Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA"

Transcriptie

1 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit en aantrekkingskracht Vorige zittingsjaren diende ik schriftelijke vragen in over de verhuisbewegingen van de leerlingen van Nederlandstalige scholen in Brussel naar scholen in Vlaanderen, en van scholen in Vlaanderen naar Nederlandstalige scholen in Brussel. Officiële, definitieve cijfers voor een schooljaar worden vastgesteld op 1 februari van het desbetreffende schooljaar. Ik heb hierover de volgende vragen, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 338 van 10 februari Hoeveel Nederlandstalige leerlingen (zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, in het totaal en opgesplitst per niveau) die wonen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BHG), volgen les in het Vlaamse Gewest in het schooljaar (indien beschikbaar, definitieve cijfers)? Beschikt de minister over deze informatie per Brusselse gemeente? Kan de minister een evolutie geven van de voorbije vijf jaar? Merkt de minister op basis van antwoorden op vorige schriftelijke vragen ter zake een bepaalde evolutie over de jaren heen? Welke beleidsinitiatieven heeft de minister genomen of neemt hij op basis van deze cijfers? 2. In hoeverre ligt deze uitstroom van leerlingen die wonen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, aan de basis van de toename van het aantal anderstalige leerlingen in Vlaams-Brabant, m.a.w. kan de minister aangeven hoeveel anderstalige kinderen woonachtig in Brussel les volgen in het Vlaamse Gewest? Kan hij een soortgelijk overzicht geven als bij de vorige schriftelijke vraag (tabel 3)? Welke gevolgen heeft deze uitstroom voor het beleid? 3. Welke gevolgen heeft deze uitstroom uit Brussel naar de Vlaamse Rand en breder, naar de provincie Vlaams-Brabant, op het vlak van capaciteitsdruk? Beschikt de minister in dit verband over cijfermateriaal? 4. Kan de minister gelijkaardige cijfers meedelen voor de regio s rond de steden Antwerpen en Gent? In hoeverre is daar ook sprake van een druk van de stad naar de bredere rand rond de stad? Welke gevolgen heeft dit voor de capaciteitsdruk in deze meer landelijke gebieden? 5. Hoeveel (Nederlandstalige) kinderen die buiten het BHG wonen, komen naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voor het schooljaar ? Kan de minister deze cijfers vergelijken met de voorgaande schooljaren? Welke conclusies trekt de minister eruit? Welke beleidsinitiatieven heeft de minister genomen of neemt hij op basis van deze cijfers? 6. Heeft de minister zicht op het aantal kinderen (zowel Nederlandstalig als anderstalig) die, naar aanleiding van de toepassing van het inschrijvingsluik van het GOK-decreet (gelijke onderwijskansen), geweigerd werden in een Nederlandstalige school in Brussel (zowel in het basis- als in het secundair onderwijs) voor het schooljaar en de drie voorbije schooljaren? Merkt hij hierin bepaalde verschuivingen sinds mijn laatste schriftelijke vraag erover? Is het mogelijk deze cijfers onder te verdelen per GOK-criterium? Welke conclusies trekt

2 de minister uit de nieuwe cijfers? Welke beleidsinitiatieven heeft hij op basis van die gegevens genomen? ANTWOORD In de eerste plaats verwijs ik naar de antwoorden van voorgaande vragen, onder meer naar het antwoord op vraag nr. 338 van 10 februari 2012, voor de oorspronkelijke analyses en de basis voor de cijfergegevens voor de voorgaande schooljaren (m.u.v. de cijfers voor het schooljaar 2012 die ondertussen geverifieerd zijn). (*) 1. Onderstaande tabellen geven weer hoeveel Nederlandstalige leerlingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, tijdens de schooljaren tot in het Vlaams Gewest les volgen. Tabel 1 Evolutie aantal leerlingen basisonderwijs woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die sinds les in een Nederlandstalige school in Vlaanderen volgen ( ) (1) (2) ,54 110,42 117,33 124,09 127,91 129,56 136,29 143,48 148,46 154,21 (3) (4) ,52 107,04 119,88 116,98 136,02 145,76 170,81 184,06 207,87 212,01 (5) (6) ,1 101,51 101,81 101,81 110,37 114,6 121,15 136,15 142,4 150,65 (7) (8) ,22 103,32 107,72 106,78 118,77 124,8 137,4 151,83 165,38 170,73 (9) 8,38 8,11 7,84 7,69 7,21 7,78 8,07 8,45 8,87 9,58 9,28 (*) De cijfers zijn afkomstig van de tellingen op 1 februari 2013, maar de gegevens voor het schooljaar zijn nog niet volledig ontvangen en geverifieerd. (1) Aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die Nederlandstalig basisonderwijs volgen, zowel binnen als buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (2) Evolutie-index van lijn (1), vergelijking met het schooljaar (3) Kleuteronderwijs: aantal leerlingen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die kleuteronderwijs in het Vlaamse Gewest volgen. (4) Evolutie-index van lijn (3), vergelijking met het schooljaar (5) Lager onderwijs: aantal leerlingen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die lager onderwijs in het Vlaams Gewest volgen. (6) Evolutie-index van lijn (5), vergelijking met het schooljaar (7) Totaal basisonderwijs, aantal leerlingen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die basisonderwijs in het Vlaams Gewest (som lijnen (3) en (5)) volgen. (8) Evolutie-index van lijn (7), vergelijking met het schooljaar (9) Procentueel aandeel van het totaal aantal basisschoolleerlingen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (lijn (1)), die les in het Vlaams Gewest volgen.

3 Wat het aantal leerlingen betreft, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die basisonderwijs in het Vlaams Gewest volgen, geeft lijn (3) de aantallen voor het kleuteronderwijs, lijn (5) de aantallen voor het lager onderwijs, lijn (7) het totaal van het basisonderwijs, met in lijnen (4), (6) en (8) de evolutie-index vergeleken met het schooljaar en lijn (9) het procentueel aandeel van het aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die les volgen in een basisschool in het Vlaams Gewest, vergeleken met het totaal aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die basisonderwijs in het Vlaams Gewest volgen. Procentueel daalde dit aantal leerlingen na het schooljaar lichtjes tot het schooljaar (lijn (9)). Vanaf het schooljaar 2008 kent dit cijfer opnieuw een lichte stijging, waardoor het percentage voor het schooljaar 2010 ongeveer op dezelfde hoogte lag als het percentage in het schooljaar In het schooljaar (voorlopige cijfers) kent dit percentage een kleine terugval. Uit de absolute cijfers (lijnen (7) en (8)) kan men wel concluderen dat het aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat in het Vlaams Gewest basisonderwijs volgt, sinds schooljaar systematisch toeneemt. Tabel 2 Evolutie aantal leerlingen secundair onderwijs woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die sinds les in een Nederlandstalige school in Vlaanderen volgen. (*) ( ) (1) (2) ,54 112,76 119,79 126,94 129,27 136,72 141,17 147,78 154,02 160,37 (3) (4) ,27 115,38 125,11 133,31 143,7 157,82 161,45 179,12 190,79 195,86 (5) 17,38 17,66 17,78 18,15 18,25 19,32 20,06 19,87 21,06 21,52 21,22 (6) (7) ,17 112,21 118,67 125,6 126,24 132,28 136,91 141,19 146,29 152,91 (8) 47 48,8 50,21 51,37 52,65 51,51 53,24 54,12 55,84 57,48 60,08 (*) De gegevens voor het schooljaar zijn nog niet geverifieerd. (1) Aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die Nederlandstalig secundair onderwijs volgen, zowel binnen als buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (2) Evolutie-index van lijn (1), vergelijking met het schooljaar (3) Aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die secundair onderwijs in het Vlaams Gewest volgen. (4) Evolutie-index van lijn (3), vergelijking met het schooljaar (5) Procentueel aandeel van het aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die secundair onderwijs in het Vlaams Gewest volgen. (6) Aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen. (7) Evolutie-index van lijn (6), vergelijking met het schooljaar

4 (8) Procentueel aandeel van leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tegenover het totaal aantal leerlingen die Nederlandstalig secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen. De evolutie dat een stijgend aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, school loopt in het Vlaams Gewest blijft in absolute cijfers verder zetten (lijnen (3) en (4)). Wat het relatieve aandeel betreft van deze leerlingen, is er na een kleine knik in het schooljaar 2010, opnieuw een zeer kleine daling in (voorlopige cijfers)(lijn (5)). Met andere woorden, de groei van het aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die les gaan volgen in het Vlaams Gewest (zie de lijnen (3), (4) en (5)) was de voorbije jaren systematisch groter dan de groei van het totaal aantal Brusselse leerlingen dat Vlaams secundair onderwijs volgt, m.u.v. schooljaren 10 en Nog een opvallende vaststelling is dat ook het relatieve aandeel van jongeren die gedomicilieerd zijn Brussel, afgezet tegen het totaal aantal leerlingen die Nederlandstalig secundair onderwijs volgen in Brussel steeds toeneemt, tot 60% in het schooljaar (lijn (8)). 2. Tabel 3 geeft een overzicht van in hoeverre de uitstroom van leerlingen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de basis liggen van de toename van het aantal anderstalige leerlingen in provincie Vlaams-Brabant. Tabel 3 Evolutie van het aantal leerlingen gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs met als thuistaal niet het Nederlands die woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en schoollopen in de provincie Vlaams-Brabant. Schooljaar Basisonderwijs Secundair onderwijs Thuistaal Nederlands geen # lln Thuistaal geen Nederlands # lln % % % % % % % % % % 1833 In tabel 3 wordt de evolutie weergegeven van het aandeel anderstaligen die in Brussel wonen maar in de provincie Vlaams Brabant naar school gaan. Voor het basisonderwijs kent dit aandeel een kleine stijging tot 64%. Ook voor het secundair onderwijs stellen we een stijging vast tot 63%. De absolute aantallen kennen een stijging. Als we deze cijfers afzetten tegenover het totaal aantal niet-nederlandstalige leerlingen in de provincie Vlaams Brabant dan kunnen we vaststellen voor het gewoon basisonderwijs dat de anderstaligen uit Brussel in het schooljaar 12 slechts 6,1 % (5,97% in het schooljaar ) uitmaakten van het totaal aantal anderstaligen die schoollopen in de provincie Vlaams- Brabant (In was dit 5,79%). Als we het aantal anderstaligen uit Brussel afzetten tegenover de ganse populatie die basisonderwijs volgen in Vlaams Brabant gaat het om 1,1 %. Voor het gewoon secundair onderwijs bedroeg dit percentage 15,3 % (In was dit 14,26 %). Als opnieuw het aantal anderstaligen uit Brussel worden afgezet tegenover het totaal aantal

5 leerlingen die secundair onderwijs volgen in de provincie Vlaams Brabant gaat het om 1,6%. Daarom meen ik dat de uitstroom van anderstaligen uit Brussel niet mag gedramatiseerd worden Ik zal uw vragen 3 en 4 samen beantwoorden. Wat uw vraag 3 betreft over de gevolgen die de uitstroom uit Brussel, Antwerpen en Gent naar de regio s rond deze steden, verwijs ik graag naar de conceptnota capaciteitsmiddelen 2013 die recent werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. In tabellen 8 en 9 van die conceptnota wordt een beeld gegeven van de schoolkeuze en de herkomst van de kleuters in de betrokken capaciteitsgemeenten zo ook voor Brussel, Antwerpen en Gent. Op basis van die cijfers wordt in tabel 10 van de conceptnota de netto instroom in de onderzochte gemeenten weergegeven: voor Brussel bedraagt de netto instroom 1,9% d.w.z. dat er meer kleuters in Brussel instromen uit de rest van Vlaanderen dan dat er Brusselse kleuters uitstromen. In Antwerpen doet zich net het omgekeerde voor en bedraagt de netto-instroom -1,4%. Daar stromen meer Antwerpse kleuters uit naar de regio s rond Antwerpen dan dat er kleuters uit deze regio s instromen in Antwerpen. Voor Gent, ten slotte, is de netto instroom net zoals voor Brussel positief, maar bedraagt ze slechts 0.8%. In het algemeen zijn de netto-instroom percentages van de drie steden vrij laag, wat wil zeggen dat er telkens bijna evenveel kleuters uitstromen dan dat er instromen. Naar de toekomst toe zullen we deze gegevens nog verder verfijnen, zoals opgenomen in de beslissing van de Vlaamse Regering, door inzake de gemeenten in de Vlaamse Rand en gemeenten die grenzen in de Vlaamse Rand in tabellen 8 en 9 aan te vullen met gegevens inzake woonplaats van de leerlingen die niet uit de eigen gemeente en niet uit Brussel komen, uit welke gemeenschap ze dan wel komen. 5. Onderstaande tabellen geven weer hoeveel Nederlandstalige leerlingen die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, voor de schooljaren tot naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel komen. Tabel 4 Evolutie van het aantal leerlingen basisonderwijs, woonachtig buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die sinds les volgen in een Nederlandstalige school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vervolg tabel 1). (*) ( ) (10) (11) ,4 87,19 74,77 60,67 57,83 61,37 54,05 49,1 48,09 45,76 (12) (13) ,72 89, ,16 71,27 77,86 67,03 67,11 65,81 64,53 (14) (15) ,32 79,61 68,61 65,74 71,08 61,69 59,71 58,52 56,81 (16) (17) ,89 97,52 96,44 96,07 96,69 97,11 97,35 98,59 101,01 102,73 (18) 0,97 0,93 0,88 0,8 0,69 0,66 0,71 0,61 0,59 0,56 0,54 (*) De cijfers zijn afkomstig van de tellingen op 1 februari 2012, maar de gegevens voor het schooljaar zijn nog niet volledig ontvangen en ook nog niet volledig geverifieerd. (10) Kleuteronderwijs: aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest, die Nederlandstalig kleuteronderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen. (11) Evolutie-index van lijn (10), vergelijking met het schooljaar

6 (12) Lager onderwijs: aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest, die Nederlandstalig lager onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen. (13) Evolutie-index van lijn (12), vergelijking met het schooljaar (14) Totaal basisonderwijs: aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest, die Nederlandstalig basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (som lijnen (10) en (12)) volgen. (15) Evolutie-index van lijn (14), vergelijking met het schooljaar (16) Totaal aantal leerlingen basisonderwijs, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest. (17) Evolutie-index van lijn (16), vergelijking met schooljaar (18) Procentueel aandeel basisschoolleerlingen die Nederlandstalig basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen van het totaal aantal basisschoolleerlingen, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest. Uit tabel 4 blijkt dat de evolutie van het dalend aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest die les in het Vlaams basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen, in het schooljaar 2008 afzwakt, vervolgens licht positief is in het schooljaar en daarna terug daalt in de schooljaren 2010, , 2012 en (voorlopige cijfers). De evolutie van de voorbije jaren heeft er toe geleid dat de instroom van kleuters op enkele jaren meer dan gehalveerd is. Dezelfde evolutie is, zij het in mindere mate, merkbaar in het lager onderwijs. Tabel 5 Evolutie van het aantal leerlingen secundair onderwijs, woonachtig buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die sinds les volgen in een Nederlandstalige school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vervolg tabel 2) (*) (9) (10) ,86 98,64 99,59 100,14 100,43 103,03 97,32 93,88 90,18 87,04 (11) 53 51,2 49,79 48,63 47,35 46,21 46,76 43,39 41,87 39,9 38,13 (12) (13) , , ,56 112,11 115,18 116, ,8 8 (*) De gegevens van schooljaar zijn nog niet geverifieerd ,84 119,78 120,99 (9) Aantal leerlingen, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest, die Nederlandstalig secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen. Let wel: vanaf het schooljaar is dit aantal overschat (**). (10) Evolutie-index van lijn (9), vergelijking met het schooljaar Let wel: vanaf het schooljaar is dit cijfer overschat (**) (11) Procentueel aandeel van de leerlingen, gedomicilieerd in het Vlaams Gewest, in het totaal aantal leerlingen die Nederlandstalig secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen. Let wel: vanaf het schooljaar is dit aantal overschat (**).

7 (12) Totaal aantal leerlingen die Nederlandstalig secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen. Let wel: vanaf het schooljaar is dit cijfer overschat (**). (13) Evolutie-index van lijn (12), vergelijking met het schooljaar Let wel: vanaf het schooljaar is dit cijfer overschat (**). (**) Met ingang van het schooljaar werd het Lucernacollege Anderlecht in de subsidieregeling opgenomen. Deze instelling heeft eveneens vestigingsplaatsen in Antwerpen, Genk en Gent. In de bestanden van het secundair onderwijs kunnen we de leerlingenaantallen van de verschillende vestigingsplaatsen niet afzonderlijk bepalen. De bestaande tendensen zetten zich verder. Het Nederlandstalig secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nog steeds in opmars. De beweging vanuit het Vlaams Gewest naar het Nederlandstalig secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet over een langere tijdsperiode gesitueerd worden. Nog in vormden deze leerlingen (waarvan het grootste deel afkomstig uit Halle-Vilvoorde) 63,57% van de Vlaamse leerlingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De afkalving, zowel in absolute cijfers als procentueel, vond geleidelijk, met een paar procentpunten per jaar, plaats. Deze tendens zet zich verder in het schooljaar (voorlopige cijfers). 6. In tabel 6 vindt u een overzicht van het aantal kinderen die geweigerd werden in een Nederlandstalige school in Brussel (basisonderwijs en secundair onderwijs) Tabel 6 Schooljaar Basis Secundair Het schooljaar was het eerste schooljaar dat er gewerkt werd met een centraal aanmeldingsregister. Dit maakt dat het cijfer voor moeilijk in de cijferreeks van de voorgaande jaren geplaatst kan worden. Maar het is duidelijk dat het aantal weigeringen in het Brussels basisonderwijs opnieuw een stijging kent (m.u.v. de cijfers voor het schooljaar 2012 voor het basisonderwijs), hetgeen de druk op de Nederlandstalige basisscholen goed aantoont. Naast de extra (financiële) maatregelen rond capaciteit zullen we blijvend maatregelen voorzien die in tijden van capaciteitsproblemen, de zoektocht van ouders naar een school zo ordentelijk mogelijk laat verlopen. De experimentele aanmeldingsprocedures werden dan ook een structureel in het inschrijvingsrecht ingeschreven. Het decreet basisonderwijs en de codex secundair onderwijs voorzien dat elk aanmeldingsdossier minstens de intentie bevat van de initiatiefnemer om de aanmeldingsprocedure te evalueren/monitoren. Er moet per

8 aanmeldingsdossier gekeken worden hoe de initiatiefnemer de aanmeldingsprocedure zal evalueren/monitoren. Navraag leert ons dat LOP Brussel de traditie heeft om ergens midden juni een eerste evaluatierapport op de stuurgroep te bespreken.

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers Brussel

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers?

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2008-95- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

basisonderwijs: overzicht in cijfers

basisonderwijs: overzicht in cijfers basisonderwijs: overzicht in cijfers Schooljaar 2007-2008 Ellen Schryvers Samenvatting verkennende analyse basisscholen en leerlingen in Antwerpen, schooljaar 2007-2008 voor het Lokaal Overlegplatform

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak.

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 208 van ANN BRUSSEEL datum: 4 februari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs - Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen.

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 10 Leerlingen wonende in Antwerpen BASISONDERWIJS 2003-2004: 50.328 lln 2002-2003:50.073 lln 2001-2002: 49.505 lln Kleuteronderwijs 2003-2004: 18.832 lln

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 thema reeks 2011 1 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd cijfermateriaal

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek Bios2 thema reeks Mei 2012 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot G. Van Landeghem & J. Van Damme

Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot G. Van Landeghem & J. Van Damme Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot 2009 G. Van Landeghem & J. Van Damme Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon T lager onderwijs tot 2009 Auteurs:

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs

Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs Verhoogde instroom van vluchtelingen Aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen Nationaliteit opgevangen asielzoekers Regelgevend

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

RAPPORT VVC en LOCUS

RAPPORT VVC en LOCUS RAPPORT Resultaten en conclusies van het cijfermateriaal schoolactiviteiten in cultuurcentra in functie van een analyse van mogelijke effecten van de maximumfactuur basisonderwijs 23.02.2011 VVC en LOCUS

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 thema reeks Oktober 2014 1 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd cijfermateriaal

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Het inschrijvingsrecht in een notendop 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime

Nadere informatie

VGC-leerlingentelling

VGC-leerlingentelling VGC-leerlingentelling Septembertelling 2014 Deze pagina's bieden een kort overzicht van de leerlingentelling op 1 september 2014. Aan het begin van het schooljaar wordt via de leerlingentelling een eerste

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 1 Hoorzittingen Inschrijvingsdecreet Case Vilvoorde 1. Context: stad in superdynamiek 2. Capaciteit en impact op inschrijvingen 3. Ligging/geografie en impact

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR ONDERWIJS EN VORMING

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR ONDERWIJS EN VORMING SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR ONDERWIJS EN VORMING TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Het doel van deze omgevingsanalyse is een beschrijving te geven van de specifieke Brusselse situatie en in het bijzonder van

Nadere informatie

B = het aantal regelmatige leerlingen in het lager onderwijs die ingeschreven waren in de school op de

B = het aantal regelmatige leerlingen in het lager onderwijs die ingeschreven waren in de school op de VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 209 van 11 december 2013 van VELI YÜKSEL Basisonderwijs Hertelling lestijden

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Leerzorg in het onderwijsbeleid. Wim Van Rompu raadgever kabinet onderwijs

Leerzorg in het onderwijsbeleid. Wim Van Rompu raadgever kabinet onderwijs Leerzorg in het onderwijsbeleid Wim Van Rompu raadgever kabinet onderwijs Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Sterke evolutie Vlaanderen (vb. zorgcoördinatie) Internationaal (vb. VN conventie)

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2014 17.684 euro Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2015 Het netto belastbare inkomen van de Belg

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSRECHT IN ANTWERPEN

INSCHRIJVINGSRECHT IN ANTWERPEN INSCHRIJVINGSRECHT IN ANTWERPEN ervaringen en aanbevelingen Claude Marinower, schepen voor onderwijs stad Antwerpen 24.03.2015 Vlaams Parlement Commissie Onderwijs Hoorzitting korte inhoud ervaringen en

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen.

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers opleidings-

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 JUNI 2015 BAROMETER Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 Uit een nieuwe arbeidsmarktanalyse van het Steunpunt WSE blijkt dat Vlaanderen slechts matig scoort in vergelijking met de EU-regio

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2006-2007 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi November 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen Gefaseerde aanpak Collectieve opvanginitiatieven Lokale Opvanginitiatieven Erkende vluchtelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008-237-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008-237- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008-237- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Nadere informatie

Brussel, 28 september 2012 PERSMEDEDELING. Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel)

Brussel, 28 september 2012 PERSMEDEDELING. Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel) Brussel, 28 september 2012 Aan de Redacties van de kranten en weekbladen PERSMEDEDELING Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel) ONDERWERP:

Nadere informatie