WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE"

Transcriptie

1 WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE Woensdag 18 juni uur HvA Fraijlemaborg #SBRinbedrijf 1

2 PROGRAMMA Tijd Onderdeel Door Opening van de conferentie Antoon van Aken - Dagvoorzitter Presentatie SBR meer dan een verplichting! Frank Wieman - Oud Stage+ student Presentatie SBR en benchmarking Jesse Weltevreden - Lector Online Ondernemen CAREM Presentatie SBR Assurance Frank Jonker - Directeur CreAim Pauze Plenair Presentatie Arvum Accountants Antoon van Aken - SBR-specialist/Docent Bedrijfseconomie Presentatie SBR en de jaarrekening Ibrahim Kalin - Oud Stage+ student Presentatie De keten uitgedaagd Nitesh Bharosa - TU Delft Terugblik + vragenronde Antoon van Aken - Dagvoorzitter Afsluiting Plenair 2

3 OPENING CONFERENTIE Antoon van Aken Docent bedrijfseconomie Opleiding Accountancy 3

4 NIEUWE ONTWIKKELINGEN 4

5 1. HET REFERENTIE GROOTBOEKSCHEMA

6 REFERENTIE GROOTBOEKSCHEMA Lancering Referentie Grootboekschema op 27 mei 2014 Het doel daarbij is dat met dit schema de verschillende externe en interne financiële rapportages, zoals ten behoeve van de overheid en de banken, met minder vertaalslagen kunnen worden opgesteld. 6

7 REFERENTIE GROOTBOEKSCHEMA Grootboekrekeningschema per onderneming Referentie Grootboekschema Taxonomie 7

8 SITUATIE IN BELGIË

9 SITUATIE BELGIË TOV NEDERLAND In België wordt bijna 100% van alle jaarrekeningen bij de Balanscentrale in XBRL formaat gedeponeerd In Nederland wordt iets meer dan1% van alle jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel in XBRL formaat gedeponeerd

10 VERSCHILLEN MET NEDERLAND In België: Deponeren bij de Balanscentrale Aan deponeren zijn kosten verbonden Opvragen is gratis Genormaliseerd rekeningschema

11 2. ONTWIKKELING OCW TAXONOMIE Stand van zaken Een proef in de bve-sector met vijf onderwijsinstellingen (drie roc s, een aoc en een grafische vakschool) en de MBO Raad is afgesloten. In vervolg daarop is een uitgebreide operationele pilot in de bve-sector gestart met twaalf instellingen en een pilot in de hbo-sector met zes instellingen. In deze pilots is de aandacht gericht op de financiële verantwoordingsketen.

12 3. NBA TAXONOMIE Als eerste belangrijke stap naar het afgeven van verklaringen in XBRL over verantwoordingen in XBRL (verder: SBR Assurance) is in 2013 de NBA-Taxonomie versie 1.0 gereed gekomen. Elke accountant die controle-, beoordelings- of samenstelverklaringen afgeeft in een XBRL omgeving heeft deze taxonomie nodig. 12

13 4. FORMULA LINKBASE 13

14 FORMULA LINKBASE 14

15 FORMULA LINKBASE 15

16 FORMULA LINKBASE VOORBEELD ASSERTION 16

17 5. XBRL IN EUROPA Het Europees Parlement, bij monde van de Committee on Economic and Monetary Affairs, heeft geadviseerd om XBRL vanaf 1 januari 2018 verplicht te stellen binnen de hele Europese Unie. 17

18 EINDE 18

19 SBR meer dan een verplichting! Naam spreker: Frank Wieman 2014 Instant reporting pagina 1 van 5

20 SBR meer dan een verplichting! Naam spreker: Frank Wieman 2014 Instant reporting pagina 1 van 5

21 2014 Instant reporting pagina 2 van 5

22 SBR verplichtstelling en Oikocredit Uitvragende partijen SBR beyond de verplichtstelling? 2014 Instant reporting pagina 3 van 5

23 SBR voor intern gebruik Criteria SBR business case Oikocredit Wat levert SBR op? 2014 Instant reporting pagina 4 van 5

24 Voordelen SBR bij intern gebruik Beter inzicht en grip op de organisatie tegen lagere kosten 2014 Instant reporting pagina 5 van 5

25 SBR EN BENCHMARKING Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen CAREM #SBRinBedrijf 25

26 Aanleiding 1 januari 2013 De Belastingdienst verplicht bij system-to-system aangifte van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting het gebruik van XBRL / Standard Business Reporting (SBR). Met SBR kunnen gegevens zoals de jaarcijfers van bedrijven gestandaardiseerd en digitaal worden aangeleverd bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en bij banken (kredietrapportage). Hierdoor verlagen de transactiekosten voor de gegevensuitwisseling. De besparing bedraagt in door SBR: circa 500 miljoen euro. 26

27 5 brancheorganisaties participeren Onderzoek naar benchmarking via SBR-berichten met scriptiestages Webenquête onder accountants Webenquête onder brancheorganisaties mei 2013 mei

28 Centrale vraagstelling In welke mate zijn SBR-berichten te gebruiken voor branchespecifieke benchmarking? (1) Benchmarking (2) SBR-Berichten (3) Informatieketen (4) Proof-of-Concept 28

29 Is benchmarking zinvol? Mening van accountantskantoren Mening van brancheorganisaties Ja behalve dat brancheorganisaties minder overtuigd zijn over benchmarking via SBR-berichten

30 Gegevens voor benchmarking Bronnen van accountantskantoren Bronnen van brancheorganisaties Banken, het CBS, de Kamer van Koophandel en brancheorganisaties zijn belangrijke bronnen

31 Huidige Benchmarkfrequentie Bij MKB-klanten volgens accountants Bij leden volgens brancheorganisaties 90 procent van de brancheorganisaties doet aan benchmarking en gebruikt daarvoor gegevens uit de jaarrekening en financiële kengetallen

32 Gewenste Benchmarkfrequentie Bij MKB-klanten volgens accountants Bij leden volgens brancheorganisaties 83 procent van de brancheorganisaties geeft aan dat de leden meer benchmarks verwachten

33 Bij accountantskantoren Overwegingen bij de bereidheid om te betalen voor benchmarkinformatie Bij brancheorganisaties Prijs prestatieverhouding, anonimiteit en wederkerigheid zijn belangrijke overwegingen

34 Onze conclusie De benchmarkfrequentie onder de MKB-klanten van accountants is momenteel jaarlijks of halfjaarlijks, maar de meerderheid wil op een frequentere basis benchmarkrapportages ontvangen De ondervraagde brancheorganisaties hebben voor hun leden grote behoefte aan benchmarks met een hogere frequentie. Daarbij wil men ook meer benchmarks over innovatie, productie, commercie en kredietmanagement

35 Onze aanbeveling aan brancheorganisaties Verbeteren de kwaliteit van de benchmarks en verhoog de frequentie door gebruik te maken van SBR-berichten en voorzie daarmee in de groeiende behoefte aan benchmarkgegevens bij de leden maar Ruim 55 procent van de brancheorganisaties staat open voor benchmarking via SBR, terwijl 45 procent hier niets in ziet

36 Centrale vraagstelling In welke mate zijn SBR-berichten te gebruiken voor branchespecifieke benchmarking? 36

37 Modellen voor benchmarking in gebruik bij brancheorganisaties

38 De Balanced Scorecard Financieel perspectief Hoe zien belanghebbenden ons? Hoe worden wij financieel succesvol? Klanten perspectief Hoe aantrekkelijk zijn onze producten of diensten voor afnemers? Visie en Strategie Proces perspectief Hoe vergroten wij de toegevoegde waarde van onze processen? Innovatie perspectief Hoe blijven wij in staat tot permanente verandering, verbetering en innovatie om onze visie te bereiken? Kaplan en Norton (1996): The Balanced Scorecard: Translating strategy into action

39 Kredietmanagement Wat moet ik doen om mijn debiteuren op tijd te laten betalen? Exploitatie Hoe zien belanghebbenden ons? Hoe worden wij financieel succesvol? Commercie Hoe aantrekkelijk zijn onze producten of diensten voor afnemers? Visie en Strategie Productie Hoe vergroten wij de toegevoegde waarde van onze processen? Innovatie Hoe blijven wij in staat tot permanente verandering, verbetering en innovatie om onze visie te bereiken? Conjunctuur Welke invloeden hebben economische schommelingen in de branche op mijn bedrijfsvoering?

40 SBR berichten voor benchmarking 80/20%? 80/20%? 80/20%? taxonomie voor gegevensstandaardisatie

41 Negen SBR-berichten bestudeerd SBR-bericht Uitvragende partij Aantal Afkorting bericht 1 Publicatiestukken kleine rechtspersonen 2 Inrichtingstukken kleine rechtspersonen 3 Publicatiestukken middelgrote rechtspersonen 4 Inrichtingstukken middelgrote rechtspersonen 5 Fiscaal jaarrapport kleine rechtspersonen 6 Commercieel jaarrapport middelgrote rechtspersonen 7 Vennootschapsbelasting (VpB) Kamer van Koophandel Banken Belastingdienst * onbekend ** 8 Inkomstenbelasting Winst (IB, IB-winst) ** 9 Opgaven productiestatistieken handel Centraal Bureau voor de Statistiek onbekend KvK pub.st. klein KvK inr.st. klein KvK pub.st. middel KvK inr.st. middel Banken fiscaal klein Banken comm.c. middelgr. Belast. Aangifte VpB Belast. Aangifte IB CBS pr.stat. handel * Bron: CBS-Statline, afgerond aantal rechtspersonen op ** Bron: Belastingdienst, afgerond aantal ontvangen aangiftes 2012 gedurende 2013

42 Productie: processen & systemen

43 Commercie: markten & klanten

44 Exploitatie: financieel resultaat

45 Benchmarking via SBR-berichten met de Balanced Scorecard = nu al deels mogelijk

46 Categorisch Raamwerk voor financiële analyse en bedrijfseconomische beoordeling Profitability Return on Investment Profit Margin Capital Turnover Financiële analyse van een onderneming op basis van de jaarrekening Managerial Performance Credit Policy Inventory Administration Asset-Equity Structure Short-term Solvency Cash Flow Long-term

47 Benchmarking via SBR-berichten met financiële kengetallen = heel goed mogelijk

48 Onze conclusie Voor de korte termijn: beperk U tot benchmarking op basis van financiële kengetallen uit de jaarrekening Voor de lange termijn: ontwikkel een SBR-bericht voor benchmarking op basis van de Balanced Scorecard

49 Onze aanbeveling Brancheorganisaties en accountants kunnen nu aan de slag met branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten

50 Vraagstelling Hoe regelen we branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten? 50

51 Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking via SBR MKB Intermediairs Uitvragende Partijen Banken XML-XBRL Branche Organisaties 51

52 Huidige informatieketen voor het versturen van SBR-berichten 1. Toeleverancier 1. Toeleveranciers van ondernemingen 2. Ondernemingen, echter niet beperkt tot het midden en kleinbedrijf 3. Accountants- en administratiekantoren en fiscaal adviseurs 5. Afnemer Inkoopfactuur 4. De belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek alsmede de bij het Financiële Rapportage Collectief aangesloten banken Verkoopfactuur 2. MKB 5. Afnemers van ondernemingen 3. Intermediair IB, VPB, OB JAARREKENING KREDIET RAPPORTAGES 4. Uitvragende partijen DIGIPOORT/BIV VOOR BEVEILIGDE GEGEVENSUITWISSELING 52

53 Het insturen van de aangiften VpB en IB-winst via SBR-berichten is een succes! SBR % Webportaal % Totaal %

54 Downstream gegevens verzamelen voor branchespecifiek e benchmarking Brancheorganisatie Benchmark Rapportages MKB Benchmark gegevens via SBR-berichten Intermediair IB, VPB, OB JAARREKENING KREDIET RAPPORTAGES TRANSACTIEPOORT VOOR BEVEILIGDE GEGEVENSUITWISSELING 54

55 Upstream gegevens verzamelen voor branchespecifieke benchmarking Brancheorganisatie Benchmark Rapportages Extra Benchmark Gegevens MKB Accountant 55

56 Mening van accountantskantoren SBR-berichten voor benchmarking versturen of ontvangen? Mening van brancheorganisaties Zowel de zenders als de ontvangers willen dat de anonimiteit wordt gegarandeerd Aandachtspunt is de benodigde tijd & kosten

57 Zowel de zenders als de ontvangers willen dat de anonimiteit wordt gegarandeerd Brancheorganisaties dienen te worden betrokken Geven ondernemers toestemming? Voorwaarden volgens accountantskantoren Voorwaarden volgens brancheorganisaties

58 Onze aanbeveling aan accountants Door samen te werken met brancheorganisaties kunnen accountants hun klanten diensten aanbieden bij het hergebruik van SBR-berichten voor branchespecifieke benchmarking

59 Onze aanbeveling Brancheorganisaties en accountants kunnen nu aan de slag met branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten

60 Centrale vraagstelling In welke mate zijn SBR-berichten te gebruiken voor branchespecifieke benchmarking? OK, maar wat doen we maandag? 60

61 Onze aanbeveling Voor de korte termijn: beperk U tot benchmarking op basis van financiële kengetallen uit de jaarrekening

62 SBR bericht voor deponering publicatiestukken Kamer van Koophandel <?xml version="1.0"?> <!--Created by Semansys xbrlone engine. ver.: Copyright(c) by Semansys Technologies <xbrli:xbrl xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:nlcd="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/sbr/items/nl-common-data" xmlns:kvkt="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/domein/kvk/tuples/kvk-tuples" xmlns:kvki="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/kvk/items/kvk-data" xmlns:kvk-dmbop="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/kvk/domains/kvk-domains-basis-of-preparation" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:kvk-dim="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/domein/kvk/axes/kvk-axes" xmlns:nl-gen="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/sbr/items/nl-genbase" xmlns:kvk-dmfst="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/kvk/domains/kvk-domains-financial-statements-type" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xml:lang="nl"> <link:schemaref xlink:type="simple" xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/report/kvk/entrypoints/rpt-kvkkleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2012.xsd"/> <xbrli:entity> </xbrli:context> <nl-cd:statutorynameentity contextref="c0">cts Nederland B.V.</nl-cd:StatutoryNameEntity> <nl-cd:namebusiness contextref="c0">cts Nederland B.V.</nl-cd:Namebusiness> <kvk-i:mostimportantactivitiesentitydescription contextref="c1">onderhoud, verhuur, calibratie, verkoop, service en assemblage van toestellen en installaties voor de koude- en klimaattechniek, klimaatsimulatie en warmtebehandeling.</kvk-i:mostimportantactivitiesentitydescription> <kvk-i:accountingpoliciesbalancesheet contextref="c1">alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.</kvk-i:accountingpoliciesbalancesheet> <nl-gen:equity decimals="0" contextref="c3" unitref="u0">113641</nl-gen:equity> taxonomie voor gegevensstandaardisatie

63

64 Proof of Concept BENCHMARKGEGEVENS VIA SBR-BERICHTEN VOOR DEPONERING OPENBARE PUBLICATIESTUKKEN KAMER VAN

65 Proof of Concept <nl-gen:equity decimals="0" contextref="c3" unitref="u0">113641</nlgen:equity> BENCHMARKGEGEVENS VIA SBR-BERICHTEN VOOR DEPONERING OPENBARE PUBLICATIESTUKKEN KAMER VAN

66 Smartphone SCAN de QR- Code

67 Benchmarking via SBR - Proof of Concept Maximum = het grootste benchmarkgetal Firm = de MKB onderneming Upper Quartile = hoogste 25% Mean = het gemiddelde benchmarkgetal Deze tegels geven binnenkort toegang tot andere benchmarks Lower Quartile = laagste 25% Minimum = het laagste benchmarkgetal Median = het middelste benchmarkgetal

68 EINDE Onderzoeksrapport is te downloaden via of QR-code: #SBRinBedrijf 68

69 Door: Drs F.J. Jonker RA

70 Introductie Frank Jonker Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Directeur CreAim Specialist op het gebied van XBRL en authenticatie/autorisatie Sinds 1999 betrokken bij XBRL Eerste XBRL instances verzonden in 2008 Deelnemer aan de NBA SBR-Assurance pilot Nabije toekomst CreAim kan helpen

71 Waar ga ik het over hebben: Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Noodzaak voor een SBR assurance aanpak De SBR Assurance aanpak Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

72 Verplichtstelling SBR in jaarrekeningdomein Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Kleine rechtspersonen (zonder controleverklaring) 1 april 2014: online service Zelf deponeren jaarrekening Verbod op deponeren via , fax en PDF De jaarrekening kan nog wel op papier worden gedeponeerd. Middelgrote en grote rechtspersonen (met controleverklaring) 1 januari 2015: SBR of op papier Verbod op , fax en PDF Exclusief deponeren via SBR voor jaarrekeningen over boekjaar 2016 Jaarrekeningen waarvan het boekjaar begint op of na 1 januari 2016 moeten via SBR worden gedeponeerd. Deponeren op papier is dan niet meer mogelijk.

73 Uitgangspunten van de SBR Assurance aanpak (1) Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Een geïntegreerde oplossing voor het opmaken, ondertekenen en publiceren van jaarrekeningen en accountantsverklaringen in XBRL formaat Afzonderlijke XBRL instance documenten voor enerzijds de jaarrekening en anderzijds de accountantsverklaring, echter met een solide link tussen beiden Taxonomie voor accountantsverklaringen met een flexibele structuur om de komende aanpassingen in de structuur en teksten van accountants-verklaringente ondersteunen In eerste fase gericht op report level assurance, moet echter door kunnen groeien naar gedifferentieerde levelsvan assurance en uiteindelijk data level assurance Een internationaal acceptabele oplossing Toepasbaar op niet alleen jaarrekeningen

74 Uitgangspunten van de SBR Assurance aanpak (2) Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Twee taxonomieën en twee instance documenten Elektronische handtekening met NBA beroepscertificaat Geautomatiseerde controle op koppeling jaarverantwoording en verklaring Aanlevering aan Digipoort system-to-system of via upload portaal Nabije toekomst CreAim kan helpen

75 Schema SBR Assurance (1) Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

76 Schema SBR Assurance (2) Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

77 Pilot SBR Assurance Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Context Ambitie Operationeeldoel Beoogderesultaten Actoren Fasering Aanpak Status Tijdpad Issues

78 Context Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Pilot vanuit gezichtspunt accountants Grote verandering Impact op processen en toolsvan de accountants sector (ruim 340 kantoren) Voorbereiding op digitaal deponeren jaarrekening Nabije toekomst CreAim kan helpen

79 Ambitie Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Bezien vanuit de accountants is het hoofddoel van de pilot: Het valideren van het assurance raamwerk Het bieden van de mogelijkheid voor de accountantskantoren om ervaring op te doen met de verschillende onderdelen van het raamwerk Voorbereid zijn op deponeren met SBR Nabije toekomst CreAim kan helpen

80 Operationeel doel Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Het succesvol volledig digitaal bij de Kamer van Koophandel deponeren van 100 jaarrekeningen in XBRL-formaat over 2013 afkomstig van middelgrote rechtspersonen inclusief bijbehorende accountantsverklaring door een 10-tal accountantskantoren Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

81 Beoogde resultaten Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen 100 succesvol volledig digitaal gedeponeerde jaarrekeningen inclusief accountantsverklaringen Geteste procesketen vanaf onderneming tot en met KvK en verslag bevindingen Getest SBR assurance raamwerk Volledige beproefde set specificaties Ervaring bij deelnemers met het raamwerk Ervaring voor zetten stap naar productie

82 Actoren Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

83 Scope Accountants Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Maken jaarrekening XBRL instance middelgroot Maken assurance verklaring XBRL instance Gebruik van NT 8.0 en NBAT 1.0 Presenteren van instance (normatieve presentatie) Valideren instance vóór indienen Digitale ondertekening met beroepscertificaten Aanleveren bij DigiPoorten verwerken feedback

84 Fasering Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

85 Tijdspad Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Aanvankelijk beeld Wensen tot Beperkt tempo taxonomie ontwikkeling Dus snelle opbouw kennis en ervaring vereist Nabije toekomst CreAim kan helpen

86 Impact op software ontwikkelaars Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst SBR bestanden creëren SBR bestanden valideren Aanroepen verklaringengenerator PKIo certificaat Presenteren Linking & Signing Verzenden CreAim kan helpen

87 NBA beroepscertificaat Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst Uitgegeven door: KPN Corporate Market BV ESG de elektronische signatuur BV QuoVadis TrustLink BV Digidentity BV CreAim BV PKIo met registercheck CreAim kan helpen

88 Presenteren Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst Presenteren jaarrekening en controleverklaring Renderen SBR bestanden Afhankelijk van de uitkomsten werkgroep nominatieve presentatie Aandachtspunten: Extensies Dimensions CreAim kan helpen

89 Stappen Linken en Signen Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Waarmerken van de Jaarverantwoording Subset bepalen met Xpath Exclusive XML Canonicalization (C14N) Berekenen hash waarde (SHA2) Opnemen hash waarde/functie in verklaring nba-i:hashfunctiontype nba-i:hashvaluesubjectmatter Ondertekenen accountantsverklaring Canonicalization (C14N) XMLDSig XAdES detached signature Uitgangspunten ondertekening

90 Aanleverservice Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars WUS voor bedrijven v1.2 aanlevering Verzenden Ophalen statusinformatie Bijlagen worden verplicht 1x XBRL > Accountantsverklaring 1x XML > Detached Signature Nabije toekomst CreAim kan helpen

91 Een doorkijkje naar de nabije toekomst Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen De SBR Assurance aanpak zal verder ontwikkeld moeten worden om een antwoord te bieden op de volgende ontwikkelingen: Hoe om te gaan met sectorale en bedrijfsspecifieke taxonomie extensies? Hoe om te gaan met gedifferentieerde levels van assurance (bijvoorbeeld een kredietrapportage zonder assurance waarbij op verzoek van een bank bij bepaalde posten wel zekerheid wordt gegeven) En op termijn: internationale ontwikkeling van data level assurance, waarbij zekerheid op het niveau van individuele data-elementen wordt gegeven (het einde van der getrouw beeld maar wat is dan onze mentaliteit?

92 CreAim kan helpen Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Wat kunnen wij leveren: Certificaten Viewer PKIoverheid certificaten Ondertekendienst Digipoort Connector Nabije toekomst CreAim kan helpen

93 PAUZE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE Doe mee aan de WK actie. Raad de stand en scoor! #SBRinBedrijf 93

94 PRESENTATIE INSTANT REPORTING/ ARVUM ACCOUNTANTS Antoon van Aken, SBR-specialist en docent Bedrijfseconomie #SBRinBedrijf 94

95 SBR/XBRL BIJ DE HVA

96 EXPERTISECENTRUM INSTANT REPORTING HVA Start januari 2009 Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs Doel: Kennisuitwisseling en het opnemen van SBR/XBRL in het curriculum

97 Resultaten Opzet Stage+ traject Implementatie van SBR in het curriculum vd accountancyopleiding Andere activiteiten zoals deze conferentie

98 Het curriculum (derde jaar AC voltijd) Vanaf 2013/2014: Verplicht stage plustraject

99 STAGE+ TRAJECT HVA * Vanaf 1 september 2013 Verplicht voor derdejaars accountancystudenten Praktijkstage + een ochtend workshops/gastcolleges over SBR/XBRL

100 Het curriculum (derde jaar AC duaal) Vanaf 2010/2011: Derdejaars Accountancy duaal Zes workshops van het stage plustraject Een inleiding van 15 pagina s Verslag

101 Het curriculum (vierde jaar AC voltijd) Vanaf 2011/2012 Project SBR. Leren werken met SBR (XBRL) in de omgeving van een virtueel accountantskantoor.

102 Vierdejaars accountancy Portal Virtueel accountantskantoor Uitvragende partijen Banken Virtuele ondernemingen FIN ADM XBRL ingericht KvK Fiscus CBS 10 2

103 NAAM VIRTUEEL KANTOOR: ARVUM

104 3. ARVUM ACCOUNTANTS HET VIRTUELE KANTOOR 104

105

106 SBR IN BEDRIJF SBR in bedrijf Theorie + Oefeningen binnen virtueel accountants - kantoor ARVUM 10 6

107 WELKE TOOLS GEBRUIKT ARVUM? Boekhouding en aangifte OB Jaarrekening (concept), deponeringsstukken en kredietrapportages Aangifte VpB en IB Portaalfunctie Communicatie tussen intermediair - klant 10 7

108 WELKE TOOLS GEBRUIKT ARVUM? Renderen 10 8

109 Het opsturen van een XBRL aangifte via intermediair Onderneming Intermediair E-herkenning Digipoort Belastingdienst

110 NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 2014/2015 Alle projecten binnen de opleiding accountancy in Arvum Opnemen in curriculum van andere vakken 110

111 ALLE PROJECTEN IN ARVUM Eerste jaar: benchmark met app ISEEMORE Tweede jaar: boekhouden met boekhoudprogramma mappen en versturen OB aangifte Derde jaar: Stage plus, project MKB adviseur, VPB IB aangifte Vierde jaar: Controleproject, project met HWS Berlin, kredietrapportages, Referentie Grootboekschema, Interne rapportages 111

112 OPNEMEN IN CURRICULUM VAKKEN Externe verslaggeving, management accounting, boekhouden, financiering, fiscaal recht, controleleer, AO/IC 112

113 EINDE 113

114 SBR en de jaarrekening Ibrahim Kalin - CreAim B.V. Hogeschool van Amsterdam - Bedrijfseconomie 2014 Instant reporting pagina 1 van 7

115 Programma 1. Probleemstelling 2. Stand van zaken rondom SBR 3. Bevindingen 4. Conclusie 5. Vragen 2014 Instant reporting pagina 2 van 7

116 Probleemstelling Gaat het lukken om jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 verplicht in SBR te laten deponeren? 2014 Instant reporting pagina 3 van 7

117 Stand van zaken rondom SBR Verschillende mogelijkheden om te deponeren SBR is een kans Standaardisatie Waarom wordt SBR verplicht? Kwaliteit 2014 Instant reporting pagina 4 van 7

118 Bevindingen Verschillen kleine en (middel) grote ondernemingen Accountantsverklaring Piot van start, doel Pilot Voortgang Pilot Presenteren van jaarrekening 2014 Instant reporting pagina 5 van 7

119 Conclusie Afwachtende houding ondernemers Intermediair als informatiebron Beveiliging Software & Certificaten Snelheid wetgevingsproces 2014 Instant reporting pagina 6 van 7

120 2014 Instant reporting pagina 7 van 7 Vragen

121 De keten uitgedaagd De kennis over SBR is nu integraal beschikbaar Dr.ir. Nitesh Bharosa

122 Quiz over SBR 1. SBR biedt overheden en private partijen een oplossing voor het eenduidig opzetten van verantwoordingsprocessen. 2. Via SBR stuurt een bedrijf in één keer alle informatie naar alle overheidspartijen. 3. SBR is alleen geschikt voor het aanleveren en verwerken van fiscale rapportages. 4. SBR heeft niet alleen voordelen voor de overheid. X X 122

123 Hier kwamen we vandaan 123

124 Hier staan we nu 124

125 Een nieuwe discipline 125

126 Verantwoordingsvraagstukken snijden dwars door verschillende disciplines Kennis is ontwikkeld in het SBR programma Verantwoordingsvraagstuk 126

127 Waarom een (dik) boek? Kennisborging: het is voor de betrokken partijen (de insiders) van belang dat de ervaringen, leerpunten en andere impliciete kennis (tacit knowledge) van de betrokken specialisten integraal bij elkaar worden gebracht. Hiermee ontstaat er een overzicht van het geheel en gedetailleerde beschrijvingen van de bouwblokken van de SBR-oplossing. De relevante begrippen en verbanden zijn in dit boek in relatie met elkaar beschreven, waardoor communicatie en samenwerking tussen specialisten kan worden gefaciliteerd. Het boek helpt ook om misverstanden over SBR te voorkomen. Het is voor de outsiders partijen die eventueel geïnteresseerd zijn om SBR toe te passen in nieuwe domeinen van belang dat ze een overzicht en een goed beeld krijgen van de SBR-bouwblokken en condities voor een positieve business case bij toepassing van SBR in een informatieketen. De opgedane kennis biedt onderwijsmateriaal. Hoewel er veel leerboeken zijn te vinden op afzonderlijke disciplines, zoals ICT, recht, bestuur en management, zijn er minder integrale boeken te vinden die over de verschillende disciplines heen de opgave en de oplossing beschrijven. Het is voor de academische gemeenschap van belang dat de prangende onderzoeksvragen en braakliggende onderzoeksterreinen worden beschreven. 127

128 Hoe: op zoek naar feiten met een beetje jus Theorie Praktijk Faculteit TBM Peer-review Interviews Actoren Interviews Focusgroep Praktijkdocumentatie Documentatieonderzoek Onderzoeksteam Literatuuronderzoek Literatuur Praktijk review SBR programma 128

129 Het resultaat Hoofdstuk Titel (inhoud) V1 Woord vooraf Directeur Logius V2 Woord vooraf Directeur Belastingdienst Tg Ten geleide 1 Inleiding (opgave, oplossing & leeswijzer) - Deel A SBR als opgave 2 Ketens en ketencoördinatie (informatieketenvraagstukken, theorie, toepassing SBR) 3 Verandermanagement (governance vraagstukken, theorie, toepassing SBR) 4 Besturen van ketenverandering (fit governance-techniek, handvatten ketenbesturing) - Deel B: SBR als oplossing 5 i-processen (modellering, transacties, proces compliance, toepassing SBR) 6 Gegevens (gegevensmodellering, verdieping XBRL, NT, toepassing SBR) 7 Techniek en infrastructuur (behoefte multisided platforms, Digipoort) 8 Beveiliging van informatieketens (beginselen, risico s, bouwblokken en SBR toepassingen) 9 Governance en beheer (horizontaal, verticaal en netwerk integratie) 10 Verbreding: aansluiting van nieuwe ketens op SBR voorzieningen 11 Slotbeschouwing (de kracht en barrières voor toepassing) B1 Bijlage: SBR historie B2 Bijlage: begrippenlijst 129

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring SBR Assurance Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring 30 januari 2014 Agenda van vandaag 1. Achtergrond 2. Oplossing Deponeren jaarverantwoording met verklaring 3. Informatie over de pilot 4. Afsluiting

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 1 Programma 13.00u 13.15u Opening en toelichting op ambitie minister 13.15u

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 SBR Assurance Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 Even oefenen wie is Elly? Elly Stroo Cloeck is de voorzitter van het SBR Assurance project van

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Instant Reporting in de praktijk

Instant Reporting in de praktijk De Hogeschool van Amsterdam presenteert het kenniscentrum voor Standard Business Reporting Instant Reporting in de praktijk 21 januari 2010 Conferentie Geachte deelnemer, Wij verzorgen voor u een zeer

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE

WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE WELKOM BIJ DE SBR CONFERENTIE Woensdag 22 april 2015 14.00-16.45 uur HvA Fraijlemaborg #2in1congres 1 PROGRAMMA Tijd Onderdeel Door 13.50-14.00 Vervolg programma SBR conferentie in Oostserre Bezoekers

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

SBR Assurance. Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR)

SBR Assurance. Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR) Whitepaper SBR Assurance Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR) In business for people. 1. Inleiding Dit White paper

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

Toepassing XBRL in BVE

Toepassing XBRL in BVE Toepassing XBRL in BVE Presentatie SaMBO ICT conferentie 19 september 2013 1 AGENDA 1. Voorstellen 2. SBR/XBRL in het Onderwijs 3. Demo 4. Plan komende periode 5. Vragen Doet u die maar! Recente vraag

Nadere informatie

SBR in praktijk Deel 1: Introductie. Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy

SBR in praktijk Deel 1: Introductie. Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy SBR in praktijk Deel 1: Introductie Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy Even voorstellen De paradigmashift Van papier naar..digitaal

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL. Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA)

Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL. Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA) Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA) Waarmerking van DNB Verslagstaten Enrico Vroombout Inhoud Belang van waarmerking

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages / SBR ICT Financials Seminar 29 november 2012 Jan Pasmooij Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Inhoud Invoering /SBR een feit in internationaal perspectief Waarom /SBR?

Nadere informatie

Handleiding SBR in het corporatiedomein

Handleiding SBR in het corporatiedomein Handleiding SBR in het corporatiedomein Wilt u deelnemen aan de pilot? Neem dan contact op met Eveline Karper email: eveline.karper@logius.nl & telefoon: 070-8209679 Bent u klaar om deel te nemen aan de

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Moreno Merhai 30 januari 2013

Moreno Merhai 30 januari 2013 Mren Merhai VIERDEJAARS ACCOUNTANCY SBR Prtal Virtueel accuntantskantr Arvum Uitvragende partijen Banken FIN ADM XBRL ingericht KVK Fiscus CBS 2 SBR-studiebek + SBR virtueel in accuntants - bedrijf kantr

Nadere informatie

BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012

BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012 BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

Controleverklaring digitaal deponeren. Zwolle, 30 oktober 2017 Amsterdam, 31 oktober 2017 Eindhoven, 2 november 2017

Controleverklaring digitaal deponeren. Zwolle, 30 oktober 2017 Amsterdam, 31 oktober 2017 Eindhoven, 2 november 2017 Controleverklaring digitaal deponeren Zwolle, 30 oktober 2017 Amsterdam, 31 oktober 2017 Eindhoven, 2 november 2017 Agenda I. SBR Assurance (Jacques Urlus) II. III. Introductie NBA Groenboek De accountant

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 1 Agenda 1 SBR Banken 2 Stand van zaken 3 Aansluiten op SBR Banken 4 Vragen 1. SBR Banken 3 FRC en haar producten FRC Doe-het-zelf Ondernemers

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL

Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL Opgesteld op: juli 2011 Door: Het expertisecentrum Instant Reporting Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Stage... 4 2. Afstuderen... 5 3. Duale werkplekken...

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Wouter Allard controller bij Wijnen Square Crops

Wouter Allard controller bij Wijnen Square Crops Wouter Allard controller bij Wijnen Square Crops Amersfoort, 30 mei Venlo, 31 mei Assen, 1 juni Welkom bij de Reeleezee Partnersessies Programma, Deel I Welkom Judith de Levita 10.00-10.05 Abonnementsstructuur

Nadere informatie

Green Paper Preparer Extensions

Green Paper Preparer Extensions Green Paper Preparer Extensions Versie: 1.2 Status: Definitief Datum: 17 juli 2017 Wijzigingsbeheer: Versie 1.1 Private Extensies vervangen voor Preparer extensions 1.1 Figuur 1 aangepast 1.2 Update n.a.v.

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

Bij het inventariseren van rapportagesoftware voor accountantskantoren worden verder de volgende functies en eigenschappen onderscheiden:

Bij het inventariseren van rapportagesoftware voor accountantskantoren worden verder de volgende functies en eigenschappen onderscheiden: Rapportagesoftware voor accountantskantoren Er zijn maar weinig boekhoudpakketten die ook publicatiestukken kunnen opleveren. Daarnaast hebben accountants ook te maken met branchegerichte boekhoudpakketten

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor Softwareleverancier en Dienstverlener Versie 3.2 Definitief Maart 2017 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

KvK-FRIS Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011

KvK-FRIS Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011 Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011 Versie: 2011 Datum: 1. Inleiding Dit document beschrijft de aanvullende

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011 Elektronisch factureren met Z factuur 10 Okt.2011 Kernvragen Wat is digitaal en wat is elektronisch? Wat is nou een S@les in de Bouw standaard, en wat heb ik er aan? Is het wel betrouwbaar? Zijn er risico

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Technische beschrijving Oplossing Deponeren jaarverantwoording met accountantsverklaring

Technische beschrijving Oplossing Deponeren jaarverantwoording met accountantsverklaring SBR Programma Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.sbr-nl.nl Technische beschrijving Oplossing Deponeren jaarverantwoording met accountantsverklaring Datum 11

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Monitor Standard Business Reporting September 2013 Intermediairs Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Inhoudsopgave 1. Doelstelling Monitor Standard Business Reporting Nameting 2. Onderzoeksverantwoording 3.

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance is een methode voor het geven van zekerheid over digitale rapportages binnen digitale verantwoordingsketens zoals Standard Business

Nadere informatie

BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie

BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden 26 oktober 2006 De toekomst van fiscale aangiftesoftware Veel fiscale intermediairs (accountantskantoren en belastingconsulenten)

Nadere informatie

SBR ASSURANCE VANUIT TECHNISCH PERSPECTIEF FLOWCHARTS EN TOELICHTING

SBR ASSURANCE VANUIT TECHNISCH PERSPECTIEF FLOWCHARTS EN TOELICHTING SBR ASSURANCE VANUIT TECHNISCH PERSPECTIEF FLOWCHARTS EN TOELICHTING DOEL VAN DIT DOCUMENT SBR Assurance is het afgeven van een accountantsverklaring in XBRL bij een verantwoording in XBRL. Onder accountantsverklaring

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie

BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam

Nadere informatie

SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie Mei 2014, Gerard Bottemanne (GBNed), Menno Kooreman (SRA) en Jaap Wassink (Extendum)

SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie Mei 2014, Gerard Bottemanne (GBNed), Menno Kooreman (SRA) en Jaap Wassink (Extendum) SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie Mei 2014, Gerard Bottemanne (GBNed), Menno Kooreman (SRA) en Jaap Wassink (Extendum) Sinds de overheid in 2004 de invoering van SBR in Nederland heeft

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden SBR Whitepaper SBR één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden 1. Inleiding inhoud Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor Standard Business Reporting (SBR). Voor steeds meer financiële rapportages

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Koninklijke NBA 2. NBA-Groenboek II De accountant in een SBR-omgeving

Koninklijke NBA 2. NBA-Groenboek II De accountant in een SBR-omgeving NBA-Groenboek 28 juni 2017 Koninklijke NBA 2 NBA-Groenboek II Inhoudsopgave Algemeen 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding en doelstellingen Groenboek 5 1.2 Leeswijzer 5 1.3 Standard Business Reporting 5 1.4 SBR

Nadere informatie

Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud

Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud Harold Kinds RA (SRA - XML platform) Namens breed-expertoverleg RGS Waarom een RGS? Een IKEA model voor verantwoording

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

Expertgroep Processen en Techniek

Expertgroep Processen en Techniek Expertgroep Processen en Techniek Vergaderdatum 19 april 2011 Aanwezig Rob in het Veld (Batavia XBRL); Ton Wessels (CBS); Marcel Vos (Belastingdienst); Poppe Wijnsma (Wijnsma Services); Melle Jorritsma

Nadere informatie

CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er. Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016

CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er. Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016 CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016 Voorstellen Ran van den Boom Centraal Bureau voor de Statistiek Vanaf februari 2015 Programmamanager SBR RGS In 2014 coördinator

Nadere informatie