Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering"

Transcriptie

1 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade BA toerisme en zaken... 3 Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken euro... 5 Schadefrequentie volgens leeftijd en geslacht... 6 Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen zonder / met lichamelijke schade in BA toerisme en zaken... 7 Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen BA toerisme en zaken < euro / euro Schadefrequentie per voertuigcategorie BA motorrijtuigen Conclusies BA toerisme en zaken Vergelijking tussen verschillende voertuigcategorieën in de BA motorrijtuigen... 12

2 Aantal schadegevallen Schadefrequentie Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken Schadefrequentie BA toerisme en zaken De schadefrequentie in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) toerisme en zaken wordt gedefinieerd als het aantal schadegevallen, waarbij het in BA verzekerde voertuig toerisme en zaken in fout of gedeeltelijk in fout is en het schadegeval voorviel tijdens de beschouwde periode, gedeeld door het totaal aantal in BA verzekerde voertuigen toerisme en zaken tijdens de beschouwde periode. In 2012 bedraagt de schadefrequentie BA toerisme en zaken 6,55%. Dit betekent dat in 2012, gemiddeld gezien, door verzekerde wagens 66 schadegevallen veroorzaakt werden. Of nog: gemiddeld gezien werd in 2012 door ongeveer 1 op 15 verzekerde wagens een schadegeval veroorzaakt. De schadefrequentie vermenigvuldigen met het totaal aantal wagens geeft een schatting van het totaal aantal schadegevallen (in fout of gedeeltelijk in fout). Aantal voertuigen toerisme en zaken op 31 december (bron: Febiac) Eind 2012 telde het Belgische wagenpark voertuigen. Het totaal aantal schadegevallen BA toerisme en zaken wordt in 2012 zodoende geschat op Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de schadefrequentie en het aantal schadegevallen BA toerisme en zaken in de periode Schadegevallen BA 'Toerisme & zaken' ,00% ,50% ,00% ,55% ,69% 6,74% 6,67% 6,89% 7,00% 7,06% 7,21% 6,80% 6,55% 7,50% 7,00% 6,50% ,00% ,50% ,00% ,50% Bron schadefrequentie: Assuralia Aantal schadegevallen Schadefrequentie In 2003 lag de schadefrequentie bij BA toerisme en zaken op 6,55%. In de periode kent de schadefrequentie een toenemende tendens en bedraagt 7,21% in p. 2

3 Aantal schadegevallen met lichamelijke schade Schadefrequentie schadegevallen met lichamelijke schade Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2012 Mede door de uitbreiding van het wagenpark neemt het aantal schadegevallen in deze periode toe met 21,6%, van in 2003 tot in Na 2010 daalt de schadefrequentie tot 6,80% in 2011 en 6,55% in Het aantal schadegevallen daalt in 2012 zo tot Omgerekend naar aantal ongevallen per dag, betekent dit 965 ongevallen per dag in 2012, tegenover 999 in 2011 en in Qua schadefrequentie zijn 2003 en 2012 de beste jaren van de afgelopen 10 jaar. Schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade BA toerisme en zaken De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade in de verzekering BA toerisme en zaken wordt gedefinieerd als het aantal schadegevallen met lichamelijke schade, waarbij het in BA verzekerde voertuig toerisme en zaken in fout of gedeeltelijk in fout is en het schadegeval voorviel tijdens de beschouwde periode, gedeeld door het totaal aantal in BA verzekerde voertuigen toerisme en zaken tijdens de beschouwde periode. Deze schadefrequentie, vermenigvuldigd met het totaal aantal wagens, geeft een schatting van het totaal aantal schadegevallen (in fout of gedeeltelijk in fout) met lichamelijke schade. Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade en het aantal schadegevallen met lichamelijke schade voor de BA toerisme en zaken in de periode Schadegevallen met lichamelijke schade BA 'Toerisme en zaken' ,25% ,79% ,76% ,72% ,69% ,71% 0,70% ,67% 0,64% 0,63% ,59% 1,00% 0,75% ,50% ,25% ,00% Bron schadefrequentie: Assuralia p. 3

4 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2012 De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade neemt van 0,79% in 2003 af tot 0,69% in In 2007 stijgt deze schadefrequentie lichtjes tot 0,71%. Vanaf 2008 daalt deze schadefrequentie opnieuw jaarlijks tot 0,59% in Dit betekent dat in 2012, gemiddeld gezien, door verzekerde wagens 59 schadegevallen met lichamelijke schade veroorzaakt werden. Of nog: gemiddeld gezien werd in 2012 door 1 op 170 verzekerde wagens een schadegeval met lichamelijke schade veroorzaakt. Het aantal schadegevallen met lichamelijke schade nam in de periode af met 9% van naar Mede door de uitbreiding van het wagenpark neemt het aantal schadegevallen met lichamelijke schade in de periode toe tot In de periode ligt het aantal schadegevallen met lichamelijke schade rond de In 2012 daalt dit aantal met 6% tot , het laagste cijfer van de laatste 10 jaar. Ongeveer één op acht of 12,0% van de schadegevallen in 2003 is een schadegeval met lichamelijke schade. In de periode daalt het aandeel van de schadegevallen met lichamelijke schade ten opzichte het totaal aantal schadegevallen jaar na jaar tot 8,9% in Door een stijging van het aantal schadegevallen met lichamelijke schade, stijgt deze ratio in 2011 tot 9,3%. In 2012 volgt opnieuw een daling. Van het totaal aantal schadegevallen in 2012 zijn er 9,0% schadegevallen met lichamelijke schade. Of nog: 1 op 11 van alle schadegevallen in 2012 is een schadegeval met lichamelijke schade. p. 4

5 Aantal grote schadegevallen Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2012 Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken euro Om de evolutie van de zware schadegevallen op te volgen wordt per jaar een schatting gemaakt van het aantal schadegevallen met een schadelast van meer dan euro in de BA toerisme en zaken. Gezien het enige tijd neemt alvorens een verzekeringsonderneming zicht heeft op de ernst van een schadegeval, worden bij deze inschatting de schadegevallen geëvalueerd op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin het schadegeval voorviel. Voor de meeste van deze schadegevallen ligt de juiste schadelast op dat ogenblik nog lang niet vast, maar kan er toch al een vrij goede inschatting gemaakt worden. Onderstaande grafiek geeft de schatting van het aantal schadegevallen BA toerisme en zaken met een schadelast van meer dan euro weer voor de jaren 2003 tot en met Aantal schadegevallen BA 'Toerisme & Zaken' >= EUR > Bron: Assuralia Per jaar wordt dit aantal schadegevallen ook opgesplitst in 3 categorieën: van tot euro, van tot euro en meer dan euro. Uit deze grafiek volgt dat het aantal zware schadegevallen in de periode duidelijk lager ligt dan in de jaren 2003, 2011 en Het minst aantal grote schadegevallen zijn er in 2010, namelijk 595. In 2012 zijn er 696 ongevallen, wat het hoogste aantal is in de geobserveerde periode. p. 5

6 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2012 Schadefrequentie volgens leeftijd en geslacht 1 Onderstaande grafiek geeft voor 2012 de schadefrequentie BA toerisme en zaken weer volgens leeftijd en geslacht. Terwijl de globale schadefrequentie 6,55% bedraagt voor de BA toerisme en zaken in 2012, ligt de schadefrequentie meer dan drie keer hoger voor mannen van 18 en 19 jaar en meer dan twee keer hoger voor mannen van 20 tot en met 22 jaar. Voor vrouwen van 31 tot 50 jaar ligt de schadefrequentie rond 7%, bij mannen van dezelfde leeftijd ligt de schadefrequentie onder de 8%. Enkel voor de leeftijdscategorieën van 51 tot en met 75 jaar ligt de schadefrequentie lager dan gemiddeld. De laagste schadefrequentie wordt bij zowel mannen als vrouwen geconstateerd bij de leeftijdscategorie van 61 tot en met 70 jaar. Bij de bestuurders ouder dan 75, wordt een licht toenemende tendens van de schadefrequentie geconstateerd. Schadefrequentie BA 'Toerisme & Zaken' 2012 volgens leeftijd en geslacht 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mannen 21,8% 21,3% 18,7% 16,4% 14,6% 12,9% 11,8% 10,8% 10,1% 9,4% 9,2% 8,8% 8,5% 7,8% 7,5% 6,1% 5,5% 5,9% 6,3% 7,2% 7,7% 8,1% Vrouwen 11,2% 12,5% 12,1% 11,4% 10,5% 9,7% 8,9% 8,5% 8,1% 7,6% 7,6% 7,3% 7,3% 7,0% 6,9% 6,1% 5,7% 6,3% 6,8% 7,0% 7,6% 7,3% >= 91 Mannen Vrouwen 1 Deze statistische gegevens zijn geobserveerde feiten waarmee op tarifair vlak in de autoverzekering sinds eind 2007 geen rekening meer mag gehouden worden. Dit als gevolg van de omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen. p. 6

7 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2012 Bij analyse van de schadegevallen van meer dan euro blijkt dat jonge mannen een duidelijk hoger aandeel hebben in de weekendongevallen van meer dan euro. Onderstaande grafiek geeft voor jonge mannen per leeftijdsklasse de schadefrequentie schadegevallen > euro per dag van de week. Om deze grafiek aan te maken werden gegevens gebruikt van de jaren 2009 tot en met Uit deze grafiek blijkt duidelijk een verhoogde schadefrequentie tijdens het weekend voor de leeftijdscategorieën 18 tot en met 20 jaar, 21 tot en met 23 jaar en 24 tot en met 26 jaar. Voor vrouwen is dit verschil veel minder duidelijk. Schadefrequentie BA 'Toerisme & Zaken' bij mannen (gegevens ) Schadegevallen > EUR 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% jaar jaar jaar jaar 0,02% 0,00% Ma Di Woe Do Vr Za Zo Bron schadefrequentie: Assuralia Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen zonder / met lichamelijke schade in BA toerisme en zaken Onderstaande grafieken geven voor 2012 een opsplitsing van, enerzijds, het aantal schadegevallen in schadegevallen met en zonder lichamelijke schade en, anderzijds, de schadelast in schadelast van schadegevallen met en zonder lichamelijke schade. Aantal schadegevallen Schadelast 9% 43% 57% 91% Schadegevallen met lichamelijke schade Schadegevallen zonder lichamelijke schade Schadegevallen met lichamelijke schade Schadegevallen zonder lichamelijke schade Uit deze grafieken volgt dat, terwijl slechts bij 9% van de schadegevallen lichamelijke schade veroorzaakt wordt, deze schadegevallen 43% van de schadelast in nemen. p. 7

8 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2012 Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen BA toerisme en zaken < euro / euro Om de evolutie van de schadelast van zware schadegevallen op te volgen wordt per jaar een schatting gemaakt van de gemiddelde schadelast van schadegevallen van meer dan euro in de BA toerisme en zaken. Gezien het enige tijd neemt alvorens een verzekeringsonderneming zicht heeft op de ernst van een schadegeval, worden bij deze inschatting de schadegevallen geëvalueerd op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin het schadegeval voorviel. Voor de meeste van deze schadegevallen ligt de juiste schadelast op dat ogenblik nog lang niet vast, maar kan er toch al een eerste inschatting gemaakt worden. Onderstaande grafieken geven voor 2012 een opsplitsing van, enerzijds, het aantal schadegevallen in schadegevallen euro en < euro en, anderzijds, de schadelast in schadelast van schadegevallen euro en < euro. Aantal schadegevallen 0,20% Schadelast 25,41% 74,59% 99,80% Schadegevallen euro Schadegevallen < euro Schadegevallen euro Schadegevallen < euro Deze grafieken geven aan dat in 2012 slechts voor 0,20% van de schadegevallen de schadelast op meer dan euro wordt geschat. Deze zware schadegevallen nemen samen 25,41% van de totale schadelast in. p. 8

9 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 7,0% 7,1% 7,2% 6,8% 6,6% 9,1% 8,9% 8,8% 7,9% 7,3% 16,0% 15,6% 15,2% 13,3% 18,4% 23,5% 22,8% 25,6% 28,3% 29,3% 29,2% 31,4% 31,4% 35,0% 33,9% Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens Schadefrequentie per voertuigcategorie BA motorrijtuigen Onderstaande grafieken geven in de periode per voertuigcategorie voor de verzekering BA motorrijtuigen: de schadefrequentie; de schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade; het aantal schadegevallen euro per verzekerde voertuigen. Schadefrequentie per voertuigcategorie 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Toerisme & Zaken Tweewielers Autobussen & autocars Taxi's en huurrijtuigen Vervoer van zaken MTM <= 3,5 T Vervoer van zaken MTM > 3,5 T Bron schadefrequentie: Assuralia Voor de categorie tweewielers daalt de schadefrequentie de laatste drie jaar met telkens 0,1 procentpunt tot 1,6% in De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade stagneert rond de 0,30% in de periode en kent een terugval tot 0,24% in Het aantal schadegevallen euro per tweewielers bedraagt 0,66 in 2012 (tegenover 0,73 in 2011 en 0,53 in 2010). De schadefrequenties voor de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen bedragen respectievelijk 22,8% en 25,6% in De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade bedraagt in ,10% voor de categorie autobussen & autocars (3,6 keer deze voor de categorie toerisme en zaken ). Voor de categorie taxi s en huurrijtuigen bedraagt deze schadefrequentie 3,01% in 2012 (5,1 keer deze voor de categorie toerisme en zaken ). Voertuigen in de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen veroorzaken dus 3 tot 5 keer meer schadegevallen met lichamelijke schade dan de voertuigen in de categorie toerisme en zaken. In de periode ligt het aantal schadegevallen euro per voertuigen voor de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen p. 9

10 0,35% 0,31% 0,30% 0,31% 0,24% 0,70% 0,67% 0,64% 0,63% 0,59% 0,81% 0,72% 0,68% 0,70% 0,66% 0,67% 0,57% 0,55% 0,59% 0,54% 2,10% 2,60% 2,44% 2,45% 2,78% 2,63% 3,01% 3,36% 3,21% 3,39% Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2012 tussen 4,02 en 8,93. Voertuigen in de beide categorieën veroorzaken niet alleen veel meer schadegevallen dan de voertuigen toerisme en zaken, ze veroorzaken gemiddeld gezien ook meer grote schadegevallen dan de categorie toerisme en zaken. 4,0% Schadefrequentie schadegevallen met lichamelijke schade per voertuigcategorie 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Toerisme & Zaken Tweewielers Autobussen & autocars Bron schadefrequentie: Assuralia Taxi's en huurrijtuigen Vervoer van zaken MTM <= 3,5 T Vervoer van zaken MTM > 3,5 T De schadefrequentie voor de categorie vervoer van zaken MTM 3,5 T daalt in 2012 tot 7,3% tegenover 7,9% in De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade daalt van 0,70% in 2011 naar 0,66% in Het aantal schadegevallen euro per voertuigen stijgt het laatste jaar en bedraagt 1,84 in 2012 (tegenover 1,09 in 2011). In vergelijking met de categorie toerisme en zaken worden door de voertuigen in de categorie vervoer van zaken MTM 3,5 T in 2012 zo n 10% meer schadegevallen veroorzaakt. Net hetzelfde valt op bij de schadegevallen met lichamelijke schade: bij vervoer van zaken MTM 3,5 T zijn er zo n 10% meer schadegevallen dan bij toerisme en zaken. In 2012, als ook in 2008 en 2010, ligt het aantal zware schadegevallen veroorzaakt door voertuigen in de categorie vervoer van zaken MTM 3,5 T hoger dan dit aantal in de categorie toerisme en zaken, in 2009 en 2011 geldt het omgekeerde. p. 10

11 0,55 0,64 0,53 0,73 0,66 1,18 1,21 1,13 1,28 1,33 1,14 1,40 1,09 1,74 1,84 4,02 3,82 3,76 4,25 4,06 4,63 4,58 5,41 5,55 6,42 6,23 6,34 8,45 8,53 8,93 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens 2012 Aantal schadegevallen >= euro per verzekerde voertuigen per voertuigcategorie Toerisme & Zaken Tweewielers Autobussen & autocars Taxi's en huurrijtuigen Vervoer van zaken MTM <= 3,5 T Vervoer van zaken MTM > 3,5 T Bron: Assuralia Voor de categorie vervoer van zaken MTM > 3,5 T is er in de periode een afname van de schadefrequentie van 18,4% in 2008 naar 13,3% in De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade kent in dezelfde periode ook een dalende tendens en bedraagt 0,54% in 2012 (ten opzichte van 0,67% in 2008). Het aantal schadegevallen euro per voertuigen ligt weliswaar hoger dan in 2008 en bedraagt 4,06 in In vergelijking met de categorie toerisme en zaken worden door de voertuigen in de categorie vervoer van zaken MTM > 3,5 T in 2012 meer dan twee keer zoveel schadegevallen veroorzaakt. De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade ligt de laatste jaren iets lager bij vervoer van zaken MTM > 3,5 T dan bij toerisme en zaken. Het aantal zware schadegevallen veroorzaakt door voertuigen in de categorie vervoer van zaken MTM > 3,5 T ligt in 2012 echter 3,1 keer hoger dan dit aantal in de categorie toerisme en zaken. p. 11

12 Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigenverzekering - Gegevens Conclusies BA toerisme en zaken Zowel de schadefrequentie als het aantal schadegevallen BA toerisme en zaken kennen een stijgende tendens van 2003 tot en met Mede door de toename van het wagenpark ligt het aantal schadegevallen in ,6% hoger dan het aantal in Van 2010 naar 2012 daalt het aantal schadegevallen met 7,1% tot In de periode is 2010 het jaar met het meest aantal schadegevallen, maar opmerkelijk, ook het jaar met het minst aantal grote schadegevallen. De schadefrequentie en het aantal schadegevallen met lichamelijke schade BA toerisme en zaken nemen af van 2002 tot en met In de periode schommelt deze frequentie rond de 0,7% om daarna geleidelijk aan te dalen tot 0,59% in Vergelijking tussen verschillende voertuigcategorieën in de BA motorrijtuigen Terwijl in voertuigen uit de categorie toerisme en zaken gemiddeld 66 schadegevallen veroorzaakten, bedraagt dit aantal 228 en meer voor de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen. Voor de categorieën vervoer van zaken MTM 3,5 T en MTM > 3,5 T bedraagt dit aantal respectievelijk 73 en 133. Voor de categorie tweewielers blijft dit aantal beperkt tot 16. De schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade ligt in 2012 het hoogst bij de categorieën autobussen & autocars (2,1%) en taxi s en huurrijtuigen (3,0%). Voor de andere categorieën bedraagt deze frequentie minder dan 0,66%. In 2012 werden door voertuigen uit de categorieën autobussen & autocars en taxi s en huurrijtuigen respectievelijk 8,9 en 5,4 schadegevallen met een schadelast euro veroorzaakt. Voor de categorie vervoer van zaken MTM > 3,5 T bedraagt dit aantal 4,1. Bij voertuigen uit de overige categorieën ligt dit aantal op 1,8 of minder. p. 12

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010 Nr. 6 Weekblad van 16 februari 2012 Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010 Inleiding 2 1. Doelstelling, methodologie en definities 3 2. Studieresultaten 2.1 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Ledental De ontwikkeling van het ledental is een van de grootste zorgen van de KNSB. Hieronder wordt een aantal aspecten van de ontwikkeling van het ledental van de KNSB

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

STATISTISCH VERSLAG VAN DE

STATISTISCH VERSLAG VAN DE FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN STATISTISCH VERSLAG VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PUBLIEKE SECTOR IN 2008 1 Inleiding In deze nota presenteren we de statistieken van de arbeidsongevallen overkomen in de

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers Aantal OVG 3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 Aantal OVG 4.3 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Eigen risico en afzien van zorg

Eigen risico en afzien van zorg Eigen risico en afzien van zorg Project: 14039 Eigen risico en afzien van zorg Onderwerp: Analyse naar signalen van afzien van zorg door verhoging van Auteurs: M.G.N. (Marnix) Romp, P.P.A.B. (Paul) Merkx

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt 6 juni 2012 Inhoudstafel Inleiding... 5 Executive summary... 6 1. Company Vehicles: een vlag die vele ladingen dekt... 11 1.1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 2015 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt Michiel van Asbeck Geert-Jan Waasdorp Ronald Hoek 7-4-2015 Inleiding RaymakersvdBruggen wordt steeds meer het platform waar

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Statistische analyse van verkeersongevallen 2009 D/2011/0799/105 Auteurs : Yvan Casteels, Nathalie Focant, Nina Nuyttens Verantwoordelijke uitgever : K. Genoe BIVV, Observatorium

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie