Handleiding Occure verzuimportaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Occure verzuimportaal"

Transcriptie

1 Handleiding Occure verzuimportaal April 2015

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages en dossiers. 4. Handelingen Wet verbetering Poortwachter Ziekmelding Herstelmelding Deelherstelmelding Dossier openen van werknemer Status P&O dossier Plan van Aanpak maken Overzicht openstaande verrichtingen/acties Inplannen verrichtingen 5. Rapportages Verzuimoverzichten Verzuimstatistieken Frequent verzuim NAW gegevens Werknemerslijsten 6. Nieuw dossier aanmaken Persoonsdossier 7. Filterbalk en zoekbalk 2

3 1. Inleiding Het Verzuimportaal is een handig hulpmiddel bij de beheersing van uw ziekteverzuim. Indien u nog eens wilt nagaan welke stappen u bij langerdurend verzuim moet zetten, kunt u via de volgende link de informatie van Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nalezen: Deze handleiding is bedoeld om u wegwijs te maken in het verzuimportaal door de meest gebruikte acties en verrichtingen in het kort uit te leggen. In het webportaal zelf zit ook een handleiding. Die vindt u helemaal rechtsboven naast de tekst u ben ingelogd als naast het tandwieltje onder het vraagteken?. Als u hierop klikt opent zich een scherm met antwoorden op diverse vragen. Indien er toch onduidelijkheden blijven bestaan, mag u ons altijd uw vraag voorleggen. U kunt dit doen door een berichtje te sturen naar 2. Inloggen Inloggen Ga naar en klik daarna op Occure Verzuimportaal (rechtsboven in het scherm). Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in dat u per hebt ontvangen en klik op inloggen. Het systeem is gevoelig voor het verschil in hoofdletters en kleine letters. Indien u kopieert en plakt voorkomt u problemen Checklist voor verdere handelingen. 1- Check regelmatig of uw gegevens (nog) juist zijn. Helemaal rechtsbovenin naast de tekst u ben ingelogd als ziet u een tandwieltje (symbool voor instellingen) dat u aan kunt klikken als u uw wachtwoord wilt veranderen of uw adres wilt aanpassen. 2- Check of alle medewerkers uit dienst zijn gemeld en de nieuwe medewerkers in dossiermanager zijn opgenomen. Let op: de dienstverbanden van de medewerkers die uit dienst zijn getreden, dienen niet uit het Verzuimportaal verwijderd te worden, maar de datum einde dienstverband dient ingevuld te worden. Dit doet u als volgt: klik op de naam van de betreffende werknemer. U komt dan op de pagina met de persoonsgegevens. Klik op de linkerkolom op dienstverband. Vervolgens kunt u de datum waarop deze werknemer uit dienst is, invullen. Dit is uitermate belangrijk voor de betrouwbaarheid van de verzuimcijfers. Pas veranderde gegevens direct aan in het verzuimportaal. 3

4 3. Openingsscherm Het Web Portaal open standaard met Mijn Dashboard. Het dashboard geeft een overzicht van alle onderdelen (widgets) en kan gebruikt worden om snel door te klikken naar bijvoorbeeld ziekmeldingen en herstelmeldingen, openstaande acties, management rapportages en dossiers. 4. Handelingen Wet Verbetering Poortwachter Ziekmelding Vanuit het Dashboard heeft u via het widget (onderdeel) ziek melden direct toegang tot een lijst met dossiers. Via het vergrootgals-icoon onderaan de lijst, kunt u een zoekbalk openen, waarmee u snel een specifiek dossier kunt zoeken. Zoek bijvoorbeeld op een gedeelte van de naam. Typt u Jans in het balkje, dan is het resultaat alle achternamen met Jans, inclusief Jansen, Janssen, Jongejans. Door op het icoon met het dokterstasje te klikken in de kolom Actie wordt direct een ziekmeldscherm geopend. Door op het balkje toon uitgebreide kenmerken te klikken komt er een uitvalscherm in beeld. Het is van belang, in geval van zwangerschap aan te geven of iemand door de zwangerschap ziek is (voor zover bekend), of dat er om een andere reden sprake is van vangnet óf dat er sprake is van zwangerschapsverlof. In één van deze gevallen dient het betreffende hokje aangevinkt te worden. De diverse mogelijkheden staan genoemd onder vangnetopties en WAZO-opties. Herstelmelding Klik op de lijst van het Actueel Verzuim op het icoontje Herstelmeldingen van de desbetreffende werknemer. Dit is het tweede icoontje onder de kop Actie. Nu kunt u de hersteldmelding verder invullen. Deelherstelmelding Om een werknemer gedeeltelijk hersteld te melden, klikt u op het eerste icoon in de kolom Actie. 4

5 Dossier openen van werknemer Op het dashboard ziet u twee lijsten met medewerkers. De ene lijst is van medewerkers die op de lijst Actueel Verzuim staan. De andere lijst is van medewerkers die niet ziekgemeld staan. Indien u de mensen waarvan het dienstverband beëindigd is, niet op de lijst van medewerkers wenst te zien, kunt u onderaan de lijst een vakje aanvinken bij de mogelijkheid Toon alleen actieve dienstverbanden. Als u alle mensen van het bedrijf of afdeling in 1 overzicht wenst te zien, kunt u het tabblad personen op het dashboard aanklikken en vervolgens aangeven welke werknemers van welke afdeling of bedrijf u wilt zien. Door op de naam van medewerker te klikken, opent u het dossier. Links in de marge staan dan alle onderwerpen die u in het dossier kunt bekijken. - Persoonsgegevens Als u dit opent kunt u via de button wijzigen (rechtsboven) aanpassingen doen in de naam- en adresgegevens van de werknemer. - Documenten Bij het aanklikken van de documenten links in de marge wordt een overzicht gegeven van de al aanwezige documenten die voor die werknemer gemaakt zijn: Bijvoorbeeld de probleemanalyse; plan van aanpak; terugkoppelingen van de bedrijfsarts etc. De worddocumenten zijn voornamelijk UWV-formulieren die nodig zijn voor de wettelijke verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met de button toevoegen of importeren kunt u de diverse formulieren in het dossier plaatsen. Kiest u voor importeren dan kunt u een bestaand en document opzoeken. Maakt u de keuze toevoegen dan kunt u via het uitvalscherm een keuze maken. De laatste actie voordat het document opgeslagen kan worden, is de keuze tussen bestaande verrichting afsluiten of nieuwe verrichting aanmaken. Bij de eerste optie gaat het om acties die openstaan. Als u hier een keuze kunt maken, komt deze actie op afgehandeld te staan. Als het gaat om een Bijstelling van Aanpak of een actie die niet in het lijstje van uit te voeren verrichtingen staat kiest u voor een nieuwe verrichting aanmaken. U kunt dan d.m.v het uitvalscherm een keuze maken. - Verrichtingen Wilt u bijvoorbeeld zien of er voor de betrokken werknemer nog acties verricht moeten worden? Klik dan op Verrichtingen. Nu ziet u een overzicht van alle acties die reeds verricht zijn of nog verricht moeten worden en de status ervan (gekleurde balken). U kunt hier ook nieuwe verrichtingen inplannen. - Dienstverband Hier kunnen aanpassingen gedaan worden in het dienstverband van de werknemer. Dus zoals eerder vermeld evt. een uit dienst-datum invullen of een functie aanpassen e.d. - Verzuim Hier kunnen aanpassingen gedaan worden in het verzuim van de medewerker door eerst op een van de icoontjes onder de kop Actie te klikken. Er kunnen ook de diverse vangnet en WAZO opties worden aangevinkt. Klik daartoe op het balkje toon uitgebreide kenmerken. 5

6 Status Bij zowel de verrichtingen als bij het verzuim komt u gekleurde blokken of balken tegen. De kleur geeft de status van de verrichtingen die bij aan bij een ziekmelding horen: Verrichtingen met status: = Openstaand Te Laat = Afgehandeld Te Laat = Openstaand Attentie = Afgehandeld Op Tijd = Openstaand Lopend = Geannuleerd P&O dossier Leidinggevenden kunnen in het P&O dossier verzuimgesprekken invoeren. De informatie in het P&O dossier komt dan ook ter beschikking aan de bedrijfsarts. Ook kunnen de diverse onderdelen ten behoeve van de Poortwachterdocumenten ingevoerd worden, zoals het Plan van Aanpak. Plan van Aanpak maken Manier 1 U ziet op het dashboard onder Actielijst de werknemers waar u nog een Plan van Aanpak voor moet maken. In de eerste kolom ziet u het icoontje voor een Word document. Klik hierop en dan kunt u direct de rode kaders invullen. Nu is het nog mogelijk aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Als het eenmaal is opgeslagen niet meer en is het document definitief. Manier 2 Ga naar het dossier van de werknemer. Ga in de linker kolom naar Documenten klik op toevoegen. Kies uit in het uitvalscherm voor Plan van Aanpak en vul het in. Nu is het nog mogelijk aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Als het eenmaal is opgeslagen niet meer en is het document definitief. De laatste actie voor het document wordt opgeslagen is de keuze tussen bestaande verrichting afsluiten of nieuwe verrichting aanmaken. Bij de eerste optie gaat het om acties die openstaan. Als u hier een keuze kunt maken, komt deze actie op afgehandeld te staan. Als het gaat om een bijv. een Bijstelling van Aanpak of een actie die nog niet is aangemaakt en niet in het lijstje van uit te voeren verrichtingen staat, kiest u voor een nieuwe verrichting aanmaken. U kunt dan d.m.v het uitvalscherm een keuze maken. 6

7 Overzicht openstaande verrichtingen / acties Op het Dashboard ziet u aan de rechterkant een overzicht van acties in het widget (onderdeel) Actielijst. In dit scherm ziet u wat er de komende tijd door de bedrijfsarts of de werkgever gedaan moet worden. Dit zijn in ieder geval de Poortwachter-acties, maar het kunnen ook maatwerk -acties zijn. Vanaf daar kunt u door het aanklikken van de icoontjes onder Actie direct verrichtingen openen, annuleren of afhandelen door het genereren van een document. Verzuimgebonden acties van het bedrijf zelf kunnen tevens hierin worden ingebracht en op deze manier bewaakt en afgehandeld worden. Waar het Word-icoon staat aangegeven betreft het een actie die door de werkgever/leidinggevende uitgevoerd dient te worden. Waar geen Word-icoon staat aangegeven, is de betreffende actie bestemd voor de bedrijfsarts. 7

8 Inplannen verrichtingen Klik op de naam van de zieke werknemer. Ga naar verrichtingen in de linkerkolom. Klik op toevoegen. Je geeft daar ook aan wie de betreffende verrichting uit gaat voeren. De verrichting komt op uitgevoerd te staan als de bedrijfsarts deze de verrichting afhandelt door bijvoorbeeld een terugkoppeling aan te maken. 5. Rapportages Verzuimoverzichten Op het dashboard rechts ziet u het icoon voor het verzuimoverzicht. Als u hierop klikt wordt dit geopend. Geef aan over welke periode u het overzicht wilt aanmaken of zien. Vervolgens kunt u dit overzicht via het Excel icoon in een Excel bestand plaatsen. U kunt dit openen en/of opslaan. Verzuimstatistieken U ziet dit icoon ook op het dashboard rechts. Kies vervolgens Het aantal persoonsgebonden dossiers. Selecteer een periode. Het is het meest handig om te groeperen op maand. Daarna maakt u ook een keuze uit de Berekeningsparameters en uit Werkbladen. Klik vervolgens op Volgende en daarna op Uitvoeren. Dit kan door het aanmaken van een excelbestand of een Pdf. Vervolgens kiest u uit openen en/of opslaan. Naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens Deze vindt u ook op het dashboard rechts. Het gaat om dit icoon. Kies een werkgever en klik op Overzicht tonen. Kies de opties onder de overzichtsregels om de lijst te exporteren naar Excel of PDF formaat. Werknemerslijsten Deze kunt u vinden via de zoekopties onder de tab Personen op het dashboard. Het is mogelijk om een lijst te genereren die uitgesplitst worden door te zoeken op werkgever, afdeling of divisie. 8

9 6. Nieuw dossier aanmaken Persoonsdossier Onder de derde tab op het Dashboard zie je personen. Als je deze pagina opent zie je rechtsboven de optie nieuwe werknemer. Als u hier op klikt wordt er een scherm geopend waarin de gegevens van de nieuwe werknemer ingevuld kunnen worden. Probeer deze zo volledig mogelijk in te vullen. Sommige velden zijn verplicht om in te vullen. 7. Filterbalk en zoekbalk Zoekresultaten filteren kan via het filtericoon. Door onder de zoekresultaten te klikken op het vergrootglasicoon wordt een zoekbalk geopend, waarmee in de zoekresultaten gericht gezocht kan worden op bepaalde criteria. 9

Snelstartgids DM WEB PORTAAL 2014. MediSoft. Versie 01.01 21-05-2014

Snelstartgids DM WEB PORTAAL 2014. MediSoft. Versie 01.01 21-05-2014 2014 Versie 01.01 21-05-2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het dashboard?... 2 2. Hoe meld ik verzuim... 3 3. Hoe meld ik herstel... 4 4. Hoe zoek ik een dossier... 5 5. Hoe maak ik een nieuw dossier... 6 6.

Nadere informatie

Handleiding Verzuimsignaal

Handleiding Verzuimsignaal 1/42 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Inloggen... 5 1.3 Systeemeisen... 5 1.4 Servicedesk... 5 2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal... 6 2.1 Een werknemer ziek melden... 6 2.2

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL versie t.b.v. eindgebruiker Samenvatting Document titel Auteur(s) : Handleiding VerzuimSignaal Eindgebruiker : Dhr. H. Smeijers Dhr. S.J.W. te Wierik Dhr. F.J. Schuurkamp Bestandsnaam

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. Werkgever

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. Werkgever HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL versie t.b.v. Werkgever Samenvatting Document titel: Auteur(s): Eindgebruiker Dhr. H. Smeijers Dhr. S.J.W. te Wierik Dhr. F.J. Schuurkamp Bestandsnaam: Handleiding Eindgebruiker.doc

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. eindgebruiker - 1 -/18 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Helpfunctie blz. 3 1.5.

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding Horde webmail

Handleiding Horde webmail Handleiding Horde webmail In deze handleiding wordt uitgelegd wat je allemaal met Horde Webmail kunt doen. Want behalve gewoon je e-mails ontvangen, kun je met Webmail nog veel meer. De handleiding is

Nadere informatie

Handleiding. Verzuimregistratiesysteem. Ontzorgdesk

Handleiding. Verzuimregistratiesysteem. Ontzorgdesk Handleiding Verzuimregistratiesysteem Ontzorgdesk Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Inloggen... 3 1.3. Systeemeisen... 3 1.4. Helpfunctie... 3 1.5. Servicedesk... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

SWIS Handleiding Webbeheer

SWIS Handleiding Webbeheer 1 SWIS Handleiding Webbeheer Inhoudsopgave I. Inloggen in Webbeheer en je wachtwoord resetten... 4 Inlogscherm... 4 Dashboard met toptaken en statistieken... 4 Je wachtwoord vergeten?... 5 II. Modules:

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2 HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. VerzuimSignaal 1/ 14 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Servicedesk blz. 3 Hoofdstuk:

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie