Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014"

Transcriptie

1 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014

2 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in euro s vinden vanaf februari 2014 op een nieuwe manier plaats. Dit betekent dat er nieuwe richtlijnen zijn voor automatische afschrijvingen. Uw Scipio programma is hiervoor aangepast. In dit document leest u hoe u hiermee moet omgaan. Advies: Lees dit document aandachtig door. Wat is SEPA incasso? Dit is de opvolger van het huidige incasso proces in Nederland (ClieOp03). Het is een nieuwe manier van incasseren van bedragen in euro s waarbij de verwerking in alle Europese landelijk gelijk is. Welke variant gebruikt Scipio? Er bestaan twee varianten incasso s: - Standaard (CORE) - Zakelijk (Business2Business) Scipio maakt gebruik van de standaard euro-incasso. Blijven mijn huidige machtigingen geldig? Ja, in Nederland geldt dat alle doorlopende machtigingen (mandaten) die u heeft ontvangen voor 1 februari 2014 gebruikt kunnen blijven worden. U dient uw relaties wel te informeren dat er wordt overgestapt op de Europese incasso. Hierbij moet u uw Incassant ID en machtigings kenmerk (Machtigings ID) kenbaar maken. Wat is mandaat management? Mandaat management houdt in dat u verantwoordelijk bent voor de administratie en correct beheer van de door u ontvangen machtigingen. Hierbij moet de archivering volgens de geldende wetgeving plaatsvinden. Scipio voorziet in het registreren van de mandaten. Wat is pre-notificatie? U dient de relatie waarbij u gaat incasseren van te voren op de hoogte te stellen dat er een bedrag van zijn/haar rekening zal worden afgeschreven. Normaal gesproken dient u dit minimaal 14 kalenderdagen van te voren te doen. U kunt hiervan afwijken indien u expliciete afspraken heeft gemaakt met uw relaties. U kunt dit ondervangen door op het toezeggingsformulier aan te geven op welke kalenderdagen (niet bij benadering!) u gaat incasseren. U dient uw relaties minimaal één keer per jaar van tevoren te informeren over de incassodata. Tip: Plaats op uw website ook een zogenaamde incassokalender. Uw relaties kunnen dit dan altijd weer eenvoudig terugzoeken. Communiceer hierbij meteen uw Incassant ID.

3 Mandaatproces Stap 3: Stap 4: De crediteur (incassant / u) biedt een machtiging voor een Europese Incasso (Mandaat) ter ondertekening aan aan zijn (uw) relaties. Indien nodig vult de debiteur (uw relatie) zijn naam en adresgegevens in samen met zijn rekeningnummer (IBAN) en eventueel BIC. Vervolgens ondertekent de debiteur deze machtiging samen met een datum handtekening. De machtiging (mandaat) gaat retour naar de crediteur (u). De machtiging wordt samen met de toezegging opgeslagen in Scipio.

4 Hoofdstuk 1 - Voorbereidingen treffen voor de update Het voorbereiden van de overstap van ClieOp03 naar PAIN bestaat uit vier onderdelen. Het is essentieel dat u elk onderdeel doorloopt en uitvoert. Uw Incassant ID Verzamel uw Incassant ID zoals u dat van uw bank heeft ontvangen. Heeft u nog geen Incassant ID? Neem dan eerst contact op met uw bank. Oude banknummers omzetten naar IBAN banknummers Heeft u uw oude banknummers nog niet aan ons aangeboden om deze om te laten zetten naar IBAN banknummers? Doe dit dan zo spoedig mogelijk! Zonder IBAN banknummers kunt u niet incasseren met de euro-incasso. Ga naar Hulpprogramma s Banknummers omzetten naar IBAN... Hier kunt u uw banknummers aanbieden via de knop: Een week later op woensdagavond kunt u de gegevens weer ophalen. Ga naar Hulpprogramma s Banknummers omzetten naar IBAN... Hier kunt u de IBAN-banknummers ophalen via de knop: Uw Incassant ID ingegeven: Heeft u nog geen Incassant ID? Neem dan contact op met uw bank. Wanneer u uw Incassant ID heeft, kunt u deze gaan koppelen aan uw fondsen. Ga naar Fondsadministratie Onderhoud Fondsen Controleer of bij elk fonds waarmee u gaat incasseren het JUISTE Incassant ID is ingegeven. Controleer en corrigeer waar nodig. LET OP: Maak geen tikfouten, uw incasso bestand kan hierdoor worden afgekeurd.

5 Hoofdstuk 1 - Voorbereidingen treffen voor de update - vervolg Ziet u nog geen invulvelden om deze gegevens in te vullen? Doe dit dan alsnog nadat de update is geplaatst. Backup maken Voordat u verder gaat om de update te plaatsen maakt u EERST een backup van uw datagegevens. Heeft u nog geen backup gemaakt? Doe dit dan eerst!

6 Hoofdstuk 2 - De update plaatsen LET OP: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Stap 7: Stap 8: Stap 9: Maak een back-up van uw huidige administratie(s). Sluit Scipio op ALLE computers en werkstations volledig af. Heeft u Scipio op alle PC s afgesloten? Download de update volgens de instructie zoals u deze heeft ontvangen. Installeer de update dit zal enige tijd in beslag nemen. Start Scipio op de gebruikelijke wijze weer op. Uw gegevens worden geanalyseerd. Waar mogelijk worden de bestaande ClieOp03 mandaten omgezet naar Euro-Incasso mandaten met datum ondertekening 1 november 2009 (conform SEPA regelgeving). Lukt dat niet dan is het op een later tijdstip altijd nog mogelijk. Het programma is klaar voor gebruik. Ga naar Beheer Programma instellingen en kies Incasso Geef aan hoe u het kenmerk machtiging standaard wilt laten opbouwen. Een veel gebruikte vorm is Jaar + Fondsnr + Regnr. Deze is immers elk jaar weer uniek. Mocht u zelf een voorloop kenmerk hebben bedacht, dan kunt u dat hier ook ingeven. Tijdens het ingeven van het mandaat wordt hier rekening mee gehouden. Het fondsnummer in Scipio kunt u per fonds opvragen via Fondsadminstratie Onderhoud fondsen. Geef tevens aan of en hoe u de terugkoppeling op het dagafschrift wilt hebben. LET OP: De juiste instelling kan per bank verschillen. Informeer zelf bij uw uw bank voor de specifieke regelgeving. Het betreft hier het gebruik van de code Batch Booking. Stap 10: Klik op Opslaan om de programma instellingen op te slaan en sluit dit onderdeel af.

7 Hoofdstuk 2 - De update plaatsen - vervolg Stap 11: Controleren vevolgens of uw ClieOp03 mandaten zijn omgezet naar Euro-Incasso mandaten. Ga naar Fondsadministratie Invoeren toezeggingen Zoek een willekeurig persoon op waarbij u normaal gesproken via automatisch incasso een bedrag incasseert. U krijgt nu de gegevens te zien van het ClieOp03 mandaat:

8 Hoofdstuk 3 - De ClieOp03 mandaten zijn niet omgezet naar Euro-Incasso mandaten, wat nu? Mochten er tijdens de update geen Euro-Incasso mandaten zijn aangemaakt dan heeft u niet voldaan aan alle voorwaarden zoals deze zijn omschreven in Hoofdstuk 1 Voorbereiding. Voordat uw oude ClieOp03 mandaten kunnen worden omgezet naar Euro-Incasso mandaten moet u voldoen aan alle voorwaarden: Het Incassant ID moet bij de fondsgegevens zijn ingegeven. Ga naar Fondsadministratie Onderhoud Fondsen Controleer of bij elk fonds waarmee u gaat incasseren het Incassant ID is ingegeven. LET OP: Maak geen tikfouten, uw incasso bestand kan hierdoor worden afgekeurd. IBAN-banknummers moeten aanwezig zijn. Heeft u de banknummers nog niet aangeboden? Ga naar Hulpprogramma s Banknummers omzetten naar IBAN... Hier kunt u uw banknummers aanbieden via de knop: Een week later op woensdagavond kunt u de gegevens weer ophalen. Heeft u de banknummers nog niet opgehaald? Ga naar Hulpprogramma s Banknummers omzetten naar IBAN... Hier kunt u de IBAN-banknummers ophalen via de knop: LET OP: Elke dinsdag worden de gegevens omgezet deze kunt u op woensdagavond weer ophalen. Stuurt u uw banknummers in op donderdag dan kunt u dus de volgende week op woensdagavond de banknummers ophalen.

9 Nadat u bovenstaande voorwaarden heeft bijgewerkt kunt u alsnog uw ClieOp03 mandaten omzetten naar Euro-Incasso mandaten. ClieOp03 mandaten overzetten naar Euro-Incasso mandaten Ga naar Hulpprogramma s Voorheen ClieOp03 omzetten naar Euro-Incasso Klik op Omzetten.

10 Hoofdstuk 4 Toezeggingen Aan elke toezegging wordt een betaalwijze gekoppeld. Indien de gewenste betaalwijze automatische incasso betreft dan dient u aan deze toezegging een mandaat te koppelen. Een mandaat kan aan één of meerdere toezeggingen gekoppeld worden. Nieuwe toezegging ingeven Stap 3: Stap 4: Stap 5: Ga naar Fondsadministratie Invoeren toezeggingen Zoek en selecteer de persoon waarbij u een toezegging wilt gaan ingeven Geef de gegevens in van de toezegging. Selecteer bij betaalwijze automatische incasso (uw omschrijving kan afwijken) Selecteer het te gebruiken mandaat. Bestaat het mandaat nog niet? Laat deze dan staan op (nieuw mandaat toevoegen) Wanneer u op Opslaan klikt krijgt u vanzelf het nieuwe mandaat voor u. Stap 6: Klik op Opslaan. U wordt nu gevraagd de gegevens van het mandaat in te geven:

11 Hoofdstuk 4 Toezeggingen - vervolg Stap 7: Geef de gegevens van de machtiging (mandaat) in. a. Mandaat status Dit veld geeft automatisch de status weer van het mandaat. b. Naam mandaat Geef een voor uzelf handige naam in voor dit mandaat. c. Incassant ID Hier komt het Incassant ID te staan zoals dat is gekoppeld aan het gekozen fonds. d. Kenmerk machtiging Het kenmerk machtiging moet per Incassant ID uniek zijn. De invulling hiervan wordt automatisch bepaald op basis de instelling bij de programma instellingen. (zie hoofdstuk 2, stap 9) e. Frequentie Normaal gesproken incasseert u met een doorlopende machtiging meerdere keren per jaar. Gebruik Eenmalig alleen voor een éénmalige incasso. Het mandaat zal na gebruik automatisch verlopen. f. Type mandaat Het betreft hier doorgaans een Normaal mandaat. U kunt hier ook aangeven dat het mandaat geblokkeerd moet worden voor verder gebruik. g. Tegenrekening IBAN IBAN (rekeningnummer) van de geïncasseerde. h. BIC BIC van de geïncasseerde. i. Tenaamstelling Tenaamstelling van het mandaat; de naam van de geïncasseerde. j. Datum handtekening De datum waarop het mandaat is ondertekend k. Begindatum machtiging (Optioneel): De datum vanaf wanneer u het mandaat kunt gebruiken. Indien deze leeg wordt gelaten kan het mandaat meteen gebruikt worden. l. Einddatum machtiging (Optioneel): De datum vanaf welk moment het mandaat niet meer gebruikt kan worden. m. Eerste incasso. Wijzig dit alleen in geval van incasso problemen. Het wordt verder automatisch bijgehouden.

12 Hoofdstuk 4 Toezeggingen - vervolg Deze ingevulde datum handtekening wordt bewaard om bij een volgend mandaat alvast weer voor u in te vullen. De snelheid voor het invoeren wordt hiermee verhoogd. Indien gewenst kunt u een digitale scan (via uw scanner) maken van het mandaat en deze toevoegen aan dit mandaat. Klik daarvoor op de knop Afbeelding Nadat u klaar bent klikt u op Opslaan. De toezegging en het mandaat wordt vervolgens meteen opgeslagen: Mandaat opvragen Stap 3: Ga naar Fondsadministratie Invoeren toezeggingen Zoek en selecteer de persoon waarvan u het mandaat wilt opvragen. Klik op de knop Mandaten : Stap 4: Hier ziet u de mandaten die geregistreerd staan bij deze persoon: U kunt hier nieuwe mandaten maken, bestaande mandaten opvragen of niet gebruikte mandaten verwijderen. Per mandaat kunt u ook de bijbehorende transacties weer opvragen.

13 Hoofdstuk 5 Een euro-incasso opdracht aanmaken Wanneer u klaar bent voor het maken van een euro-incasso opdracht maakt u eerst een backup. Dit om ervoor te zorgen dat wanneer er iets mis gaat, u eenvoudig terug kunt keren naar de vorige situatie. Nadat u de backup heeft gemaakt kunt u de incasso opdracht aanmaken. Ga naar Fondsadministratie Euro incasso aanmaken Stap 3: LET OP: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Selecteer het incasso jaar en de maand om te incasseren. Dit zijn de gegevens zoals ingebracht bij de toezeggingen Selecteer de verwerkingsdatum. Het bestand moet minimaal 7 werkdagen van te voren worden aangeboden! Het maximaal aanlevertermijn van een Euro-Incasso bestand is één jaar! Selecteer het fonds / de fondsen welke u wilt incasseren. (Meerdere fondsen worden per mandaat gecomprimeerd aangeboden) Geef een omschrijving in zoals u deze zichtbaar wilt hebben op het dagafschrift van uw relatie. U kunt hierbij gebruik maken van het samenvoegveld %regnr% om het registratienummer weer te geven op het dagafschrift. Selecteer eventueel extra opties en klik op Voorbereiden. Tip: Het Euro-Incasso wordt dan nog niet aangemaakt.

14 Hoofdstuk 5 Een euro-incasso opdracht aanmaken - vervolg Stap 7: Het overzicht van de te incasseren posten zal verschijnen: Stap 8: Stap 9: Stap 10: Indien gewenst kunt u hier aanvinken of u een Test incasso bestand wilt aanmaken. Het incasso bestand wordt dan wel aangemaakt maar er vindt verder geen enkele registratie of wijziging plaats. Doe dit dus echt alleen als test! Klik op Opslaan om het bestand op een door u te kiezen locatie op te slaan. Het incasso bestand wordt vervolgens aangemaakt, de mandaten worden bijgewerkt en de transacties worden bewaard. U kunt het euro-incasso bestand nu aanbieden aan uw bank. Neem voor meer informatie over de werking hiervan contact op met uw bank.

15 Hoofdstuk 6 Er zit een verschil tussen mijn ClieOp03 incasso en de Euro-Incasso, wat nu? Het kan voorkomen dat er een verschil zit tussen de totalen van de ClieOp03 incasso en de totalen van de nieuwe euro-incasso. Veel voorkomende oorzaken hiervan zijn: - Er is geen IBAN-nummer bij de desbetreffende relatie bekend en deze wordt derhalve overgeslagen bij het aanmaken van de euro-incasso opdracht. - Er is geen mandaat bekend. U kunt dit eenvoudig zelf analyseren door de banknummers te controleren.

16 Hoofdstuk 7 Mandaten opvragen Wanneer u wilt zoeken naar een bepaald mandaat met een kenmerk machtiging (Machtigings ID) dan is dat eenvoudig. Ga naar Fondsadministratie Overzicht Euro-incasso mandaten Stap 3: Geef bij Zoek naar in waar u op wilt zoeken en geef bij In de zoeksleutel in. Indien gewenst kunt u hier ook meteen de mandaten bewerken.

17 Hoofdstuk 8 Transacties opvragen Wanneer u wilt zoeken naar een bepaalde transactie dan is dat eenvoudig. Ga naar Fondsadministratie Overzicht Euro-incasso transacties Geef bij Zoek naar in waar u op wilt zoeken en geef bij In de zoeksleutel in.

18 Hoofdstuk 9 Een incasso opdracht terugdraaien Wanneer u een incasso opdracht heeft aangemaakt, maar er is iets misgegaan met bijvoorbeeld de aanlevertermijn of het aanleveren zelf, dan kunt u een reeds aangemaakte incasso opdracht terugdraaien. U dient hiervoor te zijn aangemeld als programma beheerder. LET OP: Verwijder alleen incasso opdrachten die niet door de bank in verwerking zijn genomen c.q. verwerkt. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van incasso opdrachten! Ga naar Hulpprogramma s Euro-incasso opdracht terugdraaien Stap 3: Stap 4: Stap 5: Selecteer de incasso opdracht welke u wilt gaan verwijderen. Klik op Incasso terugdraaien. U wordt nu een aantal keren om bevestiging gevraagd of u dit echt zeker weet. Na uw bevestiging wordt de incasso opdracht in zijn geheel verwijderd en de mandaten aangepast. Let op 1: Indien er in de gekozen incasso opdracht zogenaamde EERSTE incasso opdrachten worden aangetroffen en waarbij er met hetzelfde mandaat ook al VERVOLG incasso s zijn aangemaakt dan kan deze opdracht niet verwijderd worden. U dient dan eerst de nieuwere incasso opdracht te verwijderen. Let op 2: Indien u incasso opdrachten verwijderd die al door de bank in behandeling zijn genomen dient u zelf de bijbehorende mandaten op de juiste manier te registreren! Hagru kan daarin geen ondersteuning bieden.

19 Hoofdstuk 10 Verplichte machtigingsinformatie Een machtiging moet duidelijk gescheiden zijn van de andere tekst op het formulier. U moet de verplichte gegevens op het SEPA-machtigingsformulier vermelden. Uiteraard kunt u deze zelf ontwerpen in bijvoorbeeld de rapportage editor. Richtlijnen: Het SEPA machtigingsformulier moet minstens de volgende gegevens bevatten: 1. Het woord SEPA moet in de titel van de machtiging. Voorbeeld: Doorlopende SEPA-machtiging 2. De naam van de gemeente en het volledige adres, inclusief woonplaats en land 3. Uw Incassant-ID 4. Het kenmerk van de machtiging. Het kenmerk is een identificatie methode om de machtiging te herkennen. De opbouw van het kenmerk heeft geen effect op de uiteindelijke incasso. Dit mag u zelf toekennen en moet aan de volgende eisen voldoen: - Het moet uniek zijn in combinatie met het incassant-id. - Het mag niet langer zijn dan 35 posities (alfanumeriek). Scipio helpt u hierbij en gebruikt standaard het jaar, het fondsnummer en het registratienummer. Voorbeeld: = jaartal, lengte: = fondsnr, lengte: 4 met voorloopnullen zie onderhoud fondsen = registratienummer Plaats een tekstvak op uw machtigingsformulier met de vaste gegevens en hier achter het registratienummer als samenvoegveld. Tijdens het invoeren wordt dit alvast voor u ingevuld. 5. De verplichte toestemmingstekst: Voorbeeld: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan {naam van uw gemeente} om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van {naam van uw gemeente}. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 6. Naam en adres, inclusief woonplaats en land van de geïncasseerde. 7. De IBAN (rekeningnummer) van de geïncasseerde.

20 8. Plaats en datum van ondertekening. 9. Handtekening van de geïncasseerde.

21 Hoofdstuk 11 Aanleveren van incasso bestanden U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van de incassobestanden aan uw bank. Doet u dit te laat dan zal de incasso niet op tijd doorgang kunnen vinden. Maakt u meerdere incassobestanden aan, hou dan rekening met het mandaatgebruik. Een eerste keer doorlopende incasso moet worden aangeboden VOOR een vervolg doorlopende incasso. BELANGRIJK EN GOED OM TE WETEN : Hagru kan niet zien wat u doet, noch u hierop controleren. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juiste aanmaak een aanlevering van de incassobestanden aan uw bank. Indien u hier fouten in maakt, dan kan het gebeuren dat een of meerdere of zelfs alle incasso-opdrachten worden afgekeurd. Indien Hagru eventuele fouten moet analyseren, oplossen of herstellen dan worden hier kosten voor in rekening gebracht.

PRO. Instructie Upgrade van oude versies en Euro-Incasso

PRO. Instructie Upgrade van oude versies en Euro-Incasso PRO Instructie Upgrade van oude versies en Euro-Incasso december 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De update plaatsen Hoofdstuk 2 De update is geplaatst Hoofdstuk 3 - Basisinstellingen controleren Hoofdstuk

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

2. Machtigingadministratie

2. Machtigingadministratie 2. Machtigingadministratie Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven,

Nadere informatie

Voorbeeld machtiging. 20 december 2011

Voorbeeld machtiging. 20 december 2011 Voorbeeld machtiging 20 december 2011 Eenmalige machtiging SEPA Euro-Incasso S PA incassant incassant :. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan om een eenmalige incasso-opdracht

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8)

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Algemeen Amsterdam, 5 september 2013 Betreft: doorlopende machtiging Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, In juni heeft u van

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 3 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 4 3.1 Inrichting contract PC Leden... 4 3.2 De machtigingen administratie (het

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen.

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen. Sepa Incasso s Via Easy-work is het mogelijk om incasso batches aan te maken in het SEPA / XML formaat. Voordat deze optie gebruikt kan worden dienen er een aantal instellingen voor elkaar te zijn en u

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2013

Nieuwsbrief, december 2013 Nieuwsbrief, december 2013 In dit nummer: Aangepaste openingstijden Euro-Incasso Cashflow aanbieding CashflowPro Foerage CashflowPro Online Tips en trucs Volgend jaar Digitale nieuwsbrief Voor u ziet u

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA Naam Incassant: MHC Bemmel 800 Adres Incassant: Postbus 222 Plaats Incassant: 6680 AE BEMMEL Land Incassant: NEDERLAND Incassant ID: NL13ZZZ401445350000 Door ondertekening van

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand, elektronisch

Nadere informatie

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee.

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Stappenplan: van Nederlandse incasso naar Euro-incasso Waarom een Europese incasso? Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het

Nadere informatie

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN Datum Auteur : 1 juni 2013 : Pieter Schoneveld, Dexels BV Inleiding De Single Euro Payments Area (SEPA) is het gemeenschappelijke betaalgebied waar de euro de geldende

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

SCHENKINGSOVEREENKOMST (lees eerst de toelichting op pagina 4 en 5)

SCHENKINGSOVEREENKOMST (lees eerst de toelichting op pagina 4 en 5) Hierbij verklaar ik (ondergetekende/schenker) dat ik periodiek een gift schenk aan Stichting De Luisterpost Bralectah (LPB media). 1. Mijn schenking bestaat uit een vaste en gelijkmatige gift van: (jaarbedrag

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 1 DOEL Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 2 Overschrijvingsformulieren ideal Acceptgiro Incasso SKG Online Informatiestromen Overig Tijdpad Informatie

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen...

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... 12 WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s Via Management,

Nadere informatie

Bestelprocedure huurkoop in termijnen

Bestelprocedure huurkoop in termijnen Bestelprocedure huurkoop in termijnen Login gegevens per e-mail Namens CVO Melanchthon heeft u via idealnet een e-mailbericht ontvangen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om te kunnen inloggen

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn.

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Algemeen Sepa (Single Euro Payments Area) is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 In dit nummer: Hagru Workshops Nieuw in Scipio Documenten koppelen Nieuw in Scipio Online Gezinsselecties Brieven met afdrukregels Nieuw in CashflowPro (Foerage) Audit File Gewasbescherming

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 In dit nummer: Workshop Kerkbalans Statistical Analysis Nieuw in Scipio Incassolijsten Nieuw in Scipio Online E-mailen Huiskringen Nieuw in CashflowPro (Foerage) Dagafschriften

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

1. Wijzingen in Access Online

1. Wijzingen in Access Online 1. Wijzingen in Access Online Vanaf 28 november zijn er verschillende verbeteringen actief in Access Online. Hier ziet u de belangrijkste wijzigingen. Sommige wijzigingen zijn alleen zichtbaar als u het

Nadere informatie

IBAN Conversie. Toelichting

IBAN Conversie. Toelichting IBAN Conversie Toelichting AGP Capelle a/d IJssel B.V. Versie: 1.00 Datum: 01-03-2013 Inhoud Inleiding... 3 Individuele omzetting naar IBAN... 4 Batchomzetting van bankrekeningnummers naar IBAN... 4 Importeren

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN Aspect ICT, 13 en 26 september 2012 SEPA: Europa gaat over op IBAN Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

Starten met de standaard Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de standaard Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de standaard Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe standaard Europese incasso Wat is de standaard Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2017 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Welkom. SEPA bijeenkomsten maart-april 2013

Welkom. SEPA bijeenkomsten maart-april 2013 Welkom SEPA bijeenkomsten maart-april 2013 Henk van Loenen, gemeenteadviseur LRP Henk Jansen, gemeenteadviseur LRP Kees Hommersom, gemeenteadviseur LRP Bertil Prins, accountmanager SKG Rob Scheffer, accountmanager

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift Overeenkomst periodieke gift Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondertekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Ecomare De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

Automatische Incasso

Automatische Incasso Automatische Incasso Dankzij automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen Machtigen (automatische Incasso) Uw meest praktische manier van betalen Veel mensen maken gebruik van machtigen. Automatische

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Informatie overblijfvoorziening.

Informatie overblijfvoorziening. Informatie overblijfvoorziening. Zeewolde, 24 juni 2014. Geachte ouder(s) / verzorger(s), Indien u gebruik wenst te maken van de overblijfvoorziening van De Richtingwijzer kunt u dit kenbaar maken door

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Tiel, Glasnet Tiel - geldig t/m 31 december 2015 WIZ013-01Enterprise Type aanvraag Aanvraag nieuwe aansluiting Aanvraag extra dienst(en) Gewenste leverdatum Uw referentie

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1 STAPPENPLAN SEPA DD INHOUDSOPGAVE 1. inleiding 1 2. stappenplan 2 2.1. Incassant-ID 2 2.2. Mandaten 2 2.3. Inrichting UNIT4 Multivers Extended 2 2.3.1. Betalingscondities 2 2.3.2. Volgnummers 3 2.3.3.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Nootdorp, Oostambacht - geldig t/m 31 december 2015 WIZ2014-01OostambEnt Type aanvraag Aanvraag nieuwe aansluiting Aanvraag extra dienst(en) Gewenste leverdatum Uw referentie

Nadere informatie

Yellowbrick handleiding Mijn Yellowbrick

Yellowbrick handleiding Mijn Yellowbrick Yellowbrick handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick november 2010 1 Het gebruik van uw persoonlijke pagina Mijn Yellowbrick Als klant van Yellowbrick heeft u toegang tot uw account via

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

SEPA: Europees betalen

SEPA: Europees betalen SEPA: Europees betalen Exportclub Groningen, Veendam 03-10-2012. Stad en Midden Groningen Programma Stukje historie, waarom SEPA? SEPA nu Stad en Midden Groningen Europese integratie 1951 EGKS (Frankrijk

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Bodegraven, Rijnhoek - geldig t/m 31 december 2015 WIZ2013-01Enterprise Type aanvraag Aanvraag nieuwe aansluiting Aanvraag extra dienst(en) Gewenste leverdatum Uw referentie

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie