Jongeren en Gezondheid 2014: Fysieke activiteit en vrije tijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren en Gezondheid 2014: Fysieke activiteit en vrije tijd"

Transcriptie

1 Jongeren en Gezondheid 4: Fysieke activiteit en vrije tijd Inleiding Adolescenten worden aanbevolen dagelijks minimum 6 minuten te bewegen aan een matige tot zware intensiteit []. Daarnaast wordt het aangeraden dat adolescenten naast voldoende te bewegen ook hun langdurig zitten beperken, door bijvoorbeeld de schermtijd te beperken tot maximum u per dag []. Onvoldoende beweging en te veel zitten zijn twee afzonderlijke gedragingen die geassocieerd zijn met gezondheidsproblemen, zowel tijdens de adolescentie als op latere leeftijd [3]. Zo is er geweten dat onvoldoende bewegen op korte termijn leidt tot een minder gunstig fysiek en mentaal welbevinden tijdens de adolescentie. Op lange termijn zijn onvoldoende bewegen en te veel zitten geassocieerd met een verhoogd risico op de ontwikkeling van verschillende ziekten, waardoor verschillende soorten kankers en cardiovasculaire problemen. Daarnaast is het ook geweten dat bewegings- en zitgedrag op jonge leeftijd sterk gerelateerd zijn met deze gedragingen op latere leeftijd [4]. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen stelde dat tegen 5 het aandeel adolescenten tussen 5-8 jaar dat voldoende beweegt moest stijgt met %. Bij de betekent dit een stijging van 67% naar 77%, terwijl bij getracht wordt dit aandeel te doen stijgen van 4% tot 5%. Methodologie Voor de algemene informatie over de studie Jongeren en Gezondheid en de socio-demografische gegevens van de steekproef van de leerlingen tussen en 8 jaar wordt verwezen naar de desbetreffende factsheets op Voor fysieke activiteit werd er gepeild naar het aantal dagen in de afgelopen 7 dagen dat adolescenten minstens aan 6 minuten bewogen. Antwoordmogelijkheden varieerden van tot en met 7 dagen. Adolescenten worden volgens internationale richtlijnen aanbevolen om dagelijks minstens een uur te bewegen. Deze internationale richtlijn is conform de richtlijn gehanteerd in de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen. Daarom werden de antwoorden -6 dagen samengenomen (niet behalen van de norm) ten opzichte van het wel behalen van de norm (7 dagen). Voor het zitgedrag werden drie deelaspecten bevraagd, namelijk tv kijken, computer gebruiken en gamen. Samen worden deze drie gedragingen ook gezien als schermtijd. Internationale richtlijnen werden opgesteld voor jongeren om schermtijd te beperken tot u per dag []. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd

2 Telkens werd er gevraagd hoeveel uur per dag de adolescent de drie gedragingen stelt, op zowel een weekdag als een weekenddag. Volgende vragen werden gesteld: - (TV) Hoeveel uren per dag kijk je gewoonlijk naar televisie, video s (Youtube gelijkaardige kanalen inbegrepen), DVD s, en andere ontspanning op een scherm, in je vrije tijd? - (GAMES) Hoeveel uren per dag speel je gewoonlijk spelletjes op een computer, spelconsole, tablet (bv. ipad) smartphone of ander toestel, in je vrije tijd? (Let op! Spelletjes waarbij je zelf moet bewegen zoals bv. tennis op Wii niet inbegrepen) - (COMPUTER) Hoeveel uren per dag gebruik jij gewoonlijk toestellen zoals computers, tablets (bv. ipad) of smartphones om huiswerk te maken, te en, twitteren, facebook, online te chatten, te surfen op internet,, in je vrije tijd? De adolescenten konden kiezen uit 9 antwoordmogelijkheden namelijk helemaal niet, ongeveer een half uur per dag, ongeveer een uur per dag, ongeveer uren per dag, ongeveer 3 uren per dag, ongeveer 4 uren per dag, ongeveer 5 uren per dag, ongeveer 6 uren per dag, 7 uren of meer per dag. Totale schermtijd werd berekend als de som van de drie subgedragingen op een dag, samen met de som van subgedragingen in weekenddag, in verhouding met hun aandeel (gemiddeldde week*5) + (gemiddelde weekend *) gedeeld door 7. Voor deze verschillende gedragingen wordt telkens gekeken naar de evolutie doorheen de tijd, verschillen tussen en, verschillen tussen leeftijdsgroepen (- jarigen, 3-4 jarigen, 5-6 jarigen, 7-8 jarigen) en naar opleiding (ASO, TSO+KSO, BSO). HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd

3 Resultaten Fysieke activiteit Van alle bevraagde jongeren tussen de -8 jaar beweegt slechts 4,5% voldoende, namelijk 7 dagen per week gedurende minstens 6 minuten. Bij de bevraging in 4, net zoals in alle voorgaande jaren, zien we dat het aandeel van de dat voldoende beweegt significant groter is dan dat van de. In 4 gaf 7,5% van de en % van de aan dagelijks een uur te bewegen (chi²=94,, p<,).,% 8,% 6,% 4,%,%,% 8,% 6,% 4,%,%,% 6 4 Grafiek : aandeel van jongeren dat voldoende beweegt (7 dagen per week) Uit grafiek kan men ook besluiten dat het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt licht stijgt doorheen de jaren. Er is dus een positieve trend in bewegingsgedrag bij de jongeren op te merken doorheen de jaren (= %; 6=3,9%; =4,4%; 4=4,5%; chi²=38,; p<,). Echter, in vergelijking met de bevraging uit is het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt constant gebleven, wat duidt op de nood om bewegingsactiviteiten verder aan te moedigen. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 3

4 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% -j 3-4j 5-6j 7-8j -j 3-4j 5-6j 7-8j 6 4 Grafiek : Aandeel van jongeren dat voldoende beweegt per leeftijdsgroep en geslacht Uit grafiek kan men afleiden dat doorheen de tijd het verschil in fysieke activiteit naargelang leeftijdsgroep groter wordt. Bij zowel de als zagen we in geen verschillen in het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt per leeftijdsgroep ( chi²=7,8, p=,5; chi²=7,, p=,7), terwijl dit verschil in 4 wel duidelijk zichtbaar wordt ( chi²=4,4, p<,, chi²=56,5, p<,). Het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt daalt naarmate de adolescenten ouder worden. Zo zien we dat in 4.6% van de - jarige voldoende beweegt vergeleken met slechts 4,7% van de 7-8 jarige. Bij de liggen de percentages nog lager, namelijk 5,% van de - jarigen en slechts 8,% bij de 7-8 jarigen beweegt voldoende. % 8% 6% 4% % % 8% 6% 4% % % ASO TSO+KSO BSO ASO TSO+KSO BSO 6 4 Grafiek 3: aandeel van jongeren dat voldoende beweegt in functie van geslacht en opleiding HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 4

5 Grafiek 3 toont aan dat er geen significante verschillen zijn in het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt naargelang de opleiding die ze volgen. Ook in de laatste bevraging verschilde het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt niet tussen de opleidingen (4 chi²=,8, p=,354; chi²=,, p=,346). HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 5

6 Tv kijken Grafiek 4 toont aan dat jongeren meer tv kijken in het weekend dan door de week. Dit patroon is consistent terug te vinden doorheen de verschillende tijdspunten, zowel bij als bij. In 4 keken de gemiddeld u 8 minuten en 3 uur minuten naar tv in respectievelijk de week en het weekend (t=4,54, p<,). Het verschil in tv kijken tussen week en weekend is ook terug te vinden bij, nl. u minuten in de week en 3uur 6minuten in het weekend (t=4,46, p<,). 4 3,5 3, week tv kijken weekend tv kijken Grafiek 4: gemiddeld aantal uren tv kijken per week- en weekenddag doorheen de tijd per geslacht Doorheen de tijd zien we kleine maar positieve evoluties in het tv kijken. Zo zien we op weekdagen significante tijdsevoluties voor (F=34,7, p<,) en (F=7,63, p<,). Doorheen de tijd kijken minder tv, namelijk gaande van u3min (), u5min (6), naar u3min () en u6min (4). Er is geen significant verschil te zien in tv kijken op een weekdag tussen met 6, en tussen en 4, maar wel tussen alle andere tijdsmomenten. Bij zien we een gelijkaardige trend die iets minder sterk is uitgesproken. De tijd die adolescenten op een weekdag naar tv keken ging van umin () naar umin (6), naar umin () en u9min (4). Na eerst een stijging te zien tussen en 6, daalde de tijd gespendeerd aan tv kijken op een weekdag in en bleef het constant in 4. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 6

7 Wanneer we kijken of het aantal uren dat jongeren naar tv kijken in de week (Grafiek 5) en in het weekend (Grafiek 6) een verschil toont naargelang de leeftijd van de adolescent, zien we dat er relatief weinig variantie is in de hoeveelheid tv kijken over de verschillende leeftijdsgroepen, zowel voor de als voor de. 3,5 -j 3-4j 5-6j 7-8j -j 3-4j 5-6j 7-8j 6 4 Grafiek 5: gemiddeld aantal uren tv kijken op een weekdag per geslacht en leeftijdsgroep Bij de zien we in 4 dat er kleine verschillen zijn in tv kijken op een weekdag naargelang de leeftijdsgroep (F=,88, p=,34). We zien enkel een verschil tussen - jarigen en 3-4 jarigen, waarbij de - jarigen minder tv kijken in vergelijking met de 3-4 jarigen. Verder werd er geen verschil tussen de andere leeftijdsgroepen gevonden. Bij de zien we in 4 ook verschillen in tv kijken op een weekdag tussen de leeftijdsgroepen (F=3,88, p=,9). Zo zien we dat - jarige minder tv kijken op een weekdag dan de 3-4 en 5-6 jarigen, maar dat er geen verschil op te merken was tussen de andere leeftijdsgroepen. We zien wel dat de evoluties overheen de tijd verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Zo zien we bijvoorbeeld bij de - en 5-6 jarige zien we een dalende trend, terwijl bij de 7-8 jarige zien we een stijging doorheen de tijd. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 7

8 4,5 4 3,5 3,5 -j 3-4j 5-6j 7-8j -j 3-4j 5-6j 7-8j 6 4 Grafiek 6: gemiddeld aantal uren tv kijken op een weekenddag per leeftijdsgroep en geslacht Bij de zien we in 4 dat de verschillen in tv kijken groter zijn in het weekend (F=,86, p<,). Jongens tussen 3 en 6 jaar kijken aanzienlijk meer tv op een weekenddag dan - en 7-8 jarige. Bij de zien we in 4 ook verschillen in tv kijken op een weekenddag tussen de leeftijdsgroepen (F=6,9, p<,). Zo zien we dat - jarige minder tv kijken op een weekenddag dan alle andere leeftijdsgroepen, maar dat de 3-4, 5-6 en 7-8 jarigen onderling geen verschil vertonen in het tv kijken op een weekenddag. Wanneer we kijken of er verschillen te zien zijn in het aantal uren dat er naar tv gekeken wordt in de week (Grafiek 7) en in het weekend (Grafiek 8) in functie van opleiding van de adolescent, zien we duidelijke verschillen. Ook zien we dat er een daling is op te merken in het tv-kijk gedrag van adolescenten in de week, over de verschillende opleidingen. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 8

9 3,5 3,5 ASO KSO+TSO BSO ASO KSO+TSO BSO 6 4 Grafiek 7: gemiddeld aantal uren tv kijken op een weekdag in functie van opleidingsgraad en geslacht We zien duidelijk dat jongeren uit de beroepsopleiding aanzienlijk meer tv kijken door de week, in vergelijking met jongeren in het TSO of KSO en in het ASO. Daarnaast zien we dat deze verschillen meer uitgesproken zijn bij (4 F=78,6, p<,) dan bij (4 F=44,34, p<,) (Grafiek 7). Voor tv kijken in het weekend kunnen we gelijkaardige conclusies trekken. Zo zien we dat jongeren uit het ASO minder tv kijken in het weekend in vergelijking met TSO/KSO en BSO. In de meest recentste bevraging was er geen verschil in gemiddeld tv kijken in het weekend tussen van het TSO/KSO en BSO, maar zij keken wel meer naar tv dan hun medestudenten uit het ASO (F=8,4, p<,). Bij de zijn deze verschillen tussen de opleidingen opnieuw meer uitgesproken, en zien we dat ASO jongeren minder tv kijken in het weekend, gevolgd door TSO/KSO-studenten die op hun beurt minder tv kijken in het weekend vergeleken met de BSO-studenten (F=8,65, p<,)(grafiek 8). Echter, het tv-kijk gedrag van adolescenten in het weekend bleef doorheen de tijd relatief constant, terwijl er wel een duidelijke daling was op te merken in het tv kijken in de week. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 9

10 4 3,5 3,5 ASO KSO+TSO BSO ASO KSO+TSO BSO 6 4 Grafiek 8: gemiddeld aantal uren tv kijken op een weekenddag in functie van opleidingsgraad en geslacht HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd

11 Gamen Gamegedrag werd in de bevraging geïncludeerd sinds 6. Net zoals bij tv kijken zien we dat jongeren meer gamen op een weekenddag vergeleken met een weekdag (4 t=-88,9, p<,). Jongens gamen aanzienlijk meer dan (4 t week=44,63, p<,; t weekend=59,4, p<,). Wel zien we in de laatste bevraging een daling in het gamen bij in het weekend (F=,78, p<,), terwijl bij de het gamen een stijgende trend ondergaat (F=3,7, p<,). 3,5 3, weekdag weekenddag Grafiek 9: gemiddeld aantal uren gamen op een week- en weekenddag, per geslacht. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd

12 We zien doorheen de jaren verschillen in gamegedrag naargelang de leeftijd van de adolescent (Grafiek ). Zo zien we in de laatste bevraging (4) dat 3-4 jarige het meest gamen (F=8,36, p<.). Het gamegedrag van van - jaar verschilde niet van het gamegedrag van 7-8 jarigen. Ook het gamegedrag van verschilde naargelang de leeftijd (F=8,, p<,). Hierbij zagen we dat - jarigen en 3-4 jarigen meer gamen op een weekdag dan 5-6 jarigen en 7-8 jarigen. Over alle leeftijdsgroepen heen zien we dat in alle leeftijdsgroepen het gamegedrag op een weekdag duidelijk steeg in vergelijking met de bevraging van.,5 -j 3-4j 5-6j 7-8j -j 3-4j 5-6j 7-8j 6 4 Grafiek : gemiddeld aantal uren gamen op een weekdag in functie van geslacht en leeftijd. Grafiek toont zeer duidelijke verschillen in gamegedrag op een weekdag naargelang opleiding van de adolescent (4: F =3,, p<,; F =4,38; p<,). Zowel bij de als bij de is het aantal uren gamen op een weekdag het hoogst bij de adolescenten uit het BSOonderwijs, gevolgd door TSO-en KSO-studenten en daarna ASO-studenten. Er valt wel op te merken dat dat enkel bij de BSO het gamen op een weekenddag daalde tussen en 4. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd

13 ,5 ASO TSO+KSO BSO ASO TSO+KSO BSO 6 4 Grafiek : gemiddeld aantal uren gamen op een weekdag in functie van geslacht en opleiding. Daarnaast werd ook gekeken of deze leeftijd- en opleidingsverschillen ook terug te vinden zijn in het gamegedrag in het weekend. In Grafiek zien we dat het gemiddeld aantal uur gamen op een weekenddag het hoogst is bij tussen de 3 en 6 jaar oud (4 F=9,4, p<,). Bij de verschilt het gamegedrag in het weekend ook tussen leeftijdsgroepen (4 F=3,49, p<,). 3-4 jarige gamen in het weekend significant meer dan - jarigen, die op hun beurt ook meer gamen dan de 5- tot 8-jarigen j 3-4j 5-6j 7-8j -j 3-4j 5-6j 7-8j 6 4 Grafiek : gemiddeld aantal uren gamen op een weekenddag in functie van geslacht en leeftijdsgroep HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 3

14 3,5 3,5 ASO TSO+KSO BSO ASO TSO+KSO BSO 6 4 Grafiek 3: gemiddeld aantal uren per weekenddag in functie van geslacht en opleiding Tenslotte zien we dat er in het gemiddeld aantal uren gamen op een weekenddag steeds significante verschillen zijn tussen de verschillende opleidingen (4 F =4,95, p=,7; F =37,6 p<,). Bij de is het verschil tussen de opleidingen aanzienlijk kleiner vergeleken met de verschillen tussen opleidingen op een weekdag (zie Grafiek ). In 4 rapporteerden uit het TSO en KSO significant meer uren gamen dan hun studiegenoten uit het ASO, terwijl er geen verschil was in uren gamen tussen ASO en BSO studenten. Bij de zien we wel duidelijke verschillen in gamen in het weekend naargelang opleiding, namelijk in het BSO gamen meer in het weekend dan hun studiegenoten in het TSO en KSO, en ASO. Tenslotte zagen we enkel bij de BSO een daling in het gamen op een weekenddag, conform de bevindingen op een weekdag (zie Grafiek ). HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 4

15 Computer gebruik Grafiek 4 toont aan dat het computergebruik op een weekenddag hoger ligt dan op een gemiddelde weekdag. Daarnaast is er een stijgende trend op te merken in het computer gebruik doorheen de tijd, zowel in de week ( F=56,5 p<,; F=843,9, p<,) als in het weekend ( F=4,, p<,; F=645,, p<,). Deze stijgingen doorheen de tijd zijn sterker uitgesproken bij de dan bij de. In de laatste bevraging zien we een opmerkelijke stijging in computergebruik in het weekend bij de ten opzichte van de jongeren uit de bevraging in. 4 3,5 3, weekdag weekenddag Grafiek 4: evolutie in gemiddeld computergebruik op een week- en weekenddag per geslacht. Daarnaast zien we dat computer gebruik op een weekdag een verband toont met leeftijd, waarbij oudere adolescenten meer de computer gebruiken dan de jongere adolescenten (Grafiek 5). HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 5

16 3,5 -j 3-4j 5-6j 7-8j -j 3-4j 5-6j 7-8j 6 4 Grafiek 5: gemiddeld aantal uur computer gebruik op een weekdag in functie van geslacht en leeftijdsgroep. Bij de zien we in 4 dat er een verschil in computergebruik naargelang leeftijd is (F=56,36, p<, ), waarbij alle leeftijdsgroepen significant van elkaar verschillen uitgezonderd de 5-6 jarigen met de 7-8 jarigen. Hoe ouder de adolescent, hoe hoger het computergebruik op een gemiddelde weekdag. Dit blijkt ook zo bij de die deelnamen aan het onderzoek in 4 (F=99,66, p<,). 3,5 3,5 ASO KSO+TSO BSO ASO KSO+TSO BSO 6 4 Grafiek 6: gemiddeld aantal uur computer gebruik op een weekdag in functie van geslacht en opleiding HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 6

17 Ook zien we verschillen in wekelijks computergebruik in functie van opleiding, zowel bij als bij. We zien dat deze verschillen doorheen de tijd ook meer uitgesproken worden. Zowel bij de als bij de, verschilde in het gemiddeld computergebruik op een weekdag tussen leerlingen uit het ASO met BSO, KSO en TSO (F = 4,78, p<,; F,7, p<,). Jongeren uit het ASO gebruikten minder de computer door de week in vergelijking met jongeren uit het BSO, TSO of KSO. In 4 werden ook significante verschillen teruggevonden in wekelijks computergebruik in functie van de opleiding van de adolescenten, waarbij we zien dat jongeren uit het ASO een lager computer gebruik hebben dan jongeren uit het BSO, TSO of KSO, maar zien we ook dat jongeren uit het BSO meer computergebruik hebben dan jongeren uit het KSO en TSO. 4, 3,5 3,,5,,, -j 3-4j 5-6j 7-8j -j 3-4j 5-6j 7-8j 6 4 Grafiek 7: gemiddeld aantal uur computergebruik op een weekenddag, in functie van geslacht en leeftijd. Grafiek 7 toont aan dat er verschillen zijn in computergebruik in het weekend naargelang de leeftijdsgroep van de adolescent. Zo zien we dat er bij de in 4 een significant verschil in computergebruik in het weekend tussen leeftijdsgroepen waar te nemen is (F =6,, p<,), waarbij jongeren uit de lagere school (- jarigen) minder computergebruik hebben dan jongeren uit de middelbare school (3- tot 8-jarigen). Dit patroon werd ook geobserveerd bij de (4, F=5, p<,). Echter zagen we geen verschillen tussen 3-4 jarigen met 7-8 jarigen, noch tussen 5-6 jarigen en 7-8 jarige. We zien dat het computergebruik stijgt met de leeftijd van de adolescenten tot aan de leeftijd van 5-6 jaar. Daarna blijft het computergebruik constant of daalt het licht, zowel bij als. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 7

18 Tenslotte zien we ook in het computergebruik in het weekend verschillen in functie van de opleiding van de adolescent (Grafiek 8). 4 3,5 3,5 ASO KSO+TSO BSO ASO KSO+TSO BSO 6 4 Grafiek 8: gemiddeld aantal uren computergebruik op een weekenddag, in functie van geslacht en opleiding Bij de werd er een significant verschil in computergebruik op een weekenddag terug gevonden in 6 (F=7,3, p<.), (F=3,5, p<.) en 4 (F=8.7, p<.) tussen ASO studenten enerzijds en zowel TSO/KSO als BSO studenten anderzijds. ASO studenten hebben een lager computergebruik in het weekend vergeleken met de studenten uit de andere opleidingen. Er werden geen verschillen gevonden tussen TSO/KSO studenten en BSO studenten bij de. Gelijkaardige bevindingen zien we terug bij de (4: F=9,, p<,). Bij de zien we dat in de laatste bevraging er enkel een verschil is in computergebruik in het weekend tussen van het ASO met uit het BSO. Meisjes uit het ASO gebruiken significant minder de computer in het weekend vergeleken met uit het BSO. Er was geen verschil in computergebruik tussen van ASO vergeleken met TSO/KSO of tussen TSO/KSO met BSO studenten. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 8

19 Conclusie Samengevat kunnen we twee zaken stellen: jongeren bewegen te weinig en hebben te veel schermtijd. Zowel de gezondheidsdoelstelling voor fysieke activiteit als de norm rond schermtijd beperken werd niet gehaald. Zo zagen we dat het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt zeer laag is (4% algemeen, 7,5% van, % van ) en dit aandeel daalt naarmate dat de adolescenten ouder worden. Daarnaast zagen we ook minder bewegen dan, maar dat er geen verschillen zijn in het aandeel van jongeren dat voldoende beweegt in functie van de opleiding van de adolescent. Wat betreft schermtijd, en meer specifiek tv kijken, gamen en computer gebruik, haalt 5,4% van de en 64,9% van de de norm van minder dan u per dag. Ook zagen we dat schermtijd stijgt doorheen de jaren en dat adolescenten deze gedragingen meer stellen op een weekenddag dan op een weekdag. Verder zagen we ook dat opleiding van de adolescent een sterk verband vertoond met deze gedragingen, waarbij globaal gezien leerlingen uit het beroepsonderwijs slechter scoren (en dus meer schermtijd hebben) dan hun leeftijdsgenoten uit het algemeen of kunst/technisch onderwijs. Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke evoluties doorheen de tijd op te merken. Er wordt namelijk steeds minder tv gekeken in de week, maar dit patroon wordt niet teruggevonden in de weekends. Daarnaast neemt ook het gamegedrag toe over de tijd, behalve bij BSO waar een daling te zien was. Tenslotte is er ook een toename van pc gebruik en deze stijging is sterker bij de. Contact De studie Jongeren en Gezondheid is te vinden op: De verantwoordelijke onderzoekers zijn Prof. dr. Benedicte Deforche en dr. Bart De Clercq. Contactpersoon: dr. Bart De Clercq Adres: Universiteit Gent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde De Pintelaan 85, 4K3 9 Gent Tel: De internationale studie Health Behaviour in School-aged Children is te vinden op HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd 9

20 Gebruikte afkortingen Chi²: Resultaat van chi-kwadraat berekening voor kruistabel F: Resultaat van analysis of variance (ANOVA) F-test : test om gemiddelden tussen of meer groepen te vergelijken t: Resultaat van een t-test, waarbij gemiddelden met elkaar vergeleken worden p: probaliteit: resultaat van statistische test : kleiner dan,5 wordt als statistisch significant beschouwd. Wolrd Health Organization, Global recommondation on physical activity for health 5-7 years old... Tremblay, M.S., et al., Canadian sedentary behaviour guidelines for children and youth. Appl Physiol Nutr Metab,. 36(): p Janssen, I., et al., Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,. 7(): p Jones, R.A., et al., Tracking physical activity and sedentary behavior in childhood: a systematic review. Am J Prev Med, 3. 44(6): p. 65. HBSC 4 Fysieke activiteit en vrije tijd

Middelengebruik: Cannabisgebruik

Middelengebruik: Cannabisgebruik Middelengebruik: Cannabisgebruik Inleiding Cannabisgebruik geeft zowel gezondheidsrisico s, psychosociale gevolgen als wettelijke consequenties 1,2. Frequent gebruik van cannabis wordt geassocieerd met

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2010

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2010 Resultaten HBSC Subjectieve gezondheid Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health behaviour in School-aged Children)

Nadere informatie

Middelengebruik: Alcoholgebruik

Middelengebruik: Alcoholgebruik Resultaten HBSC : Alcoholgebruik Middelengebruik: Alcoholgebruik Inleiding Alcoholgebruik is onderdeel van verschillende culturen en tevens één van de grote globale risicofactoren voor sociale en fysieke

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014: Alcoholgebruik

Jongeren en Gezondheid 2014: Alcoholgebruik Resultaten HBSC 214: Alcoholgebruik Jongeren en Gezondheid 214: Alcoholgebruik Inleiding Alcoholgebruik is onderdeel van verschillende culturen en tevens één van de grote globale risicofactoren voor sociale

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014: Tabaksgebruik

Jongeren en Gezondheid 2014: Tabaksgebruik Jongeren en Gezondheid 14: Tabaksgebruik Inleiding Ondanks de vele rapporten en boodschappen over de negatieve gevolgen van roken, blijft tabaksgebruik één van de grootste, vermijdbare oorzaken van sterfte

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

Middelengebruik: Tabaksgebruik

Middelengebruik: Tabaksgebruik Resultaten HBSC 00 Tabaksgebruik Middelengebruik: Tabaksgebruik Inleiding Ondanks de vele rapporten en boodschappen over de negatieve gevolgen van roken, blijft tabaksgebruik de grootste vermijdbare oorzaak

Nadere informatie

Mentale gezondheid bij jongeren in Vlaanderen 2014

Mentale gezondheid bij jongeren in Vlaanderen 2014 Resultaten HBSC 1 mentale gezondheid Mentale gezondheid bij jongeren in Vlaanderen 1 Inleiding Op de gezondheidsconferentie in december 2 werd een Vlaamse gezondheidsdoelstelling zelfdoding (en depressie)

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren

Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren Tal van onderzoek heeft uitgewezen dat de deelname van jongeren aan sportverenigingen ten goede komt aan hun algemene ontwikkeling en gezondheid.

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6 MEDIABEZIT EN -GEBRUIK 8 MOBIEL INTERNET 12 SOCIALE MEDIA 18 NIEUWS EN INFORMATIE 26 MUZIEK EN VIDEO 32 GAMING 36 MEDIA EN SEKSUALITEIT 40 DIGITALE STRESS

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014: Voeding

Jongeren en Gezondheid 2014: Voeding Resultaten HBSC 1 - Voeding Jongeren en Gezondheid 1: Voeding Inleiding Aangezien voedingsgewoontes die worden aangeleerd in de kindertijd en adolescentie ook behouden blijven op volwassen leeftijd 1,,

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Lea Maes, PhD Universiteit Gent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Health literacy health literacy represents

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2006: Roken

Jongeren en Gezondheid 2006: Roken Resultaten HBSC - Roken Jongeren en Gezondheid : Roken Inleiding Ondanks de vele rapporten en boodschappen over de negatieve gevolgen van roken, blijft tabaksgebruik de grootste vermijdbare oorzaak van

Nadere informatie

Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages)

Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages) Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages) Geslacht man 58 vrouw 42 Leeftijd 12 tot 13 20 14 tot 15 23 16 tot 17 42 18 tot 19 15 Studierichting ASO 29 TSO 36 BSO 31 KSO

Nadere informatie

Mentaal welbevinden bij jongeren in Vlaanderen 2006

Mentaal welbevinden bij jongeren in Vlaanderen 2006 Mentaal welbevinden bij jongeren in Vlaanderen 6 Inleiding Op de gezondheidsconferentie van december 2 werd een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling geformuleerd, die goedgekeurd werd in december 6.

Nadere informatie

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 De cijfers in de volgende tabellen hebben enkel betrekking op de Belgen (12+) met internet en zijn dus niet representatief voor de gehele Belgische bevolking. In Tabel

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS Beste leerlingen, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het Digiteens onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

TV en video kijken op nieuwe schermen. Evoluties in de CIM monitor

TV en video kijken op nieuwe schermen. Evoluties in de CIM monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM monitor 2014 2015 09/03/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België - Belgique

Nadere informatie

Media voor en door jongeren

Media voor en door jongeren ThesisTools Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com Media voor en door jongeren Dit is een enquête voor jongeren van de leeftijd 12 tot 18 jaar. Aan de hand van deze enquête willen

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010: Voeding

Jongeren en Gezondheid 2010: Voeding Jongeren en Gezondheid 2010: Voeding Inleiding Aangezien voedingsgewoontes die worden aangeleerd in de kindertijd en adolescentie ook behouden blijven op volwassen leeftijd 1, is het promoten van gezonde

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Onderzoeksrapport WASDA : Wereldbeeld en Attitudes : Studie bij Digitale Adolescenten

Onderzoeksrapport WASDA : Wereldbeeld en Attitudes : Studie bij Digitale Adolescenten 0 Beste leerlingen, leerkrachten en ouders, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het WASDA-onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor Massacommunicatieresearch

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / Archief cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 Vlaams Gewest 2013 / 1.12.2015 1.12.2015 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -20% in 2020 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers

Nadere informatie

Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten

Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten 1. Inleiding Erbij horen is een diepgewortelde menselijke behoefte. Opgroeiende tieners richten zich daarvoor doorgaans tot leeftijdsgenoten in hun onmiddellijke

Nadere informatie

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf 2015-2016 & Universum 21/09/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1 Onderzoeksrapport MASS Media adolescenten sociale steun stress Fase 1 1 Beste directieleden en leerkrachten, Enkele maanden geleden nam uw school deel aan de eerste fase van het MASS-onderzoeksproject.

Nadere informatie

4 Gezondheidsgedrag en mediagebruik

4 Gezondheidsgedrag en mediagebruik gezondheidsgedrag en mediagebruik Gezondheidsgedrag en mediagebruik Simone de Roos & Rob Gommans Verschillende leefstijlen van jongeren zoals hun eetgewoonten, beweeggedrag en mediagebruik staan de laatste

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding

Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding Themarapport Tot straks op Facebook! november 2014 Zeeuwse kinderen in de digitale wereld De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -% IN Vlaams Gewest 1 / 1.9.1 1.9.1 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -% in 1/1 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op 1.9.1 door: Heidi

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010

s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010 s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Jongeren en internet 4. Conclusies 5. Aanbevelingen 2 Doelstellingen Het doel van deze

Nadere informatie

Epidemiologische gegevens

Epidemiologische gegevens Epidemiologische gegevens ESPAD (Vlaanderen) European School Survey Project on Alcohol and other Drugs Deelname van 35 landen 15- en 16-jarigen Sinds 2003 ook deelname van België (n= 2.320) Hieronder de

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011 Jongeren en media Jongeren en media s t u d i e November 2011 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Media-uitrusting (thuis, in eigen kamer) 4. Kijkgedrag (individueel of sociaal gebeuren) 5. Ouderlijk

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Recente trends in de gezondheid van jongeren in Vlaanderen

Recente trends in de gezondheid van jongeren in Vlaanderen Recente trends in de gezondheid van jongeren in Vlaanderen Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers m.m.v. Ciska Pieters, Cécile Guérin, Mathieu Roelants Inhoud van de presentatie Aspecten van gezondheid Perinatale

Nadere informatie

Leefstijl en preventie

Leefstijl en preventie Leefstijl en preventie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 59 Bestudeerde indicatoren... 61 1. Voedingsgewoonten.... 61 3. Gebruik

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Bewegen in Nederland 2000-2010

Bewegen in Nederland 2000-2010 R e s u ltaten tno - M on i tor B ewegen en G ezond h e i d Bewegen in Nederland 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Katrien Symons (contact: Katrien.Symons@UGent.be) Prof. Dr. Mieke Van Houtte Dr. Hans Vermeersch ACHTERGROND Een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 R E S U LTAT E N T N O - M O N I TO R B E W EG E N E N G E ZO N D H E I D BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder

De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder internettoegang, spelconsoles en televisies met internettoegang.

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg

Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg Gezondheidsbeleving bij Jongeren in Limburg Enkele resultaten uit het Euregionaal jongerenonderzoek 08 rond welbevinden en zelfdoding bij Limburgse jongeren 3de en 5de jaar GSO/2de tot 5de jaar BuSO Ellen

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar 2013-2014

VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar 2013-2014 VAD-Leerlingenbevraging In het kader van een drugbeleid op school Syntheserapport schooljaar 2013-2014 Colofon Auteur Sarah Melis, stafmedewerker VAD Redactie Johan Rosiers, stafmedewerker VAD Nina De

Nadere informatie

DIGITALE GELETTERDHEID

DIGITALE GELETTERDHEID DIGITALE GELETTERDHEID volgens PISA Laptops, tablets, smartphones, netbooks, WIKI s, podcasting, zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Vaak hebben we het gevoel dat jongeren er beter en sneller

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

EVALUATIE GEZONDHEIDS DOELSTELLINGEN

EVALUATIE GEZONDHEIDS DOELSTELLINGEN EVALUATIE GEZONDHEIDS DOELSTELLINGEN TABAK ILLEGALE DRUGS 1 15 jaar: percentage rokers niet hoger dan 11% 2005 14,4% 2015 11,3% 7 17 jaar: percentage dat ooit cannabis of een andere illegale drug heeft

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6)

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) Online welbevindenvragenlijst met 28 stellingen Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) - Leerlingen een stem geven bij de doorlichtingen en kwaliteitsbeleid - Zicht

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO.

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. 1. Referentie Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. Taal Nederlands ISBN - ISSN / Publicatievorm onderzoeksrapport 2. Abstract In dit onderzoek, uitgevoerd door het

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN

MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN Resultaten van de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs 1 dr. Bram Pynoo - Bram.Pynoo@thomasmore.be INLEIDING 2 MICTIVO - SITUERING Monitor voor ICT-Integratie

Nadere informatie

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken.

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. % Nederlanderss die wel eens naar avcontent kijken % Nederlanders die wel eens naar av-content kijken Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. Voor de derde keer op rij publiceert

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 RAPPORT Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 02-02-2016 Pagina

Nadere informatie

Gezondheidsdoelstellingen Voeding en Beweging

Gezondheidsdoelstellingen Voeding en Beweging fdf Gezondheidsdoelstellingen Voeding en Beweging 2009-2015 / EINDRAPPORT Eindrapport Gezondheidsdoelstellingen Voeding en Beweging 2009-2015 Eindrapport Gezondheidsdoelstellingen Voeding en Beweging 2009-2015

Nadere informatie

Mediakids 7. GfK November 21, 2016 VRT Mediakids

Mediakids 7. GfK November 21, 2016 VRT Mediakids Mediakids 7 1 Het typische Vlaamse gezin met 2- tot 5-jarigen heeft samenwonende ouders (93%) en bestaat uit twee kinderen (46%) met een gemiddelde leeftijd van 5 jaar. N = 281 met 6- tot 12-jarigen heeft

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongeren in Vlaanderen: een internationaal perspectief.

Middelengebruik bij jongeren in Vlaanderen: een internationaal perspectief. Middelengebruik bij jongeren in : een internationaal perspectief. Inleiding Op 23 en 30 november 200 organiseerde het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid de gezondheidsconferentie voor het vastleggen

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ACTIEF TRANSPORT AAN HET ENERGIEVERBRUIK VAN ADOLESCENTEN

BIJDRAGE VAN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ACTIEF TRANSPORT AAN HET ENERGIEVERBRUIK VAN ADOLESCENTEN BIJDRAGE VAN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ACTIEF TRANSPORT AAN HET ENERGIEVERBRUIK VAN ADOLESCENTEN Menno Slingerland Lectoraat fysieke activiteit en gezondheid Fontys Sporthogeschool 1 Percentage Normactief

Nadere informatie

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep Personeelsgegevens 2015 De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers voor de periode van 1 januari tot 30 september 2015. Wanneer een status wordt gegeven zijn dit cijfers

Nadere informatie

Hoi! @sophietjes About Het plan 1. De toekomst van het internet. 2. Hoe jongeren bereiken online? Wat spreekt ze aan? Trends enzo. 3. Samengevat Maar eerst een vraagje Bron De toekomst van het internet

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren

De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren Prof. Dr. Kathleen Beullens School for Mass Communication Research, KU Leuven Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaamse jongens en meisjes

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Persbericht Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Brussel, 26 juli 2011 De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte eind maart 2011 een absoluut record. In het eerste trimester van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

Factsheet Financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs

Factsheet Financieel gedrag van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs Contacten: Ilse Cornelis, onderzoeker Cebud i.cornelis@thomasmore.be 0485 18 92 60 Bérénice Storms, onderzoeksleider Cebud Berenice.Storms@thomasmore.be Esther Geboers, coördinator Cebud Esther.Geboers@thomasmore.be

Nadere informatie

Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen

Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen Auteur: Joost Bollens 1 Abstract In de loop van mei 2009 werd in Vlaanderen de zogenaamde systematische aanpak van de VDAB (de Vlaamse Dienst voor

Nadere informatie

Trends in gezondheidsklachten en gezondheidsgedrag van jongeren Resultaten van de studie Jongeren en gezondheid

Trends in gezondheidsklachten en gezondheidsgedrag van jongeren Resultaten van de studie Jongeren en gezondheid Trends in gezondheidsklachten en gezondheidsgedrag van jongeren Resultaten van de studie Jongeren en gezondheid Prof. Dr. B. Deforche en Dr. A. Hublet Health Behaviour in School-Aged Children: WHO Collaborative

Nadere informatie

FACTSHEET campagne Play Pauze Stop. VEILIGHEIDSINSTITUUT Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen T 03 203 42 00 - www.playpauzestop.be

FACTSHEET campagne Play Pauze Stop. VEILIGHEIDSINSTITUUT Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen T 03 203 42 00 - www.playpauzestop.be FACTSHEET campagne Play Pauze Stop VEILIGHEIDSINSTITUUT Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen T 03 203 42 00 - www.playpauzestop.be Inleiding Play Pauze Stop is een campagne van de provincie Antwerpen over gezond

Nadere informatie