Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid"

Transcriptie

1 Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

2 Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In We hebben de algemene plicht om onze zaken met u op eerlijke en professionele wijze te voeren en in uw belang te handelen bij het uitvoeren van orders. Meer specifiek, wanneer we orders namens u uitvoeren doen we dat onder het motto "best execution", wat inhoudt dat we handelen volgens een beleid dat we hebben ingesteld om aan de hand van redelijke stappen het best mogelijke resultaat voor onze klanten te behalen Dit beleid wordt aan u (onze klant of toekomstige klant) aangeboden ter naleving van Wet 144 (I)/ 2007 betreffende de verlening van investeringsdiensten, het uitvoeren van investeringsactiviteiten, de operatie van gereguleerde markten en andere aanverwante zaken, zoals nadien regelmatig geamendeerd ("de wet") Bij het instemmen met de voorwaarden van onze klantenovereenkomst, stemt u tevens in met de voorwaarden van dit orderuitvoeringsbeleid ("Beleid"). 2. INSTRUMENTEN 2.1. Plus500CY Ltd ("Wij", "Plus500", "het bedrijf") voert enkel transacties voor contracts for difference ("CFD's") in aandelen, grondstoffen, ETF's, indexen en forex. 3. PLICHT OM U DE BEST MOGELIJKE UITVOERING TE BIEDEN 3.1. Bij het uitvoeren van uw transacties, nemen we alle redelijke stappen om het best mogelijke resultaat voor u te behalen door deze transacties volgens ons beleid en in overeenstemming met eventuele van u ontvangen instructies uit te voeren. Dit beleid bestaat uit een reeks procedures die zijn ontworpen om het best mogelijke uitvoeringsresultaat te behalen, afhankelijk van en rekening houdend met de aard van uw orders, de prioriteiten die u bij ons hebt aangegeven bij het opgeven van deze orders en de handelswijzen met betrekking tot de betreffende markt vanuit het oogpunt om een resultaat te behalen dat, volgens ons, het beste evenwicht biedt tussen soms strijdige factoren. Ons beleid kan echter geen garantie bieden dat bij het uitvoeren van een Transactie met u onze prijs altijd beter zal zijn dan een prijs die ergens anders beschikbaar is of wellicht was. 4. VASTSTELLEN OF WIJ DE BEST MOGELIJKE UITVOERING VOOR U HEBBEN BEREIKT 4.1. Wij treden op als opdrachtgever in alle handelingen en als enige plaats van uitvoering van uw orders die niet uitgevoerd worden op een gereglementeerde beurs of multilaterale handelsfaciliteit. We dienen met een aantal factoren rekening te

3 houden in onze overwegingen hoe we u de best mogelijk uitvoering kunnen bieden. We hebben prijs als het belangrijkst beoordeeld gevolgd door: kosten; omvang; liquiditeit van de onderliggende markt; snelheid; en kans op uitvoering en afrekening De belangrijkste manier waarop we zullen zorgen dat u de optimale uitvoering krijgt, is te zorgen dat we in onze berekening van onze CFD bied- en laatprijzen de marktprijs hanteren voor het onderliggende referentieproduct waarmee uw Transactie verband houdt. We kunnen beschikken over een aantal verschillende gegevensbronnen om onze marktprijs te bepalen, dat is, onze objectieve visie op de bied- en laatprijzen die beschikbaar zijn voor onafhankelijke handelaren. De bovenstaande lijst is niet exhaustief en de volgorde waarin de bovengenoemde factoren worden gepresenteerd, worden niet als prioritaire factor genomen We zullen het relatieve belang van de bovenstaande beste uitvoeringsfactoren bepalen door gebruik te maken van onze commercieel inzicht en ervaring in het licht van de informatie die beschikbaar is op de markt en rekening houdend met de hieronder beschreven criteria: (a) Prijs: Voor elk financieel instrument zal het bedrijf twee prijzen aanhalen: de hogere prijs (ASK) waarop de klant dit financieel instrument kan kopen (go long), en de lagere prijs (BID) waarop de klant het kan verkopen (go short). De Prijs van het bedrijf voor een bepaald financieel instrument wordt berekend op basis van de prijs van de betreffende onderliggende waarde, die het bedrijf verkrijgt van externe derde partij referentiebronnen. De prijzen van het bedrijf zijn te vinden op de website of handelsplatformen van het bedrijf. Het bedrijf werkt zijn prijzen bij zo vaak als de beperkingen van de technologie en communicatieverbindingen het mogelijk te maken. Het bedrijf evalueert zijn externe derde-partij referentiebronnen regelmatig om ervoor te zorgen dat de verkregen data steeds concurrerend blijven. Als de prijs een door u ingestelde order bereikt zoals: Close at loss, Close at Profit, Trailing stop, Market Order, Limit order deze orders worden direct geëxecuteerd. Echter, onder bepaalde marktomstandigheden is het onmogelijk om orders (Close at loss, Close at Profit, Trailing stop, Market Order, Limit) uit te voeren op de verzochte prijs van de klant. In dit geval heeft het bedrijf het recht om de order bij de eerste prijs uit te voeren. Dit kan zich voordoen, bijvoorbeeld in tijden van snelle prijsschommelingen als de prijs stijgt of daalt in één handelssessie in die mate dat, volgens de regels van de betreffende beurs, handel wordt opgeschort of beperkt, of kan dit optreden bij de opening van handelssessies. (b) Kosten: Om een positie in een aantal types van CFD's te openen dient de klant mogelijk commissies of financieringskosten betalen, waarvan het bedrag bekendgemaakt wordt op de website van het bedrijf. Commissies kunnen worden betaald hetzij in de vorm van een percentage van de totale waarde van de trade of als vaste bedragen. De spreads voor de lijst van financiële instrumenten is te vinden op de website en handelsplatform van het bedrijf. (c) Uitvoeringssnelheid: Het uitvoeren van orders van klanten is van groot belang voor het bedrijf en het streeft naar het aanbieden van een hoge uitvoeringssnelheid binnen de beperkingen van technologie en communicatieverbindingen.

4 Het bedrijf voert de order van de klant in CFD's uit als een opdrachtgever aan opdrachtgever tegenover de klant, d.w.z. het bedrijf is de plaats van uitvoering (als uiteengezet in Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie tot uitvoering MiFID) voor de uitvoering van de order van de klant. (d) Waarschijnlijkheid van uitvoering: De waarschijnlijkheid van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van de prijzen van andere marketmakers/ financiële instellingen. In sommige gevallen kan het niet mogelijk zijn om een order uit te voeren, bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - in volgende gevallen: tijdens nieuwsgebeurtenissen, startmomentenen van een handelssessie, tijdens volatiele markten waar de prijzen aanzienlijk kunnen stijgen of dalen en ver van aangegeven prijzen zijn, waar sprake is van een snelle prijsbeweging, waar sprake is van onvoldoende liquiditeit voor de uitvoering van het specifiek volume op de aangegeven prijs, waar een een force majeure gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In het geval dat het bedrijf niet in staat om door te gaan met een order met betrekking tot de prijs of omvang of andere reden, zal de order niet uitgevoerd worden. Bovendien is het bedrijf gerechtigd ten allen tijde en naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg aan de opdrachtgever, de uitvoering van enige order of aanvraag of instructie van de klant te weigeren of refuseren in de omstandigheden uiteengezet in de klantenovereenkomst/algemene Voorwaarden. (e) Waarschijnlijkheid van afwikkeling: De financiële instrumenten die door het bedrijf worden aangeboden houden de uitreiking van de onderliggende waarde niet in, dus er is geen afwikkeling zoals er bijvoorbeeld zou zijn als de klant aandelen had gekocht. (f) Omvang van de order: De werkelijke minimale omvang van een order kunnen verschillen tussen de verscheidene klantenrekeningen. (g) Marktinvloed: Sommige factoren kunnen de prijs van de onderliggende instrumenten/producten waaruit beurskoers van het bedrijf wordt afgeleid snel beïnvloeden en tevens invloed hebben op andere in dit document genoemde factoren. Het bedrijf zal alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen Voor al onze CFD's houden we rekening met factoren zoals rente, verwacht dividend en variaties in het onderliggende contract voor de referentiedatum van het verlopen van de CFD. Daar voegen we een Plus500 Spread aan toe. De Plus500 Spread zal niet groter zijn dan het bereik dat wordt gepubliceerd op de details-link voor elk instrument op de Plus500 handelsplatform. Als gevolg van al deze uiteenlopende factoren zijn onze bied- en laatprijzen in het algemeen niet gelijk aan de contante prijs voor het onderliggende product Het kan zijn dat op het moment waarop u de order plaatst, er geen functionerende of open markt of beurs is waarop het referentieproduct wordt verhandeld. Op zulke momenten kan de markt illiquide, trade-halted of opgeschort zijn en kunnen er zich andere invloeden op de prijs voordoen en we behouden ons het recht om uw order onder dergelijke omstandigheden niet uit te voeren

5 5. UITVOERINGSPRAKTIJKEN IN FINANCIELE INSTRUMENTEN U wordt gewaarschuwd dat Slippage kan optreden bij het traden in financiële instrumenten. Dit is de situatie wanneer op het moment dat een order wordt gepresenteerd voor uitvoering, de specifieke getoonde prijs aan de klant niet beschikbaar is; daarom zal de order nauw en niet ver van de verzochte prijs van de klant uitgevoerd worden. Dus, Slippage is het verschil tussen de verwachte prijs van een order, en de uiteindelijke uitvoeringsprijs van de order. Indien de uitvoeringsprijs beter is dan de door de klant verzochte prijs, wordt dit aangeduid als positieve slippage. Als de uitgevoeringsprijs slechter is dan de door de klant verzochte prijs, wordt dit aangeduid als negatieve slippage. Houd er rekening mee dat Slippage een normaal element betreft bij het traden in financiële instrumenten. Slippage komt vaker voor tijdens periodes van illiquiditeit of hogere volatiliteit (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwsberichten, economische gebeurtenissen en de openstelling van de markten en andere factoren), die de uitvoering van een order tegen een bepaalde prijs onmogelijk maken. Met andere woorden, uw orders kunnen niet uitgevoerd worden tegen opgegeven prijzen. Slippage kan in alle soorten rekeningen die wij aanbieden verschijnen. Slippage kan ook optreden tijdens Closed at Loss, Close at Profit, Trailing-stop en andere ordersoorten. Wij garanderen de uitvoering van uw lopende orders tegen de opgegeven prijs niet. Doch, bevestigen wij dat uw order uitgevoerd zal worden op de volgende beste beschikbare marktprijs van de prijs die u onder uw lopende order hebt opgegeven. 6. BESTE UITVOERINGSCRITERIA 6.1. Ter naleving van de wet, zal het bedrijf het relatieve belang van de bovenstaande Beste Executiefactoren bepalen door gebruik van zijn commercieel inzicht en ervaring in het licht van de informatie die beschikbaar is op de markt en rekening houdend met: (a) De kenmerken van de order een klant. (b) De kenmerken van de financiële instrumenten die het voorwerp van deze order vormen Voor professionele klanten, wordt voor de bepaling van het best mogelijkeresultaat uitgegaan van de totale tegenprestatie(tenzij uit de aard van de uitvoering van de order anders voortvloeit), die bestaat uit deprijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten, diealle uitgaven omvatten die ten laste komen van de klant en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de order, met inbegrip van vergoedingen aan de plaats van uitvoering (als van toepassing). 7. SPECIFIEKE INSTRUCTIES 7.1. Daar waar u ons specifieke instructies geeft, waaronder het opgeven van de prijs van een transactie bij ons, of de prijs waartegen een transactie gesloten moet worden als de markt zich tegen u keert, krijgen deze instructies voorrang boven andere aspecten van ons beleid. Een transactie waarvoor een trailing-stop of een andere stop is ingesteld wordt gesloten op dat niveau als de stop- of de limietprijs wordt bereikt.

6 Opgemerkt wordt dat de specifieke instructie het bedrijf kan beletten van het nemen van de stappen in het beleid om het best mogelijke resultaat te behalen voor u In het algemeen, hebben CFD's op basis van eigen-vermogensinstrumenten geen vervaldatum, doch, moest er een transformatie bekend gemaakt worden op basis van een overname of een reorganisatie, kan de datum van het evenement als de vervaldatum worden gebruikt. Limietorders en stop loss orders die toegepast worden op CFD's op eigen-vermogensinstrumenten gebaseerd op cum-dividend prijs zijn geldig voor de ex-dividend prijs (en vice versa), tenzij uitdrukkelijk geannuleerd door de klant. 8. UITVOERING OP KLANTENORDERS 8. Het bedrijf zal bij het uitvoeren van orders van klanten aan de volgende voorwaarden voldoen: (a) ervoor zorgen dat orders die namens klanten uitgevoerd worden snel en nauwkeurig worden geregistreerd en toegewezen; (b) overige vergelijkbare klantenorders sequentieel en snel uitvoeren, tenzij de aard van de order of de heersende marktomstandigheden dit onmogelijk maken; (c) een professionele cliënt informeren van elk probleem ter zake van een correcte uitvoering van een order meteen na het vaststellen van de moeilijkheid. 9. GEEN SAMENVOEGING 9.1. We combineren uw opdracht niet om deze samen met opdrachten van andere klanten van ons te sluiten en als één order uit te voeren. 10. TOESTEMMING VAN DE KLANT Bij het aangaan van de gebruikersovereenkomst met het bedrijf voor het verlenen van beleggingsdiensten, stemt de klant in met de toepassing van dit beleid op hem. 11. TOEZICHT EN EVALUATIE VAN ONZE ORDERUITVOERINGSBELEID We zullen de effectiviteit van onze orderuitvoeringsovereenkomsten en van dit beleid nagaan. We zullen regelmatig evalueren of de plaatsen waarop we steunen in de waardering van onze transacties ons toelaten om onze wettelijke verplichtingen consistent na te komen, of als we eventuele wijzigingen dienen aan te brengen aan onze uitvoeringsovereenkomsten of aan dit beleid. Eventuele essentiële wijzigingen in onze orderuitvoeringsovereenkomsten of in dit beleid, zullen in kennis gesteld worden.

7 12. CONTRACTGEGEVENS De volledige details van onze handelsvoorwaarden, inclusief handelsuren, voor bepaalde producten zijn beschikbaar via de details-link voor elk instrument op de Plus500 handelsplatform Mocht u meer informatie wensen en/of vragen hebben kunt u uw verzoek en/of vragen naar sturen. 13. GEEN FIDUCIAIRE VERPLICHTING Wij bieden u toegang tot de Plus500 handelsplatform en handelen niet onder een andere hoedanigheid, waaronder als een fiduciaire bedrijf Onze verplichting om u best execution te bieden, betekent niet dat we enige fiduciaire verantwoordelijkheden ten opzichte van u hebben buiten de specifieke verordenende verplichtingen die aan ons zijn opgelegd of mogelijk op andere wijze contractueel tussen ons zijn overeengekomen. Cyprus, November 2014

8 Plus500CY Limited is toegelaten en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission, CIF vergunningnummer 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Risico s van financiële instrumenten

Risico s van financiële instrumenten Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden

Nadere informatie

Amsterdamgold.com. Beleggingsobjectenprospectus

Amsterdamgold.com. Beleggingsobjectenprospectus Amsterdamgold.com Beleggingsobjectenprospectus Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens betreffende de aanbieder van beleggingsobjecten... 4 1.1 Over ons... 4 1.2 Activiteiten... 4 1.3 Vergunning... 4 1.4 Opslag...

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

PROSPECTUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROSPECTUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PROSPECTUS INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE AANBIEDER VAN BELEGGINGSOBJECTEN 3 1.1 OVER ONS 3 1.2 ACTIVITEITEN 3 1.3 KWALITEIT 3 1.4 ORGANISATIE 3 2. GEGEVENS BETREFFENDE DE KENMERKEN

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen?

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen? Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen? Mr. J.T. de Jong 1 1 Inleiding Op 20 oktober 2011 kondigde de Europese Commissie (Commissie) aan de huidige Richtlijn Marktmisbruik 2 (algemeen

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie