WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE"

Transcriptie

1 WELKOM BIJ DE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE Woensdag 18 juni uur HvA Fraijlemaborg #SBRinbedrijf 1

2 PROGRAMMA Tijd Onderdeel Door Opening van de conferentie Antoon van Aken - Dagvoorzitter Presentatie SBR meer dan een verplichting! Frank Wieman - Oud Stage+ student Presentatie SBR en benchmarking Jesse Weltevreden - Lector Online Ondernemen CAREM Presentatie SBR Assurance Frank Jonker - Directeur CreAim Pauze Plenair Presentatie Arvum Accountants Antoon van Aken - SBR-specialist/Docent Bedrijfseconomie Presentatie SBR en de jaarrekening Ibrahim Kalin - Oud Stage+ student Presentatie De keten uitgedaagd Nitesh Bharosa - TU Delft Terugblik + vragenronde Antoon van Aken - Dagvoorzitter Afsluiting Plenair 2

3 OPENING CONFERENTIE Antoon van Aken Docent bedrijfseconomie Opleiding Accountancy 3

4 NIEUWE ONTWIKKELINGEN 4

5 1. HET REFERENTIE GROOTBOEKSCHEMA

6 REFERENTIE GROOTBOEKSCHEMA Lancering Referentie Grootboekschema op 27 mei 2014 Het doel daarbij is dat met dit schema de verschillende externe en interne financiële rapportages, zoals ten behoeve van de overheid en de banken, met minder vertaalslagen kunnen worden opgesteld. 6

7 REFERENTIE GROOTBOEKSCHEMA Grootboekrekeningschema per onderneming Referentie Grootboekschema Taxonomie 7

8 SITUATIE IN BELGIË

9 SITUATIE BELGIË TOV NEDERLAND In België wordt bijna 100% van alle jaarrekeningen bij de Balanscentrale in XBRL formaat gedeponeerd In Nederland wordt iets meer dan1% van alle jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel in XBRL formaat gedeponeerd

10 VERSCHILLEN MET NEDERLAND In België: Deponeren bij de Balanscentrale Aan deponeren zijn kosten verbonden Opvragen is gratis Genormaliseerd rekeningschema

11 2. ONTWIKKELING OCW TAXONOMIE Stand van zaken Een proef in de bve-sector met vijf onderwijsinstellingen (drie roc s, een aoc en een grafische vakschool) en de MBO Raad is afgesloten. In vervolg daarop is een uitgebreide operationele pilot in de bve-sector gestart met twaalf instellingen en een pilot in de hbo-sector met zes instellingen. In deze pilots is de aandacht gericht op de financiële verantwoordingsketen.

12 3. NBA TAXONOMIE Als eerste belangrijke stap naar het afgeven van verklaringen in XBRL over verantwoordingen in XBRL (verder: SBR Assurance) is in 2013 de NBA-Taxonomie versie 1.0 gereed gekomen. Elke accountant die controle-, beoordelings- of samenstelverklaringen afgeeft in een XBRL omgeving heeft deze taxonomie nodig. 12

13 4. FORMULA LINKBASE 13

14 FORMULA LINKBASE 14

15 FORMULA LINKBASE 15

16 FORMULA LINKBASE VOORBEELD ASSERTION 16

17 5. XBRL IN EUROPA Het Europees Parlement, bij monde van de Committee on Economic and Monetary Affairs, heeft geadviseerd om XBRL vanaf 1 januari 2018 verplicht te stellen binnen de hele Europese Unie. 17

18 EINDE 18

19 SBR meer dan een verplichting! Naam spreker: Frank Wieman 2014 Instant reporting pagina 1 van 5

20 SBR meer dan een verplichting! Naam spreker: Frank Wieman 2014 Instant reporting pagina 1 van 5

21 2014 Instant reporting pagina 2 van 5

22 SBR verplichtstelling en Oikocredit Uitvragende partijen SBR beyond de verplichtstelling? 2014 Instant reporting pagina 3 van 5

23 SBR voor intern gebruik Criteria SBR business case Oikocredit Wat levert SBR op? 2014 Instant reporting pagina 4 van 5

24 Voordelen SBR bij intern gebruik Beter inzicht en grip op de organisatie tegen lagere kosten 2014 Instant reporting pagina 5 van 5

25 SBR EN BENCHMARKING Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen CAREM #SBRinBedrijf 25

26 Aanleiding 1 januari 2013 De Belastingdienst verplicht bij system-to-system aangifte van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting het gebruik van XBRL / Standard Business Reporting (SBR). Met SBR kunnen gegevens zoals de jaarcijfers van bedrijven gestandaardiseerd en digitaal worden aangeleverd bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en bij banken (kredietrapportage). Hierdoor verlagen de transactiekosten voor de gegevensuitwisseling. De besparing bedraagt in door SBR: circa 500 miljoen euro. 26

27 5 brancheorganisaties participeren Onderzoek naar benchmarking via SBR-berichten met scriptiestages Webenquête onder accountants Webenquête onder brancheorganisaties mei 2013 mei

28 Centrale vraagstelling In welke mate zijn SBR-berichten te gebruiken voor branchespecifieke benchmarking? (1) Benchmarking (2) SBR-Berichten (3) Informatieketen (4) Proof-of-Concept 28

29 Is benchmarking zinvol? Mening van accountantskantoren Mening van brancheorganisaties Ja behalve dat brancheorganisaties minder overtuigd zijn over benchmarking via SBR-berichten

30 Gegevens voor benchmarking Bronnen van accountantskantoren Bronnen van brancheorganisaties Banken, het CBS, de Kamer van Koophandel en brancheorganisaties zijn belangrijke bronnen

31 Huidige Benchmarkfrequentie Bij MKB-klanten volgens accountants Bij leden volgens brancheorganisaties 90 procent van de brancheorganisaties doet aan benchmarking en gebruikt daarvoor gegevens uit de jaarrekening en financiële kengetallen

32 Gewenste Benchmarkfrequentie Bij MKB-klanten volgens accountants Bij leden volgens brancheorganisaties 83 procent van de brancheorganisaties geeft aan dat de leden meer benchmarks verwachten

33 Bij accountantskantoren Overwegingen bij de bereidheid om te betalen voor benchmarkinformatie Bij brancheorganisaties Prijs prestatieverhouding, anonimiteit en wederkerigheid zijn belangrijke overwegingen

34 Onze conclusie De benchmarkfrequentie onder de MKB-klanten van accountants is momenteel jaarlijks of halfjaarlijks, maar de meerderheid wil op een frequentere basis benchmarkrapportages ontvangen De ondervraagde brancheorganisaties hebben voor hun leden grote behoefte aan benchmarks met een hogere frequentie. Daarbij wil men ook meer benchmarks over innovatie, productie, commercie en kredietmanagement

35 Onze aanbeveling aan brancheorganisaties Verbeteren de kwaliteit van de benchmarks en verhoog de frequentie door gebruik te maken van SBR-berichten en voorzie daarmee in de groeiende behoefte aan benchmarkgegevens bij de leden maar Ruim 55 procent van de brancheorganisaties staat open voor benchmarking via SBR, terwijl 45 procent hier niets in ziet

36 Centrale vraagstelling In welke mate zijn SBR-berichten te gebruiken voor branchespecifieke benchmarking? 36

37 Modellen voor benchmarking in gebruik bij brancheorganisaties

38 De Balanced Scorecard Financieel perspectief Hoe zien belanghebbenden ons? Hoe worden wij financieel succesvol? Klanten perspectief Hoe aantrekkelijk zijn onze producten of diensten voor afnemers? Visie en Strategie Proces perspectief Hoe vergroten wij de toegevoegde waarde van onze processen? Innovatie perspectief Hoe blijven wij in staat tot permanente verandering, verbetering en innovatie om onze visie te bereiken? Kaplan en Norton (1996): The Balanced Scorecard: Translating strategy into action

39 Kredietmanagement Wat moet ik doen om mijn debiteuren op tijd te laten betalen? Exploitatie Hoe zien belanghebbenden ons? Hoe worden wij financieel succesvol? Commercie Hoe aantrekkelijk zijn onze producten of diensten voor afnemers? Visie en Strategie Productie Hoe vergroten wij de toegevoegde waarde van onze processen? Innovatie Hoe blijven wij in staat tot permanente verandering, verbetering en innovatie om onze visie te bereiken? Conjunctuur Welke invloeden hebben economische schommelingen in de branche op mijn bedrijfsvoering?

40 SBR berichten voor benchmarking 80/20%? 80/20%? 80/20%? taxonomie voor gegevensstandaardisatie

41 Negen SBR-berichten bestudeerd SBR-bericht Uitvragende partij Aantal Afkorting bericht 1 Publicatiestukken kleine rechtspersonen 2 Inrichtingstukken kleine rechtspersonen 3 Publicatiestukken middelgrote rechtspersonen 4 Inrichtingstukken middelgrote rechtspersonen 5 Fiscaal jaarrapport kleine rechtspersonen 6 Commercieel jaarrapport middelgrote rechtspersonen 7 Vennootschapsbelasting (VpB) Kamer van Koophandel Banken Belastingdienst * onbekend ** 8 Inkomstenbelasting Winst (IB, IB-winst) ** 9 Opgaven productiestatistieken handel Centraal Bureau voor de Statistiek onbekend KvK pub.st. klein KvK inr.st. klein KvK pub.st. middel KvK inr.st. middel Banken fiscaal klein Banken comm.c. middelgr. Belast. Aangifte VpB Belast. Aangifte IB CBS pr.stat. handel * Bron: CBS-Statline, afgerond aantal rechtspersonen op ** Bron: Belastingdienst, afgerond aantal ontvangen aangiftes 2012 gedurende 2013

42 Productie: processen & systemen

43 Commercie: markten & klanten

44 Exploitatie: financieel resultaat

45 Benchmarking via SBR-berichten met de Balanced Scorecard = nu al deels mogelijk

46 Categorisch Raamwerk voor financiële analyse en bedrijfseconomische beoordeling Profitability Return on Investment Profit Margin Capital Turnover Financiële analyse van een onderneming op basis van de jaarrekening Managerial Performance Credit Policy Inventory Administration Asset-Equity Structure Short-term Solvency Cash Flow Long-term

47 Benchmarking via SBR-berichten met financiële kengetallen = heel goed mogelijk

48 Onze conclusie Voor de korte termijn: beperk U tot benchmarking op basis van financiële kengetallen uit de jaarrekening Voor de lange termijn: ontwikkel een SBR-bericht voor benchmarking op basis van de Balanced Scorecard

49 Onze aanbeveling Brancheorganisaties en accountants kunnen nu aan de slag met branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten

50 Vraagstelling Hoe regelen we branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten? 50

51 Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking via SBR MKB Intermediairs Uitvragende Partijen Banken XML-XBRL Branche Organisaties 51

52 Huidige informatieketen voor het versturen van SBR-berichten 1. Toeleverancier 1. Toeleveranciers van ondernemingen 2. Ondernemingen, echter niet beperkt tot het midden en kleinbedrijf 3. Accountants- en administratiekantoren en fiscaal adviseurs 5. Afnemer Inkoopfactuur 4. De belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek alsmede de bij het Financiële Rapportage Collectief aangesloten banken Verkoopfactuur 2. MKB 5. Afnemers van ondernemingen 3. Intermediair IB, VPB, OB JAARREKENING KREDIET RAPPORTAGES 4. Uitvragende partijen DIGIPOORT/BIV VOOR BEVEILIGDE GEGEVENSUITWISSELING 52

53 Het insturen van de aangiften VpB en IB-winst via SBR-berichten is een succes! SBR % Webportaal % Totaal %

54 Downstream gegevens verzamelen voor branchespecifiek e benchmarking Brancheorganisatie Benchmark Rapportages MKB Benchmark gegevens via SBR-berichten Intermediair IB, VPB, OB JAARREKENING KREDIET RAPPORTAGES TRANSACTIEPOORT VOOR BEVEILIGDE GEGEVENSUITWISSELING 54

55 Upstream gegevens verzamelen voor branchespecifieke benchmarking Brancheorganisatie Benchmark Rapportages Extra Benchmark Gegevens MKB Accountant 55

56 Mening van accountantskantoren SBR-berichten voor benchmarking versturen of ontvangen? Mening van brancheorganisaties Zowel de zenders als de ontvangers willen dat de anonimiteit wordt gegarandeerd Aandachtspunt is de benodigde tijd & kosten

57 Zowel de zenders als de ontvangers willen dat de anonimiteit wordt gegarandeerd Brancheorganisaties dienen te worden betrokken Geven ondernemers toestemming? Voorwaarden volgens accountantskantoren Voorwaarden volgens brancheorganisaties

58 Onze aanbeveling aan accountants Door samen te werken met brancheorganisaties kunnen accountants hun klanten diensten aanbieden bij het hergebruik van SBR-berichten voor branchespecifieke benchmarking

59 Onze aanbeveling Brancheorganisaties en accountants kunnen nu aan de slag met branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten

60 Centrale vraagstelling In welke mate zijn SBR-berichten te gebruiken voor branchespecifieke benchmarking? OK, maar wat doen we maandag? 60

61 Onze aanbeveling Voor de korte termijn: beperk U tot benchmarking op basis van financiële kengetallen uit de jaarrekening

62 SBR bericht voor deponering publicatiestukken Kamer van Koophandel <?xml version="1.0"?> <!--Created by Semansys xbrlone engine. ver.: Copyright(c) by Semansys Technologies <xbrli:xbrl xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:nlcd="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/sbr/items/nl-common-data" xmlns:kvkt="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/domein/kvk/tuples/kvk-tuples" xmlns:kvki="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/kvk/items/kvk-data" xmlns:kvk-dmbop="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/kvk/domains/kvk-domains-basis-of-preparation" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:kvk-dim="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/domein/kvk/axes/kvk-axes" xmlns:nl-gen="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/sbr/items/nl-genbase" xmlns:kvk-dmfst="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/basis/kvk/domains/kvk-domains-financial-statements-type" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xml:lang="nl"> <link:schemaref xlink:type="simple" xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/7.0/report/kvk/entrypoints/rpt-kvkkleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2012.xsd"/> <xbrli:entity> </xbrli:context> <nl-cd:statutorynameentity contextref="c0">cts Nederland B.V.</nl-cd:StatutoryNameEntity> <nl-cd:namebusiness contextref="c0">cts Nederland B.V.</nl-cd:Namebusiness> <kvk-i:mostimportantactivitiesentitydescription contextref="c1">onderhoud, verhuur, calibratie, verkoop, service en assemblage van toestellen en installaties voor de koude- en klimaattechniek, klimaatsimulatie en warmtebehandeling.</kvk-i:mostimportantactivitiesentitydescription> <kvk-i:accountingpoliciesbalancesheet contextref="c1">alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.</kvk-i:accountingpoliciesbalancesheet> <nl-gen:equity decimals="0" contextref="c3" unitref="u0">113641</nl-gen:equity> taxonomie voor gegevensstandaardisatie

63

64 Proof of Concept BENCHMARKGEGEVENS VIA SBR-BERICHTEN VOOR DEPONERING OPENBARE PUBLICATIESTUKKEN KAMER VAN

65 Proof of Concept <nl-gen:equity decimals="0" contextref="c3" unitref="u0">113641</nlgen:equity> BENCHMARKGEGEVENS VIA SBR-BERICHTEN VOOR DEPONERING OPENBARE PUBLICATIESTUKKEN KAMER VAN

66 Smartphone SCAN de QR- Code

67 Benchmarking via SBR - Proof of Concept Maximum = het grootste benchmarkgetal Firm = de MKB onderneming Upper Quartile = hoogste 25% Mean = het gemiddelde benchmarkgetal Deze tegels geven binnenkort toegang tot andere benchmarks Lower Quartile = laagste 25% Minimum = het laagste benchmarkgetal Median = het middelste benchmarkgetal

68 EINDE Onderzoeksrapport is te downloaden via of QR-code: #SBRinBedrijf 68

69 Door: Drs F.J. Jonker RA

70 Introductie Frank Jonker Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Directeur CreAim Specialist op het gebied van XBRL en authenticatie/autorisatie Sinds 1999 betrokken bij XBRL Eerste XBRL instances verzonden in 2008 Deelnemer aan de NBA SBR-Assurance pilot Nabije toekomst CreAim kan helpen

71 Waar ga ik het over hebben: Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Noodzaak voor een SBR assurance aanpak De SBR Assurance aanpak Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

72 Verplichtstelling SBR in jaarrekeningdomein Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Kleine rechtspersonen (zonder controleverklaring) 1 april 2014: online service Zelf deponeren jaarrekening Verbod op deponeren via , fax en PDF De jaarrekening kan nog wel op papier worden gedeponeerd. Middelgrote en grote rechtspersonen (met controleverklaring) 1 januari 2015: SBR of op papier Verbod op , fax en PDF Exclusief deponeren via SBR voor jaarrekeningen over boekjaar 2016 Jaarrekeningen waarvan het boekjaar begint op of na 1 januari 2016 moeten via SBR worden gedeponeerd. Deponeren op papier is dan niet meer mogelijk.

73 Uitgangspunten van de SBR Assurance aanpak (1) Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Een geïntegreerde oplossing voor het opmaken, ondertekenen en publiceren van jaarrekeningen en accountantsverklaringen in XBRL formaat Afzonderlijke XBRL instance documenten voor enerzijds de jaarrekening en anderzijds de accountantsverklaring, echter met een solide link tussen beiden Taxonomie voor accountantsverklaringen met een flexibele structuur om de komende aanpassingen in de structuur en teksten van accountants-verklaringente ondersteunen In eerste fase gericht op report level assurance, moet echter door kunnen groeien naar gedifferentieerde levelsvan assurance en uiteindelijk data level assurance Een internationaal acceptabele oplossing Toepasbaar op niet alleen jaarrekeningen

74 Uitgangspunten van de SBR Assurance aanpak (2) Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Twee taxonomieën en twee instance documenten Elektronische handtekening met NBA beroepscertificaat Geautomatiseerde controle op koppeling jaarverantwoording en verklaring Aanlevering aan Digipoort system-to-system of via upload portaal Nabije toekomst CreAim kan helpen

75 Schema SBR Assurance (1) Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

76 Schema SBR Assurance (2) Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

77 Pilot SBR Assurance Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Context Ambitie Operationeeldoel Beoogderesultaten Actoren Fasering Aanpak Status Tijdpad Issues

78 Context Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Pilot vanuit gezichtspunt accountants Grote verandering Impact op processen en toolsvan de accountants sector (ruim 340 kantoren) Voorbereiding op digitaal deponeren jaarrekening Nabije toekomst CreAim kan helpen

79 Ambitie Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Bezien vanuit de accountants is het hoofddoel van de pilot: Het valideren van het assurance raamwerk Het bieden van de mogelijkheid voor de accountantskantoren om ervaring op te doen met de verschillende onderdelen van het raamwerk Voorbereid zijn op deponeren met SBR Nabije toekomst CreAim kan helpen

80 Operationeel doel Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Het succesvol volledig digitaal bij de Kamer van Koophandel deponeren van 100 jaarrekeningen in XBRL-formaat over 2013 afkomstig van middelgrote rechtspersonen inclusief bijbehorende accountantsverklaring door een 10-tal accountantskantoren Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

81 Beoogde resultaten Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen 100 succesvol volledig digitaal gedeponeerde jaarrekeningen inclusief accountantsverklaringen Geteste procesketen vanaf onderneming tot en met KvK en verslag bevindingen Getest SBR assurance raamwerk Volledige beproefde set specificaties Ervaring bij deelnemers met het raamwerk Ervaring voor zetten stap naar productie

82 Actoren Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

83 Scope Accountants Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Maken jaarrekening XBRL instance middelgroot Maken assurance verklaring XBRL instance Gebruik van NT 8.0 en NBAT 1.0 Presenteren van instance (normatieve presentatie) Valideren instance vóór indienen Digitale ondertekening met beroepscertificaten Aanleveren bij DigiPoorten verwerken feedback

84 Fasering Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen

85 Tijdspad Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Aanvankelijk beeld Wensen tot Beperkt tempo taxonomie ontwikkeling Dus snelle opbouw kennis en ervaring vereist Nabije toekomst CreAim kan helpen

86 Impact op software ontwikkelaars Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst SBR bestanden creëren SBR bestanden valideren Aanroepen verklaringengenerator PKIo certificaat Presenteren Linking & Signing Verzenden CreAim kan helpen

87 NBA beroepscertificaat Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst Uitgegeven door: KPN Corporate Market BV ESG de elektronische signatuur BV QuoVadis TrustLink BV Digidentity BV CreAim BV PKIo met registercheck CreAim kan helpen

88 Presenteren Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst Presenteren jaarrekening en controleverklaring Renderen SBR bestanden Afhankelijk van de uitkomsten werkgroep nominatieve presentatie Aandachtspunten: Extensies Dimensions CreAim kan helpen

89 Stappen Linken en Signen Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen Waarmerken van de Jaarverantwoording Subset bepalen met Xpath Exclusive XML Canonicalization (C14N) Berekenen hash waarde (SHA2) Opnemen hash waarde/functie in verklaring nba-i:hashfunctiontype nba-i:hashvaluesubjectmatter Ondertekenen accountantsverklaring Canonicalization (C14N) XMLDSig XAdES detached signature Uitgangspunten ondertekening

90 Aanleverservice Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars WUS voor bedrijven v1.2 aanlevering Verzenden Ophalen statusinformatie Bijlagen worden verplicht 1x XBRL > Accountantsverklaring 1x XML > Detached Signature Nabije toekomst CreAim kan helpen

91 Een doorkijkje naar de nabije toekomst Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Nabije toekomst CreAim kan helpen De SBR Assurance aanpak zal verder ontwikkeld moeten worden om een antwoord te bieden op de volgende ontwikkelingen: Hoe om te gaan met sectorale en bedrijfsspecifieke taxonomie extensies? Hoe om te gaan met gedifferentieerde levels van assurance (bijvoorbeeld een kredietrapportage zonder assurance waarbij op verzoek van een bank bij bepaalde posten wel zekerheid wordt gegeven) En op termijn: internationale ontwikkeling van data level assurance, waarbij zekerheid op het niveau van individuele data-elementen wordt gegeven (het einde van der getrouw beeld maar wat is dan onze mentaliteit?

92 CreAim kan helpen Introductie Frank Jonker De SBR Assurance oplossing Pilot SBR Assurance Impact op software ontwikkelaars Wat kunnen wij leveren: Certificaten Viewer PKIoverheid certificaten Ondertekendienst Digipoort Connector Nabije toekomst CreAim kan helpen

93 PAUZE CONFERENTIE SBR IN DE BREEDTE Doe mee aan de WK actie. Raad de stand en scoor! #SBRinBedrijf 93

94 PRESENTATIE INSTANT REPORTING/ ARVUM ACCOUNTANTS Antoon van Aken, SBR-specialist en docent Bedrijfseconomie #SBRinBedrijf 94

95 SBR/XBRL BIJ DE HVA

96 EXPERTISECENTRUM INSTANT REPORTING HVA Start januari 2009 Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs Doel: Kennisuitwisseling en het opnemen van SBR/XBRL in het curriculum

97 Resultaten Opzet Stage+ traject Implementatie van SBR in het curriculum vd accountancyopleiding Andere activiteiten zoals deze conferentie

98 Het curriculum (derde jaar AC voltijd) Vanaf 2013/2014: Verplicht stage plustraject

99 STAGE+ TRAJECT HVA * Vanaf 1 september 2013 Verplicht voor derdejaars accountancystudenten Praktijkstage + een ochtend workshops/gastcolleges over SBR/XBRL

100 Het curriculum (derde jaar AC duaal) Vanaf 2010/2011: Derdejaars Accountancy duaal Zes workshops van het stage plustraject Een inleiding van 15 pagina s Verslag

101 Het curriculum (vierde jaar AC voltijd) Vanaf 2011/2012 Project SBR. Leren werken met SBR (XBRL) in de omgeving van een virtueel accountantskantoor.

102 Vierdejaars accountancy Portal Virtueel accountantskantoor Uitvragende partijen Banken Virtuele ondernemingen FIN ADM XBRL ingericht KvK Fiscus CBS 10 2

103 NAAM VIRTUEEL KANTOOR: ARVUM

104 3. ARVUM ACCOUNTANTS HET VIRTUELE KANTOOR 104

105

106 SBR IN BEDRIJF SBR in bedrijf Theorie + Oefeningen binnen virtueel accountants - kantoor ARVUM 10 6

107 WELKE TOOLS GEBRUIKT ARVUM? Boekhouding en aangifte OB Jaarrekening (concept), deponeringsstukken en kredietrapportages Aangifte VpB en IB Portaalfunctie Communicatie tussen intermediair - klant 10 7

108 WELKE TOOLS GEBRUIKT ARVUM? Renderen 10 8

109 Het opsturen van een XBRL aangifte via intermediair Onderneming Intermediair E-herkenning Digipoort Belastingdienst

110 NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 2014/2015 Alle projecten binnen de opleiding accountancy in Arvum Opnemen in curriculum van andere vakken 110

111 ALLE PROJECTEN IN ARVUM Eerste jaar: benchmark met app ISEEMORE Tweede jaar: boekhouden met boekhoudprogramma mappen en versturen OB aangifte Derde jaar: Stage plus, project MKB adviseur, VPB IB aangifte Vierde jaar: Controleproject, project met HWS Berlin, kredietrapportages, Referentie Grootboekschema, Interne rapportages 111

112 OPNEMEN IN CURRICULUM VAKKEN Externe verslaggeving, management accounting, boekhouden, financiering, fiscaal recht, controleleer, AO/IC 112

113 EINDE 113

114 SBR en de jaarrekening Ibrahim Kalin - CreAim B.V. Hogeschool van Amsterdam - Bedrijfseconomie 2014 Instant reporting pagina 1 van 7

115 Programma 1. Probleemstelling 2. Stand van zaken rondom SBR 3. Bevindingen 4. Conclusie 5. Vragen 2014 Instant reporting pagina 2 van 7

116 Probleemstelling Gaat het lukken om jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 verplicht in SBR te laten deponeren? 2014 Instant reporting pagina 3 van 7

117 Stand van zaken rondom SBR Verschillende mogelijkheden om te deponeren SBR is een kans Standaardisatie Waarom wordt SBR verplicht? Kwaliteit 2014 Instant reporting pagina 4 van 7

118 Bevindingen Verschillen kleine en (middel) grote ondernemingen Accountantsverklaring Piot van start, doel Pilot Voortgang Pilot Presenteren van jaarrekening 2014 Instant reporting pagina 5 van 7

119 Conclusie Afwachtende houding ondernemers Intermediair als informatiebron Beveiliging Software & Certificaten Snelheid wetgevingsproces 2014 Instant reporting pagina 6 van 7

120 2014 Instant reporting pagina 7 van 7 Vragen

121 De keten uitgedaagd De kennis over SBR is nu integraal beschikbaar Dr.ir. Nitesh Bharosa

122 Quiz over SBR 1. SBR biedt overheden en private partijen een oplossing voor het eenduidig opzetten van verantwoordingsprocessen. 2. Via SBR stuurt een bedrijf in één keer alle informatie naar alle overheidspartijen. 3. SBR is alleen geschikt voor het aanleveren en verwerken van fiscale rapportages. 4. SBR heeft niet alleen voordelen voor de overheid. X X 122

123 Hier kwamen we vandaan 123

124 Hier staan we nu 124

125 Een nieuwe discipline 125

126 Verantwoordingsvraagstukken snijden dwars door verschillende disciplines Kennis is ontwikkeld in het SBR programma Verantwoordingsvraagstuk 126

127 Waarom een (dik) boek? Kennisborging: het is voor de betrokken partijen (de insiders) van belang dat de ervaringen, leerpunten en andere impliciete kennis (tacit knowledge) van de betrokken specialisten integraal bij elkaar worden gebracht. Hiermee ontstaat er een overzicht van het geheel en gedetailleerde beschrijvingen van de bouwblokken van de SBR-oplossing. De relevante begrippen en verbanden zijn in dit boek in relatie met elkaar beschreven, waardoor communicatie en samenwerking tussen specialisten kan worden gefaciliteerd. Het boek helpt ook om misverstanden over SBR te voorkomen. Het is voor de outsiders partijen die eventueel geïnteresseerd zijn om SBR toe te passen in nieuwe domeinen van belang dat ze een overzicht en een goed beeld krijgen van de SBR-bouwblokken en condities voor een positieve business case bij toepassing van SBR in een informatieketen. De opgedane kennis biedt onderwijsmateriaal. Hoewel er veel leerboeken zijn te vinden op afzonderlijke disciplines, zoals ICT, recht, bestuur en management, zijn er minder integrale boeken te vinden die over de verschillende disciplines heen de opgave en de oplossing beschrijven. Het is voor de academische gemeenschap van belang dat de prangende onderzoeksvragen en braakliggende onderzoeksterreinen worden beschreven. 127

128 Hoe: op zoek naar feiten met een beetje jus Theorie Praktijk Faculteit TBM Peer-review Interviews Actoren Interviews Focusgroep Praktijkdocumentatie Documentatieonderzoek Onderzoeksteam Literatuuronderzoek Literatuur Praktijk review SBR programma 128

129 Het resultaat Hoofdstuk Titel (inhoud) V1 Woord vooraf Directeur Logius V2 Woord vooraf Directeur Belastingdienst Tg Ten geleide 1 Inleiding (opgave, oplossing & leeswijzer) - Deel A SBR als opgave 2 Ketens en ketencoördinatie (informatieketenvraagstukken, theorie, toepassing SBR) 3 Verandermanagement (governance vraagstukken, theorie, toepassing SBR) 4 Besturen van ketenverandering (fit governance-techniek, handvatten ketenbesturing) - Deel B: SBR als oplossing 5 i-processen (modellering, transacties, proces compliance, toepassing SBR) 6 Gegevens (gegevensmodellering, verdieping XBRL, NT, toepassing SBR) 7 Techniek en infrastructuur (behoefte multisided platforms, Digipoort) 8 Beveiliging van informatieketens (beginselen, risico s, bouwblokken en SBR toepassingen) 9 Governance en beheer (horizontaal, verticaal en netwerk integratie) 10 Verbreding: aansluiting van nieuwe ketens op SBR voorzieningen 11 Slotbeschouwing (de kracht en barrières voor toepassing) B1 Bijlage: SBR historie B2 Bijlage: begrippenlijst 129

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

White paper. Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA

White paper. Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA White paper Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA Den Haag, 5 oktober 2012 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

DE KETEN UITGEDAAGD. Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT. Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne

DE KETEN UITGEDAAGD. Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT. Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne DE KETEN UITGEDAAGD Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne Colofon Onder redactie van: drs. R. van Wijk dr.ir. N.

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL

Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL Stages en afstudeeropdrachten met het onderwerp XBRL Opgesteld op: juli 2011 Door: Het expertisecentrum Instant Reporting Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Stage... 4 2. Afstuderen... 5 3. Duale werkplekken...

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants!

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en XBRL Nederland Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden. De publicatie heeft geen status in

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal Utrecht 8 april 2005 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht:

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht: desraadviseur magazine nr. 02 05 13 Jos Felix over Branche in Zicht: Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken 02 IT-audit: Nieuwe methode voor IT-integratie 10 SRA Recessieenquête:

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Een SBR taxonomie wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de uitvragende partij in de betreffende keten. Zo is in het belastingendomein logischerwijs

Nadere informatie

datakwaliteit door standaardisatie Verbeterde Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Scriptie EDP Auditing Maart, 2009

datakwaliteit door standaardisatie Verbeterde Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Scriptie EDP Auditing Maart, 2009 Scriptie EDP Auditing Verbeterde datakwaliteit door standaardisatie Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Maart, 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Scriptant : Maarten Dekker Team : 932 Studentnummer

Nadere informatie

magazine nr. 02 06 12 Het wordt een ongekende SRA-benchmark 08 Rondetafelgesprek: 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken

magazine nr. 02 06 12 Het wordt een ongekende SRA-benchmark 08 Rondetafelgesprek: 24 Subsidie voor project Anders denken, anders werken desraadviseur Advies Special magazine nr. 02 06 12 Fou-Khan Tsang: Het wordt een ongekende benchmark 08 Rondetafelgesprek: SRA-benchmark is laagdrempelig 14 Promotieonderzoek naar wensen cliënt 24 Subsidie

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Associate degree-programma Accountancy duaal. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Associate degree-programma Accountancy duaal. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd/duaal Associate degree-programma Accountancy duaal Hogeschool van Amsterdam Lange oorhout 14 2514 ED Den Haag

Nadere informatie

vóór accountants dóór accountants Online klantenportals zijn hot. Maar wat doe je als je als accountantskantoor

vóór accountants dóór accountants Online klantenportals zijn hot. Maar wat doe je als je als accountantskantoor C ASEWAREN IEUWS CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv Jaarrekening nog van deze tijd? Zijn jaarrekeningen nog van deze tijd, of hebben belanghebbenden genoeg aan actuele of realtime

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

the way we see it Vraagstuk eherkenning Bedrijven en Instellingen

the way we see it Vraagstuk eherkenning Bedrijven en Instellingen the way we see it Vraagstuk eherkenning Bedrijven en Instellingen Vraagstuk eherkenning Bedrijven en Instellingen Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van elektronische herkenning van bedrijven

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE NATIONALE IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE RICHTLIJN DATARETENTIE

ONDERZOEK NAAR DE NATIONALE IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE RICHTLIJN DATARETENTIE ONDERZOEK NAAR DE NATIONALE IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE RICHTLIJN DATARETENTIE ONDERZOEK NAAR DE NATIONALE IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE RICHTLIJN DATARETENTIE Ruud Boot, Johan van den Bosch (VKA) Edwin

Nadere informatie

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk Monitoring Educatieve Contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van Kuijk oktober 2006 Monitoring Educatieve contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie