Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofstukindeling Incasso PC Leden"

Transcriptie

1 Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA Voorwaarden vooraf Inrichten PC Leden voor de incasso Inrichting contract PC Leden De machtigingen administratie (het Mandaat ) Activeren machtiging Mandaatgegevens eenmalig wijzigen in lidnummer Hoe past u eenmalig de mandaatgegevens aan naar lidnummers? Mag ik zelf een eigen machtigingskenmerk per lid toekennen? Het incassoproces Voorbeeld stap voor stap komen tot een incasso Hulpmiddelen Selectievoorwaarde maken voor incasso openstaande nota s Aanmaken van mandaatlijst (machtingslijst) Waar dient de pre-notificatie aan te voldoen: Begrippenlijst

2 1 Voorwoord SEPA Op dit moment merken we dat SEPA (Single Europe Payment Area) toch veel vragen oproept voor het incasseren met PC Leden 7. Het is daarom van groot belang dit document te lezen, voordat u gaat incasseren volgens de SEPA wijze, dat vanaf 2014 verplicht is. De nieuwe regels die gelden voor Euro-incasso moeten debiteuren beter beschermen. Dat betekent dat u als incassant aan bepaalde verplichtingen moet voldoen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop u de machtigingen administreert en hoe u de debiteuren informeert over aankomende incasso afschrijvingen. PC Leden help u daarbij. Waar verschilt het SEPA-incasseren zich met het voorafgaande (clieop) incasseren: - Clieop bestanden kunnen met versie 7 niet meer worden aangemaakt. - IBAN: Alle bank of giro nummers worden IBAN - Sepa Direct Debit betalingsbestanden: Er kunnen nu 1 of 2 SDD betalingsbestanden voorkomen per incasso run. Het formaat is thans een PAIN002 format. Dat is een XML bestand. - Prenotificatie: De geïncasseerde dient vooraf (termijn van 14 kalenderdagen) in te worden gelicht, dat er een incasso volgt, dat heet prenotificatie. - De machtigingen administratie: We leggen nu extra gegevens van ieder lid waar die gekozen heeft voor incasso vast onder de knop Mandaat. - Twee verwerkingsdata: Voor de uitvoer van verwerking van de betalingsbestanden zijn twee verwerkingsdata. PC Leden rekent dit gelukkig voor u uit. a. Bij eerste incasso - Verwerkingsdatum is 10 dagen na insturen betalingsbestand bij de bank voor eerste incasso. b. Bij vervolgincasso - Verwerkingsdatum is 6 dagen na insturen betalingsbestand bij de bank voor herhalende incasso. 2

3 2 Voorwaarden vooraf a. Bij de bank dient u een Euro incassocontract af te sluiten voor uw vereniging of stichting ( bron: Rabobank - Handleiding Euro-incasso, H.4. ) b. U heeft PC Leden 7 geïnstalleerd met licentie c. PC Leden 7 bevat alle (geconverteerde) gegevens na een upgrade vanuit versie 6.2. / 6.1. of na een import via een.xls bestand. d. Omzetten bank/giro nummers bij zie hiervoor handleiding conversie. Het omzetten van de rekeningnummers heeft u in PC Leden 7 uitgevoerd en bij de NIET geconverteerde bank/giro nummers heeft u de betaalwijze veranderd in kas of alsnog het juiste IBAN/BIC nummer zelf opgezocht of ontvangen én verwerkt. e. Leden of donateurs zijn persoonlijk ingelicht over toekomstige incasso, ook wel aangeduid met prenotificatie f. In pc leden wordt een machtigingen administratie bijgehouden. U bent in het bezit van ondertekende nieuwe of bestaande machtiging van de leden om te mogen incasseren 3

4 3 Inrichten PC Leden voor de incasso Bij de inrichting van PC Leden gaat het om instellingen die u eenmalig goed dient vast te leggen om de incasso mogelijk te maken conform SEPA. 3.1 Inrichting contract PC Leden U heeft een contract van uw bank om incasso s uit te mogen voeren voor de vereniging of stichting. In dit contract staan de (mandaat) gegevens van de vereniging bestaand uit: Incassant id IBAN BIC Bovenstaande gegevens vult u eenmalig in PC Leden 7 in. Hierna wordt uitgelegd waar u deze gegevens moet invullen. U volgt de stappen en vult deze ontbrekende verenigingsgegevens aan: a. Ga naar Hoofdfuncties > Systeembeheer > Diverse instellingen 4

5 b. Voeg in in het licentie tabblad Invullen het Incassant ID c. Ga naar tabblad SEPA-informatie: invullen de BIC code en het IBAN (nummer) vink aan het veld Productie. Nu bent u klaar met de inrichting van de incasso gegevens van de vereniging voor PC Leden 7. 5

6 3.2 De machtigingen administratie (het Mandaat ) Hier worden de verplichte en unieke machtiging kenmerk als onderdeel van de machtigingen administratie van het lid automatisch door PC Leden ingevuld. Deze gegevens liggen vast onder de knop Machtiging, die alleen zichtbaar bij de ingevulde betaalwijze incasso. De knop machtiging is in principe licht grijs en reageert niet op aanklikken. Als u nu klikt op de knop ( wijzigen ) wordt de knop actief. Als u nu klikt op de knop dan ziet u onderstaande gegevens: De mandaatgegevens bestaan uit: Machtigingsnr: een uniek kenmerk dat kan bestaan uit nummers en letters. In eerste instantie wordt dit door PC Leden bepaald. Ondertekeningsdatum: de datum afgifte machtiging door de geïncasseerde. Voor lopende (bestaande) machtigingen wordt conform SEPA voorschriften de datum gegenereerd. Sequence: het betaaltype (eerste / FRST) of herhalend / RCUR) Landcode Activeren machtiging De gegevens zijn na de conversie van de vorige versie van PC Leden direct actief en zijn herkenbaar aan ondertekeningsdatum en sequence Eerste / FRST. In bepaalde gevallen dient de machtiging expliciet te worden geactiveerd. Onder andere bij nieuw in te voeren lid of aanpassen van de betaalwijze naar incasso dienen de machtigingsgegevens te worden geactiveerd. 6

7 Dit gebeurt door bij venster mandaatgegevens op opslaan te klikken én daarna nogmaals op opslaan voor de ledenkaart. NB: Als u vergeet bij machtiging op de knop opslaan te klikken, worden geen machtigingsgegevens vastgelegd voor de incasso. Bij een incasso ronde wordt dit lid dan ook overgeslagen Mandaatgegevens eenmalig wijzigen in lidnummer De mandaatgegevens ofwel machtigingsgegevens hebben bij de import van gegevens een uniek kenmerk ontvangen per lid, die niet zichtbaar is in de ledenkaart. U kunt er voor kiezen om alle kenmerken eenmalig aan te passen. Let op: In dat geval mag u nog geen betalings (SDD) bestand naar de bank hebben verzonden van de Eerste incasso van de leden. Doet u het toch, dan kunnen alle incasso s door de bank worden geweigerd! Bij de aanpassing naar lidnummer wordt het kenmerk voor het mandaat als volgt opgebouwd: Mndt-<lidnummer>-<ondertekeningsdatum> Hoe past u eenmalig de mandaatgegevens aan naar lidnummers? Advies is : maak eerst een backup omdat deze actie niet teruggedraaid kan worden anders dan met het terug zetten van een (deze) backup. U gaat naat naar Hoofdfuncties Systeembeheer Standaard machtiging bepalen 7

8 U moet dit wel nog bevestigen? Bij Nee verlaat u deze wijzigingen op de machtiging kenmerken en verandert er niets. Bij Ja worden alle huidige kenmerken van het mandaat van het hele bestand aangepast. In bovenstaand voorbeeld hoort: - Machtigingsnr Mndt bij lidnummer 5555 en - Heeft als ondertekeningsdatum De sequence staat op Eerste en geeft aan dat deze machtigings gegevens nog niet bekend zijn bij de bank Mag ik zelf een eigen machtigingskenmerk per lid toekennen? Natuurlijk mag dat als u maar aan de voorwaarden die hierbij horen voldoet. Dat zijn: - Het lid is (of wordt ) op de hoogte (gebracht) van het machtigingskenmerk bijvoorbeeld via het te onderteken SEPA machtigingsformulier - Er is nog geen Eerste incasso aan de bank voor dit lid aangeboden 8

9 4 Het incassoproces De volgende situaties worden onderscheiden: 1) voor de eerste keer incasso doen bij geconverteerd lid met IBAN Bij de eerste incassoronde in versie 7 dient bij de mandaatgegevens per lid: - de sequence op Eerste/FRST te staan en - de ondertekeningsdatum op (bij bestaande machtigingen). Deze datum niet aanpassen. Hij geeft namelijk aan dat de geïncasseerde een bestaande / lopende machtiging heeft) 2) voor de eerste keer incasso doen bij nieuw lid met IBAN Bij een nieuw toegevoegd lid of een lid dat wijzigt naar betaalwijze incasso staat de sequence altijd op Eerste (FRST) en de ondertekeningsdatum is gelijk aan de invoerdatum of registratiedatum. 3) Voor tweede of opvolgende keer incasso doen bij lid waarvan de machtiging bekend is Na de eerste uitgevoerde incasso is de sequence automatisch overgezet naar Vervolg (RCUR). Deze status blijft bij komende incasso s staan totdat het mandaat ( de machtiging tot incasso) wordt ingetrokken. 4) Machtiging jonger dan 36 maanden, bijvoorbeeld nieuw incasso contract Als u een machtiging heeft dat een tijdje niet actief is geweest, dan kunt u deze nog gebruiken, tot max. 3 jaar nadat de laatste incasso is uitgevoerd op deze machtiging. 5) machtiging ouder dan 36 maanden jaar, niet actief mandaat Er is gedurende 3 jaar geen incasso uitgevoerd op een lid met een machtiging. Bij een hernieuwde incasso op dat lid is een nieuwe machtiging nodig dus nieuw machtigingsnr en nieuwe ondertekeningsdatum. 9

10 4.1 Voorbeeld stap voor stap komen tot een incasso Als voorbeeld nemen we een lid dat elk half jaar wordt geïncasseerd. Het lid heeft een IBAN en een BIC nummer en de betaalwijze is incasso. In dit voorbeeld voldoet het lid aan het mandaat van situatie 1. Voor dat u dit lid gaat incasseren dien u deze daarover persoonlijk in te lichten. Het inlichten van de geïncasseerde wordt prenotificatie genoemd. (zie ook hfd st 5.3) Als u de prenotificatie heeft uitgevoerd dan kunt u nog onderstaande stappen uitvoeren: Voorwaarde om te incasseren is dat u NOTA s heeft aangemaakt Vaststellen aantal openstaande nota s voor de incasso Hiervoor kunt u een selectievoorwaarde maken die u kunt gebruiken in de notalijst. Hiervoor kunt u uitleg vinden in Selectievoorwaarde maken voor incasso openstaande nota s Vaststellen of geïncasseerde een mandaat heeft in PC leden Hiervoor kunt uzelf een mandaatlijst maken. Zie voor uitleg hiervoor: Aanmaken van mandaatlijst 10

11 Het lid heeft een openstaand bedrag. Dus is het uitvoeren van de incasso op dit lid mogelijk. Aanmaken van incasso s gaat via: Nota s > Acceptgiro s, incasso en kwitanties Klik op het TABJE incasso en u krijgt nu het scherm van het incasso bestand te zien. PAD uitvoeren naar bestand Een opmerking vooraf met betrekking tot het pad: BESTAND uitvoeren naar. 11

12 Het pad waar het betalingsbestand(en) wordt(en) neergezet kunt of moet u zelfs in bepaalde gevallen wijzigen: - Als het huidige pad leeg is of niet meer bestaat dan dient het zeker te worden aangepast, anders krijgt u een foutmelding en wordt er geen bestand weggeschreven!!! - Voor de geconverteerden vanuit versie 6 staat de map meestal nog op c:\pcleden6\transit of c:\program Files\PCLeden6\transit o.i.d. Wijzigen van het PAD: Klik hiervoor op de knop met 3 puntjes, bij Bestand uitvoeren naar en zorg ervoor dat het bestand neergezet wordt in de TRANSIT map van PCLeden 7.x Wij zien nu 2 soorten verwerkingen (de sequence). - Vervolg incasso - Eerste incasso. Gewenste verwerkingsdatum Bij de vervolgincasso staat de gewenste verwerkingsdatum voor ingevuld op 1 week na aanmaak van het betalingsbestand. Bij de eerste incasso staat de gewenste verwerkingsdatum voor ingevuld op 10 dagen na aanmaak van het betalingsbestand. LET OP: u kunt deze data wel verder in de toekomst zetten, maar NIET eerder dan opgegeven datum. Na het aanmaken is het aan te bevelen het (de) bestand(en) direct te verwerken in uw bank pakket. Als u de betalingsbestanden later aanlevert aan de bank, worden ze mogelijk niet meer verwerkt en dient u opnieuw de incasso bestanden aan te maken. Hiervoor dient u de back-up die automatisch bij het aanmaken van NOTA s is gemaakt, terug te zetten. Hierdoor komt u weer op de uitgang situatie en kunt u opnieuw het gehele incasso traject (inclusief nota s aanmaken) starten. Omschrijving per sequence: In de omschrijving kunt u per type (max 16 posities!) vastleggen wat de incasso inhoud. Bijvoorbeeld: Contributie 2013 Dit gegeven komt in het incasso bestand te staan en is te verwachten (bank afhankelijk) dat dit ook op het bankafschrift wordt getoond. 12

13 Nu wordt aangegeven het aantal gevonden posten en het totaal bedrag wat geïncasseerd gaat worden. Als u hier klikt op Nee dan wordt er voor gezorgd dat de betalingsbestanden niet worden gemaakt maar let op, de statussen van de nota s en machtigingsgegevens worden niet gewijzigd. DUS: de openstaande nota s zijn nog steeds openstaand en hoeven niet opnieuw aangemaakt te worden. Na eventuele correctie ( mits u niet de backup hebt terug gezet!) hoeft u enkel het incasso proces opnieuw te starten. Prenotificatie is een waarschuwing dat de geïncasseerde minstens 14 dagen van te voren dient te zijn geïnformeerd over de komende incasso. ( zie ook hfd. st. 5.3) Klikt u op Ja dan worden de betalingsbestanden gemaakt. - Bij de nota gegevens wordt de nota op betaald gezet. - Bij de mandaatgegevens wordt de sequence indien van toepassing van Eerste gewijzigd naar Vervolg. In dit voorbeeld zijn 58 posten verwerkt. De output van de incasso bestaat uit - een betalingsbestand SDD (F) of (R) <ddmmjj><999999>.xml - Alleen bij First incasso komt ook nog een.xls bestand wat kan dienen als extra informatie voor de penningmeester. - Indien gewenst een verwerkingslijst SDD (Single Direct Debit) Het XML (SDD) bestand kan nu verder worden verwerkt in de bank software (telebankieren) 13

14 Voorbeeld In onderstaand voorbeeld is een herhalend (recurrent) betalingsbestand gemaakt met de naam SDD(R) XML. De betekenis van deze naam: Single Direct Debit voor herhaal incasso aangemaakt op 18 maart 2013 om 11:44:42. Als u nieuwe leden heeft ingevoerd voor een euro incasso, dan wordt een tweede betalingsbestand aangemaakt met de naam: SDD(F)., waarbij de F staat voor First ofwel Eerste. In het hierboven getoonde voorbeeld leest u SDD(R)., waarbij de R staat voor RCUR ofwel Vervolg. De betalingsbestanden zijn uitvoerig getest in speciale bank software van de Rabobank. De bestanden die wij leveren zijn dus goed. Het is van belang NOOIT deze XML bestanden aan te passen. Doet u dat toch, dan kunnen ze niet meer worden verwerkt in de bank software. U dient dan een back-up terug te zetten vanaf het moment dat u de nota s ging aanmaken en het gehele incasso (inclusief nota) traject opnieuw te starten/herhalen. WAARSCHUWING: Aan de naamgeving van het bestand en de inhoud van het xml bestand dus mag niets worden aangepast! Indien u hier iets aan wijzigt dan wordt het bestand door de bank software afgekeurd. 14

15 5 Hulpmiddelen 5.1 Selectievoorwaarde maken voor incasso openstaande nota s Hoofdfuncties > Systeembeheer > Ledenselecties Selectie incasso als betaalwijze: 15

16 Afdrukken van openstaande notalijst met betaalwijze incasso, in dit voorbeeld... 16

17 17

18 5.2 Aanmaken van mandaatlijst (machtingslijst) Zorg er voor dat alle geïncasseerde leden een mandaat hebben. Dit kunt u controleren door een mandaatlijst te maken. Via Hoofdfuncties > Print Instellingen > Leden lijsten Klik op knop Toevoegen Naam van nieuwe lijst: MANDAATLIJST Voeg bijvoorbeeld onderstaande veldnamen toe door middel van de knop toevoegen: 18

19 Na iedere regel op OK klikken en voor de volgende klik opnieuw op toevoegen. Tenslotte klikt u op de knop Sluiten Open nu het ledenscherm en ga naar Afdrukken > Afdrukken lijsten > Alleen de namen die een machtigingsnummer, Datum ondertekening, Incasso type, IBAN en BIC hebben kunnen worden geïncasseerd! 19

20 5.3 Waar dient de pre-notificatie aan te voldoen: - Het lid dient vooraf geïnformeerd te worden over zijn incassant id (van de vereniging) en unieke machtigingskenmerk (mandaat). - Voor afschrijving dient geïncasseerde op de hoogte zijn van het exacte bedrag en exacte datum. - U mag het lid gelijktijdig informeren over uw incassant id, zijn machtigingskenmerk en de exacte data van de eerste incasso s of herhaalde incasso s. - U mag het lid in 1 keer informeren over de afschrijving van meerdere incasso s, u dient dan wel de exacte datum en exacte bedrag aangeven - Als in het contract met het lid niet een periode voor vooraankondiging is overeengekomen, dan geldt een termijn van 14 dagen - Wijzigingen in bedragen of data dienen ruim van te voren te worden gemeld. - U mag op diverse manieren communiceren naar het lid v.w.b. incassant id, machtigingskenmerk en aankomende afschrijvingen. Bijvoorbeeld via een brief, , een factuur, een sms-bericht. Via een nieuwsbrief of clubblad is ook mogelijk als deze persoonlijk aan het lid is gericht. - U mag in een nieuwsbrief of clubblad in 1 keer aan al uw klanten of leden communiceren dat het machtigingskenmerk van de geïncasseerde gelijk is aan zijn/haar lid- of klantnummer en/of wat de incassobedragen en data voor de komende periode zijn. Zo voldoet u aan de verplichting uw debiteur over zijn machtigingskenmerk te informeren en hoeft u geen aparte mailing te versturen. - Let op: Het vermelden van deze informatie op uw website volstaat niet, omdat dit niet persoonlijk aan iemand is gericht. (het hierboven gebruikte woord Lid staat ook voor debiteur of geïncasseerde) (bron: Rabobank - Handleiding Euro-incasso) 20

21 6 Begrippenlijst Bestand uitvoeren naar Betaaltype IBAN In het scherm incassobestand juiste bestaande pad aangeven op de PC. Klik voor de zekerheid op blokje met 3 puntjes en ga naar de juiste folder toe Nieuw geïncasseerde heeft status Eerste (First) daarna herhalend (Recurrent). Eerste incasso dient 6 werkdagen voor uitvoerdatum aan de bank worden aangeleverd. Herhalende incasso dient 3 werkdagen voor uitvoerdatum aan de bank te worden aangeleverd. CLIEOP Het incassobestand dat tot 1 december 2013 mag worden gebruikt om incasso gegevens te versturen. Vanaf 2014 wordt alleen nog SDD geaccepteerd door de banken binnen SEPA. Kan alleen met oude versie worden gemaakt dus versie 6.2 of eerder, NIET versie 7. IBAN Ibanbicservice Incassant id Mandaat Mandaatnummer Mandaatregistratie PC Leden Prenotificatie International Bank Account Number Service van gezamenlijke banken die voorziet in omzetting naar IBAN Het incassant id is het nummer van het contract om te incasseren dat de vereniging of stichting ontvangt van de bank De machting die u nodig heeft van de geincasseerde Het kenmerk van de machtiging van de geïncasseerde Alle machtigingen van de geincasserden worden vastgelegd. D.w.z. uniek mandaat kenmerk, Datum handtekening en Incasso type PC Ledenadministratie Vooraf melden persoonlijk aan de geïncasseerde het incasso volgt 21

22 SDD SEPA Sequence Uitvoerdatum verwerkingsdatum Incasso XML Single Direct Debit, het betalingsbestand dat de huidige incassobestand clieop vervangt Single Europe Payment Area, gebied waarin IBAN geldt Incassotype behorend bij mandaat. (F)irst eerste incasso na conversie of nieuw lid / donateur. (R)ecurrent, herhaalde incasso, reeds met PC Leden of andere applicatie voor dit lid met dit mandaat geincasseerd bij de bank Dit is de datum dat de bank het betalingsbestand verwerkt voor u. Bij eerste incasso betalingsbestand aanleveren 6 dagen voor verwerkingsdatum. Bij herhalende incasso betalingsbestand aanleveren 3 dagen voor verwerkingsdatum. Extended Markup Language, formaat van het betalingsbestand 22

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Wijzigingen in verband met IBAN/SEPA

Wijzigingen in verband met IBAN/SEPA Wijzigingen in verband met IBAN/SEPA Het betalingsverkeer binnen Nederland gaat binnenkort grondig wijzigen door de invoering van nieuwe, langere bankrekeningnummers. Deze nummers worden IBAN genoemd,

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand, elektronisch

Nadere informatie

Mandaat registeren. Bijdrageadministratie. 1. Voordat u begint. Belangrijk om te weten

Mandaat registeren. Bijdrageadministratie. 1. Voordat u begint. Belangrijk om te weten Bijdrageadministratie Mandaat registeren Met Scipio Online kunt u incasso bestanden genereren. Deze stuurt u naar de bank zodat uw leden worden geïncasseerd. Om leden te kunnen incasseren moet u mandaten

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN Datum Auteur : 1 juni 2013 : Pieter Schoneveld, Dexels BV Inleiding De Single Euro Payments Area (SEPA) is het gemeenschappelijke betaalgebied waar de euro de geldende

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen.

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen. Sepa Incasso s Via Easy-work is het mogelijk om incasso batches aan te maken in het SEPA / XML formaat. Voordat deze optie gebruikt kan worden dienen er een aantal instellingen voor elkaar te zijn en u

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

2. Machtigingadministratie

2. Machtigingadministratie 2. Machtigingadministratie Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven,

Nadere informatie

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Starten met SEPA Direct Debit Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Inhoud en opzet webinar - Doel - Uitleg werking SEPA Direct Debit (SDD) - Praktische handvatten bieden voor migratie

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

PC Leden: omzetten van Bank/gironummers naar BIC/IBAN nummers ( versie maart 2013)

PC Leden: omzetten van Bank/gironummers naar BIC/IBAN nummers ( versie maart 2013) Stappen voorafgaand aan de conversie van de bank/giro nummers naar IBAN: 1. Installeer PC Leden 7 en neem de oude database mee in de installatie. Uw PC Leden versie 7 is nu gevuld met de gegevens uit uw

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA Naam Incassant: MHC Bemmel 800 Adres Incassant: Postbus 222 Plaats Incassant: 6680 AE BEMMEL Land Incassant: NEDERLAND Incassant ID: NL13ZZZ401445350000 Door ondertekening van

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1 STAPPENPLAN SEPA DD INHOUDSOPGAVE 1. inleiding 1 2. stappenplan 2 2.1. Incassant-ID 2 2.2. Mandaten 2 2.3. Inrichting UNIT4 Multivers Extended 2 2.3.1. Betalingscondities 2 2.3.2. Volgnummers 3 2.3.3.

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2017 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn.

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Algemeen Sepa (Single Euro Payments Area) is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Handleiding 3 SPORTTAAL ACTIVEREN...5

Handleiding 3 SPORTTAAL ACTIVEREN...5 Handleiding Datum 4 februari 2004 Aan Gebruikers van communicatieplatform NOC* NSF Van Supportdesk PC Leden Kenmerk Onderwerp gebruik sporttaal PinkRoccade Public Sector bv Landdrostlaan 51 7327 GM Apeldoorn

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Augustus 2014. Handleiding Euro-incasso. Incasseren zonder boekhoudpakket. Samen sterker

Augustus 2014. Handleiding Euro-incasso. Incasseren zonder boekhoudpakket. Samen sterker Augustus 2014 Handleiding Euro-incasso Incasseren zonder boekhoudpakket Samen sterker Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4 Uw Incassant

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

VIVA IBAN: gebruik van SEPA.

VIVA IBAN: gebruik van SEPA. VIVA IBAN: gebruik van SEPA. 1. Inleiding...1 2. Voor alle praktijken, factuurlayout aanpassen....2 3. Auto incasso / doorlopende machtiging...3 3.1 Omschakelen naar IBAN voor de automatische Incasso...3

Nadere informatie

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee.

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Stappenplan: van Nederlandse incasso naar Euro-incasso Waarom een Europese incasso? Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

IBAN Conversie. Toelichting

IBAN Conversie. Toelichting IBAN Conversie Toelichting AGP Capelle a/d IJssel B.V. Versie: 1.00 Datum: 01-03-2013 Inhoud Inleiding... 3 Individuele omzetting naar IBAN... 4 Batchomzetting van bankrekeningnummers naar IBAN... 4 Importeren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen wijzigen incassocontracten. Algemeen gebruik. gewijzigd per 23 juli 2015

Veel gestelde vragen wijzigen incassocontracten. Algemeen gebruik. gewijzigd per 23 juli 2015 Veel gestelde vragen wijzigen incassocontracten gewijzigd per 23 juli 2015 Algemeen gebruik Wanneer kan ik online mijn incassocontract wijzigen? Dit is alleen mogelijk als u: inlogt in uw zakelijk internetbankieren

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4

Nadere informatie

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons?

Het betalingsverkeer. in Nederland verandert. Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert Wat betekent SEPA voor uw steun aan ons? Het betalingsverkeer in Nederland verandert SEPA komt eraan. Het is de nieuwe Europese manier van betalen. Iedereen

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen...

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... 12 WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s Via Management,

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN ALGEMEEN Wat is SEPA? SEPA is de afkorting van Single Euro Payments Area. Vanaf 1 augustus 2014 zal in de Europese landen het betalingsverkeer op gelijke wijze afgehandeld worden. Een en ander betekent

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2016 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN Aspect ICT, 13 en 26 september 2012 SEPA: Europa gaat over op IBAN Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

IBAN. Conversie van bankrekeningnummers

IBAN. Conversie van bankrekeningnummers IBAN. Conversie van bankrekeningnummers Inhoud IBAN straks verplicht... 1 Insturen rekeningnummers... 1 Ophalen IBAN... 2 Ontbrekende rekeningnummers?... 3 Zelf naar IBAN converteren... 4 Foute rekeningnummers...

Nadere informatie

Blijven betalen in 2014

Blijven betalen in 2014 Blijven betalen in 2014 145 dagen te gaan Bijeenkomst SEPA 3 september 2013 Bennie Bergman Pain.001.001.03 Pain 008.001.02 SEPA SEPA INHOUD Wat is SEPA? IBAN rekeningnummer Europese overschrijving Europese

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie