RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank"

Transcriptie

1 RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren van kredietrapportages Beter inzicht in uw bedrijfsvoering Snellere reactie van uw bank bij een kredietaanvraag Krediet op maat, in hoogte en prijs dankzij betere risico-inschatting

2 Efficiencyslag met SBR Eén keer invoeren Ondernemen, dat doet u als ondernemer het liefst. Hoe minder tijd u kwijt bent met de administratie, hoe liever. Met Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) kunt u tijdrovende administratieve taken snel en doeltreffend (laten) regelen. Met SBR hoeft u alle gegevens maar één keer in uw administratie vast te leggen. Van daaruit kunnen deze brongegevens worden hergebruikt door de gewenste gegevens direct vanuit uw administratie te (laten) versturen. Naar de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor Statistiek, de Kamer van Koophandel, en naar uw bank. Vier voor de tijd van één. Zo bent u veel minder tijd kwijt met de aanlevering van de kredietrapportage aan uw bank, de belastingaangifte en met rapportages voor het CBS en de KvK. SBR: wat het is De Standaard Bedrijfsrapportages is een gestandaardiseerde aanpak voor alles waarover u moet rapporteren. SBR is gestart door de overheid om administratieve lasten voor u als ondernemer te verlichten. Op basis van een wereldwijde computertaal (XBRL) verstuurt u via uw accountant of administratiekantoor uw jaarcijfers en andere financiële rapportages naar bijvoorbeeld de overheid en uw bank. In een administratie die op SBR is afgestemd, worden gegevens vastgelegd volgens afgesproken eenduidige definities. De Belastingdienst, het CBS, de KvK, de banken en andere betrokkenen werken allemaal met dezelfde definities en geven daar dezelfde betekenis aan. Uit oogpunt van uniformiteit, 4 voor 1, hebben de banken gekozen voor jaarcijfers op fiscale grondslag. Uiteraard wordt bij de risico-inschatting voor krediet hiermee rekening gehouden en dit heeft dan ook geen invloed op de rente van uw krediet. Ook de computersystemen zijn op elkaar afgestemd en spreken dezelfde taal. Daardoor kunnen de brongegevens door verschillende partijen worden gebruikt. U bent hierdoor minder tijd kwijt met het aanleveren van gegevens. SBR voor u Alle ondernemers in het MKB kunnen profiteren van SBR. Of u nu een zzp-er bent, een eenmanszaak heeft, een vennootschap onder firma of een B.V. Met een administratief systeem dat klaar is voor SBR kunt u de voordelen volledig benutten. en uw bankzaken Na elektronisch bankieren is SBR de volgende stap die het contact tussen u en uw bank efficiënter laat verlopen. Denk aan kredietrapportages, die u rechtstreeks vanuit uw administratie naar uw bank kunt (laten) sturen. Dit maakt de aanlevering voor u een stuk eenvoudiger én u weet zeker dat uw bank de gewenste gegevens ontvangt. Heldere communicatie dankzij SBR zorgt er bovendien voor dat uw bank de kredietaanvraag beter kan beoordelen. Omdat de bank de risico s beter kan inschatten zullen de hoogte en de rente van een krediet beter aansluiten bij uw risicoprofiel. Zodat u snel verder kunt met ondernemen. ABN AMRO, ING en Rabobank zijn klaar voor het ontvangen van rapportages via SBR.

3 Wat betekent SBR voor u? Wat moet u doen? In feite maar heel weinig. Als u wilt profiteren van de voordelen van Standaard Bedrijfsrapportages, moet uw boekhoudprogramma geschikt zijn voor SBR. Vraag uw accountant, administratiekantoor of softwareleverancier of dit het geval is. Wat kost het? Dat is afhankelijk van de software waar u mee werkt. Werkt u met software van een accountant of administratiekantoor of is uw eigen boekhoudpakket al geschikt voor SBR, dan zullen er meestal geen extra kosten zijn. Interessanter is de vraag: wat levert het op? Antwoord: veel tijdwinst. Omdat de gegevens waar u mee werkt en die u doorstuurt naar andere partijen, altijd gelijk en eenduidig zijn. Dit leidt tot minder verzoeken om aanvullende informatie. Snel inzicht in uw resultaten Behalve het gemakkelijk uitwisselen van gegevens heeft SBR nog een belangrijk voordeel voor u als ondernemer. Doordat de gegevens altijd en overal dezelfde betekenis hebben, is het voor uw accountant of administratiekantoor mogelijk om uw cijfers te vergelijken met gemiddelden in uw sector. Uiteraard zijn deze gegevens volledig anoniem. Zo ziet u meteen waar u goed presteert, en waar het beter kan. Deze informatie helpt u uw bedrijfsvoering bij te sturen. Veilig en zeker De cijfers van uw bedrijf zijn vertrouwelijk. U hecht er grote waarde aan dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Met SBR bepaalt u als ondernemer zelf welke gegevens u verstuurt, en naar wie. U bent ervan verzekerd dat alleen die gegevens worden verstuurd die noodzakelijk zijn, en niet de achterliggende data. Uw accountant of administratiekantoor heeft altijd uw toestemming nodig voor de verzending. De gegevens worden uitgewisseld via een goed beveiligde internetverbinding.

4 Jos Bakker, Vlotweg Top Movers: SBR is de toekomst Administratieve processen verlopen sneller en soepeler met SBR Ondernemer Jos Bakker van Vlotweg Top Movers is overtuigd van de voordelen van SBR voor zijn bedrijf. Vier jaar geleden verstuurde hij als eerste zijn jaarcijfers in een standaard bedrijfsrapportage naar de Kamer van Koophandel. Met een goede administratieve omgeving kun je veel tijd en dus kosten besparen. Bij Top Movers in Arnhem zijn vijftien verhuisbedrijven aangesloten, verspreid over heel Nederland. Voor een organisatie met veel verschillende cijferstromen is SBR een uitkomst vertelt Bakker. In de huidige situatie moeten de cijfers van vijftien bedrijven samengevoegd en geconsolideerd worden. Het is tijdrovend werk om vanuit de verschillend opgezette administraties gegevens te filteren voor de uitvrager, bijvoorbeeld onze bank of de overheid. Als bedrijf heb je gewoon een administratiepakket nodig dat ingericht is op SBR. SBR en de banken De huisaccountant van Vlotweg Top Movers is een van de voortrekkers van SBR. Bakker was snel overtuigd. Vrijwel alle administratieve processen verlopen sneller en soepeler. De kracht zit in de snelle uitwisseling van gegevens. Dat banken SBR omarmen, vindt Bakker logisch. Jaarstukken die op papier aangeleverd worden, dat is onhandig voor bank én ondernemer. De voordelen van SBR zijn ook groot bij kredietaanvragen. Het is tijdrovend om alle gegevens op papier aan te leveren. Bovendien duurt het langer voordat de bank ze beoordeeld heeft. Bij digitale aanlevering en beoordeling ziet je bank in een oogopslag of je kredietwaardig bent, of niet. SBR komt goed op stoom, zeker nu de overheid steeds vaker de eis stelt dat gegevens digitaal worden aangeleverd. Bakker: Zoals bij de loonopgaven. Waar ik ook veel toekomst in zie is de toepassing van SBR in tenders van de overheid. Al die verschillende kengetallen kun je dan digitaal en eenduidig samenstellen en versturen. Met vijftien bedrijfsonderdelen scheelt ons dat heel veel werk.

5 Alle voordelen op een rij De voordelen van SBR voor u als MKB-ondernemer en klant van uw bank: Tijdwinst; u hoeft gegevens maar één keer in te (laten) voeren in uw administratie. Van daaruit worden allerlei rapportages, de belastingaangifte, de jaarrekening en uw eigen rapportages samengesteld. Eén keer invoeren, meerdere malen gebruiken en minder kans op fouten. Een meer passende kredietofferte; omdat de bank beter inzicht heeft in uw bedrijf, de risico s en kansen, zullen de hoogte en de rente van een krediet beter aansluiten bij uw risicoprofiel. Het betere inzicht kan de bereidheid om krediet te verlenen vergroten. Beter inzicht in de eigen bedrijfsvoering; de kwaliteit van benchmarkinformatie verbetert naarmate er meer bedrijven via SBR aanleveren. De eenduidigheid draagt op termijn bij aan het beter en gemakkelijker vergelijken van informatie met die van branchegenoten. Snellere reactie bij een kredietaanvraag; dankzij SBR en de bijbehorende definities kunt u alle benodigde informatie direct, correct en volledig vanuit uw administratieve systeem laten aanleveren. Hierdoor kan de bank uw kredietaanvraag sneller beoordelen. Kortom: minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen

6 Geert Kosters, Bouwbedrijf Geert Kosters: De kredietrapportage kost mij nu veel minder tijd Dankzij SBR kan mijn admini stratie kantoor mijn bedrijfsresultaten nu veel beter vergelijken met die van branchegenoten Als ondernemer zit Geert Kosters niet om werk verlegen, goede reden om zo min mogelijk tijd kwijt te zijn met de administratie van zijn bouwbedrijf. Kosters ontdekte dat SBR hem veel werk en tijd bespaart. Door hergebruik van eerder ingevoerde gegevens kosten de rapportages voor verschillende partijen mij nu nog maar een fractie van de tijd. Toen ik vijftien jaar geleden Bouwbedrijf Geert Kosters begon, ging er veel tijd in de administratie zitten. Jammer, vond ik. Ik ben veel liever bezig met datgene waar ik goed in ben: onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden voor mijn klanten. Sinds enkele jaren werkt Kosters met een online boekhoudpakket dat draait bij zijn administratie kantoor. SBR-proof, maar daar staat hij zelf niet zo bij stil. Het systeem werkt heel eenvoudig, dat vind ik het belangrijkste. Ik hoef gegevens maar één keer in te voeren. Vervolgens kunnen ze gebruikt worden voor allerlei toepassingen, zoals het aanleveren van jaarcijfers voor de jaarlijkse risico-inschatting voor mijn krediet. Efficiënt werken Voordeel vindt Kosters de verminderde rompslomp als er cijfers aangeleverd moeten worden. Mijn intermediair kan cijfers verzamelen uit mijn administratie en die op mijn verzoek naar de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en mijn bank sturen. De belastingaangifte kost mij en mijn administratiekantoor nu minder tijd, evenals het doorsturen van de jaarrekening naar de KvK. En door de elektronische aanlevering van gegevens voor een kredietrapportage is mijn bank in staat om snel over mijn kredietverzoek te beslissen. Betere sturing Door het gebruik van standaard definities binnen SBR kan mijn administratiekantoor mijn bedrijfsresultaten vergelijken met resultaten van branchegenoten, vertelt Kosters. Dit wordt nog eens versterkt door het actuele inzicht dat mijn administratiekantoor heeft vanuit het online boekhoudpakket. Een ander voordeel is dat het kantoor hem sneller adviezen kan geven over zijn bedrijfs voering. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de laatste kwartaalcijfers. Vorig jaar ben ik de investeringsaftrek misgelopen omdat ik achteraf pas ontdekte dat ik te weinig investeringen gedaan had. Voor dit jaar heb ik al een update ontvangen van mijn administratiekantoor. Ik weet precies hoe ik ervoor sta en kan ruim op tijd beslissingen nemen. Of het verstandiger is om een investering nog dit jaar te doen, of door te schuiven naar volgend jaar.

7 Samenwerken voor SBR Hoe meer spelers, hoe beter Als meer partijen met SBR werken, kunnen zij allemaal hun gegevensverkeer sneller en efficiënter afwikkelen. Hoe meer spelers, hoe groter de voordelen voor eenieder. Met de mogelijkheden die SBR biedt is deze ontwikkeling niet te stuiten. De kans is groot dat ook andere partijen hiervan willen profiteren, bijvoorbeeld brancheverenigingen. Dit betekent voor u als MKB-ondernemer dat de voordelen alleen maar toenemen. Wat dacht u bijvoorbeeld van het vergelijken van uw resultaten door uw accountant of administratiekantoor met die van branchegenoten? U ziet daardoor ook eerder waar u de bedrijfsvoering kunt aanscherpen. Uiteraard is het aan u om te beslissen met wie u gegevens uitwisselt. De regie is en blijft bij u. SBR en de banken Speciaal voor SBR hebben ABN AMRO, ING en Rabobank de Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) opgericht. Deze coöperatie beheert het bankenportaal, de goed beveiligde digitale snelweg naar de banken. De kans is groot dat andere banken op korte termijn zullen volgen. Er wordt continu gewerkt aan nieuwe toepassingen die nog veel meer administratieve processen efficiënter en minder tijdrovend zullen maken. Meer weten over SBR? Kijk eens op de volgende websites: SBR & de banken: SBR & de overheid: Slimmer rapporteren, meer tijd voor ondernemen

8 RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Januari 2011

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

BOEKHOUDEN: DE BASIS VAN UW SUCCES

BOEKHOUDEN: DE BASIS VAN UW SUCCES BOEKHOUDEN: DE BASIS VAN UW SUCCES Haal alles uit uw financiën www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 01 Weet waar u moet beginnen 02 De 4 stappen naar succes 2.1 Stap 1: Zorg voor

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan

Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Als ondernemer weet u kansen te benutten, en met een goed idee gaat u direct

Nadere informatie

SBR als impuls voor sneller en completer inzicht

SBR als impuls voor sneller en completer inzicht Trends in werkkapitaal SBR als impuls voor sneller en completer inzicht Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkkapitaal Vanaf 2013 is de elektronische aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Zo innoveert ondernemend Nederland met ICT: Een e-book met verhalen van succesvolle ondernemers

Zo innoveert ondernemend Nederland met ICT: Een e-book met verhalen van succesvolle ondernemers Zo innoveert ondernemend Nederland met ICT: Een e-book met verhalen van succesvolle ondernemers Het best bewaarde geheim om slimmer te ondernemen Wie als ondernemer het verschil wil maken, doet er goed

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Wilt u morgen digitaliseren?

Wilt u morgen digitaliseren? Wilt u morgen digitaliseren? Lees dan vandaag deze handleiding Alles over digitale documentstromen Effectief digitaliseren Inhoudsopgave 1 Het nut van Digitaal Werken 5 Wat is digitaal werken? 5 Meer dan

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Thema Digitale bestelservice bedient klanten op maat

Thema Digitale bestelservice bedient klanten op maat Interview met Melle Hamstra Badim www.badim.nl Digitale bestelservice bedient klanten op maat Badim verzorgt de totaalinrichting van zwembaden, zowel voor de professionele als de particuliere markt. Vanuit

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie