DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR"

Transcriptie

1 DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR GLOBAAL Belgische ondernemingen NACE-BEL CODE 8 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media NACE-BEL CODE 8. Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen NACE-BEL CODE 8. Krantendrukkerijen NACE-BEL CODE 8. Overige drukkerijen NACE-BEL CODE 8. Prepress- en premediadiensten NACE-BEL CODE 8.4 Binderijen en aanverwante diensten April

2

3 Samenvatting Algemeen gezien scoren de grafische bedrijven (NACE-BEL CODE 8: Drukkerijen, reproductie van opgenomen media) op vlak van veiligheid goed. Dit wordt bevestigd door de cijfers voor het kalenderjaar 8. De cijfers liggen ver beneden de Belgische gemiddelde scores. Toch wordt een kleine trendbreuk vastgesteld: in 8 waren er relatief gezien iets meer ongevallen dan de voorbije jaren, ondanks een dalend aantal uren blootstelling aan gevaar. Tot en met 7 werden relatief gezien, t.o.v. het aantal uren blootstelling aan gevaar, steeds minder ongevallen vastgesteld. Deze trendbreuk bewijst dat niet alle risico s in een productieomgeving uitgesloten kunnen worden en dat ongevallen nu eenmaal gebeuren. In 8 waren er dus wel meer ongevallen, maar ze waren echter minder ernstig dan in 7. De tijdelijk of blijvend werkonbekwaamheid t.g.v. ongevallen was namelijk lager dan in 7. Deze trendbreuk is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de frequentiegraad voor de overige drukkerijen en slechts voor een klein deel toe te schrijven aan de binderijen en aanverwante diensten. Traditioneel zijn de prepress- en de premediadiensten zeer veilige sectoren. De opgetekende indicatoren in 8 liggen namelijk ca. 9 % lager dan het Belgische gemiddelde. Opmerkelijk hierbij is dat diezelfde indicatoren in 8 sterk daalden, t.o.v. deze voor 7. Een mogelijke verklaring kan eventueel gezocht worden in de omschakeling van de NACE-BEL code naar NACE-BEL code 8. De verouderde codes.4 en.5 werden immers vervangen door de nieuwe code 8.. Er kan echter niet achterhaald worden welke invloed dat heeft gehad op de indicatoren. Van de onderzochte subsectoren van NACE-BEL code 8. is het relatieve aantal ongevallen in binderijen en aanverwante diensten het grootste, gevolgd door de krantendrukkerijen. Dezelfde volgorde zien we in de tijdelijk werkonbekwaamheid t.g.v. de ongevallen. Wanneer rekening wordt gehouden met de mate van blijvende werkonbekwaamheid wisselt deze volgorde. Dan tonen de ongevallenstatistieken voor 8 dat de ongevallen in de krantendrukkerijen ernstigere gevolgen hebben gehad dan in de binderijen en aanverwante diensten. NACE-BEL CODE: in deze studie is de indeling van economische activiteiten gebaseerd op de NACE-BEL CODE van 8; NACE: Nomenclature générale des Acitivités économiques dans les Communautés Européennes; NACE-BEL: aangepaste Belgische versie van de NACE-code lijst

4 4

5 Inhoud. Situering van de graden van grafische bedrijven t.o.v. de andere Belgische sectoren in Situering van NACE-BEL CODE 8. in Situering van de subsectoren van NACE-BEL CODE 8. in 8 8. Evolutie veiligheidsparameters 9.. Evolutie aantal ongevallen en aantal uren blootstelling voor de sector met NACE-BEL CODE 8. en zijn subsectoren Evolutie graden voor NACE-BEL CODE 8. en subsectoren Boordtabel : NACE-BEL CODE 8. (VOORHEEN.) Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Boordtabel : NACE-BEL CODE 8. (VOORHEEN.) Krantendrukkerijen Boordtabel : NACE-BEL CODE 8. (VOORHEEN.) Overige drukkerijen Boordtabel 4: NACE-BEL CODE 8. (VOORHEEN.4 EN.5) Prepress- en premediadiensten 4 Boordtabel 5: NACE-BEL CODE 8.4 (VOORHEEN.) Binderijen en aanverwante diensten 5 Definities 7 5

6 6

7 . Situering van de graden van grafische bedrijven t.o.v. de andere Belgische sectoren in 8.. Situering van NACE-BEL CODE 8. in 8 NACE-BEL CODE 8.: Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Ferquentiegraden 8 De frequentiegraad bedraagt 6, en ligt op deze wijze 4 % lager dan het Belgische gemiddelde. De ernstgraad bedraagt,7 en ligt op deze wijze 7 % lager dan het Belgische gemiddelde. De globale ernstgraad bedraagt,7 en ligt op deze wijze 49 % lager dan het Belgische gemiddelde ; 6, 4,66 Ernstgraden 8 8.;,7,59 Globale ernstgraden 8 8.;,7,8 7

8 .. Situering van de subsectoren van NACE-BEL CODE 8. in 8 NACE-BEL CODE 8.: Krantendrukkerijen De frequentiegraad bedraagt 8,86 en ligt 4 % lager dan het Belgische gemiddelde. De ernstgraad bedraagt,46 en ligt % lager dan het Belgische gemiddelde. De globale ernstgraad bedraagt, en ligt 7 % lager dan het Belgische gemiddelde. T.o.v. de andere subsectoren valt op dat de krantendrukkerijen het minst goed scoren voor de globale ernstgraad, terwijl de frequentiegraad toch vrij goed scoort. Indien er ongevallen gebeuren, leiden deze tot een hogere tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid ;,5 Ferquentiegraden 8 8.; 7,6 8.; 8,86 8.4; 7,75 4,66 NACE-BEL CODE 8.: Overige drukkerijen De frequentiegraad bedraagt 7,6 en ligt 9 % lager dan het Belgische gemiddelde. 4 Ernstgraden 8 De ernstgraad bedraagt,9 en ligt 4 % lager dan het Belgische gemiddelde. De globale ernstgraad bedraagt,7 en ligt 49 % lager dan het Belgische gemiddelde. NACE-BEL CODE 8.: Prepress- en premediadiensten De frequentiegraad bedraagt,5 en ligt 88 % lager dan het Belgische gemiddelde. De ernstgraad bedraagt,6 en ligt 9 % lager dan het Belgische gemiddelde. De globale ernstgraad bedraagt, en ligt 95 % lager dan het Belgische gemiddelde. 8.;,6 8.;,9 8.;,46 8.4;,69 Globale ernstgraden 8,59 NACE-BEL CODE 8.4: Binderijen en aanverwante diensten De frequentiegraad bedraagt 7,75 en ligt % hoger dan het Belgische gemiddelde. De ernstgraad bedraagt,69 en ligt 7 % hoger dan het Belgische gemiddelde. De globale ernstgraad bedraagt,7 en ligt 4 % lager dan het Belgische gemiddelde. Opvallend is dat voor de binderijen en aanverwante diensten de globale ernstgraad duidelijk beter scoort dan deze voor krantendrukkerijen, terwijl de ernstgraad en de frequentiegraad duidelijk minder goed scoren. Dit wijst erop dat indien er ongevallen gebeuren in de binderijen en aanverwante diensten, deze aanleiding geven tot lager tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid dan in de krantendrukkerijen. 8.;, 8.;,7 8.4;,7 8.;,,8 8

9 . Evolutie veiligheidsparameters.. Evolutie aantal ongevallen en aantal uren blootstelling voor de sector met NACE-BEL CODE 8. en zijn subsectoren Globaal in drukkerijen en diensten i.v.m. drukkerijen is het absolute aantal ongevallen tot 6 duidelijk en jaar na jaar gedaald. De drie laatste gerapporteerde jaren stelt men een stagnering vast. In 8 stelt men zelfs een lichte stijging van het aantal ongevallen in 8 vast. 8 cumulatief ( ) Het grootste aandeel van deze daling in het aantal ongevallen is toe te schrijven aan de bedrijven met NACE- BEL CODE 8. (overige drukkerijen). Deze daling van het aantal ongevallen kan verklaard worden door enerzijds het dalend aantal uren blootstelling aan gevaar (of minder tewerkstelling) en anderzijds aan een lagere frequentie van het optreden van ongevallen milj Aantal uren blootstelling cumulatief ( ) 5 milj milj Aantal uren blootstelling 5 milj milj 5 milj milj 5 milj milj

10 .. Evolutie graden voor NACE-BEL CODE 8. en subsectoren Zowel de frequentiegraad, als de ernstgraad en de globale ernstgraad voor NACE-BEL CODE 8. zijn over een periode van 999 tot 8 gedaald (FG -,8 %, EG - 4,5 % en GEG -, %). De ernstgraad en de globale ernstgraad van 8 zijn t.o.v. deze van 7 voor NACE- BEL CODE 8. respectievelijk met 7,5 % en,4 % gedaald. De frequentiegraad is met,7 % zeer licht gestegen. De graden van NACE-BEL CODE 8. worden voor een groot deel (meer dan 7 %) bepaald door deze van de subsector NACE-BEL CODE 8.. De dalingen van de graden van de verschillende subsectoren (uitgezonderd deze voor NACE-BEL CODE 8.) van 8 t.o.v. 7 worden teniet gedaan door de individuele stijgingen van de graden voor NACE-BEL CODE 8.. In 8 liggen alle graden van NACE-BEL CODE 8. en zijn subsectoren, uitgezonderd de frequentiegraad en de ernstgraad voor NACE-BEL CODE 8.4, lager dan de Belgische gemiddelde waarden. De evoluties van de verschillende graden voor de verschillende subsectoren (uitgezonderd NACE-BEL CODE 8.) verlopen grillig. Dit grillige verloop kan worden verklaard door de geringe omvang van deze subsectoren. Het optreden van één enkel ongeval kan reeds een merkbare invloed hebben op het totaalcijfer binnen een subsector. De subsector NACE-BEL CODE 8. is door de grootte van het aantal ongevallen en het aantal uren blootstelling veel minder gevoelig voor individuele gebeurtenissen ,6,4,,8,6,4, 4,5 4,5,5,5,5 Frequentie graad Nace bel code 8., 8., 8., 8., België Ernst graad Nace bel code 8., 8., 8., 8., België Globale ernst graad Nace bel code 8., 8., 8., 8., België

11 Boordtabel : NACE-BEL CODE 8. (VOORHEEN.) Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Aantal uren blootstelling in NACE- BEL CODE 8. t.o.v. België in 8 in NACE-BEL CODE 8. t.o.v. België in 8. Aantal uren blootstelling (België) 5. miljoen België % ,7% België 97.5 % ,47% miljoen. miljoen. miljoen. miljoen A antal ur en bl oot stellin g miljoen In 8 werden voor NACE-BEL CODE 8. iets meer ongevallen opgetekend dan in 7. Er deden zich 457 ongevallen (+) voor terwijl het aantal uren blootstelling aan gevaar t.o.v. 7 met,96 % afnam. Bijgevolg is de frequentiegraad voor NACE-BEL CODE 8. in 8 met,7 % gestegen tot 6,, maar nog steeds ver beneden (4 % lager dan) de Belgische frequentiegraad van 4,66. Zowel de ernstgraad als de globale ernstgraad doen het in 8 beter dan in 7. Op lange termijn is er een licht dalende trend voor beide graden. Deze graden liggen in 8 respectievelijk 7 % en 49 % lager dan de gemiddelde Belgische graden. De graden voor NACE-BEL 8. liggen zoals vorige jaren ver beneden het Belgische gemiddelde, maar vallen toch minder goed uit dan in 7. Vooral de frequentiegraad scoorde minder goed. Er traden meer ongevallen op. De tijdelijke werkonbekwaamheid steeg in verhouding echter niet evenredig met het aantal ongevallen. Dit betekent dat in 8 relatief meer ongevallen werden opgetekend dan in 7, maar dat de gevolgen ervan in 8 minder ernstig van aard waren dan in Aantal uren blootstelling (8.) Frequentie Graad Nace bel code Ernst Graad Nace bel code 8. 4 miljoen 6 miljoen miljoen 4 miljoen 8 miljoen miljoen 6 miljoen miljoen A ant al ure n bloot s tell ing,7,6,5,4,,, ,45,4,5,,5,,5,,5,5,5,5 Globale Ernst Graad Nace bel code 8.,5,,,9,7,5,, -, België België 8.

12 Boordtabel : NACE-BEL CODE 8. (VOORHEEN.) Krantendrukkerijen Aantal uren blootstelling 8:.4.8 8: 6 96 Aantal uren blootstelling (8.) 4 miljoen,9% 7,8%,9% 4,4% ,8% 76,4% 7,4%,4% In deze sector (NACE-BEL CODE 8.) werden in 8 in het totaal.4.8 uren blootstelling aan gevaar opgetekend. Dit komt overeen met,9 % van het totale aantal uren blootstelling aan gevaar in de bedrijven die vallen in NACE-BEL CODE 8.. Er werden in de krantendrukkerijen 6 ongevallen vastgesteld in 8 ofwel,8 % van het totale aantal ongevallen in grafische bedrijven NACE-BEL CODE.. Sinds 999 is het aantal ongevallen met 9, % gedaald. 8 is het tweede jaar op rij dat er minder ongevallen zijn opgetekend. Bovendien is het aantal uren blootstelling aan gevaar in 8 licht toegenomen t.o.v. deze in 7. De frequentiegraad voor 8 is bijgevolg duidelijk beter dan in 7. Heel erg opvallend is dat er vanaf 999 een sterke daling van het aantal ongevallen werd opgetekend tot en dat van er terug een duidelijke stijging werd opgetekend tot 6. De drie graden hebben min of meer een gelijkaardig verloop zoals het verloop van het aantal ongevallen. Sinds is voor elke graad een duidelijke stijging vast te stellen (oranje lijnen). Indien we deze graden vergelijken met de globale evolutie (dit is voor alle Belgische ondernemingen) dan wordt vastgesteld dat in 8 de graden terug lager liggen dan het Belgische gemiddelde (grijze lijnen). Waar de ernstgraad in 7 hoger was dan het Belgische gemiddelde, ligt deze er in 8 terug % lager van. In 8 ligt de globale ernstgraad 7, % lager dan het Belgische gemiddelde. Het grillige verloop van de ernstgraad, de globale ernstgraad en in mindere mate de frequentiegraad kan deels worden verklaard door de geringe omvang van deze subsector. Hoe kleiner de omvang van de sector, hoe groter de invloed van één ongeval op deze parameters. Een opeenvolging van minder goede parameters kunnen echter toch wijzen op een minder goed veiligheidsniveau binnen de NACE-BEL CODE 8.. Een opvolging van deze parameters op langere termijn zal meer inzicht geven over de tendens van het veiligheidsniveau in de krantendrukkerijen Aantal uren blootstelling (8.) ,7,6,5,4,,,,5 5 5,5,5 5 Frequentie Graad Nace bel code Ernst Graad Nace bel code Globale Ernst Graad Nace bel code 8. 6 miljoen miljoen 4 miljoen 8 miljoen miljoen 6 miljoen miljoen Aantal uren blootstelling 5, miljoen 4, miljoen, miljoen, miljoen, miljoen, miljoen 5 9 6,45,5,5,5,5 -,5 -,5,,5,,5 Aa ntal u ren bloo ts tellin g,5, -, België België 8.

13 Boordtabel : NACE-BEL CODE 8. (VOORHEEN.) Overige drukkerijen Aantal uren blootstelling 8: : Aantal uren blootstelling (8.) 4 miljoen,9% 7,8%,9% 4,4% ,8% 76,4% 7,4%,4% In deze sector (NACE-BEL CODE 8.) werden in 8 in het totaal uren blootstelling aan gevaar opgetekend. Dit komt overeen met 7,8 % van het totale aantal uren blootstelling aan gevaar in de bedrijven die vallen in NACE-BELCODE 8.. Sinds 999 is het aantal ongevallen met 45,8 % gedaald. Van tot en met 6 was er jaarlijks een sterke daling in het aantal ongevallen. In 7 was een stagnering vast te stellen. In 8 werd een stijging van het aantal ongevallen van,5% opgetekend. Terwijl het aantal uren blootstelling in 8 t.o.v. 7 met slechts,6 % is gestegen. De drie graden tonen voor de periode voor NACE-BEL CODE 8. telkens een daling. T.o.v. 7 is de frequentiegraad in 8 gestegen met,8 % tot 7,6. Ook de ernstgraad in 8 steeg met 5,4 % t.o.v. deze in 7. De globale ernstgraad daalde met,5 %. Voor NACE-BEL CODE 8. ligt de frequentiegraad 8,6 %, de ernstgraad,9 % en de globale ernstgraad 48.7 % lager dan het Belgische gemiddelde , Aantal uren blootstelling (8.) Frequentie Graad Nace bel code Ernst Graad Nace bel code , 6 miljoen miljoen 4 miljoen 8 miljoen miljoen 6 miljoen miljoen miljoen 5 miljoen miljoen 5 miljoen miljoen 5 miljoen miljoen Aantal uren blootstelling ntal st ng Aa uren bloot elli,6,5,4,,, Globale Ernst Graad Nace bel code 8.,5,,5,,5,,5,5,5,,5,5, België België 8.

14 Boordtabel 4: NACE-BEL CODE 8. (VOORHEEN.4 EN.5) Prepress- en premediadiensten Aantal uren blootstelling 8: : Aantal uren blootstelling (8.) 4 miljoen 6 miljoen,9% 7,8% 4,4%,9%,8% 76,4% 7,4%,4% miljoen 4 miljoen 8 miljoen miljoen 6 miljoen A ant al u re n blo o tst ellin g miljoen Door de overschakeling van NACE-BEL naar NACE-BEL 8 is een eenvormige voortzetting van de graden voor de oude NACE-BEL CODES.4 (PREPRESS-ACTIVITEITEN) en.5 (HULPACTIVITEITEN IN VERBAND MET DRUKKERIJEN) niet mogelijk. Deze oude codes werden samengevoegd tot de nieuwe NACE-BEL CODE 8. (PREPRESS- EN PREMEDIADIENSTEN). Gezien de plotse daling van het aantal uren blootstelling aan gevaar in 8 (paarse stippellijn) t.o.v. deze in 7 en er bij de andere subcodes van NACE-BEL CODE 8. geen merkelijke veranderingen zijn, is bij het toekennen van de nieuwe NACE-BEL CODES een aantal bedrijven in andere NACE-BEL CODES dan deze voor grafische bedrijven geplaatst. Om een evaluatie te kunnen maken dienen de blootstellings- en de ongevallencijfers van 8 vergeleken te worden met de som van cijfers voor de NACE-BEL CODES.4 en.5 van de vorige jaren (zie stippellijnen). Deze omzetting kan echter niet gebeuren voor de graden aangezien er te weinig basiscijfers ter beschikking worden gesteld. Opmerkelijk is dat de graden voor de jaren 999 t.e.m. 4 heel sterk verschillen terwijl deze voor 5 t.e.m. en 7 heel dicht in de buurt van elkaar liggen. We kunnen vaststellen dat de graden van 8 niet alleen sterk gedaald zijn t.o.v. 7, maar bovendien heel laag zijn t.o.v. het Belgische gemiddelde, namelijk ca. 9 % lager dan het Belgische gemiddelde ,4,, Aantal uren blootstelling (8.) Frequentie Graad Nace bel code 8. Δ.4 Δ Ernst Graad Nace bel code 8. Δ ,7,6,5,4, 6 miljoen 5 miljoen 4 miljoen miljoen miljoen miljoen miljoen Aantal uren blootstelling,6,4, 5 Δ Globale Ernst Graad Nace bel code 8.,, -, -, 4.5 Δ.4,5,5 Δ.5, België België 8. 4

15 Boordtabel 5: NACE-BEL CODE 8.4 (VOORHEEN.) Binderijen en aanverwante diensten Aantal uren blootstelling 8: : Aantal uren blootstelling (8.) 4 miljoen 6 miljoen,9% 7,8% 4,4%,9% ,8% 76,4% 7,4%,4% Aantal uren blootstelling (8.4) miljoen 4 miljoen 8 miljoen miljoen 6 miljoen miljoen,4 miljoen A ant al ure n bloo tst elli ng In deze sector (NACE-BEL CODE 8.4) werden in 8 in het totaal.5.59 uren blootstelling aan gevaar opgetekend. Dit komt overeen met 4,4% van het totale aantal uren blootstelling aan gevaar binnen de grafische bedrijven. Er werden in 8 (heb het woordje iets weg gedaan, want het is een stijging van 4.7%!!!) meer ongevallen genoteerd dan in 7, namelijk 4 t.o.v. 9 het jaar voordien. Het aantal uren blootstelling aan gevaren steeg echter niet evenredig, waardoor de frequentiegraad in 8 met,9 % is gestegen t.o.v. 7. In 8 bedraagt de frequentiegraad 7,75 en ligt het,5 % hoger dan het Belgische gemiddelde. De ernstgraad is in 8 met 7,4 % gedaald t.o.v. 7, maar ligt toch nog 6,9 % hoger dan het Belgische gemiddelde. De frequentiegraad en de ernstgraad tonen voor de periode van 999 tot 7 voor NACE-BEL CODE 8.4 telkens een daling (oranje lijnen). De frequentiegraad is sinds 999 met 4, % gedaald. In 4 werden abnormaal veel ongevallen vastgesteld. De frequentiegraad voor NACE-BEL CODE. ligt voor de jaren 4 t.e.m. 7 boven het Belgische gemiddelde. De ernstgraad is sinds 999 met, % gedaald. Deze parameter ligt echter sinds 4 steeds boven het Belgische gemiddelde. De globale ernstgraad ligt in 8 lager dan in 999 en ligt in 8 ook lager dan het Belgische gemiddelde. Gezien de evolutie over de voorbije jaren is voor deze NACE-BEL CODE 8.4 geen structurele daling waar te nemen. De evolutie is heel erg grillig. Het zeer grillige verloop van de globale ernstgraad kan worden verklaard door de heel geringe omvang van deze subsector. Hoe kleiner de omvang van de sector, hoe groter de invloed van één ongeval op deze parameters kan zijn. Er vonden in 8 immers slechts 4 ongevallen plaats ,6,4,,8,6,4, 4,5,5, Frequentie Graad Nace bel code Ernst Graad Nace bel code Globale Ernst Graad Nace bel code ,5,5 -,5 -,5,5 -,5, miljoen, miljoen,8 miljoen,6 miljoen,4 miljoen, miljoen, miljoen A ant al ure n bloo tst ell ing,5 - -, België België 8. 5

16 6

17 Definities De in dit rapport opgenomen graden worden vastgesteld volgens de berekeningswijze beschreven in de bijlage III van het koninklijk besluit van 7 maart 998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze graden kunnen worden berekend per bedrijf of activiteitssector of voor alle sectoren. De frequentiegraad Aantal dodelijke ongevallen of ongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid per miljoen gepresteerde uren. De graad is gelijk aan het aantal ongevallen (die een tijdelijke ongeschiktheid van ten minste één dag of de dood tot gevolg hebben), vermenigvuldigd met.. en gedeeld door het aantal uren blootstelling aan de risico s. De gebruikte formule is de volgende: FG = met gevolgen 6 x Aantal uren blootstelling Het aantal uren blootstelling aan de risico s Het aantal uren blootstelling aan de risico s wordt sinds berekend door het aantal in voltijds tewerkstellingsequivalent omgezette dagen RSZ te vermenigvuldigen met 7,6 (aantal werkuren per dag) en met 9 (aantal werkdagen per jaar). Naargelang van het geval wordt het aantal uren blootstelling aan de risico s geëxtrapoleerd op basis van de gegevens waarover de RSZ beschikt op juni (jaarlijkse statistische tabellen) of wordt het berekend op basis van het volledige kalenderjaar (frequentiegraad/ernstgraad). Het tijdstip waarop de graden worden bekend gemaakt en de beschikbaarheid van de informatie over de tewerkstelling op dat ogenblik rechtvaardigen het feit dat twee berekeningswijzen worden gebruikt. De jaarlijkse statistische tabellen worden immers opgemaakt in de loop van het eerste semester van het jaar na het jaar waarop zij betrekking hebben. Op dat ogenblik is de informatie over de tewerkstelling, die is berekend voor het volledige jaar dat wordt onderzocht, echter noch niet bruikbaar. Ernstgraad of Werkelijke ernstgraad De werkelijke ernstgraad is gelijk aan het aantal dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vermenigvuldigd met. en gedeeld door het aantal uren blootstelling aan de risico s. De gebruikte formule is de volgende: EG = Aantal dagen tijdelijke ongeschiktheid x Aantal uren blootstelling Globale ernstgraad Deze ernstgraad wordt niet enkel berekend op basis van de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheden, maar ook op basis van de som van het aantal voorziene blijvende arbeidsongeschiktheden en het aantal overlijdens, omgezet in het aantal forfaitaire dagen ongeschiktheid. De globale ernstgraad is gelijk aan de som van het aantal dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid en het aantal forfaitaire dagen, vermenigvuldigd met en gedeeld door het aantal uren blootstelling aan de risico s. De gebruikte formule is de volgende: GEG = Aantal d. TO + forf. d. (BO+DO) Aantal uren blootstelling x TO = tijdelijke arbeidsongeschiktheid BO = blijvende arbeidsongeschiktheid DO = dodelijke ongevallen De forfaits van 75 per dodelijk ongeval en van 75 per % van blijvende ongeschiktheid zijn in de bijlage III van het Koninklijk besluit van 7 maart 998 beschreven. 7

18 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen, 8

DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR 1999-2007

DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR 1999-2007 DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR 999-7 GLOBAAL Belgische ondernemingen NA CE CODE UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA NACE CODE. Drukkerijen en diensten in verband

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Januari 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2010 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2011 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Arbeidsongevallen uitzendkrachten Hoofdstuk 2

Arbeidsongevallen uitzendkrachten Hoofdstuk 2 Arbeidsongevallen uitzendkrachten 21 Hoofdstuk 2 2.1 Nationale cijfers 21 De gegevens werden verzameld via de rapporten van de verschillende uitzendbureaus en verwerkt door Preventie en Interim (PI). 2.1.1

Nadere informatie

De arbeidsongevallen in de bouwsector

De arbeidsongevallen in de bouwsector De arbeidsongevallen in de bouwsector Studievoormiddag van de Vaste Commissie Bouw 24.02.2015 Bernard Renneson Fonds voor arbeidsongevallen 1. Statistische gegevens op basis van de NACEcode en niet op

Nadere informatie

Daling van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (-2 %) en op de arbeidsweg (-19 %) in 2011, ondanks een stijging van de werkgelegenheid (+2,4 %)

Daling van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (-2 %) en op de arbeidsweg (-19 %) in 2011, ondanks een stijging van de werkgelegenheid (+2,4 %) Daling van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (-2 %) en op de arbeidsweg (-19 %) in 2011, ondanks een stijging van de werkgelegenheid (+2,4 %) Arbeidsplaats: het risico op een ongeval blijft stabiel

Nadere informatie

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Bijlage bij de nota - Houtsector 2008 Tabel 1 : Vergelijking van het jaarlijks tewerkstellingsvolume in voltijdse equivalenten (VTE) in de privésector en de houtsector -

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Analyse van de arbeidsongevallen in de houtsector 2002

Analyse van de arbeidsongevallen in de houtsector 2002 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Analyse van de arbeidsongevallen in de houtsector 1 Inleiding De gegevensbank van het Fonds voor Arbeidsongevallen krijgt informatie van de verzekeringsondernemingen die haar

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Oktober 2013 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2012 - privésector 1 Daling van het aantal arbeidsongevallen met 7,7 % in 2012 In 2012 zijn er in de privésector

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

2.ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZENDKRACHTEN Resultaten van de jaarverslagen van de uitzendondernemingen 2001

2.ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZENDKRACHTEN Resultaten van de jaarverslagen van de uitzendondernemingen 2001 2.ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZENDKRACHTEN 2001 2.1. Resultaten van de jaarverslagen van de uitzendondernemingen 2001 De gegevens betreffende de uitzendkrachten voor 2001 werden verzameld via de rapporten

Nadere informatie

DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE SECTOR

DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE SECTOR Pagina / 15 1 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE SECTOR VAN DE VERZORGINGSINSTELLINGEN (ZIEKENHUIZEN, RUSTHUIZEN, PARAMEDISCHE ACTIVITEITEN EN THUISZORG) - 2007 Oktober 2008 1 Inleiding

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Studienamiddag Leuven 22.10.2010 Arbeidsongevallen: verzoening tussen regelgeving en praktijk VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Uitzendkrachten

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Jobstudenten zomer Sterke daling van de arbeidsongevallen dankzij sensibilisatieacties van Preventie en Interim

Jobstudenten zomer Sterke daling van de arbeidsongevallen dankzij sensibilisatieacties van Preventie en Interim Jobstudenten zomer 2008 Sterke daling van de arbeidsongevallen dankzij sensibilisatieacties van Preventie en Interim Preventie en Interim Perscontact: Hendrik De Lange: hdl@p-i.be Centrale Preventiedienst

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZENDKRACHTEN

ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZENDKRACHTEN ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZENDKRACHTEN IN 25 1 Nationale cijfers 25 De gegevens werden verzameld via de rapporten van de verschillende uitzendondernemingen en verwerkt door Preventie en Interim (PI).

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de recentste cijfers over

Nadere informatie

MIRA-T Kwaliteit oppervlaktewater. Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten DPSIR

MIRA-T Kwaliteit oppervlaktewater. Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten DPSIR Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten belasting oppervlaktewater (1995=100) 120 100 80 60 40 P landbouw N landbouw N huishoudens P huishoudens CZV huishoudens N

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Drukkerijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

IMPACTANALYSE RUSLAND

IMPACTANALYSE RUSLAND Studiedienst Stafmedewerkers Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 64 11 F (016) 28 64 09 PERSNOTA Datum 31 juli 2015 Betreft: IMPACTANALYSE RUSLAND 1 ALGEMENE CONTEXT De EU-28 exporteerde in 2013 voor

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Preventie & Interim

Jaarverslag 2012 Preventie & Interim Jaarverslag 2012 Preventie & Interim Inhoud Inhoud Voorwoord 4 1 Interne werking 7 1.1 Beheer... 8 1.2 Preventie en Interim... 8 1.3 Verbindingspersonen... 9 2 Tewerkstelling in de uitzendsector 11 2.1

Nadere informatie

figuur 1: aantal bedrijven en tewerkstelling in de verschillende bedrijfsverzamelgebouwen

figuur 1: aantal bedrijven en tewerkstelling in de verschillende bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijfsverzamelgebouwen in Vlaams-Brabant 512 arbeidsplaatsen in 10 gebouwen (figuur 1) De bedrijfsverzamelgebouwen (of bedrijvencentra, kortweg: BC's) van Leuven, Tienen, Zaventem, Vilvoorde en Zennevallei

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Ledental De ontwikkeling van het ledental is een van de grootste zorgen van de KNSB. Hieronder wordt een aantal aspecten van de ontwikkeling van het ledental van de KNSB

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE SECTOR

ANALYSE VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE SECTOR FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 1. Inleiding ANALYSE VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE SECTOR VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN (NACE 15) - 2005 Januari 2008 Dit rapport werd opgemaakt op basis van

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 Verkeersongevallen in België 2011 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de meest recente cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

ANALYSE ARBEIDSONGEVALLEN JOBSTUDENTEN- UITZENDKRACHTEN JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2010

ANALYSE ARBEIDSONGEVALLEN JOBSTUDENTEN- UITZENDKRACHTEN JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2010 ANALYSE ARBEIDSONGEVALLEN JOBSTUDENTEN- UITZENDKRACHTEN JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2010 Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid Havenlaan 86C bus 302 1000 BRUSSEL 02/204.56.80 02/204.56.89

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Rimobo: een getuigenis uit de praktijk. B. Van Poppel Voorzitter navb-cnac constructiv

Rimobo: een getuigenis uit de praktijk. B. Van Poppel Voorzitter navb-cnac constructiv Rimobo: een getuigenis uit de praktijk B. Van Poppel Voorzitter navb-cnac constructiv Inhoud Van ongevallenpreventie naar werkbaar werk Sectorale initatieven Gebruik van RIMOBO p. 2 Van ongevallenpreventie

Nadere informatie

onevenredig verzwaarde risico s

onevenredig verzwaarde risico s onevenredig verzwaarde risico s Sinds 2009 publiceert het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) de lijst van de ondernemingen behorend tot de meest onevenredig verzwaarde risico (OVR) in arbeidsongevallen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

FARMACIJFERS 2014. De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei. De kerncijfers

FARMACIJFERS 2014. De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei. De kerncijfers FARMACIJFERS 214 De geneesmiddelenindustrie in België : een vector voor groei De kerncijfers Verantwoordelijke uitgever : Catherine Rutten voor pharma.be, Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

Juli 2012. Update cijfers extreme groeiers in Vlaanderen

Juli 2012. Update cijfers extreme groeiers in Vlaanderen Juli 2012 Update cijfers extreme groeiers in Vlaanderen Evolutie extreme groeiers periode 2004 2007 1 Vanuit een beleidsstandpunt is het verkrijgen en verankeren van meer en meer succesvolle groeiondernemingen

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be

Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be Sensibilisatiecampagne jobstudenten 2009 www.p i.be Preventie en Interim Contact pers NL: Hendrik De Lange hdl@p i.be of 0477 23 97 83 Contact pers FR: Anne Godin: ag@p i.be of 0475 91 63 49 Centrale Preventiedienst

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

KB Verzwaarde risico s. Gewijzigd door :

KB Verzwaarde risico s. Gewijzigd door : Koninklijk besluit van 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's (BS van 30.12.2008) Gewijzigd door : KB 25.11.2015 BS 27.11.2015

Nadere informatie

Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001

Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001 Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001 Voorstelling van het jaarverslag van de RVA De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening was één van de eerste Belgische openbare instellingen

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 GRAFISCHE SECTOR

SECTORFOTO 2014 GRAFISCHE SECTOR SECTORFOTO 2014 GRAFISCHE SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 58 Uitgeverijen 58.1 Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen 58.11 Uitgeverijen

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -% IN Vlaams Gewest 1 / 1.9.1 1.9.1 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -% in 1/1 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op 1.9.1 door: Heidi

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / Archief cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 Vlaams Gewest 2013 / 1.12.2015 1.12.2015 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -20% in 2020 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

De evolutie van het arbeidsvolume in België, de gewesten en de Europese unie

De evolutie van het arbeidsvolume in België, de gewesten en de Europese unie De evolutie van het arbeidsvolume in België, de gewesten en de Europese unie In het kader van de Jaarreeks 2000 verscheen een studie over de evolutie van het arbeidsvolume in België, het Vlaams en het

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUWSECTOR IN 2007 Onderzoek van de modelongevallen in de bouwsector en subsectoren installatie (NACE 453) en afwerking van gebouwen (NACE 454) Oktober

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur 2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur Martine Corijn D/2011/3241/019 Inleiding FOD ADSEI-cijfers leidden tot de krantenkop Aantal

Nadere informatie

NETVERKLARING. Bijlage B.10 Prestatieregeling van toepassing vanaf 1 januari 2017. 1. Berekening van de minuten vertraging

NETVERKLARING. Bijlage B.10 Prestatieregeling van toepassing vanaf 1 januari 2017. 1. Berekening van de minuten vertraging NETVERKLARING Bijlage B.10 Prestatieregeling van toepassing vanaf 1 januari 2017 Deze prestatieregeling bouwt volledig verder op de principes zoals voorzien in het performantieregime dat opgenomen werd

Nadere informatie

Statistiek: Centrummaten 12/6/2013. dr. Brenda Casteleyn

Statistiek: Centrummaten 12/6/2013. dr. Brenda Casteleyn Statistiek: Centrummaten 12/6/2013 dr. Brenda Casteleyn dr. Brenda Casteleyn www.keu6.be Page 2 1. Theorie 1) Nominaal niveau: Gebruik de Modus, dit is de meest frequente waarneming 2) Ordinaal niveau:

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND?

WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? Wat willen we samen bereiken in deze workshop? Samen nadenken over het antwoord

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 3 Uitgeverijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie