MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten

2 Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Contact: Pers: Trefwoorden: Zelfstandig zonder personeel; zzp; opdrachten; wet DBA; zakelijke dienstverlening; Kamer van Koophandel; KvK Smetsers, D. (2017) Zzp ers en hun opdrachten: over zzp ers in de zakelijke dienstverlening. Kamer van Koophandel > Zzp ers en hun opdrachten 2

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding KvK Ondernemerspanel Sectoren Resultaten De opdrachten Opdrachten vinden Opdrachten vastleggen VAR-verklaring en modelovereenkomsten Over de wet DBA Ontwikkelingen afgelopen jaar Conclusies...15 Bijlage I:...17 Zzp ers en hun opdrachten 3

4 Samenvatting Meer dan negen op de tien zzp ers die hun eigen arbeid aanbieden, werken voor meer dan één opdrachtgever. Deze zzp ers eigen arbeid voelen zich ondernemer en denken dat ze aan de criteria van de wet DBA voldoen. Opdrachtgevers worden onzekerder volgens deze zzp ers en vragen hen vaker hun werk te doen in een payroll- of uitzendconstructie. De modelovereenkomsten worden in ruim een kwart van de gevallen al gebruikt. Bijna een vijfde zegt nooit een modelovereenkomst te gaan gebruiken en ruim een derde gaat het alleen doen als de opdrachtgever erom vraagt. Om haar voorlichting aan ondernemers goed vorm te geven, deed de Kamer van Koophandel (KvK) in december 2016 met het KvK Ondernemerspanel onderzoek naar zzp ers eigen arbeid en hun opdrachten. Het gaat om ruim 77% van alle zzp ers. Naast zzp ers eigen arbeid zijn er zzp ers die hoofdzakelijk producten verkopen. Deze zzp ers producten zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Meer opdrachtgevers 95% van de zzp ers eigen arbeid heeft meer dan één opdrachtgever. 33% heeft zelfs meer dan 10 opdrachtgevers. Gemiddeld besteden deze zzp ers 41% van hun tijd aan de grootste opdrachtgever. Ondernemers met 2 tot 5 opdrachtgevers besteden gemiddeld 56% van hun tijd aan de grootste opdrachtgever, voor ondernemers met 6 tot 10 opdrachtgevers is dit 37%. De zzp ers eigen arbeid met meer dan 10 opdrachtgevers besteden gemiddeld 20% van de tijd aan de grootste opdrachtgever. Ondernemers hebben dus vaak minimaal één grote opdrachtgever en enkele kleinere opdrachtgevers ernaast. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan 90% van deze zzp ers zich ondernemer voelt, weet welke eisen de Belastingdienst stelt aan ondernemerschap en ook denkt aan deze eisen te voldoen. Verkrijgen van opdrachten Bijna drie op de tien zzp ers eigen arbeid gaan nooit op zoek naar nieuwe opdrachten omdat opdrachtgevers hen benaderen (20%) of omdat zij al genoeg opdrachtgevers hebben (8%). Bijna een kwart (23%) van deze zzp ers gaat alleen op zoek naar nieuwe opdrachten als dat noodzakelijk is. Bijna een derde (31%) besteedt er regelmatig aandacht aan en 14% zoekt continu naar nieuwe opdrachten. 3% neemt alleen opdrachten aan via een tussenpersoon, waardoor ze zelf niet op zoek hoeven naar nieuwe opdrachten. Bij het vinden van nieuwe opdrachten spelen het formele netwerk (83%) en eerdere tevreden klanten (74%) de grootste rol, gevolgd door collega-ondernemers (48%), het informele netwerk van familie en vrienden (43%) en sociale media (41%). Gebruik modelovereenkomsten Van de zzp ers eigen arbeid heeft 79% in het verleden weleens een VAR-verklaring aangevraagd. 21% heeft dit nog nooit gedaan, omdat ze de VAR niet nodig hadden om te laten zien dat ze zelfstandig ondernemer zijn. De situatie na de invoering van de wet DBA ziet er als volgt uit. Van degenen die in het verleden weleens een VARverklaring heeft aangevraagd, gebruikt 28% nu een modelovereenkomst, een vijfde is er nog mee bezig (8%) of is het van plan (12%), 35% gaat dat alleen doen als opdrachtgevers er om vragen. De rest (17%) is het niet van plan. Van de groep ondernemers die nooit een VAR-verklaring heeft aangevraagd, geeft bijna de helft aan niet van plan te zijn om een modelovereenkomst te gaan gebruiken. Opvallend is dat een kwart van de ondernemers die nooit een VAR-verklaring heeft aangevraagd, nu wel gebruikmaakt (13%) of gebruik wil maken (7%) van een modelovereenkomst of nog bezig is om er eentje op te stellen (5%). Zzp ers en hun opdrachten 4

5 Opdrachtgevers onzekerder Terwijl zzp ers eigen arbeid zich zeker voelen over hun ondernemerschap, blijkt uit de antwoorden van de zzp ers dat opdrachtgevers zich in 2016 onzekerder voelden dan in Bijna een vijfde (18%) van de zzp ers heeft in het afgelopen jaar vaker meegemaakt dat een opdrachtgever liever geen zzp ers meer inhuurt ten opzichte van het jaar ervoor. Ze lopen vaker tegen opdrachtgevers aan die alleen nog maar willen werken via een tussenpartij, zoals een bemiddelaar, een payroll bedrijf of een uitzendbureau. Opdrachtgevers voelden zich in 2016 onzekerder dan in het jaar daarvoor KvK Ondernemerspanel De KvK voerde het onderzoek in december 2016 uit onder het KvK Ondernemerspanel, dat bestaat uit ruim zzp ers en mkb-ondernemers. Op 14 december 2016 zijn alle zzp-leden van het panel uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. In totaal vulden 804 deelnemers de vragenlijst in, een respons van 49%. Van de 804 deelnemers bieden 580 zzp ers vooral eigen arbeid aan en zijn daarom meegenomen in dit onderzoek. Deze zzp ers zijn actief in allerlei sectoren maar hoofdzakelijk in de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (52%). Andere veel voorkomende sectoren zijn informatie en communicatie (8%), verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (8%) en bouwnijverheid (6%). De respondenten in dit onderzoek zijn gemiddeld 55 jaar oud, tien jaar ondernemer en besteden gemiddeld 41 uur per week aan het bedrijf. Zzp ers en hun opdrachten 5

6 Hoofdstuk Inleiding Toelichting op het onderzoek 2Nederland telt zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) waarvan 77% diensten levert aan andere bedrijven (CBS, 2014) 2. De KvK wil graag meer inzicht in deze zogenoemde zzp ers eigen arbeid zijn alle zzp-leden van het panel uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Op 21 december is een herinnering verstuurd naar de zzp ers. In totaal vulden 804 deelnemers de vragenlijst in, een respons van 49%. Van de 804 deelnemers bieden 580 zzp ers diensten aan de zakelijke markt en zijn daarom meegenomen in dit onderzoek. De KvK is daarom een onderzoek gestart dat is gericht op deze specifieke doelgroep. Naast zzp ers eigen arbeid zijn er zzp ers die hoofdzakelijk producten verkopen (zzp ers producten). In het onderzoek is gekeken naar hoe de opdrachten van deze zzp ers eigen arbeid eruitzien, de manier waarop opdrachten worden verkregen en afspraken worden vastgelegd. Sinds de invoering van de wet DBA kunnen zzp ers hierbij een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de bekendheid van de wet DBA, het gebruik van modelovereenkomsten en de totstandkoming daarvan. 2.1 KvK Ondernemerspanel Voor dit onderzoek is er een vragenlijst uitgezet in het KvK Ondernemerspanel dat bestaat uit ruim zzp ers en mkb-ondernemers. Zij worden ongeveer 6 keer per jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Op 14 december Zzp ers en hun opdrachten 1 Zelfstandigen zonder personeel, 1 werkzame persoon fulltime (15 uur per week of meer) 6 2 CBS Statline

7 2.2 Sectoren In dit onderzoek is gekeken naar zzp ers die diensten aanbieden aan bedrijven. Deze zzp ers zijn actief in allerlei sectoren maar hoofdzakelijk in de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (52%). Andere veelvoorkomende sectoren zijn informatie en communicatie (8%), verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (8%) en bouwnijverheid (6%). De respondenten in dit onderzoek zijn daarnaast gemiddeld 55 jaar oud, tien jaar ondernemer en besteden gemiddeld 41 uur per week aan het bedrijf (zie bijlage I). Sector Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 52 Bouwnijverheid 6 Cultuur, sport en recreatie 4 De respondenten in dit onderzoek zijn gemiddeld 55 jaar oud Financiële instellingen Gezondheids- en welzijnszorg Groot- en detailhandel; reparatie van auto's Industrie Informatie en communicatie Landbouw, bosbouw en visserij 1 Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 1 Onderwijs 4 Overige dienstverlening 2 Verhuur van en handel in onroerend goed 1 Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 8 Vervoer en opslag 2 Zzp ers en hun opdrachten 7

8 Hoofdstuk 3 Opdrachten Resultaten vinden en vastleggen Er is gekeken naar hoeveel opdrachtgevers zzp ers hebben en hoe veel tijd ze daar aan besteden. Zzp ers komen op diverse manieren aan opdrachten. Ook de wijze waarop de opdrachten worden vastgelegd verschilt. 3.1 De opdrachten Uit de onderstaande grafiek komt een divers beeld naar voren over het aantal opdrachtgevers dat zzp ers eigen arbeid gemiddeld per jaar hebben. Ongeveer de helft van alle ondernemers heeft minder dan vijf opdrachtgevers en de andere helft heeft meer dan vijf opdrachtgevers. Opvallend is dat één derde gemiddeld meer dan 10 opdrachtgevers heeft per jaar Meer dan 10 Hoeveel opdrachtgevers heeft u gemiddeld per jaar? Gemiddeld besteden de zzp ers 41% van hun tijd aan de grootste opdrachtgever. Ondernemers die per jaar gemiddeld slechts één opdrachtgever hebben, besteden hier gemiddeld 75% van hun tijd aan. Ondernemers met 2 tot 5 opdrachten besteden gemiddeld 56% van hun tijd aan de grootste opdracht, voor ondernemers met 6 tot 10 opdrachten is dit 37%. De ondernemers met meer dan 10 opdrachten besteden gemiddeld 20% van de tijd aan de grootste opdrachtgever. Ondernemers hebben dus vaak minimaal één grote opdrachtgever en enkele kleinere opdrachten ernaast. 1% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 41% - 50% 51% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100% Hoeveel procent van de uren die u werkt besteedt u aan uw grootste opdrachtgever? Zzp ers en hun opdrachten 8

9 3.2 Opdrachten vinden 14% van de zzp ers eigen arbeid zoekt continu naar nieuwe opdrachten en 31% besteedt daar regelmatig aandacht aan. 23% van de zzp ers gaat alleen op zoek naar nieuwe opdrachten als dat noodzakelijk is. Er zijn ook zzp ers die nooit op zoek gaan naar nieuwe opdrachten omdat opdrachtgevers hen benaderen (20%) of omdat zij al genoeg opdrachtgevers hebben (8%). Bij het vinden van nieuwe opdrachten spelen het formele netwerk (83%) en eerdere tevreden klanten (74%) grootste rol, gevolgd door collega-ondernemers, het informeel netwerk en sociale media. Voor 12% is een oude werkgever nog belangrijk voor het vinden van opdrachten. Ik besteed regelmatig aandacht aan het vinden van nieuwe opdrachten Ik ga alleen op zoek naar nieuwe opdrachten als dat noodzakelijk is Ik ga nooit op zoek naar nieuwe opdrachten want opdrachtgevers benaderen mij Ik ben continu op zoek naar nieuwe opdrachten Ik ga nooit op zoek naar nieuwe opdrachten want ik heb al voldoende opdrachtgevers Ik neem opdrachten aan via een tussenpersoon, zij zorgen voor mijn opdrachten Hoe vaak gaat u op zoek naar nieuwe opdrachten? Welke zaken zijn belangrijk geweest voor het vinden van nieuwe opdrachten? (meerdere antwoorden mogelijk) Formeel netwerk (zakenrelaties) 83 Eerdere tevreden klanten 74 Collega-ondernemers 48 Informeel netwerk (familie en vrienden) 43 Sociale media (zoals LinkedIn) 41 Online zichtbaarheid 29 Netwerkborrels 22 14% van de zzp ers eigen arbeid zoekt continu naar Evenementen Intermediairs Fysieke (offline) zichtbaarheid Oude werkgever nieuwe opdrachten Online vacatures Anders 3 9 Zzp ers en hun opdrachten 9

10 3.3 Opdrachten vastleggen Ongeveer één derde van de ondernemers werkt meestal op basis van een resultaatverplichting waarbij er een afgesproken resultaat behaald moet worden (vaak voor een vast bedrag). Twee derde werkt daarentegen vaak op basis van een inspanningsverplichting waarbij de opdracht naar tevredenheid moet worden uitgevoerd en er voldoende inspanning geleverd moet worden voor het beoogde resultaat (vaak tegen een vooraf overeengekomen uurtarief). Opgemerkt moet worden dat een inspanningsverplichting samen kan gaan met een vooraf besproken resultaat, bijvoorbeeld het reorganiseren van een afdeling binnen een bepaalde tijd. Er is op een aantal aspecten gevraagd hoe zzp ers met hun opdrachten omgaan. Veruit de meeste zzp ers geven aan zelf een uurtarief te bepalen voor de werkzaamheden (85%). 53% onderhandelt hierover met een opdrachtgever. Zzp ers zijn over het algemeen in staat om een opdracht goed af te bakenen (77%) en 66% van de zzp ers legt de afspraken formeel vast in een contract. Ik werk meestal op basis van een inspanningsverplichting Ik werk meestal op basis van een resultaatverplichting Ongeveer de helft van de zzp ers onderhandelt over het uurtarief Waar zijn de afspraken die u met een opdrachtgever maakt hoofdzakelijk op gericht? Ik bepaal zelf een uurtarief voor mijn werkzaamheden Ik baken een opdracht goed af (opdrachten hebben een kop en een staart) Ik ben in staat om mijn dienst goed te verkopen (door bijvoorbeeld de Unique Selling Points te benadrukken) Afspraken die worden gemaakt leg ik formeel vast in een contract Ik onderhandel over mijn uurtarief met een opdrachtgever In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? Zzp ers en hun opdrachten 10

11 3.4 VAR-verklaring en modelovereenkomsten De VAR-verklaring was tot mei 2016 een middel voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Sinds 1 mei 2016 geldt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Door de wet DBA zijn zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor het bepalen van de arbeidsrelatie. Als hier twijfel over bestaat, kunnen zzp ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken, dat is niet verplicht. De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 januari % van de zzp ers heeft in het verleden weleens een VAR-verklaring aangevraagd. 21% heeft dit nog nooit gedaan. Heeft u in het verleden weleens een VAR-verklaring aangevraagd? Nee, ik ben nog bezig met een modelovereenkomst Ja Nee, maar dat ben ik wel van plan Nee, dat ga ik alleen doen als opdrachtgevers dat vragen Nee, dat ben ik ook niet van plan Maakt u gebruik van een modelovereenkomst? Een kwart van de zzp ers gebuikt een modelovereenkomst en 7% is nog met een modelovereenkomst bezig. 11% is van plan om gebruik te maken van een modelovereenkomst en 34% gaat dat alleen doen als opdrachtgevers erom vragen. 23% is niet van plan om gebruik te maken van een modelovereenkomst. Ja 79 Nee 21 Een kwart van de zzp ers maakt gebruik van een modelovereenkomst Zzp ers en hun opdrachten 11

12 De modelovereenkomst wordt door één derde van de zzp ers zelf opgesteld en 30% gebruikt de modelovereenkomst die opdrachtgevers hen voorleggen. Eén vijfde van de zzp ers heeft samen met de opdrachtgever een modelovereenkomst opgesteld. Van alle respondenten heeft 79% in het verleden weleens een VAR-verklaring aangevraagd. Als we deze groep nader bekijken, zien we dat 28% hiervan nu een modelovereenkomst gebruikt. 35% gaat dat alleen doen als opdrachtgevers er om vragen. Van de groep ondernemers die nooit een VAR-verklaring heeft aangevraagd, geeft bijna de helft aan niet van plan te zijn om een modelovereenkomst te gebruiken. Opvallend is dat een kwart van de ondernemers die nooit een VAR-verklaring heeft aangevraagd, nu wel gebruikmaakt (13%) of gebruik wil maken (7%) van een modelovereenkomst of nog bezig is om er eentje op te stellen (5%). Dit is opmerkelijk omdat zij in het verleden nooit een VAR-verklaring nodig hebben gehad om vast te stellen dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Ik heb zelf een modelovereenkomst opgesteld Ik gebruik de modelovereenkomsten die opdrachtgevers mij voorleggen Ik heb samen met mijn opdrachtgever een modelovereenkomst opgesteld Ik gebruik een modelovereenkomst van de Belastingdienst Anders Ja Nee, ik ben nog bezig met een modelovereenkomst Nee, maar dat ben ik wel van plan Nee, dat ga ik alleen doen als opdrachtgevers dat vragen Nee, dat ben ik ook niet van plan Hoe is de modelovereenkomst tot stand gekomen? n=146 (zzp) Uitgedrukt in procenten. Maakt u gebruik van een modelovereenkomst? Uitgedrukt in procenten. VAR-verklaring aangevraagd (n=457) Geen VAR-verklaring aangevraagd (n=123) MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten 12

13 3.5 Over de wet DBA In het algemeen weten zzp ers wat de wet DBA inhoudt (71%) en wat die voor hun situatie betekent (69%). Daarnaast voelen bijna alle zzp ers zich ondernemer, weten ze aan welke eisen moet worden voldaan om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als ondernemer en denken ze ook aan deze eisen te voldoen (>90%). 74% van de zzp ers heeft informatie opgezocht over de wet DBA. Aan hen is gevraagd waar zij deze informatie hebben verzameld. Zij mochten hierbij meerdere bronnen aangeven. Ondernemers hebben hoofdzakelijk informatie ingewonnen bij officiële instanties zoals de Belastingdienst (85%), de Kamer van Koophandel (43%) en ondernemersorganisaties (39%). Enkele kanalen zijn aan de antwoordmogelijkheden toegevoegd en worden in een aparte grafiek uitgelicht. Ik weet wat de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) inhoudt Ik weet wat de wet DBA voor mijn situatie betekent Ik voel mezelf een ondernemer Ik weet aan welke eisen ik moet voldoen om als ondernemer te worden aangemerkt door de Belastingdienst Ik denk dat de Belastingdienst mij aanmerkt als ondernemer In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? Bij welke bronnen heeft u informatie verzameld met betrekking tot de wet DBA? (Meerdere antwoorden mogelijk) De Belastingdienst 85 De Kamer van Koophandel 43 Een ondernemersorganisatie (zoals ZZP Nederland) 39 Andere ondernemers 28 Via welke kanalen heeft u informatie verzameld met betrekking tot de wet DBA? (Meerdere antwoorden mogelijk) Mijn boekhouder Brancheorganisatie Internet/Google 49 Opdrachtgevers 16 Kranten en tijdschriften 37 Mijn accountant 16 Bijeenkomsten 16 Het ondernemersplein 14 Sociale Media 15 Vrienden en/of familie 4 Blogs 6 Anders 6 Zzp ers en hun opdrachten 13

14 3.6 Ontwikkelingen afgelopen jaar 18% van de zzp ers heeft in het afgelopen jaar vaker meegemaakt dat opdrachtgevers liever geen zzp ers meer inhuren ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast lopen ze vaker tegen opdrachtgevers aan die alleen nog maar willen werken via een tussenpartij (15%). 10% geeft aan dat opdrachtgevers vaker hebben gevraagd om via een bemiddelaar te werken, 10% via een payroll bedrijf en 7% via een uitzendbureau. Zzp ers lopen vaker tegen opdrachtgevers aan die alleen nog maar willen werken via een tussenpartij Hoe vaak zijn onderstaande gebeurtenissen in het afgelopen jaar voorgekomen ten opzichte van het jaar daarvoor? (2015) (Potentiële) opdrachtgevers die liever geen zzp ers inhuren Ik moeite heb om aan nieuwe opdrachten te komen (Potentiële) opdrachtgevers die alleen nog willen werken met zzp ers via een tussenpartij Ik aanbiedingen krijg van opdrachtgevers voor een (tijdelijk) dienstverband Aan mij wordt gevraagd om via een bemiddelaar te werken Aan mij wordt gevraagd om via een payroll bedrijf te werken Aan mij wordt gevraagd om via een uitzendbureau te werken Zzp ers en hun opdrachten 14

15 Hoofdstuk 4 Conclusies In dit onderzoek is gekeken naar zzp ers die diensten aanbieden aan bedrijven. Deze zzp ers eigen arbeid zijn veelal hoogopgeleid en actief in verschillende sectoren. Deze zzp ers zijn hoofdzakelijk actief in de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (52%). Andere veelvoorkomende sectoren zijn informatie en communicatie (8%), verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (8%) en bouwnijverheid (6%). Over het algemeen hebben zzp ers meerdere opdrachtgevers. Ongeveer de helft van de zzp ers heeft meer dan vijf opdrachtgevers en 33% heeft zelfs meer dan 11 opdrachtgevers. Gemiddeld besteden ondernemers met 6 tot 10 opdrachtgevers 37% van hun tijd aan de grootste opdrachtgever. Bij meer dan 10 opdrachten is dat gemiddeld 20% van de tijd. Zzp ers hebben vaak minimaal één grote opdrachtgevers met enkele kleinere opdrachten ernaast. Ze voelen zich ondernemer, weten aan welke eisen ze moeten voldoen om als ondernemer te worden aangemerkt door de Belastingdienst en denken aan die eisen te voldoen (>90%). Zzp ers gaan vaak op eigen initiatief op zoek naar opdrachten, continu (14%) of op regelmatige basis (31%). 23% gaat alleen op zoek naar nieuwe opdrachten als dat noodzakelijk is. Er zijn ook zzp ers die nooit op zoek gaan naar opdrachten omdat zij vanzelf benaderd worden door opdrachtgevers (20%) of omdat zij al voldoende opdrachtgevers hebben (8%). Zakenrelaties (83%), eerdere tevreden klanten (74%) en collega-ondernemers (48%) hebben de grootste rol gespeeld bij het vinden van nieuwe opdrachten. Eén derde van de zzp ers werkt meestal op basis van een resultaatverplichting waarbij er een resultaat wordt afgesproken dat behaald moet worden, vaak voor een vast bedrag. Twee derde werkt daarentegen op basis van een inspanningsverplichting waarbij de opdracht naar tevredenheid moet worden uitgevoerd en er voldoende inspanning geleverd moet worden voor het beoogde resultaat, vaak voor een uurtarief. 85% van de zzp ers bepaalt dit uurtarief zelf en 53% onderhandelt hierover met een opdrachtgever. Twee derde van de ondernemers legt de afspraken die worden gemaakt formeel vast in een contract. Zzp ers kunnen sinds de invoering van de wet DBA een modelovereenkomst gebruiken om de aard van de arbeidsrelatie vast te stellen. Over het algemeen weten Zzp ers en hun opdrachten 15

16 Meer zzp ers willen gebruik gaan maken van een modelovereenkomst zzp ers wat de wet DBA inhoudt (71%) en wat het voor hun situatie betekent (69%). Een kwart van de zzp ers maakt al gebruik van een modelovereenkomst en 7% is er nog mee bezig. 11% is van plan om er mee te werken en 23% is dit niet van plan. 34% gaat alleen met een modelovereenkomst werken als opdrachtgevers er om vragen. Bij een nadere analyse van de groep zzp ers die nooit een VAR-verklaring heeft aangevraagd, blijkt dat 25% daarvan nu wel bezig is met een modelovereenkomst. 13% al gebruikmaakt van een modelovereenkomst, 7% wil er gebruik van gaan maken en 5% is nog bezig om er eentje op te stellen. Dit is opmerkelijk omdat zij in het verleden nooit een VAR-verklaring nodig hebben gehad om de werkrelatie vast te stellen. Uit de antwoorden van zzp ers blijkt dat opdrachtgevers in het afgelopen jaar onzekerder waren over het inhuren van zzp ers dan het jaar ervoor: één op de vijf zzp ers heeft namelijk vaker meegemaakt dat opdrachtgevers liever geen zzp ers meer inhuren. Daarnaast lopen de zzp ers vaker tegen opdrachtgevers aan die alleen nog maar willen werken via een tussenpartij (15%), zoals een bemiddelaar, payrollbedrijf of een uitzendbureau. Op deze manier beperken opdrachtgevers hun risico s. De zzp er verliest hierdoor wel zijn zelfstandigheid en soms ook zijn fiscale voordelen. Zzp ers en hun opdrachten 16

17 Bijlage 1 Achtergrondinformatie over de respondenten 94% van de zzp ers eigen arbeid wil graag ondernemen en het werk niet in loondienst uitoefenen. Slechts 6% geeft aan dat ze liever in loondienst willen werken als ze de kans zouden krijgen. Zij vallen onder de groep gedwongen zelfstandigen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 55 jaar en ligt daarmee vrij hoog. 61% van de respondenten is tussen de 50 en 64 jaar oud. Nee, ik wil mijn werk niet in loondienst uitoefenen maar als zelfstandig ondernemer Ja, als ik de mogelijkheid krijg zou ik hetzelfde werk liever in loondienst willen doen 6 Zou u het werk wat u nu als zelfstandig ondernemer doet, liever in loondienst willen doen? jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Leeftijd ondernemer Vmbo, mbo1, lbo, mavo, avo onderbouw (1e 3 jaren havo/vwo) Mbo 2/3/4, havo, vwo Hbo, wo bachelor Wo Master, doctor Zzp ers eigen arbeid zijn veelal hoogopgeleid. 51% heeft een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond en 23% heeft een universitaire opleiding voltooid. 20% heeft een mbo-, havoof vwo-opleiding afgerond. Wat is de hoogste opleiding die u heeft gevolgd? Zzp ers en hun opdrachten 17

18 Twee derde van de respondenten geeft aan dat de onderneming de enige inkomstenbron is. 14% geeft aan naast het inkomen uit de onderneming ook een pensioen- /vut-uitkering hebben. 10% heeft een andere baan naast het zelfstandig ondernemerschap. 4% heeft naast de onderneming nog inkomen uit een uitkering. Ongeveer de helft van de respondenten heeft veel ervaring met ondernemen en is al langer dan 10 jaar ondernemer. Het huidige bedrijf van de respondenten bestaat gemiddeld 11 jaar. Zzp ers besteden veel uren aan de onderneming. 45% van de ondernemers besteed meer dan 40 uur per week aan het bedrijf. Voor slechts 14% is dat niet meer dan 20 uur. Gemiddeld genomen besteden ondernemers 41 uur aan hun bedrijf. Nee, mijn onderneming is mijn enige inkomstenbron Naast mijn onderneming heb ik een pensioen- / VUT-uitkering Naast mijn onderneming heb ik een baan/dienstbetrekking Naast mijn onderneming heb ik een uitkering (WW, WAO/WIA, Wajong, etc.) Anders Tussen 1 en 2 jaar Tussen 2 en 5 jaar Tussen 5 en 10 jaar Langer dan 10 jaar Heeft u naast uw eigen onderneming nog een andere inkomstenbron? Hoe lang bent u al ondernemer, inclusief eventuele vorige bedrijven? Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan uw bedrijf? 0 tot 10 uur 11 tot 20 uur 21 tot 30 uur 31 tot 40 uur 41 tot 50 uur 51 tot 60 uur tot 80 uur 5 Zzp ers en hun opdrachten 18

19 Zzp ers en hun opdrachten 19

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Afschaffing VAR per 1 mei 2016 Status VAR / DBA VAR = Verklaring Arbeids Relatie vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 Wet Beoordeling Deregulering arbeidsrelaties

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015)

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Transitieplan invoering DBA Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Fase 1: voorbereidingsfase (tot 1 april 2015) Voorlichting en afstemming modelovereenkomsten Per 1 april

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties #IMD15 Programma: VAR / BGL / DBA Hoe werkt het? Beoordeling overeenkomsten Modelovereenkomsten / voorbeelden Overgangsperiode Veel gestelde vragen 2 VAR / BGL

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties De Wet DBA gaat per 1 mei 2016 in werking. Dit vraagt

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal.

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. Invoering Wet DBA, wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. WDBA - De VAR verdwijnt. Per wanneer? Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Ondernemerspanel Amsterdam

Ondernemerspanel Amsterdam Ondernemerspanel Amsterdam Eerste meting: ergernissen Projectnummer: 11203 Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag Contents 1 Kennis 4 2 Houding 8 3 Gedrag 12 4 Bijlage 14 2 Leeswijzer Doelgroep In dit rapport zijn twee doelgroepen gedefinieerd; zzp ers en organisaties. De groep organisaties bestaat uit mensen die

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

VERDER ZONDER VAR PIERRE SPANINKS

VERDER ZONDER VAR PIERRE SPANINKS F U R T H E R I N G P E O P L E F O R B E T T E R P E R F O R M A N C E VERDER ZONDER VAR PIERRE SPANINKS 21-04-16 2 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Wat is er aan de hand? 3. Welke zzp ers gaat dit aan?

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

Smart Industry Oktober 2015

Smart Industry Oktober 2015 Panelonderzoek Smart Industry 2015 Kamer van Koophandel Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Oktober 2015 In dit document worden de belangrijkste resultaten gedeeld. Het betreft een samenvatting zonder

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts Inleiding: Naar

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

De Wet DBA en intermediairs

De Wet DBA en intermediairs Ervaring en gedrag van zzp ers, opdrachtgevers en intermediairs September 2016 Contents 1 Opzet rapportage 8 2 Ervaring/gedrag zzp ers met de Wet DBA 11 3 Ervaring/gedrag opdrachtgevers met de Wet DBA

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 19 mei 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 19 mei 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht 1 HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), waarbij gewerkt gaat worden met door de Belastingdienst

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts 12 punten die elke

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn.

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn. ZP Onderzoek 2016 Introductie In de eerste maanden van 2016 heeft FastFlex haar jaarlijkse ZP Onderzoek uitgezet onder zzp ers binnen Nederland. Deze online vragenlijst heeft in totaal zes weken open gestaan

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts 12 punten die elke

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB M200316 Bedrijfsoverdrachten in het MKB dr. J. Meijaard drs. B.J. Diephuis Zoetermeer, 17 februari 2004 Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

POSITION PAPER WET DBA

POSITION PAPER WET DBA POSITION PAPER WET DBA Het uitgangspunt van de wet DBA is prima: opdrachtgevers en zzp'ers zijn samen verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de wet. De toepassing van modelovereenkomsten zou opdrachtgevers

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Het. Panel Inzicht. Panel. Panelbook. Nederland, Belgie en. Frankrijk. uw partner bij online veldwerk! INZICHT

Het. Panel Inzicht. Panel. Panelbook. Nederland, Belgie en. Frankrijk. uw partner bij online veldwerk! INZICHT Panel INZICHT Het Panel Inzicht Panelbook Nederland, Belgie en Frankrijk uw partner bij online veldwerk! Panel Inzicht Panelbook Panel Inzicht is een jonge veldwerkorganisatie, gespecialiseerd in online

Nadere informatie

Van VAR naar DBA. COTAD 19 mei Van VAR naar DBA. Jorgen Hulsmans

Van VAR naar DBA. COTAD 19 mei Van VAR naar DBA. Jorgen Hulsmans COTAD 19 mei 2016 Van VAR naar DBA Jorgen Hulsmans Waarom sleutelen aan de VAR? Schijnzelfstandigheid en schijnconstructies tegengaan Kwalificatie arbeidsrelatie verhelderen Arbeidsmarkt: aantal zzp-ers

Nadere informatie

Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL)

Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL) We delen kennis en ontwikkelingen met onze leden Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL) Veranderende wetgeving VAR DBA Rob de Laat Directeur Staffing Management Services Voorzitter

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Donderdag 10 maart 2016 15.30 17.00 uur Douwe de Haan Ruben van Mourik Opening door Nico de Jager Welkom Programma Netwerkborrel Dienstverlening

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten Jena de Wit Peter Donker van Heel 6 december 2011 Vraagstelling: Bekendheid met payrolling Herkomst Persoonskenmerken Kenmerken payrollbaan

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

De wet DBA in vogelvlucht

De wet DBA in vogelvlucht www.tcpsolutions.com/nl Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer

Nadere informatie

Charley Beerman. VNU Media. ZZP nader bekeken. Charley Beerman, VNU Media

Charley Beerman. VNU Media. ZZP nader bekeken. Charley Beerman, VNU Media Charley Beerman VNU Media ZZP nader bekeken Charley Beerman, VNU Media Charley Beerman 7 ½ jaar online ervaring Vooral commercieel De huis zzp-er van VNUmedia Nu adjunct-uitgever Verticals InInterim.nl

Nadere informatie

Greenpaper wet DBA Januari 2017

Greenpaper wet DBA Januari 2017 Greenpaper wet DBA Januari 2017 Wet DBA tot nu toe De wet DBA is nu ruim acht maanden van kracht. Uiteraard hebben we bij Seven Stars de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Er is nog veel onduidelijk over

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen 1 Sportverenigingen en inzet van arbeid Als frauderende club de krant halen? Liever niet! Hoe

Nadere informatie

Ledenonderzoek zzp-dienstverlening

Ledenonderzoek zzp-dienstverlening November 2014 Ledenonderzoek zzp-dienstverlening Contacten zijn er altijd geweest tussen zzp ers en de uitzendbranche. De laatste jaren merken uitzendondernemingen een stijging in het aantal zzp ers dat

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie