DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 8.25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 8.25"

Transcriptie

1 Release-informatie Versie 8.25 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Installatie- en upgrade informatie Aandachtspunten bij de installatie van Talent & Salaris Web module Acties tijdens de database upgrade Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten Verzuim Plus UWV koppeling Verzuim Opleidingen Beoordelingen Elektronisch dossier Vrije rapportages E-notify Telefoonboek Onderhoudspagina s voor de exports (o.a. naar arbodiensten) Indienst wizard Autorisatie Opmaak van de medewerkernaam op het scherm Sortering van de medewerkers Afdelingsnummer tonen Exchange Koppeling met Dariuz Systeembeheer Vervallen functionaliteit Appendix A: inrichting standaard (verzuim)taken Appendix B: overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Datum: Blad: 2

3 1. Inleiding Voor u ligt de beschrijving van de gewijzigde functionaliteit van DBS Talent & Salaris Web module versie Wij adviseren u de release-informatie en de impact van de wijzigingen door uw applicatiebeheerder te laten beoordelen en de datum waarop deze versie zal worden geïnstalleerd met hem of haar af te spreken. Wij stellen het zeer op prijs als u uw wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen aan ons stuurt. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Let op! Deze versie 8.25 kan alleen als opwaardering van versie 8.00 en hoger worden gebruikt. Controleer daarom eerst welke versie u nu gebruikt. Door te dubbelklikken op de startpagina van de applicatie kunt u zien welke versie er nu bij u in gebruik is. Als u een oudere versie gebruikt, dient u eerst te upgraden naar versie 8.00 voordat u deze versie in gebruik kan nemen. Raadpleeg hiervoor eerst de release-informatie van versie Datum: Blad: 3

4 2. Installatie- en upgrade informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Talent & Salaris Web module 8.25 De beschrijving van de installatie en update zijn aparte documenten. Deze vindt u op de dvd in de map \Adds\Documentation: - SetupManual - SetupReleaseNotes 2.2 Acties tijdens de database upgrade Tijdens de database upgrade naar versie 8.25 worden de volgende acties uitgevoerd: - Upgrade van de database van 8.00 naar 8.25; - Conversie van de tabellen voor historische opleidingen en nieuwe opleidingen naar één tabel; Let op! Na installatie van 8.25 zal de eerste keer dat de module Persoongegevens wordt opgestart een initialisatie worden uitgevoerd. Deze actie kan enige minuten duren en dient niet onderbroken te worden. Het wordt dringend aangeraden om direct na de installatie de module Persoonsgegevens op te starten. Let op! Ten aanzien van de installatie is belangrijk om te weten dat de set up vanaf 8.25 gestart wordt met een executable programma setup.exe. Zie voor details de SetupManual. Datum: Blad: 4

5 3. Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten Let op! Na installatie van 8.25 zal de eerste keer dat de module Persoongegevens wordt opgestart een initialisatie worden uitgevoerd. Deze actie kan enige minuten duren en dient niet onderbroken te worden. Het wordt dringend aangeraden om direct na de installatie de module Persoonsgegevens op te starten. 3.1 Verzuim Plus UWV koppeling - Aanpassingen van de berichten: In DBS Talent & Salaris Web module versie 8.00 werden er in taken van het type Elektronisch bericht naar UWV veertien communicatie mogelijkheden gegeven. Als onderdeel van versie 8.25 zijn de volgende aanpassingen aan deze mogelijkheden gedaan: - De naamgeving van de Ziekteaangifte berichten is gestandaardiseerd; - Een dubbele optie voor het aanvragen van een WAZO uitkering is verwijderd; - Een bericht voor het melden van volledig herstel na langdurige arbeidsongeschiktheid is toegevoegd; - Specifieke berichten voor het intrekken van eerdere verzuimmeldingen zijn toegevoegd; - De berichten voor het melden van ziekte als gevolg van bevalling en als gevolg van zwangerschap zijn samengevoegd; De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle aanpassingen die zijn gedaan. Wanneer de 8.25 kolom leeg is, dan is deze optie verwijderd. Als de 8.00 kolom leeg is, dan is deze optie nieuw in Naam in versie 8.00 Naam in versie 8.25 Aangifte arbeidsongeschiktheid t.g.v. zwangerschap Ziekteaangifte (tgv Zwangerschap) Aangifte van langdurige ziekte na 42 weken Aangifte ziek door orgaandonatie naar UWV Aangifte ziek door zwangerschap naar UWV Aanvraag WAZO uitkering Aanvraag WAZO uitkering naar UWV Intrekkingsbericht ziekmelding Intrekkingsbericht ZW-melding Melding van gedeeltelijke werkhervatting Melding volledig herstel werknemer Ziekteaangifte Ziekteaangifte oproepkracht naar UWV Ziekteaangifte werknemer met arbeidshandicap Melding Langdurig Arbeidsongeschiktheid (42 week) Ziekteaangifte (Orgaandonatie) Ziekteaangifte (tgv Zwangerschap) Aanvraag WAZO uitkering Intrekking ziekteaangifte (Ziek uit dienst) Intrekking ziekteaangifte (Oproepkracht) Melding van gedeeltelijke werkhervatting Melding volledig herstel werknemer Ziekteaangifte (Ziek uit dienst) Ziekteaangifte (Oproepkracht) Ziekteaangifte (art29b) Intrekking ziekteaangifte (art 29b) Intrekking ziekteaangifte (tgv Zwangerschap) Intrekking ziekteaangifte (Orgaandonatie) Intrekking MLA (42 week) Melding volledig herstel na MLA Intrekking aanvraag WAZO uitkering Datum: Blad: 5

6 - Gevolgen voor de inrichting van standaard verzuimprocedures: De aanpassingen aan de UWV koppeling hebben voornamelijk gevolgen indien u de Verzuim Plus module reeds in gebruik heeft. Er zullen een aantal handmatige aanpassingen moeten gebeuren aan de bestaande workflow procedures en taken. Aandachtspunten hiervoor zijn: o Het toevoegen van nieuwe taken; zoals in de bovenstaande tabel zichtbaar is, zijn er een aantal nieuwe communicatieopties beschikbaar voor de Elektronisch bericht naar het UWV taak. Om gebruik te maken van deze mogelijkheden zullen allereerst nieuwe taken moeten worden aangemaakt waarin deze opties geselecteerd zijn; o Het toevoegen van de nieuwe taken aan bestaande verzuimprocedures; nadat de nieuwe taken binnen de relevante organisatie zijn aangemaakt, zullen deze in de bestaande verzuim procedures moeten worden opgenomen. Het is mogelijk dat deze taken de rol van een al bestaande taak kunnen overnemen. In de verzuimprocedure voor regulier verzuim zou er bijvoorbeeld al een taak aanwezig kunnen zijn voor het genereren van de 42ste week melding. Deze taak kan dan vervangen worden door een taak die een elektronische 42ste week melding aan het UWV doet. In dat geval moet in de fase Hersteld van de betreffende procedure ook de herstelmelding voor dit verzuim worden opgenomen; o Het aanpassen van bestaande Elektronisch bericht naar UWV taken in verzuimprocedures; in versie 8.25 zijn een aantal van de bestaande opties voor de UWV taken aangepast. De optie Ziekteaangifte is nu Ziekteaangifte (Ziek uit dienst) bijvoorbeeld. De complete lijst met aanpassingen is in de bovenstaande tabel te zien. Het kan zijn dat deze aanpassingen tot gevolg hebben dat bestaande taken in verzuimprocedures niet langer juist zijn. Het is dus van belang dat er wordt gecontroleerd dat alle UWV taken in bestaande procedures de juiste zijn, om te voorkomen dat er incorrecte meldingen aan het UWV worden gedaan; In de tabellen in Appendix A is te zien hoe de UWV taken in de standaard verzuimprocedures zijn ingericht. Deze configuratie kan als een leidraad dienen bij het inrichten van de elektronische UWV meldingen. - Communicatie en terugkoppeling: Naast de aanpassingen aan de UWV meldingen zijn er in versie 8.25 ook aanpassingen gedaan waardoor het beheer van de meldingen makkelijker is. De responscode die het UWV afgeeft wanneer het bericht ontvangen is, wordt nu getoond in de UWV taak. Zie figuur 1; Figuur 1: responscode UWV Deze code is van belang voor het elektronisch melden van verzuim. Het standpunt van het UWV is dat zolang deze code niet is uitgegeven, de melding niet binnen is gekomen. Het is dus van belang om structureel te controleren dat deze codes worden weergegeven bij afgeronde UWV taken, om mogelijke boetes wegens te late meldingen bij het UWV te voorkomen. Datum: Blad: 6

7 3.2 Verzuim Een veelvoud aan bugs en kleinere wijzigingsverzoeken is verholpen, waaronder de aanpassingen: - Als Zwangerschap niet meegeteld dient te worden in een overzicht of dashboard, dan wordt nu ook Ziek ten gevolge van zwangerschap niet meer meegeteld; - De berichten naar de arbodiensten kunnen voorzien worden van een filter op werknemersgroep; - Vernet export is toegevoegd; - In deze versie is een aantal taken herzien, waaronder de taken naar het UWV (zie hiervoor de vorige paragraaf). Maar er zijn ook standaardtaken aangepast. Om deze te gaan gebruiken dient u deze taken eerst te activeren. In appendix A is een stappenplan opgenomen die u hierbij kunt gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Support Center van DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Let op! Er is een groot aantal standaardtaken aangepast, zowel tekstueel als functioneel. Indien u deze taken wilt gebruiken, lees dan het stappenplan in appendix A in dit document. 3.3 Opleidingen De volgende zaken zijn aangepast: - De tabbladen voor medewerker opleiding en historische opleiding zijn samengevoegd tot één scherm; tijdens de installatie worden de gegevens die onder beide tabbladen waren geregistreerd ook samengevoegd, zodat alle opleidingen samen in het scherm te zien zijn. Zie figuur 2; Figuur 2: alle opleidingen overzichtelijk op één scherm Datum: Blad: 7

8 - Het is vanaf deze versie mogelijk om gebruik te maken van verwijzingen. Dit houdt in dat u de module opleidingen inricht in bedrijf X en deze definities gebruikt in bedrijf Y. Op deze manier is het niet meer noodzakelijk om elk bedrijf apart in te richten. Deze verwijsinstellingen bevinden zich in de module Opleidingen, onder tab Onderhoud Instellingen. Zie figuur 3; Figuur 3: verwijzingen instellen - Er zijn enkele stappen in de workflow toegevoegd, zie figuur 4. De workflow ziet er nu als volgt uit: o Bij vastleggen van een opleiding die een medewerker in het verleden gedaan heeft: Goedkeuren; o Bij aanvragen van een nieuw te volgen cursus: Goedkeuren van de aanvraag; Inplannen van de cursus; Bevestigen dat de cursus gestart is; Afronden van de cursus; Wijzigen/annuleren van een cursus; het is hierdoor ook mogelijk om een geplande opleiding te verschuiven naar een andere datum/tijd; Figuur 4: inrichten van workflow voor opleidingen Datum: Blad: 8

9 - Bij het aanvragen van een cursus kan exact worden aangegeven wanneer de cursus plaats vindt; zie figuur 5; Figuur 5: precies aangeven wanneer de cursus plaatsvindt Het is mogelijk om bij het plannen van een cursus een of meerdere datums in te voeren, of een wekelijks patroon. Ook het invoeren van slechts een jaar/maand of alleen een jaar is mogelijk. Dit is met name van toepassing bij het registreren van opleidingen die in het verleden genoten zijn. Het systeem registreert dan de eerste dag van de maand c.q. de eerste dag van het jaar als exacte datum, ten behoeve van overzichten. Indien u de exacte datum weet waarop de opleiding genoten is, dan kunt u die natuurlijk invullen; - De zoekfuncties zijn verbeterd; - Er zijn twee standaard rollen toegevoegd, namelijk de opleidingscoördinator en de goedkeurder van de aanvraag; zie figuur 6; Figuur 6: standaard rollen Datum: Blad: 9

10 - Het aantal regels in de terugbetaalregeling is uitgebreid naar 48; daarnaast kunt u kiezen voor een lineair aflossingsprogramma; zie figuur 7; Figuur 7: lineair terugbetalingsplan - Het is mogelijk om de werknemersbijdrage te registeren (geen koppeling met salarisverwerking); zie figuur 8; Figuur 8: werknemersbijdrage registreren - In de vrije rapportages kunnen ook de opleidingsgegevens geselecteerd worden; - De instellingen die bepalen in welke virtuele map de documenten terecht komen, zijn verhuisd naar de module Elektronisch Dossier; zie figuur 9; Figuur 9: instellingen virtuele mappen voor opleidingen verhuisd naar Elektronisch Dossier Datum: Blad: 10

11 - De helpteksten zijn verbeterd; - Indien de opleidingsmodule voor het eerst in gebruik genomen wordt, dan is er een conversieprogramma beschikbaar dat de gegevens vanuit de Client module converteert naar de Web module. Dit is uiteraard alleen van toepassing indien u reeds opleidingen in de Client module geregistreerd heeft, en deze over wilt nemen naar de Web module. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het Support Center van DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Let op! Ten aanzien van de verhuizing van de instellingen wordt u geadviseerd om na de installatie te controleren of deze naar de door u gewenste virtuele map verwijzen. 3.4 Beoordelingen De volgende zaken zijn aangepast: - Er is een handiger manier om door een beoordeling te scrollen (vorige/volgende buttons); - Het is vanaf deze versie mogelijk om gebruik te maken van verwijzingen. Dit houdt in dat u de module Beoordelingen inricht in bedrijf X en deze definities gebruikt in bedrijf Y. Op deze manier is het niet meer noodzakelijk om elk bedrijf apart in te richten; deze verwijsinstellingen bevinden zich in de module Beoordelingen, onder tab Onderhoud Instellingen. Zie figuur 10; Figuur 10: verwijzingen instellen Let op, de verwijzingen van de Beoordelingen zijn gekoppeld aan de verwijzingen van de functietitels. Dat betekent, dat als er reeds een verwijzing van de functietitels ingesteld is, deze ook geldt voor de Beoordelingsmodule; Let op! Indien u de module Beoordelingen gebruikt, dan kunt u de functietitels niet meer in DBS Talent & Salaris Client module onderhouden. De functietitels kunt u voortaan volledig in de Web module beheren. - Workflow functioneert, de bugs zijn opgelost; - Er zijn twee standaard rollen toegevoegd, namelijk de coördinator beoordelingen en de goedkeurder beoordelingen; Datum: Blad: 11

12 - In een beoordelingstype ( Onderhoud Beoordelingstype ) is het mogelijk om tabbladen wel/niet te autoriseren; zie figuur 11; Figuur 11: tabbladen wel/niet tonen - Onder Onderhoud Instellingen kan ingesteld worden of scores op de hoofdpagina en de detail (aspect) pagina wel/niet te getoond moeten worden; zie figuur 12; Figuur 12: scores wel/niet tonen - Naast de bestaande absolute scorekaarten kunt u nu ook kiezen voor een relatieve score ; relatieve puntenverdeling kunt u inzetten als u een persoon wil beoordelen in vergelijking met de baan die hij heeft. Ter illustratie nemen we een we een absolute score van 1-10 in gedachten. Van een leerling timmerman kunt u verwachten dat zijn absolute timmervaardigheid gemiddeld een 3 is, terwijl die van een ervaren timmerman gemiddeld een 7 is. Als de leerling timmerman een absolute score van 5 krijgt, en de ervaren een 9, maar u wilt toch beide timmerlieden beoordelen met een uitmuntend, dan kunt u daarvoor de relatieve scores benutten. Meer toelichting vindt u in de helpteksten in de module Beoordelingen; zie figuur 13; Figuur 13: relatieve scorekaarten Datum: Blad: 12

13 - De helpteksten zijn verbeterd; - De instellingen die bepalen in welke virtuele map de documenten terecht komen, zijn verhuisd naar de module Elektronisch Dossier; zie figuur 14; Figuur 14: instellingen virtuele mappen Beoordelingen verhuisd naar Elektronisch Dossier Let op! Ten aanzien van de verhuizing van de instellingen wordt u geadviseerd om na de installatie te controleren of deze naar de door u gewenste virtuele map verwijzen. Datum: Blad: 13

14 3.5 Elektronisch dossier De gebruikersvriendelijkheid van het elektronisch dossier is verbeterd. Het gaat om de volgende zaken: - Rechten van de rol Manager : o Indien de standaard rol Manager rechten heeft op een virtuele map dan geldt dat hij/zij ook toegang heeft tot deze virtuele map in zijn onderafdelingen; o De overerving werkt nu dus ook op de virtuele mappen, net als in de overige TSS modules; - Drie tabbladen in plaats van zes: o De navigatie door het elektronisch dossier is verbeterd; de zes tabbladen zijn teruggebracht naar drie. Dit menu is meer actiegedreven, wat ook betekent dat je nu met de rechtermuisklik op de virtuele map direct een actie kunt doen; zie figuur 15; Figuur 15: actiegedreven menu in Elektronisch dossier - Handiger navigeren met de muis: o Het is mogelijk om door middel van een rechtermuisklik een document voor een medewerker aan te maken, indien gewenst kan er een sjabloon bij geselecteerd worden; o De afdelingsboom in de linkernavigatie blijft altijd zichtbaar. Hierdoor kun je direct naar een andere medewerker zonder eerst terug te hoeven naar de hoofdpagina; zie figuur 16; Figuur 16: afdelingsboom blijft in beeld Datum: Blad: 14

15 - Gezamenlijk uploaden: o De omschrijving is van het scherm verwijderd, en de aanmaakdatum wordt indien leeg gelaten gevuld met de wijzigingsdatum van het te uploaden document; - Helpteksten: o De helpteksten zijn verbeterd. Bij elk scherm is nu uitvoerig beschreven hoe de werking is; - Zoeken; o Het is mogelijk om vanuit het resultatenscherm meerdere documenten aan te vinken en in één keer te printen; o Het scherm waar de zoekcriteria ingevuld kunnen worden, is aangepast conform de andere zoekschermen in de applicatie; o Vanuit het zoekscherm kunnen documenten geselecteerd worden die vervolgens geëxporteerd kunnen worden; o De gevonden documenten worden getoond, je kunt ze sorteren indien gewenst, en je kunt direct doorklikken naar het betreffende document of navigeren naar de bijbehorende map; zie figuur 17; Figuur 17: zoekresultaat in Elektronisch Dossier Let op! Zoeken in het Elektronisch Dossier is alleen beschikbaar als de optie Converteer naar SharePoint in het onderhoudsmenu is uitgevoerd. Datum: Blad: 15

16 - Sjablonen: o Kopiëren van een sjabloon is toegevoegd, zowel binnen hetzelfde bedrijf als naar een ander bedrijf; o Het is makkelijker geworden om eenvoudig door alle stappen heen te lopen bij het onderhouden van een sjabloon; o Bestaand document aan sjabloon koppelen is eenvoudiger geworden; o Er zijn voorbeeldsjablonen voorhanden. Deze voorbeelden zijn vanuit bedrijf nul te kopiëren naar het gewenste bedrijf of bedrijven. Dit is beschikbaar via het tabblad Onderhoud Set up sjablonen. Zie figuur 18; Figuur 18: voorbeeldsjablonen; Wanneer gekozen wordt voor Verwerken, dan verschijnt het vervolgscherm met de detailinformatie; zie figuur 19; Figuur 19: detailinformatie over de te selecteren voorbeeldsjablonen; Datum: Blad: 16

17 - Verzameling samenvoegvelden: o De gebruiker kan een verzameling van samenvoegvelden maken. De verzameling kan dan later aan een sjabloon gekoppeld worden, zodat de gebruiker niet opnieuw alle samenvoegvelden hoeft te selecteren. o Kopiëren van een verzameling naar een ander bedrijf; hierbij wordt rekening gehouden met autorisatie: alleen de bedrijven waar de gebruiker toegang toe heeft worden getoond; o Er zijn voorbeeld samenvoegveld verzamelingen voorhanden. Deze voorbeelden zijn vanuit bedrijf nul te kopiëren naar het gewenste bedrijf of bedrijven. Dit is beschikbaar via het tabblad Onderhoud Set up sjablonen (zie onderhoud sjablonen); Let op: verzamelingen van samenvoegvelden kunnen alleen in Talent & Salaris Web module gebruikt worden, en niet in de Client module. Verder kunnen sjablonen die samenvoegveld verzamelingen bevatten niet meer onderhouden worden in de Client module. Het maken van een verzameling ziet er als volgt uit: Figuur 20: ga naar het onderhoudsmenu, en selecteer Samenvoegvelden Verzameling Figuur 21: rechtermuisklik op een onderwerp Datum: Blad: 17

18 Figuur 22: selecteer de gewenste samenvoegvelden die aan de betreffende verzameling gekoppeld moeten worden Hierna is de verzameling klaar om binnen een sjabloon gebruikt te worden. Bij het verwijderen van een verzameling wordt gecontroleerd of de betreffende verzameling nog binnen een sjabloon gebruikt wordt. Als dat het geval is, dan verschijnt een melding, voorzien van de lijst van sjablonen waar de verzameling nog gekoppeld is. De verzameling kan dan niet verwijderd worden. Bij het verwijderen van een samenvoegveld wordt een soortgelijke controle uitgevoerd, echter in dit geval wordt alleen een waarschuwing gegeven maar mag het veld wel verwijderd worden. - Instellingen: o De instellingen van de plek waar bepaalde documenten geplaatst moeten worden is verhuisd van Talent & Salaris Client module naar de Web module; zie figuur 23 en figuur 24; overigens blijft deze functionaliteit nog wel beschikbaar in de Client module, en pas in de release in het voorjaar van 2011 wordt dit uit de Client module verwijderd; Figuur 23: instellingen verhuisd van Client naar Web module Datum: Blad: 18

19 Figuur 24: voorheen was het instellen van standaard mappen onderdeel van Talent & Salaris Client module o Ook de optie om de ED-rol in te richten is verhuisd, dit valt nu onder de module Systeembeheer ; zie figuur 25; Figuur 25.: inrichten van ED-gebruiker zit nu onder module Systeembeheer - Er is nieuwe functionaliteit beschikbaar waarmee een kopie van de SharePoint database kan worden gemaakt. Dit is dus alleen van toepassing als u de conversie naar SharePoint heeft afgerond (menuoptie Elektronisch Dossier Onderhoud Converteer naar SharePoint ). o Oude situatie: als u een kopie database heeft gemaakt ten behoeve van test dan wordt ingeval van SharePoint nog steeds naar dezelfde locatie verwezen voor de ED documenten. Dit heeft tot gevolgd dat documenten die in de test omgeving worden gemaakt, in de produktie omgeving te voorschijn kunnen komen; o Nieuwe situatie: er is kopieerfunctionaliteit ontwikkeld om een kopie van een database te maken, waarbij vanuit die kopie database verwezen wordt naar een bijbehorende kopie SharePoint omgeving. En dus niet meer naar de productie SharePoint omgeving; o Een beschrijving van deze functionaliteit is na installatie te vinden C:\Program Files\DBS Business Solutions\dbspers\DBSHEDCopy, en het document heet DBSHEDCopy manual.pdf; Datum: Blad: 19

20 3.6 Vrije rapportages De vrije rapportages zijn uitgebreid. Het gaat om de volgende gegevens: - Familie - Officiële documenten - Arbeidsvoorwaarden - Arbeidsongeschiktheidsregistratie - Contract - Salaris - Werknemernotities - Soort aanstelling - Werknemer contractnotities - Beoordelingen - Opleidingen Daarnaast worden de vrije rapportages tegenwoordig ook in een versie geleverd zónder SilverLight. De gebruiker kan dus kiezen voor de reguliere versie van vrije rapporten, of voor de SilverLight versie. Zie figuur 26; Figuur 26: kiezen voor reguliere versie van vrije rapporten en de SilverLight versie Ook is het nu mogelijk om de gegevens in een vrij definieerbaar rapport te filteren op soort aanstelling. Zie figuur 27; Figuur 27: soort aanstelling als filteroptie in vrije rapporten En tot slot, als er rechten aan een gebruiker zijn ontnomen, dan wordt bij het opnieuw draaien van het rapport ook rekening gehouden met de ontnomen rechten, zodat er geen gegevens getoond worden waar de gebruiker geen rechten meer voor heeft. Datum: Blad: 20

21 3.7 E-notify Er zijn enkele nieuwe signalen toegevoegd, waaronder signalen op - gedeeltelijk hersteld na x dagen/weken ziek (x is zelf in te stellen); - verloopdatum officiële documenten; het was al mogelijk om een signaal op een officieel document te zetten, maar door dit signaal nu ook binnen e-notify op te nemen wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de manager drie weken van tevoren te waarschuwen voor het verlopen van een document, en de afdeling Personeelszaken 2 dagen; Daarnaast zijn de volgende zaken gewijzigd: - De signalen zijn voorzien van een x-factor; in plaats van een vast aantal jaren, kan de gebruiker nu zelf het aantal jaren instellen; zie figuur 28; Figuur 28: de signalen in het rode kader worden tijdens de installatie van Talent & Salaris Web 8.25 automatisch vervangen door het geel gemarkeerde signaal met de x-factor (abonnementen worden ook automatisch omgezet) - Bij het nemen van een abonnement kan de gebruiker instellen of de notificatie voor een specifieke soort aanstelling geldt. Bijvoorbeeld, als een stagiair uit dienst gaat dan een melding 3 dagen van te voren, maar als een werknemer met vast contract uit dienst gaat dan 3 weken van te voren melding geven; zie figuur 29; Figuur 29: opslaan filter bij nemen van abonnement Datum: Blad: 21

22 - Er is een nieuw overzicht waarin alle (niet)verzonden notificaties staan; de foutmeldingen worden getoond, en er kan ook doorgeklikt worden naar de volledige inhoud van het e- mailbericht; let op, dit overzicht bevat wél de s maar níet de todo-acties. Zie figuur 30; Figuur 30: overzicht (niet)verstuurde signalen - Het is voortaan mogelijk om signalen meerdere keren per dag te draaien, zonder spam; bijvoorbeeld elk uur een notificatie van de nieuwe ziekmeldingen, waarbij van elke ziekmelding slechts één maal een notificatie verstuurd wordt, zodat de gebruiker ziekmelding van s ochtends uur niet op elk uur van de dag in zijn inbox krijgt. Datum: Blad: 22

23 3.8 Telefoonboek Deze module is stevig onder handen genomen: - Het zoeken is sterk verbeterd; er wordt op een Google-achtige manier gezocht, dus na het intypen van een zoekargument worden hierop gezocht in alle gegevens die in het telefoonboek zijn opgeslagen. Als u een zoekargument intypt, dan dient u minimaal twee karakters op te geven. Met slechts één karakter bestaat de kans dat een zoekopdracht erg lang gaat duren, vandaar dat zoeken op één karakter een boodschap op het scherm oplevert. Tip: als u alle medewerkers wilt zien, dan kunt u het zoekargument leeg laten, en op zoeken klikken of <enter> drukken. Dit levert alle medewerkers op; zie figuur 31; Figuur 31: alle medewerkers in de telefoonlijst - Van elke medewerker kan extra informatie opgevraagd worden via een aparte button; zie figuur 32; Figuur 32.: extra gegevens van een medewerker opvragen Datum: Blad: 23

24 - Op bedrijfsniveau kan ingesteld worden welke gegevens er getoond worden; zie figuur 33; Figuur 33: instellingen op bedrijfsniveau - De telefoonlijst is als gadget te installeren op de desktop (alleen voor Windows7); zie figuur 34; Figuur 34: telefoonlijst als gadget Datum: Blad: 24

25 - Elke gebruiker kan zelf zijn favorieten instellen; als er medewerkers als favoriet zijn geoormerkt, dan worden deze medewerkers getoond op het moment dat de gebruiker zijn telefoonboekje opent; ook worden de favorieten getoond wanneer de gadget wordt aangeklikt; - De telefoonlijst kan gedownload worden, en dit is apart autoriseerbaar; zie figuur 35; Figuur 35: telefoonlijst downloaden - Het is mogelijk om de foto van de medewerker onder de extra gegevens te tonen; - De aan/afwezigheidsinformatie (ziek, verlof) van de medewerker wordt getoond. Je ziet dus direct of de medewerker afwezig is in verband met ziekte, verlof of roostervrij. Wel zo makkelijk voor de telefoniste; - De helpteksten zijn verbeterd; Let op! Als u na installatie geen instellingen gewijzigd worden, dan zijn dit de standaard instellingen: - de installeer gadget button is niet zichtbaar; - de exporteer button is niet zichtbaar; - de mijn instellingen button is niet zichtbaar; - alleen de volgende kolommen zijn zichtbaar: voornaam, achternaam, zakelijk telefoonnummer, zakelijk doorkiesnummer, , afdeling, functie, kamernummer; - in de meer gegevens pop up worden alle velden standaard getoond; Datum: Blad: 25

26 3.9 Onderhoudspagina s voor de exports (o.a. naar arbodiensten) Er zijn twee overzichten waarin de status van de exports bekeken kan worden, onder andere bedoeld voor het monitoren van de exports naar arbodiensten. De eerste vanuit het gezichtspunt van de export bestanden, van waaruit een mislukte export opnieuw verstuurd kan worden. Zie figuur 36; Figuur 36: overzicht met alle export bestanden Daarnaast kun je vanuit het gezichtspunt van een gebeurtenis kijken wat er geëxporteerd is. Een gebeurtenis is bijvoorbeeld een indiensttreding, of een ziekmelding. Zie figuur 37 en figuur 38; Figuur 37: overzicht met alle gebeurtenissen Als je vervolgens op een gebeurtenis klikt, dan krijg je het volgende scherm: Figuur 38: detailscherm met status van een gebeurtenis Tot slot, er zijn twee rapporten voorhanden om de status van een export of gebeurtenis te bekijken. Datum: Blad: 26

27 3.10 Indienst wizard Met de indienst wizard kan een nieuwe medewerker opgevoerd worden, inclusief dienstverband/contract en arbeidsvoorwaarden. In het kort: voor elk tabblad uit de module Persoonsgegevens is een scherm voorhanden. Deze schermen kunnen achter elkaar geplakt worden, zodat een medewerker in stappen ingevoerd kan worden. De volgorde van de stappen kan per bedrijf ingesteld worden. Daarnaast is het mogelijk om elke stap apart in te richten voor de workflow. Hierdoor kan elk bedrijf nauwkeurig bepalen wie welke gegevens dient op te voeren, en hoe de goedkeuring dient te verlopen. Nadat de medewerker met behulp van de wizard ingevoerd is, dient de salarisadministrateur (of een andere geautoriseerde gebruiker) deze nieuwe medewerker nog in de Client module te verifiëren en te activeren. Pas daarna is de medewerker echt actief in het systeem. Met de wizard kan een nieuwe medewerker ingevoerd worden, en er wordt een tweede wizard meegeleverd om een extra contract aan te maken bij een bestaande medewerker. Het gebruiken van de wizard om medewerkers in dienst te melden kan met name handig zijn wanneer er sprake is van versnipperde invoer. Bijvoorbeeld als de afdeling HR de naw-gegevens en functie invoert, de manager voor de roostergegevens zorgt, en de salarisadministratie de salarisgegevens verzorgt en een eindcontrole doet. Daarnaast kan er na elke stap een signaal verstuurd worden. Zo is het onder andere mogelijk om een te versturen naar bijvoorbeeld de afdeling die voor de eerste werkdag van de nieuwe collega voor de toegangspas moet zorgen. Het inrichten van de indienst wizard vindt plaats in een aparte tab binnen Onderhoud Soorten aanstellingen. Om de inrichting makkelijk te laten verlopen, wordt er een reeds ingerichte wizard meegeleverd. Deze kan naar eigen inzicht aangepast worden. Zie figuur 39; Figuur 39: inrichten indienst wizard Datum: Blad: 27

28 Nadat de inrichting is afgerond kan er gestart worden met het invoeren van een nieuwe medewerker via de wizard. De wizard kan gestart worden vanuit het tabblad Wizards in Persoonsgegevens. Het voorloopscherm verschijnt, waar een aantal basisgegevens ingevuld worden. Zie figuur 40. Daarna wordt de wizard stap voor stap doorlopen. Figuur 40: voorloopscherm bij invoeren medewerker via de wizard Als de gebruiker zijn stappen heeft doorlopen, verlaat hij de wizard, en er verschijnt een afsluitende melding. Zie figuur 41; Figuur 41: afsluitende melding Tot slot is er onder Persoonsgegevens rapporten een overzicht toegevoegd met de naam Workflow Statusoverzicht. Dit geeft een overzicht van alle lopende workflows, waarbij de gebruiker ook kan kiezen om een workflow aan een andere gebruiker toe te wijzen, een workflow te stoppen of te pauzeren. Zie figuur 42. Figuur 42: Workflow statusoverzicht Let op! Om gebruik te kunnen maken van de wizard, dient u een activeringscode aan te vragen. Dit kunt u doen via het Support Center van DBS. Contactgegevens vindt u op Datum: Blad: 28

29 3.11 Autorisatie Er zijn enkele wijzigingen aangebracht ten einde het inrichten van de autorisatie eenvoudiger te maken. Het gaat om de volgende punten: - Zoeken van een gebruiker: o In de hrm-boom in de linkernavigatie kan met behulp van het bestaande zoekveld nu ook naar een gebruiker gezocht worden. Dat betekent dat wanneer er iets in het zoekveld wordt ingevuld, er zowel naar medewerkers gezocht wordt, maar ook naar gebruikers van wie het betreffende zoekargument in de gebruikersnaam of volledige naam voorkomt; o Er wordt niet alleen binnen het actuele bedrijf gezocht, maar over alle bedrijven heen. Dit is uiteraard alleen van toepassing binnen de autorisatiemodule; - Koppelen van gebruiker aan medewerker: o De navigatie is aangepast zodat de niet-werknemers makkelijker geselecteerd kunnen worden ten behoeve van het koppelen van gebruikers aan medewerkers. Hiervoor is een zoek optie naast inlognaam and volledige naam toegevoegd, waarmee gezocht kan worden naar een bestaande gebruiker in de gebruikerstabel en Active Directory (indien van toepassing); o Daarnaast is er een tabblad toegevoegd Bedrijven, dat een overzicht geeft van alle bedrijven waar deze gebruiker rechten toe heeft. Het is ook mogelijk om hier een gebruiker aan/van bedrijven te koppelen/ontkoppelen. De gebruiker krijgt dan de standaard functiegroep van dat bedrijf; o De button Nieuwe gebruiker is vervangen door de button Gebruiker vastleggen ; met deze button is het mogelijk om een nieuwe gebruiker aan te maken en een nieuwe gebruiker te importeren vanuit de Active Directory; o De gebruiker is pas aan de medewerker gekoppeld als de button toepassen wordt aangeklikt ter bevestiging; - Inrichten gebruiker: o In het tabblad Functies is een nieuwe optie opgenomen waarmee alle functies in één keer geselecteerd kunnen worden. Voorts kunnen individuele functies alsnog uitgevinkt worden. Zie figuur 44; Figuur 44: alle modules tegelijkertijd selecteren o o Als er een gebruiker geselecteerd is, dan wordt het tabblad Bedrijven getoond. Hier bevindt zich de optie om een gebruiker te kopiëren naar een ander bedrijf. In dat andere bedrijf worden er géén rechten toegekend aan de gebruiker, die moeten nog separaat toegekend worden. Het verwijderen van een gebruiker uit een ander bedrijf kan overigens niet op dit tabblad, dat moet in het desbetreffende bedrijf; Bij de gebruiker wordt reeds een Aanmeldingsnaam en een adres vastgelegd. Om berichten te kunnen inlezen in het Elektronisch Dossier, was het tot nu toe verplicht om de Aanmeldingsnaam gelijk te houden aan het E- mailadres. Dat hoeft nu niet meer. Datum: Blad: 29

30 Oude situatie: bij het inlezen van berichten in het Elektronisch Dossier werd gecontroleerd of het adres dat in het betreffende bericht stond, gelijk was aan de Aanmeldingsnaam; Nieuwe situatie: bij het inlezen van berichten in het Elektronisch Dossier wordt gecontroleerd of het adres data in het betreffende bericht staat, gelijk is aan het adres dat bij de gebruiker is opgeslagen; dit E- mailadres wordt opgeslagen in de module Autorisatie onder Gebruikers ; zie figuur 45; Hierdoor kunt u voortaan bijvoorbeeld spaties in de Aanmeldingsnaam gebruiken (dat was voorheen niet mogelijk), en u kunt het adres af laten wijken van de Aanmeldingsnaam. Figuur 45: adres bij de gebruiker vastleggen - Filters en sortering; o Gebruikers die inmiddels vervallen zijn, kunnen uit de boom gefilterd worden; o Bij Onderhoud functiegroep en Onderhoud gebruikersgroep worden gebruikers in de linkerkant gesorteerd op naam in plaats van op gebruikers-id; - Navigatie autorisatieboom: o De navigatie van alle functies binnen de autorisatieboom zijn verbeterd. Alle functies zijn nu terug te vinden onder de desbetreffende module; o De namen van de functies zijn indien nodig aangepast, zodat deze eenvoudiger herkenbaar zijn; o Ook is de wijze waarop de SubX functies getoond worden aangepast. Deze functies worden tegenwoordig weergegeven als onderdeel van de functie waar ze bij horen; - Standaard functiegroepen: o In Onderhoud bedrijf is de standaard medewerker functiegroep verwijderd; deze optie was overbodig; zie figuur 46; o Figuur 46: bedrijfsonderhoud standaard medewerker functiegroep Als de Standaard managers functiegroep wordt gewijzigd van A naar B, dan wordt bij alle managers functiegroep A verwijderd, en bij alle managers functiegroep B toegevoegd. Consequentie is wel dat als een manager op individuele basis ooit functiegroep A gekregen heeft, hij door bovengenoemde handeling deze kwijt raakt; Datum: Blad: 30

31 - Overzicht gebruikers: o Er is een overzicht toegevoegd met de volgende gebruikersgegevens: Inlognaam; volledige naam; adres; standaardbedrijf; vervaldatum; wel of geen super user; Datum: Blad: 31

32 3.12 Opmaak van de medewerkernaam op het scherm Organisaties hanteren soms een zeer specifieke codering waar ze de medewerker aan herkennen. Op dit moment kan die code alleen in een vrij veld opgenomen worden. Echter, de vrije velden staan onder een tabblad, ver weg verborgen onder de persoonsgegevens. De gebruiker ziet het veld niet in één oogopslag. Met versie 8.25 introduceren we een nieuw vrij te definiëren veld ( UDFnamecode ). Dit veld is opgenomen in een aantal nieuwe opmaakopties voor de korte en lange medewerkernaam. Hierdoor wordt het mogelijk om bovenaan in het persoonsscherm en/of in de hrm-boom aan de linkerkant in het scherm, altijd de gewenste code te tonen. Zie figuur 47; Figuur 47: zes nieuwe opmaakopties voor de medewerkernaam 3.13 Sortering van de medewerkers Een veelgevraagde aanpassing betreft de sortering van medewerkers in de boom. Op dit moment wordt altijd gesorteerd op voornaam tussenvoegsels achternaam. Vanaf deze versie is de sortering aangepast aan de door u geselecteerde opmaakoptie (zie vorige paragraaf voor meer info over opmaakopties). Bijvoorbeeld, als u kiest om de naam in het formaat achternaam voornaam tussenvoegsels te tonen, dan wordt de boom ook op deze wijze gesorteerd. Let op! Het is zeer waarschijnlijk dat de sortering van de medewerkers in de boom na de installatie anders is dan voordien. De helptekst in het scherm persoonsgegevens instellingen bevat informatie over de manier waarop de sortering plaatsvindt die behoort bij de door u gekozen opmaakoptie. Datum: Blad: 32

33 3.14 Afdelingsnummer tonen In de hrm-boom in de linkernavigatie kan nu ook het afdelingsnummer worden getoond. Dit is een instelling per gebruiker, en is in te stellen via het icoontje weergaveopties dat zich naast het vergrootglas bevindt. Zie figuur 48 en 49; Figuur 48: afdelingsnummer worden nog niet getoond, maar Figuur 49: na keuze Afdelingsnummers weergeven worden ze wel getoond Indien de gebruiker de afdelingsnummers in de hrm-boom heeft aangezet, is dit ook zichtbaar binnen de module Autorisatie Gebruikersgroepen. Datum: Blad: 33

34 3.15 Exchange 2010 Vanaf versie 8.25 wordt Exchange 2010 ondersteund. Dit is in te richten in de module Systeembeheer, onder het tabblad instellingen. Door voor Exchange 2007 en hoger te kiezen, is de integratie tussen Exchange en Talent & Salaris Web module voortaan gebaseerd op zogeheten web services in plaats van de oude interfacetaal van Microsoft (Webdav). De oude interfacetaal wordt namelijk door Exchange 2010 niet meer ondersteund, maar Exchange 2003 biedt niet de mogelijkheid voor web services. En Exchange 2007 ondersteunt beide varianten, vandaar de keuze in het scherm. Zie figuur 50; Figuur 50: instellingen voor Exchange 2007 en hoger 3.16 Koppeling met Dariuz Er is een koppeling met het pakket Dariuz toegevoegd. Activering van deze koppeling dient aangevraagd te worden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij DBS Systeembeheer Onder de module Systeembeheer is de functie Import AD-gebruiker niet meer beschikbaar. Het importeren van gebruikers via de Active Directory is te gebruiken via de module Autorisatie gebruikers. Datum: Blad: 34

35 4. Vervallen functionaliteit Vanaf de voorjaarsversie 2011 zal het onderhoud van settings in Elektronisch Dossier alleen nog maar in de Web module beschikbaar zijn. De mogelijkheid om dit in de Client module te doen vervalt met die betreffende versie. Datum: Blad: 35

36 5. Appendix A: inrichting standaard (verzuim)taken In deze release is een aantal taken herzien waaronder de taken naar het UWV. Er zijn nieuwe UWV berichten bij gekomen welke worden toegelicht in deze appendix, en daarnaast is een aantal standaard taken aangepast. LET OP! Er is een groot aantal standaard taken aangepast, zowel tekstueel als functioneel. Wellicht wilt u deze taken ook implementeren. Dat kan. Kies hiervoor de optie Nieuwe versie in stap 3 van het stappenplan hieronder. Afhankelijk of u ook Gewijzigd of Niet gewijzigd wil overzetten zet u deze vinkjes aan of uit. Stappenplan implementeren nieuwe UWV taken: Stap 1: ga naar de Verzuimmodule -> Onderhoud -> Set-up Stap 2: kies voor taken vernieuwen Verwerken Stap 3: geef bij de selectie aan dat alleen de Nieuwe taken overgezet moeten worden, zoals hieronder aangegeven. Klik vervolgens op Vernieuwen. Datum: Blad: 36

37 Stap 4: alle nieuwe taken worden nu getoond (aantal kan afwijken). Stap 5: klik op kopiëren. Alle nieuwe taken worden toegevoegd aan de standaard DBS taken, waaronder de UWV taken. Stap 6: de taken kunnen nu toegevoegd worden aan de verschillende procedures. In de tabellen hieronder is te zien hoe de UWV taken zijn ingericht in de standaard verzuimprocedures. Deze configuratie kan als een leidraad dienen bij het inrichten van de elektronische UWV meldingen. Indien de laatste kolom leeg is, dan is er geen mogelijkheid voor elektronische communicatie. Voor standaard ziekte bijvoorbeeld is het UWV niet geïnteresseerd in gedeeltelijk herstel en hoeft u dit dus niet te melden. Datum: Blad: 37

38 Bevestigd ziek Herstel Gedeeltelijk herstel (n.v.t.) Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Standaard Ziekte Soort communicatie Melding langdurige arbeidsongeschiktheid (42e week) Wanneer te doen Koppeldatum +41 weken Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Melding volledig herstel na MLA Wanneer te doen Daadwerkelijke herstelddatum + 0 dagen Opnemen in procedure Als de MLA melding taak is uitgevoerd Soort communicatie Wanneer te doen Opnemen in procedure Soort communicatie Intrekking MLA (42e week) Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de MLA melding taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de MLA melding taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de MLA melding taak is uitgevoerd Bevestigd ziek Herstel (n.v.t.) Gedeeltelijk herstel (n.v.t.) Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Zwangerschapsverlof Soort communicatie Aanvraag WAZO uitkering Wanneer te doen Eerste dag van deze ziekte -3 weken Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Wanneer te doen Opnemen in procedure Soort communicatie Wanneer te doen Opnemen in procedure Soort communicatie Intrekking aanvraag WAZO uitkering Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de WAZO aanvraag taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de WAZO aanvraag taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de WAZO aanvraag taak is uitgevoerd Datum: Blad: 38

39 Bevestigd ziek Herstel Gedeeltelijk herstel Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Arbeidsongeschikt tgv Zwangerschap Soort communicatie Ziekteaangifte (t.g.v. Zwangerschap) Wanneer te doen Eerste dag van deze ziekte + 2 dagen Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Melding volledig herstel werknemer Wanneer te doen Daadwerkelijke herstelddatum + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Melding van gedeeltelijke werkhervatting Wanneer te doen Dag waarop het gedeeltelijk herstel is ingevoerd Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Intrekking ziekteaangifte (t.g.v. Zwangerschap) Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Bevestigd ziek Herstel Gedeeltelijk herstel Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Orgaan donatie Soort communicatie Ziekteaangifte (orgaandonatie) Wanneer te doen Eerste dag van deze ziekte + 2 dagen Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Melding volledig herstel werknemer Wanneer te doen Daadwerkelijke herstelddatum + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Melding van gedeeltelijke werkhervatting Wanneer te doen Dag waarop het gedeeltelijk herstel is ingevoerd Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Intrekking ziekteaangifte (orgaandonatie) Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Datum: Blad: 39

40 Bevestigd ziek Herstel Gedeeltelijk herstel Verzuim laten vervallen Begindatum wijzigen Einddatum wijzigen Ziekte van arbeidsgehandicapte Soort communicatie Ziekteaangifte (art. 29b) Wanneer te doen Eerste dag van deze ziekte + 2 dagen Opnemen in procedure Altijd uitvoeren Soort communicatie Melding volledig herstel werknemer Wanneer te doen Daadwerkelijke herstelddatum + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Melding van gedeeltelijke werkhervatting Wanneer te doen Dag waarop het gedeeltelijk herstel is ingevoerd Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Intrekking ziekteaangifte (art. 29b) Wanneer te doen Datum waarop ziekte werd geannuleerd + 0 dagen Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Soort communicatie Geen. Dit moet een To-Do taak zijn Wanneer te doen Dag dat deze ziekte werd bewerkt Opnemen in procedure Als de ziekteaangifte taak is uitgevoerd Datum: Blad: 40

41 6. Appendix B: overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving Kennisbanknr C zoekfunctie bij Autorisatie van functies Q C ToDo: E notify Signaal niet volledig Q C Opleidingen: Toekomstmutaties moeten niet kunnen Q C TSS, Opleidingen conversie, resultaat wordt naar veld cijfer geconverteerd in plaats van naar resulaat Q C TSS - EDA - SW - Indicatiegegevens Q C CVS: autorisatie onderhoud standaard plan Q C maandsloonopgave tbv UWV Q C Opleidingen: selectie op opleidingsgroep Q C Opleidingen: Terugbetalingsregeling, lineair aflossen niet mogelijk Q C Opleidingen: opleidingduur registreren op dagdeel Q C T&S - Algemeen - Autorisatie - filter op vervallen accounts Q C TSS Opleidingen - De terugbetalingsstaffel heeft te weinig treden. Q C Education; selecting courses on institute level/attaching multiple courses to institute Q C wijzigingsverzoek opleidingen Q C Sortering werknemers afhankelijk van naamgebruik Q C Persoonsgegevens - SW rapporten - maandelijkse fte-s per handicap kijkt niet naar SW handicap : ook Q niet-sw-ers staan in dit rapport C EDU OPL : toevoegen bij RESULTAAT van opleiding : Gevolgd (is iets anders dan Geslaagd of Niet Q Geslaagd?) C EDU OPL Met de tabelwaarden van cursus STATUS kunnen we niet overweg, graag aanpassen Q C EDU OPL Met de tabelwaarden voor cursus-resultaat kunnen wij niet uit de voeten, graag Q aanpassen. C TSS Beoordelingen: datum beoordeling: beoordelingsperiode moet leidend zijn voor verslag en niet Q de datum waarop gesprek plaatsvindt C CR: Geboorteplaats en Geboorteland partner moet kunnen worden vastgelegd. Q C CR: Uitsplitsing verschillende arbeidsvoorwaarden : via Werknemersgroep of Werknemer toe te wijzen. C EDU Opleidingen / Onderhoud / Instituut - tabblad opleiding : toevoegen van een bestaande opleiding: zoekfunctie nodig voor opleidinggroep, opleidingnaam, soort, en gebied Q Q C Overzicht verlopen certificaten instituut gegevens niet correct: Naam Relatie met code REL_ID EN Q ook te selecteren met K_SRT_REL = OPLIN C ORG Persoonsgegevens : Overzicht Officiele documenten van personen Q C OPLeidingen: kosten ingeven : de studieschuld wordt verminderd met subsidie : negatieve kosten Q kunnen niet ingevoerd worden C Persoonsgegevens SW rapporten : Maandelijkse fte-s per handicap rapport: geen onderscheid SW en Q Ambtelijk C ENotify Aanmaken triggers datum beoordelingen Q C WF Opleiding met workflow toevoegen bij werknemer: fout (InCompTrainReq.btnSave_Click Q oemincomptrainbl.emrequestcreatewf failed... (CEMInCompTrainBL.EMRequestCreateWF owftaskcontrol.cr C WF ENOT kunen activeren trigger : abonnement kunnen nemen op trigger Q C Education/ upload certificate, description/name diappears : Opleidingen : na uploaden is de Q Omschrijving van het Certificaat verdwenen C EDU Terugbetalingsregeling opleiding : terugbetalingsregeling van 36 maanden niet mogelijk Q C Persoonsgegevens: De juiste salarisgegevens worden niet getoond na een Salarisverhoging per = Q Q Datum: Blad: 41

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10 Release-informatie Versie 10.00.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 8.00.00 Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 7.50.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding indiceerder 2.5 03-07-15 1 van 36 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welkom...3 Verzuimdashboard...5 Actiemonitor... 6 Zwangerschapregistratie...7 Managementinformatie... 8 Signaalfuncties...

Inhoudsopgave Welkom...3 Verzuimdashboard...5 Actiemonitor... 6 Zwangerschapregistratie...7 Managementinformatie... 8 Signaalfuncties... Inhoudsopgave Welkom...3 Verzuimdashboard...5 Actiemonitor... 6 Zwangerschapregistratie...7 Managementinformatie... 8 Signaalfuncties...9 Poortwachter timeline... 10 Werken met... 11 Inloggen... 13 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding Personeelsmanagementtool

Handleiding Personeelsmanagementtool Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Procesbeschrijving... 4 Inloggen... 6 Online Solliciteren... 7 Solliciteren op de site... 7 Home... 8 Nieuws... 9 Afdeling... 9 Loonstrooken... 9 Nieuw bericht maken... 10 Veldbeschrijving

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Verzuimsignaal

Handleiding Verzuimsignaal 1/42 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Inloggen... 5 1.3 Systeemeisen... 5 1.4 Servicedesk... 5 2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal... 6 2.1 Een werknemer ziek melden... 6 2.2

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Focus Bricks. Gebruikershandleiding voor Focus Bricks Oplossing voor Nazorg bij Corporaties, Bouw- en Installatiebedrijven.

Focus Bricks. Gebruikershandleiding voor Focus Bricks Oplossing voor Nazorg bij Corporaties, Bouw- en Installatiebedrijven. Focus Bricks Gebruikershandleiding voor Focus Bricks Oplossing voor Nazorg bij Corporaties, Bouw- en Installatiebedrijven Laatste juli 2014 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.50.00

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.50.00 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.50.00 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Handleiding. Tijdregistratie

Handleiding. Tijdregistratie Handleiding Tijdregistratie TimeTell versie 6.0 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg +31 (0)70-3114811 info@timetell.nl Helpdesk +31 (0)70-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud

Nadere informatie