Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofstukindeling Incasso PC Leden"

Transcriptie

1 Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA Voorwaarden vooraf Inrichten PC Leden voor de incasso Inrichting contract PC Leden De machtigingen administratie (het Mandaat ) Activeren machtiging Mandaatgegevens eenmalig wijzigen in lidnummer Hoe past u eenmalig de mandaatgegevens aan naar lidnummers? Mag ik zelf een eigen machtigingskenmerk per lid toekennen? Het incassoproces Voorbeeld stap voor stap komen tot een incasso Hulpmiddelen Selectievoorwaarde maken voor incasso openstaande nota s Aanmaken van mandaatlijst (machtingslijst) Waar dient de pre-notificatie aan te voldoen: Begrippenlijst

2 1 Voorwoord SEPA Op dit moment merken we dat SEPA (Single Europe Payment Area) toch veel vragen oproept voor het incasseren met PC Leden 7. Het is daarom van groot belang dit document te lezen, voordat u gaat incasseren volgens de SEPA wijze, dat vanaf 2014 verplicht is. De nieuwe regels die gelden voor Euro-incasso moeten debiteuren beter beschermen. Dat betekent dat u als incassant aan bepaalde verplichtingen moet voldoen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop u de machtigingen administreert en hoe u de debiteuren informeert over aankomende incasso afschrijvingen. PC Leden help u daarbij. Waar verschilt het SEPA-incasseren zich met het voorafgaande (clieop) incasseren: - Clieop bestanden kunnen met versie 7 niet meer worden aangemaakt. - IBAN: Alle bank of giro nummers worden IBAN - Sepa Direct Debit betalingsbestanden: Er kunnen nu 1 of 2 SDD betalingsbestanden voorkomen per incasso run. Het formaat is thans een PAIN002 format. Dat is een XML bestand. - Prenotificatie: De geïncasseerde dient vooraf (termijn van 14 kalenderdagen) in te worden gelicht, dat er een incasso volgt, dat heet prenotificatie. - De machtigingen administratie: We leggen nu extra gegevens van ieder lid waar die gekozen heeft voor incasso vast onder de knop Mandaat. - Twee verwerkingsdata: Voor de uitvoer van verwerking van de betalingsbestanden zijn twee verwerkingsdata. PC Leden rekent dit gelukkig voor u uit. a. Bij eerste incasso - Verwerkingsdatum is 10 dagen na insturen betalingsbestand bij de bank voor eerste incasso. b. Bij vervolgincasso - Verwerkingsdatum is 6 dagen na insturen betalingsbestand bij de bank voor herhalende incasso. 2

3 2 Voorwaarden vooraf a. Bij de bank dient u een Euro incassocontract af te sluiten voor uw vereniging of stichting ( bron: Rabobank - Handleiding Euro-incasso, H.4. ) b. U heeft PC Leden 7 geïnstalleerd met licentie c. PC Leden 7 bevat alle (geconverteerde) gegevens na een upgrade vanuit versie 6.2. / 6.1. of na een import via een.xls bestand. d. Omzetten bank/giro nummers bij zie hiervoor handleiding conversie. Het omzetten van de rekeningnummers heeft u in PC Leden 7 uitgevoerd en bij de NIET geconverteerde bank/giro nummers heeft u de betaalwijze veranderd in kas of alsnog het juiste IBAN/BIC nummer zelf opgezocht of ontvangen én verwerkt. e. Leden of donateurs zijn persoonlijk ingelicht over toekomstige incasso, ook wel aangeduid met prenotificatie f. In pc leden wordt een machtigingen administratie bijgehouden. U bent in het bezit van ondertekende nieuwe of bestaande machtiging van de leden om te mogen incasseren 3

4 3 Inrichten PC Leden voor de incasso Bij de inrichting van PC Leden gaat het om instellingen die u eenmalig goed dient vast te leggen om de incasso mogelijk te maken conform SEPA. 3.1 Inrichting contract PC Leden U heeft een contract van uw bank om incasso s uit te mogen voeren voor de vereniging of stichting. In dit contract staan de (mandaat) gegevens van de vereniging bestaand uit: Incassant id IBAN BIC Bovenstaande gegevens vult u eenmalig in PC Leden 7 in. Hierna wordt uitgelegd waar u deze gegevens moet invullen. U volgt de stappen en vult deze ontbrekende verenigingsgegevens aan: a. Ga naar Hoofdfuncties > Systeembeheer > Diverse instellingen 4

5 b. Voeg in in het licentie tabblad Invullen het Incassant ID c. Ga naar tabblad SEPA-informatie: invullen de BIC code en het IBAN (nummer) vink aan het veld Productie. Nu bent u klaar met de inrichting van de incasso gegevens van de vereniging voor PC Leden 7. 5

6 3.2 De machtigingen administratie (het Mandaat ) Hier worden de verplichte en unieke machtiging kenmerk als onderdeel van de machtigingen administratie van het lid automatisch door PC Leden ingevuld. Deze gegevens liggen vast onder de knop Machtiging, die alleen zichtbaar bij de ingevulde betaalwijze incasso. De knop machtiging is in principe licht grijs en reageert niet op aanklikken. Als u nu klikt op de knop ( wijzigen ) wordt de knop actief. Als u nu klikt op de knop dan ziet u onderstaande gegevens: De mandaatgegevens bestaan uit: Machtigingsnr: een uniek kenmerk dat kan bestaan uit nummers en letters. In eerste instantie wordt dit door PC Leden bepaald. Ondertekeningsdatum: de datum afgifte machtiging door de geïncasseerde. Voor lopende (bestaande) machtigingen wordt conform SEPA voorschriften de datum gegenereerd. Sequence: het betaaltype (eerste / FRST) of herhalend / RCUR) Landcode Activeren machtiging De gegevens zijn na de conversie van de vorige versie van PC Leden direct actief en zijn herkenbaar aan ondertekeningsdatum en sequence Eerste / FRST. In bepaalde gevallen dient de machtiging expliciet te worden geactiveerd. Onder andere bij nieuw in te voeren lid of aanpassen van de betaalwijze naar incasso dienen de machtigingsgegevens te worden geactiveerd. 6

7 Dit gebeurt door bij venster mandaatgegevens op opslaan te klikken én daarna nogmaals op opslaan voor de ledenkaart. NB: Als u vergeet bij machtiging op de knop opslaan te klikken, worden geen machtigingsgegevens vastgelegd voor de incasso. Bij een incasso ronde wordt dit lid dan ook overgeslagen Mandaatgegevens eenmalig wijzigen in lidnummer De mandaatgegevens ofwel machtigingsgegevens hebben bij de import van gegevens een uniek kenmerk ontvangen per lid, die niet zichtbaar is in de ledenkaart. U kunt er voor kiezen om alle kenmerken eenmalig aan te passen. Let op: In dat geval mag u nog geen betalings (SDD) bestand naar de bank hebben verzonden van de Eerste incasso van de leden. Doet u het toch, dan kunnen alle incasso s door de bank worden geweigerd! Bij de aanpassing naar lidnummer wordt het kenmerk voor het mandaat als volgt opgebouwd: Mndt-<lidnummer>-<ondertekeningsdatum> Hoe past u eenmalig de mandaatgegevens aan naar lidnummers? Advies is : maak eerst een backup omdat deze actie niet teruggedraaid kan worden anders dan met het terug zetten van een (deze) backup. U gaat naat naar Hoofdfuncties Systeembeheer Standaard machtiging bepalen 7

8 U moet dit wel nog bevestigen? Bij Nee verlaat u deze wijzigingen op de machtiging kenmerken en verandert er niets. Bij Ja worden alle huidige kenmerken van het mandaat van het hele bestand aangepast. In bovenstaand voorbeeld hoort: - Machtigingsnr Mndt bij lidnummer 5555 en - Heeft als ondertekeningsdatum De sequence staat op Eerste en geeft aan dat deze machtigings gegevens nog niet bekend zijn bij de bank Mag ik zelf een eigen machtigingskenmerk per lid toekennen? Natuurlijk mag dat als u maar aan de voorwaarden die hierbij horen voldoet. Dat zijn: - Het lid is (of wordt ) op de hoogte (gebracht) van het machtigingskenmerk bijvoorbeeld via het te onderteken SEPA machtigingsformulier - Er is nog geen Eerste incasso aan de bank voor dit lid aangeboden 8

9 4 Het incassoproces De volgende situaties worden onderscheiden: 1) voor de eerste keer incasso doen bij geconverteerd lid met IBAN Bij de eerste incassoronde in versie 7 dient bij de mandaatgegevens per lid: - de sequence op Eerste/FRST te staan en - de ondertekeningsdatum op (bij bestaande machtigingen). Deze datum niet aanpassen. Hij geeft namelijk aan dat de geïncasseerde een bestaande / lopende machtiging heeft) 2) voor de eerste keer incasso doen bij nieuw lid met IBAN Bij een nieuw toegevoegd lid of een lid dat wijzigt naar betaalwijze incasso staat de sequence altijd op Eerste (FRST) en de ondertekeningsdatum is gelijk aan de invoerdatum of registratiedatum. 3) Voor tweede of opvolgende keer incasso doen bij lid waarvan de machtiging bekend is Na de eerste uitgevoerde incasso is de sequence automatisch overgezet naar Vervolg (RCUR). Deze status blijft bij komende incasso s staan totdat het mandaat ( de machtiging tot incasso) wordt ingetrokken. 4) Machtiging jonger dan 36 maanden, bijvoorbeeld nieuw incasso contract Als u een machtiging heeft dat een tijdje niet actief is geweest, dan kunt u deze nog gebruiken, tot max. 3 jaar nadat de laatste incasso is uitgevoerd op deze machtiging. 5) machtiging ouder dan 36 maanden jaar, niet actief mandaat Er is gedurende 3 jaar geen incasso uitgevoerd op een lid met een machtiging. Bij een hernieuwde incasso op dat lid is een nieuwe machtiging nodig dus nieuw machtigingsnr en nieuwe ondertekeningsdatum. 9

10 4.1 Voorbeeld stap voor stap komen tot een incasso Als voorbeeld nemen we een lid dat elk half jaar wordt geïncasseerd. Het lid heeft een IBAN en een BIC nummer en de betaalwijze is incasso. In dit voorbeeld voldoet het lid aan het mandaat van situatie 1. Voor dat u dit lid gaat incasseren dien u deze daarover persoonlijk in te lichten. Het inlichten van de geïncasseerde wordt prenotificatie genoemd. (zie ook hfd st 5.3) Als u de prenotificatie heeft uitgevoerd dan kunt u nog onderstaande stappen uitvoeren: Voorwaarde om te incasseren is dat u NOTA s heeft aangemaakt Vaststellen aantal openstaande nota s voor de incasso Hiervoor kunt u een selectievoorwaarde maken die u kunt gebruiken in de notalijst. Hiervoor kunt u uitleg vinden in Selectievoorwaarde maken voor incasso openstaande nota s Vaststellen of geïncasseerde een mandaat heeft in PC leden Hiervoor kunt uzelf een mandaatlijst maken. Zie voor uitleg hiervoor: Aanmaken van mandaatlijst 10

11 Het lid heeft een openstaand bedrag. Dus is het uitvoeren van de incasso op dit lid mogelijk. Aanmaken van incasso s gaat via: Nota s > Acceptgiro s, incasso en kwitanties Klik op het TABJE incasso en u krijgt nu het scherm van het incasso bestand te zien. PAD uitvoeren naar bestand Een opmerking vooraf met betrekking tot het pad: BESTAND uitvoeren naar. 11

12 Het pad waar het betalingsbestand(en) wordt(en) neergezet kunt of moet u zelfs in bepaalde gevallen wijzigen: - Als het huidige pad leeg is of niet meer bestaat dan dient het zeker te worden aangepast, anders krijgt u een foutmelding en wordt er geen bestand weggeschreven!!! - Voor de geconverteerden vanuit versie 6 staat de map meestal nog op c:\pcleden6\transit of c:\program Files\PCLeden6\transit o.i.d. Wijzigen van het PAD: Klik hiervoor op de knop met 3 puntjes, bij Bestand uitvoeren naar en zorg ervoor dat het bestand neergezet wordt in de TRANSIT map van PCLeden 7.x Wij zien nu 2 soorten verwerkingen (de sequence). - Vervolg incasso - Eerste incasso. Gewenste verwerkingsdatum Bij de vervolgincasso staat de gewenste verwerkingsdatum voor ingevuld op 1 week na aanmaak van het betalingsbestand. Bij de eerste incasso staat de gewenste verwerkingsdatum voor ingevuld op 10 dagen na aanmaak van het betalingsbestand. LET OP: u kunt deze data wel verder in de toekomst zetten, maar NIET eerder dan opgegeven datum. Na het aanmaken is het aan te bevelen het (de) bestand(en) direct te verwerken in uw bank pakket. Als u de betalingsbestanden later aanlevert aan de bank, worden ze mogelijk niet meer verwerkt en dient u opnieuw de incasso bestanden aan te maken. Hiervoor dient u de back-up die automatisch bij het aanmaken van NOTA s is gemaakt, terug te zetten. Hierdoor komt u weer op de uitgang situatie en kunt u opnieuw het gehele incasso traject (inclusief nota s aanmaken) starten. Omschrijving per sequence: In de omschrijving kunt u per type (max 16 posities!) vastleggen wat de incasso inhoud. Bijvoorbeeld: Contributie 2013 Dit gegeven komt in het incasso bestand te staan en is te verwachten (bank afhankelijk) dat dit ook op het bankafschrift wordt getoond. 12

13 Nu wordt aangegeven het aantal gevonden posten en het totaal bedrag wat geïncasseerd gaat worden. Als u hier klikt op Nee dan wordt er voor gezorgd dat de betalingsbestanden niet worden gemaakt maar let op, de statussen van de nota s en machtigingsgegevens worden niet gewijzigd. DUS: de openstaande nota s zijn nog steeds openstaand en hoeven niet opnieuw aangemaakt te worden. Na eventuele correctie ( mits u niet de backup hebt terug gezet!) hoeft u enkel het incasso proces opnieuw te starten. Prenotificatie is een waarschuwing dat de geïncasseerde minstens 14 dagen van te voren dient te zijn geïnformeerd over de komende incasso. ( zie ook hfd. st. 5.3) Klikt u op Ja dan worden de betalingsbestanden gemaakt. - Bij de nota gegevens wordt de nota op betaald gezet. - Bij de mandaatgegevens wordt de sequence indien van toepassing van Eerste gewijzigd naar Vervolg. In dit voorbeeld zijn 58 posten verwerkt. De output van de incasso bestaat uit - een betalingsbestand SDD (F) of (R) <ddmmjj><999999>.xml - Alleen bij First incasso komt ook nog een.xls bestand wat kan dienen als extra informatie voor de penningmeester. - Indien gewenst een verwerkingslijst SDD (Single Direct Debit) Het XML (SDD) bestand kan nu verder worden verwerkt in de bank software (telebankieren) 13

14 Voorbeeld In onderstaand voorbeeld is een herhalend (recurrent) betalingsbestand gemaakt met de naam SDD(R) XML. De betekenis van deze naam: Single Direct Debit voor herhaal incasso aangemaakt op 18 maart 2013 om 11:44:42. Als u nieuwe leden heeft ingevoerd voor een euro incasso, dan wordt een tweede betalingsbestand aangemaakt met de naam: SDD(F)., waarbij de F staat voor First ofwel Eerste. In het hierboven getoonde voorbeeld leest u SDD(R)., waarbij de R staat voor RCUR ofwel Vervolg. De betalingsbestanden zijn uitvoerig getest in speciale bank software van de Rabobank. De bestanden die wij leveren zijn dus goed. Het is van belang NOOIT deze XML bestanden aan te passen. Doet u dat toch, dan kunnen ze niet meer worden verwerkt in de bank software. U dient dan een back-up terug te zetten vanaf het moment dat u de nota s ging aanmaken en het gehele incasso (inclusief nota) traject opnieuw te starten/herhalen. WAARSCHUWING: Aan de naamgeving van het bestand en de inhoud van het xml bestand dus mag niets worden aangepast! Indien u hier iets aan wijzigt dan wordt het bestand door de bank software afgekeurd. 14

15 5 Hulpmiddelen 5.1 Selectievoorwaarde maken voor incasso openstaande nota s Hoofdfuncties > Systeembeheer > Ledenselecties Selectie incasso als betaalwijze: 15

16 Afdrukken van openstaande notalijst met betaalwijze incasso, in dit voorbeeld... 16

17 17

18 5.2 Aanmaken van mandaatlijst (machtingslijst) Zorg er voor dat alle geïncasseerde leden een mandaat hebben. Dit kunt u controleren door een mandaatlijst te maken. Via Hoofdfuncties > Print Instellingen > Leden lijsten Klik op knop Toevoegen Naam van nieuwe lijst: MANDAATLIJST Voeg bijvoorbeeld onderstaande veldnamen toe door middel van de knop toevoegen: 18

19 Na iedere regel op OK klikken en voor de volgende klik opnieuw op toevoegen. Tenslotte klikt u op de knop Sluiten Open nu het ledenscherm en ga naar Afdrukken > Afdrukken lijsten > Alleen de namen die een machtigingsnummer, Datum ondertekening, Incasso type, IBAN en BIC hebben kunnen worden geïncasseerd! 19

20 5.3 Waar dient de pre-notificatie aan te voldoen: - Het lid dient vooraf geïnformeerd te worden over zijn incassant id (van de vereniging) en unieke machtigingskenmerk (mandaat). - Voor afschrijving dient geïncasseerde op de hoogte zijn van het exacte bedrag en exacte datum. - U mag het lid gelijktijdig informeren over uw incassant id, zijn machtigingskenmerk en de exacte data van de eerste incasso s of herhaalde incasso s. - U mag het lid in 1 keer informeren over de afschrijving van meerdere incasso s, u dient dan wel de exacte datum en exacte bedrag aangeven - Als in het contract met het lid niet een periode voor vooraankondiging is overeengekomen, dan geldt een termijn van 14 dagen - Wijzigingen in bedragen of data dienen ruim van te voren te worden gemeld. - U mag op diverse manieren communiceren naar het lid v.w.b. incassant id, machtigingskenmerk en aankomende afschrijvingen. Bijvoorbeeld via een brief, , een factuur, een sms-bericht. Via een nieuwsbrief of clubblad is ook mogelijk als deze persoonlijk aan het lid is gericht. - U mag in een nieuwsbrief of clubblad in 1 keer aan al uw klanten of leden communiceren dat het machtigingskenmerk van de geïncasseerde gelijk is aan zijn/haar lid- of klantnummer en/of wat de incassobedragen en data voor de komende periode zijn. Zo voldoet u aan de verplichting uw debiteur over zijn machtigingskenmerk te informeren en hoeft u geen aparte mailing te versturen. - Let op: Het vermelden van deze informatie op uw website volstaat niet, omdat dit niet persoonlijk aan iemand is gericht. (het hierboven gebruikte woord Lid staat ook voor debiteur of geïncasseerde) (bron: Rabobank - Handleiding Euro-incasso) 20

21 6 Begrippenlijst Bestand uitvoeren naar Betaaltype IBAN In het scherm incassobestand juiste bestaande pad aangeven op de PC. Klik voor de zekerheid op blokje met 3 puntjes en ga naar de juiste folder toe Nieuw geïncasseerde heeft status Eerste (First) daarna herhalend (Recurrent). Eerste incasso dient 6 werkdagen voor uitvoerdatum aan de bank worden aangeleverd. Herhalende incasso dient 3 werkdagen voor uitvoerdatum aan de bank te worden aangeleverd. CLIEOP Het incassobestand dat tot 1 december 2013 mag worden gebruikt om incasso gegevens te versturen. Vanaf 2014 wordt alleen nog SDD geaccepteerd door de banken binnen SEPA. Kan alleen met oude versie worden gemaakt dus versie 6.2 of eerder, NIET versie 7. IBAN Ibanbicservice Incassant id Mandaat Mandaatnummer Mandaatregistratie PC Leden Prenotificatie International Bank Account Number Service van gezamenlijke banken die voorziet in omzetting naar IBAN Het incassant id is het nummer van het contract om te incasseren dat de vereniging of stichting ontvangt van de bank De machting die u nodig heeft van de geincasseerde Het kenmerk van de machtiging van de geïncasseerde Alle machtigingen van de geincasserden worden vastgelegd. D.w.z. uniek mandaat kenmerk, Datum handtekening en Incasso type PC Ledenadministratie Vooraf melden persoonlijk aan de geïncasseerde het incasso volgt 21

22 SDD SEPA Sequence Uitvoerdatum verwerkingsdatum Incasso XML Single Direct Debit, het betalingsbestand dat de huidige incassobestand clieop vervangt Single Europe Payment Area, gebied waarin IBAN geldt Incassotype behorend bij mandaat. (F)irst eerste incasso na conversie of nieuw lid / donateur. (R)ecurrent, herhaalde incasso, reeds met PC Leden of andere applicatie voor dit lid met dit mandaat geincasseerd bij de bank Dit is de datum dat de bank het betalingsbestand verwerkt voor u. Bij eerste incasso betalingsbestand aanleveren 6 dagen voor verwerkingsdatum. Bij herhalende incasso betalingsbestand aanleveren 3 dagen voor verwerkingsdatum. Extended Markup Language, formaat van het betalingsbestand 22

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready?

2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? 2 e herziene editie: september 2013 2 3 Hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? Deze folder is bestemd voor alle administrateurs van kerkelijke gemeenten die gebruikmaken

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Versie, datum 1 april 2015 Rabobank Nederland, 2015 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

Handleiding voor de ledenadministratie

Handleiding voor de ledenadministratie Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

ST-RBM voor MS-Access Handleiding

ST-RBM voor MS-Access Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemeen... 2 Logo en opmaak schermen... 2 Rapportage- en uitvoermogelijkheden... 2 Etiketten en mailmerge... 2 Welke versies van MS-Access?... 2 Nieuwe

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding UVP4J Survival Bond Nederland Postbus 323 3500 AH Utrecht info@survivalbond.nl September 2013

Handleiding UVP4J Survival Bond Nederland Postbus 323 3500 AH Utrecht info@survivalbond.nl September 2013 Handleiding UVP4J Survival Bond Nederland Postbus 323 3500 AH Utrecht info@survivalbond.nl September 2013 Naam document: Handleiding_uvp4j.doc Auteur: Bart Bongers Email: info@survivalbond.nl Versie handleiding:

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007)

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) Handleiding Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) 1 Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u kunt Internet Bankieren bij SNS Regio Bank en hoe u met de digipas omgaat. Lees deze handleiding eerst

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie