Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester 2.11

2 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van ExamenTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op (kies: ICT-examenhelpdesk). U vindt hier ook de veelgestelde vragen over ExamenTester Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of videokopie of op welke wijze dan ook. Versie: september 2014

3 Inhoud 1. Inleiding Leeswijzer Verschillen tussen CorrectionManager 2.11 en versie 2.10B (schooljaar ) Begrippenlijst Basisbegrippen Iconenlijst Correctie voorbereiden Informatie ontvangen CorrectionManager opstarten Locatie examenpackages opgeven Overzicht te corrigeren afnameplanningen inzien Corrigeren Afnameplanning selecteren Scores toekennen Correctie afsluiten Correctie afsluiten bij één correctieronde Correctie afsluiten bij twee correctieronden Bijlage A: Overzicht gebruik ExamenTester Bijlage B: CorrectionManager installeren op docentcomputer... 26

4 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer Dit is de handleiding ter ondersteuning van de docent/corrector bij het uitvoeren van correctiewerkzaamheden met gebruik van de module CorrectionManager van ExamenTester Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding: deze inleiding. 2. Begrippenlijst: een overzicht van belangrijke begrippen en iconen. 3. Correctie voorbereiden: voorbereidingen die moeten worden uitgevoerd voordat de correctie kan starten. 4. Corrigeren: instructie voor het toewijzen van scores aan antwoorden van leerlingen. 5. Correctie afsluiten: correctie afsluiten, bij twee correctieronden komen tot een gezamenlijke einduitslag. Dit icoon geeft aan dat u efficiënter met CorrectionManager 2.11 kunt werken als u deze opmerking in acht neemt. Dit icoon geeft een waarschuwing. De gegeven informatie is van belang voor een correcte afhandeling van de examens. Deze pijl naar rechts geeft aan dat u een handeling in de software doet. < > Met tekst tussen deze tekens wordt een toets op uw toetsenbord bedoeld, zoals <delete>. Deze handleiding is gebaseerd op het werken met ExamenTester onder Windows 7. Als u met ExamenTester onder een ander besturingssysteem werkt, kunnen de hier getoonde schermafdrukken en teksten afwijken van wat u te zien krijgt. 1.2 Verschillen tussen CorrectionManager 2.11 en versie 2.10B (schooljaar ) De gebruiksmogelijkheden van CorrectionManager zijn niet veranderd. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

5 2. Begrippenlijst 2.1 Basisbegrippen TestManager TestCenter CorrectionManager GlobalServer LocalServer LocalAgent Datamap Packages Synchronisatie Dataretour TestManager is de module die de examensecretaris gebruikt om examens te plannen, om leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze examens, en om afnameresultaten in te zien en te versturen. TestManager communiceert met de LocalServer. TestCenter is de module die de leerlingen gebruiken om een examen te maken. TestCenter communiceert met de LocalServer. CorrectionManager is de module die de docent/corrector gebruikt om antwoorden van leerlingen op open vragen te scoren. CorrectionManager communiceert met de GlobalServer. De GlobalServer staat bij Cito. Via een beveiligde internetverbinding vindt gegevensuitwisseling plaats met de LocalServer op de school en met CorrectionManagers. De LocalServer staat in het schoolnetwerk. De LocalServer regelt het dataverkeer en -opslag in het netwerk van de school en het dataverkeer met Cito. De LocalServer communiceert met TestManager, TestCenter en de GlobalServer. De LocalAgent is een onderdeel van de LocalServer en regelt het dataverkeer en de dataopslag in het netwerk van de school. De Datamap in het schoolnetwerk bevat alle gegevens van de school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben o.a. betrekking op examens, afnameplanningen, toetsleiders en antwoorden en scores van leerlingen. Het dataverkeer van en naar de Datamap loopt via de LocalServer (LocalAgent). Een Package bevat één of meer toetsen in versleutelde vorm. Bij het installeren van packages in TestManager worden de packages (zonder correctievoorschriften) in de datamap geplaatst. Tijdens synchronisatie worden gegevens uitgewisseld tussen de LocalServer op school en de GlobalServer bij Cito. Synchronisatie wordt o.a. automatisch uitgevoerd bij het opstarten en afsluiten van TestManager. Dataretour kan via TestManager worden uitgevoerd. Bij dataretour stuurt de LocalServer de afnameresultaten van de school via een beveiligde internetverbinding naar de Global Server. De gegevens worden daarmee bij Cito opgeslagen in een centrale database. 2.2 Iconenlijst Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

6 Dit is het icoon van het setup bestand voor de module CorrectionManager. Dit bestand wordt aangemaakt bij de installatie van de LocalServer van de school. Dit icoon wordt geplaatst op het bureaublad bij installatie van de module CorrectionManager. Dit icoon wordt geplaatst in de taakbalk waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Hiermee kan de LocalServer Agent benaderd worden. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

7 3. Correctie voorbereiden Het afnemen en corrigeren van examens met ExamenTester is een samenspel tussen de examensecretaris, de systeembeheerder en de docent/corrector. Dit samenspel wordt nader toegelicht in bijlage A 'Overzicht gebruik ExamenTester'. Voor de correctie van open vragen van digitale examens maakt u gebruik van de module CorrectionManager. Om toegang te krijgen tot CorrectionManager heeft u van uw examensecretaris een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Dit wachtwoord is strikt geheim. U dient deze gegevens zorgvuldig te bewaren en te voorkomen dat deze in handen kunnen komen van onbevoegden. De examensecretaris kan aangeven op welke computer(s) op uw school u terecht kunt voor het uitvoeren van de correctiewerkzaamheden. In een aantal gevallen kan de school er voor kiezen om het gebruik van CorrectionManager bij docenten thuis mogelijk te maken. In verband met geheimhouding is thuiscorrectie niet altijd toegestaan door het CvTE, het College voor Toetsen en Examens van het Ministerie van Onderwijs, voorheen CvE. In de voorlichtingsbrochure per examensoort staat of correctie thuis wel of niet is toegestaan (zie kies: digitale examens vmbo of havo-vwo, examens 2015, ExamenTester en dan de voorlichtingsbrochure van CvTE). De examen-secretaris is hiervan op de hoogte. De uitvoering van thuiscorrectie is de verantwoordelijkheid van de school zelf. In geval van thuiscorrectie dient de module CorrectionManager te worden geïnstalleerd op een computer van de docent met printer en internetverbinding. In bijlage B wordt deze installatie nader toegelicht. De computer van de docent dient te voldoen aan de minimale systeemeisen, zie en kies: Handleidingen en systeembeheer en daarna systeemeisen. Op het bureaublad van de computer waarop CorrectionManager is geïnstalleerd staat de hiernaast afgebeelde snelkoppeling. In CorrectionManager kunt u examens die door leerlingen van uw school zijn gemaakt, corrigeren als 1 e corrector. Het kan ook voorkomen dat u in CorrectionManager examens van leerlingen van een andere school gaat corrigeren als 2 e corrector. In dat geval heeft u van uw examensecretaris een telefoonnummer en/of adres ontvangen om contact op te kunnen nemen met deze andere school (c.q. de 1 e corrector) voor evt. aanvullend overleg. Een docent/corrector die antwoorden op open vragen gaat scoren (corrigeren), zet daarbij de volgende stappen: 1. Informatie ontvangen; 2. CorrectionManager opstarten; 3. Locatie examenpackages opgeven; 4. Overzicht te corrigeren afnameplanningen inzien; 5. Afnameplanning selecteren; 6. Scores toekennen; 7. Correctie afsluiten. De stap Correctie afsluiten is verschillend voor examens met één correctieronde en examens met twee correctierondes. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

8 3.1 Informatie ontvangen Voordat u gaat corrigeren, ontvangt u van de examensecretaris of de systeembeheerder de volgende informatie: Examensecretaris: o welke examens u moet corrigeren; o gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in CorrectionManager. Systeembeheerder of examensecretaris: o op welke computer(s) CorrectionManager is geïnstalleerd; o de padnaam naar de map waar de examenpackages zijn opgeslagen. 3.2 CorrectionManager opstarten Op het bureaublad van de computer waarop CorrectionManager is geïnstalleerd, is de onderstaande snelkoppeling geplaatst: Dubbelklik op deze snelkoppeling om CorrectionManager te starten (of klik op Start -> Programma s -> ExamenTester > CorrectionManager ExamenTester 2.11). Het venster Aanmelden toetsleider verschijnt: Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in zoals u die heeft ontvangen van de examensecretaris, en klik vervolgens op OK. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

9 Het venster CorrectionManager Hoofdmenu verschijnt: Bovenstaand menu geeft u de volgende opties: Optie Betekenis 1e Correctie 2e Correctie Packages Ondersteuning Afsluiten Onder deze optie vindt u examenafnames van leerlingen van uw eigen school die u gaat corrigeren als 1 e corrector. Via deze optie krijgt u de leerlingantwoorden op de open vragen in beeld en kunt u met behulp van het correctievoorschrift een score toekennen. Onder deze optie vindt u examenafnames van leerlingen van een andere school die u gaat corrigeren als 2 e corrector. Via deze optie krijgt u de leerlingantwoorden op de open vragen in beeld en kunt u met behulp van het correctievoorschrift een score toekennen. Via deze optie stelt u de padnaam in van de map waar CorrectionManager de digitale examenbestanden ( packages ) kan vinden. De examens kunnen alleen worden gecorrigeerd als de padnaam juist is ingesteld. Kies deze optie om te controleren welke flashversie geïnstalleerd is op uw computer, en om achtergrondinformatie op te vragen over CorrectionManager. Met deze optie sluit u CorrectionManager af. 3.3 Locatie examenpackages opgeven Voordat u met het correctiewerk kunt starten, moet bekend zijn waar CorrectionManager de packages (d.w.z. de mappen met digitale examenbestanden) kan vinden. Klik op de optie Packages in het venster CorrectionManager Hoofdmenu: Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

10 Het venster Beheer Packages verschijnt. Dit venster geeft een overzicht van de packages die op dit moment beschikbaar zijn voor CorrectionManager: Als in het rechterdeel van bovenstaand venster de packagenaam ontbreekt van het examen dat u wilt corrigeren, is het noodzakelijk de padnaam naar deze package in te stellen. U gebruikt hiervoor de optie 'Instellen padnaam packages' in het linkerdeel van het venster. Informeer bij de systeembeheerder onder welke padnaam of op welke (netwerk)locatie de map met packages staat. Klik in het linkerdeel van het venster op de optie (onder de aanduiding 'Toevoegen') Het venster Bestandslocatie verschijnt: Klik op de knop om de map te selecteren waarin de packages staan. Een package bevat één of meer digitale examens en is nodig om de correctie uit te voeren: Een package bestaat uit een afzonderlijke (sub)map met een gecodeerde naam, bijvoorbeeld {25B583CF-A0A C1-E94E0A8B865D}. De codering maakt deel uit van de beveiliging van ExamenTester Vervolgens verschijnt het venster voor de mapselectie: Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

11 Selecteer de map waarin de packages staan en niet de submappen met de digitale examenbestanden zelf. De padnaam van de map waar de examenpackages zijn opgeslagen is bekend bij de systeembeheerder van uw school. De packages hebben een gecodeerde mapaanduiding die begint en eindigt met een accolade en ziet er als volgt uit: Kies hierbij de bovenliggende map! Het venster Bestandslocatie bevat nu de geselecteerde map, bijvoorbeeld: Klik op OK. Het venster Beheer Packages verschijnt weer, maar nu zijn alle namen van de examenpackages die zijn aangetroffen op de aangegeven bestandslocatie in het rechterdeel van het venster zichtbaar. Het venster Beheer Packages ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: Controleer of de packagenaam van het examen dat u wilt corrigeren voorkomt in het rechterdeel van het venster. Klik vervolgens in het linkerdeel van het venster op Sluiten huidige venster om terug te gaan naar het CorrectionManager Hoofdmenu. Het kan zijn dat u bij later gebruik van CorrectionManager deze padnaam opnieuw moet instellen. in sommige gevallen worden de instellingen van de gebruiker (profiel) gewijzigd of gewist zodra de computer opnieuw wordt opgestart, of een nieuwe gebruiker zich aanmeldt. In die gevallen blijft de gekozen bestandslocatie niet bewaard als ingestelde padnaam. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

12 3.4 Overzicht te corrigeren afnameplanningen inzien Nadat u het pad naar de packages heeft opgegeven, kunt u examens gaan corrigeren als 1 e en/of als 2 e corrector. De te corrigeren examens vindt u onder de optie 1e Correctie of 2e Correctie in het CorrectionManager Hoofdmenu. Klik op 1e Correctie of op 2e Correctie. Afhankelijk van uw keuze verschijnt het venster Afnameplanningen voor 1e correctie of het venster Afnameplanningen voor 2e correctie. Hierin staat het overzicht van de afnameplanningen die de examensecretaris van uw school voor u heeft klaargezet om te corrigeren: Het kan voorkomen dat in dit overzicht een afnameplanning niet zichtbaar is, terwijl u dat wel verwacht. Neem daarover contact op met uw examensecretaris. Mogelijk is de afnameplanning nog niet vrijgegeven voor correctie of moeten de gegevens nog worden gesynchroniseerd met de GlobalServer. Als u examens corrigeert waarvoor 2 e correctie van toepassing is, bevat het overzicht de volgende informatie: In de kolom 'School externe correctie' in het rechterdeel van het venster staat de naam van de andere school; In de kolom 'Externe Corrector' staat de naam van de corrector van de andere school (als deze kolom leeg is heeft de examensecretaris van de andere school nog geen corrector aan de betreffende afnameplanning toegewezen). De namen van de te corrigeren examenafnames zijn in eerste instantie gedeeltelijk zichtbaar. U kunt deze namen volledig zichtbaar maken door op de verticale lijn in de kopregel te dubbelklikken. U kunt daarvoor ook de horizontale balk verschuiven (links onder in het venster als het venster gemaximaliseerd is). Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

13 In de kolommen rechts bovenin het venster Afnameplanningen voor 1e correctie of het venster Afnameplanningen voor 2e correctie zijn tot slot iconen zichtbaar die aangeven wat de voortgang is van de correctiewerkzaamheden: In de kolom 'Mijn corr.' ( Mijn correctie status ) is het icoon zichtbaar dat de voortgang aangeeft van het correctiewerk dat u uitvoert voor de betreffende afnameplanning. In de kolom 'Ex Corr.' (Externe correctie status') is het icoon zichtbaar dat de voortgang aangeeft van het correctiewerk dat de docent van de andere school uitvoert voor de betreffende afnameplanning (indien 2 e correctie van toepassing is). De iconen hebben de volgende betekenis (status): De corrector is nog niet gestart met de correctie. De corrector is bezig met de correctie. 'Groen vinkje' Alleen in geval van examens waarbij sprake is van 2 e correctie: De corrector is gereed met het toekennen van scores, en kan de toegekende scores niet meer wijzigen. De definitieve toetsscores van de leerlingen staan echter nog niet definitief vast. Beide correctoren moeten nog contact met elkaar opnemen om de definitieve toetsscore vast te stellen (zie paragraaf 5.2). De correctie is afgerond en de definitieve toetsscores zijn vastgesteld. 'Grijs vinkje' Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

14 4. Corrigeren 4.1 Afnameplanning selecteren Dubbelklik in het venster Afnameplanningen voor 1e correctie of het venster Afnameplanningen voor 2e correctie op de naam van de afnameplanning waarvan u de leerlingantwoorden wilt gaan corrigeren. Vervolgens verschijnt het venster Correctie overzicht, met informatie over de door u geselecteerde afnameplanning: In het rechterdeel van dit venster staan de namen van de leerlingen die het examen hebben gemaakt. In de kolommen daarnaast staan bovenaan de vraagnummers. De iconen daaronder hebben de volgende betekenis: Dit is een automatisch gescoorde vraag. U hoeft aan deze vraag geen score toe te kennen. Dit is een handmatig te scoren vraag. Aan deze vraag is nog geen score toegekend. Dit is een handmatig te scoren vraag. Aan deze vraag is al wel een score toegekend. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

15 4.2 Scores toekennen In het linkerdeel van het venster Correctie overzicht, onder de aanduiding Corrigeren, kunt u aangeven of u het examen per leerling of per vraag wilt nakijken. Klik op het menu Per vraag of Per leerling in het linkerdeel van het venster om te starten met het toekennen van scores. Het venster Item Correctie Per vraag of het venster Item Correctie Per leerling verschijnt: U kunt ervoor kiezen om het examen te corrigeren per vraag of per leerling. Als u hierin wilt wisselen dan kan dat gedurende de correctie door het bovenstaand venster te sluiten. U kiest daarna de door u gewenste methode. In het venster staat de opgave met het antwoord zoals de leerling dat tijdens de toetsafname heeft ingevuld. Indien de vraag niet in zijn geheel in beeld verschijnt, is het waarschijnlijk dat de resolutie van de computer, waarop u de correctie uitvoert, niet correct staat ingesteld. De systeemeisen van het beeldscherm vindt u op het internetadres (kies: Handleidingen en systeembeheer en vervolgens systeemeisen). De correcte (minimale) resolutie-instelling is: 1280 x 1024 pixels. Bovenin, aan de linkerkant in dit venster staan de namen van de leerlingen en de nummers van de open vragen onder elkaar. De leerlingnamen zijn in dit deel van het venster slechts gedeeltelijk zichtbaar. Wilt u de volledige naam van de leerling zien, beweeg dan met de cursor langzaam over de naam. Klik in het linkerdeel van het venster op het nummer van de vraag (van de leerling) die u wilt scoren. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

16 Vervolgens verschijnt het venster met de vraag en het leerlingantwoord, bijvoorbeeld: Er zijn twee manieren om in bovenstaand venster de correctievoorschriften zichtbaar te maken: Manier 1: U kunt het correctievoorschrift weergeven in plaats van het antwoord van de leerling door te klikken op het tabblad voorschrift linksonder in het venster. Om weer terug te gaan naar het antwoord van de leerling klikt u op het tabblad item. Manier 2: U kunt het correctievoorschrift weergeven tegelijkertijd met het antwoord van de leerling door te klikken op de button Voorschrift tonen rechtsonder in het venster. Het correctievoorschrift verschijnt vervolgens in een pop-up venster. U kunt het pop-up venster met het correctievoorschrift verslepen naar elke gewenste plek op het scherm. Ook is het pop-up venster naar wens te vergroten en te verkleinen. De positie en het formaat van het pop-up venster blijven gehandhaafd, ook als u naar een volgend of vorig leerlingantwoord gaat. De tekst van de button is gewijzigd van Voorschrift tonen in Voorschrift verbergen. Door opnieuw op de button te klikken verdwijnt het pop-up venster. Als u het pop-up venster niet meer ziet, terwijl u rechtsonder de button ziet met Voorschrift verbergen, kunt u tweemaal op deze button klikken om het pop-up venster weer zichtbaar te maken. Op manier 2 heeft u zowel de vraag, het antwoord van de leerling als het correctievoorschrift in één scherm, en hoeft u niet te wisselen tussen de twee tabbladen, zoals in manier 1 is beschreven. Klik op het tabblad voorschrift linksonder in het venster of de button Voorschrift tonen rechtsonder in het venster om het correctievoorschrift te bekijken. Geef een score aan het antwoord van de leerling door te klikken op één van de scores die zijn weergegeven linksonder in het venster. Eenmaal klikken op de score is voldoende (er volgt geen bevestiging). U moet altijd een score toekennen. Klik op de score 0 als het antwoord ontbreekt. Voor het toekennen van scores moet u altijd (ook bij eventueel niet goed functionerende opgaven) het correctievoorschrift opvolgen, tenzij andere informatie door het CvTE beschikbaar is gesteld. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

17 Op het moment dat u een score toekent, verandert het icoontje voor het vraagnummer linksboven. De iconen hebben de volgende betekenis: Aan deze vraag is nog geen score toegekend. Aan deze vraag is al wel een score toegekend. Klik op Volgende onderaan in het correctievenster om naar de volgende vraag of leerling te gaan. Als u heeft gekozen voor corrigeren per vraag, verschijnt automatisch dezelfde vraag van de volgende leerling in beeld. Nadat u van alle leerlingen dezelfde vraag hebt nagekeken, selecteert u vervolgens de eerste leerling met een volgend vraagnummer. Dat gaat als volgt: Klik op het - teken bij de eerste leerling om de onderliggende vragen bij deze leerling uit te vouwen (u kunt de onderliggende vragen eventueel weer inklappen door te klikken op het - teken). Klik op het volgende vraagnummer van de eerste leerling. Vervolg de correctie. Alle scores worden direct online op de GlobalServer (Cito) opgeslagen. Bij een eventuele computerstoring gaat dus geen eerder werk verloren. Wanneer u alle vragen van een score hebt voorzien of als u het scoren van de leerlingantwoorden wilt onderbreken, kunt u het correctievenster sluiten. Klik op de knop Sluiten, rechtsonder in het venster. U komt terug in het venster Correctie overzicht. In dit venster ziet u aan de icoontjes achter de leerlingnamen welke open vragen van een score zijn voorzien: Als niet alle vragen zijn gescoord (zoals in het venster hierboven), kunt u de correctie direct of op een later tijdstip herstarten. Als alle vragen van een score zijn voorzien, kunt u de correctie formeel afsluiten (zie hoofdstuk 5). Daarvoor is het nodig eerst het huidige venster te sluiten. Klik op Sluiten huidige venster in het linkerdeel van het venster. U komt terug in het venster Afnameplanningen voor 1e correctie (indien u de correctie gestart bent als 1 e corrector) of in het venster Afnameplanningen voor 2e correctie (indien u de correctie gestart bent als 2 e corrector). Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

18 5. Correctie afsluiten 5.1 Correctie afsluiten bij één correctieronde Als u klaar bent met het correctiewerk voor een bepaalde afnameplanning, sluit u de correctie formeel af. U geeft hiermee aan de examensecretaris het signaal dat u klaar bent met uw correctiewerk, en de scores niet meer wilt wijzigen. Het icoon in de kolom 'Mijn corr. status' in onderstaand venster zal daarna veranderen van ('grijs vinkje'): in Klik in het rechterdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e correctie op de afnameplanning (van het examen) waarvan u de correctie wilt afsluiten. De regel van de betreffende afnameplanning is nu blauw geselecteerd. Klik op Correctie afgerond in het linkerdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e correctie In bepaalde situaties (bijvoorbeeld als u CorrectionManager zojuist heeft opgestart), kan het voorkomen dat de eerder ingestelde padnaam naar de examenpackages in CorrectionManager niet is bewaard. In dat geval verschijnt de melding 'Package niet beschikbaar!' Stel dan de juiste padnaam in van de map waar CorrectionManager de digitale examenbestanden ( packages ) kan vinden volgens de aanwijzingen in paragraaf 3.3. Daarna verschijnt het venster waarin CorrectionManager vraagt om een bevestiging: Klik op Ja om het correctiewerk definitief in te leveren. Vervolgens verschijnt de melding dat de correctie is afgesloten: Klik op OK. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

19 In de kolom Mijn corr.' ('Mijn correctie status ) verschijnt vervolgens het icoon kunt CorrectionManager nu afsluiten. ('grijs vinkje'). U Klik op Sluiten huidige venster in het venster Afnameplanningen voor 1e correctie, en vervolgens op Afsluiten in het CorrectionManager Hoofdmenu. 5.2 Correctie afsluiten bij twee correctieronden U heeft als 1 e corrector of 2 e corrector de examenvragen gecorrigeerd. Als u klaar bent met het correctiewerk voor een bepaalde afnameplanning, sluit u de correctie formeel af. Het icoon in de kolom 'Mijn corr. status' in het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie zal daarna veranderen van in ('groen vinkje'). Klik in het rechterdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie op de afnameplanning (van het examen) waarvan u de correctie wilt afsluiten. De regel van de betreffende afnameplanning is nu blauw geselecteerd. Klik op Corrigeren in het linkerdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie om het correctieoverzicht nog eenmaal te openen. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld als u CorrectionManager zojuist heeft opgestart), kan het voorkomen dat de eerder ingestelde padnaam naar de examenpackages in CorrectionManager niet is bewaard. In dat geval verschijnt de melding 'Package niet beschikbaar!' Stel dan de juiste padnaam in van de map waar CorrectionManager de digitale examenbestanden ( packages ) kan vinden volgens de aanwijzingen in paragraaf 3.3. Klik op Correctie afgerond in het linkerdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie. Klik vervolgens op Correctie afgerond in het linkerdeel van het venster. Daarna verschijnt het venster waarin CorrectionManager vraagt om een bevestiging: Klik op Ja om het correctiewerk definitief in te leveren. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

20 In de kolom Mijn corr.' ('Mijn correctie status ) verschijnt vervolgens het icoon correctie gereed ('groen vinkje'): Als het icoon correctie gereed zichtbaar is bij uw correctie, kunt u de scores die aan de antwoorden van de leerlingen zijn toegekend niet meer wijzigen. In het overleg tussen 1 e - 2 e corrector moeten nog wel de definitieve toetsscores van de leerlingen worden vastgesteld. Als de corrector van de andere school klaar is met de correctie, is het icoon correctie gereed ( ) zichtbaar in de kolom 'Ex corr.' ( Externe correctie status ) Opvragen rapport 1 e -2 e corrector Als de correctie gereed is, kunt u een rapport opvragen met een overzicht van de door beide correctoren toegekende scores. Het rapport 'Scores 1e-2e correctie is alléén beschikbaar in die gevallen waarin 2 e correctie van toepassing is. Bij examens met enkelvoudige correctie, kunt u in CorrectionManager geen overzicht oproepen met de scores die u aan de antwoorden van de leerlingen heeft toegekend. In dat geval verschijnt de melding: Uw examensecretaris kan wel (in TestManager) een rapport Leerlingscores afdrukken, indien dat voor dit examen is toegestaan. Klik in het rechterdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie op de afnameplanning (van het examen) waarvan u het rapport wilt opvragen. In het linkerdeel van het venster ziet u de onder de aanduiding 'Rapporten' de optie Scores 1e-2e correctie. Klik in het linkerdeel van het venster op Scores 1e-2e correctie. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

21 Vervolgens wordt in de browser een rapport geopend met gedetailleerde informatie over de scores die aan de leerlingantwoorden zijn toegekend. Als het rapport niet correct wordt weergegeven, stel dan uw standaardinternetbrowser (tijdelijk) in op 'Internet Explorer': - open Internet Explorer (IE) - kies Internetopties in het menu Extra, en klik op het tabblad Programma's - klik op de knop 'Als standaard instellen' onder de aanduiding 'Standaard webbrowser'. Hieronder lichten we de informatie in het rapport 'Scores 1e-2e correctie nader toe. Bovenin het rapport staan enkele algemene gegevens over de afnameplanning. Daaronder worden in tabelvorm alle scores vermeld die de kandidaten voor de verschillende opgaven hebben behaald. De gegevens voor elke vraag zijn daarbij in een aparte kolom weergegeven. Bovenin iedere kolom staan de volgende drie gegevens: om welk vraagnummer het gaat; wat de max. (maximale) score is voor de betreffende vraag; of de vraag automatisch is gescoord ( a ) of door een corrector (spatie). Zet in de pagina-instelling van het afdrukvoorbeeld van de browser, de afdrukstand op Liggend (Alt + L) i.p.v. Staand (Alt + S). U kunt in de instellingen eventueel de marges van de pagina verkleinen voor een betere afdruk van het score-overzicht. In het overzicht worden per leerling 2 regels weergegeven: 1. Op de eerste regel staat de totaalscore van de leerling op basis van de 1 e correctie. Daarnaast staan alle scores die de 1 e corrector heeft toegekend aan de antwoorden op de open vragen én alle scores die automatisch zijn toegekend aan de antwoorden op de overige vragen. 2. Op de tweede regel staat de totaalscore van de leerling op basis van de 2 e correctie. Daarnaast staan alleen de door de 2 e corrector toegekende scores op de open vragen wanneer deze afwijken van de door de 1 e corrector toegekende scores. Maak van het rapport Scores 1e-2e correctie een afdruk op papier. Naast de naam van de kandidaat is automatisch de definitieve score ingevuld als de scores van de 1 e en 2 e corrector voor alle vragen met elkaar overeenkomen (de tweede regel is in dat geval leeg). Voor deze kandidaat is geen nader overleg tussen 1 e en 2 e corrector nodig. Als de 1 e en 2 e corrector voor één of meer antwoorden van een kandidaat een verschillende score hebben toegekend, is de definitieve score nog niet vastgesteld: de kolom def. score naast de naam van de kandidaat is dan leeg ( ). Omcirkel op de papieren afdruk van het rapport Scores 1e-2e correctie de namen van de kandidaten waarvoor geen definitieve eindscore is weergegeven (indien van toepassing). Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8

Gebruikershandleiding toetsleider. ExamenTester MBO 2.9.8 Gebruikershandleiding toetsleider EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011) Niets uit dit

Nadere informatie

ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks:

ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: Releasenotes ExamenTester MBO 2.11.14 ICT-helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail: ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator. MiniTester 2.11

Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator. MiniTester 2.11 Gebruikershandleiding voor de examensecretaris en de docent/examinator MiniTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie

Nadere informatie

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl

ICT-helpdesk. Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e-mail ICTBB@cito.nl Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester MBO 2.9.8 ICThelpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 email ICTBB@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2011)

Nadere informatie

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11

Installatiehandleiding systeembeheerder. MiniTester 2.11 Installatiehandleiding systeembeheerder MiniTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van MiniTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11

Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 ExamenTester MBO 2.11.14 Setup.exe Verkorte Installatiehandleiding ExamenTester MBO 2.11 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld om de huidige LocalServer

Nadere informatie

Bestemd voor de examinator. Inhoudsopgave. Handleiding Wolf

Bestemd voor de examinator. Inhoudsopgave. Handleiding Wolf Handleiding Wolf Bestemd voor de examinator Inhoudsopgave Instructie examinator... 2 Activeren account... 2 Aanmelden... 2 Groepmenu... 3 Invoerscherm Kandidaatkenmerken... 3 Invoerscherm voor scores...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

OrganisationConnect your webbased telephone center

OrganisationConnect your webbased telephone center Dit is de handleiding voor de Windows client voor OrganisationConnect versie 2.1. [1/10] Voys Telcom Inhoudsopgave 1 Het installeren/upgraden van de OrganisationConnect Windows client... 3 2 Het starten

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype Handleiding voor het installeren van en werken met Skype 1 Inhoudsopgave: Wat is Skype?... 3 Systeem-eisen Skype... 3 Skype installeren... 4 Skype account aanmaken... 7 Werken met Skype... 10 Skype verwijderen...

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012

Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Protocol eerste en tweede correctie Centrale examens vmbo, havo en vwo 2012 Vooraf Het protocol eerste en tweede correctie gaat uit van de wet- en regelgeving zoals die is verwoord in het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Versie 2.0-2006 Auteur: IQ Development BV 2006 IQ Development BV Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Start... 3 1.2 Licentie activeren voor docenten... 3 1.3

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten

Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten Welkom bij de praktische handleiding voor Springstof Nederlands. In deze handleiding wordt u stap-voor-stap door het systeem van Springstof Nederlands

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Vraag Wat dien ik in te stellen om te kunnen inloggen bij Autoflex Online en om te kunnen printen.

Vraag Wat dien ik in te stellen om te kunnen inloggen bij Autoflex Online en om te kunnen printen. Supportnote: Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl IBAN NL25 RABO 0354 2405 01 BTW nr. 8218.87.920.B.01 KvK 08214129

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008 Muntkade 8 3531 AK Utrecht Postbus 8128 3503 RC Utrecht tel. 030 2840700 fax. 030 2840709 e-mail: info@cevo.nl De scholen die deelnemen aan de digitale centrale examens algemene vakken BB 2008 t.a.v. de

Nadere informatie

Functionaliteiten Facet

Functionaliteiten Facet Functionaliteiten Facet Examens afnemen door middel van de computer ontwikkelt zich sterk. Computerexamens worden momenteel afgenomen door middel van ExamenTester. Om digitale afnamemogelijkheden te moderniseren,

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel uw tablet

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6 How to in Cloud Inhoudsopgave Inloggen... 3 Uitloggen... 3 RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties... 4 Wachtwoord wijzigen... 5 Printers... 6 Bureaublad snelkoppelingen maken... 7 Snelkoppeling naar

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving

Instructie: Werken met de nieuwe omgeving Instructie: Werken met de nieuwe omgeving In dit document vind je een beschrijving hoe de nieuwe omgeving werkt en wat de grootste aanpassingen zijn. Dit document bestaat uit een zestal delen: - Deel 1:

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Start de VPN client op. U kan het programma terugvinden vinden via Start Alle programma s Cisco Systems VPN Client (zie afbeelding hieronder)

Start de VPN client op. U kan het programma terugvinden vinden via Start Alle programma s Cisco Systems VPN Client (zie afbeelding hieronder) Inloggen op het bekabeld netwerk met een laptop Om in de PC-lokalen uw laptop via kabel op het bestaande netwerk aan te sluiten, moet u éénmalig een VPN client (software voor beveiligde communicatie) installeren

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie