Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart"

Transcriptie

1 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING Vraag nr. 173 van 9 februari 2009 van GEERT BOURGEOIS Aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking - Stand van zaken De Vlaamse aanmoedigingspremie moet werknemers in staat stellen om werk en gezin te combineren en is een aanvulling op het federale tijdskrediet. Het aantal voor een aanmoedigingspremie blijkt de afgelopen jaren fors gestegen. Vooral jongere vrouwen zouden van de maatregel gebruik maken en dit in functie van de combinatie arbeid-gezin. Voor een stand van zaken had ik van de minister graag een geactualiseerd antwoord gekregen op volgende vragen, telkens voor de laatste 5 jaar (cfr. schriftelijke vraag nr. 213, websitebulletin publicatiedatum ). 1. Het aantal ingediende tot het verkrijgen van een aanmoedigingspremie. Het aantal goedgekeurde en geweigerde. Wat is de spreiding over de openbare sector, de privésector en de socialprofitsector? 2. Het aantal en gunstige beslissingen per leeftijdscategorie en geslacht van de aanvrager, met de verhouding ten opzichte van het totaalaantal werknemers van de betrokken sector. 3. Het aandeel van éénoudergezinnen en alleenstaanden. 4. Het aantal gunstige beslissingen inzake onderbrekingspercentage met opdeling per leeftijdscategorie en geslacht van de aanvrager. 5. Het aantal in de privé- en socialprofitsector opgedeeld per type aanmoedigingspremie. 6. Het aantal in de privé- en socialprofitsector opgedeeld per paritair comité. 7. Wat is de verhouding van de Vlaamse aanmoedigingspremie ten opzichte van het federale tijdskrediet? Is hier een evolutie merkbaar? Hoe staat de minister hier tegenover? 8. Kan de minister een overzicht geven van de oproepen hieromtrent bij de Infolijn (aantal, aard vragen, )? Komen hier knelpunten naar voor? Zo ja, welke zijn deze en wat is/wordt ondernomen om ze weg te werken?

2 -288- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009 FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING ANTWOORD op vraag nr. 173 van 9 februari 2009 van GEERT BOURGEOIS 1. Het aantal is de laatste vijf jaar gestegen voor de drie sectoren. In april 2005 werd de regelgeving voor de privé-sector aangepast. Dan werd de maximum toekenningsduur van het zorgkrediet beperkt tot 1 jaar, ongeacht het onderbrekingspercentage. Tabel 1 Spreiding aantal over de openbare sector, de privé sector en de social profitsector, Stijging in t.o.v 2004 Openbaar Privé Social profit Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal ingediende voor het verkrijgen van aan aanmoedigingspremie per stelsel van 2004 tot Van het totaal aantal wordt weergegeven hoeveel er respectievelijk werden geweigerd en goedgekeurd. De forse stijging van het aantal in de openbare sector is te wijten aan het succes van de nieuwe mogelijkheid voor Vlaamse ambtenaren om 1/5 loopbaanonderbreking op te nemen sinds De hervorming in 2005 van de regelgeving voor de privé-sector reflecteert zich in de evolutie van het aantal en het percentage positieve beslissingen. Tabel 2 aanmoedigingspremie naar beslissing, openbare sector, Status Negatief In behandelin g Positief Totaal Tabel 3 aanmoedigingspremie naar beslissing, privé-sector,

3 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Status statu s Negatief In behandeling 11, , Positief Totaal Tabel 4 aanmoedigingspremie naar beslissing social profitsector, Status Negatief In behandeling Positief Totaal Openbare sector Tabel 5 geeft een overzicht van 2004 tot 2008 van het aantal voor een aanmoedigingspremie in de openbare sector naar leeftijd en geslacht. Tabel 5 Aanvragen aanmoedigingspremies naar leeftijd en geslacht van de aanvrager, openbare sector, Vlaams Gewest, Leeftijdsgroepen Geslacht Totaal Totaal -21 M V , M V , M V , M V , M V , M

4 -290- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009 V , M V , M V , M V ,0 60+ M V , Onderstaande grafiek geeft de vergelijking tussen het aandeel van een bepaalde groep in het totaal aantal toegekende aanmoedigingspremies voor de openbare sector en het aandeel van die groep in het totaal aantal werkenden in de betreffende sector. Vrouwen maken vooral gebruik van de aanmoedigingspremie op jongere leeftijd in functie van de combinatie arbeid-gezin, terwijl we bij de mannen kunnen vaststellen dat vooral de 50-plussers meer gebruik maken van de aanmoedigingspremie. Dit patroon zien we zowel in 2003 als in (nog geen cijfers voor 2008). Vergelijking 1 aanvragers aanmoedigingspremie openbare sector in verhouding het totaal aantal werknemers in de openbare sector, Vlaams Gewest, OPENBARE SECTOR MANNEN 2003 OPENBARE SECTOR MANNEN ,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Toegekende aanmoedigingspremies werknemers in sector Toegekende aanmoedigingspremies werknemers in sector OPENBARE SECTOR VROUWEN 2003 OPENBARE SECTOR VROUWEN ,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Toegekende aanmoedigingspremies werknemers in sector Toegekende aanmoedigingspremies werknemers in sector 3 De RSZPPO zit niet mee in de statistieken.

5 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart OPENBARE SECTOR TOTAAL 2003 OPENBARE SECTOR TOTAAL ,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Privé-sector Toegekende aanmoedigingspremies werknemers in sector Toegekende aanmoedigingspremies werknemers in sector Bron: VSAWSE, RSZ (gecentraliseerde statistiek) (bewerking Departement WSE) 4 Tabel 6 geeft het aantal naar leeftijd en geslacht voor de privé-sector weer. Het betreft hier alle, zowel de gunstige, ongunstige als openstaande dossiers, waarvoor leeftijd en geslacht van de aanvrager gekend zijn. Tabel 6 Aanvragen aanmoedigingspremies naar leeftijd en geslacht van de aanvrager, privé-sector, Leeftijdsgroepen C Geslacht Totaal Totaal -21 M V , M V , M V , M V , M V , M V , M V , M V , M V ,4 60+ M V , ,0 4 De RSZ gegevens zijn voor het jaar 2006 en het gaat om het aandeel van elke groep in de sector op Belgisch niveau.

6 -292- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009 De grafiek geeft de vergelijking tussen het aandeel van een bepaalde groep in het totaal aantal aangevraagde aanmoedigingspremies voor de privé-sector en het aandeel van die groep in het totaal aantal werkenden in de betreffende sector 5 (nog geen cijfers van voor 2008). Vergelijking 2 aanvragers aanmoedigingspremie privé-sector in verhouding het totaal aantal werknemers in de privé-sector, Vlaams Gewest, PRIVE-SECTOR MANNEN 2003 PRIVE-SECTOR MANNEN ,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Aanvragen aanmoedigingspremies werknemers in sector Aavragen aanmoedigingspremie werknemers in sector PRIVE-SECTOR VROUWEN 2003 PRIVE-SECTOR VROUWEN ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aanvragen aanmoediginspremies werknemers in sector Aanvragen aanmoedigingspremie werknemers in sector PRIVE-SECTOR TOTAAL 2003 PRIVE-SECTOR TOTAAL ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aanvragen aanmoedigingspremies werknemers in sector Aanvragen aanmoedigingspremie Bron: VSAWSE, RSZ (gecentraliseerde statistiek) (bewerking Departement WSE) De RSZPPO zit niet mee in de statistieken. Social profitsector werknemers in sector Tabel 7 geeft een overzicht van het aantal naar leeftijd en geslacht voor de social profitsector van 2004 tot Tabel 7 Aanvragen aanmoedigingspremies naar leeftijd en geslacht, social profitsector, Leeftijdsgroepen C Geslacht Totaal Totaal -21 M V ,1 5 De RSZ gegevens zijn voor het jaar 2006 en het gaat om het aandeel van elke groep in de sector op Belgisch niveau.

7 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart M V , M V , M V , M V , M V , M V , M V , M V ,3 60+ M V , ,0 De grafiek geeft de vergelijking tussen het aandeel van een bepaalde groep in het totaal aantal aangevraagde aanmoedigingspremies voor de social profitsector en het aandeel van die groep in het totaal aantal werkenden in de betreffende sector 6 (nog geen cijfers voor 2008). Vergelijking 3 aanvragers aanmoedigingspremie social profitsector in verhouding het totaal aantal werknemers in de social profitsector, Vlaams Gewest, SOCIAL PROFIT SECTOR MANNEN 2003 SOCIAL PROFIT SECTOR MANNEN ,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Aanvragen aanmoedigingspremies werknemers in sector Aanvragen aanmoedigingspremie werknemers in sector 6 De RSZ gegevens zijn voor het jaar 2006 en het gaat om het aandeel van elke groep in de sector op Belgisch niveau.

8 -294- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009 SOCIAL PROFIT SECTOR VROUWEN 2003 SOCIAL PROFIT SECTOR VROUWEN ,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Aanvragen aanmoedigingspremies werknemers in sector Aanvragen aanmoedigingspremie werknemers in sector SOCIAL PROFIT SECTOR TOTAAL 2003 SOCIAL PROFIT SECTOR TOTAAL ,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Aanvragen aanmoedigingspremies werknemers in sector Aanvragen aanmoedigingspremie Bron: VSAWSE, RSZ (gecentraliseerde statistiek) (bewerking Departement WSE) Noot 2: De RSZPPO zit niet mee in de statistieken. werknemers in sector Vrouwen maken over al de sectoren heen vooral gebruik van de aanmoedigingspremie op jongere leeftijd in functie van de combinatie arbeid-gezin, terwijl we bij de mannen kunnen vaststellen dat vooral de 50-plussers meer gebruik maken van de aanmoedigingspremie. Dit patroon zien we zowel in 2004 als in Dit laatste geldt enkel voor de openbare sector en de social profit, aangezien in de privé-sector geen extra aanmoedigingspremie mogelijk is voor 50-plussers die een landingsbaan opnemen. Een andere gelijkenis tussen de sectoren die we, zowel in 2004 als in 2008, vaststellen, is het feit dat het voornamelijk vrouwen zijn die gebruik willen maken van de Vlaamse aanmoedigingspremie. 3. Bij de verwerking van de voor aanmoedigingspremies wordt niet gepeild naar de gezinssamenstelling. Al dan niet alleenstaand zijn wordt als dusdanig niet geregistreerd en hierover kunnen bijgevolg geen sluitende cijfers worden aangereikt. Wel is in de regelgeving voor de privé-sector een verhoogd premiebedrag voorzien voor wie alleen woont, al dan niet met kinderen ten laste. Wie hierop aanspraak wenst te maken, kruist dit aan op het aanvraagformulier en bezorgt een attest van gezinssamenstelling. Onderstaande tabel toont de verdeling van de toegekende van dit verhoogde premiebedrag naar leeftijd en geslacht. Tabel 8 toegekende aan alleenwonenden naar leeftijd en geslacht, privé-sector, Geslacht Leeftijdsgroepen M

9 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Subtotaal mannen V Subtotaal vrouwen Totaal alleenstaanden privé - sector Figuur 1 Evolutie aandeel alleenstaanden, mannen, privé sector, Figuur 2 Evolutie aandeel alleenstaanden, vrouwen, privé-sector,

10 -296- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart We zien in 2008 een daling van 42 ten opzichte van 2004 van het aantal toegekende voor een extra premie voor alleenstaanden. Deze daling doet zich zowel voor bij de mannen als bij de vrouwen. 4. De onderstaande tabel geeft de opdeling weer inzake onderbrekingspercentage met opdeling per leeftijdscategorie en geslacht van de aanvrager. Het gaat hier enkel om de binnen de openbare sector. De meest voorkomende vormen waren tot 2006 de halftijdse en voltijdse onderbreking van de loopbaan (telkens ongeveer 1/3 e van de ). In 2007 komt de vermindering met 1/5 in de buurt van deze twee. In 2008 heeft 1/5 e zelfs de volledige loopbaanonderbreking voorbijgestoken. De 1/5 loopbaanonderbreking was in 2004 goed voor 24 van de ; in 2008 is dit aandeel gestegen tot 31 van de. Reden voor deze stijging is het succes van de nieuwe mogelijkheid voor Vlaamse ambtenaren om 1/5 loopbaanonderbreking op te nemen. jaar onderbreking Totaal M V M V M V M V M V M V M V M V M V / / / / Volledig / / / / Volledig

11 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart / / / / Volledig / / / / Volledig / / / / Volledig Tabel 9: onderbrekingspercentage op leeftijdscategorie en geslacht, openbare sector, Onderstaande tabellen geeft een opsplitsing weer naar type krediet binnen de privé-sector en de social profitsector. Tabel 9 aanmoedigingspremie privé-sector naar type krediet, Type aanmoedigingspremie Zorgkrediet Suppletief zorgkrediet Opleidingskrediet Suppletief opleidingskrediet Landingsbaan Loopbaanvermindering

12 -298- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009 Bedrijven in moeilijkheden Extra alleenstaand Totaal Uit de gegevens blijkt dat het overgrote deel van de aangevraagde aanmoedigingspremies binnen de privé-sector betrekking heeft op een vorm van zorgkrediet, hetzij in het kader van de algemene regeling, hetzij in het kader van de suppletieve regeling. Tabel 10 aanmoedigingspremie social profitsector naar type krediet, Type aanmoedigingspremie Zorgkrediet Loopbaankrediet Landingsbaan Opleidingskrediet Bedrijven in moeilijkheden Extra alleenstaand Totaal Ook het merendeel van alle aangevraagde aanmoedigingspremies in de social profitsector beslaat voornamelijk een vorm van zorgkrediet. Daarnaast is er ook een duidelijke toename van naar de aanmoedigingspremie landingsbaan. 6. Het aantal in de privé- en socialprofitsector opgedeeld per paritair comité. Tabel 11 Aanvragen aanmoedigingspremie privé-sector naar meest voorkomend paritair comité 7 PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC 305 is overgegaan naar PC 330 en PC 331. Deze zitten hier allemaal onder PC305

13 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC Tabel 12 Aanvragen aanmoedigingspremie social profitsector naar meest voorkomend paritair comité PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC Evolutie van het tijdskrediet op federaal niveau Uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) blijkt de sterke groei van het tijdskrediet. Ook de drie thematische verloven, met name het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof, kenden de voorbije 5 jaar een aanzienlijke stijging van het aantal begunstigden. Onderstaande tabel geeft het gemiddeld aantal betalingen per maand weer van 2004 tot Het tijdskrediet heeft enkel betrekking op de privé-sector; de thematische verloven bestrijken zowel de privé- als de openbare sector. Tabel 13 Maandgemiddelde aantal betalingen tijdskrediet en thematische verloven voor België, RVA, Stijging in Tijdskrediet Thematische verloven ,5 + 61,8 8 Ibidem

14 -300- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009 Totaal ,15 Sinds 2004 is het aantal werknemers in België dat een of andere vorm van tijdskrediet opneemt, geëvolueerd van gemiddeld tot Deze cijfers omvatten de verschillende stelsels uit het federale tijdskrediet, dus ook de 1/5 de -loopbaanvermindering en de landingsbanen. Ook de thematische verloven kenden een groeiend succes: van gemiddeld werknemers in 2003 tot in Figuur 3 Grafische voorstelling evolutie tijdskrediet voor België, RVA figuur Grafische voorstelling evolutie tijdskrediet voor België, RVA Tijdskrediet Thematische verloven Totaal De RVA-cijfergegevens voor het Vlaams Gewest, meer bepaald de privé-sector, worden in onderstaande tabel weergegeven; ook hier gaat het om het gemiddeld aantal betalingen per maand. Tabel 14 Maandgemiddelde aantal betalingen tijdskrediet en thematische verloven voor de privésector in het Vlaams Gewest, RVA, Stijging in Tijdskrediet 50+ (landingsbanen) Tijdskrediet 1/5 de (excl.50+) Tijdskrediet (excl.50+ en 1/5 de ) Subtotaal tijdskrediet Ouderschapsverlof Medische bijstand Paliatief verlof Subtotaal thematische verloven Algemeen totaal Figuur 4 Grafische voorstelling evolutie subtotaal tijdskrediet Vlaams Gewest, RVA

15 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart tijdskrediet 50+ tijdskrediet 1/5 (excl 50+) tijdskrediet (excl 1/5 en 50+) subtotaal tijdskrediet Figuur 5 Grafische voorstelling evolutie subtotaal thematische verloven ouderschapsverlof palliatief verlof medische bijstand subtotaal thematische verloven Evolutie van de aanmoedigingspremies op Vlaams niveau De stijgende trend op federaal niveau wordt ook vastgesteld in de evolutie van de van premies in de drie sectoren. In de privé-sector is de opmars tijdelijk gestopt naar aanleiding van de strengere regelgeving sinds april 2005, maar dit is opnieuw omgebogen. In de privé-sector (met inbegrip van de social profitsector) stellen we een stijging vast van 7. Tabel 15 Evolutie van het aantal toegekende aanmoedigingspremies in de privé-sector (op basis van het tijdskrediet of thematisch verlof) Stijging in t.o.v Vergelijking Voorafgaandelijk dient te worden vermeld dat de Directie Statistieken van de RVA enkel cijfers ter beschikking stelt met betrekking tot het aantal betalingen dat in een bepaalde maand is uitgevoerd; idealiter zouden we moeten beschikken over de cijfergegevens van de RVA inzake het aantal goedgekeurde voor tijdskrediet. Voor de aanmoedigingspremies wordt gerekend met het aantal goedgekeurde.

16 -302- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009 Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de evolutie in het federale stelsel en deze in het Vlaamse stelsel van aanmoedigingspremies, moeten de RVA cijfers voor de privé-sector in het Vlaams Gewest als uitgangspunt genomen worden (tabel 15). Hieronder worden de relevante cijfers uit tabel 15 hernomen. Het betreft het tijdskrediet in enge zin (dus zonder de landingsbanen en de 1/5 de loopbaanverminderdering) en de thematische verloven in de Vlaamse privé-sector. Voor de duidelijkheid worden ook de Vlaamse cijfers inzake de aanmoedigingspremies (tabel 16) in onderstaande tabel hernomen. Tabel 16 WN in tijdskrediet en thematisch verlof voor de privé-sector in het Vlaams Gewest (RVA) en aantal toegekende aanmoedigingspremies in de privé-sector Stijging in RVA: -Tijdskrediet (excl.50+ en 1/5 de ) -Subtotaal thematische verloven Totaal RVA Vlaamse aanmoedigingspremies Uit bovenstaande tabel blijkt dat de federale stelsels van tijdskrediet (in de enge zin) en thematische verloven samen een groei kenden van 26 in 2008 ten opzichte van 2004, terwijl het Vlaamse stelsel van aanmoedigingspremies een onderbroken groei kende van 7. Zoals eerder gesteld ligt deze evolutie in de gewijzigde Vlaamse regelgeving, die een verstrenging inhoudt van de toekenningsvoorwaarden voor de premies in de privé-sector. Figuur 6 Grafische voorstelling evolutie Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector t.o.v. federaal tijdskrediet Federaal tijdskrediet + thematische verloven Vlaams tijdskrediet 8. Om algemene of dossiermatige informatie te verkrijgen over de Vlaamse aanmoedigingspremies heeft de burger meerdere mogelijkheden. In de afgelopen 5 jaar kon hij de website

17 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart (nu: raadplegen of hij kon contact opnemen met de dienst via volgende kanalen : - het gratis telefoonnummer van de VDAB-servicelijn (eerste lijndienst) - het gratis telefoonnummer van de Vlaamse infolijn (eerste lijndienst) - het adres van de eigen infocel De servicelijn van VDAB en de Vlaamse infolijn (nu 1700) stonden als eerste in de lijn om de vragen van de klanten te beantwoorden. Zij werden daartoe opgeleid door de collega s van de infocel aanmoedigingspremies zodat ze algemene vragen kunnen beantwoorden. Specifieke en dossiergebonden vragen worden doorgeschakeld of per mail doorgestuurd naar de eigen infocel (tweede lijn). Sinds midden 2006 werd de samenwerking met de VDAB stopgezet en fungeert de Vlaamse infolijn als enige eerstelijnsdienst. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de telefonische oproepen, de mails en de aangevraagde brochures. Tabel 17 Telefonisch beantwoorde vragen aanmoedigingspremies, Vlaams Gewest, Eerstelijn Tweedelijn Totaal eerste en 1700 VDAB Totaal VSAWSE tweede lijn aantal aantal aantal jaar-1 aantal jaar-1 aantal jaar nvt , nvt Tabel 18 Verwerkte mails infocel aanmoedigingspremies, Vlaams Gewest, rechtstreekse mails en deze g d door eerstelijn aantal jaar Tabel 19 brochures over aanmoedigingspremies gevraagd aan de eerste- en tweedelijndiensten, Vlaams Gewest, Eerstelijn Tweedelijn Totaal eerste- en 1700 VDAB Totaal VSAWSE tweedelijn aantal aantal aantal aantal aantal jaar

18 -304- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart nvt nvt De afname van het aantal telefoons in 2008 wordt gecompenseerd door het toenemend gebruik van (16 ten opzichte van 2007). De vraag naar brochures in 2008 viel terug op 2/3 de van de in Een verklaring hiervoor is de lancering van de nieuwe website in mei 2008 waar algemene informatie over de aanmoedigingspremies staat. In 2008 werden de internetpagina s van de aanmoedigingspremies maandelijks gemiddeld keer geraadpleegd. De aard van de vragen betreft voornamelijk dossiergebonden informatie en vragen met betrekking tot betalingen. Deze laatste zijn grotendeels geconcentreerd rond de tijdstippen waarop de betalingen plaatsvinden; men vraagt zich af wanneer de betaling precies gebeurt, of het juiste rekeningnummer werd doorgegeven, welke periode wordt betaald,. De oproepen, gericht aan de infolijn hebben vooral gediend als input voor de verdere uitwerking van de website (vb. veelgestelde vragen) en de aanpassing van de brochures en aanvraagformulieren in functie van gesignaleerde onduidelijkheden of onvolledigheden.

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni laams Parlement - ragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2008-163- LAAS PARLEENT SCHRIFTELIJKE RAGEN FRANK ANDENBROUCKE ICEINISTER-PRESIDENT AN DE LAASE REGERING, LAAS INISTER AN WERK, ONDERWIJS EN ORING raag

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Jaarrapport 2003

Aanmoedigingspremies bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Jaarrapport 2003 Aanmoedigingspremies bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet Jaarrapport 2003 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap jaarrapport 2003 aanmoedigingspremies afdeling Tewerkstelling Inhoudstafel Inleiding

Nadere informatie

De Vlaamse Aanmoedigingspremies

De Vlaamse Aanmoedigingspremies De Vlaamse Aanmoedigingspremies De maatregel De wettelijke basis voor de aanmoedigingspremies zijn een reeks maatregelen van de Vlaamse regering van rond de eeuwwende. De premies vormen een aanvulling

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies. bij loopbaanonderbreking. en tijdskrediet

Aanmoedigingspremies. bij loopbaanonderbreking. en tijdskrediet Aanmoedigingspremies bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet JAARRAPPORT 2004 Inhoudstafel Inleiding........................................................... 4 1. Aanmoedigingspremies in de openbare

Nadere informatie

De Vlaamse Aanmoedigingspremies

De Vlaamse Aanmoedigingspremies De Vlaamse Aanmoedigingspremies De maatregel De wettelijke basis voor de aanmoedigingspremies zijn een reeks maatregelen van de Vlaamse regering van rond de eeuwwende. De premies vormen een aanvulling

Nadere informatie

De Vlaamse Aanmoedigingspremies

De Vlaamse Aanmoedigingspremies De Vlaamse Aanmoedigingspremies De maatregel De wettelijke basis voor de aanmoedigingspremies zijn een reeks maatregelen van de Vlaamse regering van rond de eeuwwende. De premies vormen een aanvulling

Nadere informatie

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare sector - Loopbaanonderbreking Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Daarnaast

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-239- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/127 BERAADSLAGING NR 08/053 VAN 7 OKTOBER 2008, GEWIJZIGD OP 9 NOVEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel ouderschapsverlof

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Beschutte Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Beschutte Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Categorie 5 Categorie 4 Categorie 3 Categorie 2 Categorie 1 Geactualiseerde

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan?

Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan? Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan? 24 september 2013 Seminarie Langer werken door de ogen van de FOD WASO Daniëlla Pierreux Annelies Van De Geuchte Soorten: Uitgebreid verlofstelsel

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20,

Nadere informatie

Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001

Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001 Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001 Voorstelling van het jaarverslag van de RVA De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening was één van de eerste Belgische openbare instellingen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de social profit sector Zorgkrediet Loopbaankrediet - Landingsbaan Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de social profit sector Zorgkrediet Loopbaankrediet - Landingsbaan Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden 1 Vlaamse aanmoedigingspremies voor de social profit sector Zorgkrediet Loopbaankrediet - Landingsbaan Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit Een beschrijvende analyse van de kenmerken van de social profitmedewerker Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Opleidingskrediet en arbeidsduurvermindering ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Opleidingskrediet en arbeidsduurvermindering ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Inhoudstafel Functieclassificatie gezinszorg Vlaanderen Algemene loonvoorwaarden DAC-ers Personeel in tewerkstellings- en doorstromingsprogramma s Geactualiseerde lonen Verzorgende diensten: B2B Logistieke

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Wetgevend kader tijdkrediet

Wetgevend kader tijdkrediet Wetgevend kader tijdkrediet CAO 77 bis (2001): onderhandeld door sociale partners in de nationale arbeidsraad. Regeerakkoord wijzigt hier niets aan!! KB van 12.12.2001: regelt de onderbrekingsuitkeringen.

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

VLAAMS SubSidieAGeNTSCHAP VOOR WeRK en SOCiALe economie JAARVeRSLAG 2006

VLAAMS SubSidieAGeNTSCHAP VOOR WeRK en SOCiALe economie JAARVeRSLAG 2006 VLAAMS subsidieagentschap VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE JAARVERSLAG 2006 W E R K E N S O C I A L L E E C O N O M I E inhoudstafel Voorwoord 5 Inleiding 7 1. VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe abvv@vub.ac.be Situatie 2016-2017 (Gewone) Loopbaanonderbreking 22.01.1985 : invoering onderbreking beroepsloopbaan, later

Nadere informatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie De loopbaanonderbreking 1985-1998 - Actualisatie De belangrijkste wijzigingen van de koninklijke besluiten inzake loopbaanonderbreking De reglementering van de privé-sector K.B. van 22.03.1995 - Koninklijk

Nadere informatie

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen.

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR arbeid & gezin beter combineren september 2010 INHOUDSTAFEL INLEIDINg...3 DEEL I: NIEUWE STELSELS...4 1. HET TIJDSKREDIET VOOR ELKE WERKNEMER...4

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst 0 Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul Aanvraag Bij wijzigingen

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Inleiding Dit formulier wordt ingevuld voor het aanvragen van een verlofstelsel waarvoor de toestemming van de

Nadere informatie

Hoe de Vlaamse aanmoedigingspremie werknemers stimuleert om opleiding te volgen tijdens het onderbreken van hun loopbaan

Hoe de Vlaamse aanmoedigingspremie werknemers stimuleert om opleiding te volgen tijdens het onderbreken van hun loopbaan Hoe de Vlaamse aanmoedigingspremie werknemers stimuleert om opleiding te volgen tijdens het onderbreken van hun loopbaan De Coen, A., Valsamis, D., & De Vos, A. 2013. Opleiding tijdens het onderbreken

Nadere informatie

VLAAMS SubSidieAGeNTSCHAP VOOR WeRK en SOCiALe economie JAARVeRSLAG 2008

VLAAMS SubSidieAGeNTSCHAP VOOR WeRK en SOCiALe economie JAARVeRSLAG 2008 VLAAMS subsidieagentschap VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE JAARVERSLAG 2008 WERK EN SOCIA Inhoudstafel Voorwoord 5 Inleiding 7 1. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 9 1.1. Beleidsdomein

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

VERSTERKING VAN HET ARBEIDSVOLUME IN DE SOCIAL PROFIT SECTOR IN VLAANDEREN

VERSTERKING VAN HET ARBEIDSVOLUME IN DE SOCIAL PROFIT SECTOR IN VLAANDEREN VERSTERKING VAN HET ARBEIDSVOLUME IN DE SOCIAL PROFIT SECTOR IN VLAANDEREN Miet Lamberts, Jozef Pacolet & Frank Hendrickx Laurianne Terlinden, Joris Vanormelingen & Sarah De Groof VERSTERKING VAN HET ARBEIDSVOLUME

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

TIJDSKREDIET WERKNEMERS V/M 2015

TIJDSKREDIET WERKNEMERS V/M 2015 TIJDSKREDIET WERKNEMERS V/M 2015 Infodossier over de wijzigingen in het stelsel van tijdskrediet na de besparingen van de federale regeringen, met aandacht voor de Vlaamse premies 1 INHOUDSTAFEL TIJDSKREDIET

Nadere informatie

31 OKTOBER 2012. Onderzoeksresultaat Vlaams Subsidieagentschap

31 OKTOBER 2012. Onderzoeksresultaat Vlaams Subsidieagentschap 31 OKTOBER 2012 Onderzoeksresultaat Vlaams Subsidieagentschap BESTEMMELINGEN De Vlaamse Ombudsdienst bezorgt dit rapport aan: 1. de heer Philippe Muyters, functioneel bevoegde minister 2. de heer Jan Peumans,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Vlaamse Regering Onderwerp Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector Datum 17 oktober 2001 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 Het Vlaams zorgkrediet In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers opleidings-

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling.

Nadere informatie

Studies. Mei 2001 RVA Studies

Studies. Mei 2001 RVA Studies Studies Werknemers die een periode van loopbaanonderbreking achter de rug hebben. Hoelang heeft de loopbaanonderbreking geduurd? Gaan ze weer aan het werk? Mei 2001 RVA Studies 1 1 De duur van de loopbaanonderbrekingen

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Lokale besturen 2008

Lokale besturen 2008 SECTORFOTO Lokale besturen 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie