DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 8.25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 8.25"

Transcriptie

1 Release-informatie Versie 8.25 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Installatie- en upgrade informatie Aandachtspunten bij de installatie van Talent & Salaris Web module Acties tijdens de database upgrade Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten Verzuim Plus UWV koppeling Verzuim Opleidingen Beoordelingen Elektronisch dossier Vrije rapportages E-notify Telefoonboek Onderhoudspagina s voor de exports (o.a. naar arbodiensten) Indienst wizard Autorisatie Opmaak van de medewerkernaam op het scherm Sortering van de medewerkers Afdelingsnummer tonen Exchange Koppeling met Dariuz Systeembeheer Vervallen functionaliteit Appendix A: inrichting standaard (verzuim)taken Appendix B: overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Datum: Blad: 2

3 1. Inleiding Voor u ligt de beschrijving van de gewijzigde functionaliteit van DBS Talent & Salaris Web module versie Wij adviseren u de release-informatie en de impact van de wijzigingen door uw applicatiebeheerder te laten beoordelen en de datum waarop deze versie zal worden geïnstalleerd met hem of haar af te spreken. Wij stellen het zeer op prijs als u uw wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen aan ons stuurt. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Let op! Deze versie 8.25 kan alleen als opwaardering van versie 8.00 en hoger worden gebruikt. Controleer daarom eerst welke versie u nu gebruikt. Door te dubbelklikken op de startpagina van de applicatie kunt u zien welke versie er nu bij u in gebruik is. Als u een oudere versie gebruikt, dient u eerst te upgraden naar versie 8.00 voordat u deze versie in gebruik kan nemen. Raadpleeg hiervoor eerst de release-informatie van versie Datum: Blad: 3

4 2. Installatie- en upgrade informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Talent & Salaris Web module 8.25 De beschrijving van de installatie en update zijn aparte documenten. Deze vindt u op de dvd in de map \Adds\Documentation: - SetupManual - SetupReleaseNotes 2.2 Acties tijdens de database upgrade Tijdens de database upgrade naar versie 8.25 worden de volgende acties uitgevoerd: - Upgrade van de database van 8.00 naar 8.25; - Conversie van de tabellen voor historische opleidingen en nieuwe opleidingen naar één tabel; Let op! Na installatie van 8.25 zal de eerste keer dat de module Persoongegevens wordt opgestart een initialisatie worden uitgevoerd. Deze actie kan enige minuten duren en dient niet onderbroken te worden. Het wordt dringend aangeraden om direct na de installatie de module Persoonsgegevens op te starten. Let op! Ten aanzien van de installatie is belangrijk om te weten dat de set up vanaf 8.25 gestart wordt met een executable programma setup.exe. Zie voor details de SetupManual. Datum: Blad: 4

5 3. Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten Let op! Na installatie van 8.25 zal de eerste keer dat de module Persoongegevens wordt opgestart een initialisatie worden uitgevoerd. Deze actie kan enige minuten duren en dient niet onderbroken te worden. Het wordt dringend aangeraden om direct na de installatie de module Persoonsgegevens op te starten. 3.1 Verzuim Plus UWV koppeling - Aanpassingen van de berichten: In DBS Talent & Salaris Web module versie 8.00 werden er in taken van het type Elektronisch bericht naar UWV veertien communicatie mogelijkheden gegeven. Als onderdeel van versie 8.25 zijn de volgende aanpassingen aan deze mogelijkheden gedaan: - De naamgeving van de Ziekteaangifte berichten is gestandaardiseerd; - Een dubbele optie voor het aanvragen van een WAZO uitkering is verwijderd; - Een bericht voor het melden van volledig herstel na langdurige arbeidsongeschiktheid is toegevoegd; - Specifieke berichten voor het intrekken van eerdere verzuimmeldingen zijn toegevoegd; - De berichten voor het melden van ziekte als gevolg van bevalling en als gevolg van zwangerschap zijn samengevoegd; De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle aanpassingen die zijn gedaan. Wanneer de 8.25 kolom leeg is, dan is deze optie verwijderd. Als de 8.00 kolom leeg is, dan is deze optie nieuw in Naam in versie 8.00 Naam in versie 8.25 Aangifte arbeidsongeschiktheid t.g.v. zwangerschap Ziekteaangifte (tgv Zwangerschap) Aangifte van langdurige ziekte na 42 weken Aangifte ziek door orgaandonatie naar UWV Aangifte ziek door zwangerschap naar UWV Aanvraag WAZO uitkering Aanvraag WAZO uitkering naar UWV Intrekkingsbericht ziekmelding Intrekkingsbericht ZW-melding Melding van gedeeltelijke werkhervatting Melding volledig herstel werknemer Ziekteaangifte Ziekteaangifte oproepkracht naar UWV Ziekteaangifte werknemer met arbeidshandicap Melding Langdurig Arbeidsongeschiktheid (42 week) Ziekteaangifte (Orgaandonatie) Ziekteaangifte (tgv Zwangerschap) Aanvraag WAZO uitkering Intrekking ziekteaangifte (Ziek uit dienst) Intrekking ziekteaangifte (Oproepkracht) Melding van gedeeltelijke werkhervatting Melding volledig herstel werknemer Ziekteaangifte (Ziek uit dienst) Ziekteaangifte (Oproepkracht) Ziekteaangifte (art29b) Intrekking ziekteaangifte (art 29b) Intrekking ziekteaangifte (tgv Zwangerschap) Intrekking ziekteaangifte (Orgaandonatie) Intrekking MLA (42 week) Melding volledig herstel na MLA Intrekking aanvraag WAZO uitkering Datum: Blad: 5

6 - Gevolgen voor de inrichting van standaard verzuimprocedures: De aanpassingen aan de UWV koppeling hebben voornamelijk gevolgen indien u de Verzuim Plus module reeds in gebruik heeft. Er zullen een aantal handmatige aanpassingen moeten gebeuren aan de bestaande workflow procedures en taken. Aandachtspunten hiervoor zijn: o Het toevoegen van nieuwe taken; zoals in de bovenstaande tabel zichtbaar is, zijn er een aantal nieuwe communicatieopties beschikbaar voor de Elektronisch bericht naar het UWV taak. Om gebruik te maken van deze mogelijkheden zullen allereerst nieuwe taken moeten worden aangemaakt waarin deze opties geselecteerd zijn; o Het toevoegen van de nieuwe taken aan bestaande verzuimprocedures; nadat de nieuwe taken binnen de relevante organisatie zijn aangemaakt, zullen deze in de bestaande verzuim procedures moeten worden opgenomen. Het is mogelijk dat deze taken de rol van een al bestaande taak kunnen overnemen. In de verzuimprocedure voor regulier verzuim zou er bijvoorbeeld al een taak aanwezig kunnen zijn voor het genereren van de 42ste week melding. Deze taak kan dan vervangen worden door een taak die een elektronische 42ste week melding aan het UWV doet. In dat geval moet in de fase Hersteld van de betreffende procedure ook de herstelmelding voor dit verzuim worden opgenomen; o Het aanpassen van bestaande Elektronisch bericht naar UWV taken in verzuimprocedures; in versie 8.25 zijn een aantal van de bestaande opties voor de UWV taken aangepast. De optie Ziekteaangifte is nu Ziekteaangifte (Ziek uit dienst) bijvoorbeeld. De complete lijst met aanpassingen is in de bovenstaande tabel te zien. Het kan zijn dat deze aanpassingen tot gevolg hebben dat bestaande taken in verzuimprocedures niet langer juist zijn. Het is dus van belang dat er wordt gecontroleerd dat alle UWV taken in bestaande procedures de juiste zijn, om te voorkomen dat er incorrecte meldingen aan het UWV worden gedaan; In de tabellen in Appendix A is te zien hoe de UWV taken in de standaard verzuimprocedures zijn ingericht. Deze configuratie kan als een leidraad dienen bij het inrichten van de elektronische UWV meldingen. - Communicatie en terugkoppeling: Naast de aanpassingen aan de UWV meldingen zijn er in versie 8.25 ook aanpassingen gedaan waardoor het beheer van de meldingen makkelijker is. De responscode die het UWV afgeeft wanneer het bericht ontvangen is, wordt nu getoond in de UWV taak. Zie figuur 1; Figuur 1: responscode UWV Deze code is van belang voor het elektronisch melden van verzuim. Het standpunt van het UWV is dat zolang deze code niet is uitgegeven, de melding niet binnen is gekomen. Het is dus van belang om structureel te controleren dat deze codes worden weergegeven bij afgeronde UWV taken, om mogelijke boetes wegens te late meldingen bij het UWV te voorkomen. Datum: Blad: 6

7 3.2 Verzuim Een veelvoud aan bugs en kleinere wijzigingsverzoeken is verholpen, waaronder de aanpassingen: - Als Zwangerschap niet meegeteld dient te worden in een overzicht of dashboard, dan wordt nu ook Ziek ten gevolge van zwangerschap niet meer meegeteld; - De berichten naar de arbodiensten kunnen voorzien worden van een filter op werknemersgroep; - Vernet export is toegevoegd; - In deze versie is een aantal taken herzien, waaronder de taken naar het UWV (zie hiervoor de vorige paragraaf). Maar er zijn ook standaardtaken aangepast. Om deze te gaan gebruiken dient u deze taken eerst te activeren. In appendix A is een stappenplan opgenomen die u hierbij kunt gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Support Center van DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Let op! Er is een groot aantal standaardtaken aangepast, zowel tekstueel als functioneel. Indien u deze taken wilt gebruiken, lees dan het stappenplan in appendix A in dit document. 3.3 Opleidingen De volgende zaken zijn aangepast: - De tabbladen voor medewerker opleiding en historische opleiding zijn samengevoegd tot één scherm; tijdens de installatie worden de gegevens die onder beide tabbladen waren geregistreerd ook samengevoegd, zodat alle opleidingen samen in het scherm te zien zijn. Zie figuur 2; Figuur 2: alle opleidingen overzichtelijk op één scherm Datum: Blad: 7

8 - Het is vanaf deze versie mogelijk om gebruik te maken van verwijzingen. Dit houdt in dat u de module opleidingen inricht in bedrijf X en deze definities gebruikt in bedrijf Y. Op deze manier is het niet meer noodzakelijk om elk bedrijf apart in te richten. Deze verwijsinstellingen bevinden zich in de module Opleidingen, onder tab Onderhoud Instellingen. Zie figuur 3; Figuur 3: verwijzingen instellen - Er zijn enkele stappen in de workflow toegevoegd, zie figuur 4. De workflow ziet er nu als volgt uit: o Bij vastleggen van een opleiding die een medewerker in het verleden gedaan heeft: Goedkeuren; o Bij aanvragen van een nieuw te volgen cursus: Goedkeuren van de aanvraag; Inplannen van de cursus; Bevestigen dat de cursus gestart is; Afronden van de cursus; Wijzigen/annuleren van een cursus; het is hierdoor ook mogelijk om een geplande opleiding te verschuiven naar een andere datum/tijd; Figuur 4: inrichten van workflow voor opleidingen Datum: Blad: 8

9 - Bij het aanvragen van een cursus kan exact worden aangegeven wanneer de cursus plaats vindt; zie figuur 5; Figuur 5: precies aangeven wanneer de cursus plaatsvindt Het is mogelijk om bij het plannen van een cursus een of meerdere datums in te voeren, of een wekelijks patroon. Ook het invoeren van slechts een jaar/maand of alleen een jaar is mogelijk. Dit is met name van toepassing bij het registreren van opleidingen die in het verleden genoten zijn. Het systeem registreert dan de eerste dag van de maand c.q. de eerste dag van het jaar als exacte datum, ten behoeve van overzichten. Indien u de exacte datum weet waarop de opleiding genoten is, dan kunt u die natuurlijk invullen; - De zoekfuncties zijn verbeterd; - Er zijn twee standaard rollen toegevoegd, namelijk de opleidingscoördinator en de goedkeurder van de aanvraag; zie figuur 6; Figuur 6: standaard rollen Datum: Blad: 9

10 - Het aantal regels in de terugbetaalregeling is uitgebreid naar 48; daarnaast kunt u kiezen voor een lineair aflossingsprogramma; zie figuur 7; Figuur 7: lineair terugbetalingsplan - Het is mogelijk om de werknemersbijdrage te registeren (geen koppeling met salarisverwerking); zie figuur 8; Figuur 8: werknemersbijdrage registreren - In de vrije rapportages kunnen ook de opleidingsgegevens geselecteerd worden; - De instellingen die bepalen in welke virtuele map de documenten terecht komen, zijn verhuisd naar de module Elektronisch Dossier; zie figuur 9; Figuur 9: instellingen virtuele mappen voor opleidingen verhuisd naar Elektronisch Dossier Datum: Blad: 10

11 - De helpteksten zijn verbeterd; - Indien de opleidingsmodule voor het eerst in gebruik genomen wordt, dan is er een conversieprogramma beschikbaar dat de gegevens vanuit de Client module converteert naar de Web module. Dit is uiteraard alleen van toepassing indien u reeds opleidingen in de Client module geregistreerd heeft, en deze over wilt nemen naar de Web module. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het Support Center van DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Let op! Ten aanzien van de verhuizing van de instellingen wordt u geadviseerd om na de installatie te controleren of deze naar de door u gewenste virtuele map verwijzen. 3.4 Beoordelingen De volgende zaken zijn aangepast: - Er is een handiger manier om door een beoordeling te scrollen (vorige/volgende buttons); - Het is vanaf deze versie mogelijk om gebruik te maken van verwijzingen. Dit houdt in dat u de module Beoordelingen inricht in bedrijf X en deze definities gebruikt in bedrijf Y. Op deze manier is het niet meer noodzakelijk om elk bedrijf apart in te richten; deze verwijsinstellingen bevinden zich in de module Beoordelingen, onder tab Onderhoud Instellingen. Zie figuur 10; Figuur 10: verwijzingen instellen Let op, de verwijzingen van de Beoordelingen zijn gekoppeld aan de verwijzingen van de functietitels. Dat betekent, dat als er reeds een verwijzing van de functietitels ingesteld is, deze ook geldt voor de Beoordelingsmodule; Let op! Indien u de module Beoordelingen gebruikt, dan kunt u de functietitels niet meer in DBS Talent & Salaris Client module onderhouden. De functietitels kunt u voortaan volledig in de Web module beheren. - Workflow functioneert, de bugs zijn opgelost; - Er zijn twee standaard rollen toegevoegd, namelijk de coördinator beoordelingen en de goedkeurder beoordelingen; Datum: Blad: 11

12 - In een beoordelingstype ( Onderhoud Beoordelingstype ) is het mogelijk om tabbladen wel/niet te autoriseren; zie figuur 11; Figuur 11: tabbladen wel/niet tonen - Onder Onderhoud Instellingen kan ingesteld worden of scores op de hoofdpagina en de detail (aspect) pagina wel/niet te getoond moeten worden; zie figuur 12; Figuur 12: scores wel/niet tonen - Naast de bestaande absolute scorekaarten kunt u nu ook kiezen voor een relatieve score ; relatieve puntenverdeling kunt u inzetten als u een persoon wil beoordelen in vergelijking met de baan die hij heeft. Ter illustratie nemen we een we een absolute score van 1-10 in gedachten. Van een leerling timmerman kunt u verwachten dat zijn absolute timmervaardigheid gemiddeld een 3 is, terwijl die van een ervaren timmerman gemiddeld een 7 is. Als de leerling timmerman een absolute score van 5 krijgt, en de ervaren een 9, maar u wilt toch beide timmerlieden beoordelen met een uitmuntend, dan kunt u daarvoor de relatieve scores benutten. Meer toelichting vindt u in de helpteksten in de module Beoordelingen; zie figuur 13; Figuur 13: relatieve scorekaarten Datum: Blad: 12

13 - De helpteksten zijn verbeterd; - De instellingen die bepalen in welke virtuele map de documenten terecht komen, zijn verhuisd naar de module Elektronisch Dossier; zie figuur 14; Figuur 14: instellingen virtuele mappen Beoordelingen verhuisd naar Elektronisch Dossier Let op! Ten aanzien van de verhuizing van de instellingen wordt u geadviseerd om na de installatie te controleren of deze naar de door u gewenste virtuele map verwijzen. Datum: Blad: 13

14 3.5 Elektronisch dossier De gebruikersvriendelijkheid van het elektronisch dossier is verbeterd. Het gaat om de volgende zaken: - Rechten van de rol Manager : o Indien de standaard rol Manager rechten heeft op een virtuele map dan geldt dat hij/zij ook toegang heeft tot deze virtuele map in zijn onderafdelingen; o De overerving werkt nu dus ook op de virtuele mappen, net als in de overige TSS modules; - Drie tabbladen in plaats van zes: o De navigatie door het elektronisch dossier is verbeterd; de zes tabbladen zijn teruggebracht naar drie. Dit menu is meer actiegedreven, wat ook betekent dat je nu met de rechtermuisklik op de virtuele map direct een actie kunt doen; zie figuur 15; Figuur 15: actiegedreven menu in Elektronisch dossier - Handiger navigeren met de muis: o Het is mogelijk om door middel van een rechtermuisklik een document voor een medewerker aan te maken, indien gewenst kan er een sjabloon bij geselecteerd worden; o De afdelingsboom in de linkernavigatie blijft altijd zichtbaar. Hierdoor kun je direct naar een andere medewerker zonder eerst terug te hoeven naar de hoofdpagina; zie figuur 16; Figuur 16: afdelingsboom blijft in beeld Datum: Blad: 14

15 - Gezamenlijk uploaden: o De omschrijving is van het scherm verwijderd, en de aanmaakdatum wordt indien leeg gelaten gevuld met de wijzigingsdatum van het te uploaden document; - Helpteksten: o De helpteksten zijn verbeterd. Bij elk scherm is nu uitvoerig beschreven hoe de werking is; - Zoeken; o Het is mogelijk om vanuit het resultatenscherm meerdere documenten aan te vinken en in één keer te printen; o Het scherm waar de zoekcriteria ingevuld kunnen worden, is aangepast conform de andere zoekschermen in de applicatie; o Vanuit het zoekscherm kunnen documenten geselecteerd worden die vervolgens geëxporteerd kunnen worden; o De gevonden documenten worden getoond, je kunt ze sorteren indien gewenst, en je kunt direct doorklikken naar het betreffende document of navigeren naar de bijbehorende map; zie figuur 17; Figuur 17: zoekresultaat in Elektronisch Dossier Let op! Zoeken in het Elektronisch Dossier is alleen beschikbaar als de optie Converteer naar SharePoint in het onderhoudsmenu is uitgevoerd. Datum: Blad: 15

16 - Sjablonen: o Kopiëren van een sjabloon is toegevoegd, zowel binnen hetzelfde bedrijf als naar een ander bedrijf; o Het is makkelijker geworden om eenvoudig door alle stappen heen te lopen bij het onderhouden van een sjabloon; o Bestaand document aan sjabloon koppelen is eenvoudiger geworden; o Er zijn voorbeeldsjablonen voorhanden. Deze voorbeelden zijn vanuit bedrijf nul te kopiëren naar het gewenste bedrijf of bedrijven. Dit is beschikbaar via het tabblad Onderhoud Set up sjablonen. Zie figuur 18; Figuur 18: voorbeeldsjablonen; Wanneer gekozen wordt voor Verwerken, dan verschijnt het vervolgscherm met de detailinformatie; zie figuur 19; Figuur 19: detailinformatie over de te selecteren voorbeeldsjablonen; Datum: Blad: 16

17 - Verzameling samenvoegvelden: o De gebruiker kan een verzameling van samenvoegvelden maken. De verzameling kan dan later aan een sjabloon gekoppeld worden, zodat de gebruiker niet opnieuw alle samenvoegvelden hoeft te selecteren. o Kopiëren van een verzameling naar een ander bedrijf; hierbij wordt rekening gehouden met autorisatie: alleen de bedrijven waar de gebruiker toegang toe heeft worden getoond; o Er zijn voorbeeld samenvoegveld verzamelingen voorhanden. Deze voorbeelden zijn vanuit bedrijf nul te kopiëren naar het gewenste bedrijf of bedrijven. Dit is beschikbaar via het tabblad Onderhoud Set up sjablonen (zie onderhoud sjablonen); Let op: verzamelingen van samenvoegvelden kunnen alleen in Talent & Salaris Web module gebruikt worden, en niet in de Client module. Verder kunnen sjablonen die samenvoegveld verzamelingen bevatten niet meer onderhouden worden in de Client module. Het maken van een verzameling ziet er als volgt uit: Figuur 20: ga naar het onderhoudsmenu, en selecteer Samenvoegvelden Verzameling Figuur 21: rechtermuisklik op een onderwerp Datum: Blad: 17

18 Figuur 22: selecteer de gewenste samenvoegvelden die aan de betreffende verzameling gekoppeld moeten worden Hierna is de verzameling klaar om binnen een sjabloon gebruikt te worden. Bij het verwijderen van een verzameling wordt gecontroleerd of de betreffende verzameling nog binnen een sjabloon gebruikt wordt. Als dat het geval is, dan verschijnt een melding, voorzien van de lijst van sjablonen waar de verzameling nog gekoppeld is. De verzameling kan dan niet verwijderd worden. Bij het verwijderen van een samenvoegveld wordt een soortgelijke controle uitgevoerd, echter in dit geval wordt alleen een waarschuwing gegeven maar mag het veld wel verwijderd worden. - Instellingen: o De instellingen van de plek waar bepaalde documenten geplaatst moeten worden is verhuisd van Talent & Salaris Client module naar de Web module; zie figuur 23 en figuur 24; overigens blijft deze functionaliteit nog wel beschikbaar in de Client module, en pas in de release in het voorjaar van 2011 wordt dit uit de Client module verwijderd; Figuur 23: instellingen verhuisd van Client naar Web module Datum: Blad: 18

19 Figuur 24: voorheen was het instellen van standaard mappen onderdeel van Talent & Salaris Client module o Ook de optie om de ED-rol in te richten is verhuisd, dit valt nu onder de module Systeembeheer ; zie figuur 25; Figuur 25.: inrichten van ED-gebruiker zit nu onder module Systeembeheer - Er is nieuwe functionaliteit beschikbaar waarmee een kopie van de SharePoint database kan worden gemaakt. Dit is dus alleen van toepassing als u de conversie naar SharePoint heeft afgerond (menuoptie Elektronisch Dossier Onderhoud Converteer naar SharePoint ). o Oude situatie: als u een kopie database heeft gemaakt ten behoeve van test dan wordt ingeval van SharePoint nog steeds naar dezelfde locatie verwezen voor de ED documenten. Dit heeft tot gevolgd dat documenten die in de test omgeving worden gemaakt, in de produktie omgeving te voorschijn kunnen komen; o Nieuwe situatie: er is kopieerfunctionaliteit ontwikkeld om een kopie van een database te maken, waarbij vanuit die kopie database verwezen wordt naar een bijbehorende kopie SharePoint omgeving. En dus niet meer naar de productie SharePoint omgeving; o Een beschrijving van deze functionaliteit is na installatie te vinden C:\Program Files\DBS Business Solutions\dbspers\DBSHEDCopy, en het document heet DBSHEDCopy manual.pdf; Datum: Blad: 19

20 3.6 Vrije rapportages De vrije rapportages zijn uitgebreid. Het gaat om de volgende gegevens: - Familie - Officiële documenten - Arbeidsvoorwaarden - Arbeidsongeschiktheidsregistratie - Contract - Salaris - Werknemernotities - Soort aanstelling - Werknemer contractnotities - Beoordelingen - Opleidingen Daarnaast worden de vrije rapportages tegenwoordig ook in een versie geleverd zónder SilverLight. De gebruiker kan dus kiezen voor de reguliere versie van vrije rapporten, of voor de SilverLight versie. Zie figuur 26; Figuur 26: kiezen voor reguliere versie van vrije rapporten en de SilverLight versie Ook is het nu mogelijk om de gegevens in een vrij definieerbaar rapport te filteren op soort aanstelling. Zie figuur 27; Figuur 27: soort aanstelling als filteroptie in vrije rapporten En tot slot, als er rechten aan een gebruiker zijn ontnomen, dan wordt bij het opnieuw draaien van het rapport ook rekening gehouden met de ontnomen rechten, zodat er geen gegevens getoond worden waar de gebruiker geen rechten meer voor heeft. Datum: Blad: 20

21 3.7 E-notify Er zijn enkele nieuwe signalen toegevoegd, waaronder signalen op - gedeeltelijk hersteld na x dagen/weken ziek (x is zelf in te stellen); - verloopdatum officiële documenten; het was al mogelijk om een signaal op een officieel document te zetten, maar door dit signaal nu ook binnen e-notify op te nemen wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de manager drie weken van tevoren te waarschuwen voor het verlopen van een document, en de afdeling Personeelszaken 2 dagen; Daarnaast zijn de volgende zaken gewijzigd: - De signalen zijn voorzien van een x-factor; in plaats van een vast aantal jaren, kan de gebruiker nu zelf het aantal jaren instellen; zie figuur 28; Figuur 28: de signalen in het rode kader worden tijdens de installatie van Talent & Salaris Web 8.25 automatisch vervangen door het geel gemarkeerde signaal met de x-factor (abonnementen worden ook automatisch omgezet) - Bij het nemen van een abonnement kan de gebruiker instellen of de notificatie voor een specifieke soort aanstelling geldt. Bijvoorbeeld, als een stagiair uit dienst gaat dan een melding 3 dagen van te voren, maar als een werknemer met vast contract uit dienst gaat dan 3 weken van te voren melding geven; zie figuur 29; Figuur 29: opslaan filter bij nemen van abonnement Datum: Blad: 21

22 - Er is een nieuw overzicht waarin alle (niet)verzonden notificaties staan; de foutmeldingen worden getoond, en er kan ook doorgeklikt worden naar de volledige inhoud van het e- mailbericht; let op, dit overzicht bevat wél de s maar níet de todo-acties. Zie figuur 30; Figuur 30: overzicht (niet)verstuurde signalen - Het is voortaan mogelijk om signalen meerdere keren per dag te draaien, zonder spam; bijvoorbeeld elk uur een notificatie van de nieuwe ziekmeldingen, waarbij van elke ziekmelding slechts één maal een notificatie verstuurd wordt, zodat de gebruiker ziekmelding van s ochtends uur niet op elk uur van de dag in zijn inbox krijgt. Datum: Blad: 22

23 3.8 Telefoonboek Deze module is stevig onder handen genomen: - Het zoeken is sterk verbeterd; er wordt op een Google-achtige manier gezocht, dus na het intypen van een zoekargument worden hierop gezocht in alle gegevens die in het telefoonboek zijn opgeslagen. Als u een zoekargument intypt, dan dient u minimaal twee karakters op te geven. Met slechts één karakter bestaat de kans dat een zoekopdracht erg lang gaat duren, vandaar dat zoeken op één karakter een boodschap op het scherm oplevert. Tip: als u alle medewerkers wilt zien, dan kunt u het zoekargument leeg laten, en op zoeken klikken of <enter> drukken. Dit levert alle medewerkers op; zie figuur 31; Figuur 31: alle medewerkers in de telefoonlijst - Van elke medewerker kan extra informatie opgevraagd worden via een aparte button; zie figuur 32; Figuur 32.: extra gegevens van een medewerker opvragen Datum: Blad: 23

24 - Op bedrijfsniveau kan ingesteld worden welke gegevens er getoond worden; zie figuur 33; Figuur 33: instellingen op bedrijfsniveau - De telefoonlijst is als gadget te installeren op de desktop (alleen voor Windows7); zie figuur 34; Figuur 34: telefoonlijst als gadget Datum: Blad: 24

25 - Elke gebruiker kan zelf zijn favorieten instellen; als er medewerkers als favoriet zijn geoormerkt, dan worden deze medewerkers getoond op het moment dat de gebruiker zijn telefoonboekje opent; ook worden de favorieten getoond wanneer de gadget wordt aangeklikt; - De telefoonlijst kan gedownload worden, en dit is apart autoriseerbaar; zie figuur 35; Figuur 35: telefoonlijst downloaden - Het is mogelijk om de foto van de medewerker onder de extra gegevens te tonen; - De aan/afwezigheidsinformatie (ziek, verlof) van de medewerker wordt getoond. Je ziet dus direct of de medewerker afwezig is in verband met ziekte, verlof of roostervrij. Wel zo makkelijk voor de telefoniste; - De helpteksten zijn verbeterd; Let op! Als u na installatie geen instellingen gewijzigd worden, dan zijn dit de standaard instellingen: - de installeer gadget button is niet zichtbaar; - de exporteer button is niet zichtbaar; - de mijn instellingen button is niet zichtbaar; - alleen de volgende kolommen zijn zichtbaar: voornaam, achternaam, zakelijk telefoonnummer, zakelijk doorkiesnummer, , afdeling, functie, kamernummer; - in de meer gegevens pop up worden alle velden standaard getoond; Datum: Blad: 25

26 3.9 Onderhoudspagina s voor de exports (o.a. naar arbodiensten) Er zijn twee overzichten waarin de status van de exports bekeken kan worden, onder andere bedoeld voor het monitoren van de exports naar arbodiensten. De eerste vanuit het gezichtspunt van de export bestanden, van waaruit een mislukte export opnieuw verstuurd kan worden. Zie figuur 36; Figuur 36: overzicht met alle export bestanden Daarnaast kun je vanuit het gezichtspunt van een gebeurtenis kijken wat er geëxporteerd is. Een gebeurtenis is bijvoorbeeld een indiensttreding, of een ziekmelding. Zie figuur 37 en figuur 38; Figuur 37: overzicht met alle gebeurtenissen Als je vervolgens op een gebeurtenis klikt, dan krijg je het volgende scherm: Figuur 38: detailscherm met status van een gebeurtenis Tot slot, er zijn twee rapporten voorhanden om de status van een export of gebeurtenis te bekijken. Datum: Blad: 26

27 3.10 Indienst wizard Met de indienst wizard kan een nieuwe medewerker opgevoerd worden, inclusief dienstverband/contract en arbeidsvoorwaarden. In het kort: voor elk tabblad uit de module Persoonsgegevens is een scherm voorhanden. Deze schermen kunnen achter elkaar geplakt worden, zodat een medewerker in stappen ingevoerd kan worden. De volgorde van de stappen kan per bedrijf ingesteld worden. Daarnaast is het mogelijk om elke stap apart in te richten voor de workflow. Hierdoor kan elk bedrijf nauwkeurig bepalen wie welke gegevens dient op te voeren, en hoe de goedkeuring dient te verlopen. Nadat de medewerker met behulp van de wizard ingevoerd is, dient de salarisadministrateur (of een andere geautoriseerde gebruiker) deze nieuwe medewerker nog in de Client module te verifiëren en te activeren. Pas daarna is de medewerker echt actief in het systeem. Met de wizard kan een nieuwe medewerker ingevoerd worden, en er wordt een tweede wizard meegeleverd om een extra contract aan te maken bij een bestaande medewerker. Het gebruiken van de wizard om medewerkers in dienst te melden kan met name handig zijn wanneer er sprake is van versnipperde invoer. Bijvoorbeeld als de afdeling HR de naw-gegevens en functie invoert, de manager voor de roostergegevens zorgt, en de salarisadministratie de salarisgegevens verzorgt en een eindcontrole doet. Daarnaast kan er na elke stap een signaal verstuurd worden. Zo is het onder andere mogelijk om een te versturen naar bijvoorbeeld de afdeling die voor de eerste werkdag van de nieuwe collega voor de toegangspas moet zorgen. Het inrichten van de indienst wizard vindt plaats in een aparte tab binnen Onderhoud Soorten aanstellingen. Om de inrichting makkelijk te laten verlopen, wordt er een reeds ingerichte wizard meegeleverd. Deze kan naar eigen inzicht aangepast worden. Zie figuur 39; Figuur 39: inrichten indienst wizard Datum: Blad: 27

28 Nadat de inrichting is afgerond kan er gestart worden met het invoeren van een nieuwe medewerker via de wizard. De wizard kan gestart worden vanuit het tabblad Wizards in Persoonsgegevens. Het voorloopscherm verschijnt, waar een aantal basisgegevens ingevuld worden. Zie figuur 40. Daarna wordt de wizard stap voor stap doorlopen. Figuur 40: voorloopscherm bij invoeren medewerker via de wizard Als de gebruiker zijn stappen heeft doorlopen, verlaat hij de wizard, en er verschijnt een afsluitende melding. Zie figuur 41; Figuur 41: afsluitende melding Tot slot is er onder Persoonsgegevens rapporten een overzicht toegevoegd met de naam Workflow Statusoverzicht. Dit geeft een overzicht van alle lopende workflows, waarbij de gebruiker ook kan kiezen om een workflow aan een andere gebruiker toe te wijzen, een workflow te stoppen of te pauzeren. Zie figuur 42. Figuur 42: Workflow statusoverzicht Let op! Om gebruik te kunnen maken van de wizard, dient u een activeringscode aan te vragen. Dit kunt u doen via het Support Center van DBS. Contactgegevens vindt u op Datum: Blad: 28

29 3.11 Autorisatie Er zijn enkele wijzigingen aangebracht ten einde het inrichten van de autorisatie eenvoudiger te maken. Het gaat om de volgende punten: - Zoeken van een gebruiker: o In de hrm-boom in de linkernavigatie kan met behulp van het bestaande zoekveld nu ook naar een gebruiker gezocht worden. Dat betekent dat wanneer er iets in het zoekveld wordt ingevuld, er zowel naar medewerkers gezocht wordt, maar ook naar gebruikers van wie het betreffende zoekargument in de gebruikersnaam of volledige naam voorkomt; o Er wordt niet alleen binnen het actuele bedrijf gezocht, maar over alle bedrijven heen. Dit is uiteraard alleen van toepassing binnen de autorisatiemodule; - Koppelen van gebruiker aan medewerker: o De navigatie is aangepast zodat de niet-werknemers makkelijker geselecteerd kunnen worden ten behoeve van het koppelen van gebruikers aan medewerkers. Hiervoor is een zoek optie naast inlognaam and volledige naam toegevoegd, waarmee gezocht kan worden naar een bestaande gebruiker in de gebruikerstabel en Active Directory (indien van toepassing); o Daarnaast is er een tabblad toegevoegd Bedrijven, dat een overzicht geeft van alle bedrijven waar deze gebruiker rechten toe heeft. Het is ook mogelijk om hier een gebruiker aan/van bedrijven te koppelen/ontkoppelen. De gebruiker krijgt dan de standaard functiegroep van dat bedrijf; o De button Nieuwe gebruiker is vervangen door de button Gebruiker vastleggen ; met deze button is het mogelijk om een nieuwe gebruiker aan te maken en een nieuwe gebruiker te importeren vanuit de Active Directory; o De gebruiker is pas aan de medewerker gekoppeld als de button toepassen wordt aangeklikt ter bevestiging; - Inrichten gebruiker: o In het tabblad Functies is een nieuwe optie opgenomen waarmee alle functies in één keer geselecteerd kunnen worden. Voorts kunnen individuele functies alsnog uitgevinkt worden. Zie figuur 44; Figuur 44: alle modules tegelijkertijd selecteren o o Als er een gebruiker geselecteerd is, dan wordt het tabblad Bedrijven getoond. Hier bevindt zich de optie om een gebruiker te kopiëren naar een ander bedrijf. In dat andere bedrijf worden er géén rechten toegekend aan de gebruiker, die moeten nog separaat toegekend worden. Het verwijderen van een gebruiker uit een ander bedrijf kan overigens niet op dit tabblad, dat moet in het desbetreffende bedrijf; Bij de gebruiker wordt reeds een Aanmeldingsnaam en een adres vastgelegd. Om berichten te kunnen inlezen in het Elektronisch Dossier, was het tot nu toe verplicht om de Aanmeldingsnaam gelijk te houden aan het E- mailadres. Dat hoeft nu niet meer. Datum: Blad: 29

30 Oude situatie: bij het inlezen van berichten in het Elektronisch Dossier werd gecontroleerd of het adres dat in het betreffende bericht stond, gelijk was aan de Aanmeldingsnaam; Nieuwe situatie: bij het inlezen van berichten in het Elektronisch Dossier wordt gecontroleerd of het adres data in het betreffende bericht staat, gelijk is aan het adres dat bij de gebruiker is opgeslagen; dit E- mailadres wordt opgeslagen in de module Autorisatie onder Gebruikers ; zie figuur 45; Hierdoor kunt u voortaan bijvoorbeeld spaties in de Aanmeldingsnaam gebruiken (dat was voorheen niet mogelijk), en u kunt het adres af laten wijken van de Aanmeldingsnaam. Figuur 45: adres bij de gebruiker vastleggen - Filters en sortering; o Gebruikers die inmiddels vervallen zijn, kunnen uit de boom gefilterd worden; o Bij Onderhoud functiegroep en Onderhoud gebruikersgroep worden gebruikers in de linkerkant gesorteerd op naam in plaats van op gebruikers-id; - Navigatie autorisatieboom: o De navigatie van alle functies binnen de autorisatieboom zijn verbeterd. Alle functies zijn nu terug te vinden onder de desbetreffende module; o De namen van de functies zijn indien nodig aangepast, zodat deze eenvoudiger herkenbaar zijn; o Ook is de wijze waarop de SubX functies getoond worden aangepast. Deze functies worden tegenwoordig weergegeven als onderdeel van de functie waar ze bij horen; - Standaard functiegroepen: o In Onderhoud bedrijf is de standaard medewerker functiegroep verwijderd; deze optie was overbodig; zie figuur 46; o Figuur 46: bedrijfsonderhoud standaard medewerker functiegroep Als de Standaard managers functiegroep wordt gewijzigd van A naar B, dan wordt bij alle managers functiegroep A verwijderd, en bij alle managers functiegroep B toegevoegd. Consequentie is wel dat als een manager op individuele basis ooit functiegroep A gekregen heeft, hij door bovengenoemde handeling deze kwijt raakt; Datum: Blad: 30

31 - Overzicht gebruikers: o Er is een overzicht toegevoegd met de volgende gebruikersgegevens: Inlognaam; volledige naam; adres; standaardbedrijf; vervaldatum; wel of geen super user; Datum: Blad: 31

32 3.12 Opmaak van de medewerkernaam op het scherm Organisaties hanteren soms een zeer specifieke codering waar ze de medewerker aan herkennen. Op dit moment kan die code alleen in een vrij veld opgenomen worden. Echter, de vrije velden staan onder een tabblad, ver weg verborgen onder de persoonsgegevens. De gebruiker ziet het veld niet in één oogopslag. Met versie 8.25 introduceren we een nieuw vrij te definiëren veld ( UDFnamecode ). Dit veld is opgenomen in een aantal nieuwe opmaakopties voor de korte en lange medewerkernaam. Hierdoor wordt het mogelijk om bovenaan in het persoonsscherm en/of in de hrm-boom aan de linkerkant in het scherm, altijd de gewenste code te tonen. Zie figuur 47; Figuur 47: zes nieuwe opmaakopties voor de medewerkernaam 3.13 Sortering van de medewerkers Een veelgevraagde aanpassing betreft de sortering van medewerkers in de boom. Op dit moment wordt altijd gesorteerd op voornaam tussenvoegsels achternaam. Vanaf deze versie is de sortering aangepast aan de door u geselecteerde opmaakoptie (zie vorige paragraaf voor meer info over opmaakopties). Bijvoorbeeld, als u kiest om de naam in het formaat achternaam voornaam tussenvoegsels te tonen, dan wordt de boom ook op deze wijze gesorteerd. Let op! Het is zeer waarschijnlijk dat de sortering van de medewerkers in de boom na de installatie anders is dan voordien. De helptekst in het scherm persoonsgegevens instellingen bevat informatie over de manier waarop de sortering plaatsvindt die behoort bij de door u gekozen opmaakoptie. Datum: Blad: 32

33 3.14 Afdelingsnummer tonen In de hrm-boom in de linkernavigatie kan nu ook het afdelingsnummer worden getoond. Dit is een instelling per gebruiker, en is in te stellen via het icoontje weergaveopties dat zich naast het vergrootglas bevindt. Zie figuur 48 en 49; Figuur 48: afdelingsnummer worden nog niet getoond, maar Figuur 49: na keuze Afdelingsnummers weergeven worden ze wel getoond Indien de gebruiker de afdelingsnummers in de hrm-boom heeft aangezet, is dit ook zichtbaar binnen de module Autorisatie Gebruikersgroepen. Datum: Blad: 33

34 3.15 Exchange 2010 Vanaf versie 8.25 wordt Exchange 2010 ondersteund. Dit is in te richten in de module Systeembeheer, onder het tabblad instellingen. Door voor Exchange 2007 en hoger te kiezen, is de integratie tussen Exchange en Talent & Salaris Web module voortaan gebaseerd op zogeheten web services in plaats van de oude interfacetaal van Microsoft (Webdav). De oude interfacetaal wordt namelijk door Exchange 2010 niet meer ondersteund, maar Exchange 2003 biedt niet de mogelijkheid voor web services. En Exchange 2007 ondersteunt beide varianten, vandaar de keuze in het scherm. Zie figuur 50; Figuur 50: instellingen voor Exchange 2007 en hoger 3.16 Koppeling met Dariuz Er is een koppeling met het pakket Dariuz toegevoegd. Activering van deze koppeling dient aangevraagd te worden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij DBS Systeembeheer Onder de module Systeembeheer is de functie Import AD-gebruiker niet meer beschikbaar. Het importeren van gebruikers via de Active Directory is te gebruiken via de module Autorisatie gebruikers. Datum: Blad: 34

35 4. Vervallen functionaliteit Vanaf de voorjaarsversie 2011 zal het onderhoud van settings in Elektronisch Dossier alleen nog maar in de Web module beschikbaar zijn. De mogelijkheid om dit in de Client module te doen vervalt met die betreffende versie. Datum: Blad: 35

36 5. Appendix A: inrichting standaard (verzuim)taken In deze release is een aantal taken herzien waaronder de taken naar het UWV. Er zijn nieuwe UWV berichten bij gekomen welke worden toegelicht in deze appendix, en daarnaast is een aantal standaard taken aangepast. LET OP! Er is een groot aantal standaard taken aangepast, zowel tekstueel als functioneel. Wellicht wilt u deze taken ook implementeren. Dat kan. Kies hiervoor de optie Nieuwe versie in stap 3 van het stappenplan hieronder. Afhankelijk of u ook Gewijzigd of Niet gewijzigd wil overzetten zet u deze vinkjes aan of uit. Stappenplan implementeren nieuwe UWV taken: Stap 1: ga naar de Verzuimmodule -> Onderhoud -> Set-up Stap 2: kies voor taken vernieuwen Verwerken Stap 3: geef bij de selectie aan dat alleen de Nieuwe taken overgezet moeten worden, zoals hieronder aangegeven. Klik vervolgens op Vernieuwen. Datum: Blad: 36

37 Stap 4: alle nieuwe taken worden nu getoond (aantal kan afwijken). Stap 5: klik op kopiëren. Alle nieuwe taken worden toegevoegd aan de standaard DBS taken, waaronder de UWV taken. Stap 6: de taken kunnen nu toegevoegd worden aan de verschillende procedures. In de tabellen hieronder is te zien hoe de UWV taken zijn ingericht in de standaard verzuimprocedures. Deze configuratie kan als een leidraad dienen bij het inrichten van de elektronische UWV meldingen. Indien de laatste kolom leeg is, dan is er geen mogelijkheid voor elektronische communicatie. Voor standaard ziekte bijvoorbeeld is het UWV niet geïnteresseerd in gedeeltelijk herstel en hoeft u dit dus niet te melden. Datum: Blad: 37

38 Bevestigd ziek Herstel Gedeeltelijk herstel (n.v.t.) Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Standaard Ziekte Soort communicatie Melding langdurige arbeidsongeschiktheid (42e week) Wanneer te doen Koppeldatum +41 weken Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Melding volledig herstel na MLA Wanneer te doen Daadwerkelijke herstelddatum + 0 dagen Opnemen in procedure Als de MLA melding taak is uitgevoerd Soort communicatie Wanneer te doen Opnemen in procedure Soort communicatie Intrekking MLA (42e week) Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de MLA melding taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de MLA melding taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de MLA melding taak is uitgevoerd Bevestigd ziek Herstel (n.v.t.) Gedeeltelijk herstel (n.v.t.) Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Zwangerschapsverlof Soort communicatie Aanvraag WAZO uitkering Wanneer te doen Eerste dag van deze ziekte -3 weken Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Wanneer te doen Opnemen in procedure Soort communicatie Wanneer te doen Opnemen in procedure Soort communicatie Intrekking aanvraag WAZO uitkering Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de WAZO aanvraag taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de WAZO aanvraag taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de WAZO aanvraag taak is uitgevoerd Datum: Blad: 38

39 Bevestigd ziek Herstel Gedeeltelijk herstel Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Arbeidsongeschikt tgv Zwangerschap Soort communicatie Ziekteaangifte (t.g.v. Zwangerschap) Wanneer te doen Eerste dag van deze ziekte + 2 dagen Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Melding volledig herstel werknemer Wanneer te doen Daadwerkelijke herstelddatum + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Melding van gedeeltelijke werkhervatting Wanneer te doen Dag waarop het gedeeltelijk herstel is ingevoerd Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Intrekking ziekteaangifte (t.g.v. Zwangerschap) Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Bevestigd ziek Herstel Gedeeltelijk herstel Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Orgaan donatie Soort communicatie Ziekteaangifte (orgaandonatie) Wanneer te doen Eerste dag van deze ziekte + 2 dagen Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Melding volledig herstel werknemer Wanneer te doen Daadwerkelijke herstelddatum + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Melding van gedeeltelijke werkhervatting Wanneer te doen Dag waarop het gedeeltelijk herstel is ingevoerd Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Intrekking ziekteaangifte (orgaandonatie) Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Datum: Blad: 39

40 Bevestigd ziek Herstel Gedeeltelijk herstel Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Ziekte van arbeidsgehandicapte Soort communicatie Ziekteaangifte (art. 29b) Wanneer te doen Eerste dag van deze ziekte + 2 dagen Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Melding volledig herstel werknemer Wanneer te doen Daadwerkelijke herstelddatum + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Melding van gedeeltelijke werkhervatting Wanneer te doen Dag waarop het gedeeltelijk herstel is ingevoerd Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Intrekking ziekteaangifte (art. 29b) Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Datum: Blad: 40

41 6. Appendix B: overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving Kennisbanknr C zoekfunctie bij Autorisatie van functies Q C ToDo: E notify Signaal niet volledig Q C Opleidingen: Toekomstmutaties moeten niet kunnen Q C TSS, Opleidingen conversie, resultaat wordt naar veld cijfer geconverteerd in plaats van naar resulaat Q C TSS - EDA - SW - Indicatiegegevens Q C CVS: autorisatie onderhoud standaard plan Q C maandsloonopgave tbv UWV Q C Opleidingen: selectie op opleidingsgroep Q C Opleidingen: Terugbetalingsregeling, lineair aflossen niet mogelijk Q C Opleidingen: opleidingduur registreren op dagdeel Q C T&S - Algemeen - Autorisatie - filter op vervallen accounts Q C TSS Opleidingen - De terugbetalingsstaffel heeft te weinig treden. Q C Education; selecting courses on institute level/attaching multiple courses to institute Q C wijzigingsverzoek opleidingen Q C Sortering werknemers afhankelijk van naamgebruik Q C Persoonsgegevens - SW rapporten - maandelijkse fte-s per handicap kijkt niet naar SW handicap : ook Q niet-sw-ers staan in dit rapport C EDU OPL : toevoegen bij RESULTAAT van opleiding : Gevolgd (is iets anders dan Geslaagd of Niet Q Geslaagd?) C EDU OPL Met de tabelwaarden van cursus STATUS kunnen we niet overweg, graag aanpassen Q C EDU OPL Met de tabelwaarden voor cursus-resultaat kunnen wij niet uit de voeten, graag Q aanpassen. C TSS Beoordelingen: datum beoordeling: beoordelingsperiode moet leidend zijn voor verslag en niet Q de datum waarop gesprek plaatsvindt C CR: Geboorteplaats en Geboorteland partner moet kunnen worden vastgelegd. Q C CR: Uitsplitsing verschillende arbeidsvoorwaarden : via Werknemersgroep of Werknemer toe te wijzen. C EDU Opleidingen / Onderhoud / Instituut - tabblad opleiding : toevoegen van een bestaande opleiding: zoekfunctie nodig voor opleidinggroep, opleidingnaam, soort, en gebied Q Q C Overzicht verlopen certificaten instituut gegevens niet correct: Naam Relatie met code REL_ID EN Q ook te selecteren met K_SRT_REL = OPLIN C ORG Persoonsgegevens : Overzicht Officiele documenten van personen Q C OPLeidingen: kosten ingeven : de studieschuld wordt verminderd met subsidie : negatieve kosten Q kunnen niet ingevoerd worden C Persoonsgegevens SW rapporten : Maandelijkse fte-s per handicap rapport: geen onderscheid SW en Q Ambtelijk C ENotify Aanmaken triggers datum beoordelingen Q C WF Opleiding met workflow toevoegen bij werknemer: fout (InCompTrainReq.btnSave_Click Q oemincomptrainbl.emrequestcreatewf failed... (CEMInCompTrainBL.EMRequestCreateWF owftaskcontrol.cr C WF ENOT kunen activeren trigger : abonnement kunnen nemen op trigger Q C Education/ upload certificate, description/name diappears : Opleidingen : na uploaden is de Q Omschrijving van het Certificaat verdwenen C EDU Terugbetalingsregeling opleiding : terugbetalingsregeling van 36 maanden niet mogelijk Q C Persoonsgegevens: De juiste salarisgegevens worden niet getoond na een Salarisverhoging per = Q Q Datum: Blad: 41

Module Telefoonlijst. Functionele Beschrijving

Module Telefoonlijst. Functionele Beschrijving Module Telefoonlijst Functionele Beschrijving Inhoud 1. Inhoud van de module... 2 1.1 Wat is het doel van de module?... 2 1.2 Voor welke (soort) klanten is deze module?... 2 1.3 Wat zijn de (technische)

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal Lite

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal Lite HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. VerzuimSignaal Lite INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Servicedesk blz. 3 Hoofdstuk:

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Autorisatie. Module Applicatiebeheer. Functionele beschrijving

Autorisatie. Module Applicatiebeheer. Functionele beschrijving Autorisatie Module Applicatiebeheer Functionele beschrijving Inhoud 1. Inhoud Autorisatie... 2 1.1 Wat is het doel?... 2 1.2 Voor welke (soort) klanten?... 2 1.3 Wat zijn de (technische) voorwaarden voor

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 8.00.00 Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.00

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.00 Release-informatie Versie 9.00 Copyright Visma DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10 Release-informatie Versie 9.25.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people.

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people. Releasenotes VerzuimSignaal Versie: VS.2.050.00 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Releasenotes Verzuimsignaal. Versie: VS In business for people.

Releasenotes Verzuimsignaal. Versie: VS In business for people. Releasenotes Verzuimsignaal Versie: VS.2.048.00 In business for people. Unit4 Verzuimsignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie.

Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie. Inleiding Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie. Algemene werking notificaties Notificaties worden

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

INHOUD. Cockpit. Aanpassingen in persoonsgegevens. Vrij defineerbaar rapport. Zoeken en werknemerweergave. Import & Export functionaliteiten

INHOUD. Cockpit. Aanpassingen in persoonsgegevens. Vrij defineerbaar rapport. Zoeken en werknemerweergave. Import & Export functionaliteiten Wat is nieuw HR! Cockpit Aanpassingen in persoonsgegevens Vrij defineerbaar rapport INHOUD Zoeken en werknemerweergave Import & Export functionaliteiten Opleidingen Verzuim ToDo Workflow Plus Voorbeeld

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2 HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. VerzuimSignaal 1/ 14 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Servicedesk blz. 3 Hoofdstuk:

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online KBP aangiftesoftware online Snelstart Gids KBP aangiftesoftware online Wolters Kluwer Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer telefoon helpdesk: (0570) 67 35 96 e-mail: kbp-nl@wolterskluwer.com website:

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V.W1.0

Gebruikershandleiding V.W1.0 Gebruikershandleiding V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. Configuratie 6 3. Zones 7 4. Gebruikersgroepen 8 5. Tijdzones 9 6. Abonnementen 10 7. Modules 11 8. Gebruikers

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Home/startpagina... 3 2 Startpagina... 4 2.1 Statistieken... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Berichten... 9 2.4 Uw collega's... 11 3 Zoeken naar dossiers... 12 3.1 Zoeken... 12 3.2

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bedrijfsarts. Versie: Januari In business for people.

Gebruikershandleiding Bedrijfsarts. Versie: Januari In business for people. Gebruikershandleiding Bedrijfsarts Versie: Januari 2017 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Generieke apps... 4 App Mijn goedkeuringen... 5 App Delegatie... 8 3. Self Service... 9 Basisgegevens medewerker wijzigen... 12 Aanvragen autorisatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts AllSolutions 10.0.13 Online samenwerken Tekstopmaak prikbord ook in e-mails opgenomen Vanaf versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden: accentueren,

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Gefeliciteerd Ook voor jouw organisatie zal de kracht van de ipublications KnowledgeBase (zoals bekend van AFAS) worden ontsloten, in jullie eigen gepersonaliseerde KB waar interne

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Casemanager. DOCUMENT Gebruikershandleiding Casemanager, versie 1.0

Gebruikershandleiding. Casemanager. DOCUMENT Gebruikershandleiding Casemanager, versie 1.0 Gebruikershandleiding Casemanager DOCUMENT, versie 1.0 DATUM 25-4-2014 AUTEUR I-Signaal Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen... 4 1.1 In- en uitloggen... 4 1.2 Openingsscherm... 4 1.3 Ondersteuning bij het

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadministratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Revisely Docentenhandleiding

Revisely Docentenhandleiding Revisely Docentenhandleiding Educate-itbalie@uu.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Account aanvragen en inloggen 3 2 Groep aanmaken 3 3 Studenten toevoegen 3 3.1 Handmatig één voor één toevoegen 3 3.2 Groep

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie