SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL"

Transcriptie

1 SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant Reporting 1

2 Aanleiding voor het SIA-RAAK project SBR in Bedrijf 1 januari 2013 De Belastingdienst verplicht bij system-to-system aangifte van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting het gebruik van XBRL / Standard Business Reporting (SBR). Met SBR kunnen gegevens zoals de jaarcijfers van bedrijven gestandaardiseerd en digitaal worden aangeleverd bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en bij banken (kredietrapportage). Hierdoor verlagen wij de transactiekosten voor de gegevensuitwisseling. De besparing bedraagt in door SBR: circa 500 miljoen euro. 2

3 Consortium Hogeschool van Amsterdam, CAREM & Instant Reporting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Technische Universiteit Delft (TUD) De Westzijde Groep Creaim ICT Zaanstreek XBRL Nederland 3

4 BOVAG TLN Branche-organisaties KHN BOVAG KVGO xlto's TLN Totaal BHC Panel KVGO 5,119 1,500 5,825 1,200 1,000 14,644 Begonnen KHN-BHC ,749 Voltooid ,012 Panel begonnen ZLTO, LLTB, 16.7% LTO 20.3% Noord 5.2% 20.2% 4.4% 11.9% Panel voltooid 9.4% 13.3% 3.0% 11.0% 2.6% 6.9% Vertegenwoordigen circa ondernemingen

5 De maatschappelijke relevantie Vermindering van administratieve lasten Actuele en betrouwbare branchecijfers Verbetering van bedrijfsfinanciering na de crisis 5

6 In hoeverre zijn MKB-ondernemingen bekend met SBR? < draagvlak voor SBR > draagvlak voor SBR Totaal Transport- en Logistieke bedrijven Land- en Tuinbouwbedrijven Hotelsector Restaurantsector Fastservicesector Drankensector Grafimediabedrijven Overige mobiliteitsbedrijven* Autoverhuurbedrijven Tankstations en Autowasbedrijven Rijscholen Gemotoriseerde tweewielerbedrijven Fietsbedrijven Caravan- en Camperbedrijven Auto- en Truckdealers 73% 71% 67% 71% 70% 67% 73% 69% 80% 78% 84% 87% 84% 83% 90% 89% 80% 20% N= % 8% 2% 17% 10% 8% 7% 1% 19% 19% 9% 10% 2% 7% 10% 5% 3% 5% 21% 11% 1% 7% 3% 15% 15% 22% 5% 5% 6% 17% 10% 4% 4% 3% 21% 19% 9% 11% 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nog nooit van gehoord Wel eens van gehoord, maar weet niet precies wat het is 6 Weet wat het is, maar maakt er nog geen gebruik van Weet wat het is en maakt er gebruik van * excl. Onafhankelijke autobedrijven

7 Wie moeten de MKB-ondernemingen informeren over SBR? Nr=1.509 Nc=732 Een accountant 42% De eigen branchevereniging 34% De overheid en/of de Belastingdienst 21% Een administratiekantoor 17% De Kamer van Koophandel (KvK) 16% Een andere branchevereniging 15% Een deskundige, adviseur of consultant 14% Een bank/kredietverstrekker 8% Een belastingadviseur 7% Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 6% Een onderwijsinstelling 3% Leverancier van administratiesoftware 3% Een persoonlijk/zakelijk contact 1% Op een andere wijze 2% Onbekend 17% Geen behoefte aan advies/informatie 1% Meerdere antwoorden waren mogelijk. Nr=aantal reacties. Nc=aantal respondenten (basis van het %). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 7

8 SBR vertrager > lastenverlichting SBR aanjager < lastenverlichting Wie verzorgt voor uw bedrijf de volgende activiteiten? N=951 De boekhouding/financiële administratie 56% 35% 9% De jaarrekening 4% 28% 66% 1% De salarisadministratie 12% 25% 47% 15% De tussentijdse financiële rapportages voor intern gebruik 44% 20% 25% 11% Meerdere antwoorden waren mogelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig zelf Deels zelf en deels door intermediair Volledig door intermediair Onbekend 8

9 SBR vertrager < draagvlak SBR aanjager > draagvlak Welke intermediairs leveren diensten aan MKB-ondernemingen? N=951 Accountant 52% 76% 76% 90% 99% Administratiekantoor 15% 26% 38% 42% 52% Belastingadviseur 23% 19% 26% 31% 44% Gebruikt geen intermediair 2% 1% 1% 2% 4% Totaal medewerkers of meer tot 50 medewerkers tot 10 medewerkers tot 3 medewerkers 225 N Meerdere antwoorden waren mogelijk 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 tot 3 medewerkers 3 tot 10 medewerkers 10 tot 50 medewerkers 50 medewerkers of meer Totaal 9

10 SBR vertrager > lastenverlichting SBR aanjager < lastenverlichting N=724 De wijze waarop MKB-ondernemingen gegevens aanleveren bij de accountant Mondeling Via papieren documenten Via (digitale bestanden) Via een website (formulier of uploaden) Automatisch uit softwaresysteem Anders Niet van toepassing 9% 14% 10% 8% 7% 6% 8% 5% 6% 3% 16% 3% 1% 2% 3% 4% 2% 3% 1% 6% 27% 25% 23% 35% 34% 44% 39% 42% 45% 50% 54% 56% 61% Totaal medewerkers of meer tot 50 medewerkers tot 10 medewerkers tot 3 medewerkers 117 N 85% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 tot 3 medewerkers 3 tot 10 medewerkers 10 tot 50 medewerkers 50 medewerkers of meer Totaal Meerdere antwoorden waren mogelijk alleen respondenten met een accountant zijn meegenomen in deze analyse 10

11 SBR vertrager < Draagvlak voor SBR SBR aanjager > Draagvlak voor SBR De mening van MKB-ondernemingen over hun accountant N=724 De kwaliteit van het werk is goed 17% 69% 12% De prijs-kwaliteitverhouding is goed 2% 15% 42% 36% 4% Wij hebben veel vertrouwen in onze accountant 2% 18% 58% 20% Het werkoverleg kost ons veel tijd 4% 33% 43% 19% 2% Onze accountant werkt op tijd 2% 9% 25% 54% 10% Accountant informeert regelmatig over fiscale ontwikkelingen 2% 11% 25% 53% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11 Zeer mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens Meerdere antwoorden waren mogelijk alleen respondenten met een accountant zijn meegenomen in deze analyse

12 SBR vertrager < Draagvlak voor SBR SBR aanjager > Draagvlak voor SBR De mening van MKB-ondernemingen over hun accountant N=724 Wij willen meer uitleg van onze accountant over onze cijfers 5% 35% 41% 17% 2% Wij willen minder tijd besteden aan de uitwisseling van gegevens met onze accountant 3% 19% 45% 28% 5% Gegevens versturen vanuit software naar onze accountant is goed 6% 26% 57% 9% Wij willen gegevens versturen vanuit software naar onze accountant 6% 26% 54% 13% Voordelen voor ons bedrijf als accountant bedrijfsinformatie verstuurt naar uitvragende partijen Eerst digitale machtiging voordat accountant informatie verstuurt naar uitvragende partijen Zonder machtiging geen vertrouwelijke informatie ophalen bij de Belastingdienst 9% 8% 9% 20% 29% 37% 20% 57% 45% 37% 6% 14% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens 12 Meerdere antwoorden waren mogelijk alleen respondenten met een accountant zijn meegenomen in deze analyse

13 Heeft u klanten in het MKB? Verstuurt u momenteel al SBR-berichten? Verstuurt u SBR-berichten naar de Belastingdienst? Verstuurt u SBR-berichten naar de Kamer van Koophandel? Verstuurt u SBR-berichten naar het Centraal Bureau voor de Statistiek? Verstuurt u SBR-berichten naar banken voor kredietrapportages?

14 Projectfase 2 : mei 2013 voorjaar branche organisaties participeren. Onderzoek naar nieuwe vormen van dienstverlening met benchmarking. 14

15 Sep 09 Roadmap banken De invoering van SBR in Nederland Nov 09 overeenkomst overheid & banken April 10 Go live BIV + BT2010 Mei 11 Besluit SBR Beraad tot verplichtstelling Jan 13 IB en Vpb Jan 14 BD: IB + OCP KvK: kleine rp NBA-T Jan 15 KvK: mg rp NTP SBR Programma Dec 09 Oprichting Financieel Rapportage Collectief Mrt 11 BT2011 Feb 12 BT2012 Feb 13 BT2013 Feb 14 BT2014 2Q 13 FRC: zelfaanleverportaal ondernemers Feb 15 BT2015 Bron: Arnold Esser, ING

16 Willen MKB-ondernemingen hun bedrijfsprestaties vergelijken? (met andere bedrijven in hun branche - benchmarken) 85% 15% N=935 Totaal Transport- en Logistieke bedrijven Land- en Tuinbouwbedrijven Hotelsector Restaurantsector Fastservicesector Drankensector Grafimediabedrijven Overige mobiliteitsbedrijven* Autoverhuurbedrijven Tankstations en Autowasbedrijven Rijscholen Gemotoriseerde tweewielerbedrijven Fietsbedrijven Caravan- en Camperbedrijven Auto- en Truckdealers 7% 22% 3% 18% 5% 17% 9% 39% 18% 18% 5% 24% 5% 24% 3% 23% 3% 28% 15% 6% 28% 2% 16% 13% 26% 4% 25% 3% 31% 5% 36% 54% 56% 56% 57% 37% 58% 53% 59% 59% 66% 64% 64% 52% 53% 63% 51% 15% 23% 21% 16% 8% 18% 12% 15% 3% 31% 3% 18% 9% 18% 3% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16 Ja, zeker weten Ja, maar alleen als deelname ons bedrijf weinig (moeite) kost Misschien Nee, zeker niet * excl. Onafhankelijke autobedrijven alleen respondenten met een informatiesysteem zijn meegenomen in deze analyse

17 Balanced Scorecard een model voor branchespecifieke benchmarking 4 Financial Perspective Customer Perspective Process Perspective 3 2 Business Strateg Strategy ie & & Processes n 1 Innovation Perspective Robert S. Kaplan, David P. Norton, The balanced scorecard. Translating strategy into action. Harvard Business School Press, Boston, 1996.

18 SBR berichten voor branchespecifieke benchmarking Gegevensbronnen XBRL Taxonomie SBR Berichten Benchmarkbehoefte 80/20%? 80/20%? 80/20%? 80/20%? taxonomie voor gegevensstandaardisatie

19 SBR berichtenverkeer, gegevensaggregatie & benchmarking Belastingdienst MKB Intermediair Branche hub KvK CBS Banken taxonomie voor gegevensstandaardisatie

20 Onderzoek naar de SBR informatieketen voor branchespecifieke benchmarking voor het MKB MKB-bedrijven Intermediairs Leveranciers Uitvragende Partijen Banken XML-XBRL Branche Organisaties 20

21 XBRL / SBR informatieketen > MKB-bedrijven en hun branche organisaties Intermediairs: accountants, belastingadviseurs & administratiekantoren Banken Uitvragende partijen: Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Centraal Bureau voor de Statistiek, Europese instellingen, enzovoort(!?) 21

22 Aspecten Wat is de toegevoegde waarde van benchmarking? Welke extensies van de Nederlandse XBRL-taxonomie zijn noodzakelijk voor benchmarking? Wat zijn de noodzakelijke investeringen, de kosten, de risico's, de randvoorwaarden en de opbrengsten? Wat zijn positieve & negatieve effecten bij benchmarking? Welk (zakelijk) netwerk is nodig voor benchmarking? Welke bijdrage mogen we verwachten van de banken en de uitvragende partijen? Wie neemt de regie voor de informatieketen? 22

23 Webenquête onder accountants 1. Gegevensaanlevering door mkb-klanten (informatiesystemen) 2. Gebruik van SBR-berichten naar uitvragende partijen (efficiëncy) 3. (Her-)gebruik van gegevens voor benchmarking (effectiviteit) 4. (Nieuwe) diensten van accountant voor mkb-klanten (bedrijfsmodel) 5. Ketenverband van accountants in SBR-ecosysteem (bedrijfsmodel) 23

24 Resultaten Rapport ketenanalyse branche specifiekebenchmarking Scenario s voor de informatieketen, het vergaren, analyseren en distribueren van benchmarkgegevens Seminar begin maart

25 Eric Melse Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) 25

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE

WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE Woensdag 18 juni 2014 13.00-16.30 uur HvA Fraijlemaborg #SBRinbedrijf 1 PROGRAMMA Tijd Onderdeel Door 13.30 Opening van de conferentie Antoon van Aken - Dagvoorzitter

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Accountant van de toekomst

Accountant van de toekomst Accountant van de toekomst De informatiebehoefte van de MKBondernemer en de rol die de accountant hierin kan spelen Ayse Selvili en Tiesan Landman In opdracht van: 1 Voorwoord Wij zijn twee studenten die

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum: 19 februari 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij, Jelle Attema (ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants!

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en XBRL Nederland Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden. De publicatie heeft geen status in

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Thema Praktijkvoorbeeld Turners International

Thema Praktijkvoorbeeld Turners International Praktijkvoorbeeld Turners International Praktijkvoorbeeld Turners International Turners International is het geesteskind van een chauffeur en een planner. Ze hebben ruime ervaring in de transportsector

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

Naar een nieuw bedrijfsmodel voor het accountantskantoor

Naar een nieuw bedrijfsmodel voor het accountantskantoor Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Naar een nieuw bedrijfsmodel voor het accountantskantoor Accountantskantoren zullen een flinke organisatieen cultuuromslag moeten maken in reactie

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

White paper. Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA

White paper. Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA White paper Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA Den Haag, 5 oktober 2012 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

Worstelen met ict-tijdperk

Worstelen met ict-tijdperk Innovatie Kansen, bedreigingen en diensten in het gratis -tijdperk Worstelen met ict-tijdperk Sommige kantoren stellen online boekhouden gratis beschikbaar aan mkbondernemers. Deze service is een opstapje

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

NIEUWS maart 2011 INHOUD. Aangenaam: Make Life Easier. Aangenaam: Make Life Easier. Ruimte creëren voor professional judgement. Ervaren is geloven

NIEUWS maart 2011 INHOUD. Aangenaam: Make Life Easier. Aangenaam: Make Life Easier. Ruimte creëren voor professional judgement. Ervaren is geloven Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Make Life Easier. Wij brengen u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de accountancy en ICT in het algemeen, en onze eigen producten in het bijzonder.

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

DEMAC DATA REPORTS Uw actuele managementinformatie ALTIJD EN OVERAL BESCHIKBAAR

DEMAC DATA REPORTS Uw actuele managementinformatie ALTIJD EN OVERAL BESCHIKBAAR DEMAC DATA REPORTS Uw actuele managementinformatie ALTIJD EN OVERAL BESCHIKBAAR DEMAC ACCOUNTANTS / CONSULTANTS B.V. Bellweg 2a, 4104 BJ Culemborg - Postbus 486, 4100 AL Culemborg - +31 345 53 20 10 Info@demac.nl

Nadere informatie