2 e. herziene editie: september LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready?"

Transcriptie

1 LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? 2 e herziene editie: september 2013

2 2 3 Hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? Deze folder is bestemd voor alle administrateurs van kerkelijke gemeenten die gebruikmaken van LRP. U vindt hierin een overzicht van de belangrijkste gevolgen van SEPA voor uw werkzaamheden als administrateur in LRP. Wat is SEPA? SEPA staat voor: Single Euro Payment Area. Per 1 februari 2014 worden de verschillen in financieel betalingsverkeer tussen de Eurolanden gelijkgetrokken. De uniforme Europese markt voor betalingsverkeer, met de daarbij behorende marktwerking, is dan een feit. Om zover te komen is een aantal wijzigingen nodig in de manier waarop u uw financiële administratie voert. Dat geldt voor particulieren, maar ook voor kerkelijke gemeenten. Veranderingen Wie zich bezig houdt met de uitvoering en administratie van het betalingsverkeer van een plaatselijke gemeente zal merken dat er door SEPA nogal wat verandert. Voor het huidige bankrekeningnummer komt het langere IBAN-nummer in de plaats. Wie gebruik maakt van automatische incasso zal een nieuw contract moeten afsluiten met de bank. Wie digitale bestanden aanbiedt bij de bank, krijgt te maken met een nieuw bestandsformaat: nu nog ClieOp, straks PAIN of CAMT. Voortaan moeten incasso s van tevoren bij de gevers worden aangekondigd. De acceptgiro wordt aangepast in een IBAN-acceptgiro en verdwijnt helemaal uit het betalingsverkeer in In deze folder vindt u informatie over: 1 De belangrijkste wijzigingen voor u op een rij 3 2 Wat wordt er voor het invoeren van SEPA van u verwacht? Controleren omzetting bank- en rekeningnummers gemeenteleden Registreren financiële gegevens van de gemeente Vernieuwen bankcontracten Invoeren IBAN-acceptgiro Registreren extra gegevens voor automatische incasso 8 3 Wat kan het LRP-Team voor u betekenen? 10 4 Wat kunt u van uw bank verwachten? 11 5 Planning en deadlines 11 Nog vragen over LRP en SEPA? De belangrijkste wijzigingen voor u op een rij Bankrekeningnummer wordt IBAN Om met uw bankrekeningnummer eenvoudig in een ander land te kunnen betalen, wordt deze aangevuld met enkele codes en cijfers. Dit nieuwe rekeningnummer heet IBAN. IBAN staat voor International Bank Account Number. Een Nederlands IBAN bestaat uit 19 tekens. BIC Elke bank krijgt een eigen code waarmee deze in heel Europa kan worden herkend. Deze code noemen we de BIC, ofwel Bank Identification Code. Deze code moet u meegeven aan uw betalingsbestanden wanneer u een betaling naar het buitenland wenst uit te voeren. IBAN acceptgiro De acceptgiro zal per 1 januari 2019 verdwijnen. Tot die tijd wordt de huidige acceptgiro vervangen door de IBAN-acceptgiro. De verschillen tussen de huidige acceptgiro en de nieuwe IBAN-acceptgiro zijn niet heel groot. De meest opvallende wijzigingen zijn, dat de IBAN-nummers in plaats komen van de rekeningnummers en dat voortaan de incasserende instantie op de acceptgiro vermeld zal worden. Bankcontracten Wanneer u een incasso- of acceptgirocontract met uw bank heeft afgesloten, zal dit moeten worden vernieuwd. Voor uw acceptgirocontract/incassantid betekent dat het opnieuw aanleveren van een acceptgiro-testbestand. Dit kunt u aanleveren vanaf 1 mei Heeft u ook een incassocontract dan zult u dit opnieuw moeten afsluiten. U krijgt daarbij van uw bank een ID, het zogeheten incassanten-id. Dit nummer is uniek en wordt door alle financiële instellingen in Europa gebruikt om u te identificeren. Deze wordt samengesteld op basis van een Kamer van Koophandel-nummer en wordt nog maar één maal per rechtspersoon afgegeven. Over het algemeen heeft een kerkelijke gemeente twee rechtspersonen: de gemeente, vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters en de diaconie. Dat betekent dat u per rechtspersoon nog maar één contract met uw bank afsluit waarop meerdere rekeningnummers kunnen worden geregistreerd. Per rechtspersoon ontvangt u een incassanten-id. Anders dan bij andere organisaties ontvangt u deze niet alleen van de bank, maar worden de laatste unieke cijfers geleverd door het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Meer hierover leest u op verderop in deze folder. Nieuwe regels voor incasso Aan het uitvoeren van incasso-opdrachten worden voortaan enkele aanvullende voorwaarden gesteld. Zo moet u de persoon bij wie u gaat incasseren daarvan op de hoogte stellen en heeft u van iedereen voor wie u een incasso uitvoert een getekende machtiging nodig. Deze machtiging mag niet telefonisch of via internet worden afgegeven. Heeft u nog bestaande machtigingen dan mogen deze wel worden verlengd. Andere betaalbestanden Omdat er meer informatie wordt gevraagd door de banken zullen ook de bestanden waarmee deze informatie wordt verstrekt wijzigen of komen te vervallen. Zo wordt het ClieOp03 bestand vervangen door de PAIN.008 indeling. GMU02 en MT940 zullen blijven bestaan en CAMT.053 zal als informatiebestand worden toegevoegd. Dienstverlening Acceptgiro informatie zal niet meer los worden ingelezen in LRP. De huidige VERWFINFO bestanden via de Equens route komt te vervallen. De dienstenorganisatie kan daardoor geen specifieke informatie meer inlezen, maar zal alleen nog uw digitale dagafschrift inlezen. Op dit digitale dagafschrift staat alle ontvangstinformatie van een bepaald rekeningnummer. Om deze nieuwe dienstverlening goed en snel te laten verlopen zullen er nieuwe contracten moeten worden getekend. Als u na 1 februari nog geen nieuw contract heeft getekend dan kan het LRP-Team geen betaalinformatie meer aanbieden aan de bank, of ook inlezen in LRP. U wordt over dit nieuwe contract geïnformeerd door het LRP-Team.

3 Wat wordt er van u verwacht? Op de volgende pagina s staat omschreven welke acties u moet ondernemen om uw administratie in LRP op tijd klaar te maken voor SEPA. Onderaan iedere pagina vindt u een gedeelte van een stroomschema die die pagina betreft. Wanneer u op geen enkele pagina meer openstaande actiepunten heeft, bent u klaar met het LRP-proof maken van uw gemeente voor SEPA. 2.1 Controleren omzetting bank- en rekeningnummers gemeenteleden Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen. Iedereen maakt dan verplicht gebruik van IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identificatie Code). Op 2 september 2013 worden alle in LRP geregistreerde bankrekeningnummers geconverteerd naar IBAN en aangevuld met de bijbehorende BIC. In februari 2013 heeft uw gemeente van het LRP-Team een ontvangen (verzonden naar het adres van de lokaalbeheer-sleutel in LRP) met daarin de bankrekeningnummers en daarbij corresponderende geregistreerde nummers van die gemeenteleden waarvan het bankrekening-nummer in LRP niet kon worden geconverteerd naar een IBAN. Er zijn drie veel voorkomende redenen waarom de conversie naar IBAN mislukt kan zijn: Het rekeningnummer bestaat niet meer (alle rekeningnummers uit LRP zijn aangeboden ter conversie, ook die van historische leden. Het rekeningnummer is onjuist (een rekeningnummer is onjuist als deze niet aan de elfproef voldoet). Er heeft op het rekeningnummer al meer dan 16 maanden geen activiteit plaats gevonden. 2.2 Registreren financiële gegevens van de gemeente De registratie van de financiële gegevens van uw gemeente in LRP wordt de basis waarop u financiële acties uitvoert en administreert. Met financiële gegevens wordt in dit kader gedoeld op rekeningnummers en de bijbehorende (SEPA)voorwaarden. Begin mei 2013 zal de nieuwe SEPA-wijze van het registreren van de bankrekeningen van de gemeente mogelijk zijn in LRP. Bij het registreren van een bankrekeningnummer worden vanaf dat moment de volgende gegevens vastgelegd in LRP: IBAN en BIC Tenaamstelling en Incassanten-ID (zie ook hierna onder vernieuwen bankcontracten) Plaats Omschrijving Betaalwijzen Wordt het rekeningnummer gebruikt voor dienstverlening door het LRP-Team? (ja of nee) Betalingsverantwoording? (handmatig/digitaal/via het LRP-Team) Incassocontracttype? (in eigen beheer/ via het LRP-Team) Acceptgirocontracttype? (A, AS, C) Een rekeningnummer van een gemeente kan maar op één plek in LRP worden geadministreerd. Bij de conversie zullen alleen de rekeningnummers die op gemeenteniveau staan worden geconverteerd. Maakt u geen gebruik van de betaalwijze automatische incasso of acceptgiro s dan hoeft u geen verdere acties te ondernemen in uw gemeente. Wanneer u digitale dagafschriften inleest om uw ontvangsten te verwerken raden wij u aan om u te oriënteren op nieuwe vormen van deze bestandsformaten (nieuwe MT940, GMU2 en CAMT.053). Houd ook de informatie in de gaten aangaande de nieuwe functionaliteiten in LRP. Maakt u gebruik van LRP voor uw financiele administratie? NEE Laat u door de leverancier Laat van uw u door financiële de leverancier product van informeren uw financiële over product welke stappen informeren u moet over nemen welke om stappen klaar te u zijn moet voor nemen SEPA. De om in klaar deze te flow zijn voor genoemde SEPA. criteria gelden voor iedereen. Ook als u geen gebruik maakt van LRP. JA Rekeningnummer wordt IBAN Conversie rekeningnummers Voor 21 september juli 2013 alle, 2013 bij alle, de bij de test, test, uitgevallen rekeningnummers corrigeren. Het LRP-Team zal alle rekeningnummers in LRP omzetten in IBAN-nummers. In februari heeft u van het LRP-Team een bestand ontvangen met rekeningnummers die niet konden worden geconverteerd naar IBAN. Wanneer u deze rekeningnummers nog wenst te gebruiken voor betalingen zult u moeten zorgen dat deze worden gewijzigd. Registreren financiële gegevens gemeente Registreren bankrekeningnummer Vanaf 21 september mei 2013 wordt 2013 wordt er bij er bij het het registreren van van de de bankrekeningnummers van van de de gemeente in in LRP LRP om om meer gegevens gevraagd. De gegevens die ingevuld worden krijgen een grotere betekenis in de uitvoering van financiële acties in in LRP. In Op de PKN.nl/ release handleidingen lrpnetwerk vindt u u meer informatie over deze nieuwe wijze van invullen van deze gegevens in LRP. Rekeningnummers van uw gemeente mogen na 1 mei niet meer dubbel in LRP staan geregistreerd. Zorg dat u eventuele dubbele registraties tijdig corrigeert. Maakt u in LRP gebruik van acceptgiro s of automatische incasso s? NEE Zorg voor een goede registratie van alle gegevens om een juiste verwerking van ontvangsten in LRP te waarborgen. Houd informatie over de SEPA functionaliteiten in LRP goed in de gaten. JA

4 Vernieuwen bankcontracten Of u gebruik maakt van LRP of niet, wanneer u acceptgiro s en/of automatische incasso s verzendt, zult u de contracten die u hiervoor met uw bank heeft afgesloten, moeten vernieuwen. Het gaat om de volgende twee contracten. Het acceptgirocontract vernieuwt u door een acceptgiro-testbestand aan te bieden bij uw bank. Uw bijdragenadministrateur kan dit testbestand downloaden uit LRP. Op acceptgiro.nl leest u waar en hoe u dit testbestand kunt aanleveren. Het incassocontract zult u opnieuw moeten afsluiten met uw bank. U kunt uw contract onder verschillende voorwaarden aanpassen. Sommige banken, waaronder bijvoorbeeld de ING, zullen u benaderen met een nieuw SEPA-contract. In andere gevallen zult u zelf contact moeten opnemen met uw bank. Mocht u gebruik maken van automatische incasso, maar nog geen SEPA-bankcontract (met incassant-id) hebben, wacht dan niet af maar neem zelf contact op met uw bank. Incassanten-ID. Contracten met de bank kunnen alleen nog per rechtspersoon worden afgesloten. Over het algemeen kennen kerkelijke gemeenten twee rechtspersonen: de gemeente en de Diaconie. Op het moment dat u een nieuw contract afsluit met uw bank ontvangt u een incassanten-id. Dit ID wordt gebruikt om u als incasserende instantie te identificeren en wordt onder meer kenbaar gemaakt aan de persoon bij wie er wordt geïncasseerd. Banken zijn verantwoordelijk voor de uitgifte van dit nummer. Omdat dit nummer landelijk uniek dient te zijn, baseren banken deze op het inschrijvingsnummer van de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel. Kerkelijke gemeenten zijn echter niet wettelijk verplicht zich bij de Kamer van Koophandel te laten registreren. Gevolg: omdat u geen KvK-registratie kunt overleggen, kan de bank geen incassanten-id toekennen. Om deze reden heeft het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland een lijst opgesteld van alle gemeenten en voor hen unieke Incassanten-ID s samengesteld. In overleg met de banken worden deze nummers gehanteerd bij het opstellen van uw contract. U krijgt de unieke incassanten-id s van uw gemeente en diaconie door de dienstenorganisatie toegezonden. Wanneer u uw nieuwe contract afsluit, zorg er dan voor dat dit nummer wordt gebruikt door uw bank. Wanneer u uw dienstverlening (gedeeltelijk) heeft uitbesteed aan het LRP-Team zult u dit, net zoals op het bestaande contract, per rekeningnummer moeten aangeven. U kunt uw huidige vorm van dienstverlening gewoon meenemen in uw nieuw contract. Wel kunt u alvast nadenken over hoe u in het komende jaar uw dienstverlening wenst in te richten: Laat u alle informatie inlezen? Stapt u af van de acceptgiro, of laat u alleen de incasso s nog maar uitvoeren en inlezen door de dienstenorganisatie. Voor vragen over de mogelijkheden van dienstverelening kunt u contact opnemen met de orderafdeling van het LRP-Team Heeft u de verzending van acceptgiro s uitbesteed aan het LRP-Team dan hoeft u geen acceptgirocontract te vernieuwen. 2.4 Invoeren IBAN-acceptgiro Vanaf 2 september 2013 kunt u de nieuwe IBAN acceptgiro gebruiken. Deze blijft tot 1 januari 2019 geldig om betalingen mee te voldoen. Na deze datum is het betalen met acceptgiro niet meer mogelijk. De nieuwe IBAN-acceptgiro ziet er als volgt uit: Wat verandert er aan de acceptgiro? 1. Er staat geen blauw vlak met het gele Euro-teken op de controlestrook. 2. Bovenaan staat Acceptgiro in plaats van euro-acceptgiro. 3. Er staan 18 vakjes in plaats van 10 vakjes om een IBAN in te vullen. Boven die18 vakjes staat de tekst van bankrekening (IBAN). 4. Boven het vak voor de handtekening staat: bij betaling uw IBAN invullen. 5. Het vak voor de handtekening staat lager. Het staat nu op dezelfde hoogte als de naam, het adres en de woonplaats van de betaler. 6. Er staat geen blauw vlak met het gele Euroteken aan de rechterkant van de Acceptgiro. Op die plek staat nu het vak voor de handtekening. 7. De formuliercode van een IBAN-acceptgiro is altijd 17>. 8. BIC en IBAN van de acceptgiroverspreider staan in de coderegel. 9. Het bedrijf dat de IBAN-acceptgiro verstuurt, heeft zijn IBAN ingevuld bij de tekst: op rekening, zowel op de controlestrook als op de IBAN-acceptgiro zelf. Vanaf 1 mei 2013 kunt u uw acceptgirocontract vernieuwen. Vanaf 2 september kunnen er vanuit LRP alleen nog maar IBAN-acceptgiro s worden geprint. Dat betekent dat u twee maanden de tijd heeft om uw acceptgirocontract te vernieuwen. Meer informatie over het vernieuwen van uw acceptgirocontract leest u op acceptgiro.nl en bij uw bank. Bankcontract Vernieuwen bankcontracten Voor automatische incasso en acceptgiro zult u uw contract met de bank moeten vernieuwen. Daarbij sluit u geen contract meer af per rekeningnummer, maar per rechtspersoon (gemeente en diaconie). Onder ieder contract komen rekeningnummers met daaraan gekoppelde voorwaarden. Wanneer u financiële Wanneer financiële diensten afneemt van diensten afneemt van het LRP Team kunt u de het LRP Team ontvangt u huidige informatie voorwaarden over de contracten gewoon meenemen die uw met uw bank in de kunt nieuwe afsluiten. overeenkomst. Vernieuwen bankcontracten Voor automatische incasso en acceptgiro zult u uw contract met de bank moeten vernieuwen. Bij dit vernieuwde contract ontvangt u een Incassanten-ID. Dit Incassanten-ID is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de DO en de banken. U registreert deze bij de financiële gegevens in LRP. Het incassantenid dat u van uw Kijk bank voor ontvangt het moet nummer overeenkomen waarop uw met het incassanten-id IncassantenID wordt dat u van gebaseerd de DO heeft op pkn.nl/sepa>downloads ontvangen. Overleg deze aan uw bank. Acceptgiro s Nieuwe acceptgiro De huidige acceptgiro wordt vanaf vanaf 2 september 1 juli in LRP in LRP vervangen door de IBANacceptgiro. Deze zal vanaf die datum beschikbaar zijn in LRP. Na januari 2019 is de acceptgiro niet meer te gebruiken als betaalmiddel. Neem nu alvast maatregelen om het gebruik van de acceptgiro te verminderen. Vernieuwen bankcontract Vanaf Sinds 1 mei juni 2013 kunt u uw uw acceptgirocontract vernieuwen. In LRP is vanaf die die datum een een acceptgirotest- acceptgirotestbestand beschikbaar. Deze kunt u aanbieden bij uw bank om uw acceptgirocontract in een IBAN-acceptgirocontract te wijzigen. Na Na 1 2 juli september 2013 kunnen 2013 er kunnen vanuit er LRP vanuit alleen LRP nog alleen nog maar maar IBAN IBAN acceptgiro s acceptgiro s worden worden verstuurd. verstuurd. Zorg dat Zorg u vóór dat u deze vóór datum deze uw datum acceptgiro uw acceptgiro C contract C contract heeft heeft vernieuwd. vernieuwd.

5 Registreren extra gegevens voor automatische incasso Voor het uitvoeren van automatische incasso zullen meer gegevens moeten worden geregistreerd over de van gevers verkregen machtiging voor incasso. Dit wordt ook wel mandaatregistratie genoemd. Daarnaast worden de regels voor incasseren aangescherpt. Zo zult u iedere incasso van te voren moeten aankondigen en mag u zonder natte handtekening van de debiteur niet incasseren. Per incasso zult u in ieder geval de volgende gegevens moeten administreren: IBAN Datum ondertekening machtiging Machtigings-ID Betreft het een eenmalig of een doorlopende incasso? Is er een vooraankondiging verstuurd? Per machtiging moet een unieke code worden uitgegeven waarmee de debiteur kan achterhalen vanaf welke machtiging de incasso afkomstig is. Deze code moet landelijk uniek zijn en bekend zijn bij de debiteur voordat de incasso plaatsvindt. Dit wordt gerealiseerd met vooraankondigingen. Vanuit LRP gaat het toezeggingsformulier tegelijk als machtigingsformulier en vooraankondiging dienen. Volgens de SEPA-wetgeving moet een automatische incasso minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar van te voren worden aangekondigd. Op deze vooraankondiging moet naast het Machtigings-ID, het Incassanten-ID en het bedrag worden aangegeven op welke datum u gaat incasseren. Het machtigings-id wordt gegenereerd op het moment dat u toezeggingsformulieren aanmaakt in LRP. Deze worden dan vastgehouden bij de verzonden uitnodigingen en gekoppeld op het moment dat u toezeggingen invoert in LRP. Het Machtigings-ID zal bestaan uit geregistreerdenummer, fonds- abonnementnummer en actiejaar. Wanneer u gebruikmaakt van machtigingen over een actiejaar heen zult u deze zelf moeten verlengen in LRP. U kunt vanuit LRP vooraankondigingen verzenden naar personen voor wie u al een toezegging heeft geregistreerd. Internet of telefoon zijn niet meer mogelijk. Automatische incasso s die u voor de eerste keer aanbiedt, zult u minimaal zes dagen van te voren moeten aanbieden. Dat betekent zes dagen voor het door u aangegeven incassomoment. U kunt dit incassomoment zelf invullen bij de inrichting van uw fonds. Het LRP-Team hanteert iedere 25e dag van de maand als incassomoment en zal dus de 19e alle incasso-opdrachten aanbieden bij de bank. De 25e dag zal ook als defaultdatum in LRP worden geprogrammeerd. Indien u zelf incasseert, kunt u deze zelf na 2 september 2013 wijzigen. Herhaaldelijke incasso s minimaal drie dagen van te voren. Omdat er vanuit LRP één betalingsbestand wordt gegenereerd, zult u uw incasso zes dagen van te voren moeten aanmaken. U kunt na 2 september 2013 ook nog oude (niet SEPA-) incassobestanden aanmaken en aanbieden bij uw bank. LRP hanteert daarin een duale periode tot 1 januari Het LRP-Team kiest bewust voor 2 september als startdatum voor SEPA betalingsverkeer. Hiermee wordt voorkomen dat de voorbereidingen van de Actie Kerkbalans 2014 beïnvloed wordt door een late implementatie van SEPA. Voor wat betreft de automatische incasso staat het u dus vrij om te bepalen wanneer u overstapt op SEPA. Wij willen u echter wel adviseren hier niet mee te wachten tot aan het einde van het jaar. Ook wanneer u dit jaar een incassoopdracht uit voert op uw nieuwe contract dan bent u verplciht deze voor aan te kondigen. U bent echter niet verplicht een SEPA incassobestand aan t ebieden. Ook onder uw nieuwe contract kunt u oude Clieop bestanden blijven aanbieden bij uw bank. LRP biedt de mogelijkheid te kiezen tussen PAIN (SEPA formaat) of Clieop.03 (Non-SEPA formaat) Automatische incasso Machtiging Voor iedere toezegging met betaalwijze automatische incasso die u in LRP wenst te registreren heeft u een getekende machtiging nodig. In LRP zal het toezeggingsformulier worden uitgebreid tot machtigingsformulier. MachtigingsID Iedere machtiging voor automatische incasso wordt voorzien van een machtigings-id. Dit ID wordt vermeld op de machtiging en op het dagafschrift van de geïncasseerde. Het machtigings-id moet landelijk uniek zijn en wordt in LRP gegenereerd op het moment dat u toezeggingsformulieren aanmaakt. Wanneer u uw toezeggingsformulier niet in LRP aanmaakt, raden wij u aan wel de door LRP gehanteerde Machtigings- ID te gebruiken in uw correspondentie. Deze zijn voor export beschikbaar. Aanpassen machtiging Wanneer u van een machtiging het rekeningnummer, het bedrag of het aantal termijnen wijzigt zult u een nieuwe machtiging moeten laten tekenen en een nieuw machtigings-id genereren. U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor een juiste administratie van uw fysieke machtigingen. Uw bank kan ter controle een getekende machtiging van u verlangen. U dient deze dan binnen 7 werkdagen te overhandigen. Voor aankondiging Iedere automatische incasso die u wenst uit te voeren zal van te voren aan het gemeentelid kenbaar gemaakt moeten worden via een vooraankondiging. Op deze vooraankondiging worden het Incassanten-ID, het machtigings-id, het bedrag en de dag waarop uw gaat incasseren vermeld. Op Op 1 2 juli september2013 gaat LRP gaat over LRP op SEPA. over op Alle SEPA. dan Alle lopende dan lopende toezeggingen toezeggingen met met automatische incasso als als betaalwijze zullen automatisch worden omgezet naar een naar doorlopende een doorlopende machtiging. machtiging. Hiervoor Hiervoor hoeft hoeft u niets u niets te doen. te doen. Het Het toezeggingsformulier uit LRP is is tevens een machtiging en een vooraankondiging voor alle incasso s van dat jaar.

6 Wat kan het LRP-Team voor u betekenen? Nieuwe versie LRP Op 2 september 2013 zal er een nieuwe versie van LRP worden vrijgegeven: LRP 3.0. In deze nieuwe versie zullen functionaliteiten in LRP zijn gewijzigd of toegevoegd en voldoet LRP aan de eisen van SEPA. De wijzigingen die in LRP zullen plaatsvinden zijn: Bij alle rekeningnummers komt ruimte voor de IBAN. De oude rekeningnummervelden worden grijs gemaakt en verwijderd per Bij de centrale financiële registratievelden zal de BIC worden getoond. De IBAN- en BIC-velden zullen waar mogelijk gevuld worden door het LRP-Team. Bij het invoeren van IBAN-nummers van gemeenten zult u meer informatievelden verplicht moeten invullen. Een IBAN van een gemeente kan nog maar op een plaats in LRP worden geregistreerd. Het sjabloon voor toezeggingen geldt nu zowel als toezeggingsformulier, als machtigingsformulier en als vooraankondiging. De ruimte op het toezeggingsformulier voor een eigen tekst is daarmee helemaal verdwenen. U kunt in het fonds kiezen voor een tweede sjabloon om samen met het toezeggingsformulier te verzenden. Bij de opzet van een fonds kan de BA nu aangeven op welke maanden, op welke dagen en via welke betaalwijze er geïncasseerd zal worden. Bij het genereren van toezeggingsformulieren wordt een machtigings-id aangemaakt. Het genereren van deelnemers op basis van een selectie is niet meer mogelijk als deze deelnemers in een eerdere toezegging automatische incasso als betaalwijze hadden of wanneer automatische incasso als standaard betaalwijze van het fonds staat aangegeven. Bij bestaande deelnemers in een fonds komt de mogelijkheid om vooraankondiging aan te maken. Benodigde SEPA-informatie kan worden ingevuld bij de toezegging. U kunt de verschillende betaalbestanden (acceptgiro, incasso, IDeal) onafhankelijk van elkaar genereren. De boekstuktypen worden gewijzigd in: digitaal, handmatig en batchbetaling. De nieuwe betaalbestanden waarmee u uw incasso s aanbiedt bij de bank of uw ontvangsten inleest in LRP zullen vanaf 2 september 2013 allemaal beschikbaar zijn. Dienstverlening De dienstverlening zoals u die gewend bent van het LRP-Team zal grotendeels onveranderd blijven. De volgende onderdelen zullen naar aanleiding van SEPA wijzigen: Acceptgiro ontvangstinformatie zal niet meer apart worden ingelezen, maar via uw dagafschrift worden vermeld. Voor het inlezen kan het LRP-Team alleen nog uw digitale dagafschrift inlezen (alle ontvangsten) of de incassoopdrachten als verwerkt registreren in LRP (waarna uw zelf de dagafschriften inleest). Storno-informatie is niet meer in batchformaat beschikbaar. Alle storneringen worden via het dagafschrift vermeld. Storneringen die voor de daadwerkelijke incasso plaats vinden (refusals) worden wel door het LRP-Team verwerkt. De dienstverlening wordt uitgebreid met de optie om de vooraankondigingen via het LRP-Team te laten verzenden. 4. Wat kunt u van uw bank verwachten? De banken zijn namens de Europese bank initiatiefnemer bij de introductie van SEPA in Nederland. De nationale regelgeving voor SEPA is voorbereid door de Nederlandse banken. De implementatie van SEPA ligt uiteraard bij de organisaties zelf. Wel kunt u natuurlijk altijd bij uw lokale bank terecht voor informatie. De structuur en organisatie van de kerk wijkt op sommige onderdelen af van andere organisaties in Nederland. Omdat de Nederlandse banken uitgaan van standaarden kan het voor een lokale bank lastig zijn u goed te bedienen. Zie bijvoorbeeld het verschaffen van het incassanten-id op basis van een KvK-nummer. Zorg daarom dat u zich goed heeft ingelezen en neem de door de Dienstenorganisatie verstrekte informatie mee als u een afspraak maakt bij uw bank. Op de website van uw bank kunt u een SEPA-check uitvoeren. Ook kunt u daar informatie vinden over wat de bank van u verwacht. Het is altijd aan te raden de website van uw bank te raadplegen om uzelf ervan te overtuigen dat u aan alle SEPA-voorwaarden heeft voldaan. 5. Planning en deadlines Voor de introductie van SEPA zijn de volgende data belangrijk om op te nemen in uw jaarplanning: 1 mei 2013: Patch LRP waarbij het nieuwe acceptgiro-testbestand beschikbaar komt en SEPA-contractgegevens in LRP kunnen worden geregistreerd. Testbestand acceptgiro s aanbieden aan bank voor het vernieuwen van het acceptgirocontract. 2 september 2013: Banken beginnen met het verwerken van IBAN-acceptgiro s Banken beginnen met het verwerken van SEPA-incassoformaten Deadline voor kerkelijke gemeenten om rekeningnummers in LRP aan te passen Conversie van alle in LRP geregistreerde rekeningnummers naar IBAN verrijkt met \BIC Release van LRP 3.0 met nieuwe functionaliteiten ten behoeve van SEPA. 1 januari 2014: Banken stoppen met het in ontvangst nemen van betalingsformaten die niet SEPA-proof zijn. 1 februari 2014: Banken stoppen met het verwerken van betalingsinformatie die niet SEPA-proof is. 1 januari 2019: Het gebruik van de acceptgiro als betaalmiddel is niet meer mogelijk. Meer informatie zie achterzijde van deze brochure. De bestaande route van betalingsinformatie via Equens wordt niet gehandhaafd. In plaats daarvan wordt er met met een direct bankkanaal gewerkt. Wanneer u incassopdrachten en/of het verwerken van betalingsinformatie via de dienstenorganisatie wenst te laten verlopen, zult u een nieuw contract moeten ondertekenen. U wordt hierover benaderd door het LRP-Team. Met vragen kunt u terrecht bij de orderafdeling van het LRP-Team.

7 Vragen over LRP en SEPA? De invoering van SEPA heeft grote invloed op vooral de werkzaamheden van de bijdragenadministrateurs in kerkelijke gemeenten. Wij begrijpen dat deze wijzigingen en nieuwe functionaliteiten nieuwe vragen kunnen opleveren. Daarom is vóór de hele Protestantse Kerk één aanspreekpunt voor SEPA-vragen geopend. Veel informatie, met een instructief filmpje, staat op Wie verder nog vragen heeft kan een mailtje sturen naar Voor specifieke vragen over de werking van LRP en nieuwe functionaliteiten in het programma kunt u zich richten tot de ledendesk van het LRP-Team, tel. (030) of via Hieronder een selectie van websites en pagina s die waardevolle informatie bevatten Informatie over de invoering van SEPA in de kerkelijke gemeente en de landelijke kerk Algemene informatie over SEPA Informatie over IBAN-acceptgiro s en het aanvragen van IBAN-acceptgiro testbestanden. Test of u SEPA-ready bent. Converteer een bankrekeningnummer naar IBAN en BIC. Uitgave 2e herziene editie, september 2013 Protestantse Kerk in Nederland LRP-Team (Ledenregistratie Protestantse Kerk) Postbus RM Utrecht T (030) E

Welkom. SEPA bijeenkomsten maart-april 2013

Welkom. SEPA bijeenkomsten maart-april 2013 Welkom SEPA bijeenkomsten maart-april 2013 Henk van Loenen, gemeenteadviseur LRP Henk Jansen, gemeenteadviseur LRP Kees Hommersom, gemeenteadviseur LRP Bertil Prins, accountmanager SKG Rob Scheffer, accountmanager

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor incassanten Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk Release-notes LRP 3.1.22 LedenRegistratie Protestantse Kerk Inhoud 1. Aanhef... 2 2. Tijdelijk- en correspondentieadres op looplijst en in sortering... 2 3. E-mails sturen voor Actie Kerkbalans... 2 4.

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor servicebureaus Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 1 DOEL Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 2 Overschrijvingsformulieren ideal Acceptgiro Incasso SKG Online Informatiestromen Overig Tijdpad Informatie

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons?

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier van betalen. Iedereen

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8)

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Algemeen Amsterdam, 5 september 2013 Betreft: doorlopende machtiging Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, In juni heeft u van

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Blijven betalen in 2014

Blijven betalen in 2014 Blijven betalen in 2014 145 dagen te gaan Bijeenkomst SEPA 3 september 2013 Bennie Bergman Pain.001.001.03 Pain 008.001.02 SEPA SEPA INHOUD Wat is SEPA? IBAN rekeningnummer Europese overschrijving Europese

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand, elektronisch

Nadere informatie

VIVA IBAN: gebruik van SEPA.

VIVA IBAN: gebruik van SEPA. VIVA IBAN: gebruik van SEPA. 1. Inleiding...1 2. Voor alle praktijken, factuurlayout aanpassen....2 3. Auto incasso / doorlopende machtiging...3 3.1 Omschakelen naar IBAN voor de automatische Incasso...3

Nadere informatie

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert

Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer. in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA (Single Euro Payments Area) komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 3 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 4 3.1 Inrichting contract PC Leden... 4 3.2 De machtigingen administratie (het

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN Datum Auteur : 1 juni 2013 : Pieter Schoneveld, Dexels BV Inleiding De Single Euro Payments Area (SEPA) is het gemeenschappelijke betaalgebied waar de euro de geldende

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee.

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Stappenplan: van Nederlandse incasso naar Euro-incasso Waarom een Europese incasso? Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN Aspect ICT, 13 en 26 september 2012 SEPA: Europa gaat over op IBAN Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

Release-notes LRP 3.0

Release-notes LRP 3.0 Release-notes LRP 3.0 Wat is nieuw of gewijzigd in LRP 3.0 Quick-reference Kerkbalans 1 e druk, augustus 2013 c Protestantse Kerk in Nederland Release-notes LRP 3.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Algemeen

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Starten met de standaard Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de standaard Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de standaard Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe standaard Europese incasso Wat is de standaard Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat betekent SEPA

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen.

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen. Sepa Incasso s Via Easy-work is het mogelijk om incasso batches aan te maken in het SEPA / XML formaat. Voordat deze optie gebruikt kan worden dienen er een aantal instellingen voor elkaar te zijn en u

Nadere informatie

IBAN Conversie. Toelichting

IBAN Conversie. Toelichting IBAN Conversie Toelichting AGP Capelle a/d IJssel B.V. Versie: 1.00 Datum: 01-03-2013 Inhoud Inleiding... 3 Individuele omzetting naar IBAN... 4 Batchomzetting van bankrekeningnummers naar IBAN... 4 Importeren

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Voor bedrijven die betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats van naar hun eigen bank Februari 2013 Versie 1.0 Eén Europese betaalmarkt Europa

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

2. Machtigingadministratie

2. Machtigingadministratie 2. Machtigingadministratie Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven,

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Formulier nieuw-ingekomenen: toegevoegd zijn het vorig adres en het adres

Formulier nieuw-ingekomenen: toegevoegd zijn het vorig adres en het  adres Patch informatie per 3 januari 2018 Ledenadministratie Bij verhuizing van een kind van het ouderlijk adres naar een eigen adres binnen de (wijk)gemeente krijgt het kind een eigen / nieuwe PE en wordt verwijderd

Nadere informatie

IBAN. Conversie van bankrekeningnummers

IBAN. Conversie van bankrekeningnummers IBAN. Conversie van bankrekeningnummers Inhoud IBAN straks verplicht... 1 Insturen rekeningnummers... 1 Ophalen IBAN... 2 Ontbrekende rekeningnummers?... 3 Zelf naar IBAN converteren... 4 Foute rekeningnummers...

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

SEPA: Europees betalen

SEPA: Europees betalen SEPA: Europees betalen Exportclub Groningen, Veendam 03-10-2012. Stad en Midden Groningen Programma Stukje historie, waarom SEPA? SEPA nu Stad en Midden Groningen Europese integratie 1951 EGKS (Frankrijk

Nadere informatie

Contactgegevens. Factuuradres: Straat + huisnummer Postcode. Afleveradres: (geen postbus!) Straat + huisnummer Postcode.

Contactgegevens. Factuuradres: Straat + huisnummer Postcode. Afleveradres: (geen postbus!) Straat + huisnummer Postcode. Team Kerkbalans Postbus 176, 3300 AD Dordrecht info@ kerkbalans.nl 078 639 36 69 Contactgegevens Naam contactpersoon: E-mailadres voor factuur en meldingen (verplicht) Volledige naam gemeente Factuuradres:

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening. Informatie voor incassanten

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening. Informatie voor incassanten Eenvoudig veranderen van betaalrekening Informatie voor incassanten Wat is de Overstapservice? Met de Overstapservice bieden de gezamenlijke banken in Nederland ondersteuning aan rekeninghouders die hun

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2017 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte

Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte Dit document geeft uitleg over de onderdelen die u in dient te vullen op uw bestelformulier Eindejaarscollecte. Per onderwerp (A tot en met E) zal worden

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Automatische Incasso

Automatische Incasso Automatische Incasso Dankzij automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen Machtigen (automatische Incasso) Uw meest praktische manier van betalen Veel mensen maken gebruik van machtigen. Automatische

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

1 Verzekeringnemer. 2 Persoonsgegevens

1 Verzekeringnemer. 2 Persoonsgegevens Aanvraagformulier Buitenlandverzekering Buitenland Met dit formulier kunt u voor uzelf (en/ of voor uw gezinsleden) de IAK Buitenlandverzekering aanvragen. Met de IAK Buitenlandverzekering hebt u (en hebben

Nadere informatie

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon.

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon. Betalen in Europa Wat zijn de nieuwe SEPA betaalmiddelen? Hoe gebruikt u de SEPA betaalmiddelen? Wat is IBAN en BIC? Grenzeloos betalen binnen Europa! Alle betalingen in Europa op dezelfde manier. Dat

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact SEPA Kennisevent 17 september 2013 No time to waste 17 september 2013 SEPA Kennisevent SEPA Kennisevent 17 september 2013 Agenda 17 september 2013 SEPA Kennisevent Wanneer en hoe begonnen met SEPA De hobbels

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie