Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages"

Transcriptie

1 Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Waarom deze voorlichtingsbijeenkomst(en)? SBR vanaf 2013 standaard elektronisch kanaal voor belastingaangiftes, jaarrekeningen en statistiekopgaven Tijdige voorbereiding is belangrijk! Onderzoek: 61% van de intermediairs nog niet gestart. Informatiebehoefte groot 14% weet precies wat SBR is, 66% ervan gehoord, 20% nooit van gehoord 3 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 4 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 5 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 6 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 SBR in het kort Standard Business Reporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal gegevens uit te wisselen extensible Business Reporting Language (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. 7 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van Gegevens: De Nederlandse Taxonomie Processen: Digipoort / BIV Techniek: Gebruik van Open Standaarden, waaronder XBRL 8 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9 9

10 Voordelen Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk Betere kwaliteit van rapportages Minder fouten bij verwerking Eerdere foutdetectie Snellere terugmelding 10 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

11 Verplichtstelling Duidelijkheid scheppen over invulling informatieuitwisseling tussen bedrijven en overheden Versnellen van de adoptie van SBR 11 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd Belastingaangiften VpB IB OB ICP Jaarrekeningen (Ondernemingen) Klein Middelgroot Groot Opgaven statistiek 12 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

13 Wat kan nu al in SBR Aanlevering van: Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP) Jaarrekening rechtspersonen Klein Kredietrapportages: Rechtspersonen Klein en Middelgroot Natuurlijke personen (Aangifte + ) 13 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

14 Governance Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en beroeps- en brancheorganisaties Ruimte voor verbreding Rol SBR Programma 14 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

15 Huidige status XBRL / SBR Verwacht verplichting in: UK (Jaarrekening) Ierland Denemarken Zweden Duitsland Verplicht in: België UK (Corporate Tax) Italië Spanje Wordt gebruikt in toezicht banken US SEC: Listed FFIEC: banks Verplicht in: China Japan Korea Singapore Australië SBR Programma 22 diensten 15 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

16 Het programma Het belang van SBR Wat u moet weten over De Nederlandse Taxonomie Digipoort en certificaten Pauze Aan de slag met de uitvragende partijen De banken De Kamer van Koophandel Het CBS De Belastingdienst Afsluiting / mogelijkheid voor vragen 16 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

17 Tot slot SBR Programma: Informatie: Presentaties: U ontvangt de link via uw Bewijs van deelname 17 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

18 18 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

19 Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

20 Inleiding Even voorstellen Verplichting van SBR start vanaf 2013 Kantoor- en beroepsorganisaties: Samenwerking met SBR Programma Vertegenwoordigen administratiekantoren, accountants en fiscaal adviseurs Onderscheid in inhoud en niveau van ondersteuning 20

21 Agenda Inleiding Wat is er aan de hand? SBR sluit hier op aan Wat betekent SBR voor u? Keuze voor SBR op korte termijn (aansluiten) Keuze voor SBR op lange termijn (strategisch) Attentiepunten Stappenplan Afronding 21

22 Wat is er aan de hand? Standaardisatie Digitalisering Ketenintegratie Horizontaal Toezicht Frequenter rapporteren Gebruikersgericht rapporteren Belang fiscaliteit neemt toe Veranderende verwachting markt en klant 22

23 Veranderende verwachting markt en klant 23

24 SBR sluit hier op aan Inspelen op deze ontwikkelingen door standaardisatie van gegevens / processen/ techniek Harmonisatie van gegevens Samenval commercieel / fiscaal Stimuleren hergebruik van gegevens Naast Belastingdienst / KvK / CBS / banken ook verbreding naar: Agro, Zorg, Onderwijs, Agentschap.nl 24

25 Wat betekent SBR voor u? SBR heeft gevolgen voor samenstellen rapportages en fiscale dienstverlening U moet keuze maken voor de korte en de lange termijn Zal impact hebben op uw werkprocessen en software 25

26 Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs Meeste intermediairs gebruiken één of meerdere pakketten, afhankelijk van hun dienstverlening Gegevensuitwisseling tussen de pakketten kan al geautomatiseerd plaatsvinden Let op!! Aanlevering van Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP), Jaarrekening rechtspersonen Klein en Kredietrapportage rechtspersonen Klein, Middelgroot en Natuurlijke personen (Aangifte + ) kan nu al in XBRL / SBR 26

27 Huidige situatie Financiële administratie Rapportage software Fiscale software Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens VpB/IB (OB/ICP) B A P I Belastingdienst OB/ICP KvK Publicatiestukken Statistiekopgaven CBS Banken Jaarrekeningen 27

28 Keuze voor SBR op korte termijn, 1 e stap Verplichtstelling betreft aangiftes VpB en IB 1 e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: Aanschaf van fiscale software met XBRL functionaliteit In principe geen verandering van uw werkprocessen Wel gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Niet minder handelingen / geen procesintegratie Mogelijk nog steeds gegevens meerdere keren invoeren In principe geen voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 28

29 Aansluiten 2013, 1 e stap Financiële administratie Administratie Brondata Rapportage software Rapportage gegevens Fiscale software tagging Fiscale gegevens XBRL VpB/IB (OB/ICP) XBRL D I G I P O O R T Belastingdienst OB/ICP B A P I Publicatiestukken Statistiekopgaven KvK CBS Banken Jaarrekeningen 29

30 Aansluiten 2014, 2 e stap Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen kleine rechtspersonen 2 e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: Aanschaf van administratieve e/o rapportage software met functionaliteit Wel verandering van uw werkprocessen, jaarrekening kleine rechtspersonen in XBRL / SBR en uitfasering gebruik BAPI Gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Hoeft nog niet minder handelingen / procesintegratie Nog steeds mogelijk gegevens meerdere keren invoeren Nog weinig voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen XBRL 30

31 Aansluiten 2014, 2 e stap Financiële administratie Rapportage software Fiscale software tagging Administratie Brondata XBRL tagging Rapportage gegevens XBRL tagging Fiscale gegevens XBRL VpB/IB (OB/ICP) OB/ICP XBRL XBRL D I G I P O O R T Belastingdienst Publicatiestukken XBRL KvK Publicatiestukken Statistiekopgaven CBS Banken Jaarrekeningen 31

32 Keuze voor SBR op lange termijn, 3 e stap Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote rechtspersonen 32

33 Aansluiten 2015, 3 e stap Financiële administratie Rapportage software Fiscale software tagging Administratie Brondata XBRL tagging Rapportage gegevens XBRL tagging Fiscale gegevens XBRL VpB/IB (OB/ICP) OB/ICP Publicatiestukken XBRL XBRL XBRL D I G I P O O R T Belastingdienst KvK Statistiekopgaven XBRL CBS Banken Jaarrekeningen 33

34 Businesscase SBR Overige Financiële administratie Administratie Brondata Rapportage software Rapportage gegevens tagging tagging tagging XBRL XBRL Diverse functionaliteiten o.a.: Fiscale software Fiscale gegevens XBRL Samenstellen rapportages, mede in het kader van de verbreding Communicatie met de klanten Ondersteuning werkprocessen Elektronisch dossier Communicatie met Digipoort en BIV Etc. Overige software tagging Overige gegevens XBRL XBRL XBRL D I G I P O O R T B I V Belastingdienst KvK CBS Banken 34

35 Keuze voor SBR op lange termijn Is gericht op keuze SBR als een strategische beslissing Betekent: Procesoptimalisatie door herinrichting (evt. met klantenportal) Het realiseren van de voordelen van SBR Hergebruik gegevens mogelijk Hoe eerder SBR in het proces, hoe meer voordelen Het kunnen inspelen op verbreding Verandering van dienstverlening 35

36 Attentiepunten Ga in overleg met je softwareleverancier. Ga na of zijn software alle door u gewenste SBR functionaliteiten biedt. Denk na over uniformiteit in rekeningschema s Zorg tijdig voor een certificaat voor Digipoort / BIV. 36

37 Stappenplan Ga na wat SBR voor uw organisatie betekent! Neem tijdig : 1 e stap: Tijdig aansluiten voor verplichting 2013 (VpB / IB) 2 e stap: 2014 (OB / ICP / Jaarrekeningen Klein) 3 e stap: 2015 (Jaarrekening voor Middelgroot en Groot) Verkrijg tijdig organisatiegebonden PKIoverheid certificaat Zorg dat u tijdig over de benodigde functionaliteit / software beschikt Ga op tijd testen Neem beslissing over invulling toekomstige dienstverlening Maak nu gebruik van de ondersteuning vanuit de overheid, de koepels en het rapportageportaal!! 37

38 Tot slot SBR is meer dan techniek, staat voor standaardisatie, harmonisatie en procesintegratie en -optimalisatie SBR past in brede ontwikkelingen SBR is domeinoverstijgend Iedereen moet met SBR aan de slag De kantoor- en beroepsorganisaties zijn er om uw vragen te beantwoorden 38

39 Hartelijk dank voor uw aandacht Heeft u nog vragen? 39

40 40

41 Aan de slag met SBR Taxonomie, Digipoort, Certificaten SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

42 Agenda Standard Business Reporting XBRL Het rapportageproces Nederlandse Taxonomie Digipoort \ BIV PKIoverheid 42 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

43 De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van Gegevens: De Nederlandse Taxonomie Processen: Digipoort / BIV Techniek: Gebruik van Open Standaarden, waaronder XBRL 43

44 Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 44

45 Het XBRL rapportageproces Wet- en regelgeving Overheid Intermediair Nederlandse Taxonomie XBRL rapport Mappen Fiscaal Validatie Gebruik D i g i p o o r t XBRL bericht Creatie Grootboek HR 45 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

46 De Nederlandse Taxonomie Bevat de gegevens voor verschillende domeinen: Belastingdienst CBS KvK Banken Uniforme architectuur voor elk SBR bericht Kent een gelaagde structuur Periodieke publicatie via en op 46 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

47 De Nederlandse Taxonomie (NT) Industrie Accountants Bedrijven Sectoren Zorg Banken Sectoren De NT Nationaal KVK CBS Belastingdienst Internationaal IFRS Generiek 47

48 SBR rapportages Rapportages Jaarrekening Statistiek opgave Aangifte Domein Generiek NL IFRS 48 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

49 Standaardisatie van processen en techniek Definitie van één generieke infrastructuur Eén koppelvlak specificatie voor alle domeinen Digipoort BIV Eén methodiek voor identificatie, authenticatie en autorisatie 49 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

50 Digipoort Controles XBRL bericht Routering Respons Mededeling Digipoort XBRL bericht 50 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

51 PKIoverheid certificaat Doel Opzetten van een beveiligde verbinding Het zetten van een digitale handtekening op het bericht Alleen uitgifte door een geaccrediteerde CSP Fysieke verschijning noodzakelijk Meerdere varianten Organisatiegebonden (Service-certificaat) Beroepscertificaat (Persoonsgebonden + beroepsaanduiding) 51 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

52 52 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

53 53 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

54 Pauze 54 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

55 55 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

56 SBR aanlevering aan banken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

57 Inhoud Kracht van SBR Voordelen SBR Kredietrapportage voor ondernemers Actuele stand van zaken SBR Kredietrapportage Wat kun je verwachten van het FRC? 57

58 kracht van SBR standaardisatie 58

59 SBR stelt de administratie van de klant centraal 59

60 Voordelen ondernemer SBR Kredietrapportage Meer nauwkeurige pricing en omvang krediet Gemakkelijkere aanvraag van een financiering in 1 keer goed kortere doorlooptijd aanvraag Gemakkelijker voldoen aan voorwaarden kredietverlening 60

61 Actuele stand van zaken Aanlevering via Bancaire infrastructuur (BIV) BIV is geen database Aanlevering SBR Kredietrapportages via intermediairs Jaarcijfers op fiscale grondslag geen negatieve invloed op kredietbeoordeling 61

62 SBR informatiebehoefte van de banken Informatiebehoefte van banken is niet gewijzigd door SBR De voor banken benodigde informatie is in 1 rapportage geïntegreerd Kredietrapportages zijn voor aanvraag en beheer 62

63 63

64 64

65 65

66 Aan de slag met SBR Kredietrapportages Bedrijfsprocessen Software die SBR ondersteunt Aansluitnotitie op Meld je aan, per Doorloop het stappenplan: Richt SBR voor overheid & banken gelijktijdig in 66

67 Uitdagingen voor de accountant Bijvoorbeeld: Wat wordt mijn commerciële propositie? Welke processen moet ik aanpassen? Wat gaan de banken van mij verwachten Wat weet mijn klant van SBR? Is mijn softwareleverancier klaar? Wat wordt er uitgevraagd door de banken met de BT? Hoe gaan we om met extracomptabele gegevens in de BT? 67

68 Start met SBR voor kredietrapportages Start met SBR voor kredietrapportages: 68

69 Wat kan en mag je van ons, het FRC, verwachten Beschikbaarheid en stabiliteit portaal Streven naar minimale aanpassingen in de jaarlijkse update van de BT en techniek Actuele informatie/nieuws via nieuwsbrief Hulp bij aansluiten: Hulpmiddelen incl. stappenplan op Helpdesk (Finan) Ondersteuning van je software leverancier bij aansluiting op de BIV 69

70 SBR en banken nu en in de toekomst Stimuleren ondernemers om via SBR aan te leveren Uitbreiding extensies SBR Kredietrapportages 70

71 SBR voor banken is in beweging, stap nu in 71

72 72

73 73

74 SBR en het Handelsregister SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Frits van Dam

75 Deponeren jaarrekening huidige situatie Binnen 5 maanden na sluiting boekjaar jaarstukken opmaken en binnen 8 dagen deponeren. Vaak wordt gedeponeerd met maximaal uitstel (binnen 13 maanden na sluiting boekjaar) Verschillende vormen: Post Pdf (via aangesloten portaalaanbieders) (is tijdelijk toegestaan) SBR

76 Drie categorieën van rechtspersonen Klein Middel Groot Per categorie verschillende deponeringsverplichtingen: Klein: Alleen verkorte balans met beperkte toelichting Middelgroot: Balans, verkorte winst- en verliesrekening, toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring Groot: Balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht, uitgebreide toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring Voor kleine rechtspersonen is het deponeren via SBR al mogelijk

77 Wijzigingen per Voor kleine rechtspersonen die alleen de verkorte balans openbaar moeten maken ontstaat vanaf de verplichting om bij elektronische aanlevering gebruik te maken van SBR en levering via Digipoort. Voor middelgrote en grote rechtspersonen gaat deze verplichting in per Reden is dat bij de jaarrekening in XBRL formaat de accountantsverklaring moet worden meegestuurd. De NBA werkt aan een oplossing hiervoor.

78 Wat blijft na aan mogelijkheden over? Naast de system to system aanlevering (SBR aan Digipoort) blijft het toegestaan om jaarrekeningen op papier aan te leveren. Pdf is niet langer toegestaan. Koppeling met de twee huidige portaalaanbieders wordt uitgefaseerd. De planning is dat na niet meer wordt toegestaan. Wat daar juridisch voor nodig is wordt nog uitgezocht.

79 Het SBR-proces bij de Kamer van Koophandel SBR jaarrekening KvK bericht* Ontvangst Webservice Validatie * Ondertekend met een PKIoverheid organisatiegebonden certificaat KvK Instance Weergave van XBRL in PDFvorm Basisgegevens uit de instance Fiattering SBR Database Handelsregister Jaarstukken in PDF

80 Proces bij verwerken jaarstuk In het Handelsregister wordt een bericht opgeslagen over een jaarrekening. Dit bevat basisgegevens over de onderneming en het boekjaar: Naam Deponeringstijdstip Boekjaar Indicatie klein, middelgroot of groot Bij aanvraag jaarstukken wordt vanuit de SBR database de PDF opgehaald en geleverd. Levering in XBRL gepland in 2013

81 Voordelen voor intermediair / ondernemer Voordelen bij aanlevering via SBR: Directe verwerking Geen fouten in cijfers omdat deze niet meer door de KvK bewerkt behoeven te worden In het SBR-proces opgenomen checks zorgen voor betere kwaliteit Op stapel staan: Testfunctionaliteit met mogelijkheid tot gerenderd publicatiestuk Publicatiestuk in Engelse taal Bevestiging van de publicatie (anders dan bevestiging deponering)

82

83

84 SBR en het CBS Slimmer rapporteren, meer tijd voor ondernemen SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

85 Wat is nu mogelijk? Infrastructuur op orde: CBS kan nu al via system-to-system SBR berichten ontvangen Voor bepaalde statistieken: Productiestatistiek Korte termijn statistiek Investeringsstatistiek Voor ondernemers tot 50 werkzame personen SBR en CBS 85

86 Wat is de toekomst? Vanaf 2015 aangepaste uitvraag productiestatistiek Tot die tijd herijken van de taxonomie van de productiestatistiek Hierdoor betere aansluiting bij taxonomie van Belastingdienst Meer generieke uitvraag SBR en CBS 86

87 SBR en CBS 87

88 SBR en CBS 88

89 Aan de slag met SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

90 Agenda Huidige aanlevering Verplichtstelling SBR en proces Pilots 90

91 Wat is nu mogelijk bij de Belastingdienst in SBR? Aangifte VpB Aangifte IB Verkorte aangifte VpB en IB (voor ondernemers) Aangifte OB Intracommunautaire prestaties (ICP) 91

92 Wat is er ontvangen door de Belastingdienst stand van zaken per 31 oktober Stroom/Jaar OB ICP vvpb vib VpB IB Totaal BD

93 Aangifte-stromen Belastingdienst exclusief via SBR Verplichtstelling 2013: Aangifte IB (particulier, ondernemers), (incl. verkort) Aangifte VpB (incl. verkort) Verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag IB/VpB Uitstelregeling IB/VpB Elektronische Kopie Aanslag IB/VpB (randvoorwaarde eherkenning/emededelen) Verplichtstelling 2014: Aangifte OB Opgaaf ICP Elektronische Kopie Aanslag OB (randvoorwaarde eherkenning /emededelen) 93

94 Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar aangifte IB/VpB - uitstel IB/VpB - EKA Aangiftejaar verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA VpB 94

95 Hoe verloopt het IB/VpB-proces? Aanleveren aangifte Ophalen response message Registratie machtiging / abonnement Produceren aanslag Ophalen overzicht Ophalen EKA 95

96 Aanleveren aangifte 96

97 Aanleveren aangifte Bestaande proces voor aanleveren van een aangifte: Fiscaal Dienstverlener dient een aangifte in via Digipoort: gesloten sessie 97

98 Ophalen response message 98

99 Ophalen response message De Fiscaal Dienstverlener haalt de resonse messages op waarin hij geïnteresseerd is: De FD vraagt een response message voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. De response message wordt opgehaald... en uitgeleverd naar de FD. 99

100 Registratie machtiging/abonnement 100

101 Registratie machtiging / abonnement Grotendeels gelijk aan het huidige proces van abonneren op de EKA. 1 Fiscaal Dienstverlener dient een machtigingsclaim in via Digipoort. Deze bevat: zijn certificaat de dienst waarvoor hij een machtiging aanvraagt de klant waarvoor hij de machtiging aanvraagt NB. de machtigingsclaim bevat slechts de gegevens van één klant, in tegenstelling tot de huidige EKA waarbij voor een aantal klanten tegelijk een bestelling wordt gedaan. 2 De claim wordt gelijk opgenomen in het AbonnementenRegister. 3 Ter verificatie wordt er een opt-out brief naar de klant gestuurd. 4 Als de klant niet binnen twee weken reageert, wordt de machtiging geregistreerd. 5 Als de klant bezwaar maakt tegen de machtiging, maakt hij dat kenbaar bij het Logius Service Centrum dat de machtiging blokkeert en het abonnement verwijdert. Machtigingenvoorziening beheerd door Logius Belastingdienst is de eerste gebruiker 101

102 Produceren aanslag 102

103 Produceren aanslag Op het moment dat de Belastingdienst een aanslag vaststelt gebeurt het volgende: 1 De aanslag wordt geprint en naar de belastingplichtige verstuurd. 2 Op basis van de informatie uit het AbonnementenRegister wordt bepaald of een EKA gewenst is. 3 De EKA wordt vastgelegd in de Digipoort. 103

104 Ophalen overzicht 104

105 Ophalen overzicht Regelmatig haalt de Fiscaal Dienstverlener een overzicht op van de voor hem klaarstaande EKA s: 1 De FD stuurt een Get List verzoek naar Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. 2 Digipoort kijkt in het Abonnementenregister voor welke klanten de FD een abonnement heeft en kijkt of er voor die klanten EKA s klaarstaan. 4 Digipoort presenteert hiervan een lijst richting FD. NB. Deze lijst heeft betrekking op de abonnementen; meestal komt dat overeen met de actuele machtigingen, maar in overgangs-situaties (bijvoorbeeld tijdens de opt-out periode) kan het voorkomen dat er wel een abonnement is maar (nog) geen machtiging. 105

106 Ophalen EKA 106

107 Ophalen EKA De Fiscaal Dienstverlener haalt de EKA s op waarin hij geïnteresseerd is: 1 De FD vraagt een EKA voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. NB. dit verzoek betreft één individuele klant. 2 Digipoort controleert in het MachtigingenRegister of er daadwerkelijk een machtiging aanwezig is. 3 Is er een machtiging aanwezig dan wordt de EKA opgehaald en uitgeleverd naar de FD. 107

108 Waar moet de fiscaal dienstverlener over beschikken? Software waarmee: aangiften vervaardigd kunnen worden koppeling met Digipoort gelegd kan worden machtiging kan worden geregistreerd in de machtigingvoorziening EKA s kunnen worden opgehaald Certificaat: PKIoverheid-certificaat (organisatiegebonden) 108

109 Pilots voor IB/VpB over 2011 worden voorbereid Softwareleveranciers en intermediairs 1 januari 2012 aangifte v(ib) en v(vpb) medio 2012 uitstelregeling najaar 2012 machtigen EKA november 2012 VA 109

110 110 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

111 111 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

112 Afsluiting Zorg dat u geïnformeerd bent en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen Bepaal uw strategie en roadmap Stapsgewijs voldoen aan verplichtstelling Vooruitlopen op vrijwillige basis Optimaliseren van uw processen Nieuwe dienstverlening / businessmodel? Ga na wanneer uw softwareleverancier(s) klaar is (zijn) Regel tijdig certificaten Maak afspraak met leverancier over implementatie 112

113 113 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Agenda Huidige aanlevering

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages / SBR ICT Financials Seminar 29 november 2012 Jan Pasmooij Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Inhoud Invoering /SBR een feit in internationaal perspectief Waarom /SBR?

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring SBR Assurance Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring 30 januari 2014 Agenda van vandaag 1. Achtergrond 2. Oplossing Deponeren jaarverantwoording met verklaring 3. Informatie over de pilot 4. Afsluiting

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting U kunt digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar uw klanten stuurt. Uw klant moet daarvoor

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Monitor Standard Business Reporting September 2013 Intermediairs Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Inhoudsopgave 1. Doelstelling Monitor Standard Business Reporting Nameting 2. Onderzoeksverantwoording 3.

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen Authenticatie en autorisatie SBR-stromen 6 juni 2012 Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik binnen SBR Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 1 Agenda 1 SBR Banken 2 Stand van zaken 3 Aansluiten op SBR Banken 4 Vragen 1. SBR Banken 3 FRC en haar producten FRC Doe-het-zelf Ondernemers

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting

Monitor Standard Business Reporting Monitor Standard Business Reporting September 2013 Ondernemers Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting Rapportage Ondernemers 3. Samenvatting en aanbevelingen

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor Softwareleverancier en Dienstverlener Versie 3.2 Definitief Maart 2017 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef

Nadere informatie

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden SBR Whitepaper SBR één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden 1. Inleiding inhoud Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor Standard Business Reporting (SBR). Voor steeds meer financiële rapportages

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Versie 4.2 Aansluitnotitie Augustus 2016 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bancaire Infrastructurele Voorziening

Nadere informatie

Propositie MijnAccorderingService

Propositie MijnAccorderingService Propositie MijnAccorderingService Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR SBR Platform 5 juni 2012 Indra Henneman Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik certificaten binnen SBR 1 Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

SBR in praktijk Deel 1: Introductie. Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy

SBR in praktijk Deel 1: Introductie. Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy SBR in praktijk Deel 1: Introductie Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy Even voorstellen De paradigmashift Van papier naar..digitaal

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden 26 oktober 2006 De toekomst van fiscale aangiftesoftware Veel fiscale intermediairs (accountantskantoren en belastingconsulenten)

Nadere informatie

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 1 Programma 13.00u 13.15u Opening en toelichting op ambitie minister 13.15u

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

Panelonderzoek SBR & eherkenning

Panelonderzoek SBR & eherkenning Panelonderzoek SBR & eherkenning Geacht panellid, In september 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over SBR & eherkenning. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1

XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 XII.6.11 Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) Minder administratieve rompslomp en meer tijd om te ondernemen Drs.R.M.Kieft RA 1 Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld in het contact met hun bank of controlerende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Ministerie van Economische Zaken September 2017 Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, November 2017 (versie 2)

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum: 19 februari 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij, Jelle Attema (ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken

Nadere informatie

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER HIERONDER LEEST U DE UPDATE INFORMATIE OVER DE VOORGAANDE VERSIES VAN DIT JAAR. INHOUD FiscaalManager update 06-02-2014 (Internetupdate)...

Nadere informatie

Handleiding SBR in het corporatiedomein

Handleiding SBR in het corporatiedomein Handleiding SBR in het corporatiedomein Wilt u deelnemen aan de pilot? Neem dan contact op met Eveline Karper email: eveline.karper@logius.nl & telefoon: 070-8209679 Bent u klaar om deel te nemen aan de

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Toepassing XBRL in BVE

Toepassing XBRL in BVE Toepassing XBRL in BVE Presentatie SaMBO ICT conferentie 19 september 2013 1 AGENDA 1. Voorstellen 2. SBR/XBRL in het Onderwijs 3. Demo 4. Plan komende periode 5. Vragen Doet u die maar! Recente vraag

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Wouter Allard controller bij Wijnen Square Crops

Wouter Allard controller bij Wijnen Square Crops Wouter Allard controller bij Wijnen Square Crops Amersfoort, 30 mei Venlo, 31 mei Assen, 1 juni Welkom bij de Reeleezee Partnersessies Programma, Deel I Welkom Judith de Levita 10.00-10.05 Abonnementsstructuur

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

Succesvol rapporteren met SBR

Succesvol rapporteren met SBR Succesvol rapporteren met SBR 17 april 2012 ICT Accountancy praktijkdag Mark Bisschop Harry Marissen Dirk Kreijkes Agenda Voorstelrondje Waarom staan ROZA en Harrier hier Context van de SBR-implementatie

Nadere informatie

Expertgroep Processen en Techniek

Expertgroep Processen en Techniek Expertgroep Processen en Techniek Vergaderdatum 1 juni 2011 Aanwezig Rob in het Veld (Batavia XBRL); Marcel Vos (Belastingdienst); Stefan Nijessen (KPMG); Poppe Wijnsma (Wijnsma Services); Melle Jorritsma

Nadere informatie

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Sinds 1 januari 2013 kan de onderneming haar aangiften IB en VpB alleen nog maar in SBR doen: Standard Business Reporting. Om SBR

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages van het Financiële Rapportages Coöperatief B.A. (FRC) Versie 1.0, 3 november 2017 Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep: primair Intermediairs,

Nadere informatie

2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011

2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011 Vergadering BECON-overleg vrijdag 16 september 2011 Aanwezig Vertegenwoordigers NOB, RB, SRA, NBA, NOAB Namens de Belastingdienst vertegenwoordigers van: MT DGBEL, DGBEL, MT BCA, BCA/Oswo, Domein Dienstverlening,

Nadere informatie

Dit document is bedoeld voor relaties die al gebruik maken van Tax EKA.

Dit document is bedoeld voor relaties die al gebruik maken van Tax EKA. Bijhouden van Tax EKA Dit document is bedoeld voor relaties die al gebruik maken van Tax EKA. In de hierboven genoemde situatie zijn er via Tax EKA al eerder machtigingen aangevraagd. Zijn er nog niet

Nadere informatie

Expertgroep Processen en Techniek

Expertgroep Processen en Techniek Expertgroep Processen en Techniek Vergaderdatum 19 april 2011 Aanwezig Rob in het Veld (Batavia XBRL); Ton Wessels (CBS); Marcel Vos (Belastingdienst); Poppe Wijnsma (Wijnsma Services); Melle Jorritsma

Nadere informatie

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden Memo 17 december 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, BT2015. Met deze release informatie wordt inzicht

Nadere informatie