DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00"

Transcriptie

1 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie Copyright DBS Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Installatie en update van de T&S database Aandachtspunten bij de installatie van TSS Upgrade-handleiding Release-informatie ter beschikking stellen OLAP-tabellen opnieuw vullen Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in TSS Algemeen berichten komen (soms) niet aan To Do Nieuwe signalen Gewijzigde signalen Ziekmeldingen Beter melden als de werknemer meerdere contracten heeft Gewijzigde berekening van ziekteverzuimpercentages bij deeltijdwerk Wijzigingen in de UWV-documenten Persoonsgegevens Status workflow Elektronisch Dossier Voor werknemers met meerdere contracten slechts één document genereren Applicatiebeheer Overzicht exportfouten Square cao-codes Systeembeheer In Inbox-instellingen paden naar de postvakken opgeven Nieuwe en gewijzigde signalen Bekende problemen Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Blad: 2

3 1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Talent Self Service (TSS) betreft versie en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! Controleer altijd voor welke TSS-versie het laatst een upgrade is gedaan op de Talent & Salaris database (versies worden getoond op de startpagina van de webapplicatie onderin de pagina). TSS 8.00 kan alleen als opwaardering van versie 7.00.xx en hoger gebruikt worden. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie 7.00 of versie 7.50 installeren. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Let op! Deze release bevat tevens de installatie van Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 en de DBS SharePoint Add-on ten behoeve van het Elektronisch Dossier. Als u TSS versie 7.50 gebruikt zijn deze al geïnstalleerd en zal de set-up automatisch verder gaan met de installatie van TSS versie Als u TSS versie 7.50 niet heeft geïnstalleerd moet u overleggen met de personen in uw bedrijf die de back-ups van de gegevens verzorgen (uw afdeling Systeembeheer bijvoorbeeld). Samen moet u de vijf gegevens (plaats van de SharePoint databases e.d.) bepalen die genoemd staan in de TSS Installatiehandleiding.pdf en de TSS Upgrade-handleiding.pdf. U vindt deze documenten in de map \Adds\Documentation op de dvd. SharePoint wordt pas gebruikt door TSS nadat u het hebt geactiveerd met het wachtwoord (vraag uw accountmanager) en nadat u in Elektronisch Dossier de functie "Converteer naar SharePoint" hebt uitgevoerd. Als u deze stappen niet uitvoert, blijft het Elektronisch Dossier werken op de "oude" manier waarbij de documenten worden opgeslagen in het bestandssysteem. Nadat u over bent gegaan naar Elektronisch Dossier met SharePoint moet u regelmatig (dagelijks) een back-up maken van de SharePoint databases. De back-up van de bestanden van het Elektronisch Dossier kan dan vervallen. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar de helpdesk van DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Blad: 3

4 2 Installatie en update van de T&S database Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de separate update-beschrijving, die op de dvd staat in het document TSS Upgrade-handleiding.pdf in de map \Adds\Documentation. Als er problemen optreden of als u een nieuwe webserver wilt installeren, dan moet u de volledige installatiehandleiding raadplegen in het document TSS Installatiehandleiding.pdf in dezelfde map op de dvd. Let op! Voordat u deze versie installeert moet u eerst T&S versie of hoger installeren. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van TSS Upgrade-handleiding De Upgrade-handleiding van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. Deze release vereist een gewijzigde set-up. Nogmaals! Deze release bevat tevens de installatie van Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 en de DBS SharePoint Add-on ten behoeve van het Elektronisch Dossier. Als u versie 7.50 niet heeft geïnstalleerd moet u, voordat u TSS versie 8.00 gaat installeren, de vijf gegevens (plaats van de SharePoint databases e.d.) bepalen, die genoemd staan in de TSS Installatiehandleiding.pdf en de TSS Upgrade-handleiding.pdf. U vindt deze documenten in de map \Adds\Documentation op de dvd. Let op! Op Windows Server Bit zal het Elektronisch Dossier via SharePoint niet werken. Als de computer waar uw webserver op is geïnstalleerd nog gebruik maakt van deze versie moet u - óf eerst Windows Server 2008 installeren - óf niet converteren en Elektronisch Dossier "oude stijl" blijven gebruiken Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van TSS. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Blad: 4

5 2.1.3 OLAP-tabellen opnieuw vullen De berekening van de verzuimcijfers is gewijzigd, zie paragraaf Als u gebruik maakt van de kalenderdagenmethode voor berekening van de verzuimcijfers moet u een Ad-hocaanvraag opnieuw vullen uitvoeren voor alle jaren waarop u de nieuwe methode wilt toepassen, altijd minimaal voor De pagina Talent OLAP vindt u in de module Systeembeheer. Het opnieuw vullen van de OLAP-tabellen kan lang duren en neemt veel capaciteit op de webserver en de databaseserver in beslag. Om prestatieproblemen te voorkomen kunt u het beste deze berekeningen s nachts of in het weekeinde laten plaatsvinden. Blad: 5

6 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in TSS 3.1 Algemeen In het hoofdmenu is de nieuwe optie Mijn instellingen gemaakt. Hiermee kan iedere gebruiker zelf het onderdeel van TSS instellen waarmee het programma opstart. Standaard start TSS op in het hoofdmenu van Mijn Talent. Als u op de knop Mijn instellingen klikt komt u op een pagina waarop u door middel van de keuzerondjes kunt aangeven of u wilt beginnen in Talent of in Mijn Talent. Daarna kunt u kiezen of u in het hoofdmenu (Menu Talent of Menu Mijn Talent) of in een van de modules wilt starten. U kunt alleen uit de modules kiezen waarin u geautoriseerd bent voor minstens één van de programmafuncties. Klik op Opslaan en de volgende keer dat u Talent Self Service opstart komt u direct in de gekozen module berichten komen (soms) niet aan In verschillende modules van TSS is het mogelijk om een te laten verzenden door het systeem. O.a. in de module To Do als u zich abonneert op een enotify-signaal (Ziekmelding werknemer, Werknemer is jarig, Jubileum werknemer e.d.) en in de module Persoonsgegevens de Werknemernotities en de Contractnotities. Deze meldingen zijn meestal korte berichtjes en daardoor worden ze door het Junk filter van Microsoft Outlook mogelijk automatisch in de berichtenmap Ongewenste (Junk ) geplaatst. Iedere gebruiker die notities ontvangt in deze map kan dit voorkomen door in Outlook de volgende handelingen verrichten: Open in Outlook de map Ongewenste . Klik met de rechtermuisknop op het bericht met de notitie of het signaal. Wijs in het snelmenu naar Ongewenste en klik vervolgens op Markeren als nietongewenste . Er wordt u dan gevraagd of u de afzender wilt toevoegen aan de lijst Veilige afzenders. Laat het vinkje voor van... altijd vertrouwen staan, zodat in de toekomst de berichten in uw Postvak IN worden geplaatst. Blad: 6

7 3.3 To Do Nieuwe signalen Oorspr. datum in dienst jubileum werknemer x jaar Wijziging herstelpercentage na x weken ziek Wijziging herstelpercentage na x dagen ziek Werknemer is jarig (zonder geboortedatum) Dit signaal is gelijk aan het signaal "Werknemer is jarig", met dit verschil dat in het nieuwe signaal de geboortedatum van de werknemer niet zal worden getoond. Werknemer nieuw contract datum Werknemer x keer ziek in de afgelopen maanden (bij ziekmelding) Dit signaal is ter vervanging van het signaal "Werknemer x keer ziek in afgelopen maanden". Bij de installatie van TSS 8.00 zal het oude signaal verwijderd worden als het niet actief is of als er geen abonnementen op zijn. (De x in bovenstaande signalen betekent dat de gebruiker zelf een aantal kan ingeven.) Gewijzigde signalen Enkele standaardteksten van de s die verstuurd kunnen worden zijn gewijzigd: Bij het signaal "Werknemer is jarig" wordt nu de dag van de verjaardag getoond. Bij alle signalen "Jubileum werknemer.. jaar" (5; 10; 12,5; 25; 30; 40 en x jaar) wordt ook de Basisdatum jubileum weergegeven. Bij het signaal "Werknemer uit dienst datum" is de Reden toegevoegd. Signaal werknemer in dienst controleerde op begindatum contract, nu wordt er gecontroleerd op datum in dienst. Bij de installatie van TSS versie 8.00 worden automatisch alle s aangepast die niet anders zijn dan de oude standaard. Als een gebruiker een bericht zelf heeft aangepast dan blijft deze wijziging behouden en wordt de niet gewijzigd. Deze gebruikers kunnen het beste het oude signaal verwijderen en zich daarna opnieuw abonneren. ( berichten worden verzonden als de gebruiker in de menukeuze enotify-abonnementen de optie Stuur heeft aangevinkt.) Blad: 7

8 3.4 Ziekmeldingen Beter melden als de werknemer meerdere contracten heeft Op de pagina Beter melden is het nu mogelijk om een werknemer beter te melden op één van zijn/haar contracten. In de vorige versies van TSS kon dit alleen op de pagina Gedeeltelijk herstel. Op de pagina Beter melden is hiervoor de keuzelijst Contract toegevoegd. Dit extra veld is alleen zichtbaar als gewerkt wordt in Talent (dus niet in Mijn Talent) en als de werknemer ziek is op meerdere contracten Gewijzigde berekening van ziekteverzuimpercentages bij deeltijdwerk Bij het gebruik van de kalenderdagenmethode moeten de pro rata ziekteverzuimdagen en het aantal beschikbare dagen berekend worden op grond van de deeltijdfactor. In vorige versies van TSS werd de deeltijdfactor bepaald door het gemiddelde te nemen van de deeltijdfactoren aan het begin en aan het eind van de periode. In versie 8.00 wordt de deeltijdfactor uitgerekend door de gemiddelde deeltijdfactor van alle dagen te bepalen. Voorbeeld: Bij een 36-urige werkweek gaat de zieke werknemer op 10 januari in plaats van 10 uur per week 20 uur per week werken. Het aantal pro rata ziekteverzuimdagen in januari is dan: 31 dagen * (10/ /36)/2 = 12,92 dagen in versie 7.50 en 9 dagen * (10/36) + 22 dagen * (20/36) = 14,72 dagen in versie Op dezelfde manier wordt nu ook het aantal beschikbare dagen (fte dagen in dienst) nauwkeuriger berekend. De nieuwe methode kan geringe veranderingen van uw verzuimcijfers veroorzaken. Om over 2010 consistente cijfers te hebben kunt u het beste een ad hoc OLAP over dat jaar uitvoeren Wijzigingen in de UWV-documenten Het UWV heeft nieuwe formulieren op zijn website gepubliceerd. De sjablonen in TSS zijn aangepast zodat ze overeenkomen met de nieuwe documenten. Blad: 8

9 3.5 Persoonsgegevens Status workflow Dit is de eerste versie van een webpagina waarop u per afdeling kunt zien welke nieuwe of gewijzigde persoonsgegevens nog goedgekeurd (of afgewezen) moeten worden en door wie. In versie 8.25 zal deze functie uitgebreid worden i.v.m. de wizards waarmee u bijvoorbeeld nieuwe werknemers gemakkelijk zult kunnen toevoegen. U vindt de nieuwe pagina in de module Persoonsgegevens, in het menu Overzichten. Gebruikers die voor deze functie (PAY.31183) en de betreffende afdeling zijn geautoriseerd kunnen alle onderhanden taken zien. Op iedere regel in de lijst is een knop waarmee u de goedkeuring aan een andere gebruiker kunt toewijzen. 3.6 Elektronisch Dossier Voor werknemers met meerdere contracten slechts één document genereren Op de pagina Genereren documenten voor meerdere werknemers is nu een daarvoor een extra optie beschikbaar. Blad: 9

10 3.7 Applicatiebeheer Overzicht exportfouten In het menu Export is de nieuwe functie "Foutverslag exporteren" toegevoegd, waar u een lijst van fouten kunt zien die zijn opgetreden bij het verzenden van gebeurtenissen. Gebeurtenissen zijn mutaties van het werknemersbestand, ziekmeldingen, hersteldmeldingen en dergelijke, die u via de koppelingen aan bijvoorbeeld uw arbodienst moet melden. Er zijn drie soorten fouten: 1. Ontbrekende gegevens: het systeem heeft bijvoorbeeld het adres van de werknemer nodig en dat is niet ingevuld bij deze werknemer. 2. Interne fout in het programma. 3. Communicatiefout: het bericht kon niet worden verzonden bijv. omdat de internetverbinding buiten werking was of omdat geen toegang kon worden verkregen tot de bestandsshare waar het document op moest worden geplaatst etc. Op het lijst zijn op iedere regel twee knoppen beschikbaar: geeft details weer van de fout, en geeft diagnostische informatie waarmee problemen kunnen worden opgespoord. Als u in Onderhoud koppelingen op het tabblad Foutafhandeling de berichten heeft ingeschakeld, dan zal in de verstuurde de hyperlink Meer informatie zijn opgenomen die u rechtstreeks naar deze functie zal brengen als u er op klikt. U ziet dan alleen de fout waarvoor het e- mailbericht is gestuurd; door op de knop Alle fouten weergeven te klikken kunt u eventuele andere meldingen zien Square cao-codes In Exporten» Onderhoud koppelingen kunt u caocodes volgens T&S / TSS toewijzen aan cao-codes volgens Square. Kies als Extern systeem voor Square en klik op de knop Code toevoegen. Blad: 10

11 3.8 Systeembeheer In Inbox-instellingen paden naar de postvakken opgeven Het is nu mogelijk om af te wijken van de standaard paden van Exchange. Als u bij Mappen in Exchange kiest voor Aangepast dan kunt u het pad van de authenticatie-dll en de plaats van de postvakken ingeven Nieuwe en gewijzigde signalen Zie de beschrijving in paragraaf 3.2 To Do. Op de pagina Signaal activeren wilt u wellicht het signaal "Werknemer is jarig" deactiveren en vervangen door het signaal "Werknemer is jarig (zonder geboortedatum)". Het signaal "Werknemer x keer ziek in afgelopen maanden" kunt u vervangen door "Werknemer x keer ziek in afgelopen maanden (bij ziekmelding)". 4 Bekende problemen Hieronder een aantal al bekende zaken die door ons zijn geconstateerd bij de laatste tests. Deze problemen zullen door ons worden opgepakt in de eerstvolgende servicepack. (geen problemen bekend) Blad: 11

12 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C TSS, opleidingen, overzicht werknemer traininganalyse, opleiding staat er na conversie meerdere keren op C TSS, opleidingen, overzicht Werknemer Training analyse, kolom Niveau (graad) moet zijn resultaat Q Q C Begroting formatieplaatsen tonen Q C Education/Opleidingen; rapporten werken niet! Q C TSS - EN - Overzicht van ingestelde E-notify signalen Opgelost door overzichten in To Do Q C TSS - EN - Overzicht van ingestelde E-notify signalen Q C EmpPosition : Medewerkers dubbel opgevoerd? : EmpPosition met dienstverband/contract/subcontract = 0/0/0 verwijderen als nieuwe EmpPosition wordt gemaakt C of verlofdag ook gedeeltelijk kan worden ingekleurd, bijvoorbeeld wanneer een medewerker een halve dag vrij neemt. Dit is opgelost in de Uitgebreide kalender (Silverlight) C EDU Opleidingen: aangevraagde opleiding kan niet meer worden verwijderd C TSS - EDA - employee on both department zero how to remove entry : Personen van afdeling (0) verwijderen (verbergen, niet tonen) : EmpPosition C LFW Inrichting inhouden verlofdag bij ziekte : Ziekteaanpassingen en de Perioden waarover die worden berekend: Periode overschrijdt kalenderjaar, genereert dubbele kortingen C TSS Organisatie tekst Vrije dag aanpassen : Vrije dag = Roosterverlof (niet ingeroosterde dag) C CR: Geboorteplaats en Geboorteland partner moet kunnen worden vastgelegd. Q Q Q Q Q Q Q C rapporten time management Q C ED Tijdstip voor afspraak kunnen invoeren bij Generen Sjabloon via WEB C TSS, opleidingen, rapport werknemer training analyse: kolom Niveau (graad) laat behaalde cijfer zien C CM Beoordeling Satusoverzicht geeft niet weer welke beoordelingen er nog niet gepland zijn C Opleidingen & Training - Opleiding Toevoegen : Zoeken Naam :. loadcoursetable failed..educationhelper.emloadinstcourselist SQL failed: -1 SELECT Name FROM EMCourseAreaML C enotify triggers : Medewerker ontvangt 4 E-Notify berichten van dezelfde event : x weken ziek = Q C ED CR Bestaand document niet te wijzigen in TSS : is zeer omslachtig. C enotify : 2 nieuwe triggers aanmaken t.a.v jubileumdata, t.w. 15 jaar en 20 jaar. C ED - Gegevens in sjabloon worden niet opgeslagen : aanmaken en aanpassen van sjablonen via TSS werkt niet goed Q Q Q Q Q Q Q Q C SW Overzichten : Op Wachtlijst Rapport en Herindicatie Rappoort Q Blad: 12

13 Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer Overzicht : Dubbeltelling van personen C Uitsplitsing naar persoon maandelijkse fte's naar handicap rapport Q C ED: Sjablonen kunnen mailen van TSS/ED : Gegenereerd document eerst kunnen bewerken en daarna direct en naar werknemer. C TSS Autorisatie Onderhoud Functiegroep / Gebruikersgroep : Tonen gebruikers niet handig C Publiceren van MS Reports werkt niet bij meer dan 20 connecties naar webservers C Persoonsgegevens : Datumsignalering op individueel niveau mogelijk maken vergelijkbaar met werking datumsignalen in TenS C TSS Salaris - Salariscomponenten overzicht : selectie dagen/uren omgedraaid C SW Geplaatste wachtlijster verdwijnt niet van de wachtlijst : Datum uitstroom Wachtlijst wordt niet in EmpPosition gezet. Q Q Q Q Q Q C Wens : Mutatiellijst TSS wie wat en wanneer Q C Intallatie TSS6.75 : na update geen toegang meer tot TSS = C Autorisatie op map niveau in IIS wordt niet opnieuw op de oude waarde hersteld. C Persoonsgegevens Contract : als deeltijdfactor via TSS wordt aangepast, dan wordt deeltijdfactor pensioen niet (automatisch) aangepast : geen melding of vraag C TSS-EMPDATA- SW- Contract - einddatum empposition voor Wachtlijsters (Afdeling 0) : Datum uitstroom Wachtlijst wordt niet in EmpPosition gezet. C ToDo Verlof: taken voor ROL komen niet in ToDo lijst, komt wel aan. trace gemaakt : Rol Manager Verlof (-6) : Timeout Expired C enotify : Bij de trigger op volledige herstelmelding wordt niet de datum van herstel getoond maar de tekst enddatesick. C Ziekmeldingen Verzuim Overzicht niet consequent met aanvinkopties : Langdurig ziek en Zwangerschapsverlof opties worden verwisseld in rapport C Ziekmeldingen - Overzichten - Verzuim Overzicht Afdeling : er staat JA bij zwangerschapsverlof en NEE bij langdurig ziekte terwijl dit in de Selectie net andersom staat C Verlof Verlofaanspraak Raadplegen Rechten (Details) informatiebutton naast opgenomen verlof (Verlof Aanvragen details) klikt meteen door naar ander scherm C ED Applicatiebeheer Onderhoud Sjablonen Bij uploaden aangepast sjabloon regelmatig deze fout : server loopt helemaal vast: LoadInitialInfo anyerror: Library not registered. (Exception from HRESULT: 0x D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED)) C SWConversie : Datum t/m Wachtlijst is gelijk aan datum vanaf Verlaat SW. Is dat correct? Contract 0.0 op Afdeling (0) en Functie NULL in EmpPosition is fout : reparatie nodig C SW Organisatie Overzichten Werknemeroverzichtrapport : SW Wachtlijst gegevens in SWWaitlist bevatten geen Afdeling / Functie : Datums komen niet overeen met Positie (EmpPosition) C enotify : Systeembeheer - enotify - Activeren Triggers : Jubilea uitbreiden met 15, 20 en 45 jaar : in Organisatie Overzicht Jubileumlijst jubilea selecteerbaar maken Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q C EB Kopen Verlof met Bron Extra Uitkering geeft standaard periode Q Blad: 13

14 Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer en foutmelding bij indienen : Extra Reservering (comp 272) is niet hetzelfde als Extrra Uitkering (comp 71) C Ziekmeldingen-Overzichten-Verzuimoverzicht afdeling niet juist : Wanneer de optie Langdurig ziek aangevinkt is, staat in het overzicht zelf Zwangerschapsverlof op Ja.en vice versa Q C Enotify Triggers : Trigger blijft melding geven van aantal keer ziek Q C SW Statistiek : vragen rondom statistiek : U moet ook de einddatum ingeven als u de reden uitstroom opgeeft. C ED samenvoegvelden : Contract ingang wijziging volgende en Contract ingang wijziging vorige en salaris volgende geven geen resultaat C ED : openen ge-uploade in ED (met Outlook Express) : Kan het bestand "J:\Tijdelijke Internet Bestanden\Content.IE5\etc.eml" niet openen omdat het niet bestaat of door een andere toepassing wordt gebruikt. C Opleidingen Werknemer Opleiding Verwijderen : Hoe kan ik opleidingen verwijderen? = Q C ED Veranderingen in gegenereerde documenten worden niet opgeslagen C ED Applicatiebeheer Onderhoud Sjablonen Uploaden : foutmelding : LoadInitialInfo anyerror: Library not registered. (Exception from HRESULT: 0x D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED)) C ED Rechtsklik op het document, kies voor machtigingen instellen : naam van Gebruikersgroep wordt niet getoond, wel het nummer '?1' : Autorisatie Geen toegang in het electronisch dossier C TSS WebFramework : Gebruiker Mijn Talent krijgt Knop Talent ten onrechte zichtbaar : klikken daarop geeft melding : U bent niet geautoriseerd voor deze functie (HRM.5003) C TSS WebFramework Autorisatie Mijn Talent en Talent : Button Talent (50003) altijd zichtbaar : klikken daarop geeft melding : U bent niet geautoriseerd voor deze functie (HRM.5003) C ED Rechtsklik op een document : Machtigingen instellen : Autorisatie Machtigingen gebruikersgroepen zijn onbekend Gebruikersgroep '?1' (1), C SW invoeren wachtlijstgegevens : U moet ook de einddatum ingeven als u de reden uitstroom opgeeft. C TSS WebFrameWork : Extra button gelijk aan SPW maar met andere URL (hyperlink) naar eigen gekozen locatie kunnen inbouwen. C Persoonsgegevens - Soorten aanstelling in meer bedrijven gebruikt, gebruiker krijgt autorisatiefoutmelding: De conversie van Soort aanstelling kan niet uitgevoerd worden omdat u niet geautoriseerd bent om Soort aanstelling te bewerken C TM Tijdregistratie Overzichten : Urendetails en Urentotaal overzicht tonen niet de ingevoerde kolomgegevens uit een (ODBC) Excel bestand : Tijdregistratie - projecten worden niet getoond. C Ziekmeldingen Overzichten Verzuimoverzicht afdeling, kop Ja_Nee werkt tegengesteld : Langdurig ziek (aan te vinken) of Zwangerschapsverlof (aan te vinken). C TSS WebFrameWork : Bedrijfslogo in mededelingen niet zichtbaar : mededeling in linkerportaal zetten : in helptekst zetten : toevoeging aan pad naar logo nodig : /logonaam.jpg^repeat=no-repeat Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q C enotify Trigger Werknemer x dagen ziek - zwanger(excl. periode Q Blad: 14

15 Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer hersteld) werkt niet : er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zwanger en ziek C enotify Triggers: Schedule maintenance : dagelijks om 12:00 uur, als overgeslagen binnen 60 minuten toch draaien : trigger Werknemer x dagen ziek - ziek(excl. periode hersteld) genereert 59 meldingen in ToDo. C Ziekmelding : ziekteverzuimrapportage Ziekteverzuim Per Contract klopt niet in TSS7.50 C TSS WebFramework Autorisatie Mijn Talent en Talent : Button Talent (50003) altijd zichtbaar C Ziekmelding Verzuim Basis - Acties Ziekmelden en ToDo list (Workflow) bij meerdere contracten werkt niet (143) C TSS WebFramework Autorisatie Mijn Talent en Talent : Button Talent (50003) altijd zichtbaar C Persoonsgegevens De conversie van Soort aanstelling kan niet uitgevoerd worden omdat u niet geautoriseerd bent om Soort aanstelling te bewerken C Verzuim Basis - Overzicht Verzuim per Afdeling : Ziek t.g.v. zwangerschap wordt niet uitgesloten bij rapportage, maar volgens de helptekst wel C enotify Triggers Signalen voor Ziekte : Werknemer x keer ziek.. Trigger m.b.t. frequent verzuim niet bruikbaar : veelvoud van dezelfde meldingen = Q C Applicatiebeheer Roosterdefinities Verlofkalender : werkweken cyclus oneven - even weeknummers: Week 53 bepalend voor roostervrije dag in 2010 C TSS Autorisatie Bedrijf : standaardinstellingen : niet alle velden worden getoond : Settings : GseFields bij (nieuw) bedrijf : er worden geen velden getoond C ED Autorisatie: menu Genereren in beeld ondanks geen autorisatie voor deze keuze C Persoonsgegevens Werknemernotities : in de van de notitie staat nu ook het BSN-nummer : dit is ongewenst (privacygevoelige informatie) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q C square koppeling (aanvulling op call C ) Q C Persoonsgegevens Arbeidsgehandicaptenregistratie : De notificatie bij de arbeidsgehandicaptenregistratie werkt ook niet meer : 152 niet werken notificatie op rol C Verzuim Plus : Na conversie : verzending ED ivm ziekteverzuim werkt niet : Laden certificaat mislukt: 5 The index value is not valid C EB: Bron eindejaarsuitkering is bij een werknemer niet in te zetten : 786 C Ziekmeldingen - Verzuim Plus -Notificatie taak te laat (controletaken werken niet) Q Q Q Q C Ziekmeldingen - Verzuim Plus -Controle taken werken niet Q C Laten zien commentaar van primaire taak bij vervolgtaken. Het commentaar wat bij stap 1 is ingevuld moet eigenlijk worden meegenomen Q Blad: 15

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 7.50.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10 Release-informatie Versie 10.00.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.25.00 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Verzuimsignaal

Handleiding Verzuimsignaal 1/42 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Inloggen... 5 1.3 Systeemeisen... 5 1.4 Servicedesk... 5 2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal... 6 2.1 Een werknemer ziek melden... 6 2.2

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie