Aantal ongevallen op de werkplek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal ongevallen op de werkplek"

Transcriptie

1 Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting personen opgeleid tot preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1. Dit zijn universitairen die werken in grote bedrijven of bedrijven met groot risico anderen werden opgeleid tot preventieadviseur niveau 2. Zij werken in middelgrote bedrijven of bedrijven met gemiddeld risico. Er zijn ongeveer 6000 comités voor preventie en bescherming op de werkvloer en 170 inspecteurs. Duizenden mensen hebben basisopleiding veiligheid gevolgd; er werden talloze campagnes en studiedagen georganiseerd. Door al deze preventie-inspanningen, zou men verwachten dat het aantal ernstige ongevallen daalt. Dit is echter niet het geval, zoals blijkt uit wat volgt. 2. Arbeidsongevallen In wat volgt worden arbeidsongevallencijfers aangehaald van de ongevallen die gebeuren tijdens het werk. De verkeersongevallen van en naar het werk worden er dus niet bijgeteld, tenzij anders vermeld. 2.1 Algemeen, alle sectoren Als we de statistieken van de laatste 15 jaar bekijken in de onderstaande grafiek, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen daalt (zwarte lijn). De gemiddelde daling bedraagt ongeveer 1,25% per jaar (zie stippellijn). Opmerkelijk, het aantal ernstige arbeidsongevallen is in diezelfde periode gestegen (zie staafdiagrammen). De gemiddelde stijging is 1% per jaar (zie rode lijn). Grote pieken (zoals in 2001) of dalen (zoals in 2002) zijn zeer moeilijk te verklaren, dit kan met heel veel verschillende factoren te maken hebben. Daarom is het belangrijk de algemene tendensen te bekijken, zoals we in deze grafiek doen. Aantal ongevallen op de werkplek Aantal ongevallen Ernstige ongevallen Ernstige ongevallen (dodelijke ongevallen en ongevallen met blijvende ongeschiktheid) Aantal ongevallen Lineair (Ernstige ongevallen (dodelijke ongevallen en ongevallen met blijvende ongeschiktheid)) Lineair (Aantal ongevallen) 1

2 De specifieke gegevens waarop deze grafiek gebaseerd is, vindt u in de volgende tabel in de kolom exclusief ongevallen van en naar het werk. Aantal arbeidsongevallen in alle sectoren Inclusief ongevallen van en naar het werk Exclusief ongevallen van en naar het werk Aantal Aantal Vermoeden Vermoeden aangegeven Dodelijk aangegeven blijvend letsel blijvend letsel ongevallen ongevallen Dodelijk Het aantal ongevallen met blijvende invaliditeit blijven stijgen. Zelfs als we de ongevallen op de weg (van en naar het werk), die in die periode stijgen, ervan aftrekken, is het aantal ongevallen blijvende invaliditeit over de laatste 15 jaar gestegen met bijna 15%. 2.2 Het risico op arbeidsongevallen is niet voor iedereen gelijk Als we de gegevens van arbeidsongevallen dieper analyseren zijn er grote ongelijkheden. Er zijn grote risico-verschillen naar leeftijd, anciënniteit, statuut, soort contract, sector, enzovoort. Jonge werknemers hebben meer ongevallen dan oudere werknemers. Werknemers met minder ervaring meer dan zij met meer ervaring. Arbeiders hebben meer ongevallen dan bedienden. Uitzendkrachten hebben meer ongevallen dan andere werknemers. De bouw-, hout-, metaalsectoren zijn risicovoller dan de dienstensector. a) Hoe jonger, hoe gevaarlijker Jonge werknemers hebben meer ongevallen dan werknemers met meer ervaring: De jongste werknemers hebben 5 keer zoveel kans op een arbeidsongeval dan de oudste. In de categorie van de 20 tot 29-jarigen is de kans op een arbeidsongeval 2 keer groter dan bij de oudsten. 2

3 Leeftijd % tewerkstelling % ongevallen van het totaal aantal ongevallen relatieve kans op een ongeval* 15 tot 19 jaar 1,8 4,6 2,55 20 tot 29 jaar 26,0 32,1 1,23 30 tot 39 jaar 32,7 30,9 0,94 40 tot 49 jaar 25,5 22,2 0,87 50 tot 59 jaar 13,0 9,5 0,73 60 tot 69 jaar 0,9 0,5 0,56 * Relatieve kans = verhouding tussen het ongevallenrisico voor een jonge/oudere werknemer ten opzicht van het gemiddelde b) Anciënniteit: 60% van de ongevallen tijdens de eerste 5 werkjaren Hoe langer iemand in eenzelfde onderneming werkt, hoe lager de kans op arbeidsongevallen. In onderstaande tabel blijkt dat bijna 1 ongeval op 3 zich tijdens het eerste werkjaar voordoet en dat 60% van de ongevallen tijdens de eerste 5 werkjaren plaatsvinden. Anciënniteit Totaal aantal arbeidsongevallen % ongevallen van het totaal aantal ongevallen Minder dan 1 jaar ,2 1 - < 5 jaar , jaar ,0 Meer dan 10 jaar ,7 Onbekend ,6 c) Uitzendarbeiders meest risicovolle categorie Uitzendkrachten hebben een duidelijk verhoogde kans op ongevallen. In de onderstaande tabel worden de frequentie en de globale ernstgraadvan ongevallen weergegeven voor alle sectoren en voor de uitzendsector. Hieruit blijkt dat een uitzendkracht 2 keer meer kans heeft op een ongeval dan een gewone werknemer. Uit deze tabel blijkt ook dat arbeiders 8,5 keer meer kans hebben op arbeidsongevallen dan bedienden. Arbeiders Bedienden Globaal alle interims alle interims alle interims Fg* 61,7 124,56 7,25 15,03 41,25 87,27 G-Eg** 2,65 6,48 0,27 0,67 1,86 4,45 * Fg = frequentiegraad = het aantal ongevallen per miljoen blootgestelde uren ** G-Eg = globale ernstgraad = het aantal verloren + het aantal forfaitaire kalenderdagen ten gevolge van ongevallen per duizend blootgestelde uren 3

4 d) Sector: houtindustrie, visserij en bosbouw gevaarlijkst; informatica, verzekeringen en financiële instellingen minst gevaarlijk De kans dat iemand het slachtoffer wordt van een ernstig ongeval is sterk afhankelijk van de sector waar hij/zij werkt. Als we kijken naar de frequentiegraad, dan zijn volgende sectoren de meest gevaarlijke (cijfers 2002): de houtindustrie, de visserij en de bosbouw. Een frequentiegraad wordt berekend op 1 miljoen uren blootstelling of op ongeveer 600 manjaren. Een frequentiegraad van 100 wil dan zeggen dat elke werknemer in de sector ongeveer om de 6 jaar een ongeval heeft (600:100=6). Een frequentiegraad van 60 wil zeggen dat elke werknemer om de 10 jaar een ongeval heeft. Ter vergelijking: de uitzendarbeider heeft een frequentiegraad van 124,56. De uitzendsector is ondanks de hoge frequentiegraad niet terug te vinden in deze tabel omdat deze sector geïntegreerd is in de dienstensectoren die gekenmerkt worden door een lage frequentiegraad. Meest risicovolle sectoren Frequentiegraad Houtindustrie 103,01 Visserij 99,25 Bosbouw 88,06 Winning van steenkool, bruinkool en turf 79,83 Winning van delfstoffen (groeven e.d.) 78,84 Leernijverheid 73,24 Vervaardiging van kantoormachines en 67,98 computers Bouwnijverheid 63,04 Vervaardiging van producten in metaal 62,53 Recuperatie van recycleerbaar afval 57,36 Volgende sectoren zijn de minst gevaarlijke: informatica, verzekeringswezen en financiële instellingen. Minst risicovolle sectoren Frequentiegraad Informatica 1,60 Verzekeringswezen 2,42 Financiële instellingen 3,09 Post- en telecommunicatie 6,09 Vervaardiging van aardolieproducten 7,66 Productie en distributie van elektriciteit, gas, 8,07 stoom en water Vervaardiging van kleding 9,79 Naar ernstgraad en globale ernstgraad zijn volgende sectoren de koplopers: de visserij, de bosbouw, winnen van delfstoffen, houtindustrie en bouwnijverheid. Een ernstgraad van 2 wil zeggen dat elke werknemer in de betrokken sector ongeveer 3 dagen afwezig is per jaar ten gevolge van arbeidsongevallen. Indien het verschil tussen de ernstgraad en de globale ernstgraad groot is, wil dit zeggen dat er in de sector veel dodelijke ongevallen en ongevallen met gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit voorkomen. 4

5 Meest risicovolle sectoren Eg* G Eg** Visserij 2,73 67,07 Bosbouw 2,68 16,61 Winning van delfstoffen (groeven e.d.) 2,02 8,69 Houtindustrie 2,39 7,66 Bouwnijverheid 1,73 6,59 Winning van steenkool, bruinkool en turf 1,33 6,57 Leernijverheid 1,56 6,10 Recuperatie van recycleerbaar afval 1,61 4,91 Particuliere huishoudens met werknemers 1,28 4,57 Vervaardiging van kantoormachines en computers 1,37 4,39 * Eg = ernstgraad = het aantal effectieve verloren kalenderdagen ten gevolge van ongevallen per duizend blootgestelde uren. Voor een dodelijk slachtoffer is dit dus 0. ** G Eg = globale ernstgraad = dagen worden bijgevoegd die de ernst van de blijvende arbeidsongeschiktheid uitdrukken. Bijvoorbeeld voor een dodelijk slachtoffer is dit 7500 dagen. Dit forfaitair aantal dagen ligt reglementair vast. De minst risicovolle sectoren naar ernstgraad zijn de volgende: informatica, verzekeringswezen en financiële instellingen. Minst risicovolle sectoren Eg G Eg Informatica 0,02 0,19 Verzekeringswezen 0,04 0,17 Financiële instellingen 0,06 0,24 Vervaardiging van aardolieproducten 0,14 0,21 Post- en telecommunicatie 0,17 0,56 Productie en distributie van elektriciteit, gas, 0,19 0,85 stoom en water Vervaardiging van audio, video- en telecommunicatieapparatuur 0,21 0,80 5

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN Gebaseerd op meldingsplichtige ongevallen en blootstelling aan gevaren Inhoud 1. Inleiding...1 1.1. Toelichting op de gebruikte

Nadere informatie

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen Kantoor Den Haag Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Meldingsplichtige en dodelijke arbeids Cijfers over het jaar 2002 NOVEMBER 2003 H. Leertouwer H. F.H. Lommers INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Cijfer i.v.m. arbeidsongevallen in de Vlaamse land- en tuinbouw

Cijfer i.v.m. arbeidsongevallen in de Vlaamse land- en tuinbouw Cijfer i.v.m. arbeidsongevallen in de Vlaamse land- en tuinbouw In 202 zijn in Vlaanderen 2 mensen om het leven gekomen tijdens hun werkzaamheden in de landen tuinbouwsector, zo blijkt uit cijfers die

Nadere informatie

STATISTISCH VERSLAG VAN DE

STATISTISCH VERSLAG VAN DE FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN STATISTISCH VERSLAG VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PUBLIEKE SECTOR IN 2008 1 Inleiding In deze nota presenteren we de statistieken van de arbeidsongevallen overkomen in de

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

DALING ONGEVALLEN STAGNEERT

DALING ONGEVALLEN STAGNEERT ANALYSE VCA INCIDENT DATABASE ONGEVALFREQUENTIE DALING ONGEVALLEN STAGNEERT Juni 2013 Voorwoord Veilig (kunnen) werken is van groot belang! De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) en het Centraal

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Verandering van werkgever, beroep en lonen

Verandering van werkgever, beroep en lonen Sociaaleconomische trends 213 Verandering van werkgever, beroep en lonen Marian Driessen Jannes de Vries december 213, 1 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, december 213,

Nadere informatie

Dossier arbeidsongevallen:

Dossier arbeidsongevallen: Speciale editie Vakbeweging nr. 738-25 april 2011 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X Dossier arbeidsongevallen:

Nadere informatie

Risicoberekening en brandveiligheid.

Risicoberekening en brandveiligheid. Risicoberekening en brandveiligheid. Deze tekst is ook verschenen in NVBB Magazine n 150 van April 2000 Risicoberekening is een goed middel om te bepalen hoeveel brandveiligheid er is voor een gebouw om

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

2.3.4 Bedrijfssectoren

2.3.4 Bedrijfssectoren Hoe zoeken werkzoekenden/2 Werkvinders 2.3.4 Bedrijfssectoren Gevonden banen naar sector Tabel 40 toont hoe bedrijfssectoren zich tot elkaar verhouden voor de in de rapportageperiode 2001 gevonden banen.

Nadere informatie

Voortgang Emissiehandel 2015

Voortgang Emissiehandel 2015 Voortgang Emissiehandel 2015 Feiten en cijfers over emissiehandel in Nederland 2 Samenvatting CO 2 -uitstoot Nederlandse ETS-bedrijven licht gestegen De totale CO 2 -uitstoot van Nederland is in de afgelopen

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar?

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Is de werkende Vlaming vergelijkbaar met zijn Waalse landsgenoot? Waar situeren zich de knelpunten in beide gewesten? Hoe flexibel zijn Walen en Vlamingen? Welke

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van Kenteq-opleidingen op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Colofon Uitgave Kenteq

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2010 Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur Tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid Inhoud

Nadere informatie

Het directe en indirecte energiebeslag van Nederlandse huishoudens in 1995

Het directe en indirecte energiebeslag van Nederlandse huishoudens in 1995 Het directe en indirecte energiebeslag van Nederlandse huishoudens in 1995 en een vergelijking met huishoudens in 1990 November 1997 NW&S Rapportnummer 97071 in opdracht van het RIVM Kees Vringer Timo

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie