Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering"

Transcriptie

1 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade BA toerisme en zaken... 3 Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken euro... 5 Schadefrequentie volgens leeftijd en geslacht... 6 Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen zonder / met lichamelijke schade in BA toerisme en zaken... 7 Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen BA toerisme en zaken < euro / euro Schadefrequentie per voertuigcategorie BA motorrijtuigen Conclusies BA toerisme en zaken Vergelijking tussen verschillende voertuigcategorieën in de BA motorrijtuigen... 12

2 Aantal schadegevallen Schadefrequentie Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken Schadefrequentie BA toerisme en zaken De schadefrequentie in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) toerisme en zaken wordt gedefinieerd als het aantal schadegevallen, waarbij het in BA verzekerde voertuig toerisme en zaken in fout of gedeeltelijk in fout is en het schadegeval voorviel tijdens de beschouwde periode, gedeeld door het totaal aantal in BA verzekerde voertuigen toerisme en zaken tijdens de beschouwde periode. In 2011 bedraagt de schadefrequentie BA toerisme en zaken 6,80%. Dit betekent dat in 2011, gemiddeld gezien, door verzekerde wagens 68 schadegevallen veroorzaakt werden. Of nog: gemiddeld gezien werd in 2011 door quasi 1 op 15 verzekerde wagens een schadegeval veroorzaakt. De schadefrequentie vermenigvuldigen met het totaal aantal wagens geeft een schatting van het totaal aantal schadegevallen (in fout of gedeeltelijk in fout). Aantal voertuigen toerisme en zaken op 31 december (bron: Febiac) Eind 2011 telde het Belgische wagenpark voertuigen. Het totaal aantal schadegevallen BA toerisme en zaken wordt in 2011 zodoende geschat op Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de schadefrequentie en het aantal schadegevallen BA toerisme en zaken in de periode Schadegevallen BA 'Toerisme & zaken' ,00% ,50% ,00% ,89% ,55% ,69% 6,74% 6,67% 6,89% 7,00% 7,06% 7,21% 6,80% 7,50% 7,00% ,50% ,00% ,50% ,00% ,50% Bron schadefrequentie: Assuralia Aantal schadegevallen Schadefrequentie p. 2

3 Aantal schadegevallen met lichamelijke schade Schadefrequentie schadegevallen met lichamelijke schade Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2011 Tien jaar geleden daalt de schadefrequentie van 6,89% in 2002 naar 6,55% in In de periode kent de schadefrequentie opnieuw een toenemende tendens en bedraagt uiteindelijk 7,21% in Mede door de uitbreiding van het wagenpark neemt het aantal schadegevallen in deze periode toe met 21,6%, van in 2003 tot in In 2011 daalt de schadefrequentie tot 6,80%. Het aantal schadegevallen daalt in 2011 zo tot Omgerekend naar aantal ongevallen per dag, komt dit aantal in 2011 nipt onder de duizend te liggen, namelijk op 999 ongevallen per dag, tegenover in Schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade BA toerisme en zaken De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade in de verzekering BA toerisme en zaken wordt gedefinieerd als het aantal schadegevallen met lichamelijke schade, waarbij het in BA verzekerde voertuig toerisme en zaken in fout of gedeeltelijk in fout is en het schadegeval voorviel tijdens de beschouwde periode, gedeeld door het totaal aantal in BA verzekerde voertuigen toerisme en zaken tijdens de beschouwde periode. Deze schadefrequentie, vermenigvuldigd met het totaal aantal wagens, geeft een schatting van het totaal aantal schadegevallen (in fout of gedeeltelijk in fout) met lichamelijke schade. Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade en het aantal schadegevallen met lichamelijke schade voor de BA toerisme en zaken in de periode Schadegevallen met lichamelijke schade BA 'Toerisme en zaken' ,25% ,84% ,79% ,76% ,72% ,69% ,71% 0,70% ,67% 0,64% 0,62% 1,00% 0,75% ,50% ,25% ,00% Bron schadefrequentie: Assuralia p. 3

4 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2011 De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade neemt van 0,84% in 2002 af tot 0,69% in In 2007 stijgt deze schadefrequentie lichtjes tot 0,71%. Vanaf 2008 daalt deze schadefrequentie opnieuw jaarlijks tot 0,62% in Dit betekent dat in 2011, gemiddeld gezien, door verzekerde wagens 62 schadegevallen met lichamelijke schade veroorzaakt werden. Of nog: gemiddeld gezien werd in 2011 door 1 op 160 verzekerde wagens een schadegeval met lichamelijke schade veroorzaakt. Het aantal schadegevallen met lichamelijke schade nam in de periode af met 14% van naar Mede door de uitbreiding van het wagenpark neemt het aantal schadegevallen met lichamelijke schade in de periode toe tot Vanaf 2009 daalt het aantal schadegevallen met lichamelijke schade opnieuw tot in Eén op acht of 12,1% van de schadegevallen in 2002 is een schadegeval met lichamelijke schade. In de periode daalt het aandeel van de schadegevallen met lichamelijke schade ten opzichte het totaal aantal schadegevallen jaar na jaar tot 8,9% in In 2011 komt er een kentering en stijgt deze ratio voor het eerst in 10 jaar. Zowel het totaal aantal schadegevallen als het aantal schadegevallen met lichamelijke schade daalt van 2010 naar Maar de daling is veel scherper bij het totaal aantal schadegevallen (-4,1%) dan bij schadegevallen met lichamelijke schade (-1,4%). Van het totaal aantal schadegevallen zijn er in 2011 zo 9,2% met lichamelijke schade. Of nog: 1 op 11 van alle schadegevallen in 2011 is een schadegeval met lichamelijke schade. p. 4

5 Aantal grote schadegevallen Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2011 Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken euro Om de evolutie van de zware schadegevallen op te volgen wordt per jaar een schatting gemaakt van het aantal schadegevallen met een schadelast van meer dan euro in de BA toerisme en zaken. Gezien het enige tijd neemt alvorens een verzekeringsonderneming zicht heeft op de ernst van een schadegeval, worden bij deze inschatting de schadegevallen geëvalueerd op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin het schadegeval voorviel. Voor de meeste van deze schadegevallen ligt de juiste schadelast op dat ogenblik nog lang niet vast, maar kan er toch al een vrij goede inschatting gemaakt worden. Onderstaande grafiek geeft de schatting van het aantal schadegevallen BA toerisme en zaken met een schadelast van meer dan euro weer voor de jaren 2002 tot en met Aantal schadegevallen BA 'Toerisme & Zaken' >= EUR > Bron: Assuralia Per jaar wordt dit aantal schadegevallen ook opgesplitst in 3 categorieën: van tot euro, van tot euro en meer dan euro. Uit deze grafiek volgt dat het aantal zware schadegevallen in de periode duidelijk lager ligt dan in de jaren 2003 en Het minst aantal grote schadegevallen zijn er in 2010, namelijk 595. In 2011 zijn er 688 ongevallen, wat het hoogste aantal is in de geobserveerde periode. p. 5

6 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2011 Schadefrequentie volgens leeftijd en geslacht 1 Onderstaande grafiek geeft voor 2011 de schadefrequentie BA toerisme en zaken weer volgens leeftijd en geslacht. Terwijl de globale schadefrequentie 6,80% bedraagt voor de BA toerisme en zaken in 2011, ligt de schadefrequentie meer dan drie keer hoger voor mannen van 18 en 19 jaar en meer dan twee keer hoger voor mannen van 20 tot en met 22 jaar. Voor de vrouwen ligt de schadefrequentie reeds rond het gemiddeld niveau rond de leeftijd vanaf 31 jaar, terwijl dit voor de mannen later gebeurd. Voor de leeftijdscategorieën van 51 tot en met 75 jaar ligt de schadefrequentie lager dan gemiddeld. De laagste schadefrequentie wordt bij zowel mannen als vrouwen geconstateerd bij de leeftijdscategorie van 61 tot en met 70 jaar. Bij de oudere bestuurders wordt een licht toenemende tendens van de schadefrequentie geconstateerd. Schadefrequentie BA 'Toerisme & Zaken' 2011 volgens leeftijd en geslacht 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mannen 21,6% 20,9% 18,7% 16,2% 14,0% 13,0% 11,2% 10,4% 9,8% 9,1% 8,9% 8,3% 8,1% 7,6% 7,8% 6,0% 5,6% 5,9% 6,4% 7,4% 8,0% 7,6% Vrouwen 11,9% 12,7% 12,0% 11,7% 10,3% 10,1% 8,5% 8,2% 7,9% 7,7% 7,6% 7,2% 7,3% 7,0% 6,9% 6,0% 5,9% 6,3% 7,0% 7,3% 7,7% 6,6% >= 91 Mannen Vrouwen 1 Deze statistische gegevens zijn geobserveerde feiten waarmee op tarifair vlak in de autoverzekering sinds eind 2007 geen rekening meer mag gehouden worden. Dit als gevolg van de omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen. p. 6

7 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2011 Bij analyse van de schadegevallen van meer dan euro blijkt dat jonge mannen een duidelijk hoger aandeel hebben in de weekendongevallen van meer dan euro. Onderstaande grafiek geeft voor jonge mannen per leeftijdsklasse de schadefrequentie schadegevallen > euro per dag van de week. Om deze grafiek aan te maken werden gegevens gebruikt van de jaren 2008 tot en met Uit deze grafiek blijkt duidelijk een verhoogde schadefrequentie tijdens het weekend voor de leeftijdscategorieën 18 tot en met 20 jaar, 21 tot en met 23 jaar en 24 tot en met 26 jaar. Voor vrouwen is dit verschil veel minder duidelijk. Schadefrequentie BA 'Toerisme & Zaken' bij mannen (gegevens ) Schadegevallen > EUR 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% jaar jaar jaar jaar 0,02% 0,00% Ma Di Woe Do Vr Za Zo Bron schadefrequentie: Assuralia Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen zonder / met lichamelijke schade in BA toerisme en zaken Onderstaande grafieken geven voor 2011 een opsplitsing van, enerzijds, het aantal schadegevallen in schadegevallen met en zonder lichamelijke schade en, anderzijds, de schadelast in schadelast van schadegevallen met en zonder lichamelijke schade. Aantal schadegevallen Schadelast 9% 44% 56% 91% Schadegevallen met lichamelijke schade Schadegevallen zonder lichamelijke schade Schadegevallen met lichamelijke schade Schadegevallen zonder lichamelijke schade Uit deze grafieken volgt dat, terwijl slechts bij 9% van de schadegevallen lichamelijke schade veroorzaakt wordt, deze schadegevallen 44% van de schadelast in nemen. p. 7

8 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2011 Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen BA toerisme en zaken < euro / euro Om de evolutie van de schadelast van zware schadegevallen op te volgen wordt per jaar een schatting gemaakt van de gemiddelde schadelast van schadegevallen van meer dan euro in de BA toerisme en zaken. Gezien het enige tijd neemt alvorens een verzekeringsonderneming zicht heeft op de ernst van een schadegeval, worden bij deze inschatting de schadegevallen geëvalueerd op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin het schadegeval voorviel. Voor de meeste van deze schadegevallen ligt de juiste schadelast op dat ogenblik nog lang niet vast, maar kan er toch al een eerste inschatting gemaakt worden. Onderstaande grafieken geven voor 2011 een opsplitsing van, enerzijds, het aantal schadegevallen in schadegevallen euro en < euro en, anderzijds, de schadelast in schadelast van schadegevallen euro en < euro. Aantal schadegevallen 0,19% Schadelast 22,84% 77,16% 99,81% Schadegevallen euro Schadegevallen < euro Schadegevallen euro Schadegevallen < euro Deze grafieken geven aan dat in 2011 slechts voor 0,19% van de schadegevallen de schadelast op meer dan euro wordt geschat. Deze zware schadegevallen nemen samen 22,84% van de totale schadelast in. p. 8

9 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 6,9% 7,0% 7,1% 7,2% 6,8% 9,0% 9,1% 8,9% 8,8% 7,8% 16,0% 15,6% 14,9% 19,1% 18,4% 23,6% 27,5% 28,3% 29,3% 29,2% 31,3% 31,4% 31,0% 35,0% 33,9% Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens Schadefrequentie per voertuigcategorie BA motorrijtuigen Onderstaande grafieken geven in de periode per voertuigcategorie voor de verzekering BA motorrijtuigen: de schadefrequentie; de schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade; het aantal schadegevallen euro per verzekerde voertuigen. Schadefrequentie per voertuigcategorie 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Toerisme & Zaken Tweewielers Autobussen & autocars Taxi's en huurrijtuigen Vervoer van zaken MTM <= 3,5 T Vervoer van zaken MTM > 3,5 T Bron schadefrequentie: Assuralia Voor de categorie tweewielers daalt de schadefrequentie de laatste drie jaar met telkens 0,1 procentpunt tot 1,7% in In observatiejaren 2007 en 2008 was de schadefrequentie nog 2,0%. De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade stagneert het laatste jaar voor deze categorie op 0,30%. Het aantal schadegevallen euro per tweewielers bedraagt 0,73 in 2011 (tegenover 0,53 in 2010 en eveneens 0,73 in 2007). De schadefrequenties voor de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen bedragen respectievelijk 23,6% 2 en 31,0% in De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade bedraagt in ,39% voor de categorie autobussen & autocars (3,9 keer deze voor de categorie toerisme en zaken ). Voor de categorie taxi s en huurrijtuigen bedraagt deze schadefrequentie 3,00% in 2011 (4,8 keer deze voor de categorie toerisme en zaken ). Voertuigen in de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen veroorzaken dus gemiddeld gezien 4 tot 5 keer meer schadegevallen met lichamelijke schade dan de voertuigen in de categorie toerisme en zaken. 2 De schadefrequentie voor de categorie Autobussen & autocars ligt in de periode aanzienlijk hoger dan in De steekproef, gebruikt voor de schatting van deze schadefrequentie, wijzigde echter in p. 9

10 0,37% 0,35% 0,31% 0,30% 0,30% 0,71% 0,70% 0,67% 0,64% 0,62% 0,64% 0,82% 0,81% 0,72% 0,68% 0,63% 0,67% 0,57% 0,55% 0,55% 2,50% 2,39% 2,60% 2,45% 2,78% 2,63% 3,00% 3,36% 3,54% 3,39% Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2011 In de periode ligt het aantal schadegevallen euro per voertuigen voor de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen tussen 4,02 en 8,53. Voertuigen in de beide categorieën veroorzaken niet alleen veel meer schadegevallen dan de voertuigen toerisme en zaken, ze veroorzaken gemiddeld gezien ook meer grote schadegevallen dan de categorie toerisme en zaken. 4,0% Schadefrequentie schadegevallen met lichamelijke schade per voertuigcategorie 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Toerisme & Zaken Tweewielers Autobussen & autocars Bron schadefrequentie: Assuralia Taxi's en huurrijtuigen Vervoer van zaken MTM <= 3,5 T Vervoer van zaken MTM > 3,5 T De schadefrequentie voor de categorie vervoer van zaken MTM 3,5 T daalt in 2011 tot 7,8% tegenover 8,8% in De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade daalt van 0,68% in 2010 naar 0,63% in Het aantal schadegevallen euro per voertuigen daalt het laatste jaar en bedraagt 1,09 in 2011 (tegenover 1,40 in 2010). In vergelijking met de categorie toerisme en zaken worden door de voertuigen in de categorie vervoer van zaken MTM 3,5 T 15% meer schadegevallen veroorzaakt. Het verschil tussen beide categorieën qua schadegevallen met lichamelijke schade is minder uitgesproken. In 2011 ligt het aantal zware schadegevallen veroorzaakt door voertuigen in de categorie vervoer van zaken MTM 3,5 T zelfs lager dan dit aantal in de categorie toerisme en zaken. p. 10

11 0,73 0,55 0,64 0,53 0,73 1,27 1,18 1,21 1,13 1,28 1,14 1,09 1,50 1,40 1,74 4,02 3,82 3,76 4,23 4,25 4,63 4,58 5,55 6,42 6,23 6,34 6,74 6,89 8,45 8,53 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2011 Nombre de sinistres >= euros par véhicules assurés par catégorie de véhicules Tourisme & affaires Deux-roues Autobus & autocars Taxis et voitures de location Transport de choses Transport de choses MMA <= 3,5 T MMA > 3,5 T Source: Assuralia Voor de categorie vervoer van zaken MTM > 3,5 T is er in de periode een afname van de schadefrequentie van 19,1% in 2007 naar 14,9% in De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade daalt ook in dezelfde periode en bedraagt 0,55% in 2011 (ten opzichte van 0,64% in 2007). Het aantal schadegevallen euro per voertuigen ligt weliswaar hoger dan in 2007, namelijk rond 5,55. In vergelijking met de categorie toerisme en zaken worden door de voertuigen in de categorie vervoer van zaken MTM > 3,5 T in 2011 bijna 2,2 keer zoveel schadegevallen veroorzaakt. De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade ligt de laatste jaren iets lager bij vervoer van zaken MTM > 3,5 T dan bij toerisme en zaken. Het aantal zware schadegevallen veroorzaakt door voertuigen in de categorie vervoer van zaken MTM > 3,5 T ligt in 2011 echter 4,3 keer hoger dan dit aantal in de categorie toerisme en zaken. p. 11

12 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens Conclusies BA toerisme en zaken Terwijl de schadefrequentie en het aantal schadegevallen BA toerisme en zaken in 2002 en 2003 duidelijk daalden, volgt terug een stille opmars vanaf Vanaf 2008 stijgt de schadefrequentie boven het niveau van 2002 uit. Door de toename van het wagenpark ligt het aantal schadegevallen in 2010 al 16,8% hoger dan het aantal in Van 2010 naar 2011 daalt het aantal schadegevallen met 4,2% tot De schadefrequentie en het aantal schadegevallen met lichamelijke schade BA toerisme en zaken nemen af van 2002 tot en met In de periode schommelt deze frequentie rond de 0,7% om daarna geleidelijk aan te dalen tot 0,62% in Vergelijking tussen verschillende voertuigcategorieën in de BA motorrijtuigen Terwijl in voertuigen uit de categorie toerisme en zaken gemiddeld 68 schadegevallen veroorzaakten, bedraagt dit aantal 236 en meer voor de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen. Voor de categorieën vervoer van zaken MTM 3,5 T en MTM > 3,5 T bedraagt dit aantal respectievelijk 78 en 149. Voor de categorie tweewielers blijft dit aantal beperkt tot 17. De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade ligt in 2011 het hoogst bij de categorieën autobussen & autocars (2,4%) en taxi s en huurrijtuigen (3,0%). Voor de andere categorieën bedraagt deze frequentie minder dan 0,65%. In 2011 werden door voertuigen uit de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen respectievelijk 4,6 en 8,5 schadegevallen met een schadelast euro veroorzaakt. Voor de categorie vervoer van zaken MTM > 3,5 T bedraagt dit aantal 5,55. Bij voertuigen uit de overige categorieën ligt dit aantal op 1,28 of minder. p. 12

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

STATISTISCH VERSLAG VAN DE

STATISTISCH VERSLAG VAN DE FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN STATISTISCH VERSLAG VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PUBLIEKE SECTOR IN 2008 1 Inleiding In deze nota presenteren we de statistieken van de arbeidsongevallen overkomen in de

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010 Nr. 6 Weekblad van 16 februari 2012 Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010 Inleiding 2 1. Doelstelling, methodologie en definities 3 2. Studieresultaten 2.1 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Ledental De ontwikkeling van het ledental is een van de grootste zorgen van de KNSB. Hieronder wordt een aantal aspecten van de ontwikkeling van het ledental van de KNSB

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers Aantal OVG 3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 Aantal OVG 4.3 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt 6 juni 2012 Inhoudstafel Inleiding... 5 Executive summary... 6 1. Company Vehicles: een vlag die vele ladingen dekt... 11 1.1 Begrippenkader...

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Neerslag en Schade. Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering

Neerslag en Schade. Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering Neerslag en Schade Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Data 6 2.1 Databestanden

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer

Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer Gezin en arbeid Meer vrouwen werken minder, minder mannen werken meer Veranderingen in de tijdsbesteding van mannen en vrouwen tussen 1999 en 2004 Het onderzoek Tijdsbesteding van de Vlamingen: een tijdsbudgetonderzoek

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Statistische analyse van verkeersongevallen 2009 D/2011/0799/105 Auteurs : Yvan Casteels, Nathalie Focant, Nina Nuyttens Verantwoordelijke uitgever : K. Genoe BIVV, Observatorium

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie