Actuele ontwikkelingen. Netwerkbijeenkomst Contactpersonen COE. Welkom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuele ontwikkelingen. Netwerkbijeenkomst Contactpersonen COE. Welkom"

Transcriptie

1 Actuele ontwikkelingen Netwerkbijeenkomst Contactpersonen COE Welkom 16 april 2013

2 Programma Actuele ontwikkelingen Stand van zaken regelgeving Terugblik pilotexamen COE periode 3 en Afname COE buiten de eigen mbo-instelling FACET, de afname software die op termijn ExamenTester gaat vervangen Pauze Nadere aanwijzingen voor aanpassingen in examinering voor kandidaten met een beperking Discussie naar aanleiding van bovengenoemde onderwerpen Netwerken en borrel

3 Actuele ontwikkelingen Mededelingen Steunpunt N.a.v. voortgangsrapportage 19 december 2012 Brief ministerie OCW (binnenkort) Slaag-/zakregeling Vermelden van resultaten Maatwerk examinering VMBO Studenten met een beperking Centrale examens Engels ICO Taal en Rekenen

4 Actuele ontwikkelingen Financiële middelen -> prestatiebox Bloemlezing implementatieplannen Methodes/lesmateriaal Opleidingen/trainingen cursussen Netwerkbijeenkomsten rekenen vacature pioniersgroep

5 CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS T & R Terugblik P Jan Paul de Vries

6 OPSCHALING 2F Taal: (najaar 2012: 8.851) Rekenen: (najaar 2012: 9.011) 3F Taal: (najaar 2012: ) Rekenen: (najaar 2012: ) Voor P4 nu al ca voor taal 2F en rekenen 2F! Opschaling is een feit. Compliment aan de instellingen die deze logistieke operatie realiseren!

7 INHOUD 2F: tijdsduur t&r voldoende resultaten rekenen iets hoger (vooral mbo-2) resultaten taal ongeveer gelijk 3F: tijdsduur rekenen weer te krap resultaten rekenen iets verbeterd resultaten taal iets minder Kritiek op beperkte functionaliteit rekenmachine Conclusies: wijzigingen in pilotexamen rekenen 3F zouden zichtbaar moet worden in P4!

8 1. Weinig problemen; TECHNIEK Wit scherm bij een opgave (is nader onderzocht door Cito; oorzaak: videokaart) 2. Opschaling leidt wel eens tot problemen (zeer grote aantallen binnen TM heeft nog aandacht nodig); Opschoning: zie nieuwe versie van service-document ExamenTester mbo (hoofdstuk opschonen en archiveren); denk goed na over aantallen portal-accounts!

9 LOGISTIEK & ORGANISATIE Tijdens afname nauwelijks problemen; Rapportage resultaten rekenen 3F: opeenstapeling van problemen; Fouten in de afhandeling: CvE en Cito evalueren en trekken conclusies om dit te voorkomen! Ook wij hebben e.e.a. te leren!

10 PROCEDURES 1. Ervaringen met ongeldig verklaren van individuele afname; 2. Te vroeg of te laat plannen van afnames: Package van P3 gebruiken in planning voor P4; Taal 3F plannen en afnemen voordat dit mag volgens Handboek; m.i.v. van strak tijdslot van twee weken! Overige procedures: kandidaten met beperking volgt na de pauze.

11 ANDERE REKENMACHINE Twee soorten problemen: onjuiste bewerkingen (afrondingen) gebrekkige functionaliteit Gebruik andere rm binnen ExamenTester voor ; Flash-applicatie die in VO gebruikt wordt; Uitgebreide functionaliteiten (lijkt op CASIO) Uitrol losse applicatie. ExamenTester heeft nu Flash nodig! Geen losse rekenmachine meer toestaan. Uitrol nieuwe voorbeeldexamens en losse applicatie voor de zomervakantie. Nadere info volgt!

12 EXAMENBLAD MBO In de toekomst 1 loket voor alle regelgeving die geldt voor de (pilot) COE s; Dat wordt Examenblad MBO: website met regels (syllabi, examenduur, periodes, hulpmiddelen, afname-protocol, regels voor kandidaten met een beperking etc.) In werking per september 2013; Presentatie op de voorlichtingsbijeenkomsten in sept. 2013;

13 RAADPLEGING SYLLABI Nieuwe concept-syllabi geredigeerd voor syllabuscommissies taal en rekenen mbo; Betere afstemming tussen syllabi 2F en 3F ; Zo mogelijk meer helderheid en duidelijkheid voor docenten; Aandachtspunt complexiteit bij rekenen (in nieuwe versies meer contextloze opgaven -> 20%); Publicatie eind april via Steunpunt; vanaf september ook op Examenblad mbo;

14 OVERIG Enquête: aanvullende informatie op wat studenten melden over rekenonderwijs; Geef link naar digitale vragenlijst door aan teamleiders etc. respons tot aan 30 april a.s. Rapportage over voortgang implementatie In juni volgt weer rapportage van minister aan TK; Dan publicatie van behaalde resultaten ( );

15 EXAMINEREN BIJ DERDEN Servicedocument van Steunpunt, CvE, Cito en sambo-ict Beschrijft aandachtspunten: Techniek; Logistiek; Procedures/regelgeving; Terminologie Instelling A: diplomeert (examencommissie tekent voor diploma) Instelling B: voert diensten uit voor instelling A (kan andere onderwijsinstelling zijn of commerciële dienstverlener) 2 scenario s

16 Procedures/regelgeving: EXAMINEREN BIJ DERDEN Scenario 1 (afname op andere instelling, onderwijsinstelling of commerciële dienstverlener): Instelling A blijft altijd verantwoordelijk voor diplomering en voor examinering! Portal account blijft geregistreerd op naam van instelling A; Instelling A krijgt altijd vanuit Cito alle informatie en de rapportages; Instelling A moet eventueel aan Inspectie de afname documenteren (logboek en proces-verbaal);

17 Procedures/regelgeving: EXAMINEREN BIJ DERDEN Scenario 2 (stand-alone): In zwaarwegende omstandigheden (bij twijfel: verzoek indien bij CvE); Is risicovol met oog op geheimhouding: Let op aanwijzingen in protocol van afname (logboek en procesverbaal); Voor komend jaar melden bij CvE, wij volgen deze procedures;

18 Scenario 1 Examineren bij derden Gebruik eigen portal account (instelling die diplomeert) Technische inrichting 1. Lokaal (locatie) apart ingericht 2. Gebruik van meerdere portal accounts per locatie Beperkingen ExamenTester MBO Aantal leerlingen <2500 U kunt met ExamenTester MBO 2.10 één LocalServer installeren op één server. U kunt met ExamenTester MBO 2.10 één TestCenter installeren op één afnamecomputer gerelateerd aan de LocalServer (portal account). U kunt met ExamenTester MBO 2.10 één TestManager installeren op één computer gerelateerd aan de LocalServer (portal account)

19 Scenario 1 Examineren bij derden Technisch oplossingen/mogelijkheden ExamenTester MBO LocalServer Inzet virtuele server (op één fysieke server wel meerdere LocalServers mogelijk) TestCenter en TestManager Communicatie via poortnummer (=21021) en LocalServerId (=server) Image van afnamecomputer Via script meerdere TestCenter installaties naast elkaar mogelijk Risico s ICT-deskundigheid nodig wordt niet door Cito ondersteund

20 Scenario 1 Examineren bij derden Samenvatting per locatie meerdere portal accounts Deze optie kan gekozen worden als er sprake is van een gescheiden omgeving: aparte LocalServer met apart daaraan verbonden afnamecomputers. Als deze optie gekozen wordt, zullen ook de resultaten per portal account verwerkt en gerapporteerd worden. Per locatie gebruikt u in dit scenario meerdere portal accounts. Bepaal daarom secuur welk portal account u voor welk deel binnen uw locatie inzet. Centraal beheer is in dit scenario lastiger. Zo is het niet mogelijk om verschillende versies van ExamenTester MBO 2.10 op één computer te installeren

21 Scenario 1 Examineren bij derden Aandachtspunten tussen instelling A en instelling B Keuze gebruik van TestManager (instelling A/instelling B) Invoer kandidaten en afnameplanning (instelling A/instelling B) Centrale data communicatie (synchronisatie) via GlobalServer Verplichte systeemcheck (instelling B) Beschikbaarheid/installatie van package (instelling B) Afname: Start juiste TestCenter applicatie (instelling B) Synchronisatie en dataretour (instelling A/instelling B) Ontvangen rapportages (instelling A) Opschonen en archivering (instelling A/instelling B) zie Servicedocument ExamenTester MBO (beperking <2500 leerlingen)

22 Scenario 2 Standalone afname Afname binnen de instelling:

23 Scenario 2 Standalone afname

24 Scenario 2 Standalone afname

25 Scenario 2 Standalone afname Installatie en configuratie De laptop verbinden met internet De LocalServer installeren De LocalServer configureren (invoeren van juiste ToetsNet Portal) De ClientSetup s aanmaken TestCenter installeren (TestCenterSetup.exe) TestManager installeren (TestManagerSetup.exe) TestManager starten (als supervisor of examensecretaris) Packages installeren TestManager afsluiten De verbinding met internet verbreken

26 Scenario 2 Standalone afname Aandachtspunten standalone afname TestCenter, TestManager, LocalServer en datamap op dezelfde computer (laptop) geïnstalleerd. Gebruik hetzelfde portal account (ToetsNet Portal account) Communicatie via GlobalServer Synchronisatie vóór en na een afname (via GlobalServer) Leerling en afnameplanning Toevoegingen, wijzigingen, verwijderen Geplande en/of niet geplande afnameplanning Beveiliging Inloggen op de laptop Wachtwoord BIOS Wachtwoord Toetsleider Gebruik sterke wachtwoorden Installatie van package op laptop

27 Naslagwerk Handboek COE Servicedocument ExamenTester MBO Servicedocument Steunpunt

28 Vragen Zijn er nog vragen?

29 FACET Hanne Dues Implementatiemanager computerexamens

30 FACET Nodig voor alle computerexamens die onder verantwoordelijkheid gaan vallen van het College voor Examens Centrale examens VO Centraal ontwikkelde examens MBO Rekentoets VO DTT VO (Diagnostische tussentijdse toets) Eindtoets PO Examens Nederlands als tweede taal (NT2)

31 ALGEMEEN Spelers CvE gedelegeerd opdrachtgever DUO beheerder Facet Cito leverancier examens Klankbordgroep: denkt mee en werkt mee vanaf het begin; levert de pilotscholen alle typen scholen dus ook MBO (4 instellingen) Resonancegroep: denkt mee over de implicaties voor de sector - alleen MBO (12 instellingen)

32 ALGEMEEN Logistiek (inplannen, afhandelen) Gebruik beveiligde site DUO (met tokens) Browser-based en online Afname Afgeschermde omgeving / let op: wel installatie voor beveiliging

33 College voor Examens BROn Examenlocatie SAS Kandidaatgegevens Examens Afnameplanningen Antwoorden Logistiek Examens Afnames Antwoorden Eindscore Cijfers Afname CITO Centrale server DUO Correctie

34 College voor Examens Fase 1 - voorbereiden BROn Examenlocatie SAS Kandidaatgegevens Examens Afnameplanningen Antwoorden Logistiek Examens Afnames Antwoorden Eindscore Cijfers Afname CITO Centrale server DUO Correctie

35 BEHEER Centraal beheer mogelijk meerdere locaties vanaf één locatie Online kan ook vanaf thuis Facet kiest de variant automatisch Verklankingsvariant wordt automatisch gekozen (afhankelijk van instelling kandidaat)

36 HET MAKEN VAN AFNAMEPLANNINGEN Alles via beveiligde site van DUO Manier 1 via import kandidaten (zoals in ExamenTester) Import kandidaatgegevens uit SAS In Facet planningen maken Manier 2 via import planningen (alleen MBO) Import van reeds gemaakte planningen vanuit roosterpakket Via csv/xml (wordt nu getest) Via Webservice (in ontwikkeling)

37 MANIER 1 VIA IMPORT KANDIDAATGEGEVENS Importeren kandidaatgegevens Extra kandidaatgegevens voor MBO (schooltype, CREBO) niet meer nodig (loopt via persoonsgebonden nummer en BRON) Meer mogelijkheden om lijst te sorteren en te selecteren Bovenschools beheer - Meerdere brins bedienen vanaf één plek Maken afnameplanningen in Facet Facet bepaalt welke variant(en) wordt/worden gekozen Geen aparte dyslexievarianten nodig omdat verklanking in Facet aanwezig is Per groep is online of offline afname mogelijk

38 MANIER 2 VIA IMPORT AFNAMEPLANNING Importeren als bestand in csv of xml formaat

39 College voor Examens Fase 2 - afname BROn Examenlocatie SAS Kandidaatgegevens Examens Afnames Antwoorden Logistiek Examens Afnames Antwoorden Eindscore Cijfers Afname CITO Centrale server DUO Correctie

40 DE AFNAME Examenbestand wordt 48 uur vóór afname automatisch naar afnameomgeving gedistribueerd Online afnameomgeving staat bij DUO Offline afnameomgeving staat op de examenlocatie Afnamedashboard in afnamelokaal voor de toetsleider/afnameleider Afname vindt plaats in een afgeschermde omgeving (lockdown client) Meer hulpmiddelen (loep, kladblok, tekst markeren) en uitgebreide navigatie (overzichtsscherm, vragen markeren) Werken met secties (terugbladeren bij rekenen)

41 College voor Examens Fase 3 afronden BROn Examenlocatie SAS Kandidaatgegevens Examens Afnames Antwoorden Logistiek Examens Afnames Antwoorden Eindscore Cijfers Afname CITO Centrale server DUO Correctoren

42 AFRONDEN Cijfer en vaardigheid worden berekend in Facet Rapportage cijfers en vaardigheden vanuit Facet Schoolrapportages via Cito verdwijnen, gaan via Facet Export van rapportages mogelijk als csv en xml

43 SAMENVATTEND: WAT BETEKENT FACET VOOR EEN INSTELLING? Online betekent geen lokale serverinstallatie Offline installatie naar verwachting eenvoudiger (virtueel) Examens automatisch gedownload Afnameplanningen importeren Facet kiest variant automatisch Token nodig voor toegang beveiligde site DUO Nieuwe rollen op locatie

44 VOLGENDE STAPPEN Pilot in juni (Rekentoets VO tijdens examentijd) COE MBO en overige VO-examens buiten examentijd in mei/juni Go / no go juni 2013! Invoeringsplan in juni 2013 vaststellen Mogelijkheden van Facet volledig bruikbaar na volledige vervanging ExamenTester

45 INVOERING Uitgangspunt: ongestoorde afname Invoering afhankelijk van testresultaten Klankbordgroep (kb) gaat voorop in de pilot Olievlek strategie Beheerste invoering door CvE geen vrije aanmelding Vanaf september benaderen veld door CvE Offline en online versie tegelijk

46 INVOERING TIJDLIJN 2013/2014 pilot COE s in oktober/november met kleine groep daarna beheerst uitbreiden 2014/2015 verder beheerst uitbreiden tot in P3 de keuze aan de instellingen is 2015/2016 Facet helemaal ingevoerd

47 MOGELIJKE INVOERING Schooljaar Schooljaar Schooljaar F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J MBO COE taal test kb max 15% max 30% max 60% max 90% Over Alleen Facet MBO COE rekenen test kb max 15% max 30% max 60% max 90% Over Alleen Facet

48 VRAGEN?

49 Actuele ontwikkelingen Discussie Afname COE buiten de eigen instelling Invoering Facet Kandidaten met een beperking Andere onderwerpen??

FACET COMPUTEREXAMENSYSTEEM

FACET COMPUTEREXAMENSYSTEEM FACET - COMPUTEREXAMENSYSTEEM 1 FACET COMPUTEREXAMENSYSTEEM VOOR DIGITALE CENTRALE EXAMENS en toetsen FACET - COMPUTEREXAMENSYSTEEM 2 Deze brochure is een uitgave van: College voor Examens Postbus 315

Nadere informatie

NIEUW COMPUTEREXAMEN- SYSTEEM (CES) College voor Examens in samenwerking met DUO, Orange11, Cito en Bureau ICE

NIEUW COMPUTEREXAMEN- SYSTEEM (CES) College voor Examens in samenwerking met DUO, Orange11, Cito en Bureau ICE NIEUW COMPUTEREXAMEN- SYSTEEM () College voor in samenwerking met DUO, Orange11, Cito en Bureau ICE HET NIEUWE COMPUTEREXAMENSYSTEEM Nodig voor alle computerexamens die onder verantwoordelijkheid vallen

Nadere informatie

Functionaliteiten Facet

Functionaliteiten Facet Functionaliteiten Facet Examens afnemen door middel van de computer ontwikkelt zich sterk. Computerexamens worden momenteel afgenomen door middel van ExamenTester. Om digitale afnamemogelijkheden te moderniseren,

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van ExamenTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden

Nadere informatie

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO maart 2012 Voortgezet onderwijs Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO 2 Deze brochure beschrijft de stand van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 college voor toetsen en examens

jaarverslag 2014 college voor toetsen en examens jaarverslag 2014 college voor toetsen en examens college voor toetsen en examens - jaarverslag 2014 2 Opdracht College voor Toetsen en Examens Honderdduizenden Nederlanders komen jaarlijks in contact met

Nadere informatie

De computer bij de centrale examens 2009-2013. duidelijk digitaal

De computer bij de centrale examens 2009-2013. duidelijk digitaal De computer bij de centrale examens 2009-2013 duidelijk digitaal De computer bij de centrale examens 2009-2013 duidelijk digitaal Inhoud Duidelijk kiezen voor digitaal 5 1 Wanneer digitaliseren 7 2 Hoe

Nadere informatie

Overall Architectuur. Computerexamensysteem

Overall Architectuur. Computerexamensysteem Overall Architectuur Computerexamensysteem Versie 1.0 7 februari 2010 Document Revisie Historie Revisie Datum Door Opmerkingen Concept 27-09-2010 Conceptversie Concept Publicatie website CvE Definitief

Nadere informatie

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Colofon Protocollen centrale examens versie 2013 Redactie: Met dank aan: Ieke van Velden(Groenhorst) André Coenders (CvE), Gerard de Gier (CvE), Annemiek

Nadere informatie

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding BAO M4 t/m M8 Primair onderwijs Cito Volgsysteem Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding voor de leerkracht Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 Handleiding voor de schoolleiding, systeembeheerder en ICT-coördinator Februari

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Digitale centrale examens en toetsen in Facet

Digitale centrale examens en toetsen in Facet Digitale centrale examens en toetsen in Facet Nynke de Boer College voor Toetsen en Werkgroep Uitwisseling Toetsmateriaal (NLQTI) 16 december 2014 CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS 104.000 55.000 38.000 MBO

Nadere informatie

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs Examenloket 079-3232999 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en

Nadere informatie

Datum 7 juni 2011 Betreft Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen

Datum 7 juni 2011 Betreft Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft Cevo Reeks Examens met behulp van de computer Cevo-beleid geformuleerd Henk Kreeft Cevo Utrecht, oktober 2001 2 Inhoud blz.: Inleiding 5 1. De beleidsrichting 7 2. De beleidsrichting getoetst 9 3. Experimenten

Nadere informatie

Decentrale Uitgifte FUNCTIONEEL ONTWERP. Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen

Decentrale Uitgifte FUNCTIONEEL ONTWERP. Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen FUNCTIONEEL ONTWERP Decentrale Uitgifte Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen Auteurs: Redactie: Input: Expertgroep DCU Jan-Willem van Aalst Paul

Nadere informatie

Centrale examens in 2012 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2012 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Centrale examens in 2012 voor vwo,

Nadere informatie

Actualiteit taal en rekenen

Actualiteit taal en rekenen Actuele ontwikkelingen Actualiteit taal en rekenen MBO Taalcoach Academie 27 mei 2011 Karin Lukassen Agenda 1. Actualiteit beschikbare producten vanuit Steunpunt 2. Actualiteit examinering taal en rekenen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Bijlage bij de septembermededeling centrale examens 2013 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING. Centrale examens 2013

Bijlage bij de septembermededeling centrale examens 2013 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING. Centrale examens 2013 Bijlage bij de septembermededeling centrale examens 2013 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING Centrale examens 2013 2 Ten aanzien van de examinering in het voortgezet onderwijs van kandidaten met een beperking

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie