RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS"

Transcriptie

1 RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING BIJ DE HANDEL IN VREEMDE VALUTA ("FOREX") BUITEN DE BEURS OM GAAT HET OM DE MET GELEEND GELD GEFINANCIEERDE HANDEL IN CONTRACTEN LUIDENDE IN VREEMDE VALUTA, VIA EEN COMMISSIEHANDELAAR IN TERMIJNZAKEN OF EEN PARTICULIERE HANDELAAR IN VREEMDE VALUTA ALS UW TEGENPARTIJ. VANWEGE HET GEBRUIK VAN VREEMD VERMOGEN EN DE OVERIGE HIER GENOEMDE RISICO'S KUNT U REEDS SNEL AL HET INGELEGDE GELD VOOR DEZE HANDEL VERLIEZEN, EN KUNT U MEER VERLIEZEN DAN U INGELEGD HEEFT. U DIENT GOED OP DE VOLGENDE PUNTEN TE LETTEN VOORDAT U BESLUIT OF DEZE HANDEL WEL GESCHIKT IS VOOR U. 1. DE HANDEL GESCHIEDT NIET IN EEN GEREGULEERDE MARKT OF OP EEN DITO BEURS - UW HANDELAAR IS UW HANDELSPARTNER, WAT NEERKOMT OP EEN RECHTSTREEKSE BELANGENVERSTRENGELING. VOORDAT U GAAT HANDELEN IN VREEMDE VALUTA VIA EEN PARTICULIERE HANDELAAR, DIENT U DE INSCHRIJVING VAN UW TEGENPARTIJ VAST TE STELLEN. De handel in vreemde valuta buiten de beurs om waarin u zich gaat storten, vindt niet plaats in een interbancaire markt. Ook vindt die niet plaats op een door de Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") aangewezen gereguleerde beurs voor termijnzaken. Bij de handel in vreemde valuta gaat u transacties aan met een commissiehandelaar in termijnzaken of een particuliere valutahandelaar als uw tegenpartij. WANNEER U VERKOOPT DAN IS DE HANDELAAR DE KOPER. WANNEER U KOOPT DAN IS DE HANDELAAR DE VERKOPER. Hieruit volgt dat wanneer u bij de handel geld verliest, uw handelaar hierop winst maakt afgezien van de vergoedingen, commissies of marges die hij in rekening brengt. 2. EEN ELECTRONISCHE FACILITEIT VOOR DE PARTICULIERE HANDEL IN VREEMDE VALUTA IS GEEN BEURS. DIE IS EEN ELECTRONISCHE MANIER OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT UW HANDELAAR. DE VOORWAARDEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN ZO'N FACILITEIT WORDEN SLECHTS DOOR UW CONTRACT MET UW HANDELAAR BEPAALD. Een handelsfaciliteit waarvan u gebruik maakt om buiten de beurs om valutatransacties aan te gaan, is slechts verbonden met uw commissiehandelaar in termijnzaken of de particuliere valutahandelaar. U gebruikt die handelsfaciliteit slechts om transacties aan te gaan met uw handelaar. Hiermee handelt u niet met andere partijen of klanten van de handelaar. De beschikbaarheid en werking van een dergelijke faciliteit, inclusief de gevolgen van de nietbeschikbaarheid hiervan vallen onder de voorwaarden in uw overeenkomst met de handelaar. Pagina 1 van 7

2 3. UW STORTINGEN BIJ DE HANDELAAR WORDEN NIET BESCHERMD DOOR REGELGEVING. Al uw rechten met betrekking tot uw particuliere valutahandel, inclusief de wijze waarop en de munteenheid waarin betalingen aan u worden verricht, vallen onder de voorwaarden van uw contract met de commissiehandelaar in termijnzaken of de particuliere valutahandelaar. Door u gestorte gelden bij een commissiehandelaar in termijnzaken of een particuliere valutahandelaar ten behoeve van valutatransacties buiten een beurs om vallen niet onder de bescherming die geboden wordt aan klanten die handelen in een door de CFTC aangewezen markt. Uw handelaar kan uw gelden vermengen met zijn eigen bedrijfsmiddelen of die voor andere doeleinden gebruiken. Als uw handelaar failliet raakt dan kunnen uw gelden bij de handelaar plus aan u verschuldigde bedragen als gevolg van de handel, ongeacht of die bewaard zijn in aparte depositorekeningen, behandeld worden als een vordering van een gewone crediteur. 4. U MOET MAAR AFWACHTEN OF UW HANDELAAR EVENTUELE HANDELSPOSITIES COMPENSEERT OF VEREFFENT AANGEZIEN DE TRANSACTIES NIET PLAATSVINDEN OP EEN BEURS OF IN EEN MARKT, EN UW HANDELAAR ZIJN EIGEN KOERSEN KAN BEPALEN. De mogelijkheid voor u om uw transacties af te sluiten of om posities te compenseren is beperkt tot wat uw handelaar u zal bieden aangezien er voor de transacties geen andere markt bestaat. Uw handelaar kan elke koers bieden die hij maar wil, en hij kan koersen bieden die ontleend zijn aan externe bronnen, of die niet oordeelkundig zijn vastgesteld. Uw handelaar kan koersen vaststellen door bandbreedtes van derden te bieden, maar hij is niet verplicht om dit te doen of om dit te blijven doen. Uw handelaar kan te allen tijde en op eigen voorwaarden verschillende koersen bieden aan verschillende klanten. Alleen de voorwaarden in uw overeenkomst bepalen de verplichtingen van de handelaar jegens u om koersen te bieden en om compenserende of vereffenende transacties in uw rekening voor te stellen, en om betalingen aan u te verrichten. De door uw handelaar geboden koersen kunnen al dan niet elders op een beurs, interbancaire of andere markt verkrijgbare koersen weerspiegelen. 5. BETAALDE ACQUISITEURS KUNNEN WELEENS VERBORGEN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN HEBBEN De commissiehandelaar of particuliere valutahandelaar kan aanbrengende makelaars belonen voor het aanbrengen van u als klant op manieren die voor u verborgen zijn. Deze betaalde acquisiteurs hoeven geen speciale handelsdeskundigheid te hebben, en kunnen tegenstrijdige belangen hebben vanwege de manier waarop zij worden beloond. Acquisiteurs die namens commissiehandelaars in termijnzaken en particuliere valutahandelaars werken, dienen geregistreerd te zijn. U dient vast te stellen dat zij inderdaad geregistreerd zijn. U dient de manier waarop al die acquisiteurs vergoed worden, grondig te onderzoeken en wees heel voorzichtig met het verlenen van bevoegdheid aan iemand of een zaak om namens u te handelen. U dient steeds eraan te denken om van uw handelaar of een acquisiteur een gedateerde schriftelijke bevestiging van Pagina 2 van 7

3 gegevens waarvan u afhankelijk bent, te verlangen wanneer u een beslissing neemt over een transactie of uw account. TENSLOTTE DIENT U BEWERINGEN VAN HANDELAARS OF VERKOOPVERTEGENWOORDIGERS DIE DE BELANGRIJKHEID VAN DE BIJZONDERHEDEN IN DEZE WAARSCHUWING BAGATELLISEREN OF WEERSPREKEN, GRONDIG TE ONDERZOEKEN. ZULKE BEWERINGEN DUIDEN OP POTENTIELE OPLICHTING. DEZE BEKNOPTE UITEENZETTING KAN UITERAARD NIET ALLE RISICO'S BIJ EN OVERIGE ASPECTEN VAN DE HANDEL IN VREEMDE VALUTA BUITEN DE BEURS OM VIA COMMISSIE-HANDELAARS IN TERMIJNZAKEN OF PARTICULIERE VALUTAHANDELAARS OPSOMMEN. RESULTATEN VAN VALUTAREKENINGEN BIJ INTERACTIVE BROKERS OVER DE LAATSTE VIER KWARTALEN: De onderstaande tabel laat het percentage zien van niet-vrijehandrekeningen bij Interactive Brokers LLC die over de laatste vier kwartalen al dan niet winstgevend waren. De rekeningen werden achterhaald en deze statistieken werden volgens de door de CFTC en NFA 1 gehanteerde begripsomschrijvingen en interpretaties berekend. PERIODE AANTAL REKENINGEN PERCENTAGE WINSTGEVENDE REKENINGEN PERCENTAGE VERLIESGEVENDE REKENINGEN 3e kw % 55.4% 2e kw % 57.7% 1e kw % 58.6% 4e kw % 49.0% EERDERE RESULTATEN WIJZEN NIET NOODZAKELIJK OP TOEKOMSTIGE RESULTATEN. NADERE DOOR INTERACTIVE BROKERS VERSTREKTE GEGEVENS: A. Overzicht Interactive Brokers Multi-Currency accounts stellen IB-klanten in staat om in beleggingsproducten luidende in diverse valuta te handelen met gebruikmaking van een enkele IB-rekening luidende in een basisvaluta naar keuze van de klant. IB-klanten kunnen ook hun Multi-Currency rekeningen gebruiken voor valutatransacties om crediteringen of debiteringen die door buitenlandse effecten, opties of de handel in termijnzaken zijn gegenereerd, te beheren, om deze crediteringen of 1 Gegevens betreffende de resultaten bij particuliere klanten van Interactive Brokers over de laatste 5 jaar zijn op verzoek verkrijgbaar. Pagina 3 van 7

4 debiteringen terug om te zetten naar de basisvaluta van de klant, om te hedgen of speculeren. Aan particuliere klanten via IB geboden valutatransacties zijn contante valutatransacties. B. De aard van uw account en Of SIPC vreemde valuta dekt De handel in vreemde valuta bij Interactive Brokers vindt plaats in een effectenrekening. Uw IB effectenrekening wordt beheerst door de regelen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") en de Financial Industry Regulatory Authority. Bovendien neemt IB de regelen van de National Futures Association in acht voor de handel in vreemde valuta. Interactive Brokers LLC is lid van de Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"). SIPC beschermt de gelden en effecten bij Interactive Brokers zoals omschreven in the Securities Investor Protection Act. SIPC beschermt gelden, inclusief Amerikaanse dollars en vreemde valuta, voor zover de gelden waren gestort bij Interactive Brokers ten behoeve van de aankoop van effecten. Of vreemde valuta in uw IB rekening door SIPC zou zijn beschermd, zou deels afhangen van de vraag of de gelden bij Interactive Brokers waren gestort ten behoeve van de aankoop van effecten. Interactive Brokers verwacht dat tenminste één factor om hierover uitsluitsel te krijgen, de vraag zou zijn of en in welke mate de klant zich bezighoudt met de handel in effecten naast of in samenhang met de handel in vreemde valuta, maar, zoals besproken in lid 3, gelden die specifiek gestort zijn voor de handel in vreemde valuta, zijn niet beschermd door de regelen van de NFA of de CFTC. Voor nadere informatie dient u contact op te nemen met uw eigen juridisch adviseur of SIPC. Gelden van de klant in de effectenrekening vallen onder de Securities Exchange Act, regel 15c3-3, welke gaat over de vereisten voor de door de klant aan te houden reserve. Hoewel de relevante reglementen slechts een wekelijkse berekening van de krachtens regel 15c3-3 vereiste reserve en de daarmee gepaard gaande afscheiding van de gelden van de klant vereisen, verricht IB deze berekeningen en de afscheiding dagelijks. C. Algemeen risico De klant dient te beseffen dat het kopen en verkopen van effecten, opties, termijnzaken en overige financiële producten die luiden in vreemde valuta of die op buitenlandse beurzen worden verhandeld, inherent riskant is en aanzienlijke kennis en deskundigheid vereist. Klanten die Interactive Brokers Multi-Currency rekeningen aanvragen, verklaren dat zij zich bewust zijn van de risico's van de handel in buitenlandse effecten, opties, termijnzaken en valuta, en dat zij voldoende financiële middelen hebben om die risico's te dragen. D. De klant is verantwoordelijk voor zijn beleggingen De klant dient te beseffen dat de vertegenwoordigers van IB niet bevoegd zijn om adviezen voor het beleggen, verhandelen of belastingzaken te geven en zij zullen derhalve geen advies geven of begeleiding bieden voor het bedenken van strategieën voor de handel en het hedgen binnen de Multi-Currency rekening. Pagina 4 van 7

5 Klanten dienen zorgvuldig na te gaan of een bepaalde transactie geschikt is voor hen gezien hun ervaring met beleggingen, financiële doelstellingen en behoeften, financiële middelen en andere relevante omstandigheden, en of zij de operationele middelen gereed hebben om de daarmee gepaard gaande risico's en contractuele verplichtingen tijdens de transactie in de gaten te houden. Bij het beoordelen hiervan adviseert IB ten zeerste dat klanten onafhankelijke, zakelijke, juridische en financiële adviezen inwinnen alvorens transacties aan te gaan. E. Risico ten aanzien van wisselkoersen De wisselkoersen van vreemde valuta kunnen snel veranderen vanwege een breed scala aan economische, politieke en andere omstandigheden, die de klant wisselkoersverliezen kunnen bezorgen afgezien van het inherente risico om een verlies te incasseren als gevolg van het verhandelen van het betreffende financiële product. Als een klant gelden stort in een bepaalde valuta om in een andere valuta luidende producten te kopen dan kan de klant op de betreffende investering een winst of verlies behalen of lijden afhankelijk van de wisselkoers tussen de valuta. Als de klant handelt met het oog op marges dan kan de invloed van valutaschommelingen op de winsten en verliezen van de klant zelfs groter zijn. F. Valutaschommelingen Wanneer de klant gebruikmaakt van de door IB geboden vreemde-valuta-faciliteit om vreemde valuta te kopen of verkopen dan zouden de wisselkoersschommelingen tussen de vreemde valuta en de basisvaluta de klant aanzienlijke verliezen kunnen bezorgen, alsmede verliezen wanneer de klant de vreemde valuta weer terug omzet in de basisvaluta. G. Aard van omwisseltransacties tussen de klant en IB Wanneer de klant een transactie met IB aangaat inzake vreemde valuta dan kan IB als de tegenpartij die transactie effectueren door een compenserende transactie aan te gaan met één van IB's aangesloten zaken, met een andere klant die noteringen invoert in het systeem van IB, of met een derde-bank (de "Forex Providers" van IB). Bij zulke transacties handelt de Forex Provider niet in de hoedanigheid van een financieel adviseur of vertrouwensman van de klant of IB maar die zal eerder de onpartijdige tegenpartij zijn bij de compenserende transactie van IB. De klant dient te beseffen dat de Forex Provider van tijd tot tijd aanzienlijke posities kan hebben in, of een markt kan creëren in waardepapieren of anderszins die kan kopen of verkopen, welke op de door de klant aangegane transacties inzake vreemde valuta lijken of daaraan economisch gerelateerd zijn. De Forex Providers van IB kunnen ook eigen handelsactiviteiten ondernemen, alsook hedging-transacties die verband houden met het initiëren of beëindigen van valutatransacties met IB, wat de marktprijs of andere factoren die ten grondslag liggen aan de door de klant aangegane valutatransactie en derhalve de waarde van die transactie nadelig kunnen beïnvloeden. H. Koersen genoteerd binnen de IB Forex faciliteiten De koersen die door IB zijn opgegeven aan klanten voor valutatransacties binnen IdealPro van IB, zullen worden bepaald aan de hand van de noteringen van Forex Providers, en zijn Pagina 5 van 7

6 niet het resultaat van concurrerende biedingen zoals dit plaatsvindt op een beurs. De door IB genoteerde koersen voor valutatransacties kunnen derhalve niet de scherpste beschikbare koersen zijn. Om voldoende omvang en concurrerende bandbreedtes in stand te kunnen houden, wordt een minimale omvang verlangd van alle IdealPro orders (USD $ vanaf maart 2012, maar dit kan te allen tijde gewijzigd worden). Orders die kleiner zijn dan het minimum, worden beschouwd als kleine orders, en gelimiteerde koersen voor de kleine orders worden niet binnen IdealPro getoond. Hoewel kleine verhandelbare orders waarschijnlijk niet worden uitgevoerd met de voor IdealPro orders beschikbare interbancaire spreidingen, zullen die in het algemeen tegen slechts iets lagere koersen worden uitgevoerd. IB zal een vergoeding in rekening brengen voor valutatransacties. De Forex Providers van IB zullen proberen om een winst te behalen uit een bandbreedte voor transacties met IB (het verschil tussen de biedings- en vraagprijzen die voor de diverse valuta gelden). I. Slippage De koersen die vermeld staan in het systeem van IB weerspiegelen in het algemeen de koersen waartegen de Forex Providers van IB bereid zijn om te verkopen. De koersen die in het systeem van IB vermeld worden, laten veranderende marktsituaties zien, en noteringen kunnen derhalve snel veranderen en dat doen ze ook. Wanneer een klantorder door het systeem van IB wordt ontvangen en verwerkt, kan de notering daar afwijken van de notering zoals die te zien was toen de order door de klant werd verstuurd. Deze afwijking wordt normaliter "slippage" genoemd. IB zal in het algemeen een klantorder niet uitvoeren tegen een bepaalde koers tenzij hij tegen die koers kan handelen met één van zijn Forex Providers. Als de klant een order verstuurt naar het systeem van IB voor een valutatransactie maar de vraagprijs van de klant is niet meer beschikbaar en de order derhalve niet marktconform is dan zal IB de order niet uitvoeren doch die plaatsen in zijn gelimiteerde orderboek overeenkomstig de alsdan geldende instructies van de klant. Andere klanten kunnen dan op die order reageren wanneer die de National Best Bid and Offer ("NBBO") wordt, of IB kan de order uitvoeren als die marktconform wordt op grond van koersen die verkregen worden van de Forex Providers van IB. Als de klant een order voor een valutatransactie naar het systeem van IB verstuurt en de huidige koers is gunstiger voor de klant dan wat de klant in de order vroeg, zal de order in het algemeen uitgevoerd worden tegen de beschikbare, gunstigere koers. Hoewel IB probeert om de meest gunstige koers voor de klantorders voor valutatransacties te bemachtigen, kunnen de koersen bij de uitvoering lager zijn dan de noteringen die in het systeem van IB getoond werden vanwege de inherente mogelijkheid dat vertragingen in het verkeer tussen de klanten, IB en Forex Providers of andere technische problemen kunnen optreden. Pagina 6 van 7

7 J. Overige risico's Er bestaan andere risico's die verbandhouden met de handel in buitenlandse beleggingsproducten en vreemde valuta, die niet in detail in dit document beschreven kunnen worden. In het algemeen staat de handel in buitenlandse effecten, opties, termijnzaken en valuta echter bloot aan een combinatie van de volgende risicofactoren: marktrisico, kredietrisico, vereffeningsrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico en juridisch risico. Bijvoorbeeld, economische of politieke of andere onvoorziene plaatselijke of elders plaatshebbende gebeurtenissen kunnen de markt ernstig verstoren. De vereffeningsdatum van valutatransacties kan afhankelijk zijn van tijdzones en officiële feestdagen. Door op meerdere valutamarkten te handelen kan het nodig zijn om leningen af te sluiten om valutatransacties te vereffenen. Men dient rekening te houden met de rentevoet bij het berekenen van de transactiekosten op meerdere markten. Afgezien van deze soorten risico's kunnen er andere risico's bestaan zoals administratieve en fiscale problemen waarmee klanten rekening dienen te houden. Pagina 7 van 7

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank!

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! Strategic Finance Solutions Interest Rate Risk Management Currency Risk Management Februari 2014 ICC White Paper Bedrijven die valutatransacties doen in de contante ( spot ) markt krijgen op het moment

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Volg de onderstaande stappen om een positie te openen voor de verkoop van uw bedrijfsaandelen.* Voordat u uw transactie plaatst We raden u aan bij Fidelity

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen:

Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen: Uw CFD/FX rekeningoverzicht begrijpen: WHS ProStation WHS FutureStation Versie: 16.06 2011 1 Bischikbare rapporten Rekening Historiek rapport Geeft een overzicht over een bepaalde periode voor: alle uitgevoerde

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Valutatermijn- transactiewijzer

Valutatermijn- transactiewijzer Valutatermijn- transactiewijzer U hebt of verwacht betalingen of ontvangsten in vreemde valuta. U loopt dan een mogelijk koersrisico. U kunt dit koersrisico afdekken met een valutatermijntransactie. Of

Nadere informatie

Beleggen in valuta is een andere benaming voor beleggen in Forex, beleggen in FX en handelen in valuta.

Beleggen in valuta is een andere benaming voor beleggen in Forex, beleggen in FX en handelen in valuta. Basisvaluta In Forex is dit de valuta die de belegger koop of verkoopt. In EURUSD is EUR bijvoorbeeld de basisvaluta, wat betekent dat één eenheid EUR een variabel bedrag aan USD waard kan zijn. Als u

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie Forex & Commodities Managed Accounts Strategie INHOUD 1 Inleiding 2 De Strategie 2.1. Onderliggende waarde 2.2. Werkwijze 2.3. Transacties 2.4. Marginverplichtingen 2.5. Rapportage 3 Broker 4 Kosten 4.1.

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

Valutatermijntransactie

Valutatermijntransactie Valutatermijntransactie Vooraf zekerheid over betalingen en ontvangsten in vreemde valuta Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

De FinTech-revolutie. Valutatransacties: snel, goedkoop, transparant

De FinTech-revolutie. Valutatransacties: snel, goedkoop, transparant November 2016 De FinTech-revolutie Valutatransacties: snel, goedkoop, transparant Doet u zaken met het buitenland? Grote kans dat u bij uw bank te veel betaalt voor uw valutatransacties. Bovendien betaalt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

2.1 Bekendmaking inzake het deviezenverkeer AW 1999/1

2.1 Bekendmaking inzake het deviezenverkeer AW 1999/1 2.1 Bekendmaking inzake het deviezenverkeer AW 1999/1 De Centrale Bank van Aruba ("de Bank"), gelet op, het bepaalde in artikel 6, lid 2, van de Landsverordening deviezenverkeer ("Ldv"), AB 1990 no. GT

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR OP HET FX4BIZ TREASURER PLATFORM Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden. Mogelijkheid om een overdracht van derden te

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Aantal bladzijden: 7 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN Januari 2015 FX4Biz Tarieven en voorwaarden Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden Mogelijkheid om een overdracht

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Ordertypes BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Ordertypes BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Ordertypes BASIC Ordertypes BASIC p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Marktorder 4 3. Limietorder 6 4. Stoporder 7 5. Stop-loss order 8 6. Stop-limit order 9 Ordertypes BASIC p. 3 Inleiding Met een beursorder

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Forex handelen: hoe begin ik?

Forex handelen: hoe begin ik? Forex handelen: hoe begin ik? WebinarmetPeter Devaere, Forex-Trader Begin: 20.00 uur WatisForexprecies? Webinar inhoud Watzijnde voordelenvan de handelin Forex Risiko s in Forex De keuzevan de juistebroker

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO I. Voorwaarden Beleggen ABN AMRO >> Algemene Voorwaarden Beleggen >> Voorwaarden Beleggersgiro >> Voorwaarden Bewaarbedrijven >> Bijlage Beleggen >> Beleid van ABN AMRO over

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Contracts for Difference (CFDs)

Contracts for Difference (CFDs) Interactive Brokers presenteert Contracts for Difference (CFDs) Joyce Bermon Blok, Interactive Brokers jbermonblok@interactivebrokers.com Webinar begint om 12:00 pm CET (Amsterdam) webinars@interactivebrokers.com

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn, 89/647/EEG van de Raad met betrekking tot de aanvaarding door toezichthouders van schuldvernieuwingscontracten

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen Nadere informatie beleggingsdiensten Profielen Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014 Dutch Meat Importers Association Noordwijk, 7 nov 2014 Introductie Laurens Maartens Nooit verlegen om een praatje! Geeft met veel plezier zijn visie op de markten. Oa DFTtv en WallStreetJournal. UBS /

Nadere informatie

HOE KUN JE EENVOUDIG GELD

HOE KUN JE EENVOUDIG GELD HOE KUN JE EENVOUDIG GELD Verdienen met BINAIRE OPTIES Eenvoudige handleiding voor de handel in binaire opties van de auteurs van de website casperjanssen.com Inhoudsopgave Inleiding...2 Hoe kan men in

Nadere informatie

De unieke AutoStop CFD s

De unieke AutoStop CFD s De unieke AutoStop CFD s Een mooi alternatief voor certificaten zoals turbo s enz. Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen

Nadere informatie

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven:

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Effecten- en derivatentransacties Aandelen Ordergrootte t/m 2.500,- 1,500% Over het meerdere t/m 10.000,- 1,000%

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Aandelenmarktspel. Handleiding Dealingroom. BitPress Educatie B.V. Amsterdam 2015, versie NL

Aandelenmarktspel. Handleiding Dealingroom. BitPress Educatie B.V. Amsterdam 2015, versie NL BitPress Educatie B.V. Amsterdam 2015, versie NL 1 Inleiding Het Aandelenmarktspel speelt zich af gedurende een week op de London Stock Exchange. De handelsweek loopt van maandag tot en met vrijdag en

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Inloggen... 2 2. Startscherm... 3 3. Koersen... 4 4. Portefeuille... 5 4.1. Portefeuille...5 4.2. Overzicht...6 5. Zoeken... 8 5.1. Productdetailpagina...9

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Dollars, Ponden en Euro s? Kies de valuta in uw SAP Business One database zorgvuldig

Dollars, Ponden en Euro s? Kies de valuta in uw SAP Business One database zorgvuldig Dollars, Ponden en Euro s? Kies de valuta in uw SAP Business One database zorgvuldig In SAP Business One kunt u verschillende valuta instellen. Bijvoorbeeld buitenlandse valuta voor buitenlandse zakenpartners

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen

LYNX Masterclass: Futures handelen LYNX Masterclass: Futures handelen Tycho Schaaf 21 januari Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring in aandelen, opties & futures

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Week 3.

Week 3. Cursus Beleggen Week 3 www.cursus-beleggen.net Inleiding De afgelopen week bent u aan de slag gegaan met het uitvoeren van technische analyses. Enkele dagen geleden hebben wij u laten zien hoe wij deze

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders

Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van de kapitaalmarkten. In dit verband onderzoekt de AFM met enige

Nadere informatie

Reglement SNS Beleggersgiro

Reglement SNS Beleggersgiro Reglement SNS Beleggersgiro 8.3968.00 (27-10-2016) INHOUD 1 Definities 2 Toepasselijkheid 3 Dienstverlening 4 Uitbesteding werkzaamheden 5 Eigendom van Effecten 6 Koop 7 Verkoop 8 Omzetten van Effecten

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie