pensioen That s the question! Onderwerpen

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer Belangrijke informatie voor de (ex-)partner van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding Bij een echtscheiding moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Dit is voor pensioenen in een aparte wet geregeld: de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Pensioen Periodiek Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Wat betreft het ingediende Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is bovenstaande wel een

Nadere informatie

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Agenda Inleiding Waarom gaan we aanpassen? Wat wordt de nieuwe situatie? Wat zijn de gevolgen voor de partner? 1 Inleiding

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing?

Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Afstempelen van pensioen in eigen beheer. De oplossing? 31 2. Onvoldoende vermogen in de BV De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat een BV niet voldoende vermogen heeft

Nadere informatie

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs PensioenDossier PensioenDossier Continuïteitsanalyse PensioenDossier eigen beheer. Inclusief fiscale en bedrijfseconomische pensioenberekening,

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer De drie keuzes van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange onzekerheid over het pensioen

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE 34 255 Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 255 Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964

Nadere informatie

ABC Prinsjesdaglezing Mr. Theo Gommer MPLA

ABC Prinsjesdaglezing Mr. Theo Gommer MPLA ABC Prinsjesdaglezing 2016 Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud wetsvoorstel Wiebes DGA-pensioen wet verbeterde premieregeling adviesrechten OR Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel Wetsvoorstel Wiebes DGA-pensioen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Belangrijkste wijziging Tot nu is door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) toegestaan om de verplichting voor pensioenregelingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Workshop Pensioen Oddity

Workshop Pensioen Oddity Workshop Pensioen Oddity Jurgen Holtermans Goirle, 1 maart 2016 Programma Jurgen Holtermans De plannen van Wiebes Uitfaseren PEB Omzetten naar OSEB Voordeel behalen met de plannen van Wiebes Krista Hannema

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer. Investeren in geluk?

Pensioen in eigen beheer. Investeren in geluk? Pensioen in eigen beheer Investeren in geluk? Pensioen eigen beheer Historie pensioen BV Onder Besluit Wet IB 1941 al mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen Om aanspraken van werknemers te beschermen

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE PENSIOENMAATREGELEN Eindelijk is per 7 maart 2017 het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Nadere informatie

Ondernemend, net als U. HLB Blömer academy. 29 november Eindejaarstips. Herwin Hadders Hans Kouters

Ondernemend, net als U. HLB Blömer academy. 29 november Eindejaarstips. Herwin Hadders Hans Kouters Ondernemend, net als U HLB Blömer academy 29 november 2016 Eindejaarstips Herwin Hadders Hans Kouters Ondernemend, net als U Programma 16.00 uur Ontvangst 16.15 uur Introductie 16.20 uur Eindejaarstips

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal mevrouw W.A.J.M. van Dooren Postbus 20017 2500 EA DEN

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Gemeente

Financieel Jaarverslag 2015 Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Gemeente PROambt Advies b.v. Bezoekadres: Postbus 1148 Leidenlaan 14-I 6201 BC Maastricht 6229 EZ Maastricht T 06 270 80 261 E jamieotermans@proambt.nl Financieel Jaarverslag 2015 Algemene Pensioenwet Politieke

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie