Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester 2.11

2 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van ExamenTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op (kies: ICT-examenhelpdesk). U vindt hier ook de veelgestelde vragen over ExamenTester Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of videokopie of op welke wijze dan ook. Versie: september 2014

3 Inhoud 1. Inleiding Leeswijzer Verschillen tussen CorrectionManager 2.11 en versie 2.10B (schooljaar ) Begrippenlijst Basisbegrippen Iconenlijst Correctie voorbereiden Informatie ontvangen CorrectionManager opstarten Locatie examenpackages opgeven Overzicht te corrigeren afnameplanningen inzien Corrigeren Afnameplanning selecteren Scores toekennen Correctie afsluiten Correctie afsluiten bij één correctieronde Correctie afsluiten bij twee correctieronden Bijlage A: Overzicht gebruik ExamenTester Bijlage B: CorrectionManager installeren op docentcomputer... 26

4 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer Dit is de handleiding ter ondersteuning van de docent/corrector bij het uitvoeren van correctiewerkzaamheden met gebruik van de module CorrectionManager van ExamenTester Deze handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding: deze inleiding. 2. Begrippenlijst: een overzicht van belangrijke begrippen en iconen. 3. Correctie voorbereiden: voorbereidingen die moeten worden uitgevoerd voordat de correctie kan starten. 4. Corrigeren: instructie voor het toewijzen van scores aan antwoorden van leerlingen. 5. Correctie afsluiten: correctie afsluiten, bij twee correctieronden komen tot een gezamenlijke einduitslag. Dit icoon geeft aan dat u efficiënter met CorrectionManager 2.11 kunt werken als u deze opmerking in acht neemt. Dit icoon geeft een waarschuwing. De gegeven informatie is van belang voor een correcte afhandeling van de examens. Deze pijl naar rechts geeft aan dat u een handeling in de software doet. < > Met tekst tussen deze tekens wordt een toets op uw toetsenbord bedoeld, zoals <delete>. Deze handleiding is gebaseerd op het werken met ExamenTester onder Windows 7. Als u met ExamenTester onder een ander besturingssysteem werkt, kunnen de hier getoonde schermafdrukken en teksten afwijken van wat u te zien krijgt. 1.2 Verschillen tussen CorrectionManager 2.11 en versie 2.10B (schooljaar ) De gebruiksmogelijkheden van CorrectionManager zijn niet veranderd. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

5 2. Begrippenlijst 2.1 Basisbegrippen TestManager TestCenter CorrectionManager GlobalServer LocalServer LocalAgent Datamap Packages Synchronisatie Dataretour TestManager is de module die de examensecretaris gebruikt om examens te plannen, om leerlingen en docenten/correctoren toegang te geven tot deze examens, en om afnameresultaten in te zien en te versturen. TestManager communiceert met de LocalServer. TestCenter is de module die de leerlingen gebruiken om een examen te maken. TestCenter communiceert met de LocalServer. CorrectionManager is de module die de docent/corrector gebruikt om antwoorden van leerlingen op open vragen te scoren. CorrectionManager communiceert met de GlobalServer. De GlobalServer staat bij Cito. Via een beveiligde internetverbinding vindt gegevensuitwisseling plaats met de LocalServer op de school en met CorrectionManagers. De LocalServer staat in het schoolnetwerk. De LocalServer regelt het dataverkeer en -opslag in het netwerk van de school en het dataverkeer met Cito. De LocalServer communiceert met TestManager, TestCenter en de GlobalServer. De LocalAgent is een onderdeel van de LocalServer en regelt het dataverkeer en de dataopslag in het netwerk van de school. De Datamap in het schoolnetwerk bevat alle gegevens van de school in versleutelde vorm. Deze gegevens hebben o.a. betrekking op examens, afnameplanningen, toetsleiders en antwoorden en scores van leerlingen. Het dataverkeer van en naar de Datamap loopt via de LocalServer (LocalAgent). Een Package bevat één of meer toetsen in versleutelde vorm. Bij het installeren van packages in TestManager worden de packages (zonder correctievoorschriften) in de datamap geplaatst. Tijdens synchronisatie worden gegevens uitgewisseld tussen de LocalServer op school en de GlobalServer bij Cito. Synchronisatie wordt o.a. automatisch uitgevoerd bij het opstarten en afsluiten van TestManager. Dataretour kan via TestManager worden uitgevoerd. Bij dataretour stuurt de LocalServer de afnameresultaten van de school via een beveiligde internetverbinding naar de Global Server. De gegevens worden daarmee bij Cito opgeslagen in een centrale database. 2.2 Iconenlijst Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

6 Dit is het icoon van het setup bestand voor de module CorrectionManager. Dit bestand wordt aangemaakt bij de installatie van de LocalServer van de school. Dit icoon wordt geplaatst op het bureaublad bij installatie van de module CorrectionManager. Dit icoon wordt geplaatst in de taakbalk waarop de LocalServer geïnstalleerd is. Hiermee kan de LocalServer Agent benaderd worden. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

7 3. Correctie voorbereiden Het afnemen en corrigeren van examens met ExamenTester is een samenspel tussen de examensecretaris, de systeembeheerder en de docent/corrector. Dit samenspel wordt nader toegelicht in bijlage A 'Overzicht gebruik ExamenTester'. Voor de correctie van open vragen van digitale examens maakt u gebruik van de module CorrectionManager. Om toegang te krijgen tot CorrectionManager heeft u van uw examensecretaris een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Dit wachtwoord is strikt geheim. U dient deze gegevens zorgvuldig te bewaren en te voorkomen dat deze in handen kunnen komen van onbevoegden. De examensecretaris kan aangeven op welke computer(s) op uw school u terecht kunt voor het uitvoeren van de correctiewerkzaamheden. In een aantal gevallen kan de school er voor kiezen om het gebruik van CorrectionManager bij docenten thuis mogelijk te maken. In verband met geheimhouding is thuiscorrectie niet altijd toegestaan door het CvTE, het College voor Toetsen en Examens van het Ministerie van Onderwijs, voorheen CvE. In de voorlichtingsbrochure per examensoort staat of correctie thuis wel of niet is toegestaan (zie kies: digitale examens vmbo of havo-vwo, examens 2015, ExamenTester en dan de voorlichtingsbrochure van CvTE). De examen-secretaris is hiervan op de hoogte. De uitvoering van thuiscorrectie is de verantwoordelijkheid van de school zelf. In geval van thuiscorrectie dient de module CorrectionManager te worden geïnstalleerd op een computer van de docent met printer en internetverbinding. In bijlage B wordt deze installatie nader toegelicht. De computer van de docent dient te voldoen aan de minimale systeemeisen, zie en kies: Handleidingen en systeembeheer en daarna systeemeisen. Op het bureaublad van de computer waarop CorrectionManager is geïnstalleerd staat de hiernaast afgebeelde snelkoppeling. In CorrectionManager kunt u examens die door leerlingen van uw school zijn gemaakt, corrigeren als 1 e corrector. Het kan ook voorkomen dat u in CorrectionManager examens van leerlingen van een andere school gaat corrigeren als 2 e corrector. In dat geval heeft u van uw examensecretaris een telefoonnummer en/of adres ontvangen om contact op te kunnen nemen met deze andere school (c.q. de 1 e corrector) voor evt. aanvullend overleg. Een docent/corrector die antwoorden op open vragen gaat scoren (corrigeren), zet daarbij de volgende stappen: 1. Informatie ontvangen; 2. CorrectionManager opstarten; 3. Locatie examenpackages opgeven; 4. Overzicht te corrigeren afnameplanningen inzien; 5. Afnameplanning selecteren; 6. Scores toekennen; 7. Correctie afsluiten. De stap Correctie afsluiten is verschillend voor examens met één correctieronde en examens met twee correctierondes. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

8 3.1 Informatie ontvangen Voordat u gaat corrigeren, ontvangt u van de examensecretaris of de systeembeheerder de volgende informatie: Examensecretaris: o welke examens u moet corrigeren; o gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in CorrectionManager. Systeembeheerder of examensecretaris: o op welke computer(s) CorrectionManager is geïnstalleerd; o de padnaam naar de map waar de examenpackages zijn opgeslagen. 3.2 CorrectionManager opstarten Op het bureaublad van de computer waarop CorrectionManager is geïnstalleerd, is de onderstaande snelkoppeling geplaatst: Dubbelklik op deze snelkoppeling om CorrectionManager te starten (of klik op Start -> Programma s -> ExamenTester > CorrectionManager ExamenTester 2.11). Het venster Aanmelden toetsleider verschijnt: Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in zoals u die heeft ontvangen van de examensecretaris, en klik vervolgens op OK. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

9 Het venster CorrectionManager Hoofdmenu verschijnt: Bovenstaand menu geeft u de volgende opties: Optie Betekenis 1e Correctie 2e Correctie Packages Ondersteuning Afsluiten Onder deze optie vindt u examenafnames van leerlingen van uw eigen school die u gaat corrigeren als 1 e corrector. Via deze optie krijgt u de leerlingantwoorden op de open vragen in beeld en kunt u met behulp van het correctievoorschrift een score toekennen. Onder deze optie vindt u examenafnames van leerlingen van een andere school die u gaat corrigeren als 2 e corrector. Via deze optie krijgt u de leerlingantwoorden op de open vragen in beeld en kunt u met behulp van het correctievoorschrift een score toekennen. Via deze optie stelt u de padnaam in van de map waar CorrectionManager de digitale examenbestanden ( packages ) kan vinden. De examens kunnen alleen worden gecorrigeerd als de padnaam juist is ingesteld. Kies deze optie om te controleren welke flashversie geïnstalleerd is op uw computer, en om achtergrondinformatie op te vragen over CorrectionManager. Met deze optie sluit u CorrectionManager af. 3.3 Locatie examenpackages opgeven Voordat u met het correctiewerk kunt starten, moet bekend zijn waar CorrectionManager de packages (d.w.z. de mappen met digitale examenbestanden) kan vinden. Klik op de optie Packages in het venster CorrectionManager Hoofdmenu: Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

10 Het venster Beheer Packages verschijnt. Dit venster geeft een overzicht van de packages die op dit moment beschikbaar zijn voor CorrectionManager: Als in het rechterdeel van bovenstaand venster de packagenaam ontbreekt van het examen dat u wilt corrigeren, is het noodzakelijk de padnaam naar deze package in te stellen. U gebruikt hiervoor de optie 'Instellen padnaam packages' in het linkerdeel van het venster. Informeer bij de systeembeheerder onder welke padnaam of op welke (netwerk)locatie de map met packages staat. Klik in het linkerdeel van het venster op de optie (onder de aanduiding 'Toevoegen') Het venster Bestandslocatie verschijnt: Klik op de knop om de map te selecteren waarin de packages staan. Een package bevat één of meer digitale examens en is nodig om de correctie uit te voeren: Een package bestaat uit een afzonderlijke (sub)map met een gecodeerde naam, bijvoorbeeld {25B583CF-A0A C1-E94E0A8B865D}. De codering maakt deel uit van de beveiliging van ExamenTester Vervolgens verschijnt het venster voor de mapselectie: Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

11 Selecteer de map waarin de packages staan en niet de submappen met de digitale examenbestanden zelf. De padnaam van de map waar de examenpackages zijn opgeslagen is bekend bij de systeembeheerder van uw school. De packages hebben een gecodeerde mapaanduiding die begint en eindigt met een accolade en ziet er als volgt uit: Kies hierbij de bovenliggende map! Het venster Bestandslocatie bevat nu de geselecteerde map, bijvoorbeeld: Klik op OK. Het venster Beheer Packages verschijnt weer, maar nu zijn alle namen van de examenpackages die zijn aangetroffen op de aangegeven bestandslocatie in het rechterdeel van het venster zichtbaar. Het venster Beheer Packages ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: Controleer of de packagenaam van het examen dat u wilt corrigeren voorkomt in het rechterdeel van het venster. Klik vervolgens in het linkerdeel van het venster op Sluiten huidige venster om terug te gaan naar het CorrectionManager Hoofdmenu. Het kan zijn dat u bij later gebruik van CorrectionManager deze padnaam opnieuw moet instellen. in sommige gevallen worden de instellingen van de gebruiker (profiel) gewijzigd of gewist zodra de computer opnieuw wordt opgestart, of een nieuwe gebruiker zich aanmeldt. In die gevallen blijft de gekozen bestandslocatie niet bewaard als ingestelde padnaam. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

12 3.4 Overzicht te corrigeren afnameplanningen inzien Nadat u het pad naar de packages heeft opgegeven, kunt u examens gaan corrigeren als 1 e en/of als 2 e corrector. De te corrigeren examens vindt u onder de optie 1e Correctie of 2e Correctie in het CorrectionManager Hoofdmenu. Klik op 1e Correctie of op 2e Correctie. Afhankelijk van uw keuze verschijnt het venster Afnameplanningen voor 1e correctie of het venster Afnameplanningen voor 2e correctie. Hierin staat het overzicht van de afnameplanningen die de examensecretaris van uw school voor u heeft klaargezet om te corrigeren: Het kan voorkomen dat in dit overzicht een afnameplanning niet zichtbaar is, terwijl u dat wel verwacht. Neem daarover contact op met uw examensecretaris. Mogelijk is de afnameplanning nog niet vrijgegeven voor correctie of moeten de gegevens nog worden gesynchroniseerd met de GlobalServer. Als u examens corrigeert waarvoor 2 e correctie van toepassing is, bevat het overzicht de volgende informatie: In de kolom 'School externe correctie' in het rechterdeel van het venster staat de naam van de andere school; In de kolom 'Externe Corrector' staat de naam van de corrector van de andere school (als deze kolom leeg is heeft de examensecretaris van de andere school nog geen corrector aan de betreffende afnameplanning toegewezen). De namen van de te corrigeren examenafnames zijn in eerste instantie gedeeltelijk zichtbaar. U kunt deze namen volledig zichtbaar maken door op de verticale lijn in de kopregel te dubbelklikken. U kunt daarvoor ook de horizontale balk verschuiven (links onder in het venster als het venster gemaximaliseerd is). Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

13 In de kolommen rechts bovenin het venster Afnameplanningen voor 1e correctie of het venster Afnameplanningen voor 2e correctie zijn tot slot iconen zichtbaar die aangeven wat de voortgang is van de correctiewerkzaamheden: In de kolom 'Mijn corr.' ( Mijn correctie status ) is het icoon zichtbaar dat de voortgang aangeeft van het correctiewerk dat u uitvoert voor de betreffende afnameplanning. In de kolom 'Ex Corr.' (Externe correctie status') is het icoon zichtbaar dat de voortgang aangeeft van het correctiewerk dat de docent van de andere school uitvoert voor de betreffende afnameplanning (indien 2 e correctie van toepassing is). De iconen hebben de volgende betekenis (status): De corrector is nog niet gestart met de correctie. De corrector is bezig met de correctie. 'Groen vinkje' Alleen in geval van examens waarbij sprake is van 2 e correctie: De corrector is gereed met het toekennen van scores, en kan de toegekende scores niet meer wijzigen. De definitieve toetsscores van de leerlingen staan echter nog niet definitief vast. Beide correctoren moeten nog contact met elkaar opnemen om de definitieve toetsscore vast te stellen (zie paragraaf 5.2). De correctie is afgerond en de definitieve toetsscores zijn vastgesteld. 'Grijs vinkje' Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

14 4. Corrigeren 4.1 Afnameplanning selecteren Dubbelklik in het venster Afnameplanningen voor 1e correctie of het venster Afnameplanningen voor 2e correctie op de naam van de afnameplanning waarvan u de leerlingantwoorden wilt gaan corrigeren. Vervolgens verschijnt het venster Correctie overzicht, met informatie over de door u geselecteerde afnameplanning: In het rechterdeel van dit venster staan de namen van de leerlingen die het examen hebben gemaakt. In de kolommen daarnaast staan bovenaan de vraagnummers. De iconen daaronder hebben de volgende betekenis: Dit is een automatisch gescoorde vraag. U hoeft aan deze vraag geen score toe te kennen. Dit is een handmatig te scoren vraag. Aan deze vraag is nog geen score toegekend. Dit is een handmatig te scoren vraag. Aan deze vraag is al wel een score toegekend. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

15 4.2 Scores toekennen In het linkerdeel van het venster Correctie overzicht, onder de aanduiding Corrigeren, kunt u aangeven of u het examen per leerling of per vraag wilt nakijken. Klik op het menu Per vraag of Per leerling in het linkerdeel van het venster om te starten met het toekennen van scores. Het venster Item Correctie Per vraag of het venster Item Correctie Per leerling verschijnt: U kunt ervoor kiezen om het examen te corrigeren per vraag of per leerling. Als u hierin wilt wisselen dan kan dat gedurende de correctie door het bovenstaand venster te sluiten. U kiest daarna de door u gewenste methode. In het venster staat de opgave met het antwoord zoals de leerling dat tijdens de toetsafname heeft ingevuld. Indien de vraag niet in zijn geheel in beeld verschijnt, is het waarschijnlijk dat de resolutie van de computer, waarop u de correctie uitvoert, niet correct staat ingesteld. De systeemeisen van het beeldscherm vindt u op het internetadres (kies: Handleidingen en systeembeheer en vervolgens systeemeisen). De correcte (minimale) resolutie-instelling is: 1280 x 1024 pixels. Bovenin, aan de linkerkant in dit venster staan de namen van de leerlingen en de nummers van de open vragen onder elkaar. De leerlingnamen zijn in dit deel van het venster slechts gedeeltelijk zichtbaar. Wilt u de volledige naam van de leerling zien, beweeg dan met de cursor langzaam over de naam. Klik in het linkerdeel van het venster op het nummer van de vraag (van de leerling) die u wilt scoren. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

16 Vervolgens verschijnt het venster met de vraag en het leerlingantwoord, bijvoorbeeld: Er zijn twee manieren om in bovenstaand venster de correctievoorschriften zichtbaar te maken: Manier 1: U kunt het correctievoorschrift weergeven in plaats van het antwoord van de leerling door te klikken op het tabblad voorschrift linksonder in het venster. Om weer terug te gaan naar het antwoord van de leerling klikt u op het tabblad item. Manier 2: U kunt het correctievoorschrift weergeven tegelijkertijd met het antwoord van de leerling door te klikken op de button Voorschrift tonen rechtsonder in het venster. Het correctievoorschrift verschijnt vervolgens in een pop-up venster. U kunt het pop-up venster met het correctievoorschrift verslepen naar elke gewenste plek op het scherm. Ook is het pop-up venster naar wens te vergroten en te verkleinen. De positie en het formaat van het pop-up venster blijven gehandhaafd, ook als u naar een volgend of vorig leerlingantwoord gaat. De tekst van de button is gewijzigd van Voorschrift tonen in Voorschrift verbergen. Door opnieuw op de button te klikken verdwijnt het pop-up venster. Als u het pop-up venster niet meer ziet, terwijl u rechtsonder de button ziet met Voorschrift verbergen, kunt u tweemaal op deze button klikken om het pop-up venster weer zichtbaar te maken. Op manier 2 heeft u zowel de vraag, het antwoord van de leerling als het correctievoorschrift in één scherm, en hoeft u niet te wisselen tussen de twee tabbladen, zoals in manier 1 is beschreven. Klik op het tabblad voorschrift linksonder in het venster of de button Voorschrift tonen rechtsonder in het venster om het correctievoorschrift te bekijken. Geef een score aan het antwoord van de leerling door te klikken op één van de scores die zijn weergegeven linksonder in het venster. Eenmaal klikken op de score is voldoende (er volgt geen bevestiging). U moet altijd een score toekennen. Klik op de score 0 als het antwoord ontbreekt. Voor het toekennen van scores moet u altijd (ook bij eventueel niet goed functionerende opgaven) het correctievoorschrift opvolgen, tenzij andere informatie door het CvTE beschikbaar is gesteld. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

17 Op het moment dat u een score toekent, verandert het icoontje voor het vraagnummer linksboven. De iconen hebben de volgende betekenis: Aan deze vraag is nog geen score toegekend. Aan deze vraag is al wel een score toegekend. Klik op Volgende onderaan in het correctievenster om naar de volgende vraag of leerling te gaan. Als u heeft gekozen voor corrigeren per vraag, verschijnt automatisch dezelfde vraag van de volgende leerling in beeld. Nadat u van alle leerlingen dezelfde vraag hebt nagekeken, selecteert u vervolgens de eerste leerling met een volgend vraagnummer. Dat gaat als volgt: Klik op het - teken bij de eerste leerling om de onderliggende vragen bij deze leerling uit te vouwen (u kunt de onderliggende vragen eventueel weer inklappen door te klikken op het - teken). Klik op het volgende vraagnummer van de eerste leerling. Vervolg de correctie. Alle scores worden direct online op de GlobalServer (Cito) opgeslagen. Bij een eventuele computerstoring gaat dus geen eerder werk verloren. Wanneer u alle vragen van een score hebt voorzien of als u het scoren van de leerlingantwoorden wilt onderbreken, kunt u het correctievenster sluiten. Klik op de knop Sluiten, rechtsonder in het venster. U komt terug in het venster Correctie overzicht. In dit venster ziet u aan de icoontjes achter de leerlingnamen welke open vragen van een score zijn voorzien: Als niet alle vragen zijn gescoord (zoals in het venster hierboven), kunt u de correctie direct of op een later tijdstip herstarten. Als alle vragen van een score zijn voorzien, kunt u de correctie formeel afsluiten (zie hoofdstuk 5). Daarvoor is het nodig eerst het huidige venster te sluiten. Klik op Sluiten huidige venster in het linkerdeel van het venster. U komt terug in het venster Afnameplanningen voor 1e correctie (indien u de correctie gestart bent als 1 e corrector) of in het venster Afnameplanningen voor 2e correctie (indien u de correctie gestart bent als 2 e corrector). Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

18 5. Correctie afsluiten 5.1 Correctie afsluiten bij één correctieronde Als u klaar bent met het correctiewerk voor een bepaalde afnameplanning, sluit u de correctie formeel af. U geeft hiermee aan de examensecretaris het signaal dat u klaar bent met uw correctiewerk, en de scores niet meer wilt wijzigen. Het icoon in de kolom 'Mijn corr. status' in onderstaand venster zal daarna veranderen van ('grijs vinkje'): in Klik in het rechterdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e correctie op de afnameplanning (van het examen) waarvan u de correctie wilt afsluiten. De regel van de betreffende afnameplanning is nu blauw geselecteerd. Klik op Correctie afgerond in het linkerdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e correctie In bepaalde situaties (bijvoorbeeld als u CorrectionManager zojuist heeft opgestart), kan het voorkomen dat de eerder ingestelde padnaam naar de examenpackages in CorrectionManager niet is bewaard. In dat geval verschijnt de melding 'Package niet beschikbaar!' Stel dan de juiste padnaam in van de map waar CorrectionManager de digitale examenbestanden ( packages ) kan vinden volgens de aanwijzingen in paragraaf 3.3. Daarna verschijnt het venster waarin CorrectionManager vraagt om een bevestiging: Klik op Ja om het correctiewerk definitief in te leveren. Vervolgens verschijnt de melding dat de correctie is afgesloten: Klik op OK. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

19 In de kolom Mijn corr.' ('Mijn correctie status ) verschijnt vervolgens het icoon kunt CorrectionManager nu afsluiten. ('grijs vinkje'). U Klik op Sluiten huidige venster in het venster Afnameplanningen voor 1e correctie, en vervolgens op Afsluiten in het CorrectionManager Hoofdmenu. 5.2 Correctie afsluiten bij twee correctieronden U heeft als 1 e corrector of 2 e corrector de examenvragen gecorrigeerd. Als u klaar bent met het correctiewerk voor een bepaalde afnameplanning, sluit u de correctie formeel af. Het icoon in de kolom 'Mijn corr. status' in het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie zal daarna veranderen van in ('groen vinkje'). Klik in het rechterdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie op de afnameplanning (van het examen) waarvan u de correctie wilt afsluiten. De regel van de betreffende afnameplanning is nu blauw geselecteerd. Klik op Corrigeren in het linkerdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie om het correctieoverzicht nog eenmaal te openen. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld als u CorrectionManager zojuist heeft opgestart), kan het voorkomen dat de eerder ingestelde padnaam naar de examenpackages in CorrectionManager niet is bewaard. In dat geval verschijnt de melding 'Package niet beschikbaar!' Stel dan de juiste padnaam in van de map waar CorrectionManager de digitale examenbestanden ( packages ) kan vinden volgens de aanwijzingen in paragraaf 3.3. Klik op Correctie afgerond in het linkerdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie. Klik vervolgens op Correctie afgerond in het linkerdeel van het venster. Daarna verschijnt het venster waarin CorrectionManager vraagt om een bevestiging: Klik op Ja om het correctiewerk definitief in te leveren. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

20 In de kolom Mijn corr.' ('Mijn correctie status ) verschijnt vervolgens het icoon correctie gereed ('groen vinkje'): Als het icoon correctie gereed zichtbaar is bij uw correctie, kunt u de scores die aan de antwoorden van de leerlingen zijn toegekend niet meer wijzigen. In het overleg tussen 1 e - 2 e corrector moeten nog wel de definitieve toetsscores van de leerlingen worden vastgesteld. Als de corrector van de andere school klaar is met de correctie, is het icoon correctie gereed ( ) zichtbaar in de kolom 'Ex corr.' ( Externe correctie status ) Opvragen rapport 1 e -2 e corrector Als de correctie gereed is, kunt u een rapport opvragen met een overzicht van de door beide correctoren toegekende scores. Het rapport 'Scores 1e-2e correctie is alléén beschikbaar in die gevallen waarin 2 e correctie van toepassing is. Bij examens met enkelvoudige correctie, kunt u in CorrectionManager geen overzicht oproepen met de scores die u aan de antwoorden van de leerlingen heeft toegekend. In dat geval verschijnt de melding: Uw examensecretaris kan wel (in TestManager) een rapport Leerlingscores afdrukken, indien dat voor dit examen is toegestaan. Klik in het rechterdeel van het venster Afnameplanningen voor 1e of 2e correctie op de afnameplanning (van het examen) waarvan u het rapport wilt opvragen. In het linkerdeel van het venster ziet u de onder de aanduiding 'Rapporten' de optie Scores 1e-2e correctie. Klik in het linkerdeel van het venster op Scores 1e-2e correctie. Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

21 Vervolgens wordt in de browser een rapport geopend met gedetailleerde informatie over de scores die aan de leerlingantwoorden zijn toegekend. Als het rapport niet correct wordt weergegeven, stel dan uw standaardinternetbrowser (tijdelijk) in op 'Internet Explorer': - open Internet Explorer (IE) - kies Internetopties in het menu Extra, en klik op het tabblad Programma's - klik op de knop 'Als standaard instellen' onder de aanduiding 'Standaard webbrowser'. Hieronder lichten we de informatie in het rapport 'Scores 1e-2e correctie nader toe. Bovenin het rapport staan enkele algemene gegevens over de afnameplanning. Daaronder worden in tabelvorm alle scores vermeld die de kandidaten voor de verschillende opgaven hebben behaald. De gegevens voor elke vraag zijn daarbij in een aparte kolom weergegeven. Bovenin iedere kolom staan de volgende drie gegevens: om welk vraagnummer het gaat; wat de max. (maximale) score is voor de betreffende vraag; of de vraag automatisch is gescoord ( a ) of door een corrector (spatie). Zet in de pagina-instelling van het afdrukvoorbeeld van de browser, de afdrukstand op Liggend (Alt + L) i.p.v. Staand (Alt + S). U kunt in de instellingen eventueel de marges van de pagina verkleinen voor een betere afdruk van het score-overzicht. In het overzicht worden per leerling 2 regels weergegeven: 1. Op de eerste regel staat de totaalscore van de leerling op basis van de 1 e correctie. Daarnaast staan alle scores die de 1 e corrector heeft toegekend aan de antwoorden op de open vragen én alle scores die automatisch zijn toegekend aan de antwoorden op de overige vragen. 2. Op de tweede regel staat de totaalscore van de leerling op basis van de 2 e correctie. Daarnaast staan alleen de door de 2 e corrector toegekende scores op de open vragen wanneer deze afwijken van de door de 1 e corrector toegekende scores. Maak van het rapport Scores 1e-2e correctie een afdruk op papier. Naast de naam van de kandidaat is automatisch de definitieve score ingevuld als de scores van de 1 e en 2 e corrector voor alle vragen met elkaar overeenkomen (de tweede regel is in dat geval leeg). Voor deze kandidaat is geen nader overleg tussen 1 e en 2 e corrector nodig. Als de 1 e en 2 e corrector voor één of meer antwoorden van een kandidaat een verschillende score hebben toegekend, is de definitieve score nog niet vastgesteld: de kolom def. score naast de naam van de kandidaat is dan leeg ( ). Omcirkel op de papieren afdruk van het rapport Scores 1e-2e correctie de namen van de kandidaten waarvoor geen definitieve eindscore is weergegeven (indien van toepassing). Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester /27

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Three Ships N@Tschool! versie 11 28-7-2010 Aan de gebruiker Wij stellen je terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 Handleiding voor de schoolleiding, systeembeheerder en ICT-coördinator Februari

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING

ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING ELSEVIER CAS PROGRAMMA 2011 HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 6 Nieuw en vervallen in CasWin2011... 7 Veranderingen in regelgeving... 7 Veranderingen in CasWin2011... 8 CasWin2011 Database en Classic...

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11 Handleiding voor het installeren en updaten van FotoBase Versie 2.11 Inleiding Het installeren en updaten van FotoBase gebeurt met hetzelfde installatiebestand. Dit bestand kan gedownload worden of gekopieerd

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding Beveiligde site

Handleiding Beveiligde site Handleiding Beveiligde site Handleiding Beveiligde site Auteur OS/Instructie & Kwaliteit Datum maart 2012 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Algemeen 6 2.1 Beschikbaarheid beveiligde site 6 2.2 Systeemeisen 6 2.3

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie