Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013"

Transcriptie

1 Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand, elektronisch of op welke wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kalshoven Automation B.V. De informatie in dit document kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Kalshoven Automation B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit document. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van Kalshoven Automation B.V. Kalshoven Automation B.V. Postbus 59020, 1040 KA Amsterdam Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam T: E:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. REMS migratiestappen voor overgang naar SEPA 4 3. Stappenplan van CLIEOP naar PAIN Opvragen incassant ID s Registreren incassant ID s in REMS Genereren incasso machtigingen in REMS Registreren bestaande machtigingen in REMS Opstelling pre-notificatie Verzenden pre-notificatie Wijzigen aanlevering dagboek naar PAIN Genereren incassorun Aanbieden incassobestand PAIN Aanbieden betalings-opdracht 7 4. Nieuwe incasso contracten Vastlegging contract en incasso machtiging Opstelling machtigingsformulier Ondertekening machtigingsformulier huurder Registratie machtigingsformulier in REMS Opstelling pre-notificatie Verzenden pre-notificatie Genereren incassorun Aanlevering incassobestand PAIN 9

3 Pagina 3 van Inleiding Op 1 februari 2014 is SEPA, Single Euro Payments Area, een feit. Vanaf deze datum dient het betalingsverkeer aangepast te zijn aan de SEPA-wetgeving en kunt u niet meer deelnemen aan het betalingsverkeer als de financiële processen in uw organisatie niet voldoen aan de SEPA-standaarden. De huidige functies voor betalingen en incasso s zijn opnieuw ontwikkeld in REMS versie 3.6B01 zodat u SEPA betalingen en incasso s aan de bank kunt aanbieden. Zo is onder andere het huidige formaat voor betalen en incasso s (ClieOp) vervangen door het SEPA formaat (PAIN). REMS versie 3.6B01 ondersteunt zowel het oude formaat als het 'nieuwe SEPA formaat, naast elkaar. U kunt zelf per bankrekeningnummer in REMS instellen wanneer u overstapt op het nieuwe SEPA formaat. U dient uiterlijk voor 1 februari 2014 over te stappen van ClieOp naar PAIN. In hoofdstuk 3 krijgt u een globaal overzicht van de REMS migratiestappen die u moet nemen om de overgang van ClieOp naar PAIN goed te laten verlopen voor bestaande contracten. In hoofdstuk 4 leest u de stappen die u moet doorlopen nadat u bent overgeschakeld op PAIN. Verder verwijzen wij u voor nadere uitleg van diverse nieuwe functionaliteit naar de Documentatie voor REMS versie 3.6B01, en de REMS servicepacks voor 3.6B01, op het Kalshoven Klantportaal. Zorg ervoor dat u altijd met het laatste REMS servicepack werkt! Let op: Op dit moment zijn nog niet alle banken klaar voor het nieuwe SEPA formaat voor betalen en incasso s (PAIN). Wij willen u dringend adviseren om, voordat u overstapt met betalen en incasseren op het SEPA PAIN formaat, u eerst het overzicht REMS SEPA PAIN formaten Beschikbaarheid Banken op checkt. In dit overzicht kunt u per bank/bankpakket zien of het PAIN formaat beschikbaar is en door ons is gevalideerd en vrijgegeven voor gebruik.

4 Pagina 4 van REMS migratiestappen voor overgang naar SEPA Dit schema geeft een overzicht van alle stappen die u moet nemen om de overgang voor REMS naar SEPA goed te laten verlopen. >> De stappen 1 tot en met 6 dient u te hebben doorlopen. Stap 7 tot en met 9 wordt beschreven in deze handleiding. 1. nu Benoem binnen uw organisatie een coördinator voor REMS en SEPA Raadpleeg uw bank om te bespreken welke gevolgen SEPA voor u heeft 2. nu Analyseer wat de gevolgen zijn voor uw bedrijfsprocessen bijvoorbeeld de langere verwerkingstijden in het incassoproces 3. nu Sluit een SEPA incasso-contract af bij uw bank Incasseert u namens derden? Vraag een Incassant-id van uw opdrachtgever 4. REMS 3.5A Volg de workshops voor REMS versie 3.6B SEPA 5. REMS 3.5A Converteer uw NL-rekeningen naar IBAN s met de REMS IBAN Conversietool > zie Handleiding REMS en SEPA: IBAN Conversie: deel 1 6. REMS 3.6B Stap over naar REMS versie 3.6B SEPA 7. REMS 3.6B Voer de Incassant-id's in REMS 8. REMS 3.6B Genereer de incassomachtigingen in REMS 9. REMS 3.6B Maak per eigenaar de overstap van Clieop naar PAIN (uiterlijk 1 februari 2014) 1 febr 2014 SEPA migratie gereed

5 Pagina 5 van Stappenplan van ClieOp naar PAIN In dit hoofdstuk leest u hoe u kunt overschakelen van ClieOp naar PAIN voor de incasso van bestaande contracten (debiteuren) en overige debiteuren. Voor ieder contract en/of overige debiteur waar de betaalwijze op incasso staat ingesteld dient u een incassomachtiging in REMS te registreren en dient het incassant ID van de rekeninghouder te zijn gevuld. Deze gegevens zijn nodig voor het aanmaken van het incassobestand. De SEPA incasso (PAIN) moet voorzien zijn van de volgende gegevens: kenmerk van de machtiging het specifieke ID van de betreffende incassant (incassant ID) het IBAN-rekeningnummer van de geïncasseerde en incassant de datum van ondertekening van de machtiging BIC Code U kunt overschakelen per dagboek. Indien u het betreffende dagboek ook voor betalingen gebruikt (voorheen excasso) betekent dit automatisch dat de betalingen ook via PAIN gaan nadat u bent overgeschakeld. Nadat u bent overgeschakeld op PAIN, registreert u voortaan handmatig bij elk nieuw contract en nieuwe overige debiteur de incassomachtiging. Wij raden u aan om direct bij het aanmaken van een nieuw contract/ overige debiteur van type Incasso een incassomachtiging aan te maken. Hieronder leest u welke stappen u dient te doorlopen om over te schakelen van ClieOp naar PAIN Opvragen incassant ID s De rekeninghouder (beheerder of eigenaar) dient het incassant ID op te vragen bij de bank. De rekeninghouder krijgt bij het afsluiten van een Europees incassocontract een Incassant ID. Dat is in Nederland gebaseerd op het KvK-nummer. Het Incassant ID geldt in het hele SEPA-gebied Registreren incassant ID s in REMS In het relatiescherm vult u het incassant ID op tabblad KvK. LET OP: U dient het incassant ID in te voeren bij de relatie die is gekoppeld aan het dagboek waarop geïncasseerd wordt. Ga dus eerst naar het dagboek waarop geïncasseerd wordt en kijk welke relatie hieraan gekoppeld is. Dat is de relatie waar het Incassant ID moet worden gevuld. Nadat u het incassant ID heeft ingevoerd, kunt u voor alle bijbehorende contracten de incassomachtigingen aanmaken. Het Incassant ID wordt aaneengesloten ingevoerd (dus zonder spaties). Controleer altijd nauwkeurig of er geen typfouten bij de invoer zijn gemaakt. Schermvoorbeeld Incassant ID

6 Pagina 6 van Genereren incassomachtigingen in REMS Voor alle bestaande contracten en overige debiteuren kunt u automatisch incassomachtigingen genereren. Menu Systeem Hulpprogramma SEPA Genereren incassomachtigingen. Schermvoorbeeld Genereren incassomachtigingen Met de menu-optie kunnen de incassomachtigingen aangemaakt worden. De tool kan meermaals gedraaid worden nadat stap 3.2 is uitgevoerd. Klik op OK en wacht totdat de boodschap Conversie tls/conv-icm.p is klaar naar voren komt. Klik op OK. De incassomachtigingen zijn gegenereerd. Er wordt ook een spoolbestand aangemaakt. Dit spoolbestand is altijd leeg en dient verder genegeerd te worden. REMS genereert een uniek kenmerk voor de incassomachtiging. Dit kenmerk is opgebouwd uit het klantnummer en contractnummer en is zichtbaar bij Contract, Contract, tabblad Financieel als op het groene huisje wordt geklikt ( Incassomachtiging ). Links staat een schermvoorbeeld van de incassomachtiging bij het contract. Schermvoorbeeld Incassomachtiging contract Als na het genereren van de incassomachtiging geen Kenmerk gevuld is bij het contract dan is waarschijnlijk een van de volgende zaken van toepassing: 1. Het Incassant ID is niet gevuld op tabblad KvK bij de relatie die is gekoppeld aan het dagboek waarop geïncasseerd wordt. 2. Het gekozen contract heeft geen incassocode die met IM begint 3. Het contract wordt niet geïncasseerd via het betreffende dagboek LET OP: in bovenstaand schermvoorbeeld is de datum van de notificatie nog niet gevuld en staat er nog geen vinkje bij Actief. Dit gebeurt pas in onderstaande stappen. Nadat u bent overgeschakeld op PAIN, registreert u voortaan handmatig bij elk nieuw contract en nieuwe overige debiteur, waar de betaalwijze op incasso staat ingesteld, de incassomachtiging.

7 Pagina 7 van Registreren bestaande machtigingen in REMS Met behulp van de module REMS correspondentie kunt u een machtigingsformulier opstellen. Er zijn diverse tokens/samenvoegvelden beschikbaar voor de incassomachtiging. Nadat de incassomachtiging is ondertekend door de huurder, kunt u via drag-and-drop het machtigingsformulier in REMS opslaan per contract/overige debiteur. Registratie van machtiging via drag & drop 3.5. Opstelling pre-notificatie U bent verplicht om voor ieder incassocontract een vooraankondiging (pre-notificatie) te sturen. Dit dient minimaal 14 dagen van tevoren te doen maar een kortere periode kan worden overeengekomen. In servicepack 3.6B0104 staat een instructie hoe u de standaardcorrespondentie met betrekking tot de Pre-Notificatie kunt inlezen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf deze correspondentie te maken. Voor een incasso kunt u voordat de eerste incasso plaatsvindt, een vooraankondiging sturen met het incassoschema. U dient de gegevens met betrekking tot de incassomachtiging, zoals het incassomachtigingskenmerk, te communiceren met de klant. De klant kan storneren op basis van het incassomachtigingskenmerk. In stap 3.3. werd het kenmerk gevuld maar is er nog niet genotificeerd en is de incassomachtiging nog niet actief. Zonder dat de incassomachtiging actief is, kan er niet worden geïncasseerd. Met onderstaande stappen kan de incassomachtiging worden geactiveerd.

8 Pagina 8 van 12 Menu Vastgoed Relatie Correspondentie Incassomachtiging. Klik op wijzig, vul de juiste selectie in en vink aan Incassomachtiging direct activeren. Kies vervolgens de juiste briefcode voor de Pre Notificatie. Als u gebruik maakt van de standaard correspondentie dan gelden de volgende briefcodes: - U werkt met ProMailing/ProDebiteuren en het gaat om een huurder -> briefcode 0H02 - U werkt met ProMailing/ProDebiteuren en het gaat om een VvE -> briefcode 0V02 - U werkt niet met ProMailing/ProDebiteuren-> briefcode ICNB Kies voor Opslaan en klik op de Running man. Indien er geen notificaties gegenereerd worden dan is er vermoedelijk al eens genotificeerd voor de incassomachtiging. Dit kunt u constateren door naar de incassomachtiging te gaan en te kijken of er een datum is gevuld bij notificatie. Indien u nogmaals een notificatie wilt genereren moet ditzelfde proces gedraaid worden maar dient ook Bestaande opnieuw corresponderen aangevinkt te worden. Indien de incassomachtiging wel genotificeerd is, maar geen vinkje bij actief staat in de incassomachtiging dient dit proces opnieuw gedraaid te worden waarbij zowel Bestaande opnieuw corresponderen als Incassomachtigingen direct activeren aangevinkt worden. Indien er geen notificaties worden gegenereerd en het kenmerk in de Incassomachtiging niet is gevuld dient u terug te gaan naar stap 3.2. Schermvoorbeeld Correspondentie incassomachtiging Controlemethode (optioneel) Om zeker te zijn dat alle contracten met incassocode IM voorzien zijn van een kenmerk, notificatiedatum en op actief staan kunt u een export draaien in de module Managementrapportage. Menu Managementrapportage Exporteren Commercieel Contractgegevens. In dit scherm klikt u op de knop Selecteer velden en kunt u de betreffende velden exporteren. Het ligt voor de hand om de volgende velden op te nemen in de export: Contractnummer, Eigenaar, Complex, Subcomplex, VHE, Kenmerk IM, Incassant ID IM, Ondertekening IM, Intrekking IM, Notificatie IM, Actief IM. Uiteraard filtert u in de export eerst op incassocode s die beginnen met IM. Vervolgens kunt u zien of het kenmerk is aangemaakt (Kenmerk IM), of de notificatie is aangemaakt (Notificatie IM) en of de incassomachtiging actief is (Actief IM). Op basis van dit resultaat kunt u dan de incassomachtigingen bij de contracten af gaan waar gegevens ontbreken om hierop correcties te maken.

9 Pagina 9 van Verzenden pre-notificatie Verstuur de pre-notificatie naar de klant Wijzigen aanlevering dagboek naar PAIN Menu Grootboek Vaste gegevens Dagboek U stelt in bij uw dagboek of bij de bankrelatie dat u wilt aanleveren in PAIN formaat. Met het veld Aanlevering kunt u per dagboek aangeven of u aanlevert via ClieOp of PAIN. Indien u per bank, bijvoorbeeld Rabobank, in één keer voor alle bijbehorende dagboeken wilt overschakelen van ClieOp naar PAIN, kunt u dit bij de bankrelatie wijzigen. Bij aanlevering zal REMS echter altijd kijken naar de waarde per dagboek. Het kan dus zo zijn dat bijvoorbeeld 2 van de 8 dagboeken onder een bankrelatie op PAIN staan. De bankrelatie zal dan ook op PAIN staan, echter de overige 6 dagboeken zullen gewoon via ClieOp worden aangeleverd zolang de dagboeken nog niet op PAIN staan. In het Dagboekscherm zijn twee velden aanwezig om aan te geven of PAIN bestanden voor de betreffende rekening als Batch dan wel als Transacties (Losse opdrachten) moeten worden verwerkt. Batch wil zeggen dat de losse boekingen niet worden gespecificeerd op uw bankafschrift; Transacties wil zeggen dat de losse boekingen wel worden gespecificeerd op uw bankafschrift. Standaard staat de optie op Batch. LET OP: Niet alle bankpakketten ondersteunen de optie om Losse opdrachten te importeren. U kunt bij uw bank navragen of het bankpakket dat u gebruikt dit ondersteunt. Indien u het betreffende dagboek ook voor betalingen gebruikt (voorheen excasso) betekent dit automatisch dat de betalingen ook via PAIN gaan nadat u bent overgeschakeld. Via onze website kunt u nagaan of het PAIN formaat van uw bank gevalideerd en beschikbaar is Genereren incassorun en/of betalingsrun Wij adviseren u dringend om de releasebeschrijving van REMS versie 3.6B01 goed door te nemen. Hier vind u een uitgebreidere beschrijving van wijzigingen die raakvlak hebben met SEPA. Onder andere betreft dat schermen met betrekking tot het incasseren. In de huidige documentatie benadrukken wij alleen enkele kernpunten. Incasso Algemeen / Incasso Bedrijven In het selectiescherm Genereren incassorun zijn twee selectievelden aanwezig; Incasso Algemeen en Incasso Bedrijven. U kunt Incasso Bedrijven in REMS alleen gebruiken indien u daar een licentie voor heeft. Het vinkje Incasso Bedrijven heeft alleen effect indien u bij de machtiging het type Bedrijven doorlopend heeft ingesteld. Bestaande machtigingen kunt u niet migreren naar de SEPA Incasso Bedrijven. De incassant dient altijd nieuwe machtigingen te verkrijgen. Voor verdere informatie over deze incassovorm kunt u uw bank raadplegen.

10 Pagina 10 van 12 Incasso Debiteuren Menu Debiteuren Debiteuren -> Incasso Debiteuren -> Genereren Incassorun Hier wordt de Incassorun aangemaakt en kan de gewenste verwerkingsdatum worden opgegeven. Hou er rekening mee dat bij SEPA incasso bestanden deze verwerkingdatum tenminste 6 werkdagen verder moet liggen en voor alle volgende incasso s tenminste 3 dagen verder moet liggen dan de aanschrijfdatum. Menu Debiteuren Debiteuren -> Incasso Debiteuren -> Incassorun Nadat een incassorun gegenereerd is, is de betaalrun zichtbaar in dit scherm. De omkaderde knoppen (Aanmaken incassobestand en Specificatie Incassobestand) horen aanwezig te zijn in het scherm. Indien dit niet het geval is verzoeken wij u om dit te bespreken met uw applicatiebeheerder en de autorisatie te herzien. LET OP: dit scherm heeft diverse filterfuncties. Default toont het scherm alleen betaalruns waar nog geen betaalbestand voor is aangemaakt. Rechtsboven staat het filter op NEE (= toon bestanden waar geen betaalbestand voor is aangemaakt). Door dit filter op JA te zetten of leeg te maken worden respectievelijk alleen de runs getoond waar wel een betaalbestand voor is aangemaakt of wordt alles getoond. De filteropties onder batch en transactie zijn alleen bedoeld om de gebruiker in staat te stellen om te achterhalen of een bepaalde batch of boeking in de betaalrun aanwezig is. Deze filterfunctie heeft echter geen invloed op het aan te maken betaalbestand. Door op een run te klikken en een betaalbestand aan te maken worden alle mutaties opgenomen in het bestand Aanbieden incassobestand PAIN Aanleveren van het bestand bij uw bank of bij Equens Aanbieden betalings-opdracht Aanleveren van het bestand bij uw bank of bij Equens.

11 Pagina 11 van Nieuwe incasso contracten Nadat u bent overgeschakeld op PAIN, registreert u handmatig bij elk nieuw contract en nieuwe overige debiteur, waar de betaalwijze op incasso staat ingesteld,de incassomachtiging. Hieronder leest u welke stappen u dient te doorlopen Vastlegging contract en incassomachtiging In het contractscherm, VvE-lidscherm en overige debiteurscherm is de knop Incassomachtiging aanwezig. Het scherm Incassomachtiging start op. In dit scherm kunt u een incassomachtiging aanmaken. U drukt op de nieuwknop. REMS selecteert voor u een rekeningnummer. U kunt een afwijkend rekeningnummer kiezen indien deze aanwezig is in het contract. Na het opslaan genereert REMS een uniek kenmerk voor de incassomachtiging. Dit kenmerk is opgebouwd uit het klantnummer en contractnummer. Bij de incassomachtiging kunt u instellen welk type incasso het betreft. Het standaard type is Algemeen doorlopend. Alleen als u een licentie heeft voor de SEPA Incasso Bedrijven (B2B) dan kunt u hier het type: SEPA Incasso Bedrijven (B2B) gebruiken Opstelling machtigingsformulier Met behulp van de module REMS correspondentie kunt u een machtigingsformulier opstellen. Er zijn diverse tokens/samenvoegvelden beschikbaar voor de incassomachtiging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de releasebeschrijving 3.6B01. U dient de gegevens met betrekking tot incassomachtiging, zoals het incassomachtigingskenmerk, te communiceren met de klant. De klant kan storneren op basis van het incassomachtigingskenmerk.

12 Pagina 12 van Ondertekening machtigingsformulier huurder Huurder ondertekent het machtigingsformulier Registratie machtigingsformulier in REMS Nadat de incassomachtiging is ondertekend door de huurder, kunt u via drag-and-drop het machtigingsformulier in REMS opslaan per contract/overige debiteur Opstelling pre-notificatie U bent verplicht om voor ieder incassocontract een vooraankondiging (pre-notificatie) te sturen. Dit dient minimaal 14 dagen van tevoren te doen maar een kortere periode kan worden overeengekomen. In servicepack 3.6B0104 staat een instructie hoe u de standaardcorrespondentie met betrekking tot de Pre-Notificatie kunt inlezen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf deze correspondentie te maken. Voor een incasso kunt u voordat de eerste incasso plaatsvindt, een vooraankondiging sturen met het incassoschema. U dient de gegevens met betrekking tot de incassomachtiging, zoals het incassomachtigingskenmerk, te communiceren met de klant. De klant kan storneren op basis van het incassomachtigingskenmerk. In de Documentatie van het REMS servicepack 3.6B0104, te vinden op het Kalshoven Klantportaal, vindt u een uitgebreide beschrijving voor het opstellen van de pre-notificaties Verzenden pre-notificatie Verstuur de pre-notificatie naar de klant Genereren incassorun en/of betalingsrun Zie de beschrijving van REMS versie 3.6B Aanlevering incassobestand PAIN/betaalrun Aanleveren van het bestand bij uw bank of bij Equens.

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

2. Machtigingadministratie

2. Machtigingadministratie 2. Machtigingadministratie Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven,

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 3 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 4 3.1 Inrichting contract PC Leden... 4 3.2 De machtigingen administratie (het

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen.

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen. Sepa Incasso s Via Easy-work is het mogelijk om incasso batches aan te maken in het SEPA / XML formaat. Voordat deze optie gebruikt kan worden dienen er een aantal instellingen voor elkaar te zijn en u

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN Datum Auteur : 1 juni 2013 : Pieter Schoneveld, Dexels BV Inleiding De Single Euro Payments Area (SEPA) is het gemeenschappelijke betaalgebied waar de euro de geldende

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

1. Omzetten rekeningsnummers naar IBAN nummers

1. Omzetten rekeningsnummers naar IBAN nummers 1. Omzetten rekeningsnummers naar IBAN nummers Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Gebruikers- handleiding Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Module Betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Selectie Uitgestelde of meerdere handtekeningen Voor u een overschrijving

Nadere informatie

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn.

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Algemeen Sepa (Single Euro Payments Area) is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee.

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Stappenplan: van Nederlandse incasso naar Euro-incasso Waarom een Europese incasso? Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen

Nadere informatie

SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0

SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0 SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

IBAN Conversie. Toelichting

IBAN Conversie. Toelichting IBAN Conversie Toelichting AGP Capelle a/d IJssel B.V. Versie: 1.00 Datum: 01-03-2013 Inhoud Inleiding... 3 Individuele omzetting naar IBAN... 4 Batchomzetting van bankrekeningnummers naar IBAN... 4 Importeren

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1 STAPPENPLAN SEPA DD INHOUDSOPGAVE 1. inleiding 1 2. stappenplan 2 2.1. Incassant-ID 2 2.2. Mandaten 2 2.3. Inrichting UNIT4 Multivers Extended 2 2.3.1. Betalingscondities 2 2.3.2. Volgnummers 3 2.3.3.

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready?

2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? 2 e herziene editie: september 2013 2 3 Hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? Deze folder is bestemd voor alle administrateurs van kerkelijke gemeenten die gebruikmaken

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN ALGEMEEN Wat is SEPA? SEPA is de afkorting van Single Euro Payments Area. Vanaf 1 augustus 2014 zal in de Europese landen het betalingsverkeer op gelijke wijze afgehandeld worden. Een en ander betekent

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Handleiding Koppeling Rabobank

Handleiding Koppeling Rabobank Handleiding Koppeling Rabobank 1 Bankkoppeling Rabobank In deze handleiding vindt u alles over de koppeling tussen uw rekening bij de Rabobank en e-boekhouden.nl. 1.1 Wat houdt de koppeling in? Door de

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN Aspect ICT, 13 en 26 september 2012 SEPA: Europa gaat over op IBAN Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

PC Leden: omzetten van Bank/gironummers naar BIC/IBAN nummers ( versie maart 2013)

PC Leden: omzetten van Bank/gironummers naar BIC/IBAN nummers ( versie maart 2013) Stappen voorafgaand aan de conversie van de bank/giro nummers naar IBAN: 1. Installeer PC Leden 7 en neem de oude database mee in de installatie. Uw PC Leden versie 7 is nu gevuld met de gegevens uit uw

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding. 2 2. Activeren directe bankkoppeling 2 3. Ophalen bankafschriften via directe bankkoppeling..7 4. Aanbieden betaalopdrachten via

Nadere informatie

v.1.177 Verenigingenweb Handleiding Contributie Innen

v.1.177 Verenigingenweb Handleiding Contributie Innen v.1.177 Verenigingenweb Handleiding Contributie Innen Inhoud Contributie innen bij leden van een vereniging...3 In het kort...3 De inhoud van dit document...3 Voordat je een contributie gaat innen...3

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.14

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.14 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.14 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

Rabobank - Automatisch inlezen banktransacties - Automatisch importeren betaal- en incassobestanden behorend bij changelist v6.2.7

Rabobank - Automatisch inlezen banktransacties - Automatisch importeren betaal- en incassobestanden behorend bij changelist v6.2.7 Rabobank - Automatisch inlezen banktransacties - Automatisch importeren betaal- en incassobestanden behorend bij changelist v6.2.7 Eerste beschikbaarheid: 3 oktober 2011 Twinfield International NV De Beek

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Starten met SEPA Direct Debit Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Inhoud en opzet webinar - Doel - Uitleg werking SEPA Direct Debit (SDD) - Praktische handvatten bieden voor migratie

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

PRO. Instructie Upgrade van oude versies en Euro-Incasso

PRO. Instructie Upgrade van oude versies en Euro-Incasso PRO Instructie Upgrade van oude versies en Euro-Incasso december 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De update plaatsen Hoofdstuk 2 De update is geplaatst Hoofdstuk 3 - Basisinstellingen controleren Hoofdstuk

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.30

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.30 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.30 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoud Overzicht... 3 Nieuwe velden relatiekaart... 3 Handmatig omzetten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie