Voorwoord. Nogmaals dank voor het vertrouwen de afgelopen tien jaren. Veel leesplezier en een mooie vakantie toegewenst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Nogmaals dank voor het vertrouwen de afgelopen tien jaren. Veel leesplezier en een mooie vakantie toegewenst."

Transcriptie

1 appm nieuwsbrief 4 juni 2006

2 Voorwoord 2 Hoe vier je een Kroonjaar? Met alle collega s naar een kasteel in Engeland vergezeld van de twee beste acteurs van Nederland. Shakespeare vertolken onder een kraakheldere sterrenhemel. Dan krijgt Hamlet met zijn Er is meer tussen hemel en aarde..horatio véél, zéér veel inhoud. De collectieve kracht binnen ons bureau die zodoende wordt bevestigd en de inspiratie die daar bij vrijkomt zullen we met groot enthousiasme inzetten voor alle mooie opdrachten die wij de komende jaren voor u mogen doen. 3 Nogmaals dank voor het vertrouwen de afgelopen tien jaren. Veel leesplezier en een mooie vakantie toegewenst. Piet Brandjes Gijs Scholten van Aschat Pierre Bokma

3 Inhouds infra ruimte vastgoed 4 o p g a v e management advies opleiding 16 Zuidtangent Mobiliteitsmanagement 24 Zeeland Seaport 32 TU-Delft Gebieds ontwikkeling 28 Aalmarkt project Leiden 38 Colo fon

4 Korte berichten Woningstichting SVA Professionaliseren projectmanagement Bij de Alkmaarse Woningstichting SVA heeft het aantal projecten de afgelopen periode zo n vlucht genomen dat een herijking van de wijze waarop projecten worden opgepakt vereist is. APPM is gevraagd om het projectmanagement binnen SVA te professionaliseren. We starten met een quick scan van de wijze waarop projecten binnen SVA vorm krijgen (positionering, sturing, beheersing etc). Op basis daarvan zullen we concrete suggesties doen voor verbetering van de werkwijze. Deze suggesties brengen we met projectcoaching over op de organisatie en betrokken medewerkers. Uiteindelijk zal SVA haar projecten nog effectiever en efficiënter vorm kunnen geven. Regionaal Orgaan Amsterdam Procesmanagement OV-Visie Het openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de Noordvleugel. Om goede en afgewogen investeringsbeslissingen ten aanzien van grootschalige infrastructuurprojecten te kunnen nemen, heeft hebben het ROA en haar partners behoefte aan een lange termijnvisie op de OV-gebonden infrastructuur. APPM trekt het proces om te komen tot een OV-visie die door de regio wordt gedragen. Kern van dit proces is het samen met betrokken partners ontwikkelen van toekomstscenario s. Stakeholders zijn onder meer de ROA-gemeenten, de Noordvleugelpartners, vervoerders en belangenverenigingen van gebruikers. 6 7

5 Stadregio Rotterdam & RET Vormgeven sturingsrelatie P+R Zeeburg in jaarboek Architectuur in Nederland De Stadsregio Rotterdam (SRR) en de RET werken al Jaarlijks worden duizenden projecten gerealiseerd. In het jaren samen op het gebied van (railgebonden) openbaar vervoer. SRR als verantwoordelijk opdrachtgever de projecten van 2005 opgenomen. In totaal zijn 30 projec- Architectuurjaarboek 2005/06 zijn de meest toonaangeven- voor vervoer en beheer van de infra, RET in de rollen ten door de commissie onder leiding van Rijksbouwmeester van vervoerder en assetmanager. De RET zal op korte Mels Crouwel geselecteerd. Het eerste project dat in het 8 9 termijn een bieding voor de vervoersconcessie doen jaarboek staat afgebeeld is P+R Zeeburg. Dit project is aan de SRR. Tevens wil men per 2007 de afspraken onder leiding van APPM, in opdracht van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam over het beheer en onderhoud van de railgebonden infra formaliseren. Hiertoe wordt een sturingsrelatie gerealiseerd. De vermelding van dit project in het voor het beheer en onderhoud ingericht. Deze relatie architectuurjaarboek is allereerst een waardering voor de beslaat afspraken over onder meer het te beheren architectonische vormgeving van architect Rowin Petersma. areaal, de taakverdeling tussen partijen, de gewenste Daarnaast is het ook een waardering voor de maatschappelijke component; de verantwoordelijkheid die de opdracht- prestaties, de risicoverdeling en de financiën. APPM begeleidt het proces en brengt specifieke expertise gever neemt met het realiseren van een hoogwaardige in op het gebied van beheer, sturingsrelaties en P+R voorziening. De waar wordt met unique selling innovatieve contractvorming. points en kijkcijfersarchitectuur aan de man gebracht.

6 Gebiedsontwikkeling en de markt Hoe selecteer ik een projectontwikkelaar? 10 > Bij het selecteren van een projectontwikkelaar is het voor overheden de uitdaging om, binnen de randvoorwaarden van de (Europese) aanbestedingsregelgeving, een optimum te vinden tussen kwaliteit en prijs. Hieronder schetsen we enkele mogelijkheden, met steeds als uitgangspunt een overheid die in bezit is van alle grond. In ons exposé gaan we kort door de bocht. Het is een voorproefje op een seminar dat APPM dit najaar organiseert. >

7 12 MOGELIJKHEID 1: > MOGELIJKHEID 1: rechtstreeks met één marktpartij in zee gaan Een keuze waar de nodige bezwaren aan kleven. Kun je als overheid in een één-op-één situatie transparant en zuiver aanbesteden? Wordt de markt gestimuleerd tot het uiterste te gaan, kwalitatief en financieel? In geval van een concessie voor diensten kan de betreffende marktpartij geselecteerd worden zonder de (stringente) Europese aanbestedingsprocedure te doorlopen; wel moet de aanbesteding in de geest van de richtlijnen plaatsvinden. Voor het openbare deel van de gebiedsontwikkeling gelden in ieder geval wel de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Hierbij dient te worden aangetekend dat het onderscheid tussen publieke en niet-publieke werken momenteel ter discussie staat. Dit is het geval bij de aanbesteding van de Vinex-locatie Vathorst bij Amersfoort. De rechtmatigheid daarvan is ter beoordeling voorgelegd aan de Europese rechter. > Wordt de markt gestimuleerd tot het uiterste te gaan, kwalitatief en financieel? MOGELIJKHEID 2: > MOGELIJKHEID 2: de ontwikkelcompetitie De ontwikkelcompetitie kent vele varianten. Onderscheidend is: hoeveel vrijheid geef je de private partijen, programmatisch, financieel en in hun ontwerpen? Aantrekkelijk is de bieding waarin marktpartijen planontwerp en prijs combineren. De aanbestedende dienst stelt de randvoorwaarden voor dat plan vast. Van belang is een evenwicht > 13

8 Er is nog weinig ervaring mee opgedaan, maar het lijkt een interessante aanbestedingsvorm. > te vinden tussen grondopbrengsten en plankwaliteit. Er zullen hoe dan ook toetsingscriteria voor die De concurrentiegerichte dialoog mag alleen worden > meerdere sluitende oplossingen op tafel. kwaliteit moeten worden ingebouwd. Belangrijke toegepast in geval van complexe ontwikkelingen aantekening: private partijen die ook de openbare waarbij de aanbestedende partij nog niet objectief ruimte en openbare voorzieningen voor hun kan vaststellen welke oplossingen (technisch, programmatisch, financieel) nodig zijn om haar doel rekening nemen, krijgen de aanbestedingsplicht te van de gemeente doorgelegd. Bij deze (nieuwe) aanbestedingsvorm gaan meerdere marktpartijen afzonderlijk van elkaar met de creativiteit van de markt. Wel bestaat het gevaar Van belang is een evenwicht te vinden tussen grondopbrengsten en plankwaliteit. de opdrachtgever aan de slag om het plan stap voor stap te ontwikkelen, steeds met bijstelling van de programmatische invulling, de financiële kaders en de ontwerpen. Aan het eind van de rit liggen > bereiken. Er is nog weinig ervaring mee opgedaan, 14 MOGELIJKHEID 3: maar het lijkt een interessante aanbestedingsvorm. 15 MOGELIJKHEID 3: concurrentiegerichte dialoog Betrokkenen laten de kaders en beperkingen maximaal los, er wordt een maximaal beroep gedaan op dat bij deze procedure een overmatige inspanning van de marktpartijen wordt gevraagd. Voor meer informatie over ons seminar op 21 september kunt u mailen naar

9 De verbindende schakel > De Zuidtangent is een spraakmakend Hoogwaardig Openbaar Vervoersysteem en de droom van menig projectmanager. Uitdagend door zijn innovatieve karakter en bestuurlijke complexiteit, omvangrijk in tijd, geld en kilometers. De Zuidtangent is bovendien een succesverhaal, zowel qua realisatie als exploitatie. APPM is er vanaf de initiatieffase tot op de dag van vandaag bij betrokken. Als projectmanager en adviseur, en niet te vergeten als verbindende schakel. >

10 Projectleiding Zuidtangent-West, in de binnenstad van Haarlem Opdrachtgevers: Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlem Zuidtak ZT-09 ZT-010 Toolenburg Park 21 e eeuw APPM is bij vele onderdelen van het project betrokken: ZT-09 Projectleiding verschillende onderdelen Kerntraject, van ontwerp tot uitvoering Opdrachtgevers: Provincie Noord-Holland en Schiphol Diverse adviesopdrachten op gebied van aanbesteding, evaluatie, beheer en onderhoud Opdrachtgevers: voornamelijk Provincie Noord-Holland ZT-010 Projectleiding Zuidtangent-Oost, tussen Amstelveen en de Bijlmer Opdrachtgever: ROA 18 > Intern. Binnen elke organisatie werken verschillende echelons en disciplines aan het project. Samenwerking is echter lang niet altijd vanzelfsprekend. Voor ons bureau daarentegen wel. > > Doordat we op verschillende manieren en niveaus betrokken zijn, kunnen we voor afstemming zorgen en uitwisseling van informatie op gang brengen. Bijvoorbeeld tussen realisatie en beheer of tussen 19 beleid en uitvoering. Resultaat: beter inzicht in elkaars problematiek en wederzijds begrip. Tussen verschillende organisaties. Omdat we voor verschillende opdrachtgevers aan de Zuidtangent werken, geldt hetzelfde voor de afstemming tussen organisaties. Daarbij worden we niet gehinderd door eventuele organisatiespecifieke belangen of verschillen van mening over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Voor APPM telt maar één belang; het projectbelang. >

11 Projectleiding Oosttak, van Hoofdorp naar Nieuw Vennep Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland ZT-08 ZT-07 ZT-06 ZT-01 ZT-02 ZT-05 ZT-03 Zuidtak ZT-06 ZT-07 ZT > Toolenburg Park 21 e eeuw NIEUW VENNEP Projectleiding Oosttak, van Hoofdorp naar Uithoorn Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland Voor APPM telt maar één belang; het projectbelang. Met andere projecten. In de regel is een opdracht als de Zuidtangent voor overheden een eenmalige exercitie. En als er al ervaring mee opgedaan is, dan zijn de betrokkenen van functie of baan veranderd. APPM is een constante factor. Ons bureau is gespecialiseerd in dit werk en behoudt zijn kennis. Ook brengen wij de ervaring in die we met soortgelijke projecten hebben opgedaan. Binnen APPM. Concreet voorbeeld: op twee verschillende Zuidtangent-trajecten wordt gewerkt aan de inrichting van halteplaatsen. Binnen ons > ZT-04 Oosttak ZT-01 Toolenburg ZT-02 Schiphol Logistic Park ZT-03 Aalsmeer ZT-04 Uithoorn ZT-05 Fokkerweg > bureau wordt de informatie uitgewisseld: passen we dezelfde eisen toe, hoe los je bepaalde problemen op? Niet het wiel opnieuw uitvinden, wel naar elkaar kijken, van elkaar leren en elkaar helpen. Dat is efficiënt werken. Het vervoersysteem is als een octopus, die zijn tentakels uitstrekt naar alle windstreken in de onder verkeersdruk zuchtende regio. Het is nu tijd de blik te verruimen. Zijn alle doelen bereikt? Moeten we verder uitbreiden? Hoe past de Zuidtangent in het zich ontwikkelende mobiliteitsvraagstuk? APPM heeft een visie op de positie en rol van de Zuidtangent in de komende dertig jaar. Zo zijn we ook een verbindende schakel naar de toekomst. 21

12 Inbeeld Bedankt voor 10 jaar samenwerking. Frank van Vliet staat niet op de foto want werd vader van prachtige dochter Lea.

13 24 > Soms neemt een training van APPM een andere wending dan de opdrachtgever op voorhand voor ogen had. Dat gebeurt niet toevallig, maar is een bewuste keuze. Om ervoor te zorgen dat de klant werkelijk goed bediend wordt en dus meer waar voor zijn geld krijgt, zijn we wel eens eigenwijs. Training is onze ogen namelijk altijd een vorm van organisatieontwikkeling en mag nooit op zichzelf staan. Training Projectmanagement Op zoek naar de échte obstakels Onlangs verzorgde APPM een training projectmatig werken voor Zeeland Seaports. Deze organisatie ontwikkelt, beheert en herstructureert havens rond Vlissingen en in Zeeuws-Vlaanderen. De commerciële afdeling ontwikkelt en verkoopt haventerreinen; de realisatieafdeling moet de projecten ten uitvoer brengen. De opdracht aan APPM luidde: train de medewerkers van de realisatieafdeling in het resultaatgericht aanpakken van projecten, met name in de beginfasen. Dat hebben we gedaan, daarbij bleef de training echter niet beperkt tot deze groep. Gegeven het accent van de opdracht leek het nuttig om ook de > > commerciële collega s te betrekken. Door deze projectomgeving deel te laten nemen bij het behandelen van de Zeeuwse praktijkvoorbeelden was de verwachting dat de echte obstakels beter boven water kwamen. De gekozen insteek werkte. Tijdens de eerste helft van de training bleek dat er forse verschillen bestonden tussen de commerciële medewerkers enerzijds en de realisatieafdeling anderzijds. > Door de projectomgeving deel te laten nemen bij het behandelen van de praktijkvoorbeelden kwamen obstakels beter boven water.

14 26 > Ter wille van haar klanten bleek het de gewoon te van commerciële zaken om de invulling van projecten zo lang mogelijk open te laten. De realisatiecollega s beschouwden dat als een hinderlijke onzekerheid; zij zien projecten het liefst zo snel mogelijk afgebakend. Wat zoveel organisaties en ook Zeeland Seaport dus werkelijk parten speelde, was de vraag: hoe kun je naar de klant toe flexibel blijven en tegelijkertijd zelf beter omgaan met onzekerheden? hoe kun je naar de klant toe flexibel blijven en tegelijkertijd zelf beter omgaan met onzekerheden? Met die vraag op tafel hebben we het karakter van de training omgegooid. Zo werd het tweede deel van de cursus nog interessanter dan het eerste.

15 ERIK VAN TERHOLEN MAARTJE RIETER EMIEL STAL > Het Aalmarktproject in Leiden is via een breed gedragen. Toch is er weerstand gerezen onder een kleine groep mensen, waardoor de uitvoering van alle plannen vertraging oploopt. > Aalmarktproject Leiden Voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek brengen > Dat het Aalmarktproject de gemoederen fors interactief proces met bewoners en ondernemers bezighoudt, is niet verwonderlijk. De binnenstad 29 totstandgekomen. De plannen worden dan ook gaat namelijk ingrijpend veranderen. Een nieuw win- 28 kelcircuit zal de twee belangrijkste winkelstraten, die op enige afstand van elkaar liggen, op logische wijze met elkaar verbinden. Er wordt een nieuwe steeg gebouwd en met bovendien een brug, die uitkomt bij een winkeltrekker als onderdeel van uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Deze wordt ook nog eens uitgebreid metkrijgt een nieuwe Kleine Zaal, een winkeltrekker en een cultuurtuin. De route vervolgt langs de Aalmarkt met nieuwe winkeltjes richting De Waag, waarachter een nieuw plein wordt aangelegd. Een aantal gebouwen wordt gerestaureerd, maar >

16 Intussen lijdzaam afwachten? Daar doen we niet aan bij APPM. > daarnaast worden er enkele gesloopt. > aan bij APPM. Uiteraard blijven we in lijn met de En juist in die sloop zit m het probleem. Enkele democratische procedures, maar we houden wel groeperingen die zich inzetten voor het behoud van tempo. We wikkelen de juridische stappen dus van cultureel erfgoed, willen voorkomen dat er een zo snel mogelijk af. En intussen stimuleren we de vergunning komt voor de sloop van twee panden. dialoog met voor- en tegenstanders. Als het aan Bovendien is commotie ontstaan rond het al dan ons ligt, komen er begeleidingscommissies waarin niet omhakken van een boom. Zonder kapvergunning kan de verbouwing van de Stadsgehoorzaal wordt de klankbord groep beter gebruikt in het behalve voor- ook tegenstanders zitting hebben- niet doorgaan. Nu lijkt één vergunning nog te verdere proces. overzien, maar om een indruk te geven: voordat Waarom legt APPM zo sterk de nadruk op de de eerste paal van de Stadsgehoorzaal kan niet om de plannen opnieuw 31 worden geslagen, ter discussie te stellen; alle 30 moeten maarliefst zeventien vergunningen worden afgegeven. Het Projectteam van leider APPM trekt het proces vlot door voor- en tegenstanders met elkaar in contact te brengen en daarnaast zelf met beide groeperingen in dialoog te blijven. Intussen lijdzaam afwachten? Daar doen we niet > dialoog? Voor alle duidelijkheid: inspraakprocedures zijn immers op de juiste manier doorlopen en afgerond. Wij verwachten dat tegenstanders op deze manier zien hoe zorgvuldig alle belangen zijn afgewogen. Wellicht is men dan alsnog voor de plannen te winnen. Soms moet je immers iets opofferen om ruimte te creëren voor vooruitgang. En het Aalmarktproject betekent vooruitgang, daar zijn we samen met al die andere partijen van overtuigd.

17 32 Tientallen ha nieuw universiteitsterrein Omvangrijke gebiedsontwikkeling TU Delft > Namens de Gemeente Delft treedt APPM op als gebiedsmanager van de Delftse TU-wijk, inclusief de ontwikkeling van Technopolis. Tegelijkertijd is APPM, in opdracht van het Ingenieursbureau Delft, als projectleider verantwoordelijk voor de planvorming en technische voorbereiding van delen van het gebied. Onze belangrijkste taak is de regierol van de gemeente nadrukkelijker vormgeven zodat de gemeentelijke belangen beter geborgd worden bij de grootschalige ontwikkeling van het gebied. Bovendien is het onze taak voortgang te realiseren in de uitwerking van diverse plannen; bestemmings-, ontwikkel- en bouwplannen. Circa eenvijfde van het Delftse grondgebied wordt ingenomen door de TU of TU-gerelateerde activiteiten. Binnen het oude TU-gebied is sprake van een grote herontwikkelingsopgave, waarbij oude TU-gebouwen - vaak met monumentale status - worden omgevormd tot appartementen en studentenwoningen. Aan de zuidkant van Delft komt het 120 hectare grote Technopolis Innovation > > Park. Hier krijgt de Research- & Developmentsamenwerking tussen de universitaire en zakelijke wereld vorm. De ontsluiting wordt verbeterd met de aanleg van een tramlijn. Discussies op hoogbestuurlijk niveau over ontwikkelingsstrategieën worden afgewisseld met concrete vragen over de boogstralen van de tramlijn. Met haar multidisciplinaire karakter en de verschillende fasen waarin projectonderdelen zich bevinden, is het gebiedsmanagement voor de TU-wijk een opdracht met vele kanten. Discussies op hoogbestuurlijk niveau over ontwikkelingsstrategieën worden afgewisseld met concrete vragen over de boogstralen van de tramlijn. Er zijn onderdelen die nog moeten opstarten en gedeelten die al in uitvoering zijn. Samen met de gemeente ontwikkelen we een proces waarbij er een stevige publiek private constructie wordt gebouwd. Hierbij helpt het dat we enerzijds goed bekend zijn met gemeentelijke werkwijzen, belangen en ambities en anderzijds de taal van projectontwikkelaars goed verstaan. 33

18 > Binnen het project Minder Vrijblijvend Mobiliteitsmanagement is APPM als procesmanager de smeerolie tussen betrokkenen. Overigens zonder de inhoud uit het oog te verliezen; we maken ons de taal eigen en hebben verstand van zaken. 34 Procesmanagement op complex beleidsdossier Terugdringen van autogebruik; Hoe doe je dat!? Minder Vrijblijvend Mobiliteitsmanagement is een initiatief van het ministerie van Verkeer & Waterstaat en het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Trekker van het project is de provincie Noord-Holland (namens het IPO). Aanleiding is het feit dat met mobiliteitsmanagement - het op een slimme manier omgaan met verplaatsingen en wijzen van vervoer - tot nu toe nogal vrijblijvend is omgegaan. Binnen de ene gemeente spannen overheid en bedrijven zich enorm in om het autogebruik te doen dalen, terwijl in de volgende gemeente niets van de grond komt. En dat terwijl naar het oordeel van V&W en VROM mobiliteitsmanagement een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de bereikbaarheids- en milieuproblematiek. De projectgroep moet voorstellen doen om een einde te maken aan die > > vrijblijvendheid. De opdracht is in tweeën gesplitst: In juni 2006 moeten er voorstellen liggen die invulling geven aan de al bestaande regelgeving in de Wet Milieubeheer. Het voorstel is bedrijven maatregelen te laten treffen in het kader van mobiliteitsmanagement, zoals telewerken, een fiets-van-dezaak of collectieve bedrijfsauto s. De te treffen maatregelen kan het bedrijf zelf kiezen uit een keuzelijst. Bedrijven worden in het voorstel afgerekend op de mate waarin ze alternatieven voor autogebruik voor woon-werkverkeer aanbieden aan hun personeel, en dus niet op de mate waarin medewerkers daar gebruik van maken. Zo worden ze verplicht hun personeel te verleiden. Hierdoor wordt een praktische, gebruikersvriendelijke toepassing gecreëerd, die bovendien een forse reductie van de administratieve rompslomp voor bedrijven betekent. Tussen juni en december 2006 moet de projectgroep innovatieve organisatievormen bedenken om de regelingen toe te passen. Bovendien moet de projectgroep aangeven hoe mobiliteitsmanagement verder gestimuleerd kan worden. 35

19 projectmanager infrastructuur (m/v) management adviseur (m/v) Grenzeloos vertrouwen in de mensen die bij appm in dienst zijn. Dat vertrouwen blijkt uit de grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid die je bij appm krijgt en neemt. Doordat er sprake is van een hechte band met alle collega s kunnen we als bureau ongelooflijk veel aan. In de tien jaar dat appm bestaat zijn we gegroeid tot een bureau dat een naam heeft te verliezen op het gebied van management, managementadvies en training. Dit alles in de wereld van infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed. De 50 appmers zijn zonder uitzondering deskundig, enthousiast en nuchter. Op een plezierige manier met elkaar werken aan de meest aansprekende projecten en opdrachten in Nederland is onze ambitie. Als je in bent voor verandering en je denkt dat je een bijdrage kunt leveren aan de verdere ontwikkeling van het bureau en daarmee van je zelf, laat dan meer van je weten. met mooie mensen mooie dingen doen hoofddorp appm.nl zoetermeer

20 Colo fon NUMMER 4 JAARGANG 2 JUNI 2006 UITGAVE APPM Management Consultants REDACTIE Piet Brandjes Monique Nales Frank van Vliet Pepijn van Wijmen TEKST Vincent Westzaan en Hettie Graafland, Movement VORMGEVING 52 graden noorderbreedte DRUKWERK Druno en Dekker PRODUCTIE Movement Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen als er voor publicatie schriftelijke toestemming van de redactie is.

21 Spicalaan 8 t JG Hoofddorp f Röntgenlaan 19c t DX Zoetermeer f

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos

Nadere informatie

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Manager Realisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: December 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad. Rapportage, 30 april 2014

Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad. Rapportage, 30 april 2014 Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad Rapportage, 30 april 2014 Langjarige gebiedsontwikkelingen Project Watertorenberaad Rapportage, 30 april 2014 Opdrachtgevers: Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Herstructurering Ruimte voor de Brabantse economie Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Hoogwaardige, duurzame en voldoende vestigingsruimte voor bedrijven. Dat is een belangrijke

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Profielschets Vastgoedbeheerder

Profielschets Vastgoedbeheerder Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: januari 2015 Adviseur: dhr. Tristan Vos Centraal Orgaan opvang asielzoekers Het

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines Groener leven groener leven Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen draagt op allerlei manieren bij een gezonde

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Wel transformatie; meer service

Wel transformatie; meer service Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) Initiatief toenmalig ministerie van VROM en aantal marktpartijen. In 2013 20 publieke en private partijen plus Kring van Adviseurs. Bevorderen Uitstekend opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Ten geleide 9 1 Inleiding 11 2 De risicoanalyse 25 3 Uitvoeren van de risicoanalyse 65 4 Risicomanagement 77 5 Uitvoeren van risicomanagement 85 6 Implementatie van risicomanagement

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming

Wie zijn we. Impuls / Partners bestaat uit: Dion Steenbergen project- en proces management. Toine Janssen juridisch advies, PPS en contractvorming Wie zijn we Impuls / Partners heeft jarenlange ervaring met ruimtelijke vraagstukken. Op alle schaalgroottes. Voor overheden, wooncoörporaties en marktpartijen. Wij hebben een passie voor complexe vraagstukken.

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing herenhuis in

Nadere informatie

Marketingmanagement. Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren

Marketingmanagement. Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren Marketingmanagement Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren 1 2 3 Uit de praktijk Je hebt water En je hebt water Prijs 0,001 per liter Prijs 0,40 per liter Dezelfde grondstof levert 400

Nadere informatie

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm. Resumé Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.nl Kenmerkend Jantien is een betrokken procesmanager,

Nadere informatie

Strategisch advies door studenten.

Strategisch advies door studenten. Strategisch advies door studenten. Wij willen u graag kennis laten maken met onze organisatie, wat wij voor u kunnen betekenen en hoe onze samenwerking er uitziet. Deze brochure is een aanvulling op de

Nadere informatie

Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties

Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties OV-Terminal Den Haag Centraal Het huidig centraal station van Den Haag voldoet niet langer aan de eisen van een functioneel knooppunt van openbaar vervoer.

Nadere informatie

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij: Profielschets Raad van Commissarissen 1. Doel profielschets Deze profielschets dient een tweeledig doel. Enerzijds kan met deze profielschets een goede en afgewogen selectie van de nieuwe leden gemaakt

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG.

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. DESIGN TO OPERATE WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. 2 3 Serge Lefevere Johan Cogge Albaan Tas Jan De Vloed DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. PUBLIC BUILDINGS REDEFINED

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedontwikkelaar Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld : Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir L.C. van Wagensveld 10 oktober 2013 Inhoud Introductie Wetenswaardigheden over Werkwijze Mogelijkheden 2 10 oktober 2013 Introductie

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie

Actuele vacatures. Adviseurs voor Ruimte en Strategie Actuele vacatures Vind jij deze opgave leuk? Centrumgebieden veranderen. In de gemiddelde winkelstraat in Nederland is het aantal bezoekers in 10 jaar tijd met 20% gedaald. De uitdaging is om centrumgebieden

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

PPS Lindeplein Brunssum

PPS Lindeplein Brunssum PPS Lindeplein Brunssum De huiskamer Math Feijen, OPPS Brunssum 10 maart 2009 Deze presentatie Wat is PPS en wat is DBFMO? Waarom DBFMO Lindeplein? Concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsvorm Wat

Nadere informatie

Excellent Opdrachtgeverschap? Ombouw Amstelveenlijn

Excellent Opdrachtgeverschap? Ombouw Amstelveenlijn Excellent Opdrachtgeverschap? Ombouw Amstelveenlijn Karin Sweering Stadsregio Amsterdam k.sweering@stadsregioamsterdam.nl Tatjana Stenfert Kroese ViNU Consult stenfert@vinuconsult.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurende zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? Vilans helpt mee Hoe staat je organisatie ervoor? Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Winst behalen met PPSconstructies

Winst behalen met PPSconstructies Winst behalen met PPSconstructies Er valt veel winst te behalen met PPS-constructies. Maar dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer goed samenwerken. Daar komt wel wat bij kijken. Het denken in PPS is

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Benoemde Thema s Smart City Breda

Benoemde Thema s Smart City Breda Benoemde Thema s Smart City Breda Smart beheer Waarom? Continue op zoek naar verbetering dienstverlening en efficienter beheer Grote impact op tevredenheid van inwoner en bezoeker en staat van de stad

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming?

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Inhoud Introductie Huidige situatie zorgvastgoed ontwikkeling Welke punten verdienen de aandacht bij het ontwikkelen van zorgvastgoed? Huren of vastgoed

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978. Persoonlijke gegevens Naam: Ing. P. (Frits) van Drie Telefoon: 06-23 47 25 66 e-mail: frits@quadraat.nu Geboortedatum: 25 juli 1978 Werkervaring 2009 heden Projectmanager bij 2005 2009 Integraal projectleider

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Leerervaringen excursie Nijmegen

Leerervaringen excursie Nijmegen Leerervaringen excursie Nijmegen In het kader van het project Watercoalitie van het Ministerie van I&M vond op 10 september 2012 een excursie plaats. Medewerkers van het ministerie, de gemeenten Delft

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk Wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Onderzoek naar Zeeburgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Aanleiding Tertium doet in opdracht van het ministerie van I & M onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit PROFIEL Ons architectenbureau is opgericht in 1910 en gevestigd in de Van Nellefabriek in Rotterdam, ontworpen door de grondleggers van ons bureau, architecten Brinkman en Van der Vlugt. Sinds 2014 is

Nadere informatie

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma.

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort -

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - - Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - De Provincie Noord-Holland vraagt om: Ideeën uit de markt Aanleiding De provincie Noord-Holland roept marktpartijen en maatschappelijke organisaties op om mee te

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen Nederland beschikt over 350 serviceflats, met opgeteld circa 40.000 appartementen5). Ooit vormden ze een breed gewaardeerd alternatief voor wonen in een verzorgingshuis. Op dit ogenblik worden nogal wat

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Speech van Minister Henk Kamp van VROM op de manifestatie Heilige Huisjes in Rotterdam op zaterdag 5 oktober 2002.

Speech van Minister Henk Kamp van VROM op de manifestatie Heilige Huisjes in Rotterdam op zaterdag 5 oktober 2002. Speech van Minister Henk Kamp van VROM op de manifestatie Heilige Huisjes in Rotterdam op zaterdag 5 oktober 2002. Dames en heren, Veel mensen dromen ervan om zelf een huis te ontwerpen en te bouwen. Wie

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie